www. schs.cz časopis svobodné chebské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www. schs.cz časopis svobodné chebské"

Transkript

1 www. schs.cz časopis svobodné chebské školy

2 Poděkování sponzorům Děkujeme všem, kteří sponzorskými dary podpořili naše nejlepší studenty. Věříme, že věcná odměna a vyjádření díků bude motivací pro všechny žáky, aby i oni v příštím roce dosáhli stejně kvalitních výsledků. Naše poděkování náleží: paní Mgr. Jitce Hudouskové paní Andree Suchopárové paní Mgr. Ivě Pánkové panu MUDr. Karlu Tyrpeklovi panu Štěpánu de Wolfovi panu Aleši Kastlovi panu Mgr. Robertu Plášilovi panu Vladimíru Slavíkovi paní MUDr. Heleně Brunnerové Kolektiv zaměstnanců a studentů Svobodné chebské školy.

3 Po měsících útrap se opět přiblížilo období, na které se všichni těšíme již od začátku školního roku. S krátícím se měsícem červnem pro některé z nás ale zároveň přichází i doba, kdy vymění starý dobrý přístav naší školy za nehostinné vody moře života, staré přátele doplní novými a rozprchnou se do všech stran. Vytvořili jsme několik anketních otázek, které jsme následně předložili všem, toho dne přítomným, končícím. Věc, která jistě potěší naše zdatné vedoucí, je fakt, že většina našich respondentů hodnotí jako kladný přístup učitelů a způsob výuky. Naopak, jako nejčastější problém naší školy se jeví pavouci a pavučiny na zdech. Tři čtvrtiny ze všech dotázaných míří na nejrůznější typy středních škol a tři osminy příležitostně navštěvují naši školu od první třídy. Ale dost formalit, neradi bychom sklouzli k ryze statistickému pohledu na věc. Bavíme se zde přeci jen o lidech, o jejich výseku minulosti, kterou prožili na této škole, a tak trochu i o budoucnosti, kterou mají před sebou a přestup je v ní důležitým mezníkem. Myslím, že v porovnání s ostatními školami je zajímavostí, že každý žák zvolil jiný vzdělávací institut. Ze znalosti některých kamarádek a blízkého okolí totiž vím, že se v mnoha případech dva a více lidí domluví na společném pokračování. A to se v tomto případě nestalo. Někteří zůstávají věrni našemu městu, jiní balí kufry a mizí do jiného kraje. I tento aspekt o lecčems svědčí. A jelikož pro nás byla léta strávená s vámi stejně příjemná jako pro vás, rádi bychom se s vámi tímto příspěvkem rozloučili, popřáli vám mnoho úspěchů v dalším studiu i následujících letech po něm a nabídli vám dveře, které pro vás nadále zůstanou otevřeny. Za redakci Svodky, Veronika Háková. Redakce Svodky přeje všem čtenářům našeho časopisu, studentům a zaměstnancům SCHŠ krásné prázdniny!!! Mgr. Martin Flaška Veronika Háková Viktorie Buchnerová Daniel Bernard To Minh Duc Obálka: Hynek Rybák Svobodná chebská škola s.r.o. Jánské náměstí 15 Cheb Tel., fax. : školní družina : kancelář :

4 Stříbro v krajském kole olympiády z češtiny Dne se v sokolovském Domě dětí a mládeže konalo krajské kolo již 38. ročníku Olympiády v českém jazyce. Naši školu tentokrát reprezentoval Jan Bureš z tercie, letošní vítěz okresního kola. A výsledek? Ohromující!!! Honza se umístil na skvělém 2. místě, čímž se zařadil mezi krajskou češtinářskou elitu. Zároveň si zajistil postup do celorepublikového ústředního kola, které se bude konat v červnu v Jihočeském kraji. Je pro nás velkou ctí, že již podruhé budeme mít svého reprezentanta v tak významné celostátní soutěži (v loňském roce se ústředního kola OČJ zúčastnila Veronika Háková z letošní kvarty). Honzovi děkujeme za vynikající reprezentaci, přidáváme gratulaci k dosavadním úspěchům a přejeme mnoho štěstí a zdaru nejen v závěrečném kole češtinářské soutěže, ale i v průběhu celého studia. Za kolektiv pedagogů Svobodné chebské školy Mgr. Martin Flaška, učitel českého jazyka a literatury. 2 Poděkování olympionikům Děkuji všem žákům, kteří se zúčastnili olympiád v chemii a fyzice, za úspěšnou reprezentaci školy v krajských kolech. V krajském kole fyzikální olympiády kategorie B se Jan Kučera umístil na prvním místě, v kategorii D se na čtvrtém místě umístil Dan Slezák a v kategorii C obsadil druhou příčku Štěpán Cintl. Děkuji i všem ostatním účastníkům: Viktoru Masopustovi, Jakubu Karaffovi, Miku Havlovi a Lukáši Osinkovi za úsilí, které věnovali přípravě na olympiádu. Chemické olympiády se zúčastnil Vojtěch Papež a umístil se na třetím místě kategorie B, dalším účastníkem byla Andrea Chválová. Oběma studentům děkuji za snahu co nejlépe reprezentovat školu a za práci, kterou museli nad rámec svých povinností věnovat přípravě. Současně děkuji učitelkám Haně Kobrlové a Evě Marešové za nadstandartní práci při přípravě studentů. Ing. Jindřich Papež

5 Učitelé olympionikům Tak jsme pojmenovali akci, kterou jsme my učitelé chtěli poděkovat studentům za reprezentaci školy a nadstandardní práci. Pavlík (Mgr. Matala pozn. red.) spočítal všechny studenty, kteří se zúčastnili vědomostních soutěží a číslo 34 nás naplnilo pocitem dobře vykonané práce a srdíčka se nám radostně rozbušila. Tento prchavý pocit trval tak dlouho, dokud jsme si neuvědomili, že těchto 34 dětí má nejen 34 hlav, ale i 34 krků a jsou, jak sami říkají, ve vývinu. Udělám jim hamburgery, prohlašuji sebevědomě a jsem vzápětí přetrumfován češtinářem, který slibuje pro každého guláše, co hrdlo ráčí. Je patrné, že zaslepen štěstím si neuvědomuje, o jakém množství tohoto pokrmu hovoří. Naštěstí je pan učitel vegetarián a jeho guláš bude připraven ze sójových bobků. Dáme jim do ruky vzduchovku praví tělocvikář a my chvíli přesně netušíme, jaký vztah má tato informace k počtu hladových krků.. Když mi to dojde, pokusím se kolegovi vysvětlit, že někteří rodiče jsou šťourové a mohli by se po svých dětech začít pídit. Nezbývá tedy, než uvařit deset litrů guláše, zhotovit 75 hamburgerů, dva plechy koláčů a připravit soutěže, mezi kterými nakonec opravdu najde své místo i střelba ze vzduchovky a praku. V den pořádání soutěže se konečně příroda rozhodne vyrovnat srážkový deficit za poslední půlrok, a tak se v provazech deště brodíme promoklou travou. Naštěstí to nikomu nezkazí náladu a učitelé jsou na hlavu poraženi. Promáčení, ale snad spokojení se rozcházíme a já doufám, že tradice těchto setkání se udrží a příští rok budu péct hamburgerů dvěstě. Ing. Jindřich Papež

6 V pátek se v Chebu na Krajinné výstavě konala jako každý rok Bambiriáda. Členové Ekokroužku s některými žáky sexty, v čele s p. uč. Randisem, zde zřídili také své stanoviště, které mělo za úkol reprezentovat SCHŠ. Naše stanoviště se skládalo ještě ze tří podstanovišť, na kterých probíhaly biologické hry různé úrovně (od školky a až po druhý stupeň ZŠ). Nejprve jsme je však museli připravit. Když jsme v půl deváté odcházeli ze školy, nesli jsme s sebou i tabuli, na kterou jsme následně po nanošení stolů a židlí nalepili informace o SCHŠ, Ekokroužku a dobrovolnících v přírodě, včetně fotek z některých našich akcí. Po přípravě cedule jsme se rozdělili na tři party. Jedna měla hlídat první stupeň ZŠ, druhá mateřskou školu a třetí druhý stupeň ZŠ. Úkoly pro mateřskou školu a první stupeň byly již připraveny. Třetí parta se ale musela vydat natrhat rostliny na poznávačku, aby byly čerstvé. Na stanovišti pro mateřské školy se řešil úkol správně přiřadit mláďata k dospělým zvířatům a pojmenovat je. Stanoviště pro první stupeň ZŠ mělo přichystanou křížovku, kde museli žáci správně poznat a doplnit zvíře. Jedině tak mohli získat otázku, která vedla k tajence. Pro druhý stupeň byla připravena již zmíněná poznávačka. Vyskytovaly se zde pouze ty rostliny, které se daly sehnat na Krajinné výstavě a mohl je znát každý. O tom nás také přesvědčil fakt, že i přes různé úrovně absolvovali všichni všechno a poznávání nebyl tak velký problém ani pro ty nejmenší. Když děti prošly naše stanoviště, musely jít ještě k předem připravené ceduli, kde měly za úkol vyčíst odpověď na otázku napsanou na jejich vstupence.jeden z nás si vzal na tuto akci svoje morče Ferdu. Ten samozřejmě vzbudil největší zájem všech zúčastněných, včetně nás. Ve volných chvílích jsme se s ním mazlili a krmili ho. Okamžitě se stal miláčkem davu. Také nás potěšila návštěva druhé poloviny sexty s paní uč. Černou. Samozřejmě se zde vyskytly vtipné okamžiky, například když kdosi na poznávačce řekl: větev! nebo do křížovky místo hroch napsal kuře.na této akci jsme se opět dobře bavili a doufáme, že nebyla poslední. Jsme rovněž velice rádi, že pan učitel Randis s námi nadále zůstává. Mike Havel Sexta

7 Běh pro RADOST Jednoho dne jsme tak ve třídě přemýšleli, co bychom mohli pro sebe udělat. Říkali jsme si, že bychom si mohli jít všichni třeba zaběhat a v tom nás napadla myšlenka, proč si nezaběhat a při tom neudělat nějakou dobrou věc. Inspirovala nás akce,,běh pro Joker, která se konala ve Františkových lázních, pořádána domovem církve. A tak jsme se usnesli, že uspořádáme běh, ze kterého výtěžek darujeme chráněným dílnám Joker. Jako prvnímu jsme tento nápad oznámili našemu třídnímu učiteli, panu Randisovi a ten samozřejmě souhlasil. Sešli jsme se tedy s Luckou Polákovou, která měla na starost,, Jarmark RADOSTI,což byla akce chráněných dílen Joker, která se konala ve stejný termín, jako náš běh a tak jsme se rozhodli k této akci tu naší připojit. Všichni jsme se tedy domluvili a rozdělili si úkoly. Nejdůležitější bylo, vyrobit pozvánky a zajít na Městský úřad. To ostatní už tak nespěchalo, bylo za potřebí, vyrobit plakát se startem a cílem, diplomy, kartičky na body a vymyslet hry pro různá stanoviště. Běh se konal okolo přehrady přes krajinku a součástí byly i stanoviště pro děti. Samozřejmě se nám povedlo, ty nejdůležitější věci, jako jsou pozvánky a Městský úřad, zařídit na poslední chvíli. Vše se, ale nakonec podařilo a nám se vše povedlo podle plánů. Skoro vše J. Před začátkem běhu jsme, ale museli zařídit ještě pár věcí a to, odnosit lavice ze školy a jiné věci na krajinku, pan učitel Randis nám samozřejmě pomáhal vozit věci v jeho,,obrovském autě. Jako na potvoru se ve stejný den konala na krajince jiná akce, pořádána domovem dětí a mládeže Sova. Naštěstí tu svou akci měli jen do 11 hod a my už mohli bezstarostně lákat děti i dospělé na naše stanoviště. Běhu se zúčastnili, jak běžci z našich řad, tak i dospělí a děti. Bohužel, kvůli chladnému počasí se moc běžců nezúčastnilo, ale i tak se nám povedlo vybrat kolem čtyř tisíc korun. Tato akce se nám velice povedla a doufám, že nás toto organizování neodradilo a někdy si to zopakujeme. Máme už výhodu zkušeností a tak můžeme mnoho chyb napravit. Viktorie Buchnerová Buchnerová Viktorie

8 Výsledky maturitních zkoušek roku 2011/2012. I v letošním roce byli naši studenti velmi úspěšní při skládání maturitní zkoušky. Ve společné části maturit (tzv. státní maturita) dosáhli nejlepšího výsledku z českého jazyka, všichni maturující se v celostátním srovnání umístili v první čtvrtině, dosáhli průměrného percentilu 84. V anglickém jazyce je jejich průměrný percentil 73 a v matematice 61. Stejně dobře dopadli i v profilové, tj. školní části maturit. Všem maturantům gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů. Celostátní testování žáků 9. ročníků prováděné českou školní inspekcí. Průměrná úspěšnost žáků Žáci našeho 9.ročníku dosáhli ve všech třech testovaných oborech výsledků lepších než celostátní průměr: ČESKÝ JAZYK o 5,7% ANGLICKÝ JAZYK o 6,8%, MATEMATIKA o 19,6%. Žáci kvarty absolvovali ještě nadstavbové testy obtížnější úrovně a dosáhli v ČJ o 4,2% M o 25,5% výsledků lepších, než byl celostátní průměr. Procentuální zastoupení nadprůměrných žáků v testovaném vzorku. Z jednotlivých žáků dosáhlo v základních testech výsledků lepších než celostátní průměr ČJ 71% AJ 54% M 79% žáků. V nadstavbových obtížnějších testech byly výsledky 67% žáků v ČJ 75% v M lepších než celostátní průměr.

9 Na konci školního roku jsem v V/VI vyhlásila soutěž o nejlepší překlad básně Die Lore-Ley německého básníka Heinricha Heineho. Dle mého soudu se úkolu nejlépe zhostil Daniel Slezák. Jeho překlad Vám zde s jeho svolením nabízím, posuďte sami. Heinrich Heine Daniel Slezák Ich weiβ nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig flieβt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lore-Ley getan. Nemám žádné ponětí, proč tolik smutný jsem. Příběh z dávného století nejde mi z mysli ven. Je chladný a stmívá se, klidně teče Rýn. Vrcholky hor blýskají seve Slunci večerním. Nejkrásnější panna sedí tam nahoře ve své nádheře. Její zlatý šperk se blyští, češe si své zlaté kadeře. Zlatý hřeben má, přitom se baví písničkou, která nádhernou má melodii pekelnou. Lodník na lodi malé v prudké bolesti chytá se. Nekouká na skály ostré, jen do výšin dívá se. Věřím, zhltly vlny lodníka s člunem, aj. A to zpěvy svými udělala Lore-Ley.

10 Moje milá Svobodko... Říkám ti tak, protože spolu žijeme téměř od tvého založení. Nejdřív nastoupily dcery, Karolína a Alžběta, pak i syn Hynek. Musím ti poděkovat za krásné, rodičovsko školní roky, kdy jsme se (zvlášť já, jako učitelka) nemuseli zabývat večerním triem: známky, úkoly, pomůcky. Přesto, že to zavání přilišnou svobodou, dcery přecházely na státní střední a pak i vysoké školy naprosto bez problémů. Syn právě odmaturoval...kdyby neodmaturoval byl by to jeho problém, ne školy. Dvacet let. Děkujeme. Nikdy jsme nelitovali. H. Hana a Vl. a Vladimír Rybákovi Rybákovi Pár rébusů, kdopak se za nimi Pár rébusů, kdopak se za nimi skrývá? skrývá? ein

11 Tak se rok s rokem sešel. A já a hrstka mých spolužáků se probudila v pondělí a zjistila, že nemusí jít do školy. Co to? Prohnalo se našimi, ještě z maturity zmatenými, mozky. Zaspal jsem? Jak to zas budu vysvětlovat sekretářce? Kde mám ponožky? Jo aha. Já už do školy nemusím chodit! No mě osobně to zarazilo. Nějaký ten pocit se ke mně pokradmu plíží. Není to ten sentimentální. Stesk? Jo, to bude asi ono. A proč, že to vlastně? Vždyť se už celé roky těším na to, až nebudu muset ráno vstávat. V zimě, ještě za tmy a se zamhouřenýma očima, hledat ten správný pár ponožek (stejně jsem to vždy vzdal a posléze to začal nenápadně prosazovat jako svůj osobní styl oblékání). Tolik jsem se těšil, až mě nebude muset trápit pomyšlení na všechny možné formy testování (podle mého názoru jsem nebyl špatný já, ale testy) a že budu trávit dny potměšilým poflakováním a zábavou. Nevím, nakolik mohu říct, že mé pocity sdílí i ostatní, ale veliký kus života strávený mezi červenými zdmi, je nezapomenutelným balíkem pocitů, známostí, artefaktů a vzpomínek. Člověk si doopravdy začne vážit věci až po té, co je ztratí, teprve pak zváží všechny ty dobré a špatné věci aby nakonec zjistil, že váha je na té straně dobra až příliš zatížena a na druhé straně jsou jen takové prkotiny, jako nutnost opsat desetkrát tabulku periodických prvků, dělat větné rozbory nebo to omleté brzké vstávání. Nyní je čas vytáhnout kapesníčky a zavzlykat nad tím, že již nikdy nic podobného nezažijete, no vážně, v dnešní době, kdy je nedostatek práce, jí naši kantoři vymýšlí takovou spoustu, jen aby studenti měli co dělat. Dokonce se Vám i osobně věnují a práci přizpůsobují Vaším potřebám. Takovou pozici si jen tak někde nevybudujete. Ptáte se po platu, který byste za to měli dostávat? Vaší mzdou jsou vědomosti, moudrost a um učení. Za něco takového si koupíte více, než 3D televizi naopak zjistíte, že žádnou vlastně nepotřebujete. A ušetříte. Nebudete potřebovat si najímat finanční poradce. S takovým platem si nepotřebujete brát kalkulačku na nákup, nepotřebujete chytrý mobil prostě jste chytří vy. A to, jak horentní sumu vynaložíte je jen na Vás, prakticky, čím víc víme, tím jsme bohatší, a to nejen o znalosti. Pokud něco umíte, je to potenciální energie, jen připravená ke zpeněžení a nebo prostě jen na nějaké praktické či hezké využití. Jsme takové natlakované nádoby a je jen na nás, kolik té energie vložíme do činnosti námi oblíbené. Vyšel jsem tedy ze školy s nadutou peněženkou znalostí, kterou mi navíc nikdo neukradne (krom kata) a z které mohu ihned brát co potřebuji. Vy sami si střádejte svoje bohatství a berte, dokud dávají. Venku na Vás už tak milí nebudou. Tak na co čekáte, hurá na další vyučovací hodinu! ŠKOLA SE VYPLÁCÍ! Za školou, před školou, nikdo nesmí stát,všichni budou vevnitř a nesmí se smát!! V práci nás tahají jak voly, Kéž bych tak moh chodit do školy!!

12 Aktuality z 1. stupně Aktuality z 1. stupně Žáci 1. stupně navštívili biofarmu Kozodoj Ve středu žáci celého 1. stupně navštívili biofarmu Kozodoj ležící v malebném údolí řeky Rolavy ve Staré Roli. Seznámili se s rozmanitými hospodářskými zvířaty, která se v celém areálu pohybují téměř volně. Pohladili si oslíka, kozy, lamy, krávu, viděli ovce a králíky, krocana, divočáky, koně a drůbež. Některá zvířata mohli nakrmit doneseným pečivem. Akce se všem velmi líbila. Žáci 1. stupně navštívili Tajgu Dne jsme se s žáky 2., 4. a 5. třídy zúčastnili terénního výukového programu Tajemné rašeliniště Tajga. Tématem programu byl ekosystém rašeliniště. Viděli jsme provázanost života lidí s tímto místem zajímavá architektura osady Kladská, parkové dřeviny, rybník Kladská, plavební kanál Dlouhá stoka. Žáci si vyzkoušeli výzkum v terénu v rybníku lovili a určovali vodní hmyz, vyzkoušeli si, kolik vody pojme rašeliník, co žije pod kůrou, malovali obrázky za pomoci přírodního materiálu, zahráli si hru na masožravé rosnatky, nechali na sebe působit ticho pralesa a formou hry si na závěr zopakovali veškeré poznatky a informace, které během tří hodinového programu získali. Celá akce se nám všem velmi líbila, počasí nám přálo a tak jsme se příjemně unaveni vrátili po poledni zpátky do Chebu a mohli jsme v klidu přemýšlet o tom, že si něco podobného příště rádi zopakujeme. Svobodka se baví Dne 14. června se uskutečnil již 4. ročník akce 1. stupně nazvaný Svobodka se baví, tentokrát s podtitulem Škola trochu jinak. Cílem tohoto projektu je zapojit do soutěží a zábavy nejen naše žáky, ale také rodiče či prarodiče. Tentokrát se akce konala na školním dvoře za velmi příjemného počasí. Hlídky si

13 vyzkoušely trochu jinou češtinu, matematiku či přírodovědu. Menší děti soutěžily v různých sportovních i vědomostních disciplínách. Na závěr jsme si všichni odpočinuli u malého táboráku, popovídali jsme si a hlavně opekli pravé české špekáčky. Akce se podařila a všichni jsme byli spokojeni. Aktuality z 1. stupně připravila Mgr. Jitka Kölblová PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V úterý se prvňáčci vypravili do knihovny a nikdo z nás aninetušil, jaké uvítání nás čeká. Místo paní knihovnice na nás hnedza dveřmi vybafl loupežník a sotva jsme usedli na židličky, z knížekzačaly vyskakovat další oživlé pohádkové bytosti Ne všechny bylyhodné, ježibaba hned: Pojďte děťátka, povozím vás na lopatě! Naštěstí vše kouzlem zachránila hodná víla a mohlo přeci jen dojít k samotnému pasování. A protože byl pasovací meč příliš těžký,ujal se této slavnostní události sám Hejkal a vše dobře dopadlo Všechny děti byly po stvrzení čtenářského slibu: knížky ctít a chránit,pasovány a přijaty mezi čtenáře Prvňáčci a Radka Benediktová Toulání malých TULÁČKŮ Od října 2011 opět zahájil na naší škole svou činnost kroužek Tuláček,na kterém jsme se každou středu setkávali s tuláčky 1.stupně a hravou formou objevovali přírodní í kulturní krásy naší vlasti A protože slovotuláček vzniklo od toulání, často jsme obouvali své toulavé boty a hurá za dobrodružstvím Při výpravách jsme navštívili hrad Vildštejn ve Skalné,přírodní rezervaci SOOS, floru a faunu u DDM Sova v Chebu, Goethovyskály, kde jsme putovali po stopách skalních skřítků, ale ani na zvířátka v zimě jsme nezapomněli a nazdobili jim ve skalenských lesích několik vánočních stromečků různými dobrotami Vždy nás provázela touhapo poznání, dobrá nálada a někdy i dobře opečené špekáčky Tuláčci a Radka Beneditová

14 Vietnam na pokračování Město usazené v zálivu, které jako by bylo předurčeno stát se nejvýznamnějším vietnamským přístavem. Na tento okamžik si však muselo počkat až do roku 1802, kdy se tehdejší největší přístav Hoi Anh začal zanášet natolik, že do něj byl znemožněn přístup větším lodím. Pohnutá minulost města se vztahuje jak k francouzské okupaci v roce 1888, tak k novodobějším událostem. Přesně na tomto místě se totiž vylodily v březnu 1965 první americké jednotky a vietnamsko americká válka se k velké radosti všech zúčastněných mohla rozpoutat plnou silou. Dělící čára na sedmnácté rovnoběžce oddělující Severní a Jižní Vietnam od roku 1954 byla od Da Nang vzdálena necelých 200km a letiště vybudované v blízkosti města již před příchodem americké armády vytvořily ideální podmínky pro vznik největší americké základny ve Vietnamu. To znamenalo rozvoj města v západním stylu s jeho pozitivními i negativními přínosy. Nabídka dostatku jídla, nových technologií, vodovodů a čističek odpadních vod byla ve městě kompenzována obchodem s drogami, prostitucí a čilým výměnným obchodem a veškerým dalším požehnáním, které obvykle spolu s okupačními armádami přichází. Da Nang nabízí k ubytování velké množství hotelů, možnost relaxace na promenádě nebo návštěvu Champského muzea. Každá trochu cti dbalá cestovní kancelář doporučuje také koupel na známé Čínské pláži, ale nutno dodat, že se jedná spíše o vodní slalom mezi odpadky. Obrovská je i nabídka levných, ale velmi dobře zařízených restaurací, kde se podávají snad všechna myslitelná vietnamská jídla. I koloniální francouzské budovy, které kupodivu nepodlehly zkáze ve všech válečných kampaních, kterými město prošlo, stojí jistě za návštěvu. Pokud byste však měli opravdu dostatek času, tak nevynechejte ani návštěvu chrámu v Cao Dai, který byl vystavěn v roce Časová náročnost návštěvy města je pro poklidného cestovatele asi dva dny. Přesně jak bylo domluveno, tedy ve čtvrt na osm ráno, vyjíždíme autobusem do Na Trang. Autobus sám není ničím výjimečný, jedná se o standardní dopravní prostředek, který by mohl celkem bez problémů přepravovat cestující na jakékoliv vnitrostátní lince v jakékoliv zemi. Pohodlně se usazujeme na sedačkách a až do chvíle, než se opřeme, máme pocit, že vše je jak má být. Při rozjezdu se však všichni překlápíme do polohy horizontální a s údivem zjišťujeme, že tento proces je nevratný. Cizinci jsou překvapeni, domorodci usínají. Za chvilku máme pocit, že cestujeme v

15 evné rakvi, neboť i šíře sedaček je přizpůsobena velikosti průměrného Vietnamce. Já si teprve nyní uvědomuji, že při nastupování jsem se hlavou dotýkal stropu. To co se v první chvíli jevilo jako normální, dostává po několikahodinové jízdě úplně jiný rozměr. Nejsem žádný štíhlouš, ale Jindra moc místa nezabere. Přesto bychom ocenili třetí sedadlo, abychom mohli mít v kapse klíče. Kdybychom jeli po normální cestě, asi by nás brzy začala bolet záda. Díky výmolům a absenci odpružení se však autobus stává skvělým masážním strojkem. Co musíme oželet na sklovině, to se nám vrací v podobě dobře prohnětených zad a končetin. Tam, kde by se autobus mohl rozletět a překonat průměrnou rychlost 25km/h, však číhají jiná nebezpečí. Vyhřátý asfalt láká zemědělce z širokého okolí. Již od časného rána putují se svými nůšemi rýže k nejbližší asfaltové ploše. Zoceleni na duši válkami neprojevují pražádnou bázeň a poskakujíc mezi auty stejně zkušeně jako kdysi v minovém poli, obracejí na rozehřáté ploše hromádky rýže. Řidič je člověk ohleduplný, a tak má opravdu plné ruce práce s objížděním všemožných plodin i zemědělců, kteří brání svoji úrodu dřevěnými hrably i vlastním tělem. Konečně chápeme, proč je v jízdním řádu na vzdálenost 250km určeno plných devět hodin jízdy. Za okny se naštěstí střídají velmi zajímavé scenerie. Malé domečky utopené v zeleni palem a banánovníků se rychlostí 25km/h míhají kolem našeho vozu a monumentální pomníky obklopené stovkami hrobů připomínají doby nedávno minulé, v nichž vyhlazování rolníků oběma znepřátelenými skupinami bylo oblíbenou kratochvílí vyplňující krátké přestávky mezi boji. Na rýžových polích zasahujících mnohde až na samotné pobřeží se lopotí armády novodobých rolníků, a protože je čas sklizně, ohánějí se udatně svými srpy. S nacpanými žoky se kradou k nejbližší silnici a bez zábran roztahují obsah po betonové ploše, bráně následně svá hájemství s rozhořčením sklípkanů. Jsem upřímně zvědavý, jak bude asi vypadat letiště v Da Nang, jehož přistávací dráha musí v zemědělcích vyvolávat stav hraničící s nirvánou. Vidím-li, s jakou bojovností se rolníci staví proti kamiónům a autobusům, nedělám si žádné iluze o tom, jak budou postupovat proti Boeingu. Da Nang, město, které sloužilo jako první základna americké armády při okupování Vietnamu, je od moře odděleno dvěma plážemi. Pláž Červená, na které došlo k prvnímu americkému vylodění ve Vietnamu, je považována za méně krásnou než pláž Čínská, na které se rekreovali válkou zdeptaní američtí vojáci. Autobus opustíme na rušné ulici a ze dveří dopravního prostředku padneme přímo do vchodu místní cestovky. Na hlavách kuželovité klobouky, v rukou malé baťůžky a na zádech krosny, jsme vtaženi do malé místnůstky, jejíž zařízení tvoří prastarý počítač, pevný telefon, mapa města a hromady prospektů. Ze zšeřelého rohu se

16 vymrští malá postava a chrlí jako kulomet: Máte ubytování, co chcete dělat zítra, na jak dlouho tu jste? Pokud náhodou nějaký hotel objednaný máte, zajistím vám jistě levnější a hezčí, kdybyste snad měli domluvený nějaký výlet, není nic jednoduššího, než přehodnotit váš výběr a nalézt cokoliv vhodnějšího, pro přátele z Čech uděláme co je v našich silách. V prvním úleku se všichni najednou snažíme opustit tuto svatyni cestování, ale dveře nejsou pohříchu projektované na tři obatohované cestovatele, a tak poslušni zákona průtoku se po chvíli vracíme k překvapenému majiteli kanceláře. Ujišťujeme místního turistického guru, že nemáme vůbec žádný hotel objednaný, což na jeho tváři vyvolá výraz naprostého uspokojení a ujišťuje nás, že i kdybychom nějaký hezký hotel snad objednaný měli, byl by zcela jistě předražený. Klade nám otázku, jak bychom si představovali naše ubytování. Ujišťujeme ho, že máme představu docela jasnou a že bychom chtěli obyčejný hotel se sprchou na pokoji, výhledem na moře a s klimatizací za cenu, která bude odpovídat právě tomuto prostému příbytku. Chvilku zamyšleně hledí do stropu a pak zřejmě dospěje k názoru, že nám bude možno nabídnout nějakou službu a otevírá další dveře do své klimatizované sluje. Svěřuje naši batožinu do péče slečně sekretářce a rozprostírá na stůl mapu města v měřítku asi 1: Vedoucí cestovky přebírá od této chvíle režii a nabízí nám jedno ubytování za druhým, jako pomelo na tržišti. Ke každému dobrému bydlu doporučuje ještě lepší program. Mramorové hory vykresluje tak plasticky, že se jeví jako zbytečné toto místo navštívit, vodopády nás přímo osvěžují vodní tříští a tak nedokážeme odmítnout. Bereme hotel v druhé ulici od pláže. V zápětí jsme naloženi do firemního Jeepu a během chvilky vystupujeme před pěkným relativně levným hotelem v blízkosti Čínské pláže. Ubytujeme se, zkontrolujeme, jestli v koupelně bydlí gekon, a za chviličku odpočíváme pod slunečníky na Čínské pláži. Zavřu oči, a když je za chviličku otevřu, stojí před námi jako mávnutím kouzelného bambusu stolek a na stolku vyřezávaný ananas napíchaný na špejličce a okořeněný notnou dávkou chilli, jak je v těchto zeměpisných šířkách zvykem. Ananas je velmi osvěžující, což se o moři, které má teplotu 33 C, nedá říci. A tak se chvíli povalujeme mezi slupkami s kokosových ořechů a igelitovými taškami, které do zátoky z moře zavál nepříznivý vítr, a začíná se v nás probouzet nutkavý pocit, že bude třeba nějak okořenit nadcházející večer. Hlad prý vyhání vlky z lesů, nevím co je na tom pravdy, ale nás vyhání hlad od moře do města. Pobřeží je plné restaurací, kde se v akváriích sluní ty nejzajímavější dary moře a na jídelních lístcích se na fotografiích předvádějí velmi zajímavá jídla. Bohužel, žádný z lístků nenabízí ceník a při pokusech dozvědět se alespoň přibližnou cenu jídla projevují číšníci až dojemnou neznalost angličtiny. Zamíříme

17 tedy raději do středu města, kde podle doporučení dostaneme za poloviční cenu stejná jídla jako na pláži. Ujdeme asi 5km a když už se zdá, že hlad nás nejen vyhnal z pláže, ale stane se i příčinou našeho brzkého skonu, nacházíme malou čistou restauraci s obsluhou, jako vždy připravenou splnit jakékoliv naše přání. Číšnice nám během okamžiku vypočte cenu naší objednávky, která je více než přijatelná. Dávám si žáby a dostávám porci, která by zřejmě zajistila ochránci přírody dlouhodobý pobyt v ústavu pro choromyslné. Stehýnka jsou velmi jemná, pikantní a chutí připomínají směs hovězího, kuřecího a telecího masa. Jejich velikost mě nutí přemýšlet o tom, zda by se místní žáby nedaly využít k potlačení přemnožené populace potkanů v Čechách. Přesvědčím i Jindru, aby žáby ochutnala a vzhledem k tomu, že chce další sousto je jasné, že jídlo je chutné. Cestou z restaurace se ještě brouzdáme po ztemnělé pláži a na balkoně hotelu chvíli desinfikujeme žaludek moravskou slivovicí, omrkneme gekona v koupelně a jdeme spát. Ing. Jindřich Papež

18 červenec srpen dnů prázdnin

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Školní akademie 2013 květen červen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj A je to tady! Vytoužené prázdniny, na které se všichni tolik těšíme, přicházejí.

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Co jste hasiči, co jste dělali HASIČŮM JSEM OBĚTOVAL VŠE CYKLISTIKA JE MŮJ KŮŇ CESTA DO INDIE JAKO SPLNĚNÝ SEN 2úvodník 2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl Tož demokracii

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM 76 2013 ČASOPIS o.s. LORM PODZIM VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA Mosopust v Horním Maršově v sobotu 13.2. 2010 (více na str. 8) Uzávěrka dalšího čísla: 4. června 2010 Těšíme se na vaše příspěvky prosíme, dejte vědět o své

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více