VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co tvoří sídlo a jeho okolí? a) krajinu b) samotu c) okolí 3. Krajina je součástí: a) společenského prostředí b) životního prostředí c) přírodního prostředí 4. Co je to vesnice? a) větší obec b) malé sídlo c) samota 5. Co je to samota? a) V okolí nejsou žádné domy. b) V okolí je pouze málo domů. c) V blízkosti je pouze hájovna. 6. Co slouží k pohodlné orientaci v krajině? 7. Vyjmenuj hlavní světové strany. 8. Jakou barvou jsou na mapě znázorněny nížiny? 9. Napiš alespoň dva druhy map.

2 VY_12_INOVACE_VL.4.B K čemu na mapě slouží legenda? Uveď několik příkladů.

3 VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 Metodický pokyn: Pracovní list slouží k prověření prvotních vědomostí nejen o místě, ve kterém žijí, ale i prvních faktů a pouček o orientaci v krajině a na mapě. List slouží jako zpětná vazba jak pro vyučující, tak i pro žáky, případně jako forma testu. Pracovnímu listu předchází opakování látky a upozornění žáků na důležité informace, případně procházka po okolí školy. Řešení: 1. a, b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. světové strany, mapa, kompas, GPS navigace 7. sever, jih, východ, západ 8. zelená barva 9. turistická, cyklistická, automapa, mapa obecně zeměpisná 10. Legenda slouží k vysvětlení zkratek a symbolů zakreslených do mapy. Datum:

4 VY_12_INOVACE_VL.4.B Česká republika leží: a) v západní Evropě b) ve východní Evropě c) ve střední Evropě 2. Mezi historické země ČR nepatří: a) Vysočina b) Morava c) Slezsko VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.2 Naše vlast, ČR- demokratický stát Mgr. Marie Mašínová 3. Státní svátek, který slavíme 28. října, je: a) dnem vzniku Československé republiky b) dnem vzniku České republiky c) svátkem sv. Václava 4. Demokracie znamená: a) vláda prezidenta b) vláda lidu c) vláda ministrů 5. Kdo uděluje tresty za nedodržování zákonů? a) prezident ČR b) policie ČR c) soudy 6. Jak se jmenují sousední státy ČR? a) b) c) d)

5 VY_12_INOVACE_VL.4.B Kdy vznikla Česká republika? Napiš přesné datum. 8. Vypiš státní symboly. a) b) c) 9. Pokus se vysvětlit pojem zákon. Jak se jmenuje nejvyšší zákon ČR? 10. Jak se jmenuje a) současný prezident? b) současný premiér ČR?

6 VY_12_INOVACE_VL.4.B.02 Metodický pokyn: List slouží k prověření povědomí žáků o poloze ČR v Evropě, o jejích sousedních státech a o způsobu vlády. Pracovnímu listu předchází opakování látky a upozornění žáků na důležité informace, případně debata vedoucí ke zjištění jejich povědomí o politické situaci (jméno prezidenta, premiéra, některých ministrů atd.). Řešení: 1. c 2. a 3. a 4. b 5. c 6. Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko a) státní hymna b) státní vlajka c) státní znak 9. Zákony jsou pravidla, která musí být občany České republiky dodržována. Nejvyšším zákonem u nás je Ústava České republiky. 10. a) dle aktuální situace b) dle aktuální situace Datum:

7 VY_12_INOVACE_VL.4.B.03 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.3 Členění ČR a její řízení, Obyvatelstvo ČR Mgr. Marie Mašínová 1. Občané volí své zástupce do obecního zastupitelstva: a) každý rok b) každé dva roky c) každé čtyři roky 2. Starostovi se v největších městech říká: a) prezident b) premiér c) primátor 3. Největší územní celek v České republice se nazývá: a) obec b) kraj c) město 4. Velkoměsto musí mít více než: a) 100 tisíc obyvatel b) 3 tisíce obyvatel c) 1 milion obyvatel 5. Mezi národnostní menšiny nepatří: a) Vietnamci b) Slezané c) Slováci 6. Napiš tři národopisné oblasti: 7. Kolik obyvatel má Česká republika?

8 VY_12_INOVACE_VL.4.B Napiš tři česká velkoměsta: 9. Ve kterém městě poblíž Kolína se nachází skanzen a k čemu slouží? 10. Napiš 5 krajů a jejich krajská města:

9 VY_12_INOVACE_VL.4.B.03 Metodický pokyn: Žáci mohou procvičovat probrané učivo buď formou testu, nebo formou práce ve dvojicích. Ve druhém případě mohou opravovat pracovní listy dvojice žáků navzájem. Pracovnímu listu předchází opakování látky, kdy se žáci pokouší vytvářet testové otázky, čímž si probrané učivo upevňují. Řešení: 1. c 2. c 3. b 4. a 5. c 6. Chodsko, Haná, Slovácko, Valašsko 7. Více než 10 milionů obyvatel 8. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec 9. Kouřim skanzen uchovává lidové zvyky a tradice národopisných oblastí. 10. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj České Budějovice Plzeňský kraj Plzeň Karlovarský kraj Karlovy Vary Ústecký kraj Ústí nad Labem Liberecký kraj Liberec Královéhradecký kraj Hradec Králové Pardubický kraj Pardubice Kraj Vysočina Jihlava Jihomoravský kraj Brno Zlínský kraj Zlín Olomoucký kraj Olomouc Moravskoslezský kraj Ostrava Datum:

10 VY_12_INOVACE_VL.4.B.04 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.4 Půda a zemědělství Mgr. Marie Mašínová 1. Co je to humus? 2. Kde je nejúrodnější půda? a) v nížinách b) na vysočinách c) v nejvyšších polohách 3. Co se pěstuje na vysočině? Uveď 3 příklady. 4. Co se pěstuje v nížinách? Uveď 3 příklady. 5. Jak se nazývají různé druhy půd? Uveď 3 druhy.

11 VY_12_INOVACE_VL.4.B Který z těchto druhů půd je nejúrodnější? Kde se nejčastěji nachází? 7. Který z těchto druhů půd je nejméně úrodný? Kde se nejčastěji nachází? 8. K čemu se používá zavlažovací zařízení? 9. Vysvětli rozdíl mezi pojmy: pěstování a chov. Uveď příklady chovu a pěstování. 10. Napiš název nížiny, ve které žijeme.

12 VY_12_INOVACE_VL.4.B.04 Metodický pokyn: Žáci mohou pracovat s mapou (zaměřená na zemědělství, obecně zeměpisná), ve které mohou pomocí legendy vyhledat některé správné odpovědi. Můžeme žáky nechat pracovat samostatně, následně zkontrolovat správné odpovědi ve skupinách. Pracovní list lze použít také jako test k prověření osvojených znalostí. Řešení: 1. Humus je nejúrodnější složka půdy. Tvoří ho odumřelé části rostlin a živočichů. 2. a 3. brambory, len a řepka olejka 4. pšenice, kukuřice, cukrová řepa, ovoce, zelenina, chmel, vinná réva 5. černozem, hnědozem, půda šedé barvy (podzol) 6. černozem, nachází se v nížinách 7. půda šedé barvy, nachází se v horských oblastech 8. Zavlažovací zařízení usnadňuje práci zemědělcům, slouží k zavlažování polí a zahrad, aby měly zemědělské plodiny dostatek vláhy. Voda se čerpá z řek nebo velkých vodních nádrží. 9. Pěstují se rostliny a stromy (pšenice, ječmen, cukrová řepa, kukuřice, ovoce zelenina, chmel, vinná réva). Chovají se živočichové (prasata, skot, drůbež, ryby). 10. Polabská nížina Datum:

13 VY_12_INOVACE_VL.4.B.05 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.5 Nerostné suroviny, průmysl a doprava Mgr. Marie Mašínová 1. Mezi nerostné suroviny patří: a) voda a půda b) rostliny a živočichové c) nerosty a horniny 2. V České republice se těží především: a) uhlí b) zlato c) diamanty 3. Kde se těží a) černé uhlí? b) hnědé uhlí? 4. V jakém průmyslu se vyrábí koks, elektřina a teplo? 5. Který průmysl zpracovává ropu? a) chemický b) potravinářský c) sklářský 6. Napiš alespoň 2 stavební suroviny? 7. Největším dopravním uzlem ČR je: a) Brno b) Praha c) Hradec Králové 8. Jaké znáš druhy dopravy? 9. Jak se jmenuje naše největší letiště? 10. Jak se nazývá druh dopravy, který slouží k převozu lidí a nákladů po řekách?

14 VY_12_INOVACE_VL.4.B.05 Metodický pokyn: List slouží k prověření povědomí žáků o nerostných surovinách, průmyslu a dopravě v ČR. Žáci mohou pracovat ve dvojicích s odpovídající mapou. Pracovnímu listu předchází výklad, četba v učebnici, myšlenková mapa na dané téma, případně debata vedoucí ke zjištění jejich povědomí o tématu (1. skupina nerostné suroviny a průmysl, 2. skupina doprava atd.). Řešení: 1. c 2. a 3. a) hlubinné doly, okolí Karviné b) povrchové doly, Mostecká pánev, Sokolovská pánev- Severní Čechy 4. energetický průmysl 5. a 6. vápenec, stavební kámen, písek, cihlářská hlína, kaolin 7. b 8. letecká, pozemní (autobusová, automobilová, železniční), lodní 9. Ruzyně 10. lodní (osobní a nákladní) Datum:

15 VY_12_INOVACE_VL.4.B.06 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.6 Lidé a čas- měření času Mgr. Marie Mašínová 1. Napiš a nakresli různé druhy hodin: 2. Vypiš 3 časové úseky, které tvoří základ našeho kalendáře: 3. Jak se nazývá osa, která slouží k orientaci mezi roky nebo i staletími? a) číselná osa b) časová osa c) osa souměrnosti 4. Jaké vědy se zabývají dějinami lidstva? Napiš, v čem se liší.

16 VY_12_INOVACE_VL.4.B K čemu slouží muzea, galerie, knihovny a archivy? 6. Jak se jmenuje největší galerie v České republice? a) Národní galerie b) Česká galerie c) Pražská galerie 7. O co pečuje Národní knihovna? 8. Co je počátkem našeho letopočtu? 9. Kolik dní, týdnů a měsíců má jeden rok? Zkus to vypočítat.

17 VY_12_INOVACE_VL.4.B.06 Metodický pokyn: Tento pracovní list slouží jako pomůcka pro učitele v malotřídce. Lze jej využít k vyhledávání informací v učebnici. Dále ho můžeme využít k opakování i v běžné třídě. V obou případech lze pracovat samostatně či ve dvojicích, případně lze tento list využít k testování osvojených znalostí. Řešení: 1. hodiny přesýpací, sluneční, kapesní, ručičkové, věžní, digitální 2. rok, měsíc, den 3. b) 4. historie (historici pátrají v písemných památkách- kroniky, dopisy, knihy, noviny) a archeologie (archeologové zkoumají budovy, pohřebiště, nástroje, nádoby, mince, zbraně či šperky) 5. shromažďují památky a starají se o ně, návštěvníci si mohou některé prohlížet 6. a) 7. Národní knihovna pečuje o nejstarší písemné listiny, dokumenty a vzácné knihy. 8. narození Ježíše Krista dní, 52 týdnů a 12 měsíců Datum:

18 VY_12_INOVACE_VL.4.B.07 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.7 Lidé a čas- nejstarší osídlení naší vlasti Mgr. Marie Mašínová 1. Jak nazýváme nejstarší období vývoje lidské společnosti? a) novověk b) starověk c) pravěk 2. Jak si lidé v této době obstarávali potravu? 3. Z jakého materiálu si lidé v této době vyráběli zbraně? a) ze železa b) z kamene c) žádné neměli 4. Napiš 2 typy obydlí, ve kterých tito lidé žili? 5. Proč tito lidé chovali domácí zvířata? Kvůli jakým produktům?

19 VY_12_INOVACE_VL.4.B Kvůli čemu si lidé ochočili psa? Napiš dva důvody. 7. Jak se nazývají další dvě období, která přišla po době kamenné? Proč se tak nazývají? 8. Jak probíhal obchod v tomto období? 9. Jak se jmenoval kmen, který přišel na naše území a jako první začal razit mince? a) Slované b) Mincové c) Keltové 10. Jak se jmenuje kniha Eduarda Štorcha, ve které si můžete přečíst o životě našich předků?

20 VY_12_INOVACE_VL.4.B.07 Metodický pokyn: Žáky lze motivovat četbou z knihy E. Štorcha Lovci mamutů. Tento pracovní list slouží jako pomůcka pro učitele v malotřídce. Lze jej využít k vyhledávání informací v učebnici. Dále ho můžeme využít k opakování i v běžné třídě. V obou případech lze pracovat samostatně či ve dvojicích, případně lze tento list využít k testování osvojených znalostí. Řešení: 1. c) 2. muži lovili zvěř, ženy sbíraly jedlé rostliny, různé plody a kořínky 3. b) 4. jeskyně, chaty, opevněná sídliště 5. mléko, maso, kůže, vlna 6. pes hlídal a pomáhal při lovu 7. doba bronzová a doba železná, nazývají se podle materiálu, ze kterého tehdejší člověk vyráběl zbraně a pracovní nástroje 8. lidé produkty a výrobky směňovali, vyměňovali 9. c) 10. Lovci mamutů Datum:

21 VY_12_INOVACE_VL.5.B.08 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.1 Povrch planety Země, povrch a poloha Evropy Mgr. Marie Mašínová 1. Na povrchu Země převládá spíše: a) voda b) pevnina c) nepřevládá ani voda, ani pevnina 2. Kolik kontinentů se nachází na naší planetě? a) 8 b) 6 c) 5 3. Jak se nazývá menší část pevniny obklopená ze všech stran vodní plochou? a) poloostrov b) pevnina c) ostrov 4. Vypiš 3 podnebné pásy. 5. Jakým podnebným pásem prochází rovník? 6. Vypiš 2 evropské nížiny. 7. Vypiš 2 evropská pohoří.

22 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jak se jmenuje nejvyšší hora Evropy? 9. V jakém pohoří a v jakém státě se nachází? 10. Které dva oceány oblévají Evropu? 11. Které pohoří tvoří pomyslnou hranici mezi Evropou a Asií?

23 VY_12_INOVACE_VL.5.B.08 Metodický pokyn: Žáci se orientují na mapě. Jako pomůcka jim slouží atlas světa. Další pomůckou může být i globus. Žáci pracují ve dvojicích. Práci se žáky společně zkontrolujeme a vše pečlivě ještě jednou vyhledáme na mapě. Datum:

24 VY_12_INOVACE_VL.5.B.09 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.2 Podnebí a vodstvo Evropy, rostliny a živočichové Mgr. Marie Mašínová 1. V jakém podnebném pásu leží většina Evropy? a) ve studeném podnebném pásu b) v teplém podnebném pásu c) v mírném podnebném pásu 2. Co rozhoduje o podnebí? a) vzdálenost od Atlantského oceánu b) nadmořská výška c) roční období 3. Vypiš alespoň tři druhy podnebí. 4. Jaké podnebí je ve Střední Evropě, ve které leží Česká republika? 5. Napiš tři velké evropské řeky. 6. Velké množství jezer najdeme především: a) v Severní Evropě. b) v Jižní Evropě. c) v Západní Evropě. 7. Jak se jmenuje největší evropské jezero a kde se nachází?

25 VY_12_INOVACE_VL.5.B Stálezelené stromy rostou: a) na jihu Evropy. b) na severu Evropy. c) po celé Evropě. 9. Jaké plodiny pěstují zemědělci v Jižní Evropě? Napiš alespoň 3 příklady. 10. V jakém podnebném pásu pokrývají povrch Evropy převážně lesy? Jak lesy dělíme? 11. Jehličnatým lesům na severu se říká: a) panda b) mamba c) tajga 12. Které stromy tam hlavně rostou? Napiš alespoň dva názvy. 13. Která zvířata v těchto lesech žijí? Napiš alespoň dva příklady. 14. Jaká zvířata žijí na polární pustině? Napiš 2 příklady. 15. V jaké části Evropy se nacházejí oblasti se stálým sněhem a ledem? a) ostrovy Severní Evropy b) ostrovy Jižní Evropy c) Taková místa v Evropě nenajdeme.

26 VY_12_INOVACE_VL.5.B.09 Metodický pokyn: Opět se snažíme žáky motivovat prací s mapou. Probíranou látku vyložíme, orientujeme se na mapě, chybějící informace mohou žáci vyhledat v učebnici, na internetu nebo v encyklopediích. Datum:

27 VY_12_INOVACE_VL.5.B.10 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.3 Kraje ČR- hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Z kolika krajů se skládá Česká republika? 2. Který kraj se jako jediný nachází uvnitř jiného kraje? 3. Jak se jmenuje krajské město Středočeského kraje? 4. Která řeka je tvořena následujícími řekami: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava? 5. Napiš názvy tří měst nacházejících se v Jihočeském kraji. 6. V jakém kraji se nacházejí vodní nádrže Lipno a Orlík? 7. Ve kterém kraji se nachází Polabská nížina? 8. Jak se nazývá jaderná elektrárna, kterou najdeme v Jihočeském kraji?

28 VY_12_INOVACE_VL.5.B Ve kterém kraji se nachází Karlova Univerzita a kdo ji založil? 10. Napiš názvy tří řek, které protékají Středočeským krajem.

29 VY_12_INOVACE_VL.5.B.10 Metodický pokyn: Práci s pracovním listem předchází práce se zmenšenou mapkou České republiky. Žáci si podle předlohy či mapy vybarví jednotlivé kraje a přiřazují k nim jejich názvy. Mapka a názvy krajů žákům zůstávají v obálkách, aby si žáci jejich názvy a polohu mohli lépe osvojit. Předpokladem je, že žáci budou procvičovat i doma. Pak lze pracovní list využít jako test, případně jako procvičovací materiál s mapou. Datum:

30 VY_12_INOVACE_VL.5.B.11 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.4 Kraje ČR- Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Napiš názvy tří lázeňských měst. 2. Ve kterém kraji opouští Labe Českou republiku? 3. Ve městě se těží uhlí. Toto město se nachází v kraji. 4. Ve městě se vyrábí bižuterie. Nachází se v kraji. 5. Jak se nazývají skalní města, která se nacházejí v Libereckém kraji? 6. Jak se nazývají chráněná krajinná oblast a národní park nacházející se v Ústeckém kraji? 7. V jakém kraji se nachází národní park Krkonoše a jak se jmenuje nejvyšší hora tohoto českého pohoří?

31 VY_12_INOVACE_VL.5.B V jakém kraji se nachází známá zoologická zahrada v Královéhradeckém kraji? 9. Jaký hrad nebo zámek bys mohl/a navštívit v Karlovarském kraji? 10. Ve kterém kraji se nachází zřícenina hradu Trosky a Máchovo jezero?

32 VY_12_INOVACE_VL.5.B.11 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky lze dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Datum:

33 VY_12_INOVACE_VL.5.B.12 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 5 Kraje ČR- Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Který kraj se proslavil výrobou perníku? 2. Jak se jmenuje krajské město kraje Vysočina? 3. Ve kterém kraji pramení řeka Morava? 4. V jakém kraji se nachází hrad Špilberk? 5. Napiš hrad či zámek navštěvovaný v kraji Vysočina. 6. Jak se jmenuje krajské město Jihomoravského kraje? 7. V jakém městě a v jakém kraji se nachází Masarykova univerzita? 8. Na jakou oblast průmyslu je zaměřeno město Žďár nad Sázavou? 9. Který kraj leží na pomezí Čech a Moravy? 10. V jakém kraji se nachází propast Macocha a jaké přírodní zajímavosti je součástí?

34 VY_12_INOVACE_VL.5.B.12 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky lze dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Datum:

35 VY_12_INOVACE_VL.5.B.13 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 6 Kraje ČR- Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se nazývají pohoří, která leží ve Zlínském kraji? Napiš alespoň dvě. 2. Ve kterém kraji se nachází úrodná oblast Haná a co tam pěstují? 3. Ve kterém kraji se proslavil pan Baťa? Napiš, v jakém průmyslu. 4. Jak se nazývá univerzita nacházející se v Olomouckém kraji? 5. Ve kterém kraji se nacházejí mlékárny OLMA? 6. Podle kterého boha je pojmenována hora Radhošť? 7. Jak se jmenuje krajské město Moravskoslezského kraje? 8. Jak se nazývá barokní zámek nacházející se ve Zlínském kraji, patřící do skupiny památek UNESCO? 9. Vypiš 3 města ležící v Moravskoslezském kraji. 10. Pro který kraj jsou typičtí horníci, doly, hutě a ocelárny?

36 VY_12_INOVACE_VL.5.B.13 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Řešení: 1. Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty 2. Olomoucký kraj; pšenice, cukrová řepa, ovoce, zelenina, chmel 3. Zlínský kraj, obuvnický průmysl 4. Univerzita Palackého 5. Olomoucký kraj 6. Radegast 7. Ostrava 8. Kroměříž 9. Opava, Karviná, Frýdek- Místek, Nový Jičín, Štramberk 10. Moravskoslezský kraj Vypracováno:

37 VY_12_INOVACE_VL.5.B.14 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 7 Slovensko Mgr. Marie Mašínová 1. Vyjmenuj alespoň 3 slovenská města. 2. Od jakého roku netvoří Česká republika a Slovensko jeden stát? 3. Jak se jmenuje hlavní město Slovenska? 4. Jak se jmenuje známý slovenský sýr vyráběný z mléka? 5. Vyjmenuj 3 slovenská pohoří. 6. Jak se jmenuje nejdelší slovenská řeka? 7. Kolik obyvatel přibližně žije na Slovensku? 8. S jakými státy sousedí Slovensko? 9. Co zemědělci pěstují v nížinách a co v pahorkatinách? 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika se Slovenskem? (vzt. na ČR) 11.Kdo byl první československý prezident?

38 VY_12_INOVACE_VL.5.B.14 Metodický pokyn: Pokud se ve třídě objeví žák, který pochází ze Slovenska, pokud na území Slovenska žijí jeho příbuzní, případně pokud na Slovensko žáci jezdí na dovolenou, lze využít jejich znalostí, nebo jim toto téma lze zadat jako referát. Ostatní žáci jsou motivováni prací svého spolužáka, lépe se koncentrují a mají radost z nově nabytých informací. Pracovní list pak lze využít jako zpětnou vazbu pro žáky i vyučující. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

39 VY_12_INOVACE_VL.5.B.15 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 8 Polsko Mgr. Marie Mašínová 1. Do jakého moře ústí řeky Odra a Visla? 2. Jak se jmenuje hlavní město Polska? 3. Kolik má Polsko přibližně obyvatel? 4. Jaké pohoří leží na území České republiky i Polska? 5. Jaká zvířata se chovají na polských farmách a proč? 6. Jaké zvíře žije při hranicích Polska s Běloruskem? 7. Jaké se v Polsku těží nerostné suroviny? 8. Jaký přístav se nachází na řece Odře? 9. V jaké světové válce bylo zničeno hlavní město Polska? 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika a Polsko (vzt. na ČR)?

40 VY_12_INOVACE_VL.5.B.15 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

41 VY_12_INOVACE_VL.5.B.16 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 9 Německo Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje hlavní město Německa? a) Mnichov b) Berlín c) Hamburk 2. Kolik má Německo přibližně obyvatel? a) 80 milionů b) 72 milionů c) 93 milionů 3. Na severu sousedí Německo: a) se Švýcarskem b) s Českou republikou c) s Dánskem 4. Napiš 3 největší řeky Německa. 5. Jaké pohoří se nachází v Německu?

42 VY_12_INOVACE_VL.5.B Napiš jména dvou organizací, kterých je Německo členem. 7. Jaké město se nachází na řece Mohan? 8. S kolika zeměmi Německo sousedí? a) 9 b) 10 c) 6 9. Která země mezi ně nepatří? a) Polsko b) Nizozemsko c) Španělsko 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika s Německem (vzt. na ČR)?

43 VY_12_INOVACE_VL.5.B.16 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

44 VY_12_INOVACE_VL.5.B.17 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 10 Rakousko Mgr. Marie Mašínová 1. Vypiš země, se kterými Rakousko sousedí. 2. Které jezero tvoří přírodní hranici mezi třemi evropskými státy, z nichž jedním je Rakousko? a) Neziderské jezero b) Máchovo jezero c) Bodamské jezero 3. Jak se jmenuje hlavní město Rakouska? 4. Povrch Rakouska je spíše: a) hornatý b) nížinný 5. Jaké pohoří se nachází v Rakousku?

45 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jak se jmenuje největší jezero východní části Rakouska? a) Bodamské jezero b) Neziderské jezero c) Černé jezero 7. Nakresli vlajku Rakouska 8. Napiš názvy třech rakouských řek. 9. Vysvětli pojem neutrální stát. 10. Které město neleží v Rakousku? a) Innsbruck b) Drážďany c) Štýrský Hradec

46 VY_12_INOVACE_VL.5.B.17 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Řešení: 1. Německo, ČR, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Itálie, Švýcarsko 2. c) Bodamské jezero 3. Vídeň 4. a) hornatý 5. Alpy, Taury 6. b) Neziderské jezero Inn, Dráva, Dunaj 9. není členem NATO, neúčastní se válek 10. b) Drážďany Datum:

47 VY_12_INOVACE_VL.5.B.18 VLASTIVĚDA 5. ročník Evropa Vlastní zkušenosti žáků s cestováním Mgr. Marie Mašínová Vyplň myšlenkovou mapu. CESTOVÁNÍ Jaké kontinenty a jaké evropské země jsi již navštívil? Do jaké země by ses ještě rád podíval a proč? Za jakým cílem většinou cestujeme v létě a za jakým účelem v zimě? Jakými dopravními prostředky lze cestovat po Evropě? Nestačí ti místo? Připrav si vypravování pro své spolužáky.

48 VY_12_INOVACE_VL.5.B.18 Metodický pokyn: Tento pracovní list je založen na vlastních znalostech žáků. Pracovní list vypracují samostatně, případně ve dvojicích. List plní motivační funkci. Lze využít mezipředmětových vztahů s učivem o slohu. Datum:

49 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 VLASTIVĚDA 5. ročník Evropa Velkoměsta, cíle cestování Mgr. Marie Mašínová Ve velkoměstech turisté vyhledávají historické památky, muzea, galerie a různé kulturní akce. Mezi evropská velkoměsta jistě řadíme Paříž, Londýn a Řím. Londýn je hlavním městem Velké Británie. Turisty do Londýna láká nejen Londýnské oko- atrakce, ze které je vidět podstatná část londýnských památek, ale i památky samotné: Buckinghamský [bakingemský] palác- sídlo královny, hodinová věž nazývaná Big Ben nebo například Tower Bridge [taur-bridž]- známý londýnský most, který vede přes řeku Temži. Paříž patří mezi největší města světa. Je hlavním městem Francie. Za návštěvu jistě stojí např. Louvre [lúvr]- světoznámé muzeum plné uměleckých sbírek, Eiffelova [ajfelova] věž nebo zámek Versailles [versaj]. Pro mnohé turisty je návštěva této země rovněž gastronomickým zážitkem. Dalšími hojně navštěvovanými zeměmi jsou Itálie, Řecko a Španělsko. V Římě najdeme zbytky Kolosea, které bylo v minulosti dějištěm četných her a zápasů. V Aténách se nachází Akropolis- pevnost, ve které najdeme obří sochu bohyně Athény dosahující výšky 11 metrů. Za téměř nedotčenou přírodou se turisté vydávají do států ležících na Skandinávském poloostrově. Jedná se o Norsko, Švédsko a Finsko. Můžeme zde spatřit ledovce, vodopády a zachovalé lesní porosty. Na Islandu uvidíme např. gejzíry. Který z obrázků do řady nepatří a proč?

50 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 Odpověz na následující otázky: 1. Proč turisté navštěvují evropská velkoměsta? 2. V jakých zemích nalezneme následující velkoměsta? Hledej v textu, případně na mapě. Paříž, Londýn, Řím, Atény, Madrid 3. Jaké evropské jazyky lze zařadit mezi světové? 4. V jakém velkoměstě najdeme Buckinghamský palác? Čím je významný? 5. V jakém velkoměstě najdeme sochu řecké bohyně dosahující výšky 11m? 6. Vysvětli význam slova gastronomický. 7. Pokus se zařadit následující státy do tabulky: Česká republika, Francie, Norsko, Ukrajina, Itálie, Velká Británie, Řecko, Rakousko, Švédsko, Bělorusko. západní Evropa jižní Evropa severní Evropa východní Evropa Do jaké části Evropy bys zařadil/a zbylé státy? _ EVROPA Zdroje obrázků: 1) 2) 3)

51 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 Metodický pokyn: Žáci si potichu přečtou text, který předchází úkolům. Otázky a úkoly vypracují samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít jako motivaci k mezipředmětovým vztahům- anglický jazyk, reálie. Vyučující může materiál využít i při Dni evropských jazyků. Žáci mohou pracovat s mapou, encyklopediemi či s pomocí internetu. Datum:

52 VY_12_INOVACE_VL.5.B.20 VLASTIVĚDA 5. ročník Národní obrození Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenoval císař, který v českých zemích zavedl jednotný jazyk pro výuku na školách a jednání na úřadech? a) Josef I. b) Karel IV. c) Josef II. 2. Tímto jednotným jazykem byla: a) němčina b) angličtina c) latina 3. Pokus se vysvětlit pojem národní obrození. 4. Napiš 3 významné osobnosti této doby. 5. Co to byla Česká expedice? a) výprava českých cestovatelů b) vydavatelství českých knih c) známá pražská kavárna

53 VY_12_INOVACE_VL.5.B Ve kterém městě vzniklo první muzeum u nás? a) Opava b) Praha c) Brno 7. Jak se jmenoval významný autor divadelních her žijící v této době? 8. V jaké hře poprvé zazněla slova naší státní hymny? Napiš její celý název. 9. Jak se původně jmenovalo Národní muzeum v Praze? a) Náprstkovo b) Vlastenecké c) Pražské 10. V jakém pražském divadle se hrály hry především v českém jazyce?

54 VY_12_INOVACE_VL.5.B.20 Metodický pokyn: Žáci vypracují otázky a úkoly společně, samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít v malotřídkách jako samostatnou práci při výuce jiného ročníku. Žáci si mohou odpovědi vyhledat v učebnici či na internetu. Téma lze propojit s hudební výchovou- zpěv státní hymny, základní informace o jejích autorech. Řešení: 1. c) Josef II. 2. a) němčina 3. NO je období, kdy byla čeština v úpadku a čeští vlastenci se ji pokoušeli opět oživit. 4. J.E.Purkyně- lékař a přírodovědec, který objevil, že živé organismy se skládají z buněk F.Palacký- historik, Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě J.Jungmann- jazykovědec, který se přičinil o obohacení českého jazyka, sestavil pětidílný českoněmecký slovník J.K.Tyl- autor divadelních her, organizoval český společenský život 5. b) vydavatelství českých knih 6. a) v Opavě 7. Josef Kajetán Tyl 8. Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 9. b) Vlastenecké 10. Stavovské divadlo, Bouda Vypracováno:

55 VY_12_INOVACE_VL.5.B.21 VLASTIVĚDA 5. ročník rok revoluce Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se nazývá základní zákon státu, který se snažili prosadit politici v evropských zemích? a) Ústava b) Zákoník c) Moc lidu 2. Co měl tento zákon omezit? a) svobodu lidu b) národní obrození c) panovníkovu moc 3. Jak se jmenuje novinář, který byl zatčen a odvezen do vyhnanství do města Brixenu? 4. Jaký post plnil Metternich? Byl to: a) císař b) kancléř c) řadový ministr 5. Pokus se vysvětlit pojem revoluce. 6. V jakém městě začala revoluce v habsburské říši?

56 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jaké výsledky přinesla revoluce v českých zemích? 8. Byla revoluce potlačena? 9. Jak se jmenuje císař, který nastoupil na trůn v roce po revoluci. a) Josef II. b) Metternich c) František Josef I. 10. Proč je důležité, aby ve státě nerozhodoval pouze jeden člověk?

57 VY_12_INOVACE_VL.5.B.21 Metodický pokyn: Žáci vypracují otázky a úkoly společně, samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít v malotřídkách jako samostatnou práci při výuce jiného ročníku. Žáci si mohou odpovědi vyhledat v učebnici či na internetu. Vypracováno:

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 4 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. BRNO leží na soutoku Svitavy a Svratky je druhým největším městem v ČR najdeme

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Prir2 II-4 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Anotace: Materiál učební text - poznámky 4. ročník Člověk přetváří krajinu Slouží k ověření znalostí o krajině v ČR Ověřeno 21. 3. 2012

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme žák zná nejbližší

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

VY_52_INOVACE_VL_4A_23 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod. Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, Vlastivěda

VY_52_INOVACE_VL_4A_23 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod. Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, Vlastivěda Název: Škola: Autor: VY_52_INOVACE_VL_4A_23 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Ivana Hynková Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, Vlastivěda Téma: 1. čtvrtletní

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 15 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 15 název č. 15 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Kraje Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský V pracovních listech si

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ročník 9. č. 13 název

ročník 9. č. 13 název č. 13 název Krajské členění ČR anotace V pracovních listech si žáci prohlubují učivo z 6. ročníku o krajském členění České republiky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. POČASÍ je okamžitý stav ovzduší, je dáno: teplotou měříme

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.33.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Spolková republika

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky.

Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky. Předmět Ročník Vlastivěda

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR

ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Kraje ČR Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A355 Sousední státy 2.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A355 Sousední státy 2.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A355 Sousední státy 2.notebook : práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2004, 79 s. ISBN 80-728-9059-X.,

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY 5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii. Zpracovala: Konečná Denisa, email: deko.de@seznam.cz, prosinec

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Pravěk Kapitola o čase České země v pravěku 3 práce ve dvojicích přiřazování letopočtů staletí a tisíciletí samostatná práce vyhledávání

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Česká kultura a společnost v II. polovině 19. století

Česká kultura a společnost v II. polovině 19. století Česká kultura a společnost v II. polovině 19. století I po obnovení neomezené panovnické moci se v habsburské říši rozvíjela česká kultura. Její představitelé se po revoluci 1848 stali uznávanými vůdci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Severní Morava a Slezsko

Severní Morava a Slezsko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_40 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí - sousední světadíly - oceány - ostrovy a poloostrovy - pohoří a nížiny - řeky a jezera Opakování Evropy - přírodní poměry ÚKOL Dunaj: Rýn: Odra: Vypiš státy, kterými tyto řeky protékají! Pobaltí Estonsko,

Více

Polsko náš severní soused

Polsko náš severní soused Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_65 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P15

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P15 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P15 Pořadové číslo: 15. Datum vytvoření: 27.5.2012 Datum ověření: 4.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. ČESKÉ BUDĚJOVICE leží na soutoku Vltavy a Malše město je proslulé výrobou piva

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Vlastivěda v 5. ročníku

Vlastivěda v 5. ročníku Vlastivěda v 5. ročníku září říjen Naše vlast Česká republika Zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest. učebnice strana 5 - můj prázdninový pobyt (2) Získává informace

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany: PRÁCE S MAPOU Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy orientace na mapě a glóbusu, práce s mapou, kompasem. SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: sever

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Rozloha. Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Rozloha. Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Rozloha Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí : 1) na západě Německem (délka hranice 810 km) 2) na severu s Polskem ( délka hranice 762 km) 3) na východě se Slovenskem

Více

VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět:

VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět: Název: Škola: Autor: VY_32_INOVACE_Z_8A_9CH Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Mgr. Adéla Nosková Ročník: 8. Tematický okruh, předmět: Využívání informačních a komunikačních

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Hospodářský rozvoj v českých zemích

Hospodářský rozvoj v českých zemích Hospodářský rozvoj v českých zemích Rozvoj vědy a technické vynálezy způsobily v průběhu 19. století mnoho změn v životě celé společnosti. Největší změny nastaly ve výrobě v průmyslu. Byly tak bouřlivé,

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30.10.2012 Třída: 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30.10.2012 Třída: 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl07

Více