I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ"

Transkript

1 I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ Testování probíhá v termínu od 12. do 18. března v případě záznamových archů, od 12. do 25. března 2015 v případě testování on-line a zápisu do ScioDatu. Zpracované výsledky rozešleme nejpozději Testování organizuje škola (test zadávají žákům učitelé). Součástí testování jsou doprovodné dotazníky pro žáka (papírové nebo elektronické). Přesný způsob administrace (zadání testů) a předání dat do Scio si škola volila při objednávce. Testování realizujete pomocí tištěných testů a samostatně zadáváte odpovědi žáků z testů do aplikace ScioDat do 25. března. Doprovodný dotazník žáka je v tištěné formě, zasíláte ho ke zpracování do Scio nejpozději 18. března. Testování realizujete pomocí tištěných testů, žáci zapisují odpovědi do záznamových archů a zasíláte je nejpozději 18. března k vyhodnocení do Scio. Doprovodný dotazník žáka je v tištěné formě, zasíláte ho současně s archy ke zpracování do Scio. Testování realizujete plně on-line, žáci vyplňují testy v aplikaci ScioDat pod svým hashem a heslem do 25. března. Doprovodný dotazník žáka je v elektronické formě k dispozici ve ScioDatu. Ve všech uvedených případech je nutné zadat jména žáků do aplikace ScioDat. Kam se obrátit s dotazy? Pokud si při testování s něčím nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit se svým dotazem, rádi Vám pomůžeme. Své dotazy či připomínky nám můžete posílat em na adresu nebo se na nás můžete obrátit telefonicky na číslo

2 PŘÍPRAVA 1. Pokud máte papírové testy, tak zkontrolujte obsah balíčku a jeho úplnost. 2. Přihlaste se do aplikace ScioDat na adrese Zde vytvořte třídy a zadejte jména žáků, jejich čísla v třídním výkazu a vytvořte (pomocí data narození každého žáka) dle pokynů hash. V případě, že žáci jsou v aplikaci již zadáni, zkontrolujte správnost zadaných údajů, případně je opravte. Vytiskněte žákům přihlašovací údaje a rozdejte je. Slouží jako přístupové údaje pro on-line testování a pro získání závěrečných zpráv (všechny varianty testování). 3. Seznamte se podrobně s instrukcemi. 4. Pro úspěšné absolvování on-line testování prověřte technické požadavky a připravenost prohlížeče ve vaší škole pro testování. Předejdete tak případným technickým problémům. spolehlivé internetové připojení s rychlostí minimálně 1Mbit/s doporučené prohlížeče: Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox 6 a vyšší nainstalovaný a povolený plugin Adobe Flash Player a povolený JavaScript otestujte váš prohlížeč zde: O TESTECH Test v papírové podobě pro 4. a 5. ročník má 26 úloh, čas na testování je 45 minut, test v elektronické podobě pro ročník obsahuje různý počet úloh. Jejich počet závisí na odpovědích žáka. Minimálně dostane žák 28 úloh, maximálně 30. Časový limit není dán, ale většina žáků zvládne test za 45 minut. Test se po vyplnění potřebného počtu otázek automaticky ukončí. Součástí testování je dotazník žáka, na jeho vyplnění mají žáci dalších 10 až 15 minut. Žákům s SPU může být čas u papírového testu prodloužen o 10 až 15 minut dle individuálních potřeb rozhodnutí je na škole. Žádné pomůcky kromě psacích potřeb nejsou povoleny. Každá úloha má právě jednu správnou odpověď. Bodový zisk: V testu se nesleduje poměr správně a chybně řešených úloh, za špatné odpovědi se neodečítají body, ale jednotlivé otázky ve výsledku pomáhají žáka zařadit (určit jeho úroveň čtenářských dovedností). Čtenář je ověřovací testování, které vyvinula společnost na základě dlouholetých zkušeností s testováním. V čem jsou ověřovací testy jiné? Nepřinášejí primárně srovnání zúčastněných žáků vyjádřené percentilem (procento žáků, kteří dosáhli horšího výsledku), ale zařadí testovaného na pevně danou škálu bez ohledu na počet a výsledky ostatních účastníků testování. Žák je zařazen do mapy učebního pokroku (mup.scio.cz).

3 INSTRUKTÁŽ TĚSNĚ PŘED TESTOVÁNÍM Před začátkem testu proveďte krátkou instruktáž žáků, v rámci ní seznamte žáky s časovým limitem pro řešení testu a s fungováním ověřovacího testu. Během instruktáže je možné zodpovědět případné dotazy žáků. s přístupem do aplikace ScioDat a způsobem práce. se způsobem záznamu odpovědi do testu (případně archu) a dotazníku (nejlépe předvedením na tabuli). se strategií průchodu testem - žáci by měli vědět, že se od nich neočekává, že vyřeší všechny úlohy v testu, neboť cílem ověřovacího testování je nalézt nejobtížnější úlohy, které je žák ještě schopen řešit. Aby žák nebyl testem zbytečně frustrován, a zároveň byla zajištěna maximální míra objektivity měření, měl by k testu přistupovat odlišně, než mohlo být doposud zvykem. o Žák by se měl pokusit řešit každou úlohu. o Nenapadá-li jej řešení, či tráví-li řešením již příliš dlouhou dobu, měl by úlohu vynechat a pokračovat k další. Je velice důležité, aby žáci věděli, že nevyřešení některých úloh není ostudou. Cílem není vyřešit všechny úlohy, ale najít úlohy, které nejlépe popisují žákovy dovednosti. V testu se nesleduje poměr správně a chybně řešených úloh, za špatné odpovědi se neodečítají body, ale jednotlivé otázky ve výsledku pomáhají žáka zařadit. POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ ZÁZNAMOVÝCH ARCHŮ Upozorněte žáky zejména na pečlivost při vyplňování identifikačních údajů na dotazníku a archu. Špatně či neúplně vyplněné archy a dotazníky musí být vyřazeny ze zpracování. Odpovědi dotazníku a archu se vždy křížkují takto: Správné označení: Nesprávné označení:

4 Nepřetahovat čtvereček ani jej nevybarvovat, odpověď by byla neplatná. Pokud bude chtít žák svou odpověď změnit, pečlivě začerní čtvereček s původní odpovědí a zakřížkuje jiný, nebo původní odpověď vygumuje. K vyplňování lze použít ořezanou tužku, tenký černý mikrofix (Centropen 0,5 mm) nebo propisku. Nepoužívejte tlusté fixy, nebo tužky, které píší naopak příliš slabě. Záznamové archy prosím seřaďte podle třídy a čísla žáka. PO OTESTOVÁNÍ Podle možností mohou vyučující se žáky kdykoliv po testování provést rozbor úloh, případně postup řešení jednotlivých úloh. ZADÁNÍ TESTŮ ZŮSTÁVÁ ŠKOLE A ŽÁKŮM, ŠKOLA HO SPOLEČNOSTI SCIO NEODESÍLÁ. PŘÍPRAVA TESTOVÁNÍ V APLIKACI SCIODAT (https://testovani.scio.cz) Následující část slouží zejména k rychlé orientaci v aplikaci ScioDat. Dozvíte se, jak se co nejrychleji dostat na místa aplikace, která potřebujete k realizaci testování. Popis jednotlivých kroků při ovládání aplikace je pak součástí nápovědy ScioDatu. Do aplikace ScioDat se můžete přihlásit ze stránky Pro přihlášení musíte použít kód uživatele tj. kód školy a dále heslo.

5 Aplikace je rozdělena do 5 sekcí. Každá sekce pak v sobě obsahuje záložky Administrace (zakládání a úpravy tříd a žáků, přehled hesel) V této části aplikace školy zakládají třídy, přiřazují jim testování a zadávají do nich žáky bez tohoto zadání není možné realizovat testování. 2. Dotazníková šetření Tato část je určená pro realizaci dotazníkových šetření (jako je např. Mapa školy). 3. Testování V této části školy přiřazují (aktivují) žákům testy, prodlužují čas na test, zadávají odpovědi nebo si prohlížejí dočasné výsledky. 4. Výsledky Zde školy naleznou výsledky z testování. 5. Ke stažení Tato část obsahuje výsledné zprávy z projektu, instrukce k testování. Založení třídy Pro hladký průběh testování je nezbytné nejprve založit třídu. Založení nové třídy se provádí v sekci Administrace. 1. Klikněte na ikonu administrace. 2. Vytvořte novou třídu. 3. Vyberte školu. 4. Vyplňte ročník a označení třídy. Poznámka je nepovinný údaj. Označení na záznamovém archu je u on-line testování nepodstatné, vyplňují pouze ti, kteří mají záznamové archy.

6 5. Uložte novou třídu. Nově založenou třídu můžete opětovně dodatečně smazat (ikona křížek), musí být však zcela prázdná bez žáků a výsledků testování. 6. Každé třídě je třeba přiřadit testování Čtenář kliknutím na tlačítko + (přiřadit testování). Zadávání žáků Žáky můžete vkládat jednotlivě (ikona kolečko 7), hromadně importovat (ikona řetěz 8 zde naleznete také bližší instrukce pro hromadný import), dodatečně upravovat (ikona puzzle 9), hromadně s žáky pracovat (10 přesouvat do jiných tříd), naleznete zde také přehled hesel žáků k testování (ikona klíč - 11) a můžete přejít na přiřazování testů (12). Hesla si můžete vytisknout a předat žákům či vyučujícím (krok 11)

7 Přiřazení testu žákům Přiřazování testů žákům probíhá v sekci Testování: 1. Vstupte do testování pro váš typ školy (Základní školy/střední škola) a vyberte Čtenáře. 2. Otevřete si složku projektu a přiřaďte třídě test (ikona plus). Zde také můžete test jednotlivým žákům či třídám prodlužovat (ikona hodiny). Přiřaďte žákům test a dotazník zaškrtnutím čtverečku. Poté vše uložte. Dále je možné na této stránce prodlužovat testy žákům tlačítkem (např. při výpadku proudu, pro prodloužení žákům s SPU apod.). Žáci se do testování přihlašují každý ve svém osobním profilu na a vstupují do on-line testování podle pokynů vyučujícího, od něhož obdrží přístupové údaje hash a heslo. ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DO APLIKACE SCIODAT 1. V sekci Testování vyberte Čtenáře. 2. Vyberte třídu, pro kterou chcete zadat výsledky a klikněte na tlačítko (zadávat odpovědi). 3. Rozbalí se seznam žáků v dané třídě. U každého žáka je ve sloupci příslušného testu tlačítko, kde můžete také sledovat vyplněnost odpovědí. 4. Klikněte u žáka, kterému chcete zadat výsledky, na tlačítko a otevře se vám stránka pro zadávání výsledků.

8 5. Do jednotlivých okének píšete písmena reprezentující vybrané odpovědi v tištěných testech (popř. pomocných listech). Pokud žák úlohu neřešil nebo není jednoznačná jeho odpověď, nechte pole prázdné. 6. K zadávání výsledků můžete použít i numerickou klávesnici, což vám může zadávání urychlit (číslo 1 je pak rovno odpovědi A, číslo 2 odpovědi B atd.). 7. Zadání výsledků každého testu u každého žáka potvrdíte kliknutím na okénko Uložit. 8. U každého žáka prosím zadejte také známku, jakou měl žák na vysvědčení z ČJ v pololetí. VYHODNOCENÍ Přehled odpovědí u každé třídy zjistíte, pokud kliknete na fialovou část Výsledky. Finální výsledky budou k dispozici po kompletním doplnění databáze výsledků v sekci Ke stažení a také budou spolu s grafy a tabulkami součástí závěrečné zprávy, kterou budeme zasílat do škol zhruba do měsíce od ukončení testování. ODESLÁNÍ VÝSLEDKŮ (ARCHŮ) A DOTAZNÍKŮ KE ZPRACOVÁNÍ Dotazníky a/nebo záznamové archy a odešlete doporučeně nejpozději 18. března Archy i dotazníky před odesláním seřaďte podle třídy a čísla žáka. Zásilku odešlete na adresu: Scio, Čtenář, Pobřežní 34, Praha 8. Děkujeme za spolupráci!

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více