květen srpen, maj sierpień 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen srpen, maj sierpień 2011"

Transkript

1 květen srpen, maj sierpień 2011 Bůh ano, ale proč Ježíš? Jsem už starý farář. Mnohokrát se stalo, že za mnou přišli lidé s otázkou: Pane faráři, pořád mluvíte o Ježíši. To je přece fanatismus. Vždyť to je úplně jedno, jaké má kdo náboženství. Hlavně, aby se lidé báli něčeho vyššího, neviditelného! Goethe jednou řekl: Hlavní je, co člověk cítí, jméno je jen ozvěna a kouř. Jeden generál projížděl na koni lesem a zůstal viset na stromě. Přitom si udělal na kabátě pěknou díru. Když se potom vrátil do vesnice, zastavil koně u skupiny vojáků a ptá se: Kdo z vás je krejčí? Nato se jeden postavil do pozoru a říká: Ano, pane generále, já jsem Krejčí! Hned půjdete do mého kvartýru a zašijete mi kabát! Voják odpoví: Ale to já neumím! Promiňte, pane generále, já se jmenuji Krejčí, ale krejčí nejsem. Tak to je u většiny lidí. Říkají si křesťané, evangelíci, ale jsou jimi pouze podle jména. A to je ten kouř, o kterém mluví německý básník Wolfgang Goethe. Neprožili setkání s Ježíšem, necítí v životě Jeho přítomnost. Je to jen slabá náplast mít nějakou vlažnou, pouze doutnající víru. Musíme, já i ty, my hříšní lidé, prosit o dar víry, s níž se dá žít, i když se v životě třeba někdy velice setmí. Velikou víru, kterou měla kananejská žena, ta nás podrží i v těžkých pokušeních. Prosme svého nebeského Otce, aby nás utvrdil v tom, že existuje jen jedna pravá víra. Je to víra v Ježíše Krista, Syna Božího! On přece řekl: V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Ale do těch Božích příbytků jsou jen jedny dveře: Já jsem dveře! Kdo vejde skrze Mne, spasen bude! Ježíš je dveřmi! Vím, tohle lidé nechtějí slyšet. O Bohu se dá diskutovat celé hodiny. Jeden si Ho představuje tak a druhý jinak. Ale Ježíš není žádný diskusní předmět. Moji drazí přátelé, říkám vám: Pouze víra v Ježíše, Syna Božího je zachraňující a spasitelná víra, s níž lze žít i mřít! Wilhem Busch vzpomíná: Jednou jsem šel městem a na chodníku stáli dva muži. Když jsem šel kolem, jeden mě oslovil: Dobrý den, pane faráři! Jdu k němu: My se známe? Zasmál se a říká tomu druhému: To je ten farář Busch! Docela správný chlapík! Děkuji, povídám, ale on pokračuje: až na to, že má o kolečko víc! Vyjel jsem na něho: Co mám? O kolečko víc? Jak to, že mám o kolečko víc? Muž se směje: Fakt, ten farář je správný chlapík, až na to, že pořád mluví

2 o Ježíšovi! Člověče! zvolal jsem radostně, já nemám o kolečko víc! Za sto let budeme na věčnosti. Pak bude všechno záležet na tom, jestli jste poznal Ježíše. Tam se rozhodne o tom kdo žil moudře a kdo měl o kolečko víc! Musíte znát Ježíše! Kdo má Syna Božího, má život. 1. Jan 5, 11. Bohuslav Koukol - pastor K d e v š u d e j s m e b y l i o p r á z d n i n á c h Weekendovka Street clubu Na weekendovku jsme jeli rovnou s vysvědčením, a to Z Oldřichovic nás vyjelo celkem 15. Naším útočištěm se stala chata Kyčera. Přes celý pobyt nás doprovázelo téma Jeden za všechny, všichni za jednoho!. Prožili jsme opravdu skvělý čas v Boží blízkosti. Společně jsme blíže poznávali Boží slovo a každý streeťák dostal Nový zákon, tudíž hned mohli své nové poznatky vyzkoušet v praxi. Jediným mínusem na skvělé weekendovce bylo počasí. Skoro pořád pršelo, ale to nikomu nezkazilo náladu a náramně jsme si víkend užili. Pobyt skončil v neděli 3.7. Osobně jsem byl po weekendovce šťasten z toho, že streeťáci mají zájem o poznání Pána Boha. A už se těším na další :o) P. K. English camp 2011 V době od do jsme prožili úžasný týden na chatě Mostář v obci Lučina. Stejně jako loni za námi přijel tým sedmi Američanů ze státu Arizona z města Phoenix. Byli to mladí radostní lidé plní odhodlaní sloužit Pánu, sdílet s námi svou víru a vyučovat Angličtinu. Přihlásilo se kolem 40ti účastníků, které jsme rozdělili do 3 skupin podle úrovně znalosti angličtiny. Hlavní téma táboru bylo Believe it or not! Věř tomu nebo ne!. V dopoledních skupinách jsme se učili, diskutovali o různých tématech a četli verše z Bible. Přes den jsme hráli kolektivní hry, zpívali písně a sdíleli svou víru s ostatními. Ve volném čase jsme se koupali v blízké přehradě Žermanice, jezdili na kánoích a zkoušeli hrát baseball. Za ten týden jsme se s našimi Američany hodně sblížili a uvědomili si, že jedině v Kristu můžeme prožívat pravou jednotu. Poslední den jsme měli karneval a talent show, kde každý mohl představit svůj talent. Byl to báječný čas, hodně jsme se přiblížili k Pánu a snad se příští rok zase setkáme. B. Ž. 2

3 Prázdniny v 3nci s T-clubem Letos jsme naší účast na této akci pojali stylem poznávání podmořského světa, což obnášelo, že zúčastněné děti se musely vypořádat s hlavolamy a disciplínami spojené právě s tímto tématem, jejichž splnění je dovedlo k vytouženému pokladu, ukrytém v podmořské truhle. Bylo připraveno 12 disciplín. Každá byla specifická svým charakterem, někde šlo o zručnost jinde zase o postřeh atd. Jako oživení celého dopoledne jsme pro děti připravili divadelní scénku s námětem z filmu: Hledá se Nemo, která u dětí našla zalíbení. Celkem se našeho programu zúčastnilo cca 50 dětí, které měly možnost poznat, že i křesťané dokážou vymyslet zábavný a zajímavý dopolední program a umí si ho užít. Akce byla pod záštitou města Třince a náš program nebyl zaměřen na evangelizaci, nýbrž na pozývání na misijní a dětské kluby. R. H. XcamP 2011 ve Smilovicích V Beskydech se již po dvaadvacáté konal (nejen) mládežnický festival XcamP. Letos se ho zúčastnilo 351 stálých účastníků, některé body programu však přitáhly i tisícovku posluchačů. Heslem, které se vinulo celým programem, bylo: "Na straně vítězů". O Kristově vítězství a našem vítězství skrze Něho hovořili Stefan Gustavsson, apologeta ze Švédska, evangelista Alexander Barkóci ze slovensko-maďarského pomezí a řada dalších přednášejících. V programu nechyběly semináře, dovednostní workshopy, setkání v diskusních skupinkách, koncerty či sportovní utkání. Přestože XcamP má dlouhou tradici, snaží se jeho pořadatelé vnést do jednotlivých ročníků tábora vždy něco nového - v letošním roce to byl on-line video přenos evangelizací, které převzal i zpravodajský server Křesťan Dnes. D. S. Dorostový pobyt na Pálavě První týden v srpnu jsme se s dorostem vydali na Pálavu a prožili jsme krásný týden v Moravské vesničce. Byli jsme ubytování v autocampu ve vesnici Nové Mlýny. Celý týden jsme obdivovali přehradu Nové Mlýny a její okolí. Jeden večer jsme šli do lesa a plnili různé úkoly. Také jsme navštívili židovský hřbitov a zahradu zámku v Mikulově. Naším tématem, kterým jsme se zabývali celý týden, bylo s Davidem na Pálavě. Večer jsme studovali a ráno byly skupinky, na kterých jsme přemýšleli o Božím slově. Při hrách a soutěžích jsme si užili hodně 3

4 legrace. Večerní programy byly zajímavé, všichni zpívali písně a poslouchali slova z Bible. Pro mě osobně to byl nejlepší pobyt, na kterém jsem kdy byla. Byl to požehnaný týden pod Boží ochranou. P. K. CampFest v Králové Lehote Ve dnech od 4. do 7. srpna 2011 probíhal v Králové Lehotě CampFest. Je to třídenní hudební festival, kterého se každoročně účastní spousta mládeže především, ale i rodin a starších. Ubytování si každý zařídí dle možností svého stanu. Atmosféra CampFestu je nenahraditelná, lidé za doprovodu hudebních skupin chválí zpěvem Pána Boha, všude kam se podíváte je hodně lidí a pořád se něco děje. Program probíhá na více místech. Kapacita hlavního stanu je až pro 4000 lidí. Neodolatelný pod tímto tématem probíhal letošní CampFest. Pán Bůh je neodolatelný a my jsme neodolatelní pro Pána Boha. K. T. Mládežový pobyt v Krnově Cvilíně V neděli jsme odjeli vlakem na dlouho očekávaný mládežový pobyt v Krnově. Cílem naší cesty byla fara u katolického kostela na kopci nad Krnovem, ke které vedlo 222 schodů - ty nám daly hodně zabrat. Místo bylo v nádherné přírodní scenérii s výhledem do širokého okolí. Během týdne jsme prožili hodně legrace, ve volném čase jsme hráli různé společenské hry, byli jsme na nedaleké rozhledně a zřícenině hradu, také jsme si zahráli baseball a byla pro nás připravená bojová akční hra plná překvapení. Mimo jiné jsme ale měli i vážný program plný svědectví a chval. Tématem celého pobytu byla REVOLUCE. Ráno a večer byly ztišení, kde jsme čerpali z 1.listu Jana a mohli se sdílet a povzbuzovat se ve skupinkách. Na hlavní slova k nám každý den přijížděli bratři z našeho sboru a zamýšleli se nad sbory ze Zjevení, jejich klady a zápory. Každý večer jsme prožívali chvíle u jiných části z ovoce Ducha (láska, radost, trpělivost,...). Pro mě osobně byl tento pobyt velkým povzbuzením a uvědoměním si věci, které musím změnit ve svém životě, ale také 4

5 si myslím, že jsme se hodně sblížili jako kolektiv mládeže a už se nemůžu dočkat na další společný pobyt. Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbení při jeho příchodu. 1. Jan 2,28 D. K. Dorostovo-mládežový pobyt z Tyrské ve Vsetíně Od 14.8 do 20.8 jsme všichni dorosťané z Tyrské mohli odjet na dorostový pobyt do Vsetína. Celkem nás jelo 21. V kuchyni byli manželé Peckovi, kteří nám opravdu moc dobře vařili a tím jim chci i poděkovat. Byl to nejlepší dorostový pobyt, co nám Bůh mohl dát. Celý týden jsme měli krásné počasí až na pondělí. Ale to nám vůbec nevadilo, protože jsme si užili volejbal v dešti a valení v blátě. Celou dobu jsme probírali ovoce Ducha svatého. Měli jsme úžasná slova, která k nám hodně promlouvala. Přijeli se na nás kouknout a povzbudit slovem pastor Jiřík Chodura, Palo Kaczmarczyk, Radek a Lucka Steblovi a Luki Borski. Na pobytu jsme si mohli užít hodně srandy, hlavně v hasičské nádrži, kde jsme trávili většinu času. Ve středu nás Evička s Liborem pasovali na mládežovce a mládežovkyně. Měli jsme i výšlap, na kterém jsme trochu déle bloudili, ale nakonec jsme došli všichni v pořádku a s úsměvem na tváři. Přes den jsme mohli mít různé bojovky a akční hry, při kterých jsme se mohli ještě víc poznat. Večery jsme trávili u společného táboráku a někteří z nás spali i pod širákem. Nakonec vám chci napsat, co nás (všechny holky) asi nejvíc potěšilo. Ve středu jsme dostali úkol, aby holky udělaly překvapení klukům a naopak. My jsme klukům složili písničku a koupili nanuky a kluci nám udělali to nejkrásnější překvapení. To bylo, že nás večer se zavázanýma očima zavedli k nádrži, kde nám přečetli básničku a pak dali každé z nás růži. Ten pobyt jsme mohli všichni prožít jako jedná velká Boží rodina. Jsem vám všem vděčná za vaše modlitby a za to, že jste na nás mysleli. Odjížděli jsme jako dorost a vrátili jsme se jako mládež, je skvělé vidět to všechno, co už Bůh na Tyrské udělal. L. M. Pobyt malých dětí s maminkami na chatě Pod Lípou Od se uskutečnil pobyt malých dětí s maminkami na Lípě. 5

6 V pátek byl program jen pro maminky, děti jsme nechali doma. Sešlo se nás přes 20. Téma večera bylo Všechno má svůj čas... z Kazatele 3. kapitoly. Hostem byla sestra Lucka Rzymanová, která se podělila se svým svědectvím a pak naše těla protáhla pohybovým cvičením na téma jednotlivých veršů. Užili jsme si přitom spoustu legrace. V sobotu dorazily naše děti. Dopoledne byla lekce a pak se strhl veliký boj o trampolínu, kde děti trávily nejvíce času. Maminky nezahálely a vyrobily si ozdoby na lžičky z hmoty zvané "FIMO". Byly jsme překvapeny, jak se nám to povedlo. V neděli přijeli tatínkové, měli jsme společné bohoslužby na téma autorita. Odpoledne jsme si užili pěkného počasí při grilování. Tento pobyt byl velmi požehnaný a všem se líbil, už se těšíme na příští rok. L. S. Pobyt dětí na chatě Pod Lípou Děti nedělní besídky a klubů si dali sraz na chatě pod Lípou v termínech od 3. do 8.7 a od 15. do Byl to neskutečné týdny, hráli jsme různé hry, scénky a soutěže. Tématem celého tábora byla Boží zbroj a tak jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být rytířem. Jako správní rytíři jsme si vyráběli svoji výzbroj. Absolutní peckou na druhém turnuse byl výlet na místní ekofarmu, kde jsme shlédli snad vše od ovcí až po osla. Jsme Pánu vděční za prožitý čas. A. R. A K C E z á ř í ř í j e n Datum Čas Den Akce Místo so Sborový zájezd Pszczyna so Zpověď a Večeře Páně pro starší Oldřichovice ne Evangelický den Český Těšín ne Žňové bohoslužby Fojtství so Den seniorů Smilovice, Karmel so Biblické školení pracovníků Český Těšín pá-so Volební synod SCEAV Český Těšín čt-so Konference rodin (kr.sceav.cz) Rožnov p. Radh. 6

7 S B Í R K Y Sbor Pěvecký sbor Sbor XcamP Sbor Kč Kč Kč Kč Kč Misijní fond Světový luterský sraz Gustav Adolf Werk Evangelický den Kč Kč Kč Kč S B O R O V Á K R O N I K A Křty Chrzty Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Mk 16,16 Ondřej Gandera, nar Jindřich Karzel, nar Sňatky Śluby Miłujmy się nawzajem, gdyż miłośd jest z Boga 1 J 4, Jiří Kaleta a Iveta Turoňová Pavel Taska a Jana Haltofová Jiří Roman a Dana Kawuloková Pohřby Pogrzeby Kto we mnie wierzy, chodby i umarł, żyd będzie. J 11,25 Jméno zesnulého Bydliště Věk Helena Gorna Oldřichovice let Emilie Namyslová Oldřichovice let Emilie Kuligová Oldřichovice let Anna Kapsiová Oldřichovice let Božena Rusnoková Tyra let Štěpánka Lipowczanová Třinec, Kpt. Nálepky let Anna Kawuloková Oldřichovice let Jan Kowalczyk Oldřichovice let Pawla Wałachová Oldřichovice let Ema Plintová Oldřichovice let Marie Miklerová Oldřichovice let Anna Drongowa Oldřichovice let Jan Wawrosz Tyra let Jan Lasota Oldřichovice 1 99 let Teodor Petrov Ivanov Oldřichovice let Jan Bolek Tyra let 7

8 Jubilanté - Jubilanci Květen Vladislav Walek Emilie Haltofová Helena Roiková Miroslav Stryja Helena Mazurová Jan Klimek Helena Němcová Helena Kapustková Karel Schneider Irena Kotasová Jan Plinta Kristina Nicielniková Karol Sikora Jaroslava Kantorová Anna Lancová Anna Cieslarová Červen Petr Stryja Jana Vavrošová Emilie Niemcová Jan Prokesz Ema Szmeková Ingeborg Pyszková Anna Kufová Emilie Pustówková Pavel Kos Červenec Dana Kapsiová Gražyna Sikorová Helena Zmełtová Bronislav Haltof Ladislav Pilch Pavel Ostruszka 75 let 91 let 65 let 75 let 90 let 50 let 65 let 85 let 50 let 80 let 80 let 85 let 80 let 50 let 65 let 75 let Jan Motyka Vanda Klimková Anna Krupová 50 let Karel Tacina František Zientek Miroslav Legerski 50 let Marie Sikorová Zuzana Walková 93 let Anna Madziová 85 let Anna Janiczková 75 let Helena Kotasová 90 let Zuzana Cieslarová Srpen Zuzana Sikorová 93 let Stanislav Sliwka Ernestina Pietroszková Žofie Bobková 50 let Michal Harčár 65 let Milena Sikorová 50 let Bohuslav Krupa Alena Heczková Jan Sabela Vanda Tomanová 85 let Helena Salamonová Helena Sniegoňová Anna Ciahotná Helena Lukoszová Helena Zvrtková Helena Czerneková 65 let Anna Kajzarová Karel Janiczek 80 let Helena Turoňová 97 let Pavla Wawroszová 65 let Roman Rusz 50 let Jan Sniegoň 8

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji.

Nedělní listy 9/2012. JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť. Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. Nedělní listy 9/2012 7. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 9. září - 14. neděle po trojici Čtení: Ž 125; Iz 35, 4-7a; Jk 2, 1-10.14-17; Mk 7, 24-37 Láska nikdy nezanikne.

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

36/ červen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 36/ červen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Kristus je konec zákona..... 2 Zákon a evangelium........ 3 Luther o zákonu.......... 5 Rozhovor s Donem Richmanem.......

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

KS PLZEŇ: INFO 09/2014

KS PLZEŇ: INFO 09/2014 ªª KS PLZEŇ: INFO 09/2014 DESÁTKY A PŘÍSPĚVKY můžete posílat převodem na sborový účet: č. účtu: 27-9186980297/0100. Potřebujete-li potvrzení k odečtu na daně, můžete své dary/desátky posílat převodem z

Více

Těším se, až nás Ježíšovy stopy přivedou na jednu společnou cestu! K vaší cestě vám a celým vašim rodinám žehnám a modlím se za vás! o.

Těším se, až nás Ježíšovy stopy přivedou na jednu společnou cestu! K vaší cestě vám a celým vašim rodinám žehnám a modlím se za vás! o. Milí aršáci, táborníci a všichni, kdo máte Archu rádi! Posílám vám velký pozdrav z Archy i za všechny, kteří tu pracují a slouží. Celá Archa je čerstvě přikrytá bílou peřinou. Zatím jen lehoučkou, ale

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej

35/ březen. Obsah. časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej 35/ březen 2009 časopis Křesťanského společenství Społeczności Chrześcijańskiej Obsah Mistr žije............... 2 Autorita muže ve vztahu s Bohem........ 3 Zde jsem, pošli mne....... 7 ProChrist 2009...........

Více

Hroznolhotský občasník

Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník Vánoční vydání 2013 Přejeme vám krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce 2014 hodně pracovních a osobních úspěchů. Informace obce: Obec Hroznová Lhota

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Zpráva z Valné hromady. http://bratr-kalef.evangnet.cz. Obsah 2013/1

Zpráva z Valné hromady. http://bratr-kalef.evangnet.cz. Obsah 2013/1 1 2013 Bratr Kálef Horácký seniorát ČCE Obsah 2013/1 Ano, nebojte, držíte v rukou ten správný časopis. Že je nějak barevnější, než býval? Nové písmo, grafika? No, však už bylo načase Bratr Kálef bude mít

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7.

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. 2007 Čas odpočinku, čas bohoslužeb Začínají prázdniny a s nimi doba dovolených a cestování.

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč Uvidět O svátku Uvedení Páně do chrámu jsme slyšeli Simeonova slova: Nyní můžeš, Pane, propustit svého

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izajáš 9,1. Javornický evangelík

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izajáš 9,1. Javornický evangelík Sborový časopis Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Javorníku nad Veličkou Rok 2011 Ročník 15 4 4 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více