Průvodce transformací psychiatrie na osobní úrovni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce transformací psychiatrie na osobní úrovni"

Transkript

1 Průvodce transformací psychiatrie na osobní úrovni Mark Ragins, M.D. Mark Ragins je ředitel pro léčbu v MHA Village středisku integrovaných služeb Národní Psychiatrické Asociace v Širším Los Angeles (http://mhavillage.squarespace.com/). Středisko leží v Long Beach v Kalifornii, bylo otevřeno v roce Poznámky překladatele: 1) Přeložený je jen výběr několika kapitol, celý článek je dostupný na 2) Recovery obecně nejraději překládám do češtiny jako zotavení (někteří jiní překládají úzdrava ) Nepřeložené ho v článku nechávám, pokud označuje ten specifický způsob uvažování a práce v rehabilitaci lidí s duševním onemocněním. Nakládám s ním trochu češtinsky nepěkně, buď jej nechávám jako substantivum samotné, nebo jej jako adjektivum lepím k českým slovům recovery služba (orig. recovery program ) = služba poskytovaná v duchu recovery, recovery pracovníci (orig. recovery staff )= pracovníci, kteří pracují v duchu recovery. Recovery naopak překládám (jako zotavení), když označuje stav nebo proces v životě lidí. Také recover překládám, a to jako zotavit (se). 3) Tam, kde svému překladu moc nevěřím, uvádím v závorce originální termín. Připomínky k překladu velmi vítám (ideálně mailem na 4) Na straně 4 se mluví o Ceně Zlaté Kachničky, odkazuje se na báječný song Put Down the Duckie ze Sesame Street, který doporučuju shlédnout například na YouTube (http://youtu.be/smaixgo_zj4). 1

2 Úvod Jaké by bylo budovat nový systém psychiatrie, aniž bychom měnili sebe? Změnilo by se vůbec něco? Připomínalo by to situaci, kdy budujeme velký nový dům, ale nakonec skončíme ve starém obýváku u televize, zatímco nové pokoje budou jenom pro předvádění návštěvám. Nestavěli jsme vysněný dům proto, abychom v něm žili vysněný život? Nedělali jsme transformaci psychiatrie, abychom umožnili zotavení? Zde je několik znepokojivých situací: Jaké by bylo vytvořit novou službu zaměstnávání, ale jelikož si psychiatři stále myslí, že lidé s vážným duševním onemocněním pracovat nemají, protože stres jim může přivodit relaps, nikdy do té služby nikoho nedoporučí? Jaké by bylo vytvořit novou službu pro nemocné duálními diagnózami, ale protože pracovníci nebudou užívat harm reduction programy nebo motivační pohovory z důvodů, že se cítí, jakoby užívání drog schvalovali a podporovali, bude do programu zapojeno jen velmi málo lidí se závislostí? Jaké by bylo vytvořit dobrovolný program ukončení léčby, ale pacienti by odmítli odejít, protože Rád se s vámi vidím. Kromě toho, posledně když jsem odešel do následné péče a relaboval, přišel jsem o bydlení a málem i o děti. Je mi jedno, kolik individuálních plánů a strategií pro budoucnost jsme udělali. Prostě neodcházím.? Jaké by bylo vytvořit novou socializační službu, ale aby bylo jisté, že se nikdo neztratí nebo něco neprovede, pracovníci dělají všechno uvnitř zařízení jen s občasnými vycházkami, takže nakonec nikdy nikdo nepotká nikoho jiného, než jiné lidi s duševním onemocněním? Jaké by bylo vytvořit službu chráněného bydlení, kde lidé mohou získat vlastní byty, když je rodiče nepustí, protože nebudou brát léky nebo se o sebe starat. Pracovníci tam nebudou stále. On bude v krizi a zase to padne zpátky na mě. Do toho znovu nejdu.? Jaké by bylo dostat peníze a budovu na službu pomoci bezdomovcům, ale sousedé se začnou bát a přesvědčí místní samosprávu, aby odmítla vydat povolení? Jaké by bylo začít nabírat pracovníky z řad klientů, když by se vedoucí služby nemohla smířit s tím, že by je měla doma na každodenní vánoční párty? 2

3 Vize Před skoro čtyřiceti lety byli lidé s duševním onemocněním v Kalifornii osvobozeni ze zajetí státních psychiatrických léčeben. Bylo k dispozici málo peněz a málo času na přípravu, ale pacienti odcházeli ve svobodě, i když do neznáma. Výsledky byly různé. Občas to vypadalo jako bloudění pustinou. Ale jako Židé o několik tisíciletí dříve, jejich putování přineslo podstatné zmoudření a společnou víru. Nebylo to prostřednictvím Desatera, ale i tak jsme v posledních letech na poli duševního zdraví získali velké množství znalostí. Národní aliance pro lidi s duševním onemocněním (NAMI) vyrostla a s ní přišly metody začlenění rodiny do péče, podpory a psychoedukace. Vyrostlo i uživatelské hnutí a s ním přišly metody advokacie, kluby, peer programy, zplnomocňování, svépomoc, sebeurčení, individuální plány a pokyny pro nakládání s mojí osobou (orig. advance directives). Rozvinula se rehabilitace, která zahrnuje podporované vzdělávání a zaměstnávání, trénink dovedností a zapojování do místní komunity. Psychiatrie generovala několik generací léků a terapií zahrnující i zvládání vlastní nemoci (orig. illness self-management). K tomu je možné přidat směs integrovaných léčeb závislostí, léčebné péče, mobilní asertivní komunitní týmy (ACT), specializované služby pomoci bezdomovcům a mediační a probační programy, wrap-around programy (český ekvivalent neznám) a služby podporovaného bydlení. Naše společné znalosti a dovednosti jsou značné. Naneštěstí většina lidí s duševním onemocněním z těchto služeb mnoho nedostane. Studie RAND z Los Angeles ukázala, že z pacientů lokálních center duševního zdraví nebo ze zařízení pro válečné veterány medikaci, případovou práci a podporu rodiny dostala jen malá část, a to jen v nejnižší možné míře. Zatím jsme na místo, kde je všechno do zaslíbené země ještě nedošli. Proč? Nabízí se řada odpovědí, od nedostatečného financování po odpor jednotlivých profesních skupin, ale myslím si, že odpověď je mnohem obecnější: znalosti samy o sobě změnu nezpůsobí. Není v nich dost života. Aby se změny uskutečnily, je třeba nadšení (orig. passion). Předmětem našeho společného nadšení teď může být recovery. Lze zvažovat, proč se nadchnout zrovna pro recovery, proč byla recovery přijata na státní i federální úrovni jako jádro transformace systému. Proč se nezaměřit na něco, co je nám bližší: uzdravování, péče, ochraňování, společenská zodpovědnost, lidská práva nebo dokonce léčba? Jak se klíčovou stala recovery? Částečně je to náhodou. Množství cest zmocňování klientů, psychiatrická a psychosociální rehabilitace, dvanáctikrokové modely v léčbě závislostí, lidsko-právní aktivisté, individualisté (orig. mavericks) a využívání pracovníků s vlastní zkušeností se sešlo v této jedné ideji. Nadšení stoupenci všech těchto cest používají stejné slovo, recovery, a tak spolupracují, i když tím patrně každý z nich míní něco jiného. Náročný úkol bude udržet tyto různé lidi v pohybu tímtéž směrem. Pro každou ze skupin bude velkým pokušením prohlásit se za jediného reprezentanta správného pojetí recovery, pokusit se převzít všechnu moc a tím si znepřátelit skupiny ostatní. Nemusíme souhlasit, ale musíme stát jednotně, abychom udrželi nadšení a dosáhli změny. Částečně je to praktické. Všichni dohromady se setkávají s tím, kde systém selhává: spolupráce s agresivními nebo nespolupracujícími klienty, integrace léčby závislostí, integrace rehabilitace, zapojení vyloučených skupin, zejména bezdomovců a vězňů, snížení rizik syndromu vyhoření 3

4 u pracovníků. Služby postavené na recovery nakládají s těmito problémy efektivněji než jiné modely práce. Přes rozšířený nedostatek důvěry ve zdokumentovanou skutečnost zotavení z vážných duševních onemocnění a přes komplikace s formulováním přesné, široce akceptovatelné definice, ukázala recovery sílu nabít energií a motivovat náš systém péče o duševní zdraví. Recovery nám dává energii, protože nám připomíná, proč jsme do sektoru péče o duševní zdraví šli pracovat. Lidé nechodí do našich ambulancí a jejich rodiny je nepřivážejí proto, že chtějí stabilizaci stavu a získání invalidního důchodu, chtějí zotavení. Stejně tak to platí pro pracovníky. Dělám tréninky pracovníků, které začínají tak, že účastníky po kruhu prosím, aby se rozdělil ne o to, co přesně dělá, ale hlavně o to, proč si tuto práci vybral. Objevuje se kouzelné bohatství a místnost je najednou plná energie a respektu a úcty k lidem kolem nás. Nedávno mi jedna paní děkovala a říkala: Takhle jsem o tom nepřemýšlela už strašně dlouho. Aby mohlo docházet ke zotavení, jsem přesvědčený, že naše služby musí být poskytovány i přijímány s větším obsahem emocí. Obecně řečeno, stávající systém vytlačil všechny emoce mimo sebe, postavil profesní zdi a hranice, které nás drží oddělené. Tvoje práce musí být hrozně těžká, říkají mi přátelé. Nechápu, jak to zvládáš. Kdybych byl fér, přiznal bych, že to většinou nezvládám. Zablokovali jsme si city. Držíme od lidí odstup. Recovery přináší energii našich emocí zpět do hry. Recovery motivuje, protože v sobě nese naději. Náš současný systém připouští negativní prognózy postavené na esoterních diagnózách z doby před více než sto lety. I jen samotné slovo schizofrenie stačí, aby každého stáhlo do temnoty. Recovery odmítá akceptovat beznaděj. Diagnóza není osud. Lidem může být lépe. Nevzdávej se. Něco zafunguje. Všichni máme důvod to zkoušet dál. Jako každá velká víra, je i ta naše pravidelně odměňována. Neumím říct, kolik lidí s vážným duševním onemocněním dosáhlo věcí, o kterých jsem věděl, že jsou nemožné. Viděl jsem lidi, kteří bydleli samostatně, pracovali, dokonce vychovávali děti. Minulý týden jedna dáma, která žije ve čtvrté dimenzi, mluví s duchy a věří, že vidí do budoucnosti, když končila jeden svůj úspěšný pracovní den, říkala: Za to může Dr. Mark. Viděl ve mně někoho, kdo by mohl být jako případový pracovník užitečný a přesvědčil mě, abych to zkusila. Recovery nám otvírá zcela novou perspektivu pohledu na svět. Místo soustředění se na zmírnění příznaků nebo obnovení funkcí se soustředí na změny v životech. Centrum MHA Village, kde pracuji, pořádá každoročně předání cen nazvané Cena Zlaté Kachničky. Ceny jsou udělovány za úspěchy v samostatném životě, práci, vzdělávání, za abstinování, za péči o rodinu, za integraci do komunity. Pracovníci, klienti (v MHA Village říkají members členové), rodiny a dokonce veřejnost se spojují v potlesku oceněným. Jednoho roku mi jeden zúčastněný farmaceutický reprezentant v slzách řekl: To je to, co je opravdu důležité. Naši klienti nejsou už oběti strašlivých nemocí, s nimiž máme soucit. Jsou teď ztělesněným úspěchem a všichni tam vědí, kolik odvahy a práce to dalo toho dosáhnout. Najednou je recovery vidět všude. Ti, kteří se snaží pečlivě definovat recovery a založit ji na vědeckých (evidence-based) postupech, musí být opatrní, aby se nesoustředili jen na techniky a znalosti o recovery a neztratili za zřetele nadšení pro recovery. Abychom se změnili, potřebujeme jak znalosti, tak nadšení. 4

5 Teď stojíme na úbočí a shlížíme dolů na zaslíbenou zemi, ne asi na zemi mléka a strdí, ale na zemi energie, naděje a srozumitelnosti. Můžeme si nyní představit systém péče o duševní zdraví, kde užíváme všechny znalosti a dovednosti a pomáháme lidem k zotavení. Začínáme vidět, jaké to asi bude. Zdá se to dokonce dost blízko na to, abychom natáhli ruku a popadli to. Tak to pojďme popadnout! 5

6 Příležitost (nepřeložená kapitola Příležitost se věnuje možnostem aplikace Doporučení prezidentské komise - strategického dokumentu, který byl v době psaní článku v Kalifornii aktuální) Vzít transformaci osobně (tato nepřeložená kapitola zmiňuje několik klíčových životních zážitků autora a vysvětluje, proč si v recovery máme klást smělé vize) 6

7 Stupně osobní změny Vedoucí z Administrace služeb pro osoby se závislostí nebo s duševním onemocněním (SAMHSA) ve Washingtonu, D.C. zahájili implementaci doporučení Prezidentské komise. Vytvořili řadu pracovních skupin nad jednotlivými doporučeními. Jako jeden ze šedesáti vedoucích z celé země jsem byl pozván na setkání zaměřené na spolupráci mezi službami pro lidi s duševním onemocněním, službami pro lidi se závislostí a službami prevence závislostí. Dostali jsme instrukci, že máme být co nejvíce inovativní, že máme jít naprosto novými cestami, že máme zbořit zdi mezi námi s jednou podmínkou nesměli jsme měnit to, jak SAMHSA funguje a bořit bariéry uvnitř ní. Je ironií, že jsme následovali ducha těchto instrukcí naprosto přesně. Přišli jsme se stovkami nových nápadů, jak změnit kohokoli kromě nás samotných. Nemůžu se dočkat doby, kdy napíšeme Bílou Knihu, která říká všem ostatním, jak si myslíme, že by se měli změnit. Byl to myslím Mark Twain, který řekl: Jsem pro pokrok. Ale změny nemám rád. Je naprosto přirozené navrhovat procesy transformace, které nutí do změn ostatní proto, abych já mohl efektivněji dělat to, co už dávno dělám. To ale bohužel nebude fungovat. Aby byla změna skutečná, musíme všichni měnit sami sebe. Musíme přestat ukazovat na ostatní a začít dělat změny, kterými se posílíme navzájem. Úspěšný proces bude vytvářet změny na všech stupních. Zde je několik otázek, které si budeme muset zodpovědět. 1) Jak se posunou klienti a jejich rodiny od vymezování se vůči službám ke spolupráci, jak se stanou víc zodpovědní za vlastní zotavení, jak budou méně vyžadovat opečovávání a ochranu a jak se aktivně zapojí do systému na všech stupních včetně zaměstnání v něm? 2) Jak udělají pracovníci velké změny v rolích, hranicích, přijímání rizika, zplnomocňování, spolupráci, koučování, týmové práci, integraci do komunity, nadějeplnosti, podpoře růstu a v práci společně s lidmi s duševním onemocněním? 3) Jak budou služby a jejich vedoucí vytvářet kulturu zotavení, která zdůrazňuje naději, zdravé užití autority, začlenění do komunity a uzdravování? 4) Jak systémy, jejich administrátoři a kontroloři zapracují hodnoty recovery do infrastruktury a systémů zodpovědnosti a zajistí, že moc vychází zdola, z potřeb klientů, spíše než shora z požadavků těch, kteří to platí? 5) Jak místní komunity vybudují prostor pro pomoc v tom, aby se lidé s duševním onemocněním mohli zapojit do života komunity? 7

8 Klienti a jejich rodiny (na konci minulé kapitoly je pět odrážek, které vymezují specifické skupiny, jichž se transformace týká. První z nich je skupina klientů lidí s duševním onemocněním - a jejich rodin. Nechávám ji možná jen zatím nepřeloženou. I autor výše tvrdí, že měnit je třeba hlavně sebe, proto jsem jako první přeložil kapitolu následující, věnovanou pracovníkům.) 8

9 Pracovníci Doposud spoléhaly recovery služby na malé kontrakultury s dynamickým vedením, s pracovníky, kteří jsou odlišní nebo se měnit chtějí, s pracovníky bez kvalifikace a s pracovníky s vlastní zkušeností duševního onemocnění. Změna stávajícího stavu se současnými pracovníky bude, aby byla úspěšná, vyžadovat proaktivní proces změny pracovníků. Mladí absolventi vesměs přicházejí také s výjimečně nízkými znalostmi o recovery a jejích hodnotách, takže i v jejich případě je třeba začít se změnami od začátku. Věřit v recovery a rozumět mu Existuje značné množství studií, které podporují realitu zotavení lidí s vážnými duševními onemocněními, ale neučí se o nich, protože jim nikdo nevěří. Nejsou vyloučené proto, že by byly vyvráceny jinými studiemi, epidemiologickým výzkumem nebo i jen dobře zdokumentovanou odbornou debatou. Protože každý prostě ví, že recovery nenastává, není důvod ho vyučovat. Toto přesvědčení - stejně jako všechny předsudky jde změnit většinou jenom prostřednictvím zkušenosti, nikoli rozumovými argumenty. V současnosti zkušenosti téměř všech profesionálů vylučují recovery. Prakticky všechny typy léčby jsou zaměřeny na zachování bezpečnosti v krizi nebo na předcházení krizím budoucím ( stabilizace ). Platíme krizovou péči, učíme lidi popisovat své potřeby termíny krize a dokonce myslíme v jazyce krize. Nepodporujeme péči o zotavení, neučíme lidi popisovat své potřeby v termínech recovery ani myslet v jazyce recovery. Výsledkem toho je, že nikdy zotavení nezažijeme a to i přesto, že někteří klienti si vedou překvapivě dobře. Loni jsem vedl trénink v recovery pro skupinu klientů, kteří už předtím o zotavení slyšeli. Moderoval jsem emotivní debatu, při které každý vyprávěl následující čtyři příběhy: 1) Popiš, jak se tvé srdce setkalo se sférou péče o duševní zdraví. 2) Popiš osobu, se kterou ses tam setkal a která to dělala dobře. 3) Popiš situaci, ve které jsi důležitou součástí toho, když to někdo dělal dobře. 4) Popiš situaci, ve které ses naučil něco důležitého od někoho, komu ses snažil pomoci. Recovery je všude kolem nás a čeká, abychom ho zakusili. Jako když se učíte jazyky obecně, tak také jazyk recovery vyžaduje naučit se základní pravidla a pojmy, budovat slovní zásobu, hodně trénovat a trávit čas se zkušenými mluvčími tak, abychom byli schopní v jazyce myslet. Jen velmi málo z nás jsou rodilí mluvčí, ale mnoho nás už prožilo zkušenost zotavení se z vlastních životních tragédií. Tato zkušenost nás může v učení významně posunout, musíme ale přestat oddělovat osobní a pracovní život. Potřebujeme, aby pracovníci, kteří jazykem recovery mluví, vedli služby a formovali firemní kulturu, aby byly opravdu vybudované na recovery. Když začneme v jazyce recovery myslet, začneme zotavení všude kolem sebe vidět. Tak můžeme v recovery uvěřit a dál ho šířit. Posun od pečování k zplnomocňování Jedna z prvních a často nejtěžších změn, které pracovníci musí udělat, aby se efektivně prosadilo recovery, je přestat opečovávat. Mnohé z naší přirozenosti i z toho, co nás učili, nás svádí 9

10 k opečovávání. Je tak příjemné o někoho pečovat! Připadá nám, že to je to, co máme dělat. Ale opečovávání často není ten nejlepší způsob, jak péči poskytnout. Lidé se opečováváním nezotaví. Opečovávání vlastně naopak často zabrání lidem v možném pokroku. Na druhé straně mnoho lidí je znevýhodněných, křehkých, ohrožených. Hrozí jim skutečné nebezpečí, někdy i smrt. Nepotřebují ochranu? Musíme se naučit dát lidem péči, v některých situacích je dokonce chránit, ale přitom být více zplnomocňující než opečovávající. To je klíčová změna. Když se setkáme s lidmi bojujícími s jejich nemocí, kteří v rozmotávání jejich života dělají velice nešťastná rozhodnutí, musíme jim pomoci. Ale nesmíme je manipulovat, rozhodovat za ně, vnucovat jejich životům naše struktury. Máme je trpělivě provázet v tom, jak si život řídí. Jeden zkušený psychiatr, který u nás v MHA Village asi měsíc pracoval, řekl, že to hlavní, co se naučil, bylo nepřebírat za klienty příliš zodpovědnosti. Do té doby si neuvědomoval, jak moc byl otcem, který přebírá zodpovědnost za jejich životy, což nebylo vůči nim moc respektující. Potřeboval se naučit více vyjednávat a plánovat a méně říkat lidem, co mají dělat. Jednou jsem navštívil léčebnu v Malajsii, kde jsou stigma a ostuda tak silné, že se lidé, kterým je duševní nemoc diagnostikována a potvrzena, jen těžko mohou vrátit ke svým rodinám a do svých obcí. Pracovníci zareagovali tím, že proměnili tradiční opečovávací oddělení v oddělení samosprávné. Pacienti postupně převzali zodpovědnost za sebe a pomáhali si navzájem při medikaci, vaření a úklidu, dokonce pracovali v továrně na nábytek, kterou v nemocnici založili. Vyžadovalo to víc pracovníků a peněz, než tradiční oddělení kdy mělo, ale výsledek byl zotavení. Mnoho z pacientů se zcela zbavilo svých onemocnění a jejich rodiny jejich návrat vítaly. Vrátili se do života. Opakem opečovávání není zanedbávání. Opakem přebírání zodpovědnosti není opuštěnost. Nemocnice musí lidi učit, jak krizi zvládat a ne je násilně stabilizovat. Domovy a chráněná bydlení se musí vrátit ke svému původnímu smyslu: domů na půl cesty, míst, kde se lidé naučí pečovat o domovy své vlastní, nesmí to být odkladiště lidí, aby nebyli vidět. Psychiatři mají učit lidi užívat léky ke zlepšení kvality života, ne jen předepisovat stále to samé dokud se neobjeví krize. Když se nenaučíme facilitovat osobní růst, moc často se neobjeví. Posun od léčení nemocí k zlepšování života V medicínském modelu je nemoc v centru univerza a všechno ostatní práce, sebepojetí, rodina, přátelé, škola, domov, způsobilost k právním úkonům a dokonce vztah k Bohu se točí kolem ní. Zkoumáme nemoc, vytváříme si vztah k nemoci (zvaný diagnóza), léčíme nemoc ve víře, že všechno ostatní přijde samo, když budeme o nemoc správně pečovat. Ideál je léčení nemoci, recovery nikde. Jako v předkopernikánském pohledu na svět, kde Země byla ve středu a všechno se točilo kolem ní, realita neodpovídá modelu úplně dobře. Symptomy neimplikují nutně postižení. Pouhé odstranění bariér způsobených nemocí málokdy vede k úspěchu. Reakce na placebo, neochota pacienta spolupracovat na léčbě (non-compliance), malý vhled, špatný terapeutický vztah, překvapivé vymizení příznaků to vše se vzpouzí jednoduchému vysvětlení. 10

11 V recovery modelu stojí ve středu lidé a všechno ostatní včetně a to je často důležité jejich nemoci krouží kolem nich. Zkoumáme jejich životy, zkušenosti a přesvědčení, problémy a zklamání, naděje a sny, bolesti i radosti. Budujeme vztah, který je postaven na sdílených emocích. A pomáháme jim uzdravit přímo jejich životy. V raných recovery službách byla jistá tendence vidět psychiatry jako hlavní ztělesnění toho, co se má měnit a opouštět. Jsme ti, kteří jsou kompletně vzděláni na základě medicínského modelu. Není proto překvapením, že mnoho psychiatrů se staví proti recovery ještě dřív, než ho zažijí na vlastní kůži. Jak recovery služby zrají, zjišťují, že zotavení potřebuje větší a ne menší zapojení psychiatrů. Psychiatři musí být součástí vstřícného systému a budovat s lidmi vztahy, nesmí být neznámí předepisovači léků podle údajů z karty. Musíme se stávat součástí terapeutického týmu a součástí služby, abychom předešli tomu, že se špatně zaléčená nemoc stane nežádoucím centrem pozornosti. Když se podaří, že jsou léky aplikovány ve spolupráci s ostatními a zaměřeny na naplnění životních cílů, je to často důležitá složka procesu zotavení, mnoho klientů říká, že to je ta nejdůležitější. Množství pracovníků (a řada finančních zdrojů) usiluje o to, pomáhat lidem přímo v jejich každodenním životě. Když s někým nakupujeme nebo čekáme nekonečně dlouho na úřadě, ptáme se sami sebe: Tohle je to, kvůli čemu jsem studoval? Lépe se cítíme, když vedeme kurz sociálních dovedností, než abychom skutečně šli s někým do klubu a dodali mu kuráž požádat dívku o tanec. Nicméně je obvykle efektivnější spolu s klientem opravdu bydlení nebo práci sehnat - učit se za pochodu, než v terapeutickém sezení mluvit o strachu, který z toho mají. Možná nejvážnější problém našeho současného systému je, že se nám nedaří zapojit mnoho lidí s vážnými duševními onemocněními. Často si stěžují, že jim skutečně nepomáháme nebo že je skutečně neposloucháme. Říkají nám, že nechtějí léčbu, že chtějí práci nebo bydlení. Tento problém se podstatně řeší, když se posuneme od léčení nemocí ke zlepšování života. Najednou jsme s nimi na stejné straně barikády. Setkáváme se s nimi tam, kde právě jsou. Jsme připravení jim poskytnout jak laskavou podporu (charity), tak léčbu. Učili mě, že na počátku dobré léčby je dobrá diagnóza. Nesouhlasím s tím. Myslím, že na začátku dobré léčby je dobrý vztah. Diagnóza může přijít později. Nejprve se musíme spojit a vybudovat důvěru tím, že klientům přímo pomáháme zlepšit jejich život. Posun od odtažitého experta k citově angažovanému průvodci Když lidé poprvé onemocní vážným duševním onemocněním, může se zdát, že je to zcela pohltí. Rodina se rozpadá, práce nebo vzdělání jsou pryč. Přátelé mizí. Sebeúcta, důvěra, sociální role, dokonce Bůh, všechno se propadá do hlubiny. Stávají se schizofreniky. Svět, který znali, se mění na krajinu utrpení. V této situaci jim obyčejně nabídneme odborně certifikovanou mapu s informacemi typu schizofrenie je biochemická nerovnováha v dopaminovém hospodářství mozku. Je potenciálně genetického původu. Léky a trénink dovedností může symptomy zredukovat. a tak dále. Může to být dobrá nebo špatná mapa a obecně je určitě užitečné mapu dostat, když je člověk ztracený a zmatený. Ale není to zdaleka to samé, jako když máte průvodce, který jde s vámi. Místo rozdělování 11

12 map z výšin bychom měli sejít dolů a - jako když Vergilius doprovází Danteho devíti úrovněmi pekla lidi podržet, držet je za ruku a pomoci jim tím projít. Někteří z nás se stali dobrými průvodci, protože si peklem prošli sami, i když samozřejmě ne tím samým. Někteří z nás se stali dobrými průvodci, protože už společně prošli tu cestu mnohokrát a od cestovatelů, se kterými šli, se mnohé naučili. V obou případech role průvodce vyžaduje větší zapojení citů, než jsme byli zvyklí. Dobrý průvodce se dívá na svět očima toho, koho doprovází. Dobrý průvodce čas od času nechá doprovázeného, aby vedl. Dobrý průvodce se mění každou cestou, kterou vykoná. Ale nás nikdo jak se stát dobrými průvodci neučil. Nás učili, jak se stát profesionály na vydávání map. Rozostření hranic a vymezení v rolích, aby se pomohlo uzdravování Když jsem začínal jako doktor, měl jsem pacienta, který říkal, že se necítí dobře v mé pracovně na klinice, protože cítí, že ovládám energii v místnosti. Nemůžeme jít na bowling nebo někam jako přátelé a opravdu si popovídat? ptal se. Můj supervizor mi vysvětlil, jak byl manipulativní a jak chtěl podkopat mé profesní hranice a že kdybych mu vyhověl, jak bych ztratil jakoukoli možnost mu pomoci. Tak jsem trval na mé pracovně a on přestal chodit. Můj supervizor mi řekl, že někteří pacienti prostě nejsou pro léčbu připravení. Kdybych byl shromáždil data o pacientech z naší kliniky, byl bych zjistil, že většina lidí, včetně ukázkových pacientů léčených mým supervizorem, nebyli připravení na léčbu. Ale možná jsme to byli my, kdo nebyl připravený na ně. Můj supervizor se řídil principy, které znal z práce se svými dobrovolnými pacienty v soukromé psychoanalyticky orientované praxi. Znal také lidi s vážnými duševními onemocněními z léčeben, které nemohli opustit. Tato pravidla pak předal mé generaci. Tato pravidla ale moc dobře nefungují na spádových ambulancích, které slouží lidem s vážnými duševními nemocemi, kteří jsou zbídačení, mají rozbité životy a snadno z léčby vypadnou. Mnoho zkušených pracovníků to ví, a protože poznali, co funguje, vyvinuli si svůj vlastní styl, který by ale před svým starým supervizorem nepřiznali. Využívají osobní informace, zásobují pacienty jídlem, objímají je, pomáhají jim s praktickými problémy, vystupují v různých rolích a dokonce pacienty navštěvují doma. Takoví se stali ukázkovými recovery pracovníky, aniž by si to uvědomili. Ti by měli budoucí generaci učit. Pravidla o hranicích jsme vytvořili, abychom si byli jistí, že ani pacienti, ani pracovníci nebudou poškozeni. Nechceme sexuální kontakty, napadání, zneužívání nebo citové jizvy. Protože to jsou reálná rizika, jak můžeme tato pravidla překročit, aniž bychom spustili příval problémů? Zde jsou odpovědi vedoucí ke změně. Místo spoléhání na oddělení a stráže, které nás ochrání, můžeme zmírnit rozlišení my versus oni a podporovat větší vlastní zodpovědnost. Můžeme dělat v týmech v otevřeném prostředí, kde si můžeme navzájem i fyzicky pomoci. Můžeme společně sdílet své pocity a dělat pro sebe navzájem. Můžeme vytvořit terapeutické prostředí, kde péče o sebe navzájem je důležitější než tajnosti. Můžeme vytvořit silnou emocionální strukturu s množstvím propletených vztahů, kde bude naše citová zranitelnost ve větším bezpečí. 12

13 Ale je těžké s tím něco udělat, dokud z toho máme strach. Mnozí pracovníci byli traumatizováni lidmi, se kterými děláme, jak citově, tak fyzicky. Mnoho z nás má jizvy. Mnoho z nás se naučilo od lidí, kterým pomáháme, držet odstup. Můžeme to udělat lépe. Abychom někoho opravdu uzdravovali, musíme mu být emočně blízko, dostat ho pod kůži, aby i on měnil nás. Ano, můžeme být nápomocní, aniž bychom šli příliš daleko. Můžeme vydávat léky. Můžeme případově vést. Můžeme poradit. Ale nemůžeme uzdravovta. Recovery je uzdravující proces a k jeho dosažení je třeba citová blízkost. Jakkoli to může znít překvapivě, myslím si, že dovolit si citovou blízkost k ostatním je asi ta nejtěžší změna, která je třeba. Přesun do komunity Když jsme zavřeli léčebny a deinstitucionalizovali jsme pacienty, doufali jsme, že budou žít v místních komunitách. Jenom jsme si my sami nebyli jistí, že tam my chceme žít s nimi. Tak jsme si přinesli své nemocnice s sebou. Vybudovali jsme denní stacionáře, následnou péči, částečnou hospitalizaci. Přinesli jsme si zdravotní dokumentaci, multidisciplinární týmy, naše role a celou kulturu. A večer zamkneme dveře, abychom byli v bezpečí, a necháme pacienty jejich osudu. Většina lidí s duševním onemocněním nemá skoro žádné peníze. Jsou nuceni žít v chudobě, v problémových čtvrtích. My vylezeme z našich zařízení, jen když je urgentní krizový výjezd. Vypíšeme papíry k nedobrovolné hospitalizaci a necháme policii nebo záchranku, aby pacienta odvezla do nemocnice, kde bude pod kontrolou. Ale co když prostě potřebují každodenní pomoc? Doporučíme ústav nebo chráněné bydlení a navrhneme, že by jim mohli pomáhat třeba jejich rodiče. Rodinám nabídneme psychoedukaci, pokud tedy zvládnou dorazit na kliniku. Pokud ale chceme opravdu budovat životy v komunitách, musíme opustit naše zařízení a být v komunitách s nimi. Když se bojíme navštívit je v jejich domovech nebo jít s nimi, když doprovází děti do školy, jakou pomoc jim vlastně chceme poskytnout? Nebudeme moc důvěryhodní, pokud nevstoupíme přímo do jejich světa. Jedna zvláštní věc se stane, když naše kanceláře opustíme: začneme si více vážit lidí, kterým sloužíme. Vidíme, s čím se denně potýkají. Někdy se naši pracovníci z MHA Village vracejí se slzami v očích. Jiná zvláštní věc, která se stane, je, že lidi, kterým sloužíme, začnou víc brát nás. Ukážeme, že nám stojí za to opustit kancelář a jít se podívat, jaký je jejich opravdový život. Pokud chceme ukázat, že nám o ně jde, je jedna návštěva doma lepší než tucet setkání v kanceláři. Není to o výplatní pásce, jsou pro nás skutečně důležití. Někdy je naším úkolem pomoci lidem vycházet lépe s jejich místní komunitou, někdy je naším úkolem pomoci místním komunitám, aby se přizpůsobily ony. Když opustíme kanceláře a vidíme, jakým životem lidé žijí, jsme často šokovaní. To je dobrý začátek pro to stát se dobrým vyjednavačem v komunitě. Když vidíme jejich životy vlastníma očima, umíme se zdravě naštvat a bojovat za ně. 13

14 Služby a jejich vedoucí Systémy, jejich administrátoři a kontroloři Místní komunity (tyhle tři kapitoly na překlad zatím čekají. Nás se stejně nejvíc týká kapitola Pracovníci.) 14

12 aspektů transformace pracovníků

12 aspektů transformace pracovníků 12 aspektů transformace pracovníků Mark Ragins, Los Angeles, 2004, http://mhavillage.squarespace.com/writings/ O autorovi Mark Ragins je psychiatr, ředitel pro léčbu centra MHA Village v Los Angeles, USA

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec

PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec PEER průvodce pro osoby s duševním onemocněním, jako příklad dobré praxe Ing. Václav Rolenec Realizováno v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/D6.00237 Práh-podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním 2.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

A. Bezpečnostní tašku si nechám přichystanou tak, abych se k ní kdykoli dostala a mohla rychle odejít.

A. Bezpečnostní tašku si nechám přichystanou tak, abych se k ní kdykoli dostala a mohla rychle odejít. Co mohu dělat pro své bezpečí ve chvíli akutního ohrožení? A. Bezpečnostní tašku si nechám přichystanou tak, abych se k ní kdykoli dostala a mohla rychle odejít. B. O násilí v mé rodině mohu říci a požádat

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

O NÁS, S NÁMI. Zkušenosti lidí s duševním onemocněním s důsledky omezování svéprávnosti. 30. září 2015 Jan Jaroš z. s. KOLUMBUS

O NÁS, S NÁMI. Zkušenosti lidí s duševním onemocněním s důsledky omezování svéprávnosti. 30. září 2015 Jan Jaroš z. s. KOLUMBUS O NÁS, S NÁMI Zkušenosti lidí s duševním onemocněním s důsledky omezování svéprávnosti 30. září 2015 Jan Jaroš z. s. KOLUMBUS OBSAH PŘEDNÁŠKY Strategie reformy psychiatrické péče skupina č. 5 Legislativa

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Účinné faktory terapeutické práce v substitučních programech

Účinné faktory terapeutické práce v substitučních programech Účinné faktory terapeutické práce v substitučních programech Autoři: Markéta Miláčková, Štěpán Smolík, Martin Větrovec Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum, Praha Srovnávací tabulka

Více

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě?

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Marina Barnard Centre for Drug Misuse Research (Centrum pro výzkum zneužívání drog) University of Glasgow Počet problémových rodičů užívajících drogy

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John

PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR. S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John PhDr. Pavel Čáslava, Etická komise APSS ČR S použitím přednášky Stephena Weye, University College of York St John V současné době existuje široký rozsah asistivních technologií a na nich postavených řešeních

Více

CASE MANAGEMENT S DROGOVÝMI UŽIVATELI

CASE MANAGEMENT S DROGOVÝMI UŽIVATELI CASE MANAGEMENT S DROGOVÝMI UŽIVATELI Ondřej Jedlička Renata Školoudová Sananim z.ú. ondrej.jedlicka@sananim.cz skoloudova@sananim.cz VZNIK PROGRAMU V RÁMCI SANANIM Z.Ú. v první polovině roku 2012 pod

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby?

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Mýty a pravdy kolem lidí s autismem PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. Základní mýty ohledně lidí s PAS - člověk s autismem = problém, - sociální služba

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady:

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 1.8.6 Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 010805 Pedagogická poznámka: Na začátku každé rozkládací hodiny jsou přidány příklady na opakování úprav mnohočlenů. Důvod je jediný, čtyři

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Martin Fojtíček. Seminární práce pro kvalifikační kurz sociální pracovník

Martin Fojtíček. Seminární práce pro kvalifikační kurz sociální pracovník Aplikace závěrů studie Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis na dva základní texty recovery centra MHA Village, Los Angeles, USA Seminární

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10. Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Výzkum diskriminace a stigmatu

Výzkum diskriminace a stigmatu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Výzkum diskriminace a stigmatu Mgr. Pavla Šelepová, Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, 4. - 6. 11. 2010 Výzkum

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Peer konzultant. ve vašem týmu. Jan Stuchlík Agáta Zajíčková

Peer konzultant. ve vašem týmu. Jan Stuchlík Agáta Zajíčková Peer konzultant ve vašem týmu Jan Stuchlík Agáta Zajíčková OneDrive Program kurzu I. Úvod II. Kdo je peer konzultant Přestávka VI. Kde a jak začít VII. Jak by měl být PK připravený Přestávka III. Historický

Více

Aktivity sdružení jsou součástí Individuálního projektu na sociální služby Pardubického kraje II.

Aktivity sdružení jsou součástí Individuálního projektu na sociální služby Pardubického kraje II. PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ WWW. PDZ. CZ Nejvíce mi pomohli ve všem se vyznat. Co to vlastně mám za nemoc jaké mám možnosti podpory dokonce i se zaměstnáním. Konečně se cítím, že mám život ve svých rukou. Aktivity

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vybudování centra aktivačních služeb pro mládež s onemocněním schizofrenií Projekt DOTYK CZ 1.07/1.2.00/

Vybudování centra aktivačních služeb pro mládež s onemocněním schizofrenií Projekt DOTYK CZ 1.07/1.2.00/ Vybudování centra aktivačních služeb pro mládež s onemocněním schizofrenií Projekt DOTYK CZ 1.07/1.2.00/14.0128 Vstupní údaje k projektu Historie myšlenky pomoci Dlouhá a důkladná příprava projektu Realizace

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL III. setkání, středa 13. dubna 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

Nízkoprahové Zaměstnávání. Ing. Mgr. Aleš Herzog, TP SANANIM

Nízkoprahové Zaměstnávání. Ing. Mgr. Aleš Herzog, TP SANANIM Nízkoprahové Zaměstnávání Ing. Mgr. Aleš Herzog, TP SANANIM Program 9.30 10.30 Představení všech zúčastněných a jejich projektů nízkoprahového zaměstnávání. 11.20 12.20 Různé podoby zaměstnávání. Co je

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ

Obsah. Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ Obsah Obsah Jak manipulovat s lidmi (a nenechat se s m zmanipulovat) VÃNOV NO PODÃKOV NÕ vii VII VII vod 1 Kapitola 1 Manipulace s lidmi obecnï 3 Kapitola 2 SystÈmy a jejich ch p nì 5 Kapitola 3 Komunikace

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Armáda spásy. Průvodce pouliční medicínou. Srdce Bohu, ruce lidem.

Armáda spásy. Průvodce pouliční medicínou. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy Průvodce pouliční medicínou Srdce Bohu, ruce lidem. OBSAH Předmluva 5,7 Definice 9 Programové prohlášení 9 Filozofie 9 Základní principy 9 12 Praxe 12 Terénní práce 12 14 Oděv a chování při

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Potřeba Rychlá prověření Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Spotřebitelé si nemyslí, že něco potřebují a čekají, pokud je ostatní spotřebitelé nepřesvědčí. Spotřebitelé

Více

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více