MOŽNÁ NĚKAM. Letmý průřez nejen Rumunskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNÁ NĚKAM. Letmý průřez nejen Rumunskem"

Transkript

1 MOŽNÁ NĚKAM Letmý průřez nejen Rumunskem

2 PŘEDMLUVA : :44 sms : Dvořka : Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, a který ti ji předzpívá, kdyţ ji zapomeneš.(a.einstein) Takţe jedeme! Význam má všechno, co děláme. Očekávej odpočet! :27 sms : Dvořka : JE TO TU! 820 minut a cesta nevím kam započne. Nemám sbaleno, chlastám bráník a jediný co mě trápí je to, ţe nevím, co si mám vzít s sebou na sebe.

3 Možná Někam Tak letos, letos, to je věc. Vymyslet cíl není někdy jednoduché. Moţná Laos. Máme čtrnáct dní, to uţ by se dalo. Záčíná přepočet letenek, pročítání průvodců a sdílení cizích záţitků po netu. Kdejaký nejjedovatější had planety je ukryt právě v Laosu mezi nevybuchlými minami. Krásy nedotčené přírody a zlatých chrámů se z pocitu zodpovědnosti i strachu začínaj rozplývat zpátky do snu. Moţná Provance. Levandulové oázy v bílém kamení, Monnet, Van Gogh a přátelé z Paříţe, pláně i moře...a moře peněz. Není nám jasné kolik bychom vlastně opravdu potřebovaly, ale nějak se dostáváme k pocitu Drahý. Krásy barev i pláten zůstavají prozatím uloţené v dějinách umění. Moţná Bulharsko. Přátelé říkali, Drchal říkal, Danouš říkal, Lůca říkala, kdekdo říká, takţe to uţ asi nic nezbylo, co bych mohla říkat já. Moţná Rumunsko. Jo! Soukromý hon na víc neţ plný itenerář je odstartován. V duchu nadšená, jsem svou nově vzniklou trasu po kdejaké díře Rumunska projela uţ dvakrát a jsem spokojená. Zbývá to oznámit Tereze.

4 Jak se blíţila chvíle odjezdu, začalo slovo Rumunsko prosakovat na veřejnost a kolotoč zděšení, rad, výstrah a dobrých upozornění byl roztočen. Coţe! Dvě holky samotný do Romunska! Máte rozum!? Vţdyť máte děti...to jako tím vaším sotva novým autem... Oktávkou do těch děr tam?...to tě Michal pustí? No hlavně tam nikde nezastavujte...??? Hele, tam se jezdí jedině tak do hor, a to vlakem. Jo a mě tam vokradli vo všechno a ty bandy cikánů a ţebravých dětí... v ţivotě by mě tam uţ nikdo nedostal... Nadšení mi začíná slábnout a rozpoznání hranice mezi dobře míněnou radou a předsudkem rovněţ tak. Pár dní před odjezdem do nás v Praze na křiţovatce narazí cikán neboli Róm, prostě Rumun a zkříţí nám kufr, takţe nejde otvírat. Dobře tedy, já tam teda nepojedu. Večer to zpečetil přítel cestoman, protoţe bez náhonu na čtyři kola a samy holky...váţně blbost. Jeďte do Černý Hory. Vychrlí na mě záplavu míst, rad a kontaktů na předobré lidi a zakončí to mapami a vytisklými zajímavostmi. Pusu a dobře dojeďte. Dobře, dobře. Do 24 hodin se mi dostává dobrých doporučení na Černou Horu, Albánii i Turecko. Takţe holky kam letos jedete? Nevím. Někam. Stává se ze mě dokonale zmatená váha. Ale to Turecko...to začíná ve mně vrtat jak červík v třešni. Nad mapou zjišťuji, ţe do Turecka se dá dojet přes Rumunsko. Děkuji tedy všem radilům, přátelům, kartářkám, strašilům a všem dalším rozumovým duším. Letos jedu prostě Někam, ale nejdřív určitě do Litomyšle. A tam se uvidí. Hodíme si kartou, slovem, kyvadlem, pivem, úsudkem a mapou. Určitě to bude moţná Někam.

5 DEN ODJEZDU A LADĚNÍ Je za 10min 8. Nejlepší čas začít se balit, umýt si hlavu, sundat srst, dát pusu a vyjet. První den bez zaměstnání, proto hurá Někam. 14hod. Mc Donald na Černém Mostě a jaké to překvapení. S Terezkou tu vysedává Jiřík Dvořáků. Takţe jak bylo na Kubě? No hele,ty ţeny-děti...sex, bída, běs. Co ti budu povídat. Pusu a dobrou cestu. Tentokrát bez kávy. Rychle naloţit a odjet. Dvořka je čím dál větší vyzáblice, šaty aţ pod zem. Doufám, ţe má skleničky na noţičkách. KARTA DNE : Terka : Nebojte se být silní! Já : Po čem právě teď touţíte? Vizualizujte si to a ono to příjde. Co si mám vizualizovat, kdyţ jedu Někam? Kdyţ budeme neustále u slova někam a nevim, můţeme zůstat viset na místě. Na dálnici do Hradce hledám v sobě ladičku ke společným vlnám s Terezou. Zatím jsme ještě bez souznivého akordu. U nákupu jídla a samozřejmě i pití ladíme celkem rychle. Nemáme toho letos nějak moc? To se uvidí. Ještě je potřeba ve slevě zakoupit lehký černý šaty, abych k Tereze ladila o kus víc. Stále ještě nechytám to pravý jasný. Balancujeme na startu u frapé a vanilky a sleduji, jak na jiném břehu stojíme a vodou se k sobě pojíme a aţ dojíme, zkusíme to znovu. Taky tě deprimuje pole zralýho obilí? To je hned zima. Trhá Tereza další kilometry svými glosami. Mozek mi ţádnou odpověď nevyrobil. Sleduje auta na silnici 35. Nejsme ještě vyladěné, ale začíná to plynout. Svorně čekáme aţ přejdou rozvratové stavy. A ty končí přistáním v Litomyšli.

6 V Litomyšli je prostě krásně, i kdyţ ta sympatická zahrádka kvůli nerudným sousedům, končí v deset, to znamená po prvním pivu. Je vyladěno, sladěno a to se dá v pohodě přesměrovat do jiné. Je čas vytáhnout všechny své varianty slova Někam. A všechny slovinské hory, albánské sucho a kláštery i moře v Černé Hoře začínají blednout před ukrajinsko rumunským pohraničím, Karpatami i cikány. Dvořka sektoruje stále obsah báglu, aby bylo po celou dobu jasno a mumlá cosi o zítřejším půstu. Hlavně, ţe jede někam. Na chvíli zabliká nad slovem Turecko a je z toho na čas jasný cíl. Protoţe : Ty vole, Turecko...! Mapa sice poněkud schladí naše nadšení, ale ještě to úplně nezasyčelo. Kaţdopádně se tam jede přes Rumunsko. Na další dva dny je směr jasný, víc netřeba. Ve Sklípku do nás uţ pomalu prosakují Svijany a Plzeň pod nápisem Lázně ducha. Litomyšl s příměsí letního, večerního vánku si nás podmaňuje svými siluetami Olbrama Zoubka v nehybném tanci nad vodou. Ve Vivaldiho tónech se dobře spolumlčí. Večer se rozvolňuje do tmy jako srdce do duše a občas to aţ unést nelze. A vstávat se bude v sedm, jo. Vracíme se tmou k autohotelu, který stále čeká na jméno a musí si zatím vystačit s Herbertem, Otíkem, Arturem. Stejně tak my si musíme vystačit s ulicí Lidická a pláckem mezi ČZS a ČEZ. Z jedné strany zahrádky, z druhé vysoké napětí. KARTA VEČERA : Já : Jste chráněni před zlem. To nejhorší je za vámi. Uvolněte se. Tereza : Ano, je vhodná doba započít tento projekt. Tak dobrou noc.

7 BENZÍNKA SAMÁ BENZÍNKA Ráno v 06:55 mrknu na hodinky. Já říkala, ţe vstávat budeme v sedm. Ještě máš pět minut k dobru Kupodivu nenastal ţádný velký a jasný proslov, ale to jenom proto, ţe Dvořka potřebuje vécéčkovat a davy důchodců se začínají courat na svůj ČZS kropit a okopávat. Auta přibývají a kohouti řvou. Tady je nějaký ticho? Joo, tý máš pisánie.. Terezka pomalu započíná své raní rituály. Moţná tentokrát budeme vyjíţdět brzy. KARTA DNE : Já : Zaslouţíte si to nejlepší, svými sny dosáhnete ke hvězdám Tereza : Kdyţ se sami o sebe dobře staráte, mají z toho uţitek i ostatní, dopřejte si tedy... Vidíš, 3 minuty tě nezabijou, já se prostě budu malovat a dělat krásnou.teď nikam běhat nebudu a ty si piš nebo běhej kolem auta. Kdyţ je Tereza asertivní a umanutá ani uragán s ní nehne. Jen nevím, jakýţe to prospěch mě čeká z jejího malovaného obličeje. 8:10 stále Litomyšl Přesunujeme se na snídani, protoţe prostě Litomyšl. Mají tu dobrou kávu a paní v krásných fialkových šatech, kterou to prostě v práci baví. Zkoušíme za světla to, co nás tak dojímalo v noci, ale nějak to pro nás ztratilo smysl. Noční osvětlení den nedoţene a černobílé fotky na plotě trochu více zašedly. Kotvíme na farmářském trhu a Tereza kotví u medovicového piva. Na řidiče zbývají holt jen koláče, a to je důvod zavelet k odjezdu.

8 13:00 Slovenské hranice a 36 euro za dálnice i přes Magyarorszag. Na slovenské benzině se k mému zděšení ve mně zhlédl tetovaný padesátník. Takový sebevědomý vyţilec, celý v černém, jenţ se rozhodl spestřit si den, a tak je potřeba přeparkovat, jít ke koši, pak pro papír na zemi, pak pro kávu, jen aby mě mohl oblaţovat sexyslibnými úsměvy. Pro mě sděšení, pro Terezu dobrý. V Bratislavě se hudbou od Vivaldiho snaţíme zjemnit táhlý industriál, jeřáby a změť skla, ţeleza a panelu. Hele, to musí být krása, kdyţ ti ta hudba zní přirozeně jen tak sama v uších a v duši a ty to jen zapisuješ, abys to slyšelas nahlas. Představ si ţe ţiješ symfonie. Jedu a představuju si to, ale musí mi to hrát v autě. Chvíli přemýšlím o tom, zda Černá Hora nebo Rumunsko. Mě by to stejně štvalo, kdybychom tam nejely. Bylo by to stejné, jakobychom se vzdaly. Slovo Někam se mění na Rumunsko. Tereza se začíná obligátně jako spolujezdec nudit a hledá v sektoru Jídlo Martina. Nachází ovšem Tullamore Dew, pak nachází v té chuti kvalitu. Nezbývá neţ doufat, ţe nenajde dno. Přeci jen nejsem automatický pilot. Silnice se pomalu mění na horkovzdušnou pec s 56 stupni Celsia, a tak je třeba vyhledat klimatizaci benzinových oáz. A ejhle, uţ se nám začínají objevovat první Oláhové, prozatím v německé, slovenské a maďarské verzi. Takový první cvičný kontakt a Tereza uţ rozvíjí první monology na rómské téma. Kdyby měli morální kredit, tak mi vůbec nevaděj. Kdyby nebyli tak humpolácky tvrdý, tak mě taky ne. Nemorálnost bez něhy je hodně špatná kombinace, ale zase jsou prvoplánově jasný a můţeš s tím počítat. 15:29 pro změnu OMV. Dva chlapi z Čech měli moţnost zahrát si na gentlemany a odštípali nám zvlněný, pokleslý kryt motoru, aby prostě nepřekáţel. Pak se nalodili do svých super teréňáků a mizeli

9 v Zakarpatskou Rus. A pak uţ se po celou dobu nic zvláštního nestalo. Jen dálnice s tyrkysovými svodidly, a kdyţ došla tyrkysová přišla lagunová. Všechna ta nudná pole obilí brázdíme na Čajkovského a jen čekáme na Maďarsko. To se dostavilo v 18:20 i se svými tehešváre nápisy. Obyvatelstvo nám kvapem ztmavlo a silnice popraskyly. Jízda se nám trochu prodluţuje o krouţení na kruhácích, protoţe udrţet představu nápisu na směrovkách do doby, neţ se oči přenesou do mapy, je při tak nesmyslném obsahu písmen téměř nemoţné. Den začíná padat do svých konců a bere mě při tom s sebou. Začínáme v tom Oláhově hledat místo na spaní. Coţ se ukazuje jako zdlouhavý proces, ale nakonec ho máme u polní cesty pod dubem, poblíţ kozí farmy a lesa, do kterého je pro závoru vjezd zakázán. Chvíli se zkoumáme s majitelem očima, ale asi jsme vzájemně nic nevyzkoumali, tak padám do prašné trávy, i kdyby se dělo nevím co, já uţ se odtud nehnu. Unavené vedrem jsme znehybněly jako večer před soumrakem. Je ticho.teplý vzduch voní kytkami, ve kterém zapadá slunce do Bacha. Kdo z nich je dirigentem, kdyţ se ten ţhavý kotouč kutálí po kopcích jako slzy po tvářích? Perou do nás v té chvíli svou horkost světa, ve které se kaţdá po svém praţíme. Orchestr přehrává tóny člověka, který uţ neţije, ale právě zní v dubových listech, v suché trávě i prašné cestě. Zní v Tereziných očích, která se v nich sama začíná před zrcadlem ztrácet do vlastního mikrosvěta. Zapřená o svůj dlouhý ţivot sleduje svou tvář, oči dlouze hledí do sebe sama i do kaţdé buňky, která jí brání dostat se pod kůţi, aby mohla postupně vytahovat pocity svého srdce. Propadlá zcela do bezbřehé hloubky vlastní duše vidí náhle hodnoty svého Já, jak po nelehké hořké cestě došly aţ sem, na vlastní stupeň vítězů. Pláče, kdyţ si předává cenu síly a respektu, hodnotu sebe samé, které se z čista jasna vyplavali na povrch. Pláče, kdyţ se potkává sama se sebou. Začánám mít plné dlaně

10 barokních tónů i Tereziných slz a tak je liju do těch svých. Kdyţ se slunce loučí, mám vody plnou náruč, a tak ji vylévám do růţových slézů všude kolem, aby se neproměnila v marnost. A tu zakročil člověk. Sebevědomá, blonďatá ţena, ředitelka území všude vůkol, potřebovala uplatnit svoji panovačnou hloupost a snaţila se nám maďarsky vztekle vysvětlit, ţe tady spát nebudeme, protoţe je to všechno privátní majetek. Vzhledem k tomu, ţe do domu v lese za závorou přivezla muţe a odváţela dceru, a vzteklá uţ byla, vzhledem k tomu, ţe z ničeho kolem dokola není patrno, ţe je to soukromá záleţitost ta cesta tady a vzhledem k tomu, ţe ve mně proudí síla Bacha, jsem se rozhodla, ţe mě balamutit nebude. A já nikomu naštvanýmu teď, v téhle chvíli, hromosvod důleţitosti dělat nebudu. Cíl její řeči byl jasný a odkazoval mě k nějaké táblici tam někde dole u závor, ale já uţ se dneska nehnu. Já jsem unavený řidič. Snaţila se sice gestem o něco mezi vypadněte a kšá, ale nepřesvědčila mě. Zahrála jsem ji tudíţ poţadovaný dojem balení deky a nechala ji odjet. Má jen dvě moţnosti, odveze dceru a vrátí se, nebo přivezla muţe, vztekla se a nevrátí se. Tereza vybíhá, jak jinak, s variantou o známých na policii a málem mi vykreslí v hlavě eskortu s odtahovkou se vzteklou ţenou v čele, ale já mám dva loky Martina a všech pět po hromadě, takţe pro dnešek tu hotel Ludovít bude pěkně dřepět pod dubem. Pro klid jsem šla prozkoumat onu táblicu kdoví kde a našla jsem jen rezavý kus plechu s pěti slovy v tehešváre řeči, který na tyči před přejezdem můţe klidně znamenat pozor vlak. Otočila jsem se k návratu a v tom to tiché šero prořízla rána z brokovnice. To si jen snědý, maďarský občan v prasečím výběhu lovil večeři.

11 Varianta B se ukázala být správnou. Ţena uţ nepřijela. Prostě vztahy momentálně nic moc, a tak si potřebovala zaprudit. Na to jsme byly výborným objektem. A tak se v tom světě přelévají strachy, vzteky, manipulace a bolest a člověk mezi tím zmatkem slepě pluje, proplouvá a topí se. Ten večer jsme si do tmy řekly hodně nahé pravdy a lehké to nebylo. I kdyţ se cesty objetím spojily, zůstaly jim rozdílné barvy. BUNA ZIUA ( BUONAZIVA ) ROMANIA 1.7. Brzy ráno pán vyhnal kozy na pastvu. Kozy obloţily zvědavě Ludvíka, psi to jistili vrčením a pán svým zrakem z povzdálí. Všichni si dělali jasno co s námi a s touto novou situací. Zatímco kozy kolem Ludvíka sekaly trávu, psi přešlapovali na místě a pán zevloval, Dvořka spala a já doháněla slovem den. Tak do hodiny bylo posekáno a pán si zahnal všechny své strakaté, rohaté statky zpět do ohrady. Dělá se vedro. Další parný den vstává. Slováci špitaj z rádia cosi o 38 stupních, to zase bude Arábie ve střední Evropě, protoţe ty světelný tabule na dálnici celý den blikaly u země 58 stupňů. Dvořka stále spí, jelikoţ včera vytáhla utopence duše z Tullamorky. Vařím startovací kávu a počítám kozy. V 8:26 se mi podaří mrtvou Dvořku zesvislit na přední sedadlo, při čemţ vytáhla z tašky zimní bundu, protoţe loni byla na severu Lotyšska zima. Nevadí, ţe letos jedeme na jih. Papa kozy, dube a růţové kytky nás čeká Debrecín, secese

12 a art deco v Oradee a hledání vody. Magyarorszag je rozhodně jen pro špičkové lingvisty. Neţ to jeden přečte tak se vrátí, objede, ujistí, znejistí a zase se vráti a tak stále dokola. Konečně se ale nějak domotáme tam, kde chceme být a jdeme se schladit na benzínku. Hezky jsem Ludvíka nechala zaplout za obrubník, protoţe stále nemám jasno v jeho rozměrech a odešli jsme hledat vodu. Moc úspěšné jsme nebyly, za to jsme velice úspěšně při odjezdu rozrolovaly Ludvíkovi bradu nárazníku ze spoda. Zůstaly jsme pěkně sedět na rantlu do chvíle, neţ nám statný ukrajinec nadzvedl velmi ochotně Ludvíka a přesunul ho na zem. Tiše jsem zírala do spodu auta a přemýšlela jak to moc potěší doma Michala. Kdyţ to s Ludovítem nejde normálně, tak mu budeme muset pomoct, protoţe od té doby co je s námi si nechává větrem urvat zrcátko, cizí škodovkou napevno uzavřít kufr, sebrat spodní ochranu motoru a teď ještě sníţit průjezdní výšku. A tak dle rady chytré jedné Horákyně mu balakrylovým fixem na palubku maluji runy pro ochranu a na značku mezi ty úţasné osmičky vpisuji pro změnu růţovým fixem trojku a šestku. A jestli mu to nebude stačit, tak uţ nevím co. 11:22 RUMUNSKO Magyarorszag se tady vcukuletu změnil na čtvrtou cenovou kategorii. Díry, rozvaliny, nepořádek, vybydleno a změna času. Jedeme deset kilometrů prapodivným industrialem, ale hlavně, ţe se tu opět dají přečíst cedule a nápisy. Za 20 minut parkujeme, zatím ještě nevím kde v Oradee.

13 Mate mě, ţe všude je 12:40, nevím, které hodiny mám vlastně přeladit a jak to teď jako funguje numerologicky. Vedrem a odpolední nedělí se tu nikde nic nehejbe, krom jednoho zesnědlého Rumuna, který má potřebu cosi od nás vyţebrat, ale marně. Zjišťuji, ţe kotvíme na parkovišti emigračního úřadu. To je dobrý začátek. Vydáváme se po prázdné pěší třídě ke spořitelnímu bankomatu, aby se nám dostalo prvních 50 lei k prozkoumání poměrů a k uvítacímu drinku.v turysticky laděném pubu se seznamujeme s rumunským pivem za 28 kč v přepočtu a Tereza zahájí ochutnávku, protoţe se nemůţe vkloubit do městského prostředí. Ursus je zaručeně nejlepší rumunský favorit, a tak musím kvůli tomu vedru do Ursuse také. A uţ plynou řeči o pocitech, včerejším večeru, mé oblíbené 8.B a je jedno, ţe jsme u toho zrovna v Rumunsku. Potom se hovor stočí zpět k matematickým úkonům nad přepočty měn. Nějakým způsobem mi vychází, ţe 6 piv různé kvality stojí v průměru 31,80 kč, ale to pouze v tomhle pubu. Dvořka mizí v útrobách restaurace a já zahajuji pročítáním průvodce seznamovačku s městem Oradea. Dovídám se, ţe je to vlastně Magyarorszad a většinou se tu mluví maďarsky. Kdyţ půjdeš na záchod, tak tam musíš nacvakat kód. No bez prdele! A kdyţ uţ ty dveře rozflákáš, tak učiníš dotaz, kde je tady wc a paní ti kód nacvaká a ty musíš honem běţet, abys to stihla, pak to cvakne, a kdyţ máš po všem, tak z toho utečeš jako ze sejfu. Ohromujeme mě Dvořka po návratu z wc. Pojď, je třeba po třech pivech bloumat městem, hledat nevím kde, tu téměř jedinou uměleckou perlu Rumunska a téměř Evropy ve stylu secese a art deco, protoţe já musím běhat, jinak spíme před imigranti centrusem. Pokračujeme tou tichou pěší třídou k vodním tryskám, co z chodníku střídavě chrlí vodu, a které jsme s nadšením uvítaly. Uţily jsme si v tom městském nehybnu mokrého

14 rozruchu. S dětským nadšením se vyřádily do promočení, za coţ nám dva fotografové francouzky poděkovali. Po pár metrech pro změnu zase zíráme do vody z mostu, abych pak pod tím mostem máčela nohy v řece. Prostředí ani moc popisovat netřeba, zrovna dvakrát chutné nebylo, ale kdyţ je vedro..terka utrousí něco málo o bakteriích, proto si nakonec skok do vody rozmyslím a opouštíme břehy neznámé řeky. Od řeky jen pár kroků nás vcuclo pouliční pítko a taxikáři měli chvíli na co koukat,protoţe Tereza je zcela průhledná. A pak se otočíme a z ničeho nic stojíme u nákupní pasáţe Černý orel, onoho secesního skvostu s prosklenou střechou nad zvlněnými uličkami, ve kterých jsou jen secesní domky, kavárny, obchody, erotické kluby, byty. Zvenčí umělecký obal v útrobách běţný rumunský, špinavý ţivot. Tady pravděpodobně buď vůbec nemají památkáře nebo to památkáři berou od moře. U nás by něco podobného nebylo moţné. Tady, kdyţ uţ jednou věci jsou, tak uţ slouţí do vyslouţení a během uţívání se volně mění dle potřeb uţivatele a stavu věci. Je-li prostě potřeba dostat drát na druhou stranu, tak se jednoduše provrtá díra třeba přes malovanou zeď, zdobené zábradlí a tak podobně, jak to zrovna příjde. V rozsáhlé pasáţi se nachází hotel, který je jako jediný ve stylu art deco, ale na to,ţe proběhám kdejakou pavlač, schody, herny sexy club, tak hotel jsem zas tolik neprobádala, ale ač je to umělecký skvost, prý patří mezi ty levné. Pobíháme po chodbách se suchými záchody a s byty, které mají dveře jako do sklepa někde i jako do chlívku. Jedněmi pootevřenými nakukujeme dovnitř a místo předsíně jsme rovnou v obýváku. Připomíná mi to domy v polském pohraníčí, ve kterých jsem trávila v dětství u babičky nejedny své prázdniny. Umyvadlo na chodbě nám připomene, ţe nám chybí voda, a tak za zvuku televize a rumunského křiku nabíráme do všech lahví, které máme právě u sebe. Domy jsou to krásné, ale odevzdané svému nejasnému osudu. Venku v boční ulici

15 dáváme kávu, mě je tu zatím celkem dobře, ale Terka stále čeká na Terku. Vedro i pivo mě sloţilo na lavičku v parku. Není kam spěchat a je taky někdy třeba psát. Cestou zpět k Ludvíkovi kopírujeme druhý břeh řeky a sledujeme ryby, krysy, Rómy, ptáky, odpadky a popsané panelové domy. Lásko hluboko v lesích pohřbená, do suchých listů lip tady se vsakuješ. Čekáš aţ spadneš. Cestou na Satu Mare, na sever k ukrajinsko rumunskému pohraničí hledáme místo ke spánku. Najít klidné a bezpečné místo pro dvě holky bez smečky toulavých psů, škemravých cikánů a vlezlých koukačů po celodenní jízdě, je psychicky nejtěţší úkol dne. Obhlíţíme vesnice plné prašných děr, pískajících snědých vesničanů a volně pobíhajících slepic a kuřat. Obhlíţíme polňačky, ale vzhledem k našemu sníţenému podvozku, je to marné. Vlastními silami na hraně mířím podél zdi za vesnicí ke smetišti mezi polem, polem a dvorem. Objevuji svoji relativnost tříbeného vkusu a hranici únosnosti i hygieny, protoţe v zájmu klidu a bezpečí je leţení na smetišti v někerých chvílích celkem luxus. Roztahuji deku vedle auta, vytahuji polštáře i vaření kávy a ředím danou situaci douškem Martini. Vyčkám aţ se ve mně domelou pocity smíšenosti nad touto situaci a asymiluji se. Přemýšlím nad indickou Gangou, cikánským bordelem, etnickou špínou a právě teď je tohle místo naší špínou, našim místem k bydlení. Prosycuji naše smetiště bhakorem z Ománu, ještě trochu z loňska zbylo. Terka rezignuje na kulturu a umořená vedrem padá na zem nahá. Kdyby mohla, udělala by z planety jednu velkou nudy pláţ. Víš, ţe rom je tady v překladu rum? Nevím, kde bere tuto informaci, ale já nemám čas, já si plně ujíţdím na flákání skleněných lahví o zeď. Rozkošné, zcela doporučuji zaţít. Dávám do toho veškerou sílu, napětí a vášeň. Ten zvuk!

16 Připomněl mi, kartu dne. KARTA DNE BYLA : Já : Nebojte se být silní.. Tereza : Změníte své bydliště... Opravdu lépe si vybrat nemohla, protoţe tohle bydliště vytahuje z člověka spodiny, pudovost a paradoxně uvolňuje. Potkat se občas v sobě s tím, co člověk není, je čas od času dobré. Nejsem tohle smeťákové zvíře, co fláká lahvemi o zeď, ale spí někde v mé princezně, a tak si chvíli prohlíţím smetí. Měsíc skučí do vedra, za pár dní bude úplněk. Válím se na špinavé zemi a zabývám se chvíli bhakorovou vůní, aby na moment dostalo naše dočasné zázemí orientální nádech. Dvořka uţ dvě hodiny přesektorovává obsah auta, protoţe co jako má dělat na smeťáku a je jasné, ţe časem dojde i na Chateau Bzenec. KRTA VEČERA : Obě : Klid a mír, můţete se uvolnit... No to je smeťáková výzva, pokud to je takhle, tak to úplně stačí. Kdyţ má člověk za rohem vesnici plnou rómského obyvatelstva a ještě nemá ţádné potuchy o zdejších zákonitostech a polečenské nátuře, stane se rychle ze smetiště klidný balzám. Tereza konečně uţ nemá nic, co by uklízela a piknik v cikánském stylu můţe začít. Nejprve slupneme nějakou sušenou, kandovanou sladkost od Jiříka Dvořáků, moţná ji dovezl z USA, moţná z Kuby a moţná od někud z Čech. Kaţdopádně jsme nepřišly na to, co to vlastně bylo. Pak uţ přichází na řadu bílá šťáva z Bzence. A uţ nám kráká starý havran a krákat nepřestane, dokud v Koločavě ţivý chlap zůstane... Ty vole, a to je to teprve první noc v Rumunsku! Před sebou jich máme ještě dobrých deset. Desetkrát ještě tenhle psycho nákyp před usnutím a mám dost, a to si děláme dobrovolně. Chápeš to? No to je jednoduchý, to chce Chateau Bzenec.. Jasně, pokud na mě ovšem zbyde. Protoţe já prostě jsem a jen

17 tak zírám. Jak padala tma, probouzely se mi uši a oči se mi přehodily na dálková světla. Pojď sem, slyšíš to, co já? Tou větou mi Tereza roztrhala můj klid na cimpr campr. Nasoukala jsem za ní uši do černého křoví s kukuřicí a snaţila se luštit podivné zvuky. Tereza připravená za všech okolností, v rámci svých moţností, na nejhorší, razila cestu otvírací kudličkou. Bylo to divné. Nepříjemně divné. A pak mi to došlo. Hele, to je dech. To je prostě pravidelný.. tam někdo dýchá. Takhle to prostě vypadá, kdyţ někdo spí. Hele, tam někdo spí, no dobře, tam něco spí. Ale je to divný. Tohle uţ je tvrdý spánek... Myslím, ţe v této situaci byl Bzenec mírně kontraproduktivní. Zacouvaly jsme zpět a dělaly,ţe řešíme situci. Mrtvoly samo sebou zásadně nedýchají, ale kdyţ někdo spí, tak taky tak vypadá. Jasně, ţe to bude zvíře, ale veliký, protoţe je slyšet dost nahlas. Moje nervová soustava lavírovaná tekutým hroznem byla na tom dost hrozně a šla se uklidnit na silnici za rohem. A náhle mi zjitřenou auru mého těla nebo duše prořízl jemný průlet páru sov. Obrátily mi oči do nebe na chvíli od sebe. Krouţily mi nad hlavou a byly ve svém pohybu tak dokonalé. Stála jsem s hlavou zakloněnou fascinovaná neslyšným pohybem s jemnou lehkostí. Kdejaké zvíře, o člověku ani nemluvě, nadělá takového rámusu jen kdyţ dýchá. A tak jsem se na chvilinku nechala strhnout do soví něhy. K autu jsem se vrátila zase do jiného příběhu. Tu noc jsme stihly ještě zrušit noční ticho i spánky všech potencialních mrtvol decibely v rytmu Dreadzone. S obyčejného tance se postupně stával luxusní odvaz scénického tance v kulisách smetiště, sila a pole. Do ustrašených duší i těl se se svítáním vkrádala romantika bez soví něhy, ale s lehkostí člověka. A moţná jsme i na čas za světla usnuly. Nebo ne? Jak seš na tom, Terezko? Do houkání prvního raního vlaku se ozvalo jemné zachrápání. Tak dobrý den, Rumunsko. Buna ziua, Romania.

18 NĚKOLIK LET ZPĚT Od necelých pěti hodin koukám do vybledlého oparu nad polem a naslouchám vlakům. Spala bych, ale nejde to. Střídavě klimbám, střídavě se přiblble převaluji. Po hodině to vzdávám a pokouším se o smetištní hygienu, vařím kávu a čaj, hledám slova k nočnímu mejdanu. Tereza tvrdě spí. Tak jako vţdy a všude. Svorně čekám aţ ji to přejde. Za noc jsem prokousaná odpadními komáry a naskákala mi kůţe ropuchy. Jo ty máš pisánie, ţe neprudíš.. hlesne z ničeho nic Tereza do vleklého rána. Kolem se uţ dávno trousí lidé do práce a do vedlejšího dvora přjíţdějí auta. To jsou jebky, frfňá Dvořka otráveně do polštáře. Ne, dobře, nejsou to jebky, jsou to spoluobčané zdejších rumunských koz a jdou do práce. Zapínám motor v mém nevyspalém mozku, abych přišla na to, jak je to s těmi spoluobčany. Sotva to odhalím, uţ mám nášup. Proč jim tady běhaj ty slepice volně po vesnici...myslíš, ţe je to proto, aby si nezanesly genofond? Zírám do smetí, asi začnu třídit odpad. Tereza probudila důstojníka úklidu a začal rozruch. Tady je spousta malých pasaţérků, křičí a vyhazuje z auta můry, mravence a mouchy, které totálně nesnáší, protoţe lezou po výkalech a šimraj. Konečně uţ nezbyla ţádná důleţitá činnost a je moţné opustit tohle pokleslé bydliště. KARTA DNE : Já : Danou situaci pomůţe uzdravit, kdyţ se vcítíte do stanoviska druhých.. Takţe začne konfrontace s Oláhy, koukej si vytáhnout nějakou podporu. Tereza : Opatrnost je na místě.

19 Hm, hned se cítím lépe. Tak uţ jedem. Vyjely jsme objevovat ukrajinsko-rumunské pohraničí. Cesta do Satu Mare je jen zemědělskou plackou plněnou slunečnicí s kukuřicí. Lidé mají za plotem všechno moţné pokud to je k jídlu nebo k transformaci do tekutin. Země a zemědělství dokud nezačnou hory. Satu Mare jsem čekala o dost menší neţ ve skutečnosti je. Začínám se seznamovat s rumunskými dopravními zvyklostmi. Značení nepřehledné, nelogické a velmi šetrné. Pruhy na zemi, pokud jsou, se mění tak různě za chodu. A výborné jsou semafory. Oranţovou zřejmě povaţují za zbytečnou a v lepším případě to řeší odpočítávadlo, přičemţ červený interval je téměř minutu za to ten zelený kolem dvaceti pěti vteřin. Jinak pruhy si Rumuni rádi tvoří sami, jak jim to příjde. Od Satu Mare začíná krajina kopcovatět a hned je mi to milejší. S kopci se začínají objevovat cikánky hrdě se hlásící ke svému původu květovanými, dlouhými sukněmi, černými copy a pestrbarevnými šátky. Jsou nepřehlédnutelné. Vesnice i se svým obyvatelstvem se pomalu vrací o desítky let zpět. Silnice se zaplňují koňskými povozy a vesničany více méně staršího věku. Babky jsou téměř jedna jako druhá, v černých nabraných sukních ke kolenům, v jednobarevných halenách bez podprsenek a s černými šátky na hlavách, rázují krajnicemi s vidlemi a hráběmi nebo posedávají před domy na lavičkách a klábosí, hlídají děti a krávy, předou, krájí něco do misky, hnětou těsto nebo spí. Silnice se začíná měnit v ostré zatáčky a hrabe se pomalu do kopců a stále mě překvapuje svojí kvalitou, ne ţe by neměla boule a díry, ale stále je asfaltovaná. Kdyţ mě nemíjejí černá a drahá, terénní vozidla, tak závodím s daciemi všeho druhu a kvality. S naší oktávkou jsme v místních vodách dost tuctově nepraktické, ale na výkon nedáme dopustit, i kdyţ si připadáme jako v legu. Ovšem jakmile začínám projíţdět vesnicí Certeza Huta

20 vypadávají mi oči z hlavy a nestačí dobíhat. To co vyrostlo v této vsi, je něco nekutečně kýčové, převyšující bujnou fantazii a neskutečně drahé. Skoprněle zírám na paláce, hrady, chrámy a resorty rumunsko ukrajinských Oláhů nebo překupníků nebo nevím koho, protoţe čím by se tak úspěšně ţivili v těchto zapadlých končinách mi jasné není. A tak se barvitě domýšlím, zatím co sleduji poslepované atrapy všech historických směrů do věţiček s prosklenými moderními prvky, thajských střech, anglických příjezdových ploch a cest, lemovanými kamennými lvi, tygry a nahými Venušemi. Všechny ty kašny, umělé vodní kaskády, balustrády, točitá schodiště, odlévané štuky a sochy jsou schované za mohutnými, chromovanými ploty. O autech nemluvím, hlídají je babky v šátcích na lavičkách před domy, protoţe zvyky jsou ţelezná košile. Terka stále dospává vzadu co prospala. Vyhrabu se na vrchol a pode mnou se mi otevře zamědělské Rumunsko jako na dlani. Parkuji Ludvíka, popíjím čaj o dvanácté a píšu. Lenost mě doběhla a Terezčina nehybnost nakazila. Po více neţ hodině se opět dostávám k brázdění ukrajinsko-rumunského pohraničí. Názvy vesnic jsou občas v azbuce, občas dvojjazyčné. Chvíli stoupáme, abychom vzápětí klesali. Mezi loukami políčka, mezi políčky lesy a mezi tím vším domečky v křiklavých barvách, kterým vévodí fialová, oranţová, fuchsiově růţová a pistáciová. Všechny mají vyřezávanou, mohutnou, ozdobnou bránu s vraty, i kdyby za ní měla stát novostavba, protoţe rumunské tradice se tu v tomto směru váţně ctí. I ty zapadlé kouty vypadají civilizovaně, ale skromně, chudě. Jen ten jejich nepořádek je běs děs, odpadky Rumuni neproţívají ani minimálně. Ludovít se začíná pomalu stylově obalovat prachovou hnědou vrstvou a sucho začíná být vidět postupně ve všech našich lahvích. Kdyţ se slunce opřelo o zenit, zakotvily jsme ve vesnici Sapanta.

21 Malá zastávka do domorodé historie, ve které se počítá překvapivě s cizincem. Venkovský, dřevěný kostel v lešení s typickou stříbrnou střechou a pod ním veselý hřbitov z roku Veselý se mu říká opravdu, protoţe na dřevěných, modře natřených kříţích je vţdy rukou naivního malíře namalovaná zemřelá osoba ve svém pozemském zaměstnání a s popisem krátké, veselé příhody, kterou zde zesnulá osoba za ţiva způsobila nebo zaţila. Je to takový folkorní unikát, a tak se na něho nabalily stánky s místním rukodělným zboţím v podobě koberců, lněných halen, ovčích roun, vlňáků a čepic a samozřejmě nechybí dřevěné miniatury modrých kříţů. Babči s podobnými výrobky lemují ulice, ve kterých potkáváme Francouze s karavanem, Poláky na motorkách a slovenskou profi expedici v zablácených super jeepech, na kterých můţu sebe nechat. Tak v tomhle se jezdí na Zakarpatskou Rus. Přesně takhle bych si to představovala, ale chápu, ţe doma by mi to bylo na dvě věci. Na které? To jsem zatím nepřemýšlela. Čtyři kilometry si zpestřujeme vzájemně se třemi motorkáři z Čech, na benzínce si kupujeme všichni vodu a namáčíme hlavy, pak se rozjedeme kaţdý po svém, oni mizí v Ukrajině, my se spokojujeme s místními zelenými kopci a barevnými cikánkami. Pomalu si na ty cikány začínáme zvykat, protoţe tady jsou ţivým, pracujícím obyvatelstvem. Zemědělčí, staví, tahají dřevo z lesů, pasou stáda, převrací seno. Musí, pravděpodobně je tady stát nerozmazluje degradujícími, pravidelnými přísuny financí, které by je mohly determinovat ze své soběstačné funkční podstaty. Kopce se postupně zalesňují, stejně tak se plní špínou a odpadky, kam Rumun dojde. Unavená vedrem, začínám hledat kotviště. Na upocenou kůţi se nám nabaluje prach sluncem zapékaný, být tady dlouho, vypadáme jako cikáni také. Projíţdíme vesnicí dlouhou jak Čechy.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT Obsah I. TEREZÍN Sedala sama za zavřenými dveřmi a psala / 9 Spolužačce / 10 Nemocné zvíře / 11 Znění / 14 Ošetřovatelka / 15 Na dvoře stojí lidé jeden za druhým / 16 Ráno / 17 Žena / 19 J. - Dnes e všemu

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

3Jak. Mach a Šebestová. udělali z dědečka Tarzana

3Jak. Mach a Šebestová. udělali z dědečka Tarzana 24 3Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana Jak a Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana Jednou se babička chystala do nemocnice na kontrolu žlučníku a hned u snídaně povídá dědečkovi, oškrábej

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Poznáváme dřevěné kostely - část IV

Poznáváme dřevěné kostely - část IV Poznáváme dřevěné kostely - část IV Povídání bych mohla začít slovy klasika Vladislava Vančury "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným". Nečekáme tedy na volný, ale deštivý víkend a vyjíždíme zcela

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a gaučů,

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 Itinerář: 1/8 2011 pondělí Česká Lípa Sever 13 30 Praha 15 00 17 10 Praha-Strahov, nešpory 18 00 Praha-Strahov, Mše svatá a kompletorium 2/8 2011 úterý 5 30 Praha,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat Stránka č. 1 z 8 Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat 25. srpna 2010 5:00 Každým rokem se snažíme zmapovat několik nových karpatských pohoří. Letos padla konečně volba na Rodnu, hory

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU NA TROJANOVSKÉ PASECE PROVOZOVATEL: SPOLEK NA TROJANOVSKÉ PASECE TROJANOVICE 342E,744 01 TROJANOVICE, IČO: 01280406 KONTAKT: www.klubnapasece.cz e-mail: info@klubnapasece.cz

Více

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8 M A L T A V A L L E T T A 107 120-124_etiopie6.indd 120 8.7.2008 15:35:30 E T I O P I E N eokoukané zážitky Pokud rádi fotografujete, můžete spojit příjemné s užitečným odpočinek v jedinečném prostředí

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce.

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce. Sbirka Street Básni Brad : Bílé, bílé, všechno je bílé, Všude leži snih, Nadšená děti, veselé babičky, I já jsem v nebi. Stromy jsou krásnějši Lidé jsou štastnějši, Život je prostě přijemný. Mikuláš přijede,

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

14. června 2005. 16. června 2005

14. června 2005. 16. června 2005 14. června 2005 jsme s tátou dosmolili a odeslali naše vyjádření k psychologickýmu posudku. 16. června 2005 Včera Kili usnul vyčerpáním až poté, kdy jsem ho půl hodiny zdárně ignorovala a předstírala jsem,

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají. Vydej se proto

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více