FOBIE. konflikt. Konflikt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOBIE. konflikt. Konflikt"

Transkript

1 KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE SOCIÁLNÍ FOBIE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. Lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Základní projevy: SOCIÁLNÍ FOBIE výrazný strach z vystupování v sociálních situacích přehnané obavy z hodnocení druhými strach z projevení příznaků úzkosti před druhým člověkem vegetativní projevy anticipační úzkost vyhýbavé chování funkční postižení Celoživotní prevalence = 13,3 % (Kessler a spol. 1994) PSYCHOTERAPIE A SOCIÁLNÍ FOBIE psychodynamický pohled behaviorální model kognitivní model kognitivně - behaviorální model PSYCHODYNAMICKÝ POHLED odlišná diagnostika - chybí model pro sociální fobii nadměrná úzkostnost je spojena se separační úzkosti v dětství být vystaven nejistotě oživuje dětskou úzkost z opuštění nebo trestu úzkost je důsledkem intrapsychického konflikt signál pro EGO o ohrožujících nevědomých puzeních z ID potlačená přání (sexuální a agresivní) hrozí průnikem do vědomí obranné mechanismy nefungují dostatečně KONFLIKT! Příznaky úzkosti EGO VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ konflikt Ideální já Percipovaný Konflikt sebeobraz Konflikt Superego konflikt ID potlačená přání (sexuální a agresivní) 1

2 BEHAVIORÁLNÍ POHLED PODMÍNĚNA ÚZKOSTNÁ REAKCE, UDRŽOVÁNÁ OPERANTNÍM PODMÍŇOVÁNÍM VZNIK: traumatickou událostí (s výrazným sociálním znehodnocením) řadou sociálních frustrujících zážitků v dětství imitace úzkostných vzorů v průběhu času dochází k senzibilizaci k úzkosti a její generalizaci UDRŽOVÁNÍ: vyhýbavé chováním deficit sociálních dovedností TERAPIE: nácvik sociálních dovednosti systematická desensibilizace zaplavení v imaginaci hierarchická expozice sociálním situacím SPOUŠTĚČE NEGATIVNÍCH EMOČNÍCH REAKCÍ SAMOTNÉ SOCIÁLNÍ SITUACE: chování příznaky úzkosti PŘEMÝŠLENÍ O SOCIÁLNÍ SITUACI: očekávání sociální situace ruminace o minulé sociální situaci Např.: Jíst a pít před lidmi, Mluvit s autoritou Mluvit před auditoriem Být v centru pozornosti Např.: Třes, červenání, pocení SOCIÁLNÍ FOBIE IDIOSYNKRATICKÝ A-B-C DIAGRAM KOGNITIVNÍ POHLED nadměrné požadavky A B C negativní sebeobraz bezmoc je naplnit SITUACE: Jíst před lidmi AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Co, když se roztřesu?: Každý to uvidí! Každý si řekne, jak jsem stupidní! Ztratím na sebou kontrolu! EMOCE: úzkost, strach, hněv na sebe SOMATICKÉ PROJEVY: třes, polévání horkem, ztížený dech, bušení srdce CHOVÁNÍ: Lapání po dechu Pevné uchopení lžíce Rychlé opuštění místa Vyhnutí se očnímu kontaktu, Příště vyhnutí se podobné situaci, ZPEVŇOVÁNÍ: selektivní zaměření pozornosti - pozorování vlastních nedostatků výběr ohrožujících informací filtrování nebo diskvalifikace opačných informací ruminující očekávání negativních důsledků a vlastní bezmoci vyhýbání se situacím navozujícím úzkost MALADAPTIVNÍ KOGNICE úzkostné automatické myšlenky pozornost zaměřená na sebe kognitivní omyly maladaptivní přesvědčení a pravidla negativní jádrová schémata AUTOMATICKÉ MYŠLENKY Otázky: Co když? Strach vyvolávající tvrzení o druhých (Každý uvidí, jak se třesu!) Strach vyvolávající tvrzení o tělesných příznacích (Budu zvracet!) Tvrzení evokující únik (Musím rychle pryč!) Tvrzení vyvolávající depersonalizaci (Nic nevím!) Představy z minulosti vyvolávající strach (imaginace minulých traumatických sociálních příhod) 2

3 AUTOMATICKÉ MYŠLENKY -1 AUTOMATICKÉ MYŠLENKY -2 T: Kdy jsem se naposledy necítila dobře v situaci mezi lidmi? P: V pátek. Byla jsem venku se svým klukem a přáteli. T: Rád bych se vás zeptal na pár věcí, týkající se této situace.. Jak jste se cítila a na co jste myslela? Můžete si na to vzpomenout? P: Ano, myslím, že ano. T: Jak jste se cítila předtím, než jste měli někam jít? P: Hmm, doopravdy se mi nechtělo nikam jít, cítila jsem úzkost, ale nechtěla jsem nechat přítele jít samotného. T: Měla jste z něčeho obavy? P: Měl jsem strach, že nebudu schopna s nimi mluvit a budu mlčet celý večer. T: Hm, říkala jste si něco jako: Co když nebudu schopna nic říci? Je to tak? P: Ano. Budou si myslet, jak jsem nudná a bojím se, že to uvidí i můj kluk. T: Pak, když jste se do situace už dostala, jak jste se cítila? P: Měla jsem strach, zkoušela jsem vypadat zajímavě, ale moc jsem toho neřekla. T: Když jste v té situaci měla strach, co vám běželo hlavou? P: Říkala jsem si, že nejsem schopna nic říci, dokonce pokud mě něco napadlo, znělo by to trapně. AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Nebudu schopna s nimi mluvit. budu mlčet celý večer. Budou si myslet, jak jsem nudná. nejsem schopna nic říci. Pokud mě něco napadlo, znělo by to trapně. POSUNY POZORNOSTI SELECTIVNÍ POZORNOST: pozornost zaměřená k sobě: na chyby, nepřiměřenost, somatické příznaky, negativní myšlenky a emoce, negativní vzpomínky a představy hypersensitivita na signály od druhých týkající se osobní přijatelnosti negativní vnitřní posuzování neutrálních nebo nejasných signálů o zpětné vazbě a diskvalifikace pozitivního feedbacku Řízené objevování sebe-zaměřené pozornosti - 1 P: Necítím se v této situaci dobře. Jakoby se všichni koukali na mně. T: Máte dojem, že se všichni dívají na vás? P: Ano, je to hrozné! Nechci tam být, když se tak cítím! T: Proč si myslíte, že se všichni na vás koukají? P: Ano, vím, že to dělají. Není normální se třást jako já?! T: Odkud víte, že se dívají na vás. Máte pro to nějaké důkazy? P: Ne, ale oni se dívají. Je jasné, že nejsem v pořádku. T: Takže vy si vždy pečlivě prohlídnete ty lidi kolem sebe, abyste viděl, zda se koukají na vás? P: Ne, snažím se vůbec na ně nekoukat. Pokud zjistím, že se někdo na mně podíval, je mi ještě hůře. T: Tomu nerozumím, když se nedíváte na druhé, jak můžete vědět, že vám věnují pozornost oni? Řízené objevování sebe-zaměřené pozornosti - 2 P: Dobře já si jen myslím, že lidé se koukají Nikdy jsem to nesledoval. T: Pokud jste to nikdy nesledoval, myslíte si, že je možné, že je to spíše vaše představa o tom, jak druzí reagují, než jejich opravdové chování? P: Možná máte pravdu, někdy se cítím trochu vztahovačný, když jsem v napětí. T: Dobře, to je důležité odhalení. To, co jste řekl, může znamenat, že protože se cítíte napjatý, máte dojem, že ostatní na vás koukají. Zdá se, že v takové chvíli hodnotíte co se děje spíše na základě svých pocitů, než na základě skutečných faktů. tenze, negativní očekávání Všichni se koukají! LOGICKÉ OMYLY: KOGNITIVNÍ POSUNY Závěry skokem utvoření závěru bez toho, aby pro něj bylo dost důkazů Katastrofizace vybírání nejhoršího možného výsledků situace a přehnaná víra v jeho pravděpodobnost Selektivní abstrakce zaměření se na určitý aspekt situace a ignorování jiných, často důležitějších charakteristik Čtení myšlenek přesvědčení, že lidé mají v úmyslu reagovat negativně bez jakýchkoliv důkazů pro to Personalizace vztahování zevních událostí k sobě bez toho, aby pro to byly konkrétní důvody 3

4 LOGICKÉ OMYLY: KOGNITIVNÍ POSUNY Nadměrné zevšeobecnění použití závěru na celou řadu události i když vyplývá pouze s izolované situace Magnifikace a minimalizace zvyšování nebo snížování významu událostí Diskvalifikace pozitivního pozitivní zážitky se nepočítají nebo dokonce jsou znehodnoceny na negativní Černobílé myšlení Argumentace emocemi pociťované je považováno za důkaz pravdy Musturbace popohání se, jak musí nebo by měl být dotyčný perfektní, dokonalý, inteligentní, neodolatelný apod. MYŠLENKY O MYŠLENKÁCH: POZITIVNÍ META-KOGNICE Je důležité se soustředit na výkon, abych to neudělal špatně! NEGATIVNÍ Pokud si budu sebe tolik všímat, budu v takovém stresu, že to nebude možné zvládnout! DYSFUNKČNÍ ZPRACOVÁNÍ SEBE JAKO SOCIALNÍHO OBJEKTU Lidé se sociální fobii se soustředí na to, aby vyvolali co nejlepší dojem u druhých. Ale nevěří, že jsou schopni to zvládnout. Tato nejistota je vyvolaná negativním hodnocením vlastního výkonu, vyhýbavým a zabezpečovacím chováním. Místo, aby se soustředili na sociální situaci a feedback od druhých, lidé se sociální fobii se v sociálních situacích zaměřují na sebe a používají interoceptivní informace ke konstruování nerealistických dojmů jak mohou vypadat před druhými. (Clark & Wells 1995) Predisponující faktory v dětství: KOGNITIVNÍ SCHÉMATA Svět je nebezpečný Měl bych to kontrolovat Nejsem schopen nic kontrolovat Jsem bemocný pravidlo Pokud mě někdo doopravdy pozná, odhalí moji neschopnost Jsem špatný Negativní afekty spouštěče Úzkostné myšlenky a představy KOGNITIVNÍ PROCESY Logické chyby NEGATIVNÍ SEBE-OBRAZ sebepozorování Tělesné příznaky Úzkostné vystupování, zabezpečovací a vyhýbavé chování DYSFUNKČNÍ SCHÉMATA PŘESVĚDČENÍ: jádrové konstrukty, povahou nepodmíněné, jsou považovány za pravdy o sobě, druhých a světě: Jsem k ničemu, Nemám hodnotu, Jsem bezcenný, Jsem zranitelný, Jsem slabý, Jsem nemilovaný, Druzí ubližují, Svět pohrdá slabými PRAVIDLA: jsou podmíněná a jsou používaná jako instrumentální, protože representují vztah mezi událostí a sebehodnocením Pokud ukážu svojí úzkost, lidé si budou myslet, že jsem méněcenný Pokud nedokážu skrýt svojí úzkost, totálně jsem selhal Pokud ukážu svojí úzkost, všichni mě odmítnou 4

5 OD JÁDROVÉHO PŘESVĚDČENÍ K SEBE- INSTRUKCI, CHOVÁNÍ A ZPĚT VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ VYHÝBAVÉ CHOVÁNÍ např. vyhnutí se sociální situaci, útěk z ní, vyhýbání se očnímu kontaktu JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ Jsem k ničemu PRAVIDLO: Ukázat úzkost vede k tomu, že lidé mě nebudou brát vážně ZÁVĚR: Raději budu mluvit málo, aby na mně úzkost nebyla vidět SEBE-INSTRUKCE Moc nemluv; snaž se vypadat uvolněně ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ např. zaměřování pozornosti na sebe, monitorování vlastního výkonu, snaha odvést pozornost ostatních od sebe JAK VYHÝBAVÉ TAK ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ UDRŽUJÍ NEGATIVNÍ SEBE-OBRAZ Jsou neproduktivní udržují zaobírání se možností zranění a brání odmítnutí dysfunkčních myšlenek a závěru; CHOVÁNÍ: Nemluví Vypadá napjatě Protože toto chování snižuje úzkost, nechtěně udržuje přesvědčení o hrozící katastrofě Může vést k tomu, že druzí lidé se méně stýkají s lidmi se sociální fobii mají pocit, že o ně lidé trpící sociální fobii nestojí VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ - 1 VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ - 2 Negativní automatické myšlenky: Nevím, co říci. Budou si myslet, že jsem trapná! Sebe-zpracování: Představa sebe jako polointeligentního idiota Zabezpečovací chování: Vyhýbá se očnímu kontaktu, Sleduje se, málo mluví, nechá partnera mluvit, Plánuje, co říci a snaží se být něčím zajímavá. Negativní automatické myšlenky: Co, když budu mít úzkost? Ostatní si toho všimnou a budou mě Podceňovat! Sebe-zpracování: Vidí se, jak je červená, jak nervózně trhá rukama Zabezpečovací chování: Drží ruce pohromadě, napíná ruce a nohy, dívá se stranou, zakrývá si tvář rukami, má na ní tlustý make-up. Budu se třást a nedokážu to ovládnout! Každý to uvidí! Třes cítí nepříjemně a tak to musí vypadat hrozně. Představa sebe samé jako ztrácející kontrolu nad sebou. Vyhýbá se šálkům a sklenicím, drží šálek oběma rukama, pomalé pohyby, napíná svaly, lokty na stole, nedívá se na ostatní. Koktám a říkám slova blbě! Budou si myslet, že jsem idiot! Sleduje svůj hlas a slyší, jak je křečovitý, tichý a patetický Monitoruje řeč, snaží se vyslovovat přesně, rozděluje věty i slova, připravuje si je předem, mluví rychle, moc se ptá, málo mluví o sobě. SOMATICKÉ REAKCE HANDICAPY V ŽIVOTĚ autonomní příznaky nabuzení: bušení srdce, polévání horkem, zrychlené dýchání, stažení žaludku, pocity na zvracení. motorické příznaky napětí: napětí svalů, bolest hlavy, bolest zad, třes. ZVÝŠENĚ ZAMĚŘENÁ POZORNOST NA SEBE V SOCIÁLNÍCH SITUACÍCH Strach většinou vede k problémům v kontaktu s druhými U řady pacientů jsou zjevné deficity v sociálních dovednostech izolace bez partnera bez přátel, bez sociální sítě a sociální podpory vyhýbání se studiu, nedokončování zkoušek nezaměstnanost 5

6 KOGNITIVNÍ MODEL ÚZKOSTI U SOCIÁLNÍ FOBIE DŮLEŽITÉ UDRŽOVACÍ FAKTORY SPOUŠTĚČ: očekávání expozice expozice sociální situaci vzpomínka na expozici OČEKÁVÁNÍ OPOVRHUJÍCÍHO HODNOCENÍ DRUHÝMI ÚZKOSTNÉ MYŠLENKY A PŘEDSTAVY (nadměrná očekávání od vlastního výkonu s bezmoci je zajistit očekávání selhání a znehodnocení druhými) ZVÝŠENÝ AROUSAL: Pozornost se zaměřuje na vlastní výkon, kognitivní, emoční a somatické projevy úzkosti Vegetativní reakce Nárůst úzkosti NEGATIVNÍ SEBEHODNOCENÍ Zabezpečovací chování na sebe zaměřená pozornost selekce informací kongruentních s úzkostným očekáváním filtrování nebo diskvalifikace opačných informací ruminativní očekávání negativních důsledků a bezmoci posilování Negativní pohled na sebe nadměrný sebe-ideal bezmoc ho naplnit Zhoršení výkonu vyhýbavé či zabezpečovací chování Důsledky negativních kognicí u sociální fobie KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ MODEL SOCIÁLNÍ FOBIE Vrozená pohotovost k úzkostnosti Negativní očekávání Při chování je pod tlakem dvou úkolů vnímá úzkost a chyby Zvýšený arousal a selektivní pozornost vnímá chyby tělesné příznaky dělá chyby negativní hodnocení druhými vytvoření dysfunkčních předpokladů ve výchově a vývoji aktivace dysfunkčních předpokladů aktivující(mi) událostmi úzkostné myšlenky a představy v sociálních situacích zaměření pozornosti k sobě úzkostné emoce úzkostné chování tělesné příznaky úzkosti rozvoj zabezpečovacího a vyhýbavého chování udržování negativního sebeobrazu sekundární důsledky v životě UDRŽOVACÍ MECHANISMY U SOCIÁLNÍ FOBIE KOGNITIVNÍ PROCESY: Kognitivní události: úzkostné automatické myšlenky a představy (pravděpodobnost, dramatická cena, neschopnost zvládnout, odmítnutí druhými) Pozornost: selektivní pozornost (zaměření na vlastní projevy úzkosti, malá pozornost zevní situaci) Postoje: vysoké aspirace na pozitivní hodnocení druhými pocit bezmoci při kontrole svého projevu Hodnocení událostí: zkreslené kognitivní hodnocení události (katastrofizace, diskvalifikace pozitivního Sebehodnocení: negativní sebeobraz CHOVÁNÍ: zabezpečovací chování vyhýbavé chování EMOCE A TĚLESNÉ REAKCE: podmíněná úzkostná emoční a tělesná reakce na specifické podněty KBT strategie při léčbě sociální fobie Edukace o sociální fobii a léčbě Kognitivní restrukturace a behaviorální experimenty Nácvik sociálních dovedností Expozice v imaginaci Expozice in vivo Řešení problémů v životě Akomodace kognitivních schémat Udržovací léčba a prevence relapsu 6

7 AGENDA SKUPINOVÉ KBT SKUPINVÁ KBT SOCIALNÍ FOBIE 3 sezení individuální přípravy na skupinovou KBT Agenda typického skupinového sezení: Krátké konverzační cvičení assessment a behaviorální analýza cestování, vernisáže, večírky, schůzky, rande atd. detailní anamnéza osobní i rodinná Kontrola domácích cvičení reakce na biblioterapii, monitorování myšlenek, práce s experimenty, expozice atd. individuální zpracování problémů a cílu, edukace o skupinové léčbě Nácvik sociálních dovedností 12 skupinových setkání, jednou týdně empatie, konverzace, pozitivní aserce (např. komplimenty), negatívní aserce (např. perzistence) Expozice první 4 skupiny trvají 4 hodiny v trénigových podmínkách, v imaginaci, příprava domácích expozicí in vivo 8 skupin trvá 2 hodiny Konceptualizace/kognitivní restrukturalizace model sociální fobie, účinek zabezpečovacího a vyhýbavého chování, vliv ANM na emoce a chování, zpracování recentních úzkostných epizod, testování myšlenek, značení kognitivních omylů, behaviorální experimenty následná a katamnestická sezení za 1, 2 a 3 měsíce Nové domácí cvičení za 6, 12 a 24 měsíců záznam dysfunkčních myšlenek, expozice, mini-interview, etc. Zpětná vazba EDUKACE O KBT MODELU BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ SPOUŠTĚČ: večírek v práci podrobný popis poslední epizody úzkosti na příznacích vysvětlit vztah mezi spouštěči, AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Nebudu se mít o čem bavit! Co, když si mně nikdo ani nevšimne? Co když všichni uvidí, jak jsem nervozní?! Beztak to všichni poznají! Když teď neusnu, budu vypadat nemožně! Když tam nepůjdu, bude to trapné! Musím si to pořádně promyslet! Já se z těch myšlenek zblázním! kognicemi, tělesnými reakcemi a chováním EMOCE: úzkost pocity frustrace strach zdůraznit udržovací faktory propojit bludný kruh úzkosti s důsledky CHOVÁNÍ: snaha odvést pozornost převalování na lůžku buzení manžela kritizování manžela vysvětlit kognitivní procesy a zaměřenou pozornost TĚLESNÉ REAKCE: únava, tělesné napětí, bolest hlavy svírání žaludku, nemožnost usnout explorovat negativní sebeobraz a jeho důsledky BLUDNÝ KRUH ÚZKOSTNÝCH EPIZOD KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE SPOUŠTĚČ: telefonický rozhovor před druhými AUTOMATICKÁ MYŠLENKA: Co, když začnu zadrhávat a klepat se práce s automatickými myšlenkami: ÚZKOSTNÉ MYŠLENKY 1. TYPU: Totálně se znemožním! Budou mnou pohrdat! Nesmím na to myslet! identifikace - propojení do bludného kruhu - METAKOGNICE: Negativní - Nedokážu ty myšlenky zastavit! Nezvládnu to! Pozitivní - Musím na to myslet, aby to nedopadlo špatně! EMOCE: úzkost strach vztek na sebe POZORNOST: zvýšené sebemonitorování TĚLESNÉ REAKCE: svalové napětí, červenání, třes, pocity na zvracení CHOVÁNÍ: zabezpečovací chování vyhýbavé chování snaha blokovat myšlenky - testování - alternativní myšlenky a postoje testování metakognicí behaviorální experimenty a expozice práce se schématy - identifikace a změna dysfukčních schémat 7

8 KOGNITIVNÍ RESTRUCTURALIZACE Identifikace automatických myšlenek Vytvoření bludného kruhu Označení kognitivních omylů Testování automatických myšlenek (Socratický dialog, záznam ANM Hledání více pomáhajících myšlenek pro typické situace Plán akce KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - a T: Když mi říkáte, že jste se choval jako idiot, co tím přesně myslíte? P: Že si lidé budou myslet, že jsem idiot! T: Co takového děláte, že by si to lidé mohli myslet? P: Prostě něco udělám jako idiot a oni mě přitom vidí. T: A co to přesně je? P: Něco řeknu špatně, nebo nevím, co mám říci. T: Hmm, rozumím, říkáte si, že když něco řeknete špatně, ostatní si budou myslet, že jste idiot? P: Áno, je to strašné, když si to o mně druzí myslí! T: Hmm, a máte nějaké důvody si myslet, že se to stane? P: Ano, stalo se to už moc krátk, když jsem byl napjatý. Nevím, co říci, mám okno. T: To se může stát, že máte někdy okno a nic vás nenapadá. Ale co vás vede k tomu, že si lidé budou myslet, že jste idiot? P: Nevím T: Jak se ostatní chovají, když si myslí, že jste idiot? P: Myslím si, že by se ke mně chovali ironicky. KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - b T: Můžete mi popsat nějaké konkrétní situace, kdy se k vám druzí takto chovali? P: Ne. Někteří lidé možná, ale běžně mi to lidé nedělají. T: Vypadá to, že z něčeho by na to, že si lidé myslí, že jste idiot, šlo uvažovat a z něčeho spíše ne. Je to tak? P: Asi jo. T: Dobře, a co svědčí proti tomu, že si lidé myslí, že jste idiot? P: Mám dva dobré přátele a spolužáci se mě někdy ptají na těžké otázky, asi si myslí, že jsem na to schopen odpovědět. S lidmi ve skupině vycházím dobře. T: Co to znamená, že s lidmi ve skupině vycházíte dobře? P: Někteří spolužáci se mně ptají na úkoly, na kterých pracují. T: Je to důkaz, že si myslí, že jste idiot? P: Ne, spíše opačně. T: Vypadá to, že někdy máte problémy ujasnit si, co chcete říci, když jste v napětí. Ale také to vypadá, že lidé si asi nemyslí, že jste idiot. Pokud si druzí nemyslí, že jste idiot, co jiného si mohou myslet? P: Možná si myslí, že jsem jen zticha nebo že jsem se zamyslel KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - C COGNITIVE RESTRUCTURING - E NEGATIVNÍ MYŠLENKA: NEMÁ MĚ RÁD. NEGATIVE THOUGHT: I M GOING TO SOUND STUPID. OTÁZKY: Co pro to svědčí? Co je na tom tak špatného? Co svědčí proti tomu? Je možné, aby mě všichni měli rádi? (proč ne?) Co to znamená, když mě někdo nemá rád? Když vás někdo má rád a jiné né, kdo má pravdu? Znáte také nějaké významné lidi, které jiní nesnášeli? Co například Gandi? RATIONÁLNÍ REAKCE: Všichni mě nemusí mít rádi. Pokud mě někdo nemá rád, nemusí to být moje chyba. Čtu myšlenky nevím, co si ve skutečnosti myslí. QUESTIONS: What s the evidence? What s the worst that could happen? What s the best that could happen? What s the most likely thing that could happen? Are you taking events as they happen or trying to predict the future? What s so bad about that? Could you rescue the situation? If a person does sound stupid does that write them off as a person? (Why not?) How to you define sounding stupid, RATIONAL RESPONSES: Go with the flow- I sound okay. What is stupid anyway? I m going to sound fine? 8

9 COGNITIVE RESTRUCTURING - D NEGATIVE THOUGHT: HE/SHE THINKS I M BORING. EXAMPLES OF ASSUMPTIONS AND BELIEFS QUESTIONS: What s the evidence? What would that mean? Is your thinking based on facts or are you mind reading? If one person thinks you re boring and one doesn t who s right? If a person thinks you re boring, does that mean you are boring? What is it that makes someone boring are you like that? RATIONAL RESPONSES: It s okay to be boring some of the time. If someone thinks I m boring it doesn t mean I am boring. If only you knew how interesting I really am. ASSUMPTION If I can t think of something to say, people will think I m boring. If I tremble, people will notice and think I m weird. BELIEF I m boring / inadequate I m different I don t fit in USING A VERTICAL ARROW ON THE NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHT TO ELICIT ASSUMPTION AND BELIEF b) RESULTS OF VERTICAL ARROW IN A CASE T: So how much do you believe that tremble and have hot flash means people will think you are foolish? P: 90 per cent. T: How much do you believe that you are foolish? P: Well, I don t normally think that I am foolish, but when I feel anxious around other people, then I believe it. T: How much do you believe it in that situation P: Completely. NEGATIVE AUTOMATIC THOUGH ASSUMPTION: BELIEF: HYPOTHESISED RULE: What if I tremble and have hot flash People will notice They might laugh at me they won't take me seriously They'll think I'm foolish I'll think I'm foolish If I tremble and have hot flash people will think I'm foolish (it means I am foolish) I'm foolish I must always be perfect without any signs of anxiety VERTICAL ARROW RESTRUCTURING USING A VERTICAL ARROW ON THE NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHT TO ELICIT ASSUMPTION AND BELIEF a) ORIGINAL: I'll tremble and have hot flash and People will notice and They might laugh at me What's the evidence? What's the thinking error? What's the counter evidence? How can you test it out? What really happened? What's an alternative more realistic response? What's the evidence? What's the thinking error? What's the counter evidence? How can you test it out? What really happened? What's an alternative more realistic response? RE-STRUCTURED: I'll tremble and have hot flash and People pay little or no attention and They won't do anything, they hardly notice P: What if I tremble and have hot flash? T: If you did tremble and have hot flash, what would be bad about that? P: People will notice. T: And if they noticed, what would that mean? P: They would laugh at me. T: Well, and what would be bad about that? P: They wouldn't take me seriously. T: What would that mean if they didn't take you seriously? P: They'll think I'm foolish. T: What would it mean if they thought that about you? P: It probably means that i am foolish. T: What would that mean if it were true? P: It means everyone would know I'm foolish. T: You seem to hold the assumption that if you tremble and have hot flash it means that people will think you're foolish or perhaps you'll believe that you are foolish. How much do you believe that? P: Well it is a pretty stupid thing to do. It's normal, is it? 9

10 CHANGING THE ASSUMPTIONS - 1 ASSUMPTION: SHOWING ANXIETY WOULD ATTRACT ATTENTION T: So if you see that someone is nervous when talking to them, do you stare at them more? P: No, if anything I would look at them less. T: So you would pay less attention? P: Yes, otherwise they may feel more uncomfortable. T: Let s assume someone is acting really oddly. Someone is walking along the street shouting strange things and making strange noises. Would people pay a lot of attention to them? P: Well, they might do, in case the person was dangerous. T: Even if they think the person is dangerous will they stare? P: No, I don t suppose they will. T: Why not? P: Because they don t want to get involved with the person. T: So even if someone does oppear nervous, or is acting very oddly, are people likely to pay more or less attention? CHANGING THE ASSUMPTIONS -2 ASSUMPTION: SHOWING ANXIETY WOULD ATTRACT ATTENTION P: When you look at it that way they re probably going to notice, but then they ll pay less attention T: So, in the long term, if you don t want to be noticed is it better to be anxious or conficent? CHANGING THE ASSUMPTIONS -3 ASSUMPTION: STRATEGY: IF I GET MY WORDS WRONG, PEOPLE WILL THINK I M INADEQUATE List all the things that make someone inadequate How many characteristics does the patient have? What is the relative importance of getting words wrong among the other characteristics? Conduct a mini-survey. Run an experiment. CHANGING THE ASSUMPTIONS -4 ASSUMPTION: STRATEGY: I LL VOMIT AND EVERYONE WILL REJECT ME Examine a range of possible reactions of others to vomiting and reasons for the reactions. Explore how the patient would react if a friend vomited in public. Conduct a mini-survey to elicit people s reactions. Practice rushing out of the room in company to evaluate people s reactions. CHANGING THE ASSUMPTIONS -5 ASSUPTION: STRATEGY: I LL BLUSH AND EVERYONE WILL LAUGH AT ME Examine the range of all reactions in the past when blushing occured. Explore the meaning of the laughter: list all possible meanings. Conduct a mini-survey. Run a behavioral experiment to test it out. Situace Myšlenky Emoce Racionální odpověď Cesta se spolužačkou v autobuse. KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE Proboha, co když mě nic nenapadne? Vypadám jako blbec! Bude mnou pohrdat! Musím vypadnout! Úzkost Vztek na sebe Sžírání se Nutkání utéct Tak se ji na něco zeptám. Přeháním, jenom mlčím stejně jako ona. To nevím, ale možná taky neví, jak začít. Nemusím! Můžu vydržet mlčet nebo se ji něco zeptám. Výsledek Chvíli jsem měl velké napětí, pak jsem chvíli ještě mlčel. Nakonec jsem se ji zeptal na to, co říká nové franštinářce. Docela jsme si pokecali. Příště mohu začít nějakou otázkou nebo něčím hned na začátku místo čekání se strachem. 10

11 PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA SEBE PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA DRUHÉ LIDI Automatická myšlenka: Určitě zase zčervenám Automatická myšlenka: Určitě zase zčervenám (Co je na tom špatné?) Totálně se před druhými znemožním. (Co je na tom špatného?) Totálně se před druhými znemožním (Co to říká o mně?) Že nejsem schopen před druhými obstát. (Co to říká o druhých?) Že jsou nadměrně kritičtí a odsuzují (A co je na tom tak hrozného?) Nikdy si mě nikdo nebude vážit. (Co to říká o mně?) (A co je na tom tak hrozného?) Mají tak vysoké měřítka, že to nikdy nedokážu zvládnout.. Dysfunkční kognitivní schéma: Jsem bezcenný (Co to říká o druhých?) Dysfunkční kognitivní schéma: Lidé pohrdají těmi, kteří se neumějí chovat perfektně.. PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA SVĚT A ŽIVOT VŮBEC Automatická myšlenka: (Co je na tom špatné?) (Co to říká o světě a životě vůbec?) (A co je na tom tak hrozného?) (Co to říká o světě a životě vůbec.?) Dysfunkční kognitivní schéma: Určitě zase zčervenám Totálně se před druhými znemožním. Že se mi v něm žije těžko. Že budu mít problémy v životě obstát. Život je příliš těžký a plný pohrdání NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Pozitivní aserce Negativní aserce Konverzace Komplimenty Vyjádření blízkosti Žádost o laskavost Empatické naslouchání Odmítání Persistence Přijímání kritiky Konstruktivní kritika Řešení konfliktů Zahájení rozhovoru Vedení rozhovoru Diskutování NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ EMPATICKÉ DOVEDNOSTI (naslouchání, ujišťování, parafrázování, sumarizace) KONVERZACE (téma, zahájení, poskytování informací, tázání, sebe-otevření, posilování, POZITIVNÍ ASERTIVITA (komplimenty, sdílení, požádání o laskavost, emocionální otevření) NEGATIVNÍ ASERTIVITA (perzistence, kritika, řešení problémů a konfliktů) EMPATICKÉ DOVEDNOSTI Soustředění se na partnera, na jeho slovní a mimoslovní projevy, nikoliv na sebe sama neverbální: přikyvování mimika gesta posturace verbální: uh-hmm ujišťování parafrázování sumarizace 11

12 KONVERZACE POSITIVNÍ ASERTIVITA vybrání tématu kognitivní dovednost zahájení konverzace volné informace použití informací od partnera otázky sebe-otevření posilování partnera mapování partnerových pozitiv, dovedností, předností apod. komplimenty sdílení žádost o laskavost sebe-otevření (vyjádření vlastních emocí) NEGATIVNÍ ASERTIVITA EXPOZICE systematické vystavení se sociálním situacím persistence (NE, Já chci ) kritika řešení problémů a konfliktů v imaginaci, ve cvičných podmínkách, s videem, v reálných podmínkách vytvoření hierarchie vysvětlení průběhu expozice anticipační myšlenky a představy = hypotézy k testování posilování a sebeodměňování HIERARCHIE PROBLÉM: JÍST PŘED CIZÍMI LIDMI CÍL: NAJÍST SE S KOLEGY NA OFICIÁLNÍM OBĚDĚ KROKY: 1) Jíst před rodinou (jen otec a matka) 2) Jíst před celou rodinou (také s oběma sestrami) 3) Najíst se vedle stánku s potravinami zády k lidem 4) Najíst se vedle stánku s potravinami čelem k lidem 5) Najíst se v malé prázdné restauraci jen pevné jídlo 6) Najíst se v malé prázdné restauraci polévka 7) Najíst se v malé poloprázdné restauraci 8) Najíst se s kolegy, se kterými se cítím jinak dobře neoficiální situace 9) Jíst před 2-3 spolupracovníky neoficiální situace 10)Najíst se s kolegy na oficiálním obědě 12

13 EXPOZICE STUD VYVOLÁVAJÍCÍM SITUACÍM LIDÉ SE SOCIÁLNÍ FOBII MAJÍ ČASTO RIGIDNÍ PRAVIDLA O TOM, CO JE PŘIJATELNÉ A CO NEPŘIJATELNÉ CHOVÁNÍ V SOCIÁLNÍM KONTEXTU, JSOU EXTRÉMNĚ SVÁZÁNÍ Tato pravidla odrážejí postoje typu: I mustn't draw attention to myself I must always fit in I must not inconvenience anyone I should always behave properly STRATEGY: Experiments with the acceptable boundaries of risky behavior Examples: Making mistakes, disagreeing with people, making complaints, trying 7 pairs of shoes and not buying any, etc. EXPOSURE IN IMAGINATION Your new friend George invited you to his family for a family dinner. You are tense, many of his relatives will be there. You are entering the room and everybody looks at you. You introduce yourself as George girlfriend. There is a silence for a moment, after that George's father asks you: Tell us some joke to have fun: You feel your blood rising into your head. Everybody is watching. They are curious what you will say. You feel your thoughts chaotically running through your head. You want to escape from the table, but you know, it is impossible. You are blushing and have dry mouths. One child at the table points at you with his finger and shouts: Look at her how red is she! You feel confused. Your mind is blank. All feel is pounding of your heard and flash in your face. Everybody looking at you. Waiting, what you say. Finally you want to say funny rhyme that you said as a child before the eating. You want to speak, but no voice comes out of you. There is only some strange sound coming out of your thought. After all you hear how you say in a strange voice the beginning of that rhyme. Your voice is trembling. After half of the sentence you stop and remain silent. Other are looking at you with a surprise. They are talking to each other that they never so anyone being so nervous as you. The are whispering: Poor girl, I regret her! Poor George, he couldn't choose worse! One child asks: What's wrong with her, mummy? And mother answers: She is terribly ashamed, honey! The only thing you can do is look at the floor. Avoid the eyes of others. All time you feel how the others are looking at you. Something they whisper. During all the dinner time. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Výběr problému Sledování a konkretizace Brainstorming možných řešení Výběr vhodných řešení Plán Realizace Hodnocení Odměny SEZNAM PROBLÉMŮ MARIE Nezaměstnanost: ztráta práce při propouštění před 6 měsíci Snížené sebevědomí - vyplývá z problému 1 Nedostatek sociálních kontaktů - vyplývá z problému 1 Deprese: horší ve všední dny - vyplývá z problémů 1,2 a 7 Ztráta zájmu o záliby a koníčky, zvláště zahrádku - vyplývá z problému 4 Matčina neodbytnost: musí ji denně telefonovat, 2x týdně navštěvovat, matka hodně kritizuje Mariin způsob života Obtížná domluva s manželem: odmítá se o Mariiných problémech bavit MAPA PROBLÉMU: Osamělost SPOUŠTĚČE: když se nikdo na mně neobrátí nikdo mi dlouho nezavolá když zůstanu ve třídě sám když se mezi sebou baví když si spolužáci něco společného plánuji když někdo vypráví o společných zážitcích EMOCE: úzkost, strach, smutek vztek na sebe vztek na kamarádky pocity bezmoci vztek na rodiče OKOLNOSTI: nejmladší ze 3 dětí matka se také bojí lidí rodiče kontrolují, zda se učím moc se bojím zkoušení neumím vést rozhovor hodně času se učím MYŠLENKY: Nikdo o mě stejně nestojí! Jsem hloupý, nudný, trapný! I když něco navrhnu, beztak je to nebude zajímat! Nemám nápady! Když s nimi půjdu, beztak nebudu vědět o čem mluvit! Baví se jen mezi sebou, to je baví více než se mnou! TĚLESNÉ REAKCE: napětí svalů, svírání v krku, bušení srdce, bolesti žaludku, zácpa DŮSLEDKY: Pozitivní Negativní Krátkodobé Dlouhodobé Úleva při každém vyhnutí, vybití napětí při hádce, když nic nenavrhnu, nic nezkazím Umím hodně ve škole Rodiče mě chválí a předcházejí si mě CHOVÁNÍ: sedím v lavici a učím se mlčím či bloumám, vyhýbám se všem, koušu si nehty, zavírám se na záchodě, hádám se doma s rodiči Nepříjemné emoce, stres, tělesné projevy stresu, vztek na sebe, jsem sám Závislost na rodičích Izolace od lidí Pokles sebevědomí SEZNAM PROBLÉMŮ LUCIE Studijní problémy díky obavám z projevů před spolužáky Snížené sebevědomí Vyhýbání se sociálním kontaktům Chybění příjemných aktivit, zájmům a koníčků Závislost na rodičích a odevzdanost jejich vedení bez ohledu na vlastní postoje a názory Chybění partnera i perspektivy seznámení se Ostrakizace kolegy na brigádě 13

14 MAPA PROBLÉMU: Vyhýbání se kontatku s lidmi SPOUŠTĚČE VYHÝBAVÉHO CHOVÁNÍ: OKOLNOSTI: přestávky ve škole nejstarší ze 3 sester telefonáty kamarádek ze střední školy obě mladší už vdané večírky a mejdany spolužáku (bývalých i současných) matka se také bojí lidí oslovení známým i neznámým mužem rodiče od dětství velmi nároční setkání širší rodiny zdůrazňování hodnocení druhými v rodině společenské příležitosti na dovolené zklamání platonickém vztahu společenské příležitosti na brigádě v nemocnici čas rozdělen mezi učení se a brigády MYŠLENKY: Nikdo o mě stejně nestojí! Jsem trapná a nudná! Všichni uvidí, jak se bojím! Nevím o čem se bavit! Nemám čím zaujmout, nemám žádné zájmy! Kdyby poznali, jak jsem nutná, smáli by se mi! Nesnesu výsměch druhých! EMOCE: CHOVÁNÍ: úzkost, strach, smutek vymlouvám se při pozvání vztek na sebe o přestávkách se učí pohrdání sebou vyhýbám se rozhovorům vztek na kamarádky koušu si nehty, zavírám se na záchodě pocity bezmoci TĚLESNÉ REAKCE: napětí svalů, svírání v krku, třes rukou, bušení srdce, bolesti žaludku, UDRŽOVACÍ LÉČBA A PREVENCE RELAPSU udržovací expozice alespoň 1 rok příprava na možné problémy v budoucnosti kurzy asertivity DŮSLEDKY: Pozitivní Negativní Krátkodobé Dlouhodobé Úleva při každém vyhnutí, Nemusím zvládat svoje napětí Když nic nenavrhnu, nic nezkazím Umím hodně ve škole Rodiče mě chválí a předcházejí si mě Nepříjemné emoce, stres, tělesné projevy stresu, vztek na sebe, jsem sáma Závislost na rodičích Izolace od lidí Pokles sebevědomí ÚČINNOST PSYCHOTERAPIE U SOCIÁLNÍ FOBIE o účinnosti psychoanalýzy či psychodynamických forem psychoterapie nejsou informace skupinovou dynamickou psychoterapii dokončí jen kolem 30% pacientů trpících sociální fobii, většina přestane docházet do 4.sezení, ale nízká je účinnost i u těch, kteří skupinu absolvují - malá generalizace do přirozených podmínek kontrolované krátkodobé i dlouhodobé studie a metaanalýzy: prokazatelný efekt KBT jak individuální, tak skupinové ve srovnání s BZD i s antidepresivy - pomalejší nástup účinku, ovšem již po 12ti týdnech není rozdíl, efekt je však na rozdíl od psychofarmak dlouhodobý (Liebowitz a spol. 1999) SOCIALNÍ FOBIE DESIGN STUDIE SCREENING n = vyřazených 8 vyřazených vstupní kritérie hodnocení posuzovací stupnice wash out perioda 1-12 týdnů MOCLOBEMID n=28 n=22 n=20 RANDOMIZACE n = 81 K B T + PLACEBO n=26 n=24 n=24 MOCLOBEMID + KBT n=27 n=23 n=22 Slepé hodnocení 6-měsíční léčebná perioda 6, 12, a 24-měsíců 12 vyřazených 3 vyřazení hodnocení 1 měsíčně katamnézy 14

15 140 Liebowitz Social Anxiety Scale 70 Liebowitz Social Anxiety Scale - Total score Liebowitz Social Phobia Scale - Anxiety Subscale Počet relapsů v jednotlivých skupinách v průběhu katamnézy porovnaný analýzou "přežití" mean scores before 1 month 2 month 3 month MOCLOBEMID n = 28 ** 4 month ** *** 5 month 6 month KBT + PLACEBO n = 26 TWO-WAY ANOVA (group x time 0-6): AxBxC: p<0,001 (group x time 0-5): AxBxC: p< 0,05 CBT + moclobemid KBT + MOCLOBEMID n = 27 VĚK 27,9 27,6 26,6 POHLAVÍ 12:16 11:15 13:14 STAV svobodní ženatý/vdaná rozvedení/ovdovělí VZDĚLÁNÍ vysokoškolské středoškolské základní moclobemide CBT + placebo mean scores mean scores before months Liebowitz Social Anxiety Scale - Avoidance Subscale * * * ** *** *** TWO-WAY ANOVA: (group x time 0-6): AxBxC: P< 0,05 (group x time 0-4): AxBxC: p n.s.) moclobemide CBT + placebo CBT + moclobemide TWO-WAY ANOVA (group x time 0-6): AxBxC: p<0,001 (group x time 0-4): AxBxC: p<0,01 moclobemide CBT + placebo kumulativní č etnost remitujících 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, moclobemid + klinické vedení KBT + placebo KBT + moclobemid Všeobecný Savage (Mantel-Cox) test, F = 8,975 p < 0,05 Věk počátku 14,0 14,9 16,3 Komorbidita 78% 81% 70% Vyřazení ze studie before 1 month 2 month 3 month 4 month 5 month 6 month CBT + moclobemide měsíce months ZÁVĚR Jak moclobemid tak KBT byly v krátkodobé léčbě sociální fobie účinné Účinek moclobemidu se projevil rychleji na celkovou úzkostnou symptomatologii v průběhu prvních dvou měsíců KBT bylo účinnější v odstranění vyhýbavého chování a mělo dlouhodobý účinek se signifikantně méně relapsy v průběhu dvouleté katamnézy Mezi samotným KBT a kombinací KBT a moclobemidu se neukázaly žádné významné rozdíly 15

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

POSLECH. Pen: Oh, that s a good idea, I haven t been to the cinema for ages and I d love to see a film.

POSLECH. Pen: Oh, that s a good idea, I haven t been to the cinema for ages and I d love to see a film. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-03 Let s go to the cinema Mark: Hi Pen, how about going to the cinema tonight? Pen: Oh, that s a good idea,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Porodní asistentka, 2. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: Why did he spend so... money? more a lot of much Otázka č. 2: In my opinion Fiat is...

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Úvod - edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Slovesná vazba I am used to + ing a I get used to + ing. Autor: Svatoňová Zuzana Datum, třída:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 3. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více