EQUADOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EQUADOR 16.11. 2.12.2007"

Transkript

1 EQUADOR

2 Základní údaje: Oficiáln lní název: Ekvádorsk dorská republika Hlavní město: Quito (1,4mil. obyv.) Rozloha: km2 Počet obyvatel: Hustota zalidnění: 46 lidí na km2 Největší město: Guaylaquil (1,7 mil.) Sousedící země: Peru, Kolumbie Časové Pásmo: GMT - (5-6) h Měna: sucre (S) =100 centávů Úřední jazyk: španělština Rozloha vodní plochy: 6720 km2 Rozloha pevniny: km2 Délka hranic: 2010 km Délka pobřeží: 2237 km2 Hrubý domácí produkt na osobu: 1360$ Nejvyšší hora: Chimborazo 6.267mnm Průměrný rný věk v k muže: 22 Průměrný rný věk v ženy: 22 Průmyslov myslová odvětv tví: potravinářský, textilní,, dřevozpracujd evozpracující,, petrochemický průmysl, barevná metalurgie, Zemědělstv lství: pěstování trop. plodin - banánovn novník, citrusy, ananasovník, avokádo, mangovník, kávovnk vovník, kakaovník, k, cukr. třtina, t tina, kokosová palma, tabák, rýže, kukuřice, okopaniny, luštěniny, zelenina, chov dobytka, ovcí,, prasat, koní,, rybolov Přírodní zdroje: ropa, ryby, dřevo, d Státn tní zřízení: pluralitní prezidentská republika s jednokomorovým parlamentem Prezident: Alfredo Palacio Nezávislost od: 24. května 1822 Nezaměstnanost: 12% (1998)

3 Další zajímavosti: Origináln lní název: Republica del Ecuador Nejnižší bod: Pacifický oceán - 0 m n. m Nejdelší řeka: Napo (1.100 km) Přírodní nebezpečí: častá zemětřesen esení,, laviny, sopečná aktivita, záplavy, z sucha Železnice: 966 km Silnice: km Přístaviště: Esmeraldas, Guayaquil,, La Libertad, Manta, Puerto Bolivar, San Lorenzo Vojenská služba: ve věku v 20 let Gramotnost: 90,2 % Náboženství: římští katolíci (93%), protestanti Národnostní složen ení: Ekvádorci (59%), Kečuov uové (39%) Věkové složen ení: 0-14 r. 35,8%, r. 59,81%, nad 65 r. 4,39% Roční přirozený přírůstek: p 1,03% Středn ední délka života - muži: 73,15 let Středn ední délka života - ženy: 79 let Členství v mezinárodn rodních organizacích: ch: OSN, ALADI, SELA Mezinárodn rodní zkratka: ECU Doména (internet):.ec

4 MAPY Ulice v Quitu

5 Údolí Cuichanoca

6

7 Pár r slov o historii Equádoru Do 15. stol. bylo území součást stí říše e Inků a v letech dobyto Španěly. Od roku 1544 bylo území španělskou kolonií.. Nadvláda da španělů byla svržena aža roku 1822 a do roku 1830 bylo území součást stí Velké Kolumbie (tj. Kolumbie,Venezuela,Panama). Po tét se stalo nezávislou republikou. Následovalo období revolucí a občanských válek. Země vedla téžt pohraniční spory s Kolumbií a Peru, které byly začátkem 30. let 20. stol. urovnány. ny. V letech proběhla válka v s Peru a země přišla o velkou část Amazonie. V 80. letech se vláda snažila o snížen ení inflace a zahraničního ho dluhu, leč neúsp spěšně.. Začátkem 90. let vláda jednala o odkladu splátek dluhu na 15 let, potvrzení práv v původnp vodních obyvatel na rozsáhl hlé území. Dnes se Ekvádor dělíd na 21 provincií.. Patří k němu i 900 km vzdálen lené souostroví Galapágy, se kterým je země spojena pomocí leteckých a lodních linek. Silniční síť je dobře e rozvinutá (mimo oblast Amazonie), od severu k jihu se táhne t hne tzv. Panamerica.

8 Equador dnes Hlavním m problémem současn asného Ekvádoru je chudoba, která prostupuje celou zemi od počátku státu. tu. Ekvádor se vždy v řadil mezi chudé státy ty jižní Ameriky a lepší situaci nepřineslo ani nalezení ropy v 70. letech. Pro Ekvádor měl m l katastrofáln lní dopad průběh hospodářsk ské recese v 80. letech, kdy inflace v zemi v roce 1989 dosáhla 76%. V následujn sledující dekádě se však v podařilo vládě situaci částečně zlepšit a mezi lety se pohybovala v rozmezí hodnot 25-30%. Situace vedla k ohromnému mu zadlužen ení země v cizině.. Podle hospodářských ských prognóz z budou zásoby z ropy vyčerp erpány do roku 2010, což ještě přitíží slabému hospodářstv ství. Situaci v zemi nezlepšuje ani fakt, že e 1% bohatých statkářů vlastní přes 40% zemědělsk lské půdy. 2/3 rodinných farem jsou menší než 5 ha jsou tak malé, že e nejsou schopny uživit u ani farmářsk ské rodiny, což zapříčiňuje odliv obyvatelstva do měst. m Vidina snazší šího bohatství však často asto končí v příměstských slumech například Guayaquila. Tíživou situaci ještě více umocňuje uje silná půdní eroze v oblastí And a celkově těžké podmínky zde panující.

9 Co nabízí Equador? Zkuste si představit, p co se Vám V m vybaví při i slově Ekvádor dor Tento skoro zapomenutý kousek země skrývá nevídan dané možnosti nosti - divoký amazonský prales - horské pásmo velikánů And - stovky úchvatných vulkánů - památky starých Inků- jejich vyspělé civilizace - nezapomenutelné tajemné kouzlo koloniáln lní architektury - desítky různých r biotopů s mnoha druhy fauny i flóry tropického pásup - horké pláže e Tichého ho oceánu - desítky národnn rodních parků - ale HLAVNĚ Galapágy ostrovy prehistorických zvířat a mimo jiné jsou jedním m z nejlepší ších místm k potápění na světě! Jezero Cuichinoca ocelot Incapirca Vulkán Cayambe

10 Typy na výlet - Sopka Chimborazo - Cotopaxi národní park - Jezero Cuicocha - Middle of the world- cesta ke středu země - Mountin biking - Quito City tour,, muzeum - Horké prameny Papallacta - Rafting na Rio Blanco - Trhy v Otavalu - Mořsk ské kajaky na jezeře Cuicocha - Bellavista mlžné pralesy Údolí El Altar Candelaria

11 Národní park Cotopaxi Národní park Cotopaxi se nachází asi 20 km severně od Latacunga na rozloze ha a jeho centrem je Cotopaxi, nevyšší aktivní vulkán n světa m.n.m. Po výstupu na El Parqueadero se nám m otevře e vzrušuj ující pohled do údolí a na ledovce. Je zde k vidění mnoho druhů ptactva (andský kondor, četné druhy kolibříků) ze savců pak zejména vysoká zvěř ěř, divocí koně,, králíci, andská liška, puma a ojediněle i medvěd. d.

12 Quito Quito Quito je hlavním, ale ne největší ším městem Equadoru.. Zato se však v považuje za nejkrásn snější město země, často je nazýváno no Americká Florencie.. Během B tohoto výletu navštívíme největší muzeum v Equadoru,, původnp vodní koloniáln lní stavby z 16.století, úžasné kostely (př. Santo Domingo), kláš ášter (Monastery( of San Francisco), památn tníky a také nejkrásn snější vyhlídku na celé město El mirador de Guapulo.. 4-hodinov4 hodinová prohlídka skončí na věhlasnv hlasném m La Plaza de la Independencia prohlídkou prezidentského paláce a nákupy n v přilehlých obchůdc dcích. ch. Plaza de la Independencia Noční Quito

13 Papallacta-hork horké prameny Výlet na horké prameny Papallacta je nezapomenutelným zážitkem, jelikož cesta k nim je lemovaná úchvatnými scenériemi hor, sopek, vodopádů,, náhornn horních plošin a hlubokých údolí.. ZávěreZ rečný výstup na vrcholek Papallacta je odměněn koupelí v přírodnp rodních termáln lních láznl zních ze kterých je přímo p vidět krásn sné panorama equadorské krajiny. Papallacta hot springs

14 Jezero Cuicocha Trhy v Otavalu Tato cesta nás n s povede hlubokými údolími až do samého nitra Andského pohoří,, kde se nacházej zejí ty pravé a původnp vodní indiánsk nské vesničky ve kterých se zastavil čas. Ta první,, kterou potkáme se jmenuje Caldersn Village,, známá výrobou tradičního pečiva. Dále D na sever v údolí Guayllabamba leží malá vesnička Otavalo,, která nám m nabídne možnost podívat se, jak žijí původní indiánsk nské kmeny, nakoupit jejich ruční výrobky- pestrobarevné tapiserie, deky, poobědvat v indiánsk nské haciendě a pokud čas dovolí, podívat se na nejkrásn snější jezero Cuicocha v sopečném m kráteru.

15 Mlžné pralesy Bellavista Přímo v srdci Equadoru se nachází jeden ze světových unikátů- mlžné pralesy Bellavista,, skrývající tisíce druhů tropických rostlin, včetně vzácných a chráněných ných orchidejí,, a stovky druhů exotických živočichů na akrech panenské přírody zahalené v oblacích. ch. Pralesy skrývají i 4 velké a bezpočet et malých vodopádů,, ve kterých je možné se vykoupat. Prohlédnout si tuto jedinečnou nou přírodnp rodní galerii je možné na kole, na koni anebo pěšky.

16 Rafting na Rio Blanco Spoustu adrenalinu nabízí dvě velké andské řeky Rio Blanco a Rio Toachi. 30 kilometrů pěnící vodou divoké řeky z And, 4-hodinový 4 sjezd na divoké vodě (3.třída) deštným pralesem zakončený obědem na vodě je bezesporu zážitek, z itek, který by chtěli prožít t snad všichni v z vás

17 Mořsk ské kajaky na jezeře Cuicocha V provincii Imbabura se v kráteru sopky Cotacachi nachází majestátn tní jezero Cuicocha,, v nadmořsk ské výšce m.n.m, kde je možné zajezdit si na mořských kajacích. ch. Na zrcadlově klidné hladině se můžm ůžete mimo kajaku soustředit i na úžasný biotop velehorských plošin. K vidění je mimo jiné třeba i andský kondor

18 Cesta do středu Země Cesta do středu Země už není jen fantazie Julesa Verna,, ale opravdová možnost jít j t krásnou promenádou podél l rovníku aža ke středu Země, který symbolizuje pískovcový p monument poblíž sopečného kráteru. Na kolech andskými horami Malými prašnými cestami kolem sopečného kráteru Pululahua,, skrz prales a protnutí rovníku u městem stečka Calacalm a kaňonem Guayabamba podél l břehb ehů řeky a to vše v e zakončen ené typickým equadorksým alkoholickým Puntas v malé haciendě. Nebo radši i na kolech NárodnN rodním m parkem Cotopaxi zakončen ené u jezera Limpiopungo u úpatí sopky Ruminahui.? V Equadoru je možné úplně vše

19 Sopka Chimborazo Chimborazo je vyhaslá sopka vysoká 6267 m.n.m., nejvyšší místo Země.. Stojí osaměle v Národním m parku Sangay severně od města m Riobamba. Sopka Chimborazo NP Sangay

20 GALAPÁGY GY Unikátn tní souostroví Galapágy leží na rovníku, km od pobřeží Jižní Ameriky, a skládá se ze 13 velkých a 6 malých ostrovů,, které dohromady měří kilometrů čtverečních a jsou rozptýleny v Tichém m oceánu na ploše e kilometrů čtverečních. Nejstarší ostrovy vznikly v důsledku sopečné činnosti asi před p pěti p miliony let. Na mnoha místech m jsou sopky dosud činné a občas zde dochází k výbuchům. Největší vliv na podnebí Galapág g mám studený Humboldtův proud, přicházející z Antarktidy. Způsobuje, že e je na ostrovech mnohem chladněji, než bychom očekávali. Jen díky d němu n zde mohou žít t některn která zvířata, například tuleň nebo tučň čňák k galapážský.

21 Obecné informace: Hlavní město : Puerto Baquerizo Moreno - na ostrově San Christóbal Další města: Santo Tomas (ostrov Isabela), Santa Maria (Santa( Maria) Počet obyvatel : asi Rozloha : 7844 km2 Úřední jazyk : Španělština Měna : ECS - cucre=10 =10 decimů=100 centavos 25 sucre = 1 kondor Čas : GMT -6 Administrativní uspořádání : provincie Ekvádoru Sousední státy ty : Ekvádor, Kolumbie, Peru Doprava: z Ekvádoru na ostrovy je samozřejm ejmě letecky (cca 1 hodina letu), poté se pokračuje lodí od ostrova k ostrovu. Klima : po celý rok příjemnp jemné stabilní klima Reliéf f : 13 většív ších a 6 menší ších ostrovů Galápago znamená mořskou želvu - souostroví znamená tedy něco n jako želví ostrovy, na některých n ekvádorských mapách najdeme pojmenování ostrovů Arcipiélago de Colón,, ačkoli a Kolumbus na ostrovech nestrávil ani vteřinu.

22

23 Něco z historie Galapágy objevili náhodnn hodně Španělé 10. března b 1535, kdy byla španělská loď v bouři vyvržena na galapážsk ské břehy, od roku 1832 patří Ekvádoru. Charlesu Darwinovi místní flora a fauna poskytla řadu impulsů pro definování jeho teorie o vzniku druhů.. V roce 1978 vyhlásilo UNESCO Galapágy světovým přírodnp rodním m dědictvd dictvím lidstva. V lednu 2001 ztroskotal u galapážských břehb ehů ekvádorský tanker Jessica,, z kterého vytekly miliony galonů ropy. ZáchranZ chranáři i se snažili zachránit souostroví od největší ekologické havárie v historii. Pokud by se jim nepodařilo, ohrozilo by to životy mnoha živočichů,, které se unikátn tně vyskytují právě zde.

24 Jedinečná Fauna & Flora Ostrovy jsou pro svou neuvěř ěřitelně bohatou faunu jedním m velkým národnn rodním m parkem. Nejvzácn cnějšími živočichy ichy na ostrovech jsou obří želvy - dnes téměřt vyhubené.. Z necelých 900 rostlinných druhů se třetina t vyskytuje pouze zde. Ptáků a zvířat je plných 50% endemických. Nejznámější je již zmiňovan ovaná želva sloní,, největší kusy váží 250 kg a mohou se dožít t minimáln lně 200 let. To zatím m nikdo ale dosud "nezměř ěřil". Lachtani jsou všude v v obrovských koloniích. Samec mám až neuvěř ěřitelných 250 kg, samice 5x méně. Žijí jen asi 20 let. Dívat D se na hrající se mláďata z bezprostředn ední blízkosti je obrovským zážitkem! z Na první pohled nemotorní a beznozí lachtani dokáží sprintovat tak, že e rychlou chůzí jim nestačíte. te. Další ším m známým obyvatelem je leguán. Mořský leguán n je dlouhý aža 150 cm, 15 kg živé váhy, a je výborný potápěč ěč.. ZůstZ stává pod vodou aža 1 hodinu. Suchozemští leguáni jsou o něco menší ší.. Na každém m ostrově žije jiný druh, hrají všemi barvami od žluté,, přes p červenou a sytě zelenou aža do černé. Legrační tučň čňáci jsou na suchu nemotorní,, ale voda je jejich živel. Přes 100 druhů pestrobarevných krabů prosvěcuje černé sopečné skály pobřeží. Ve vnitrozemí můžete vidět t aža 12 m vysoké opuncie, vedle hnízd zdící ptáky, u sladkovodních jezírek plameňáky rejdící bezustání černým zobákem v bahně. Zemský ráj r j to ale rozhodně není.. Ostrovy jsou sopečné a vesměs s suché,, některn které byly pokryty novou vrstvou lávy l naposled v 19. století,, dodnes je to mrtvá krajina. Jenom ty největší ší,, s vrcholky pohoří až m, zadržuj ují mraky, vytvářej ejí si vlastní klima a bují tam tropický prales.

25 Podmořský život Život v moři i ovlivňuje studený Humboldtův proud. Proto tu mohou žít t tučň čňáci a lachtani. Teplota vody je běžb ěžně okolo 19 C, jen od prosince do dubna ji ovlivňuje El Niňo,, ale nad 24 nikdy nevystoupí.. To není pro nás n s lidi ideáln lní teplota na dlouhé plavání, a tak mnozí šnorchlují v neoprénu nu. Nepoznat obdivuhodný podmořský svět t by byla škoda. Kde jinde na světě vás s budou podplavávat vat tučň čňáci a skotačit lachtaní mláďata! Když se jednou El Niňo podívalo na Galapágy v plné síle, voda se výrazně oteplila a zdálo se že e přichp ichází pohroma na zdejší život. Vešker kerá plovoucí potrava se totiž stáhla do studenější ších vod, a tak počty jejich predátor torů se značně ztenčily. ily. Za čas se vrátilo vše v e do starých kolejí,, přežili p jen ti nejsilnější a dnes ochránci konstatují, že tato přirozenp irozená selekce byla vlastně ku prospěchu. Ze všech v 8 řádů žraloků na celém m světě je 6 zastoupeno na Galapágách: Carcharhiniformes, Heterodontiformes, Lamniformes, Orectolobiformes, Pristiophoriformes a Squaliformes.. 9 čeledí a celkem 30 druhů žraloků bylo zatím m pozorováno v Galapážských vodách. V oblasti Punta Moreno u ostrova Isabela, byl rovněž pozorován žralok, který je zatím m věděv neznámý a dosud nebyl popsán.

26 Pod vodou Potápění je na Galapágách jedno z nejhezčích na celém světě a a protože e je známo, že e při p úplňku je v moři i k vidění nejvíc živočichů,, naplánovali novali jsme naši i expedici tak, abychom mohli být za úplňku v centru dění, d takže e zažijeme nejlepší ponor, jaký jen se zažít t dá! d

27 Turisté a Galapágy "Nic nemůž ůže e vypadat méněm přívětivě" " prohlásil Darwin po příjezdu p na Galapágy. Navzory tomu sem každoro doročně zavítá turistů,, z toho asi zahraničních.takto unikátn tní zoologická zahrada v přírodě nikde jinde neexistuje. Místní zvířata nikdy neměla žádné přirozené nepřátele, a tak se nebojí ani lidí.. Pro člověka můžm ůže e být nebezpečný ný jedině samec lachtana hájícíh svůj j harém, nebo samice ze strachu o mládě.. Stovky cestovních ch kanceláří v Quitu a Gayaquilu nabízej zejí množstv ství různých variant okruhů po ostrovech, od 1 denních aža po 2 týdenní.. Turisté mohou přiletět t na letiště na ostrově Baltra i bez jakýchkoli zajištěných služeb, trajektem a autobusem dojet do 40 km vzdálen leného Puerto Ayora na ostrově Santa Cruz,, tam se ubytovat a na místm stě koupit libovolný výlet, včetnv etně speciáln lních potápěč ěčských tour. Existuje několik n různých r tras, nejklasičtější po centráln lních ostrovech o délce asi 500 km. Na lodí se jíj i spí,, na prohlídku ostrovů vyráží malý člun a bez průvodce ani ránu! Na pevnině se nesmí jíst ani kouřit, natož odhazovat odpadky. Navíc Equador je díky d ky benevolentní vízové politice pro většinu v států světa bezvízový zový - včetně nás. Nemusíte si ani měnit m peníze, platí se tam totiž americkými dolary a bankomatů Visa či MasterCard je tam víc v c než u nás. s.

28 Okružní plavba kolem Galapág Během naší okružní plavby za poznáním m jedinečného přírodního ráje r na Galapážsk ském m souostroví navštívíme i ty nejznámější ostrovy, jakými jsou především m Darwin a Wolf. Domovem nám n m po celou dobu budou 2 katamarány Nemo I a Nemo II.

29 Nemo I Je krásný 82 stop dlouhý katamarán, který brázd zdí galapážsk ské vody teprve od roku 2002, kdy byl dovezen z Karibiku. Nemo I pohostí 12 pasažérů,, ideáln lní je pro rodiny a skupiny přátel. p Ubytování je v 6 dvoukajutách ch,, každá s vlastní koupelnou. Na lodi jsou také výborně vybavené společné prostory a samozřejm ejmě je z Nema I výborná možnost potápění. Nemo I

30 Fotografie z Nemo I

31 Nemo I

32 Nemo II Velká,, 72 stop dlouhá,, transoceánsk nská Alumarina byla postavena v roce Nemo II je výborné plavidlo pro okružní plavby rodin, přátel p a milovníků potápění. Tento mohutný katamarán n mám kapacitu 14 pasažérů ubytovaných v 7 dvoukajutách ch, každá s vlastní koupelnou. Moderní design a velmi příjemnp jemné společné prostory dělajd lají z Nemo II unikátn tní plavidlo nabízej zející veškerý komfort.

33 Fotografie z Nemo II

34 Takže e.... Teď už máte všechny v informace, znáte rub i líc l c tohoto nepochybně přezajímavého kousku světa, kde nic není takové na jaké jsme zvyklí,, ale právě o tom to je! Tak nashledanou v Equadoru a na Galapágách ch! Za Don Felder Kitty Ravlyk a Vašek Ravlyk

35 Ještě pár r obrázk zků z Equadoru NP Cajas Atacunga Candelaria Údolí El Altar

36 Illinaza Vulkán Sangay NP Sangay Cotopaxi Jezero San Pablo

37

38

39 THE END

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen...

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen... W W W. C E S T Y K O L E M S V E T A. C Z INT Cesta Trave l Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014 BARBADOS GALAPÁGY KOSTARIKA SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY BORA BORA NOVÝ ZÉLAND AUSTRÁLIE HONGKONG & MACAO

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA www.caribissimo.com Obsah: Vážení a milí cestovatelé!!!... 3 Základní data...4 Časová pásma, Státní zřízení, Elektrický proud... 4 Míry a váhy, Poštovní služba, Média... 5 Telefonování

Více

AMERIKA *MOŽNOST PRODLOUŽENÍ V BRAZÍLII.

AMERIKA *MOŽNOST PRODLOUŽENÍ V BRAZÍLII. 344 / POHÁDKOVÁ Patagonie s prodloužením do brazílie Největší lákadla hlavního města tanga, Buenos Aires. Nejkrásnější místa argentinské i chilské Patagonie. Obrovské ledovce, skalní věže v NP Los Glaciares

Více

www.soleada.cz Latinská Amerika 2014/15

www.soleada.cz Latinská Amerika 2014/15 Latinská Amerika 2014/15 www.soleada.cz Vážení klienti, v roce 2014 naše cestovní kancelář oslaví 10. výročí od svého založení a dovolíme si tedy malé ohlédnutí. Věříme, že během těchto deseti let se nám

Více

Kuba souhrnné informace

Kuba souhrnné informace Informace byly převzaty z různých stránek (Čedok, Lonely Planet) a mírně doplněny o naše zkušenosti 12/2007 Kuba Pokusili jsme se sestavit souhrnné informace, viděné nezávislými horolezci/cestovateli,

Více

Amerika. USA a Kanada. www.firotour.cz. Dovolená na Floridě a Havaji Prodloužené víkendy v New Yorku Poznávací okruhy Fly & Drive programy Plavby

Amerika. USA a Kanada. www.firotour.cz. Dovolená na Floridě a Havaji Prodloužené víkendy v New Yorku Poznávací okruhy Fly & Drive programy Plavby Amerika USA a Kanada Dovolená na Floridě a Havaji Prodloužené víkendy v New Yorku Poznávací okruhy Fly & Drive programy Plavby www.firotour.cz Daylong je lipozomální lotio na ochranu kûïe pfied sluneãním

Více

24 let jsme tady pro Vás!

24 let jsme tady pro Vás! 24 let jsme tady pro Vás! Vážení a milí cestovatelé, děkujeme Vám za Vaši stálou přízeň, díky které vstupujeme společně s Vámi do naší 24. sezóny. Letos jsme Vám připravili opět spoustu kvalitních a zajímavých

Více

splníme Vaše sny www.azteambuilding.cz

splníme Vaše sny www.azteambuilding.cz splníme Vaše sny Milí přátelé, každý kontinent má svůj osobitý charakter, své jedinečné kouzlo. Stejně tak se velmi liší jednotlivé lokality v rámci těchto kontinentů, což umožňuje cestovateli nepřeberný

Více

BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK....až na konec světa. www.campana.cz

BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK....až na konec světa. www.campana.cz BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD INDICKÝ OCEÁN JIŽNÍ AFRIKA TICHOMOŘÍ AMERIKA KARIBIK...až na konec světa www.campana.cz Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit nabídku dovolené v několika mimořádně atraktivních

Více

Cesty za poznáním... Jsou místa, která je třeba poznat, jsou věci, které je třeba vidět a jsou události, které je třeba prožít

Cesty za poznáním... Jsou místa, která je třeba poznat, jsou věci, které je třeba vidět a jsou události, které je třeba prožít Cesty za poznáním... Jsou místa, která je třeba poznat, jsou věci, které je třeba vidět a jsou události, které je třeba prožít Staňte se i vy objeviteli a dobrodruhy a projeďte zemi křížem krážem, vylezte

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Přírodní krásy Asie Samuel Toman Vojtěch Kočárník Jakub Stádník 2014 1) Úvod ( V. Kočárník) Obsah 2) Jižní Asie - 1.1 Himaláje - 1.2 Kobra

Více

CESTOVÁNÍ PO TURECKU. Snowdonia Glyderau. Dámská softshell bunda SYLVA 1490 Kč

CESTOVÁNÍ PO TURECKU. Snowdonia Glyderau. Dámská softshell bunda SYLVA 1490 Kč CESTOVÁNÍ PO TURECKU Akce platí od 18. 2. do 1. 3. 2009. Dámská softshell bunda SYLVA 1490 Kč původní cena: 2490 Kč Hlavní produktový partner Organizačního výboru MS v klasickém lyžování Liberec Kaçkar

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2014

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2014 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2014 Dubaj + Abu Dhabi s Ing. Martinem Černým DUBAJ + ABU DHABI s průvodcem Ing. Martinem Černým Termín a cena zájezdu: 1) St 19.03. - St 26.03.2014 23.990,- Kč/os. 2) St 26.03.

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz

MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA. www.ancora.cz MALTA ŠPANĚLSKO MALTA &ŠPANĚLSKO MALLORCA www.ancora.cz Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2008 zvažujete

Více

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy.

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy. y z Prahy y z Brna y z Ostravy ostrov Kypr transfery zdarma z 88 míst ČR také poznávací zájezdy Tady si to zamilujete www.vtt.cz ostrov Kypr PRG LCA, 03:25 hod., 2240 km TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: BOE

Více

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

Expediční a poznávací zájezdy

Expediční a poznávací zájezdy Expediční a poznávací zájezdy hotelbusem 2012 Evropa Afrika Asie Amerika Kam se s námi můžete podívat místa, která s námi můžete navštívit hotelbusem místa, která s námi můžete navštívit minivanem (popř.

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015 ŘECKO 2015 A JEHO OSTROVY 24 1991-2015 LETECKY Z OSTRAVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS www.charis.cz Vážení a milí příznivci cestování do Řecka, držíte v rukou již

Více

MENORCA LÉTO 2014. www.delfintravel.cz

MENORCA LÉTO 2014. www.delfintravel.cz MENORCA LÉTO 2014 www.delfintravel.cz Vážení klienti, přemýšleli jsme, jak uvést, jinak než tradičně, náš nový katalog. Pojďme to zkusit malou hádankou. Víte jaký z Baleárských ostrovů má nejvíce pláží

Více

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy Již 20. sezónu s námi! ŘECKO 2014 Při včasném objednání: dítě zdarma transfery na/z letiště zdarma zdarma taxi na letiště zdarma parkování na letišti zdarma DVD z vybraných pobytových míst a videoukázky

Více

HOLANDSKO. www.holandsko.cz

HOLANDSKO. www.holandsko.cz www.holandsko.cz 2011 OBSAH 1 Kalendář top akcí... 10 2 Nizozemsko... 11 3 Oblasti... 13 4 Květiny a parky... 16 5 Made in Holandsko... 25 6 Pohodové Holandsko... 30 7 Aktivní Holandsko... 33 8 Moře a

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2015 Srí Lanka - Maledivy SRÍ LANKA - MALEDIVY Sigiriya NP Minneriya 9. - 11. den: Pobyt s plnou penzí ve FUN ISLAND RESORTU ( www.funislandmaldives.com), okouzlujícím palmovém

Více

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay ****

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** ŘECKO 2015 KLIMA Zakynthos má subtropické klima, v létě zde teploty šplhají nad 35 C a v zimě neklesají pod bod mrazu. Podmínky

Více

Bona Espero, dětská vesnička Dobrá Naděje

Bona Espero, dětská vesnička Dobrá Naděje BONA ESPERO idealo kaj realo Roman Dobrzyński Rozhovory s Ursulou a Guiseppem Grattapagliovými Vydal Stano Marček, Slovensko ISBN 978-80-89312-10-8 Bona Espero, dětská vesnička Dobrá Naděje ideál a realita

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více