FOBIE. konflikt. Konflikt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOBIE. konflikt. Konflikt"

Transkript

1 KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE SOCIÁLNÍ FOBIE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. Lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Základní projevy: SOCIÁLNÍ FOBIE výrazný strach z vystupování v sociálních situacích přehnané obavy z hodnocení druhými strach z projevení příznaků úzkosti před druhým člověkem vegetativní projevy anticipační úzkost vyhýbavé chování funkční postižení Celoživotní prevalence = 13,3 % (Kessler a spol. 1994) PSYCHOTERAPIE A SOCIÁLNÍ FOBIE psychodynamický pohled behaviorální model kognitivní model kognitivně - behaviorální model PSYCHODYNAMICKÝ POHLED odlišná diagnostika - chybí model pro sociální fobii nadměrná úzkostnost je spojena se separační úzkosti v dětství být vystaven nejistotě oživuje dětskou úzkost z opuštění nebo trestu úzkost je důsledkem intrapsychického konflikt signál pro EGO o ohrožujících nevědomých puzeních z ID potlačená přání (sexuální a agresivní) hrozí průnikem do vědomí obranné mechanismy nefungují dostatečně KONFLIKT! Příznaky úzkosti EGO VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ konflikt Ideální já Percipovaný Konflikt sebeobraz Konflikt Superego konflikt ID potlačená přání (sexuální a agresivní) 1

2 BEHAVIORÁLNÍ POHLED PODMÍNĚNA ÚZKOSTNÁ REAKCE, UDRŽOVÁNÁ OPERANTNÍM PODMÍŇOVÁNÍM VZNIK: traumatickou událostí (s výrazným sociálním znehodnocením) řadou sociálních frustrujících zážitků v dětství imitace úzkostných vzorů v průběhu času dochází k senzibilizaci k úzkosti a její generalizaci UDRŽOVÁNÍ: vyhýbavé chováním deficit sociálních dovedností TERAPIE: nácvik sociálních dovednosti systematická desensibilizace zaplavení v imaginaci hierarchická expozice sociálním situacím SPOUŠTĚČE NEGATIVNÍCH EMOČNÍCH REAKCÍ SAMOTNÉ SOCIÁLNÍ SITUACE: chování příznaky úzkosti PŘEMÝŠLENÍ O SOCIÁLNÍ SITUACI: očekávání sociální situace ruminace o minulé sociální situaci Např.: Jíst a pít před lidmi, Mluvit s autoritou Mluvit před auditoriem Být v centru pozornosti Např.: Třes, červenání, pocení SOCIÁLNÍ FOBIE IDIOSYNKRATICKÝ A-B-C DIAGRAM KOGNITIVNÍ POHLED nadměrné požadavky A B C negativní sebeobraz bezmoc je naplnit SITUACE: Jíst před lidmi AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Co, když se roztřesu?: Každý to uvidí! Každý si řekne, jak jsem stupidní! Ztratím na sebou kontrolu! EMOCE: úzkost, strach, hněv na sebe SOMATICKÉ PROJEVY: třes, polévání horkem, ztížený dech, bušení srdce CHOVÁNÍ: Lapání po dechu Pevné uchopení lžíce Rychlé opuštění místa Vyhnutí se očnímu kontaktu, Příště vyhnutí se podobné situaci, ZPEVŇOVÁNÍ: selektivní zaměření pozornosti - pozorování vlastních nedostatků výběr ohrožujících informací filtrování nebo diskvalifikace opačných informací ruminující očekávání negativních důsledků a vlastní bezmoci vyhýbání se situacím navozujícím úzkost MALADAPTIVNÍ KOGNICE úzkostné automatické myšlenky pozornost zaměřená na sebe kognitivní omyly maladaptivní přesvědčení a pravidla negativní jádrová schémata AUTOMATICKÉ MYŠLENKY Otázky: Co když? Strach vyvolávající tvrzení o druhých (Každý uvidí, jak se třesu!) Strach vyvolávající tvrzení o tělesných příznacích (Budu zvracet!) Tvrzení evokující únik (Musím rychle pryč!) Tvrzení vyvolávající depersonalizaci (Nic nevím!) Představy z minulosti vyvolávající strach (imaginace minulých traumatických sociálních příhod) 2

3 AUTOMATICKÉ MYŠLENKY -1 AUTOMATICKÉ MYŠLENKY -2 T: Kdy jsem se naposledy necítila dobře v situaci mezi lidmi? P: V pátek. Byla jsem venku se svým klukem a přáteli. T: Rád bych se vás zeptal na pár věcí, týkající se této situace.. Jak jste se cítila a na co jste myslela? Můžete si na to vzpomenout? P: Ano, myslím, že ano. T: Jak jste se cítila předtím, než jste měli někam jít? P: Hmm, doopravdy se mi nechtělo nikam jít, cítila jsem úzkost, ale nechtěla jsem nechat přítele jít samotného. T: Měla jste z něčeho obavy? P: Měl jsem strach, že nebudu schopna s nimi mluvit a budu mlčet celý večer. T: Hm, říkala jste si něco jako: Co když nebudu schopna nic říci? Je to tak? P: Ano. Budou si myslet, jak jsem nudná a bojím se, že to uvidí i můj kluk. T: Pak, když jste se do situace už dostala, jak jste se cítila? P: Měla jsem strach, zkoušela jsem vypadat zajímavě, ale moc jsem toho neřekla. T: Když jste v té situaci měla strach, co vám běželo hlavou? P: Říkala jsem si, že nejsem schopna nic říci, dokonce pokud mě něco napadlo, znělo by to trapně. AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Nebudu schopna s nimi mluvit. budu mlčet celý večer. Budou si myslet, jak jsem nudná. nejsem schopna nic říci. Pokud mě něco napadlo, znělo by to trapně. POSUNY POZORNOSTI SELECTIVNÍ POZORNOST: pozornost zaměřená k sobě: na chyby, nepřiměřenost, somatické příznaky, negativní myšlenky a emoce, negativní vzpomínky a představy hypersensitivita na signály od druhých týkající se osobní přijatelnosti negativní vnitřní posuzování neutrálních nebo nejasných signálů o zpětné vazbě a diskvalifikace pozitivního feedbacku Řízené objevování sebe-zaměřené pozornosti - 1 P: Necítím se v této situaci dobře. Jakoby se všichni koukali na mně. T: Máte dojem, že se všichni dívají na vás? P: Ano, je to hrozné! Nechci tam být, když se tak cítím! T: Proč si myslíte, že se všichni na vás koukají? P: Ano, vím, že to dělají. Není normální se třást jako já?! T: Odkud víte, že se dívají na vás. Máte pro to nějaké důkazy? P: Ne, ale oni se dívají. Je jasné, že nejsem v pořádku. T: Takže vy si vždy pečlivě prohlídnete ty lidi kolem sebe, abyste viděl, zda se koukají na vás? P: Ne, snažím se vůbec na ně nekoukat. Pokud zjistím, že se někdo na mně podíval, je mi ještě hůře. T: Tomu nerozumím, když se nedíváte na druhé, jak můžete vědět, že vám věnují pozornost oni? Řízené objevování sebe-zaměřené pozornosti - 2 P: Dobře já si jen myslím, že lidé se koukají Nikdy jsem to nesledoval. T: Pokud jste to nikdy nesledoval, myslíte si, že je možné, že je to spíše vaše představa o tom, jak druzí reagují, než jejich opravdové chování? P: Možná máte pravdu, někdy se cítím trochu vztahovačný, když jsem v napětí. T: Dobře, to je důležité odhalení. To, co jste řekl, může znamenat, že protože se cítíte napjatý, máte dojem, že ostatní na vás koukají. Zdá se, že v takové chvíli hodnotíte co se děje spíše na základě svých pocitů, než na základě skutečných faktů. tenze, negativní očekávání Všichni se koukají! LOGICKÉ OMYLY: KOGNITIVNÍ POSUNY Závěry skokem utvoření závěru bez toho, aby pro něj bylo dost důkazů Katastrofizace vybírání nejhoršího možného výsledků situace a přehnaná víra v jeho pravděpodobnost Selektivní abstrakce zaměření se na určitý aspekt situace a ignorování jiných, často důležitějších charakteristik Čtení myšlenek přesvědčení, že lidé mají v úmyslu reagovat negativně bez jakýchkoliv důkazů pro to Personalizace vztahování zevních událostí k sobě bez toho, aby pro to byly konkrétní důvody 3

4 LOGICKÉ OMYLY: KOGNITIVNÍ POSUNY Nadměrné zevšeobecnění použití závěru na celou řadu události i když vyplývá pouze s izolované situace Magnifikace a minimalizace zvyšování nebo snížování významu událostí Diskvalifikace pozitivního pozitivní zážitky se nepočítají nebo dokonce jsou znehodnoceny na negativní Černobílé myšlení Argumentace emocemi pociťované je považováno za důkaz pravdy Musturbace popohání se, jak musí nebo by měl být dotyčný perfektní, dokonalý, inteligentní, neodolatelný apod. MYŠLENKY O MYŠLENKÁCH: POZITIVNÍ META-KOGNICE Je důležité se soustředit na výkon, abych to neudělal špatně! NEGATIVNÍ Pokud si budu sebe tolik všímat, budu v takovém stresu, že to nebude možné zvládnout! DYSFUNKČNÍ ZPRACOVÁNÍ SEBE JAKO SOCIALNÍHO OBJEKTU Lidé se sociální fobii se soustředí na to, aby vyvolali co nejlepší dojem u druhých. Ale nevěří, že jsou schopni to zvládnout. Tato nejistota je vyvolaná negativním hodnocením vlastního výkonu, vyhýbavým a zabezpečovacím chováním. Místo, aby se soustředili na sociální situaci a feedback od druhých, lidé se sociální fobii se v sociálních situacích zaměřují na sebe a používají interoceptivní informace ke konstruování nerealistických dojmů jak mohou vypadat před druhými. (Clark & Wells 1995) Predisponující faktory v dětství: KOGNITIVNÍ SCHÉMATA Svět je nebezpečný Měl bych to kontrolovat Nejsem schopen nic kontrolovat Jsem bemocný pravidlo Pokud mě někdo doopravdy pozná, odhalí moji neschopnost Jsem špatný Negativní afekty spouštěče Úzkostné myšlenky a představy KOGNITIVNÍ PROCESY Logické chyby NEGATIVNÍ SEBE-OBRAZ sebepozorování Tělesné příznaky Úzkostné vystupování, zabezpečovací a vyhýbavé chování DYSFUNKČNÍ SCHÉMATA PŘESVĚDČENÍ: jádrové konstrukty, povahou nepodmíněné, jsou považovány za pravdy o sobě, druhých a světě: Jsem k ničemu, Nemám hodnotu, Jsem bezcenný, Jsem zranitelný, Jsem slabý, Jsem nemilovaný, Druzí ubližují, Svět pohrdá slabými PRAVIDLA: jsou podmíněná a jsou používaná jako instrumentální, protože representují vztah mezi událostí a sebehodnocením Pokud ukážu svojí úzkost, lidé si budou myslet, že jsem méněcenný Pokud nedokážu skrýt svojí úzkost, totálně jsem selhal Pokud ukážu svojí úzkost, všichni mě odmítnou 4

5 OD JÁDROVÉHO PŘESVĚDČENÍ K SEBE- INSTRUKCI, CHOVÁNÍ A ZPĚT VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ VYHÝBAVÉ CHOVÁNÍ např. vyhnutí se sociální situaci, útěk z ní, vyhýbání se očnímu kontaktu JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ Jsem k ničemu PRAVIDLO: Ukázat úzkost vede k tomu, že lidé mě nebudou brát vážně ZÁVĚR: Raději budu mluvit málo, aby na mně úzkost nebyla vidět SEBE-INSTRUKCE Moc nemluv; snaž se vypadat uvolněně ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ např. zaměřování pozornosti na sebe, monitorování vlastního výkonu, snaha odvést pozornost ostatních od sebe JAK VYHÝBAVÉ TAK ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ UDRŽUJÍ NEGATIVNÍ SEBE-OBRAZ Jsou neproduktivní udržují zaobírání se možností zranění a brání odmítnutí dysfunkčních myšlenek a závěru; CHOVÁNÍ: Nemluví Vypadá napjatě Protože toto chování snižuje úzkost, nechtěně udržuje přesvědčení o hrozící katastrofě Může vést k tomu, že druzí lidé se méně stýkají s lidmi se sociální fobii mají pocit, že o ně lidé trpící sociální fobii nestojí VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ - 1 VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACÍ CHOVÁNÍ - 2 Negativní automatické myšlenky: Nevím, co říci. Budou si myslet, že jsem trapná! Sebe-zpracování: Představa sebe jako polointeligentního idiota Zabezpečovací chování: Vyhýbá se očnímu kontaktu, Sleduje se, málo mluví, nechá partnera mluvit, Plánuje, co říci a snaží se být něčím zajímavá. Negativní automatické myšlenky: Co, když budu mít úzkost? Ostatní si toho všimnou a budou mě Podceňovat! Sebe-zpracování: Vidí se, jak je červená, jak nervózně trhá rukama Zabezpečovací chování: Drží ruce pohromadě, napíná ruce a nohy, dívá se stranou, zakrývá si tvář rukami, má na ní tlustý make-up. Budu se třást a nedokážu to ovládnout! Každý to uvidí! Třes cítí nepříjemně a tak to musí vypadat hrozně. Představa sebe samé jako ztrácející kontrolu nad sebou. Vyhýbá se šálkům a sklenicím, drží šálek oběma rukama, pomalé pohyby, napíná svaly, lokty na stole, nedívá se na ostatní. Koktám a říkám slova blbě! Budou si myslet, že jsem idiot! Sleduje svůj hlas a slyší, jak je křečovitý, tichý a patetický Monitoruje řeč, snaží se vyslovovat přesně, rozděluje věty i slova, připravuje si je předem, mluví rychle, moc se ptá, málo mluví o sobě. SOMATICKÉ REAKCE HANDICAPY V ŽIVOTĚ autonomní příznaky nabuzení: bušení srdce, polévání horkem, zrychlené dýchání, stažení žaludku, pocity na zvracení. motorické příznaky napětí: napětí svalů, bolest hlavy, bolest zad, třes. ZVÝŠENĚ ZAMĚŘENÁ POZORNOST NA SEBE V SOCIÁLNÍCH SITUACÍCH Strach většinou vede k problémům v kontaktu s druhými U řady pacientů jsou zjevné deficity v sociálních dovednostech izolace bez partnera bez přátel, bez sociální sítě a sociální podpory vyhýbání se studiu, nedokončování zkoušek nezaměstnanost 5

6 KOGNITIVNÍ MODEL ÚZKOSTI U SOCIÁLNÍ FOBIE DŮLEŽITÉ UDRŽOVACÍ FAKTORY SPOUŠTĚČ: očekávání expozice expozice sociální situaci vzpomínka na expozici OČEKÁVÁNÍ OPOVRHUJÍCÍHO HODNOCENÍ DRUHÝMI ÚZKOSTNÉ MYŠLENKY A PŘEDSTAVY (nadměrná očekávání od vlastního výkonu s bezmoci je zajistit očekávání selhání a znehodnocení druhými) ZVÝŠENÝ AROUSAL: Pozornost se zaměřuje na vlastní výkon, kognitivní, emoční a somatické projevy úzkosti Vegetativní reakce Nárůst úzkosti NEGATIVNÍ SEBEHODNOCENÍ Zabezpečovací chování na sebe zaměřená pozornost selekce informací kongruentních s úzkostným očekáváním filtrování nebo diskvalifikace opačných informací ruminativní očekávání negativních důsledků a bezmoci posilování Negativní pohled na sebe nadměrný sebe-ideal bezmoc ho naplnit Zhoršení výkonu vyhýbavé či zabezpečovací chování Důsledky negativních kognicí u sociální fobie KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ MODEL SOCIÁLNÍ FOBIE Vrozená pohotovost k úzkostnosti Negativní očekávání Při chování je pod tlakem dvou úkolů vnímá úzkost a chyby Zvýšený arousal a selektivní pozornost vnímá chyby tělesné příznaky dělá chyby negativní hodnocení druhými vytvoření dysfunkčních předpokladů ve výchově a vývoji aktivace dysfunkčních předpokladů aktivující(mi) událostmi úzkostné myšlenky a představy v sociálních situacích zaměření pozornosti k sobě úzkostné emoce úzkostné chování tělesné příznaky úzkosti rozvoj zabezpečovacího a vyhýbavého chování udržování negativního sebeobrazu sekundární důsledky v životě UDRŽOVACÍ MECHANISMY U SOCIÁLNÍ FOBIE KOGNITIVNÍ PROCESY: Kognitivní události: úzkostné automatické myšlenky a představy (pravděpodobnost, dramatická cena, neschopnost zvládnout, odmítnutí druhými) Pozornost: selektivní pozornost (zaměření na vlastní projevy úzkosti, malá pozornost zevní situaci) Postoje: vysoké aspirace na pozitivní hodnocení druhými pocit bezmoci při kontrole svého projevu Hodnocení událostí: zkreslené kognitivní hodnocení události (katastrofizace, diskvalifikace pozitivního Sebehodnocení: negativní sebeobraz CHOVÁNÍ: zabezpečovací chování vyhýbavé chování EMOCE A TĚLESNÉ REAKCE: podmíněná úzkostná emoční a tělesná reakce na specifické podněty KBT strategie při léčbě sociální fobie Edukace o sociální fobii a léčbě Kognitivní restrukturace a behaviorální experimenty Nácvik sociálních dovedností Expozice v imaginaci Expozice in vivo Řešení problémů v životě Akomodace kognitivních schémat Udržovací léčba a prevence relapsu 6

7 AGENDA SKUPINOVÉ KBT SKUPINVÁ KBT SOCIALNÍ FOBIE 3 sezení individuální přípravy na skupinovou KBT Agenda typického skupinového sezení: Krátké konverzační cvičení assessment a behaviorální analýza cestování, vernisáže, večírky, schůzky, rande atd. detailní anamnéza osobní i rodinná Kontrola domácích cvičení reakce na biblioterapii, monitorování myšlenek, práce s experimenty, expozice atd. individuální zpracování problémů a cílu, edukace o skupinové léčbě Nácvik sociálních dovedností 12 skupinových setkání, jednou týdně empatie, konverzace, pozitivní aserce (např. komplimenty), negatívní aserce (např. perzistence) Expozice první 4 skupiny trvají 4 hodiny v trénigových podmínkách, v imaginaci, příprava domácích expozicí in vivo 8 skupin trvá 2 hodiny Konceptualizace/kognitivní restrukturalizace model sociální fobie, účinek zabezpečovacího a vyhýbavého chování, vliv ANM na emoce a chování, zpracování recentních úzkostných epizod, testování myšlenek, značení kognitivních omylů, behaviorální experimenty následná a katamnestická sezení za 1, 2 a 3 měsíce Nové domácí cvičení za 6, 12 a 24 měsíců záznam dysfunkčních myšlenek, expozice, mini-interview, etc. Zpětná vazba EDUKACE O KBT MODELU BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ SPOUŠTĚČ: večírek v práci podrobný popis poslední epizody úzkosti na příznacích vysvětlit vztah mezi spouštěči, AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Nebudu se mít o čem bavit! Co, když si mně nikdo ani nevšimne? Co když všichni uvidí, jak jsem nervozní?! Beztak to všichni poznají! Když teď neusnu, budu vypadat nemožně! Když tam nepůjdu, bude to trapné! Musím si to pořádně promyslet! Já se z těch myšlenek zblázním! kognicemi, tělesnými reakcemi a chováním EMOCE: úzkost pocity frustrace strach zdůraznit udržovací faktory propojit bludný kruh úzkosti s důsledky CHOVÁNÍ: snaha odvést pozornost převalování na lůžku buzení manžela kritizování manžela vysvětlit kognitivní procesy a zaměřenou pozornost TĚLESNÉ REAKCE: únava, tělesné napětí, bolest hlavy svírání žaludku, nemožnost usnout explorovat negativní sebeobraz a jeho důsledky BLUDNÝ KRUH ÚZKOSTNÝCH EPIZOD KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE SPOUŠTĚČ: telefonický rozhovor před druhými AUTOMATICKÁ MYŠLENKA: Co, když začnu zadrhávat a klepat se práce s automatickými myšlenkami: ÚZKOSTNÉ MYŠLENKY 1. TYPU: Totálně se znemožním! Budou mnou pohrdat! Nesmím na to myslet! identifikace - propojení do bludného kruhu - METAKOGNICE: Negativní - Nedokážu ty myšlenky zastavit! Nezvládnu to! Pozitivní - Musím na to myslet, aby to nedopadlo špatně! EMOCE: úzkost strach vztek na sebe POZORNOST: zvýšené sebemonitorování TĚLESNÉ REAKCE: svalové napětí, červenání, třes, pocity na zvracení CHOVÁNÍ: zabezpečovací chování vyhýbavé chování snaha blokovat myšlenky - testování - alternativní myšlenky a postoje testování metakognicí behaviorální experimenty a expozice práce se schématy - identifikace a změna dysfukčních schémat 7

8 KOGNITIVNÍ RESTRUCTURALIZACE Identifikace automatických myšlenek Vytvoření bludného kruhu Označení kognitivních omylů Testování automatických myšlenek (Socratický dialog, záznam ANM Hledání více pomáhajících myšlenek pro typické situace Plán akce KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - a T: Když mi říkáte, že jste se choval jako idiot, co tím přesně myslíte? P: Že si lidé budou myslet, že jsem idiot! T: Co takového děláte, že by si to lidé mohli myslet? P: Prostě něco udělám jako idiot a oni mě přitom vidí. T: A co to přesně je? P: Něco řeknu špatně, nebo nevím, co mám říci. T: Hmm, rozumím, říkáte si, že když něco řeknete špatně, ostatní si budou myslet, že jste idiot? P: Áno, je to strašné, když si to o mně druzí myslí! T: Hmm, a máte nějaké důvody si myslet, že se to stane? P: Ano, stalo se to už moc krátk, když jsem byl napjatý. Nevím, co říci, mám okno. T: To se může stát, že máte někdy okno a nic vás nenapadá. Ale co vás vede k tomu, že si lidé budou myslet, že jste idiot? P: Nevím T: Jak se ostatní chovají, když si myslí, že jste idiot? P: Myslím si, že by se ke mně chovali ironicky. KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - b T: Můžete mi popsat nějaké konkrétní situace, kdy se k vám druzí takto chovali? P: Ne. Někteří lidé možná, ale běžně mi to lidé nedělají. T: Vypadá to, že z něčeho by na to, že si lidé myslí, že jste idiot, šlo uvažovat a z něčeho spíše ne. Je to tak? P: Asi jo. T: Dobře, a co svědčí proti tomu, že si lidé myslí, že jste idiot? P: Mám dva dobré přátele a spolužáci se mě někdy ptají na těžké otázky, asi si myslí, že jsem na to schopen odpovědět. S lidmi ve skupině vycházím dobře. T: Co to znamená, že s lidmi ve skupině vycházíte dobře? P: Někteří spolužáci se mně ptají na úkoly, na kterých pracují. T: Je to důkaz, že si myslí, že jste idiot? P: Ne, spíše opačně. T: Vypadá to, že někdy máte problémy ujasnit si, co chcete říci, když jste v napětí. Ale také to vypadá, že lidé si asi nemyslí, že jste idiot. Pokud si druzí nemyslí, že jste idiot, co jiného si mohou myslet? P: Možná si myslí, že jsem jen zticha nebo že jsem se zamyslel KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE - C COGNITIVE RESTRUCTURING - E NEGATIVNÍ MYŠLENKA: NEMÁ MĚ RÁD. NEGATIVE THOUGHT: I M GOING TO SOUND STUPID. OTÁZKY: Co pro to svědčí? Co je na tom tak špatného? Co svědčí proti tomu? Je možné, aby mě všichni měli rádi? (proč ne?) Co to znamená, když mě někdo nemá rád? Když vás někdo má rád a jiné né, kdo má pravdu? Znáte také nějaké významné lidi, které jiní nesnášeli? Co například Gandi? RATIONÁLNÍ REAKCE: Všichni mě nemusí mít rádi. Pokud mě někdo nemá rád, nemusí to být moje chyba. Čtu myšlenky nevím, co si ve skutečnosti myslí. QUESTIONS: What s the evidence? What s the worst that could happen? What s the best that could happen? What s the most likely thing that could happen? Are you taking events as they happen or trying to predict the future? What s so bad about that? Could you rescue the situation? If a person does sound stupid does that write them off as a person? (Why not?) How to you define sounding stupid, RATIONAL RESPONSES: Go with the flow- I sound okay. What is stupid anyway? I m going to sound fine? 8

9 COGNITIVE RESTRUCTURING - D NEGATIVE THOUGHT: HE/SHE THINKS I M BORING. EXAMPLES OF ASSUMPTIONS AND BELIEFS QUESTIONS: What s the evidence? What would that mean? Is your thinking based on facts or are you mind reading? If one person thinks you re boring and one doesn t who s right? If a person thinks you re boring, does that mean you are boring? What is it that makes someone boring are you like that? RATIONAL RESPONSES: It s okay to be boring some of the time. If someone thinks I m boring it doesn t mean I am boring. If only you knew how interesting I really am. ASSUMPTION If I can t think of something to say, people will think I m boring. If I tremble, people will notice and think I m weird. BELIEF I m boring / inadequate I m different I don t fit in USING A VERTICAL ARROW ON THE NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHT TO ELICIT ASSUMPTION AND BELIEF b) RESULTS OF VERTICAL ARROW IN A CASE T: So how much do you believe that tremble and have hot flash means people will think you are foolish? P: 90 per cent. T: How much do you believe that you are foolish? P: Well, I don t normally think that I am foolish, but when I feel anxious around other people, then I believe it. T: How much do you believe it in that situation P: Completely. NEGATIVE AUTOMATIC THOUGH ASSUMPTION: BELIEF: HYPOTHESISED RULE: What if I tremble and have hot flash People will notice They might laugh at me they won't take me seriously They'll think I'm foolish I'll think I'm foolish If I tremble and have hot flash people will think I'm foolish (it means I am foolish) I'm foolish I must always be perfect without any signs of anxiety VERTICAL ARROW RESTRUCTURING USING A VERTICAL ARROW ON THE NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHT TO ELICIT ASSUMPTION AND BELIEF a) ORIGINAL: I'll tremble and have hot flash and People will notice and They might laugh at me What's the evidence? What's the thinking error? What's the counter evidence? How can you test it out? What really happened? What's an alternative more realistic response? What's the evidence? What's the thinking error? What's the counter evidence? How can you test it out? What really happened? What's an alternative more realistic response? RE-STRUCTURED: I'll tremble and have hot flash and People pay little or no attention and They won't do anything, they hardly notice P: What if I tremble and have hot flash? T: If you did tremble and have hot flash, what would be bad about that? P: People will notice. T: And if they noticed, what would that mean? P: They would laugh at me. T: Well, and what would be bad about that? P: They wouldn't take me seriously. T: What would that mean if they didn't take you seriously? P: They'll think I'm foolish. T: What would it mean if they thought that about you? P: It probably means that i am foolish. T: What would that mean if it were true? P: It means everyone would know I'm foolish. T: You seem to hold the assumption that if you tremble and have hot flash it means that people will think you're foolish or perhaps you'll believe that you are foolish. How much do you believe that? P: Well it is a pretty stupid thing to do. It's normal, is it? 9

10 CHANGING THE ASSUMPTIONS - 1 ASSUMPTION: SHOWING ANXIETY WOULD ATTRACT ATTENTION T: So if you see that someone is nervous when talking to them, do you stare at them more? P: No, if anything I would look at them less. T: So you would pay less attention? P: Yes, otherwise they may feel more uncomfortable. T: Let s assume someone is acting really oddly. Someone is walking along the street shouting strange things and making strange noises. Would people pay a lot of attention to them? P: Well, they might do, in case the person was dangerous. T: Even if they think the person is dangerous will they stare? P: No, I don t suppose they will. T: Why not? P: Because they don t want to get involved with the person. T: So even if someone does oppear nervous, or is acting very oddly, are people likely to pay more or less attention? CHANGING THE ASSUMPTIONS -2 ASSUMPTION: SHOWING ANXIETY WOULD ATTRACT ATTENTION P: When you look at it that way they re probably going to notice, but then they ll pay less attention T: So, in the long term, if you don t want to be noticed is it better to be anxious or conficent? CHANGING THE ASSUMPTIONS -3 ASSUMPTION: STRATEGY: IF I GET MY WORDS WRONG, PEOPLE WILL THINK I M INADEQUATE List all the things that make someone inadequate How many characteristics does the patient have? What is the relative importance of getting words wrong among the other characteristics? Conduct a mini-survey. Run an experiment. CHANGING THE ASSUMPTIONS -4 ASSUMPTION: STRATEGY: I LL VOMIT AND EVERYONE WILL REJECT ME Examine a range of possible reactions of others to vomiting and reasons for the reactions. Explore how the patient would react if a friend vomited in public. Conduct a mini-survey to elicit people s reactions. Practice rushing out of the room in company to evaluate people s reactions. CHANGING THE ASSUMPTIONS -5 ASSUPTION: STRATEGY: I LL BLUSH AND EVERYONE WILL LAUGH AT ME Examine the range of all reactions in the past when blushing occured. Explore the meaning of the laughter: list all possible meanings. Conduct a mini-survey. Run a behavioral experiment to test it out. Situace Myšlenky Emoce Racionální odpověď Cesta se spolužačkou v autobuse. KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE Proboha, co když mě nic nenapadne? Vypadám jako blbec! Bude mnou pohrdat! Musím vypadnout! Úzkost Vztek na sebe Sžírání se Nutkání utéct Tak se ji na něco zeptám. Přeháním, jenom mlčím stejně jako ona. To nevím, ale možná taky neví, jak začít. Nemusím! Můžu vydržet mlčet nebo se ji něco zeptám. Výsledek Chvíli jsem měl velké napětí, pak jsem chvíli ještě mlčel. Nakonec jsem se ji zeptal na to, co říká nové franštinářce. Docela jsme si pokecali. Příště mohu začít nějakou otázkou nebo něčím hned na začátku místo čekání se strachem. 10

11 PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA SEBE PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA DRUHÉ LIDI Automatická myšlenka: Určitě zase zčervenám Automatická myšlenka: Určitě zase zčervenám (Co je na tom špatné?) Totálně se před druhými znemožním. (Co je na tom špatného?) Totálně se před druhými znemožním (Co to říká o mně?) Že nejsem schopen před druhými obstát. (Co to říká o druhých?) Že jsou nadměrně kritičtí a odsuzují (A co je na tom tak hrozného?) Nikdy si mě nikdo nebude vážit. (Co to říká o mně?) (A co je na tom tak hrozného?) Mají tak vysoké měřítka, že to nikdy nedokážu zvládnout.. Dysfunkční kognitivní schéma: Jsem bezcenný (Co to říká o druhých?) Dysfunkční kognitivní schéma: Lidé pohrdají těmi, kteří se neumějí chovat perfektně.. PADAJÍCÍ ŠÍP - HLEDÁNÍ SCHÉMATU V POHLEDU NA SVĚT A ŽIVOT VŮBEC Automatická myšlenka: (Co je na tom špatné?) (Co to říká o světě a životě vůbec?) (A co je na tom tak hrozného?) (Co to říká o světě a životě vůbec.?) Dysfunkční kognitivní schéma: Určitě zase zčervenám Totálně se před druhými znemožním. Že se mi v něm žije těžko. Že budu mít problémy v životě obstát. Život je příliš těžký a plný pohrdání NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Pozitivní aserce Negativní aserce Konverzace Komplimenty Vyjádření blízkosti Žádost o laskavost Empatické naslouchání Odmítání Persistence Přijímání kritiky Konstruktivní kritika Řešení konfliktů Zahájení rozhovoru Vedení rozhovoru Diskutování NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ EMPATICKÉ DOVEDNOSTI (naslouchání, ujišťování, parafrázování, sumarizace) KONVERZACE (téma, zahájení, poskytování informací, tázání, sebe-otevření, posilování, POZITIVNÍ ASERTIVITA (komplimenty, sdílení, požádání o laskavost, emocionální otevření) NEGATIVNÍ ASERTIVITA (perzistence, kritika, řešení problémů a konfliktů) EMPATICKÉ DOVEDNOSTI Soustředění se na partnera, na jeho slovní a mimoslovní projevy, nikoliv na sebe sama neverbální: přikyvování mimika gesta posturace verbální: uh-hmm ujišťování parafrázování sumarizace 11

12 KONVERZACE POSITIVNÍ ASERTIVITA vybrání tématu kognitivní dovednost zahájení konverzace volné informace použití informací od partnera otázky sebe-otevření posilování partnera mapování partnerových pozitiv, dovedností, předností apod. komplimenty sdílení žádost o laskavost sebe-otevření (vyjádření vlastních emocí) NEGATIVNÍ ASERTIVITA EXPOZICE systematické vystavení se sociálním situacím persistence (NE, Já chci ) kritika řešení problémů a konfliktů v imaginaci, ve cvičných podmínkách, s videem, v reálných podmínkách vytvoření hierarchie vysvětlení průběhu expozice anticipační myšlenky a představy = hypotézy k testování posilování a sebeodměňování HIERARCHIE PROBLÉM: JÍST PŘED CIZÍMI LIDMI CÍL: NAJÍST SE S KOLEGY NA OFICIÁLNÍM OBĚDĚ KROKY: 1) Jíst před rodinou (jen otec a matka) 2) Jíst před celou rodinou (také s oběma sestrami) 3) Najíst se vedle stánku s potravinami zády k lidem 4) Najíst se vedle stánku s potravinami čelem k lidem 5) Najíst se v malé prázdné restauraci jen pevné jídlo 6) Najíst se v malé prázdné restauraci polévka 7) Najíst se v malé poloprázdné restauraci 8) Najíst se s kolegy, se kterými se cítím jinak dobře neoficiální situace 9) Jíst před 2-3 spolupracovníky neoficiální situace 10)Najíst se s kolegy na oficiálním obědě 12

13 EXPOZICE STUD VYVOLÁVAJÍCÍM SITUACÍM LIDÉ SE SOCIÁLNÍ FOBII MAJÍ ČASTO RIGIDNÍ PRAVIDLA O TOM, CO JE PŘIJATELNÉ A CO NEPŘIJATELNÉ CHOVÁNÍ V SOCIÁLNÍM KONTEXTU, JSOU EXTRÉMNĚ SVÁZÁNÍ Tato pravidla odrážejí postoje typu: I mustn't draw attention to myself I must always fit in I must not inconvenience anyone I should always behave properly STRATEGY: Experiments with the acceptable boundaries of risky behavior Examples: Making mistakes, disagreeing with people, making complaints, trying 7 pairs of shoes and not buying any, etc. EXPOSURE IN IMAGINATION Your new friend George invited you to his family for a family dinner. You are tense, many of his relatives will be there. You are entering the room and everybody looks at you. You introduce yourself as George girlfriend. There is a silence for a moment, after that George's father asks you: Tell us some joke to have fun: You feel your blood rising into your head. Everybody is watching. They are curious what you will say. You feel your thoughts chaotically running through your head. You want to escape from the table, but you know, it is impossible. You are blushing and have dry mouths. One child at the table points at you with his finger and shouts: Look at her how red is she! You feel confused. Your mind is blank. All feel is pounding of your heard and flash in your face. Everybody looking at you. Waiting, what you say. Finally you want to say funny rhyme that you said as a child before the eating. You want to speak, but no voice comes out of you. There is only some strange sound coming out of your thought. After all you hear how you say in a strange voice the beginning of that rhyme. Your voice is trembling. After half of the sentence you stop and remain silent. Other are looking at you with a surprise. They are talking to each other that they never so anyone being so nervous as you. The are whispering: Poor girl, I regret her! Poor George, he couldn't choose worse! One child asks: What's wrong with her, mummy? And mother answers: She is terribly ashamed, honey! The only thing you can do is look at the floor. Avoid the eyes of others. All time you feel how the others are looking at you. Something they whisper. During all the dinner time. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Výběr problému Sledování a konkretizace Brainstorming možných řešení Výběr vhodných řešení Plán Realizace Hodnocení Odměny SEZNAM PROBLÉMŮ MARIE Nezaměstnanost: ztráta práce při propouštění před 6 měsíci Snížené sebevědomí - vyplývá z problému 1 Nedostatek sociálních kontaktů - vyplývá z problému 1 Deprese: horší ve všední dny - vyplývá z problémů 1,2 a 7 Ztráta zájmu o záliby a koníčky, zvláště zahrádku - vyplývá z problému 4 Matčina neodbytnost: musí ji denně telefonovat, 2x týdně navštěvovat, matka hodně kritizuje Mariin způsob života Obtížná domluva s manželem: odmítá se o Mariiných problémech bavit MAPA PROBLÉMU: Osamělost SPOUŠTĚČE: když se nikdo na mně neobrátí nikdo mi dlouho nezavolá když zůstanu ve třídě sám když se mezi sebou baví když si spolužáci něco společného plánuji když někdo vypráví o společných zážitcích EMOCE: úzkost, strach, smutek vztek na sebe vztek na kamarádky pocity bezmoci vztek na rodiče OKOLNOSTI: nejmladší ze 3 dětí matka se také bojí lidí rodiče kontrolují, zda se učím moc se bojím zkoušení neumím vést rozhovor hodně času se učím MYŠLENKY: Nikdo o mě stejně nestojí! Jsem hloupý, nudný, trapný! I když něco navrhnu, beztak je to nebude zajímat! Nemám nápady! Když s nimi půjdu, beztak nebudu vědět o čem mluvit! Baví se jen mezi sebou, to je baví více než se mnou! TĚLESNÉ REAKCE: napětí svalů, svírání v krku, bušení srdce, bolesti žaludku, zácpa DŮSLEDKY: Pozitivní Negativní Krátkodobé Dlouhodobé Úleva při každém vyhnutí, vybití napětí při hádce, když nic nenavrhnu, nic nezkazím Umím hodně ve škole Rodiče mě chválí a předcházejí si mě CHOVÁNÍ: sedím v lavici a učím se mlčím či bloumám, vyhýbám se všem, koušu si nehty, zavírám se na záchodě, hádám se doma s rodiči Nepříjemné emoce, stres, tělesné projevy stresu, vztek na sebe, jsem sám Závislost na rodičích Izolace od lidí Pokles sebevědomí SEZNAM PROBLÉMŮ LUCIE Studijní problémy díky obavám z projevů před spolužáky Snížené sebevědomí Vyhýbání se sociálním kontaktům Chybění příjemných aktivit, zájmům a koníčků Závislost na rodičích a odevzdanost jejich vedení bez ohledu na vlastní postoje a názory Chybění partnera i perspektivy seznámení se Ostrakizace kolegy na brigádě 13

14 MAPA PROBLÉMU: Vyhýbání se kontatku s lidmi SPOUŠTĚČE VYHÝBAVÉHO CHOVÁNÍ: OKOLNOSTI: přestávky ve škole nejstarší ze 3 sester telefonáty kamarádek ze střední školy obě mladší už vdané večírky a mejdany spolužáku (bývalých i současných) matka se také bojí lidí oslovení známým i neznámým mužem rodiče od dětství velmi nároční setkání širší rodiny zdůrazňování hodnocení druhými v rodině společenské příležitosti na dovolené zklamání platonickém vztahu společenské příležitosti na brigádě v nemocnici čas rozdělen mezi učení se a brigády MYŠLENKY: Nikdo o mě stejně nestojí! Jsem trapná a nudná! Všichni uvidí, jak se bojím! Nevím o čem se bavit! Nemám čím zaujmout, nemám žádné zájmy! Kdyby poznali, jak jsem nutná, smáli by se mi! Nesnesu výsměch druhých! EMOCE: CHOVÁNÍ: úzkost, strach, smutek vymlouvám se při pozvání vztek na sebe o přestávkách se učí pohrdání sebou vyhýbám se rozhovorům vztek na kamarádky koušu si nehty, zavírám se na záchodě pocity bezmoci TĚLESNÉ REAKCE: napětí svalů, svírání v krku, třes rukou, bušení srdce, bolesti žaludku, UDRŽOVACÍ LÉČBA A PREVENCE RELAPSU udržovací expozice alespoň 1 rok příprava na možné problémy v budoucnosti kurzy asertivity DŮSLEDKY: Pozitivní Negativní Krátkodobé Dlouhodobé Úleva při každém vyhnutí, Nemusím zvládat svoje napětí Když nic nenavrhnu, nic nezkazím Umím hodně ve škole Rodiče mě chválí a předcházejí si mě Nepříjemné emoce, stres, tělesné projevy stresu, vztek na sebe, jsem sáma Závislost na rodičích Izolace od lidí Pokles sebevědomí ÚČINNOST PSYCHOTERAPIE U SOCIÁLNÍ FOBIE o účinnosti psychoanalýzy či psychodynamických forem psychoterapie nejsou informace skupinovou dynamickou psychoterapii dokončí jen kolem 30% pacientů trpících sociální fobii, většina přestane docházet do 4.sezení, ale nízká je účinnost i u těch, kteří skupinu absolvují - malá generalizace do přirozených podmínek kontrolované krátkodobé i dlouhodobé studie a metaanalýzy: prokazatelný efekt KBT jak individuální, tak skupinové ve srovnání s BZD i s antidepresivy - pomalejší nástup účinku, ovšem již po 12ti týdnech není rozdíl, efekt je však na rozdíl od psychofarmak dlouhodobý (Liebowitz a spol. 1999) SOCIALNÍ FOBIE DESIGN STUDIE SCREENING n = vyřazených 8 vyřazených vstupní kritérie hodnocení posuzovací stupnice wash out perioda 1-12 týdnů MOCLOBEMID n=28 n=22 n=20 RANDOMIZACE n = 81 K B T + PLACEBO n=26 n=24 n=24 MOCLOBEMID + KBT n=27 n=23 n=22 Slepé hodnocení 6-měsíční léčebná perioda 6, 12, a 24-měsíců 12 vyřazených 3 vyřazení hodnocení 1 měsíčně katamnézy 14

15 140 Liebowitz Social Anxiety Scale 70 Liebowitz Social Anxiety Scale - Total score Liebowitz Social Phobia Scale - Anxiety Subscale Počet relapsů v jednotlivých skupinách v průběhu katamnézy porovnaný analýzou "přežití" mean scores before 1 month 2 month 3 month MOCLOBEMID n = 28 ** 4 month ** *** 5 month 6 month KBT + PLACEBO n = 26 TWO-WAY ANOVA (group x time 0-6): AxBxC: p<0,001 (group x time 0-5): AxBxC: p< 0,05 CBT + moclobemid KBT + MOCLOBEMID n = 27 VĚK 27,9 27,6 26,6 POHLAVÍ 12:16 11:15 13:14 STAV svobodní ženatý/vdaná rozvedení/ovdovělí VZDĚLÁNÍ vysokoškolské středoškolské základní moclobemide CBT + placebo mean scores mean scores before months Liebowitz Social Anxiety Scale - Avoidance Subscale * * * ** *** *** TWO-WAY ANOVA: (group x time 0-6): AxBxC: P< 0,05 (group x time 0-4): AxBxC: p n.s.) moclobemide CBT + placebo CBT + moclobemide TWO-WAY ANOVA (group x time 0-6): AxBxC: p<0,001 (group x time 0-4): AxBxC: p<0,01 moclobemide CBT + placebo kumulativní č etnost remitujících 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, moclobemid + klinické vedení KBT + placebo KBT + moclobemid Všeobecný Savage (Mantel-Cox) test, F = 8,975 p < 0,05 Věk počátku 14,0 14,9 16,3 Komorbidita 78% 81% 70% Vyřazení ze studie before 1 month 2 month 3 month 4 month 5 month 6 month CBT + moclobemide měsíce months ZÁVĚR Jak moclobemid tak KBT byly v krátkodobé léčbě sociální fobie účinné Účinek moclobemidu se projevil rychleji na celkovou úzkostnou symptomatologii v průběhu prvních dvou měsíců KBT bylo účinnější v odstranění vyhýbavého chování a mělo dlouhodobý účinek se signifikantně méně relapsy v průběhu dvouleté katamnézy Mezi samotným KBT a kombinací KBT a moclobemidu se neukázaly žádné významné rozdíly 15

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE SOCIÁLNÍ FOBIÍ Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině

Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině 174 Psychoterapie Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině MUDr. Dana Kamarádová, prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc V tomto článku popisujeme jednotlivé

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková 10. SOCIÁLNÍ FOBIE Ján Praško, Hana Prašková I. ÚVOD Sociální fobie se projevuje silným a trvalým strachem z jedné nebo více sociálních situací a výrazným vyhýbáním se těmto situacím. Toto vyhýbání sice

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Disociativní poruchy. Disociace. Janetův pohled

Disociativní poruchy. Disociace. Janetův pohled Disociativní poruchy Ján Praško International CBT Institute Odyssea, University Palacky Olomouc Department of Psychiatry University Hospital Olomouc Prague Psychiatric Centre, Centre of Neuropsychiatric

Více

AGORAFOBIE. Ján Praško, Hana Prašková

AGORAFOBIE. Ján Praško, Hana Prašková AGORAFOBIE Ján Praško, Hana Prašková I. ÚVOD Agorafobie je strach být sám na místech, odkud je obtížný útěk do bezpečí nebo je těžké získat pomoc v případě, že postižený zažije nevolnost nebo panický záchvat.

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci Bc. Lenka Čermáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. V teoretické části

Více

RODIČOVSKÁ SKUPINA PRO RODIČE DĚTÍ S VYSOKOFUNKČNÍM AUTISMEM A ASPERGEROVÝM SYNDROMEM zkušenosti z praxe v APLA Praha a Střední Čechy, o.s.

RODIČOVSKÁ SKUPINA PRO RODIČE DĚTÍ S VYSOKOFUNKČNÍM AUTISMEM A ASPERGEROVÝM SYNDROMEM zkušenosti z praxe v APLA Praha a Střední Čechy, o.s. RODIČOVSKÁ SKUPINA PRO RODIČE DĚTÍ S VYSOKOFUNKČNÍM AUTISMEM A ASPERGEROVÝM SYNDROMEM zkušenosti z praxe v APLA Praha a Střední Čechy, o.s. Základní údaje o rodičovských skupinách Roman Pešek Článek shrnuje

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Panická porucha. Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Klára Látalová, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Tomáš Diveky, MUDr.

Panická porucha. Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Klára Látalová, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Panická porucha Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Klára Látalová, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Jana Prašková Klinika psychiatrie Fakultní mocnice Olomouc a Lékařská

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

Agorafobie a její léčba

Agorafobie a její léčba Prehľadové články 111 Agorafobie a její léčba prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, 1, PhDr. Tomáš Diveky 1, 1, MUDr. Aleš Grambal 1, 1, MUDr. Dana Kamarádová 1, 1, MUDr. Zuzana Sigmundová 1, 1, MUDr. Petr Šilhán

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Psychiatrie PRO PRAXI 2e 2015 psychoterapie Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Přehledové Články Komorbidita hraniční poruchy osobnosti a depresivní poruchy www.solen.cz ISSN

Více

Co je to panická porucha?

Co je to panická porucha? Co je to panická porucha? Martinův otec náhle v 48 letech zemřel na infakt myokardu. Předtím si stěžoval na bušení srdce. Martin nabyl přesvědčení, že jakákoli změna týkající se srdeční činnosti může vést

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

OBSAH LIST OF CONTENTS

OBSAH LIST OF CONTENTS OBSAH LIST OF CONTENTS Vydala Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Copyright 2002 by Friedrich Ebert Stiftung, e. V., zastoupení v České republice Redakce: Fotografie: Obálka:

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SPECIFIKA PŘECHODU ŽÁKŮ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Z MŠ NA 1. STUPEŇ ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Zamboryová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více