Křížová (sakrální) čakra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křížová (sakrální) čakra"

Transkript

1 Křížová (sakrální) čakra Umístění: podbřišek, dva centimetry pod pupkem Duchovní aspekt: sebeúcta Princip: zrcadlení sebe sama Základní potřeba: tvořivost v oblasti vztahů s lidmi, tvořivost v oblasti sexuality Emoce: chtivost, sdílení Žlázy s vnitřní sekrecí: vaječníky a varlata Tělesné orgány: děloha, tenké střevo, prostata, vaječníky Barva: oranžová Element: voda Smyslová funkce: chuť Vztah, co to je? K někomu se můžeme pocitově a v důsledku toho, zdůrazňuji, v důsledku toho vztáhnout postojově a pak i rozumově. K ostatním jsme schopni se vztahovat jen tak, jak se vztahujeme my sami k sobě. A NÁŠ svět našich vztahů je jen důsledkem, ozvěnou toho. Tento svět našich vztahů si tvoříme cele sami a je cele podle našich představ. Nikdo nám do něj nijak nemůže zasáhnout. Jak to? Čtěte, chcete li a pochopte. Křížová, sakrální čakra má pro nás výjimečnou důležitost. Je to čakra vztahů. Jsme lidé, společnost, jsme společenští. Naše spokojenost anebo nespokojenost je z velké míry odvislá od faktu, jak se sami do společnosti začleníme. Jakou pozici v ní si obhájíme. Ať už je to v zaměstnání, s přáteli, anebo to pro nás v nejdůležitější oblasti, v rodině, s partnery, dětmi a rodiči. To, jak jsme schopni žít vztahy, přímo rozhoduje o našich pocitech spokojenosti a pocitech osobního štěstí. Pokud nemáme v pořádku vztahy a neumíme se začlenit do společnosti, můžeme mít bohatství, můžeme mít moc, ale nemůžeme mít pocity radosti a štěstí. Sebeúcta Sebeúcta, jak se vlastně může v chování člověka projevit? Třeba tak, že si váží svých názorů a postojů, cení si jich. Ceňte si svých názorů a postojů a budete si cenit názorů a postojů druhých, toto nejde od sebe oddělit. Platí zde pravidlo, mám právo na svůj názor a postoj, ale toto právo je jen tak velké, jak velké toto právo přiznám druhým. To znamená, pokud druhý má z mého pohledu nesmyslný názor a já jej neumím přesvědčit, pak má na něj právo a já nemám právo jej kritizovat anebo odsuzovat. Vztahům tato společnost vlastně vůbec nerozumí, nechápe jejich podstatu. Zde vám odhalíme základní myšlenku, kterou ve své práci používáme. To, jak se k nám druzí vztahují, určujeme my sami svými pocity, v jejichž důsledku se i nějak sami chováme, jednáme, z nichž, jakoby vyrůstají i naše rozumové postoje. Zdrojem našeho prožívání a pak jednání jsou pocity. To je velmi důležité uvědomění. Pocity tvoříme svůj svět vztahů, svůj život. A teď dávejte dobrý pozor, soustřeďte se na následující myšlenku. Dalo by se říct, že svět lidí okolo nás funguje jako ozvěna, která má dvě roviny. Cokoli ve svém nitru k sobě prožijeme, jaké postoje

2 k sobě máme, jak sami na sebe reagujeme, jak sami sebe hodnotíme v různých situacích, jak sami sebe vidíme, jen taková pocitová východiska máme pro hodnocení a interpretaci jednání druhých. Jen tak, jak se umíme pocitově vztáhnout k sobě, jen tak se umíme pocitově vztáhnout k druhým, jen tak umíme interpretovat jejich jednání. Stále píšu o tom, co prožíváme pocitově hluboko v sobě. Nevnímáme jednání druhých přímo, vnímáme je přes představy o sobě. Nereagujeme na jednání druhých ale na svoje pocity, které jsme si sami do jejich jednání vložili. Reagujeme na sebe sama. První rovina ozvěny. Pokud v sobě neseme pocitovou destrukci, reagujeme destruktivně na destrukci, kterou jsme si sami do jednání druhých svými pocity vložili. A tím udržujeme sami destrukci ve svém životě a nic o tom nevíme. Kruh se uzavírá, svět je ozvěnou nás samých. Pokud máme ve svých životech destrukci, je vždy naše. Jedna rovina ozvěny je pocitová interpretace jednání druhých. Druhá rovina ozvěny je v myšlence, že v našem světě se jen řetězí příčiny a důsledky. Jestliže součástí naši ozvěny je destrukce, stále ji do našeho jednání vkládáme a pak se nám samozřejmě jako reakce z vnějšího světa musí vracet. Tomuto řetězení příčin a důsledků říkáme karma. To jsou základní myšlenky, které popisují, jak fungují vztahy a náš život sám, a NIKDO TO NEVÍ. Pak ale nikdo nechápe, co to vlastně žijeme. Další řádky vám umožní pochopení této definice. O tom, jak se k sobě a potažmo k druhým pocitově vztáhneme, o tom rozhodnou rodiče. Jednak do nás geneticky vloží svoji pocitovou výbavu, tak, jak je to popsáno v textu o 1. čakře, jednak se k nám sami nějak pocitově vztáhnou, ale jen tak, jak to mají sami se sebou, neumíme druhé vidět objektivně, vždy je soudíme skrze sebe. Rodiče mohou být třeba despotičtí, špatně nás hodnotit, nic co jako děti uděláme, jim není dost dobré. V dětství máme často pocit, že se nemůžeme jejich hodnocení postavit, protože to obvykle neumíme. To má pro nás velmi nepříjemné důsledky, jen jak nás hodnotili rodiče, jen tak se umíme hodnotit sami, a jen tak pak jsme schopní hodnotit jednání druhých. Jen co nám rodiče dovolili, jen to si umíme dovolit po zbytek života a jen to umíme dovolit druhým. A rodiče nás hodnotili, jen tak, jak uměli hodnotit sebe. S námi jejich hodnocení nemělo nic společného. To je důležité vědět, že to, jak nás viděli rodiče o nás, o tom, jací skutečně jsme, nic neříká. Vždy se můžeme zamyslet nad tím, jací jsme byli v dětství a jací jsme teď. Jaké jsme měli a máme taktiky pro vyrovnání se s jednáním druhých. Jestliže my sami sobě nejsme dost dobří, pak se nám nikdo nemůže zavděčit, protože máme pro vztahy jediné východisko, které je ve vztahu k sobě. Nikdo nám pak nemůže být dost dobrý, to žijeme ve svém nitru a pak nám toto musí druzí dát zpět, abychom mohli zakusit, co dáváme. Ten, kdo stvořil tento svět má náš obdiv. Zakoušíme jak stránku dávající, tak stránku přijímající a vše je jen náš výtvor. Jak moudré to je. Jak obrovské sebereflexe můžeme dosáhnout, když toto víme. To čemu říkáme náš život, objektivní realita, to nikdo z nás neumí vidět objektivně. My umíme vidět jen svoji představu o sobě a z tohoto přesvědčení si pak děláme představu o druhých, o realitě těch okolo nás, která objektivní ale v žádném případě není.

3 To, čemu říkáme okolní svět, mám na mysli svět lidí okolo nás, ke kterým se nějak pocitově vztahujeme a kteří se v důsledku toho nějak pocitově vztahují k nám, to celé je náš výtvor a zároveň naše představa o tom. Vidět něco, jako objektivní realitu neumíme, to pro nás běžně není možné. Takže, nelíbí se vám vaše vztahy? Nelíbí se vám váš život? Změňte svoje představy o sobě a to změní vaše představy o chování druhých. Nechtějte druhé měnit, na to stejně žádné právo nemáte, vytvoříte tím nehezkou realitu. Můžete si na druhých vynutit, ale dáváte tím precedens do svého života. Pak si jednou někdo bude vynucovat na vás, to chcete? Takový chcete mít svůj svět? Opravdu? Tento svět je spravedlivý, je pouhopouhou ozvěnou nás samých, jen to, co do něj houknete, svým jednáním a pocitovým prožíváním vložíte, jen to vám znásobené vrátí, nic víc. Žijeme jen kombinaci představ o světě a důsledků svého vlastního jednání. Neb vše má svůj důsledek, tomu říkáme karma. Řetěz příčin a důsledků. Někdo nám něco řekne. My si do toho, co dotyčný řekl, promítneme svoji představu o sobě a okolním světě, kterou v nás vytvořili rodiče a na tu představu pak i zareagujeme. Vůbec neumíme vidět to, jak se k nám dotyčný skutečně choval. Vnímáme to, co říká, jeho pocity, se kterými mluvil, ale vložíme si do nich svoji zkušenost a na tu pak zareagujeme. A bez přikladu to asi nepůjde. Někdo nám něco vytkne. A třeba se i na nás zlobí. Třeba partner, třeba že po nás zůstal nepořádek. Člověk, který v sobě nese pocity, jsem špatný, když ne podle představ uchopí svoje pocity, promítne je do jednání dotyčného a má pocit, že dotyčný řekl, že je špatný, není přeci podle představ. Někdo se zastydí a stáhne a je mu to velmi nepříjemné. Odsoudí se, ve vnitř si nadává, jak je hrozný, jaký je pitomec. To jsou jeho pocity, které ale před druhými neskryje. A oni pak mají často pocit, že je opravdu hrozný. A je více způsobů, jak takovou pocitovou výbavu projevit. Někdo se stydí a vyklidí pole, tím nepřímo potvrdí vinu a vždy se zlobí, na sebe a na ty druhé, že jej obvinili. VŽDY SE ZLOBÍ, i když to nedá najevo. A svět je jen ozvěna našich pocitů, našich myšlenek, postojů a činů. Dáváme tím prostor pro to, aby se lidé na nás dál zlobili, a tím svoji karmu udržujeme v chodu, neumíme ji zastavit. Jen protože nechápeme zákony, kterými se tento svět řídí. Jiný nízko se hodnotící člověk může mít jinou taktiku. Vadí mu pocitově, že bylo zasaženo jeho nízké sebehodnocení a musí se s tím vyrovnat. Má nutkavou potřebu DOKÁZAT, že on přeci není ten špatný, když udělal tu chybu. A tak se to snaží dokázat, absurdně, místo, co by řešil obvinění. Buďto začne mluvit o svých zásluhách, o svých úspěších, anebo začne snižovat hodnotu druhých, nejčastěji vinitele a začne poukazovat na jeho vlastní chyby. Je to legrační chování, které vinitele vždy utvrdí o vině dotyčného. Ani tímto způsobem se nelze skutečně obhájit. Je možné jen druhé ukřičet, ale ne přesvědčit, že nejsme špatní. Cítí z nás ten pocit a svým jednáním jej stvrzujeme. Další nízko se hodnotící člověk se naštve. Jakmile někomu sáhneme na jeho negativní charakterovou vlastnost, často je reakcí vztek, někdy obrácený dovnitř aby jej druzí neviděli, někdy ale obrácený ven, pak nás může dotyčný absurdně obvinit zpět, nebo se vztekat a hledat důvody, proč udělal chybu a snažit se nám vysvětlit, že za to nemůže, je pro něj důležité, v jeho představách nebýt špatný. Ale stále jen uchopuje svoje nízké hodnocení, které si do našeho jednání promítl a má pocit, že jej nízko hodnotíme a s tím se snaží vyrovnat. Toto jeho jednání nikdy nevede k tomu, že by se dotyčný opravdu obhájil. Často

4 druhé ukřičí, tak má pocit, že k obhájení došlo, ale druzí odchází s pocitem, že je to hrozný člověk, a ještě ani neumí přiznat vinu. NEOBHÁJIL SE, i když navenek může mít pocit, že ano. Člověk, který má sebehodnocení v pořádku. Takový člověk ví, že na chyby máme všichni právo a že chyby jeho hodnotu, jako člověka nesnižují. Tento svět není dokonalý a nikdy nebude a on si toho je vědom. Takový člověk si vyslechne výtku, ale nemá v sobě žádný nepříjemný pocit, se kterým by se musel vyrovnávat. Je schopen uznat chybu a případně i nést za ni přiměřenou zodpovědnost, nebo ji napravit, jde li to. Ale stane se zvláštní věc, protože se neobviňuje, nakonec nemají potřebu jej ti druzí vinit. A když to zkusí, dostat jej do pocitu viny, tak to vyzní jaksi trapně. Nepodaří se jim to. OBHÁJIL SE. Všimněte si, obhájit se s nízkým sebehodnocením téměř není možné. Ale vše je o míře. Míra destrukce v našich životech je přímo úměrná míře destrukce v sebehodnocení v našich pocitech. Svět není bílý a černý, je barevný. Všimněte si, náš svět vztahů tvoří naše pocity, je li tam nějaká destrukce, jsou li tam nějaké konflikty v pocitech, pak je vždy musíme žít a vůbec nezáleží na chování těch druhých. Chápete? Na začátku byla výtka, obvinění. Nikdo nic neříkal o tom, jestli nás chápe jako ty špatné, nebo dobré. Prostě byla vyjádřena nespokojenost. A podívejte se, co všechno můžeme prožít, když v sobě neseme pocit, jsem ten špatný, když ne podle představ svých anebo představ těch druhých. Vyplatí se nám přemýšlet nad tímto příkladem, pokud už umíte být k sobě upřímní, není možné, abyste se tam nenašli. A pak ale už víte, proč žijete to, co žijete. A mám v rukávu ještě jedno pravidlo. Jestliže na sebe narazí dva lidé, kteří mají nějakou destruktivní vlastnost podobnou, pak si jeden s druhým neví rady a opravdu na sebe narazí. A zase jednoduchý příklad, potkají se dva despotové. Ani jeden nevidí, že sám je despota, ale despotismus druhého mu logicky vadí. A začne po něm chtít něco, co sám dát neumí. Nemohou se dohodnout, z principu to nemůže jít. A to je problémem TĚSNÝCH vztahů, jako jsou vztahy partnerské, vztahy rodič dítě a vztahy dítě rodič. Pro těsné vztahy se najdou vždy partneři sobě podobní, ale pak si nemohou umět se svými chybami vzájemně pomoci. I nám s manželkou trvalo roky, než jsme toho začali být schopni, než jsme přestali padat do pastí obviňování. Takže, zase další pravidlo. Čím těsnější vztah, tím více nám naši blízcí musí být POCITOVĚ a postojově podobní. Žijeme ve svých bublinách představ o sobě a světě okolo nás, o lidech okolo nás. Pro těsné vztahy si nacházíme partnery, kteří mají podobné představy, podobné bubliny, pak se bez problémů naše bubliny prolnou. A pokud rozumíme životu, je to pro nás dar. Ten druhý je naším zrcadlem, je podobný. Když jsme schopní jej vnímat způsobem, no to co dělá, no to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí, no ale je mým zrcadlem, jaké asi pocitové východisko pro tyto jeho projevy má? A kde já to mám pocitově podobné? Pokud víme, partner nám umožní obrovskou sebereflexi, pochopení sebe. A děti také. Je až komické, když se okolo sebe díváme, když se díváme, jak žijí naši klienti, jak o tom, kdo nás přitahuje, téměř vůbec nerozhoduje ani vzhled, ani nic jiného kromě toho, že jsou nám ti, co nás přitahují pocitově a představově podobní. Jsme schopní se zamilovat jen do člověka, který je pocitově

5 a představově hodně podobný nám samým. Přitom však to podobné, to stejné obvykle vyjadřuje rozdílně. Naši partneři jsou vždy pocitově podobní, čím těsnější vztah, tím více, ale to podobné vyjadřují jinak. Pro pochopení této věty vám dám zase příklad. Pokud je člověk z dětství ponížený, pak si může najít jen poníženého partnera. Ale jeden z nich se postaví navenek do role ponižovaného a druhý se postaví do role ponižujícího. Dost často si tyto role střídáme, u jednoho partnera jsme ti ponížení a u druhého partnera ti ponižující. Ale pokud nepochopíme a nezměníme sami sebe, budou nás ti další partneři stále muset zrcadlit. Co mi to vlastně děláme, nelíbí se nám náš obraz v zrcadle, tak vyměníme zrcadlo. Někdy spontánně dojde k nějakému uvědomění si svých chyb. Pak další zrcadlo může být o to smírnější. Ale stává se to spíše výjimečně. Svoje chyby, břevna sami obvykle neumíme vidět, a i když si je často uvědomujeme, většinou s tím neumíme nic udělat. Takže v partnerství žijeme jen pocitová východiska z dětství. A pokud je to pocitové východisko pro to, co se děje okolo nás, pocit jsem ponižován, musíme jej ve všech svých vztazích žít. Pokud by nám jej rodiče nedali, nebudeme vědět nic o tomto pocitu, nebudeme jej umět, nebudeme se moci takto k sobě a pak ke světu okolo sebe pocitově vztáhnout. Někdy se stane, že profesně se lidé hodnotí dobře, pak mohou být profesně velmi úspěšní. Ale v partnerství se hodnotí velmi nízko, pak může být souběžně jejich osobní život naprostou katastrofou. Život je pestrý a jsme schopni v jedné osobnosti nést i velmi protichůdné postoje a pocity pro různé oblasti života. A protože naše pocitová východiska používáme všude ve svém životě, používáme je i směrem ke svým dětem, tak jak to kdysi činili naši rodiče k nám. Vytváříme své kopie. Pokud žijeme představu nespokojenosti, nemůžeme být spokojení s nikým, ani se svými dětmi. Toto je naše pocitové východisko nejen pro děti, ty se tak pak samy začnou cítit, hodnotit, jako ty neschopné a pak dojde ke zvláštní věci, až jim bude 13 a víc, začnou vidět jako neschopné nás samé, nás rodiče, promítnou si na nás pocit neschopnosti, který jsme do nich svým chováním vložili. Jenom na nás promítnou to, co my jsme promítli na ně. Můžeme tak vytvořit svět vztahů, který není vůbec příjemný, a umožňujeme zároveň jeho pokračování v našich dětech. A je to spravedlivé. Tak toto jsou vztahy, ale kdo to dnes ví? Naučme se žít ve svých životech tuto moudrost, naučme se jí používat a přerušme kruhy destrukce v představách o nás samotných, které vždy promítáme na představy o těch druhých a do našich představ o jejich chování. Vytvořme si hezčí představu o sobě a tím i o světě. K tomu ale potřebujete vyléčit svoji pocitovou výbavu, která je důsledkem zkušeností z dětství. To není vůbec jednoduché, potřebujete změnit pocity z toho, co jste v dětství prožili, potřebujete změnit rozumovou a pak i pocitovou interpretaci těchto prožitků, a to téměř není možné bez vedení a pomoci. Všimněte si, naše představy o nás samých jsou poprvé vyjádřeny ve vztahu k rodičům. Tam můžete vidět, co vás rodiče asi naučili. Jaký k nim máte vztah, jak hodně si jich vážíte, jak svobodní ve vztahu s rodiči jste, jak hodně vás rodiče mohou beztrestně ponižovat? Zodpovězte si na tyto otázky, je to pro vás důležité. Protože jen takové vztahy, jaké máte s rodiči, jste schopní tvořit se svými partnery, dětmi a přáteli. To stejné obvykle děláte jinak, takže to nemusíte vidět, ale umíte jen to, co je vyjádřeno ve vztahu k rodičům. Pokud ve vztazích s rodiči není přijetí, radost a láska, nemůžete je mít ve svých vztazích nikde jinde.

6 Je až komické, jak málo lidí, kteří přijdou k nám, se umí před rodiči obhájit, jak málo lidí umí vytvořit rovnocenný vztah s rodičem. Většinou žijí nějaké formy ponížení, kritičnosti, obviňování a nerespektování. Ale v těchto vztazích je vyjádřeno to, kam až jsme ve schopnosti svoje vztahy tvořit došli, jen toto umíme, nic jiného. Jen toto jsme schopni tvořit se svým partnerem jen nějak tak podobného partnera si umíme najít. A jen toto jsme schopni tvořit ve vztazích obecně. Po přečtení těchto odstavců můžou někteří z vás nabýt pocit, že už rozumíte, co jsou to vztahy a že teď už nebude problém si život, vztahy opravit. Není to tak, není. To nejdůležitější, žili jste celý svůj život v představě, že svět funguje jinak, než jsme vám zde ukázali. Jste jako rozjetý vlak, který vůbec není snadné zastavit. Naučit se myslet jinak, podle nových pravidel je těžké, velmi těžké. Běžně neumíme sami sebe vidět objektivně, neumíme vidět svoje chyby, svoje břevna, ale perfektně vidíme chyby našich partnerů, jejich třísky, jak říká Bible. Není to odsudek, je to konstatování, takové je naše vědomí. Pak ale nejsme schopni vidět souvislosti, které jsme vám tady ukázali. Nemáme jak navázat chyby partnerů na ty svoje chyby, když je vidět neumíme. K tomu je potřeba si najít na nějakou dobu duchovního učitele. Člověka, který je schopen vás vidět objektivně, který umí souvislosti tady zmíněné používat, který vás naučí se na svůj život dívat novým způsobem. Počítejte s tím, že naučit se myslet po novu tak, aby vám to změnilo život, může trvat i rok, i déle. Ale až se toto naučíte, starý vlak starého myšlení zastavíte, vystoupíte a nastoupíte do nového vlaku, vlaku nového myšlení, a až tento vlak rozjedete, pak už učitele potřebovat nebudete. Ale záleží na vás, co chcete, chcete li změnit nějaký aspekt svého života, stačí, aby vám jej učitel ukázal objektivně a pomohl vám zaujmout nové postoje. Pak vám bude stačit pár setkání s učitelem. Chcete-li rozsáhlejší změny, pak to znamená rozsáhlejší změny postojů a to je mnohem víc práce. Je na vás, co budete chtít. Děláme roční kurzy léčení života a ti, co kurzy prošli, ti, jimž se podařilo změnit si život, ti říkají, že by je ani ve snu nenapadlo, co všechno je možné a že to byl nejlépe investovaný čas v jejich životech. Shrnutí jsme schopní stavět pocitově vztahy jen tak, jak je stavěli rodiče. A jsme schopní se pocitově vztáhnout k partnerovi jen tak, jak jsme schopni se vztáhnout k rodičům, a to platí po celý náš život. A to co pocitově žijeme, můžeme vyjádřit mnoha rozdílnými způsoby. Třeba pocit strach můžeme vyjádřit útěkem, uzavřeností, nebo útokem a agresivitou. Pořád jeden a týž pocit, pokaždé vyjádřený jinak. To nás mate, různost vyjadřování našich pocitů. Pak neumíme vidět, jak jsme pocitově stejní, když to stejné projevujeme jinak. Duchovní aspekt sebeúcta Pokud není vyjádřena úcta jeden k druhému ve vztazích s rodiči, pak ji nemůžeme umět žít. Ale co to je sebeúcta. Mám úctu k sobě, ke svým názorům, ke svým postojům představám, vážím si jich. Vždyť taky podle nich chci žít. A to, jestli tuto úctu ke svým názorům mám skutečně je vždy vidět na tom, jak ji promítám na názory ostatních. Znamená to, že si vážím názorů druhých, že k nim mám úctu. Zní to hezky? Máte pocit, že takoví jste? Zkusíme to prověřit praxí? Takže, jestliže někdo má jiný postoj, názor, než máme my a my jej nejsme schopni pochopit a dotyčnému ani změnit, máte i tak pocit, že to není hlupák a pitomec?

7 Představte si dva lidi, jeden má rád komunisty a druhý má rád Havla, jejich přesvědčení jsou pevná, neumí jeden druhého přesvědčit a ani pochopit. Pokud máme úctu ke svým názorům, máme úctu i k názorům druhých, i když jim nerozumíme. Svět je ozvěnou, chceme li, aby nám ostatní nebrali naše názory, vážíme si jich přeci, nesmíme my brát názory druhým. Jen tak získáme právo na názory svoje. Tak že, žiji-li aspekt sebeúcta, nikdy s názorem, mám rád Havla, neřeknu o člověku, který má rád komunisty, že je pitomec a obráceně. Nenechte si brát svoje názory, ale pak nemůžete brát právo na názor druhým. Svůj svět musíte umět postavit spravedlivě. A jak to máte vy, máte úctu k názorům druhých? V česku je sebeúcta obecně velmi, velmi na nízké úrovni. Stačí se podívat do politiky. Téměř jediné východisko pro jinak smýšlejícího člověka je, je pitomec, hlupák. Pokud si nevážíme názorů svých partnerů, máme pocit, že jsou to pitomci, když mají takové představy a názory, pak i toto nám ozvěna v chování druhých směrem k nám vrátí. Vidíte, jak nehezký svět můžeme tvořit, když nemáme sebeúctu? A vše je naše dílo. A pokud máme podobného partnera, jiného mít ani nemůžeme, pak na nesebeúctě můžeme velmi dobře spolupracovat. Takže, jestliže nemáte úctu partnera, říká to o vás, že nemáte sebeúctu a partner vám toto jen zrcadlí. Jestliže nemáte úctu partnera, prostě ji neumíte mít, protože vám k tomu něco vevnitř ve vás schází. Schází vám k tomu pocitový postoj, úcta k sobě. Ale jak my se běžně chováme. Svého partnera obviníme ze své vlastní neschopnosti mít sebeúctu a obhájit si jí. A svět je stále ozvěna a i to nám ostatní musí dávat zakusit zpět, v chování třeba úplně jiných lidí, úplně v jiné oblasti života a i třeba v jiném období života. Jednou někdo zase nás obviní ze svých vlastních nedostatků. Vidíte to, jak si jakýmkoli obviňováním sami vnášíme do svých životů destrukci? Na zastavení takové destrukce máme pocit odpuštění, nejprve odpuštění sobě, pak odpuštění druhým. Ale abychom se neuodpouštěli, je potřeba pochopit, jak si destrukci do života sami vnášíme a zastavit ji v nás samých. Emoce chtivost, sdílení Mnoho z nás neumí skloubit dva pocitové aspekty, potřebujeme těsný vztah, abychom mohli sdílet a zároveň svobodu ve vztahu, abychom mohli realizovat své vlastní představy o svém životě, protože jen tak jsme schopní být všichni šťastní. Zdá se, že jedno druhé vylučuje. Ale není tomu tak, jen se musíme naučit tyto dva aspekty naší existence skloubit. I zde můžeme využít pravidlo ozvěny, co chceme mít, musíme umět nejdřív dát tak, aby nám to dávání bylo radostí, vnější svět vrací pocit, ne nálepky. Dáváme li svobodu a trpíme li u toho, pak nám ozvěna, dávání svobody druhým přinese taky utrpení. Zde nemohu nezmínit klasiku vztahů. Viewegh, knížka Případ nevěrné Kláry. On, ač svoji partnerku sám podvádí s milenkou, se nedokáže vyrovnat s tím, že ona, jeho partnerka, má milence a zabije jej. Vidíte tu absurditu? Chce svobodu, kterou neumí dát. To vždy vede k destrukci. Je zde vyjádřen i aspekt, že se najdou jen partneři pocitově podobní, jestliže on potřebuje nevěru, pak i ona. I když potřebu nevěry partner třeba neprojevuje ve stejném období života. Někteří lidé jen na nevěru myslí, pocitově ji prožívají ve svých představách. To stačí, jejich partner jim pak může skutečnou nevěrou ukázat jejich vlastní potenciál. Můžeme mít ve svých životech cokoli, opravdu cokoli, jen to nejdřív musíme umět správně dávat. Není špatné projevovat chtivost, chtít si žít život podle svých představ, jen tak jsme schopní byt šťastní, jen to musíme umět správně i dát svým blízkým. A nesmíme chtít žít svůj život na jejich úkor. Svět našich vztahů je stále jen ozvěna nás samých, našich představ o sobě. A zároveň důsledek našich vlastních činů a pocitových prožitků, neb je jedno, jak dáváme, jestli jen tím, že si něco v sobě

8 pocitově představujeme, anebo to i zrealizujeme. Vždy se k nám naše jednání vrátí. I zde platí Biblické, je jedno, zda konáme pocitem, myšlenkou, nebo skutkem, vždy nám to, co jsme dali, někdo dá zakusit zpět, abychom si uvědomili, co jsme to vlastně dali a mohli se poučit. Měli bychom umět svůj život žít otevřeně, když něco děláme tajně, je to proto, že se za to soudíme, nebo si to neumíme obhájit. Trochu připomínáme dítě, které chtělo čokoládu, a rodiče mu ji nedali. A to dítě si pak čokoládu vzalo tajně. To stejné, co hrozí dítěti, pak hrozí i nám. A nejen to, partner nás musí zrcadlit a třeba v úplně jiné oblasti života, a třeba i jiném čase, se pak zachová podobně, dělá něco za našimi zády. A my pak nechápeme, jak nám to mohl udělat? Mohl. Často my rodiče ve svých životech lžeme, partnerovi kamarádům, v práci. Jinak žít neumíme. Děti nás musí zrcadlit, my jsme jejich zdrojem, ony důsledkem. Pak když zatajují známky, když nám lžou, pak se hroutíme a máme pocit nespravedlnosti. Jak se můžou tak chovat? Jsme docela trapní, a přesto často s pocitem, jak je naše dítě hrozné. A svět je stále jen ozvěna nás samých. Stále jen tvoříme svoji budoucnost. Definice vztahu Co je to vlastně vztah? Dva lidé se k sobě nějak vztáhnou. A pak tu jsou jeden, druhý pak je tu i to třetí, vztah. To si málo kdo uvědomí, že vztah je něco dalšího, co jsme jako partneři vytvořili. Je to to třetí. Až budeme mluvit o nemocech druhé čakry, bude potřeba, abychom tomuto rozuměli, jinak nebudeme moci některé tyto nemoci pochopit. Vztah je to třetí, je to něco nového, nový aspekt nás samotných. Pokud do něj investujeme, pak může existovat, pokud ne, pak to třetí vzniknout vlastně nemůže anebo to jen živoří. Takže, chceme li mít to třetí, musíme se vzdát části sebe a investovat to do toho třetího, do vztahu. Někteří lidé mají potřebu mít vše podle sebe, obvykle je v pozadí velmi, velmi nízké sebehodnocení. Pak ale to třetí nikdy nebudou moci vytvořit, neb se vlastně nejsou schopni vzdát části sebe pro to třetí. Někteří se vzdají části sebe ve prospěch toho třetího z donucení. V tom pak nalézt radost nelze. Do toho třetího vkládáme pocity, tady je to donucení, nic příjemného, že. Takže, pokud neumíme vzdát se části sebe ve prospěch vztahu s radostí, a nevkládáme tím do vztahu pocit radosti, nikdy nebudeme mít hezký vztah. A vztah je jen tak velký, jak velké části sebe sama jsme se SPOLEČNĚ uměli pro jeho vytvoření vzdát. Vztah je tvořen pocity, které jsme při vzdávání se částí sebe sama ve prospěch toho třetího měli. Někteří lidé se rádi obětují a tak jim tyto řádky mohou připadat, že jsou o obětování se. Ne v obětování se zase radost nenajdete. Všimněte si logiky obětování, rád to pro něj udělám na úkor sebe. No, na úkor sebe, obvykle to nic hezkého pocitově nepřinese. Ale například, když partnerovi dám s radostí v nějaké oblasti vztahu svobodu si vztah žít podle sebe a nevadí mi to, naopak dělá mi radost jeho radost ze svobody, kterou jsem mu dal, pak pokud v tom opravdu mám ten pocit, svět, ozvěna mi jej musí vrátit. Ten pocit pak bude součástí toho třetího, vztahu. Partnerský vztah Vztah, který má víc rovin a má plnit více funkcí. Muž a žena, jsme jako dvě strany jedné mince, panna a orel, jak by mohlo někoho napadnout, že by nás šlo oddělit? Patříme k sobě, tvoříme jednu minci. Když neumíme vytvořit pár, vlastně neumíme být. Mince s jednou stranou, absurdní myšlenka.

9 Jsme muž a žena, jsme půl, muž rozum, žena cit. A když tyto aspekty ve vztahu spojíme, pak teprve objevíme sami sebe v celistvosti, objevíme celek, vznikne mince. Abychom tyto aspekty ve vztahu mohli spojit, je potřeba aby muž pochopil pocitovost ženy a žena zase aby pochopila mužovu rozumovost. Všimněte si posloupnosti, pochopení, přijetí, (laskavost), láska. Láska je obecně cíl naší existence na zemi. Lásku se můžeme učit jen ve vztazích. I v těch partnerských. Partnerský vztah má několik rovin. Tyto roviny jsou pro vztah všechny STEJNĚ důležité. A každá z nich má ve vztahu svoji roli. Takže, postupně. Motorem partnerských vztahů je sexualita a nenamlouvejte si nic jiného, nebo nebudete šťastní. Na začátku partnerských vztahů obvykle, překvapivě ne vždy, stojí zamilovanost. A výsledkem vztahu by měla být láska. Jediný skutečný cíl našich životů. Nyní tyto aspekty partnerských vztahů postupně krátce probereme. Sexualita Kdo dnes rozumí tomu, co je to sexualita? Máme tolik nesmyslných představ a společenských postojů, týkajících se sexuality, že už ji díky tomu nejsme schopni normálně žít, že už si svoji sexualitu nejsme téměř schopni bez obviňování se, nebo obviňování druhých užít. Už v ní máme tolik, tolik způsobů, jak se za ni odsoudit a obvinit, že nenarazit na ně a nevytvořit destrukci už téměř neumíme. I toto je jedna část velké destrukce společenských postojů, které jsou součástí toho, čemu dnes říkáme naše civilizace. Na začátku partnerských vztahů je vždy naše potřeba sexu, která nás vede k tomu, že se snažíme tvořit páry. Uvědomte si to, potřeba sexu! A nesnažte si namluvit něco jiného, NESTYĎTE SE ZA TO. Všichni máme fyzická těla, jsme zvířátka, ať se nám to líbí, či ne. Součástí těla jsou jeho tělesné potřeby, jíst spát, pít. Sex je jednou z těchto potřeb a není na ní nic dobře a ani špatně. Potřebu sexu děláme dobrou, nebo špatnou my sami. Pokud ji soudíme, vytváříme destrukci, to je vše. Potřebu sexu mají muži i ženy statisticky stejnou, jen taktiky, které používáme k uspokojení našich sexuálních potřeb, mají muži a ženy rozdílné. Individuální potřeba sexu může být dost různá a mají na ni velký vliv naše vztahy. Zvláště ženy jsou schopny si potřebu sexu svým chápáním vztahů úplně zablokovat. Nyní se objevují názory, a šíří je hlavně děvčata, která mají nějaký problém s muži, že se blíží doba, kdy sexualita pozbude na významu, že ji budeme žít míň a míň. Nenechte se manipulovat. Pokud tu budou fyzická těla, bude tu i potřeba sexuality. A děvčata, podívejte se do svých životů, když jste si našla partnera, který vám imponoval, který se vám líbil, do kterého jste se zamilovala, kolik milování jste v té době potřebovala a požadovala. Naše schopnost žít radost ze sexuality souvisí s naší schopností komunikovat, užívat si vztah. Vlastně na přednáškách říkám, že sexualita je třešnička na dortu komunikace. Pokud nám schopnost konstruktivně komunikovat ve vztahu schází, máme obvykle problémy v oblasti sexuality. Za problémy v komunikaci, často stojí nějaké naše pocitové a postojové problémy, které komunikaci ovlivní. Dám vám příklad. Člověk, který byl jako dítě nerespektován a v důsledku toho se naučil žít podřízenou, často poníženou roli ve vztahu k rodičům. Pak tento člověk umí žít jen tuto roli, poníženost, anebo povýšenost a to se samozřejmě odráží v tom, jak se svým partnerem komunikuje. Ještě konkrétněji, najdete si děvče, které mělo v dětství pocit, že není rodiči dostatečně respektováno. Postavilo se do ponížené role. Tento model vztahů umí, a nic jiného.

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

Duchovní aspekt sebevyjádření

Duchovní aspekt sebevyjádření Krční čakra Umístění: krk, (paže po konečky prstů) Duchovní aspekt: sebevyjádření Princip: vztažení se (k sobě, mluvím-li o sobě a k druhým, poslouchám-li je) Základní potřeba: schopnost přijmout změnu

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

během pobytu tady? myslím, světu.

během pobytu tady? myslím, světu. Když dáte během pobytu tady? Proto se musím někdy do televize nové video svět ho předtím ještě nikdy neviděl a oni se na něho dívají já pak ztratím 10 milionů bodů za minutu, zatímco lidé, diváci, ať jsou

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Krok 2. Jak odstranit negativní vlivy na náš život možnost změny. Rozhodnout se co chci

Krok 2. Jak odstranit negativní vlivy na náš život možnost změny. Rozhodnout se co chci Krok 2. Jak odstranit negativní vlivy na náš život možnost změny. Rozhodnout se co chci Napsala: Darina Schránilová 2013 Darina Schránilová, www.startacademy.cz Prohlášení: Jakékoliv šíření nebo poskytování

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Šestá čakra - Třetí oko

Šestá čakra - Třetí oko Šestá čakra - Třetí oko Umístění: čelo, palec nad kořenem nosu, nebo na spojnici páteře s lebkou Duchovní aspekt: odpovědnost za sebe sama Princip: poznání a uvědomění bytí Základní potřeba: vize a rovnováha

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Jen, jak umíme mít rádi sami sebe, jen tak můžeme mít rádi ostatní a jen tak ostatní mohou mít rádi nás.

Jen, jak umíme mít rádi sami sebe, jen tak můžeme mít rádi ostatní a jen tak ostatní mohou mít rádi nás. Srdeční čakra Umístění: uprostřed hrudi Duchovní aspekt: láska k sobě Princip: vytváření celistvosti, celku Základní potřeba: nepodmíněně dávat a brát Emoce: radost, bolest, hořkost Žlázy s vnitřní sekrecí:

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ Obsah Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ vii VII VII vod 1 Kapitola 1 Manipulace s lidmi obecnï 3 Kapitola 2 SystÈmy a jejich ch p nì 5 Kapitola 3 Komunikace

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Naučme se žít v souladu se svým měsíčním cyklem a mějme rády všechny části nás samých!

Naučme se žít v souladu se svým měsíčním cyklem a mějme rády všechny části nás samých! ŽIVOT S CYKLEM Naučme se žít v souladu se svým měsíčním cyklem a mějme rády všechny části nás samých! C y k l i c k á ž e n a j e 4 x j i n á V průběhu měsíce, když procházíme jednotlivými fázemi měsíčního

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Síla myšlenky. Přítomný okamžik

Síla myšlenky. Přítomný okamžik Síla myšlenky Přítomný okamžik Dnes se posuneme o další významný krůček vpřed směrem k ovládnutí nejen našeho mozku, ale celé reality. Seznámíme se s něčím, co je tak jednoduché, že si ve finále budeme

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Rovnice s neznámou pod odmocninou I

Rovnice s neznámou pod odmocninou I .7.15 Rovnice s neznámou pod odmocninou I Předpoklady: 711, 71 Pedagogická poznámka: Látka této hodiny vyžaduje tak jeden a půl vyučovací hodiny, pokud nepospícháte, můžete obětovat hodiny dvě a nechat

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce Naše vztahy jsou nemocné......to myslím všeobecně. Smysl pro empatii se postupně stává balvanem omotaným provazem na hladině jezera. Na druhém konci se uvázal člověk. Plácá se na hladině a pořád si myslí,

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John V současné době existuje široký rozsah asistivních technologií a na nich postavených řešeních

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ

ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ Bohumila Truhlářová trilogie ZÁKLADNÍ UČEBNICE ŠTĚSTÍ 3. učebnice: REVOLUCE LÁSKY NA PLANETĚ ZEMI Prachatice 2005 Euroservice 1999 s.r.o. v roce 2005 Bohumila Truhlářová Návrh obálky a kreseb Eva Kotorová

Více

Proč se učíme cizí jazyky a jaké jsou naše cíle aneb kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem!

Proč se učíme cizí jazyky a jaké jsou naše cíle aneb kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem! Proč se učíme cizí jazyky a jaké jsou naše cíle aneb kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem! Každý z nás to vidí jinak. Někdo by bez znalostí cizích jazyků nemohl žít, druhý je bere jako nutné zlo a třetí

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více