ROK STATEČNÝCH RYTÍŘŮ ROK POMOCI DRUHÉMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK STATEČNÝCH RYTÍŘŮ ROK POMOCI DRUHÉMU"

Transkript

1 ROK STATEČNÝCH RYTÍŘŮ ROK POMOCI DRUHÉMU Zpracovala Nová Milena, Čeháková Ludmila Ortmanová Kateřína -návrh a ilustrace Šmardová Jana, korektura Ing. Vlach

2 Námětem této hry bude výchova mravních vlastností dětí a rasové snášenlivosti, zvláště respektu k zdravotně postiženým, ke starým lidem, k vlastní osobě a s morální povinností pomoci. Učíme se ve hře poznávat, že je tu více než naše rodina, že kolem nás žijí ostatní lidé nejen v našem městě, nejen v naší zemi, ale na celé naší planetě. Učíme se chápat, že každý člověk je součástí velké lidské rodiny na celé zemi.

3 Anotace Děti, mezi lidi se nastěhoval dvanáctihlavý drak. Je nebezpečný, protože je neviditelný. Z každé tlamy vyplivoval mezi lidi samé špatnosti. Někdy hádku, někdy posměch, někdy závist, neochotu pomoci, nemoc, zlobu, nevšímavost. Zlému drakovi se podařilo, že se někteří lidé nebo děti chovali moc špatně a vůbec si to neuvědomovali. A tak se hádali, někdy byli na sebe zlí, jindy spolu nemluvili. Ale byli i takoví lidé a děti, kteří chtěli pomoci - draka se musíme zbavit, rozhodli se. Děti, chceme se takového draka zbavit? A kdo vždycky zachránil v pohádce princeznu před drakem? Byl to statečný chlapec Honza. Král ho za jeho odvahu bojovat s drakem udělal rytířem. Rytíř je člověk, který je odvážný a každému pomáhá. Nedovolí, aby se někomu ubližovalo. Chcete se stát takovými rytíři? Nebudeme sice nosit brnění, protože nebudeme bojovat mečem, ale každý měsíc budeme dělat dobré věci a drakova hlava se promění v malé sluníčko - a každý z vás, kdo k tomu pomůže, dostane rytířský odznak. Nejprve si, děti, draka s těmi ošklivými hlavami vyrobíme a pokud se nám podaří někde pomoci, uděláme si ještě sluníčkové hlavy. Možná, že se nám zlého draka podaří proměnit v draka sluníčkového.

4

5 Tato hra si dává za úkol formou hravých aktivit, a to jak v kolektivu dětí, tak zapojením se do konkrétních situací ve veřejném životě, konkretizovat dětem abstraktní pojmy, kterými jsou označovány dobré i negativní vlastnosti, vyskytující se u lidí i dětí. Dále učit děti empatii a z toho vyplývající touhu podílet se na pomoci druhému. Vidět svého bližního a jeho aktuální potřebu pomoci

6 Tento výchovný program vyžaduje konkrétní podmínky pro vlastní realizaci dětmi. SPOLUPRÁCE S DOMEM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLOU V ŽEBRÁKU. SPOLUPRÁCE S ÚTULKEM POHODA NA OCHRANU ZVÍŘAT BZOVÁ. SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU V ŽEBRÁKU.

7 ODRAZ V MRAVNÍ VÝCHOVĚ A KATECHEZI JÁ POZNÁVÁM TEBE A TY MNE NASLOUCHÁME JEDEN DRUHÉMU PRACUJEME A HRAJEME SI SPOLEČNĚ NAŠE RUCE MAJÍ POMÁHAT A NE ŠKODIT SEZNÁMIT DĚTI S KÝM SE BUDOU SETKÁVAT V PŘÍBĚZÍCH DVOU PROTIKLADNÝCH SKUPIN DĚTÍ. KDO JE TAJEMNÝ KAMARÁD ŠIMON? SVĚT NA POČÁTKU. JAK BŮH STVOŘITEL TVOŘIL SVĚT. PŘÍBĚH DĚTÍ ZE SOUČASNOSTI POŽÁR. Podle bible (zjednodušeně k pochopení dětem). Světlo a tma, Co vidíme kolem sebe, Kam co patří - Metoda hry, Naše planeta Země je krásná. Pracovat s konkrétními odrazy prožitků.

8 Metodické pokyny: V průběhu měsíce září nacházíme vhodný den, kdy proběhne slavnost pasování na rytíře a rytířky. Slavnost bude obsahovat slib, rytířský odznak. Dětem bude představena maketa draka a budou seznámeny s prvním úkolem. POZNAT SE NAVZÁJEM - OSLOVOVAT SE KŘESTNÍM JMÉNEM - SPOLEČNĚ OSLAVIT NAROZENINY KAMARÁDŮ NAROZENÝCH V ZÁŘÍ /hromadně/ S KÝM SE BUDOU SETKÁVAT - S DĚTMI SPEC. ŠKOLY, SENIORY Z DPS, NÁVŠTĚVY V ÚTULKU POHODA. Výchovného pracovníka oslovují děti teto a křestním jménem. Pracovník pracuje každý měsíc podle variabilního výchovného plánu aktivit. Zachovává gradaci výchovných aktivit a záměrů, které navazují na celoroční hru. Oslovuje děti křestním jménem. Řídí se : zásadami psychohygieny práce s dětmi, provozním řádem a vede zákonnou dokumentaci. Na činnost se připravuje písemnou přípravou a pomůckami. Všechny činnosti musí obsahovat motivaci.

9 MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. MÍT RÁD, DŮVĚŘOVAT A ZNÁT, TO VŠE SI CHCEME DÁT. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME SE VYTVÁŘET POHODU, KAŽDÝ DEN SI VZÁJEMNĚ ŘEKNEME NĚCO HEZKÉHO. MEZI NÁMI ŽIJÍ NEMOCNÉ DĚTI, JSOU JINÉ, ALE PATŘÍ K NÁM. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je takové, jaké jsou. Pomáháme jim, když jsou s námi, když je potkáme na ulici. (pravidelná spolupráce se speciální školou)

10 PŘÍBĚH DĚTÍ,,NEMOCNICE Šimon vypráví dětem příběh JAKÉ DARY DOSTAL ČLOVĚK OD STVOŘITELE. Hra Jak si chráníme své zdraví. Celoroční působení. Zahajujeme projekt Chráníme si své zdraví. Šimon vypráví dětem CO CHCE STVOŘITEL OD DĚTÍ. Zahajujeme projekt,,moje rodina. Příběh Tomáše a jeho kamarádů. Ztráta peněz. Šimon vypráví dětem, JAK SE MLUVÍ S BOHEM.

11 Metodické pokyny: SPOLEČNĚ OSLAVIT NAROZENINY KAMARÁDŮ NAROZENÝCH V ŘÍJNU (hromadně). Navštívíme speciální školu, přineseme dětem dárečky. Naše děti připravíme na to, že některé děti jsou nemocné a jiné. Návštěvě bude předcházet malá maňásková scénka: Jak bolí posměch. Upevňujeme vztahy a poznatky z měsíce září. Připravujeme se na přivítání dětí ze SZŠ. Připravíme pro ně program.

12 MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE NAŠE POCITY JSOU POJÍTKEM, KTERÉ VŠICHNI SDÍLÍME. POCITY NÁS SPOJUJÍ DOHROMADY DO JEDNÉ VELKÉ LIDSKÉ RODINY. SEZNAMUJEME SE, CO ZNAMENÁ POJEM SOUCIT Situační příběhy sestavované samotnými dětmi ŠIKANA PŘÁTELSTVÍ POSMĚCH Návštěva v DPS obnova spolupráce - Pozdrav s písničkou.

13 Příběh dětí ze současnosti Přepadení - vztahy mezi lidmi. Šimon vypráví dětem příběh Noeho. PŘÍBĚH DĚTÍ - PÉŤA PODVÁDÍ MAMINKU Klíčová slova: podvod, vina, předsevzetí, prosba, odpuštění. Šimon vypráví dětem příběh,,o JOSEFOVI 1. část JOSEF PRODÁN SVÝMI BRATRY, 2. část JOSEF V EGYPTĚ.

14 Metodické pokyny: SPOLEČNĚ OSLAVIT NAROZENINY KAMARÁDŮ NAROZENÝCH V LISTOPADU / hromadně/ - Slavnostní odpoledne s návštěvou obyvatel DPS - pasování rytířů a rytířek odměny - výměna drakových tří hlav za sluníčkové hlavy. Obnova slibu - pohoštění pro hosty připravené dětmi. Podzimní turistická vycházka pod vedením paní Šrédlové cíl je překvapení. Všichni spolu - rodiče a děti.

15

16 Pokračujeme ve hře Rok statečných rytířů. Když získáme řád, stále se jím musíme řídit a usilujeme o získání nového. Není to vůbec lehké. Jaký řád jsme zatím získali? Řád přátelství Řád pomocné ruky V měsíci prosinci a lednu usilujeme o splnění řádu Úcty ke stáří. Všechno nové i to, co si musíme opakovat, děláme v našem centru hrou anebo to prožíváme v různých činnostech třeba v DPS nebo knihovně nebo na vycházce a hlavně při styku s dětmi a lidmi. A my dodáváme, děti se učí v konkrétních situacích, přímo v prožitcích svého života. Stále si budme, my děti, opakovat to, čemu jsme se naučily rozumět. Už víme, kdo je kamarád, co je to závist, podvod, špatné rozhodnutí. Už víme, že naše ruce mohou pomáhat a ne škodit. Víme, co je to vcítění, pomsta a šikana. To všechno si budeme ještě opakovat. Abychom tomu dobře rozuměly. A s čím se seznámíme v lednu? Co znamená když řekneme Radost Soucit - Odpuštění -Omluva

17 MINIPOVÍDKY Madlenku bolí zub. Péťa nemá tatínka. Jakub v nebezpečí. Šimon vypráví dětem Útěk Ježíšovy rodiny do Egypta. Dvanáctiletý Ježíš se ztratil v Jeruzalémě. Pokračujeme v naplňování projektů: Zdraví Naše tělo a co o něm víme - Naše tělo a jídlo - Proč máme chodit často ven - Když bolí zub. Naše rodina Kdo všechno patří do naší rodiny. Do rodiny patří radost, čím jí mohu udělat? Co znamená dětství a co dospělost? Pohoda v rodině. Úcta ke stáří Jak se stáří může projevovat? Budu také někdy starý? Jak se mám chovat ke starému člověku? Nebezpeční lidé Kdo je schopen ublížit dětem? Jsou takoví lidé a jak se projevují? Na co si musíme dát pozor. Těšíme se na mikroscénky. Učíme se klidnému chování

18 Návštěva v knihovně - st. děti. Obrázek Z mé nejmilejší knížky Návštěva našich přátel z DPS v Srdíčku. Máme pro vás překvapení A teď trochu legrace Uděláme v Srdíčku Náš bleší trh.. Oslavíme lednové narozeniny našich kamarádů, Těšíme se jak jsme plnili své sliby a úkoly. Tak možná získáme řád Úcty ke stáří.

19 Zimní příroda může být se sněhem a nebo také bez. Ale péče o ptactvo trvá. Nezapomínáme na divoké kačeny, o které se stále staráme na Stroupinském potoce. Teď v zimě si vybereme strom. Budeme ho pak po celý rok pozorovat. Maše rodina - Jak musíme v rodině hospodařit - Zahrajeme si na to s Aničkou a Katkou hru. A také minidivadlo. Naším přátelům do DPS připravíme krásný aerobik pro radost. Poznáváme útulek pro zvířata Pohodu zatím ve fotografiích. Připravujeme se na návštěvu v měsíci březnu. Návštěva dětí se ZŠ - Malý společný karneval. Hodně muziky a tancuje každý jak umí. Učíme se klidnému chování

20 Příběh dětí: Jak si Jakub splnil své přání Klíčová slova: špatné rozhodnutí, pokažená radost, náprava, odpuštění. Příběh dětí: Tomášovo tajemství opakování Pomocí problémových otázek Klíčová slova podezření, pomoc druhému, skromnost. MINIPOVÍDKY Co se budeme učit nového? Soucit Radost Jak se Vítek naučil omluvit. Máme se učit odpouštět? Každý někdy chybuje a pak ho to mrzí... Co je to konflikt? Proč musím poslouchat - jsem dítě, nejsem dospělý.

21 Oslavíme narozeniny kamarádů narozených v únoru. A také už budeme pasováni.rytíři a rytířky řádem Úcty ke stáří Divadlo pro radost Hrají naše tety Madlenku bolí zub DPS překvapení Pro naše přátele Aerobik,,Poskok sem a poskok tam. A přednes básně Červená Karkulka dramatizace NÁŠ KARNEVAL Tancujeme jak umíme ale také jak jsme se naučili Doprovází nás teta Těšíme se na kamarády ze SZŠ Co už dovedeme a je toho dost, předvedeme - kamarádům pro radost A co ty pěkné odměny? Jsou tu pro všechny.

22 Těšíme se na hru, která se jmenuje Slavnosti jara. Co to asi bude? V té hře budeme opravdu poznávat co se na jaře mění a děje, Uděláme si květinový autoportrét, květinový plot a jarní louku a to nejen budeme otevírat studánku v Žebráku pod Jezevčíkem a zkrátka budeme poznávat jarní přírodu jinak. Jak? To je překvapení. Moje rodina. Jsem rád, že mám pěkný a čistý domov. O to se stará hlavně maminka a my ostatní pomáháme. Co je to vlastně pořádek a co je být nepořádný. To se budeme učit při tom, když si hrajeme. My děti, jsme připravily svým přátelům z DPS jarní sluníčkové vystoupení. Těšíme se na vás. Připravujeme se na velkou výstavu výtvarných a rukodělných prací. Tak nejen tužka čarodějka, ale naše ruce kouzelnice budou pracovat a pracovat a to nás baví Proč? Vždyť budou Velikonoce a to nejsou jen svátky jara... Musíme se připravit. Naše ruce mají pomáhat a ne škodit. Podrží dveře, podají spadlý kapesník, podají kamarádovi ruku, uklidí hračky, umyjí nádobí, a také umí pohladit.

23 Opakujeme si co znamená odpustit, Pomoci druhému, když je v nouzi. Marnotratný syn Klíčová slova Pochybení, odpuštění Milosrdný Samaritán Klíčová slova: lhostejnost, soucit Utišení bouře na moři Klíčová slova: víra a důvěra

24

25 Každý z nás je jedinečný. - Každý tvoříme neopakovatelným způsobem, který má stejnou hodnotu jako výtvory ostatních. - Každý má právo na svůj názor a na jeho vývoj.

26 Radost Maminka se uzdravila Vidět, kamaráda, když potřebuje s něčím pomoci. Třeba těm mladším s obouváním, s oblékáním, pomoci uklidit hračku. Jak pomoci doma mamince. Třídit odpadky. Pomoci s úklidem v Srdíčku.

27 Navštívíme ekocentrum Zvířecí pohoda Slavnostní hostina s přípitkem narozeninové dárkování hry a tvoření přáníček pro naše milé oslavence SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REHABILITAČNÍHO DOMEČKU Výlet na Točník Do Hořovic za strašidly Exkurze do hasičské zbrojnice Velikonoční výstava-

28

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více