Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 162. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA BIZHUB 162 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití KONICA MINOLTA BIZHUB 162 Návod k obsluze KONICA MINOLTA BIZHUB 162 Uživatelská příručka KONICA MINOLTA BIZHUB 162 Příručka pro uživatele KONICA MINOLTA BIZHUB 162 Návod na použití KONICA MINOLTA BIZHUB 162 Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

2 Abstrakt manuálu: 1 Typy pipojení Pipojení k paralelnímu portu Pipojení k portu USB Síové pipojení... Instalace pomocí Plug and Play Instalace pomocí Prvodce pidáním tiskárny. 4-4 Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play"...

3 Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play" ve Windows XP/Server Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play" ve Windows Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play" ve Windows Me/98 SE Peinstalace tiskového ovladace pomocí Plug and Play Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" ve Windows XP/Server Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" ve Windows 2000/NT x IC-205 Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" ve Windows Me/98 SE/ Peinstalace tiskového ovladace pomocí Prvodce pidáním tiskárny Nastavení ovladace tiskárny 5.1 Zobrazení vlastností ovladace tiskárny pro vytváení jednotných nastavení...

4 Zobrazení nastavení ve Windows XP/Server Zobrazení nastavení ve Windows 2000/NT 4. 0/Me/98SE/ Spolecná nastavení OK Storno (Cancel) Pouzít (Apply)...

5 Nápovda (Help)..5-5 Seznam rychlých nastavení Ulozit Smazat Vzhled stránky/vzhled tisku (obrázek tiskárny) Zálozka "Nastavení".

6 N-v Seznam N-v Ohranicení..5-9 Styl N-v Vodotisk...

7 5-11 Seznam Vodotisk Pouze 1. strana Upravit vodotisk Jak upravit vodotisk Zdroj papíru..

8 5-14 Seznam zdroj papíru Podrobnosti o zdroji papíru Typ média 5-16 Seznam typ médií.5-16 Duplex...

9 Nastavit bezpecný tisk Zamknout úlohu (Lock Job) Heslo Pouzití zamknutí úloh Nastavení v tiskovém ovladaci Tisk zamknuté úlohy

10 x-4 IC Zálozka "Papír" Originální velikost dokumentu Seznam Originální velikost dokumentu Úprava nastavení Výstupní formát papíru Zvtsit na papír...

11 Seznam Výstupní formát papíru Mítko Kopie Kompletovat Orientace...

12 Otocen Zálozka "Kvalita" Seízení Kontrast Jas..

13 Rozlisení Úspora toneru Rezim pevodu Nastavení písma Zálozka "Volitelné"...

14 Volitelné Zálozka "O aplikaci" Práce s ovládacím panelem 6.1 Cinnosti tiskárny Obecný návod Indikátor [Tiskárna]...

15 Spustní tiskové operace Zrusení tiskové úlohy Pouzití rucního podavace Rezim úspory energie Výstup zpráv...

16 Pouzití PageScope Web Connection Pouzití PageScope Web Connection Co je to PageScope Web Connection? Pozadavky na systém. 7-5 IC-205 x Pístup k PageScope Web Connection Jak pistupovat k PageScope Web Connection Pouzití PageScope Web Connection Uspoádání zobrazení.7-7 Pihlásení se jako správce...

17 7-9 Pihlásení se do rezimu správce Kontrola a mazání tiskových úloh Kontrola tiskové úlohy Smazání tiskové úlohy Zavádní soubor.7-12 Jak zavádt soubory...

18 7-12 Kontrola a zmna nastavení tiskárny Kontrola nastavení tiskárny Zmna nastavení tiskárny Tisk zkusební stránky Jak vytisknout zkusební stránku Zobrazení seznamu písem PCL Nulování karty síového rozhraní a adice obrazu Jak nulovat kartu síového rozhraní a adic obrazu Inicializace karty síového rozhraní a adice obrazu...

19 .7-19 Jak inicializovat kartu síovéhodows NT 4.0 Workstation, Windows 98 (SE), Windows Me Klient: Windows NT 4.0 Workstation, Windows 98 (SE), Windows Me Point & Print*1 Doména Server: Windows 2000 Server Server: Windows NT 4.0 Server Pracovní skupina Server: Windows XP Server: Windows 2000 Professional Server: Windows NT 4.0 Workstation RAM V/V rozhraní Paralelní USB*2 Sí*3 128 MB (Windows XP/Server 2003), 64 MB (Windows 2000/NT 4.0/Me/98 SE/98) IEEE 1284 (kompatie pipojení stroje k pocítaci dokonceno. 3-4 IC-205 Pipojení k pocítaci Pipojení k portu USB Pomocí USB kabelu (typ B) propojte USB port stroje a USB port pocítace. IC Pipojení k pocítaci 3-6 IC Instalace tiskového ovladace Instalace tiskového ovladace 4 4 Instalace tiskového ovladace Tato cást popisuje postup instalace ovladace tiskárny. Ovladac tiskárny lze instalovat dvma zpsoby: pomocí "Plug and Play" nebo pomocí "Prvodce pidáním tiskárny". 2 Poznámka Pokud má být stroj pipojen k portu USB, instalujte tiskový ovladac pomocí Plug and Play. Pokud má být stroj pipojen k paralelnímu portu, instalujte tiskový ovladac pomocí Prvodce pidáním tiskárny. Zpsob pipojení Pipojení k portu USB Kompatibilní operacní systémy Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me a Windows 98 SE Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 SE a Windows 98 Instalace tiskového ovladace Instalujte pomocí Plug and Play. Postupujte následovn: "Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play"" na stran 4-5 "Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny"" na stran 4-10 Pipojení k paralelnímu portu Instalujte pomocí Prvodce pidáním tiskárny. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

20 "Pro síový tisk instalujte tiskový ovladac pomocí Prvodce pidáním tiskárny." Bhem instalace zvolte "LPT1" jako port tiskárny. Blíze o nastavení síového pipojení viz návod k pouzití karty síového rozhraní. 2 Poznámka Chcete-li pouzívat IPP (síový) tisk, musí se provést nastavení IPP tisku bhem instalace tiskového ovladace. Blíze o provádní nastavení pro tisk IPP viz pírucka dodávaná s kartou síového rozhraní. Jestlize je adic obrazu pouzíván ve Windows 98, Windows 98 SE nebo Windows Me, nelze pouzít nástroj pro nastavení sít Network Setup. IC Instalace tiskového ovladace Pehled instalace tiskového ovladace Tiskový ovladac se instaluje dle následujícího pehledu. Instalace pomocí Plug and Play Pi instalaci tiskového ovladace pomocí Plug and Play se lisí instalacní postupy v závislosti na pouzitém operacním systému jiném nez Windows Me a Windows 98 SE. Windows Me a 98 SE Jiné operacní systémy nez Windows Me a 98 SE Instalujte ovladac TWAIN. Instalujte ovladac pro podporu USB tisku. Instalujte tiskový ovladac. Instalace pomocí Prvodce pidáním tiskárny Pi instalaci tiskového ovladace pomocí Prvodce pidáním tiskárny je postup instalace stejný pro vsechny operacní systémy. Vsechny operacní systémy Instalujte tiskový ovladac. 4-4 IC-205 Instalace tiskového ovladace Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play" Instalaci pomocí "Plug and Play" nelze pouzít ve Windows 98 a NT 4.0. Provete instalaci pomocí "Prvodce pidáním tiskárny". 2 Poznámka Jestlize je tiskový ovladac instalován pomocí Plug and Play, nejprve se instaluje ovladac TWAIN, poté zacne instalace tiskového ovladace. Tato pírucka popisuje instalaci ovladace TWAIN s následnou instalací tiskového ovladace. Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play" ve Windows XP/Server Se spustným Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM v pocítaci. Zapnte stroj. Kdyz bude stroj pipraven, propojte jej s pocítacem pomocí kabelu USB. Objeví se dialogový rámecek "Prvodce nov rozpoznaným hardwarem". Nejprve instalujte ovladac TWAIN. Ve Windows XP (SP2) zvolte nepipojený hardware v dialogovém rámecku "Prvodce pidáním hardwaru" a klepnte na [Dalsí] Zvolte Instalovat ze seznamu ci daného umístní pro pokrocilé uzivatele a klepnte na [Dalsí]. Zvolte Pi hledání zahrnout toto umístní: pod Vyhledat nejlepsí ovladac v tchto umístních a klepnte na [Procházet]. Pejdte do "Driver\(jazyk)\2k_XP" na CD-ROM a klepnte na [OK]. Zvolte preferovaný jazyk. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\2k_XP 7 Klepnte na [Dalsí]. Objeví se dialogový rámecek "Dokoncení Prvodce nov rozpoznaným hardwarem". IC Klepnte na [Dokoncit]. Instalace tiskového ovladace Tím je instalace ovladace TWAIN dokoncena. Objeví se opt dialogový rámecek "Prvodce nov rozpoznaným hardwarem". Nyní instalujte tiskový ovladac. 9 Opakováním krok 4 az 8 instalujte tiskový ovladac. 4-6 IC-205 Instalace tiskového ovladace 4 Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play" ve Windows Se spustným Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM v pocítaci. Zapnte stroj. Kdyz bude stroj pipraven, propojte jej s pocítacem pomocí kabelu USB. Objeví se dialogový rámecek "Prvodce nov rozpoznaným hardwarem". Nejprve instalujte tiskový ovladac. 4 5 Klepnte na [Dalsí]. Zvolte Vyhledat vhodný ovladac tohoto zaízení (doporuceno) v dialogovém rámecku "Instalace ovladace hardwarového zaízení" a klepnte na [Dalsí]. Objeví se dialogový rámecek "Vyhledat soubory ovladace". 6 7 Zvolte Urcit dalsí umístní a klepnte na [Dalsí]. V následujícím dialogovém rámecku klepnte na [Procházet...], pejdte do "Driver\(jazyk)\2k_XP" na CD-ROM a klepnte na [Otevít]. Zvolte preferovaný jazyk. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\2k_XP 8 9 Klepnte na [OK] a postupujte podle pokyn na obrazovce, dokud se neobjeví dialogový rámecek "Dokoncení Prvodce nov rozpoznaným hardwarem". Klepnte na [Dokoncit]. Tím je instalace ovladace TWAIN dokoncena. Objeví se opt dialogový rámecek "Prvodce nov rozpoznaným hardwarem". Nyní instalujte tiskový ovladac. 10 Opakováním krok 4 az 9 instalujte tiskový ovladac. IC Instalace tiskového ovladace Instalace ovladace TWAIN/tiskového ovladace pomocí "Plug and Play" ve Windows Me/98 SE Se spustným Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM v pocítaci. Zapnte stroj. Kdyz bude stroj pipraven, propojte jej s pocítacem pomocí kabelu USB. Objeví se dialogový rámecek "Prvodce pidáním hardwaru" a bude zahájena instalace ovladace TWAIN. 4 Ve Windows Me zvolte Urcit umístní ovladace (pokrocilé). Ve Windows 98 SE klepnte na [Dalsí] a v dialogovém rámecku, který se objeví, zvolte Vyhledat nejlepsí ovladac pro toto zaízení. (doporuceno) Klepnte na [Dalsí]. Zvolte Jiné umístní a klepnte na [Procházet... ] Pejdte do "Driver\(jazyk)\Win9x" na CD-ROM a klepnte na [OK]. Zvolte preferovaný jazyk. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\Win9x Klepnte na [Dalsí] a pokracujte podle pokyn na obrazovce, az budete moci klepnout na [Dokoncit]. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

21 Klepnte na [Dokoncit]. Tím je instalace ovladace TWAIN dokoncena. Objeví se opt dialogový rámecek "Prvodce pidáním nového hardwaru". Nyní instalujte ovladac pro podporu USB tisku Opakováním krok 4 az 9 instalujte tiskový ovladac USB. Objeví se opt dialogový rámecek "Prvodce pidáním nového hardwaru". Nyní instalujte tiskový ovladac. Opakováním krok 4 az 9 instalujte tiskový ovladac. 4-8 IC-205 Instalace tiskového ovladace Peinstalace tiskového ovladace pomocí Plug and Play 4 Pi peinstalaci tiskového ovladace pomocí Plug and Play vyjmte CD-ROM, odpojte stroj od pocítace a postupujte následovn. 1 Otevete slozku Tiskárny. Ve Windows XP nebo Server 2003 klepnte na tlacítko [Start] a poté na "Tiskárny a faxy". Ve Windows 2000, Me nebo 98 SE klepnte na tlacítko [Start], ukazte na "Nastavení" a poté klepnte na "Tiskárny" Smazte píslusnou tiskárnu. Ve Windows XP, Server 2003 nebo 2000 pokracujte krokem 3. Ve Windows Me nebo 98 SE peskocte na krok 4. Klepnte na [Vlastnosti serveru] z nabídky [Soubor], zobrazte zálozku "Ovladace", smazte píslusnou tiskárnu a poté klepnte na [OK]. Restartujte pocítac. Pomocí kabelu USB propojte stroj s pocítacem. Pi peinstalaci tiskového ovladace postupujte podle pokyn na obrazovce. Kdyz se objeví dialogový rámecek pro urcení slozky, vlozte CD-ROM a pokracujte v instalaci. Ve Windows 98 SE klepnte na [OK], kdyz se objeví dialogový rámecek "Vlozte disketu" a pokracujte v instalaci. Ve Windows 2000 spuste instalaci. IC Instalace tiskového ovladace Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" ve Windows XP/Server Se spustným Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM ve vasem pocítaci. Ve Windows klepnte na tlacítko [Start] a poté klepnte na [Tiskárny a faxy]. Zvolte [Pidat tiskárnu] v nabídce [Práce s tiskárnou]. Spustí se "Prvodce pidáním tiskárny". Klepnte na [Dalsí]. Zvolte Místní tiskárna pipojená k tomuto pocítaci a klepnte na [Dalsí]. Zvolte Pouzít následující port a zvolte "LPT1: (Doporucený port tiskárny)". Klepnte na [Z diskety]. Klepnte na [Procházet], zvolte "Driver\(jazyk)\2k_XP" na CD-ROM a klepnte na [Otevít]. Zvolte preferovaný jazyk. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\2k_XP Klepnte opt na [Otevít] a klepnte na [OK]. Zvolte tiskárnu, kterou chcete instalovat a klepnte na [Dalsí]. Pokracujte volbou vhodného nastavení podle nastavení tiskárny s klepnutím na [Dalsí], dokud se neobjeví [Dokoncit]. Klepnte na [Dokoncit] IC-205 Instalace tiskového ovladace Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" ve Windows 2000/NT Se spustným Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM ve vasem pocítaci. Ve Windows klepnte na tlacítko [Start], pesute ukazatel mysi na [Nastavení] a poté klepnte na [Tiskárny]. Objeví se okno "Tiskárny". Klepnte dvakrát na ikonu "Pidat tiskárnu". Spustí se "Prvodce pidáním tiskárny". Zvolte zpsob pipojení tiskárny a klepnte na [Dalsí]. Ve Windows 2000 klepnte na [Dalsí], poté zvolte Místní tiskárna. Ve Windows NT 4.0 zvolte Tento pocítac. Zvolte "LPT1" jako port tiskárny a klepnte na [Dalsí]. Klepnte na [Z diskety]. Klepnte na [Procházet], zvolte slozku na CD-ROM a klepnte na [Otevít]. Ve Windows 2000 zvolte "Driver\(jazyk)\2k_XP". Zvolte preferovaný jazyk. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\2k_XP Ve Windows NT 4.0 zvolte "Driver\(jazyk)\WinNT". Zvolte preferovaný jazyk. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\WinNT Klepnte opt na [Otevít] a klepnte na [OK]. Zvolte tiskárnu, kterou chcete instalovat a klepnte na [Dalsí]. Pokracujte volbou vhodného nastavení podle nastavení tiskárny s klepnutím na [Dalsí], dokud se neobjeví [Dokoncit]. Klepnte na [Dokoncit]. IC Instalace tiskového ovladace Instalace tiskového ovladace pomocí "Prvodce pidáním tiskárny" ve Windows Me/98 SE/98 Se spustným Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM ve vasem pocítaci. Ve Windows klepnte na tlacítko [Start], pesute ukazatel mysi na [Nastavení] a poté klepnte na [Tiskárny]. Objeví se okno "Tiskárny". Klepnte dvakrát na ikonu "Pidat tiskárnu". Spustí se "Prvodce pidáním tiskárny". Klepnte na [Dalsí]. Zvolte Místní tiskárna a klepnte na [Dalsí]. Klepnte na [Z diskety]. Ve Slozka zvolte "Driver\(jazyk)\Win9x" na CD-ROM a klepnte na [OK]. Zvolte preferovaný jazyk. Jestlize dáváte napíklad pednost anglictin, pejdte do: Driver\English\Win9x Klepnte na [OK]. Klepnte opt na [OK]. Zvolte tiskárnu, kterou chcete instalovat a klepnte na [Dalsí]. Zvolte "LPT1" jako port tiskárny a klepnte na [Dalsí]. Klepnte na [Dokoncit] IC-205 Instalace tiskového ovladace Peinstalace tiskového ovladace pomocí Prvodce pidáním tiskárny 4 1 Otevete slozku Tiskárny. Ve Windows XP nebo Server 2003 klepnte na tlacítko [Start] a poté na "Tiskárny a faxy". Ve Windows 2000, NT 4.0, Me, 98 SE nebo 98 klepnte na tlacítko [Start], pejdte na "Nastavení" a klepnte na "Tiskárny" Smazte píslusnou tiskárnu. Ve Windows XP, Server 2003 nebo 2000 pokracujte krokem 3. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

22 Ve Windows Me nebo 98 SE peskocte na krok 4. Klepnte na [Vlastnosti serveru] z nabídky [Soubor], zobrazte zálozku "Ovladace", smazte píslusnou tiskárnu a poté klepnte na [OK]. Restartujte pocítac. Peinstalujte tiskový ovladac. IC Instalace tiskového ovladace 4-14 IC Nastavení ovladace tiskárny Nastavení ovladace tiskárny 5 5 Nastavení ovladace tiskárny V okn tiskárny Windows zvolte tiskárnu a vyvolejte zobrazení dialogového rámecku tiskového ovladace. Vsechna nastavení provedená v tomto dialogovém rámecku budou aplikována na tiskárnu ve vsech aplikacích. 5.1 Zobrazení vlastností ovladace tiskárny pro vytváení jednotných nastavení Zobrazení nastavení ve Windows XP/Server Ve Windows klepnte na tlacítko [Start] a poté klepnte na [Tiskárny a faxy]. V okn "Tiskárny a faxy" zvolte ikonu "KONICA MINOLTA 162 PCL6" nebo "KONICA MINOLTA 210 PCL6". Klepnte na [Pedvolby tisku...] v nabídce [Soubor]. Objeví se dialogový rámecek "Nastavení tiskového ovladace". Zálozka "Volitelné" se zobrazí po klepnutí na [Vlastnosti] v nabídce [Soubor]. IC Nastavení ovladace tiskárny Zobrazení nastavení ve Windows 2000/NT 4.0/Me/98SE/98 Ve Windows klepnte na tlacítko [Start], pesute ukazatel mysi na [Nastavení] a poté klepnte na [Tiskárny]. Zvolte ikonu "KONICA MINOLTA 162 PCL6" nebo "KONICA MINOLTA 210 PCL6". Zobrazení nastavení ovladace tiskárny: Windows Zvolte [Pedvolby tisku... ] v nabídce [Soubor]. Windows NT Zvolte [Výchozí nastavení dokumentu...] v nabídce [Soubor]. Windows Me/98 SE/98 -- Zvolte [Vlastnosti] v nabídce [Soubor]. Objeví se následující dialogový rámecek pro nastavení tiskárny. Pro zobrazení zálozky "Volitelné" ve Windows 2000 nebo Windows NT 4.0 klepnte na [Vlastnosti] v nabídce [Soubor]. 2 Poznámka Pouzijte cty zálozek ("Nastavení", "Papír", "Kvality" a "Volitelné") ke konfiguraci nastavení tiskového ovladace. Klepnutím na tlacítko "O aplikaci" si mzete ovit verzi tiskového ovladace. 5-4 IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Spolecná nastavení V této cásti jsou popsána tlacítka obecn pouzívaná v dialogových rámeccích a obecná nastavení pro vsechny ctyi zálozky ("Nastavení", "Papír", "Kvalita" a "Volitelné"). Tlacítka zobrazená ve skutecnosti se mohou lisit v závislosti na operacním systému. OK Kliknutím na toto tlacítko se zave dialogový rámecek a projeví se vsechny provedené zmny. Storno (Cancel) Klepnutím na toto tlacítko se zave dialogový rámecek bez pouzití provedených zmn. nastavení: Vyp, 2-v-1, 4-v-1, 6-v-1, 9-v-1, 16-v-1 Napíklad po zvolení "2 up" (2-v-1) se na kazdý list papíru vytisknout dv stránky dokumentu. Po zvolení "Vyp" se na jeden list papíru vytiskne jedna stránka dokumentu. Ohranicení Po oznacení tohoto polícka se bude pi tisku více stránek dokumentu na jeden list papíru tisknout ohranicení kolem jednotlivých stránek. 2 Poznámka Tato volba není dostupná, kdyz je zvoleno "Vyp" v rámecku N-v-1. IC Styl N-v-1 Nastavení ovladace tiskárny Po klepnutí na toto tlacítko se zobrazí níze uvedený dialogový rámecek. Klepnte na styl, který chcete pouzít pro tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru. Dostupná nastavení: Vodorov. 1. pozadované zmny. mít soucasn nastaveno az 31 rzných vodotisk. Zadejte velikost písma v rozsahu 8 az 200 bod. nastavení je -90 az +90. nastavení: Auto, 1. zásobník, az 5. az 5. papíru: Hagaki, Obálka Com10, Obálka C6, Obálka C6, Obálka DL, Obálka You-1, Obálka You-4, Obálka You-6 Zvolením "Auto" sdlíte stroji, aby pouzil zásobník obsahující papír formátu zadaného pod Výstupní formát papíru pod zálozkou "Papír" IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Podrobnosti o zdroji papíru Po klepnutí na toto tlacítko se zobrazí dialogový rámecek pro nastavení obálky. Obálka Nastavení v tomto skupinovém rámecku slouzí k urcení, jak tisknout dokument s pední a zadní obálkou. 5 Nastavení První strana obálky: S obrázkem: Poslední strana obálky: S obrázkem: Zdroj papíru pro obálku: Dostupná nastavení: Typ papíru na obálku: Dostupná nastavení: Popis Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout dokument s pední obálkou. Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout na pední obálku. Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout dokument se zadní obálkou. Toto polícko oznacte, chcete-li tisknout na zadní obálku. Zvolte zdroj papíru pro pední a zadní obálku. 1. zásobník, 2. az 5. zásobník (voliteln), rucní podavac Zvolte typ tiskového média pro pední a zadní obálku. Obycejný papír, Silný papír, Fólie, Obálka 2 Poznámka Jestlize je zvolen "2.-5. zásobník" (voliteln) v seznamu Zdroj papíru pro obálku, je jediným mozným nastavením pro Typ papíru na obálku "Obycejný papír". Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

23 IC Typ média Nastavení ovladace tiskárny Nastavení v tomto skupinovém rámecku slouzí k urcení typu tiskového média. Seznam typ médií Klepnte na tlacítko s sipkou dol a zvolte typ média, na které se bude tisknout. Dostupná nastavení: Obycejný papír, Silný papír, Fólie, Obálka 2 Poznámka Jestlize je zvoleno "Auto" nebo "2.-5. zásobník" (voliteln) v seznamu Zdroj papíru, je jediným mozným nastavením pro Typ papíru "Obycejný papír" Duplex 2 Poznámka Moznost "Duplex" lze pouzít, pouze kdyz je 210 vybaven volitelnou automatickou duplexní jednotkou. Klepnte na sipku dol a zvolte nastavení pro duplexní (oboustranný) tisk. Jestlize je zvoleno "Vyp", nebude tiskárna tisknout na ob strany papíru. Kdyz je zvolen oboustranný tisk, zvolte pro pozici vazby "Delsím okrajem" nebo "Kratsím okrajem". 2 Poznámka Pro pouzití duplexního tisku je vyzadována automatická duplexní jednotka. Volba "Duplex" musí být navíc pidána do seznamu Instalované píslusenství pod zálozkou ovladace tiskárny "Volitelné". Pi pouzívání oboustranného tisku zvolte jako Typ média "Obycejný papír" IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Nastavit bezpecný tisk Jestlize je pouzita funkce zamknutí úlohy, nelze tisknout, dokud nezadáte z ovládacího panelu stroje odblokovací heslo. 2 Poznámka Funkci zamknutí úlohy lze pouzít jen s instalovanou jednotkou pídavné pamti. Zamknout úlohu (Lock Job) Oznacte toto polícko, chcete-li pouzít funkci zamknutí úlohy. Heslo Zadejte heslo pro odemknutí úloh. Zadejte ctymístné císlo (od 0000 do 9999). Pouzití zamknutí úloh Nastavení v tiskovém ovladaci Oznacte polícko Zamknout úlohu (Lock Job) pod zálozkou "Nastavení". V poli Heslo zadejte heslo (od 0000 do 9999). Odeslete tiskovou úlohu. IC Tisk zamknuté úlohy Nastavení ovladace tiskárny 1 Stisknutím tlacítka [Tiskárna] zobrazíte obrazovku rezimu tisku z PC. 2 Zkontrolujte, jestli se na displeji tiskárny objeví. = , zadejte heslo. vytvoit 32 vlastních formát papíru. Zadejte název vlastního formátu papíru. Název mze obsahovat nejvýse 20 znak. Velikost Zadejte formát vlastního formátu papíru. Síka: 90,0 mm az 297,0 mm (metrické jednotky) nebo 3,54 palc az 11,69 palc (palcové jednotky) Výska: 140,0 mm az 431,8 mm (metrické jednotky) nebo 5,51 palc az 17,00 palc (palcové jednotky) Jednotky Zvolte metrické (0,1 mm) nebo palcové (0,01 palce) jednotky. IC Výstupní formát papíru Nastavení ovladace tiskárny Nastavení v tomto rámecku slouzí k urcení formátu papíru, na který chcete tisknout. Mzete rovnz upravit dalsí nastavení, která ovlivní formát tistného obrazu. 2 Poznámka Nastavení ve skupinovém rámecku Výstupní formát papíru není dostupné, pokud je nastaveno pro N-v-1 pod zálozkou "Nastavení" cokoli jiného nez "Vyp". Zvtsit na papír Po oznacení tohoto polícka bude tisková oblast automaticky upravena podle formátu papíru zvoleného v seznamu Výstupní formát papíru. 2 Poznámka Kontrolní polícko Zvtsit na papír není dostupné, jestlize je Mítko nastaveno na jinou hodnotu nez 100%. Seznam Výstupní formát papíru Chcete-li zadat jiný formát papíru, nez je zadán pod Originální velikost dokumentu, klepnte na tlacítko se sipkou dol a zvolte formát papíru ze seznamu, který se objeví. Mozná nastavení: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), FLS, Letter, Half Letter, Legal, in, in, 16K, 8K, Hagaki, Env.Com10, Env.C6, Env.C6Envelope, Env.DL, Env.You-1, Env.You-4, Env. You-6 2 Poznámka Seznam Výstupní formát papíru je dostupný, jen kdyz je oznaceno polícko Zvtsit na papír IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Mítko Zadejte faktor zvtsení nebo zmensení obrazu. Napiste nebo zvolte hodnotu v rozsahu od 20% do 400%. 5 2 Poznámka Nastavení Mítko není dostupné, kdyz je oznaceno polícko Zvtsit na papír Kopie Toto nastavení slouzí k urcení pozadovaného poctu kopií pro tisk. Napiste nebo zvolte hodnotu v rozsahu od 1 do Kompletovat Tato funkce slouzí pi tisku vtsího poctu kopií jednoho dokumentu k nastavení, jestli tisknout kazdou kopii dokumentu samostatn, nebo jestli tisknout vsechny kopie kazdé stránky jako sadu. Po zvolení Zap se vytiskne kazdá kopie dokumentu samostatn. Pokud jste napíklad zadali "5" pro Kopie, vytiskne se s tímto nastavením dokument od první po poslední stránku ptkrát. Po zvolení Vyp se vytisknou vsechny kopie kazdé stránky jako sada. Pokud jste napíklad zadali "5" pro Kopie, vytiskne se s tímto nastavením pt kopií první stránky, poté pt kopií druhé stránky atd. 2 Poznámka Nastavení Kompletovat nemusí být v nkterých aplikacích dostupné. Kompletace není mozná, kdyz je v poli Kopie nastaveno "1". Jestlize je Kompletovat v tiskovém ovladaci nastaveno na "Zap", musíte zrusit funkci kompletace v aplikaci Orientace Toto nastavení urcuje, jestli se bude dokument tisknout v orientaci Na výsku (svisle), nebo Na síku (vodorovn). Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

24 Otocen Po oznacení polícka Otocen se tiskový obraz otocí o 180 oproti orientaci papíru. IC Zálozka "Kvalita" Nastavení ovladace tiskárny Tato zálozka slouzí k nastavení kvality tistného výstupu Seízení Kontrast Toto nastavení slouzí k úprav kontrastu tistného obrazu. Zadejte nebo zvolte hodnotu v rozsahu od 0 do 100. Jas Toto nastavení slouzí k úprav jasu tistného obrazu. Zadejte nebo zvolte hodnotu v rozsahu od 0 do Rozlisení Klepnte na tlacítko s sipkou dol a zvolte rozlisení tisku " dpi" nebo " dpi". 2 Poznámka Nastavení " dpi" pedstavuje vyssí kvalitu, tisk vsak trvá déle nez pi " dpi" IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Úspora toneru Po oznacení Zap se tiskne s mensím mnozstvím toneru. Po zvolení Vyp se tiskne s obvyklým mnozstvím toneru Rezim pevodu Slouzí k nastavení obrazového formátu. Po zvolení Poslat grafiku jako vektory se tiskne pomocí vektorové grafiky. Po zvolení Poslat stránku jako rastr se tiskne pomocí rastrové grafiky. Pokud se obrazová data nevytisknou správn, mohou se vytisknout správn po nastavení Poslat stránku jako rastr Nastavení písma Toto nastavení slouzí ke stanovení zpsobu, jakým budou penásena písma TrueType z pocítace do tiskárny. Zavádt TrueType jako obrysy: S tímto nastavením se budou písma TrueType zavádt do tiskárny jako obrysy. Zavádt TrueType jako rastry: S tímto nastavením se budou písma TrueType zavádt do tiskárny jako rastry. 2 Poznámka Jestlize je Rezim pevodu nastaven na "Poslat stránku jako rastr", nelze zvolit zádné nastavení pro Nastavení písma. IC Zálozka "Volitelné" Nastavení ovladace tiskárny Slouzí k nastavení volitelného píslusenství, instalovaného na stroji Volitelné 2 Poznámka Moznost "Duplex" je podporovaná pouze u 210. Pomocí tohoto nastavení zadejte píslusenství instalované na vasem stroji. Pi pidávání zaízení ze seznamu Instalovatelná zaízení do seznamu Instalovaná zaízení, zvolte zaízení a klepnte na tlacítko [Pidat]. Pi odstranní zaízení ze seznamu Instalovaná zaízení, zvolte zaízení a klepnte na tlacítko [Odstranit] IC-205 Nastavení ovladace tiskárny Zálozka "O aplikaci" Slouzí k zobrazení informace o verzi a autorských právech tohoto tiskového ovladace. IC Nastavení ovladace tiskárny 5-28 IC Práce s ovládacím panelem Práce s ovládacím panelem Práce s ovládacím panelem Tato cást popisuje obsluhu tiskárny pomocí ovládacího panelu stroje. Cinnosti tiskárny Výchozím rezimem stroje je kopírovací rezim. Pi tisku z pipojeného pocítace je normáln tisk zahájen automaticky. Více informací viz "Spustní tiskové operace" na stran 6-5. Pi tisku z "Rucního podavace" zvoleného ve Zdroji papíru pod zálozkou "Nastavení" rovnz viz "Pouzití rucního podavace" na stran 6-8. IC Obecný návod Práce s ovládacím panelem C. 1 2 Název Indikátor [Chyba] Indikátor [Tiskárna] Popis Rozsvítí se oranzov, pokud dojde k chyb nebo závad. Bliká, kdyz stroj pijímá tisková data. Svítí, kdyz stroj tiskne (i kdyz pitom soucasn pijímá data). Zhasne, kdyz nejsou zádná tisková data. Viz "Indikátor [Tiskárna]" na stran Tlacítko [Tiskárna] Stisknutím v dob, kdy stroj pijímá tisková data (indikováno blikajícím indikátorem [TISK]), zobrazíte obrazovku rezimu tisku z PC. Stisknutím v tob, kdy je zobrazen rezim tisku z PC se vrátíte k pedchozímu zobrazení. Rezim tisku z PC se nezobrazí, pokud v okamziku stisknutí tlacítka [Tiskárna] nejsou v pamti stroje tisková data. Stisknutím tlacítka [Fax], [Snímat] nebo [Kopie] a tlacítka funkce kopírování nebo faxu ukoncí rezim tisku z PC. Po stisknutí se vytiskne konfiguracní stránka a seznam písem PCL. Bhem píjmu tiskových dat se na displeji objeví "PC:PRN". Jestlize je tlacítko [Tiskárna] stisknuto bhem píjmu tiskových dat do stroje (svítí indikátor [Tiskárna]), je na displeji indikován zdroj a formát papíru pro tiskovou úlohu. Slouzí jako odpov "Ne" na potvrzení hlásení, které se objeví, kdyz je zrusena tisková úloha. Slouzí jako odpov "Ano" na potvrzení hlásení, které se objeví, kdyz je zrusena tisková úloha. Rozsvítí se oranzov, kdyz stroj pijímá tisková data. Chcete-li zrusit aktuální tiskovou úlohu bhem píjmu tiskových dat, stisknte tlacítko [Tiskárna] a kdyz se objeví zobrazení rezimu tisku z PC, stisknte znovu toto tlacítko. Viz "Zrusení tiskové úlohy" na stran 6-6. Stisknte pi tisku zamknuté úlohy. Viz "Nastavit bezpecný tisk" na stran Tlacítko [Stav] Displej Tlacítko [Ne/C] Tlacítko [Ano] Indikátor [Start] Tlacítko [Stop] 10 Tlacítko [Pístup] 6-4 IC-205 Práce s ovládacím panelem 6 2 Poznámka Tlacítko [Fax] a funkce faxu jsou k dispozici pouze tehdy, je-li nainstalována volitelná faxová sada (FK-505). Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

25 Tlacítko [Snímat] je k dispozici pouze tehdy, jsou-li volitelná karta síového rozhraní (NC-502) a volitelná jednotka skeneru (SU-502) nainstalovány s volitelnou faxovou sadou (FK-505). Indikátor [Tiskárna] Indikátor [Tiskárna] ukazuje aktuální stav tisku z PC. Indikátor [Tiskárna] Bliká Svítí Popis Stroj pijímá tisková data, i kdyz je práv v jiném rezimu. Doslo k chyb stroje. Kdyz je stroj v jiném rezimu, indikátor oznamuje, ze pam stroje obsahuje tisková data. V rezimu tisku z PC indikuje, ze stroj tiskne tisková data. Indikátor zstává svítit (nebliká), i kdyz jsou bhem tisku pijímána data. V pamti stroje nejsou zádná tisková data. Nesvítí Spustní tiskové operace Pi tisku z pipojeného pocítace je normáln tisk zahájen automaticky. - Jestlize je stroj v rezimu kopírování v dob, kdy je na pipojeném pocítaci proveden tiskový píkaz, bude tisk zahájen automaticky, pokud nebude do 30 sekund provedena zádná operace v rezimu kopírování. - Jestlize jsou pijmuta tisková data bhem provádní faxové operace, bude zahájen tisk. (pouze s nainstalovanou faxovou sadou (FK-505)) IC Zrusení tiskové úlohy Práce s ovládacím panelem Tiskovou úlohu mzete zrusit z ovládacího panelu stroje, jen kdyz je stroj v rezimu tisku z PC. 1 Zkontrolujte, jestli indikátor [Tiskárna] bliká nebo svítí a stisknte tlacítko [Tiskárna]. 2 Pesvdcte se, jestli je na displeji stroje zobrazeno *TISK PC* TISK. Hlásení, které se objeví, závisí na stavu stroje. 3 Stisknte tlacítko [Stop]. Objeví se na potvrzení hlásení ZRUSIT ULOHU PC?. 4 Tiskovou úlohu zruste pomocí tlacítka [Ano]. Tisk obnovíte pomocí tlacítka [Ne/C]. Pokud není bhem 5 sekund stisknuto zádné tlacítko, tisk se obnoví. Na displeji se objeví ULOHA ZRUSENA a tisková úloha bude zrusena. 6-6 IC-205 Práce s ovládacím panelem 6 2 Poznámka Postupem uvedeným v krocích 2 a 3 mzete zrusit tiskovou úlohu, kdyz je na displeji zobrazeno nkteré z tchto hlásení: DOSEL PAPIR, NESPR. FORMAT PAPIRU, NENI VHODNY PAPIR, CHYBA FORMATU PAPIRU, VLOZ. PAPIR, ZASEK PAPIRU, OTEVRENY PREDNI KRYT, OTEVRENY KRYT FIXACE, DOSEL TONER, CHYBA TYPU MEDIA, VYJMETE PAPIR Z RUCNIHO PODAVACE, PRIJEM. IC Pouzití rucního podavace Práce s ovládacím panelem Níze uvedený postup pouzívejte pro tisk na papír podávaný (po jednotlivých listech) z rucního podavace Na obrazovce pocítace pejdte v tiskovém ovladaci na zálozku "Nastavení" a zvolte "Rucni podavac" pro nastavení Zdroj papíru (strana 5-14). Provete tisk ze svého pocítace. Kdyz se na displeji stroje objeví hlásení VLOZ. PAPIR, vlozte do rucního podavace papír. Po tomto nastavení probhne tisk s papírem z rucního podavace. 4 Krok 3 opakujte tak dlouho, dokud nebudou vytisknuty vsechny dokumenty. 2 Poznámka Nejprve musíte na pocítaci spustit tisk a az poté vlozit papír do pihrádky rucního podavace. Pokud je v okamziku spustní tisku v rucním podavaci jiz papír, vyjmte jej a vlozte zpt do rucního podavace. Vkládejte papír po jednotlivých listech do pihrádky rucního podavace. Je-li nainstalovaný mnohonásobný podavac papíru (volitelný), mze být pouzit stejn jako ostatní zásobníky, protoze mze obsahovat 100 list. Do mnohonásobného podavace papíru lze vlozit maximáln 10 obálek, 20 projekcních fólií, 20 pohlednic, 20 arch etiket nebo 100 list obycejného papíru. 6-8 IC-205 Práce s ovládacím panelem Rezim úspory energie 6 Jestlize jsou bhem rezimu úspory energie pijata tisková data, rezim úspory energie se zrusí. Jestlize jsou tisková data pijata, budou vytistna po dokoncení zahívání stroje. Výstup zpráv Po instalaci adice obrazu mohou být vytistny následující zprávy. 0 Konfiguracní stránka 0 Seznam písem PCL 1 2 Stisknte tlacítko [Stav]. Pomocí tlacítek + a, zvolte ZPRAVA TISKARNY?. 3 Stisknte tlacítko [Ano]. Objeví se nabídka se seznamem zpráv, které lze vytisknout. 4 Pomocí tlacítek + a, zvolte zprávu nebo výpis, který si pejete vytisknout, a stisknte tlacítko [Ano]. Konfiguracní stránka Seznam písem PCL IC Práce s ovládacím panelem 6-10 IC Pouzití PageScope Web Connection Pouzití PageScope Web Connection Pouzití PageScope Web Connection Pouzití PageScope Web Connection Abyste mohli pouzívat PageScope Web Connection, musíte mít instalovánu volitelnou kartu síového rozhraní (NC-502). 7.2 Co je to PageScope Web Connection? PageScope Web Connection je softwarový ídicí nástroj poskytovaný serverem HTTP, vestavným v kart síového rozhraní. Tento nástroj lze pouzívat s webovým prohlízecem jako rozhraním pro vzdálené ovládání stroje a kartou síového rozhraní. Server HTTP Pístup IC Pouzití PageScope Web Connection Zde je uvedeno nkolik pípad typ úloh, které lze pomocí PageScope Web Connection provádt. - Zmna nastavení Zmna síových nastavení Zmna nastavení tiskárny (jen pro kopírovací stroje vybavené volitelným adicem obrazu) - Vzdálené monitorování stavu Kontrola informací o zásobnících a pihrádkách stroje, informací o spotebním materiálu nebo celkovém poctu výtisk Kontrola stavu tistných úloh nebo úloh zadrzených v tiskové front (Jestlize se pihlásíte v rezimu správce, mzete úlohy rovnz mazat. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

26 ) - Údrzba Nulování karty sí'ového rozhraní (NIC), nebo adice obrazu Inicializace adice obrazu 7-4 IC-205 Pouzití PageScope Web Connection Pozadavky na systém PageScope Web Connection lze pouzívat v následujících systémových prostedích. Pozadavky na systém OS Windows 98, Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 Microsoft Internet Explorer 4.0 nebo vyssí Netscape Navigator 4 nebo vyssí Prohlízec 2 Poznámka Abyste mohli pouzívat PageScope Web Connection, musíte mít instalovánu volitelnou kartu síového rozhraní (NC-502). IC Pouzití PageScope Web Connection Pístup k PageScope Web Connection K PageScope Web Connection se pistupuje pímo pomocí webového prohlízece. Jak pistupovat k PageScope Web Connection 1 2 Spuste webový prohlízec. Zadejte IP adresu stroje do pole Adresa a stisknte tlacítko [Enter]. (Píklad) IP adresu , zadejte jako: 3 Objeví se zobrazení PageScope Web Connection. 2 Poznámka Pro pístup k PageScope Web Connection musí být stroji piazena IP adresa. 7-6 IC-205 Pouzití PageScope Web Connection Pouzití PageScope Web Connection PageScope Web Connection se pouzívá stejným zpsobem, jako jiné webové stránky. Klepnutím na odkazy na stránce pejdete na píslusné místo a pomocí tlacítek [Zpt] a [Dalsí] mzete procházet jiz nactenými stránkami. 7.6 Uspoádání zobrazení Po pístupu k PageScope Web Connection se objeví následující zobrazení. 2 Poznámka Zobrazení displej uvedená v pírucce se mohou od skutecných zobrazení lisit. Mohou rovnz podléhat zmnám bez pedchozího upozornní IC C. 1 2 Název Logo Logo Popis Pouzití PageScope Web Connection Klepnutím pejdete na webovou stránku výrobce. Po klepnutí se objeví nové zobrazení s informací o verzi. Klepnete-li v zobrazení, které se objeví, na logo PageScope Web Connection, zobrazí se internetová stránka PageScope. Zobrazí aktuální stav stroje. Chcete-li se pihlásit v rezimu správce, zadejte heslo správce. Slouzí k volb rzných kategorií nastavení. Slouzí k volb rzných polozek nastavení nebo zobrazení informací. Zobrazuje podrobné informace pro zvolenou polozku z nabídky Zobrazení stavu Heslo správce Zálozky Nabídka Zobrazení informací a nastavení 7-8 IC-205 Pouzití PageScope Web Connection Pihlásení se jako správce Nkterá nastavení dostupná v PageScope Web Connection mze mnit pouze správce. Tato nastavení se zobrazí, jen kdyz se pihlásíte v rezimu správce. Pihlásení se do rezimu správce Zadejte heslo správce v poli "Heslo správce:" v levé cásti zobrazení. Klepnutím na tlacítko [Pihlásit se] se pihlaste do rezimu správce. Chcete-li se znovu odhlásit, klepnte na tlacítko [Odhlásit se]. 2 Poznámka Výchozí heslo pro rezim správce je "sysadm". Nez zacnete rezim správce pouzívat, musíte toto heslo zmnit. Stroj nelze pouzívat, kdyz jste pihlásení k PageScope Web Connection v rezimu správce. Pokud je stroj navíc práv pouzíván, nemze se správce pihlásit. Po pihlásení se v rezimu správce budete automaticky odhlásení, pokud bhem deseti minut nebude provedena zádná cinnost. IC Kontrola tiskové úlohy Pouzití PageScope Web Connection Kontrola a mazání tiskových úloh Po klepnutí na [Správa tiskových úloh] v nabídce pod zálozkou "Úloha" se zobrazí podrobnosti tiskových úloh. 2 Poznámka Lze zobrazit nejvýse 50 tiskových úloh a vytistné úlohy budou automaticky smazány IC-205 Pouzití PageScope Web Connection Smazání tiskové úlohy Chcete-li smazat tiskovou úlohu, musíte být pihláseni v rezimu správce Pihlaste se v rezimu správce. Po klepnutí na [Správa tiskových úloh] v nabídce pod zálozkou [Úloha] se zobrazí podnabídka. Zvolte tiskovou úlohu, kterou si pejete smazat, a klepnutím na tlacítko [Vymazat vybranou úlohu] úlohu smazte. 2 Poznámka Zamknutou úlohu nelze smazat. IC Zavádní soubor Pouzití PageScope Web Connection Do stroje lze zavést vybrané soubory k tisku. Lze zavádt pouze tyto typy soubor. - Soubory PCL - Textové soubory (pouze anglicky psaný text) 2 Poznámka Bude-li zaveden soubor jiného typu nez PCL nebo textový soubor, nevytiskne se, nebo se vytiskne nesprávn nebo s nesprávnými znaky. Jak zavádt soubory KIepnte na [Zavedení souboru] v nabídce pod zálozkou "Úloha". Klepnte na tlacítko [Procházet] a zvolte soubor. Klepnte na tlacítko [Odeslat] pod "Odeslat soubor do tiskárny". Soubor bude zaveden do stroje a poté vytistn IC-205 Pouzití PageScope Web Connection Kontrola a zmna nastavení tiskárny Výchozí nastavení tiskárny mzete zobrazit a mnit. Tisková úloha odeslaná bez dalsích nastavení bude vytistna s výchozími nastaveními. Kontrola nastavení tiskárny Klepnte na [Nastavení] v nabídce pod zálozkou "Tisk" a zobrazí se následující podnabídka. Po klepnutí na jednotlivé volby podnabídky mzete zkontrolovat rzná nastavení. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

27 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) - Manipulace s papírem - Vzhled stránky - Nastavení tiskárny (Nastavení PCL) IC Volby podnabídky Manipulace s papírem Parametr Kopie Zdroj papíru Dráha média Vzhled stránky Nastavení tiskárny (Nastavení PCL) Formát papíru Orientace Formát Roztec Císlo písma Znaková sada Délka formuláe Pouzití PageScope Web Connection Popis Stanovuje výchozí pocet kopií. Urcuje výchozí zdroj papíru. Urcuje výchozí cestu média. Urcuje výchozí formát papíru. Urcuje výchozí orientaci tisku. Urcuje výchozí velikost písma. Urcuje výchozí roztec písma. Urcuje výchozí císlo písma. Urcuje výchozí znakovou sadu. Urcuje výchozí pocet ádk na stránku IC-205 Pouzití PageScope Web Connection Zmna nastavení tiskárny Chcete-li zmnit nastavení tiskové úlohy, musíte být pihláseni v rezimu správce Pihlaste se v rezimu správce. Klepnte na [Nastavení] v nabídce pod zálozkou "Tisk" a zobrazí se podnabídka. Zmte nastavení a klepnte na tlacítko [Pouzít]. Chcete-li zmnná nastavení smazat, klepnte na tlacítko [Vymazat]. Chcete-li vrátit nastavení do výchozího stavu, klepnte na tlacítko [Obnovit výrobní nastavení]. IC Tisk zkusební stránky Pouzití PageScope Web Connection Lze vytisknout následující zkusební stránky. - Konfiguracní stránka - Seznam písem PCL Jak vytisknout zkusební stránku KIepnte na [Zkusební výtisk] v nabídce pod zálozkou "Tisk". Zvolte zkusební stránku, kterou chcete vytisknout. Klepnutím na tlacítko [Tisk] vytisknte zvolenou zkusební stránku IC-205 Pouzití PageScope Web Connection Zobrazení seznamu písem PCL Mzete zkontrolovat seznam písem PCL. Klepnte na [Informace o písmech] v nabídce pod zálozkou "Tisk" a zobrazí se seznam písem. IC Pouzití PageScope Web Connection Nulování karty síového rozhraní a adice obrazu Kartu síového rozhraní a adic obrazu mzete restartovat. Jak nulovat kartu síového rozhraní a adic obrazu Abyste mohli nulovat kartu síového rozhraní a adic obrazu, musíte být pihláseni v rezimu správce Pihlaste se v rezimu správce. KIepnte na [Údrzba] v nabídce pod zálozkou "Systém". na tlacítko [Nulovat]. na [Údrzba] v nabídce pod zálozkou "Systém". Klepnte na [Inicializovat] v podnabídce, která se objeví. Klepnte na tlacítko [Obnovit] vedle "adic tiskárny" nebo "NIC". 5 inicializaci zastavit, klepnte na tlacítko [Ne]. IC Pouzití PageScope Web Connection 7-20 IC Odstraování závad Odstraování závad 8 8 Odstraování závad Tato cást popisuje chyby, které mohou nastat bhem tisku z PC, a co je teba udlat pro nápravu. Vlozte do zásobníku papír správného formátu. 1. zásobník: Zmte formát papíru v rezimu Nástroje a vlozte do zásobníku správný formát. 2. az 5. zásobník (voliteln): Vlozte do zásobníku papíru papír píslusného formátu. Mnohonásobný podavac papíru: Vymte vlozený papír. (NENI VHODNY PAPIR) Stisknutím tlacítka [Start] spuste tisk se zdrojem papíru nastaveným v rezimu nástroje. (NESPR. FORMAT PAPIRU) Stisknutím tlacítka [Start] spuste tisk s formátem papíru vlozeným do zásobníku zvoleného z tiskového ovladace. (1. zásobník a 2. az 5. zásobník) Vlozte papír do zásobníku nebo vlozte zásobník do stroje. Vlozte do zásobníku správný papír a zmte typ média v rezimu Nástroje. Stisknutím tlacítka [Start] spuste tisk s typem média vlozeným do zásobníku zvoleného z tiskového ovladace. (1. zásobník a 2. az 5. zásobník) Stisknte libovolné tlacítko a poté stroj vypnte a opt zapnte. NENI VHODNY PAPIR NESPR. FORMAT PAPIRU DOSEL PAPIR V urceném zásobníku není zádný papír, nebo není daný zásobník vlozen do stroje. Typ média zadaný v tiskovém ovladaci se nenachází v urceném zásobníku papíru. CHYBA TYPU MEDIA PLNA PAMET Pam je plná ulozených dat. 2 Poznámka Pokud se obrazová data nevytisknou správn, mohou se vytisknout správn po nastavení z tiskového ovladace "Poslat stránku jako rastr". Viz "Rezim pevodu" na stran IC-205 Odstraování závad Chyby a tisková data Co se stane s vasimi tiskovými daty v pípad chyby, závisí na typu chyby. Chyba "ZAVADA STROJE" Tato chyba indikuje váznou provozní závadu. Stroj nemze pijímat zádná data, dokud je na displeji toto chybové hlásení. Obrate se na servisního technika. Pechodné chyby Stroj uchová aktuální tisková data v pamti, dojde-li k nkteré ze snadno odstranitelných chyb. Jakmile dojde k náprav stavu zpsobujícího chybu, stroj automaticky obnoví tisk. - ZASEK PAPIRU - NESPR. FORMAT PAPIRU - CHYBA FORMATU PAPIRU - OTEVREN PREDNI KRYT - OTEVRENY KRYT FIXACE - NENI VHODNY PAPIR - DOSEL PAPIR - CHYBA TYPU MEDIA - DOSEL TONER - NESPRÁVNÝ TYP T/C 2 Poznámka Bhem zobrazení výse uvedených chyb mzete tiskovou úlohu ulozenou v pamti zrusit. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET M3035 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/913485

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET M3035 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/913485 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obsah. 1 Příprava. 2 Připojení k počítači. 3 Instalace ovladače tiskárny. 4 Nastavení ovladače tiskárny

Obsah. 1 Příprava. 2 Připojení k počítači. 3 Instalace ovladače tiskárny. 4 Nastavení ovladače tiskárny Obsah 1 Příprava Prohlášení o ochranných známkách... X-1 Pro Evropu... X-2 1.1 Instalace do kopírovacího stroje...1-1 1.2 Systémové požadavky...1-1 Operační systém...1-1 2 Připojení k počítači Připojení

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 2000/XP pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Přenos fotografií do počítače

Přenos fotografií do počítače 9 Kapitola Přenos fotografií do počítače V této kapitole se dozvíte, jak přenést pořízené fotografie do vašeho počítače. Současně se vám dostane úvodu do funkcí nabízených programem CAMEDIA Master pro

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP282 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354925

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP282 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354925 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1150 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1150

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 98/ME pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou funkci

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více