VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co tvoří sídlo a jeho okolí? a) krajinu b) samotu c) okolí 3. Krajina je součástí: a) společenského prostředí b) životního prostředí c) přírodního prostředí 4. Co je to vesnice? a) větší obec b) malé sídlo c) samota 5. Co je to samota? a) V okolí nejsou žádné domy. b) V okolí je pouze málo domů. c) V blízkosti je pouze hájovna. 6. Co slouží k pohodlné orientaci v krajině? 7. Vyjmenuj hlavní světové strany. 8. Jakou barvou jsou na mapě znázorněny nížiny? 9. Napiš alespoň dva druhy map.

2 VY_12_INOVACE_VL.4.B K čemu na mapě slouží legenda? Uveď několik příkladů.

3 VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 Metodický pokyn: Pracovní list slouží k prověření prvotních vědomostí nejen o místě, ve kterém žijí, ale i prvních faktů a pouček o orientaci v krajině a na mapě. List slouží jako zpětná vazba jak pro vyučující, tak i pro žáky, případně jako forma testu. Pracovnímu listu předchází opakování látky a upozornění žáků na důležité informace, případně procházka po okolí školy. Řešení: 1. a, b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. světové strany, mapa, kompas, GPS navigace 7. sever, jih, východ, západ 8. zelená barva 9. turistická, cyklistická, automapa, mapa obecně zeměpisná 10. Legenda slouží k vysvětlení zkratek a symbolů zakreslených do mapy. Datum:

4 VY_12_INOVACE_VL.4.B Česká republika leží: a) v západní Evropě b) ve východní Evropě c) ve střední Evropě 2. Mezi historické země ČR nepatří: a) Vysočina b) Morava c) Slezsko VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.2 Naše vlast, ČR- demokratický stát Mgr. Marie Mašínová 3. Státní svátek, který slavíme 28. října, je: a) dnem vzniku Československé republiky b) dnem vzniku České republiky c) svátkem sv. Václava 4. Demokracie znamená: a) vláda prezidenta b) vláda lidu c) vláda ministrů 5. Kdo uděluje tresty za nedodržování zákonů? a) prezident ČR b) policie ČR c) soudy 6. Jak se jmenují sousední státy ČR? a) b) c) d)

5 VY_12_INOVACE_VL.4.B Kdy vznikla Česká republika? Napiš přesné datum. 8. Vypiš státní symboly. a) b) c) 9. Pokus se vysvětlit pojem zákon. Jak se jmenuje nejvyšší zákon ČR? 10. Jak se jmenuje a) současný prezident? b) současný premiér ČR?

6 VY_12_INOVACE_VL.4.B.02 Metodický pokyn: List slouží k prověření povědomí žáků o poloze ČR v Evropě, o jejích sousedních státech a o způsobu vlády. Pracovnímu listu předchází opakování látky a upozornění žáků na důležité informace, případně debata vedoucí ke zjištění jejich povědomí o politické situaci (jméno prezidenta, premiéra, některých ministrů atd.). Řešení: 1. c 2. a 3. a 4. b 5. c 6. Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko a) státní hymna b) státní vlajka c) státní znak 9. Zákony jsou pravidla, která musí být občany České republiky dodržována. Nejvyšším zákonem u nás je Ústava České republiky. 10. a) dle aktuální situace b) dle aktuální situace Datum:

7 VY_12_INOVACE_VL.4.B.03 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.3 Členění ČR a její řízení, Obyvatelstvo ČR Mgr. Marie Mašínová 1. Občané volí své zástupce do obecního zastupitelstva: a) každý rok b) každé dva roky c) každé čtyři roky 2. Starostovi se v největších městech říká: a) prezident b) premiér c) primátor 3. Největší územní celek v České republice se nazývá: a) obec b) kraj c) město 4. Velkoměsto musí mít více než: a) 100 tisíc obyvatel b) 3 tisíce obyvatel c) 1 milion obyvatel 5. Mezi národnostní menšiny nepatří: a) Vietnamci b) Slezané c) Slováci 6. Napiš tři národopisné oblasti: 7. Kolik obyvatel má Česká republika?

8 VY_12_INOVACE_VL.4.B Napiš tři česká velkoměsta: 9. Ve kterém městě poblíž Kolína se nachází skanzen a k čemu slouží? 10. Napiš 5 krajů a jejich krajská města:

9 VY_12_INOVACE_VL.4.B.03 Metodický pokyn: Žáci mohou procvičovat probrané učivo buď formou testu, nebo formou práce ve dvojicích. Ve druhém případě mohou opravovat pracovní listy dvojice žáků navzájem. Pracovnímu listu předchází opakování látky, kdy se žáci pokouší vytvářet testové otázky, čímž si probrané učivo upevňují. Řešení: 1. c 2. c 3. b 4. a 5. c 6. Chodsko, Haná, Slovácko, Valašsko 7. Více než 10 milionů obyvatel 8. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec 9. Kouřim skanzen uchovává lidové zvyky a tradice národopisných oblastí. 10. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj České Budějovice Plzeňský kraj Plzeň Karlovarský kraj Karlovy Vary Ústecký kraj Ústí nad Labem Liberecký kraj Liberec Královéhradecký kraj Hradec Králové Pardubický kraj Pardubice Kraj Vysočina Jihlava Jihomoravský kraj Brno Zlínský kraj Zlín Olomoucký kraj Olomouc Moravskoslezský kraj Ostrava Datum:

10 VY_12_INOVACE_VL.4.B.04 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.4 Půda a zemědělství Mgr. Marie Mašínová 1. Co je to humus? 2. Kde je nejúrodnější půda? a) v nížinách b) na vysočinách c) v nejvyšších polohách 3. Co se pěstuje na vysočině? Uveď 3 příklady. 4. Co se pěstuje v nížinách? Uveď 3 příklady. 5. Jak se nazývají různé druhy půd? Uveď 3 druhy.

11 VY_12_INOVACE_VL.4.B Který z těchto druhů půd je nejúrodnější? Kde se nejčastěji nachází? 7. Který z těchto druhů půd je nejméně úrodný? Kde se nejčastěji nachází? 8. K čemu se používá zavlažovací zařízení? 9. Vysvětli rozdíl mezi pojmy: pěstování a chov. Uveď příklady chovu a pěstování. 10. Napiš název nížiny, ve které žijeme.

12 VY_12_INOVACE_VL.4.B.04 Metodický pokyn: Žáci mohou pracovat s mapou (zaměřená na zemědělství, obecně zeměpisná), ve které mohou pomocí legendy vyhledat některé správné odpovědi. Můžeme žáky nechat pracovat samostatně, následně zkontrolovat správné odpovědi ve skupinách. Pracovní list lze použít také jako test k prověření osvojených znalostí. Řešení: 1. Humus je nejúrodnější složka půdy. Tvoří ho odumřelé části rostlin a živočichů. 2. a 3. brambory, len a řepka olejka 4. pšenice, kukuřice, cukrová řepa, ovoce, zelenina, chmel, vinná réva 5. černozem, hnědozem, půda šedé barvy (podzol) 6. černozem, nachází se v nížinách 7. půda šedé barvy, nachází se v horských oblastech 8. Zavlažovací zařízení usnadňuje práci zemědělcům, slouží k zavlažování polí a zahrad, aby měly zemědělské plodiny dostatek vláhy. Voda se čerpá z řek nebo velkých vodních nádrží. 9. Pěstují se rostliny a stromy (pšenice, ječmen, cukrová řepa, kukuřice, ovoce zelenina, chmel, vinná réva). Chovají se živočichové (prasata, skot, drůbež, ryby). 10. Polabská nížina Datum:

13 VY_12_INOVACE_VL.4.B.05 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.5 Nerostné suroviny, průmysl a doprava Mgr. Marie Mašínová 1. Mezi nerostné suroviny patří: a) voda a půda b) rostliny a živočichové c) nerosty a horniny 2. V České republice se těží především: a) uhlí b) zlato c) diamanty 3. Kde se těží a) černé uhlí? b) hnědé uhlí? 4. V jakém průmyslu se vyrábí koks, elektřina a teplo? 5. Který průmysl zpracovává ropu? a) chemický b) potravinářský c) sklářský 6. Napiš alespoň 2 stavební suroviny? 7. Největším dopravním uzlem ČR je: a) Brno b) Praha c) Hradec Králové 8. Jaké znáš druhy dopravy? 9. Jak se jmenuje naše největší letiště? 10. Jak se nazývá druh dopravy, který slouží k převozu lidí a nákladů po řekách?

14 VY_12_INOVACE_VL.4.B.05 Metodický pokyn: List slouží k prověření povědomí žáků o nerostných surovinách, průmyslu a dopravě v ČR. Žáci mohou pracovat ve dvojicích s odpovídající mapou. Pracovnímu listu předchází výklad, četba v učebnici, myšlenková mapa na dané téma, případně debata vedoucí ke zjištění jejich povědomí o tématu (1. skupina nerostné suroviny a průmysl, 2. skupina doprava atd.). Řešení: 1. c 2. a 3. a) hlubinné doly, okolí Karviné b) povrchové doly, Mostecká pánev, Sokolovská pánev- Severní Čechy 4. energetický průmysl 5. a 6. vápenec, stavební kámen, písek, cihlářská hlína, kaolin 7. b 8. letecká, pozemní (autobusová, automobilová, železniční), lodní 9. Ruzyně 10. lodní (osobní a nákladní) Datum:

15 VY_12_INOVACE_VL.4.B.06 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.6 Lidé a čas- měření času Mgr. Marie Mašínová 1. Napiš a nakresli různé druhy hodin: 2. Vypiš 3 časové úseky, které tvoří základ našeho kalendáře: 3. Jak se nazývá osa, která slouží k orientaci mezi roky nebo i staletími? a) číselná osa b) časová osa c) osa souměrnosti 4. Jaké vědy se zabývají dějinami lidstva? Napiš, v čem se liší.

16 VY_12_INOVACE_VL.4.B K čemu slouží muzea, galerie, knihovny a archivy? 6. Jak se jmenuje největší galerie v České republice? a) Národní galerie b) Česká galerie c) Pražská galerie 7. O co pečuje Národní knihovna? 8. Co je počátkem našeho letopočtu? 9. Kolik dní, týdnů a měsíců má jeden rok? Zkus to vypočítat.

17 VY_12_INOVACE_VL.4.B.06 Metodický pokyn: Tento pracovní list slouží jako pomůcka pro učitele v malotřídce. Lze jej využít k vyhledávání informací v učebnici. Dále ho můžeme využít k opakování i v běžné třídě. V obou případech lze pracovat samostatně či ve dvojicích, případně lze tento list využít k testování osvojených znalostí. Řešení: 1. hodiny přesýpací, sluneční, kapesní, ručičkové, věžní, digitální 2. rok, měsíc, den 3. b) 4. historie (historici pátrají v písemných památkách- kroniky, dopisy, knihy, noviny) a archeologie (archeologové zkoumají budovy, pohřebiště, nástroje, nádoby, mince, zbraně či šperky) 5. shromažďují památky a starají se o ně, návštěvníci si mohou některé prohlížet 6. a) 7. Národní knihovna pečuje o nejstarší písemné listiny, dokumenty a vzácné knihy. 8. narození Ježíše Krista dní, 52 týdnů a 12 měsíců Datum:

18 VY_12_INOVACE_VL.4.B.07 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.7 Lidé a čas- nejstarší osídlení naší vlasti Mgr. Marie Mašínová 1. Jak nazýváme nejstarší období vývoje lidské společnosti? a) novověk b) starověk c) pravěk 2. Jak si lidé v této době obstarávali potravu? 3. Z jakého materiálu si lidé v této době vyráběli zbraně? a) ze železa b) z kamene c) žádné neměli 4. Napiš 2 typy obydlí, ve kterých tito lidé žili? 5. Proč tito lidé chovali domácí zvířata? Kvůli jakým produktům?

19 VY_12_INOVACE_VL.4.B Kvůli čemu si lidé ochočili psa? Napiš dva důvody. 7. Jak se nazývají další dvě období, která přišla po době kamenné? Proč se tak nazývají? 8. Jak probíhal obchod v tomto období? 9. Jak se jmenoval kmen, který přišel na naše území a jako první začal razit mince? a) Slované b) Mincové c) Keltové 10. Jak se jmenuje kniha Eduarda Štorcha, ve které si můžete přečíst o životě našich předků?

20 VY_12_INOVACE_VL.4.B.07 Metodický pokyn: Žáky lze motivovat četbou z knihy E. Štorcha Lovci mamutů. Tento pracovní list slouží jako pomůcka pro učitele v malotřídce. Lze jej využít k vyhledávání informací v učebnici. Dále ho můžeme využít k opakování i v běžné třídě. V obou případech lze pracovat samostatně či ve dvojicích, případně lze tento list využít k testování osvojených znalostí. Řešení: 1. c) 2. muži lovili zvěř, ženy sbíraly jedlé rostliny, různé plody a kořínky 3. b) 4. jeskyně, chaty, opevněná sídliště 5. mléko, maso, kůže, vlna 6. pes hlídal a pomáhal při lovu 7. doba bronzová a doba železná, nazývají se podle materiálu, ze kterého tehdejší člověk vyráběl zbraně a pracovní nástroje 8. lidé produkty a výrobky směňovali, vyměňovali 9. c) 10. Lovci mamutů Datum:

21 VY_12_INOVACE_VL.5.B.08 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.1 Povrch planety Země, povrch a poloha Evropy Mgr. Marie Mašínová 1. Na povrchu Země převládá spíše: a) voda b) pevnina c) nepřevládá ani voda, ani pevnina 2. Kolik kontinentů se nachází na naší planetě? a) 8 b) 6 c) 5 3. Jak se nazývá menší část pevniny obklopená ze všech stran vodní plochou? a) poloostrov b) pevnina c) ostrov 4. Vypiš 3 podnebné pásy. 5. Jakým podnebným pásem prochází rovník? 6. Vypiš 2 evropské nížiny. 7. Vypiš 2 evropská pohoří.

22 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jak se jmenuje nejvyšší hora Evropy? 9. V jakém pohoří a v jakém státě se nachází? 10. Které dva oceány oblévají Evropu? 11. Které pohoří tvoří pomyslnou hranici mezi Evropou a Asií?

23 VY_12_INOVACE_VL.5.B.08 Metodický pokyn: Žáci se orientují na mapě. Jako pomůcka jim slouží atlas světa. Další pomůckou může být i globus. Žáci pracují ve dvojicích. Práci se žáky společně zkontrolujeme a vše pečlivě ještě jednou vyhledáme na mapě. Datum:

24 VY_12_INOVACE_VL.5.B.09 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.2 Podnebí a vodstvo Evropy, rostliny a živočichové Mgr. Marie Mašínová 1. V jakém podnebném pásu leží většina Evropy? a) ve studeném podnebném pásu b) v teplém podnebném pásu c) v mírném podnebném pásu 2. Co rozhoduje o podnebí? a) vzdálenost od Atlantského oceánu b) nadmořská výška c) roční období 3. Vypiš alespoň tři druhy podnebí. 4. Jaké podnebí je ve Střední Evropě, ve které leží Česká republika? 5. Napiš tři velké evropské řeky. 6. Velké množství jezer najdeme především: a) v Severní Evropě. b) v Jižní Evropě. c) v Západní Evropě. 7. Jak se jmenuje největší evropské jezero a kde se nachází?

25 VY_12_INOVACE_VL.5.B Stálezelené stromy rostou: a) na jihu Evropy. b) na severu Evropy. c) po celé Evropě. 9. Jaké plodiny pěstují zemědělci v Jižní Evropě? Napiš alespoň 3 příklady. 10. V jakém podnebném pásu pokrývají povrch Evropy převážně lesy? Jak lesy dělíme? 11. Jehličnatým lesům na severu se říká: a) panda b) mamba c) tajga 12. Které stromy tam hlavně rostou? Napiš alespoň dva názvy. 13. Která zvířata v těchto lesech žijí? Napiš alespoň dva příklady. 14. Jaká zvířata žijí na polární pustině? Napiš 2 příklady. 15. V jaké části Evropy se nacházejí oblasti se stálým sněhem a ledem? a) ostrovy Severní Evropy b) ostrovy Jižní Evropy c) Taková místa v Evropě nenajdeme.

26 VY_12_INOVACE_VL.5.B.09 Metodický pokyn: Opět se snažíme žáky motivovat prací s mapou. Probíranou látku vyložíme, orientujeme se na mapě, chybějící informace mohou žáci vyhledat v učebnici, na internetu nebo v encyklopediích. Datum:

27 VY_12_INOVACE_VL.5.B.10 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.3 Kraje ČR- hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Z kolika krajů se skládá Česká republika? 2. Který kraj se jako jediný nachází uvnitř jiného kraje? 3. Jak se jmenuje krajské město Středočeského kraje? 4. Která řeka je tvořena následujícími řekami: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava? 5. Napiš názvy tří měst nacházejících se v Jihočeském kraji. 6. V jakém kraji se nacházejí vodní nádrže Lipno a Orlík? 7. Ve kterém kraji se nachází Polabská nížina? 8. Jak se nazývá jaderná elektrárna, kterou najdeme v Jihočeském kraji?

28 VY_12_INOVACE_VL.5.B Ve kterém kraji se nachází Karlova Univerzita a kdo ji založil? 10. Napiš názvy tří řek, které protékají Středočeským krajem.

29 VY_12_INOVACE_VL.5.B.10 Metodický pokyn: Práci s pracovním listem předchází práce se zmenšenou mapkou České republiky. Žáci si podle předlohy či mapy vybarví jednotlivé kraje a přiřazují k nim jejich názvy. Mapka a názvy krajů žákům zůstávají v obálkách, aby si žáci jejich názvy a polohu mohli lépe osvojit. Předpokladem je, že žáci budou procvičovat i doma. Pak lze pracovní list využít jako test, případně jako procvičovací materiál s mapou. Datum:

30 VY_12_INOVACE_VL.5.B.11 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.4 Kraje ČR- Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Napiš názvy tří lázeňských měst. 2. Ve kterém kraji opouští Labe Českou republiku? 3. Ve městě se těží uhlí. Toto město se nachází v kraji. 4. Ve městě se vyrábí bižuterie. Nachází se v kraji. 5. Jak se nazývají skalní města, která se nacházejí v Libereckém kraji? 6. Jak se nazývají chráněná krajinná oblast a národní park nacházející se v Ústeckém kraji? 7. V jakém kraji se nachází národní park Krkonoše a jak se jmenuje nejvyšší hora tohoto českého pohoří?

31 VY_12_INOVACE_VL.5.B V jakém kraji se nachází známá zoologická zahrada v Královéhradeckém kraji? 9. Jaký hrad nebo zámek bys mohl/a navštívit v Karlovarském kraji? 10. Ve kterém kraji se nachází zřícenina hradu Trosky a Máchovo jezero?

32 VY_12_INOVACE_VL.5.B.11 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky lze dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Datum:

33 VY_12_INOVACE_VL.5.B.12 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 5 Kraje ČR- Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Který kraj se proslavil výrobou perníku? 2. Jak se jmenuje krajské město kraje Vysočina? 3. Ve kterém kraji pramení řeka Morava? 4. V jakém kraji se nachází hrad Špilberk? 5. Napiš hrad či zámek navštěvovaný v kraji Vysočina. 6. Jak se jmenuje krajské město Jihomoravského kraje? 7. V jakém městě a v jakém kraji se nachází Masarykova univerzita? 8. Na jakou oblast průmyslu je zaměřeno město Žďár nad Sázavou? 9. Který kraj leží na pomezí Čech a Moravy? 10. V jakém kraji se nachází propast Macocha a jaké přírodní zajímavosti je součástí?

34 VY_12_INOVACE_VL.5.B.12 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky lze dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Datum:

35 VY_12_INOVACE_VL.5.B.13 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 6 Kraje ČR- Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se nazývají pohoří, která leží ve Zlínském kraji? Napiš alespoň dvě. 2. Ve kterém kraji se nachází úrodná oblast Haná a co tam pěstují? 3. Ve kterém kraji se proslavil pan Baťa? Napiš, v jakém průmyslu. 4. Jak se nazývá univerzita nacházející se v Olomouckém kraji? 5. Ve kterém kraji se nacházejí mlékárny OLMA? 6. Podle kterého boha je pojmenována hora Radhošť? 7. Jak se jmenuje krajské město Moravskoslezského kraje? 8. Jak se nazývá barokní zámek nacházející se ve Zlínském kraji, patřící do skupiny památek UNESCO? 9. Vypiš 3 města ležící v Moravskoslezském kraji. 10. Pro který kraj jsou typičtí horníci, doly, hutě a ocelárny?

36 VY_12_INOVACE_VL.5.B.13 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Řešení: 1. Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty 2. Olomoucký kraj; pšenice, cukrová řepa, ovoce, zelenina, chmel 3. Zlínský kraj, obuvnický průmysl 4. Univerzita Palackého 5. Olomoucký kraj 6. Radegast 7. Ostrava 8. Kroměříž 9. Opava, Karviná, Frýdek- Místek, Nový Jičín, Štramberk 10. Moravskoslezský kraj Vypracováno:

37 VY_12_INOVACE_VL.5.B.14 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 7 Slovensko Mgr. Marie Mašínová 1. Vyjmenuj alespoň 3 slovenská města. 2. Od jakého roku netvoří Česká republika a Slovensko jeden stát? 3. Jak se jmenuje hlavní město Slovenska? 4. Jak se jmenuje známý slovenský sýr vyráběný z mléka? 5. Vyjmenuj 3 slovenská pohoří. 6. Jak se jmenuje nejdelší slovenská řeka? 7. Kolik obyvatel přibližně žije na Slovensku? 8. S jakými státy sousedí Slovensko? 9. Co zemědělci pěstují v nížinách a co v pahorkatinách? 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika se Slovenskem? (vzt. na ČR) 11.Kdo byl první československý prezident?

38 VY_12_INOVACE_VL.5.B.14 Metodický pokyn: Pokud se ve třídě objeví žák, který pochází ze Slovenska, pokud na území Slovenska žijí jeho příbuzní, případně pokud na Slovensko žáci jezdí na dovolenou, lze využít jejich znalostí, nebo jim toto téma lze zadat jako referát. Ostatní žáci jsou motivováni prací svého spolužáka, lépe se koncentrují a mají radost z nově nabytých informací. Pracovní list pak lze využít jako zpětnou vazbu pro žáky i vyučující. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

39 VY_12_INOVACE_VL.5.B.15 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 8 Polsko Mgr. Marie Mašínová 1. Do jakého moře ústí řeky Odra a Visla? 2. Jak se jmenuje hlavní město Polska? 3. Kolik má Polsko přibližně obyvatel? 4. Jaké pohoří leží na území České republiky i Polska? 5. Jaká zvířata se chovají na polských farmách a proč? 6. Jaké zvíře žije při hranicích Polska s Běloruskem? 7. Jaké se v Polsku těží nerostné suroviny? 8. Jaký přístav se nachází na řece Odře? 9. V jaké světové válce bylo zničeno hlavní město Polska? 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika a Polsko (vzt. na ČR)?

40 VY_12_INOVACE_VL.5.B.15 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

41 VY_12_INOVACE_VL.5.B.16 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 9 Německo Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje hlavní město Německa? a) Mnichov b) Berlín c) Hamburk 2. Kolik má Německo přibližně obyvatel? a) 80 milionů b) 72 milionů c) 93 milionů 3. Na severu sousedí Německo: a) se Švýcarskem b) s Českou republikou c) s Dánskem 4. Napiš 3 největší řeky Německa. 5. Jaké pohoří se nachází v Německu?

42 VY_12_INOVACE_VL.5.B Napiš jména dvou organizací, kterých je Německo členem. 7. Jaké město se nachází na řece Mohan? 8. S kolika zeměmi Německo sousedí? a) 9 b) 10 c) 6 9. Která země mezi ně nepatří? a) Polsko b) Nizozemsko c) Španělsko 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika s Německem (vzt. na ČR)?

43 VY_12_INOVACE_VL.5.B.16 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

44 VY_12_INOVACE_VL.5.B.17 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 10 Rakousko Mgr. Marie Mašínová 1. Vypiš země, se kterými Rakousko sousedí. 2. Které jezero tvoří přírodní hranici mezi třemi evropskými státy, z nichž jedním je Rakousko? a) Neziderské jezero b) Máchovo jezero c) Bodamské jezero 3. Jak se jmenuje hlavní město Rakouska? 4. Povrch Rakouska je spíše: a) hornatý b) nížinný 5. Jaké pohoří se nachází v Rakousku?

45 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jak se jmenuje největší jezero východní části Rakouska? a) Bodamské jezero b) Neziderské jezero c) Černé jezero 7. Nakresli vlajku Rakouska 8. Napiš názvy třech rakouských řek. 9. Vysvětli pojem neutrální stát. 10. Které město neleží v Rakousku? a) Innsbruck b) Drážďany c) Štýrský Hradec

46 VY_12_INOVACE_VL.5.B.17 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Řešení: 1. Německo, ČR, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Itálie, Švýcarsko 2. c) Bodamské jezero 3. Vídeň 4. a) hornatý 5. Alpy, Taury 6. b) Neziderské jezero Inn, Dráva, Dunaj 9. není členem NATO, neúčastní se válek 10. b) Drážďany Datum:

47 VY_12_INOVACE_VL.5.B.18 VLASTIVĚDA 5. ročník Evropa Vlastní zkušenosti žáků s cestováním Mgr. Marie Mašínová Vyplň myšlenkovou mapu. CESTOVÁNÍ Jaké kontinenty a jaké evropské země jsi již navštívil? Do jaké země by ses ještě rád podíval a proč? Za jakým cílem většinou cestujeme v létě a za jakým účelem v zimě? Jakými dopravními prostředky lze cestovat po Evropě? Nestačí ti místo? Připrav si vypravování pro své spolužáky.

48 VY_12_INOVACE_VL.5.B.18 Metodický pokyn: Tento pracovní list je založen na vlastních znalostech žáků. Pracovní list vypracují samostatně, případně ve dvojicích. List plní motivační funkci. Lze využít mezipředmětových vztahů s učivem o slohu. Datum:

49 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 VLASTIVĚDA 5. ročník Evropa Velkoměsta, cíle cestování Mgr. Marie Mašínová Ve velkoměstech turisté vyhledávají historické památky, muzea, galerie a různé kulturní akce. Mezi evropská velkoměsta jistě řadíme Paříž, Londýn a Řím. Londýn je hlavním městem Velké Británie. Turisty do Londýna láká nejen Londýnské oko- atrakce, ze které je vidět podstatná část londýnských památek, ale i památky samotné: Buckinghamský [bakingemský] palác- sídlo královny, hodinová věž nazývaná Big Ben nebo například Tower Bridge [taur-bridž]- známý londýnský most, který vede přes řeku Temži. Paříž patří mezi největší města světa. Je hlavním městem Francie. Za návštěvu jistě stojí např. Louvre [lúvr]- světoznámé muzeum plné uměleckých sbírek, Eiffelova [ajfelova] věž nebo zámek Versailles [versaj]. Pro mnohé turisty je návštěva této země rovněž gastronomickým zážitkem. Dalšími hojně navštěvovanými zeměmi jsou Itálie, Řecko a Španělsko. V Římě najdeme zbytky Kolosea, které bylo v minulosti dějištěm četných her a zápasů. V Aténách se nachází Akropolis- pevnost, ve které najdeme obří sochu bohyně Athény dosahující výšky 11 metrů. Za téměř nedotčenou přírodou se turisté vydávají do států ležících na Skandinávském poloostrově. Jedná se o Norsko, Švédsko a Finsko. Můžeme zde spatřit ledovce, vodopády a zachovalé lesní porosty. Na Islandu uvidíme např. gejzíry. Který z obrázků do řady nepatří a proč?

50 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 Odpověz na následující otázky: 1. Proč turisté navštěvují evropská velkoměsta? 2. V jakých zemích nalezneme následující velkoměsta? Hledej v textu, případně na mapě. Paříž, Londýn, Řím, Atény, Madrid 3. Jaké evropské jazyky lze zařadit mezi světové? 4. V jakém velkoměstě najdeme Buckinghamský palác? Čím je významný? 5. V jakém velkoměstě najdeme sochu řecké bohyně dosahující výšky 11m? 6. Vysvětli význam slova gastronomický. 7. Pokus se zařadit následující státy do tabulky: Česká republika, Francie, Norsko, Ukrajina, Itálie, Velká Británie, Řecko, Rakousko, Švédsko, Bělorusko. západní Evropa jižní Evropa severní Evropa východní Evropa Do jaké části Evropy bys zařadil/a zbylé státy? _ EVROPA Zdroje obrázků: 1) 2) 3)

51 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 Metodický pokyn: Žáci si potichu přečtou text, který předchází úkolům. Otázky a úkoly vypracují samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít jako motivaci k mezipředmětovým vztahům- anglický jazyk, reálie. Vyučující může materiál využít i při Dni evropských jazyků. Žáci mohou pracovat s mapou, encyklopediemi či s pomocí internetu. Datum:

52 VY_12_INOVACE_VL.5.B.20 VLASTIVĚDA 5. ročník Národní obrození Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenoval císař, který v českých zemích zavedl jednotný jazyk pro výuku na školách a jednání na úřadech? a) Josef I. b) Karel IV. c) Josef II. 2. Tímto jednotným jazykem byla: a) němčina b) angličtina c) latina 3. Pokus se vysvětlit pojem národní obrození. 4. Napiš 3 významné osobnosti této doby. 5. Co to byla Česká expedice? a) výprava českých cestovatelů b) vydavatelství českých knih c) známá pražská kavárna

53 VY_12_INOVACE_VL.5.B Ve kterém městě vzniklo první muzeum u nás? a) Opava b) Praha c) Brno 7. Jak se jmenoval významný autor divadelních her žijící v této době? 8. V jaké hře poprvé zazněla slova naší státní hymny? Napiš její celý název. 9. Jak se původně jmenovalo Národní muzeum v Praze? a) Náprstkovo b) Vlastenecké c) Pražské 10. V jakém pražském divadle se hrály hry především v českém jazyce?

54 VY_12_INOVACE_VL.5.B.20 Metodický pokyn: Žáci vypracují otázky a úkoly společně, samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít v malotřídkách jako samostatnou práci při výuce jiného ročníku. Žáci si mohou odpovědi vyhledat v učebnici či na internetu. Téma lze propojit s hudební výchovou- zpěv státní hymny, základní informace o jejích autorech. Řešení: 1. c) Josef II. 2. a) němčina 3. NO je období, kdy byla čeština v úpadku a čeští vlastenci se ji pokoušeli opět oživit. 4. J.E.Purkyně- lékař a přírodovědec, který objevil, že živé organismy se skládají z buněk F.Palacký- historik, Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě J.Jungmann- jazykovědec, který se přičinil o obohacení českého jazyka, sestavil pětidílný českoněmecký slovník J.K.Tyl- autor divadelních her, organizoval český společenský život 5. b) vydavatelství českých knih 6. a) v Opavě 7. Josef Kajetán Tyl 8. Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 9. b) Vlastenecké 10. Stavovské divadlo, Bouda Vypracováno:

55 VY_12_INOVACE_VL.5.B.21 VLASTIVĚDA 5. ročník rok revoluce Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se nazývá základní zákon státu, který se snažili prosadit politici v evropských zemích? a) Ústava b) Zákoník c) Moc lidu 2. Co měl tento zákon omezit? a) svobodu lidu b) národní obrození c) panovníkovu moc 3. Jak se jmenuje novinář, který byl zatčen a odvezen do vyhnanství do města Brixenu? 4. Jaký post plnil Metternich? Byl to: a) císař b) kancléř c) řadový ministr 5. Pokus se vysvětlit pojem revoluce. 6. V jakém městě začala revoluce v habsburské říši?

56 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jaké výsledky přinesla revoluce v českých zemích? 8. Byla revoluce potlačena? 9. Jak se jmenuje císař, který nastoupil na trůn v roce po revoluci. a) Josef II. b) Metternich c) František Josef I. 10. Proč je důležité, aby ve státě nerozhodoval pouze jeden člověk?

57 VY_12_INOVACE_VL.5.B.21 Metodický pokyn: Žáci vypracují otázky a úkoly společně, samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít v malotřídkách jako samostatnou práci při výuce jiného ročníku. Žáci si mohou odpovědi vyhledat v učebnici či na internetu. Vypracováno:

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374

Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 VY_32_INOVACE_VL.4.A.01 Autor: Mgr. Věra Kratochvílová Období: říjen 2011 Ročník: 4. Vlastivěda: Naše vlast Škola: Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Česká republika leží ve střední Evropě a je vnitrozemský

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r.

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. V-2 VLASTIVĚDA 1 Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. Světové strany, kraje ČR Palatová Monika ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 4 : Poznáváme naši vlast. Brno

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Práce s mapou Žák: orientuje se na mapě, pracuje s různými typy map - typy map OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ V Evropa a svět nás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Karlovarský kraj 2 Moravskoslezský kraj 3 Ústecký kraj 4 Královehradecký kraj 5 Praha 6 Pardubický kraj 7 Vysočina 8 Plzeňský kraj 9 Zlínský kraj 10 Jihočeský kraj 11 Středočeský

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 3 ROČNÍK 9 ČERVEN 2011 PROKLETÍ CHUDOBNÉ DĚVEČKY ZLOMENO PRVNÍ ŠKOLNÍ REZERVACE V ČR PĚTAČTYŘICETILETÁ DO PŘÍRODY ZA HISTORIÍ AKCE PAMÁTKY VÝZNAM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V SOUČASNOSTI

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

3 4 5 7 SRDEČNÁ DOHODA Pavel MARTINOVSKÝ, ZŠ Vratislavova Použité materiály: mapa Fašodské krize, karikatura Srdečné dohody, dějepisný atlas Novověk II. (nebo nástěnná mapa Afriky) Klíčová slova: kolonie,

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více