JaRO ze života asi. Podporované projekty. YFJ Poprad. zprávy z Bolívie. Světem Bible. Vítáme nové členy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JaRO 2010. ze života asi. Podporované projekty. YFJ Poprad. zprávy z Bolívie. Světem Bible. Vítáme nové členy"

Transkript

1 JaRO 2010 ze života asi YFJ Poprad Světem Bible zprávy z Bolívie Podporované projekty Vítáme nové členy

2 Nabídka Maranatha o.s. DVD POZNÁVAT SLOUŽIT RŮST Animované biblické příběhy pro děti i dospělé 4 DVD = 750 Kč Vstupte s námi do světa Bible v sérii animovaných biblických příběhů. Režie a produkce této série se vynikajícím způsobem zhostil bývalý ředitel Walt Disney Productions, Richard Rich, který se v minulosti podílel na přípravě mnoha známých příběhů z dílny Walta Disneye, např.: RYCHLÁ ROTA, POCAHONTAS, MEDVÍDEK PÚ, LIŠKA A PES a další. Interaktivní vícejazyčné (SK, CZ, EN) DVD je plně funkční i bez počítače. Kupte 3 DVD a dostanete 1 zdarma 250 Kč cena za kus 4 hodiny na 2 DVD Režie: Regardt Van Den Bergh Evangelium podle Matouše Jedním z nejlepších filmů v edici Visual Bible je velkofilm Evangelium podle Matouše. Představitel Ježíše Krista, Bruce Marchiano, v tomto filmu podal nejen vynikající herecký výkon, ale sám se později stal Ježíšovým učedníkem. Čtyřhodinový velkofilm o životě Ježíše Krista natočený podle scénáře, který věrně slovo od slova sleduje Matoušovo evangelium. Tento film nabízí nejen silný umělecký zážitek, ale může být také výbornou pomůckou pro ty, kteří se chtějí blíže seznámit s Biblí. Vydalo Štúdio Nádej a Maranatha o.s.; znění a titulky: české, slovenské 399 Kč Náš E-SHOP naleznete na: Maranatha o. s., Jemnická 887/4, Praha 4, Další distribuci zajišťují společnosti: Advent-Orion spol. s r. o., Štúdio NÁDEJ,

3 OBSAH Ze života ASI 4 Jaké je požehnání z unijního setkání ASI? ohlédnutí za 5. unijním setkáním ASI v Hadci Králové 6 Letní valná hromada ASI v Pavlově společné setkání pořádané na krásné a pohostinné jižní Moravě 7 Zprávy z ASI Europe podpora evangelizačních projektů mladých Pilotní projekty ASI 8 youth for Jesus Slovakia 2010 v mestách Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves 10 Světem Bible nadšení laici začínají používat tento evangelizační program Členové ASI v akci 12 O čem je práce finančního makléře? pomoc lidem, to je cíl křesťana finančníka v dnešní době 14 Stavba modlitebny v Bolívii v únoru 2010 se vrátila z Bolívie skupina dobrovolníků, která pomáhala stavět modlitebnu v chudé čtvrti města Santa Cruz Podporované projekty 19 Seznam podporovaných projektů 20 Pod jednou střechou neziskové aktivity pro děti a jejich rodiny Milí čtenáři magazínu ASI, už několik dní zažívám to, co jezevec, když se probírá ze zimního spánku po období snížené aktivity, kdy vycházel z nory na půl až hodinu denně, vylézá za soumraku a celou noc shání po lese potravu. Tak aktivní zase nejsem, ale typ sovy se ve mně nezapře. V tomto roce mnozí z vás chystají různé činnosti a akce, kterými chtějí oslovit lidi kolem sebe a ukázat jim na Toho, kdo porazil smrt a je dárcem všeho života. Při přípravě magazínu jsem měla možnost se s mnohými projekty blíže seznámit a poznat také ty, kdo nabízejí svůj čas, své síly i svůj život službě našemu Pánu. Kéž by se také v nich s jarem probudila nová vitalita, aby se mohli radostně pustit do práce, ke které je Kristus povolal. Všem přeji Boží požehnání a hodně vnitřní síly, která v nás sílí nejen s jarními slunečními paprsky, ale především díky slunci Kristovy lásky. Michaela Hrachovcová redaktorka magazínu ASI úvodník 22 Po ulici rozhovor s realizátory projektu Janem a Janou Šolcovými 24 Duchovní péče ve FTNsP práce koordinátorky duchovní péče, duchovních a dobrovolníků je již vnímána jako nezbytná součást péče o pacienta 26 Institut životního stylu vzdělávací zařízení připravující studenty v oblasti zdravého životního stylu, ekologie a humanitární pomoci 28 INRI road příběh Ježíše projekt, který má za cíl oslovit příběhem o Ježíši Kristu mladé lidi ze studentského prostředí 30 Noví členové ASI Magazín ASI-CS vydává ASI-CS, o. s. Londýnská 30, Praha 2 Vinohrady tel.: , redakce: Mgr. Michaela Hrachovcová produkce: Radomír Steinert grafická úprava a sazba: Robert Prokopec, DiS. grafická úprava obálky: Markéta Steinertová foto: archiv ASI a istockphoto.com vychází dvakrát ročně vydáno pro vnitřní potřebu ASI-CS

4 4 ZE ŽIVOTA ASI Jaké je požehnání z unijního setkání ASI? prosince proběhlo v Hradci Králové již 5. unijní setkání ASI, které sdružuje všechny, kdo touží podílet se na misijní i praktické službě lidem. Michaela Hrachovcová Mnozí mladí touží po smysluplném životě, odevzdávají své životy misii, jsou chytří, zapálení a je na nás, abychom je v jejich nadšení podpořili a abychom jednali tak, aby v nás mohli vidět Ježíše. norodá: Bible očima přírodovědce, zakládání sborů, osobní růst v době krize, různost misijní práce, duchovní péče Velmi přínosné byly pro účastníky semináře, které probíhaly souběžně v několika sálech kongresového centra ALDIS. Vytvořila se v nich komorní atmosféra plná důvěry a vzájemného sdílení. Témata byla růzv nemocnici, aktuální historické paralely, cesta k ži votnímu souznění. Páteční odpoledne pak bylo věnováno hlavní mu projektu ASI evan gelizačnímu programu Světem Bible, který spojuje biblické studium s naplňováním potřeb lidí. Základem studijní skupinky jsou alespoň čtyři členové, kteří setkání pořádají a mají rozdělené služebnosti, a pak naši přátelé, na kterých nám záleží. Program Světem Bible na DVD a připravený textový materiál může použít každý, kdo by chtěl svoji rodinu nebo přátele přivést blíže k Bohu. Je možné jej však také využít k veřejné evangelizaci, jak jsme toho byli svědkem na YFJ V Hradci Králové. Začátek soboty se odehrál ve velkém sále. S pocity vděčnosti vůči Pánu Bohu jsme poslouchali svědectví z projektů a zkušenosti, které bratři a sestry získali při práci pro Něj. Duchovní zamyšlení na téma Poselství ostatku pro poslední dny nám pak přednesl Michael G. Hasel. Na slavností sobotní shromáždění jsme přivítali kromě účastníků konference z řad členů a příznivců ASI také členy obou místních sborů. Mnozí z nich se účastnili letní evangelizační kampaně, mezi nimi i 12letá Nikolka, která odvážně chodila se seminaristou, jenž příliš češtinu neovládal, dům od domu, rozdávala balíčky s knihami, vyplňovala dotazníky a zvala na misijní přednášky. Na otázku, jestli se nebála, odpověděla: Byla jsem ráda, že jsem mohla něco udělat pro Pána Ježíše. Své poselství přednesl také předseda církve adventistů Mikuláš Pavlík. Otevřeně si kladl otázku, které oblasti života církve potřebují víc podporovat: zda evangelizační aktivity, nebo humanitární a sociální projekty. Br. Pavlík nám ukázal na Ježíše, který činil a učil (Sk1,1). Ti, kdo chtějí sloužit druhým, musí žít s Ježíšem jako jeho učedníci. Nejde oddělit pomoc od víry. Jestliže chceme sloužit, musíme být nejprve s Ježíšem, nechat se jím povzbudit, ale i správně nasměrovat. Potom nás Ježíš může vyslat, abychom spolupracovali na rozšíření Božího království. Hlubokým duchovním zážitkem se stalo kázání Michaela G. Hasela. Zaměřil se na laodikejskou církev z knihy

5 5 Zjevení. Povzbudil nás k tomu, abychom věnovali Pánu Bohu svůj čas a své schopnosti, třeba i na úkor našeho volného času, protože jen s pomocí laické služby se Boží dílo může posouvat kupředu. Vlažnosti laodikejské církve se zbavíme tehdy, když se vnitřně oprostíme od materializmu, který nám dává klamný pocit, že nic nepotřebujeme, a když přijmeme Boží pověření k hlásání dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu. Musí nám jít o věčný život každého člověka, s kterým přijdeme do kontaktu. Láska, kterou do nás Bůh vložil, touží po záchraně druhých. Na závěr nás br. Hasel ujistil, že ohromný přírůstek nově obrácených lidí nebude jen otázkou např. jihoamerických zemí. Také s Evropou má Bůh velké plány. Tak jako vznik církve podnítili mladí lidé, tak mladí lidé tuto práci také dokončí. Mnozí mladí touží po smysluplném životě, odevzdávají své životy misii, jsou chytří, zapálení a je na nás, abychom je v jejich nadšení podpořili a abychom jednali tak, aby v nás mohli vidět Ježíše. Své kázání br. Hasel zakončil výzvou, aby ti, kteří touží nově se odevzdat Bohu a sloužit mu, přišli dopředu. Mnozí z nás tak měli možnost nejen slyšet, ale i nově přijmout pověření ke službě a znovu se nasměrovat na to, co je v životě nejdůležitější. Také tuto požehnanou chvíli provázely působivé písně Steinertových a jejich přátel, které velkou měrou přispěly k nádherné atmosféře celého dne. Jedním z hlavních cílů unijních setkání je představit projekty, které se ASI rozhodla v následujícím roce podpořit. Jsou to projekty, jejichž snahou je nejen pomoci lidem v sociální nebo materiální oblasti, ale hlavně jim ukázat na Boží lásku, která dokáže naplnit hladová lidská srdce pokojem. Pro rok 2010 bylo vybráno 24 projektů. S vděčností jsme ve sbírce přijali částku, která převyšuje naše potřeby i očekávání. Děkujeme všem, kteří přispěli na misijní projekty. Je naším přáním, aby i mnozí další mohli přijmout požehnání ze společného setkání, seminářů, z rozhovorů a z kázání našich hostů. Zveme vás na podzim roku 2010 do Popradu. na kovadlině Nechme se Bohem zformovat pro úlohu, kterou zde máme: Jsme jeho nástroje ve světě, který pozbyl svoji identitu, ve kterém smlouvy, dohody a sliby ztrácejí cenu a který má před sebou mlhavou budoucnost. Společnost naléhavě potřebuje dostatek lidí, kteří zde mají jasný úkol a jejichž odhodlanost k jeho splnění je neuhasitelná. Bůh před svým lidem neskrývá svou vůli a svůj plán. Náš Mistr s námi nehraje nejasnou hru. Víme, kdo jsme. Víme, proč jsme zde. Tu a tam se může objevit otázka, s kým máme spolupracovat na jeho pověření. Ovšem základní pravda je jasná: Jsme Boží lid a jsme tu pro jeho práci. Jestliže zaměříme naše životy tímto směrem, pak můžeme vstoupit do závěrečných let života s jistotou, že jsme si zvolili správný cíl, splnili poslání a že nebesa máme na dosah. Existuje snad větší odměna? Max Lucado: Na Kovadlině, Luxpress 2008 SETKÁNÍ ASI INTERNATIONAL, ORLANDO, FLORIDA, USA SRPNA 2010

6 6 ZE ŽIVOTA ASI Letní valná hromada ASI v Pavlově Zveme všechny členy ASI na společné setkání pořádané opět na krásné a pohostinné jižní Moravě. Valná hromada se bude konat května 2010 v hotelu Imos v Břeclavi. Hlavními body programu mimo společenství členů a zkušenosti bude zavádění projektu Světem Bible do praxe, informace o přípravě pilotního projektu YFJ a misijní cesty Tanzanie Ubytovat se můžete v rodinném hotelu IRIS v Pavlově, který nabízí kromě komfortních služeb a příjemného prostředí i překrásný výhled na rozsáhlou vodní plochu Mušovského jezera a bělavé kopce Pavlovských vrchů. Vzdálenost do Brna je 50 km, do Mikulova 10 km. déle osídleným místům českých zemí. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlo vem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické venuše. Právě v této oblasti se objevili první zemědělci, na návrší nad levým břehem Dyje nedaleko od zaniklého Mušova existoval v druhém století římský vojenský tábor, na nedalekém Pohansku u Břeclavi existovalo jedno z významných středisek Velkomoravské říše, zatímco ve středověku patřil Mikulov k nejvýznamnějším moravským městům a dodnes zůstává střediskem moravského vinařství. Navzdory intenzivnímu lidskému vlivu však uprostřed obdělávané krajiny zůstaly na svazích Pavlovských vrchů i v členité pahorkatině Milovického lesa zachovány cenné partie přírodní krajiny, které skýtají útočiště četným vzácným rostlinám a živočichům. Pálava tak se svým okolím představuje dobrý příklad vyváženého vztahu mezi člověkem a přírodou, jehož výsledkem je malebná kulturní krajina. Pavlov Obec ležící na východním svahu Děvína v nadmořské výšce 246 m je ve své minulosti a osudech úzce spjata s hradem Děvičky. Tento hrad byl vybudován jako pohraniční pevnost zřejmě brzy po roce 1020, kdy byla Morava připojena k českému přemyslovskému státu. Od této doby je také možno datovat vznik poddanské obce v podhradí, nazývané v té době Pulin či Pulm. V roce 1046 je uváděn i kostel v Pulinu. Roku 1334 jsou hrad Děvičky a Pavlov uváděny v darovací listině krále Jana Lucemburského mikulovským Lichtenštejnům. Pálava Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nej- Misijní cesta do Tanzanie Deset členů ASI odlétá již 24. května do Tanzanie, aby v oblasti poblíž misijní stanice Kibidula Farm pomáhali místním věřícím postavit modlitebnu a rozšířit učebnu základní školy. Pět členů této výpravy povede veřejnou evangelizaci ve vesnicích Nyololo Junction, Bumalianga, Matanana, Mtula a Sao Hill. V průběhu 16 dnů odpřednáší každý z nich 19 evangelizačních

7 ZE ŽIVOTA ASI EUROPE 7 Zprávy z ASI Europe ASI Europe se rozhodlo podpořit především evangelizační projekty mladých lidí a také rozvíjet své působení v dalších zemích Evropy. Loňský rok proto patřil projektům Youth for Jesus a krátkodobým evangelizačním misím v zahraničí. Kamil Kreutziger přednášek v anglickém jazyce, které budou překládány do svahilštiny. Součástí této práce jsou také návštěvy místních lidí v jejich domovech, pastorace a studium Bible. Evangelizace bude zakončena slavnostním křtem nových věřících. Nic si nepřejeme více než přivést další k záchraně, která spočívá jedině v Kristu. Prosíme, buďte v modlitbách s námi. Youth for Jesus (zkráceně YFJ nebo Y4J) je několikaměsíční evangelizační projekt vedený mladými lidmi. Vrcholí letní přednáškovou evangelizační kampaní, jejíž součástí je zpravidla i trénink v evangelizaci. Prostřednictvím evangelizační práce se mladí lidé seznamují s Bohem, objevují svůj potenciál i limity a profilují se pro další práci v církvi. V roce 2009 byl projekt YFJ realizován ve Španělsku, Anglii, Maďarsku a za podpory ASI-CS i v České republice. Díky YFJ bylo pokřtěno 19 lidí a dalších 36 se na křest připravuje. 40 mladých lidí prošlo tréninkem a na 400 bylo projektem ovlivněno. V letošním roce se YFJ uskuteční ve Francii, Španělsku, Anglii, Holandsku a také na Slovensku. Krátkodobé evangelizační mise v rozvojových zemích jsou určeny především studentům teologických a misijních škol. Přinášejí nepřenosnou zkušenost zápasu o lidské duše v kulturně i jazykově odlišném prostředí, rozvoj řečnických dovedností, zkušenosti s pastorací a uvědomění si naší plné závislosti na Pánu Bohu. ASI Europe podpořila studenty z Francie, Španělska, Irska, Srbska, Rakouska a Německa, kteří šířili evangelium ve francouzské Guayaně, Dominikánské republice a na Filipínách. Prostřednictvím lokálních ASI podporuje ASI Europe práci malých skupinek s programem New Beginnings (u nás Světem Bible ). Tento nástroj se po přizpůsobení místním podmínkám a posluchačům používá i pro přednáškové kampaně v projektech YFJ. Práce se daří především ve Španělsku, kde mají 150 malých skupin a 600 křtů z první poloviny roku V Anglii vzniká v letošním roce misijní centrum pro výchovu mladých evangelistů s názvem PEACE. Náplní i délkou 4měsíčního studia se podobá centrům v USA, tedy ARISE, Mission College of Evangelism nebo AFCOE. Z posledně jmenovaným bude PEACE úzce spolupracovat. ASI Europe hledá způsoby spolupráce a podpory, protože silně vnímá potřeby tréninku a výchovy mladých lidí ke službě Bohu. V naší unii jezdí studenti teologického semináře pravidelně na 3 4týdenní zahraniční mise s misijní organizací ShareHIM. V posledních letech to byly Filipíny, Uganda, Panama, Bulharsko, jižní Afrika a Indonésie. V letošním roce se skupina studentů připravuje na misijní cestu do Tanzanie. Růst rodiny ASI Europe Rodina evropských ASI dnes čítá 17 zemí a něco málo přes 700 členů. Patří mezi ně i ASI-CS, po Rumunsku druhé největší v Evropě. V únoru bylo oficiálně založeno ASI Poland, jednání o založení probíhají v Litvě. Výzvou zůstává založení ASI v Albánii, Bosně, Bulharsku, Chorvatsku, Kypru, Estonsku, Řecku, Islandu, Irsku, Lotyšsku, Makedonii, Černé Hoře, Srbsku, Slovinsku a Izraeli. Pokud vše půjde dobře, mohla by se rodina ASI rozrůstat tempem 8 národních ASI ročně a koncem roku 2011 čítat přes členů. Při vzniku nových ASI spolupracuje ASI Europe úzce s představiteli církve. Jednání probíhají na úrovni sdružení, unií i divizí (EUD, TED). Smyslem je využít potenciál laického hnutí pro podporu různých evangelizačních projektů k přivádění lidí ke Kristu. Kéž nám k tomuto dílu dává Pán Bůh sílu i moudrost.

8 8 PILOTNÝ PROJEKT ASI Youth for Jesus Slovakia 2010 v mestách Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves Anna Kreutziger Pilotný projekt YFJ 2009 Hradec Králové bol z pohľadu mladých veľmi úspešný. Projekt YFJ sa tento rok sťahuje na Slovensko a bude sa realizovať v mestách Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Chceš vedieť viac? Čítaj ďalej! 1. Čo je cieľom projektu? Cieľom projektu je tréning a zapojenie mladých ľudí do evanjelizácie, aktivizácia evanjelizačného potenciálu miestnych zborov a oslovenie miestnej komunity evanjeliom Ježiša Krista. 2. Na aké cieľové skupiny je projekt zameraný? Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorým by projekt mal pomôcť byť sám sebou a objaviť, kým je, byť bližšie Bohu a aktívne pre neho pracovať. Projekt je tiež zameraný na zborové spoločenstvo s cieľom, aby každý člen bol služobníkom, teda uschopniť ich k radostnej službe Bohu a pomôcť im vytvárať spoločenstvo milujúcich a slúžiacich kresťanov. A samozrejme že projekt je zameraný na ľudí okolo nás, aby sa naplnilo to, čo hovoril Ježiš v podobenstve o márnotratnom synovi: Tento môj syn bol mŕtvy, a zase žije Zmyslom je porozumieť ľuďom dneška, milovať ich a slúžiť ich potrebám, hľadať ich a získať ich pre Ježiša Krista. 3. Aký je časový plán projektu? Projekt má 3 fázy: a) Príprava (február jún) zahŕňa prácu skupiniek (Kluby zdravia, klub Pathfinder, knižní evanjelisti, skupinky biblického štúdia, modlitebné skupinky a iné...), prácu biblických pracovníkov ako neoddeliteľnú súčasť projektu a prácu jednotlivcov. b) Akcia (júl-august): Letná kolportáž mladých v Poprade Letný tréning evanjelizácie mladých Letná evanjelizačná kampaň c) Následná práca (august...) sa bude týkať začlenenia nových veriacich do zborov, služby podľa obdarovania a ďalšej práce, práce, práce 4. Ako prijali projekt jednotlivé zbory? Zbory projekt vítajú a tešia sa. Okrskové stretnutie v Kežmarku, ktoré sa konalo , bolo oficiálnym začiatkom projektu na mieste. Pánom požehnané jednotlivé bloky programu na seba úžasne nadväzovali a vnímali sme, ako Pán Boh pôsobí. Na mladých zapôsobili najmä skúsenosti z YFJ 2009 v Hradci Králové, ktoré predstavil Juraj Turóci. Na kázanie, predstavenie projektu YFJ Slovakia 2010 a na výzvu kazateľa prišlo dopredu cca 20 ľudí, ktorí by radi skúsili biblickú prácu. Mnohí z nich tiež absolvovali vstupný tréning/školenie pre prácu biblických pracovníkov s Irenkou Perůtkovou. Z dotazníkov pre členov zborov vyplynulo, že 11 miestnych mladých ľudí sa chce zapojiť do letného tréningu a z členov jednotlivých zborov 36 ľudí je ochotných sa zapojiť do letnej evanjelizačnej kampane. 5. Spomínala si biblických pracovníkov ako neoddeliteľnú súčasť projektu. Ako ste biblických pracovníkov vyberali, čo je náplňou ich práce a za akých podmienok pracujú? Cieľom bolo získať miestnych ľudí pre biblickú prácu (aj keď len na čiastočný čas), ktorí by aj po skončení projektu zostali na mieste a mohli pokračovať v začatej práci. Podarilo sa nám dohodnúť sa so 6 miestnymi bratmi a sestrami, ktorí budú pracovať ako biblickí pracovníci na čiastočný čas. Práca biblických pracovníkov je neoddeliteľnou súčasťou projektu. Cieľom tejto práce je nájsť ľudí, ktorých už Duch Svätý pripravil, a ponúknuť im štúdium Biblie. Spôsob práce je chodenie od dverí k dverám. Biblickí pracovníci budú vybavení tzv. informačným balíčkom, ktorý bude obsahovať pozvánky a ponuky mostových programov či štúdia korešpondenčného kurzu, a ďalej budú mať k dispozícii dotazník. V prípade záujmu ďalšou náplňou práce budú návštevy a štúdium Biblie s ľuďmi. Je treba si však uvedomiť, že toto je len jeden zo spôsobov práce. Ellen Whiteová hovorí, že pre záchranu rôznych ľudí musíme používať rôzne spôsoby práce. 6. Aké ďalšie spôsoby práce sa v rámci príprav na leto chystajú? Kluby zdravia fungujú pri všetkých zboroch (Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Gerlachov), pravidelne ich navštevuje ľudí, väčšinou staršie ženy. Na máj sa pripravuje víkend zdravia. Je tu klub Pathfinder, ktorý funguje pri zboroch Poprad, Kežmarok, Spišská

9 9 Nová Ves a je otvorený pre všetky deti bez rozdielu. Pripravujeme víkendy životných príbehov, ktoré sa budú konať vždy 4. víkend v mesiaci (Marec Jún). Ľudia si budú môcť prísť naživo vypočuť príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácii a pomohli im nečakané riešenia. 7. Poďme teraz k letu. Čo bude obsahom letného tréningu evanjelizácie pre mladých? Ako bude vyzerať letný tréning? Ráno budíček a priestor na osobné stíšenie s Bohom. Po raňajkách bude spoločné ranné zamyslenie, ktoré si budú postupne pripravovať všetci účastníci tréningu. Po zamyslení bude nasledovať časť teória v laviciach teoreticko-praktické semináre s témami napr. Ako čítať a rozumieť Biblii, Spiritualita (modlitba, meditácia, pôst...), Identita Božieho dieťaťa a zmysel života, Komu a čomu verím, Príprava biblických hodín, Etika (manželstvo, homosexualita, interrupcia, sebevražda, alkoholizmus...), Evanjelizačný cyklus, New Start zdravotné posolstvo a iné. Pred obedom bude priestor venovaný organizácii poobedia a večera, ktoré bude zavŕšené modlitbami. Pretože keď sa ľudia modlia, dejú sa veci a niet pochýb o tom, že modlitba má obrovskú silu a moc. Po obede sa vydáme do terénu spolu s biblickými pracovníkmi. Práca v teréne bude zahŕňať osobné pozývanie ľudí na prednášky, pomocou dotazníkov budeme hľadať ľudí, ktorých Pán Boh už pripravil, a ponúkneme im štúdium Biblie, budeme navštevovať priateľov biblického štúdia či návštevníkov evanjelizačnej kampane. Podvečer bude patriť organizačnej príprave programu prednášok. Po prednáške bude priestor na zdieľanie skúseností z terénu a prednášok zakončený modlitebnou chvíľkou. V dňoch, kedy sa prednášky konať nebudú, bude tiež priestor pre spoločenské akcie ako turistika, šport a iné. 8. Aké sú podmienky účasti? Do YFJ letného tréningu evanjelizácie ( ) sa môže zapojiť 30 mladých ľudí vo veku rokov. Aj keď sa koná na Slovensku, neznamená to, že sa nemôžu zapojiť i česky hovoriaci mladí ľudia, práve naopak. Vzhľadom však k tomu, že tento rok je spojený s cieľavedomým teoretickým tréningom v laviciach, na ktorý bude nadväzovať prax v teréne, prednosť budú mať mladí ľudia, ktorí budú ochotní prísť do Tatier na 4 týždne. Svojou účasťou i pomocou však môžu prispieť aj všetci ostatní, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, teda mladí aj starší, ktorí môžu prísť ako dobrovoľníci vypomôcť na pár dní či týždeň s tým však, že si jedlo, ubytovanie a dopravu budú musieť z kapacitných dôvodov zabezpečiť sami. 9. Ako budú zabezpečené podmienky pre účastníkov letného tréningu? Účastníci projektu budú mať zabezpečené ubytovanie a stravu v zbore Kežmarok, prepravu v rámci jednotlivých zborov a ďalšie aktivity podľa programu. Úlohou účastníkov bude dopraviť sa do Tatier. Očakáva sa však ich aktívne zapojenie sa do programu, ktoré bude vyžadovať aj obete a prekonávanie samých seba. 10. Kto bude tvoriť organizačný tím? Organizačný tím projektu tvoria Juraj Turóci, miestny kazateľ Jozef Kopilec, biblickí pracovníci a koordinátor projektu Anna Kreutziger s manželom Kamilom. V lete bude tento tím rozšírený o ďalších podľa potreby. 11. Ako bude prebiehať letná evanjelizačná kampaň? Letná evanjelizačná kampaň bude prebiehať naraz na troch miestach (Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves) so začiatkom vždy o hod. Na prednášky sa v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi využije priestor miestnych zborov, v Poprade to budú priestory Popradského múzea na námestí. Prednášky budú každý deň okrem pondelka a štvrtka. Počas kampane sa bude využívať materiál Odhaľte svet Biblie vhodný pre laikov a mladých ľudí. mladých, pričom cieľom bude nájsť medzi mladými nových rečníkov, ktorí by mohli svoj potenciál neskôr využívať aj vo svojich zboroch a ďalších evanjelizačných kampaniach. 13. Aký je očakávaný výsledok projektu? Nie sú to čísla, je to hlbší vzťah s Ježišom, milujúce a slúžiace spoločenstvo, noví ľudia spojení s Ježišom a nové skúsenosti s Bohom. 14. Prečo by mladí ľudia mali uvažovať o zapojení sa do projektu? Ja som absolvovala 3 mesačný tréning Mission College of Evangelism v Nórsku v rámci ročnej Európskej biblickej školy, a keby sa ma dnes niekto opýtal, či by som ten čas využila lepšie, tak by som povedala: V žiadnom prípade, tá škola byla pre mňa jedno z najlepších rozhodnutí, aké som v živote urobila. Tam som poznala, čo všetko je Pán Boh schopný skrze mňa urobiť. Dnes je tu projekt, ktorý ponúka to isté. Nemusí sa cestovať tak ďaleko a na tak dlho, je to na Slovensku teraz ako ojedinelý projekt pre mladých. Tak neváhaj a príď! 15. Ako a dokedy sa môžu prihlásiť? V prípade záujmu píšte na adresu: anna. do 31. mája V prípade akýchkoľvek otázok platí tá istá adresa. Teší sa na Vás Anna Kreutziger s celým tímom YFJ Kto budú hlavní rečníci? Hlavnými rečníkmi budú mladí ľudia (zatiaľ konkrétne mená ešte nie sú známe), pretože celé leto je zamerané najmä na Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak choďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. (Mat 28,18 20) Motto projektu YFJ 2010

10 10 PILOTNÍ PROJEKT ASI Nadšení laici začínají používat evangelizační program SVĚTEM BIBLE René Metz ředitel MARANATHA, o. s. Na konci roku 2009 proběhl v Kroměříži praktický víkendový seminář SVĚTEM BIBLE, pořádaný Česko-Slovenskou unií CASD a laickým hnutím ASI-CS. Lektorkami byly zkušené Američanky Leasa Hodges a Barbara Tylor, spolu s prezidentem ASI-CS Radimem Passerem. Semináře se účastnilo na 220 lidí z Čech, Moravy a Slovenska. Jádrem semináře bylo praktické know-how o zakládání malých skupinek biblického studia, modlitební přípravě, způsobu pozývání lidí ke studiu, organizaci malé skupinky, výuce Bible s pomocí evangelizačního nástroje SVĚTEM BIBLE, návštěvách, výzvách a dalších zcela praktických věcech. Účastníci byli nadšeni duchovní atmosférou semináře, zkušenostmi jiných a především tím, že se jim do rukou dostává jednoduše použitelný evangelizační nástroj. Téměř polovina z nich se rozhodla tento způsob oslovení lidí kolem nás vyzkoušet v praxi. Zde jsou jejich první milé zkušenosti a zápasy. Po seminári v Kroměříži sme sa s nadšením nevedeli dočkať, kedy to u nás na východe rozbehneme. Na podnet našej nedávno pokrstenej sestry sme sa začali schádzať každý štvrtok na prípravných stretnutiach (asi 10krát). Rozprávali sme o tom, ako založiť skupinku, ako viesť skupinku, dostali sme materiály, brožúrku s názvom Malé skupinky pre posledný čas od autora Kurta W. Johnsona a CD na podobnú tému od Roemfelda. Každý sme si napísali zoznam s 10 ľuďmi a začali sme sa za týchto ľudí modliť. Takže u nás sa to ešte len rozbieha. Ja už mám jednu moju dobrú kamarátku, ktorá prejavila záujem o štúdium Božieho Slova a moc sa teší. Takže jedného človeka by som do skupinky mala. Chystáme sa spraviť pozvánky, osloviť ľudí, za ktorých sa modlíme, a poď ho do roboty! Keby to malo byť len pre jedného, tak to stálo za to..., ale ja verím, že Duch Svätý osloví viacerých! Moc sa na to teším. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa za nás modlili, aby sme to úspešne rozbehli. Ja som pevne presvedčená, že to pôjde dopredu, hoci nás nadšencov pre tento projekt sa prihlásilo len zopár. No niekto ho musí začať. A hlavne sa nevzdať pri nejakých prípadných neúspechoch. J. M. Košice

11 11 Je potrebné si dopredu techniku poriadne vyskúšať, pretože sa nám stalo, že sme ju na jednej biblické hodine zapájali ešte 15 minút po oficiálnom začiatku. Je dobré si nechať určitý čas aj na diskusiu. To znamená, že keď hosťom poviem, že sa stretneme zhruba na hodinku a pol, prezentácia by nemala trvať viac ako 45 minút až 1 hodinu, pretože v následnej diskusii sa prednášajúci môže dozvedieť o potrebách, nejasnostiach a problémoch hostí. Ľudia si vážia a vedia oceniť, keď im povieme, že prezentácia skončí o a skutočne o povieme, že sme práve skončili, ale ak chcú, môžu sa na niečo ešte opýtať. Oslovili sme osem ľudí, no na prednášky nám prišli piati. Chceli sme z nich vytvoriť jednu skupinu, no sú to veľmi zaneprázdnení ľudia, a preto sme ich museli rozdeliť na dve skupinky. Jedna študuje v utorky a druhá v stredy. Uvidíme, ako sa to všetko vykryštalizuje v ďalších týždňoch a mesiacoch. D. K. Poprad Cítíme, že nestíháme návštěvy, tak jak bychom měli. A když už někoho navštívíme, ne vždy se dostaneme k tomu, abychom se s dotyčným pomodlili, protože např. partner tomu nefandí. Tak tohle nám chybí, umět motivovat lidi, aby z těch zajetých kolejí vybočili a přijali pozvání do sboru, aby se rozhodli za volnou sobotu bojovat v práci, i když riskují, že o ni přijdou. Taky více členů týmu pro tu osobní pastorační práci. No a mezi námi se potřebujeme také sejít a hodnotit, radit se, předávat si potřeby těch lidí. Díky Bohu, aspoň máme společné modlitby a vidíme, že Pán pracuje. My se zatím učíme... : ) J. K. Nenačovice Oslovili jsme asi 40 tisíc domácností prostřednictvím inzerce v místním časopisu vydávaném Městským úřadem. Osobně jsme roznesli cca 200 pozvánek, 20 lidí jsme oslovili z řad známých a přátel. Výsledek: Ze zdvořilosti přišli tři lidé, kteří tady byli jen první den, a další tři pozvaní docházejí 1 týdně, ale nepravidelně, podle počasí a časové indispozice, z toho jedna paní v důchodovém věku dochází pravidelně. Vidím velmi pozitivně spolupráci se sborovou mládeží, která přednášky čte a podílí se aktivně na přípravě, takže i naše mládež je takto vlastně těmito tématy a výkladem vyučována (v počtu cca 5 lidí). Také někteří členové sboru pravidelně chodí a tvoříme takto celkem skupinku přibližně 15 lidí. Když to shrnu, lidé z venku pozvání přijali jen na základě velmi osobní důvěry. R. S. Ostrava Loď v přístavu je v bezpečí ale proto se lodě nestaví Vilma Skřivánková Projekty ASI byly pro nás vždy motivační a měli jsme touhu předat tyto nápady i v našem sborovém společenství. Tento projekt na mě i na manžela zapůsobil jako nová výzva. Byl nám od začátku velmi sympatický díky tomu, že naplňuje naše představy o křesťanství, tzn. naplňuje povolání Ježíše Krista Jděte a učte (Mt 28,19.20). Mnoho mostových projektů je skvělých, ale otázkou vždy je, jak a kdy těmto lidem říct, kdo je Bůh, jaký je a čím je v našem životě. Ti, co mě znají, ví, že mluvit s lidmi o běžných věcech i o prožívání své víry se nebojím, ale abych sama vyučovala biblickému poselství, na to bych si hned tak netroufla. Stejný problém cítil i manžel a myslím, že to tak vnímáte i Vy. Projekt Světem Bible je to, co jsme potřebovali jde o zpracování biblického poselství tak, aby tomu lidé rozuměli, s biblickými texty, odkazy doloženými historickými vykopávkami, citáty vědců atd. Po Kroměříži jsme přišli velmi povzbuzeni tím, jak to dělají jinde, se zkušenostmi, jak začít. Když jsme o tomto projektu informovali všechny na končícím se modlitebním týdnu v našem sboru, ani si neumíte představit, jaká byla naše radost, když jsme zjistili, že i ostatní touží po něčem takovém. A tak jsme vytvořili tři skupinky, které teď prožívají zkušenost praktického předávání Božího poselství, a čtvrtá skupinka navazuje na Klub zdraví, který u nás běží už třetím rokem. Po tomto rozhodnutí začaly přípravy. Přemýšleli jsme, koho pozvat. A za to jsme se začali intenzivně modlit. A konečně jsme se odhodlali k odvážnému kroku pozvat je.,,loď v přístavu je v bezpečí. Ale proto se lodě nestaví, řekl Viliam Studd. Rozhodli jsme se mít přednášky 2 v týdnu u nás, ostatní si to přizpůsobili svým možnostem. Vynořovaly se nám otázky, jestli si lidé udělají čas i uprostřed týdne. Věřte, že udělají. Tento projekt jsme pojali jako rozsévání. Nevíme, do jaké půdy zapadne semínko pravdy, ale tím se odmítáme zabývat. Naším úkolem je rozsévat. Před prvním setkáním jsem uvažovala, kolik přijde lidí. Napadlo mě, že možná nikdo, ale v zápětí jsem si představila další možnost: co když se sem nevejdeme a budou chybět židle? Pojme nás náš obývák 5 4 m? A tak jsem se modlila, aby nám nechyběly židle a každý si měl kam sednout. Na první setkání přišlo 10 lidí plus organizační tým. Všichni měli kde sedět až na mě. Ale díky Bohu za to. Po prvním setkání se stav stabilizoval a průměrně navštěvují projekt Světem Bible čtyři lidé. Je to velmi pozitivní projekt a pro nás velká škola s Bohem. Co říct nakonec? Kdo nezkusí, neuvěří. A tak ZKUSTE TO!

12 12 ČLENOVÉ ASI V AKCI O čem je práce finančního makléře? Renáta Zahrádková Pomoc lidem, to je cíl křesťana finančníka v dnešní době. Alespoň náš. Před rokem a půl jsme spolu s manželem Petrem (AllFin Pro) založili Finanční poradnu, která si klade za cíl ZDARMA radit lidem ve finanční oblasti (zajištění majetku i osob, investice, hypotéky, úvěry, státní dotace a daňové odpisy). Začali jsme publikovat i v regionálním tisku. Je veřejným tajemstvím, že lidé, kteří se dostanou do finančních potíží, se velmi často obracejí na Radima Passera o pomoc, protože neznají jiné možnosti řešení. Proto jsme na valné hromadě ASI v Břeclavi oslovili Radima Passera s nabídkou, že lidem, kteří se na něj obrátí, můžeme zkusit pomoci prostřednictvím naší poradny. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a obrátil se na nás první zájemce. Pomohli jsme mu vyřešit jeho situaci a nyní vám předkládáme jeho osobní svědectví. Pomoc vždy v pravou chvíli aneb příběh ze života David Zavřel Není jednoduché psát o svých dluzích. Obzvlášť když jako věřící člověk vím, co je psáno v Bibli, v knize Přísloví i v evangeliích. Dlužník se stává otrokem svého věřitele. Potvrzuji to do písmene. Jednoduchá ďáblova léčka, do které se člověk díky neposlušnosti a lehkovážnosti zamotá, ani neví jak. Vychováván jsem byl od malička v rodině adventistů. I když pokřtít jsem se nechal až ve svých dvaatřiceti letech. Jsou lidé, kteří se dostanou do dluhů kvůli alkoholu, drogám, nočnímu životu, jiní kvůli náhlé ztrátě nastaveného standardu, kdy najednou není z čeho platit hypotéku a auto. U mě to byla z mého pohledu zpět shoda tří okolností: nezodpovědnost; jistá neschopnost hledět do budoucna snoubená s extrémní touhou po určitých věcech; neostré lokty, nezkušenost, resp. zneužitelnost. Nezodpovědnost byla například příčinou toho, že jsem ve finále zaplatil přes 40 tisíc korun na pokutách Dopravnímu podniku v Praze. Neschopnost plánovat život se projevila v nákupech CD. Vrcholem bylo, když jsem svou (v devadesátých letech) největší vánoční odměnu 10 tisíc Kč nechal

13 13 celou v prodejně CD chvilkovou radost vystřídala nepříjemná nejistota, pocit toho, že jsem udělal něco špatně Dnes mám doma přes originálů CD. Neostré lokty vedly k tomu, že jsem v práci ve finále jezdil vlastním autem, které jsem sám splácel, a ještě doplácel na benzín na služební cesty, protože limit mi nestačil. Pracoval jsem osm let jako sportovní redaktor (cyklistika). Tato loa jalita se zaměstnavatelem mě měsíčně stála přibližně dvě třetiny mého čistého platu. Následovala změna práce. Realitní makléř to slibovalo lepší zisky. Koupil jsem si lepší auto, ale opět ojeté, a hned druhý den mě čekal odtah do servisu. Oprava za 30 tisíc korun tehdy jsem platil horským kolem. Již čerstvá historie je přivýdělek pomocí prodeje špičkového domácího úklidového systému. Na leasing. Budeme mít hezky čisto. Čisto jsme měli. I v peněženkách. Nevíte, kam skočit pro peníze. Jen po známých mi to dělalo 260 tisíc korun. Celkově pak bez pár desítek tisíc ke dvěma milionům. Pro někoho nic moc, pro mě neřešitelné. Ještě zmíním, že výplatu okamžitě pohltila exekuce na plat. Vypnutá elektřina vícekrát po sobě a každý den řešit situaci, že nemám na benzín do práce (živím se rozvozem novin vlastním autem). Toto šlo téměř unést kdyby nebylo bydlení v nájmu. Naštěstí se vyrýsovala možnost přestěhovat se do vlastního malé chaloupky 60 m 2, do chaty po dědovi. Jenže tuto chaloupku tvořily pouze zdi a stará toaleta. I když neradi, šli jsme do dalších dluhů (ty už si na sebe braly naše hodné mámy), abychom v chatě mohli bydlet. Jenže za pár týdnů k mému jménu na katastru přibyla i exekuce. Měl jsem to čekat a být prozíravější dukty nezbytnými pro udržení finanční stability v případě nenadálých událostí tak, abychom v budoucnu mohli dostát vždy svým závazkům. Avšak průtahy s odhadci způsobily, že mně mezitím přistála na KU již výše zmi- Řešení Požádal jsem bratra Radima Passera, se kterým jsme se občas vídali na bohoslužbách, o pomoc. Opomněl jsem říct, že ani mí známí hypoteční makléři neměli zájem mi pomoci. Radim nás s bráchou nenechal na holičkách, čímž mu touto cestou děkuji, a odkázal nás na společnost Allfin Pro, konkrétně na Renátu Zahrádkovou z České Třebové. S bráchou Jindrou jsme jeli na návštěvu do Třebové s otazníky. První schůzka proběhla nad očekávání sestra Renáta nám nalila optimizmus do žil. Nakonec pro nás připravila na první pohled komplikované, ale jediné možné řešení, které vypadalo velmi příznivě i úrokově ve srovnání s běžnými půjčkami. Navíc podepřené finančními proňovaná exekuce na naší chaloupce, což nás šťastnému konci oddálilo. Nakonec, uprostřed loňských Vánoc, dopadlo vše dobře, očekávaná půjčka přišla a mohli jsme tak naše dluhy z větší části sjednotit, díky čemu se snížily naše splátky. Momentálně se pracuje na odstranění exekuce z chaty, abychom se sestrou Renátou mohli pokračovat v dořešení celé situace. Ovšem již teď je vše růžovější, palčivé dluhy poplaceny a nám s bráchou nezbývá než pracovat a vydělávat na hříchy a neúspěchy z mládí. Ovšem žitelnou formou. A za to děkujeme také Renátě Zahrádkové, všem zúčastěným aktérům a hlavně našemu Bohu. Závěrem Možná že při čtení budete rozpačití, možná že si řeknete: Co je tohle za člověka? Ano, uvědomuji si, že nejsem ten typický, rovný křesťan adventista, který by mohl jít příkladem svým vzorným životem. A přiznám se, že i dnes mi dělá problémy koordinace životních hodnot, a modlím se za větší víru a lepší křesťanský charakter. Přesto mou nadějí zůstává Ježíš Kristus! Těším se, že jednou na nové zemi už nebudeme muset bojovat. Já jsem totiž zjistil, tak jak se to zpívá v jedné naší písni, že neumím žít. Alespoň tady na této zemi ne. Jsme rádi, že nás Bůh povolal do této služby a že můžeme lidem pomáhat orientovat se ve složitostech současného finančního trhu. I když upřímně řečeno, raději lidem pomáháme předem při optimalizaci jejich financí dle jejich potřeb dříve, než se dostanou do finančních potíží. I zde platí: prevence nadevše! Vaši Renáta a Petr Zahrádkovi

14 14 ČLENOVÉ ASI V AKCI Stavba modlitebny v Bolívii S myšlenkou stavět důležité stavby v chudých zemích po celém světě přišla nezisková křesťanská organizace Maranatha Volunteers International, která vznikla v roce Za posledních 38 let se do její činnosti zapojilo více než dobrovolníků, kteří stavěli školy, nemocnice, modlitebny, ústavy, rodinné domy a sirotčince v 63 zemích. Jako dobrovolníci ze Slovenska se do projeků zapojujeme od r Chceme spojit své síly a zdroje a pomoci lidem žijícím v zemích, kde jsou nejhorší ekonomické podmínky. Nabízíme šanci pro obětavé mladé, ale i starší lidi, aby mohli využít svůj talent a nadání ve stavebních projektech v zemích Jižní Ameriky, Afriky a Asie. V únoru 2010 se vrátila z Bolívie skupina dobrovolníků, která pomáhala stavět modlitebnu v chudé vidieckej čtvrti ve městě Santa Cruz a podílela se na evangelizaci pořádané poslední týden v lednu. Jejich bezprostřední zážitky z cesty zachycuje deník, který vám přinášíme ve zkrácené podobě na stránkách magazínu ASI. Jeho nezkrácenou verzi včetně zajímavé fotogalerie najdete na Bolívia 2010 Január Február 1. deň cesta za dobrodružstvom začína Stretli sme sa v nedeľu ráno o 5.30 na letisku vo Viedni, odkiaľ sme leteli do Londýna, z tadiaľ do Miami a z Miami s medzipristátim v La Paz do Santa Cruz. Celá cesta nám trvala okolo 32 hodín, ktoré sme už po predtým rovnako nevyspatej noci vôbec nevnímali, a postupne sme strácali pojem o tom, v akom časovom pásme sa vôbec nachádzame či koľko je hodín. Myslím, že nám Pán Boh poslal na cestu dvakrát toľko anielov ako obyčajne, ktorí nás strážili, aby sme si niekede nezabudli niečo z našich vecí, prípadne nejakého člena výpravy. 2. deň aklimatizácia Pristátie v Bolívii bolo veľmi milé a priateľské. Na letisku nás čakali naši bratia a sestry zo zboru s malými, myslím že ručne vyrábanými príveskami v tvare vozíka s nápisom Vitajte! Na hoteli nás čakalo pohostenie v podobe rôznych tropických známych i neznámych ovocí, do ktorých sme sa hneď s chuťou pustili. Keď sme sa vybalili a trošku si oddýchli z cesty, išli sme sa pozrieť na stavbu, kde by sme mali pracovať. Prípravy rozbehnuté v plnom prúde naznačovali, že sa čaká už len na nás, aby sme sa do toho pustili. 3. deň prvý pracovný deň Sme plní žhavého odhodlania postaviť budovu za jeden týždeň (a zvyšok stráviť na stavbe ďaľšieho zo stoviek zborov v krajine). Ešte štastie, že slnko bolo akoby zázrakom celú dobu schované za mrakom. Tak si vysvetľujeme, že sa nám podarilo urobiť omnoho viac, než sme pôvodne na prvý deň plánovali. Navyše sme skonštatovali, že slnko pod mrakom v Bolívii páli asi tak silno ako u nás v máji. 4. deň a steny rastú k nebu Postupne sa viac a viac zjednocujeme s našou českou časťou skupiny a pomaly, ale isto búrame jazykové bariéry. Čaká nás však aj ďalšia výzva, lebo dnes sa k nám pridali aj ďalší dvaja členovia výpravy, ktorí pricestovali v noci jeden Poliak a jeden Ukrainec, obaja hovoriaci Poľsky aj Rusky. Stavba nám celkom dobre postupuje, steny rastú, a tak je celkom zjavné, že zajtra sa už presunieme na lešenie. 5. deň so stavbou rastie aj únava To, ako postupne rastie únava, vidno na stále neskorších príchodoch na rannú pobožnosť, ktorá však býva požehnaním. Dnes sme si napríklad pripomenuli Božiu výzvu milovať sa navzájom a našu potrebu budovania vzťahu s Pánom Bohom, ktorý jediný je zdrojom agapé lasky, ktorú nám pre našich blížnych môže dať. Na stavbu sme prišli s neopadávajúcim nadšením a pustili sa do práce. Bolo už len mierne pod mrakom, slnko občas aj vykuklo a my menej opatrní sme si večer prezerali spáleniny na ramenách a tvári.

15 15 6. deň práca aj oddych Dnes nám slnko už pálilo riadne. Kto chce zažiť teplo v čase, keď na Slovensku klesajú teploty pod 20 C, stačí si kúpiť letenku do Bolívie (konkrétne do tropickej oblasti Santa Cruz) na január. Vtedy je tu stále sauna zadarmo a klimatizáciu tu zatiaľ vo všeobecnosti nepoužívajú. Rozdiel v počasí je v zásade len v tom, že buď je to sauna vlhká, alebo suchá. Aby niekto neprišiel k záveru, že sa to tu nedá vydržať, je treba dodať toto. Rozhodne je lepšie za pár dní si zvyknúť na tropickú, vlhkú klímu v Bolívii než mrznúť v zime doma na Slovensku. Myslím, že dnes sme mali aj prvého nemocného a práce neschopného, ktorý ani nevedel opísať, čo mu presne je, jenom se cítil malatně. Večer sme si začali spoločne sobotu a tešili sa na to, že na druhý deň uvidíme, ako sa zachováva sobotný deň v Bolívii. 7. deň deň zaslúženého odpočinku V sobotu ráno sme sa vychystali do zboru. V Bolívii (a predpokladám, že asi v celej Latinskej Amerike) vás vrúcne privítajú bozkom na líce, a tak sme si my prítulnejší (cítiac sa o takéto milé veci v našej západnej kultúre ukrátení) pri príchode do zboru naozaj prišli na svoje. Keďže súčasťou nášho pobytu sú aj evanielizačné prednášky, ktoré budú začínať v nedeľu, poobede sme šli rozdávať pozvánky do okolitých domov, čo mnohí z nás osobne hodnotili ako veľmi pozitivnú skúsenosť. Zo zdravotného hľadiska posudzujem piatok a sobotu ako určité skupinové prekonávanie krízy. Večer sme sa teda rozhodli, že pracovať na ďalši deň nepôjdeme a radšej si oddýchneme. 8. deň zoznamovanie a prvá prednáška Taký hustý dážď, aký bol v nedeľu ráno, som ja osobne ešte nezažila. Zatiahnuté bolo na celú oblohu a voda sa liala doslova prúdom odvšadiaľ zo striech, odkvapov i z oblohy. Večer sme sa vybrali na prvú prednášku. Keď sme tam prišli, vyzeralo to, že tam nikdo nepríde, ale nakoniec sa nazbieralo okolo 100 ľudí a hlavne detí. 9. den v plném proudu Naše ráno se začalo typicky jitřenkou. Jakožto expedice stavební jsme Bohu velice vděčni za jeho ochranu, a tak každý nový den začíná v jeho jménu. Stavba jako taková se dnes rozbíhala pomaleji, jelikož bylo třeba zapustit základy dveří, vyměřit okna a začít vyzdívat štít. Tečkou za naším pracovním dnem bylo vestavění dveří, které již při dnešní přednášce hrdě vítají všechny příchozí. Spolu s okny na pravé čelní stěně již přibližují konečný vzhled modlitebny. 10. den nad hlavou a pod nohama Rozdělením do dvou pracovních skupin jsme zvýšili naši efektivitu práce. První z nich měla za úkol dokončit štít, ve kterém zbývaly poslední řady. Druhá skupina se zaměřila na finální upevnění oken. V době oběda byl již štít hotov a okna téměř obestavěná. Dnešní práce trvaly nad očekávání dlouho, ale odměnou nám byl viditelný posun na stavbě. Na přednášky pak vyrazila polovina z nás. Zbytek se oddával odpočinku a kontaktu s našimi rodinami. Ten je pro nás vzácností nejen kvůli stížené dostupnosti komunikačních prostředků, ale hlavně kvůli citové podpoře, kterou nám poskytují. 11. den při přípravě přednášek Ač nás bylo na stavbě méně, pustili jsme se do práce s vervou. Opět jsme pracovali ve skupinách. Čtyři z nás dělali další kus podlahy za pomoci místních mladíků a jednoho mistra, který se neustále usmíval a utvrzoval nás v naší práci přívětivým bueno dobře. Druhá skupina se vyšplhala do výšin lešení a pokračovala ve zdění čelní stěny. 12. den hrubá stavba hotová! Vidina posledního dne práce v tomto týdnu v nás vybudila poslední zbytky energie a horlivě jsme se pustili do práce. Po obědě již zbývalo dokončit započaté a vyhlásit hrubou stavbu modlitebny za hotovou. Po večeři a krátkém odpočinku jsme odjeli. 13. den v Las Lagunas Ráno nás probudila zatažená obloha. Po již tradičním ranním zamyšlení a vydatné ovocné snídani jsme vymýšleli co nejpříjemnější strávení dnešního dne. Nakonec zvítězila vidina opětovné vodní lázně, tentokráte v Las Lagunas. Pokračování na str. 18

16

17

18 18 ČLENOVÉ ASI V AKCI Dokončení ze str. 15 Dnešní závěrečná přednáška byla brilantní tečkou za uplynulým týdnem. Všichni příchozí, kterých bylo nejméně 120 a přišli si poslechnout přednášku Janka Greše, nás objímali a projevovali radost z toho, že jsme s nimi. Což pro nás bylo velice milé. Na závěr jsme se vyfotili se spoustou veselých a přítulných dětí a vyrazili sme vstříc našim postýlkám. Zase další den, který stál opravdu za to. 14. den sobota plná návštev Slavnostní ráno nás přivítalo do sobotního dne. Umyli jsme se a vystrojili, abychom mohli navštívit místní sbor, který sousedí se sdružením CASD. Bohoslužba byla velice pestrá. Začalo se několika písněmi, které předzpívávají jeden či dva zpěváci na stupínku. Vzhledem k tomu, že počet příchozích dosahoval dle odhadu k 200, písně zněly opravdu náramně krásně. Dále se pokračovalo sobotní školou. Následovala přestávka, opět provázena spoustou písní, a poté přišlo kázání. Po celém dopoledni nás Cesar pozval k sobě na oběd. Bylo to velice milé setkání u velkého stolu. Nabídnuty nám byly pochutiny jako avokádo, fazolky s mrkví, zelenina různých druhů a hlavní byla rýže s velice delikátní omáčkou se sójovým masem. K večeru vyrazili někteří z nás do sboru, který byl postaven minulý rok. Den se opět schýlil k večeru a my mohli doplnit energii při společné večeři. Poté už jen balení a spánek, abychom načerpali co nejvíce sil na další dobrodružství den Excursion Trinacional Pracovní morálku jsme na téměř celý týden přerušili dlouho očekávaným výletem. Programem prvního dne měla být obhlídka vodopádů Iguatzu z argentinské strany. Díky peripetiím, které nám způsobila přísnost argentinských hraničářů, jsme se přesunuli na stranu brazilskou. Zde bylo k vidění spousta přírodních krás. Druhý den po vydatné snídani jsme překonali všechny pohraniční překážky a mohli jsme k obrovské radosti všech vyrazit směrem k argentinským vodopádům. Při pohledu na nesmírnou krásu tohoto teritoria mnoha živočichů se nám tajil dech. Zažili jsme dokonce cestu člunem pod proudy vodopádů. Další den byl ve znamení cest. Tentokrát jsme 300 km do Asoncionu zdolali v letadle. Přivítali nás opět naši přátelé z Camporee, kteří nás poctili vydatnou Chceme spojit své síly a zdroje a pomoci lidem žijícím v zemích, kde jsou nejhorší ekonomické podmínky. večeří a programem, kterého se účastnilo více než lidí. Poslední ráno jsme vyrazili na cestu do našeho milého Santa Cruz, kde strávíme zbytek pobytu ve společnosti našich milých domorodců a návštěvy. Tou je Radim Passer a René Metz, kteří posílí naši výpravu při posledním dni práce a následném otevření modlitebny. 20. den a je to! 21. den slavnostní otevření Stojím na písčité cestě a dívám se na bílozelenou budovu, na níž čtu nápis Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nápis, který pro mne hodně znamená, ale pro mnohé znamená ještě víc. Představuje spoustu nadějí a splněných modliteb, mnoho vynaloženého úsilí, ale především veliké Boží požehnání. I všechny další příspěvky programu jsou plné vděčnosti, vzdávají chválu Hospodinu. Vrcholem celého dne je pak svatý křest osmi mladých lidí. Dívám se do tváří lidí stojících vedle mne a uvědomuji si, že i přes chladné ráno je tato sobota dnem hřejivé Boží lásky. Po chvíli se rozvazuje stuha a dovnitř vchází všichni členové tohoto milého sboru. Začíná program, který je vyjádřením velké vděčnosti Bohu. Na pódiu se střídá mnoho lidí a v jednu chvíli tu stojím i já. Naše společné chvíle se rychle blíží ke konci, a proto se snažím zapamatovat si všechny ty tváře. Jsou to tváře plné radosti, vděčnosti, víry a naděje. Tváře, které jsou nesmazatelně v mém srdci. Vím, že tento pohled mě bude hřát velmi dlouho, i v zasněžené Evropě.

19 projekty Projekty podporované v roce 2010 V roce 2010 bude ASI podporovat celkem 24 projektů. Potřebná částka 1,695 mil. byla vybrána v rámci sbírky konané při příležitosti 5. unijního setkání ASI v Hradci Králové. Přebytek sbírky bude přidělen dvěma pilotním projektům: Y4J 2010 v Popradu a Misijní cesta 2010 do Tanzanie. Věříme, že tyto prostředky budou požehnány a rozšíří možnosti misijního díla členů CASD v rámci Česko-Slovenské unie a přispějí k záchraně lidí tím, že poznají Ježíše Krista. Seznam podporovaných projektů 1000 YFJ pilotní projekt O. s. Maranatha, Praha 1001 Služba lidem v nouzi sociální šatník o. s. ADR A DC Frýdek Místek 1002 Institut životního stylu O. s. Společnost Prameny zdraví 1003 Komunitní centrum Prameny O. s. Společnost Prameny zdraví 1004 Rekondiční pobyty NEWSTART O. s. Společnost Prameny zdraví 1005 Zdravotně misijní časopis PRAMENY ZDRAVÍ O. s. Společnost Prameny zdraví 1006 Centrum Generace Centrum Generace, o. s Po ulici Klub Prieskumník Pathfinder 1009 UNIK Bratislava Klub Prieskumník Pathfinder 1010 Bibliaaty.sk internetová evangelizace Život a zdravie, o. z Kluby zdravia ako nástroj zdravotno-misijného diela Život a zdravie, o. z Filipovi kamaráti Život a zdravie, o. z Summer to save souls Springs of Life Foundation 1014 Bolivia 2010 stavba modlitebny Miloslav Jurečko 1015 Založení dobrovolnického centra Sbor CASD Česká Lípa 1016 Pod jednou střechou Spolkový dům Mariany Berlové 1017 Duchovní péče v nemocnici Lékořice o. s Misijní centrum MYS Zbor CASD Martin 1019 Mateřské centrum Klubíčko Horní Cerkev Naděje o. s Bible včera, dnes a zítra putovní výstava I4U o. s INRI road MSS CASD 1026 Webový potrál Magazín zdraví Společnost Prameny zdraví 1027 Restart křesťanské společenství Ostrava MSS CASD 1028 WORSHIP 2010 MSS CASD 1030 Klub Rybníček O. s. Život a zdraví Opava 1031 Misijní cesta do Tanzanie 2010 ASI-CS o. s., Praha co se světem (Odehrává se v kostele při dopolední bohoslužbě; tichá modlitba). Já: Bože, já bych chtěl něco velkého vykonat. Bůh: Něco velkého? Já: Ano, myslím to úplně vážně! Chtěl bych promluvit k milionům! Celému světu bych chtěl říct o tvé spasitelné moci! To je můj sen Bůh: To je úžasné. Budu tě potřebovat hned po bohoslužbě. Já: Výborně! Co takhle zaměřit se na rozhlas a televizi nebo nebo nebo vystoupit v Kongresu? Bůh: No, to nemám právě na mysli. Vidíš toho člověka, který sedí vedle tebe? Já: Ano. Bůh: On potřebuje odvézt domů. Já: (tiše) Cože? Bůh: Potřebuje odvézt domů. A když už jsme u toho, tak ta stará žena, která sedí také nedaleko tebe, má starost s ledničkou, která se jí porouchala. Nemá nikoho, kdo by jí s tím pomohl. Co kdyby sis pro ni udělal chvilku času. Já: (prosebně) Ale, Bože, co bude se světem? Bůh: (s úsměvem) Přemýšlej o tom. Max Lucado

20 20 PODPOROVANÉ PROJEKTY 2010 Podjednou střechou Občanské sdružení s cílem sdružovat neziskové aktivity zaměřené na zdravotně postižené děti a jejich rodiny v duchu odkazu Mariany Berlové, která věnovala svůj dům pro pomoc potřebným. Rozhovor s Monikou Medkovou, spoluzakladatelkou projektu Pod jednou střechou Jako křesťané někdy máme problém o své víře mluvit... Ale teď cítím, že to lidé přijímají jako naprosto normální, přirozenou věc. Jaký je cíl projektu Pod jednou střechou? V tomto projektu bychom chtěli na základě poskytovaných služeb Dětského denního centra BERUŠKA, rané péče a poradny Informačního poradenského centra co nejvíce propojit život dětí se zdravotním postižením a dětí zdravých. Tyto služby chce me poskytovat tak, aby děti se zdravotním postižením i jejich rodiče byli schopni se zapojit do života běžné společnosti, navště vovat běžné škol ské zařízení, odstraňovat bariéry v komunikaci i v zájmových činnostech v součinnosti se zdravými občany. Kde se s dětmi a jejich rodiči scházíte? Místem, kde se uskutečňují naše aktivity, je objekt Berlovy vily na Uhlířské ul. v Bruntále. Vila postavená v roce 1922 patřila před válkou Marianě Berlové, ta ji po osvobození města předala radním s přáním, aby sloužila spolkům. Léta tu byla dětská nemocnice a také dnes vila slouží dětem. Něco jiného je sledovat vaše aktivity a podporovat je takto na dálku, ale jinak asi situace vypadá, když jsi v centru den co den. Jakou práci v centru zastáváš? Tím, že je nás málo, tak v podstatě všichni děláme všechno. Volnočasové aktivity jsou zajištěny dobrovolníky ti jsou vlastně všichni ze sboru. Mirka pak dělá lektorku pro Kluby zdraví a kurz vaření, já pracuji v kroužku keramiky a v křesťanském divadélku a náš kazatel vede Pathfinder. V létě ještě společně jezdíme na tábor. Co ti v uplynulém roce udělalo radost, co se vám povedlo? Některé činnosti, u kterých se zdálo, že budou pomalu skomírat, že o ně nebude zájem, se od září zase nastartovaly s novými dětmi. A také mezi dospělými začal být větší zá jem např. o kurz vaření. Mám radost, že už nenarážíme na to, že lidé nechtějí slyšet, že jsme věřící. Najednou cítím, že to mohu svobodně přiznat i před lidmi, kteří jsou u nás poprvé. Jako křesťané někdy máme problém o své víře mluvit z obavy, že ti druzí už příště nepřijdou, nebo z nejistoty, jak na to zareagují. Ale teď cítím, že to lidem nevadí, když mluvím o Bohu, že to přijímají jako naprosto normální, přirozenou věc. Čím si tu změnu vysvětluješ? To nevím. Nejspíše je to tím, že nás už lidé znají Dříve jsem měla například v keramice obavy, jak rodiče přijmou to, že pracujeme s biblickými tématy, ale teď se mně to dělá s lehkostí. Cítím, že ti rodiče mně důvěřují, že ví, že je nikam netlačím a nechci s nimi manipulovat, ale že je to u nás přirozené. Velkou radost mně udělalo i to, že s námi na letní tábor opět jela skupinka nevěřících dětí, většinou kamarádů našich dětí ze sboru. Letos jsme dokonce museli některé děti z důvodu omezené kapacity odmítnout. Opět jsme byli na Jánské chatě nad Vrbnem. Je to lesácká chata a není tam přístup autem. Měli jsme tam postavené indiánské týpí. Děti byly šikovné, samostatné, a já jsem si mnohdy uvědomila, že to, co se do nich během toho roku snažíme vkládat, se opravdu zúročí. Co vám naopak dělá starosti? U nás to vždycky trochu skřípe, když nemáme finance na provoz. Vloni jsme dosáhli na dotaci z MPSV, a tak jsme mohli více méně prožít ten rok v klidu. Pokud ale nedosáhneme na dotaci k pokrytí mzdových a provozních nákladů, tak každý měsíc zažíváme stresy, jestli zaplatíme plyn, elektřinu, jestli budeme mít na výplaty a kde na to seženeme V roce 2006 a 2008 jsme museli fungovat bez státních dotací a bylo to opravdu náročné. Ten první rok centrum podporovala manželova firma, druhý rok už jsme si museli vzít půjčku a třetí rok nám dotace došla dodatečně.

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2015 verze schválená výborem unie, aktualizovaná 14. 1. 2015 LEDEN Oddělení/Instituce Akce Místo Téma/Sbírka 03.01. so 3.1. Den modlitby a půstu 4.-11.1. Zdraví Zimní tábor zdraví Račková Dolina 07.01. st Teol. seminář Den otevřených dveří Sázava 7.-17.1. 10 dní

Více

Kl u b Pa t h f i n d e r

Kl u b Pa t h f i n d e r Klub Pathfinder Kl u b Pa t h f i n d e r Nezvyčajní brigádnici Na začiatku tohto roka sme si naplánovali rekonštrukciu nášho rodinného domu. Vedeli sme, že to nebude jednoduché, pretože peňazí nie je

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2012

Plán akcí Česko-Slovenské unie v roce 2012 Konečná verze schválená Výborem unie LEDEN / JANUÁR ÚNOR / FEBRUÁR Oddělení Akce ČSU Místo Akce GK a EUD Instituce Akce Místo Akce 9.1. ČS Setkání kazatelů ČS -Smíchov 10.1 UV Výchovy 12.1 Setkání tajemníků

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015

Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Plán akcí MSS a Česko-Slovenské unie v roce 2015 Leden Datum Tématické dny a sbírky 3. 1. Den modlitby a půstu 4. - 11. 1. ne-ne Zdraví Zimní tábor zdraví Račkova Dolina, SK 7. 1. st Teol. seminář Den

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni

číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni číslo 9 roku 2008 Helfš týn 2008 Niekto ťa vidí... Oddíl Huroni DĚTI NA NÁVŠTĚVĚ U HOSPODINA Řada lidí se domnívá, že víra v Boha patří až dospělým. Obecně rozšířený názor, který říká: Nechme děti, až

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více