EQUADOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EQUADOR 16.11. 2.12.2007"

Transkript

1 EQUADOR

2 Základní údaje: Oficiáln lní název: Ekvádorsk dorská republika Hlavní město: Quito (1,4mil. obyv.) Rozloha: km2 Počet obyvatel: Hustota zalidnění: 46 lidí na km2 Největší město: Guaylaquil (1,7 mil.) Sousedící země: Peru, Kolumbie Časové Pásmo: GMT - (5-6) h Měna: sucre (S) =100 centávů Úřední jazyk: španělština Rozloha vodní plochy: 6720 km2 Rozloha pevniny: km2 Délka hranic: 2010 km Délka pobřeží: 2237 km2 Hrubý domácí produkt na osobu: 1360$ Nejvyšší hora: Chimborazo 6.267mnm Průměrný rný věk v k muže: 22 Průměrný rný věk v ženy: 22 Průmyslov myslová odvětv tví: potravinářský, textilní,, dřevozpracujd evozpracující,, petrochemický průmysl, barevná metalurgie, Zemědělstv lství: pěstování trop. plodin - banánovn novník, citrusy, ananasovník, avokádo, mangovník, kávovnk vovník, kakaovník, k, cukr. třtina, t tina, kokosová palma, tabák, rýže, kukuřice, okopaniny, luštěniny, zelenina, chov dobytka, ovcí,, prasat, koní,, rybolov Přírodní zdroje: ropa, ryby, dřevo, d Státn tní zřízení: pluralitní prezidentská republika s jednokomorovým parlamentem Prezident: Alfredo Palacio Nezávislost od: 24. května 1822 Nezaměstnanost: 12% (1998)

3 Další zajímavosti: Origináln lní název: Republica del Ecuador Nejnižší bod: Pacifický oceán - 0 m n. m Nejdelší řeka: Napo (1.100 km) Přírodní nebezpečí: častá zemětřesen esení,, laviny, sopečná aktivita, záplavy, z sucha Železnice: 966 km Silnice: km Přístaviště: Esmeraldas, Guayaquil,, La Libertad, Manta, Puerto Bolivar, San Lorenzo Vojenská služba: ve věku v 20 let Gramotnost: 90,2 % Náboženství: římští katolíci (93%), protestanti Národnostní složen ení: Ekvádorci (59%), Kečuov uové (39%) Věkové složen ení: 0-14 r. 35,8%, r. 59,81%, nad 65 r. 4,39% Roční přirozený přírůstek: p 1,03% Středn ední délka života - muži: 73,15 let Středn ední délka života - ženy: 79 let Členství v mezinárodn rodních organizacích: ch: OSN, ALADI, SELA Mezinárodn rodní zkratka: ECU Doména (internet):.ec

4 MAPY Ulice v Quitu

5 Údolí Cuichanoca

6

7 Pár r slov o historii Equádoru Do 15. stol. bylo území součást stí říše e Inků a v letech dobyto Španěly. Od roku 1544 bylo území španělskou kolonií.. Nadvláda da španělů byla svržena aža roku 1822 a do roku 1830 bylo území součást stí Velké Kolumbie (tj. Kolumbie,Venezuela,Panama). Po tét se stalo nezávislou republikou. Následovalo období revolucí a občanských válek. Země vedla téžt pohraniční spory s Kolumbií a Peru, které byly začátkem 30. let 20. stol. urovnány. ny. V letech proběhla válka v s Peru a země přišla o velkou část Amazonie. V 80. letech se vláda snažila o snížen ení inflace a zahraničního ho dluhu, leč neúsp spěšně.. Začátkem 90. let vláda jednala o odkladu splátek dluhu na 15 let, potvrzení práv v původnp vodních obyvatel na rozsáhl hlé území. Dnes se Ekvádor dělíd na 21 provincií.. Patří k němu i 900 km vzdálen lené souostroví Galapágy, se kterým je země spojena pomocí leteckých a lodních linek. Silniční síť je dobře e rozvinutá (mimo oblast Amazonie), od severu k jihu se táhne t hne tzv. Panamerica.

8 Equador dnes Hlavním m problémem současn asného Ekvádoru je chudoba, která prostupuje celou zemi od počátku státu. tu. Ekvádor se vždy v řadil mezi chudé státy ty jižní Ameriky a lepší situaci nepřineslo ani nalezení ropy v 70. letech. Pro Ekvádor měl m l katastrofáln lní dopad průběh hospodářsk ské recese v 80. letech, kdy inflace v zemi v roce 1989 dosáhla 76%. V následujn sledující dekádě se však v podařilo vládě situaci částečně zlepšit a mezi lety se pohybovala v rozmezí hodnot 25-30%. Situace vedla k ohromnému mu zadlužen ení země v cizině.. Podle hospodářských ských prognóz z budou zásoby z ropy vyčerp erpány do roku 2010, což ještě přitíží slabému hospodářstv ství. Situaci v zemi nezlepšuje ani fakt, že e 1% bohatých statkářů vlastní přes 40% zemědělsk lské půdy. 2/3 rodinných farem jsou menší než 5 ha jsou tak malé, že e nejsou schopny uživit u ani farmářsk ské rodiny, což zapříčiňuje odliv obyvatelstva do měst. m Vidina snazší šího bohatství však často asto končí v příměstských slumech například Guayaquila. Tíživou situaci ještě více umocňuje uje silná půdní eroze v oblastí And a celkově těžké podmínky zde panující.

9 Co nabízí Equador? Zkuste si představit, p co se Vám V m vybaví při i slově Ekvádor dor Tento skoro zapomenutý kousek země skrývá nevídan dané možnosti nosti - divoký amazonský prales - horské pásmo velikánů And - stovky úchvatných vulkánů - památky starých Inků- jejich vyspělé civilizace - nezapomenutelné tajemné kouzlo koloniáln lní architektury - desítky různých r biotopů s mnoha druhy fauny i flóry tropického pásup - horké pláže e Tichého ho oceánu - desítky národnn rodních parků - ale HLAVNĚ Galapágy ostrovy prehistorických zvířat a mimo jiné jsou jedním m z nejlepší ších místm k potápění na světě! Jezero Cuichinoca ocelot Incapirca Vulkán Cayambe

10 Typy na výlet - Sopka Chimborazo - Cotopaxi národní park - Jezero Cuicocha - Middle of the world- cesta ke středu země - Mountin biking - Quito City tour,, muzeum - Horké prameny Papallacta - Rafting na Rio Blanco - Trhy v Otavalu - Mořsk ské kajaky na jezeře Cuicocha - Bellavista mlžné pralesy Údolí El Altar Candelaria

11 Národní park Cotopaxi Národní park Cotopaxi se nachází asi 20 km severně od Latacunga na rozloze ha a jeho centrem je Cotopaxi, nevyšší aktivní vulkán n světa m.n.m. Po výstupu na El Parqueadero se nám m otevře e vzrušuj ující pohled do údolí a na ledovce. Je zde k vidění mnoho druhů ptactva (andský kondor, četné druhy kolibříků) ze savců pak zejména vysoká zvěř ěř, divocí koně,, králíci, andská liška, puma a ojediněle i medvěd. d.

12 Quito Quito Quito je hlavním, ale ne největší ším městem Equadoru.. Zato se však v považuje za nejkrásn snější město země, často je nazýváno no Americká Florencie.. Během B tohoto výletu navštívíme největší muzeum v Equadoru,, původnp vodní koloniáln lní stavby z 16.století, úžasné kostely (př. Santo Domingo), kláš ášter (Monastery( of San Francisco), památn tníky a také nejkrásn snější vyhlídku na celé město El mirador de Guapulo.. 4-hodinov4 hodinová prohlídka skončí na věhlasnv hlasném m La Plaza de la Independencia prohlídkou prezidentského paláce a nákupy n v přilehlých obchůdc dcích. ch. Plaza de la Independencia Noční Quito

13 Papallacta-hork horké prameny Výlet na horké prameny Papallacta je nezapomenutelným zážitkem, jelikož cesta k nim je lemovaná úchvatnými scenériemi hor, sopek, vodopádů,, náhornn horních plošin a hlubokých údolí.. ZávěreZ rečný výstup na vrcholek Papallacta je odměněn koupelí v přírodnp rodních termáln lních láznl zních ze kterých je přímo p vidět krásn sné panorama equadorské krajiny. Papallacta hot springs

14 Jezero Cuicocha Trhy v Otavalu Tato cesta nás n s povede hlubokými údolími až do samého nitra Andského pohoří,, kde se nacházej zejí ty pravé a původnp vodní indiánsk nské vesničky ve kterých se zastavil čas. Ta první,, kterou potkáme se jmenuje Caldersn Village,, známá výrobou tradičního pečiva. Dále D na sever v údolí Guayllabamba leží malá vesnička Otavalo,, která nám m nabídne možnost podívat se, jak žijí původní indiánsk nské kmeny, nakoupit jejich ruční výrobky- pestrobarevné tapiserie, deky, poobědvat v indiánsk nské haciendě a pokud čas dovolí, podívat se na nejkrásn snější jezero Cuicocha v sopečném m kráteru.

15 Mlžné pralesy Bellavista Přímo v srdci Equadoru se nachází jeden ze světových unikátů- mlžné pralesy Bellavista,, skrývající tisíce druhů tropických rostlin, včetně vzácných a chráněných ných orchidejí,, a stovky druhů exotických živočichů na akrech panenské přírody zahalené v oblacích. ch. Pralesy skrývají i 4 velké a bezpočet et malých vodopádů,, ve kterých je možné se vykoupat. Prohlédnout si tuto jedinečnou nou přírodnp rodní galerii je možné na kole, na koni anebo pěšky.

16 Rafting na Rio Blanco Spoustu adrenalinu nabízí dvě velké andské řeky Rio Blanco a Rio Toachi. 30 kilometrů pěnící vodou divoké řeky z And, 4-hodinový 4 sjezd na divoké vodě (3.třída) deštným pralesem zakončený obědem na vodě je bezesporu zážitek, z itek, který by chtěli prožít t snad všichni v z vás

17 Mořsk ské kajaky na jezeře Cuicocha V provincii Imbabura se v kráteru sopky Cotacachi nachází majestátn tní jezero Cuicocha,, v nadmořsk ské výšce m.n.m, kde je možné zajezdit si na mořských kajacích. ch. Na zrcadlově klidné hladině se můžm ůžete mimo kajaku soustředit i na úžasný biotop velehorských plošin. K vidění je mimo jiné třeba i andský kondor

18 Cesta do středu Země Cesta do středu Země už není jen fantazie Julesa Verna,, ale opravdová možnost jít j t krásnou promenádou podél l rovníku aža ke středu Země, který symbolizuje pískovcový p monument poblíž sopečného kráteru. Na kolech andskými horami Malými prašnými cestami kolem sopečného kráteru Pululahua,, skrz prales a protnutí rovníku u městem stečka Calacalm a kaňonem Guayabamba podél l břehb ehů řeky a to vše v e zakončen ené typickým equadorksým alkoholickým Puntas v malé haciendě. Nebo radši i na kolech NárodnN rodním m parkem Cotopaxi zakončen ené u jezera Limpiopungo u úpatí sopky Ruminahui.? V Equadoru je možné úplně vše

19 Sopka Chimborazo Chimborazo je vyhaslá sopka vysoká 6267 m.n.m., nejvyšší místo Země.. Stojí osaměle v Národním m parku Sangay severně od města m Riobamba. Sopka Chimborazo NP Sangay

20 GALAPÁGY GY Unikátn tní souostroví Galapágy leží na rovníku, km od pobřeží Jižní Ameriky, a skládá se ze 13 velkých a 6 malých ostrovů,, které dohromady měří kilometrů čtverečních a jsou rozptýleny v Tichém m oceánu na ploše e kilometrů čtverečních. Nejstarší ostrovy vznikly v důsledku sopečné činnosti asi před p pěti p miliony let. Na mnoha místech m jsou sopky dosud činné a občas zde dochází k výbuchům. Největší vliv na podnebí Galapág g mám studený Humboldtův proud, přicházející z Antarktidy. Způsobuje, že e je na ostrovech mnohem chladněji, než bychom očekávali. Jen díky d němu n zde mohou žít t některn která zvířata, například tuleň nebo tučň čňák k galapážský.

21 Obecné informace: Hlavní město : Puerto Baquerizo Moreno - na ostrově San Christóbal Další města: Santo Tomas (ostrov Isabela), Santa Maria (Santa( Maria) Počet obyvatel : asi Rozloha : 7844 km2 Úřední jazyk : Španělština Měna : ECS - cucre=10 =10 decimů=100 centavos 25 sucre = 1 kondor Čas : GMT -6 Administrativní uspořádání : provincie Ekvádoru Sousední státy ty : Ekvádor, Kolumbie, Peru Doprava: z Ekvádoru na ostrovy je samozřejm ejmě letecky (cca 1 hodina letu), poté se pokračuje lodí od ostrova k ostrovu. Klima : po celý rok příjemnp jemné stabilní klima Reliéf f : 13 většív ších a 6 menší ších ostrovů Galápago znamená mořskou želvu - souostroví znamená tedy něco n jako želví ostrovy, na některých n ekvádorských mapách najdeme pojmenování ostrovů Arcipiélago de Colón,, ačkoli a Kolumbus na ostrovech nestrávil ani vteřinu.

22

23 Něco z historie Galapágy objevili náhodnn hodně Španělé 10. března b 1535, kdy byla španělská loď v bouři vyvržena na galapážsk ské břehy, od roku 1832 patří Ekvádoru. Charlesu Darwinovi místní flora a fauna poskytla řadu impulsů pro definování jeho teorie o vzniku druhů.. V roce 1978 vyhlásilo UNESCO Galapágy světovým přírodnp rodním m dědictvd dictvím lidstva. V lednu 2001 ztroskotal u galapážských břehb ehů ekvádorský tanker Jessica,, z kterého vytekly miliony galonů ropy. ZáchranZ chranáři i se snažili zachránit souostroví od největší ekologické havárie v historii. Pokud by se jim nepodařilo, ohrozilo by to životy mnoha živočichů,, které se unikátn tně vyskytují právě zde.

24 Jedinečná Fauna & Flora Ostrovy jsou pro svou neuvěř ěřitelně bohatou faunu jedním m velkým národnn rodním m parkem. Nejvzácn cnějšími živočichy ichy na ostrovech jsou obří želvy - dnes téměřt vyhubené.. Z necelých 900 rostlinných druhů se třetina t vyskytuje pouze zde. Ptáků a zvířat je plných 50% endemických. Nejznámější je již zmiňovan ovaná želva sloní,, největší kusy váží 250 kg a mohou se dožít t minimáln lně 200 let. To zatím m nikdo ale dosud "nezměř ěřil". Lachtani jsou všude v v obrovských koloniích. Samec mám až neuvěř ěřitelných 250 kg, samice 5x méně. Žijí jen asi 20 let. Dívat D se na hrající se mláďata z bezprostředn ední blízkosti je obrovským zážitkem! z Na první pohled nemotorní a beznozí lachtani dokáží sprintovat tak, že e rychlou chůzí jim nestačíte. te. Další ším m známým obyvatelem je leguán. Mořský leguán n je dlouhý aža 150 cm, 15 kg živé váhy, a je výborný potápěč ěč.. ZůstZ stává pod vodou aža 1 hodinu. Suchozemští leguáni jsou o něco menší ší.. Na každém m ostrově žije jiný druh, hrají všemi barvami od žluté,, přes p červenou a sytě zelenou aža do černé. Legrační tučň čňáci jsou na suchu nemotorní,, ale voda je jejich živel. Přes 100 druhů pestrobarevných krabů prosvěcuje černé sopečné skály pobřeží. Ve vnitrozemí můžete vidět t aža 12 m vysoké opuncie, vedle hnízd zdící ptáky, u sladkovodních jezírek plameňáky rejdící bezustání černým zobákem v bahně. Zemský ráj r j to ale rozhodně není.. Ostrovy jsou sopečné a vesměs s suché,, některn které byly pokryty novou vrstvou lávy l naposled v 19. století,, dodnes je to mrtvá krajina. Jenom ty největší ší,, s vrcholky pohoří až m, zadržuj ují mraky, vytvářej ejí si vlastní klima a bují tam tropický prales.

25 Podmořský život Život v moři i ovlivňuje studený Humboldtův proud. Proto tu mohou žít t tučň čňáci a lachtani. Teplota vody je běžb ěžně okolo 19 C, jen od prosince do dubna ji ovlivňuje El Niňo,, ale nad 24 nikdy nevystoupí.. To není pro nás n s lidi ideáln lní teplota na dlouhé plavání, a tak mnozí šnorchlují v neoprénu nu. Nepoznat obdivuhodný podmořský svět t by byla škoda. Kde jinde na světě vás s budou podplavávat vat tučň čňáci a skotačit lachtaní mláďata! Když se jednou El Niňo podívalo na Galapágy v plné síle, voda se výrazně oteplila a zdálo se že e přichp ichází pohroma na zdejší život. Vešker kerá plovoucí potrava se totiž stáhla do studenější ších vod, a tak počty jejich predátor torů se značně ztenčily. ily. Za čas se vrátilo vše v e do starých kolejí,, přežili p jen ti nejsilnější a dnes ochránci konstatují, že tato přirozenp irozená selekce byla vlastně ku prospěchu. Ze všech v 8 řádů žraloků na celém m světě je 6 zastoupeno na Galapágách: Carcharhiniformes, Heterodontiformes, Lamniformes, Orectolobiformes, Pristiophoriformes a Squaliformes.. 9 čeledí a celkem 30 druhů žraloků bylo zatím m pozorováno v Galapážských vodách. V oblasti Punta Moreno u ostrova Isabela, byl rovněž pozorován žralok, který je zatím m věděv neznámý a dosud nebyl popsán.

26 Pod vodou Potápění je na Galapágách jedno z nejhezčích na celém světě a a protože e je známo, že e při p úplňku je v moři i k vidění nejvíc živočichů,, naplánovali novali jsme naši i expedici tak, abychom mohli být za úplňku v centru dění, d takže e zažijeme nejlepší ponor, jaký jen se zažít t dá! d

27 Turisté a Galapágy "Nic nemůž ůže e vypadat méněm přívětivě" " prohlásil Darwin po příjezdu p na Galapágy. Navzory tomu sem každoro doročně zavítá turistů,, z toho asi zahraničních.takto unikátn tní zoologická zahrada v přírodě nikde jinde neexistuje. Místní zvířata nikdy neměla žádné přirozené nepřátele, a tak se nebojí ani lidí.. Pro člověka můžm ůže e být nebezpečný ný jedině samec lachtana hájícíh svůj j harém, nebo samice ze strachu o mládě.. Stovky cestovních ch kanceláří v Quitu a Gayaquilu nabízej zejí množstv ství různých variant okruhů po ostrovech, od 1 denních aža po 2 týdenní.. Turisté mohou přiletět t na letiště na ostrově Baltra i bez jakýchkoli zajištěných služeb, trajektem a autobusem dojet do 40 km vzdálen leného Puerto Ayora na ostrově Santa Cruz,, tam se ubytovat a na místm stě koupit libovolný výlet, včetnv etně speciáln lních potápěč ěčských tour. Existuje několik n různých r tras, nejklasičtější po centráln lních ostrovech o délce asi 500 km. Na lodí se jíj i spí,, na prohlídku ostrovů vyráží malý člun a bez průvodce ani ránu! Na pevnině se nesmí jíst ani kouřit, natož odhazovat odpadky. Navíc Equador je díky d ky benevolentní vízové politice pro většinu v států světa bezvízový zový - včetně nás. Nemusíte si ani měnit m peníze, platí se tam totiž americkými dolary a bankomatů Visa či MasterCard je tam víc v c než u nás. s.

28 Okružní plavba kolem Galapág Během naší okružní plavby za poznáním m jedinečného přírodního ráje r na Galapážsk ském m souostroví navštívíme i ty nejznámější ostrovy, jakými jsou především m Darwin a Wolf. Domovem nám n m po celou dobu budou 2 katamarány Nemo I a Nemo II.

29 Nemo I Je krásný 82 stop dlouhý katamarán, který brázd zdí galapážsk ské vody teprve od roku 2002, kdy byl dovezen z Karibiku. Nemo I pohostí 12 pasažérů,, ideáln lní je pro rodiny a skupiny přátel. p Ubytování je v 6 dvoukajutách ch,, každá s vlastní koupelnou. Na lodi jsou také výborně vybavené společné prostory a samozřejm ejmě je z Nema I výborná možnost potápění. Nemo I

30 Fotografie z Nemo I

31 Nemo I

32 Nemo II Velká,, 72 stop dlouhá,, transoceánsk nská Alumarina byla postavena v roce Nemo II je výborné plavidlo pro okružní plavby rodin, přátel p a milovníků potápění. Tento mohutný katamarán n mám kapacitu 14 pasažérů ubytovaných v 7 dvoukajutách ch, každá s vlastní koupelnou. Moderní design a velmi příjemnp jemné společné prostory dělajd lají z Nemo II unikátn tní plavidlo nabízej zející veškerý komfort.

33 Fotografie z Nemo II

34 Takže e.... Teď už máte všechny v informace, znáte rub i líc l c tohoto nepochybně přezajímavého kousku světa, kde nic není takové na jaké jsme zvyklí,, ale právě o tom to je! Tak nashledanou v Equadoru a na Galapágách ch! Za Don Felder Kitty Ravlyk a Vašek Ravlyk

35 Ještě pár r obrázk zků z Equadoru NP Cajas Atacunga Candelaria Údolí El Altar

36 Illinaza Vulkán Sangay NP Sangay Cotopaxi Jezero San Pablo

37

38

39 THE END

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské státy, práce s internetem OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_20_Andské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další

Latinská Amerika. Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Latinská Amerika Rozloha: 21 mil. km² Země: 20 Hl. jazyky: španělština, portugal., francouzština a další Název Latinská Amerika se Používá pro území prostírající se od jižních hranic USA až po Ohňovou

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Historie ochrany přírody p Švýcarska

Historie ochrany přírody p Švýcarska ČESKÉ ŠVÝCARSKO Historie ochrany přírody p Českého Švýcarska 1923 první snahy o ochranu Č.Š.. (Rudolf Maximovič) 1933 chráněná území Edmundova (Tichá) ) soutěska, ska, Pravčick ická brána, Tiské stěny

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko Kontinent : Evropa Oblast: Severní Evropa Norsko Základní informace Hlavní město: Oslo Rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² z toho 6,0 % vodní plochy Počet obyvatel: 4 691 849 (2011) Nejvyšší

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Cesta za rumy. Případní zájemci se mohou Hlásit již nyní u předsedy této sekce Ing. Dany Johnové na telefonním čísle +420 775 963 272.

Cesta za rumy. Případní zájemci se mohou Hlásit již nyní u předsedy této sekce Ing. Dany Johnové na telefonním čísle +420 775 963 272. Pražská sekce České barmanské asociace, o.s. srdečně zve všechny barmany a jejich příznivce na patnáctidenní studijní cestu v lednu 2009 za rumy do exotických zemí Nicaragua a Costa Rica. Případní zájemci

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán

POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí. V - Atlantský oceán ROZLOHA: 18mil. km 2 POLOHA: Z polokoule, prochází tudy rovník, od Severní Ameriky oddělena Panamskou šíjí ČLENITOST POBŘEŽÍ: malá V - Atlantský oceán Z - Tichý oceán Magalhaesuv průliv Drakův průliv Panamský

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Jak se žilo králům na Srí Lance

Jak se žilo králům na Srí Lance Strana 1 Jak se žilo králům na Srí Lance S pobytem u moře Na Srí Lance vzniklo první království už ve 4. století př. Kr. a poslední zaniklo r. 1815 předáním moci Britům. Procestujte města, kde pobývali

Více

Termín: 03.12. - 10.12.2012 ( + cestování) Cena: 142.000,-Kč (Záloha 50.000,-Kč do 20.ledna 2012)

Termín: 03.12. - 10.12.2012 ( + cestování) Cena: 142.000,-Kč (Záloha 50.000,-Kč do 20.ledna 2012) Termín: 03.12. - 10.12.2012 ( + cestování) Cena: 142.000,-Kč (Záloha 50.000,-Kč do 20.ledna 2012) Galapágy byly objeveny 10. března 1535. Potápění na Galapágách patří k naprosto nejkrásnějším ponorům na

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Obr. 1. Rozdělení Evropy

Obr. 1. Rozdělení Evropy Obr. 1 Rozdělení Evropy Obr. 2 Obr. 3 (upraveno) Jižní Evropa Charakteristika Většina států sousedí se Středozemním mořem Výjimky: Portugalsko, Vatikán, San Marino Převládá subtropické podnebí s teplými

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II.

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie ministerský předseda: David Cameron

Více

Přírodní poměry Nizozemska Faltejsková, Kröglerová, Halbrštát, Muthsam, Kodytek

Přírodní poměry Nizozemska Faltejsková, Kröglerová, Halbrštát, Muthsam, Kodytek Přírodní poměry Nizozemska Faltejsková, Kröglerov glerová, Halbrštát, Muthsam, Kodytek Přírodní poměry v Nizozemsku nížinatá země na pobřeží severního moře e (nížina při p ústí řeky Rýn, Maasy a Šeldy)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY

JIŽNÍ AMERIKA PODNEBÍ, PŘÍRODNÍ KRAJINY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

S P A R K A I R T I C K E T S

S P A R K A I R T I C K E T S Galapágy byly objeveny 10. března 1535. Ponory na Galapágách patří k naprosto nejkrásnějším ponorům na světě, se stále ještě unikátní endemickou faunou a flórou, které se tady nebývale daří díky oceánským

Více

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík

Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Západní Evropa PhDr. Radek Častulík Nejvyspělejší státy Evropy Vyspělý průmyslstroje,lodě,automobily,eletrotechnika Vysoká životní úroveň-většina obyvatel žije ve městech Velká Británie=Spojené království

Více

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY Strana 1 Středozápadní pobřeží Nejznámější letovisko severně od Colomba, které je také centrem rybolovu vč. dražeb ryb na pláži. Waikkal Malé letovisko umístěné severně od Colomba je vhodné pro klidnou

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí

Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Severní Evropa Země v oblasti Skandinávské pol.,polární kruh chladnější podnebí Velmi vyspělé státy-švédsko a Finskoneutrální země-nejsou členy NATO Norsko a Island nejsou členy EU Norsko,Švédsko,Dánsko-konstituční

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Brazílie VY_52_INOVACE_114. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7.

Brazílie VY_52_INOVACE_114. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. Brazílie VY_52_INOVACE_114 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. 1 BRAZÍLIE 2 1. Z jednotlivých států slož mapu Jižní Ameriky. 2. Přiřaď města. Manaus Belém BRASÍLIA Rio

Více

federální stát Spojených států amerických Havaj. USA patří od roku 1959. Hlavní město je Honolulu.

federální stát Spojených států amerických Havaj. USA patří od roku 1959. Hlavní město je Honolulu. Havajské ostrovy federální stát Spojených států amerických Havaj. USA patří od roku 1959. Hlavní město je Honolulu. Havajské ostrovy leží uprostřed Tichého oceánu, téměř 3900 km od západního pobřeží Ameriky.

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík

Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Jižní Amerika PhDr. Radek Častulík Andy-nejdelší pohoří světa Amazonský prales-největší na světě Vypalování a kácení pralesa je velký problém Velmi chudá oblast světa Obyvatelé hovoří španělsky (Brazílie

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Lokalizační předpoklady CR na Kubě

Lokalizační předpoklady CR na Kubě Lokalizační předpoklady CR na Kubě Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor Navrátil,

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Školní dílo. Žákovská prezentace. Španělsko

Školní dílo. Žákovská prezentace. Španělsko Školní dílo Žákovská prezentace Španělsko Třída: 8.A Jméno a příjmení: Dominika Kohoutková Školní rok: 2011/ 2012 Následující práce, je prací žáka (žáků) ZŠ Jihlava, Demlova 32. Je určena pouze jako prezentace

Více

EKVÁDOR & GALAPÁGY. pro lékaře i techniky odborné přednášky, návštěva dentální kliniky, beseda s místními stomatology CENA:

EKVÁDOR & GALAPÁGY. pro lékaře i techniky odborné přednášky, návštěva dentální kliniky, beseda s místními stomatology CENA: EKVÁDOR & GALAPÁGY Ekvádor - země na západním pobřeží Jižní Ameriky přímo na rovníku - odtud také její název. Územím státu prochází pohoří Andy s vulkánem Cotopaxi (6 005 metrů - nejvyšší aktivní sopka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída

Základní škola kameničky. Seminární práce ze zeměpisu. Madagaskar. Zuzana Štorková. 6.třída Základní škola kameničky Seminární práce ze zeměpisu Madagaskar Zuzana Štorková 6.třída 2006/2007 Obsah 1. Úvod.3 2. Madagaskar...4 3. Stručná charakteristika.5 4. Závěr 6 5.Literatura 7 1.Úvod Tuto seminární

Více

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí - sousední světadíly - oceány - ostrovy a poloostrovy - pohoří a nížiny - řeky a jezera Opakování Evropy - přírodní poměry ÚKOL Dunaj: Rýn: Odra: Vypiš státy, kterými tyto řeky protékají! Pobaltí Estonsko,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY PYRENEJSKÉHO POLOOSTROVA Mgr. Iva Švecová ŠPANĚLSKO geografické vymezení výhodná poloha mezi Středozemním

Více

ARGENTINA A BRAZÍLIE

ARGENTINA A BRAZÍLIE ARGENTINA A BRAZÍLIE Buenos Aires vodopády Iguaçú Manaus Amazon Village - Rio de Janeiro Termín realizace LEDEN 2015, počet účastníků 12+1 průvodce 1. den - odlet z Prahy do Buenos Aires Ve večerních hodinách

Více

VY_52_INOVACE_Ze.Du.23

VY_52_INOVACE_Ze.Du.23 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Ze.Du.23 AutoSave 1 Z E M Ě P I S 7. ročník AMERIKA - AZ kvíz Mgr. Alena Dušková AutoSave 2 Předmět a ročník: Zeměpis - 7. ročník Téma: Amerika -

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Nesebru Výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrámy, která je zahrnuta do seznamu UNESCO od

Více

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228

OBSAH. Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 OBSAH Jižní Amerika 6 Severní a Střední Amerika 38 Afrika 104 Antarktida 228 JIŽNÍ AMERIKA 7 JIŽNÍ AMERIKA Rozloha: 17 815 000 km 2 (12,0 % souše) Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua 6960 m n. m. Střední výška

Více

Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno

Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno Strana 1 / 1 Gejša po dvaceti letech opustila Zoo Brno V úterý 17. prosince se zoologická zahrada rozloučila se svou nejdéle žijící obyvatelkou lachtaní babičkou Gejšou. Ta odjela na zasloužený důchod

Více

INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ

INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ INDICKÝ OCEÁN (MAURICIUS) - RÉCIF ATTITUDE 3*+ - 10 DNÍ 10 - denní zájezd Pobytový zájezd, 10 dní, 3+* hotel, polopenze Cenu garantujeme již při min. počtu 2 osob. Zájezd Vám dokážeme prodloužit, nakombinovat

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 434 Digitální učební materiál Autor: Silvie Lidmilová Datum: 25.4.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

Východní Evropa. Obr. 1

Východní Evropa. Obr. 1 Východní Evropa Obr. 1 Obr. 2 Bělorusko Základní údaje Hlavní město: Minsk Rozloha: 207 600 km² Počet obyvatel: 9 577 552 Hustota osídlení: 47 ob. / km² Obr. 3 Státní zřízení: prezidentská republika Jazyk:

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie

DÁNSKO. rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň dánská koruna státní zřízení monarchie Severní Evropa DÁNSKO rozloha 43 000 km 2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie Charakteristika poloha: leží na Jutském poloostrově

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více