www. schs.cz časopis svobodné chebské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www. schs.cz časopis svobodné chebské"

Transkript

1 www. schs.cz časopis svobodné chebské školy

2 Poděkování sponzorům Děkujeme všem, kteří sponzorskými dary podpořili naše nejlepší studenty. Věříme, že věcná odměna a vyjádření díků bude motivací pro všechny žáky, aby i oni v příštím roce dosáhli stejně kvalitních výsledků. Naše poděkování náleží: paní Mgr. Jitce Hudouskové paní Andree Suchopárové paní Mgr. Ivě Pánkové panu MUDr. Karlu Tyrpeklovi panu Štěpánu de Wolfovi panu Aleši Kastlovi panu Mgr. Robertu Plášilovi panu Vladimíru Slavíkovi paní MUDr. Heleně Brunnerové Kolektiv zaměstnanců a studentů Svobodné chebské školy.

3 Po měsících útrap se opět přiblížilo období, na které se všichni těšíme již od začátku školního roku. S krátícím se měsícem červnem pro některé z nás ale zároveň přichází i doba, kdy vymění starý dobrý přístav naší školy za nehostinné vody moře života, staré přátele doplní novými a rozprchnou se do všech stran. Vytvořili jsme několik anketních otázek, které jsme následně předložili všem, toho dne přítomným, končícím. Věc, která jistě potěší naše zdatné vedoucí, je fakt, že většina našich respondentů hodnotí jako kladný přístup učitelů a způsob výuky. Naopak, jako nejčastější problém naší školy se jeví pavouci a pavučiny na zdech. Tři čtvrtiny ze všech dotázaných míří na nejrůznější typy středních škol a tři osminy příležitostně navštěvují naši školu od první třídy. Ale dost formalit, neradi bychom sklouzli k ryze statistickému pohledu na věc. Bavíme se zde přeci jen o lidech, o jejich výseku minulosti, kterou prožili na této škole, a tak trochu i o budoucnosti, kterou mají před sebou a přestup je v ní důležitým mezníkem. Myslím, že v porovnání s ostatními školami je zajímavostí, že každý žák zvolil jiný vzdělávací institut. Ze znalosti některých kamarádek a blízkého okolí totiž vím, že se v mnoha případech dva a více lidí domluví na společném pokračování. A to se v tomto případě nestalo. Někteří zůstávají věrni našemu městu, jiní balí kufry a mizí do jiného kraje. I tento aspekt o lecčems svědčí. A jelikož pro nás byla léta strávená s vámi stejně příjemná jako pro vás, rádi bychom se s vámi tímto příspěvkem rozloučili, popřáli vám mnoho úspěchů v dalším studiu i následujících letech po něm a nabídli vám dveře, které pro vás nadále zůstanou otevřeny. Za redakci Svodky, Veronika Háková. Redakce Svodky přeje všem čtenářům našeho časopisu, studentům a zaměstnancům SCHŠ krásné prázdniny!!! Mgr. Martin Flaška Veronika Háková Viktorie Buchnerová Daniel Bernard To Minh Duc Obálka: Hynek Rybák Svobodná chebská škola s.r.o. Jánské náměstí 15 Cheb Tel., fax. : školní družina : kancelář :

4 Stříbro v krajském kole olympiády z češtiny Dne se v sokolovském Domě dětí a mládeže konalo krajské kolo již 38. ročníku Olympiády v českém jazyce. Naši školu tentokrát reprezentoval Jan Bureš z tercie, letošní vítěz okresního kola. A výsledek? Ohromující!!! Honza se umístil na skvělém 2. místě, čímž se zařadil mezi krajskou češtinářskou elitu. Zároveň si zajistil postup do celorepublikového ústředního kola, které se bude konat v červnu v Jihočeském kraji. Je pro nás velkou ctí, že již podruhé budeme mít svého reprezentanta v tak významné celostátní soutěži (v loňském roce se ústředního kola OČJ zúčastnila Veronika Háková z letošní kvarty). Honzovi děkujeme za vynikající reprezentaci, přidáváme gratulaci k dosavadním úspěchům a přejeme mnoho štěstí a zdaru nejen v závěrečném kole češtinářské soutěže, ale i v průběhu celého studia. Za kolektiv pedagogů Svobodné chebské školy Mgr. Martin Flaška, učitel českého jazyka a literatury. 2 Poděkování olympionikům Děkuji všem žákům, kteří se zúčastnili olympiád v chemii a fyzice, za úspěšnou reprezentaci školy v krajských kolech. V krajském kole fyzikální olympiády kategorie B se Jan Kučera umístil na prvním místě, v kategorii D se na čtvrtém místě umístil Dan Slezák a v kategorii C obsadil druhou příčku Štěpán Cintl. Děkuji i všem ostatním účastníkům: Viktoru Masopustovi, Jakubu Karaffovi, Miku Havlovi a Lukáši Osinkovi za úsilí, které věnovali přípravě na olympiádu. Chemické olympiády se zúčastnil Vojtěch Papež a umístil se na třetím místě kategorie B, dalším účastníkem byla Andrea Chválová. Oběma studentům děkuji za snahu co nejlépe reprezentovat školu a za práci, kterou museli nad rámec svých povinností věnovat přípravě. Současně děkuji učitelkám Haně Kobrlové a Evě Marešové za nadstandartní práci při přípravě studentů. Ing. Jindřich Papež

5 Učitelé olympionikům Tak jsme pojmenovali akci, kterou jsme my učitelé chtěli poděkovat studentům za reprezentaci školy a nadstandardní práci. Pavlík (Mgr. Matala pozn. red.) spočítal všechny studenty, kteří se zúčastnili vědomostních soutěží a číslo 34 nás naplnilo pocitem dobře vykonané práce a srdíčka se nám radostně rozbušila. Tento prchavý pocit trval tak dlouho, dokud jsme si neuvědomili, že těchto 34 dětí má nejen 34 hlav, ale i 34 krků a jsou, jak sami říkají, ve vývinu. Udělám jim hamburgery, prohlašuji sebevědomě a jsem vzápětí přetrumfován češtinářem, který slibuje pro každého guláše, co hrdlo ráčí. Je patrné, že zaslepen štěstím si neuvědomuje, o jakém množství tohoto pokrmu hovoří. Naštěstí je pan učitel vegetarián a jeho guláš bude připraven ze sójových bobků. Dáme jim do ruky vzduchovku praví tělocvikář a my chvíli přesně netušíme, jaký vztah má tato informace k počtu hladových krků.. Když mi to dojde, pokusím se kolegovi vysvětlit, že někteří rodiče jsou šťourové a mohli by se po svých dětech začít pídit. Nezbývá tedy, než uvařit deset litrů guláše, zhotovit 75 hamburgerů, dva plechy koláčů a připravit soutěže, mezi kterými nakonec opravdu najde své místo i střelba ze vzduchovky a praku. V den pořádání soutěže se konečně příroda rozhodne vyrovnat srážkový deficit za poslední půlrok, a tak se v provazech deště brodíme promoklou travou. Naštěstí to nikomu nezkazí náladu a učitelé jsou na hlavu poraženi. Promáčení, ale snad spokojení se rozcházíme a já doufám, že tradice těchto setkání se udrží a příští rok budu péct hamburgerů dvěstě. Ing. Jindřich Papež

6 V pátek se v Chebu na Krajinné výstavě konala jako každý rok Bambiriáda. Členové Ekokroužku s některými žáky sexty, v čele s p. uč. Randisem, zde zřídili také své stanoviště, které mělo za úkol reprezentovat SCHŠ. Naše stanoviště se skládalo ještě ze tří podstanovišť, na kterých probíhaly biologické hry různé úrovně (od školky a až po druhý stupeň ZŠ). Nejprve jsme je však museli připravit. Když jsme v půl deváté odcházeli ze školy, nesli jsme s sebou i tabuli, na kterou jsme následně po nanošení stolů a židlí nalepili informace o SCHŠ, Ekokroužku a dobrovolnících v přírodě, včetně fotek z některých našich akcí. Po přípravě cedule jsme se rozdělili na tři party. Jedna měla hlídat první stupeň ZŠ, druhá mateřskou školu a třetí druhý stupeň ZŠ. Úkoly pro mateřskou školu a první stupeň byly již připraveny. Třetí parta se ale musela vydat natrhat rostliny na poznávačku, aby byly čerstvé. Na stanovišti pro mateřské školy se řešil úkol správně přiřadit mláďata k dospělým zvířatům a pojmenovat je. Stanoviště pro první stupeň ZŠ mělo přichystanou křížovku, kde museli žáci správně poznat a doplnit zvíře. Jedině tak mohli získat otázku, která vedla k tajence. Pro druhý stupeň byla připravena již zmíněná poznávačka. Vyskytovaly se zde pouze ty rostliny, které se daly sehnat na Krajinné výstavě a mohl je znát každý. O tom nás také přesvědčil fakt, že i přes různé úrovně absolvovali všichni všechno a poznávání nebyl tak velký problém ani pro ty nejmenší. Když děti prošly naše stanoviště, musely jít ještě k předem připravené ceduli, kde měly za úkol vyčíst odpověď na otázku napsanou na jejich vstupence.jeden z nás si vzal na tuto akci svoje morče Ferdu. Ten samozřejmě vzbudil největší zájem všech zúčastněných, včetně nás. Ve volných chvílích jsme se s ním mazlili a krmili ho. Okamžitě se stal miláčkem davu. Také nás potěšila návštěva druhé poloviny sexty s paní uč. Černou. Samozřejmě se zde vyskytly vtipné okamžiky, například když kdosi na poznávačce řekl: větev! nebo do křížovky místo hroch napsal kuře.na této akci jsme se opět dobře bavili a doufáme, že nebyla poslední. Jsme rovněž velice rádi, že pan učitel Randis s námi nadále zůstává. Mike Havel Sexta

7 Běh pro RADOST Jednoho dne jsme tak ve třídě přemýšleli, co bychom mohli pro sebe udělat. Říkali jsme si, že bychom si mohli jít všichni třeba zaběhat a v tom nás napadla myšlenka, proč si nezaběhat a při tom neudělat nějakou dobrou věc. Inspirovala nás akce,,běh pro Joker, která se konala ve Františkových lázních, pořádána domovem církve. A tak jsme se usnesli, že uspořádáme běh, ze kterého výtěžek darujeme chráněným dílnám Joker. Jako prvnímu jsme tento nápad oznámili našemu třídnímu učiteli, panu Randisovi a ten samozřejmě souhlasil. Sešli jsme se tedy s Luckou Polákovou, která měla na starost,, Jarmark RADOSTI,což byla akce chráněných dílen Joker, která se konala ve stejný termín, jako náš běh a tak jsme se rozhodli k této akci tu naší připojit. Všichni jsme se tedy domluvili a rozdělili si úkoly. Nejdůležitější bylo, vyrobit pozvánky a zajít na Městský úřad. To ostatní už tak nespěchalo, bylo za potřebí, vyrobit plakát se startem a cílem, diplomy, kartičky na body a vymyslet hry pro různá stanoviště. Běh se konal okolo přehrady přes krajinku a součástí byly i stanoviště pro děti. Samozřejmě se nám povedlo, ty nejdůležitější věci, jako jsou pozvánky a Městský úřad, zařídit na poslední chvíli. Vše se, ale nakonec podařilo a nám se vše povedlo podle plánů. Skoro vše J. Před začátkem běhu jsme, ale museli zařídit ještě pár věcí a to, odnosit lavice ze školy a jiné věci na krajinku, pan učitel Randis nám samozřejmě pomáhal vozit věci v jeho,,obrovském autě. Jako na potvoru se ve stejný den konala na krajince jiná akce, pořádána domovem dětí a mládeže Sova. Naštěstí tu svou akci měli jen do 11 hod a my už mohli bezstarostně lákat děti i dospělé na naše stanoviště. Běhu se zúčastnili, jak běžci z našich řad, tak i dospělí a děti. Bohužel, kvůli chladnému počasí se moc běžců nezúčastnilo, ale i tak se nám povedlo vybrat kolem čtyř tisíc korun. Tato akce se nám velice povedla a doufám, že nás toto organizování neodradilo a někdy si to zopakujeme. Máme už výhodu zkušeností a tak můžeme mnoho chyb napravit. Viktorie Buchnerová Buchnerová Viktorie

8 Výsledky maturitních zkoušek roku 2011/2012. I v letošním roce byli naši studenti velmi úspěšní při skládání maturitní zkoušky. Ve společné části maturit (tzv. státní maturita) dosáhli nejlepšího výsledku z českého jazyka, všichni maturující se v celostátním srovnání umístili v první čtvrtině, dosáhli průměrného percentilu 84. V anglickém jazyce je jejich průměrný percentil 73 a v matematice 61. Stejně dobře dopadli i v profilové, tj. školní části maturit. Všem maturantům gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů. Celostátní testování žáků 9. ročníků prováděné českou školní inspekcí. Průměrná úspěšnost žáků Žáci našeho 9.ročníku dosáhli ve všech třech testovaných oborech výsledků lepších než celostátní průměr: ČESKÝ JAZYK o 5,7% ANGLICKÝ JAZYK o 6,8%, MATEMATIKA o 19,6%. Žáci kvarty absolvovali ještě nadstavbové testy obtížnější úrovně a dosáhli v ČJ o 4,2% M o 25,5% výsledků lepších, než byl celostátní průměr. Procentuální zastoupení nadprůměrných žáků v testovaném vzorku. Z jednotlivých žáků dosáhlo v základních testech výsledků lepších než celostátní průměr ČJ 71% AJ 54% M 79% žáků. V nadstavbových obtížnějších testech byly výsledky 67% žáků v ČJ 75% v M lepších než celostátní průměr.

9 Na konci školního roku jsem v V/VI vyhlásila soutěž o nejlepší překlad básně Die Lore-Ley německého básníka Heinricha Heineho. Dle mého soudu se úkolu nejlépe zhostil Daniel Slezák. Jeho překlad Vám zde s jeho svolením nabízím, posuďte sami. Heinrich Heine Daniel Slezák Ich weiβ nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig flieβt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lore-Ley getan. Nemám žádné ponětí, proč tolik smutný jsem. Příběh z dávného století nejde mi z mysli ven. Je chladný a stmívá se, klidně teče Rýn. Vrcholky hor blýskají seve Slunci večerním. Nejkrásnější panna sedí tam nahoře ve své nádheře. Její zlatý šperk se blyští, češe si své zlaté kadeře. Zlatý hřeben má, přitom se baví písničkou, která nádhernou má melodii pekelnou. Lodník na lodi malé v prudké bolesti chytá se. Nekouká na skály ostré, jen do výšin dívá se. Věřím, zhltly vlny lodníka s člunem, aj. A to zpěvy svými udělala Lore-Ley.

10 Moje milá Svobodko... Říkám ti tak, protože spolu žijeme téměř od tvého založení. Nejdřív nastoupily dcery, Karolína a Alžběta, pak i syn Hynek. Musím ti poděkovat za krásné, rodičovsko školní roky, kdy jsme se (zvlášť já, jako učitelka) nemuseli zabývat večerním triem: známky, úkoly, pomůcky. Přesto, že to zavání přilišnou svobodou, dcery přecházely na státní střední a pak i vysoké školy naprosto bez problémů. Syn právě odmaturoval...kdyby neodmaturoval byl by to jeho problém, ne školy. Dvacet let. Děkujeme. Nikdy jsme nelitovali. H. Hana a Vl. a Vladimír Rybákovi Rybákovi Pár rébusů, kdopak se za nimi Pár rébusů, kdopak se za nimi skrývá? skrývá? ein

11 Tak se rok s rokem sešel. A já a hrstka mých spolužáků se probudila v pondělí a zjistila, že nemusí jít do školy. Co to? Prohnalo se našimi, ještě z maturity zmatenými, mozky. Zaspal jsem? Jak to zas budu vysvětlovat sekretářce? Kde mám ponožky? Jo aha. Já už do školy nemusím chodit! No mě osobně to zarazilo. Nějaký ten pocit se ke mně pokradmu plíží. Není to ten sentimentální. Stesk? Jo, to bude asi ono. A proč, že to vlastně? Vždyť se už celé roky těším na to, až nebudu muset ráno vstávat. V zimě, ještě za tmy a se zamhouřenýma očima, hledat ten správný pár ponožek (stejně jsem to vždy vzdal a posléze to začal nenápadně prosazovat jako svůj osobní styl oblékání). Tolik jsem se těšil, až mě nebude muset trápit pomyšlení na všechny možné formy testování (podle mého názoru jsem nebyl špatný já, ale testy) a že budu trávit dny potměšilým poflakováním a zábavou. Nevím, nakolik mohu říct, že mé pocity sdílí i ostatní, ale veliký kus života strávený mezi červenými zdmi, je nezapomenutelným balíkem pocitů, známostí, artefaktů a vzpomínek. Člověk si doopravdy začne vážit věci až po té, co je ztratí, teprve pak zváží všechny ty dobré a špatné věci aby nakonec zjistil, že váha je na té straně dobra až příliš zatížena a na druhé straně jsou jen takové prkotiny, jako nutnost opsat desetkrát tabulku periodických prvků, dělat větné rozbory nebo to omleté brzké vstávání. Nyní je čas vytáhnout kapesníčky a zavzlykat nad tím, že již nikdy nic podobného nezažijete, no vážně, v dnešní době, kdy je nedostatek práce, jí naši kantoři vymýšlí takovou spoustu, jen aby studenti měli co dělat. Dokonce se Vám i osobně věnují a práci přizpůsobují Vaším potřebám. Takovou pozici si jen tak někde nevybudujete. Ptáte se po platu, který byste za to měli dostávat? Vaší mzdou jsou vědomosti, moudrost a um učení. Za něco takového si koupíte více, než 3D televizi naopak zjistíte, že žádnou vlastně nepotřebujete. A ušetříte. Nebudete potřebovat si najímat finanční poradce. S takovým platem si nepotřebujete brát kalkulačku na nákup, nepotřebujete chytrý mobil prostě jste chytří vy. A to, jak horentní sumu vynaložíte je jen na Vás, prakticky, čím víc víme, tím jsme bohatší, a to nejen o znalosti. Pokud něco umíte, je to potenciální energie, jen připravená ke zpeněžení a nebo prostě jen na nějaké praktické či hezké využití. Jsme takové natlakované nádoby a je jen na nás, kolik té energie vložíme do činnosti námi oblíbené. Vyšel jsem tedy ze školy s nadutou peněženkou znalostí, kterou mi navíc nikdo neukradne (krom kata) a z které mohu ihned brát co potřebuji. Vy sami si střádejte svoje bohatství a berte, dokud dávají. Venku na Vás už tak milí nebudou. Tak na co čekáte, hurá na další vyučovací hodinu! ŠKOLA SE VYPLÁCÍ! Za školou, před školou, nikdo nesmí stát,všichni budou vevnitř a nesmí se smát!! V práci nás tahají jak voly, Kéž bych tak moh chodit do školy!!

12 Aktuality z 1. stupně Aktuality z 1. stupně Žáci 1. stupně navštívili biofarmu Kozodoj Ve středu žáci celého 1. stupně navštívili biofarmu Kozodoj ležící v malebném údolí řeky Rolavy ve Staré Roli. Seznámili se s rozmanitými hospodářskými zvířaty, která se v celém areálu pohybují téměř volně. Pohladili si oslíka, kozy, lamy, krávu, viděli ovce a králíky, krocana, divočáky, koně a drůbež. Některá zvířata mohli nakrmit doneseným pečivem. Akce se všem velmi líbila. Žáci 1. stupně navštívili Tajgu Dne jsme se s žáky 2., 4. a 5. třídy zúčastnili terénního výukového programu Tajemné rašeliniště Tajga. Tématem programu byl ekosystém rašeliniště. Viděli jsme provázanost života lidí s tímto místem zajímavá architektura osady Kladská, parkové dřeviny, rybník Kladská, plavební kanál Dlouhá stoka. Žáci si vyzkoušeli výzkum v terénu v rybníku lovili a určovali vodní hmyz, vyzkoušeli si, kolik vody pojme rašeliník, co žije pod kůrou, malovali obrázky za pomoci přírodního materiálu, zahráli si hru na masožravé rosnatky, nechali na sebe působit ticho pralesa a formou hry si na závěr zopakovali veškeré poznatky a informace, které během tří hodinového programu získali. Celá akce se nám všem velmi líbila, počasí nám přálo a tak jsme se příjemně unaveni vrátili po poledni zpátky do Chebu a mohli jsme v klidu přemýšlet o tom, že si něco podobného příště rádi zopakujeme. Svobodka se baví Dne 14. června se uskutečnil již 4. ročník akce 1. stupně nazvaný Svobodka se baví, tentokrát s podtitulem Škola trochu jinak. Cílem tohoto projektu je zapojit do soutěží a zábavy nejen naše žáky, ale také rodiče či prarodiče. Tentokrát se akce konala na školním dvoře za velmi příjemného počasí. Hlídky si

13 vyzkoušely trochu jinou češtinu, matematiku či přírodovědu. Menší děti soutěžily v různých sportovních i vědomostních disciplínách. Na závěr jsme si všichni odpočinuli u malého táboráku, popovídali jsme si a hlavně opekli pravé české špekáčky. Akce se podařila a všichni jsme byli spokojeni. Aktuality z 1. stupně připravila Mgr. Jitka Kölblová PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V úterý se prvňáčci vypravili do knihovny a nikdo z nás aninetušil, jaké uvítání nás čeká. Místo paní knihovnice na nás hnedza dveřmi vybafl loupežník a sotva jsme usedli na židličky, z knížekzačaly vyskakovat další oživlé pohádkové bytosti Ne všechny bylyhodné, ježibaba hned: Pojďte děťátka, povozím vás na lopatě! Naštěstí vše kouzlem zachránila hodná víla a mohlo přeci jen dojít k samotnému pasování. A protože byl pasovací meč příliš těžký,ujal se této slavnostní události sám Hejkal a vše dobře dopadlo Všechny děti byly po stvrzení čtenářského slibu: knížky ctít a chránit,pasovány a přijaty mezi čtenáře Prvňáčci a Radka Benediktová Toulání malých TULÁČKŮ Od října 2011 opět zahájil na naší škole svou činnost kroužek Tuláček,na kterém jsme se každou středu setkávali s tuláčky 1.stupně a hravou formou objevovali přírodní í kulturní krásy naší vlasti A protože slovotuláček vzniklo od toulání, často jsme obouvali své toulavé boty a hurá za dobrodružstvím Při výpravách jsme navštívili hrad Vildštejn ve Skalné,přírodní rezervaci SOOS, floru a faunu u DDM Sova v Chebu, Goethovyskály, kde jsme putovali po stopách skalních skřítků, ale ani na zvířátka v zimě jsme nezapomněli a nazdobili jim ve skalenských lesích několik vánočních stromečků různými dobrotami Vždy nás provázela touhapo poznání, dobrá nálada a někdy i dobře opečené špekáčky Tuláčci a Radka Beneditová

14 Vietnam na pokračování Město usazené v zálivu, které jako by bylo předurčeno stát se nejvýznamnějším vietnamským přístavem. Na tento okamžik si však muselo počkat až do roku 1802, kdy se tehdejší největší přístav Hoi Anh začal zanášet natolik, že do něj byl znemožněn přístup větším lodím. Pohnutá minulost města se vztahuje jak k francouzské okupaci v roce 1888, tak k novodobějším událostem. Přesně na tomto místě se totiž vylodily v březnu 1965 první americké jednotky a vietnamsko americká válka se k velké radosti všech zúčastněných mohla rozpoutat plnou silou. Dělící čára na sedmnácté rovnoběžce oddělující Severní a Jižní Vietnam od roku 1954 byla od Da Nang vzdálena necelých 200km a letiště vybudované v blízkosti města již před příchodem americké armády vytvořily ideální podmínky pro vznik největší americké základny ve Vietnamu. To znamenalo rozvoj města v západním stylu s jeho pozitivními i negativními přínosy. Nabídka dostatku jídla, nových technologií, vodovodů a čističek odpadních vod byla ve městě kompenzována obchodem s drogami, prostitucí a čilým výměnným obchodem a veškerým dalším požehnáním, které obvykle spolu s okupačními armádami přichází. Da Nang nabízí k ubytování velké množství hotelů, možnost relaxace na promenádě nebo návštěvu Champského muzea. Každá trochu cti dbalá cestovní kancelář doporučuje také koupel na známé Čínské pláži, ale nutno dodat, že se jedná spíše o vodní slalom mezi odpadky. Obrovská je i nabídka levných, ale velmi dobře zařízených restaurací, kde se podávají snad všechna myslitelná vietnamská jídla. I koloniální francouzské budovy, které kupodivu nepodlehly zkáze ve všech válečných kampaních, kterými město prošlo, stojí jistě za návštěvu. Pokud byste však měli opravdu dostatek času, tak nevynechejte ani návštěvu chrámu v Cao Dai, který byl vystavěn v roce Časová náročnost návštěvy města je pro poklidného cestovatele asi dva dny. Přesně jak bylo domluveno, tedy ve čtvrt na osm ráno, vyjíždíme autobusem do Na Trang. Autobus sám není ničím výjimečný, jedná se o standardní dopravní prostředek, který by mohl celkem bez problémů přepravovat cestující na jakékoliv vnitrostátní lince v jakékoliv zemi. Pohodlně se usazujeme na sedačkách a až do chvíle, než se opřeme, máme pocit, že vše je jak má být. Při rozjezdu se však všichni překlápíme do polohy horizontální a s údivem zjišťujeme, že tento proces je nevratný. Cizinci jsou překvapeni, domorodci usínají. Za chvilku máme pocit, že cestujeme v

15 evné rakvi, neboť i šíře sedaček je přizpůsobena velikosti průměrného Vietnamce. Já si teprve nyní uvědomuji, že při nastupování jsem se hlavou dotýkal stropu. To co se v první chvíli jevilo jako normální, dostává po několikahodinové jízdě úplně jiný rozměr. Nejsem žádný štíhlouš, ale Jindra moc místa nezabere. Přesto bychom ocenili třetí sedadlo, abychom mohli mít v kapse klíče. Kdybychom jeli po normální cestě, asi by nás brzy začala bolet záda. Díky výmolům a absenci odpružení se však autobus stává skvělým masážním strojkem. Co musíme oželet na sklovině, to se nám vrací v podobě dobře prohnětených zad a končetin. Tam, kde by se autobus mohl rozletět a překonat průměrnou rychlost 25km/h, však číhají jiná nebezpečí. Vyhřátý asfalt láká zemědělce z širokého okolí. Již od časného rána putují se svými nůšemi rýže k nejbližší asfaltové ploše. Zoceleni na duši válkami neprojevují pražádnou bázeň a poskakujíc mezi auty stejně zkušeně jako kdysi v minovém poli, obracejí na rozehřáté ploše hromádky rýže. Řidič je člověk ohleduplný, a tak má opravdu plné ruce práce s objížděním všemožných plodin i zemědělců, kteří brání svoji úrodu dřevěnými hrably i vlastním tělem. Konečně chápeme, proč je v jízdním řádu na vzdálenost 250km určeno plných devět hodin jízdy. Za okny se naštěstí střídají velmi zajímavé scenerie. Malé domečky utopené v zeleni palem a banánovníků se rychlostí 25km/h míhají kolem našeho vozu a monumentální pomníky obklopené stovkami hrobů připomínají doby nedávno minulé, v nichž vyhlazování rolníků oběma znepřátelenými skupinami bylo oblíbenou kratochvílí vyplňující krátké přestávky mezi boji. Na rýžových polích zasahujících mnohde až na samotné pobřeží se lopotí armády novodobých rolníků, a protože je čas sklizně, ohánějí se udatně svými srpy. S nacpanými žoky se kradou k nejbližší silnici a bez zábran roztahují obsah po betonové ploše, bráně následně svá hájemství s rozhořčením sklípkanů. Jsem upřímně zvědavý, jak bude asi vypadat letiště v Da Nang, jehož přistávací dráha musí v zemědělcích vyvolávat stav hraničící s nirvánou. Vidím-li, s jakou bojovností se rolníci staví proti kamiónům a autobusům, nedělám si žádné iluze o tom, jak budou postupovat proti Boeingu. Da Nang, město, které sloužilo jako první základna americké armády při okupování Vietnamu, je od moře odděleno dvěma plážemi. Pláž Červená, na které došlo k prvnímu americkému vylodění ve Vietnamu, je považována za méně krásnou než pláž Čínská, na které se rekreovali válkou zdeptaní američtí vojáci. Autobus opustíme na rušné ulici a ze dveří dopravního prostředku padneme přímo do vchodu místní cestovky. Na hlavách kuželovité klobouky, v rukou malé baťůžky a na zádech krosny, jsme vtaženi do malé místnůstky, jejíž zařízení tvoří prastarý počítač, pevný telefon, mapa města a hromady prospektů. Ze zšeřelého rohu se

16 vymrští malá postava a chrlí jako kulomet: Máte ubytování, co chcete dělat zítra, na jak dlouho tu jste? Pokud náhodou nějaký hotel objednaný máte, zajistím vám jistě levnější a hezčí, kdybyste snad měli domluvený nějaký výlet, není nic jednoduššího, než přehodnotit váš výběr a nalézt cokoliv vhodnějšího, pro přátele z Čech uděláme co je v našich silách. V prvním úleku se všichni najednou snažíme opustit tuto svatyni cestování, ale dveře nejsou pohříchu projektované na tři obatohované cestovatele, a tak poslušni zákona průtoku se po chvíli vracíme k překvapenému majiteli kanceláře. Ujišťujeme místního turistického guru, že nemáme vůbec žádný hotel objednaný, což na jeho tváři vyvolá výraz naprostého uspokojení a ujišťuje nás, že i kdybychom nějaký hezký hotel snad objednaný měli, byl by zcela jistě předražený. Klade nám otázku, jak bychom si představovali naše ubytování. Ujišťujeme ho, že máme představu docela jasnou a že bychom chtěli obyčejný hotel se sprchou na pokoji, výhledem na moře a s klimatizací za cenu, která bude odpovídat právě tomuto prostému příbytku. Chvilku zamyšleně hledí do stropu a pak zřejmě dospěje k názoru, že nám bude možno nabídnout nějakou službu a otevírá další dveře do své klimatizované sluje. Svěřuje naši batožinu do péče slečně sekretářce a rozprostírá na stůl mapu města v měřítku asi 1: Vedoucí cestovky přebírá od této chvíle režii a nabízí nám jedno ubytování za druhým, jako pomelo na tržišti. Ke každému dobrému bydlu doporučuje ještě lepší program. Mramorové hory vykresluje tak plasticky, že se jeví jako zbytečné toto místo navštívit, vodopády nás přímo osvěžují vodní tříští a tak nedokážeme odmítnout. Bereme hotel v druhé ulici od pláže. V zápětí jsme naloženi do firemního Jeepu a během chvilky vystupujeme před pěkným relativně levným hotelem v blízkosti Čínské pláže. Ubytujeme se, zkontrolujeme, jestli v koupelně bydlí gekon, a za chviličku odpočíváme pod slunečníky na Čínské pláži. Zavřu oči, a když je za chviličku otevřu, stojí před námi jako mávnutím kouzelného bambusu stolek a na stolku vyřezávaný ananas napíchaný na špejličce a okořeněný notnou dávkou chilli, jak je v těchto zeměpisných šířkách zvykem. Ananas je velmi osvěžující, což se o moři, které má teplotu 33 C, nedá říci. A tak se chvíli povalujeme mezi slupkami s kokosových ořechů a igelitovými taškami, které do zátoky z moře zavál nepříznivý vítr, a začíná se v nás probouzet nutkavý pocit, že bude třeba nějak okořenit nadcházející večer. Hlad prý vyhání vlky z lesů, nevím co je na tom pravdy, ale nás vyhání hlad od moře do města. Pobřeží je plné restaurací, kde se v akváriích sluní ty nejzajímavější dary moře a na jídelních lístcích se na fotografiích předvádějí velmi zajímavá jídla. Bohužel, žádný z lístků nenabízí ceník a při pokusech dozvědět se alespoň přibližnou cenu jídla projevují číšníci až dojemnou neznalost angličtiny. Zamíříme

17 tedy raději do středu města, kde podle doporučení dostaneme za poloviční cenu stejná jídla jako na pláži. Ujdeme asi 5km a když už se zdá, že hlad nás nejen vyhnal z pláže, ale stane se i příčinou našeho brzkého skonu, nacházíme malou čistou restauraci s obsluhou, jako vždy připravenou splnit jakékoliv naše přání. Číšnice nám během okamžiku vypočte cenu naší objednávky, která je více než přijatelná. Dávám si žáby a dostávám porci, která by zřejmě zajistila ochránci přírody dlouhodobý pobyt v ústavu pro choromyslné. Stehýnka jsou velmi jemná, pikantní a chutí připomínají směs hovězího, kuřecího a telecího masa. Jejich velikost mě nutí přemýšlet o tom, zda by se místní žáby nedaly využít k potlačení přemnožené populace potkanů v Čechách. Přesvědčím i Jindru, aby žáby ochutnala a vzhledem k tomu, že chce další sousto je jasné, že jídlo je chutné. Cestou z restaurace se ještě brouzdáme po ztemnělé pláži a na balkoně hotelu chvíli desinfikujeme žaludek moravskou slivovicí, omrkneme gekona v koupelně a jdeme spát. Ing. Jindřich Papež

18 červenec srpen dnů prázdnin

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TOP SECRET opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Kvarta A - Sekunda

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace.

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace. Milí rodiče, posílám Vám dlouho avizovanou nabídku na léto u moře. Po dlouhém vybírání lokality jsme se nakonec rozhodli spolu s rodiči, kteří s námi jezdí již několik let, pro destinaci, se kterou jsme

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ6778JO_09_03_16. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět:

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ6778JO_09_03_16. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Náš duhový deník (Duhovka)

Náš duhový deník (Duhovka) Náš duhový deník (Duhovka) 20. 3. 2013 Dnes nám začala hodina matematiky celkem normálně, ale v průběhu hodiny k nám přišel pan učitel a zeptal se nás, jestli se chceme zúčastnit soutěže Finanční gramotnost

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2015 ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITÁLIE PALMOVÁ RIVIÉRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO apartmány 700-900 m od železniční zastávky San Benedetto del Tronto se nachází ve střední části Jaderského moře na poloviční vzdálenosti mezi městy ANCONA

Více

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Milí čtenáři. Představujeme vám poslední číslo roku 201 4. Chtěla bych vám jménem celé redakce popřát nejen, ať se vám líbí, co naši redaktoři pro vás napsali,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Informace www.gtmskola.cz Ďáblický slavík 2015 Třídy 4 + 5 Třídy 2.A + 2.B 1.

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více