www. schs.cz časopis svobodné chebské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www. schs.cz časopis svobodné chebské"

Transkript

1 www. schs.cz časopis svobodné chebské školy

2 Poděkování sponzorům Děkujeme všem, kteří sponzorskými dary podpořili naše nejlepší studenty. Věříme, že věcná odměna a vyjádření díků bude motivací pro všechny žáky, aby i oni v příštím roce dosáhli stejně kvalitních výsledků. Naše poděkování náleží: paní Mgr. Jitce Hudouskové paní Andree Suchopárové paní Mgr. Ivě Pánkové panu MUDr. Karlu Tyrpeklovi panu Štěpánu de Wolfovi panu Aleši Kastlovi panu Mgr. Robertu Plášilovi panu Vladimíru Slavíkovi paní MUDr. Heleně Brunnerové Kolektiv zaměstnanců a studentů Svobodné chebské školy.

3 Po měsících útrap se opět přiblížilo období, na které se všichni těšíme již od začátku školního roku. S krátícím se měsícem červnem pro některé z nás ale zároveň přichází i doba, kdy vymění starý dobrý přístav naší školy za nehostinné vody moře života, staré přátele doplní novými a rozprchnou se do všech stran. Vytvořili jsme několik anketních otázek, které jsme následně předložili všem, toho dne přítomným, končícím. Věc, která jistě potěší naše zdatné vedoucí, je fakt, že většina našich respondentů hodnotí jako kladný přístup učitelů a způsob výuky. Naopak, jako nejčastější problém naší školy se jeví pavouci a pavučiny na zdech. Tři čtvrtiny ze všech dotázaných míří na nejrůznější typy středních škol a tři osminy příležitostně navštěvují naši školu od první třídy. Ale dost formalit, neradi bychom sklouzli k ryze statistickému pohledu na věc. Bavíme se zde přeci jen o lidech, o jejich výseku minulosti, kterou prožili na této škole, a tak trochu i o budoucnosti, kterou mají před sebou a přestup je v ní důležitým mezníkem. Myslím, že v porovnání s ostatními školami je zajímavostí, že každý žák zvolil jiný vzdělávací institut. Ze znalosti některých kamarádek a blízkého okolí totiž vím, že se v mnoha případech dva a více lidí domluví na společném pokračování. A to se v tomto případě nestalo. Někteří zůstávají věrni našemu městu, jiní balí kufry a mizí do jiného kraje. I tento aspekt o lecčems svědčí. A jelikož pro nás byla léta strávená s vámi stejně příjemná jako pro vás, rádi bychom se s vámi tímto příspěvkem rozloučili, popřáli vám mnoho úspěchů v dalším studiu i následujících letech po něm a nabídli vám dveře, které pro vás nadále zůstanou otevřeny. Za redakci Svodky, Veronika Háková. Redakce Svodky přeje všem čtenářům našeho časopisu, studentům a zaměstnancům SCHŠ krásné prázdniny!!! Mgr. Martin Flaška Veronika Háková Viktorie Buchnerová Daniel Bernard To Minh Duc Obálka: Hynek Rybák Svobodná chebská škola s.r.o. Jánské náměstí 15 Cheb Tel., fax. : školní družina : kancelář :

4 Stříbro v krajském kole olympiády z češtiny Dne se v sokolovském Domě dětí a mládeže konalo krajské kolo již 38. ročníku Olympiády v českém jazyce. Naši školu tentokrát reprezentoval Jan Bureš z tercie, letošní vítěz okresního kola. A výsledek? Ohromující!!! Honza se umístil na skvělém 2. místě, čímž se zařadil mezi krajskou češtinářskou elitu. Zároveň si zajistil postup do celorepublikového ústředního kola, které se bude konat v červnu v Jihočeském kraji. Je pro nás velkou ctí, že již podruhé budeme mít svého reprezentanta v tak významné celostátní soutěži (v loňském roce se ústředního kola OČJ zúčastnila Veronika Háková z letošní kvarty). Honzovi děkujeme za vynikající reprezentaci, přidáváme gratulaci k dosavadním úspěchům a přejeme mnoho štěstí a zdaru nejen v závěrečném kole češtinářské soutěže, ale i v průběhu celého studia. Za kolektiv pedagogů Svobodné chebské školy Mgr. Martin Flaška, učitel českého jazyka a literatury. 2 Poděkování olympionikům Děkuji všem žákům, kteří se zúčastnili olympiád v chemii a fyzice, za úspěšnou reprezentaci školy v krajských kolech. V krajském kole fyzikální olympiády kategorie B se Jan Kučera umístil na prvním místě, v kategorii D se na čtvrtém místě umístil Dan Slezák a v kategorii C obsadil druhou příčku Štěpán Cintl. Děkuji i všem ostatním účastníkům: Viktoru Masopustovi, Jakubu Karaffovi, Miku Havlovi a Lukáši Osinkovi za úsilí, které věnovali přípravě na olympiádu. Chemické olympiády se zúčastnil Vojtěch Papež a umístil se na třetím místě kategorie B, dalším účastníkem byla Andrea Chválová. Oběma studentům děkuji za snahu co nejlépe reprezentovat školu a za práci, kterou museli nad rámec svých povinností věnovat přípravě. Současně děkuji učitelkám Haně Kobrlové a Evě Marešové za nadstandartní práci při přípravě studentů. Ing. Jindřich Papež

5 Učitelé olympionikům Tak jsme pojmenovali akci, kterou jsme my učitelé chtěli poděkovat studentům za reprezentaci školy a nadstandardní práci. Pavlík (Mgr. Matala pozn. red.) spočítal všechny studenty, kteří se zúčastnili vědomostních soutěží a číslo 34 nás naplnilo pocitem dobře vykonané práce a srdíčka se nám radostně rozbušila. Tento prchavý pocit trval tak dlouho, dokud jsme si neuvědomili, že těchto 34 dětí má nejen 34 hlav, ale i 34 krků a jsou, jak sami říkají, ve vývinu. Udělám jim hamburgery, prohlašuji sebevědomě a jsem vzápětí přetrumfován češtinářem, který slibuje pro každého guláše, co hrdlo ráčí. Je patrné, že zaslepen štěstím si neuvědomuje, o jakém množství tohoto pokrmu hovoří. Naštěstí je pan učitel vegetarián a jeho guláš bude připraven ze sójových bobků. Dáme jim do ruky vzduchovku praví tělocvikář a my chvíli přesně netušíme, jaký vztah má tato informace k počtu hladových krků.. Když mi to dojde, pokusím se kolegovi vysvětlit, že někteří rodiče jsou šťourové a mohli by se po svých dětech začít pídit. Nezbývá tedy, než uvařit deset litrů guláše, zhotovit 75 hamburgerů, dva plechy koláčů a připravit soutěže, mezi kterými nakonec opravdu najde své místo i střelba ze vzduchovky a praku. V den pořádání soutěže se konečně příroda rozhodne vyrovnat srážkový deficit za poslední půlrok, a tak se v provazech deště brodíme promoklou travou. Naštěstí to nikomu nezkazí náladu a učitelé jsou na hlavu poraženi. Promáčení, ale snad spokojení se rozcházíme a já doufám, že tradice těchto setkání se udrží a příští rok budu péct hamburgerů dvěstě. Ing. Jindřich Papež

6 V pátek se v Chebu na Krajinné výstavě konala jako každý rok Bambiriáda. Členové Ekokroužku s některými žáky sexty, v čele s p. uč. Randisem, zde zřídili také své stanoviště, které mělo za úkol reprezentovat SCHŠ. Naše stanoviště se skládalo ještě ze tří podstanovišť, na kterých probíhaly biologické hry různé úrovně (od školky a až po druhý stupeň ZŠ). Nejprve jsme je však museli připravit. Když jsme v půl deváté odcházeli ze školy, nesli jsme s sebou i tabuli, na kterou jsme následně po nanošení stolů a židlí nalepili informace o SCHŠ, Ekokroužku a dobrovolnících v přírodě, včetně fotek z některých našich akcí. Po přípravě cedule jsme se rozdělili na tři party. Jedna měla hlídat první stupeň ZŠ, druhá mateřskou školu a třetí druhý stupeň ZŠ. Úkoly pro mateřskou školu a první stupeň byly již připraveny. Třetí parta se ale musela vydat natrhat rostliny na poznávačku, aby byly čerstvé. Na stanovišti pro mateřské školy se řešil úkol správně přiřadit mláďata k dospělým zvířatům a pojmenovat je. Stanoviště pro první stupeň ZŠ mělo přichystanou křížovku, kde museli žáci správně poznat a doplnit zvíře. Jedině tak mohli získat otázku, která vedla k tajence. Pro druhý stupeň byla připravena již zmíněná poznávačka. Vyskytovaly se zde pouze ty rostliny, které se daly sehnat na Krajinné výstavě a mohl je znát každý. O tom nás také přesvědčil fakt, že i přes různé úrovně absolvovali všichni všechno a poznávání nebyl tak velký problém ani pro ty nejmenší. Když děti prošly naše stanoviště, musely jít ještě k předem připravené ceduli, kde měly za úkol vyčíst odpověď na otázku napsanou na jejich vstupence.jeden z nás si vzal na tuto akci svoje morče Ferdu. Ten samozřejmě vzbudil největší zájem všech zúčastněných, včetně nás. Ve volných chvílích jsme se s ním mazlili a krmili ho. Okamžitě se stal miláčkem davu. Také nás potěšila návštěva druhé poloviny sexty s paní uč. Černou. Samozřejmě se zde vyskytly vtipné okamžiky, například když kdosi na poznávačce řekl: větev! nebo do křížovky místo hroch napsal kuře.na této akci jsme se opět dobře bavili a doufáme, že nebyla poslední. Jsme rovněž velice rádi, že pan učitel Randis s námi nadále zůstává. Mike Havel Sexta

7 Běh pro RADOST Jednoho dne jsme tak ve třídě přemýšleli, co bychom mohli pro sebe udělat. Říkali jsme si, že bychom si mohli jít všichni třeba zaběhat a v tom nás napadla myšlenka, proč si nezaběhat a při tom neudělat nějakou dobrou věc. Inspirovala nás akce,,běh pro Joker, která se konala ve Františkových lázních, pořádána domovem církve. A tak jsme se usnesli, že uspořádáme běh, ze kterého výtěžek darujeme chráněným dílnám Joker. Jako prvnímu jsme tento nápad oznámili našemu třídnímu učiteli, panu Randisovi a ten samozřejmě souhlasil. Sešli jsme se tedy s Luckou Polákovou, která měla na starost,, Jarmark RADOSTI,což byla akce chráněných dílen Joker, která se konala ve stejný termín, jako náš běh a tak jsme se rozhodli k této akci tu naší připojit. Všichni jsme se tedy domluvili a rozdělili si úkoly. Nejdůležitější bylo, vyrobit pozvánky a zajít na Městský úřad. To ostatní už tak nespěchalo, bylo za potřebí, vyrobit plakát se startem a cílem, diplomy, kartičky na body a vymyslet hry pro různá stanoviště. Běh se konal okolo přehrady přes krajinku a součástí byly i stanoviště pro děti. Samozřejmě se nám povedlo, ty nejdůležitější věci, jako jsou pozvánky a Městský úřad, zařídit na poslední chvíli. Vše se, ale nakonec podařilo a nám se vše povedlo podle plánů. Skoro vše J. Před začátkem běhu jsme, ale museli zařídit ještě pár věcí a to, odnosit lavice ze školy a jiné věci na krajinku, pan učitel Randis nám samozřejmě pomáhal vozit věci v jeho,,obrovském autě. Jako na potvoru se ve stejný den konala na krajince jiná akce, pořádána domovem dětí a mládeže Sova. Naštěstí tu svou akci měli jen do 11 hod a my už mohli bezstarostně lákat děti i dospělé na naše stanoviště. Běhu se zúčastnili, jak běžci z našich řad, tak i dospělí a děti. Bohužel, kvůli chladnému počasí se moc běžců nezúčastnilo, ale i tak se nám povedlo vybrat kolem čtyř tisíc korun. Tato akce se nám velice povedla a doufám, že nás toto organizování neodradilo a někdy si to zopakujeme. Máme už výhodu zkušeností a tak můžeme mnoho chyb napravit. Viktorie Buchnerová Buchnerová Viktorie

8 Výsledky maturitních zkoušek roku 2011/2012. I v letošním roce byli naši studenti velmi úspěšní při skládání maturitní zkoušky. Ve společné části maturit (tzv. státní maturita) dosáhli nejlepšího výsledku z českého jazyka, všichni maturující se v celostátním srovnání umístili v první čtvrtině, dosáhli průměrného percentilu 84. V anglickém jazyce je jejich průměrný percentil 73 a v matematice 61. Stejně dobře dopadli i v profilové, tj. školní části maturit. Všem maturantům gratulujeme a přejeme hodně dalších studijních úspěchů. Celostátní testování žáků 9. ročníků prováděné českou školní inspekcí. Průměrná úspěšnost žáků Žáci našeho 9.ročníku dosáhli ve všech třech testovaných oborech výsledků lepších než celostátní průměr: ČESKÝ JAZYK o 5,7% ANGLICKÝ JAZYK o 6,8%, MATEMATIKA o 19,6%. Žáci kvarty absolvovali ještě nadstavbové testy obtížnější úrovně a dosáhli v ČJ o 4,2% M o 25,5% výsledků lepších, než byl celostátní průměr. Procentuální zastoupení nadprůměrných žáků v testovaném vzorku. Z jednotlivých žáků dosáhlo v základních testech výsledků lepších než celostátní průměr ČJ 71% AJ 54% M 79% žáků. V nadstavbových obtížnějších testech byly výsledky 67% žáků v ČJ 75% v M lepších než celostátní průměr.

9 Na konci školního roku jsem v V/VI vyhlásila soutěž o nejlepší překlad básně Die Lore-Ley německého básníka Heinricha Heineho. Dle mého soudu se úkolu nejlépe zhostil Daniel Slezák. Jeho překlad Vám zde s jeho svolením nabízím, posuďte sami. Heinrich Heine Daniel Slezák Ich weiβ nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig flieβt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lore-Ley getan. Nemám žádné ponětí, proč tolik smutný jsem. Příběh z dávného století nejde mi z mysli ven. Je chladný a stmívá se, klidně teče Rýn. Vrcholky hor blýskají seve Slunci večerním. Nejkrásnější panna sedí tam nahoře ve své nádheře. Její zlatý šperk se blyští, češe si své zlaté kadeře. Zlatý hřeben má, přitom se baví písničkou, která nádhernou má melodii pekelnou. Lodník na lodi malé v prudké bolesti chytá se. Nekouká na skály ostré, jen do výšin dívá se. Věřím, zhltly vlny lodníka s člunem, aj. A to zpěvy svými udělala Lore-Ley.

10 Moje milá Svobodko... Říkám ti tak, protože spolu žijeme téměř od tvého založení. Nejdřív nastoupily dcery, Karolína a Alžběta, pak i syn Hynek. Musím ti poděkovat za krásné, rodičovsko školní roky, kdy jsme se (zvlášť já, jako učitelka) nemuseli zabývat večerním triem: známky, úkoly, pomůcky. Přesto, že to zavání přilišnou svobodou, dcery přecházely na státní střední a pak i vysoké školy naprosto bez problémů. Syn právě odmaturoval...kdyby neodmaturoval byl by to jeho problém, ne školy. Dvacet let. Děkujeme. Nikdy jsme nelitovali. H. Hana a Vl. a Vladimír Rybákovi Rybákovi Pár rébusů, kdopak se za nimi Pár rébusů, kdopak se za nimi skrývá? skrývá? ein

11 Tak se rok s rokem sešel. A já a hrstka mých spolužáků se probudila v pondělí a zjistila, že nemusí jít do školy. Co to? Prohnalo se našimi, ještě z maturity zmatenými, mozky. Zaspal jsem? Jak to zas budu vysvětlovat sekretářce? Kde mám ponožky? Jo aha. Já už do školy nemusím chodit! No mě osobně to zarazilo. Nějaký ten pocit se ke mně pokradmu plíží. Není to ten sentimentální. Stesk? Jo, to bude asi ono. A proč, že to vlastně? Vždyť se už celé roky těším na to, až nebudu muset ráno vstávat. V zimě, ještě za tmy a se zamhouřenýma očima, hledat ten správný pár ponožek (stejně jsem to vždy vzdal a posléze to začal nenápadně prosazovat jako svůj osobní styl oblékání). Tolik jsem se těšil, až mě nebude muset trápit pomyšlení na všechny možné formy testování (podle mého názoru jsem nebyl špatný já, ale testy) a že budu trávit dny potměšilým poflakováním a zábavou. Nevím, nakolik mohu říct, že mé pocity sdílí i ostatní, ale veliký kus života strávený mezi červenými zdmi, je nezapomenutelným balíkem pocitů, známostí, artefaktů a vzpomínek. Člověk si doopravdy začne vážit věci až po té, co je ztratí, teprve pak zváží všechny ty dobré a špatné věci aby nakonec zjistil, že váha je na té straně dobra až příliš zatížena a na druhé straně jsou jen takové prkotiny, jako nutnost opsat desetkrát tabulku periodických prvků, dělat větné rozbory nebo to omleté brzké vstávání. Nyní je čas vytáhnout kapesníčky a zavzlykat nad tím, že již nikdy nic podobného nezažijete, no vážně, v dnešní době, kdy je nedostatek práce, jí naši kantoři vymýšlí takovou spoustu, jen aby studenti měli co dělat. Dokonce se Vám i osobně věnují a práci přizpůsobují Vaším potřebám. Takovou pozici si jen tak někde nevybudujete. Ptáte se po platu, který byste za to měli dostávat? Vaší mzdou jsou vědomosti, moudrost a um učení. Za něco takového si koupíte více, než 3D televizi naopak zjistíte, že žádnou vlastně nepotřebujete. A ušetříte. Nebudete potřebovat si najímat finanční poradce. S takovým platem si nepotřebujete brát kalkulačku na nákup, nepotřebujete chytrý mobil prostě jste chytří vy. A to, jak horentní sumu vynaložíte je jen na Vás, prakticky, čím víc víme, tím jsme bohatší, a to nejen o znalosti. Pokud něco umíte, je to potenciální energie, jen připravená ke zpeněžení a nebo prostě jen na nějaké praktické či hezké využití. Jsme takové natlakované nádoby a je jen na nás, kolik té energie vložíme do činnosti námi oblíbené. Vyšel jsem tedy ze školy s nadutou peněženkou znalostí, kterou mi navíc nikdo neukradne (krom kata) a z které mohu ihned brát co potřebuji. Vy sami si střádejte svoje bohatství a berte, dokud dávají. Venku na Vás už tak milí nebudou. Tak na co čekáte, hurá na další vyučovací hodinu! ŠKOLA SE VYPLÁCÍ! Za školou, před školou, nikdo nesmí stát,všichni budou vevnitř a nesmí se smát!! V práci nás tahají jak voly, Kéž bych tak moh chodit do školy!!

12 Aktuality z 1. stupně Aktuality z 1. stupně Žáci 1. stupně navštívili biofarmu Kozodoj Ve středu žáci celého 1. stupně navštívili biofarmu Kozodoj ležící v malebném údolí řeky Rolavy ve Staré Roli. Seznámili se s rozmanitými hospodářskými zvířaty, která se v celém areálu pohybují téměř volně. Pohladili si oslíka, kozy, lamy, krávu, viděli ovce a králíky, krocana, divočáky, koně a drůbež. Některá zvířata mohli nakrmit doneseným pečivem. Akce se všem velmi líbila. Žáci 1. stupně navštívili Tajgu Dne jsme se s žáky 2., 4. a 5. třídy zúčastnili terénního výukového programu Tajemné rašeliniště Tajga. Tématem programu byl ekosystém rašeliniště. Viděli jsme provázanost života lidí s tímto místem zajímavá architektura osady Kladská, parkové dřeviny, rybník Kladská, plavební kanál Dlouhá stoka. Žáci si vyzkoušeli výzkum v terénu v rybníku lovili a určovali vodní hmyz, vyzkoušeli si, kolik vody pojme rašeliník, co žije pod kůrou, malovali obrázky za pomoci přírodního materiálu, zahráli si hru na masožravé rosnatky, nechali na sebe působit ticho pralesa a formou hry si na závěr zopakovali veškeré poznatky a informace, které během tří hodinového programu získali. Celá akce se nám všem velmi líbila, počasí nám přálo a tak jsme se příjemně unaveni vrátili po poledni zpátky do Chebu a mohli jsme v klidu přemýšlet o tom, že si něco podobného příště rádi zopakujeme. Svobodka se baví Dne 14. června se uskutečnil již 4. ročník akce 1. stupně nazvaný Svobodka se baví, tentokrát s podtitulem Škola trochu jinak. Cílem tohoto projektu je zapojit do soutěží a zábavy nejen naše žáky, ale také rodiče či prarodiče. Tentokrát se akce konala na školním dvoře za velmi příjemného počasí. Hlídky si

13 vyzkoušely trochu jinou češtinu, matematiku či přírodovědu. Menší děti soutěžily v různých sportovních i vědomostních disciplínách. Na závěr jsme si všichni odpočinuli u malého táboráku, popovídali jsme si a hlavně opekli pravé české špekáčky. Akce se podařila a všichni jsme byli spokojeni. Aktuality z 1. stupně připravila Mgr. Jitka Kölblová PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V úterý se prvňáčci vypravili do knihovny a nikdo z nás aninetušil, jaké uvítání nás čeká. Místo paní knihovnice na nás hnedza dveřmi vybafl loupežník a sotva jsme usedli na židličky, z knížekzačaly vyskakovat další oživlé pohádkové bytosti Ne všechny bylyhodné, ježibaba hned: Pojďte děťátka, povozím vás na lopatě! Naštěstí vše kouzlem zachránila hodná víla a mohlo přeci jen dojít k samotnému pasování. A protože byl pasovací meč příliš těžký,ujal se této slavnostní události sám Hejkal a vše dobře dopadlo Všechny děti byly po stvrzení čtenářského slibu: knížky ctít a chránit,pasovány a přijaty mezi čtenáře Prvňáčci a Radka Benediktová Toulání malých TULÁČKŮ Od října 2011 opět zahájil na naší škole svou činnost kroužek Tuláček,na kterém jsme se každou středu setkávali s tuláčky 1.stupně a hravou formou objevovali přírodní í kulturní krásy naší vlasti A protože slovotuláček vzniklo od toulání, často jsme obouvali své toulavé boty a hurá za dobrodružstvím Při výpravách jsme navštívili hrad Vildštejn ve Skalné,přírodní rezervaci SOOS, floru a faunu u DDM Sova v Chebu, Goethovyskály, kde jsme putovali po stopách skalních skřítků, ale ani na zvířátka v zimě jsme nezapomněli a nazdobili jim ve skalenských lesích několik vánočních stromečků různými dobrotami Vždy nás provázela touhapo poznání, dobrá nálada a někdy i dobře opečené špekáčky Tuláčci a Radka Beneditová

14 Vietnam na pokračování Město usazené v zálivu, které jako by bylo předurčeno stát se nejvýznamnějším vietnamským přístavem. Na tento okamžik si však muselo počkat až do roku 1802, kdy se tehdejší největší přístav Hoi Anh začal zanášet natolik, že do něj byl znemožněn přístup větším lodím. Pohnutá minulost města se vztahuje jak k francouzské okupaci v roce 1888, tak k novodobějším událostem. Přesně na tomto místě se totiž vylodily v březnu 1965 první americké jednotky a vietnamsko americká válka se k velké radosti všech zúčastněných mohla rozpoutat plnou silou. Dělící čára na sedmnácté rovnoběžce oddělující Severní a Jižní Vietnam od roku 1954 byla od Da Nang vzdálena necelých 200km a letiště vybudované v blízkosti města již před příchodem americké armády vytvořily ideální podmínky pro vznik největší americké základny ve Vietnamu. To znamenalo rozvoj města v západním stylu s jeho pozitivními i negativními přínosy. Nabídka dostatku jídla, nových technologií, vodovodů a čističek odpadních vod byla ve městě kompenzována obchodem s drogami, prostitucí a čilým výměnným obchodem a veškerým dalším požehnáním, které obvykle spolu s okupačními armádami přichází. Da Nang nabízí k ubytování velké množství hotelů, možnost relaxace na promenádě nebo návštěvu Champského muzea. Každá trochu cti dbalá cestovní kancelář doporučuje také koupel na známé Čínské pláži, ale nutno dodat, že se jedná spíše o vodní slalom mezi odpadky. Obrovská je i nabídka levných, ale velmi dobře zařízených restaurací, kde se podávají snad všechna myslitelná vietnamská jídla. I koloniální francouzské budovy, které kupodivu nepodlehly zkáze ve všech válečných kampaních, kterými město prošlo, stojí jistě za návštěvu. Pokud byste však měli opravdu dostatek času, tak nevynechejte ani návštěvu chrámu v Cao Dai, který byl vystavěn v roce Časová náročnost návštěvy města je pro poklidného cestovatele asi dva dny. Přesně jak bylo domluveno, tedy ve čtvrt na osm ráno, vyjíždíme autobusem do Na Trang. Autobus sám není ničím výjimečný, jedná se o standardní dopravní prostředek, který by mohl celkem bez problémů přepravovat cestující na jakékoliv vnitrostátní lince v jakékoliv zemi. Pohodlně se usazujeme na sedačkách a až do chvíle, než se opřeme, máme pocit, že vše je jak má být. Při rozjezdu se však všichni překlápíme do polohy horizontální a s údivem zjišťujeme, že tento proces je nevratný. Cizinci jsou překvapeni, domorodci usínají. Za chvilku máme pocit, že cestujeme v

15 evné rakvi, neboť i šíře sedaček je přizpůsobena velikosti průměrného Vietnamce. Já si teprve nyní uvědomuji, že při nastupování jsem se hlavou dotýkal stropu. To co se v první chvíli jevilo jako normální, dostává po několikahodinové jízdě úplně jiný rozměr. Nejsem žádný štíhlouš, ale Jindra moc místa nezabere. Přesto bychom ocenili třetí sedadlo, abychom mohli mít v kapse klíče. Kdybychom jeli po normální cestě, asi by nás brzy začala bolet záda. Díky výmolům a absenci odpružení se však autobus stává skvělým masážním strojkem. Co musíme oželet na sklovině, to se nám vrací v podobě dobře prohnětených zad a končetin. Tam, kde by se autobus mohl rozletět a překonat průměrnou rychlost 25km/h, však číhají jiná nebezpečí. Vyhřátý asfalt láká zemědělce z širokého okolí. Již od časného rána putují se svými nůšemi rýže k nejbližší asfaltové ploše. Zoceleni na duši válkami neprojevují pražádnou bázeň a poskakujíc mezi auty stejně zkušeně jako kdysi v minovém poli, obracejí na rozehřáté ploše hromádky rýže. Řidič je člověk ohleduplný, a tak má opravdu plné ruce práce s objížděním všemožných plodin i zemědělců, kteří brání svoji úrodu dřevěnými hrably i vlastním tělem. Konečně chápeme, proč je v jízdním řádu na vzdálenost 250km určeno plných devět hodin jízdy. Za okny se naštěstí střídají velmi zajímavé scenerie. Malé domečky utopené v zeleni palem a banánovníků se rychlostí 25km/h míhají kolem našeho vozu a monumentální pomníky obklopené stovkami hrobů připomínají doby nedávno minulé, v nichž vyhlazování rolníků oběma znepřátelenými skupinami bylo oblíbenou kratochvílí vyplňující krátké přestávky mezi boji. Na rýžových polích zasahujících mnohde až na samotné pobřeží se lopotí armády novodobých rolníků, a protože je čas sklizně, ohánějí se udatně svými srpy. S nacpanými žoky se kradou k nejbližší silnici a bez zábran roztahují obsah po betonové ploše, bráně následně svá hájemství s rozhořčením sklípkanů. Jsem upřímně zvědavý, jak bude asi vypadat letiště v Da Nang, jehož přistávací dráha musí v zemědělcích vyvolávat stav hraničící s nirvánou. Vidím-li, s jakou bojovností se rolníci staví proti kamiónům a autobusům, nedělám si žádné iluze o tom, jak budou postupovat proti Boeingu. Da Nang, město, které sloužilo jako první základna americké armády při okupování Vietnamu, je od moře odděleno dvěma plážemi. Pláž Červená, na které došlo k prvnímu americkému vylodění ve Vietnamu, je považována za méně krásnou než pláž Čínská, na které se rekreovali válkou zdeptaní američtí vojáci. Autobus opustíme na rušné ulici a ze dveří dopravního prostředku padneme přímo do vchodu místní cestovky. Na hlavách kuželovité klobouky, v rukou malé baťůžky a na zádech krosny, jsme vtaženi do malé místnůstky, jejíž zařízení tvoří prastarý počítač, pevný telefon, mapa města a hromady prospektů. Ze zšeřelého rohu se

16 vymrští malá postava a chrlí jako kulomet: Máte ubytování, co chcete dělat zítra, na jak dlouho tu jste? Pokud náhodou nějaký hotel objednaný máte, zajistím vám jistě levnější a hezčí, kdybyste snad měli domluvený nějaký výlet, není nic jednoduššího, než přehodnotit váš výběr a nalézt cokoliv vhodnějšího, pro přátele z Čech uděláme co je v našich silách. V prvním úleku se všichni najednou snažíme opustit tuto svatyni cestování, ale dveře nejsou pohříchu projektované na tři obatohované cestovatele, a tak poslušni zákona průtoku se po chvíli vracíme k překvapenému majiteli kanceláře. Ujišťujeme místního turistického guru, že nemáme vůbec žádný hotel objednaný, což na jeho tváři vyvolá výraz naprostého uspokojení a ujišťuje nás, že i kdybychom nějaký hezký hotel snad objednaný měli, byl by zcela jistě předražený. Klade nám otázku, jak bychom si představovali naše ubytování. Ujišťujeme ho, že máme představu docela jasnou a že bychom chtěli obyčejný hotel se sprchou na pokoji, výhledem na moře a s klimatizací za cenu, která bude odpovídat právě tomuto prostému příbytku. Chvilku zamyšleně hledí do stropu a pak zřejmě dospěje k názoru, že nám bude možno nabídnout nějakou službu a otevírá další dveře do své klimatizované sluje. Svěřuje naši batožinu do péče slečně sekretářce a rozprostírá na stůl mapu města v měřítku asi 1: Vedoucí cestovky přebírá od této chvíle režii a nabízí nám jedno ubytování za druhým, jako pomelo na tržišti. Ke každému dobrému bydlu doporučuje ještě lepší program. Mramorové hory vykresluje tak plasticky, že se jeví jako zbytečné toto místo navštívit, vodopády nás přímo osvěžují vodní tříští a tak nedokážeme odmítnout. Bereme hotel v druhé ulici od pláže. V zápětí jsme naloženi do firemního Jeepu a během chvilky vystupujeme před pěkným relativně levným hotelem v blízkosti Čínské pláže. Ubytujeme se, zkontrolujeme, jestli v koupelně bydlí gekon, a za chviličku odpočíváme pod slunečníky na Čínské pláži. Zavřu oči, a když je za chviličku otevřu, stojí před námi jako mávnutím kouzelného bambusu stolek a na stolku vyřezávaný ananas napíchaný na špejličce a okořeněný notnou dávkou chilli, jak je v těchto zeměpisných šířkách zvykem. Ananas je velmi osvěžující, což se o moři, které má teplotu 33 C, nedá říci. A tak se chvíli povalujeme mezi slupkami s kokosových ořechů a igelitovými taškami, které do zátoky z moře zavál nepříznivý vítr, a začíná se v nás probouzet nutkavý pocit, že bude třeba nějak okořenit nadcházející večer. Hlad prý vyhání vlky z lesů, nevím co je na tom pravdy, ale nás vyhání hlad od moře do města. Pobřeží je plné restaurací, kde se v akváriích sluní ty nejzajímavější dary moře a na jídelních lístcích se na fotografiích předvádějí velmi zajímavá jídla. Bohužel, žádný z lístků nenabízí ceník a při pokusech dozvědět se alespoň přibližnou cenu jídla projevují číšníci až dojemnou neznalost angličtiny. Zamíříme

17 tedy raději do středu města, kde podle doporučení dostaneme za poloviční cenu stejná jídla jako na pláži. Ujdeme asi 5km a když už se zdá, že hlad nás nejen vyhnal z pláže, ale stane se i příčinou našeho brzkého skonu, nacházíme malou čistou restauraci s obsluhou, jako vždy připravenou splnit jakékoliv naše přání. Číšnice nám během okamžiku vypočte cenu naší objednávky, která je více než přijatelná. Dávám si žáby a dostávám porci, která by zřejmě zajistila ochránci přírody dlouhodobý pobyt v ústavu pro choromyslné. Stehýnka jsou velmi jemná, pikantní a chutí připomínají směs hovězího, kuřecího a telecího masa. Jejich velikost mě nutí přemýšlet o tom, zda by se místní žáby nedaly využít k potlačení přemnožené populace potkanů v Čechách. Přesvědčím i Jindru, aby žáby ochutnala a vzhledem k tomu, že chce další sousto je jasné, že jídlo je chutné. Cestou z restaurace se ještě brouzdáme po ztemnělé pláži a na balkoně hotelu chvíli desinfikujeme žaludek moravskou slivovicí, omrkneme gekona v koupelně a jdeme spát. Ing. Jindřich Papež

18 červenec srpen dnů prázdnin

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže. Drazí matematičtí přátelé, v úvodu tohoto sborníku Vás chceme pozdravit a v ucelené podobě předat řešené příklady 1. ročníku Malého matematického šampionátu pro žáky 5. tříd. K uspořádání této soutěže

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Františkova ptačí škola Stránka 1

Františkova ptačí škola Stránka 1 Františkova ptačí škola Stránka 1 2 Terezi A p. Kučera Františkova ptačí škola podle J+J Denemarkových a JK Baby Františkova ptačí škola Stránka 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití.

Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. Dnešní doba nabízí možnosti, které nebyli nikdy předtím dostupné. To dává cestování úplně nový rozměr využití. V minulosti, pokud jste chtěli někam odcestovat, jediná volba byla cestovní kancelář, která

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

NAPOSLEDY V KNIHOVNĚ

NAPOSLEDY V KNIHOVNĚ NAPOSLEDY V KNIHOVNĚ Ve čtvrtek 14.5.2015 byla třída Berušek naposledy v karlovarské knihovně v Lidické ulici. Paní knihovnice Čápová si pro děti tentokrát připravila soutěživé hry a kvízové otázky na

Více

Vila Solta VILA SOLTA

Vila Solta VILA SOLTA Vila Solta VILA SOLTA 1 / 6 Typ ubytování: vila / hotel Místo: Šolta - CHORVATSKO Počet apartmánů: 6 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 10 m Cena: 1,148 až 26,383 / týden {gallery}vfr/solta{/gallery} Villa

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Redakční rada magazínu: Radka Chytrová, Natálie Šimková, Klára Šojslová, Kateřina Heřmánková, Miloslav Hána,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Název: Pravděpodobnost a běžný život

Název: Pravděpodobnost a běžný život Název: Pravděpodobnost a běžný život Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 3. (1. ročník

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Apartmány Pjerka Vytisknout PDF Zátoka Skozanje - Gdinj / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás

Více

Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka

Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka Pro seminární práci, ve které bych ráda navrhla úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka, jsem si vybrala Slabikář od nakladatelství

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko

Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Robinzonáda Mirela Vytisknout PDF Zátoka Ladjena - Bogomolje / Ostrov Hvar / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Vzdělávací exkurze do Švýcarska Simona Prachařová 3. C Vzdělávací exkurze do Švýcarska Ve dnech 25. 10. 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

NAŠE NAUČNÁ STEZKA. Naučná stezka Vratimov. Napsal uživatel Míša Bělohlavá Pondělí, 10 Říjen :45 - Aktualizováno Čtvrtek, 31 Květen :28

NAŠE NAUČNÁ STEZKA. Naučná stezka Vratimov. Napsal uživatel Míša Bělohlavá Pondělí, 10 Říjen :45 - Aktualizováno Čtvrtek, 31 Květen :28 NAŠE NAUČNÁ STEZKA 1 / 20 2 / 20 Hurá! Budeme mít naučnou stezku! A uděláme si ji sami! Nadace OKD podpořila další projekt Domu dětí a mládeže - tentokrát se jedná o projekt naučné stezky ve Vratimově

Více

Klima školy - varianta pro žáky

Klima školy - varianta pro žáky Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Klima školy - varianta pro žáky výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy žáci 2. - 4. ročník Datum: 08. 03. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy Přehled

Více