VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co tvoří sídlo a jeho okolí? a) krajinu b) samotu c) okolí 3. Krajina je součástí: a) společenského prostředí b) životního prostředí c) přírodního prostředí 4. Co je to vesnice? a) větší obec b) malé sídlo c) samota 5. Co je to samota? a) V okolí nejsou žádné domy. b) V okolí je pouze málo domů. c) V blízkosti je pouze hájovna. 6. Co slouží k pohodlné orientaci v krajině? 7. Vyjmenuj hlavní světové strany. 8. Jakou barvou jsou na mapě znázorněny nížiny? 9. Napiš alespoň dva druhy map.

2 VY_12_INOVACE_VL.4.B K čemu na mapě slouží legenda? Uveď několik příkladů.

3 VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 Metodický pokyn: Pracovní list slouží k prověření prvotních vědomostí nejen o místě, ve kterém žijí, ale i prvních faktů a pouček o orientaci v krajině a na mapě. List slouží jako zpětná vazba jak pro vyučující, tak i pro žáky, případně jako forma testu. Pracovnímu listu předchází opakování látky a upozornění žáků na důležité informace, případně procházka po okolí školy. Řešení: 1. a, b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. světové strany, mapa, kompas, GPS navigace 7. sever, jih, východ, západ 8. zelená barva 9. turistická, cyklistická, automapa, mapa obecně zeměpisná 10. Legenda slouží k vysvětlení zkratek a symbolů zakreslených do mapy. Datum:

4 VY_12_INOVACE_VL.4.B Česká republika leží: a) v západní Evropě b) ve východní Evropě c) ve střední Evropě 2. Mezi historické země ČR nepatří: a) Vysočina b) Morava c) Slezsko VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.2 Naše vlast, ČR- demokratický stát Mgr. Marie Mašínová 3. Státní svátek, který slavíme 28. října, je: a) dnem vzniku Československé republiky b) dnem vzniku České republiky c) svátkem sv. Václava 4. Demokracie znamená: a) vláda prezidenta b) vláda lidu c) vláda ministrů 5. Kdo uděluje tresty za nedodržování zákonů? a) prezident ČR b) policie ČR c) soudy 6. Jak se jmenují sousední státy ČR? a) b) c) d)

5 VY_12_INOVACE_VL.4.B Kdy vznikla Česká republika? Napiš přesné datum. 8. Vypiš státní symboly. a) b) c) 9. Pokus se vysvětlit pojem zákon. Jak se jmenuje nejvyšší zákon ČR? 10. Jak se jmenuje a) současný prezident? b) současný premiér ČR?

6 VY_12_INOVACE_VL.4.B.02 Metodický pokyn: List slouží k prověření povědomí žáků o poloze ČR v Evropě, o jejích sousedních státech a o způsobu vlády. Pracovnímu listu předchází opakování látky a upozornění žáků na důležité informace, případně debata vedoucí ke zjištění jejich povědomí o politické situaci (jméno prezidenta, premiéra, některých ministrů atd.). Řešení: 1. c 2. a 3. a 4. b 5. c 6. Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko a) státní hymna b) státní vlajka c) státní znak 9. Zákony jsou pravidla, která musí být občany České republiky dodržována. Nejvyšším zákonem u nás je Ústava České republiky. 10. a) dle aktuální situace b) dle aktuální situace Datum:

7 VY_12_INOVACE_VL.4.B.03 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.3 Členění ČR a její řízení, Obyvatelstvo ČR Mgr. Marie Mašínová 1. Občané volí své zástupce do obecního zastupitelstva: a) každý rok b) každé dva roky c) každé čtyři roky 2. Starostovi se v největších městech říká: a) prezident b) premiér c) primátor 3. Největší územní celek v České republice se nazývá: a) obec b) kraj c) město 4. Velkoměsto musí mít více než: a) 100 tisíc obyvatel b) 3 tisíce obyvatel c) 1 milion obyvatel 5. Mezi národnostní menšiny nepatří: a) Vietnamci b) Slezané c) Slováci 6. Napiš tři národopisné oblasti: 7. Kolik obyvatel má Česká republika?

8 VY_12_INOVACE_VL.4.B Napiš tři česká velkoměsta: 9. Ve kterém městě poblíž Kolína se nachází skanzen a k čemu slouží? 10. Napiš 5 krajů a jejich krajská města:

9 VY_12_INOVACE_VL.4.B.03 Metodický pokyn: Žáci mohou procvičovat probrané učivo buď formou testu, nebo formou práce ve dvojicích. Ve druhém případě mohou opravovat pracovní listy dvojice žáků navzájem. Pracovnímu listu předchází opakování látky, kdy se žáci pokouší vytvářet testové otázky, čímž si probrané učivo upevňují. Řešení: 1. c 2. c 3. b 4. a 5. c 6. Chodsko, Haná, Slovácko, Valašsko 7. Více než 10 milionů obyvatel 8. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec 9. Kouřim skanzen uchovává lidové zvyky a tradice národopisných oblastí. 10. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj České Budějovice Plzeňský kraj Plzeň Karlovarský kraj Karlovy Vary Ústecký kraj Ústí nad Labem Liberecký kraj Liberec Královéhradecký kraj Hradec Králové Pardubický kraj Pardubice Kraj Vysočina Jihlava Jihomoravský kraj Brno Zlínský kraj Zlín Olomoucký kraj Olomouc Moravskoslezský kraj Ostrava Datum:

10 VY_12_INOVACE_VL.4.B.04 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.4 Půda a zemědělství Mgr. Marie Mašínová 1. Co je to humus? 2. Kde je nejúrodnější půda? a) v nížinách b) na vysočinách c) v nejvyšších polohách 3. Co se pěstuje na vysočině? Uveď 3 příklady. 4. Co se pěstuje v nížinách? Uveď 3 příklady. 5. Jak se nazývají různé druhy půd? Uveď 3 druhy.

11 VY_12_INOVACE_VL.4.B Který z těchto druhů půd je nejúrodnější? Kde se nejčastěji nachází? 7. Který z těchto druhů půd je nejméně úrodný? Kde se nejčastěji nachází? 8. K čemu se používá zavlažovací zařízení? 9. Vysvětli rozdíl mezi pojmy: pěstování a chov. Uveď příklady chovu a pěstování. 10. Napiš název nížiny, ve které žijeme.

12 VY_12_INOVACE_VL.4.B.04 Metodický pokyn: Žáci mohou pracovat s mapou (zaměřená na zemědělství, obecně zeměpisná), ve které mohou pomocí legendy vyhledat některé správné odpovědi. Můžeme žáky nechat pracovat samostatně, následně zkontrolovat správné odpovědi ve skupinách. Pracovní list lze použít také jako test k prověření osvojených znalostí. Řešení: 1. Humus je nejúrodnější složka půdy. Tvoří ho odumřelé části rostlin a živočichů. 2. a 3. brambory, len a řepka olejka 4. pšenice, kukuřice, cukrová řepa, ovoce, zelenina, chmel, vinná réva 5. černozem, hnědozem, půda šedé barvy (podzol) 6. černozem, nachází se v nížinách 7. půda šedé barvy, nachází se v horských oblastech 8. Zavlažovací zařízení usnadňuje práci zemědělcům, slouží k zavlažování polí a zahrad, aby měly zemědělské plodiny dostatek vláhy. Voda se čerpá z řek nebo velkých vodních nádrží. 9. Pěstují se rostliny a stromy (pšenice, ječmen, cukrová řepa, kukuřice, ovoce zelenina, chmel, vinná réva). Chovají se živočichové (prasata, skot, drůbež, ryby). 10. Polabská nížina Datum:

13 VY_12_INOVACE_VL.4.B.05 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.5 Nerostné suroviny, průmysl a doprava Mgr. Marie Mašínová 1. Mezi nerostné suroviny patří: a) voda a půda b) rostliny a živočichové c) nerosty a horniny 2. V České republice se těží především: a) uhlí b) zlato c) diamanty 3. Kde se těží a) černé uhlí? b) hnědé uhlí? 4. V jakém průmyslu se vyrábí koks, elektřina a teplo? 5. Který průmysl zpracovává ropu? a) chemický b) potravinářský c) sklářský 6. Napiš alespoň 2 stavební suroviny? 7. Největším dopravním uzlem ČR je: a) Brno b) Praha c) Hradec Králové 8. Jaké znáš druhy dopravy? 9. Jak se jmenuje naše největší letiště? 10. Jak se nazývá druh dopravy, který slouží k převozu lidí a nákladů po řekách?

14 VY_12_INOVACE_VL.4.B.05 Metodický pokyn: List slouží k prověření povědomí žáků o nerostných surovinách, průmyslu a dopravě v ČR. Žáci mohou pracovat ve dvojicích s odpovídající mapou. Pracovnímu listu předchází výklad, četba v učebnici, myšlenková mapa na dané téma, případně debata vedoucí ke zjištění jejich povědomí o tématu (1. skupina nerostné suroviny a průmysl, 2. skupina doprava atd.). Řešení: 1. c 2. a 3. a) hlubinné doly, okolí Karviné b) povrchové doly, Mostecká pánev, Sokolovská pánev- Severní Čechy 4. energetický průmysl 5. a 6. vápenec, stavební kámen, písek, cihlářská hlína, kaolin 7. b 8. letecká, pozemní (autobusová, automobilová, železniční), lodní 9. Ruzyně 10. lodní (osobní a nákladní) Datum:

15 VY_12_INOVACE_VL.4.B.06 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.6 Lidé a čas- měření času Mgr. Marie Mašínová 1. Napiš a nakresli různé druhy hodin: 2. Vypiš 3 časové úseky, které tvoří základ našeho kalendáře: 3. Jak se nazývá osa, která slouží k orientaci mezi roky nebo i staletími? a) číselná osa b) časová osa c) osa souměrnosti 4. Jaké vědy se zabývají dějinami lidstva? Napiš, v čem se liší.

16 VY_12_INOVACE_VL.4.B K čemu slouží muzea, galerie, knihovny a archivy? 6. Jak se jmenuje největší galerie v České republice? a) Národní galerie b) Česká galerie c) Pražská galerie 7. O co pečuje Národní knihovna? 8. Co je počátkem našeho letopočtu? 9. Kolik dní, týdnů a měsíců má jeden rok? Zkus to vypočítat.

17 VY_12_INOVACE_VL.4.B.06 Metodický pokyn: Tento pracovní list slouží jako pomůcka pro učitele v malotřídce. Lze jej využít k vyhledávání informací v učebnici. Dále ho můžeme využít k opakování i v běžné třídě. V obou případech lze pracovat samostatně či ve dvojicích, případně lze tento list využít k testování osvojených znalostí. Řešení: 1. hodiny přesýpací, sluneční, kapesní, ručičkové, věžní, digitální 2. rok, měsíc, den 3. b) 4. historie (historici pátrají v písemných památkách- kroniky, dopisy, knihy, noviny) a archeologie (archeologové zkoumají budovy, pohřebiště, nástroje, nádoby, mince, zbraně či šperky) 5. shromažďují památky a starají se o ně, návštěvníci si mohou některé prohlížet 6. a) 7. Národní knihovna pečuje o nejstarší písemné listiny, dokumenty a vzácné knihy. 8. narození Ježíše Krista dní, 52 týdnů a 12 měsíců Datum:

18 VY_12_INOVACE_VL.4.B.07 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.7 Lidé a čas- nejstarší osídlení naší vlasti Mgr. Marie Mašínová 1. Jak nazýváme nejstarší období vývoje lidské společnosti? a) novověk b) starověk c) pravěk 2. Jak si lidé v této době obstarávali potravu? 3. Z jakého materiálu si lidé v této době vyráběli zbraně? a) ze železa b) z kamene c) žádné neměli 4. Napiš 2 typy obydlí, ve kterých tito lidé žili? 5. Proč tito lidé chovali domácí zvířata? Kvůli jakým produktům?

19 VY_12_INOVACE_VL.4.B Kvůli čemu si lidé ochočili psa? Napiš dva důvody. 7. Jak se nazývají další dvě období, která přišla po době kamenné? Proč se tak nazývají? 8. Jak probíhal obchod v tomto období? 9. Jak se jmenoval kmen, který přišel na naše území a jako první začal razit mince? a) Slované b) Mincové c) Keltové 10. Jak se jmenuje kniha Eduarda Štorcha, ve které si můžete přečíst o životě našich předků?

20 VY_12_INOVACE_VL.4.B.07 Metodický pokyn: Žáky lze motivovat četbou z knihy E. Štorcha Lovci mamutů. Tento pracovní list slouží jako pomůcka pro učitele v malotřídce. Lze jej využít k vyhledávání informací v učebnici. Dále ho můžeme využít k opakování i v běžné třídě. V obou případech lze pracovat samostatně či ve dvojicích, případně lze tento list využít k testování osvojených znalostí. Řešení: 1. c) 2. muži lovili zvěř, ženy sbíraly jedlé rostliny, různé plody a kořínky 3. b) 4. jeskyně, chaty, opevněná sídliště 5. mléko, maso, kůže, vlna 6. pes hlídal a pomáhal při lovu 7. doba bronzová a doba železná, nazývají se podle materiálu, ze kterého tehdejší člověk vyráběl zbraně a pracovní nástroje 8. lidé produkty a výrobky směňovali, vyměňovali 9. c) 10. Lovci mamutů Datum:

21 VY_12_INOVACE_VL.5.B.08 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.1 Povrch planety Země, povrch a poloha Evropy Mgr. Marie Mašínová 1. Na povrchu Země převládá spíše: a) voda b) pevnina c) nepřevládá ani voda, ani pevnina 2. Kolik kontinentů se nachází na naší planetě? a) 8 b) 6 c) 5 3. Jak se nazývá menší část pevniny obklopená ze všech stran vodní plochou? a) poloostrov b) pevnina c) ostrov 4. Vypiš 3 podnebné pásy. 5. Jakým podnebným pásem prochází rovník? 6. Vypiš 2 evropské nížiny. 7. Vypiš 2 evropská pohoří.

22 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jak se jmenuje nejvyšší hora Evropy? 9. V jakém pohoří a v jakém státě se nachází? 10. Které dva oceány oblévají Evropu? 11. Které pohoří tvoří pomyslnou hranici mezi Evropou a Asií?

23 VY_12_INOVACE_VL.5.B.08 Metodický pokyn: Žáci se orientují na mapě. Jako pomůcka jim slouží atlas světa. Další pomůckou může být i globus. Žáci pracují ve dvojicích. Práci se žáky společně zkontrolujeme a vše pečlivě ještě jednou vyhledáme na mapě. Datum:

24 VY_12_INOVACE_VL.5.B.09 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.2 Podnebí a vodstvo Evropy, rostliny a živočichové Mgr. Marie Mašínová 1. V jakém podnebném pásu leží většina Evropy? a) ve studeném podnebném pásu b) v teplém podnebném pásu c) v mírném podnebném pásu 2. Co rozhoduje o podnebí? a) vzdálenost od Atlantského oceánu b) nadmořská výška c) roční období 3. Vypiš alespoň tři druhy podnebí. 4. Jaké podnebí je ve Střední Evropě, ve které leží Česká republika? 5. Napiš tři velké evropské řeky. 6. Velké množství jezer najdeme především: a) v Severní Evropě. b) v Jižní Evropě. c) v Západní Evropě. 7. Jak se jmenuje největší evropské jezero a kde se nachází?

25 VY_12_INOVACE_VL.5.B Stálezelené stromy rostou: a) na jihu Evropy. b) na severu Evropy. c) po celé Evropě. 9. Jaké plodiny pěstují zemědělci v Jižní Evropě? Napiš alespoň 3 příklady. 10. V jakém podnebném pásu pokrývají povrch Evropy převážně lesy? Jak lesy dělíme? 11. Jehličnatým lesům na severu se říká: a) panda b) mamba c) tajga 12. Které stromy tam hlavně rostou? Napiš alespoň dva názvy. 13. Která zvířata v těchto lesech žijí? Napiš alespoň dva příklady. 14. Jaká zvířata žijí na polární pustině? Napiš 2 příklady. 15. V jaké části Evropy se nacházejí oblasti se stálým sněhem a ledem? a) ostrovy Severní Evropy b) ostrovy Jižní Evropy c) Taková místa v Evropě nenajdeme.

26 VY_12_INOVACE_VL.5.B.09 Metodický pokyn: Opět se snažíme žáky motivovat prací s mapou. Probíranou látku vyložíme, orientujeme se na mapě, chybějící informace mohou žáci vyhledat v učebnici, na internetu nebo v encyklopediích. Datum:

27 VY_12_INOVACE_VL.5.B.10 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.3 Kraje ČR- hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Z kolika krajů se skládá Česká republika? 2. Který kraj se jako jediný nachází uvnitř jiného kraje? 3. Jak se jmenuje krajské město Středočeského kraje? 4. Která řeka je tvořena následujícími řekami: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava? 5. Napiš názvy tří měst nacházejících se v Jihočeském kraji. 6. V jakém kraji se nacházejí vodní nádrže Lipno a Orlík? 7. Ve kterém kraji se nachází Polabská nížina? 8. Jak se nazývá jaderná elektrárna, kterou najdeme v Jihočeském kraji?

28 VY_12_INOVACE_VL.5.B Ve kterém kraji se nachází Karlova Univerzita a kdo ji založil? 10. Napiš názvy tří řek, které protékají Středočeským krajem.

29 VY_12_INOVACE_VL.5.B.10 Metodický pokyn: Práci s pracovním listem předchází práce se zmenšenou mapkou České republiky. Žáci si podle předlohy či mapy vybarví jednotlivé kraje a přiřazují k nim jejich názvy. Mapka a názvy krajů žákům zůstávají v obálkách, aby si žáci jejich názvy a polohu mohli lépe osvojit. Předpokladem je, že žáci budou procvičovat i doma. Pak lze pracovní list využít jako test, případně jako procvičovací materiál s mapou. Datum:

30 VY_12_INOVACE_VL.5.B.11 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č.4 Kraje ČR- Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Napiš názvy tří lázeňských měst. 2. Ve kterém kraji opouští Labe Českou republiku? 3. Ve městě se těží uhlí. Toto město se nachází v kraji. 4. Ve městě se vyrábí bižuterie. Nachází se v kraji. 5. Jak se nazývají skalní města, která se nacházejí v Libereckém kraji? 6. Jak se nazývají chráněná krajinná oblast a národní park nacházející se v Ústeckém kraji? 7. V jakém kraji se nachází národní park Krkonoše a jak se jmenuje nejvyšší hora tohoto českého pohoří?

31 VY_12_INOVACE_VL.5.B V jakém kraji se nachází známá zoologická zahrada v Královéhradeckém kraji? 9. Jaký hrad nebo zámek bys mohl/a navštívit v Karlovarském kraji? 10. Ve kterém kraji se nachází zřícenina hradu Trosky a Máchovo jezero?

32 VY_12_INOVACE_VL.5.B.11 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky lze dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Datum:

33 VY_12_INOVACE_VL.5.B.12 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 5 Kraje ČR- Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Který kraj se proslavil výrobou perníku? 2. Jak se jmenuje krajské město kraje Vysočina? 3. Ve kterém kraji pramení řeka Morava? 4. V jakém kraji se nachází hrad Špilberk? 5. Napiš hrad či zámek navštěvovaný v kraji Vysočina. 6. Jak se jmenuje krajské město Jihomoravského kraje? 7. V jakém městě a v jakém kraji se nachází Masarykova univerzita? 8. Na jakou oblast průmyslu je zaměřeno město Žďár nad Sázavou? 9. Který kraj leží na pomezí Čech a Moravy? 10. V jakém kraji se nachází propast Macocha a jaké přírodní zajímavosti je součástí?

34 VY_12_INOVACE_VL.5.B.12 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky lze dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Datum:

35 VY_12_INOVACE_VL.5.B.13 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 6 Kraje ČR- Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se nazývají pohoří, která leží ve Zlínském kraji? Napiš alespoň dvě. 2. Ve kterém kraji se nachází úrodná oblast Haná a co tam pěstují? 3. Ve kterém kraji se proslavil pan Baťa? Napiš, v jakém průmyslu. 4. Jak se nazývá univerzita nacházející se v Olomouckém kraji? 5. Ve kterém kraji se nacházejí mlékárny OLMA? 6. Podle kterého boha je pojmenována hora Radhošť? 7. Jak se jmenuje krajské město Moravskoslezského kraje? 8. Jak se nazývá barokní zámek nacházející se ve Zlínském kraji, patřící do skupiny památek UNESCO? 9. Vypiš 3 města ležící v Moravskoslezském kraji. 10. Pro který kraj jsou typičtí horníci, doly, hutě a ocelárny?

36 VY_12_INOVACE_VL.5.B.13 Metodický pokyn: V následujícím pracovním listu prohlubujeme vědomosti žáků o jednotlivých krajích České republiky. Žáci si rozdělí kraje a vypracují referáty. Otázky dle potřeby měnit podle obsahu referátů. Vypracování referátů předchází debata o tom, co by měly tyto referáty obsahovat. Vyučující se žáky jejich obsah případně konzultuje. Řešení: 1. Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty 2. Olomoucký kraj; pšenice, cukrová řepa, ovoce, zelenina, chmel 3. Zlínský kraj, obuvnický průmysl 4. Univerzita Palackého 5. Olomoucký kraj 6. Radegast 7. Ostrava 8. Kroměříž 9. Opava, Karviná, Frýdek- Místek, Nový Jičín, Štramberk 10. Moravskoslezský kraj Vypracováno:

37 VY_12_INOVACE_VL.5.B.14 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 7 Slovensko Mgr. Marie Mašínová 1. Vyjmenuj alespoň 3 slovenská města. 2. Od jakého roku netvoří Česká republika a Slovensko jeden stát? 3. Jak se jmenuje hlavní město Slovenska? 4. Jak se jmenuje známý slovenský sýr vyráběný z mléka? 5. Vyjmenuj 3 slovenská pohoří. 6. Jak se jmenuje nejdelší slovenská řeka? 7. Kolik obyvatel přibližně žije na Slovensku? 8. S jakými státy sousedí Slovensko? 9. Co zemědělci pěstují v nížinách a co v pahorkatinách? 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika se Slovenskem? (vzt. na ČR) 11.Kdo byl první československý prezident?

38 VY_12_INOVACE_VL.5.B.14 Metodický pokyn: Pokud se ve třídě objeví žák, který pochází ze Slovenska, pokud na území Slovenska žijí jeho příbuzní, případně pokud na Slovensko žáci jezdí na dovolenou, lze využít jejich znalostí, nebo jim toto téma lze zadat jako referát. Ostatní žáci jsou motivováni prací svého spolužáka, lépe se koncentrují a mají radost z nově nabytých informací. Pracovní list pak lze využít jako zpětnou vazbu pro žáky i vyučující. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

39 VY_12_INOVACE_VL.5.B.15 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 8 Polsko Mgr. Marie Mašínová 1. Do jakého moře ústí řeky Odra a Visla? 2. Jak se jmenuje hlavní město Polska? 3. Kolik má Polsko přibližně obyvatel? 4. Jaké pohoří leží na území České republiky i Polska? 5. Jaká zvířata se chovají na polských farmách a proč? 6. Jaké zvíře žije při hranicích Polska s Běloruskem? 7. Jaké se v Polsku těží nerostné suroviny? 8. Jaký přístav se nachází na řece Odře? 9. V jaké světové válce bylo zničeno hlavní město Polska? 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika a Polsko (vzt. na ČR)?

40 VY_12_INOVACE_VL.5.B.15 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

41 VY_12_INOVACE_VL.5.B.16 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 9 Německo Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje hlavní město Německa? a) Mnichov b) Berlín c) Hamburk 2. Kolik má Německo přibližně obyvatel? a) 80 milionů b) 72 milionů c) 93 milionů 3. Na severu sousedí Německo: a) se Švýcarskem b) s Českou republikou c) s Dánskem 4. Napiš 3 největší řeky Německa. 5. Jaké pohoří se nachází v Německu?

42 VY_12_INOVACE_VL.5.B Napiš jména dvou organizací, kterých je Německo členem. 7. Jaké město se nachází na řece Mohan? 8. S kolika zeměmi Německo sousedí? a) 9 b) 10 c) 6 9. Která země mezi ně nepatří? a) Polsko b) Nizozemsko c) Španělsko 10. Na jaké světové straně sousedí Česká republika s Německem (vzt. na ČR)?

43 VY_12_INOVACE_VL.5.B.16 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Datum:

44 VY_12_INOVACE_VL.5.B.17 VLASTIVĚDA 5. ročník Test č. 10 Rakousko Mgr. Marie Mašínová 1. Vypiš země, se kterými Rakousko sousedí. 2. Které jezero tvoří přírodní hranici mezi třemi evropskými státy, z nichž jedním je Rakousko? a) Neziderské jezero b) Máchovo jezero c) Bodamské jezero 3. Jak se jmenuje hlavní město Rakouska? 4. Povrch Rakouska je spíše: a) hornatý b) nížinný 5. Jaké pohoří se nachází v Rakousku?

45 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jak se jmenuje největší jezero východní části Rakouska? a) Bodamské jezero b) Neziderské jezero c) Černé jezero 7. Nakresli vlajku Rakouska 8. Napiš názvy třech rakouských řek. 9. Vysvětli pojem neutrální stát. 10. Které město neleží v Rakousku? a) Innsbruck b) Drážďany c) Štýrský Hradec

46 VY_12_INOVACE_VL.5.B.17 Metodický pokyn: Pracovní list můžeme využít jako součást projektového vyučování. Obsahem mohou být všechny sousední státy. Žáci si připraví informace, společně je ve skupině zpracují, přednesou je spolužákům, kteří následně s mapou mohou vypracovat daný pracovní list. Pracovní list lze použít i při práci v malotřídce jako samostatnou práci žáků s učebnicí, encyklopedií či internetem. Řešení: 1. Německo, ČR, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Itálie, Švýcarsko 2. c) Bodamské jezero 3. Vídeň 4. a) hornatý 5. Alpy, Taury 6. b) Neziderské jezero Inn, Dráva, Dunaj 9. není členem NATO, neúčastní se válek 10. b) Drážďany Datum:

47 VY_12_INOVACE_VL.5.B.18 VLASTIVĚDA 5. ročník Evropa Vlastní zkušenosti žáků s cestováním Mgr. Marie Mašínová Vyplň myšlenkovou mapu. CESTOVÁNÍ Jaké kontinenty a jaké evropské země jsi již navštívil? Do jaké země by ses ještě rád podíval a proč? Za jakým cílem většinou cestujeme v létě a za jakým účelem v zimě? Jakými dopravními prostředky lze cestovat po Evropě? Nestačí ti místo? Připrav si vypravování pro své spolužáky.

48 VY_12_INOVACE_VL.5.B.18 Metodický pokyn: Tento pracovní list je založen na vlastních znalostech žáků. Pracovní list vypracují samostatně, případně ve dvojicích. List plní motivační funkci. Lze využít mezipředmětových vztahů s učivem o slohu. Datum:

49 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 VLASTIVĚDA 5. ročník Evropa Velkoměsta, cíle cestování Mgr. Marie Mašínová Ve velkoměstech turisté vyhledávají historické památky, muzea, galerie a různé kulturní akce. Mezi evropská velkoměsta jistě řadíme Paříž, Londýn a Řím. Londýn je hlavním městem Velké Británie. Turisty do Londýna láká nejen Londýnské oko- atrakce, ze které je vidět podstatná část londýnských památek, ale i památky samotné: Buckinghamský [bakingemský] palác- sídlo královny, hodinová věž nazývaná Big Ben nebo například Tower Bridge [taur-bridž]- známý londýnský most, který vede přes řeku Temži. Paříž patří mezi největší města světa. Je hlavním městem Francie. Za návštěvu jistě stojí např. Louvre [lúvr]- světoznámé muzeum plné uměleckých sbírek, Eiffelova [ajfelova] věž nebo zámek Versailles [versaj]. Pro mnohé turisty je návštěva této země rovněž gastronomickým zážitkem. Dalšími hojně navštěvovanými zeměmi jsou Itálie, Řecko a Španělsko. V Římě najdeme zbytky Kolosea, které bylo v minulosti dějištěm četných her a zápasů. V Aténách se nachází Akropolis- pevnost, ve které najdeme obří sochu bohyně Athény dosahující výšky 11 metrů. Za téměř nedotčenou přírodou se turisté vydávají do států ležících na Skandinávském poloostrově. Jedná se o Norsko, Švédsko a Finsko. Můžeme zde spatřit ledovce, vodopády a zachovalé lesní porosty. Na Islandu uvidíme např. gejzíry. Který z obrázků do řady nepatří a proč?

50 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 Odpověz na následující otázky: 1. Proč turisté navštěvují evropská velkoměsta? 2. V jakých zemích nalezneme následující velkoměsta? Hledej v textu, případně na mapě. Paříž, Londýn, Řím, Atény, Madrid 3. Jaké evropské jazyky lze zařadit mezi světové? 4. V jakém velkoměstě najdeme Buckinghamský palác? Čím je významný? 5. V jakém velkoměstě najdeme sochu řecké bohyně dosahující výšky 11m? 6. Vysvětli význam slova gastronomický. 7. Pokus se zařadit následující státy do tabulky: Česká republika, Francie, Norsko, Ukrajina, Itálie, Velká Británie, Řecko, Rakousko, Švédsko, Bělorusko. západní Evropa jižní Evropa severní Evropa východní Evropa Do jaké části Evropy bys zařadil/a zbylé státy? _ EVROPA Zdroje obrázků: 1) 2) 3)

51 VY_12_INOVACE_VL.5.B.19 Metodický pokyn: Žáci si potichu přečtou text, který předchází úkolům. Otázky a úkoly vypracují samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít jako motivaci k mezipředmětovým vztahům- anglický jazyk, reálie. Vyučující může materiál využít i při Dni evropských jazyků. Žáci mohou pracovat s mapou, encyklopediemi či s pomocí internetu. Datum:

52 VY_12_INOVACE_VL.5.B.20 VLASTIVĚDA 5. ročník Národní obrození Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenoval císař, který v českých zemích zavedl jednotný jazyk pro výuku na školách a jednání na úřadech? a) Josef I. b) Karel IV. c) Josef II. 2. Tímto jednotným jazykem byla: a) němčina b) angličtina c) latina 3. Pokus se vysvětlit pojem národní obrození. 4. Napiš 3 významné osobnosti této doby. 5. Co to byla Česká expedice? a) výprava českých cestovatelů b) vydavatelství českých knih c) známá pražská kavárna

53 VY_12_INOVACE_VL.5.B Ve kterém městě vzniklo první muzeum u nás? a) Opava b) Praha c) Brno 7. Jak se jmenoval významný autor divadelních her žijící v této době? 8. V jaké hře poprvé zazněla slova naší státní hymny? Napiš její celý název. 9. Jak se původně jmenovalo Národní muzeum v Praze? a) Náprstkovo b) Vlastenecké c) Pražské 10. V jakém pražském divadle se hrály hry především v českém jazyce?

54 VY_12_INOVACE_VL.5.B.20 Metodický pokyn: Žáci vypracují otázky a úkoly společně, samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít v malotřídkách jako samostatnou práci při výuce jiného ročníku. Žáci si mohou odpovědi vyhledat v učebnici či na internetu. Téma lze propojit s hudební výchovou- zpěv státní hymny, základní informace o jejích autorech. Řešení: 1. c) Josef II. 2. a) němčina 3. NO je období, kdy byla čeština v úpadku a čeští vlastenci se ji pokoušeli opět oživit. 4. J.E.Purkyně- lékař a přírodovědec, který objevil, že živé organismy se skládají z buněk F.Palacký- historik, Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě J.Jungmann- jazykovědec, který se přičinil o obohacení českého jazyka, sestavil pětidílný českoněmecký slovník J.K.Tyl- autor divadelních her, organizoval český společenský život 5. b) vydavatelství českých knih 6. a) v Opavě 7. Josef Kajetán Tyl 8. Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 9. b) Vlastenecké 10. Stavovské divadlo, Bouda Vypracováno:

55 VY_12_INOVACE_VL.5.B.21 VLASTIVĚDA 5. ročník rok revoluce Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se nazývá základní zákon státu, který se snažili prosadit politici v evropských zemích? a) Ústava b) Zákoník c) Moc lidu 2. Co měl tento zákon omezit? a) svobodu lidu b) národní obrození c) panovníkovu moc 3. Jak se jmenuje novinář, který byl zatčen a odvezen do vyhnanství do města Brixenu? 4. Jaký post plnil Metternich? Byl to: a) císař b) kancléř c) řadový ministr 5. Pokus se vysvětlit pojem revoluce. 6. V jakém městě začala revoluce v habsburské říši?

56 VY_12_INOVACE_VL.5.B Jaké výsledky přinesla revoluce v českých zemích? 8. Byla revoluce potlačena? 9. Jak se jmenuje císař, který nastoupil na trůn v roce po revoluci. a) Josef II. b) Metternich c) František Josef I. 10. Proč je důležité, aby ve státě nerozhodoval pouze jeden člověk?

57 VY_12_INOVACE_VL.5.B.21 Metodický pokyn: Žáci vypracují otázky a úkoly společně, samostatně či ve dvojicích. Pracovní list lze využít v malotřídkách jako samostatnou práci při výuce jiného ročníku. Žáci si mohou odpovědi vyhledat v učebnici či na internetu. Vypracováno:

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Vlastivěda v 5. ročníku

Vlastivěda v 5. ročníku Vlastivěda v 5. ročníku září říjen Naše vlast Česká republika Zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest. učebnice strana 5 - můj prázdninový pobyt (2) Získává informace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_61. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 5: Wolfgang Amadeus

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Západní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Západní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_31 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1 STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Obr. 1 Obr. 2 SLOVENSKO Základní údaje Parlamentní republika Hlavní město Bratislava Počet obyvatel 5 477 038 Rozloha 49 035 km 2 Hustota zalidnění 103 ob./km 2 Měna Euro Jazyk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

ČR opakovací soutěž.notebook. January 14, 2015. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Název projektu: Pořadové číslo projektu:

ČR opakovací soutěž.notebook. January 14, 2015. Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 23. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl04

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

VY_52_INOVACE_Vl.Pe.14

VY_52_INOVACE_Vl.Pe.14 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Pe.14 AutoSave 1 Vlastivěda 5.ročník Vodstvo Evropy Mgr. Vlasta Pecková AutoSave 2 Téma: Vodstvo Evropy Očekávané výstupy: - seznamuje se s jednoduchými

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_2 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A335 Evropa 3.notebook Naše vlast August 06, 2013 Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více