Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina"

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 2 r o č n í k úvodník Milí spoluobčané, vydáváme téměř letní číslo našich Dobroučských novin a mně se zdá, že topná sezóna ještě není zcela u konce. Pamatujete někdo takové počasí o dobroučské pouti? Můžou za to tři zmrzlí muži, nebo se planeta Země na pohodlné lidstvo už opravdu zlobí? Špatné ovzduší, plýtvání životadárnou vodou, hromadící se odpadky atd. To jsou ekologická témata, nad nimiž by měl přemýšlet každý z nás. V našich novinách najdete důležité informace související s touto problematikou. K pěknému čtení patří historicky cenné a tolik autentické vzpomínání pana Špinlera u příležitosti oslav konce 2. světové války - 8. května. Za pozornost stála i další návštěva přátel z Itálie, která nás v letošních studených jarních dnech zahřála u srdce. Italové pro nás připravili výborné špagety na tradiční akci Stavění máje. Snad se nasytili i šprýmaři, kteří májky předčasně kácejí, a tak nám naše májka tento rok vydržela! A co vaše nohy? Vydržely pochod Přes kopce a dolíky? Tak to můžete vyrazit i na Běh dobroučským krajem nebo na Cykloklání lanšperským panstvím. Vidíte, že akcí je stále dost a dost. To aby se pak jeden rozkrájel. Ale to po vás nikdo nechce. Co prosím, že chcete být u všeho, mít přehled? Od toho jsou různá setkání, jako bylo na Kočtině, kde druhým lidem povyprávíte, co jste zažili vy, a oni zase poví vám, s čím se setkali oni. Jen si to chce umět užít. Že nemáte čas někde klábosit a vysedávat? V takovém případě si přečtěte v našich novinách například článek o tom, jaká byla výstava místních divadelních ochotníků a Campanuly. A co s vámi dělá myšlenka na blížící se prázdniny? Dveře školy a na chvíli i školky se uzavřou a rodičům nastanou starosti. Kdo má,,hlídací babičky, má vyhráno. Ale ani dětské tábory s různou tematikou nejsou špatné. Takže zařiďte vše potřebné, nezapomeňte ještě promyslet nabídku na elektronickou aukci elektřiny a plynu a pak už se nechte unášet tím dovolenkovým časem. Relaxujte, buďte sami sebou a výsledky v podobě dobré nálady a spokojenosti se jistě dostaví. Přejeme vám všem slunečné léto a vydařenou dovolenou. Nezapomeňte na obezřetnost doma i v zahraničí, ale hlavně na bezpečnost při cestování. V čase,,babího léta se s vámi těším opět na shledanou. Dita Hasíková Zapojte se do elektronické aukce na nákup elektfiiny a plynu Obec Dolní Dobrouč, Města Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk a Obec Lukavice po vzájemné dohodě umožní občanům a živnostníkům společný postup při Začátkem června jsme uzavřeli smlouvu o dílo s vítězemvýběrového řízení společnostíagrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí a zahájili tak aktuality nákupu elektrické energie a plynu. Více informací naleznete na straně 2 nebo na letácích, které vám byly doručeny do schránky. - red - Sraz rodákû na Koãtinû Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina Dobroučských vůbec neví. V rubrice aktuálně vám tuto akci přiblíží zástupci pořadatelů. - red - Zahájena oprava budovy koly Den osvobození stavební úpravy, které by měly být ukončeny asi v polovině února r Více na str red - Velmi důstojným uctěním památky obětí II. světové války byl pietní akt u pomníku padlých. V podvečer ve středu se k slavnostnímu pochodu za doprovodu Dechové hudby Dolní Dobrouč sešli v hojném počtuzástupci místních spolků, zastupitelstva obce i místní občané. Věnec ke Lvu - pomníku padlých - položil a krátký projev pronesl radní obce pan Ing. Petr Kolář, který by tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným. Podařilo se nám tuto tradici opět dostat do podvědomí občanů a společně tak uctít ty, kteří za naši svobodu položili život. - red -

2 č í s l o 2 r o č n í k str.2 aktuality Elektronická aukce elektfiiny a plynu Vposlední době se na mě obrátili někteří z vás s požadavkem, zda by nebylo možné zajistit pro občany levnější nákup elektřiny a plynu po vzoru Říčan a obdobným způsobem jako to připravují města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Přestože nejsem úplným optimistou a jsem v těchto záležitostech obezřetný, rozhodl jsem se požádat o spolupráci okolní města a obce, která tuto elektronickou aukci připravují. Jsem rád, že jsme se mohli připojit k Letohradu, Žamberku, Jablonnému nad Orlicí a Lukavici a společným postupem umožnit občanům a živnostníkům zapojit se do elektronické aukce na nákup elektřiny a zemního plynu. Sběr dat v Dolní Dobrouči proběhne v pátek od 10 hod. do 17 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě. Předesílám, že účast v aukci je pro občany dobrovolná a záleží pouze na vás. Důležité je, že nebudete platit žádné poplatky akuzavření smlouvy vás nic nezavazuje, přestože se elektronické aukce zúčastníte a poskytnete údaje. Za upozornění ovšem stojí, že se u obou komodit soutěží pouze část celkové ceny, kterou Datum Místo Od Do Pondělí Letohrad Dům kultury 13 hod 19 hod Pondělí Lukavice Obecní úřad 14 hod 18 hod Středa Žamberk Radnice 13 hod 19 hod Pátek Jablonné n. Orl. Stará škola 10 hod 19 hod Pátek Dolní Dobrouč Obecní úřad 10 hod 17 hod Pondělí Žamberk Radnice 13 hod 19 hod Středa Letohrad Dům kultury 13 hod 19 hod Pondělí Letohrad Dům kultury 13 hod 19 hod Středa Žamberk Radnice 13 hod 19 hod platíte, tj. u elektřiny silová elektřina a u plynu cena za dodaný plyn. Detailní informace získáte na letáčku, který vám byl dodán do schránky, nebo přímo na uvedených kontaktních místech. Pavel Šisler starosta obce Ochutnávka italsk ch tûstovin zpestfiila tradiãní Stavûní máje Stavění máje letos připadlo na poslední dubnovou neděli , kdy zastupitelé, přátelé z Marca, technická četa a dobrovolníci tradičně bez použití techniky májku postavili. O doprovodný program se postaraly děti a učitelky z mateřské školy, premiérově žáci Taneční školičky Dolní Dobrouč a Dobroučská dechová hudba. Občerstvení včetně hasičského trdla zajistili členové sportovního týmu SDH Lanšperk. Výtěžek z prodeje byl použit na opravu sportovní stříkačky SDH Lanšperk. Velkým zpestřením celé akce byla ochutnávka tradičních italských těstovin a vína, kterou zajistili přátelé z italského Marca. Již v sobotu přijela družina italských přátel Comitato Carnevale Marco a připravovala omáčku na těstoviny v kuchyni mateřské školy. Děkujeme paní ředitelce a osazenstvu kuchyně za laskavé zapůjčení prostor a vybavení. Vneděli si pak italští přátelé vytvořili zázemí u budovy bývalého ESA, kde na plynových hořácích, přímo před zraky návštěvníků, vařili špagety a servírovali je občanům. K ochutnání bylo také dovezené víno a káva. Vše bylo výborné, o čemž svědčil i zájem občanů. Stavění máje mělo letos díky italským přátelům velkou účast občanů. Májka vydržela zdobit centrum obce po celý květen. Naštěstí ji žádný recesista nepokácel. - red - Cestou po obci - fototéma pro Dobrouãsk rok 2014 Opět máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok. Vaše snímky mohouprovázet celým rokem všechny občany Dobrouče. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2014 je Cestou po obci (Dolní a Horní Dobrouči a Lanšperku). Je na vás, jak s tématem naložíte. Očekáváme fotografie zachycující samotné cesty, silnice, uličky, které jsou pro naši obec přímo typické. Mohou to být také záběry všeho, co cestou po obci vidíte a potkáváte. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budou otištěny spolu se jmény autorů v Dobroučském roce 2014, další snímky budou uveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Cestou po obci - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Pražákové nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red -

3 č í s l o 2 r o č n í k str.3 Dobrá tradice Tak jako každou poslední sobotu v květnu, i letos se setkalo na 90 příznivců malebné části naší obce Kočtiny. Někteří jsou přímými rodáky, jiní zde mají prostě jen kořeny zkrátka společný znak, kvůli kterému netřeba psát zvláštní pozvánky, vytvářet plakáty, letáky, jakkoli marketingově působit na podvědomí. Prostě každý rád odvolal, co rodina a sociální okolí původně plánovaly, a rád si uvědomil, že má vlastně zásadně jiný a jasný program, za kterým nelze nejít. Na tom nic nemění ani fakt, že to mají někteří i 300 km daleko. Před 10 lety byla zasazena památeční lípa a vybudováno posezení, chcete-li místo odpočinku pro náhodné kolemjdoucí i cykloturisty v místě s pěkným výhledem na panorama Orlických hor. Program letošního jubilejního ročníku srazu byl specificky bohatý trval, vzdor ne zcela optimálnímu počasí, přes celé odpoledne až do pozdních nočních hodin. K tanci, zpěvu i poslechu zahrála Dechová harmonie z Letohradu, recitovaly se básničky, byly vysazeny rostlinky na uctění minulosti, přítomnosti a budoucnosti, slova uznání sklidil i pan starosta Pavel Šisler za svoji neformální účast a pár hřejivých slov do mikrofonu. Všichni, od nejmladšího sotva dvouletého účastníka, který neváhal nechat se přivézt, až po nejzkušenějšího (89), který přišel po svých, se jednomyslně shodli na tom, že tradici s takovým fundamentem nelze narušit ani přerušit a už se těší na příští 11. ročník. Všem vám ze srdce přejeme být součástí tak spontánního a láskyplného kolektivu! Kočtiňáci Pěkně všechno začíná, když se vzpomíná, co přináší nám Kočtina. Co se přenáší generacemi z otce na syna. Až z výšky jsou vidět ty krásné stříšky pasující mezi stromové šišky. Inu, když vzpomenu si na Kočtinu, nepominu psinu,krutou zimu, huňatou peřinu, kde si odpočinu po zabijačce a kynu. Místo činu - vždyťveškerou dřinu každou vteřinu časového úhynu dali všichni Kočtiňáci do vývinu svého života zadaného v pinu lásky, štěstí, laskavosti, pracovitosti, upřímnosti, vstřícnosti, vytrvalosti, dobrodružství, zkrátka všech ctností. To vše díky máminu závinu. Když dostanu slinu na svačinu a spočinu v blízkosti, když se přivinu, tak mě pohostí v hojnosti k plnosti, abychom si odnesli z Kočtiny pocit čistoty a neviny. Amy potomci pak šíříme a rozdáváme do celého světa, jak jsme se všichni rozprchli, jako když šlápneme na minu, jen příjemné noviny. Aposelství ticha, klidu, míru v duši nám srdce rozbuší dojetím nad takovým přijetím, že i hluší slyší šustot a šumění stromů, co vysílají zprávy domů. KOČTINO, jak Ti to sluší! Jsi nádherným parkem, jsi skvostem, místem, kde se neruší. Jsi oázou v poušti, když v hustém houští najdeš přírodní krásu. Já žasnu nad zahradou kvítí, úrody, co rozsvítí maják v moři myšlenek, když se ve vzpomínkách vracíme do plenek. Jsi pramenem poznání čisté vody, co koluje nám v žilách, aby další generace, co nejlépe žila v silách získaných právě tady, mezi hrady, chráněna horami v pohraničí. Dává nás dohromady, sjednocuje, neničí, aťse slunce směje nebo vítr fičí. Před stoletím, deseti lety nebo teď všichni máme stejné lýčí z Kočtiny - rodné krajiny a to léčí. Zde klíčí semeno dobráka - kočtinského rodáka! Vivat Kočtině hned, na co čekat do dalších let a proč se vracet zpět, když jsme tu teď a tady se svými vnady, nápady, talenty, schopnostmi a radostmi ve zdraví takovém, co jsme do něj dali, a starostmi Vzpomínka na Koãtinu takovými, co mysl zahalí, aby to dalo smysl. Vnáším ti, Kočtino, poděkování za hojnost odevzdání pro každého, co unese a dál to štěstí roznese do všech koutů světa. Stačí jedna věta: AŤ RADOSTALÁSKANÁM VŠEM STÁLE VZKVÉTÁ! Kočtino, má drahá ženštino, v rovině rodin společně prožitých hodin v domovině nám v srdci zůstane to bohatství, co dáváš všem ukotvené do spodin času zimy nebo léta jako poselství o možném štěstí celého světa. Třikrát VIVAT KOČTINO, milá domovino! Pozvedám číši! Nalejme si čisté víno na minulost, přítomnost a budoucnost. Co bylo, bylo sečteno. Co je chtěno, je ctěno. Co bude, bude obdařeno jako ctnost, neboť, co jsme kdysi zasili, nás dnes posílí! Tato přednost překlene most našeho snažení a úsilí k vzájemné lásce našich obydlí. Vážení a milí, doba sílí! Aťpozná každý host našeho kraje, že Kočtina je skvost ráje, kde radost zraje. Proto aťhudba hraje. Vivat, je povoleno zpívat, zívat i jen se tak dívat do háje, když obloha modrá je, a vyzývat Vás k vzájemnému poděkování za vše, co je nám k mání. Já děkuji moc, za moc, co dnešní noc promění nemoc v láskyplnou velmoc. AŤ S VĚKEM JE KOČTINALÉKEM! Jarča

4 č í s l o 2 r o č n í k str.4 usnesení Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 13. kvûtna 2013 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Petru Bartošovou a Jaroslava Chotěnovského. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZO schvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HUO/1046/2013-HUOM- Rp 5869/F2011, pozemkové parcely parcelní číslo 49 o výměře 605 m 2, a pozemkové parcely parcelní číslo 63/2 o výměře 1075 m 2, v katastrálním území Horní Dobrouč, do majetku Obce Dolní Dobrouč, od České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, v předloženém znění. 6. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 252/1 o výměře 323 m 2, v katastrálním území Horní Dobrouč, panu P. P., za kupní cenu 60,-Kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 7. ZO schvaluje prodej nově utvořené stavení parcely parcelní číslo st o výměře 7 m 2 (oddělené z pozemkové parcely č. 459/3 geometrickým plánem č /2012) v katastrálním území Dolní Dobrouč, pod stavbou trafostanice v lokalitě Havlův palouk, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ , za kupní cenu 150,00Kč/m 2, a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 8. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2931/41 o výměře 1112 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Havlův palouk, J. S. a K. J., za kupní cenu 420,-Kč/m 2, a to smlouvou o smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce dne Dále kupující uhradí částku ,- Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. 9. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely parcelní číslo 68/1 a části pozemkové parcely číslo 587/2 v k.ú. Lanšperk, a to směnou za část pozemkové parcely parcelní číslo 51 (stávající cesty k hradu Lanšperk) v k.ú. Lanšperk, v rozsahu podle přiloženého mapového podkladu č. 5. K tomuto bude vyžádáno stanovisko osadního výboru Lanšperk. 10. ZO si vyhrazuje pravomoc schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na dodavatele stavby Stavební úpravy budovy ZŠ č.p. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči. 11. ZO bere na vědomí rozhodnutí zadavatele Obce Dolní Dobrouč o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby Stavební úpravy budovy ZŠ č. p. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči, které bylo přijato v souladu s doporučením hodnotící komise, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem společností Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, IČ: se sídlem: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, PSČ , za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo za předpokladu, že budou splněny všechny zákonem stanovené podmínky a lhůty pro uzavření smlouvy o dílo podle zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) ve znění pozdějších předpisů. 12. ZO schvaluje v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání změny č. 5 územního plánu obce Dolní Dobrouč obsahující 1 změnovou lokalitu. 13. ZO schvaluje odejmutí majetku předaného zřizovací listinou ze dne příspěvkové organizaci Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí k hospodaření (svěřeného majetku). Zastupitelstvo obce odnímá dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě ,00 Kč ke dni viz příloha č. 1 usnesení. 14. ZO schvaluje plnění rozpočtu obce k Starosta obce informoval o schválení žádosti o dotaci na financování akce Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa ministrem životního prostředí dne , na základě doporučení Řídícího výboru v rámci Operačního programu Životního prostředí 39. výzvy. 16. Starosta obce informoval o výsledku inventarizace dosud nenapojených objektů v rámci výstavby Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč - I. etapa, k Starosta obce informoval o získání dotace ve výši 200 tis. Kč na sociální služby na rok Zapsala: Kristýna Skalická Pfií tí zasedání zastupitelstva obce se koná Pozvánka na zasedání bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu. Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte li zájem pfiijít, jste vítáni. -red-

5 č í s l o 2 r o č n í k str.5 A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání projekty Je to až k neuvěření, ale konečně začínáme opravovat budovu základní školy. Začátkem června jsme mohli uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení společností Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí a zahájit tak stavební úpravy, které by měly být ukončeny asi v polovině února r Trochu mi to připadá jako zlý sen, když si vzpomenu, kdy jsme tuto akci začínali. Bohužel legislativní proces výběrového řízení je kapitola sama Dokonãení kanalizace II. etapa Aktuální stav této akce se výrazně posunul. Máme příznivou zprávu, neboť jsme získali dotaci na dokončení kanalizace z finančních prostředků Evropského fondu, Operačního programu životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Dá se říci, že princip financování je velice podobný I. etapě kanalizace, s čímž máme zkušenosti. Novinkou je získání dalšího třetího zdroje financování - a to půjčky SFŽP za minimální úrok se splatností 10 let. Nic nám nebrání zahájit proces vedoucí k výběru firmy, která nám zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby, provede administraci celého procesu s poskytovatelem dotace, zajistí nám technický dozor investora. Předpokládám, že tyto administrativní kroky Stavební úpravy Z ãp. 183 o sobě. Nám trval celých 5 měsíců a věřte, že nebylo v našich silách proces urychlit. Pokud v médiích slyšíme nářky ohledně výběrových řízení, pak jim musíme dát za pravdu. Zákonná úprava působí obrovské problémy vypořádat se s nástrahami celého procesu výběrového řízení tak, aby bylo vše správně dle zákona a nebylo možno proces napadnout. Tímto úskalím není možné zdárně projít bez pomoci a zajištění odbornou firmou. Tento názor dnes budou ukončeny do konce tohoto roku. Následně bude zahájena samotná realizace této náročné stavby, která se dotkne všech občanů. Dokončení se dá očekávat nejpozději do poloviny r Průběžně vás budeme informovat o nových skutečnostech. Pavel Šisler, starosta obce zastávají všichni členové výběrové komise, kteří se aktivně zúčastnili. Dobrou zprávou je fakt, že cena vzešlá ze soutěže je 11,3 mil. Kč což je o cca 4,6 mil. Kč nižší než původní předpokládaná cena projektanta. Věřím, že přes dosavadní nesnáze bude alespoň samotná realizace stavebních úprav probíhat bez problémů. Pavel Šisler, starosta obce upozornûní Obec Dolní Dobrouč uzavřela smlouvu se společností Dimatex CS, spol. s r. o. se sídlem ve Stráži nad Nisou na dodání sběrného kontejneru na textil. Počátkem května tohoto rokubyl kontejner umístěn v areálu technické čety ve sběrném místě a občané mají možnost třídit a ukládat i tento druh odpadu. Kontejner je určen k druhotnému využití textilních materiálů. Suroviny získané z nich jsou poskytnuty z části charitativním organizacím azčásti jsou předány k následné recyklaci. Získaný textil nekončí na skládkách či ve spalovnách a recyklací použitého textilu přispíváme ke zlepšení životního prostředí. Co patří do sběrného kontejneru Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil, záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových Kontejner na textil pytlích nebo taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrného kontejneru, byl zabalený v igelitových pytlích nebo taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno. Textilní odpad je vhodné připravit si předem do menších balíčků. Balíček umístěte do vkládacího prostoru, ten se otevře manipulací pákou dolů. Manipulací pákou směrem nahoru se tento prostor vyprázdní a kontejner je připraven na další použití. Do sběrného kontejneru nevkládejte znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. Bc. Dana Karešová

6 č í s l o 2 r o č n í k str.6 upozornûní Upozorňujeme občany, že nemohou do bioodpadu svozové dny ve středu a čtvrtek viz níže ukládat větve ze stromů a keřů. Důvodem této změny je likvidace bioodpadu v kompostárně v Letohradě, kde není možné likvidovat větve. Větve ze stromů a keřů bude sbírat technická četa na určených svozových místech vždy v pátek v dopoledních hodinách, ihned po svozových dnech bioodpadu na určených svozových místech (vyjma svátků). Větve na svozových místech můžete nechat. Technická četa si je naloží na vůz sama. Žádáme o dodržování pořádku. Další svoz bioodpadu v roce svou bioodpadu POZOR svoz větví až svoz bioodpadu svoz větví svoz bioodpadu svoz větví svoz bioodpadu svoz větví svoz bioodpadu svoz větví Svozová místa bioodpadu ve středu: Lanšperk před hospodou na Šejvě u prodejny u Vackovy hospody pod Vyšehradem (za Prokopcovými) Malá strana (u mostu za Vorlovými) u Kolomých Doliny - křižovatka za restaurací Lidový dům Upozornûní ke sbûru bioodpadu Svozová místa bioodpadu ve čtvrtek: Horní Dobrouč - šestibytovka čp Horní Dobrouč - u Váhy Horní Dobrouč - u hřbitova Horní Dobrouč - křižovatka u Duškových čp u lékaře čp naproti dílnám Silyby pod lipami u kostela Švábův kopec - křižovatka u čp ,15 na petrovské silnici pod Matyášovými čp R v odpadovém hospodáfiství V nûkolika na ich posledních ãláncích jste se mohli setkat s tvrzením, Ïe Reduce, Reuse, Recycle není jenom heslo. Ale co vlastnû tato tfii podobnû znûjící anglická slova znamenají? - red - Heslo Reduce, Reuse, Recycle vládne světu a rychlostí světla proniká do všech oblastí lidského života. Tak zvaná 3R vyjadřují, jak bychom se měli chovat k věcem okolo nás, abychom chránili životní prostředí a zabránili tomu, aby se z planety Země zanedlouho stala jedna velká odpadní jáma. 1. REDUCE = OMEZTE SPOTŘEBU! Problému současné ekologické krize je naše společnost založená ve velké míře na spotřebě. To opravdu nejlepší, co pro naši planetu můžeme udělat, je využívat méně z jejích zdrojů. Předtím, než si něco koupíme, bychom si měli položit následující otázky: Opravdu tento výrobek potřebuji? Existuje nějaký jiný výrobek stejného druhu, ale šetrnější k životnímu prostředí? Jak dlouho mi vydrží? Vím něco o jeho výrobě, použití nebo o tom, jak se v přírodě rozkládá? Kde byl tento produkt vyroben a za jakých podmínek? Je možné tento produkt recyklovat a byly suroviny použité k jeho výrobě získány za šetrných podmínek? 2. REUSE = OPĚT POUŽIJTE! Bohužel žijeme v době, kdy je spousta věcí na jedno použití a my jsme neustále vybízeni k nákupu nových a vylepšených produktů. Přehlížíme přitom fakt, že ty staré výrobky, které už doma máme, se dají mnohdy snadno opravit či jinak opětovně využít. Při nákupu bychom se měli snažit koupit výrobek, který má dlouhou trvanlivost. Pořiďte si například látkovou nákupní tašku místo jednorázových plastikových sáčků. Při správné péči nás nepřekvapí, že mnoho našich věcí vydrží celou jednu generaci nebo nás dokonce přežijí. V případě výrobků, které jsou vzhledem ke svému původnímu účelu znovu nepoužitelné, zapojte svou vynalézavost a snažte se pro ně najít nové využití. Pokud máte pocit, že už pro ně nenajdete žádné uplatnění, zapřemýšlejte nad tím, kterému vašemu známému by udělaly radost. 3. RECYCLE = RECYKLUJTE! Raději, než byste nějakou věc vyhodili jenom proto, že už vám ani nikomu jinému nepřináší užitek, se ji pokuste předat k recyklaci. Recyklace je lepším řešením než skládkování odpadu na skládkách nebo jeho spalování bez využití energie a čištění spalin. Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Petra Smuts, RRA PK Záměr pronájmu Záměr pronájmu Záměr pronájmu Obec Dolní Dobrouč nabízí k pronájmu nebytové prostory provozovny fitness centra ve Víceúčelové sportovní hale v Dolní Dobrouči. Prostory budou pronajaty pouze za účelem provozování fitness centra. Podlahová plocha nebytových prostor fitness centra je cca 140 m 2 včetně WC a skladového prostoru. Fitness centrum je plně vybaveno cvičebními stroji dodanými společností Domafit, které budou součástí pronájmu. Prohlídka prostor je možná po domluvě s Kristýnou Pražákovou na tel , red -

7 č í s l o 2 r o č n í k str.7 Skládkování odpadû je technologie známá jiï od pravûku Pro koneãné nakládání s odpady existují v souãasné dobû tfii bûïné a ovûfiené metody - skládkování, energetické vyuïití odpadû a vyuïití odpadû jako paliva pro cementárny. Nejstar ím a nejroz ífienûj ím zpûsobem nakládání s odpady je jejich ukládání na skládky. Souãasné metody skládkování se v ak na rozdíl od minulosti fiídí velmi pfiísn mi pravidly. Produkce odpadů a potřeba jejich odstraňování je úzce spjata se sdružováním člověka do skupin. Již z pravěku jsou známy odpadní jámy, které člověku sloužily pro zbavování se odpadu, zejména organické povahy. Současná skládka je vlastně také odpadní jáma, i když funguje za úplně jiných pravidel. Princip skládkování je tedy znám již několik desítek tisíc let, říká Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO- KOM, a.s. Pro výstavbu skládek platí celá řada předpisů a technických norem, které se snaží o zabezpečení minimalizace vlivuskládky na okolní životní prostředí. Skládky se budují v přirozených prohlubních, na rovině nebo třeba v opuštěných lomech. Odokolního prostředí musí být izolované pomocí silné fólie, na které je nanesena drenážní vrstva. Ta má za úkol odvádět z tělesa skládky přebytečnou vodu. Teprve na tuto vrstvu, která se ještě často překrývá geotextilií, se naváží odpad. Každá skládka má svůj plán, podle kterého se odpady ukládají na jednotlivá místa. Skládka se zaplňuje postupně, v tzv. kazetách. Odpady se po dosažení určité mocnosti překrývají inertním materiálem, škvárou nebo zeminou, aby se zabránilo úletům lehkých odpadů do okolí. Odpady se rozhrnují a hutní pomocí tzv. kompaktoru, těžkého válcovacího stroje. Základními nevýhodami skládky je zábor půdy, ztráta využitelných surovin a vznik skládkového plynu, vysvětluje Martin Lochovský a dodává: Skládkový plyn vzniká rozkladem zejména bioodpadu, je silně hořlavý a většina skládek proto tento plyn jímá, spaluje v kogeneračních jednotkách a vyrábí elektrickou energii. Podle velikosti skládky se plyn může využívat i několik desítek let. Po ukončení životnosti skládky se těleso rekultivuje, tj. překrývá se vrstvou ornice a vysévá se tráva, případně sází nízké dřeviny. Protože skládkování s sebou nese potenciální riziko kontaminace životního prostředí, je provozovatel povinen skládku po její rekultivaci a uzavření ještě třicet let monitorovat a garantovat její bezpečnost. Přesto se jedná o zařízení, které je v současné době pro nakládání s odpady nezbytné a při dodržování všech legislativních předpisů také bezpečné. Skládky odpadu se nacházejí i v Pardubickém kraji. Odpad je svážen například na skládku v Nasavrkách (AVE Nasavrky a.s.), ve Zdechovicích (Bohemian Waste Management a.s.), Třebovicích (Eko Bi s.r.o.), Českých Libchavách (EKOLA České Libchavy s.r.o.), v Srní u Hlinska (TS Hlinsko, s.r.o.), v Dolním Třešňovci u Lanškrouna (TS Lanškroun, s.r.o.), ve Slatině (P-DRefractories CZa.s.) či v Bystrém (TS Města Bystré s.r.o.). Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK Zámûr pronájmu Obec Dolní Dobrouã zvefiejàuje zámûr pronájmu nebytov ch prostor v čp kanceláře II. NP o velikosti 65 m 2 Podrobné informace na Obecním úřadě u Kristýny Pražákové. Prohlídka prostor je možná po domluvě s Kristýnou Pražákovou na tel , red - ZEVO (ne)právem nepopulární alternativa vyuïití odpadû? MoÏností, jak nakládat s odpady, je celá fiada. Po skládkování je druhou nejroz ífienûj í technologií slouïící k odstranûní odpadû jejich energetické vyuïití. První zafiízení na energetické vyuïití odpadû (ZEVO) vznikla jiï na konci devatenáctého století. Mezi hlavní přednosti ZEVOpatří využití energie obsažené v odpadech, až desetinásobné zmenšení objemu odpadu, který by se jinak musel uložit na skládky, až trojnásobné zmenšení jeho hmotnosti a odloučení nebezpečných látek odpadu. Odpady se v ZEVOshromažďují v tzv. bunkru- velké betonové místnosti, která je vybavená jeřábem s drapákem. Obsluha jeřábu kontroluje stav odpadu a vybírá z něj odpady, které by mohly poškodit kotel, jako třeba bojlery, objemné předměty apod. ZEVO není určeno k odstraňování nebezpečných odpadů. Poté je odpad pomocí drapáku předáván do kotle, ve kterém při teplotách nad800 C hoří. Při spalování odpadů se uvolňuje tepelná energie, která se využívá na ohřev vody, případně na výrobu elektrické energie. Hmotnost odpadu se po spálení zmenší až na jednu třetinu, objem až na desetinu původního stavu, uvádí výhody energetického využití odpadů manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s. Martin Lochovský. Vzniklá struska se pomocí magnetických separátorůzbavuje kovových odpadů, které neshořely, a buď se dále využívá jako stavební materiál, nebo se jako inertní odpad ukládá na skládku. Spaliny, které při hoření odpadů vznikají, obsahují celou řadu nebezpečných látek, které je nezbytné odloučit tak, aby nemohly ohrozit lidské zdraví. V první fázi se odlučuje popílek obsahující těžké kovy, následuje dioxinový filtr a poté pračka spalin, ve které se pomocí celé řady chemických procesů zachycují a stabilizují ostatní škodliviny. Ty jsou nakonec obsažené v tzv. filtračním koláči, který je stabilizovaným nebezpečným odpadem a jako takový se ukládá na skládky nebezpečných odpadůnebo do hlubinných úložišť. ZEVO jsou velmi komplikovaná zařízení, která pomáhají zmenšovat množství odpadů ukládaných na skládky. Zároveň mohou vyrábět tepelnou a elektrickou energii, která se dále využívá. Jelikož výstavba a provoz ZEVO jsou velmi náročné, máme v ČR pouze tři tato zařízení (v Praze, Brně a Liberci). Ve srovnání s okolními státy je tento počet velmi malý, vysvětluje Martin Lochovský. Vedle ZEVOexistují také spalovny nebezpečných odpadů, které slouží převážně k bezpečnému odstraňování odpadů, výroba tepla je až na druhém místě a v celé řadě případůse ani nevyužívá. Tento typ zařízení je výrazně menší a na území ČR jsoujich necelé tři desítky (např. Ostrava, Trmice, Zlín, Plzeň). Odstraňování nebezpečných odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování těchto odpadůapro některédruhy odpadůtakéjediný možný způsob odstranění. VPardubickém kraji trvá boj proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví upardubic již několik let. Proti zařízení, které vlastní společnost AVE CZ, stojí jak občané Pardubic a okolních obcí, tak i politici bez ohledu na jejich stranickoupříslušnost. Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod.

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod. Zápis ze 5. jednání ZO Bory 20. 3. 2015 v 19. 00 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Špaček M., Vávra P., MVDr. Marková R., Mgr. F. Eliáš., Kujalová J., Bc. Suková D., ing. Slavíková M., Chalupa O.,

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 18/2017 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 18. zasedání

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více