Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina"

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 2 r o č n í k úvodník Milí spoluobčané, vydáváme téměř letní číslo našich Dobroučských novin a mně se zdá, že topná sezóna ještě není zcela u konce. Pamatujete někdo takové počasí o dobroučské pouti? Můžou za to tři zmrzlí muži, nebo se planeta Země na pohodlné lidstvo už opravdu zlobí? Špatné ovzduší, plýtvání životadárnou vodou, hromadící se odpadky atd. To jsou ekologická témata, nad nimiž by měl přemýšlet každý z nás. V našich novinách najdete důležité informace související s touto problematikou. K pěknému čtení patří historicky cenné a tolik autentické vzpomínání pana Špinlera u příležitosti oslav konce 2. světové války - 8. května. Za pozornost stála i další návštěva přátel z Itálie, která nás v letošních studených jarních dnech zahřála u srdce. Italové pro nás připravili výborné špagety na tradiční akci Stavění máje. Snad se nasytili i šprýmaři, kteří májky předčasně kácejí, a tak nám naše májka tento rok vydržela! A co vaše nohy? Vydržely pochod Přes kopce a dolíky? Tak to můžete vyrazit i na Běh dobroučským krajem nebo na Cykloklání lanšperským panstvím. Vidíte, že akcí je stále dost a dost. To aby se pak jeden rozkrájel. Ale to po vás nikdo nechce. Co prosím, že chcete být u všeho, mít přehled? Od toho jsou různá setkání, jako bylo na Kočtině, kde druhým lidem povyprávíte, co jste zažili vy, a oni zase poví vám, s čím se setkali oni. Jen si to chce umět užít. Že nemáte čas někde klábosit a vysedávat? V takovém případě si přečtěte v našich novinách například článek o tom, jaká byla výstava místních divadelních ochotníků a Campanuly. A co s vámi dělá myšlenka na blížící se prázdniny? Dveře školy a na chvíli i školky se uzavřou a rodičům nastanou starosti. Kdo má,,hlídací babičky, má vyhráno. Ale ani dětské tábory s různou tematikou nejsou špatné. Takže zařiďte vše potřebné, nezapomeňte ještě promyslet nabídku na elektronickou aukci elektřiny a plynu a pak už se nechte unášet tím dovolenkovým časem. Relaxujte, buďte sami sebou a výsledky v podobě dobré nálady a spokojenosti se jistě dostaví. Přejeme vám všem slunečné léto a vydařenou dovolenou. Nezapomeňte na obezřetnost doma i v zahraničí, ale hlavně na bezpečnost při cestování. V čase,,babího léta se s vámi těším opět na shledanou. Dita Hasíková Zapojte se do elektronické aukce na nákup elektfiiny a plynu Obec Dolní Dobrouč, Města Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk a Obec Lukavice po vzájemné dohodě umožní občanům a živnostníkům společný postup při Začátkem června jsme uzavřeli smlouvu o dílo s vítězemvýběrového řízení společnostíagrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí a zahájili tak aktuality nákupu elektrické energie a plynu. Více informací naleznete na straně 2 nebo na letácích, které vám byly doručeny do schránky. - red - Sraz rodákû na Koãtinû Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina Dobroučských vůbec neví. V rubrice aktuálně vám tuto akci přiblíží zástupci pořadatelů. - red - Zahájena oprava budovy koly Den osvobození stavební úpravy, které by měly být ukončeny asi v polovině února r Více na str red - Velmi důstojným uctěním památky obětí II. světové války byl pietní akt u pomníku padlých. V podvečer ve středu se k slavnostnímu pochodu za doprovodu Dechové hudby Dolní Dobrouč sešli v hojném počtuzástupci místních spolků, zastupitelstva obce i místní občané. Věnec ke Lvu - pomníku padlých - položil a krátký projev pronesl radní obce pan Ing. Petr Kolář, který by tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným. Podařilo se nám tuto tradici opět dostat do podvědomí občanů a společně tak uctít ty, kteří za naši svobodu položili život. - red -

2 č í s l o 2 r o č n í k str.2 aktuality Elektronická aukce elektfiiny a plynu Vposlední době se na mě obrátili někteří z vás s požadavkem, zda by nebylo možné zajistit pro občany levnější nákup elektřiny a plynu po vzoru Říčan a obdobným způsobem jako to připravují města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Přestože nejsem úplným optimistou a jsem v těchto záležitostech obezřetný, rozhodl jsem se požádat o spolupráci okolní města a obce, která tuto elektronickou aukci připravují. Jsem rád, že jsme se mohli připojit k Letohradu, Žamberku, Jablonnému nad Orlicí a Lukavici a společným postupem umožnit občanům a živnostníkům zapojit se do elektronické aukce na nákup elektřiny a zemního plynu. Sběr dat v Dolní Dobrouči proběhne v pátek od 10 hod. do 17 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě. Předesílám, že účast v aukci je pro občany dobrovolná a záleží pouze na vás. Důležité je, že nebudete platit žádné poplatky akuzavření smlouvy vás nic nezavazuje, přestože se elektronické aukce zúčastníte a poskytnete údaje. Za upozornění ovšem stojí, že se u obou komodit soutěží pouze část celkové ceny, kterou Datum Místo Od Do Pondělí Letohrad Dům kultury 13 hod 19 hod Pondělí Lukavice Obecní úřad 14 hod 18 hod Středa Žamberk Radnice 13 hod 19 hod Pátek Jablonné n. Orl. Stará škola 10 hod 19 hod Pátek Dolní Dobrouč Obecní úřad 10 hod 17 hod Pondělí Žamberk Radnice 13 hod 19 hod Středa Letohrad Dům kultury 13 hod 19 hod Pondělí Letohrad Dům kultury 13 hod 19 hod Středa Žamberk Radnice 13 hod 19 hod platíte, tj. u elektřiny silová elektřina a u plynu cena za dodaný plyn. Detailní informace získáte na letáčku, který vám byl dodán do schránky, nebo přímo na uvedených kontaktních místech. Pavel Šisler starosta obce Ochutnávka italsk ch tûstovin zpestfiila tradiãní Stavûní máje Stavění máje letos připadlo na poslední dubnovou neděli , kdy zastupitelé, přátelé z Marca, technická četa a dobrovolníci tradičně bez použití techniky májku postavili. O doprovodný program se postaraly děti a učitelky z mateřské školy, premiérově žáci Taneční školičky Dolní Dobrouč a Dobroučská dechová hudba. Občerstvení včetně hasičského trdla zajistili členové sportovního týmu SDH Lanšperk. Výtěžek z prodeje byl použit na opravu sportovní stříkačky SDH Lanšperk. Velkým zpestřením celé akce byla ochutnávka tradičních italských těstovin a vína, kterou zajistili přátelé z italského Marca. Již v sobotu přijela družina italských přátel Comitato Carnevale Marco a připravovala omáčku na těstoviny v kuchyni mateřské školy. Děkujeme paní ředitelce a osazenstvu kuchyně za laskavé zapůjčení prostor a vybavení. Vneděli si pak italští přátelé vytvořili zázemí u budovy bývalého ESA, kde na plynových hořácích, přímo před zraky návštěvníků, vařili špagety a servírovali je občanům. K ochutnání bylo také dovezené víno a káva. Vše bylo výborné, o čemž svědčil i zájem občanů. Stavění máje mělo letos díky italským přátelům velkou účast občanů. Májka vydržela zdobit centrum obce po celý květen. Naštěstí ji žádný recesista nepokácel. - red - Cestou po obci - fototéma pro Dobrouãsk rok 2014 Opět máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok. Vaše snímky mohouprovázet celým rokem všechny občany Dobrouče. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2014 je Cestou po obci (Dolní a Horní Dobrouči a Lanšperku). Je na vás, jak s tématem naložíte. Očekáváme fotografie zachycující samotné cesty, silnice, uličky, které jsou pro naši obec přímo typické. Mohou to být také záběry všeho, co cestou po obci vidíte a potkáváte. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budou otištěny spolu se jmény autorů v Dobroučském roce 2014, další snímky budou uveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Cestou po obci - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Pražákové nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red -

3 č í s l o 2 r o č n í k str.3 Dobrá tradice Tak jako každou poslední sobotu v květnu, i letos se setkalo na 90 příznivců malebné části naší obce Kočtiny. Někteří jsou přímými rodáky, jiní zde mají prostě jen kořeny zkrátka společný znak, kvůli kterému netřeba psát zvláštní pozvánky, vytvářet plakáty, letáky, jakkoli marketingově působit na podvědomí. Prostě každý rád odvolal, co rodina a sociální okolí původně plánovaly, a rád si uvědomil, že má vlastně zásadně jiný a jasný program, za kterým nelze nejít. Na tom nic nemění ani fakt, že to mají někteří i 300 km daleko. Před 10 lety byla zasazena památeční lípa a vybudováno posezení, chcete-li místo odpočinku pro náhodné kolemjdoucí i cykloturisty v místě s pěkným výhledem na panorama Orlických hor. Program letošního jubilejního ročníku srazu byl specificky bohatý trval, vzdor ne zcela optimálnímu počasí, přes celé odpoledne až do pozdních nočních hodin. K tanci, zpěvu i poslechu zahrála Dechová harmonie z Letohradu, recitovaly se básničky, byly vysazeny rostlinky na uctění minulosti, přítomnosti a budoucnosti, slova uznání sklidil i pan starosta Pavel Šisler za svoji neformální účast a pár hřejivých slov do mikrofonu. Všichni, od nejmladšího sotva dvouletého účastníka, který neváhal nechat se přivézt, až po nejzkušenějšího (89), který přišel po svých, se jednomyslně shodli na tom, že tradici s takovým fundamentem nelze narušit ani přerušit a už se těší na příští 11. ročník. Všem vám ze srdce přejeme být součástí tak spontánního a láskyplného kolektivu! Kočtiňáci Pěkně všechno začíná, když se vzpomíná, co přináší nám Kočtina. Co se přenáší generacemi z otce na syna. Až z výšky jsou vidět ty krásné stříšky pasující mezi stromové šišky. Inu, když vzpomenu si na Kočtinu, nepominu psinu,krutou zimu, huňatou peřinu, kde si odpočinu po zabijačce a kynu. Místo činu - vždyťveškerou dřinu každou vteřinu časového úhynu dali všichni Kočtiňáci do vývinu svého života zadaného v pinu lásky, štěstí, laskavosti, pracovitosti, upřímnosti, vstřícnosti, vytrvalosti, dobrodružství, zkrátka všech ctností. To vše díky máminu závinu. Když dostanu slinu na svačinu a spočinu v blízkosti, když se přivinu, tak mě pohostí v hojnosti k plnosti, abychom si odnesli z Kočtiny pocit čistoty a neviny. Amy potomci pak šíříme a rozdáváme do celého světa, jak jsme se všichni rozprchli, jako když šlápneme na minu, jen příjemné noviny. Aposelství ticha, klidu, míru v duši nám srdce rozbuší dojetím nad takovým přijetím, že i hluší slyší šustot a šumění stromů, co vysílají zprávy domů. KOČTINO, jak Ti to sluší! Jsi nádherným parkem, jsi skvostem, místem, kde se neruší. Jsi oázou v poušti, když v hustém houští najdeš přírodní krásu. Já žasnu nad zahradou kvítí, úrody, co rozsvítí maják v moři myšlenek, když se ve vzpomínkách vracíme do plenek. Jsi pramenem poznání čisté vody, co koluje nám v žilách, aby další generace, co nejlépe žila v silách získaných právě tady, mezi hrady, chráněna horami v pohraničí. Dává nás dohromady, sjednocuje, neničí, aťse slunce směje nebo vítr fičí. Před stoletím, deseti lety nebo teď všichni máme stejné lýčí z Kočtiny - rodné krajiny a to léčí. Zde klíčí semeno dobráka - kočtinského rodáka! Vivat Kočtině hned, na co čekat do dalších let a proč se vracet zpět, když jsme tu teď a tady se svými vnady, nápady, talenty, schopnostmi a radostmi ve zdraví takovém, co jsme do něj dali, a starostmi Vzpomínka na Koãtinu takovými, co mysl zahalí, aby to dalo smysl. Vnáším ti, Kočtino, poděkování za hojnost odevzdání pro každého, co unese a dál to štěstí roznese do všech koutů světa. Stačí jedna věta: AŤ RADOSTALÁSKANÁM VŠEM STÁLE VZKVÉTÁ! Kočtino, má drahá ženštino, v rovině rodin společně prožitých hodin v domovině nám v srdci zůstane to bohatství, co dáváš všem ukotvené do spodin času zimy nebo léta jako poselství o možném štěstí celého světa. Třikrát VIVAT KOČTINO, milá domovino! Pozvedám číši! Nalejme si čisté víno na minulost, přítomnost a budoucnost. Co bylo, bylo sečteno. Co je chtěno, je ctěno. Co bude, bude obdařeno jako ctnost, neboť, co jsme kdysi zasili, nás dnes posílí! Tato přednost překlene most našeho snažení a úsilí k vzájemné lásce našich obydlí. Vážení a milí, doba sílí! Aťpozná každý host našeho kraje, že Kočtina je skvost ráje, kde radost zraje. Proto aťhudba hraje. Vivat, je povoleno zpívat, zívat i jen se tak dívat do háje, když obloha modrá je, a vyzývat Vás k vzájemnému poděkování za vše, co je nám k mání. Já děkuji moc, za moc, co dnešní noc promění nemoc v láskyplnou velmoc. AŤ S VĚKEM JE KOČTINALÉKEM! Jarča

4 č í s l o 2 r o č n í k str.4 usnesení Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 13. kvûtna 2013 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Petru Bartošovou a Jaroslava Chotěnovského. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZO schvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HUO/1046/2013-HUOM- Rp 5869/F2011, pozemkové parcely parcelní číslo 49 o výměře 605 m 2, a pozemkové parcely parcelní číslo 63/2 o výměře 1075 m 2, v katastrálním území Horní Dobrouč, do majetku Obce Dolní Dobrouč, od České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, v předloženém znění. 6. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 252/1 o výměře 323 m 2, v katastrálním území Horní Dobrouč, panu P. P., za kupní cenu 60,-Kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 7. ZO schvaluje prodej nově utvořené stavení parcely parcelní číslo st o výměře 7 m 2 (oddělené z pozemkové parcely č. 459/3 geometrickým plánem č /2012) v katastrálním území Dolní Dobrouč, pod stavbou trafostanice v lokalitě Havlův palouk, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ , za kupní cenu 150,00Kč/m 2, a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 8. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2931/41 o výměře 1112 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Havlův palouk, J. S. a K. J., za kupní cenu 420,-Kč/m 2, a to smlouvou o smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce dne Dále kupující uhradí částku ,- Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. 9. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely parcelní číslo 68/1 a části pozemkové parcely číslo 587/2 v k.ú. Lanšperk, a to směnou za část pozemkové parcely parcelní číslo 51 (stávající cesty k hradu Lanšperk) v k.ú. Lanšperk, v rozsahu podle přiloženého mapového podkladu č. 5. K tomuto bude vyžádáno stanovisko osadního výboru Lanšperk. 10. ZO si vyhrazuje pravomoc schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na dodavatele stavby Stavební úpravy budovy ZŠ č.p. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči. 11. ZO bere na vědomí rozhodnutí zadavatele Obce Dolní Dobrouč o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby Stavební úpravy budovy ZŠ č. p. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči, které bylo přijato v souladu s doporučením hodnotící komise, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem společností Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, IČ: se sídlem: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, PSČ , za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo za předpokladu, že budou splněny všechny zákonem stanovené podmínky a lhůty pro uzavření smlouvy o dílo podle zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) ve znění pozdějších předpisů. 12. ZO schvaluje v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání změny č. 5 územního plánu obce Dolní Dobrouč obsahující 1 změnovou lokalitu. 13. ZO schvaluje odejmutí majetku předaného zřizovací listinou ze dne příspěvkové organizaci Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí k hospodaření (svěřeného majetku). Zastupitelstvo obce odnímá dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě ,00 Kč ke dni viz příloha č. 1 usnesení. 14. ZO schvaluje plnění rozpočtu obce k Starosta obce informoval o schválení žádosti o dotaci na financování akce Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa ministrem životního prostředí dne , na základě doporučení Řídícího výboru v rámci Operačního programu Životního prostředí 39. výzvy. 16. Starosta obce informoval o výsledku inventarizace dosud nenapojených objektů v rámci výstavby Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč - I. etapa, k Starosta obce informoval o získání dotace ve výši 200 tis. Kč na sociální služby na rok Zapsala: Kristýna Skalická Pfií tí zasedání zastupitelstva obce se koná Pozvánka na zasedání bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu. Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte li zájem pfiijít, jste vítáni. -red-

5 č í s l o 2 r o č n í k str.5 A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání projekty Je to až k neuvěření, ale konečně začínáme opravovat budovu základní školy. Začátkem června jsme mohli uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení společností Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí a zahájit tak stavební úpravy, které by měly být ukončeny asi v polovině února r Trochu mi to připadá jako zlý sen, když si vzpomenu, kdy jsme tuto akci začínali. Bohužel legislativní proces výběrového řízení je kapitola sama Dokonãení kanalizace II. etapa Aktuální stav této akce se výrazně posunul. Máme příznivou zprávu, neboť jsme získali dotaci na dokončení kanalizace z finančních prostředků Evropského fondu, Operačního programu životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Dá se říci, že princip financování je velice podobný I. etapě kanalizace, s čímž máme zkušenosti. Novinkou je získání dalšího třetího zdroje financování - a to půjčky SFŽP za minimální úrok se splatností 10 let. Nic nám nebrání zahájit proces vedoucí k výběru firmy, která nám zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby, provede administraci celého procesu s poskytovatelem dotace, zajistí nám technický dozor investora. Předpokládám, že tyto administrativní kroky Stavební úpravy Z ãp. 183 o sobě. Nám trval celých 5 měsíců a věřte, že nebylo v našich silách proces urychlit. Pokud v médiích slyšíme nářky ohledně výběrových řízení, pak jim musíme dát za pravdu. Zákonná úprava působí obrovské problémy vypořádat se s nástrahami celého procesu výběrového řízení tak, aby bylo vše správně dle zákona a nebylo možno proces napadnout. Tímto úskalím není možné zdárně projít bez pomoci a zajištění odbornou firmou. Tento názor dnes budou ukončeny do konce tohoto roku. Následně bude zahájena samotná realizace této náročné stavby, která se dotkne všech občanů. Dokončení se dá očekávat nejpozději do poloviny r Průběžně vás budeme informovat o nových skutečnostech. Pavel Šisler, starosta obce zastávají všichni členové výběrové komise, kteří se aktivně zúčastnili. Dobrou zprávou je fakt, že cena vzešlá ze soutěže je 11,3 mil. Kč což je o cca 4,6 mil. Kč nižší než původní předpokládaná cena projektanta. Věřím, že přes dosavadní nesnáze bude alespoň samotná realizace stavebních úprav probíhat bez problémů. Pavel Šisler, starosta obce upozornûní Obec Dolní Dobrouč uzavřela smlouvu se společností Dimatex CS, spol. s r. o. se sídlem ve Stráži nad Nisou na dodání sběrného kontejneru na textil. Počátkem května tohoto rokubyl kontejner umístěn v areálu technické čety ve sběrném místě a občané mají možnost třídit a ukládat i tento druh odpadu. Kontejner je určen k druhotnému využití textilních materiálů. Suroviny získané z nich jsou poskytnuty z části charitativním organizacím azčásti jsou předány k následné recyklaci. Získaný textil nekončí na skládkách či ve spalovnách a recyklací použitého textilu přispíváme ke zlepšení životního prostředí. Co patří do sběrného kontejneru Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil, záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových Kontejner na textil pytlích nebo taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty. Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrného kontejneru, byl zabalený v igelitových pytlích nebo taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno. Textilní odpad je vhodné připravit si předem do menších balíčků. Balíček umístěte do vkládacího prostoru, ten se otevře manipulací pákou dolů. Manipulací pákou směrem nahoru se tento prostor vyprázdní a kontejner je připraven na další použití. Do sběrného kontejneru nevkládejte znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. Bc. Dana Karešová

6 č í s l o 2 r o č n í k str.6 upozornûní Upozorňujeme občany, že nemohou do bioodpadu svozové dny ve středu a čtvrtek viz níže ukládat větve ze stromů a keřů. Důvodem této změny je likvidace bioodpadu v kompostárně v Letohradě, kde není možné likvidovat větve. Větve ze stromů a keřů bude sbírat technická četa na určených svozových místech vždy v pátek v dopoledních hodinách, ihned po svozových dnech bioodpadu na určených svozových místech (vyjma svátků). Větve na svozových místech můžete nechat. Technická četa si je naloží na vůz sama. Žádáme o dodržování pořádku. Další svoz bioodpadu v roce svou bioodpadu POZOR svoz větví až svoz bioodpadu svoz větví svoz bioodpadu svoz větví svoz bioodpadu svoz větví svoz bioodpadu svoz větví Svozová místa bioodpadu ve středu: Lanšperk před hospodou na Šejvě u prodejny u Vackovy hospody pod Vyšehradem (za Prokopcovými) Malá strana (u mostu za Vorlovými) u Kolomých Doliny - křižovatka za restaurací Lidový dům Upozornûní ke sbûru bioodpadu Svozová místa bioodpadu ve čtvrtek: Horní Dobrouč - šestibytovka čp Horní Dobrouč - u Váhy Horní Dobrouč - u hřbitova Horní Dobrouč - křižovatka u Duškových čp u lékaře čp naproti dílnám Silyby pod lipami u kostela Švábův kopec - křižovatka u čp ,15 na petrovské silnici pod Matyášovými čp R v odpadovém hospodáfiství V nûkolika na ich posledních ãláncích jste se mohli setkat s tvrzením, Ïe Reduce, Reuse, Recycle není jenom heslo. Ale co vlastnû tato tfii podobnû znûjící anglická slova znamenají? - red - Heslo Reduce, Reuse, Recycle vládne světu a rychlostí světla proniká do všech oblastí lidského života. Tak zvaná 3R vyjadřují, jak bychom se měli chovat k věcem okolo nás, abychom chránili životní prostředí a zabránili tomu, aby se z planety Země zanedlouho stala jedna velká odpadní jáma. 1. REDUCE = OMEZTE SPOTŘEBU! Problému současné ekologické krize je naše společnost založená ve velké míře na spotřebě. To opravdu nejlepší, co pro naši planetu můžeme udělat, je využívat méně z jejích zdrojů. Předtím, než si něco koupíme, bychom si měli položit následující otázky: Opravdu tento výrobek potřebuji? Existuje nějaký jiný výrobek stejného druhu, ale šetrnější k životnímu prostředí? Jak dlouho mi vydrží? Vím něco o jeho výrobě, použití nebo o tom, jak se v přírodě rozkládá? Kde byl tento produkt vyroben a za jakých podmínek? Je možné tento produkt recyklovat a byly suroviny použité k jeho výrobě získány za šetrných podmínek? 2. REUSE = OPĚT POUŽIJTE! Bohužel žijeme v době, kdy je spousta věcí na jedno použití a my jsme neustále vybízeni k nákupu nových a vylepšených produktů. Přehlížíme přitom fakt, že ty staré výrobky, které už doma máme, se dají mnohdy snadno opravit či jinak opětovně využít. Při nákupu bychom se měli snažit koupit výrobek, který má dlouhou trvanlivost. Pořiďte si například látkovou nákupní tašku místo jednorázových plastikových sáčků. Při správné péči nás nepřekvapí, že mnoho našich věcí vydrží celou jednu generaci nebo nás dokonce přežijí. V případě výrobků, které jsou vzhledem ke svému původnímu účelu znovu nepoužitelné, zapojte svou vynalézavost a snažte se pro ně najít nové využití. Pokud máte pocit, že už pro ně nenajdete žádné uplatnění, zapřemýšlejte nad tím, kterému vašemu známému by udělaly radost. 3. RECYCLE = RECYKLUJTE! Raději, než byste nějakou věc vyhodili jenom proto, že už vám ani nikomu jinému nepřináší užitek, se ji pokuste předat k recyklaci. Recyklace je lepším řešením než skládkování odpadu na skládkách nebo jeho spalování bez využití energie a čištění spalin. Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Petra Smuts, RRA PK Záměr pronájmu Záměr pronájmu Záměr pronájmu Obec Dolní Dobrouč nabízí k pronájmu nebytové prostory provozovny fitness centra ve Víceúčelové sportovní hale v Dolní Dobrouči. Prostory budou pronajaty pouze za účelem provozování fitness centra. Podlahová plocha nebytových prostor fitness centra je cca 140 m 2 včetně WC a skladového prostoru. Fitness centrum je plně vybaveno cvičebními stroji dodanými společností Domafit, které budou součástí pronájmu. Prohlídka prostor je možná po domluvě s Kristýnou Pražákovou na tel , red -

7 č í s l o 2 r o č n í k str.7 Skládkování odpadû je technologie známá jiï od pravûku Pro koneãné nakládání s odpady existují v souãasné dobû tfii bûïné a ovûfiené metody - skládkování, energetické vyuïití odpadû a vyuïití odpadû jako paliva pro cementárny. Nejstar ím a nejroz ífienûj ím zpûsobem nakládání s odpady je jejich ukládání na skládky. Souãasné metody skládkování se v ak na rozdíl od minulosti fiídí velmi pfiísn mi pravidly. Produkce odpadů a potřeba jejich odstraňování je úzce spjata se sdružováním člověka do skupin. Již z pravěku jsou známy odpadní jámy, které člověku sloužily pro zbavování se odpadu, zejména organické povahy. Současná skládka je vlastně také odpadní jáma, i když funguje za úplně jiných pravidel. Princip skládkování je tedy znám již několik desítek tisíc let, říká Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO- KOM, a.s. Pro výstavbu skládek platí celá řada předpisů a technických norem, které se snaží o zabezpečení minimalizace vlivuskládky na okolní životní prostředí. Skládky se budují v přirozených prohlubních, na rovině nebo třeba v opuštěných lomech. Odokolního prostředí musí být izolované pomocí silné fólie, na které je nanesena drenážní vrstva. Ta má za úkol odvádět z tělesa skládky přebytečnou vodu. Teprve na tuto vrstvu, která se ještě často překrývá geotextilií, se naváží odpad. Každá skládka má svůj plán, podle kterého se odpady ukládají na jednotlivá místa. Skládka se zaplňuje postupně, v tzv. kazetách. Odpady se po dosažení určité mocnosti překrývají inertním materiálem, škvárou nebo zeminou, aby se zabránilo úletům lehkých odpadů do okolí. Odpady se rozhrnují a hutní pomocí tzv. kompaktoru, těžkého válcovacího stroje. Základními nevýhodami skládky je zábor půdy, ztráta využitelných surovin a vznik skládkového plynu, vysvětluje Martin Lochovský a dodává: Skládkový plyn vzniká rozkladem zejména bioodpadu, je silně hořlavý a většina skládek proto tento plyn jímá, spaluje v kogeneračních jednotkách a vyrábí elektrickou energii. Podle velikosti skládky se plyn může využívat i několik desítek let. Po ukončení životnosti skládky se těleso rekultivuje, tj. překrývá se vrstvou ornice a vysévá se tráva, případně sází nízké dřeviny. Protože skládkování s sebou nese potenciální riziko kontaminace životního prostředí, je provozovatel povinen skládku po její rekultivaci a uzavření ještě třicet let monitorovat a garantovat její bezpečnost. Přesto se jedná o zařízení, které je v současné době pro nakládání s odpady nezbytné a při dodržování všech legislativních předpisů také bezpečné. Skládky odpadu se nacházejí i v Pardubickém kraji. Odpad je svážen například na skládku v Nasavrkách (AVE Nasavrky a.s.), ve Zdechovicích (Bohemian Waste Management a.s.), Třebovicích (Eko Bi s.r.o.), Českých Libchavách (EKOLA České Libchavy s.r.o.), v Srní u Hlinska (TS Hlinsko, s.r.o.), v Dolním Třešňovci u Lanškrouna (TS Lanškroun, s.r.o.), ve Slatině (P-DRefractories CZa.s.) či v Bystrém (TS Města Bystré s.r.o.). Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK Zámûr pronájmu Obec Dolní Dobrouã zvefiejàuje zámûr pronájmu nebytov ch prostor v čp kanceláře II. NP o velikosti 65 m 2 Podrobné informace na Obecním úřadě u Kristýny Pražákové. Prohlídka prostor je možná po domluvě s Kristýnou Pražákovou na tel , red - ZEVO (ne)právem nepopulární alternativa vyuïití odpadû? MoÏností, jak nakládat s odpady, je celá fiada. Po skládkování je druhou nejroz ífienûj í technologií slouïící k odstranûní odpadû jejich energetické vyuïití. První zafiízení na energetické vyuïití odpadû (ZEVO) vznikla jiï na konci devatenáctého století. Mezi hlavní přednosti ZEVOpatří využití energie obsažené v odpadech, až desetinásobné zmenšení objemu odpadu, který by se jinak musel uložit na skládky, až trojnásobné zmenšení jeho hmotnosti a odloučení nebezpečných látek odpadu. Odpady se v ZEVOshromažďují v tzv. bunkru- velké betonové místnosti, která je vybavená jeřábem s drapákem. Obsluha jeřábu kontroluje stav odpadu a vybírá z něj odpady, které by mohly poškodit kotel, jako třeba bojlery, objemné předměty apod. ZEVO není určeno k odstraňování nebezpečných odpadů. Poté je odpad pomocí drapáku předáván do kotle, ve kterém při teplotách nad800 C hoří. Při spalování odpadů se uvolňuje tepelná energie, která se využívá na ohřev vody, případně na výrobu elektrické energie. Hmotnost odpadu se po spálení zmenší až na jednu třetinu, objem až na desetinu původního stavu, uvádí výhody energetického využití odpadů manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s. Martin Lochovský. Vzniklá struska se pomocí magnetických separátorůzbavuje kovových odpadů, které neshořely, a buď se dále využívá jako stavební materiál, nebo se jako inertní odpad ukládá na skládku. Spaliny, které při hoření odpadů vznikají, obsahují celou řadu nebezpečných látek, které je nezbytné odloučit tak, aby nemohly ohrozit lidské zdraví. V první fázi se odlučuje popílek obsahující těžké kovy, následuje dioxinový filtr a poté pračka spalin, ve které se pomocí celé řady chemických procesů zachycují a stabilizují ostatní škodliviny. Ty jsou nakonec obsažené v tzv. filtračním koláči, který je stabilizovaným nebezpečným odpadem a jako takový se ukládá na skládky nebezpečných odpadůnebo do hlubinných úložišť. ZEVO jsou velmi komplikovaná zařízení, která pomáhají zmenšovat množství odpadů ukládaných na skládky. Zároveň mohou vyrábět tepelnou a elektrickou energii, která se dále využívá. Jelikož výstavba a provoz ZEVO jsou velmi náročné, máme v ČR pouze tři tato zařízení (v Praze, Brně a Liberci). Ve srovnání s okolními státy je tento počet velmi malý, vysvětluje Martin Lochovský. Vedle ZEVOexistují také spalovny nebezpečných odpadů, které slouží převážně k bezpečnému odstraňování odpadů, výroba tepla je až na druhém místě a v celé řadě případůse ani nevyužívá. Tento typ zařízení je výrazně menší a na území ČR jsoujich necelé tři desítky (např. Ostrava, Trmice, Zlín, Plzeň). Odstraňování nebezpečných odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování těchto odpadůapro některédruhy odpadůtakéjediný možný způsob odstranění. VPardubickém kraji trvá boj proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví upardubic již několik let. Proti zařízení, které vlastní společnost AVE CZ, stojí jak občané Pardubic a okolních obcí, tak i politici bez ohledu na jejich stranickoupříslušnost. Nezapomeňte, REDUCE, REUSE, RECYCLE opravdu není jenom heslo. Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva SRPEN ZÁŘÍ 2013 Bankomat. Rada schválila instalaci bankomatu FIO banky ve vstupní chodbě nákupního střediska. Skříň bankomatu bude

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY

LISTY LANŠKROUNSKA 14-16: FOTOKRONIKA Z LETOŠNÍ KOPY LISTY LANŠKROUNSKA 19/XIII ZÁŘÍ 2013 CENA 12 Kč Fenomenální český kytarista a frontman kapely Blue Effect Radim Hladík předvedl, co všechno umí. Foto: F. Teichmann 3: Devatero řemesel aneb Ferda Mravenec,

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání

SUCHDO L SKÉ L ISTY. stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání SUCHDO L SKÉ 22011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání čtvrtek 14. 4. 19.00

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více