Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné."

Transkript

1 1

2 Obsah Veliké Poledne... 3 O nepravosti moderního světa... 6 O technice O vědě O rozvoji O vesmíru O vzdělání...25 O rozumnosti O velkých myslitelích O náboženstvích O dnešní krajině...34 O krajině v České zemi...37 O kráse v krajině...39 O rozdílu mezi moderní a zaostalou zemí O zážitcích O násilí a zločinnosti O nedostatku O náklonnosti...46 O lidském a zvířecím chování O drzosti psů a změkčilosti lidí O přelidnění O odpadu O komunismu O nerovnosti O zákonech O možnostech O nudě Co je služba O majetku O mužnosti O umění O pochopení O poznání hodnoty...74 O štěstí O smyslu světa...77 Myšlenky

3 Veliké Poledne Historie, jak ji známe doposud, to není nějaké vědomé směřování k budoucnosti. Vytčený cíl mívají nanejvýš jednotlivci, kteří se jej snaží prosadit ve společnosti, nikoli však společnost sama. Lid se rozhoduje především na základě pocitů, domněnek a přání, ne na poznání skutečnosti. Vedle soupeření sil vládly v lidské cestě k zítřku dosud i neúmysl a náhoda. Kdo je odhalí jako dominantní prvek v dějinách, ten se neubrání pocitu, že ze všeho nejvíce na světě dodnes schází vědomé úsilí. Jistě, vše má svou příčinu a své následky, ale bývá to neúmyslná příčina a neúmyslné následky. Vědomé úsilí se objevuje jako výjimka z pravidla náhody. S takovou se není čemu divit, že se lidé mnoha dob pletli i ve svém hodnocení dobra a zla. Je ale přípustné, aby to tak zůstalo i nadále? Když lidé svým jednáním neovlivňovali okolí ve velkém či dokonce světovém měřítku, pak vlastně tolik nezáleželo na tom, co zrovna dělají. Mohli si dovolit zahálku i nevědomost. Dnešní lidstvo se ovšem stalo největší ničivou silou na světě, silou, která se přesto řídí nevěděním. Takové nevědění ve světovém měřítku je nanejvýš nebezpečné. Zahrávat si a nemyslet na důsledky, to se nutně musí vymstít, dříve či později, ale spíš dříve. Všímavému pozorovateli neujde, že naše přítomnost je dobou, kdy se rozhoduje. V minulém století se vše nesmírně zrychlilo, především změny se zrychlily. Není však sporu o tom, že pro Zemi a přírodu jsou to v každém směru změny k horšímu, zkázonosné výchylky od přirozeného a zdravého stavu. Stojíme na pomezí, kdy máme vůbec poslední možnost naše způsoby s úspěchem zvrátit a vydat se lepším směrem. Naši potomci tuto možnost pozbydou, ti budou postaveni před důsledky našeho dnešního rozhodnutí jako před hotovou věc. Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by měla přijít nějaká zásadní změna, která jediná by mohla opravdu pomoci a ne jen zpomalit záhubu. Ještě stále lidstvo zůstává nemocí Země. Co je v takové zásadní chvíli nejvíce potřebné? Nejpotřebnější je, aby se objevili takoví jedinci, kteří dokážou správně rozhodovat díky tomu, že sami již vědí, co je dobré a špatné, jednotlivci, kteří jsou připraveni vtisknout celému lidstvu svou vizi o světě. Vždyť lidé jsou schopni velkých věcí, jen když se někdo postaví do čela a určí směr. Ale kdo z dnešních lidí by toho mohl být schopen, kdo by se odvážil jen pomyslet? Mnozí si všímají, že příroda stále více trpí lidskými ústrky, že původní svět mizí a v moderním světě není zajímavý život možný. Jsou však bezradní, protože nevědí, jak by sami měli žít. A tak se po Zemi bez většího odporu rozrůstá nicota a nenápadně ale rychle získává vládu nad světem. Většina uvědomělých lidí se domnívá, že je to nevyhnutelné a nelze tomu vzdorovat. Z jedněch tak mluví lenost, z jiných zoufalství. A věru, je těžké žít bez naděje a přihlížet, jak před našimi zraky umírá ten nevýslovně krásný Starý svět. Pak člověku nezbývá, než si hledat kout, kde by od toho byl co nejdále. 3

4 Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné. Vždyť kolikrát se již nemožné stalo skutečností! Jistě, leckdo by chtěl pomoci, ale pouhá snaha ještě nestačí, musí se spojit s věděním. Lidé se dosud pletli ve svých představách o tom, co je jim prospěšné a co doopravdy chtějí, pletli se i v odhadování, k jakému cíli vede která cesta. Proto bývají vždy zaskočeni neočekávanými a hlavně nechtěnými důsledky svých snah. Má-li někdo určit správný směr, musí mít nejprve v těchto věcech sám jasno. Zanícení a horlivost nejsou všemocné. Aby dobrá věc mohla být učiněna záměrně a ne jen náhodou, k tomu ji musí předcházet poznání o tom, co je vlastně dobré. Aby se v cíli zúročilo úsilí vložené do cesty, potřebujeme umět alespoň odhadnout, co skutečně chceme a jaká cesta k našemu cíli vede. Jenže dříve a snáze se člověk stane velikým, než aby poznal, co opravdu chce. Takové vědění je až pozdním plodem jeho duševní proměny. Na světě není málo lidí, kteří touží být nápomocni, ale nevědí jak, takže jejich snažení vše jen zhoršuje. Dost je i nevědomých spasitelů světa, v nichž se dostávají ke slovu omyly všech předků i současníků. A často se hledají problémy tam, kde je jich právě nejméně, a ty skutečné se přehlíží. Na Zemi už bylo dost špatných samovládců i systémů, spoléhajících se na vůli lidu. Vůle lidu, ta je ještě proměnlivější než počasí, kolísá mezi protiklady podle schopností řečníků a sama od sebe není nijaká. Lid má jen takovou vůli, k jaké ho kdo navede. Proto není na místě očekávat, že by si sám mohl pomoci. Běh dějin vždy určovaly osobnosti a jejich úmyslná či neúmyslná rozhodnutí. Ale pokud jde o vládce, nelze souhlasit s kýmkoli, kdo chce rozhodovat, a zároveň si nárokuje práva na slabosti obyčejných lidí. Právo vládnout naopak vyžaduje nebýt jako ostatní. Politici si ale říkají: nějak se dohodneme, vždyť jsme jenom lidi. Takový přístup není na místě, protože vládnout mají jen ti nejlepší. Kdekoli se rozhoduje co dělat, v malém i velkém měřítku, tam je především nutno domýšlet své chování do důsledků. Pro život s velkými možnostmi je nezbytná velká zodpovědnost. Při tomto slově ovšem většině vytane na mysli ona malá mezilidská zodpovědnost, která radí být ke všem vlídný a po nikom nic nepožadovat. O té já nemluvím, ani o umírněnosti rozumných lidí, která své zastánce akorát tak učiní neškodnými. Mám na mysli vyšší zodpovědnost, kterou máme vůči Zemi. Ta je dnes s velkou oblibou odsouvána na pozadí zájmu do role nutného zla. Dnešní lidé hledí především na svůj okamžitý krátký prospěch. A co hůř, ve skutečnosti jim jejich snažení ani není prospěšné. Generace moderních lidí žije na úkor celé budoucnosti Země a na vrub příštích pokolení se dnes roztahuje. Již nyní lidé začínají platit za svoji bezostyšnost, ale naši potomci zaplatí daleko víc. Tato generace zdědila od svých předků krásou oplývající svět, ale svým dětem by předala svět na pokraji zhroucení. Hlavní zájem dnešních lidí zní: Co vše lze ještě Zemi sebrat, aby 4

5 nás za to nezničila? Šlechetnost ovšem mluví právě opačně; ta se ptá, jak by mohla Zemi učinit ještě krásnější a takovou ji odkázat svým dětem. Jenomže i v nejdůležitějších kruzích, mezi vládci a politiky, vévodí zájmům ona zlodějská lačnost, která chce nejvíc pro sebe a hned! Jaká je v tom hanebnost, být připraven pro pár desetiletí obětovat to, co vznikalo miliony let. Jestli i nadále bude záležet na nynějších pánech, osud světa je zpečetěn. Lidé samozřejmě nejednají přímo s úmyslem cokoli zničit, jen se nezajímají o důsledky. To ale vůbec není důvod k promíjení. Ti samí lidé se potom příliš pozdě podivují a litují svého jednání. Lítost až po činu už ale nic nezmění, a nikdo neví, jak tomu zabránit předem. V takovém případě všímavým lidem nezbývá, než raději nemyslet na mizející krásu a vzrůstající poušť. Ti ostatní se budou co nejdéle klamat milosrdnou lží a skutečnost by si přiznali teprve tehdy, kdy by před ní již nebylo úniku. Tehdy je ale už dávno na všechno pozdě. Tato doba je dobou rostoucí tísně, jež zachvacuje svět. Lidé jsou z hloubi duše nespokojeni se svými životy. Vytvořili si prostředí, které se obrátilo proti nim, v jejich nitru teď vězí prázdno, které se snaží přehlušit balastem jako je nárůst výroby. Původ největších problémů nehledejme v okolí, nýbrž v lidském nitru, to nutí člověka nějak jednat a něco chtít. Jednání a přání jsou odvoditelným důsledkem povahy. Tam se musí nejvíce upřít pozornost a snaha o změnu. Skutečným problémem není, že by dnešní lidé měli stále málo (naopak mají víc, než je jim prospěšné), problém vězí v jejich chorobné potřebě mít stále víc. Každé jednání i potřeba mají vedle domnělých důvodů i nějaké pravé důvody, ty však lidstvu zůstávají zahaleny tajemstvím. Život je pro leckoho nerozluštitelnou záhadou. Proč ale považovat rovnou za nemožné, co většina nedokáže? Mně se život ukázal jako pochopitelný a poznatelný pro toho, kdo je dost chytrý. Nyní dávám druhým možnost spatřit má vysvětlení. A možná je doba velké nouze i nezbytná, aby probudila lidi z letargie a pasivity a roznítila v nich touhu po novém vzestupu, aby rázným krokem ukončila léta duševního přešlapování a zahálky, v nichž se moderní člověk zapomněl. Vedle falešnosti moderního světa se teprve naplno ukáže, jakou hodnotu má pravá skutečnost. Vedle bídy dnešního člověka naroste vůle k jeho překonání do obřích rozměrů. Nechybí mnoho a lidstvo prohlédne mylnost a nesmyslnost svých dosavadních ideálů. Rozhodnutí k tomu již mezi lidmi dříme jako dynamit, jako kořeny staletého dubu nesmlouvavě ryje a trhá v lidských základech. Ze zpochybnění tisíciletých hodnot pak nezbytně vzplane a zahoří ideál protichůdný ke vší změkčilosti a zbabělosti naší doby. Tak vzejde světu jeho radostná hodina a rozezní se vyzvánění k Velikému Poledni lidstva. 5

6 O nepravosti moderního světa Lze rozlišovat dva druhy nepravosti. První je nepravost v lidech, která zde byla vždy. Vydávat se za někoho je daleko snazší, než někým být. Lidé chtějí sebe i druhé o sobě obelhávat, aby byli považováni za lepší, než ve skutečnosti jsou. Tato nepravost je problémem osobnosti a na světě může být přítomna, aniž by jej ohrožovala nebo umenšovala jeho krásu. O tomto prvním druhu teď nemám v úmyslu mluvit, byl tu vždy. Ale dnes se k němu přidal ještě druh nový, totiž nepravost moderního světa jako celku. Ano, je to tak, náš slavný moderní svět je od základu prolhaný. Lze dokonce říci, že předstírání je jeho podstatou a základním předpokladem. Vše se jen za něco vydává a nic není pravé. Kdysi byl celý lidský svět tvořen opravdovými výtvory, proto žádná věc nemusela opravdovost předstírat. Byly to věci vyrobené poctivě a z přírodních materiálů, z čehož pramenila i jejich estetická hodnota. Tehdy se také napodobovalo, ale i každá takto vzniklá napodobenina je přinejmenším stejně poctivá, jako to nejpoctivější, co dokáže vyrobit dnešní doba. Pojem náhražky v moderním slova smyslu byl tehdy zcela neznámý. Ale s rozvojem a moderností vše ztratilo na obsahu. Podstatou moderní výroby totiž je, že se vše co nejvíce ošidí, aby to bylo co nejlevnější. Cílem je na vše aplikovat sériovou průmyslovou výrobu a minimalizovat náklady. Tím ale výrobky velice ztratí na své hodnotě, takže skutečné věci nahradí jen ubohé spotřební zboží. To se však zároveň pořád snaží za cosi vydávat. Stále více dnešních věcí předstírá opravdovost a jakoby pokračování původní tradice. Jejich výrobci se tváří, jako by ty věci měly něco společného s dřívějšími poctivými výrobky. Ale zachována byla akorát tak značka a název výrobku. Obchodníci svým moderním náhražkám jen podstrkují zdání čehosi skutečného, přičemž těží ze vzrůstající obliby poctivých výrobků. Jde o reklamní tah za účelem většího odbytu mezi kupujícími. Ale lidé jsou za něj vděční, protože chtějí alespoň tu vidinu opravdovosti a milosrdnou lež. Živí v sobě zdání toho, co už dávno není pravda, aby si uchovali dojem, že stále žijí v opravdovém světě. Nuže, když to víme, proč bychom se s tím měli i nadále spokojovat? Teprve až bude z předstírání stržena maska, může opět vzniknout něco skutečného. Zde je na místě poukázat na pár příkladů onoho klamu. Nejvíce a nejsnáze se klame pomocí obalu a způsobů, kterými je výrobek nabízen, tedy reklamou. Způsob podání rozhoduje o tom, jak bude výrobek vnímán a co si s ním lidé spojí. Zde je největší prostor pro šíření žádaného pocitu a tedy i pro šíření klamu. Pokud jde o jídlo, mnohý dnešní výrobek svým názvem jakoby odkazuje na staré způsoby a tváří se, že s nimi má něco společného. Třeba u pečiva se v názvech objevují slova jako staročeské nebo vesnický. Ale ptejme se, co že má taková vesnická pekárna před sto lety společného se sterilním podnikem, kterým jsou dnešní pekárny? Pečivo z nich je plné náhražek a o nějaké přirozenosti si 6

7 může nechat zdát. Někdy se o daném jídle říká, že je stejné jako tenkrát, jenže o kolik je ono tenkrát lepší než toto dnes! Na obalech bývá zobrazena krajina, vesnice nebo náměty z přírody, aby se to lidem více zalíbilo. Vytváří se tak dojem, že výrobky vznikají v souladu s přírodou. Jen kdyby to tak byla pravda... Největší nehorázností jsou pak zvířecí velkochovy, protože u nich už nejde jen o otázku opravdovosti. Snahy zmaximalizovat výrobu vedou k tomu, že zvířata jsou držena ve zrůdných podmínkách, čímž nemyslím jen špínu a přeplněnost, ale také sterilitu všech podniků a naprosté odtržení od čehokoli přirozeného. V podmínkách takového zprůmyslnění zvíře jen živoří a bídně čeká na smrt. Lze se podivovat, že něco takového je možné ve společnosti, která žvaní cosi o hodnotě života. Ale překvapivé to není, protože lidé jsou zbabělí a pohodlní a záměrně přehlíží, co nechtějí vidět. Jak vidno, humanita je v mnoha ohledech prázdný pojem. Nyní zpět k výrobě. Dříve se v dílnách vytvářely z přírodních materiálů opravdové věci. Dnes se drtivá většina výroby čehokoli odehrává průmyslově v odporných halách a továrnách. Tím se z výrobků vytratila opravdovost a nahradila ji nicota. To však nebrání majitelům továren a velkovýrobcům, aby se v reklamách neholedbali poctivostí. Jenže poctivost je právě tím vším, čím jejich výrobky nejsou! Právo dovolávat se jí mají jen takové věci, které s ní mají něco společného. Sterilita a předstírání jsou také podstatou všech dnešních staveb. Není tomu dávno, kdy se domy přestaly stavět z prvotních přírodních surovin a přešlo se k náhražkám. Od té doby se lidé dobrovolně obklopují nepřirozeným prostředím. Namísto v opravdových domech se dnes bydlí v kotcích, města jsou plná odporných krabic pro přemnožené lidi. A je mylné tvrdit, že dnešní moderní stavby jsou nějak zásadně lepší než komunistické paneláky. Jejich podstata je stejná. Lidé žijí natěsnaní na malém a zcela umělém prostoru. V dnešním stavitelství spatřuji projev duševního úpadku a protiklad správného směru. Bohužel, čím více se staví moderních budov, tím více se ředí architektonická hodnota měst a vesnic a narůstá v nich prázdnota. Moderním stavbám schází jakákoli skutečná hodnota, dovedou vytvořit jen lež. Proto v člověku se zdravým vkusem vyvolávají odpor a důvodné opovržení. S jakou drzostí je však architekt i prodejce schopen nazývat svou stavbu skvělým místem pro život! Lež je to a nic jiného. Když se postaví sterilní budova, pak je snaha vytvořit v ní příjemné prostředí veskrze jen snahou oklamat! Sama budova je už ze své podstaty nepříjemná. A poškodí i vzhled celého okolí. Leckdo si v ní ale koupí byt a spokojí se s vidinou příjemného bydlení. Stejné jako s obytnými domy je to i se všemi ostatními stavbami, zejména s obchody a obchodními centry, velkosklady, betonovými mosty a celou řadou dalších hrůz. Uvedu zcela konkrétní příklad, leckterá hospoda v novostavbě se snaží vypadat jako útulné a zajímavé místo, čímž ale nemůže být, už kvůli 7

8 budově, ve které se nachází. Ať už si dnes člověk zařídí hospodu jakkoli stylově, přece to nikdy nebude ten hostinec kdesi na venkově před mnoha lety. U lidí lze odhalit jasnou snahu směšovat modernost s opravdovostí, ale to dost dobře nelze, navzájem se vylučují. Právě moderní svět způsobuje zánik všeho skutečného! Také tam, kde jsou snahy navázat na staré způsoby, se obvykle zůstává jen u polovičatostí. Když někdo pojme záměr postavit skutečný dům, stejně se nevyhne šizení a kompromisům. Výsledkem pak je, že se dům svojí hodnotou stejně nevyrovná původní zástavbě. I těch pár nově postavených statků a hospodářství je plných umělosti a nelze je srovnávat se statky z předminulého století. Na vině jsou zde jako všude moderní způsoby. Doteď jsem mluvil o materiálních záležitostech o domech a předmětech, které člověk používá. Jejich plošnou proměnou vzniklo docela nové, nepřirozené prostředí, které už prakticky neumožňuje ani ryzí a hodnotný život. Všechno dnešní se vydává za cosi, čím to není. Tak se i zážitky mnohdy stávají jen představami zážitků. Kam až oko pohlédne, všude vládne dotěrný shon a každodennost. Možná největší potíž tkví v tom, jak je dnes všechno příliš snadné a bezpečné. Na bezpečí si lidé velice zakládají, ale nedošlo jim, že právě kvůli němu se z jejich životů vytratily zážitky. Zůstaly jen drobné povinnosti a nuda všedního dne. Proto byly vytvořeny rafinované způsoby nahrazování zážitků. Když zážitky nejsou, pak nezbývá, než si je představovat a zveličovat kdejakou drobnost. A kdekoli se toto děje, tam to svědčí o nedostatku důležitějších podnětů a událostí. Svět už není tak zajímavý a dobrodružný, jako byl, proto se lidé často musí spokojit s pouhými představami prožitků. Při vycházce do lesa by se leckdo rád cítil jako v divočině, ale kde je dnes konec divoké přírodě? Když se městský člověk vydá na venkov, rád by tam nalezl cosi původního, rád by věděl, že pořád někde je ten starý zapomenutý venkov, kam moderní svět nemůže. Ale kde je dnes konec zapomenutému venkovu? Leckdo sice lidem nabízí zdání opravdovosti, ale co je to platné, když se stále zůstává jen u zdání? Při návštěvě hradu nebo historické krčmy si běžný člověk může na chvíli připadat historicky, ale stejně se to v ničem nevyrovná večeru v hostinci před dávnými časy. Dokonce i kdyby se postavila celá historická vesnice, pořád bude obklopena jen moderním světem a hned za kopcem vládne jeho bída. Všechno opravdové a krásné je poznamenáno šířícím se úpadkem. To platí i pro města. Člověk vyzdvihuje na městě jeho starý střed s památkami, obchody, podniky a svébytnou atmosférou. Ale čím že je dnes město? Spíše než historie a svébytnost jej tvoří nové čtvrti s moderními budovami a dokonce i sídliště. Je třeba upozornit na ten obrovský, ale opomíjený a podceňovaný rozdíl mezi historickým a moderním městem. Nelze je srovnávat v žádném ohledu. Zatímco staré město je plné zajímavostí, uliček a všemožných zákoutí, moderní město to vše postrádá, místo toho je přehledné a ekonomicky fungující. Je to místo, které slouží k vydělávání peněz, k životu je však nevhodné. Lidem to v 8

9 něm nesvědčí a nezbývá, než z něj utíkat, ať už přímo nebo alespoň v představách. Kdokoli chce zážitky, ten musí nutně pryč z města; do přírody, do hor nebo k moři (běžný člověk říká na dovolenou ). A když člověk vzpomíná na minulost, tak mu vzpomínky vyplňují právě tyto cesty a nikoli ty roky každodenní dřiny. Za jeden ze základních cílů se dnes považuje bezpečnost, proto již několik desetiletí probíhají snahy eliminovat všechny druhy nebezpečí. S tím je ale neoddělitelně spojeno zevšednění života, protože právě nebezpečí nebo alespoň nepohodlí je zajímavé a v jisté míře doprovází většinu opravdových zážitků. V umírněné společnosti se zážitky předstírají a kupují. Lidé dávají peníze za to, aby jim někdo poskytl zdání zajímavého života. Kupříkladu si zaplatí dobrodružný zájezd, kde se jim průvodce bude starat o zábavu a oni si mohou na chvíli představovat, jaké to je být cestovatelem. Jenže kolik je na tom dobrodružství, když je to celé nahrané a za vším jsou peníze, pravidla a zaplacený příděl? Většina zážitků je založená na penězích a obyčejní lidé mají jen to, co si zaplatí. Každá poptávka vytvoří nabídku a dohodnou se pravidla a omezení, čímž celá věc pozbyde svou nenucenost a originalitu. To si žádá příklad na vysvětlenou. Před sto lety nebyly penziony a po kraji byly roztroušeny jen zájezdní hostince. Navíc cestování pěšky nebo na koni umožňovalo za den urazit jen omezenou vzdálenost. Proto si člověk domluvil nocleh ve vsi, kam zrovna dorazil, a nebylo nic divného na tom, že se na ubytování ptal po usedlostech. Pohostinnost byla běžnou vlastností. Ale dnes jsou všude penziony, takže se naprostá většina zájemců ubytuje v nich a dřívějšímu způsobu si lidé odvykli. Ztratil vlastně své opodstatnění. Naopak by místní na člověka hleděli jako na blázna nebo na zloděje, kdyby přišel s podobným návrhem. Večer a noc strávená s neznámou rodinou, i kdyby měl člověk spát na seně, byla ovšem mnohem zajímavější než přenocování v penzionu. Obdobné je to i s dalším chováním. Krajina v rozvinutých zemích již není nebezpečná, takže nenutí lidi ke vzájemné vstřícnosti a nápomoci. Všude jsou obchody, takže není třeba pohostinnosti, jídlo si lze koupit. A proč cestovat jinak, když se lze kamkoli dostat autem nebo veřejnou dopravou? Druhá věc je, že jen málokdo by měl o jiné cestování zájem. Dnešní lidé se spokojují s úlohou turisty a netouží být cestovatelem. Ale zdaleka nejde jen o otázku cestování. Peněžní zřetel je hlavní kdekoli, kde jeden chce něco po druhém a nejsou to přátelé. Ono by ani nevadilo, že je třeba platit za prokázanou službu, horší je, že nabízené služby jsou nejčastěji jen náhražkami zážitků pro pohodlné a zbabělé. Celý moderní svět je náhražkou světa pro pohodlné a zbabělé. A každá zvláštní činnost je důkladně omezena dotěrnými pravidly, která hlásají nesmíš, nebo musíš, takže pro dohodu a vlastní vůli zbývá stále méně prostoru. Zákony určují, co se jak smí dělat, aby to bylo co nejbezpečnější, jenže tím každé jednání ztrácí na hodnotě. Vše se pak dělá, aby to vypadalo jako něco jiného a lepšího. Organizovaná zábava se vydává za dobrodružství a velký zážitek. 9

10 Řekněme to tedy na rovinu, snahy moderní společnost vedou k nezajímavému životu. Moderní společnost, to je především mnoho lidí, kteří předstírají život. Jak se nám samým vede, to pak záleží na tom, kolik skutečného života jsme schopni si vydobýt. Čím důkladněji tuto společnost a její svět poznáme, tím více klamu a předstírání nalezneme. Dnešní lidé si to ale nechtějí připustit, protože to vlastně zpochybňuje celé jejich dosavadní snažení. Navíc jsou přesvědčováni o opaku kvůli prospěchu, který z toho mnohým plyne. Například politici a podnikatelé chtějí především spokojené a konzumující spotřebitele, kterým namlouvají, že jejich život je velice hodnotný, aby zůstali v klidu. Stejně tak média neustále lžou o skutečnosti a podávají její zkreslený obraz. Zprávy lidem podstrkují zdání, že se stále dějí důležité události, aby ti nenabyli podezření, že se vlastně dlouhodobě nic neděje, minimálně ne tam, kde je pořádek s úspěchem nastolen. Taktéž filmy věnují velké úsilí tomu, aby v lidech vytvářely a podporovaly iluze. Dále jsou to reklamy, co lidem pro vlastní prospěch podstrkuje zdání opravdovosti. Na těch není poctivého vůbec nic. Filmy a fotografie zase lidi klamou o skutečném stavu světa. I v moderním světě lze vytvořit záběry krásné přírody, ale většina krajiny je již lidmi poznamenaná. Avšak fotografie stále ukazují svět, kde jakoby nebylo znát úpadek. Vytváří zdání, že skutečnosti posud není nedostatek. Tím lidem umožňují snáze se oklamávat, lidé si pochopitelně nechtějí připustit, že svět se mění k horšímu. Co tím ale chci říci? Nikoli že by se filmy a fotografie měly držet při zemi a zabývat se všedností. Je ale třeba, aby přestaly maskovat vyprazdňování světa. Že něco ukazuje svět zajímavější, než je, to by nám možná ani nemuselo vadit, kdyby to však nemělo zdrcující důsledky pro tento svět. Ty spočívají v procesu, při kterém jsou lidé klamáni o realitě vylhaným světem, takže věří, že není důvod se znepokojovat. Jejich nečinnost pak umožňuje, že ten jediný opravdový svět stále chudne a plní se prázdnotou. V důsledku toho lidé v realitě kolem sebe už nenachází dostatek zajímavých věcí, takže se nevědomky tím víc uchylují do virtuální lži, která tak dále sílí. Tento jev je rychlý a nenápadný a již se odehrál. V současnosti lidé, zejména ve velkoměstech, živoří v žalostné skutečnosti a uzavírají se do vylhaného světa představ a zdání. Tato touha být někým jiným a někde jinde je na dnešních lidech ještě tím nejlepším. Vyjadřuje jejich propastnou nespokojenost s reálným stavem. Všeobecné předstírání navíc umožňuje i člověku, který opravdu usiluje o změnu, nechat se někdy milosrdně klamat, aby netrpěl více, než je nutné. V lidech je třeba roznítit odpor vůči náhražkám a přežívání i proti jejich původci, tedy modernímu světu, jedině tak může být nalezena dostatečně silná vůle navrátit světu jeho skutečnost. 10

11 O technice Lidská víra v technický pokrok se již dlouhá desetiletí prohlubuje. Poslední dobou lidé doufají, že právě s její pomocí naleznou lék na světové i své osobní problémy Moderní člověk v sobě živí pocit, že přístroje mohou spasit svět. Je to ale právě onen nesmírný technický pokrok a z něj plynoucí důsledky, co vyhrocuje všechny problémy společnosti. Je tedy na místě důkladně se zabývat tím, co se za technikou skrývá, k čemu ve skutečnosti slouží i jaké důsledky přináší světu. Svoboda, nebo chcete-li nezávislost, je výsadou těch nejlepších. Ostatní jsou ze své podstaty závislí, a tedy náchylní k přejímání závislostí ze svého okolí. Právě technika nabízí k závislostem snad vůbec nejvíce příležitostí. Jistě, do určité míry jsou přístroje užitečné, ale dnešní lidská potřeba techniky dalece přesahuje hranici užitečnosti a vhání lidi do úplného otroctví a područí. Příčinu, proč se lidé dobrovolně takto chovají, je třeba vidět v jejich duševní závislosti, kdyby té nebylo, stroje by nevládly světu. Taková řeč se jistě mnohým líbit nebude, protože nechtějí slyšet o svém otroctví, ale co na tom záleží? Mínění většiny nerozhoduje o pravdě. Běžní lidé se pramálo vyznají v prospěchu a škodlivosti a bezelstně je mezi sebou zaměňují. Kvůli tomu s nadšením vítají opatření, která jim z hloubi škodí. Všude je vychvalováno, jak technika zlepšuje (ve smyslu usnadňuje) lidem život. Vedle toho ale přináší dlouhou řadu dalších důsledků. Například nabízí nepřeberně mnoho příležitostí, jak se zabavit. To je vítané zejména pro každého, kdo se chce zbavit volného času, kterého má díky technickému pokroku přespříliš. Zábavní průmysl lidem skrze televizi a počítač stále vnucuje svou produkci, která se jim postará o zábavu, aniž by se sami museli nějak snažit. Velká část populace už ani jinou zábavu nezná, stala se pasivními přihlížejícími ve vlastním životě. Technika tedy na jednu stranu dává lidem více času, ale zároveň jim ho vyplňuje balastem. Především to je podstatou technického světa nekonečných možností, člověk si může zvolit, jak promarní svůj čas. Stroje dále skýtají člověku jakési náhražky zážitků. Reagují tak na touhu lidí po událostech a dění, o které vyvstala nouze po přílišném ochočení a zkrocení našeho okolí. Vše je bezpečné a zajištěné, takže se vlastně nic neděje. Za takové situace lidem nezbývá než zveličovat běžné záležitosti. Zde se iniciativy ujímá technika, která propůjčuje zdání dobrodružství a zážitků. Že jde jen o zdání, o tom netřeba pochybovat. Vždyť jaký je to zážitek, sledovat tuctový film nebo trapnou televizní soutěž? Mimo jiné technika nabízí i příležitost být stále ve spojení s ostatními, být propojený se světem. Dříve lidé věděli, co je to samota, znali ten pocit, když je člověk sám a už nikdo kolem něj. Zato dnešní generace má pořád na telefonu nějakého kamaráda, jímž se může rozptylovat od vlastní znuděnosti. Nic jiného než útěk před sebou a svým omrzením to totiž není. Lidé nemohou vystát sami sebe, takže utíkají k jiným. Technika dodává pocit, že člověk nikdy není sám, na 11

12 čemž se mnozí rychle stanou závislí a jsou celí nervózní, když mají být chvíli sami. Chce snad ještě někdo tvrdit, že jde jen o lepší vzájemnou domluvu? Kde je v dnešní době konec samostatnosti? Kdo ale pozbyl samostatnost, ten pozbyl i schopnost samostatně myslet. Masivním nadužíváním komunikačních zařízení se lidé dobrovolně vzdávají nároku na soukromí. Kdykoli je mohou kontrolovat a nahánět jak jejich blízcí, tak poskytovatelské společnosti i třetí strany. Mohou být také bez obtíží sledováni. Život moderních lidí je především prázdnota a chudoba, není proto divu, že sami sebe nemohou snést a potřebují kolem cítit hemžení bližních. Máme však dobrý důvod cenit proti nim mnohem výš lidi samostatné. Technika znehodnocuje skutečný svět a zároveň jej nahrazuje virtuálním světem. Je to začarovaný kruh, kvůli přístrojům je všechno stále méně zajímavé, jenže před touto obyčejností lidé hledají pomoc opět u techniky, která prázdné místo zaplácne domnělým obsahem. Množství techniky v běžném životě drasticky narůstá a každý nárůst způsobí další vyprázdnění světa a prohloubení nepravosti. Mnohdy ani není chybou lidí, že žijí nezajímavý život, jen se dostali do prostředí, kde je všechno nezajímavé. Toto prostředí vzniká ruku v ruce s šířící se technikou. A potom je najednou zde a není před ním úniku. Mnohý pro změnu používá stroje k tomu, aby se díky nim mohl vydávat za kohosi lepšího, snaží se tedy druhé o sobě oklamat. Rád si kupuje drahé přístroje, aby u ostatních sklidil závist a obdiv. Cenu těch věcí staví mezi sebe a ostatní jako měřítko své výjimečnosti, nebo se chce naopak někomu vyrovnat. Někteří muži si zakládají na drahých vynálezech, pro jejichž vlastnictví si sami sebe více váží. Za ten pocit neobyčejnosti ale vděčí čistě jen dané věci a nikoli svým schopnostem. Hnusí se mi všechna posedlost drahými stroji i radost, že s nimi lze tropit malý hřmot. Není to důkazem silné víry v sebe, nýbrž příznakem touhy po silné víře. Jiní vychvalují bezpečí a pohodlí, jež vynálezy zaručují. Do jisté míry je to příznivý jev, ale tato míra byla už dávno překročena, důsledkem toho je nadvláda nudy v běžném životě. Ti nejzbabělejší jsou za to rádi, ale ostatní si uvnitř zoufají. Přemíra bezpečí a pohodlí není cestou ke štěstí! Život nemá být nekonečně pohodlný. Problémem zde i v každém jiném směru není přímé použití jednoho přístroje, ale důsledek všeobecného nadužívání. Problémem je svět, který technika vytvořila. Téměř nikdo nezpochybňuje jednotlivé příznivé důsledky vynálezů, protože jsou ihned patrné. Jenže za nimi tu stojí opomíjený šedý zástup nepříznivých důsledků, které způsobují, že technický pokrok zabíjí skutečnost a nastoluje vládu nicoty. Kvůli strojům se vytrácí původní způsoby života, krajina je ničena a skutečné věci jsou vytlačovány spotřebními napodobeninami stejně jako skuteční lidé. Lidstvo si vytváří vylhaný svět virtuální reality, který parazituje na opravdovém světě. Před svou nesnesitelnou přítomností lidé prchají do představ vzdálených světů. Tak se mnohý stává snílkem a hledá útěchu ve výmyslech. 12

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti

Jaromír Hejna. Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb současnost bez budoucnosti Jaromír Hejna, Praha 2012 Vydaly katolické stránky: www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com 2 Úvodní slovo editora Roku 1897 v Basileji

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA book svoboda a pravo 06.qxd 30.3.2007 11:49 StrÆnka 291 DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, říkám, se nejen odvrátil od svého

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ?

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ? Úvod CO? Tato publikace slouží pedagogickým pracovníkům k zpřístupnění témat, které se nesnadno učí. Jejím cílem je zpracovat tři témata, jež souvisí se sociálním vyloučení, interaktivními metodami neformálního

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah Název: Nahlédnutí do života beze zraku, aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením Autor: kolektiv autorů Nakladatelství: Okamžik, 2007 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny

Více

Pavel Kábrt GRANO SALIS NETWORK 2004. http://www.granosalis.cz/

Pavel Kábrt GRANO SALIS NETWORK 2004. http://www.granosalis.cz/ JAK SE NEZBLÁZNIT 33 nebetyčných omylů rozšířených mezi lidmi Pavel Kábrt GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/ Jak se nezbláznit, když téměř všechno je dost jinak? Známý vědecký časopis uvedl,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ PhDr. Zdeněk Pospíšil EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 Výukový materiál vznikal v letech 2009 2012 jako součást projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na

Více

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin Stanislav Reiniš Největší omyl dějin Edice Myšlenky sv. 2 Vydává nakladatelství Bystrov a synové 2001 Stanislav Reiniš, 2001 ISBN I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž šelma měla sedm a deset rohů.

Více

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Vychází: Internet: http://cz.figu.org 2. ročník sporadicky E mail: info@cz.figu.org č. 4, říjen 2013

Vychází: Internet: http://cz.figu.org 2. ročník sporadicky E mail: info@cz.figu.org č. 4, říjen 2013 AKTUALITY FIGU-STUDIENGRUPPE ČESKÁ REPUBLIKA Vychází: Internet: http://cz.figu.org 2. ročník sporadicky E mail: info@cz.figu.org č. 4, říjen 2013 PETICE Zavedení závazné celosvětové regulace porodnosti

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Vzdělání bez státu: Historie a současnost James Tooley Existuje velmi rozšířený názor, že kvalitního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva lze

Více

Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Zakoupíte zde: http://www.mysleniuspechu.cz/detail/mark-dzirasa-21-dnu

Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Zakoupíte zde: http://www.mysleniuspechu.cz/detail/mark-dzirasa-21-dnu Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Obsah Den první Povídání O dětství, mamince, komunismu. O pevné kotvě v životě. O černé Africe a stěhovacím kontejneru. O desateru i Bohu. O letech bez televize. O programech

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační akce za účelem prodeje Bc. Ivana Pšenčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce se zabývá českými seniory

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

Institut Václava Klause

Institut Václava Klause Institut Václava Klause Pavel Ryska, Jan Průša Korupce: ekonomie vs. mýty Publikace č. 6/2013 Obsah Předmluva............................. 9 1. Úvod.............................. 13 2. Co je korupce.........................

Více

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol Informační centrum OSN V Praze působí od roku 1947. Je součástí celosvětové sítě informačních center OSN ve více než sedmdesáti zemích. Kromě informační činnosti oficiálně zastupuje Sekretariát OSN v České

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Vzdělání a trh. Sborník textů

Vzdělání a trh. Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 jako svou 54. publikaci Editor: Tereza Urbanová Odborná korektura:

Více