Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:"

Transkript

1 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: Hluková studie aktualizovaná studie pro 4 VTE Enercon E82 E2 Objednatel: VTE Větrný vrch s.r.o. VTE Bratrská s.r.o. Žižkova Litvínov Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Listopad Ing. Aleš Jiráska

2 Větrné elektrárny str. 2/14 1. Úvod 1.1. Zadání Spřátelené firmy VTE Kamenec s.r.o., VTE Větrný vrch s.r.o. a VTE Bratrská s.r.o. zamýšlely uvést v lokalitě Mníšek do provozu celkem 6 větrných elektráren (dále VTE) Enercon E82 E2 2.3 MW na stožáru o výšce 98 m, jednotlivě 1 VTE Kamenec (VE1), 2 VTE Větrný vrch (VE2 a 3) a 3 VTE Bratrská (VE4-6). V průběhu projednávání došlo k upuštění od stavby dvou VTE (VE1 a VE2). Aktualizovaná studie vychází z hlukové studie ze srpna 2012 a je zpřesněna podle současných výpočtových postupů. Hluková studie zachovává číslování původní studie. Vzhledem k blízkosti VTE a obytné zástavby je vhodné prověřit vliv hluku na zdraví obyvatel v lokalitě. Objednatelé zadali vypracování hlukové studie, která posoudí vliv hluku VTE na zdraví obyvatel podle nařízení vlády č.272/2011 Sb. [1], o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluková studie bude též podkladem k oznámení dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V lokalitě již stojí větrné elektrárny VTE Enercon E MW na stožáru o výšce 85 m firmy Altenerg s.r.o., Litvínov a to 2 VTE Klíny a 1 VTE Mníšek. Hluková studie obsahuje i další plánovaný projekt v těsné blízkosti VTE - 3 VTE Větrného parku (dále VP) Mníšek firmy E.E., a.s. (ULK320). U tohoto projektu je uvažována VTE Vestas V MW na stožáru o výšce 105 m Cíl hlukové studie Cílem hlukové studie bylo: 1. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu stávajících VTE v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 0 2. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 1 VTE Větrný vrch (VE3) v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 2 3. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 3 VTE Bratrská (VE4-6) v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 3 4. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 4 VTE (Větrný vrch + Bratrská) v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 4 5. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu 3 VTE VP Mníšek v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 5 6. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu všech VTE lokality: stávajících VTE + 1 VTE Větrný vrch + 3 VTE Bratrská + 3 VTE VP Mníšek v chráněném venkovním prostoru staveb, stav 6

3 Větrné elektrárny str. 3/ Podklady Objednatel poskytl následující podklady: 1. Souřadnice polohy stávajících VTE, 2. Souřadnice polohy projektovaných VTE. Zhotovitel zajistil následující podklady: 1. Závislost hladiny akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Enercon E82 E2, provedené Kötter Consulting Engineers KG Rheine z , 2. Závislost hladiny akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Enercon E70, provedené Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen z , 3. Závislost hladiny redukovaného akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Enercon E70, provedené Kötter Consulting Engineers KG Rheine z , 4. Závislost hladiny akustického výkonu L WA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VTE Vestas V MW v modech 0, 1 a 2 z 7.3. a Popis lokality se nachází severozápadně od Litvínova, severně od obce Nová Ves v Horách, pod kterou administrativně spadá. Lokalita VTE se nachází mezi obcemi Klíny a Mníšek. VTE budou umístěny na lukách a mýtinách v lesích mezi obcemi, nejbližší objekt části obce Mníšek leží ve vzdálenosti 286 m od VTE Mníšek (ve studii označení 9) a 821 m od VTE2 (ozn. 3) VTE Větrný vrch, nejbližší objekt obce Klíny leží ve vzdálenosti 300 m od VTE Klíny (ozn. 7) a 3617 m od VTE2 (ozn. 3) VTE Větrný vrch. Nejbližší objekt v SRN v části obce Brüderwiese leží ve vzdálenosti 227 m od VTE1 (ozn. 10) VP Mníšek. Mezi VTE a obcemi leží jehličnaté lesy, které mohou zvýšit pohltivost terénu.

4 Větrné elektrárny str. 4/14 2. Hygienické limity hluku Hygienické limity hluku jsou dány nařízením vlády č.272/2011 Sb. [1], o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: Pro hluk ze silniční dopravy jsou stanoveny následovně: Použije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, v chráněném venkovním prostoru staveb: L Aeq,16h = 70 db pro denní dobu ( hod.) L Aeq,8h = 60 db pro noční dobu ( hod.) Nepoužije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující: L Aeq,16h = 60 db pro denní dobu ( hod.) L Aeq,8h = 50 db pro noční dobu ( hod.) V chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací: L Aeq,16h = 55 db pro denní dobu ( hod.), L Aeq,8h = 45 db pro noční dobu ( hod.). Pro hluk ze stacionárních zdrojů (VE) v chráněném venkovním prostoru staveb: L Aeq,8h = 50 db pro denní dobu ( hod.) L Aeq,1h = 40 db pro noční dobu ( hod.) Stanovení hygienického limitu hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity hluku v SRN jsou dány TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) [2], pro území vesnic (Dorfgebiet): L r (L Aeq,16h ) = 60 db pro denní dobu ( hod.) L r (L Aeq,1h ) = 45 db pro noční dobu ( hod.) Hodnotící hladina (Beurteilungspegel) L r se stanoví z ekvivalentní hladiny akustického tlaku (Mittelungspegel) L Aeq pomocí korekcí na tónovost, informativnost, impulsnost a čas posouzení. Protože jsou tyto korekce v daném případě nulové, jsou veličiny shodné pro hodnocení v ČR i SRN. Dále je uváděna pouze ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,T platná v ČR. Stanovení hygienického limitu hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Nejistota výpočtu: Očekávaná hodnota nejistoty měření hladiny akustického výkonu VTE U = 0.9 db. Očekávaná hodnota nejistoty výpočtu hladin akustického tlaku ε = 2.0 db. Při výpočtu je uvažován odrazivý terén a kulová charakteristika vyzařování VTE. Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných.

5 Větrné elektrárny str. 5/14 3. Metodika výpočtu očekávaných hladin akustického tlaku 3.1. Hladiny akustického výkonu VTE Emisní hladiny akustického výkonu L WA VTE Enercon E82 E2 jsou převzaty z protokolu z měření akustického výkonu 3 VTE vč. spektra, provedeného Kötter Consulting Engineers KG Rheine, datovaného , pro výšku stožáru 98 m: L WA = db při rychlosti větru v = 9 ms -1, měřené ve výšce 10 m. Emisní hladiny akustického výkonu L WA VTE Enercon E70 jsou převzaty z protokolu z měření akustického výkonu 3 VTE vč. spektra, provedeného Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen, datovaného , pro výšku stožáru 98 m: L WA = db při rychlosti větru v = 9 ms -1, měřené ve výšce 10 m. Pro výpočet je uvažována firmou Enercon garantovaná hodnota ak. výkonu L WA = db, která více odpovídá měřením stávajících VTE, viz protokoly ZÚ se sídlem v Pardubicích, laboratoře Ústí nad Orlicí, č / H-200 / AJ / 07 [5] a č / H-201 / AJ / 07 [6] ze dne Pro případ překročení hyg. limitu pro noční dobu je možné omezit výkon VTE a tím snížit L WA. Emisní hladiny redukovaného akustického výkonu L WA VTE Enercon E70 jsou převzaty z protokolu z měření akustického výkonu VTE vč. spektra, provedeného Kötter Consulting Engineers KG Rheine, datovaného , pro výšku stožáru 114 m: L WA = 96.5 db při rychlosti větru v = 7.2 ms -1, měřené ve výšce 10 m, při el. výkonu P N,red = 950 kw. Pro výpočet je uvažována firmou Enercon garantovaná hodnota ak. výkonu L WA = 97.5 db. Tabulky závislosti hladin ak. výkonu VTE na rychlosti větru vč. spektra hluku je uvedena v příloze1. Hluk VTE nemá tónové složky ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb. [1]. Řídící jednotku VTE je možné naprogramovat na směr a na dobu provozu. Redukce akustického výkonu VTE může být nastavena pouze pro noční dobu a pro natočení VTE v rozmezí určitého úhlu směrem k zástavbě. Vlastní nastavení systému je možné provést individuálně pro každou VTE podle měření hluku ve zkušebním provozu. Emisní hladiny akustického výkonu L WA VTE Vestas V MW jsou převzaty z protokolů z měření akustického výkonu VTE vč. spektra, provedených firmou WINDTEST Kaiser-Wilhelm- Koog, Německo, datovaných dne 7.3. a , pro výšku stožáru 105 m: v modu 0 L WA = db při rychlosti větru v = 7 ms -1, měřené ve výšce 10 m v modu 1 L WA = db při rychlosti větru v = 7 ms -1, měřené ve výšce 10 m v modu 2 L WA = db při referenční rychlosti větru v = 9 ms -1, měřené ve výšce 10 m Tabulky závislosti hladin ak. výkonu VTE na rychlosti větru vč. spektra hluku je uvedena v příloze1. Hluk VTE nemá tónové složky ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb. [1]. VTE V MW jsou vybaveny zařízením OptiTip, což je systém vyvinutý firmou Vestas pro optimalizaci náběhového úhlu. OptiTip nastaví listy rotoru vždy do úhlu, který je pro konkrétní větrné podmínky optimální. To přispívá ke zvýšení výroby energie a k minimalizaci hlukových emisí. Systémy OptiSpeed a OptiTip optimalizují výkon a redukují hlukové emise i zátěže působící na převodovku a ostatní důležité součásti. Aby byly splněny hygienické limity hluku v nejbližší obytné zástavbě, lze před instalací naprogramovat mezní hodnoty hlukových emisí. Snížením hlukových emisí dojde ke snížení hodinového výkonu v kwh oproti standardním hodnotám. Systém je možné naprogramovat na směr a na dobu provozu. Ve výpočtech je tedy uvažováno s provozem VTE v modu 0 na plný výkon (nejhlučnější nastavení), v modu 1 na střední výkon a v modu 2 na snížený výkon (nejtišší nastavení) v případě, že hygienické limity hluku u nejbližší obytné zástavby není možné dodržet. Vlastní nastavení systému je možné provést individuálně pro každou VTE podle měření hluku ve zkušebním provozu.

6 Větrné elektrárny str. 6/14 Tabulka souřadnic VTE: VTE Ozn. Model S-JTSK X Y VTE Kamenec 1 1 Enercon E MW zrušena VTE Větrný vrch 1 2 Enercon E MW zrušena 2 3 Enercon E MW VTE Bratrská 1 4 Enercon E MW Enercon E MW Enercon E MW VTE Klíny 1 7 Enercon E MW Enercon E MW VTE Mníšek 1 9 Enercon E MW ULK320 VP Mníšek 1 10 Vestas V MW Vestas V MW Vestas V MW Data o dopravě Ve výpočtu je uvažován vliv komunikací II/271 Mníšek - Litvínov ve sčítacích profilech , a , III/2543 Mníšek - Janov ve sčítacím profilu a III/2546 Mníšek - Nová Ves v Horách ve sčítacím profilu Počty vozidel za 24 hodin jsou převzaty z výsledků sčítání dopravy, provedeného ŘSD na dálniční a silniční síti v roce Počty vozidel na nesčítaných komunikacích III. třídy jsou odhadnuty z komunikací III. třídy v okolí. Počty vozidel v denní a noční době jsou vypočteny dle novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 [4] výpočtovým softwarem. Počty vozidel zadávané do modelu jsou přehledně uvedeny v tabulce: 24h ŘSD h ŘSD 2010 komunikace sčítací profil Os T II/ II/ II/ III/ III/ Výpočty jsou provedeny pro intenzitu dopravy v roce 2014 výpočtovým softwarem.

7 Větrné elektrárny str. 7/ Provedení výpočtu Výpočet je proveden výpočtovým programem Hluk profi10. V této studii jsou uvedeny pouze číselné a grafické výstupy, zadávané objekty a zdrojová data jsou uloženy u zpracovatele studie. Data jsou zadávána do výkresu v měřítku 1: Model pracuje s výškovou geometrií terénu. Výpočtový program zohledňuje pohlcování zvuku v atmosféře, ke kterému dochází zejména při větších vzdálenostech, výpočtem dle ČSN ISO pro teplotu 10 C a relativní vlhkost 70% v třetinooktávových pásmech pro spektrum dané VTE. Povrch terénu je modelován alternativně jako pohltivý (letní období), resp. odrazivý (zimní období). Histogram směrů a rychlostí větru není ve výpočtu uvažován, je tedy počítán nejhorší možný stav, kdy VTE má kulovou charakteristiku vyzařování, tzn. že všechny VTE jsou současně natočeny směrem k výpočtovému bodu. Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných Výpočtové body Ve výpočtu jsou zohledněny nejbližší stavby pro bydlení dle výkresu a obhlídky lokality. Seznam výpočtových bodů (VB) a objektů je uveden v následující tabulce: Výpočtový bod Obec čp./č.ev. Objekt Exponovaná fasáda 1 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JV 2 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci SV 3 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JZ 4 Mníšek 78 stavba pro rod. rekreaci JV 5 Mníšek 78 stavba pro rod. rekreaci SV 6 Mníšek 78 stavba pro rod. rekreaci JZ 7 Mníšek 77 stavba pro rod. rekreaci JV 8 Mníšek 77 stavba pro rod. rekreaci SV 9 Mníšek 77 stavba pro rod. rekreaci JZ 10 Mníšek 132 stavba pro rod. rekreaci JV 11 Mníšek 132 stavba pro rod. rekreaci SV 12 Mníšek 132 stavba pro rod. rekreaci JZ 13 Mníšek 139 stavba pro rod. rekreaci JV 14 Mníšek 139 stavba pro rod. rekreaci SV 15 Mníšek 139 stavba pro rod. rekreaci JZ 16 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JV 17 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci SV 18 Mníšek 72 stavba pro rod. rekreaci JZ 19 Mníšek 114 rodinný dům JZ 20 Mníšek 114 rodinný dům JV 21 Mníšek 231 rodinný dům JZ 22 Mníšek 231 rodinný dům JV 23 Mníšek 11 rodinný dům JZ 24 Mníšek 11 rodinný dům JV 25 Mníšek 117 stavba pro rod. rekreaci JV 26 Mníšek 117 stavba pro rod. rekreaci SV 27 Mníšek 79 stavba pro rod. rekreaci J 28 Mníšek 81 stavba pro rod. rekreaci J 29 Mníšek 73 stavba pro rod. rekreaci JZ 30 Mníšek 73 stavba pro rod. rekreaci JV 31 Mníšek 73 stavba pro rod. rekreaci SV

8 Větrné elektrárny str. 8/14 Výpočtový bod Obec čp./č.ev. Objekt Exponovaná fasáda 32 Klíny 62 rodinný dům JZ 33 Klíny 62 rodinný dům JV 34 Klíny 40 rodinný dům JZ 35 Klíny 40 rodinný dům JV 36 Klíny 37 objekt k bydlení JZ 37 Klíny 197 stavba pro rod. rekreaci JZ 38 Klíny 177 stavba pro rod. rekreaci Z 39 Klíny 177 stavba pro rod. rekreaci J 40 Klíny 176 stavba pro rod. rekreaci Z 41 Klíny 176 stavba pro rod. rekreaci J 42 Klíny 175 stavba pro rod. rekreaci J 43 Klíny 32 objekt k bydlení Z 44 Klíny 32 objekt k bydlení J 45 Klíny 31 rodinný dům JZ 46 Klíny 30 rodinný dům Z 47 Klíny 30 rodinný dům J 48 Klíny 29 objekt k bydlení JZ 49 Klíny 60 objekt k bydlení JZ 50 Klíny 200 stavba pro rod. rekreaci JZ 51 Klíny 45 rodinný dům JZ 52 Klíny 95 rodinný dům JZ 53 Klíny 222 stavba pro rod. rekreaci JZ 54 Klíny 94 rodinný dům JZ 55 Klíny 93 rodinný dům JZ 56 Klíny 92 rodinný dům JZ 57 Klíny 89 rodinný dům JZ 58 Deutscheinsiedel JZ 59 Brüderwiese SV JV 60 Brüderwiese SV JV 61 Brüderwiese SV JV 62 Brüderwiese JZ JV JV - jihovýchod, SV - severovýchod, JZ - jihozápad, J - jih, Z - západ Pozn.: Výpočtové body 1-18, 25-31, 37-42, 50 a 53 jsou stavbami pro rodinnou rekreaci, které jsou chráněny v noční době hyg. limitem 50 db a nejsou v hodnocení noční doby uvažovány. Čísla popisná staveb v SRN se nepodařilo zjistit, jsou uvažovány objekty nejblíže VTE, více objektů v obci je rozlišeno světovou stranou vůči obci.

9 Větrné elektrárny str. 9/14 4. Číselné hodnoty výpočtů očekávané hladiny akustického tlaku 4.1. Předběžné výpočty Předběžné výpočty hluku VTE pro pohltivý (letní období), resp. odrazivý (zimní období) terén ukázaly, že rozdíl při výpočtu je významný až 2.9 db. V kritickém (nejvyšší hladina akustického tlaku) výpočtovém bodě 1 (Mníšek čp. 72) v ČR je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,8h = 42.4 db (pohltivý), resp db (odrazivý) pro denní dobu. V kritickém výpočtovém bodě 43 (Klíny čp. 32) v ČR je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,1h = 34.4 db (pohltivý), resp db (odrazivý) při snížení výkonu VTE pro noční dobu. V kritickém (nejvyšší hladina akustického tlaku) výpočtovém bodě 60 (Brüderwiese) v SRN je očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq,8h = 44.8 db (pohltivý), resp db (odrazivý) pro denní dobu, resp. L Aeq,1h = 42.0 db (pohltivý), resp db (odrazivý) při snížení výkonu VTE pro noční dobu. V dalších odstavcích jsou uváděny výsledky pro odrazivý terén. Výpočty jsou provedeny pro 10 stavů (D = denní doba, N = noční doba): stav 0D - stávající stav, 2 Klíny + 1 VTE Mníšek bez omezení výkonu (L WA = db) stav 0N - stávající stav, 2 VTE Klíny s omezením výkonu (L WA = 97.5 db) + 1 VTE Mníšek bez omezení výkonu (L WA = db) stav 1 - neobsazen, zrušená VTE Kamenec stav 2-1 VTE Větrný vrch (VE3) bez omezení výkonu stav 3-3 VTE Bratrská (VE4-6) bez omezení výkonu stav 4-4 VTE (Větrný vrch + Bratrská) bez omezení výkonu stav 5D - 3 VTE VP Mníšek bez omezení výkonu (L WA = db) stav 5N - 3 VTE VP Mníšek s omezením výkonu (L WA = db) stav 6D - všechny VTE bez omezení výkonu stav 6N - všechny VTE, 2 VTE Klíny a 3 VTE VP Mníšek s omezením výkonu 4.2. Výsledky pro stav 0, 3 VTE Enercon E MW Klíny a Mníšek Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 40 (Klíny č.ev. 176, Z) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 44.9 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 28.9 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 0D v příloze 2 (kritické výpočtové body jsou vyznačeny žlutě), resp. v příloze 3. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v ČR při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon VTE 1 a 2 - viz odst. 3.1 na L WA = 97.5 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 43 (Klíny čp. 32, Z) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 37.3 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 28.9 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 0N v příloze 2, resp. v příloze 3.

10 Větrné elektrárny str. 10/ Výsledky pro stav 2, 2 VTE Enercon E MW Větrný vrch (VE3) Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 35.5 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 27.8 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 20 (Mníšek čp. 114, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 28.8 db, v SRN výpočtový bod 58 (Deutscheinsiedel) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 27.8 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 2 v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro stav 3, 3 VTE Enercon E MW Bratrská (VE4-6) Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 34.3 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 29.1 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR jsou kritické výpočtové body (Mníšek čp. 114 a 231) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 26.4 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 29.1 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 3 v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro stav 4, VTE Enercon E MW Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 37.9 db, v SRN výpočtový bod 61 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 31.0 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 20 (Mníšek čp. 114, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 30.8 db, v SRN výpočtový bod 61 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 31.0 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 4 v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro stav 5, 3 VTE VP Mníšek Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 23 (Mníšek čp. 11, JZ) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 37.1 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 47.6 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 5D v příloze 2, resp. v příloze 3. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v SRN při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon všech VTE - viz odst. 3.1 na mod 2. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 23 (Mníšek čp. 11, JZ) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 34.2 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 44.6 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 5N v příloze 2, resp. v příloze 3.

11 Větrné elektrárny str. 11/ Výsledky pro stav 6, všechny VTE Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 1 (Mníšek čp. 72, JV) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 45.2 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,8h = 47.7 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 6D v příloze 2, resp. v příloze 3. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v ČR při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon VTE Klíny 1 a 2 - viz odst. 3.1 na L WA = 97.5 db. Pro prokazatelné dodržení hygienického limitu v SRN při měření hluku VTE v noční době by bylo nutné omezit výkon všech VTE VP Mníšek - viz odst. 3.1 na mod 2. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db. V ČR je kritický výpočtový bod 43 (Klíny čp. 32, Z) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 37.3 db, v SRN výpočtový bod 60 (Brüderwiese) s ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq,1h = 44.8 db. Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 6N v příloze 2, resp. v příloze Výsledky pro hluk z dopravy Výsledky se liší v závislosti na blízkosti komunikace. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,16h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 (Klíny čp. 32, J) L Aeq,16h = 51.9 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 L Aeq,8h = 41.7 db. Hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, izofony v příloze Souhrnné výsledky Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,16h pro denní dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 (Klíny čp. 32, J) L Aeq,16h = 52.3 db. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro noční dobu se pohybují v rozpětí db, kritický je výpočtový bod 44 L Aeq,8h = 43.0 db. Hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, izofony v příloze 3.

12 Větrné elektrárny str. 12/ Závěr Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu za těchto minimálních předpokladů: 4 VTE Enercon E MW Větrný vrch + Bratrská: pro denní i noční dobu bez omezení výkonu VTE (103.9 db) - stav 4, 3 VTE Vestas V MW VP Mníšek (ULK320): pro denní dobu bez omezení výkonu VTE (103.4 db), pro noční dobu s omezením výkonu všech VTE (100.2 db) - stav 5. Nutnost omezení výkonu VTE Klíny v noční době lze posoudit na základě výsledků zkušebního měření hluku po instalaci VTE: Výsledné hodnoty L Aeq,8h = 43.4 ± 1.3 db ve výpočtovém bodě 40, resp. L Aeq,1h = 40.9 ± 1.3 db ve výpočtovém bodě 43 při uvažování referenčního indexu povrchu země G = 0.2, v případě lesních porostů pohltivého terénu s indexem povrchu země G = 1.0 a rychlosti větru 10 ms -1 v 10 m výšky nad terénem (viz protokol ZÚ se sídlem v Pardubicích, laboratoře Ústí nad Orlicí, č / H-200 / AJ / 07 [5]) prokazatelně nepřekračují hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu. Hluk ostatních VTE v lokalitě Klíny je zanedbatelný. VTE tedy lze provozovat v souladu s [1] bez omezení výkonu.

13 Větrné elektrárny str. 13/14 5. Hlukové pozadí v dané lokalitě Hluk VTE stoupá se zvyšující se rychlostí větru. Protože při vyšších rychlostech větru již hladina hluku VTE zaniká v hluku pozadí (tzv. sekundární emise - šum stromů, bouchání nebo hvízdání částí staveb), je vhodné změřit hluk pozadí v dané lokalitě před instalací VTE a hodnotu porovnat s očekávanými hladinami akustického tlaku A L Aeq,T. Podmínkou pro tento postup je předpoklad, že hluk VTE neobsahuje tónovou složku, která by mohla být slyšitelná i v případě, kdy L Aeq,T pozadí je vyšší než L Aeq,T VTE. Měření hlukového pozadí byla provedena na loukách u výpočtového bodu 1 (Mníšek čp. 72, JV = MM6 v protokolu [6]) a 40 (Klíny č.ev. 176, Z = MM3 v protokolu [5]), pokud možno mimo vliv lesního porostu při západním větru. Měření byla prováděna dle metodiky měření hluku VTE ČSN EN [3]. V minutových intervalech byly současně měřeny hladiny akustického tlaku A L Aeq,T a rychlost větru. Z datových dvojic byla lineární regresí získána závislost hluku pozadí na rychlosti větru, ze které byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T hluku pozadí pro referenční rychlost větru v = 10 ms -1, resp. 8 ms -1. Hodnoty hluku pozadí pro referenční rychlost větru v = 10, resp. 8 ms -1 : výpočtový bod 1: L Aeq,T = 58.5 db, místo u RD, není možné vyloučit šum stromů, viz stanovisko [6], výpočtový bod 40: L Aeq,T = 24.9 db, viz protokol [5], Při vyšší rychlosti může dojít ke zvýšení hluku pozadí vlivem šumu jehličnatých stromů u některých objektů v obcích. Upozornění: Uvedené hodnoty je třeba interpretovat s jistou opatrností, neboť hluk pozadí se může u jednotlivých chráněných objektů lišit.

14 Větrné elektrárny str. 14/14 6. Závěr 1. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu za předpokladů uvedených v odst Výpočtové hodnoty platí pro vstupní hodnoty akustického výkonu VTE, uvedené v odst. 3.1, stejně jako předpoklady, uvedené v odst VTE Enercon E MW Větrný vrch + Bratrská neovlivňují hlukovou situaci v SRN, není tedy třeba provádět posouzení EIA pro SRN. Hlukovou situaci v SRN ovlivňují pouze 3 VTE VP Mníšek, při realizaci VP je vhodné posoudit hluk VTE v noční době. 4. K přesnému zjištění ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T je možné provést zkušební měření hluku po instalaci VTE v Mníšku u čp. 72, resp. vypočítat z měření v referenčním místě u VTE. Vzhledem k velké vzdálenosti od VTE a většímu příspěvku VTE Mníšek firmy Altenerg s.r.o., Litvínov by bylo nutné výsledné hodnoty vypočítat z měření v referenčních místech u VTE, příp. v dalších místech měření směrem k zástavbě. Vzhledem k nízkým výpočtovým hodnotám, rozptýlenému rozmístění VTE, lesnímu porostu a převaze staveb pro rodinnou rekreaci v Mníšku by byl přínos tohoto měření minimální. 7. Literatura [1] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [2] TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) [3] ČSN EN [4] Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta č.2 / 2005 [5] Protokol měření hluku č / H-200 / AJ / 07, Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, ze dne [6] Protokol měření hluku č / H-201 / AJ / 07, Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, ze dne

15 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Enercon E82 E2 2.3 MW

16 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Enercon E70 E4-2.0 MW

17 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny redukovaného akustického výkonu VTE Enercon E70 E4-2.0 MW

18 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Vestas V MW v modu 0

19 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Vestas V MW v modu 1

20 Větrné elektrárny Příloha 1 Emisní hladiny akustického výkonu VTE Vestas V MW v modu 2

21 Větrné elektrárny Příloha 2 Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h pro denní dobu VB obec čp./č.ev. stav 0D stav 2 stav 3 stav 4 stav 5D stav 6D pozadí 1 Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 78, JV Mníšek 78, SV Mníšek 78, JZ Mníšek 77, JV Mníšek 77, SV Mníšek 77, JZ Mníšek 132, JV Mníšek 132, SV Mníšek 132, JZ Mníšek 139, JV Mníšek 139, SV Mníšek 139, JZ Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 114, JZ Mníšek 114, JV Mníšek 231, JZ Mníšek 231, JV Mníšek 11, JZ Mníšek 11, JV Mníšek 117, JV Mníšek 117, SV Mníšek 79, J Mníšek 81, J Mníšek 73, JZ Mníšek 73, JV Mníšek 73, SV Klíny 62, JZ Klíny 62, JV Klíny 40, JZ Klíny 40, JV Klíny 37, JZ Klíny 197, JZ Klíny 177, Z Klíny 177, J Klíny 176, Z Klíny 176, J Klíny 175, J Klíny 32, Z Klíny 32, J Klíny 31, JZ Klíny 30, Z Klíny 30, J Klíny 29, JZ Klíny 60, JZ Klíny 200, JZ Klíny 45, JZ Klíny 95, JZ Klíny 222, JZ Klíny 94, JZ Klíny 93, JZ Klíny 92, JZ Klíny 89, JZ Deut siedel Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese JZ MAX vše MAX Česko MAX Německo MAX RD žlutě vyznačené hodnoty jsou kritická místa v obcích

22 Větrné elektrárny Příloha 2 Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,1h pro noční dobu VB obec čp./č.ev. stav 0N stav 2 stav 3 stav 4 stav 5N stav 6N pozadí 1 Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 78, JV Mníšek 78, SV Mníšek 78, JZ Mníšek 77, JV Mníšek 77, SV Mníšek 77, JZ Mníšek 132, JV Mníšek 132, SV Mníšek 132, JZ Mníšek 139, JV Mníšek 139, SV Mníšek 139, JZ Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 114, JZ Mníšek 114, JV Mníšek 231, JZ Mníšek 231, JV Mníšek 11, JZ Mníšek 11, JV Mníšek 117, JV Mníšek 117, SV Mníšek 79, J Mníšek 81, J Mníšek 73, JZ Mníšek 73, JV Mníšek 73, SV Klíny 62, JZ Klíny 62, JV Klíny 40, JZ Klíny 40, JV Klíny 37, JZ Klíny 197, JZ Klíny 177, Z Klíny 177, J Klíny 176, Z Klíny 176, J Klíny 175, J Klíny 32, Z Klíny 32, J Klíny 31, JZ Klíny 30, Z Klíny 30, J Klíny 29, JZ Klíny 60, JZ Klíny 200, JZ Klíny 45, JZ Klíny 95, JZ Klíny 222, JZ Klíny 94, JZ Klíny 93, JZ Klíny 92, JZ Klíny 89, JZ Deut siedel Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese JZ MAX vše MAX Česko MAX Německo MAX RD žlutě vyznačené hodnoty jsou kritická místa v obcích

23 Větrné elektrárny Příloha 2 Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,T, stav 6 výpočtový bod den (stav 6D) noc (stav 6N) č. obec čp. doprava VTE souhrn doprava VTE souhrn pozadí 1 Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 78, JV Mníšek 78, SV Mníšek 78, JZ Mníšek 77, JV Mníšek 77, SV Mníšek 77, JZ Mníšek 132, JV Mníšek 132, SV Mníšek 132, JZ Mníšek 139, JV Mníšek 139, SV Mníšek 139, JZ Mníšek 72, JV Mníšek 72, SV Mníšek 72, JZ Mníšek 114, JZ Mníšek 114, JV Mníšek 231, JZ Mníšek 231, JV Mníšek 11, JZ Mníšek 11, JV Mníšek 117, JV Mníšek 117, SV Mníšek 79, J Mníšek 81, J Mníšek 73, JZ Mníšek 73, JV Mníšek 73, SV Klíny 62, JZ Klíny 62, JV Klíny 40, JZ Klíny 40, JV Klíny 37, JZ Klíny 197, JZ Klíny 177, Z Klíny 177, J Klíny 176, Z Klíny 176, J Klíny 175, J Klíny 32, Z Klíny 32, J Klíny 31, JZ Klíny 30, Z Klíny 30, J Klíny 29, JZ Klíny 60, JZ Klíny 200, JZ Klíny 45, JZ Klíny 95, JZ Klíny 222, JZ Klíny 94, JZ Klíny 93, JZ Klíny 92, JZ Klíny 89, JZ Deut siedel Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese SV Brüderwiese JZ MAX vše MAX Česko MAX Německo MAX RD žlutě vyznačené hodnoty jsou kritická místa v obcích Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro odrazivý terén (zimní období), pro pohltivý terén (letní období) jsou o 1.3 až 2.9 db nižší.

24 Větrné elektrárny Příloha 3 Přehled VTE a výpočtových bodů

25 Větrné elektrárny Příloha 3 Přehled VTE a výpočtových bodů, detail Klíny

26 Větrné elektrárny Příloha 3 Přehled VTE a výpočtových bodů, detail Mníšek

27 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0D, stávající stav, 3 VTE Enercon E MW Klíny a Mníšek

28 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0N, stávající stav, 3 VTE Enercon E MW Klíny a Mníšek

29 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0D, stávající stav, detail Klíny

30 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 0N, stávající stav, detail Klíny

31 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 2, 1 VTE Enercon E MW Větrný vrch

32 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 3, 3 VTE Enercon E MW Bratrská

33 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 4, VTE Enercon E MW

34 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 5D, 3 VTE VP Mníšek

35 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 5N, 3 VTE VP Mníšek

36 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 6D, všechny VTE

37 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, stav 6N, všechny VTE

38 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, hluk z dopravy v denní době

39 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, hluk z dopravy v noční době

40 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, souhrnné výsledky v denní době

41 Větrné elektrárny Příloha 3 Výsledné izofonové pole, souhrnné výsledky v noční době

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO Budova: ISŠ CHEB, Na Hrázi1, Cheb HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 11/2012 Zpracovatel: Energetická agentura s.r.o. Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 tel: 281867178,

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové 18.11.2014 18.11.2014 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková tomas.hellmuth@zuova.cz

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 40. konzultační den Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. SZÚ Praha 1 Návrh na úpravu limitů vzhledem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI HYGIENA 2014 59(2) 74 78 PŮVODNÍ PRÁCE 74 MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ V HYGIENICKÉ PRAXI SOUHRN OPTIONS FOR USE OF STRATEGIC NOISE MAPPING IN PUBLIC HEALTH DANA POTUŽNÍKOVÁ

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická

Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická Poradenská a projekční činnost, certifikované měření v oblasti osvětlení www.envispot.cz Víceúčelová sportovní hala v areálu ZŠ Ratibořická ul. Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 Posudek k výpočtům přístupu

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 19. února 2007 Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 M E T O D I C K Ý N Á V O D pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu Ministerstvo

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Spis. zn.: 12/730/0056/LKVO/03/13 Č. j.: 4466-13-701 V Praze dne 28. srpna 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Technický list Chameleon, VHM-E

Technický list Chameleon, VHM-E Obsah Teorie... - 2-1.1 Stanovení optimálního výkonu tepelného čerpadla... - 2-1.2 Rozdělení tepelných čerpadel TC MACH... - 2-1.2.1 Typové řady... - 3-1.2.2 Hmotnost tepelných čerpadel... - 4-1.2.3 Hmotnost

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení TÜV Süddeutschland Holding AG www.uvmv.cz Lihovarská 12, 180 68 Praha 9 Pověřená zkušebna MDS-ČR; Homologační zkušebna E8/C; Autorizovaná osoba 213; Notifikovaná osoba ES 1018; Akreditovaná zkušební laboratoř

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY nezávislá společnost Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz interní číslo zakázky: standard: revize: 1.1 zpracoval: spolupracoval:

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Vliv větrných elektráren na okolní území

Vliv větrných elektráren na okolní území Vliv větrných elektráren na okolní území L. Nondek Seminář veřejné správy, Kraj Vysočina, 1.11.2007, Polná Klady větrné energetiky Snížení energetické závislosti na arabské a ruské ropě, Snížení emisí

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH R o č n í k 2002 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 1. Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací 2. Měření a

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Zásady územního rozvoje hl.

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská

VTE v lokalitě Kamenec, Větrný vrch a Bratrská Environmentální a ekologické služby s.r.o. Dokumentace záměru stavby v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území Srpen 2009 Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území EKOLA group, spol. s r. o. Akustické posouzení výhledového leteckého provozu v roce 2020 Podklad

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce.

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce. KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008 Listopad 2008 LETIŠTĚ VODOCHODY EKOLA group, spol. s r. o. Akustická studie z leteckého provozu Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ:

Více