FOBIE. konflikt. Konflikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOBIE. konflikt. Konflikt"

Transkript

1 KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE SOCIÁLNÍ FOBIE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. Lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Základní projevy: SOCIÁLNÍ FOBIE výrazný strach z vystupování v sociálních situacích přehnané obavy z hodnocení druhými strach z projevení příznaků úzkosti před druhým člověkem vegetativní projevy anticipační úzkost vyhýbavé chování funkční postižení Celoživotní prevalence = 13,3 % (Kessler a spol. 1994) PSYCHOTERAPIE A SOCIÁLNÍ FOBIE psychodynamický pohled behaviorální model kognitivní model kognitivně - behaviorální model PSYCHODYNAMICKÝ POHLED odlišná diagnostika - chybí model pro sociální fobii nadměrná úzkostnost je spojena se separační úzkosti v dětství být vystaven nejistotě oživuje dětskou úzkost z opuštění nebo trestu úzkost je důsledkem intrapsychického konflikt signál pro EGO o ohrožujících nevědomých puzeních z ID potlačená přání (sexuální a agresivní) hrozí průnikem do vědomí obranné mechanismy nefungují dostatečně KONFLIKT! Příznaky úzkosti EGO VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ konflikt Ideální já Percipovaný Konflikt sebeobraz Konflikt Superego konflikt ID potlačená přání (sexuální a agresivní) 1

2 BEHAVIORÁLNÍ POHLED PODMÍNĚNA ÚZKOSTNÁ REAKCE, UDRŽOVÁNÁ OPERANTNÍM PODMÍŇOVÁNÍM VZNIK: traumatickou událostí (s výrazným sociálním znehodnocením) řadou sociálních frustrujících zážitků v dětství imitace úzkostných vzorů v průběhu času dochází k senzibilizaci k úzkosti a její generalizaci UDRŽOVÁNÍ: vyhýbavé chováním deficit sociálních dovedností TERAPIE: nácvik sociálních dovednosti systematická desensibilizace zaplavení v imaginaci hierarchická expozice sociálním situacím SPOUŠTĚČE NEGATIVNÍCH EMOČNÍCH REAKCÍ SAMOTNÉ SOCIÁLNÍ SITUACE: chování příznaky úzkosti PŘEMÝŠLENÍ O SOCIÁLNÍ SITUACI: očekávání sociální situace ruminace o minulé sociální situaci Např.: Jíst a pít před lidmi, Mluvit s autoritou Mluvit před auditoriem Být v centru pozornosti Např.: Třes, červenání, pocení SOCIÁLNÍ FOBIE IDIOSYNKRATICKÝ A-B-C DIAGRAM KOGNITIVNÍ POHLED nadměrné požadavky A B C negativní sebeobraz bezmoc je naplnit SITUACE: Jíst před lidmi AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Co, když se roztřesu?: Každý to uvidí! Každý si řekne, jak jsem stupidní! Ztratím na sebou kontrolu! EMOCE: úzkost, strach, hněv na sebe SOMATICKÉ PROJEVY: třes, polévání horkem, ztížený dech, bušení srdce CHOVÁNÍ: Lapání po dechu Pevné uchopení lžíce Rychlé opuštění místa Vyhnutí se očnímu kontaktu, Příště vyhnutí se podobné situaci, ZPEVŇOVÁNÍ: selektivní zaměření pozornosti - pozorování vlastních nedostatků výběr ohrožujících informací filtrování nebo diskvalifikace opačných informací ruminující očekávání negativních důsledků a vlastní bezmoci vyhýbání se situacím navozujícím úzkost MALADAPTIVNÍ KOGNICE úzkostné automatické myšlenky pozornost zaměřená na sebe kognitivní omyly maladaptivní přesvědčení a pravidla negativní jádrová schémata AUTOMATICKÉ MYŠLENKY Otázky: Co když? Strach vyvolávající tvrzení o druhých (Každý uvidí, jak se třesu!) Strach vyvolávající tvrzení o tělesných příznacích (Budu zvracet!) Tvrzení evokující únik (Musím rychle pryč!) Tvrzení vyvolávající depersonalizaci (Nic nevím!) Představy z minulosti vyvolávající strach (imaginace minulých traumatických sociálních příhod) 2

3 AUTOMATICKÉ MYŠLENKY -1 AUTOMATICKÉ MYŠLENKY -2 T: Kdy jsem se naposledy necítila dobře v situaci mezi lidmi? P: V pátek. Byla jsem venku se svým klukem a přáteli. T: Rád bych se vás zeptal na pár věcí, týkající se této situace.. Jak jste se cítila a na co jste myslela? Můžete si na to vzpomenout? P: Ano, myslím, že ano. T: Jak jste se cítila předtím, než jste měli někam jít? P: Hmm, doopravdy se mi nechtělo nikam jít, cítila jsem úzkost, ale nechtěla jsem nechat přítele jít samotného. T: Měla jste z něčeho obavy? P: Měl jsem strach, že nebudu schopna s nimi mluvit a budu mlčet celý večer. T: Hm, říkala jste si něco jako: Co když nebudu schopna nic říci? Je to tak? P: Ano. Budou si myslet, jak jsem nudná a bojím se, že to uvidí i můj kluk. T: Pak, když jste se do situace už dostala, jak jste se cítila? P: Měla jsem strach, zkoušela jsem vypadat zajímavě, ale moc jsem toho neřekla. T: Když jste v té situaci měla strach, co vám běželo hlavou? P: Říkala jsem si, že nejsem schopna nic říci, dokonce pokud mě něco napadlo, znělo by to trapně. AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Nebudu schopna s nimi mluvit. budu mlčet celý večer. Budou si myslet, jak jsem nudná. nejsem schopna nic říci. Pokud mě něco napadlo, znělo by to trapně. POSUNY POZORNOSTI SELECTIVNÍ POZORNOST: pozornost zaměřená k sobě: na chyby, nepřiměřenost, somatické příznaky, negativní myšlenky a emoce, negativní vzpomínky a představy hypersensitivita na signály od druhých týkající se osobní přijatelnosti negativní vnitřní posuzování neutrálních nebo nejasných signálů o zpětné vazbě a diskvalifikace pozitivního feedbacku Řízené objevování sebe-zaměřené pozornosti - 1 P: Necítím se v této situaci dobře. Jakoby se všichni koukali na mně. T: Máte dojem, že se všichni dívají na vás? P: Ano, je to hrozné! Nechci tam být, když se tak cítím! T: Proč si myslíte, že se všichni na vás koukají? P: Ano, vím, že to dělají. Není normální se třást jako já?! T: Odkud víte, že se dívají na vás. Máte pro to nějaké důkazy? P: Ne, ale oni se dívají. Je jasné, že nejsem v pořádku. T: Takže vy si vždy pečlivě prohlídnete ty lidi kolem sebe, abyste viděl, zda se koukají na vás? P: Ne, snažím se vůbec na ně nekoukat. Pokud zjistím, že se někdo na mně podíval, je mi ještě hůře. T: Tomu nerozumím, když se nedíváte na druhé, jak můžete vědět, že vám věnují pozornost oni? Řízené objevování sebe-zaměřené pozornosti - 2 P: Dobře já si jen myslím, že lidé se koukají Nikdy jsem to nesledoval. T: Pokud jste to nikdy nesledoval, myslíte si, že je možné, že je to spíše vaše představa o tom, jak druzí reagují, než jejich opravdové chování? P: Možná máte pravdu, někdy se cítím trochu vztahovačný, když jsem v napětí. T: Dobře, to je důležité odhalení. To, co jste řekl, může znamenat, že protože se cítíte napjatý, máte dojem, že ostatní na vás koukají. Zdá se, že v takové chvíli hodnotíte co se děje spíše na základě svých pocitů, než na základě skutečných faktů. tenze, negativní očekávání Všichni se koukají! LOGICKÉ OMYLY: KOGNITIVNÍ POSUNY Závěry skokem utvoření závěru bez toho, aby pro něj bylo dost důkazů Katastrofizace vybírání nejhoršího možného výsledků situace a přehnaná víra v jeho pravděpodobnost Selektivní abstrakce zaměření se na určitý aspekt situace a ignorování jiných, často důležitějších charakteristik Čtení myšlenek přesvědčení, že lidé mají v úmyslu reagovat negativně bez jakýchkoliv důkazů pro to Personalizace vztahování zevních událostí k sobě bez toho, aby pro to byly konkrétní důvody 3

4 LOGICKÉ OMYLY: KOGNITIVNÍ POSUNY Nadměrné zevšeobecnění použití závěru na celou řadu události i když vyplývá pouze s izolované situace Magnifikace a minimalizace zvyšování nebo snížování významu událostí Diskvalifikace pozitivního pozitivní zážitky se nepočítají nebo dokonce jsou znehodnoceny na negativní Černobílé myšlení Argumentace emocemi pociťované je považováno za důkaz pravdy Musturbace popohání se, jak musí nebo by měl být dotyčný perfektní, dokonalý, inteligentní, neodolatelný apod. MYŠLENKY O MYŠLENKÁCH: POZITIVNÍ META-KOGNICE Je důležité se soustředit na výkon, abych to neudělal špatně! NEGATIVNÍ Pokud si budu sebe tolik všímat, budu v takovém stresu, že to nebude možné zvládnout! DYSFUNKČNÍ ZPRACOVÁNÍ SEBE JAKO SOCIALNÍHO OBJEKTU Lidé se sociální fobii se soustředí na to, aby vyvolali co nejlepší dojem u druhých. Ale nevěří, že jsou schopni to zvládnout. Tato nejistota je vyvolaná negativním hodnocením vlastního výkonu, vyhýbavým a zabezpečovacím chováním. Místo, aby se soustředili na sociální situaci a feedback od druhých, lidé se sociální fobii se v sociálních situacích zaměřují na sebe a používají interoceptivní informace ke konstruování nerealistických dojmů jak mohou vypadat před druhými. (Clark & Wells 1995) Predisponující faktory v dětství: KOGNITIVNÍ SCHÉMATA Svět je nebezpečný Měl bych to kontrolovat Nejsem schopen nic kontrolovat Jsem bemocný pravidlo Pokud mě někdo doopravdy pozná, odhalí moji neschopnost Jsem špatný Negativní afekty spouštěče Úzkostné myšlenky a představy KOGNITIVNÍ PROCESY Logické chyby NEGATIVNÍ SEBE-OBRAZ sebepozorování Tělesné příznaky Úzkostné vystupování, zabezpečovací a vyhýbavé chování DYSFUNKČNÍ SCHÉMATA PŘESVĚDČENÍ: jádrové konstrukty, povahou nepodmíněné, jsou považovány za pravdy o sobě, druhých a světě: Jsem k ničemu, Nemám hodnotu, Jsem bezcenný, Jsem zranitelný, Jsem slabý, Jsem nemilovaný, Druzí ubližují, Svět pohrdá slabými PRAVIDLA: jsou podmíněná a jsou používaná jako instrumentální, protože representují vztah mezi událostí a sebehodnocením Pokud ukážu svojí úzkost, lidé si budou myslet, že jsem méněcenný Pokud nedokážu skrýt svojí úzkost, totálně jsem selhal Pokud ukážu svojí úzkost, všichni mě odmítnou 4

5 OD JÁDROVÉHO PŘESVĚDČENÍ K SEBE- INSTRUKCI, CHOVÁNÍ A ZPĚT VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ VYHÝBAVÉ CHOVÁNÍ např. vyhnutí se sociální situaci, útěk z ní, vyhýbání se očnímu kontaktu JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ Jsem k ničemu PRAVIDLO: Ukázat úzkost vede k tomu, že lidé mě nebudou brát vážně ZÁVĚR: Raději budu mluvit málo, aby na mně úzkost nebyla vidět SEBE-INSTRUKCE Moc nemluv; snaž se vypadat uvolněně ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ např. zaměřování pozornosti na sebe, monitorování vlastního výkonu, snaha odvést pozornost ostatních od sebe JAK VYHÝBAVÉ TAK ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ UDRŽUJÍ NEGATIVNÍ SEBE-OBRAZ Jsou neproduktivní udržují zaobírání se možností zranění a brání odmítnutí dysfunkčních myšlenek a závěru; CHOVÁNÍ: Nemluví Vypadá napjatě Protože toto chování snižuje úzkost, nechtěně udržuje přesvědčení o hrozící katastrofě Může vést k tomu, že druzí lidé se méně stýkají s lidmi se sociální fobii mají pocit, že o ně lidé trpící sociální fobii nestojí VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ - 1 VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ - 2 Negativní automatické myšlenky: Nevím, co říci. Budou si myslet, že jsem trapná! Sebe-zpracování: Představa sebe jako polointeligentního idiota Zabezpečovací chování: Vyhýbá se očnímu kontaktu, Sleduje se, málo mluví, nechá partnera mluvit, Plánuje, co říci a snaží se být něčím zajímavá. Negativní automatické myšlenky: Co, když budu mít úzkost? Ostatní si toho všimnou a budou mě Podceňovat! Sebe-zpracování: Vidí se, jak je červená, jak nervózně trhá rukama Zabezpečovací chování: Drží ruce pohromadě, napíná ruce a nohy, dívá se stranou, zakrývá si tvář rukami, má na ní tlustý make-up. Budu se třást a nedokážu to ovládnout! Každý to uvidí! Třes cítí nepříjemně a tak to musí vypadat hrozně. Představa sebe samé jako ztrácející kontrolu nad sebou. Vyhýbá se šálkům a sklenicím, drží šálek oběma rukama, pomalé pohyby, napíná svaly, lokty na stole, nedívá se na ostatní. Koktám a říkám slova blbě! Budou si myslet, že jsem idiot! Sleduje svůj hlas a slyší, jak je křečovitý, tichý a patetický Monitoruje řeč, snaží se vyslovovat přesně, rozděluje věty i slova, připravuje si je předem, mluví rychle, moc se ptá, málo mluví o sobě. SOMATICKÉ REAKCE HANDICAPY V ŽIVOTĚ autonomní příznaky nabuzení: bušení srdce, polévání horkem, zrychlené dýchání, stažení žaludku, pocity na zvracení. motorické příznaky napětí: napětí svalů, bolest hlavy, bolest zad, třes. ZVÝŠENĚ ZAMĚŘENÁ POZORNOST NA SEBE V SOCIÁLNÍCH SITUACÍCH Strach většinou vede k problémům v kontaktu s druhými U řady pacientů jsou zjevné deficity v sociálních dovednostech izolace bez partnera bez přátel, bez sociální sítě a sociální podpory vyhýbání se studiu, nedokončování zkoušek nezaměstnanost 5

6 KOGNITIVNÍ MODEL ÚZKOSTI U SOCIÁLNÍ FOBIE DŮLEŽITÉ UDRŽOVACÍ FAKTORY SPOUŠTĚČ: očekávání expozice expozice sociální situaci vzpomínka na expozici OČEKÁVÁNÍ OPOVRHUJÍCÍHO HODNOCENÍ DRUHÝMI ÚZKOSTNÉ MYŠLENKY A PŘEDSTAVY (nadměrná očekávání od vlastního výkonu s bezmoci je zajistit očekávání selhání a znehodnocení druhými) ZVÝŠENÝ AROUSAL: Pozornost se zaměřuje na vlastní výkon, kognitivní, emoční a somatické projevy úzkosti Vegetativní reakce Nárůst úzkosti NEGATIVNÍ SEBEHODNOCENÍ Zabezpečovací chování na sebe zaměřená pozornost selekce informací kongruentních s úzkostným očekáváním filtrování nebo diskvalifikace opačných informací ruminativní očekávání negativních důsledků a bezmoci posilování Negativní pohled na sebe nadměrný sebe-ideal bezmoc ho naplnit Zhoršení výkonu vyhýbavé či zabezpečovací chování Důsledky negativních kognicí u sociální fobie KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ MODEL SOCIÁLNÍ FOBIE Vrozená pohotovost k úzkostnosti Negativní očekávání Při chování je pod tlakem dvou úkolů vnímá úzkost a chyby Zvýšený arousal a selektivní pozornost vnímá chyby tělesné příznaky dělá chyby negativní hodnocení druhými vytvoření dysfunkčních předpokladů ve výchově a vývoji aktivace dysfunkčních předpokladů aktivující(mi) událostmi úzkostné myšlenky a představy v sociálních situacích zaměření pozornosti k sobě úzkostné emoce úzkostné chování tělesné příznaky úzkosti rozvoj zabezpečovacího a vyhýbavého chování udržování negativního sebeobrazu sekundární důsledky v životě UDRŽOVACÍ MECHANISMY U SOCIÁLNÍ FOBIE KOGNITIVNÍ PROCESY: Kognitivní události: úzkostné automatické myšlenky a představy (pravděpodobnost, dramatická cena, neschopnost zvládnout, odmítnutí druhými) Pozornost: selektivní pozornost (zaměření na vlastní projevy úzkosti, malá pozornost zevní situaci) Postoje: vysoké aspirace na pozitivní hodnocení druhými pocit bezmoci při kontrole svého projevu Hodnocení událostí: zkreslené kognitivní hodnocení události (katastrofizace, diskvalifikace pozitivního Sebehodnocení: negativní sebeobraz CHOVÁNÍ: zabezpečovací chování vyhýbavé chování EMOCE A TĚLESNÉ REAKCE: podmíněná úzkostná emoční a tělesná reakce na specifické podněty KBT strategie při léčbě sociální fobie Edukace o sociální fobii a léčbě Kognitivní restrukturace a behaviorální experimenty Nácvik sociálních dovedností Expozice v imaginaci Expozice in vivo Řešení problémů v životě Akomodace kognitivních schémat Udržovací léčba a prevence relapsu 6

7 AGENDA SKUPINOVÉ KBT SKUPINVÁ KBT SOCIALNÍ FOBIE 3 sezení individuální přípravy na skupinovou KBT Agenda typického skupinového sezení: Krátké konverzační cvičení assessment a behaviorální analýza cestování, vernisáže, večírky, schůzky, rande atd. detailní anamnéza osobní i rodinná Kontrola domácích cvičení reakce na biblioterapii, monitorování myšlenek, práce s experimenty, expozice atd. individuální zpracování problémů a cílu, edukace o skupinové léčbě Nácvik sociálních dovedností 12 skupinových setkání, jednou týdně empatie, konverzace, pozitivní aserce (např. komplimenty), negatívní aserce (např. perzistence) Expozice první 4 skupiny trvají 4 hodiny v trénigových podmínkách, v imaginaci, příprava domácích expozicí in vivo 8 skupin trvá 2 hodiny Konceptualizace/kognitivní restrukturalizace model sociální fobie, účinek zabezpečovacího a vyhýbavého chování, vliv ANM na emoce a chování, zpracování recentních úzkostných epizod, testování myšlenek, značení kognitivních omylů, behaviorální experimenty následná a katamnestická sezení za 1, 2 a 3 měsíce Nové domácí cvičení za 6, 12 a 24 měsíců záznam dysfunkčních myšlenek, expozice, mini-interview, etc. Zpětná vazba EDUKACE O KBT MODELU BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ SPOUŠTĚČ: večírek v práci podrobný popis poslední epizody úzkosti na příznacích vysvětlit vztah mezi spouštěči, AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Nebudu se mít o čem bavit! Co, když si mně nikdo ani nevšimne? Co když všichni uvidí, jak jsem nervozní?! Beztak to všichni poznají! Když teď neusnu, budu vypadat nemožně! Když tam nepůjdu, bude to trapné! Musím si to pořádně promyslet! Já se z těch myšlenek zblázním! kognicemi, tělesnými reakcemi a chováním EMOCE: úzkost pocity frustrace strach zdůraznit udržovací faktory propojit bludný kruh úzkosti s důsledky CHOVÁNÍ: snaha odvést pozornost převalování na lůžku buzení manžela kritizování manžela vysvětlit kognitivní procesy a zaměřenou pozornost TĚLESNÉ REAKCE: únava, tělesné napětí, bolest hlavy svírání žaludku, nemožnost usnout explorovat negativní sebeobraz a jeho důsledky BLUDNÝ KRUH ÚZKOSTNÝCH EPIZOD KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE SPOUŠTĚČ: telefonický rozhovor před druhými AUTOMATICKÁ MYŠLENKA: Co, když začnu zadrhávat a klepat se práce s automatickými myšlenkami: ÚZKOSTNÉ MYŠLENKY 1. TYPU: Totálně se znemožním! Budou mnou pohrdat! Nesmím na to myslet! identifikace - propojení do bludného kruhu - METAKOGNICE: Negativní - Nedokážu ty myšlenky zastavit! Nezvládnu to! Pozitivní - Musím na to myslet, aby to nedopadlo špatně! EMOCE: úzkost strach vztek na sebe POZORNOST: zvýšené sebemonitorování TĚLESNÉ REAKCE: svalové napětí, červenání, třes, pocity na zvracení CHOVÁNÍ: zabezpečovací chování vyhýbavé chování snaha blokovat myšlenky - testování - alternativní myšlenky a postoje testování metakognicí behaviorální experimenty a expozice práce se schématy - identifikace a změna dysfukčních schémat 7

8 KOGNITIVNÍ RESTRUCTURALIZACE Identifikace automatických myšlenek Vytvoření bludného kruhu Označení kognitivních omylů Testování automatických myšlenek (Socratický dialog, záznam ANM Hledání více pomáhajících myšlenek pro typické situace Plán akce KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - a T: Když mi říkáte, že jste se choval jako idiot, co tím přesně myslíte? P: Že si lidé budou myslet, že jsem idiot! T: Co takového děláte, že by si to lidé mohli myslet? P: Prostě něco udělám jako idiot a oni mě přitom vidí. T: A co to přesně je? P: Něco řeknu špatně, nebo nevím, co mám říci. T: Hmm, rozumím, říkáte si, že když něco řeknete špatně, ostatní si budou myslet, že jste idiot? P: Áno, je to strašné, když si to o mně druzí myslí! T: Hmm, a máte nějaké důvody si myslet, že se to stane? P: Ano, stalo se to už moc krátk, když jsem byl napjatý. Nevím, co říci, mám okno. T: To se může stát, že máte někdy okno a nic vás nenapadá. Ale co vás vede k tomu, že si lidé budou myslet, že jste idiot? P: Nevím T: Jak se ostatní chovají, když si myslí, že jste idiot? P: Myslím si, že by se ke mně chovali ironicky. KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - b T: Můžete mi popsat nějaké konkrétní situace, kdy se k vám druzí takto chovali? P: Ne. Někteří lidé možná, ale běžně mi to lidé nedělají. T: Vypadá to, že z něčeho by na to, že si lidé myslí, že jste idiot, šlo uvažovat a z něčeho spíše ne. Je to tak? P: Asi jo. T: Dobře, a co svědčí proti tomu, že si lidé myslí, že jste idiot? P: Mám dva dobré přátele a spolužáci se mě někdy ptají na těžké otázky, asi si myslí, že jsem na to schopen odpovědět. S lidmi ve skupině vycházím dobře. T: Co to znamená, že s lidmi ve skupině vycházíte dobře? P: Někteří spolužáci se mně ptají na úkoly, na kterých pracují. T: Je to důkaz, že si myslí, že jste idiot? P: Ne, spíše opačně. T: Vypadá to, že někdy máte problémy ujasnit si, co chcete říci, když jste v napětí. Ale také to vypadá, že lidé si asi nemyslí, že jste idiot. Pokud si druzí nemyslí, že jste idiot, co jiného si mohou myslet? P: Možná si myslí, že jsem jen zticha nebo že jsem se zamyslel KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - C COGNITIVE RESTRUCTURING - E NEGATIVNÍ MYŠLENKA: NEMÁ MĚ RÁD. NEGATIVE THOUGHT: I M GOING TO SOUND STUPID. OTÁZKY: Co pro to svědčí? Co je na tom tak špatného? Co svědčí proti tomu? Je možné, aby mě všichni měli rádi? (proč ne?) Co to znamená, když mě někdo nemá rád? Když vás někdo má rád a jiné né, kdo má pravdu? Znáte také nějaké významné lidi, které jiní nesnášeli? Co například Gandi? RATIONÁLNÍ REAKCE: Všichni mě nemusí mít rádi. Pokud mě někdo nemá rád, nemusí to být moje chyba. Čtu myšlenky nevím, co si ve skutečnosti myslí. QUESTIONS: What s the evidence? What s the worst that could happen? What s the best that could happen? What s the most likely thing that could happen? Are you taking events as they happen or trying to predict the future? What s so bad about that? Could you rescue the situation? If a person does sound stupid does that write them off as a person? (Why not?) How to you define sounding stupid, RATIONAL RESPONSES: Go with the flow- I sound okay. What is stupid anyway? I m going to sound fine? 8

9 COGNITIVE RESTRUCTURING - D NEGATIVE THOUGHT: HE/SHE THINKS I M BORING. EXAMPLES OF ASSUMPTIONS AND BELIEFS QUESTIONS: What s the evidence? What would that mean? Is your thinking based on facts or are you mind reading? If one person thinks you re boring and one doesn t who s right? If a person thinks you re boring, does that mean you are boring? What is it that makes someone boring are you like that? RATIONAL RESPONSES: It s okay to be boring some of the time. If someone thinks I m boring it doesn t mean I am boring. If only you knew how interesting I really am. ASSUMPTION If I can t think of something to say, people will think I m boring. If I tremble, people will notice and think I m weird. BELIEF I m boring / inadequate I m different I don t fit in USING A VERTICAL ARROW ON THE NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHT TO ELICIT ASSUMPTION AND BELIEF b) RESULTS OF VERTICAL ARROW IN A CASE T: So how much do you believe that tremble and have hot flash means people will think you are foolish? P: 90 per cent. T: How much do you believe that you are foolish? P: Well, I don t normally think that I am foolish, but when I feel anxious around other people, then I believe it. T: How much do you believe it in that situation P: Completely. NEGATIVE AUTOMATIC THOUGH ASSUMPTION: BELIEF: HYPOTHESISED RULE: What if I tremble and have hot flash People will notice They might laugh at me they won't take me seriously They'll think I'm foolish I'll think I'm foolish If I tremble and have hot flash people will think I'm foolish (it means I am foolish) I'm foolish I must always be perfect without any signs of anxiety VERTICAL ARROW RESTRUCTURING USING A VERTICAL ARROW ON THE NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHT TO ELICIT ASSUMPTION AND BELIEF a) ORIGINAL: I'll tremble and have hot flash and People will notice and They might laugh at me What's the evidence? What's the thinking error? What's the counter evidence? How can you test it out? What really happened? What's an alternative more realistic response? What's the evidence? What's the thinking error? What's the counter evidence? How can you test it out? What really happened? What's an alternative more realistic response? RE-STRUCTURED: I'll tremble and have hot flash and People pay little or no attention and They won't do anything, they hardly notice P: What if I tremble and have hot flash? T: If you did tremble and have hot flash, what would be bad about that? P: People will notice. T: And if they noticed, what would that mean? P: They would laugh at me. T: Well, and what would be bad about that? P: They wouldn't take me seriously. T: What would that mean if they didn't take you seriously? P: They'll think I'm foolish. T: What would it mean if they thought that about you? P: It probably means that i am foolish. T: What would that mean if it were true? P: It means everyone would know I'm foolish. T: You seem to hold the assumption that if you tremble and have hot flash it means that people will think you're foolish or perhaps you'll believe that you are foolish. How much do you believe that? P: Well it is a pretty stupid thing to do. It's normal, is it? 9

10 CHANGING THE ASSUMPTIONS - 1 ASSUMPTION: SHOWING ANXIETY WOULD ATTRACT ATTENTION T: So if you see that someone is nervous when talking to them, do you stare at them more? P: No, if anything I would look at them less. T: So you would pay less attention? P: Yes, otherwise they may feel more uncomfortable. T: Let s assume someone is acting really oddly. Someone is walking along the street shouting strange things and making strange noises. Would people pay a lot of attention to them? P: Well, they might do, in case the person was dangerous. T: Even if they think the person is dangerous will they stare? P: No, I don t suppose they will. T: Why not? P: Because they don t want to get involved with the person. T: So even if someone does oppear nervous, or is acting very oddly, are people likely to pay more or less attention? CHANGING THE ASSUMPTIONS -2 ASSUMPTION: SHOWING ANXIETY WOULD ATTRACT ATTENTION P: When you look at it that way they re probably going to notice, but then they ll pay less attention T: So, in the long term, if you don t want to be noticed is it better to be anxious or conficent? CHANGING THE ASSUMPTIONS -3 ASSUMPTION: STRATEGY: IF I GET MY WORDS WRONG, PEOPLE WILL THINK I M INADEQUATE List all the things that make someone inadequate How many characteristics does the patient have? What is the relative importance of getting words wrong among the other characteristics? Conduct a mini-survey. Run an experiment. CHANGING THE ASSUMPTIONS -4 ASSUMPTION: STRATEGY: I LL VOMIT AND EVERYONE WILL REJECT ME Examine a range of possible reactions of others to vomiting and reasons for the reactions. Explore how the patient would react if a friend vomited in public. Conduct a mini-survey to elicit people s reactions. Practice rushing out of the room in company to evaluate people s reactions. CHANGING THE ASSUMPTIONS -5 ASSUPTION: STRATEGY: I LL BLUSH AND EVERYONE WILL LAUGH AT ME Examine the range of all reactions in the past when blushing occured. Explore the meaning of the laughter: list all possible meanings. Conduct a mini-survey. Run a behavioral experiment to test it out. Situace Myšlenky Emoce Racionální odpověď Cesta se spolužačkou v autobuse. KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE Proboha, co když mě nic nenapadne? Vypadám jako blbec! Bude mnou pohrdat! Musím vypadnout! Úzkost Vztek na sebe Sžírání se Nutkání utéct Tak se ji na něco zeptám. Přeháním, jenom mlčím stejně jako ona. To nevím, ale možná taky neví, jak začít. Nemusím! Můžu vydržet mlčet nebo se ji něco zeptám. Výsledek Chvíli jsem měl velké napětí, pak jsem chvíli ještě mlčel. Nakonec jsem se ji zeptal na to, co říká nové franštinářce. Docela jsme si pokecali. Příště mohu začít nějakou otázkou nebo něčím hned na začátku místo čekání se strachem. 10

11 PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA SEBE PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA DRUHÉ LIDI Automatická myšlenka: Určitě zase zčervenám Automatická myšlenka: Určitě zase zčervenám (Co je na tom špatné?) Totálně se před druhými znemožním. (Co je na tom špatného?) Totálně se před druhými znemožním (Co to říká o mně?) Že nejsem schopen před druhými obstát. (Co to říká o druhých?) Že jsou nadměrně kritičtí a odsuzují (A co je na tom tak hrozného?) Nikdy si mě nikdo nebude vážit. (Co to říká o mně?) (A co je na tom tak hrozného?) Mají tak vysoké měřítka, že to nikdy nedokážu zvládnout.. Dysfunkční kognitivní schéma: Jsem bezcenný (Co to říká o druhých?) Dysfunkční kognitivní schéma: Lidé pohrdají těmi, kteří se neumějí chovat perfektně.. PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA SVĚT A ŽIVOT VŮBEC Automatická myšlenka: (Co je na tom špatné?) (Co to říká o světě a životě vůbec?) (A co je na tom tak hrozného?) (Co to říká o světě a životě vůbec.?) Dysfunkční kognitivní schéma: Určitě zase zčervenám Totálně se před druhými znemožním. Že se mi v něm žije těžko. Že budu mít problémy v životě obstát. Život je příliš těžký a plný pohrdání NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Pozitivní aserce Negativní aserce Konverzace Komplimenty Vyjádření blízkosti Žádost o laskavost Empatické naslouchání Odmítání Persistence Přijímání kritiky Konstruktivní kritika Řešení konfliktů Zahájení rozhovoru Vedení rozhovoru Diskutování NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ EMPATICKÉ DOVEDNOSTI (naslouchání, ujišťování, parafrázování, sumarizace) KONVERZACE (téma, zahájení, poskytování informací, tázání, sebe-otevření, posilování, POZITIVNÍ ASERTIVITA (komplimenty, sdílení, požádání o laskavost, emocionální otevření) NEGATIVNÍ ASERTIVITA (perzistence, kritika, řešení problémů a konfliktů) EMPATICKÉ DOVEDNOSTI Soustředění se na partnera, na jeho slovní a mimoslovní projevy, nikoliv na sebe sama neverbální: přikyvování mimika gesta posturace verbální: uh-hmm ujišťování parafrázování sumarizace 11

12 KONVERZACE POSITIVNÍ ASERTIVITA vybrání tématu kognitivní dovednost zahájení konverzace volné informace použití informací od partnera otázky sebe-otevření posilování partnera mapování partnerových pozitiv, dovedností, předností apod. komplimenty sdílení žádost o laskavost sebe-otevření (vyjádření vlastních emocí) NEGATIVNÍ ASERTIVITA EXPOZICE systematické vystavení se sociálním situacím persistence (NE, Já chci ) kritika řešení problémů a konfliktů v imaginaci, ve cvičných podmínkách, s videem, v reálných podmínkách vytvoření hierarchie vysvětlení průběhu expozice anticipační myšlenky a představy = hypotézy k testování posilování a sebeodměňování HIERARCHIE PROBLÉM: JÍST PŘED CIZÍMI LIDMI CÍL: NAJÍST SE S KOLEGY NA OFICIÁLNÍM OBĚDĚ KROKY: 1) Jíst před rodinou (jen otec a matka) 2) Jíst před celou rodinou (také s oběma sestrami) 3) Najíst se vedle stánku s potravinami zády k lidem 4) Najíst se vedle stánku s potravinami čelem k lidem 5) Najíst se v malé prázdné restauraci jen pevné jídlo 6) Najíst se v malé prázdné restauraci polévka 7) Najíst se v malé poloprázdné restauraci 8) Najíst se s kolegy, se kterými se cítím jinak dobře neoficiální situace 9) Jíst před 2-3 spolupracovníky neoficiální situace 10)Najíst se s kolegy na oficiálním obědě 12

13 EXPOZICE STUD VYVOLÁVAJÍCÍM SITUACÍM LIDÉ SE SOCIÁLNÍ FOBII MAJÍ ČASTO RIGIDNÍ PRAVIDLA O TOM, CO JE PŘIJATELNÉ A CO NEPŘIJATELNÉ CHOVÁNÍ V SOCIÁLNÍM KONTEXTU, JSOU EXTRÉMNĚ SVÁZÁNÍ Tato pravidla odrážejí postoje typu: I mustn't draw attention to myself I must always fit in I must not inconvenience anyone I should always behave properly STRATEGY: Experiments with the acceptable boundaries of risky behavior Examples: Making mistakes, disagreeing with people, making complaints, trying 7 pairs of shoes and not buying any, etc. EXPOSURE IN IMAGINATION Your new friend George invited you to his family for a family dinner. You are tense, many of his relatives will be there. You are entering the room and everybody looks at you. You introduce yourself as George girlfriend. There is a silence for a moment, after that George's father asks you: Tell us some joke to have fun: You feel your blood rising into your head. Everybody is watching. They are curious what you will say. You feel your thoughts chaotically running through your head. You want to escape from the table, but you know, it is impossible. You are blushing and have dry mouths. One child at the table points at you with his finger and shouts: Look at her how red is she! You feel confused. Your mind is blank. All feel is pounding of your heard and flash in your face. Everybody looking at you. Waiting, what you say. Finally you want to say funny rhyme that you said as a child before the eating. You want to speak, but no voice comes out of you. There is only some strange sound coming out of your thought. After all you hear how you say in a strange voice the beginning of that rhyme. Your voice is trembling. After half of the sentence you stop and remain silent. Other are looking at you with a surprise. They are talking to each other that they never so anyone being so nervous as you. The are whispering: Poor girl, I regret her! Poor George, he couldn't choose worse! One child asks: What's wrong with her, mummy? And mother answers: She is terribly ashamed, honey! The only thing you can do is look at the floor. Avoid the eyes of others. All time you feel how the others are looking at you. Something they whisper. During all the dinner time. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Výběr problému Sledování a konkretizace Brainstorming možných řešení Výběr vhodných řešení Plán Realizace Hodnocení Odměny SEZNAM PROBLÉMŮ MARIE Nezaměstnanost: ztráta práce při propouštění před 6 měsíci Snížené sebevědomí - vyplývá z problému 1 Nedostatek sociálních kontaktů - vyplývá z problému 1 Deprese: horší ve všední dny - vyplývá z problémů 1,2 a 7 Ztráta zájmu o záliby a koníčky, zvláště zahrádku - vyplývá z problému 4 Matčina neodbytnost: musí ji denně telefonovat, 2x týdně navštěvovat, matka hodně kritizuje Mariin způsob života Obtížná domluva s manželem: odmítá se o Mariiných problémech bavit MAPA PROBLÉMU: Osamělost SPOUŠTĚČE: když se nikdo na mně neobrátí nikdo mi dlouho nezavolá když zůstanu ve třídě sám když se mezi sebou baví když si spolužáci něco společného plánuji když někdo vypráví o společných zážitcích EMOCE: úzkost, strach, smutek vztek na sebe vztek na kamarádky pocity bezmoci vztek na rodiče OKOLNOSTI: nejmladší ze 3 dětí matka se také bojí lidí rodiče kontrolují, zda se učím moc se bojím zkoušení neumím vést rozhovor hodně času se učím MYŠLENKY: Nikdo o mě stejně nestojí! Jsem hloupý, nudný, trapný! I když něco navrhnu, beztak je to nebude zajímat! Nemám nápady! Když s nimi půjdu, beztak nebudu vědět o čem mluvit! Baví se jen mezi sebou, to je baví více než se mnou! TĚLESNÉ REAKCE: napětí svalů, svírání v krku, bušení srdce, bolesti žaludku, zácpa DŮSLEDKY: Pozitivní Negativní Krátkodobé Dlouhodobé Úleva při každém vyhnutí, vybití napětí při hádce, když nic nenavrhnu, nic nezkazím Umím hodně ve škole Rodiče mě chválí a předcházejí si mě CHOVÁNÍ: sedím v lavici a učím se mlčím či bloumám, vyhýbám se všem, koušu si nehty, zavírám se na záchodě, hádám se doma s rodiči Nepříjemné emoce, stres, tělesné projevy stresu, vztek na sebe, jsem sám Závislost na rodičích Izolace od lidí Pokles sebevědomí SEZNAM PROBLÉMŮ LUCIE Studijní problémy díky obavám z projevů před spolužáky Snížené sebevědomí Vyhýbání se sociálním kontaktům Chybění příjemných aktivit, zájmům a koníčků Závislost na rodičích a odevzdanost jejich vedení bez ohledu na vlastní postoje a názory Chybění partnera i perspektivy seznámení se Ostrakizace kolegy na brigádě 13

14 MAPA PROBLÉMU: Vyhýbání se kontatku s lidmi SPOUŠTĚČE VYHÝBAVÉHO CHOVÁNÍ: OKOLNOSTI: přestávky ve škole nejstarší ze 3 sester telefonáty kamarádek ze střední školy obě mladší už vdané večírky a mejdany spolužáku (bývalých i současných) matka se také bojí lidí oslovení známým i neznámým mužem rodiče od dětství velmi nároční setkání širší rodiny zdůrazňování hodnocení druhými v rodině společenské příležitosti na dovolené zklamání platonickém vztahu společenské příležitosti na brigádě v nemocnici čas rozdělen mezi učení se a brigády MYŠLENKY: Nikdo o mě stejně nestojí! Jsem trapná a nudná! Všichni uvidí, jak se bojím! Nevím o čem se bavit! Nemám čím zaujmout, nemám žádné zájmy! Kdyby poznali, jak jsem nutná, smáli by se mi! Nesnesu výsměch druhých! EMOCE: CHOVÁNÍ: úzkost, strach, smutek vymlouvám se při pozvání vztek na sebe o přestávkách se učí pohrdání sebou vyhýbám se rozhovorům vztek na kamarádky koušu si nehty, zavírám se na záchodě pocity bezmoci TĚLESNÉ REAKCE: napětí svalů, svírání v krku, třes rukou, bušení srdce, bolesti žaludku, UDRŽOVACÍ LÉČBA A PREVENCE RELAPSU udržovací expozice alespoň 1 rok příprava na možné problémy v budoucnosti kurzy asertivity DŮSLEDKY: Pozitivní Negativní Krátkodobé Dlouhodobé Úleva při každém vyhnutí, Nemusím zvládat svoje napětí Když nic nenavrhnu, nic nezkazím Umím hodně ve škole Rodiče mě chválí a předcházejí si mě Nepříjemné emoce, stres, tělesné projevy stresu, vztek na sebe, jsem sáma Závislost na rodičích Izolace od lidí Pokles sebevědomí ÚČINNOST PSYCHOTERAPIE U SOCIÁLNÍ FOBIE o účinnosti psychoanalýzy či psychodynamických forem psychoterapie nejsou informace skupinovou dynamickou psychoterapii dokončí jen kolem 30% pacientů trpících sociální fobii, většina přestane docházet do 4.sezení, ale nízká je účinnost i u těch, kteří skupinu absolvují - malá generalizace do přirozených podmínek kontrolované krátkodobé i dlouhodobé studie a metaanalýzy: prokazatelný efekt KBT jak individuální, tak skupinové ve srovnání s BZD i s antidepresivy - pomalejší nástup účinku, ovšem již po 12ti týdnech není rozdíl, efekt je však na rozdíl od psychofarmak dlouhodobý (Liebowitz a spol. 1999) SOCIALNÍ FOBIE DESIGN STUDIE SCREENING n = vyřazených 8 vyřazených vstupní kritérie hodnocení posuzovací stupnice wash out perioda 1-12 týdnů MOCLOBEMID n=28 n=22 n=20 RANDOMIZACE n = 81 K B T + PLACEBO n=26 n=24 n=24 MOCLOBEMID + KBT n=27 n=23 n=22 Slepé hodnocení 6-měsíční léčebná perioda 6, 12, a 24-měsíců 12 vyřazených 3 vyřazení hodnocení 1 měsíčně katamnézy 14

15 140 Liebowitz Social Anxiety Scale 70 Liebowitz Social Anxiety Scale - Total score Liebowitz Social Phobia Scale - Anxiety Subscale Počet relapsů v jednotlivých skupinách v průběhu katamnézy porovnaný analýzou "přežití" mean scores before 1 month 2 month 3 month MOCLOBEMID n = 28 ** 4 month ** *** 5 month 6 month KBT + PLACEBO n = 26 TWO-WAY ANOVA (group x time 0-6): AxBxC: p<0,001 (group x time 0-5): AxBxC: p< 0,05 CBT + moclobemid KBT + MOCLOBEMID n = 27 VĚK 27,9 27,6 26,6 POHLAVÍ 12:16 11:15 13:14 STAV svobodní ženatý/vdaná rozvedení/ovdovělí VZDĚLÁNÍ vysokoškolské středoškolské základní moclobemide CBT + placebo mean scores mean scores before months Liebowitz Social Anxiety Scale - Avoidance Subscale * * * ** *** *** TWO-WAY ANOVA: (group x time 0-6): AxBxC: P< 0,05 (group x time 0-4): AxBxC: p n.s.) moclobemide CBT + placebo CBT + moclobemide TWO-WAY ANOVA (group x time 0-6): AxBxC: p<0,001 (group x time 0-4): AxBxC: p<0,01 moclobemide CBT + placebo kumulativní č etnost remitujících 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, moclobemid + klinické vedení KBT + placebo KBT + moclobemid Všeobecný Savage (Mantel-Cox) test, F = 8,975 p < 0,05 Věk počátku 14,0 14,9 16,3 Komorbidita 78% 81% 70% Vyřazení ze studie before 1 month 2 month 3 month 4 month 5 month 6 month CBT + moclobemide měsíce months ZÁVĚR Jak moclobemid tak KBT byly v krátkodobé léčbě sociální fobie účinné Účinek moclobemidu se projevil rychleji na celkovou úzkostnou symptomatologii v průběhu prvních dvou měsíců KBT bylo účinnější v odstranění vyhýbavého chování a mělo dlouhodobý účinek se signifikantně méně relapsy v průběhu dvouleté katamnézy Mezi samotným KBT a kombinací KBT a moclobemidu se neukázaly žádné významné rozdíly 15

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) The Light Stručná anotace učební jednotky Žáci budou ve skupině sestavovat příběh z částí textu

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem Školní občasník - 2/2014-15 9. třída Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem 5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla Tento pátek byl tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o svoje dušičky

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ HOUSING FIRST

PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ HOUSING FIRST PŘECHODOVÉ BYTY PASÁŽ A HOUSING FIRST Eliška Lindovská, Roman Hloušek, Petr Matoušek Přechodové byty Pasáž, Společnost Podané ruce, o. p. s. Fakulta sociálních studií, OU OSNOVA: Popis služby Cílová skupina

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE

MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE MOŘE FINANCÍ SAILING THE SEA OF FINANCE MATERIÁLY PRO UČITELE So my name is Martin Solnička and I started the project website Moře financí.cz which is in Czech means Sea of finance, in English it looks

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week.

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week. P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Mrs. Nash, I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay

Více

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Dianóza CFS (Chronického KRITÉRIA: únavového syndromu)

Více

Czech Translations of Brad Yates Videos

Czech Translations of Brad Yates Videos Czech Translations of Brad Yates Videos Contents: Tap of the Morning Tap of the Evening Tapping into Vibrant Health Tap of the Morning - Translated by Alena Jochecova http://www.youtube.com/watch?v=aoszivsqkvi

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více