KULTUROLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTUROLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury"

Transkript

1 KULTUROLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury Název předmětu 1 způs. zak. druh před. (Platnost akreditace: ) kr. přednášející SPOLEČNÝ ZÁKLAD OBORU Povinný blok předmětů SPOLEČNÉHO FAKULTNÍHO ZÁKLADU dop. roč. SZ 1a Úvod do filozofie a 2p + 0s Z p 1 / ZS 6 SZ 1b Úvod do filozofie b 2p + 0s Zk p 1 / LS SZ 2 Cizí jazyk 0p + 12s 2 Z p 6 PhDr. Libuše Drnková 3 od 1 / ZS SZ 3a Tělesná výchova a 0p + 2c Z p PaedDr. Martin Hrubý 4 1 / ZS 2 SZ 3b Tělesná výchova b 0p + 2c Z p PaedDr. Martin Hrubý 1 / LS CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ SPOLEČNÝ ZÁKLAD OBORU Povinný blok KULTURNÍ STUDIA Název předmětu 5 druh dop. kr. přednášející zak. před. roč. SZ 4 Základy kulturologie 1p + 1s Zk p 5 PhDr. Václav Soukup, CSc. 1 / ZS SZ 5 Přehled kulturologických koncepcí 2p + 0s Zk p 5 prof. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. 1 / LS SZ 6a Filozofie kultury a 6 2p + 0s Z p 3 prof. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. 1 / ZS SZ 6b Filozofie kultury b 2p + 0s Zk p 4 prof. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. 1 / LS SZ 7a Sociální a kulturní antropologie a 1p + 1s Zk p 4 PhDr. Václav Soukup, CSc. 1 / ZS SZ 7b Sociální a kulturní antropologie b 1p + 1s Z p 2 PhDr. Václav Soukup, CSc. 1 / LS SZ 7c Sociální a kulturní antropologie c 1p + 1s Z p 2 PhDr. Václav Soukup, CSc. 2 / ZS SZ 7d Sociální a kulturní antropologie d 1p + 1s Zk p 5 PhDr. Václav Soukup, CSc. 2 / LS SZ 8a Sociologie kultury a 2p + 0s Zk p 4 doc. PhDr. Martin Matějů 1 / ZS SZ 8b Sociologie kultury b 2p + 0s Z p 2 doc. PhDr. Martin Matějů 1 / LS SZ 8c Sociologie kultury c 2p + 0s Z p 2 doc. PhDr. Martin Matějů 2 / ZS SZ 8d Sociologie kultury d 2p + 0s Zk p 5 doc. PhDr. Martin Matějů 2 / LS SZ 9a Kulturní a sociální ekologie a 1p + 1s Zk p 4 PhDr. Jitka Ortová, CSc. 1 / ZS SZ 9b Kulturní a sociální ekologie b 1p + 1s Z p 2 PhDr. Jitka Ortová, CSc. 1 / LS SZ 9c Kulturní a sociální ekologie c 1p + 1s Z p 2 PhDr. Jitka Ortová, CSc. 2 / ZS SZ 9d Kulturní a sociální ekologie d 1p + 1s Zk p 5 PhDr. Jitka Ortová, CSc. 2 / LS SZ 10a Psychologie kultury a 1p + 1s Zk p 4 PhDr. Karel Hnilica, CSc. 1 / ZS SZ 10b Psychologie kultury b 1p + 1s Z p 2 PhDr. Karel Hnilica, CSc. 1 / LS SZ 10c Psychologie kultury c 1p + 1s Z p 2 PhDr. Karel Hnilica, CSc. 2 / ZS SZ 10d Psychologie kultury d 1p + 1s Zk p 5 PhDr. Karel Hnilica, CSc. 2 / LS SZ 11a Etnická studia a 1p + 1s Z p 2 PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 1 / ZS 1 Rozsah týdenní výuky. 2 Student má možnost v průběhu studia absolvovat v Jazykovém centru FF UK v Praze dohromady 156 kontaktních hodin připravných jazykových kurzů ze zapsaného cizího jazyka. 3 Jako ředitelka Jazykového centra FF UK v Praze zodpovídá za výuku předmětu Cizí jazyk v rámci společného základu PhDr. Libuše Drnková ( 4 Jako vedoucí Katedry tělesné výchovy FF UK v Praze zodpovídá za výuku předmětu Tělesná výchova v rámci společného základu PaedDr. Martin Hrubý ( 5 Rozsah týdenní výuky. 6 Všechny předměty jsou jednosemestrální v u výuky 2 hodin týdně. V případě, že více semestrálních předmětů tvoří jeden souvislý tématický blok vyučovaný jedním vyučujícím, jsou tyto předměty označeny stejným názvem a rozlišeny písmeny a až d za názvem předmětu.

2 SZ 11b Etnická studia b 1p + 1s Z p 3 PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 1 / LS SZ 12a Symbolická teorie kultury a 1p + 1s Z p 2 Mgr. Barbara Storchová 3 / ZS SZ 12b Symbolická teorie kultury b 1p + 1s Z p 3 Mgr. Barbara Storchová 3 / LS SZ 13 Biokulturologie 1p + 1s Z p 3 PhDr. Martin Soukup 3 / ZS SZ 14 Antropologie umění 1p + 1s Zk p 2 PhDr. Vít Erban 2 / ZS SZ 15a Dějiny estetické kultury a 1p + 1s Z p 2 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 1 / ZS SZ 15b Dějiny estetické kultury b 1p + 1s Zk p 4 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 1 / LS SZ 16a Bakalářský seminář a 0p + 2s Z p 2 zvolení vedoucí bakalářské práce 3 / ZS SZ 16b Bakalářský seminář b 0p + 2s Z p 2 zvolení vedoucí bakalářské práce 3 / LS CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU OBORU Povinný blok ZÁKLADY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU Název předmětu 7 zak. druh před. SZ PB 17 Empirická sociologie kultury 2p + 2s Zk p 4 kr. přednášející doc. PhDr. Martin Matějů PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. SZ PB 18 Statistika 2p + 2s Z p 3 PhDr. Pavel Klůs 2 / LS Metodologie kulturologického doc. PhDr. Martin Matějů SZ PB 19 2p + 2s Zk p 5 2 / LS výzkumu PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ dop. roč. 2 / ZS CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ SZ společný základ oboru SZ PB společný základ oboru, povinný blok PVB povinně volitelný blok 7 Rozsah týdenní výuky. 2

3 STUDENT SI POVINNĚ VOLÍ JEDEN ZE TŘÍ POVINNĚ VOLITELNÝCH BLOKŮ Povinně volitelný blok 1: KULTURNÍ DĚDICTVÍ Název předmětu 8 druh kr. přednášející dop. roč. zak. před. PVB 1 20a Kapitoly z dějin kultury a 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 2 / ZS PVB 1 20b Kapitoly z dějin kultury b 1p + 1s Zk pv 5 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 2 / LS PVB 1 21a PVB 1 21b PVB 1 22a PVB 1 22b Obnova hmotného kulturního dědictví a Obnova hmotného kulturního dědictví b Interpersonální komunikace a (pro pv blok 1) Interpersonální komunikace b (pro pv blok 1) 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Petra Hoftichová 3 / ZS 1p + 1s Zk pv 5 PhDr. Petra Hoftichová 3 / LS 1p + 0s Z pv 2 PhDr. Pavel Klůs 3 / ZS 1p + 0s Zk pv 4 PhDr. Pavel Klůs 3 / LS PVB 1 23a Památková péče a 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Petra Hoftichová 3 / ZS PVB 1 23b Památková péče b 1p + 1s Zk pv 5 PhDr. Petra Hoftichová 3 / LS PVB 1 24a Kapitoly z dějin umění a 2p + 2s Zk pv 4 prof. PhDr. František Dvořák 3 / ZS PVB 1 24b Kapitoly z dějin umění b 2p + 2s Zk pv 6 prof. PhDr. František Dvořák 3 / LS CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ Povinně volitelný blok 2: MEDIÁLNÍ KULTURA A KOMUNIKACE Název předmětu 9 druh dop. kr. přednášející zak. před. roč. PVB 2 25a Kultura a masová komunikace a 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Ondřej Hubáček 2 / ZS PVB 2 25b Kultura a masová komunikace b 1p + 1s Zk pv 5 PhDr. Ondřej Hubáček 2 / LS PVB 2 26a Média a kultura a 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Ondřej Hubáček 3 / ZS PVB 2 26b Média a kultura b 1p + 1s Zk pv 5 PhDr. Ondřej Hubáček 3 / LS PVB 2 27a Člověk a média a 1p + 1s Z pv 2 Mgr. Dalibor Balšínek 3 / ZS PVB 2 27b Člověk a média b 1p + 1s Z pv 3 Mgr. Dalibor Balšínek 3 / LS PVB 2 28a Interpersonální komunikace a 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Pavel Klůs 3 / ZS PVB 2 28b Interpersonální komunikace b 1p + 1s Zk pv 5 PhDr. Pavel Klůs 3 / LS PVB 2 29a Mediální politika a legislativa a 1p + 1s Z pv 3 Mgr. Michal Prokop 3 / ZS PVB 2 29b Mediální politika a legislativa b 1p + 1s Zk pv 5 Mgr. Michal Prokop 3 / LS PVB 2 30 Základy reklamy pro kulturology 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Zdeněk Křížek 3 / LS CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ Rozsah týdenní výuky. 9 Rozsah týdenní výuky. 3

4 PVB 3 31a PVB 3 31b Povinně volitelný blok 3: MANAGEMENT A EKONOMIKA Název předmětu 10 zak. Management a marketing v kultuře a Management a marketing v kultuře b druh před. kr. přednášející dop. roč. 0p + 2s Z pv 3 PhDr. Josef Žák 2 / ZS 0p + 2s Zk pv 5 PhDr. Josef Žák 2 / LS PVB 3 32a Animace kultury a 1p + 2s Z pv 3 PhDr. Josef Žák 3 / ZS PVB 3 32b Animace kultury b 1p + 2s Zk pv 5 PhDr. Josef Žák 3 / LS PVB 3 33a Kulturní instituce a 1p + 1s Z pv 3 PhDr. Petr Hošna 3 / ZS PVB 3 33b Kulturní instituce b 1p + 1s Zk pv 4 PhDr. Petr Hošna 3 / LS PVB 3 34a Neziskové organizace a 1p + 1s Z pv 2 Ing. Ivo Kačaba 3 / ZS PVB 3 34b Neziskové organizace b 1p + 1s Z pv 3 Ing. Ivo Kačaba 3 / LS PVB 3 35a PVB 3 35b PVB 3 36a PVB 3 36b Interpersonální komunikace a Interpersonální komunikace b Mediální politika a legislativa a Mediální politika a legislativa b CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ p + 0s Z pv 2 PhDr. Pavel Klůs 3 / ZS 1p + 0s Zk pv 4 PhDr. Pavel Klůs 3 / LS 1p + 0s Z pv 2 Mgr. Michal Prokop 3 / ZS 1p + 0s Zk pv 4 Mgr. Michal Prokop 3 / LS CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ OBECNÁ STRUKTURA BLOKU DOPORUČENÝCH VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 11 Název předmětu zak. kredity 2p + 0s n. 0p + 2s 12 n. 1p + 1s podle podmínek příslušné součásti UK CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ doporučeno absolvovat libovolně od 18 od 2 / ZS 10 Rozsah týdenní výuky. 11 Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům v daném studijním programu spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů nesmí dle čl. 7/8 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze ze dne činit více než devadesát procent z celkového počtu kreditů. Ve studijním plánu předkládaného studijního oboru je pro volitelné předměty prostor ve výši 18 kreditů. Definitivní realizace a volba bloku volitelných předmětů závisí na volbě každého studenta oboru. Konkrétní realizaci volitelných předmětů si student volí z nabídky kmenového pracoviště, Katedry teorie kultury (kulturologie), dalších základních součástí FF UK a ostatních základních součástí UK. 12 Forma realizace: přednáška nebo seminář. Příslušný formát závisí na konkrétní semestrální realizaci. 13 Počet hodin za volitelné předměty nelze stanovit, neboť záleží na studentově volbě konkrétní přednášky / semináře z celofakultní, resp. celouniverzitní nabídky v rámci vyhrazeného pensa kreditů z celkové kreditové dotace studijního plánu předkládaného studijního oboru na volitelné předměty. 4

5 TABULKA I. Souhrnný počet hodin a kreditů za studium Typ předmětů Počet hodin Počet kreditů Povinné Povinně volitelné Volitelné CELKEM Části státní SZZK 1. Obhajoba bakalářské práce. 2. VERZE 1 Kulturní studia. Základy aplikovaného výzkumu v kulturologii. Kulturní dědictví. VERZE 2 Kulturní studia. Základy aplikovaného výzkumu v kulturologii. Management a ekonomika. VERZE 3 Kulturní studia. Základy aplikovaného výzkumu v kulturologii. Mediální kultura a komunikace. Požadavky na přij. řízení 1. Ke studiu může být přijat uchazeč/čka, který úspěšně ukončil/la úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou. 2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s 49., odst. 5 zákona č Prokáže orientaci v základech filozofie, sociologie, psychologie, antropologie, historie a dějin kultury a má přehled o literatuře společenských věd a časopisech s tématikou společenskovědní a kulturní. 14 Viz zde pozn. č

6 TABULKA II. Doporučený studijní plán I. ročník PŘEDMĚT ZS LS ZS LS SZ 1a Úvod do filozofie a 2p + 0s Z 2 SZ 1b Úvod do filozofie b 2p + 0s Zk 4 kredity SZ 2 Cizí jazyk 0p + 4s 0p + 4s přípravný (fakultativní) jazykový kurz k povinné zkoušce z cizího (světového) jazyka 1 SZ 3a Tělesná výchova a 0p + 2c Z 1 SZ 3b Tělesná výchova a 0p + 2c Z 1 SZ 4 Základy kulturologie 1p + 1s Zk 5 SZ 5 Přehled kulturologických koncepcí 2p + 0s Zk 5 SZ 6a Filozofie kultury a 2p + 0s Z 3 SZ 6b Filozofie kultury b 2p + 0s Zk 4 SZ 8a Sociologie kultury a 2p + 0s Zk 4 SZ 8b Sociologie kultury b 2p + 0s Z 2 SZ 10a Psychologie kultury a 1p + 1s Zk 4 SZ 10b Psychologie kultury b 1p + 1s Z 2 SZ 7a Sociální a kulturní antropologie a 1p + 1s Zk 4 SZ 7b Sociální a kulturní antropologie b 1p + 1s Z 2 SZ 9a Kulturní a sociální ekologie a 1p + 1s Zk 4 SZ 9b Kulturní a sociální ekologie b 1p + 1s Z 2 SZ 11a Etnická studia a 1p + 1s Z 2 SZ 11b Etnická studia b 1p + 1s Z 3 SZ 15a Dějiny estetické kultury a 1p + 1s Z 2 SZ 15b Dějiny estetické kultury b 1p + 1s Zk 4 CELKEM HODIN A KREDITŮ Student má možnost v průběhu studia absolvovat v Jazykovém centru FF UK v Praze dohromady 156 kontaktních hodin připravných jazykových kurzů na předepsanou povinnou zkoušku z cizího jazyka. 6

7 II. ročník PŘEDMĚT ZS LS ZS LS kredity SZ 2 Cizí jazyk 0p + 4s přípravný (fakultativní) jazykový kurz k povinné zkoušce z cizího (světového) jazyka 1 Zk 6 SZ 7c Sociální a kulturní antropologie c 1p + 1s Z 2 SZ 7d Sociální a kulturní antropologie d 1p + 1s Zk 5 SZ 8c Sociologie kultury c 2p + 0s Z 2 SZ 8d Sociologie kultury d 2p + 0s Zk 5 SZ 9c Kulturní a sociální ekologie c 1p + 1s Z 2 SZ 9d Kulturní a sociální ekologie d 1p + 1s Zk 5 SZ 10c Psychologie kultury c 1p + 1s Z 2 SZ 10d Psychologie kultury d 1p + 1s Zk 5 SZ 14 Antropologie umění 1p + 1s Zk 4 SZ PB 17 Empirická sociologie kultury 2p + 2s Zk 4 SZ PB 18 Statistika 2p + 2s Z 3 SZ PB 19 Metodologie kulturologického výzkumu 2p + 2s Zk 5 Povinně volitelný blok 1: KULTURNÍ DĚDICTVÍ PVB 1 20a Kapitoly z dějin kultury a 1p + 1s Z 3 PVB 1 20b Kapitoly z dějin kultury b 1p + 1s Zk 5 podle podmínek příslušné součásti UK 2 CELKEM HODIN A KREDITŮ pv pv 60 Povinně volitelný blok 2: MEDIÁLNÍ KULTURA A KOMUNIKACE PVB 2 25a Kultura a masová komunikace a 0p + 2s Z 3 PVB 2 25b Kultura a masová komunikace b 0p + 2s Zk 5 podle podmínek příslušné součásti UK 2 CELKEM HODIN A KREDITŮ pv pv 60 Povinně volitelný blok 3: MANAGEMENT A EKONOMIKA PVB 3 31a Management a marketing v kultuře a 1p + 1s Z 3 PVB 3 31b Management a marketing v kultuře b 1p + 1s Zk 5 podle podmínek příslušné součásti UK 2 CELKEM HODIN A KREDITŮ pv* pv 60 1 Student má možnost v průběhu studia absolvovat v Jazykovém centru FF UK v Praze dohromady 156 kontaktních hodin připravných jazykových kurzů na předepsanou povinnou zkoušku z cizího jazyka. * pv = povinně volitelný předmět 7

8 III. ročník PŘEDMĚT ZS LS ZS LS SZ 12a Symbolická teorie kultury a 1p + 1s Z 2 SZ 12b Symbolická teorie kultury b 1p + 1s Z 3 SZ 13 Biokulturologie 1p + 1s Z 3 SZ 16a Bakalářský seminář a 0p + 2s Z 2 SZ 16b Bakalářský seminář b 0p + 2s Z 2 CELKEM HODIN A KREDITŮ Povinně volitelný blok 1: KULTURNÍ DĚDICTVÍ PVB 1 21a Obnova hmotného kultur. dědictví a 1p + 1s Z 3 PVB 1 21b Obnova hmotného kultur. dědictví b 1p + 1s Zk 5 PVB 1 22a Interpersonální komunikace a (pro pv blok 1) 1p + 0s Z 2 Interpersonální komunikace b PVB 1 22b (pro pv blok 1) 1p + 0s Zk 4 PVB 1 23a Památková péče a 1p + 1s Z 3 PVB 1 23b Památková péče b 1p + 1s Zk 4 PVB 1 24a Kapitoly z dějin umění a 2p + 2s Zk 5 PVB 1 24b Kapitoly z dějin umění b 2p + 2s Zk 6 podle podmínek příslušné součásti UK 16 CELKEM HODIN A KREDITŮ Povinně volitelný blok 2: MEDIÁLNÍ KULTURA A KOMUNIKACE PVB 2 26a Média a kultura a 1p + 1s Z 3 PVB 2 26b Média a kultura b 1p + 1s Zk 5 PVB 2 27a Člověk a média a 1p + 1s Z 2 PVB 2 27b Člověk a média b 1p + 1s Z 3 PVB 2 28a Interpersonální komunikace a 1p + 1s Z 3 PVB 2 28b Interpersonální komunikace b 1p + 1s Zk 5 PVB 2 29a Mediální politika a legislativa a 1p + 1s Z 3 PVB 2 29b Mediální politika a legislativa b 1p + 1s Zk 5 PVB 2 30 Základy reklamy pro kulturology 1p + 1s Z 3 podle podmínek příslušné součásti UK 16 CELKEM HODIN A KREDITŮ Povinně volitelný blok 3: MANAGEMENT A EKONOMIKA PVB 3 32a Animace kultury a 1p + 2s Z 3 PVB 3 32b Animace kultury b 1p + 2s Zk 5 PVB 3 33a Kulturní instituce a 1p + 1s Z 3 PVB 3 33b Kulturní instituce b 1p + 1s Zk 4 PVB 3 34a Neziskové organizace a 1p + 1s Z 2 PVB 3 34b Neziskové organizace b 1p + 1s Z 3 PVB 3 35a Interpersonální komunikace a 1p + 0s Z 2 Interpersonální komunikace b PVB 3 35b 1p + 0s Zk 4 PVB 3 36a Mediální politika a legislativa a 1p + 0s Z 2 Mediální politika a legislativa b PVB 3 36b 1p + 0s Zk 4 CELKEM HODIN A KREDITŮ podle podmínek příslušné součásti UK 16 CELKEM HODIN A KREDITŮ 60 kredity 8

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové bakalářské studium) B 7105 (Platnost akreditace: )

Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové bakalářské studium) B 7105 (Platnost akreditace: ) Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové bakalářské studium) B 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ Zk p

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 009 31.1. 017) k p 6 1 / S, LS p 6 PhDr.

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

způs. zak. Zk (typ B2+) druh před. 3p + 1s Zk p 6 2p + 2s Zk p 8 Mgr. Klára Havlíčková 1 / LS 2p + 2s Z p 3 Ing. Martin Souček, Ph.D.

způs. zak. Zk (typ B2+) druh před. 3p + 1s Zk p 6 2p + 2s Zk p 8 Mgr. Klára Havlíčková 1 / LS 2p + 2s Z p 3 Ing. Martin Souček, Ph.D. INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové navazující magisterské studium) N 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2018) název předmětu 1 Cizí jazyk* OBOROVÉ

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: )

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: ) ČESKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 16.10. 2009 1.12. 2017) 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 způs. druh před. k p

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULT I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturologických koncepcí Borecký

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH (jednooborové bakalářské studium) B 731 Čeština v komunikaci neslyšících (Platnost akreditace: 13.1. 007 31.1. 015) Student je ovinen získat 130 kreditů z ovinných ředmětů

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh

Více

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity ZS LS Povinné oborové předměty Profesní vzdělávání dospělých

Více

Základní informace pro bakalářské studium oboru VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Základní informace pro bakalářské studium oboru VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Základní informace pro bakalářské studium oboru VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Základní informace o studiu na Univerzitě Jana Amose Komenského 1. Harmonogram akademického roku 2. Studijní

Více

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN Učební plán denní formy vzdělávání platný od 1. 9. 2016 UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího Kód a název oboru vzdělání programu Forma Cestovní ruch 65-43-N/.. Cestovní ruch denní Názvy vyučovacích 1. ročník

Více

Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK)

Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK) Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK) Tento dokument je určen pro studenty, kteří zahájili své studium v akademickém roce 212/213 (tedy od

Více

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 KATEDRA SOCIOLOGIE FF UK Základní informace: nové studijní plány jsou zaváděny pro nastupující ročníky bakalářského i magisterského studia; vyšší ročníky si

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

6703R003 - Sociální antropologie

6703R003 - Sociální antropologie Studijní program: B6703 - Sociologie Studijní obor: Segment: Základní - SA/Bc. 6703R003 - Sociální antropologie y Akademické čtení a psaní KSV/AKCP 5 0+0+2 Zk ZS/1 KSV/CTAT Čtení anglických textů 5 0+0+2

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

6703R003 - Sociální antropologie

6703R003 - Sociální antropologie Studijní program: B6703 - Sociologie Studijní obor: 6703R003 - Sociální antropologie Studijní plán platný pro studenty zapsané v roce 2015 Segment: Základní - SA/Bc. Povinné y y Akademické čtení a psaní

Více

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ ORGANIZACE STUDIA Obor Teorie interaktivních médií je organizován ve 2 typech studia: Bakalářský studijní program - dvouoborový (6 semestrů = 3 roky)

Více

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548)

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Doktorský studijní program politologie je nový studijní program UK, který slučuje dosavadní studijní doktorské programy akreditované na FSV UK

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č.

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den pondělí čtvrtek pátek Obsah výuka odborná praxe VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY PODLE

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 ( )

Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 ( ) Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 (22.7. 2011 31.7. 2019) Název předmětu Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ druh před. kr. přednášející dop. roč. p 6 PhDr. Libuše Drnková 3 od 1 / S S 1 Cizí

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování Beroun, 30.11. 1.12. 2017 Mgr. Tereza Halouzková NÚV Základní východiska Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Studijní program Specializace

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 13. 5. 2010) Akademický senát Filozofické

Více

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne (dále jen VR )

ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne (dále jen VR ) ZÁPIS ze zasedání Vědecké rady UK FTVS dne 22. 02. 2017 (dále jen VR ) Přítomni: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. prof. Ing. Václav Bunc, CSc. doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. PhDr. Martin Doktor prof. PaedDr.

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

MANAŽERSKÁ STUDIA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VOŠ

MANAŽERSKÁ STUDIA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VOŠ Základní informace pro bakalářské studium oboru MANAŽERSKÁ STUDIA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VOŠ PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Základní informace o studiu na Univerzitě Jana Amose Komenského 1. Harmonogram

Více

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ANDR ANPR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ (tříleté dobíhající program studia) Společný základ (1. a 2. semestr) ANPR11001 / Úvod do filozofie Zk ANPR11002

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 19. 10. 2012 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_18_004. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_18_004. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydal: děkan Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 12. 3. 2018 VYHLÁŠKA ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/2019

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

Studijní obory. Speciální edukace bezpečnostních složek. Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Studijní obory. Speciální edukace bezpečnostních složek. Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek Studijní obory Speciální edukace bezpečnostních složek Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek 1 Studijní obory 3-letý bakalářský studijní obor Speciální edukace bezpečnostních složek Prezenční

Více

Studijní povinnosti studentů FF UP

Studijní povinnosti studentů FF UP Studijní povinnosti studentů FF UP v akademickém roce 2010/2011 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY... 1 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM... 2 2.1 1. ročník bakalářského studia... 2 2.2 2. ročník bakalářského

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

počet kred. vyučující profil. základ Roč./sem

počet kred. vyučující profil. základ Roč./sem B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) Označení studijního plánu Management regionálního rozvoje, prezenční studium Povinné předměty Název předmětu rozsah

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-19/01 Vnitřní předpis Pedagogické fakulty k provedení Studijního a zkušebního řádu Obsah: Garant: Tento vnitřní předpis provádí Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2018 2019 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

KS NMgr. 2 Tábor. CŽV 1 Trutnov. CŽV 2 Trutnov. KS 3 Trutnov. 12/ KS 3 Tábor

KS NMgr. 2 Tábor. CŽV 1 Trutnov. CŽV 2 Trutnov. KS 3 Trutnov. 12/ KS 3 Tábor 15.9. 16.9. 29.9. 10,25 12,40 Trh práce a politika / dr. Kaczor 13,10 15,25 Trh práce a politika / dr. Kaczor Trh práce a politika dr. Kaczor Odborná praxe II. 10,25 12,40 Odborná praxe II. 13,10 15,25

Více

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program Označení studijního plánu Číslo Název předmětu 1. Studijní plán pro prezenční formu studia Andragogika a management rozsah Povinné předměty Úvod do

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Studijní plán magisterského studia oboru PRÁVO (HPRAVO2017) pro akademický rok 2018/2019. Absolvování studia

Studijní plán magisterského studia oboru PRÁVO (HPRAVO2017) pro akademický rok 2018/2019. Absolvování studia Studijní plán magisterského studia oboru PRÁVO (HPRAVO2017) pro akademický rok 2018/2019 Absolvování studia Pro absolvování studia je nutné kumulativně splnit tyto podmínky: získat souhrnně alespoň 300

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářský studijní program) Označení studijního Ekonomika a management - prezenční studium

B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářský studijní program) Označení studijního Ekonomika a management - prezenční studium B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářský studijní program) Označení studijního Ekonomika a management - prezenční studium plánu Povinné předměty Název předmětu rozsah způsob ověř. počet kred.

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

B-IIa Studijní plány pro bakalářský SP Matematika se zaměřením na vzdělávání

B-IIa Studijní plány pro bakalářský SP Matematika se zaměřením na vzdělávání B-IIa Studijní plány pro bakalářský SP Matematika se zaměřením na vzdělávání Označení studijního plánu Sdružené studium studijní plán maior - prezenční forma Povinné předměty obecná část Úvod do psychologie

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 Fakulty univerzity Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Umění a designu Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2018 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Forma Počet Uspělo u Dostavilo

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní obor Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání bez ohledu na stabilitu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy platná od ZS 2017/2018

Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy platná od ZS 2017/2018 Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy platná od ZS 2017/2018 Doktorské studium na IMS FSV UK se řídí následujícími základními

Více

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

10+10 dní Z,Z kol. (první praxe v terénu,druhá v muzeu) Irena Štěpánová ETN / 234. Etnické menšiny v Evropě I Leoš Šatava 2/- Kv -/-

10+10 dní Z,Z kol. (první praxe v terénu,druhá v muzeu) Irena Štěpánová ETN / 234. Etnické menšiny v Evropě I Leoš Šatava 2/- Kv -/- ETNOLOGIE ETN ETN / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I. cyklus realizace ETN022001 / 236. ETN022002 / 201. Základy obecné antropologie (složení T je podmínkou pro Zk) Teorie disciplíny (obecná

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více