Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program 75. jednání RM dle předloženého návrhu. Usnesení RM č. 1544/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání bere na vědomí zprávu o kontrole nakládání s pohonnými hmotami na TSM, p.o. Usnesení RM č. 1545/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje odpisový plán zařízení UNC 060 dle předloženého návrhu. Usnesení RM č. 1546/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje pronájem části p.p.č. 928, o výměře cca 80 m 2, části p.p.č. 736/3, o výměře cca 165 m 2, části p.p.č. 927/1, o výměře cca 75 m 2, k.ú. Lvová, NS na dobu neurčitou od , za účelem zahrady, nájemné 253 Kč/rok, pro J. Š., P. Mníšek a pověřuje starostu Města podpisem nájemní smlouvy. Usnesení RM č. 1547/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje pronájem části p.p.č cca 30 m 2 a pronájem p.p.č. 74 o výměře 382 m 2, v k.ú. Kněžice v Lužických horách, NS na dobu neurčitou od , za účelem zahrady, nájemné 412 Kč/rok, pro K. J., Jablonné v Podještědí a pověřuje starostu Města podpisem nájemní smlouvy. Usnesení RM č. 1548/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje pronájem části p.p.č. 878/7 - část - cca 100 m 2, v k.ú. Postřelná, NS na dobu neurčitou od , za účelem chovu drobných domácích zvířat, nájemné 100 Kč/rok, pro M. K., Jablonné v Podještědí a pověřuje starostu Města podpisem nájemní smlouvy. Usnesení RM č. 1549/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 8904, ze dne , na p.p.č a st.p.č. 151/2, v k.ú. Petrovice v Lužických horách, mezi účastníky Městem a Mysliveckým spolkem Petrovice v Lužických horách, Žitavská 56/50, Liberec XI-Růžodol 1, Liberec dohodou k a schvaluje odpuštění nájemného za rok 2017 (nemohli řádně užívat). 1

2 Usnesení RM č. 1550/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání revokací ruší usnesení RM 1509/2017, kterým schválila vybudování vzduchotechniky v nebytovém prostoru náměstí Míru č.p. 8. Usnesení RM č. 1551/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje nájemní smlouvu NNP 4/2017 na nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 8, náměstí Míru, který je součástí st.p.č. 322, k.ú. a obec Jablonné v Podještědí v předloženém návrhu v souladu s usnesením RM 1434/2017 a pověřuje starostu Města jejím podpisem. Usnesení RM č. 1552/2017 prodej p.p.č. 63/2, o výměře cca 52 m 2, k.ú. Heřmanice v Podještědí, za cenu 270 Kč/m 2 + náklady spojené s převodem, pro Ing. P. M., Liberec 15. Usnesení RM č. 1553/2017 prodej p.p.č. 901/3, o výměře 25 m², v k.ú. Lvová, za cenu 160 Kč/m 2 + náklady spojené s převodem, pro Z. D., Jablonné v Podještědí. Usnesení RM č. 1554/2017 prodej p.p.č. 55/4 část o výměře cca 32 m 2, v k.ú. Česká Ves v Podještědí, za cenu 336 Kč/m 2 + náklady spojené s převodem, pro P. a L. J., Jablonné v Podještědí. Prodej bude zrealizován po rekonstrukci kanalizace, vedoucí v tomto pozemku tak, aby část zatížená věcným břemenem této kanalizace zůstala ve vlastnictví Města. Usnesení RM č. 1555/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města odkoupení p.p.č. 423, p.p.č. 393/2, k.ú. Kněžice v Lužických horách od Státního statku Bílý Kostel s.p. v likvidaci, Žitavská 100, Hrádek nad Nisou. Usnesení RM č. 1556/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod objektů stálého lehkého opevnění, jejím vlastníkem je Ministerstvo obrany ČR, které stojí na p.p.č. 755/2 a na p.p.č. 758/3 (po zaměření dle GP na nově vzniklé st.p.č. 129, st.p.č. 130 a st.p.č. 133) v k.ú. Kněžice v Lužických horách, do vlastnictví Města Jablonné v Podještědí. Usnesení RM č. 1557/2017 2

3 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV , jejímž předmětem je právo věcného břemene, jímž dojde k zajištění strpění kabelového vedení a jeho provozování na dotčeném pozemku p.p.č. 1253/2, k.ú. Lvová, v délce 8 m, za jednorázovou úplatu Kč + DPH, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Usnesení RM č. 1558/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje právo věcného břemene, jímž dojde k zajištění strpění vodovodu včetně přípojek a jejich provozování na dotčených nemovitostech p.p.č. 878/1, p.p.č. 121/1 p.p.č. 143/1, p.p.č. 1055, p.p.č. 878/7, p.p.č. 911, p.p.č. 915, p.p.č. 1015, vše v k.ú. Postřelná, za jednorázovou úplatu Kč + DPH, (rekonstrukce a legalizace stávajícího zařízení obec Postřelná) pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, s podmínkou schválení výše úplaty zastupitelstvem města. Usnesení RM č. 1559/2017 pronájmu st.p.č. 208 o výměře 8 m 2 a části p.p.č. 901/1 cca 60 m 2, v k.ú. Lvová. Usnesení RM č. 1560/2017 pronájmu p.p.č. 865/1, o výměře cca 647 m 2, k.ú. Jablonné v Podještědí. Usnesení RM č. 1561/2017 pronájmu p.p.č. 372/1, k.ú. Česká Ves v Podještědí. Usnesení RM č. 1562/2017 pronájmu p.p.č. 857/1- část cca 630 m 2, k.ú. Markvartice v Podještědí. Usnesení RM č. 1563/2017 výpůjčky p.p.č. 395/2, p.p.č. 858 a p.p.č.382 s podmínkou údržby pozemků, k.ú. Kněžice v Lužických horách. Usnesení RM č. 1564/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje podmínky soutěže při prodeji bytového domu č.p. 200, ulice Lidická, který je součástí pozemku č. st. 360, v k.ú. a obci Jablonné v Podještědí dle předloženého návrhu. 3

4 Usnesení RM č. 1565/2017 schválit rozpočtové opatření 7. změnu rozpočtu města na rok 2017, dle přílohy. Touto změnou se příjmy rozpočtu navyšují o Kč a činí Kč, výdaje se navyšují o Kč a činí tak celkem Kč a financování se navyšuje o Kč a činí tak Kč. Usnesení RM č. 1566/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje ve své kompetenci přesun č. 1 mezi rozpočtovými položkami v rámci středisek, beze změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017, dle přílohy. Usnesení RM č. 1567/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí dotace z Ministerstva zemědělství, ident. č. 129D , na projekt kaple sv. Antonína, Heřmanice v Podještědí oprava vnějších omítek. Usnesení RM č. 1568/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady k Usnesení RM č. 1569/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje zpracování a podání odvolání prostřednictvím advokátní kanceláře KVB proti finančním výměrům Finančního úřadu pro Liberecký kraj, ze dne ve věci Revitalizace Markvartického rybníka. Usnesení RM č. 1570/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. J. R., IČ , na zpracování studie proveditelnosti cyklostezky na úseku Lvová Jablonné v P. - Kunratice, v ceně Kč, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení RM č. 1571/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje vypsání zakázky malé hodnoty na stavbu Stavební úpravy bytového domu čp. 163, nám. Míru, Jablonné v Podještědí - rekonstrukce stropů a oslovení firem, dle předloženého návrhu Usnesení RM č. 1572/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje vyřazení žádostí o přidělení bytu dle přiloženého seznamu. 4

5 Usnesení RM č. 1573/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje přijetí žádosti o přidělení bytu paní S. A., trvalý pobyt Jablonné v Podještědí. Usnesení RM č. 1574/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt, Jablonné v Podještědí s paní D. L., trvalý pobyt Jablonné v Podještědí na dobu určitou tři měsíce s možností dalšího prodloužení při splnění podmínky, že při dalším prodlužování nebude vůči městu dlužníkem. Usnesení RM č. 1575/2017 Rada města v souladu s usnesením zastupitelstva schvaluje přílohu organizačního řádu - upravenou organizační strukturu MěÚ dle předloženého návrhu (posilnění odboru stavební úřad termín na dobu určitou do ). Usnesení RM č. 1576/2017 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání bere na vědomí místo pro předvolební mítink v části náměstí dne Jiří Rýdl starosta Mgr. Petr Sadílek místostarosta 5

6 6