Editorial. Z obsahu... EDITORIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial. Z obsahu... EDITORIAL"

Transkript

1 EDITORIAL Editorial Z obsahu... Čas běží a vy opět listujete bulletinem ČD Cargo s číslem 4. Je to upozornění, že rok končící číslovkou pět se brzy jediným tiknutím hodin změní na šestku, která nám bude vládnout zase přesně jeden rok. Blíží se období, které je časem bilancování a zamyšlení nad uplynulým rokem a zároveň časem plánů a předsevzetí do budoucna. Nejprve mi tedy dovolte zhodnotit rok 2005 z pohledu nákladní dopravy. České dráhy se stále více profilují jako moderní dynamická společnost a přibližují se k zákazníkům. I přes částečný pokles si pořád udržujeme významný podíl na přepravním trhu mezi ostatními druhy dopravy a také důstojnou pozici mezi dalšími evropskými železničními dopravními podniky. Podařilo se nám úspěšně zahájit přepravy automobilů vyrobených v nové kolínské automobilce, rozvíjí se systémový vlak ADRIA určený pro zásilky z České republiky do Chorvatska, ve spolupráci se spedičními firmami se nám podařilo vyvézt do Evropské unie značné množství obilí. Přibyly další vlaky kombinované dopravy, nové jsou rovněž přepravy betonových dílců z Postoloprt, odsiřovacích sorbentů do Citic atd. Potěšující je, že se kvalitní nabídkou podařilo navýšit přepravy tříděného obchodního uhlí, které doposud jezdilo po silnici. Samozřejmě ne vše se dařilo podle našich představ. Například nedostatek vhodných vozů na uhlí ztížil před koncem roku situaci u nakládky všem dodavatelům tohoto paliva. Úplně ideální nebylo ani dodržování jízdního řádu nákladních vlaků mezi vlakotvornými stanicemi. Chyby se budeme v příštím roce snažit napravit. Podnikatelský plán Českých drah v nákladní dopravě předpokládá pokračování modernizace vozového parku. Chceme se zaměřit na nabídku kvalitních a komplexních logistických služeb prostřednictvím logistických center, budovaných ve spolupráci s regiony a dalšími dopravci, nebo středisek doplňkových přepravních služeb. Prioritou bude samozřejmě přeprava zboží po železnici, ale tam, kde to bude výhodnější, musíme být schopni nabídnout jinou alternativu. Ale dost slov, pokud zůstanete našimi zákazníky i v dalším roce, přesvědčíte se o tom, že to nebyly jen plané sliby. Na závěr mi dovolte, abych Vám, všem našim zákazníkům, popřál mnoho pracovních i osobních úspěchů, samozřejmě i hodně zdraví a v neposlední řadě také spokojenost se službami největšího českého železničního dopravce, Českých drah, a.s. Všem železničářům pak přeji, aby spokojenost s jejich službami byla alespoň taková jako doposud a aby žádný ze zákazníků nebyl nucen hledat služby jiného dopravce. Petr ZIKMUND zástupce ředitele odboru nákladní dopravy a přepravy pro obchod str. 2 TRANSPORT A LOGISTIKA 2005 První říjnový týden se jihomoravská metropole Brno stala útočištěm tisíců návštěvníků z několika desítek zemí Evropy i dalších kontinentů světa... str. 4 EASTLOG MEZINÁRODNÍ FÓRUM LOGISTIKY A DOPRAVY Není tomu ještě ani půl roku, co byl úspěšně zrealizován osmý ročník mezinárodní fóra logistiky a dopravy EASTLOG, a již se chystá ročník devátý... str. 5 ČISTÉ VOZY NA UHLÍ Hnědé a černé uhlí patří mezi substráty, o nichž se lidé domnívají, že je lze naložit do čehokoliv. Opak je však pravdou... str. 8 PŘEPRAVA MIMOŘÁDNÝCH ZÁSILEK PO ŽELEZNICI Za mimořádné zásilky se na železnici považují zásilky věcí, jež vyžadují vzhledem ke svým vnějším rozměrům, hmotnosti nebo povaze zvláštní způsob zacházení během přepravy. Zásilky vyžadují odlišné podmínky ze strany drážních zařízení a ze strany použité řady vozu... str. 11 ZAJÍMAVÉ PŘEPRAVY V průběhu letošního září mohli cestující projíždějící stanicí Praha-Uhříněves pozorovat na jedné z manipulačních kolejí čilý ruch... str. 16 ŘEPA, MLÉKO, DOBYTEK, ANEBO CO VŠE SE PŘEPRAVOVALO PO ŽELEZNICI Hlavním úkolem pro první železnici na našem území koněspřežku z Českých Budějovic do Lince byla přeprava hornorakouské soli a dalšího zboží... 1

2 VELETRHY Transport a Logistika 2005 První říjnový týden se jihomoravská metropole Brno stala útočištěm tisíců návštěvníků z několika desítek zemí Evropy i dalších kontinentů světa. Tentokrát nebyl středem pozornosti ani překrásný hrad Špilberk či malebné historické Náměstí Svobody, ale davy lidí za krásného slunečného počasí proudily kmodernizovanému areálu brněnského výstaviště. To bylo od 3. do 7. října dějištěm již 47. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu a 3. mezinárodního veletrhu Transport a Logistika. Zejména ten poutal pozornost Českých drah, a.s., neboť jsou v posledních letech jeho pravidelným účastníkem. Transport a Logistika svým třetím ročníkem potvrdil pozici oborové veletržní špičky v zemích střední a východní Evropy, o čemž svědčí i nárůst vystavovatelů na 210, z toho bylo 60 zahraničních účastníků ze 17 zemí. Oba veletrhy jsou opravdu mimořádnou příležitostí kprezentaci výrobků a služeb významných domácích i zahraničních firem, ale i těch nově se prosazujících na evropských a světových trzích. Pojďme si ještě připomenout základní statistické údaje letošního ročníku. Modernizovaný areál brněnského výstaviště na čisté výstavní ploše m 2 přivítal více než vystavovatelů ze 33 států světa. Expozice zaplnily všechny pavilony včetně galerií, novou montovanou halu U i velkou část nekrytých výstavních ploch. Mezi více než 100 tisíci návštěvníky převažovali odborníci a zástupci vrcholového managementu. Veletrhy charakterizoval vysoký zájem ze zahraničí, o čemž jasně vypovídá nárůst podílu zahraničních vystavovatelů na 37 %, což představovalo celkem 830 firem. I podíl zahraničních návštěvníků přes 12 %, znamenal rekord. České dráhy, a.s. patřily na veletrhu Transport a Logistika k významným a nepřehlédnutelným vystavovatelům a představily se hned v několika rolích. Expozice Českých drah, a.s., nesoucí stěžejní logo ČD Cargo, byla zaměřena na nákladní dopravu. V pavilonu A byl právě jednou z dominant patrový stánek ČD Cargo o rozloze 60 m 2 realizovaný odborem komunikace GŘ ve spolupráci s odborem nákladní dopravy a přepravy. Technické zabezpečení a servis zajišťovala dceřiná společnost ČD-Telematika, a.s., i včetně prezentace nabídky svých služeb v oblasti softwarového řešení v osobní a nákladní dopravě. Stěžejní byla komplexní nabídka služeb v konvenční a kombinované dopravě Českých drah, a.s., která je mezi odbornou veřejností známa právě pod obchodním označením ČD Cargo. Po celý veletržní týden byli návštěvníkům veletrhu kdispozici obchodní zástupci ČD Cargo, včetně vedoucích jednotlivých přepravních komodit, vedení odboru nákladní dopravy a přepravy v čele s ředitelem Oldřichem Mazánkem, a dále pracovníci odboru komunikace GŘ pod vedením ředitele Zbyňka Honyse. Význam a prestiž prezentace Českých drah, a.s., na veletrhu podtrhla i účast vrcholového managementu v čele s generálním ředitelem Josefem Bazalou a náměstkem GŘ pro nákladní dopravu Rodanem Šeneklem. Kromě toho navštívili expozici a celý veletrh i další členové představenstva v rámci výjezdního zasedání. Letošní ročník se těšil i mimořádnému zájmu politických a hospodářských špiček z ČR i zahraničí. Mezinárodní strojírenský veletrh zahájil premiér Jiří Paroubek, který přicestoval v čele početné vládní a parlamentní delegace, mezi dalšími významnými hosty byl také evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik a veletrh Transport a Logistika zahájil prezident Evropské logistické asociace Graham Ewer. Významní hosté navštívili i expozici ČD Cargo, připomeňme zejména návštěvu ministra dopravy Milana Šimonovského a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha. Další z výrazných rolí působení Českých drah, a.s., na letošním veletrhu byly i představení a křest prototypu nové motorové jednotky pro regionální osobní železniční dopravu REGIONOVA v expozici výrobce, společnosti Pars nova Šumperk. Veletrh byl dějištěm i mimořádně bohatého doprovodného programu s více než padesáti odbornými přednáškami. K nejprestižnějším akcím patřil sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR s výraznou účastí členů vlády ČR. Poprvé se v rámci veletrhu Transport a Logistika uskutečnila i tradiční Mezinárodní logistická konference, což se příznivě odrazilo na účasti a zájmu odborné veřejnosti. Ani zde České dráhy, a.s., nemohly chybět a prezentovaly se přednáškou náměstka GŘ pro nákladní dopravu Rodana Šenekla. Týden prožitý na brněnském výstavišti opět potvrdil trend posledních let, kdy veletrhy přestávají být jen pouhou prezentací firem a show pro návštěvníky, ale stávají se prostorem pro velmi četná, důležitá a konkrétní obchodní jednání i prostorem pro získání nových i tzv. náhodných kontraktů. Nejen z tohoto pohledu lze hodnotit účast Českých drah, a.s., na letošním ročníku veletrhu Transport a Logistika velice úspěšně. To potvrdil nespočet obchodních jednání se stávajícími i potenciálními zákazníky nákladní přepravy Českých drah, a.s. ČD Cargo, velký zájem odborné a laické veřejnosti o informace a expozici ČD a zejména nově uzavřené přepravní kontrakty. To vše podpořené tradiční vysokou návštěvností veletrhu a pěkným počasím pozdního babího léta. Prezentace Českých drah, a.s., na veletrhu byla dalším úspěšným marketingovým počinem nově utvořeného odboru komunikace GŘ. Zdeněk ŠILER Odbor komunikace 2

3 VELETRHY TRAKO Gdaňsk Po úspěšném veletržním vystoupení Českých drah, a.s., v Brně se veletržní tým následně přesunul téměř o tisíc kilometrů na sever až kbaltskému moři. Nejen pro Poláky historicky významné přístavní město Gdaňsk (pro znalce historie Danzig) se stalo dějištem dalšího odborného mezinárodního dopravního veletrhu. Na místním městském výstavišti se konal ve dnech 12. až 14. října již 6. ročník mezinárodního železničního veletrhu TRAKO Pro České dráhy, a.s., to bylo na tomto veletrhu premiérové vystoupení. Veletrh TRAKO se svým rozsahem sice nemůže rovnat ktěm největším v Evropě, ale přesto si za dobu své existence vydobyl dobré renomé a účast Českých drah, a.s., měla svoje opodstatnění, neboť polské území skýtá mnoho možností pro získání nových přepravních zakázek. Rail#tec 2005 Expozici opět realizoval odbor komunikace GŘ ve spolupráci s odborem nákladní dopravy a přepravy a za bezproblémovou technickou podporu patří dík Martinu Sieglovi a Rostislavu Horákovi z dceřiné společnosti ČD-Telematika, a.s. V patrové expozici prezentovali nabídku služeb nákladní přepravy obchodní zástupci ČD Cargo, mnoho jednání probíhalo jak na stánku, tak i mimo něj. Těchto jednání se zúčastnil především ředitel odboru nákladní dopravy a přepravy Oldřich Mazánek. Nemalou měrou se na úspěšném veletržním vystoupení podílel i generální zástupce Českých drah, a.s., ve Varšavě Miroslav Klich a jeho zástupce Zbyszek Waclawik. Úspěšné vystoupení na veletrhu ještě podtrhl svojí účastí náměstek GŘ pro nákladní dopravu Rodan Šenekl, jehož přítomnost velice ocenili zástupci pol- ských přepravců i ostatních vystavovatelských firem a během jediného dne stráveného na výstavišti absolvoval nespočet obchodních schůzek a jednání. Ve dvou vystavovatelských halách a na volném prostranství se představilo přes 200 vystavovatelů z 19 zemí, z toho téměř dvacítka z České republiky. Dominantní domácí expozicí byla rozhodně expozice holdingu PKP, ze zahraničních ktěm největším a nejzdařilejším patřil i velmi pěkně graficky ztvárněný stánek Českých drah, a.s. Proto přece jen trochu zamrzelo jeho nepříliš vhodné umístění ze strany organizátorů veletrhu. Ani to však nemohlo zkazit celkově velmi dobrý dojem z premiérového vystoupení Českých drah, a.s., na gdaňském výstavišti. Zdeněk ŠILER Odbor komunikace Výstaviště Westfalenhallen Dortmund, Na 5. mezinárodním setkání železničního odvětví na špičkové úrovni, které přivítalo počátkem listopadu dortmundské výstaviště, nemohla chybět ani prezentace Českých drah, a.s. Letošní ročník veletrhu byl pro české vystavovatele o to významnější a prestižnější, neboť právě Česká republika se stala spolu se Švýcarskem partnerskou zemí letošního ročníku. Veletrh byl nejen velmi dobrou příležitostí pro prezentaci firem, ale také důležitou společensko-politickou událostí. Tomu odpovídala i reprezentativní účast železničních odborníků a politiků. Za Českou republiku jmenujme náměstka ministra dopravy Vojtěcha Kocourka a generálního ředitele Českých drah, a.s., Josefa Bazalu, z pořádající země spolkového ministra dopravy, výstavby a bydlení Německa Manfreda Stolpeho a ministra pro výstavbu a dopravu spolkové země Porýní - Vestfálsko Oliwera Wittkeho. Třídenní veletrh provázel bohatý doprovodný program, v němž hrála významnou roli právě Česká republika. První den po slavnostním zahájení veletrhu se v rámci mezinárodního otevřeného fóra na téma Dopravní politika je průmyslovou a ekonomickou politikou investice v dopravě vytváří růst a stabilitu prezentovali již zmiňovaní představitelé ministerstva dopravy a Českých drah, a.s. Po oficiální mezinárodní tiskové konferenci patřil odpolední blok doprovodného programu českému fóru na téma Bez hranic mobilní: Jak už dnes funguje v nové Evropě malý hraniční dopravní provoz; integrované dopravní systémy. Zde se v odborné diskusi vystřídali přestavitelé Svazu dopravy, ACRI, ROPIDu, osobní dopravy Českých drah, a.s., ŠKODY Transportation (ČKD Vagonka) a KPM Konsult. Druhý den byl Národním dnem ČR. Po slavnostním přípitku ve společné expozici České republiky v rámci workshopu probíhaly multimediální prezentace českých firem a podnikatelských subjektů a celý český národní veletržní den příjemně zakončil slavnostní koktejl a následný galavečer. I závěrečný den veletrhu provázela českou expozici multimediální prezentace podniků železničního průmyslu, příjemnou atmosféru dotvářela pravidelná hudební produkce cimbálové muziky a česká hospoda s ochutnávkami vína a tradičními českými pochoutkami. Na dortmundském výstavišti se během tří listopadových dnů představilo na výstavní ploše přes metrů čtverečních více než 300 vystavovatelů, v české expozici potom na dvě desítky firem, z nichž dominantní část tvořila právě expozice Českých drah, a.s., kde byla prezentována zejména nabídka služeb v oblasti nákladní dopravy a přepravy ČD Cargo. Celou realizaci účasti Českých drah, a.s., zajistil spolu s oficiálním realizátorem české účasti odbor komunikace GŘ. I když veletrh Railtec patří svým rozsahem spíše mezi akce regionálního charakteru, věříme, že vzhledem kvýraznému politicko-společenskému podtextu byl přínosem v upevnění pozice Českých drah, a.s., na evropském dopravním trhu a v navázání nových kontaktů s potenciálními obchodními partnery. Zdeněk ŠILER Odbor komunikace 3

4 LOGISTIKA EASTLOG mezinárodní fórum logistiky a dopravy Není tomu ještě ani půl roku, co byl úspěšně zrealizován osmý ročník mezinárodní fóra logistiky a dopravy EASTLOG, a již se chystá ročník devátý. Organizátor Atoz Event vsadil po pozitivních ohlasech letošního roku znovu na jarní termín EASTLOG 2006 se uskuteční ve dnech 19. až 21. dubna 2006, opět v osvědčených prostorách hotelu Diplomat Praha. Fórum bude pokračovat v započaté tradici setkávání logistických odborníků, nabídne jedinečné příležitosti k navázání nových kontaktů a upevnění těch stávajících, ke sdílení zkušeností, výměně názorů a načerpání informací o aktuálních logistických trendech a úspěšných projektech posledních let. Pestrý třídenní program fóra nabídne zcela profesionální pohled a informace pro developery, investory, supply chain managery a odborníky se zaměřením na spedici, skladování, distribuci či informační technologie. Vedle maratonu přednášek na konferenci a workshopech budou moci účastníci volně navštěvovat veletrh, doprovodný odborný program, společně si prohlédnout významná logistická centra nebo strávit příjemný čas na večerním business mixeru. Praktické konference a workshopy Konference a workshopy otevřou aktuální témata z logistiky a dopravy ve středoevropském regionu. Zatímco první konferenční den bude rozebírat logistické trendy, development a supply chain management ve střední Evropě, druhý den bude věnován několika praktickým workshopům. Centrálními tématy workshopů budou případové studie úspěšných aktuálních logistických projektů, komplexní logistické služby, lidské zdroje v logistice, informační technologie, vybavení pro logistiku a samozřejmě stále aktuální téma dopravy, které je základním kamenem logistiky. Specializovaný veletrh, business mixer a exkurze do logistických center Další bod programu představuje odborný veletrh s přibližně 60 vystavovateli, na kterém se představí významní hráči logistického trhu v České republice i zahraničí. Zastoupeny budou logistické služby, dopravci a speditéři, IT dodavatelé, manipulační technika, regálové systémy a další obory. Na účastníky čeká rovněž neformální večerní party ve stylu oblíbeného business mixeru a návštěva několika významných logistických center. Samozřejmostí fóra EASTLOG je bohatý doprovodný program veletrhu (prezentace vystavovatelů, meeting servis, logistics providers forum, doprovodné workshopy ) volně přístupný všem návštěvníkům. GEFCO Česká republika s.r.o. se účastní fóra EASTLOG již několikátým rokem. Jelikož naše zkušenosti z minulých ročníků byly jen dobré, rozhodli jsme se letos stát se Zlatým Sponzorem, neboť oceňujeme pozitivní přínos akce pro prezentaci a image firmy. Jako každý rok i v roce 2005 jsme velmi přivítali tuto příležitost pro setkání se stávajícími klienty a k navázání nových kontaktů. Celková organizace, konference i přednášející byli již tradičně na vysoké úrovni. Vzhledem k faktu, že naše očekávání do tohoto projektu vložená nebyla zklamána, předpokládáme, že ani příští ročník se bez naší účasti neobejde.", uvedl na adresu osmého ročníku fóra EASTLOG Christophe de Korver, generální ředitel GEFCO Česká republika s.r.o. Fórum EASTLOG je mediálně podporováno řadou odborných titulů českého i zahraničního trhu (Systémy logistiky, Zboží & Prodej, Svět Balení, Dopravné noviny Transport, International Transport Journal ). Zlatým sponzorem akce je přední dodavatel manipulační techniky BT Česká republika. Vzhledem kvelkým ohlasům posledního ročníku činí očekávaná účast devátého ročníku fóra EASTLOG 1000 logistických odborníků z celé střední Evropy. Veškeré informace k fóru EASTLOG je možné nalézt na ATOZ EVENT, s. r. o. Irena Šašková 4

5 ZAJÍMAVOSTI Čisté vozy na uhlí Kamerový systém na příjezdové koleji v Karviné - dolech Vzájemná spolupráce je na předávacím kolejišti nezbytná Hnědé a černé uhlí patří mezi substráty, o nichž se lidé domnívají, že je lze naložit do čehokoliv. Opak je však pravdou. Zákazníci požadují dodávky paliva zbaveného všech nežádoucích příměsí. Proto vozy určené pro nakládku černého uhlí do koksoven musí být perfektně čisté. Stejná situace je dnes i u maloodběratelů. Odběratelé černého uhlí byli dosti dlouhou dobu znepokojeni znečištěním paliva různými příměsemi nebo i nežádoucími předměty. Tato kontaminace byla zapříčiněna především nedostatečnou čistotou železničních vozů. Tlak na dodavatele černého uhlí akciovou společnost OKD byl značný; počet reklamací vůči producentům paliva narůstal. Přitom je jasné, že uhlí bylo znečištěno cizorodými předměty, jejichž výskyt je při výrobním procesu (těžbě, úpravě, nakládce) zcela vyloučen. Nakládací místa zpřísnila pohled na čistý vůz", což se zákonitě projevilo v častém vracení nevhodných vozů zpět za nemalých provozních nákladů jak vlečkaře, tak i Českých drah, a.s. Z výše uvedených důvodů bylo koncem roku 2001 rozhodnuto vybudovat na náklady vlečkaře ve stanici Karviná-doly zařízení umožňující monitorovat čistotu vozů. Výběr lokality nebyl náhodný. Stanice akciové společnosti OKD-Doprava je dnes největší předávací z vleček OKD- Doprava na ČD v oblasti Karviné. Rozjíždějí se odtud vlaky s uhlím nejen pro tuzemský trh, ale i do SRN, Rakouska, Polska nebo na Slovensko. Monitorovací zařízení bylo instalováno na jedné z příjezdových kolejí. Každá souprava vozů řady Ea musí projet speciálním rámem, na němž jsou umístěny čtyři kamery. První snímá boky vozů s jejich čísly, další dvě snímají vozy shora a kontrolují jejich čistotu. Poslední, čtvrtá kamera, monitoruje celé zařízení a zabezpečuje je např. proti poškození nebo odcizení. Přenesený obraz sledují na monitoru pracovnice tranzita OKD-Doprava, které následně rozhodují o případném vyřazení konkrétních vozů. Záznam kamer je zároveň ukládán na videokazetu a kdykoliv lze dohledat, v jakém stavu vůz knakládce přijel. Aby byl obraz kamer zřetelný, musí vlakové soupravy projíždět monitorovacím zařízením sníženou rychlostí do 5 km/hod. Celý prostor je osvětlen. Kontrolovány jsou pouze soupravy vysokostěnných Ea vozů, u samovýsypných vozů řady Falls, které jsou určeny pouze pro přepravy uhlí, se znečištění jinými substráty nepředpokládá. Znečištěné vozy jsou ze soupravy vyřazeny a přistaveny na jednu ze dvou zvláštních kolejí, kde je najatá firma dočišťuje. A co všechno se dá ve vozech najít? Pelety železné rudy, zbytky dřeva, ale také různé odpadky (PET láhve, konzervy apod.) vhozené do vozů lidmi např. z mostů. Pravidelně je nutné dočišťovat slovenské uhláky", ve kterých byla na Ostravsko dovezena železná ruda a které jsou využívány pro zpětnou přepravu černého uhlí do hutí v Hanisce pri Košiciach. Vyčištěné vozy jsou pak náležitostmi OKD-Dopravy přistaveny na jednotlivá nakládací místa. Akciová společnost OKD-Doprava patří k největším konkurentům Českých drah, a.s. na kolejích SŽDC. Zde v Karviné je však nutná úzká spolupráce obou subjek- Kamera snímající čísla vozů Monitor s obrazy všech kamer snímajících železniční vozy Jedině čistý vůz může být přistaven k nakládce tů vedoucí ke spokojenosti zákazníků odběratelů paliva i přepravců. Michal ROH vedoucí odd. analýzy nákladní dopravy 5

6 ZAJÍMAVOSTI Obchodní aktivity v mezinárodní přepravě Setkání lokomotiv ČD a ITL v Bad Schandau (Foto ITL) Devadesátá léta 20. století odstartovala řadu změn na do té doby zakonzervovaném evropském dopravním trhu, ovládaném národními železničními společnostmi. V tomto období vznikla celá řada privátních železničních podniků, které začaly atakovat nejlukrativnější přepravy zboží v ucelených vlacích. Nejprve na tuzemských trzích, ale se vstupem České republiky do Evropské unie se tyto společnosti začaly zajímat i o přepravy mezinárodní. České dráhy musely přehodnotit svoji obchodní politiku, jestliže nechtěly pouze přihlížet, jak vlaky konkurenčních dopravců projíždějí přes hranice. Rozběhla se náročná jednání o cenových i provozních podmínkách vzájemné spolupráce. Jednou z prvních vlaštovek byla spolupráce se společností ITL Eisenbahngesellschaft m.b.h. se sídlem v saských Drážďanech, resp. s její českou pobočkou ITL Železniční společnost Praha s r.o. Předávka nákladních vlaků tomuto dopravci probíhala v rámci pilotního projektu Českých drah v gesci Ministerstva dopravy České republiky nejprve přes pohraniční přechodovou stanici Rumburk. Protože vozba vlaků k této stanici je po obou stranách Vlak s hnojivy dorazil do pohraniční přechodové stanice Kúty. hranice trakčně velice náročná, snaha ITL byla jednoznačná - přesměrovat tyto vlaky na pohraniční přechodovou stanici Děčín. Po splnění všech zákonem stanovených podmínek a předpisů ČD, a.s., jako provozovatele dráhy, nic nebránilo tomu, aby byl 4. dubna 2005 v železniční stanici Bad Schandau předán firmě ITL první kontejnerový vlak mířící z Prahy - Žižkova do Hamburku. Přepřah v Bad Schandau byl proveden na základě smlouvy uzavřené mezi oběma železničními dopravními podniky proto, že ITL nevlastní vícesystémové elektrické lokomotivy, které mohou zajíždět do České republiky (rozdílnost trakčních soustav). Ke kontejnerovým vlakům postupně přibyly vlaky s obilím a chemickými produkty. Podobně probíhá předávání vlaků i na dalších hraničních přechodech. Již delší dobu spolupracují České dráhy na hraničních přechodech v Kútech a Horní Lidči s BRKS. Za touto zkratkou se skrývá Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť firma, která nejprve začala provozovat osobní dopravu na záhorských lokálkách a později se jí kvalitou a především cenou nabízených služeb podařilo proniknout do segmentu nákladní dopravy. Zkušební přepravy cementu do Maďarska a přepravy banánů následovaly zásilky hutního zboží na vlaku ADRIA. Ve spolupráci s BRKS byla 5. září 2005 zahájena realizace zajímavých přeprav hnojiv dovezených do Bratislavy lodí po Dunaji. Vlak o celkové hmotnosti téměř dva tisíce tun byl složen ze čtyř skupin vozů, určených pro různé zákazníky v České republice. V ucelené podobě byl veden z Bratislavy- Páleniska přes ÚNS, hlavní stanici a Kúty do Břeclavi, kde byl rozdělen na jednotlivé směry a vozy pak s Českými drahami pokračovaly vlakotvorně ke svému cíli. Od dubna je smluvním partnerem Českých drah, a.s., dopravce LogServ, který z pověření koncernu Voest Alpine převzal na rakouském území dopravu černého uhlí ke koksování do železárenského komplexu v Linci. První vlak předaly České dráhy, a.s., výše uvedené společnosti v Summerau také 4. dubna Týdně je tedy přes tento přechod přepraveno cca 22 tisíc tun uhlí. Říjnový veletrh TRAKO v Gdaňsku byl místem setkání managementu nákladní dopravy ČD nejen se zástupci PKP Cargo, ale také s představiteli privátních dopravců, kteří mají eminentní zájem o spolupráci s ČD. Cíle těchto nových aktivit jsou jasné - nabídka kvalitních a komplexních služeb, urychlení přeprav a v neposlední řadě samozřejmě udržení pozice Českých drah, a.s., na dopravním trhu. V dnešní době mají šanci na úspěch jen silné subjekty a je důležité, že České dráhy, a.s., jsou za seriózní a spolehlivé obchodní partnery považovány také zahraničními železničními dopravními podniky. Jedině díky této skutečnosti a flexibilitě nebudeme muset v pohraničních přechodových stanicích v blízké budoucnosti jen přihlížet předávce zboží mezi privátními dopravci bez účasti ČD. Michal ROH vedoucí oddělení analýzy nákladní dopravy Lokomotiva ČD ve stanici Summerau se připravuje na odstoupení od uceleného vlaku s uhlím, na který vzápětí najede lokomotiva dopravce LogServ 6

7 ÎELEZNIâNÍ VOZY Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů Cílem nových opatření je přizpůsobit způsob výměny nákladních vozů v mezinárodním provozu všem aktuálním skutečnostem, vycházejícím z evroppoužívání VSP v této oblasti, probíhají v současné době práce na náhradním modelu a metodice, která dovolí další používání většiny existujících dokumentačních a zúčtovacích postupů (vyúčtování přepravného, poplatků za použití vozů). Tím by mělo být dosaženo, aby tento náhradní model byl použitelný v celé Evropě, postupně se transformoval na model deklarovaný ve VSP a stal se novým evropským standardem pro používání a výměnu nákladních vozů mezi železničními podniky a držiteli vozů. V rámci těchto prací je také řešena problematika mezinárodní elektronické výměny dat o nákladních vozech a zásilkách, nutná pro realizaci nových podmínek. Valné shromáždění UIC a Fórum pro nákladní přepravu schválily 28. června a 1. července 2005 Všeobecnou smlouvu o používání nákladních vozů (VSP)*), která má vstoupit v platnost dnem 1. ledna VSP nahradí jako rámcová smlouva opatření, která až dosud upravovala výměnu vozů v nákladní přepravě mezi železničními podniky, zejména ustanovení Úmluvy RIV (Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů mezi železničními podniky RIV 2000) a Vyhlášek UIC 433 (Všeobecné jednotné podmínky pro uvádění P-vozů do provozu a jejich používání) a 992 (Rozpodílování škod způsobených používáním nebo oběhem P-vozů mezi železniční podniky). Nový režim výměny nákladních vozů bere v úvahu nové skutečnosti v oblasti liberalizace a konkurence mezi operátory v železniční nákladní dopravě v Evropě. Přípravné práce a vlastní zpracování VSP a dalších souvisejících dokumentů provedly pracovní skupiny složené ze zástupců UIC (vč. železničních podniků) a ERFA, sdružení nových evropských operátorů v oblasti železniční nákladní přepravy. Úzce spolupracovali i zástupci UIP, mezinárodního svazu vlastníků soukromých vozů. ské politiky liberalizace a narůstající konkurence mezi operátory. Nová opatření se tedy budou vztahovat na nákladní vozy všech typů podniků v oblasti železniční nákladní přepravy; v současné době se jedná o cca vozů patřících železničním podnikům a cca nákladních vozů soukromých. Z nových opatření VSP vyplývá zcela odlišná komerční logika pro používání, provoz a výměnu nákladních vozů, než tomu je podle dosud platné a používané metodiky. Aby byl umožněn plynulý a bezproblémový přechod kplnému Pokud se týká přechodného období, v němž bude probíhat řešení nového modelu, budou ČD po dohodě a ve spolupráci s ostatními železničními podniky RIV řešit situaci uzavíráním dvojstranných dohod, které v období od umožní vzájemně i nadále zachovávat základní pravidla komerční logiky RIV *) Allgemeiner Verwendungsvertrag von Güterwagen (AVV) Contrat uniforme d utilisation des wagons (CUU) Oldřich HERMAN vedoucí oddělení hospodaření nákladními vozy 7

8 OBCHODNÍ AKTIVITY Přeprava mimořádných zásilek po železnici - zásilky přepravované v železničních vozidlech o rozchodu 1520 mm, převázaných na rozchod 1435 mm a přeprava těchto vozů samotných. V mezinárodní přepravě mezi normálněrozchodnými železničními podniky a železničními podniky s rozchodem 1520 mm se za mimořádné zásilky navíc považují: - zásilky, jejichž hmotnost přesahuje 60 tun, u přeprav do Vietnamu 20 tun, - zásilky na hlubinových vozech s překládáním, - zásilky, které v přepravě s překládáním jsou delší než 18 m, v přepravě do Vietnamu delší než 12 m, - zásilky železničních kolejnic a kruhové armovací oceli delší než 30 metrů. Za mimořádné zásilky se na železnici považují zásilky věcí, jež vyžadují díky svým vnějším rozměrům, hmotnosti nebo povaze zvláštní způsob zacházení během přepravy. Tyto zásilky vyžadují odlišné podmínky jak ze strany drážních zařízení, tak ze strany použitého druhu vozu. V základním členění můžeme mimořádné zásilky rozdělit na zásilky s překročením ložné míry (PLM), zásilky s mimořádnou hmotností a zásilky s mimořádnou délkou. Zásilky s mimořádnou délkou Za dlouhé zásilky se považují zásilky: - které svoji délkou přesahují krajní nápravu nebo otočný čep podvozkového vozu o délku uvedenou v následující tabulce, - u nichž náklad spočívá na dvou nebo více vozech s opleny, - ohebných ložných jednotek o délce přes 36 m na více vozech bez oplenů. Posouzení možnosti přepravy mimořádných zásilek a stanovení přepravních podmínek Podmínky pro přepravu mimořádných zásilek, jakož i rozhodnutí, je-li zásilka díky své povaze po dráze přepravitelná, určuje ústřední registr pro mimořádné zásilky - URMIZA. Zásilku a možnosti její přepravy posuzuje na základě Žádosti o souhlas kpřepravě mimořádné zásilky. Podle povahy zásilky projedná URMIZA možnosti přepravení PLM (zásilky s překročením ložné míry) Za zásilky s PLM jsou považovány zásilky, které byť i na části přepravní cesty přesahují svým rozměrem platnou ložnou míru pro dotyčnou trať, zásilky, u kterých není dodrženo předepsané omezení ložné šířky (viz Příloha II k RIV Svazek 1, tabulka 1, 2). Ložná míra je zjednodušeně řečeno obrys, tvarem podobný železničnímu vozu, který nesmí být rozměry zásilky překročen. Zásilky s mimořádnou hmotností Z tohoto pohledu se jedná o zásilky: - které překračují stanovenou traťovou třídu zatížení pro dotyčnou trať nebo jen na části stanovené přepravní cesty (viz Příloha II kriv, Svazek 3), - na vozech s více než osmi nápravami, a to i tehdy, mají-li označení RIV, - které vzhledem k poloze těžiště nákladu vyžadují zvláštní opatření, - které nemohou být přepraveny až do stanice určení bez překládky, jestliže hmotnost jednotlivých kusů je větší než 25 tun, nebo jsou naloženy na hlubinovém voze. rozvor, nebo vzdálenost otočných čepů náklad přesahuje o více než: 6 m 3,5 m 7 m 4 m 8 m 4,5 m 9 m 5 m 10 m 5,5 m 11 m 6 m 12 m a více 6,5 m ( Příloha II k RIV, Svazek 1, Přípojek VII) Ostatní zásilky - zásilky, které svým zajištěním neodpovídají ustanovením Směrnic o nakládání zboží do železničních nákladních vozů (viz Příloha II kriv, Svazek1 a 2) a pro které nebyla vydána zvláštní ustanovení, např. Příklady k nakládání, - v mezinárodní přepravě zásilky kolejových vozidel na vlastních kolech a speciálních vozidel, která jsou sama předmětem přepravní smlouvy a nemají označení RIV nebo RIC nebo pokud nemají v rastru přechodnosti označení železničních podniků zúčastněných na přepravě, z hlediska průchodnosti zásilky, přepravních a dopravních podmínek. Množství a závažnost přepravních podmínek má vliv jak na dobu přepravy, tak i na její cenu. Žádost o souhlas k přepravě mimořádné zásilky Tuto žádost může zájemce o přepravu v současné době předložit URMIZE přímo, nebo prostřednictvím pracovníků odboru nákladní dopravy a přepravy. Kontakty a adresy jsou uvedeny na konci tohoto článku. O povolení přepravy mimořádných 8

9 zásilek musí zájemce o přepravu požádat s předstihem, a to zvlášť pro každý jednotlivý případ. Požadavek na přepravu mimořádné zásilky podává žadatel vždy písemně tiskopisem Žádost o souhlas k přepravě mimořádné zásilky (dále v textu Žádost) v dostatečném předstihu před zamýšleným termínem přepravy. V případě vnitrostátních přeprav se za dostatečnou dobu považuje 14 dní. V mezinárodní přepravě, v souvislosti s podmínkami dohodnutými s ostatními železnicemi, se za dobu pro předložení žádosti v dostatečném předstihu považuje 30 dní a v mezinárodní přepravě s překládkou na jiný rozchod 3 měsíce. U extrémně velkých nebo těžkých zásilek se za dostatečnou dobu považují 1-3 měsíce podle povahy a rozměrů zásilky. Žádost lze poslat prostřednictvím železniční stanice, přímo na jednu z adres uvedených v žádosti, případně prostřednictvím pracovníků odboru nákladní dopravy a přepravy. Jednou žádostí lze požadovat přepravu mimořádné zásilky pouze na jednom druhu (řadě) vozu (vyjma zásilek dlouhých nedělitelných předmětů naložených na více vozech a zásilky s ochrannými vozy) a jedné stanice odesílací a určení. Žádost vyplňuje žadatel podle předtisku, ve kterém jsou podrobně uvedeny vysvětlivky k jednotlivým bodům. Pro posouzení zásilky je přitom důležité vyplnit co nejpodrobněji požadované údaje. Obzvlášť velkou pozornost je nutno věnovat při vyplňování žádosti o přepravu zásilky s PLM náčrtku zásilky. Ten je velice důležitý při stanovení vlastních přepravních podmínek a s nimi spojeným určením ceny. Nepatrné zkosení či výstupek na zásilce může mít nemalý vliv na přepravitelnost zásilky, popřípadě na stanovení ceny přepravy. Cena přepravy je tak mnohdy stanovena na základě maximálních rozměrů zásilky, jejíž nákres plně neodpovídá reálnému obrazu zásilky uložené na voze, při jehož věrném zobrazení by počet omezujících podmínek a výsledná cena přepravy mohly být nižší. Dalším velice důležitým faktorem, ovlivňujícím cenu přepravy mimořádných zásilek je správně zvolený typ vozu. Volba vozu by měla být ideální jak z pohledu rozměrů zásilky tak například i z pohledu hmotnosti zásilky a rozdílu tarifních sazeb mezi dvoua vícenápravovými vozy. O výsledku projednání žádosti je žadatel zpraven vždy písemně Rozhodnutím o žádosti na přepravu mimořádné zásilky, v němž jsou stanoveny podmínky pro nakládku (odbavení) mimořádné zásilky a doba její platnosti, které jsou závazné. ČD přepraví ročně zhruba 1600 mimořádných zásilek a pracovníci Českých drah s touto problematikou svým zákazníkům rádi poradí a pomohou. V souvislosti s plánovaným vznikem podniku ČD Cargo, jehož součástí by již neměl být URMIZA, stanovuje již dnes cenu za přepravu mimořádných zásilek odbor nákladní dopravy a přepravy. S Vašimi dotazy, případně zájmem o konkrétní přepravu a její podmínky či ocenění se můžete obracet na níže uvedené kontakty: URMIZA Praha nábř. L. Svobody 1222/12, PRAHA 1 Tel.: , Fax : URMIZA Olomouc Nerudova 1, OLOMOUC Tel.: Fax: České dráhy, a. s. Generální ředitelství Odbor nákladní dopravy a přepravy Oddělení obchodu v nákl. přepravě Ing. Michael Andrle nábř. L. Svobody 1222/12, PRAHA 1 Tel.: , Fax: Ing. Bronislav Czeczotka 30. dubna Ostrava Tel.: , Fax: Michael ANDRLE oddělení obchodu v nákladní přepravě 9

10 TARIFY XVI. tarifní konference o Mezinárodním železničním tranzitním tarifu Afgánistánu tranzitem přes Uzbekistán nebo Tádžikistán a do Turecka tranzitem přes Gruzii. Účastníci jednání kromě jiného vyslechli i informaci představitele firmy JERID o práci firmy v oblasti programů, týkajících se služeb v železniční dopravě a seznámili se s prezentačními programy Rail-Map a Rail-Tariff. Kromě odborného jednání se pro účastníky zasedání uskutečnila turistická procházka starou Prahou, kde jsme našim hostům ukázali Hradčany, Strahovský klášter, Petřín a Karlův most. Vzhledem České dráhy, a.s., byly požádány Komitétem Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) a XV. tarifní konferencí kdohodě o Mezinárodním tranzitním tarifu a Mezinárodním tranzitním tarifu (MTT) uspořádáním v pořadí již XVI. tarifní konference v České republice. Akce se uskutečnila ve dnech října 2005 v Praze a zajišťovalo ji oddělení obchodu v mezinárodní přepravě odboru nákladní dopravy a přepravy GŘ ČD, a.s. Konference se zúčastnili zástupci železnic OSŽD: Ázerbájdžánské železnice (AZ), Běloruské železnice (BČ), Gruzínské železnice (GR), Železnice Kazachstánu (KZCH), Litevských železnic (LG), Lotyšské železnice (LDZ), Železnice Ruské federace (RŽD), Ukrajinské železnice (UZ), Českých drah (ČD), Estonské železnice (EVR). Jako pozorovatel se zúčastnila zástupkyně Finských železnic (VR). Na jednání byl přítomen přidružený člen OSŽD zástupce firmy JERID Olomouc. Z jednání se omluvili představitelé Mongolské železnice (MTZ), Železnice Moldávie (CFM) a Uzbeckých železnic (UTI). Železnice KZCH obdržela plnou moc zastupovat Kirgizské železnice (KRG). Na Konferenci byly projednány závěry přijaté na XX. Konferenci generálních ředitelů členských železnic, která proběhla ve Vilniusu. Dále byla podána informace Komitétu OSŽD o doporučeních a závěrech přijatých na Mezinárodní konferenci OSŽD na téma zvýšení konkurenceschopnosti a marketingu v železniční dopravě, která se konala července 2005 v Lotyšsku. Bylo konstatováno, že závěry této Konference budou využity v práci všech železničních správ OSŽD. Jako další bod byly projednávány změny Dohody o MTT a Tarifu MTT, které vyplývají ze zkvalitnění potřeb mezinárodních tranzitních přeprav. Jde především o sblížení přepravních podmínek s Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě (JPP/CIM) v oblastech Harmonizované nomenklatury zboží (NHM) a přeprav nebezpečného zboží (RID). Tarif MTT též řeší přepravně právní a tarifní otázky, související s možností přeprav v kombinaci železnice silnice do Iránu tranzitem přes Azerbajdžán, do ktomu, že řada z nich byla poprvé v životě v Praze, byli z této procházky velice nadšeni. Zároveň byl uspořádán ve spolupráci s firmou JERID Olomouc večer ve stylové restauraci na Starém Městě, kde přítomní měli možnost ochutnat speciality české kuchyně a zhlédnout pásmo staročeských písní a tanců. Milan REIHSER Helena BARTÁKOVÁ oddělení obchodu v mezinárodní přepravě 10

11 NOVÉ P EPRAVY Zajímavé přepravy Realizací tohoto obchodního případu došlo knavázání spolupráce s významným hráčem na evropském trhu s odpady. Spolupráce by tak mohla pokračovat nejen při případných přesunech nádob na odpady mezi jednotlivými provozy REMONDISu, ale třeba také při přepravě odpadů. Tento trh bude do budoucna z přepravního hlediska velice důležitý a je jen na Českých drahách, a.s., jak se jim podaří se na tomto trhu etablovat. Michal ROH vedoucí oddělení analýzy nákladní dopravy V průběhu letošního září mohli cestující projíždějící stanicí Praha-Uhříněves pozorovat na jedné z manipulačních kolejí čilý ruch. Firma REMONDIS, spol. s r.o., zde nakládala kovové a plastové nádoby na odpad, běžně známé jako kontejnery nebo popelnice. Co vzniku této přepravy předcházelo? REMONDIS, spol. s r.o., součást německého koncernu REMONDIS AG & Co. KG působí v České republice od roku 1994 a je jedním z leaderů na evropském trhu nakládání s odpady (působí rovněž v Číně, Japonsku, na Tchajwanu a v Austrálii). Do nedávné doby společnost zajišťovala mimo jiné i svoz komunálního a separovaného odpadu v oblasti pražského Jižního Města. S ohledem na ukončení kontraktu byla firma nucena ve velice krátkém časovém horizontu odvézt ze stanovišť všechny sběrné nádoby. Dočasně je uskladnila v jednom ze skladových areálů nedaleko Uhříněvsi, ale cílově je potřebovala přepravit do dalších lokalit v České republice, kde REMONDIS uskutečňuje své aktivity. Nejvíce nádob bylo potřeba přepravit do České Lípy. Podle původních předpokladů mělo být vše odvezeno prostřednictvím kamionů. Celá situace však byla monitorována i obchodním zástupcem ČD, a.s., který okamžitě předložil firmě cenovou a technologickou nabídku na zabezpečení těchto přeprav Českými drahami. Po jejím vyhodnocení proběhla na vlečce Kovošrotu v Praze - Hostivaři zkušební nakládka jednoho otevřeného nákladního vozu s cílem ověřit kapacitu vozu a zhodnotit skutečné náklady na přepravu. Nabídka Českých drah, a.s., se pro firmu ukázala jako výhodná, i přes nutnost překládky nádob z automobilů na vagóny. Pak již nic nebránilo tomu objednat vhodné vozy, zahájit nakládku a 15. září odjely do České Lípy první čtyři vozy. Pro přepravu cca kusů plastových nádob byly zvoleny kryté nákladní vozy, přeprava větších kovových nádob (450 kusů) na separovaný odpad se uskutečnila v dvouosých otevřených nákladních vozech. Každý den REMONDIS naložil v Praze-Uhříněvsi 4 5 vozů. Celá přeprava musela být ukončena do konce září, což znamenalo zvýšené nároky jak na návoz a překládku nádob, tak samozřejmě na provozní složky ČD, a.s. I přes probíhající výlukové stavební práce se vše podařilo ke spokojenosti zákazníka zvládnout. Celkem z Prahy-Uhříněvsi odjelo 72 vozů. Z důvodu racionalizace byla část ložených vozů shromážděna v Praze-Libni, odkud odjela jako ucelený vlak do stanice Česká Lípa - město. Nutno dodat, že i zde firma REMONDIS zajistila rychlou a bezproblémovou vykládku. Další část vozů zamířila z Prahy do Studénky. Přepravy se uskutečnily ve spolupráci s firmou H.A.S. Group, a.s., na základě jejích smluv s Českými drahami o ceně a centrálním odúčtováním přepravného. 11

12 LEGISLATIVA Legislativní okénko Změny a novinky v legislativě železniční nákladní přepravy v období červenec září 2005 (k ) PŘEDPISY: RID (Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami) informace o změně předpisu k byla zveřejněna v PTV ČD 71/35-36/2005. Změna obsahuje: úpravu v tabulce A Seznam nebezpečných věcí, drobné úpravy v jednotlivých kapitolách předpisu, včetně 2 poznámek v textu, úpravu nálepky číslo 15, v příloze P1 Česko-německý abecední seznam byl zrušen text NAFTA MOTOROVÁ a doplněno PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY, v příloze P2 Česko-francouzský abecední seznam byl zrušen text NAFTA MOTOROVÁ a doplněno PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY. TARIFY: TVZ (Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD, TR 1, 1154) informace o změně tarifu k byla zveřejněna v PTV ČD č /2005. Sešit 1 obsahuje následující opravu a doplnění údajů: ve Zvláštním tarifu č. 09 PŘEPRAVA ZBOŽÍ NA VOZECH Facc v části 1. Zboží, pro které ZVLT platí: byla doplněna čísla tarifních podpoložek , , , CSSKWT (Česko/slovenskoslovinsko/chorvatský tarif, ) informace o změně tarifu k byla zveřejněna v PTV ČD č /2005. Změna obsahuje: v 20 Speciální vozy železnice ve druhém odstavci byl vyřazen konec věty (netýká se přeprav uskutečňovaných v rámci INTERFRIGO)", v 21 Soukromé vozy v bodě 1 byl vyřazen konec věty vyjma vozů pro přepravu INTERFRIGO". SUT (Slovensko-ukrajinský tarif, ) informace o změně k byla zveřejněna v PTV ZSSK 83/31-32/2005. Změna obsahuje: nový Seznam železničních stanic a vzdáleností, novou Přílohu 2 Koeficienty, které se používají při výpočtu dovozného. PŘEPRAVNÍ POMŮCKY (PŘÍRUČKY): PRUNV Základní průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici Tato příručka slouží jako informace o přepravě nebezpečných věcí po železnici, jejich značkách a značení, předávce na železnici, vyplnění Hlášení RID a obsahuje Seznam nebezpečných věcí v pořadí podle UN čísel (výňatek). Na internetové adrese najdete po bezplatném zaregistrování v části Informace ze železnice aktuální seznam vyhlášek PTV od roku 2001 s možností filtrování podle řady a roku. Také si lze zdarma stáhnout soubory PDF s plným zněním vyhlášek PTV řady N z let 2001, 2002, 2003, 2004 a KŘEST LOKOMOTIVY Dne 14. listopadu 2005 zavítal kprvnímu nástupišti pražského hlavního nádraží mimořádně nákladní vlak. Na jeho čele bylo možné obdivovat lokomotivu z Depa kolejových vozidel Brno. Ta zaujala především novým modrobílým reklamním nátěrem prezentujícím značku nákladní dopravy Českých drah ČD Cargo. Lokomotivu slavnostně pokřtil herec Radoslav Brzobohatý, mnoho kilometrů bez nehod a hodně odvezených nákladních vlaků jí do dalších let popřál i náměstek generálního ředitele ČD pro nákladní dopravu Rodan Šenekl. Po lokomotivě s reklamním nátěrem ČEZ Duhová energie a lokomotivě propagující činnost Českého olympijského výboru se jedná o třetí reklamní stroj. Zde je jeho stručné curriculum vitae: Od výrobce Škoda Plzeň (výrobní číslo 8126) byla lokomotiva převzata 15. listopadu 1985, technicko-bezpečnostní zkoušky dokončila 6. prosince téhož roku a od té doby najezdila po kolejích úctyhodných 2,665 milionů kilometrů. Dislokována byla postupně v depech Přerov, Brno, Ostrava, aby se v prosinci 2004 opět vrátila do Brna. Protože se jedná o dvousystémovou lokomotivu, bude ji nyní možné vídat v čele nákladních vlaků na moravských tratích elektrizovaných odlišnými trakčními soustavami, především tedy mezi Brnem a Přerovem nebo Břeclaví a Přerovem, popř. Ostravou. Autorem grafického ztvárnění je Jiří Milfajt z Communic Research, návrh s využitím polepových technologií 3M zrealizovala společnost Konting, s.r.o. Ke slavnostnímu aktu byli přizváni zástupci významných obchodních partnerů Českých drah, kteří se zde mohli seznámit i s moderními nákladními vozy Českých drah. Ve vládním salonku u prvního. nástupiště proběhla tisková konference, odehrála se zde řada neformálních obchodních rozhovorů. Michal ROH 12

13 P R A H A MEZINÁRODNÍ FÓRUM LOGISTIKY A DOPRAVY OPĚT TŘI DNY DISKUSÍ, INFORMACÍ A KONTAKTŮ S LOGISTICKÝMI ODBORNÍKY Z CELÉ STŘEDNÍ EVROPY! POZNAMENEJTE SI DŮLEŽITÁ DATA DO VAŠICH DIÁŘŮ: Organizátor: Kontakt: Irena Šašková Tel.: , fax: HOTEL DIPLOMAT PRAHA w w w. e a s t l o g. c z VELETRH GENERÁLNÍ PARTNER: KONFERENCE WORKSHOPY NÁVŠTĚVA LOGISTICKÝCH PLATFOREM MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: GALAVEČER

14 AKTUALITY PŘEPRAVY ŠTĚPKY V předchozím čísle bulletinu ČD Cargo jsme čtenáře informovali o získání nových objemů přeprav ze silniční sítě a zahájení téměř rok připravované přepravy štěpky. Obchodní manažeři odboru nákladní dopravy a přepravy GŘ ČD v těsné spolupráci se Spedicí ČD se od prvopočátku jednání snažili maximálně vyjít vstříc požadavkům zákazníka a hledali všechny možnosti vedoucí k uzavření obchodního kontraktu a k úspěšné realizaci přeprav, prvních tohoto typu v České republice. V následujících pěti letech by mělo být přepraveno až tun této dřevní hmoty. Zhodnotíme-li první čtvrtletí realizace, musíme konstatovat, že přepravy jsou realizovány a uskutečňovány dle dohodnutých podmínek ke spokojenosti zákazníka i Českých drah jako dopravce. Každý týden probíhá na vlečce Mondi Packaging KONFERENCE KOVOŠROTY 2005 Dne proběhla Konference KOVOŠROTY Akce byla uspořádána ve stejném termínu jako mezinárodní strojírenský veletrh Transport a logistika v Brně. Konference se zúčastnili pracovníci největších společností z České republiky, které se zabývají sběrem, prodejem a přepravou kovového odpadu a které jsou zároveň významnými zákazníky Českých drah a.s. V nepřítomnosti ředitele odboru nákladní dopravy a přepravy zahájil jednání Ing. Zdeněk Škvařil, náměstek ředitele odboru pro RZC Brno. Po zhodnocení spolupráce při realizaci přeprav za rok 2004 a uplynulé měsíce roku 2005 byli zákazníci seznámeni s chystanými změnami TVZ od Další informace se týkaly správného způsobu nakládání šrotu, upraveného i neupraveného, a správného zajištění zásilek na vozech. Všichni byli upozorněni na nutnost důsledného dodržování nakládacích směrnic a z Přílohy II k RIV II svazek 2. Dále byla nabídnuta pomoc Českých drah při organizování zkušebních nakládek. Poslední bod zasedání se týkal nabídky Českých drah, a.s., na Paper Štětí a.s. vykládka tří ucelených šestnácti-vozových vlaků štěpky, z nichž dva vlaky jsou ložené na vlečce Stora Enso Timber Planá s. r. o. a jeden vlak je vypravený z vlečky Stora Enso Timber Ždírec s. r. o. Jelikož toto nové moderní logistické řešení přeprav štěpky se osvědčuje jako výhodné nejen technologicky, ale i finančně, probíhají v současné době další jednání týkající se obdobných přeprav například do celulózky v Paskově. Snahou je nasazení další soupravy tzv. woodtainerů, spojené s dalším odlehčováním přetížených silnic. JL spolupráci při tvorbě směrových ucelených vlaků ve vnitrostátních i mezinárodních přepravách. Zástupci firem seznámili v diskusi představitele Českých drah se svými problémy při železničních přepravách, vyjádřili naléhavou potřebu vysokostěnných vozů na poslední čtvrtletí roku 2005 a vyslovili požadavek na potřebu většího množství vozů se železnou podlahou. Na závěr bylo dohodnuto zkušební sestavení systémového uceleného vlaku v relaci ČR České Budějovice Horní Dvořiště st.hr. Linz. PV, Přílohu - mapu směrových vlaků zpracoval p. Roman Benda, odbor 21 14

15 CVIČENÍ PŘIPRAVENOSTI AKTUALITY ŽELEZNICE 2005 Ve dnech listopadu 2005 se v pražském hotelu Olšanka uskutečnila konference s názvem Železnice Již desátý ročník uspořádala akciová společnost SUDOP Praha ve spolupráci se státní organizací Správa železniční dopravní cesty. Nosným tématem konference byl rozvoj železniční infrastruktury v České republice, a tak zde bylo možné vyslechnout přednášku náměstka ministra dopravy Ing. Kocourka týkající se státní dopravní politiky a racionalizace železničních tratí v ČR nebo zajímavý referát generálního ředitele SŽDC, s.o., Ing. Komárka o možnostech získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Neméně zajímavá byla i další vystoupení jak zástupců státní správy, tak projektantských, stavebních nebo konzultačních firem. Zvlášť poutavá byla prezentace přípravy modernizace úseku Praha Beroun (třetí tranzitní koridor), který by v budoucnu vlaky pendolino měly překonat za cca 11 minut. V předsálí kongresové místnosti byly umístěny informační panely s prezentací renomovaných stavebních firem, podílejících se na modernizaci železniční sítě České republiky. MR UKONČENÍ PROVOZU VOZOVÝCH PLACHET ČD Ke dni se předpokládá ukončení používání vozových plachet ČD kochraně zásilekve vnitrostátním provozu i v omezeném mezinárodním provozu, který se dosud provádí na základě dohod uzavřených se železničními podniky MÁV, PKP a ZS Cargo (ZSSK). V souvislosti s tím doporučujeme zákazníkům využívání modernizovaných vozů ČD řady Rils a Tams, které již svou konstrukcí (plachtový kryt ložného prostoru) zajišťují ochranu přepravovaného zboží před povětrnostními vlivy a není nutné používání samostatných vozových plachet. Vozové plachty budou nabídnuty případným zájemcům k odkoupení; podmínky budou zveřejněny. OH Dne 20. září 2005 se na trati Cheb Vojtanov, resp. v železniční stanici Vojtanov, konalo taktické cvičení s názvem Halštrov 2005, jehož cílem bylo prověřit součinnost Hasičské záchranné služby Českých drah (dále jen HZS) a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Akce se zúčastnily subjekty z České republiky, ale i z nedalekého Německa kromě HZS ČD i další hasičské sbory z Chebu, Aše, Sokolova a Karlových Varů, Rychlá záchranná služba, Policie ČR, z letiště v Plzni-Líních přiletěly dva zdravotnické vrtulníky. Dorazily rovněž tři vozy THW (Technische Hilfswerk) a vozy Rychlé záchranné služby okresu Vogtland. A co bylo náplní cvičení? Přesně v hodin došlo v km 71 tratě Cheb Vojtanov kúniku cca litrů technického benzinu ze železniční cisterny. Souprava s poškozenou cisternou byla bez zpozorování závady a úniku tažena až do stanice Vojtanov, kde došlo k jejímu výbuchu. Ten poškodil projíždějící osobní vlak s 52 cestujícími, poškozena byla i další cisterna, ze které unikal do volné přírody čpavek. Výbuch usmrtil 15 osob, dalších 37 osob bylo zraněno. Ihned po příjezdu jednotlivých složek byly zahájeny záchranářské práce ošetřování raněných, likvidace uniklých látek apod. Zásahové práce byly ukončeny po desáté hodině večerní. Cvičení prokázalo dobrou součinnost všech složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení i při tak rozsáhlé mimořádné události. MR PŘEPRAVA BANÁNŮ I v letošním roce probíhají pravidelné železniční přepravy banánů značky Chiquita z přístavu v Bremerhavenu do dozrávacího skladu v Praze-Bubnech. Převozy jsou již od druhé poloviny devadesátých let realizovány v ucelených vlacích sestavených ze speciálních vozů z produkce německé firmy GRAAFF Transportsysteme GmbH. Ty jsou ve vlastnictví společnosti Intercontainer-Intrefrigo (ICF), která je pronajímá spedici Heuer Internationale Speditions, jež je obchodním organizátorem přeprav. Vlaky dojíždějí do Prahy zpravidla jednou týdně a jsou nejčastěji vedeny přes hraniční přechod Bad Schandau/Děčín, v menší míře přes Schirnding/Cheb. Soupravy obvykle čítají kolem deseti až patnácti vozů, výjimečně i více. Jeden z nejdelších letošních vlaků, sestavený ze sedmadvaceti vozů, dorazil do Prahy v odpoledních hodinách v úterý 11. října Náš objektiv ho zachytil při průjezdu údolím Vltavy mezi Libčicemi nad Vltavou a zastávkou Řež. MB 15

16 HISTORIE Řepa, mléko, dobytek, anebo co vše se přepravovalo po železnici Hlavním úkolem pro první železnici na našem území koněspřežku z Českých Budějovic do Lince - byla přeprava hornorakouské soli a dalšího zboží. Proto byl Nákladní list z května 1904 na přepravu dvou sudů vína z Prahy do Třebenic (sbírka Michal Roh) i vozový park této dráhy tvořen především nákladními vozy. Těch dráha v roce 1842 vlastnila 762. Sůl se přepravovala v dřevěných sudech, kterých se do otevřeného vozu krytého plachtou vešlo 40, což představovalo kg soli. Tolik krátký úvod k článku, ve kterém bychom rádi čtenáře seznámili s tím, co se v minulosti přepravovalo po železnici v porovnání s nakládkou současnou. Ke škodě dopravců i zákazníků se bohužel celá řada komodit ze železničních vozů v minulých letech vytratila. Vliv na to má celá řada faktorů změna struktury výroby, likvidace některých výrob nebo intenzivní rozmach kamionové dopravy. Svoji úlohu hraje také nedůvěra některých zákazníků ve služby železnice. Tuto nedůvěru ještě podporují zprávy o poškozování nebo krádežích převáženého zboží nebo jeho částí (osobní auta, elektronika apod.), mnozí přepravci mají špatné zkušenosti z období socialismu. Docela přesný obrázek o rozmanitosti přepravovaného zboží poskytují přepravní statistiky například z let předmnichovské ČSR. Největší podíl zaujímaly přepravy hnědého a kamenného uhlí, stavebnin a dříví. Kategorií zboží, které se dnes již téměř nenakládá, bylo koloniální, lahůdkářské, materiální a jiné zboží. Je stěží kuvěření, že RGTE, dráha Liberecko-jablonecko-tanvaldská, odvezla roku 1919 celkem 47 tun jižního ovoce, 181 tun kávy, 163 tun lihu a lihovin, 48 tun másla, loje nebo sýra, 102 tun rýže, 12 tun slanečků, 1 tunu vajec, 131 tun vína, 407 tun soli (vyjma hnojicí) a tun mouky. Do této kategorie patřil v té době i tabák, který RGTE ani jiné sledované dráhy toho roku nevezly. Avšak pohled do statistiky za prosinec 1937 nám prozrazuje, že tabáku bylo tento měsíc po železnici přepraveno tun. Kvetla přeprava piva, každý větší pivovar vlastnil své chladicí vozy. Nejvíce jich v roce 1935 měly kdispozici plzeňské pivovary vozů Měšťanský pivovar (Prazdroj) a 137 vozů Plzeňské akciové pivovary (Gambrinus). A kolik lahodného moku v té době dráhy měsíčně odvezly? Celkem tun piva ve vnitru, dalších tun opustilo naši republiku v exportu. Tolik opět statistika z prosince Pohled do stejné tabulky nám říká, že ČSD přepravily v tomto období také 717 tun čekankových kořenů, tun vánočních stromků nebo tun vína a moštů. Velmi silné byly podzimní kampaňové přepravy uskutečňované ve vyčleněných, tzv. kontingenčních vozech. Údaje z Měsíčních přehledů o přepravě zboží za 16

17 Ve stanici Litice nad Orlicí byly nakládány otevřené železniční vozy kamenem z blízkých lomů před rokem 1918 (sbírka Michal Roh) měsíce říjen a listopad 1937 by mohly být ozdobou i dnešních statistik. Za tyto dva měsíce převezly ČSD celkem 2,55 milionu tun řepy, 1,6 milionu tun řepných řízků a téměř 300 tisíc tun surového cukru. Podzimní kampaně sice jednostranně zatěžovaly dráhy a zvyšovaly personální, vozovou a strojní potřebu, ale na druhou stranu byly velmi významným a trvalým opět hovořit statistiku z prosince Nejvíce zboží bylo vyloženo ve stanicích Smíchov (4 460 tun), Bubny (4 417 tun), Libeň horní nádraží (4 084 tun) a Vršovice- Nusle (3 088 tun). Celkem bylo za tento měsíc dodáno do pražských stanic 30 tisíc tun stavebních materiálů. Nejvíce (7 661 tun) prutového železa, tun řeziva vykládaného především na dolním libeňském nádraží, tun cementu z největší části do Dejvic, tun cihel a tun kmenového dříví. Vrátíme-li se do roku 1919, zjistíme, že se vozily kůže a kožešiny, usně, len, konopí a pazdeří, do společné kategorie patřilo nářadí, nábytek a hudební nástroje. Vyjma položky různé", - obaly všeho druhu, rukodělné zboží tkané a stávkové, tiskoviny a knihy, se vozily i odpadky (na RGTE celkem t). Mezi Libercem a Polubným, vzhledem kcharakteru tamní výroby (textil a sklo), není nepochopitelné, že zde byly vysoké objemy převážené bavlny, příze, skla, porcelánu a majoliky. Poplatné době byly převozy kočárů a povozů. S trochou nadsázky je můžeme přirovnat kdnešnímu systému Ro-La. Na všech hlavních drahách ve státním provozu se v roce 1919 přepravilo celkem kusů kočárů! Zajímavou kapitolou v historii nákladní přepravy je tzv. živé". Díky statistikám z roku 1919 víme, že mezi soukromými dráhami provozovanými na účet vlastnízdrojem příjmů. Na kolejích SŽDC se dnes již s řepáky" nesetkáme, ale pohled do zahraničí na Slovensko, do Rakouska nebo Maďarska nám napovídá, že ani u nás by se nemuselo jednat o zapomenutý druh přeprav. Ve třicátých letech 20. století byly ostře sledovány rovněž přepravy stavebních materiálů do stanic Velké Prahy. Nechme ale Kotlový vůz řady R určený na přepravu benzinu a minerálních olejů třicátá léta 20. století (Národní archiv) 17

18 Nakládka cukrové řepy do vagónů v šedesátých letech 20. století (sbírka Michal Roh) Dobře si stály i tratě Domažlice Tachov nebo Kostelec Telč. Do této kapitoly patří i stinná stránka přeprav, kdy dráhy převážely i mrtvoly. Nejvíce jich ve sledovaném roce 1919 převezla dráha Karlovy Vary Johanngeorgenstadt 32. Silně zastoupena byla také kategorie lesních a polních plodin. Je však třeba přiků nejvíce prasat odvezla Ostravskofrýdlantská dráha jinak jasná vítězka v přepravách uhlí. V živém" ale suverénně kralovaly Sdružené pošumavské dráhy (tedy tratě ze Strakonic a Číčenic do Volar) s přepravou koní, mezků, oslů (363 ks), rovněž hovězího dobytka (3 558 ks) a ovcí, koz a jiných zvířat ( ks). pomenout, že značná část toho, co příroda dá," byla převážena jako spěšniny nebo spoluzavazadla. Ve speciálních spěšninových vozech se vedle sebe tlačily jahody, borůvky, třešně, jablka, houby, ale také máslo, sýry, mléčné výrobky nebo droždí. Mléko plynulo jak do velkých měst, tak i do zpracovatelských závodů. Podle směrovací pomůcky z července 1944 jezdily například do stanice Smíchov traťové vozy s mlékem z více než dvaceti stanic v Čechách, ale i z Moravy z Grešlového Mýta (doba přepravy 15 hodin), Humpolce (12 hodin), Jaroměřic nad Rokytnou (21 hodin), Německého Brodu (9 hodin) nebo Telče (15 hodin). Specialitou byly traťové vozy pro mléko, které putovalo třeba z Čachnova do závodu Nestlé v Hlinsku. Rovněž pro přepravu dalšího drobného" zboží byly zaváděny přímé vozy. Příkladem mohou být boty od Bati nebo jihočeští kapři (přepravy do řady stanic po celé republice). Po 2. světové válce se struktura přepravovaného zboží začala postupně měnit. Přepravy drobného obchodnického zboží a zemědělských produktů postupně přecházely na silnici, ale zároveň výrazně narostla přeprava pevných paliv, železných rud a stavebnin. Nově bylo možné setkat se s hlubinovými vozy na přepravu mimořádných nákladů (transformátorů, nádob jaderných reaktorů apod.), postupně se rozvíjela kontejnerová doprava. K méně obvyklým přepravám lze zařadit i dodávky paliva do jaderných elektráren, úspěšně realizované v nedávné době. A co se vlakem vozí dnes? Nezasvěcenému pozorovateli, který bude sledovat projíždějící nákladní vlak, se může zdát, že po železnici jezdí jen uhlí, dřevo nebo jiné nerostné suroviny. Škála zboží je ale i dnes poměrně různorodá, leč ty méně obvyklé typy nákladů jsou veřejnosti ukryty do cisteren, kontejnerů nebo zetek". Michal ROH Březen Přeprava jádra statoru turboalternátoru z plzeňské Škodovky do elektrárny Mělník byla realizována na speciálním voze o 32 nápravách. Náklad měl hmotnost 215 tun (archiv ČD) 18

19 Resume Resüme Резюме RESUMÉ EASTLOG 2006 The 9th International Logistics and Transport Forum Half a year has not elapsed yet since the 8th year of the international logistics and transport forum EASTLOG was successfully realized, however, its 9th year is already under preparation. After the positive reaction of this year the organizer Atoz Event decided for a spring term again EASTLOG 2006 will take place from 19 to 21 April 2006, again at the hotel Diplomat Praha. Clean Wagons for the Transport of Coal Lignite and coal belong to the substrates which are supposed to be loaded into anything. However, the contrary is the case. Customers require supplies of undoped, impurityfree fuel. Therefore the wagons designed for coal loading to coking plants must be perfectly clean. The same situation is nowadays with retailers. Transportation of Special Loads on Railway Special loads on railway are deemed to be consignments of things that require a special way of handling during transport due to their outer dimensions, weight or nature. These consignments require different conditions concerning both railway equipment and a type of the used wagon. In basic classification the special loads can be divided into the out-of-gauge loads (PLM), the out-ofweight loads and the out-of-length loads. The XVI Tariff Conference on the International Railway Tariff Czech Railways, joint stock company was asked by the Committee of the Organization for Cooperation of Railways (OSJD) and the XV Tariff Conference on the Agreement on the International Transit Tariff and the International Transit Tariff (MTT) to organize the XVI Tariff Conference in the Czech Republic. The event took place from 4 to 7 October 2005 in Prague and was organized by the Section of Business in International Traffic of the General Management of Czech Railways, joint stock company. EASTLOG 2006 Das 9. internationale Forum der Logistik und des Verkehrs Es ist noch kein halbes Jahr verlaufen, seitdem der achte Jahrgang des internationalen Forums der Logistik und des Verkehrs erfolgreich organisiert wurde und es wird schon der neunte Jahrgang vorbereitet. Atoz Event der Organisator hat nach dem positiven Widerhall in diesem Jahr wieder den Frühlingstermin gewählt EASTLOG 2006 findet am April 2006 in den bewährten Räumen des Hotels Diplomat Praha statt. Saubere Wagen für Kohle Braun- und Steinkohle gehören zu den Substraten, über die die Leute meinen, dass man sie wohin auch immer einladen kann. Aber Gegenteil ist Wahr. Die Kunden verlangen die Lieferungen von Brennstoffen ohne alle ungewünschten Beimischungen. Deshalb müssen die für Verladen der Steinkohle für Kokereien bestimmten Wagen perfekt sauber sein. Ähnlich ist heute auch die Situation bei den Einzelabnehmern. Beförderung der Sondernsendungen durch Bahn Als Sondersendungen werden auf der Bahn die Sendungen von solchen Gegenständen betrachtet, die wegen ihrem Außenmaß, ihrem Gewicht oder Charakter eine spezielle Behandlung während der Beförderung verlangen. Diese Sendungen verlangen unterschiedliche Bedingungen nicht nur was die Bahneinrichtungen, sondern auch was die benützte Wagenart betrifft. Prinzipiell kann man die Sendungen in Sendungen mit überschreitendem Lademaß, Sendungen mit Sondergewicht und Sendungen mit abnormaler Länge teilen. XVI. Tarifkonferenz über den internationalen Eisenbahntransittarif Die Tschechischen Bahnen, Aktiengesellschaft wurden vom Komitee der Organisation für Zusammenarbeit der Eisenbahnen (OSZD) und von der XV. Tarifkonferenz zur Vereinbarung über den internationalen Transittarif und über den internationalen Transittarif ersucht, die XVI. Tarifkonferenz in der Tschechischen Republik zu organisieren. Die Aktion hat vom 4. bis in Prag stattgefunden und wurde durch die Handelsabteilung im internationalen Verkehr des Departments für Güterverkehr und Beförderung der Tschechischen Bahnen, Aktiengesellschaft, gesichert. EASTLOG 2006 IX международный форум логистики и транспорта ë ÛÒÔ ÌÓ Ó Á Âapple ÂÌËfl VIII Ó ÏÂÊ ÛÌ appleó ÌÓ Ó ÙÓappleÛÏ ÎÓ ËÒÚËÍË Ë Úapple ÌÒÔÓappleÚ EASTLOG   Ì ËÒÚÂÍÎÓ ÌË ÔÓÎ Ó, Ë ÛÊÂ Ì ËÌ ÂÚÒfl ÓÚÓ ËÚ IX Ó. èóòîâ ÔÓÁËÚË ÌÓÈ appleâ ͈ËË Ì ÒÚÓfl Â Ó Ó Óapple ÌËÁ ÚÓapple Atoz Event appleâ ËÎ Óapple ÌËÁÓ Ú ÒÎÂ Û ËÈ Ó ÓÔflÚ ÂÒÌÓÈ - EASTLOG 2006 ÒÓÒÚÓËÚÒfl ÔappleÂÎfl 2006., ÓÔflÚ ÓÒÚËÌˈ ÑËÔÎÓÏ Ú èapple. Чистые вагоны для угля ÅÛapple È Ë Í ÏÂÌÌ È Û ÓÎ ÔappleËÌ ÎÂÊËÚ Í ÒÛ ÒÚapple Ú Ï, Ó ÍÓÚÓapple ı Î Ë ÛÏ Ú, ÚÓ Ëı ÓÁÏÓÊÌÓ Á appleûáëú ÍÛ Û Ó ÌÓ. é Ì ÍÓ, ÚÓ ÒÓ ÒÂÏ ÌÂ Ú Í. äîëâìú ÚappleÂ Û Ú ÔÓÒÚ ÍË ÚÓÔÎË, ËÁ ÎÂÌÌÓ Ó ÓÚ ÒÂı ÌÂÊÂÎ ÂÏ ı ÔappleËÏÂÒÂÈ. Ç ÓÌ, Ì ÁÌ ÂÌÌ Â Îfl ÔÓ appleûáíë Í ÏÂÌÌÓ Ó Û Îfl ÍÓÍÒÓ È Á Ó, ÓÎÊÌ Ú ÒÓ ÒÂÏ ËÒÚ Â. í Í fl Ê ÒËÚÛ ˆËfl Ì ÒÚÓfl  appleâïfl Û ÏÂÎÍËı ÔÓÚapple ËÚÂÎÂÈ. Перевозки необычных грузов по железной дороге çâó Ì ÏË appleûá ÏË Ì ÊÂÎÂÁÌÓÈ ÓappleÓ Â Ò ËÚ ÚÒfl ÓÚÔapple ÍË appleûáó, ÚappleÂ Û Ëı, Î Ó applefl Ëı Ì ÌËÏ apple ÁÏÂapple Ï, ÂÒÛ ËÎË ı apple ÍÚÂappleÛ, ÒÔÂˆË Î Ì È ÒÔÓÒÓ Ó apple ÂÌËfl Ú ÂÌË Úapple ÌÒÔÓappleÚ. ùúë appleûá ÚappleÂ Û Ú appleû Ë ÛÒÎÓ Ëfl Í Í ÒÓ ÒÚÓappleÓÌ ÊÂÎÂÁÌÓ ÓappleÓÊÌÓ Ó Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl, Ú Í Ë ÒÓ ÒÚÓappleÓÌ ÚËÔ ÍÒÔÎÛ ÚËappleÛÂÏÓ Ó ÓÌ. çâó Ì Â appleûá ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÒÌÓ ÌÓÈ ÍÎ ÒÒËÙËÍ ˆËË apple Á ÂÎËÚ Ì appleûá Ì appleëúì  (PLM), appleûá Ò appleâá ÈÌ Ï ÂÒÓÏ Ë appleûá Ò appleâá ÈÌÓÈ ÎËÌÓÈ. XVI Тарифная конференция о Международном железнодорожном транзитном тарифе äóïëúâú éapple ÌËÁ ˆËË ÒÓÚappleÛ ÌË ÂÒÚ ÊÂÎÂÁÌ ı ÓappleÓ (éëüñ) Ë XV í appleëùì fl ÍÓÌÙÂappleÂ̈Ëfl ÔÓ ÑÓ Ó ÓappleÛ Ó åâê ÛÌ appleó ÌÓÏ Úapple ÌÁËÚÌÓÏ Ú appleëùâ Ë åâê ÛÌ appleó ÌÓÏÛ Úapple ÌÁËÚÌÓÏÛ Ú appleëùû (åíí) Ó apple ÚËÎËÒ Í Äé óâ ÒÍË ÊÂÎÂÁÌ Â ÓappleÓ Ë Ò ÔappleÓÒ ÓÈ Óapple ÌËÁÓ Ú XVI í appleëùìû ÍÓÌÙÂappleÂÌˆË óâ ÒÍÓÈ êâòôû ÎËÍÂ. åâappleóôappleflëúëâ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ 4-7 ÓÍÚfl applefl èapple Â, Ë Â Ó Óapple ÌËÁ ˆË Ó ÂÒÔ ËÎ ëâíˆëfl ÚÓapple Ó ÎË ÏÂÊ ÛÌ appleó Ì ı ÔÂapple ÓÁÍ ı éú ÂÎ appleûáó Ó Ó ÒÓÓ ÂÌËfl ÉÑ óñ. 19

20 RESUMÉ Resume Resüme Резюме Interesting Carriages Passengers going through Praha- Uhříněves station could see rush activities on one of the loading sidings in this September. Here the company REMONDIS, spol. s r.o. loaded metal and plastic waste containers, generally known as dustbins or garbage cans. What preceded such transportation? Interessante Beförderungen Im Laufe dieses Septembers konnten die durch den Bahnhof Praha Uhříněves fahrenden Fahrgäste auf einem Ladegleis regen Verkehr beobachten. Die Firma REMONDIS, GmbH, hat hier die Metal- und Plastikeimer für Müll aufgeladen, die als Container oder Mülltonnen bekannt sind. Was hat diese Beförderung angeregt? Интересные перевозки è ÒÒ ÊËapple, ÔappleÓÂÁÊ Ë ÒÚ ÌˆË èapple - ìıappleêëìâ ÂÒ, ÏÓ ÎË ÒÂÌÚfl appleâ ÒÂ Ó Ó Ì Î Ú ÓÊË ÎÂÌÌÓ ËÊÂÌËÂ Ì Ó ÌÓÏ ËÁ ÔÓ appleûáó Ì ı ÔÛÚÂÈ. îëappleï êöåéçñàë, Ó.Ó.Ó. Á ÂÒ appleûáëî ÏÂÚ ÎÎË ÂÒÍËÂ Ë ÔÎ ÒÚÏ ÒÒÓ Â ÏÛÒÓappleÌ Â ÒÓÒÛ, Ó ÂË ÂÒÚÌ Â ÔÓ Ì Á ÌËÂÏ ÏÛÒÓappleÌ Â ÍÓÌÚÂÈÌÂapple ËÎË ÍË. óúó Ôapple ÂÒÚ Ó ÎÓ ÓÁÌËÍÌÓ ÂÌË ÚËı ÔÂapple ÓÁÓÍ? IMPRESSUM 6. ročník 4/2005 Adresa redakce: České dráhy, a.s. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábř. L. Svobody 1222, Praha 1 Telefon: / Fax: / Vydavatel: České dráhy, a.s. Předseda redakční rady: Ing. Oldřich Mazánek Tajemník redakční rady: Ing. Michaela Němcová Sazba a repro: DTP-FUTURA s.r.o. Bořivojova 100, Praha 3 Tisk: RETIP s. r. o., Stolín 51, Červený Kostelec Datum vydání: 20. prosince 2005 Vychází čtvrtletně. NEPRODEJNÉ ISSN: MK ČR E Fotografie na titulní straně: Havlíčkův Brod Autoři fotografií: Zdeněk Šiler, ATOZ EVENT, Michal Roh, Michael Andrle, Ivo Štecha, Pavel Lebeda, Jan Flieger, Jolana Lišková. Na zadní straně obálky: Kresba Jana Štěpánka: Zima na ČD 20

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Ing. Ivan ČERVENKA Konference Strojírenství a doprava 10.5.2012 VŠB Technická univerzita Ostrava Základní informace o SŽDC Na základě zákona č. 77/2002 Sb. vznikly

Více

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. 7. května 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Průvodce nákladní přepravou Českých drah České dráhy, a. s. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 16. Omezení přepravy (ZAN) Přeprava

Více

Český Orient Express úspěšně dorazil do Ankary

Český Orient Express úspěšně dorazil do Ankary Projekt ekonomické diplomacie ZÚ Ankara Český Orient Express úspěšně dorazil do Ankary Arnošt Kareš, ekonomický diplomat Praha, 24.6.2014 Enormní potencionál teritoria Do roku 2023 bude v Turecku potřeba:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Mimořádné zásilky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Mimořádné zásilky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D31 Mimořádné zásilky Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. 05. 2015 Č. j.: S 21109 / 2015 O11 Účinnost

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice Konference EURO ŽEL 2010 květen 2010 Žilina Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice David Krásenský, OLTIS Group a.s. Lenka Kopecká, ČD-Telematika a.s. Konkurenční dopravní

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim

Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Ekonomické a provozní aspekty kontejnerových přeprav Evropa - Asie 21.11.2013 Workshop Zkušební centrum VUZ Velim Základní informace o přepravách a potenciálu kontejnerových přeprav Evropa Asie a zpět

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme STROJÍRENSTVÍ, KOVOOBRÁBĚNÍ, SVÁŘENÍ Obor: kovoobrábění, sváření a ostatní strojírenství Strojírenství patří v Rusku tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

ZMĚNA Č. 1/2015 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ Kapitola úprava textu na začátek kapitoly se vkládá nový odstavec:

ZMĚNA Č. 1/2015 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ Kapitola úprava textu na začátek kapitoly se vkládá nový odstavec: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ZMĚNA Č. 1/2015 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2016 č.j. 45853/2015 O12 Správa železniční dopravní cesty,

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016

Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU Praha, prosinec 2016 Systémové změny v cenovém modelu SŽDC CENY ZA UŽITÍ DRÁHY JÍZDOU VLAKU PRO OBDOBÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU 2018 Ladislav Velechovský, SŽDC, s.o., Odbor smluvních vztahů Praha, prosinec 2016 NOVÝ CENOVÝ MODEL (2018

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

ERIC 11. Přehled úprav v modulech

ERIC 11. Přehled úprav v modulech ERIC 11 Věstník pro uživatele programů a mod u lů ERIC Vydává JERID, spol. s r. o. V Olomouci 5. 12. 2011 stran: 6 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o speciální vánoční akci v podobě

Více

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Vize: Převádění toku zboží ze silnice na železnici založené na vzájemně výhodné spolupráci silničních dopravců se železnicí

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

OD UHLÍ KE KONTEJNERŮM A AUTŮM, VELKÁ ŠANCE PRO AWT VIKTOR BYSTRIAN, OBCHODNÍ ŘEDITEL SKUPINY AWT

OD UHLÍ KE KONTEJNERŮM A AUTŮM, VELKÁ ŠANCE PRO AWT VIKTOR BYSTRIAN, OBCHODNÍ ŘEDITEL SKUPINY AWT OD UHLÍ KE KONTEJNERŮM A AUTŮM, VELKÁ ŠANCE PRO AWT VIKTOR BYSTRIAN, OBCHODNÍ ŘEDITEL SKUPINY AWT SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst Schváleno generálním

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WASMA 2016 Mezinárodní výstava zařízení a technologií pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Obor: vodohospodářství, ekologie Veletrh WASMA 2016 je významnou mezinárodní

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech

Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech Závěrečná Zpráva o účasti českých firem na Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, konaném ve dnech 28. 9. 3.10 2015 71. ročník Mezinárodního technického veletrhu byl ročníkem inovací a nových technologií.

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 2 účinná od 01. 05. 2010 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a.s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Marek Binko Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, konvenční železnice Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy

Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy Statistická ročenka 2011 Skupiny České dráhy 2 Obsah Kolejová vozidla Zaměstnanci Osobní přeprava Nákladní přeprava Dopravní výkony Hospodaření Schéma sítě Identifikační a kontaktní údaje 2 4 5 6 9 12

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy 2014 S TAT I ST ICK Á ROČENKA Skupiny České dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 Dopravní výkony 9 Hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ?

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ? 22. - 25. 5. 2018 Mezinárodní veletrh PIVO je v Rusku vnímán jako významná mezinárodní událost v oblasti potravinářského průmyslu vším co je spojeného s pivovarnickým odvětvím, výrobou nealko nápojů, tj.

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

WASMA Výstaviště Sokolniki Moskva, Ruská federace Zařízení a technologie pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů

WASMA Výstaviště Sokolniki Moskva, Ruská federace Zařízení a technologie pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Výstaviště Sokolniki Moskva, Ruská federace Zařízení a technologie pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Zahraniční zastoupení CzechTrade Moskva připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Statistická ročenka Skupiny České dráhy. počet kolejových vozidel :

Statistická ročenka Skupiny České dráhy. počet kolejových vozidel : Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2015 počet kolejových vozidel : 31 478 Lepší cesta každý den. 1 2 Obsah 3 kolejová vozidla strana 02 ZaměStnancI strana 04 osobní PřePRava strana 05 4 5 6 nákladní

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

# Závěry / Témata / Úkoly

# Závěry / Témata / Úkoly Organizace ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Datum jednání 5.1.2017 v 9.30 11.30 Místo jednání: Konviktská 292/20, 110 00 Praha 1-Staré Město, č.dv. 501 Důvod / téma jednání: Fakulta dopravní: Téma jednání:

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 6/2015

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. Číslo 6/2015 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 6/2015 3. dubna 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Praha, 19. listopadu 2014 Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Dvouhodinový interval rychlovlaků railjet mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grazem, zkrácení cesty mezi hlavním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice 20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Praha, 24.května 2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Informační bulletin. číslo 1/08. Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. P.O.BOX 17 530 04 Pardubice 4. www.dgsa-rid.cz dgsa@seznam.

Informační bulletin. číslo 1/08. Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. P.O.BOX 17 530 04 Pardubice 4. www.dgsa-rid.cz dgsa@seznam. Informační bulletin číslo 1/08 Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. P.O.BOX 17 530 04 Pardubice 4 www.dgsa-rid.cz dgsa@seznam.cz 28.5.2008 Obsah Úvodní slovo prezidenta ABPZ... 3 Výklad stanov

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Výkony železnice v Rusku v roce 2002

Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Tabulka 1: Základní ukazatele železnic Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Ukazatele ve srovnání s rokem 2001 uskutečněno rozdíl + - % Vytížení vozů, v mil. t. 1084,3 +28,2 102,7 Objem přepravy zboží,

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P

Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P VŠEOBECNĚ Počínaje dnem 1.července 2006 vstupuje do platnosti revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Barvy v pohybu. Jan Polter DACHSER Czech Republic a.s. Obchodní a marketingový ředitel. Denisa Jančářová

Barvy v pohybu. Jan Polter DACHSER Czech Republic a.s. Obchodní a marketingový ředitel. Denisa Jančářová Jan Polter DACHSER Czech Republic a.s. Obchodní a marketingový ředitel Denisa Jančářová Hempel (Czech Republic) s.r.o. Customer Service and Logistic Manager Agenda Evropská logistika DACHSER Logistická

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Vojenské přepravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D33 Vojenské přepravy Schváleno dne: 17.4.2012 č.j.: S 16766/2012-BEZ Účinnost od 1. června 2012 Počet listů :

Více

SW podpora dopravcov EVAL

SW podpora dopravcov EVAL Strečno, 22.marec 2012 SW podpora dopravcov EVAL Ing. Slávka Klepková, obchodná riaditeľka, OLTIS s.r.o. Obsah prezentace 1. OLTIS Group (OG) Stručné představení Produktové portfolio 2. EVAL Základní funkcionality

Více