Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné."

Transkript

1 1

2 Obsah Veliké Poledne... 3 O nepravosti moderního světa... 6 O technice O vědě O rozvoji O vesmíru O vzdělání...25 O rozumnosti O velkých myslitelích O náboženstvích O dnešní krajině...34 O krajině v České zemi...37 O kráse v krajině...39 O rozdílu mezi moderní a zaostalou zemí O zážitcích O násilí a zločinnosti O nedostatku O náklonnosti...46 O lidském a zvířecím chování O drzosti psů a změkčilosti lidí O přelidnění O odpadu O komunismu O nerovnosti O zákonech O možnostech O nudě Co je služba O majetku O mužnosti O umění O pochopení O poznání hodnoty...74 O štěstí O smyslu světa...77 Myšlenky

3 Veliké Poledne Historie, jak ji známe doposud, to není nějaké vědomé směřování k budoucnosti. Vytčený cíl mívají nanejvýš jednotlivci, kteří se jej snaží prosadit ve společnosti, nikoli však společnost sama. Lid se rozhoduje především na základě pocitů, domněnek a přání, ne na poznání skutečnosti. Vedle soupeření sil vládly v lidské cestě k zítřku dosud i neúmysl a náhoda. Kdo je odhalí jako dominantní prvek v dějinách, ten se neubrání pocitu, že ze všeho nejvíce na světě dodnes schází vědomé úsilí. Jistě, vše má svou příčinu a své následky, ale bývá to neúmyslná příčina a neúmyslné následky. Vědomé úsilí se objevuje jako výjimka z pravidla náhody. S takovou se není čemu divit, že se lidé mnoha dob pletli i ve svém hodnocení dobra a zla. Je ale přípustné, aby to tak zůstalo i nadále? Když lidé svým jednáním neovlivňovali okolí ve velkém či dokonce světovém měřítku, pak vlastně tolik nezáleželo na tom, co zrovna dělají. Mohli si dovolit zahálku i nevědomost. Dnešní lidstvo se ovšem stalo největší ničivou silou na světě, silou, která se přesto řídí nevěděním. Takové nevědění ve světovém měřítku je nanejvýš nebezpečné. Zahrávat si a nemyslet na důsledky, to se nutně musí vymstít, dříve či později, ale spíš dříve. Všímavému pozorovateli neujde, že naše přítomnost je dobou, kdy se rozhoduje. V minulém století se vše nesmírně zrychlilo, především změny se zrychlily. Není však sporu o tom, že pro Zemi a přírodu jsou to v každém směru změny k horšímu, zkázonosné výchylky od přirozeného a zdravého stavu. Stojíme na pomezí, kdy máme vůbec poslední možnost naše způsoby s úspěchem zvrátit a vydat se lepším směrem. Naši potomci tuto možnost pozbydou, ti budou postaveni před důsledky našeho dnešního rozhodnutí jako před hotovou věc. Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by měla přijít nějaká zásadní změna, která jediná by mohla opravdu pomoci a ne jen zpomalit záhubu. Ještě stále lidstvo zůstává nemocí Země. Co je v takové zásadní chvíli nejvíce potřebné? Nejpotřebnější je, aby se objevili takoví jedinci, kteří dokážou správně rozhodovat díky tomu, že sami již vědí, co je dobré a špatné, jednotlivci, kteří jsou připraveni vtisknout celému lidstvu svou vizi o světě. Vždyť lidé jsou schopni velkých věcí, jen když se někdo postaví do čela a určí směr. Ale kdo z dnešních lidí by toho mohl být schopen, kdo by se odvážil jen pomyslet? Mnozí si všímají, že příroda stále více trpí lidskými ústrky, že původní svět mizí a v moderním světě není zajímavý život možný. Jsou však bezradní, protože nevědí, jak by sami měli žít. A tak se po Zemi bez většího odporu rozrůstá nicota a nenápadně ale rychle získává vládu nad světem. Většina uvědomělých lidí se domnívá, že je to nevyhnutelné a nelze tomu vzdorovat. Z jedněch tak mluví lenost, z jiných zoufalství. A věru, je těžké žít bez naděje a přihlížet, jak před našimi zraky umírá ten nevýslovně krásný Starý svět. Pak člověku nezbývá, než si hledat kout, kde by od toho byl co nejdále. 3

4 Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné. Vždyť kolikrát se již nemožné stalo skutečností! Jistě, leckdo by chtěl pomoci, ale pouhá snaha ještě nestačí, musí se spojit s věděním. Lidé se dosud pletli ve svých představách o tom, co je jim prospěšné a co doopravdy chtějí, pletli se i v odhadování, k jakému cíli vede která cesta. Proto bývají vždy zaskočeni neočekávanými a hlavně nechtěnými důsledky svých snah. Má-li někdo určit správný směr, musí mít nejprve v těchto věcech sám jasno. Zanícení a horlivost nejsou všemocné. Aby dobrá věc mohla být učiněna záměrně a ne jen náhodou, k tomu ji musí předcházet poznání o tom, co je vlastně dobré. Aby se v cíli zúročilo úsilí vložené do cesty, potřebujeme umět alespoň odhadnout, co skutečně chceme a jaká cesta k našemu cíli vede. Jenže dříve a snáze se člověk stane velikým, než aby poznal, co opravdu chce. Takové vědění je až pozdním plodem jeho duševní proměny. Na světě není málo lidí, kteří touží být nápomocni, ale nevědí jak, takže jejich snažení vše jen zhoršuje. Dost je i nevědomých spasitelů světa, v nichž se dostávají ke slovu omyly všech předků i současníků. A často se hledají problémy tam, kde je jich právě nejméně, a ty skutečné se přehlíží. Na Zemi už bylo dost špatných samovládců i systémů, spoléhajících se na vůli lidu. Vůle lidu, ta je ještě proměnlivější než počasí, kolísá mezi protiklady podle schopností řečníků a sama od sebe není nijaká. Lid má jen takovou vůli, k jaké ho kdo navede. Proto není na místě očekávat, že by si sám mohl pomoci. Běh dějin vždy určovaly osobnosti a jejich úmyslná či neúmyslná rozhodnutí. Ale pokud jde o vládce, nelze souhlasit s kýmkoli, kdo chce rozhodovat, a zároveň si nárokuje práva na slabosti obyčejných lidí. Právo vládnout naopak vyžaduje nebýt jako ostatní. Politici si ale říkají: nějak se dohodneme, vždyť jsme jenom lidi. Takový přístup není na místě, protože vládnout mají jen ti nejlepší. Kdekoli se rozhoduje co dělat, v malém i velkém měřítku, tam je především nutno domýšlet své chování do důsledků. Pro život s velkými možnostmi je nezbytná velká zodpovědnost. Při tomto slově ovšem většině vytane na mysli ona malá mezilidská zodpovědnost, která radí být ke všem vlídný a po nikom nic nepožadovat. O té já nemluvím, ani o umírněnosti rozumných lidí, která své zastánce akorát tak učiní neškodnými. Mám na mysli vyšší zodpovědnost, kterou máme vůči Zemi. Ta je dnes s velkou oblibou odsouvána na pozadí zájmu do role nutného zla. Dnešní lidé hledí především na svůj okamžitý krátký prospěch. A co hůř, ve skutečnosti jim jejich snažení ani není prospěšné. Generace moderních lidí žije na úkor celé budoucnosti Země a na vrub příštích pokolení se dnes roztahuje. Již nyní lidé začínají platit za svoji bezostyšnost, ale naši potomci zaplatí daleko víc. Tato generace zdědila od svých předků krásou oplývající svět, ale svým dětem by předala svět na pokraji zhroucení. Hlavní zájem dnešních lidí zní: Co vše lze ještě Zemi sebrat, aby 4

5 nás za to nezničila? Šlechetnost ovšem mluví právě opačně; ta se ptá, jak by mohla Zemi učinit ještě krásnější a takovou ji odkázat svým dětem. Jenomže i v nejdůležitějších kruzích, mezi vládci a politiky, vévodí zájmům ona zlodějská lačnost, která chce nejvíc pro sebe a hned! Jaká je v tom hanebnost, být připraven pro pár desetiletí obětovat to, co vznikalo miliony let. Jestli i nadále bude záležet na nynějších pánech, osud světa je zpečetěn. Lidé samozřejmě nejednají přímo s úmyslem cokoli zničit, jen se nezajímají o důsledky. To ale vůbec není důvod k promíjení. Ti samí lidé se potom příliš pozdě podivují a litují svého jednání. Lítost až po činu už ale nic nezmění, a nikdo neví, jak tomu zabránit předem. V takovém případě všímavým lidem nezbývá, než raději nemyslet na mizející krásu a vzrůstající poušť. Ti ostatní se budou co nejdéle klamat milosrdnou lží a skutečnost by si přiznali teprve tehdy, kdy by před ní již nebylo úniku. Tehdy je ale už dávno na všechno pozdě. Tato doba je dobou rostoucí tísně, jež zachvacuje svět. Lidé jsou z hloubi duše nespokojeni se svými životy. Vytvořili si prostředí, které se obrátilo proti nim, v jejich nitru teď vězí prázdno, které se snaží přehlušit balastem jako je nárůst výroby. Původ největších problémů nehledejme v okolí, nýbrž v lidském nitru, to nutí člověka nějak jednat a něco chtít. Jednání a přání jsou odvoditelným důsledkem povahy. Tam se musí nejvíce upřít pozornost a snaha o změnu. Skutečným problémem není, že by dnešní lidé měli stále málo (naopak mají víc, než je jim prospěšné), problém vězí v jejich chorobné potřebě mít stále víc. Každé jednání i potřeba mají vedle domnělých důvodů i nějaké pravé důvody, ty však lidstvu zůstávají zahaleny tajemstvím. Život je pro leckoho nerozluštitelnou záhadou. Proč ale považovat rovnou za nemožné, co většina nedokáže? Mně se život ukázal jako pochopitelný a poznatelný pro toho, kdo je dost chytrý. Nyní dávám druhým možnost spatřit má vysvětlení. A možná je doba velké nouze i nezbytná, aby probudila lidi z letargie a pasivity a roznítila v nich touhu po novém vzestupu, aby rázným krokem ukončila léta duševního přešlapování a zahálky, v nichž se moderní člověk zapomněl. Vedle falešnosti moderního světa se teprve naplno ukáže, jakou hodnotu má pravá skutečnost. Vedle bídy dnešního člověka naroste vůle k jeho překonání do obřích rozměrů. Nechybí mnoho a lidstvo prohlédne mylnost a nesmyslnost svých dosavadních ideálů. Rozhodnutí k tomu již mezi lidmi dříme jako dynamit, jako kořeny staletého dubu nesmlouvavě ryje a trhá v lidských základech. Ze zpochybnění tisíciletých hodnot pak nezbytně vzplane a zahoří ideál protichůdný ke vší změkčilosti a zbabělosti naší doby. Tak vzejde světu jeho radostná hodina a rozezní se vyzvánění k Velikému Poledni lidstva. 5

6 O nepravosti moderního světa Lze rozlišovat dva druhy nepravosti. První je nepravost v lidech, která zde byla vždy. Vydávat se za někoho je daleko snazší, než někým být. Lidé chtějí sebe i druhé o sobě obelhávat, aby byli považováni za lepší, než ve skutečnosti jsou. Tato nepravost je problémem osobnosti a na světě může být přítomna, aniž by jej ohrožovala nebo umenšovala jeho krásu. O tomto prvním druhu teď nemám v úmyslu mluvit, byl tu vždy. Ale dnes se k němu přidal ještě druh nový, totiž nepravost moderního světa jako celku. Ano, je to tak, náš slavný moderní svět je od základu prolhaný. Lze dokonce říci, že předstírání je jeho podstatou a základním předpokladem. Vše se jen za něco vydává a nic není pravé. Kdysi byl celý lidský svět tvořen opravdovými výtvory, proto žádná věc nemusela opravdovost předstírat. Byly to věci vyrobené poctivě a z přírodních materiálů, z čehož pramenila i jejich estetická hodnota. Tehdy se také napodobovalo, ale i každá takto vzniklá napodobenina je přinejmenším stejně poctivá, jako to nejpoctivější, co dokáže vyrobit dnešní doba. Pojem náhražky v moderním slova smyslu byl tehdy zcela neznámý. Ale s rozvojem a moderností vše ztratilo na obsahu. Podstatou moderní výroby totiž je, že se vše co nejvíce ošidí, aby to bylo co nejlevnější. Cílem je na vše aplikovat sériovou průmyslovou výrobu a minimalizovat náklady. Tím ale výrobky velice ztratí na své hodnotě, takže skutečné věci nahradí jen ubohé spotřební zboží. To se však zároveň pořád snaží za cosi vydávat. Stále více dnešních věcí předstírá opravdovost a jakoby pokračování původní tradice. Jejich výrobci se tváří, jako by ty věci měly něco společného s dřívějšími poctivými výrobky. Ale zachována byla akorát tak značka a název výrobku. Obchodníci svým moderním náhražkám jen podstrkují zdání čehosi skutečného, přičemž těží ze vzrůstající obliby poctivých výrobků. Jde o reklamní tah za účelem většího odbytu mezi kupujícími. Ale lidé jsou za něj vděční, protože chtějí alespoň tu vidinu opravdovosti a milosrdnou lež. Živí v sobě zdání toho, co už dávno není pravda, aby si uchovali dojem, že stále žijí v opravdovém světě. Nuže, když to víme, proč bychom se s tím měli i nadále spokojovat? Teprve až bude z předstírání stržena maska, může opět vzniknout něco skutečného. Zde je na místě poukázat na pár příkladů onoho klamu. Nejvíce a nejsnáze se klame pomocí obalu a způsobů, kterými je výrobek nabízen, tedy reklamou. Způsob podání rozhoduje o tom, jak bude výrobek vnímán a co si s ním lidé spojí. Zde je největší prostor pro šíření žádaného pocitu a tedy i pro šíření klamu. Pokud jde o jídlo, mnohý dnešní výrobek svým názvem jakoby odkazuje na staré způsoby a tváří se, že s nimi má něco společného. Třeba u pečiva se v názvech objevují slova jako staročeské nebo vesnický. Ale ptejme se, co že má taková vesnická pekárna před sto lety společného se sterilním podnikem, kterým jsou dnešní pekárny? Pečivo z nich je plné náhražek a o nějaké přirozenosti si 6

7 může nechat zdát. Někdy se o daném jídle říká, že je stejné jako tenkrát, jenže o kolik je ono tenkrát lepší než toto dnes! Na obalech bývá zobrazena krajina, vesnice nebo náměty z přírody, aby se to lidem více zalíbilo. Vytváří se tak dojem, že výrobky vznikají v souladu s přírodou. Jen kdyby to tak byla pravda... Největší nehorázností jsou pak zvířecí velkochovy, protože u nich už nejde jen o otázku opravdovosti. Snahy zmaximalizovat výrobu vedou k tomu, že zvířata jsou držena ve zrůdných podmínkách, čímž nemyslím jen špínu a přeplněnost, ale také sterilitu všech podniků a naprosté odtržení od čehokoli přirozeného. V podmínkách takového zprůmyslnění zvíře jen živoří a bídně čeká na smrt. Lze se podivovat, že něco takového je možné ve společnosti, která žvaní cosi o hodnotě života. Ale překvapivé to není, protože lidé jsou zbabělí a pohodlní a záměrně přehlíží, co nechtějí vidět. Jak vidno, humanita je v mnoha ohledech prázdný pojem. Nyní zpět k výrobě. Dříve se v dílnách vytvářely z přírodních materiálů opravdové věci. Dnes se drtivá většina výroby čehokoli odehrává průmyslově v odporných halách a továrnách. Tím se z výrobků vytratila opravdovost a nahradila ji nicota. To však nebrání majitelům továren a velkovýrobcům, aby se v reklamách neholedbali poctivostí. Jenže poctivost je právě tím vším, čím jejich výrobky nejsou! Právo dovolávat se jí mají jen takové věci, které s ní mají něco společného. Sterilita a předstírání jsou také podstatou všech dnešních staveb. Není tomu dávno, kdy se domy přestaly stavět z prvotních přírodních surovin a přešlo se k náhražkám. Od té doby se lidé dobrovolně obklopují nepřirozeným prostředím. Namísto v opravdových domech se dnes bydlí v kotcích, města jsou plná odporných krabic pro přemnožené lidi. A je mylné tvrdit, že dnešní moderní stavby jsou nějak zásadně lepší než komunistické paneláky. Jejich podstata je stejná. Lidé žijí natěsnaní na malém a zcela umělém prostoru. V dnešním stavitelství spatřuji projev duševního úpadku a protiklad správného směru. Bohužel, čím více se staví moderních budov, tím více se ředí architektonická hodnota měst a vesnic a narůstá v nich prázdnota. Moderním stavbám schází jakákoli skutečná hodnota, dovedou vytvořit jen lež. Proto v člověku se zdravým vkusem vyvolávají odpor a důvodné opovržení. S jakou drzostí je však architekt i prodejce schopen nazývat svou stavbu skvělým místem pro život! Lež je to a nic jiného. Když se postaví sterilní budova, pak je snaha vytvořit v ní příjemné prostředí veskrze jen snahou oklamat! Sama budova je už ze své podstaty nepříjemná. A poškodí i vzhled celého okolí. Leckdo si v ní ale koupí byt a spokojí se s vidinou příjemného bydlení. Stejné jako s obytnými domy je to i se všemi ostatními stavbami, zejména s obchody a obchodními centry, velkosklady, betonovými mosty a celou řadou dalších hrůz. Uvedu zcela konkrétní příklad, leckterá hospoda v novostavbě se snaží vypadat jako útulné a zajímavé místo, čímž ale nemůže být, už kvůli 7

8 budově, ve které se nachází. Ať už si dnes člověk zařídí hospodu jakkoli stylově, přece to nikdy nebude ten hostinec kdesi na venkově před mnoha lety. U lidí lze odhalit jasnou snahu směšovat modernost s opravdovostí, ale to dost dobře nelze, navzájem se vylučují. Právě moderní svět způsobuje zánik všeho skutečného! Také tam, kde jsou snahy navázat na staré způsoby, se obvykle zůstává jen u polovičatostí. Když někdo pojme záměr postavit skutečný dům, stejně se nevyhne šizení a kompromisům. Výsledkem pak je, že se dům svojí hodnotou stejně nevyrovná původní zástavbě. I těch pár nově postavených statků a hospodářství je plných umělosti a nelze je srovnávat se statky z předminulého století. Na vině jsou zde jako všude moderní způsoby. Doteď jsem mluvil o materiálních záležitostech o domech a předmětech, které člověk používá. Jejich plošnou proměnou vzniklo docela nové, nepřirozené prostředí, které už prakticky neumožňuje ani ryzí a hodnotný život. Všechno dnešní se vydává za cosi, čím to není. Tak se i zážitky mnohdy stávají jen představami zážitků. Kam až oko pohlédne, všude vládne dotěrný shon a každodennost. Možná největší potíž tkví v tom, jak je dnes všechno příliš snadné a bezpečné. Na bezpečí si lidé velice zakládají, ale nedošlo jim, že právě kvůli němu se z jejich životů vytratily zážitky. Zůstaly jen drobné povinnosti a nuda všedního dne. Proto byly vytvořeny rafinované způsoby nahrazování zážitků. Když zážitky nejsou, pak nezbývá, než si je představovat a zveličovat kdejakou drobnost. A kdekoli se toto děje, tam to svědčí o nedostatku důležitějších podnětů a událostí. Svět už není tak zajímavý a dobrodružný, jako byl, proto se lidé často musí spokojit s pouhými představami prožitků. Při vycházce do lesa by se leckdo rád cítil jako v divočině, ale kde je dnes konec divoké přírodě? Když se městský člověk vydá na venkov, rád by tam nalezl cosi původního, rád by věděl, že pořád někde je ten starý zapomenutý venkov, kam moderní svět nemůže. Ale kde je dnes konec zapomenutému venkovu? Leckdo sice lidem nabízí zdání opravdovosti, ale co je to platné, když se stále zůstává jen u zdání? Při návštěvě hradu nebo historické krčmy si běžný člověk může na chvíli připadat historicky, ale stejně se to v ničem nevyrovná večeru v hostinci před dávnými časy. Dokonce i kdyby se postavila celá historická vesnice, pořád bude obklopena jen moderním světem a hned za kopcem vládne jeho bída. Všechno opravdové a krásné je poznamenáno šířícím se úpadkem. To platí i pro města. Člověk vyzdvihuje na městě jeho starý střed s památkami, obchody, podniky a svébytnou atmosférou. Ale čím že je dnes město? Spíše než historie a svébytnost jej tvoří nové čtvrti s moderními budovami a dokonce i sídliště. Je třeba upozornit na ten obrovský, ale opomíjený a podceňovaný rozdíl mezi historickým a moderním městem. Nelze je srovnávat v žádném ohledu. Zatímco staré město je plné zajímavostí, uliček a všemožných zákoutí, moderní město to vše postrádá, místo toho je přehledné a ekonomicky fungující. Je to místo, které slouží k vydělávání peněz, k životu je však nevhodné. Lidem to v 8

9 něm nesvědčí a nezbývá, než z něj utíkat, ať už přímo nebo alespoň v představách. Kdokoli chce zážitky, ten musí nutně pryč z města; do přírody, do hor nebo k moři (běžný člověk říká na dovolenou ). A když člověk vzpomíná na minulost, tak mu vzpomínky vyplňují právě tyto cesty a nikoli ty roky každodenní dřiny. Za jeden ze základních cílů se dnes považuje bezpečnost, proto již několik desetiletí probíhají snahy eliminovat všechny druhy nebezpečí. S tím je ale neoddělitelně spojeno zevšednění života, protože právě nebezpečí nebo alespoň nepohodlí je zajímavé a v jisté míře doprovází většinu opravdových zážitků. V umírněné společnosti se zážitky předstírají a kupují. Lidé dávají peníze za to, aby jim někdo poskytl zdání zajímavého života. Kupříkladu si zaplatí dobrodružný zájezd, kde se jim průvodce bude starat o zábavu a oni si mohou na chvíli představovat, jaké to je být cestovatelem. Jenže kolik je na tom dobrodružství, když je to celé nahrané a za vším jsou peníze, pravidla a zaplacený příděl? Většina zážitků je založená na penězích a obyčejní lidé mají jen to, co si zaplatí. Každá poptávka vytvoří nabídku a dohodnou se pravidla a omezení, čímž celá věc pozbyde svou nenucenost a originalitu. To si žádá příklad na vysvětlenou. Před sto lety nebyly penziony a po kraji byly roztroušeny jen zájezdní hostince. Navíc cestování pěšky nebo na koni umožňovalo za den urazit jen omezenou vzdálenost. Proto si člověk domluvil nocleh ve vsi, kam zrovna dorazil, a nebylo nic divného na tom, že se na ubytování ptal po usedlostech. Pohostinnost byla běžnou vlastností. Ale dnes jsou všude penziony, takže se naprostá většina zájemců ubytuje v nich a dřívějšímu způsobu si lidé odvykli. Ztratil vlastně své opodstatnění. Naopak by místní na člověka hleděli jako na blázna nebo na zloděje, kdyby přišel s podobným návrhem. Večer a noc strávená s neznámou rodinou, i kdyby měl člověk spát na seně, byla ovšem mnohem zajímavější než přenocování v penzionu. Obdobné je to i s dalším chováním. Krajina v rozvinutých zemích již není nebezpečná, takže nenutí lidi ke vzájemné vstřícnosti a nápomoci. Všude jsou obchody, takže není třeba pohostinnosti, jídlo si lze koupit. A proč cestovat jinak, když se lze kamkoli dostat autem nebo veřejnou dopravou? Druhá věc je, že jen málokdo by měl o jiné cestování zájem. Dnešní lidé se spokojují s úlohou turisty a netouží být cestovatelem. Ale zdaleka nejde jen o otázku cestování. Peněžní zřetel je hlavní kdekoli, kde jeden chce něco po druhém a nejsou to přátelé. Ono by ani nevadilo, že je třeba platit za prokázanou službu, horší je, že nabízené služby jsou nejčastěji jen náhražkami zážitků pro pohodlné a zbabělé. Celý moderní svět je náhražkou světa pro pohodlné a zbabělé. A každá zvláštní činnost je důkladně omezena dotěrnými pravidly, která hlásají nesmíš, nebo musíš, takže pro dohodu a vlastní vůli zbývá stále méně prostoru. Zákony určují, co se jak smí dělat, aby to bylo co nejbezpečnější, jenže tím každé jednání ztrácí na hodnotě. Vše se pak dělá, aby to vypadalo jako něco jiného a lepšího. Organizovaná zábava se vydává za dobrodružství a velký zážitek. 9

10 Řekněme to tedy na rovinu, snahy moderní společnost vedou k nezajímavému životu. Moderní společnost, to je především mnoho lidí, kteří předstírají život. Jak se nám samým vede, to pak záleží na tom, kolik skutečného života jsme schopni si vydobýt. Čím důkladněji tuto společnost a její svět poznáme, tím více klamu a předstírání nalezneme. Dnešní lidé si to ale nechtějí připustit, protože to vlastně zpochybňuje celé jejich dosavadní snažení. Navíc jsou přesvědčováni o opaku kvůli prospěchu, který z toho mnohým plyne. Například politici a podnikatelé chtějí především spokojené a konzumující spotřebitele, kterým namlouvají, že jejich život je velice hodnotný, aby zůstali v klidu. Stejně tak média neustále lžou o skutečnosti a podávají její zkreslený obraz. Zprávy lidem podstrkují zdání, že se stále dějí důležité události, aby ti nenabyli podezření, že se vlastně dlouhodobě nic neděje, minimálně ne tam, kde je pořádek s úspěchem nastolen. Taktéž filmy věnují velké úsilí tomu, aby v lidech vytvářely a podporovaly iluze. Dále jsou to reklamy, co lidem pro vlastní prospěch podstrkuje zdání opravdovosti. Na těch není poctivého vůbec nic. Filmy a fotografie zase lidi klamou o skutečném stavu světa. I v moderním světě lze vytvořit záběry krásné přírody, ale většina krajiny je již lidmi poznamenaná. Avšak fotografie stále ukazují svět, kde jakoby nebylo znát úpadek. Vytváří zdání, že skutečnosti posud není nedostatek. Tím lidem umožňují snáze se oklamávat, lidé si pochopitelně nechtějí připustit, že svět se mění k horšímu. Co tím ale chci říci? Nikoli že by se filmy a fotografie měly držet při zemi a zabývat se všedností. Je ale třeba, aby přestaly maskovat vyprazdňování světa. Že něco ukazuje svět zajímavější, než je, to by nám možná ani nemuselo vadit, kdyby to však nemělo zdrcující důsledky pro tento svět. Ty spočívají v procesu, při kterém jsou lidé klamáni o realitě vylhaným světem, takže věří, že není důvod se znepokojovat. Jejich nečinnost pak umožňuje, že ten jediný opravdový svět stále chudne a plní se prázdnotou. V důsledku toho lidé v realitě kolem sebe už nenachází dostatek zajímavých věcí, takže se nevědomky tím víc uchylují do virtuální lži, která tak dále sílí. Tento jev je rychlý a nenápadný a již se odehrál. V současnosti lidé, zejména ve velkoměstech, živoří v žalostné skutečnosti a uzavírají se do vylhaného světa představ a zdání. Tato touha být někým jiným a někde jinde je na dnešních lidech ještě tím nejlepším. Vyjadřuje jejich propastnou nespokojenost s reálným stavem. Všeobecné předstírání navíc umožňuje i člověku, který opravdu usiluje o změnu, nechat se někdy milosrdně klamat, aby netrpěl více, než je nutné. V lidech je třeba roznítit odpor vůči náhražkám a přežívání i proti jejich původci, tedy modernímu světu, jedině tak může být nalezena dostatečně silná vůle navrátit světu jeho skutečnost. 10

11 O technice Lidská víra v technický pokrok se již dlouhá desetiletí prohlubuje. Poslední dobou lidé doufají, že právě s její pomocí naleznou lék na světové i své osobní problémy Moderní člověk v sobě živí pocit, že přístroje mohou spasit svět. Je to ale právě onen nesmírný technický pokrok a z něj plynoucí důsledky, co vyhrocuje všechny problémy společnosti. Je tedy na místě důkladně se zabývat tím, co se za technikou skrývá, k čemu ve skutečnosti slouží i jaké důsledky přináší světu. Svoboda, nebo chcete-li nezávislost, je výsadou těch nejlepších. Ostatní jsou ze své podstaty závislí, a tedy náchylní k přejímání závislostí ze svého okolí. Právě technika nabízí k závislostem snad vůbec nejvíce příležitostí. Jistě, do určité míry jsou přístroje užitečné, ale dnešní lidská potřeba techniky dalece přesahuje hranici užitečnosti a vhání lidi do úplného otroctví a područí. Příčinu, proč se lidé dobrovolně takto chovají, je třeba vidět v jejich duševní závislosti, kdyby té nebylo, stroje by nevládly světu. Taková řeč se jistě mnohým líbit nebude, protože nechtějí slyšet o svém otroctví, ale co na tom záleží? Mínění většiny nerozhoduje o pravdě. Běžní lidé se pramálo vyznají v prospěchu a škodlivosti a bezelstně je mezi sebou zaměňují. Kvůli tomu s nadšením vítají opatření, která jim z hloubi škodí. Všude je vychvalováno, jak technika zlepšuje (ve smyslu usnadňuje) lidem život. Vedle toho ale přináší dlouhou řadu dalších důsledků. Například nabízí nepřeberně mnoho příležitostí, jak se zabavit. To je vítané zejména pro každého, kdo se chce zbavit volného času, kterého má díky technickému pokroku přespříliš. Zábavní průmysl lidem skrze televizi a počítač stále vnucuje svou produkci, která se jim postará o zábavu, aniž by se sami museli nějak snažit. Velká část populace už ani jinou zábavu nezná, stala se pasivními přihlížejícími ve vlastním životě. Technika tedy na jednu stranu dává lidem více času, ale zároveň jim ho vyplňuje balastem. Především to je podstatou technického světa nekonečných možností, člověk si může zvolit, jak promarní svůj čas. Stroje dále skýtají člověku jakési náhražky zážitků. Reagují tak na touhu lidí po událostech a dění, o které vyvstala nouze po přílišném ochočení a zkrocení našeho okolí. Vše je bezpečné a zajištěné, takže se vlastně nic neděje. Za takové situace lidem nezbývá než zveličovat běžné záležitosti. Zde se iniciativy ujímá technika, která propůjčuje zdání dobrodružství a zážitků. Že jde jen o zdání, o tom netřeba pochybovat. Vždyť jaký je to zážitek, sledovat tuctový film nebo trapnou televizní soutěž? Mimo jiné technika nabízí i příležitost být stále ve spojení s ostatními, být propojený se světem. Dříve lidé věděli, co je to samota, znali ten pocit, když je člověk sám a už nikdo kolem něj. Zato dnešní generace má pořád na telefonu nějakého kamaráda, jímž se může rozptylovat od vlastní znuděnosti. Nic jiného než útěk před sebou a svým omrzením to totiž není. Lidé nemohou vystát sami sebe, takže utíkají k jiným. Technika dodává pocit, že člověk nikdy není sám, na 11

12 čemž se mnozí rychle stanou závislí a jsou celí nervózní, když mají být chvíli sami. Chce snad ještě někdo tvrdit, že jde jen o lepší vzájemnou domluvu? Kde je v dnešní době konec samostatnosti? Kdo ale pozbyl samostatnost, ten pozbyl i schopnost samostatně myslet. Masivním nadužíváním komunikačních zařízení se lidé dobrovolně vzdávají nároku na soukromí. Kdykoli je mohou kontrolovat a nahánět jak jejich blízcí, tak poskytovatelské společnosti i třetí strany. Mohou být také bez obtíží sledováni. Život moderních lidí je především prázdnota a chudoba, není proto divu, že sami sebe nemohou snést a potřebují kolem cítit hemžení bližních. Máme však dobrý důvod cenit proti nim mnohem výš lidi samostatné. Technika znehodnocuje skutečný svět a zároveň jej nahrazuje virtuálním světem. Je to začarovaný kruh, kvůli přístrojům je všechno stále méně zajímavé, jenže před touto obyčejností lidé hledají pomoc opět u techniky, která prázdné místo zaplácne domnělým obsahem. Množství techniky v běžném životě drasticky narůstá a každý nárůst způsobí další vyprázdnění světa a prohloubení nepravosti. Mnohdy ani není chybou lidí, že žijí nezajímavý život, jen se dostali do prostředí, kde je všechno nezajímavé. Toto prostředí vzniká ruku v ruce s šířící se technikou. A potom je najednou zde a není před ním úniku. Mnohý pro změnu používá stroje k tomu, aby se díky nim mohl vydávat za kohosi lepšího, snaží se tedy druhé o sobě oklamat. Rád si kupuje drahé přístroje, aby u ostatních sklidil závist a obdiv. Cenu těch věcí staví mezi sebe a ostatní jako měřítko své výjimečnosti, nebo se chce naopak někomu vyrovnat. Někteří muži si zakládají na drahých vynálezech, pro jejichž vlastnictví si sami sebe více váží. Za ten pocit neobyčejnosti ale vděčí čistě jen dané věci a nikoli svým schopnostem. Hnusí se mi všechna posedlost drahými stroji i radost, že s nimi lze tropit malý hřmot. Není to důkazem silné víry v sebe, nýbrž příznakem touhy po silné víře. Jiní vychvalují bezpečí a pohodlí, jež vynálezy zaručují. Do jisté míry je to příznivý jev, ale tato míra byla už dávno překročena, důsledkem toho je nadvláda nudy v běžném životě. Ti nejzbabělejší jsou za to rádi, ale ostatní si uvnitř zoufají. Přemíra bezpečí a pohodlí není cestou ke štěstí! Život nemá být nekonečně pohodlný. Problémem zde i v každém jiném směru není přímé použití jednoho přístroje, ale důsledek všeobecného nadužívání. Problémem je svět, který technika vytvořila. Téměř nikdo nezpochybňuje jednotlivé příznivé důsledky vynálezů, protože jsou ihned patrné. Jenže za nimi tu stojí opomíjený šedý zástup nepříznivých důsledků, které způsobují, že technický pokrok zabíjí skutečnost a nastoluje vládu nicoty. Kvůli strojům se vytrácí původní způsoby života, krajina je ničena a skutečné věci jsou vytlačovány spotřebními napodobeninami stejně jako skuteční lidé. Lidstvo si vytváří vylhaný svět virtuální reality, který parazituje na opravdovém světě. Před svou nesnesitelnou přítomností lidé prchají do představ vzdálených světů. Tak se mnohý stává snílkem a hledá útěchu ve výmyslech. 12

13 Představy jsou ale velmi slabým odvarem reality a i ten největší zbabělec si v nich může sám ze sebe vytvořit hrdinu. Ke snění není třeba zvláštní odvahy. Místo snění raději jednejme a budeme většími hrdiny. Onen vylhaný svět je lidem právě zosobněním všeho, co jejich pravý svět není. Kdybychom se však přičinili, může se realita stát zajímavější než všechny jejich výmysly. Při tom ale nespoléhejme na techniku, ta umí jen lhát o skutečnosti. Dosud byla řeč o důsledcích strojů pro ducha, všimněme si ale i fyziologie. Kvůli strojům upadá člověk jako druh a co hůř, s radostí běží svému úpadku v ústrety. Stává se stále slabším a neschopnějším, příliš sám sebe šetří, z čehož mu vznikají mnohé vleklé nemoci. Se vzrůstajícím pohodlím tělo měkne a práchniví, čím méně je využíváno a zatěžováno, tím méně vydrží. Na světě už je tolik změkčilosti. Život v umělém a sterilním prostředí mimo jiné také oslabuje lidskou obranyschopnost. Na dnes dospělých lidech to tolik vidět není, protože ti ještě vyrůstali v relativně přirozeném okolí. Ale dnešní děti jsou na tom tím hůř, čím umělejší je jejich životní prostor. Právě v dětském věku má charakter prostředí největší význam, protože tehdy se zoceluje nebo naopak nezoceluje obranný systém těla. A nedojde-li k zásadní změně, bude se tento problém velmi rychle zhoršovat. Dnes převládající odpovědí je stálé zpřísňování hygienických norem a stupňování sterility, což celý jev akorát posiluje. Lepší volbou je naopak návrat k přirozenému stavu, který vytváří odolnější tělo. Mezi lidmi se drží jakési představy o tom, jak se jednou bude žít ve zcela technickém a umělém prostředí, ale už z výše zmíněného je jasné, proč s tím nemůžeme souhlasit. Rád bych viděl, jak by v takovém prostředí chtěli zabránit celkovému zhroucení lidské imunity. Pominu-li jeho odpornost, zůstává stejně životu krajně nepříznivé. Přirozený svět je k žití nezbytný a také veskrze žádoucí, protože mimo něj je život jen prázdnotou a bídou. A kde se jej nedostává, tam všude se rozmáhá degenerace a slabost. Ovšem stroje nezhoršují jen lidské zdraví, způsobují i úpadek dovedností. Protože mají moderní lidé na všechno přístroje, jejich vynalézavost i zručnost se zmenšuje. Stejně tak jim chybí i naprosto základní znalosti pro život mimo město. Tím se na umělém prostředí a konzumním společnosti stávají bytostně závislými. Dokázat se o sebe v přírodě postarat, to se městskému člověku jeví jako cosi zastaralého a zbytečného. Co dříve uměl každý a bylo považováno za samozřejmost, to je dnes vzácností. Vše dokážou obstarat přístroje, které člověku ještě usnadňují jeho už tak příliš snadné živobytí. Technika je tedy strůjcem neschopnosti. Za vůbec nejodpornější zde považuji snahy vymýšlet chytré přístroje, které by myslely za lidi. K čemu tu lidé ještě jsou, když už nebudou ani myslet? To už se mohou rovnou sami vyškrtnout. Chytré přístroje může chtít jen hlupák. Lidi si takové věci vůbec nekupují proto, že by je potřebovali, ale výhradně proto, aby byli in, mám-li použít ten trapný výraz. Pro život jsou takové věci přebytečné a škodlivé a pouze umocňují úpadek lidského druhu. 13

14 Vzrůst neschopnosti se naštěstí neděje s konečnou platností, neboť zručnost a dovednosti lidé získávají teprve učením během života. Když někdo žije v prostředí, kde je o něj postaráno, pak sám nic neumí a nepotřebuje umět. Ale to jen nevyužil své možnosti a jeho neschopnost neznamená, že takoví budou i jeho potomci. Pokud člověku nikdo nezaručuje snadné živobytí, pak si nemůže dovolit být neschopný. Dnes se žije v nebetyčném nadbytku a pohodlí, ale až zase jednou dojde na lámání chleba, rychle a nesmlouvavě se prosadí právo schopnějšího. Znalosti o pohybu v přírodě a životu mimo město pak opět budou znamenat velkou výhodu. Silným argumentem proti tezi o užitečnosti techniky je také to, že jsou lidé s její pomocí stále více sledováni. Tím ztrácí soukromí i volnost v jednání, protože cokoli udělají nebo řeknou, může být použito proti nim. Vládnoucí systém je může trestat i za malý přečin nebo nesplnění směšného nařízení. Bohužel, špatných a přebytečných nařízení je v moderní společnosti tolik, aby každý myslitelný případ podléhal zákonům a omezením, které rozkazují, co a jak se smí a nesmí dělat. A technika se uplatňuje k vymáhání poslušnosti. Tyto zákony však pochází od lidí, kteří se sami málo vyznají v tom, co je dobré a špatné. Jaké tedy mají právo svá rozhodnutí vyžadovat? Přístroje dnes umožňují, aby lidé byli sledováni velmi snadno a vlastně neustále. Právě k takovému stavu společnost rychle směřuje. Jen pohleďte, jak na každém rohu slídí kamera a kolik se v poslední době provaluje kauz o sledování lidí. Největší drzostí je tvrdit, že se to děje pro lidské dobro. Šířící se kontroly jsou ospravedlňovány větší bezpečností před krádežemi a sociálními problémy, spíše jde ale o to, aby vláda upevnila svou moc a zajistila si poslušnost davu skrze strach z trestání odporu. A často se varuje před drobnými krádežemi s cílem odvést pozornost od velkých zlodějin. Kromě vlád sledují lidi i velké společnosti, které shromažďují osobní data, aby na každého něco věděly. Ale co to vlastně znamená? Před zraky pasivní společnosti se tu odehrává největší zločin proti Člověku. Pod pláštíkem demokracie si vlády a nadnárodní společnosti postupně zabírají právo posuzovat lidské myšlení a dělit jej na vhodné a nevhodné. Jejich kritérii k tomu je ovšem akorát udržet za každou cenu klid, materiální rozvoj a stálý nárůst a vykazovat co nejvyšší zisky. S takovou nikoho nepřekvapí, že za špatné myšlení bude označena právě každá snaha vykročit správným směrem a proti ní bude vyzdvihována zbabělá konzumní morálka. Lidstvo jako celek tak může přijít o svou možnost přehodnotit své dosavadní chybné hodnoty, která je však nyní nejdůležitějším úkolem na světě. Jedině nejvyšší lidé, kteří si vytvořili správnou stupnici hodnot, by mohli označit nějaké smýšlení za nevhodné, dnešní politici třetí kategorie na to nemají pražádné právo. Za takových podmínek si společnost může mnohem lépe dovolit drobnou kriminalitu než to, co proti ní má chránit. Malé problémy nemusí být ani na škodu, protože pomáhají udržet společnost bdělou a obranyschopnou. Bez jistého nebezpečí v běžném životě se lidé stávají zbabělými a učí se bezmezně a otrocky spoléhat na pomoc státu. Zato si ale nelze nechat líbit tento prohlubující 14

15 se informačně-technologický teror. Ve chvíli, kdy se proti vládnoucím zločincům ostře postaví dostatek lidí, oni nemají možnost vzdorovat. Když politik nadutě říká: více kamer prostě bude a dostatek lidí mu slovem i činem odpoví: více kamer prostě nebude, pak se on může sice vztekat, ale nic s tím nenadělá. Nepochybujme, že na to lidé mají právo, protože člověk má především právo nebýt sledován! Už ani nejde jen o tajné a nelegální sledování. Existují i snahy docílit oficiálního sledování, například zdravotními pojišťovnami, údajně samozřejmě pro lidské dobro. Někteří vědci se domnívají, že by lidé měli v budoucnu nosit zařízení sledující jejich stav, a vymýšlí takové nehoráznosti. To ovšem znamená úplnou kontrolu nad jedincem a jeho naprosté zotročení. Někdo by na něj stále dohlížel a určoval mu, co smí jíst a kam smí chodit. Tato pseudodemokratická společnost by tak vyústila ve vrchol nesvobody, který by se samozřejmě ospravedlňoval lidským prospěchem. Oficiálně by se to všechno dělo v zájmu člověka a jeho bezpečí. Jistě, v zájmu bezpečí, právě tím dnes celému světu nejvíce lžou všichni přebyteční a krátkozrací. Každá taková snaha musí být nekompromisně odmítnuta, pokradmé zotročování člověka musí přestat. Dnešní lidé hledají v technice řešení různých potíží. Avšak technika dosud vždy problémy především způsobovala. Právě technický pokrok umožnil přemnožení lidského druhu a nesnesitelné zatížení Země. Ale lidé jsou bezradní a nevědoucí, takže pomoc dále hledají ve vědě a strojích. Často někoho slyším mluvit o potížích a dávat návrhy, jak by je technika mohla vyřešit. Většinou ale takový plán stojí na mylných předpokladech. Ovšem stroje dávají lidem větší možnosti, aby mohli své omyly uskutečňovat. Tím se pak každý problém vyhrocuje. Ve skutečném řešení skutečných problémů hraje technika nanejvýš roli nástroje. Ničeho se nedosáhne bez velkých změn ve společnosti a v myšlení lidí, které povedou ke změnám v chování. Proto jsou nejdůležitější psychologie a filosofie první se ptá, jaké jsou důvody jednání a jak ho lze ovlivnit, druhá se ptá, za jakým vlastně cílem se má jednat. Hluboké pochopení obou dvou teprve dává našemu snažení kloudný směr a konečně umožní i techniku využít smysluplně. Pak se ukáže, že většina potíží je důsledkem lidské nízkosti, takže pozvednutím lidského druhu se vyřeší i některé problémy. Vědci mnohdy za pomoci složitého výzkumu s velkou slávou odhalí cosi, co bystrý člověk může snadno vymyslet. Lidé podceňují sílu intelektu a sázejí na stroje. Avšak vědění stojí mimo dosah techniky. Jedním ze základních problémů je lidská závislost na technice. Stroje se ve velkém rozšířily teprve nedávno, ale vzápětí si mnozí život bez nich už neumí představit. Lidé se houfně a dobrovolně stali otroky techniky, při každodenním životě si navykli používat úplně zbytečné věci. Avšak historie nás učí, že technika není k životu nezbytná. A moderní doba nás zase učí, že se její pomocí zdaleka nedosahuje štěstí a spokojenosti. Co by ti lidé taky chtěli, aby snad už vůbec nemuseli hnout prstem? Jak naivní. 15

16 Se snadností vše ztrácí na obsahu. Tak kupříkladu cestování. Základní pomůcky jako například mapa, jsou jistě užitečné, ale moderní naváděcí zařízení, které v každém okamžiku ukazuje, kde přesně jsme a kam máme jít, je přebytečné. Jen hlupák potřebuje stálé vedení, rady a rozkazy. A co je nám po hlupácích? Bez moderních přístrojů lze zabloudit, ale na tom není nic špatného, je to vlastně mnohem zajímavější, protože se mohou stát neočekávané věci. Špatné naopak je, že s moderními přístroji se zabloudit nedá, připravuje to o zážitky. Dnešní lidi si navykli považovat moderní vybavení za nezbytnost, předně proto, že se neustále zveličuje ono hrozící nebezpečí. Prodejci navigací a dalších výmyslů stále varují, co všechno by se mohlo stát a že je třeba tomu předcházet používáním jejich vynálezu. Záměrně vydávají současný svět za mnohem nebezpečnější, než opravdu je. Důvod je prostý, chtějí vystrašit a vydělat na strachu nebo na touze blýsknout se nejlepším vybavením. A ti zbabělí dnešní lidé jim ochotně dávají za pravdu. Jenže svět, moderní svět, je naopak příliš bezpečný. V rozvinutých zemích lidem většinou nehrozí vůbec nic. Největší hrozbou takového průměrného turisty je tak akorát to, že se někde o chvíli zdrží. Nic víc obvykle není v sázce. Taková osoba vůbec netuší, co znamená nebezpečí. Lidé nevědomky chtějí, aby jim ve skutečnosti nic nehrozilo, ale zároveň aby mohli mít pocit dobrodružství. To je jejich lež bezpečného dobrodružství. Je to vlastně hra, protože neexistuje žádná skutečná hrozba. Člověk to samozřejmě v hloubi ví a také jej to příliš neuspokojuje. Zbabělci chtějí mít své cesty bezpečnější než bezpečné, ovšem potom jsou stejně tajně zklamaní a znudění. Toto přehánění jde tak daleko, že leckdo už dokonce považuje za nebezpečné jít do lesa bez telefonu. Ale ještě před pár lety telefony nebyly a do lesa se chodilo vždy. Dnes se říká: Můžeš tam uklouznout! jenže jak často se to asi přihodí? I při tom, co je oprávněně považováno za nebezpečné, se skoro nikdy nic nestane a jde jen o lidskou přecitlivělost. Kolem otázky bezpečnosti dnes panuje vyložená hysterie. Když se něco stane, všichni tomu přikládají přílišný význam. Při čemsi se někdo zraní a vláda by to hned v zájmu bezpečí omezovala a zakazovala. Co ale záleží na pár zraněných či dokonce mrtvých? To už se v životě stává, u velkých přírodních katastrof se oběti počítají na tisíce a zde se tropí humbuk kolem jednotlivců. Je třeba vyvrátit jedno hloupé, zato velmi rozšířené nedorozumění. Obyčejní lidé se domnívají, že někdo, nejčastěji vláda, má povinnost odstranit z jejich dosahu vše nebezpečné, tedy například opuštěné stavby, díry v zemi a podobně. Že se musí zařídit, aby oni vůbec neměli příležitost se zranit. A když se to stane, tak že jsou za to majitel nebo stát zodpovědní a oni mají právo domáhat se odškodnění. Ne. Je především na každém, aby sám sebe uhlídal, pokud leze do díry a zřítí se, nemůže za to vinit někoho druhého. Jen pro upřesnění, pochopitelně nemluvím o tom, co ohrožuje nějak nadměrně, ale hlavně o těch malých nehodách, způsobených vlastní chybou nebo smůlou. I z nich si lidé zvykají vinit stát. A co hůř, podobný princip se začíná uplatňovat i 16

17 na nebezpečné jevy a myšlenky. Ale aby se uspokojily takové požadavky, musel by se svět stát zcela zabezpečeným. O takový svět ale není co stát. I když se dělá něco nebezpečného, jen málokdy se něco stane. Většině nehod lze předcházet zručností a přístroje k tomu nejsou potřebné. Ani v divočině není moderní vybavení nezbytné. Vždyť s ním je i každý zážitek o tolik menší a méně opravdový. Od počátku věků lidé krajinu obývali a obešli se beze všech vymožeností. Moderní lidé jimi jen vynahrazují chybějící odvahu a schopnosti. Už se zde mluvilo dost dlouho, aby se mohlo vědět, že vynálezy zlepšují život jen do určité míry, dokud nezačnou nahrazovat skutečnost. Nejnovější výdobytky doby nejsou potřebné ani užitečné. Pouze něco najde uplatnění a to ostatní slouží jen na zahnání nudy. A v každém případě to má být člověk, kdo diktuje podmínky použití a ne, aby jemu bylo diktováno. Ale vědcům i jiným to stále není dost. Vymýšlí si problémy a následně technická opatření k jejich řešení. Představy vědců o budoucím světě jsou mně osobně nanejvýš odporné. Je to nelidský svět totální zrůdnosti, kde jedinec je rozdrcen a zcela pořízen zlovůli a principům konzumu. Vědci si myslí, že by jejich technika zlepšila svět, ale mýlí se už ve svých domněnkách o tom, co je potřeba zlepšit, před čím chránit a co je vlastně ten lepší svět. Mohou se jen domnívat, jaké by co mělo důsledky. A potom jim nezbývá, než se podivovat nad svými omyly. Celou svou vůlí si máme přát příchod doby, kdy lepší dobrodinci budou společnosti určovat její cíle a hodnoty, příchod prozření a velkého uvědomění lidstva. O vědě Věda je v moderním světě všudypřítomná, stejně jako vědecký pohled na svět. Dnešní společnost trpí přílišnou vědeckostí a vírou v samospasitelnost vědy. I když věda nepatří mezi zájmy a záliby obyčejných lidí, stejně je jí celý jejich život ovlivněn skrze vynálezy, poznatky a jejich použití. Předpokladem pro vznik moderního světa byl právě velký rozvoj vědy. Její bezhlavé šíření je ale jev negativní, protože s ním dochází k dalekosáhlému vyprázdnění světa. Vědecký člověk chce na vše uplatňovat onen pustý vědecký přístup, domnívá se, že světu lze porozumět jedině pomocí přístrojů, měření a výpočtů. Psychologické a filosofické hledisko, čili ta zdaleka nejdůležitější, odsouvá na pozadí, protože si myslí, že v tomto směru je mu potřebné již známo, že není co dále objevovat. Bez pochybností předpokládá, že již bylo dosaženo správného posuzování hodnot, že lidé dávno vědí, co je dobré a špatné. U některého je to ale naopak, uvědomuje si tu obrovskou nejistotu a tápání lidstva a právě to mu nahání strach, takže se uchyluje k vědě jako k malému koutu bezpečí, kde vystačí s pouhým rozumem. Strnulý vědecký pohled v žádném směru neumožňuje pochopení života. Vědec si říká: Život, no to je když Jeden jej redukuje na biochemickou 17

18 úroveň, druhý zase na genetiku a oba jsou realitě na hony vzdáleni. Jejich výklad působí spíš jako parodie a zesměšnění. Jak uboze se jeví život z vědeckého pohledu oproti jeho skutečné nádheře. Věda ve velkém skýtá azyl těm, kteří utíkají před životem. Dává možnost uzavřít se do stereotypu drobné, všední práce. Jak skromný musí člověk být, aby se s tím spokojil! A jak vychrtle a chudokrevně působí vedle odvážných, zajímavých a dobrodružných lidí. Za oblibou takové vědy pochopitelně vězí důvody, celý soubor důvodů, z nichž však vědec většinu sám nechápe a pociťuje je jen v podobě nutkání. Nejprve jde o to, že na vědu se vystačí s pouhou rozumností, ve většině směrů vůbec není nezbytné pouštět se přes hranice osvědčené morálky a zaručeného dobra a zla. Ve vědě není o čem pochybovat, získávají se jen věcná fakta a ta se hodnotí podle zaběhlých způsobů (například, že prospěšné je to, co člověku usnadňuje život ). S takovou vědce ani nenapadne pochybovat o prospěšnosti jeho snažení. Jenže ta se vůbec nerozumí sama sebou. Leckdo si dokonce dělá ctnost z toho, že se vyhýbá všemu hodnocení a jen předkládá fakta. Ale fakta bez jejich správného chápání a interpretace nejsou vůbec k ničemu. Ve vědeckém výzkumu se často dojde věcných zjištění a objevů, naproti tomu v duchovních otázkách o životě se poznání dospěje jen vzácně a drtivá většina úsilí vyjde nazmar, protože skončí v určité fázi sebeklamu. Ale snažit se poznat pravé důvody jednání i pocitů, správně posoudit hodnotu věcí a na její znalosti postavit přirozenou hierarchii hodnot, to vždy bylo a vždy bude nejcennější snahou na světě. Teprve na základě takového vědění můžeme o nějaké věci říct, jestli je dobrá nebo špatná. Avšak aby mohl být člověk vědcem, nemusí rozumět životu ani sám sobě. A leckdy to bývá tak, že velký vědec nestojí jako člověk za mnoho. Stačí, aby začal mluvit o tom, co by podle něj mělo být, a hned odhalí svou nevědomost. Vědecký člověk se před nejistotami a skutečným životem uzavírá do malého bezpečí vzorců a čísel a vymezených pojmů. Jedině tam si je jist. Život však není vzorcem ani číslem! Jistě, u málokoho je to tak vyhrocené, většina vědců má také nějaký osobní život, ale u každého najdeme určitou míru výše zmíněného. Vybrat si sterilitu laboratoře za svůj denní chleba, to o člověku leccos vypovídá. Vědecké nazírání je v každém případě znehodnocováním reality. Představme si takového historika, který se rozněcuje při představách dávných bojů, řinčení zbraní a vůbec celého tehdejšího světa. Přitom sám nikdy zbraň v ruce nedržel, na koni neseděl a chodí pouze důstojným krokem. Čím je tedy on sám vedle slavného bojovníka? Nebo řádově horší případ: biochemik, pro kterého je život jen jakýmsi sledem chemických reakcí a konkrétní chování by rád interpretoval výhradně jako důsledek genů. V tomto případě už se jedná přímo o urážku života a jeho krásy. Kolik chudoby vězí v takových způsobech! Někteří z těchto vědců ovšem doufají, že se s vědou mohou povznést vzhůru. Tedy, věda je skutečně prosta veškeré nízkosti, ale stejnou měrou je prosta i vší velikosti, protože sama o sobě není nijaká. Nehodí se tedy považovat 18

19 ji za čistou, možná tak za bezbarvou. Vyhýbá se všemu hodnocení ano a ne, jen hromadí informace. Avšak mít pro každou věc správné ano či ne, co by se tomu mohlo vyrovnat? Nepopírám určitou užitečnost vědy, ale jedině jako prostředku, nikoli jako cíle. Je nutné rozlišovat mezi vědou a věděním, znát věcná fakta zdaleka neznamená rozumět životu, vyznat se v hodnotě věcí a vědět, co je třeba. Hodnota vědy spočívá právě v tom, že může svými poznatky zčásti dopomoci k pochopení. Domněnku dokáže postavit na pevnou půdu pomocí důkazů. Stává se tedy nástrojem pro vědění a úmysly poznávajících lidí. Aby mohlo být vědění, musí ovšem být právě těch poznávajících. Vědeckost sama o sobě není žádnou vyšší formou vědění, jak to někteří naznačují. A mnoho jejích poznatků nepřináší pro život žádný praktický důsledek, působí jen jako zajímavosti. Je tedy zřejmé, že výzkum nemá být považován za cíl a zálibu společnosti. Pro život je veskrze škodlivé, aby v něm převládla vědeckost, čím méně je život vědou, tím méně je vyprahlý. Pro některého vědce je bádání útěchou (obdobně jako pro jiného bůh) a úkrytem před velkými nejistotami. Kdo má představu o velikosti takových nejistot, ten ví, že jej za to nelze bez rozmyslu odsuzovat. Kde je ale dost síly, tam není zapotřebí podobných skrýší. Byl opomenut ještě jeden zásadní jev. Věda bývá vyjádřením touhy mít co objevovat. Ještě nedávno byl svět plný tajemství, ale na moderním světě nezůstalo nic moc tajemného, takže se mnozí uchylují k bádání, protože tam ještě zůstává nějaké neznámo. Jenže dobrodružství vědy se nemohou měřit se skutečným dobrodružstvím. Představme si zážitky, které lze poznat v divočině, a vedle toho vědce, který učinil nový objev nad mikroskopem nebo vypočtením úlohy. Je snad možné to srovnávat? Jediné skutečné dobrodružství ve vědě se zažívá při expedicích, tedy opět díky divočině. Z toho všeho plyne závěr, že věda není žádným ideálem ani chrámem vznešeného sebepřemáhání, ale v první řadě úkrytem a semeništěm různých lidských nedostatků. Nedoufejme, že nám věda ukáže řešení dnešních problémů. Ta jen dává lidem větší možnosti, jenže ti je neumí využít a vlastně je ani nepotřebují, takže je to celé ke škodě. Že lidé zmohou víc, to znamená předně, že víc uškodí. Teprve vidoucí člověk může prostředky správně uplatnit. O rozvoji Již nějaké to století vězí lidstvo v předsudku, že rozvoj bude život zlepšovat donekonečna. Veřejnost jej považuje za cíl, který nepotřebuje žádné další opodstatnění, který sám opodstatňuje. Ukažme si osudné omyly tohoto předsudku. Jak už zde zaznělo, technika, věda i rozvoj zlepšují život jen do určité míry; do chvíle, než skutečnost začne být nahrazována nicotou. Přibližně se 19

20 takové míry dosahuje přirozeně v dějinách, ale na každém místě v jiný čas, který se může lišit i o staletí. Další rozvoj pak už svět spíš ochuzuje o jeho krásu, což se silně projeví zejména s příchodem umělých materiálů a náhražek, s přelidněním a nástupem techniky. Vyvážený stav trvá jen krátce, proto v sobě nese hrozbu, že brzy bude hůř. A v rozvojových zemích se obyčejně přirozený vývoj zcela přeskakuje, protože s příchodem modernity se přejde z nedostatku rovnou do přebytku. Směrem k vyváženému stavu by bylo možno se přiblížit i cíleným úsilím v době, kdy vhodná míra byla již dalece přesažena. Předpokladem proto je, že se rozšíří vědomí o přebytečnosti mnohých vynálezů. Ty užitečné pak bude snaha skloubit s hodnotnými způsoby života, což je do jisté míry možné. V případě úspěchu onoho úsilí se svět opět stane o tolik zajímavějším. Zatím však lidé vidí smysl svého života v překotném rozvoji. Vymysleli si tak cíl a velký úkol, tudíž mají o co usilovat. Už si ale neuvědomují, k čemu tento jejich úkol vede, nechtějí vidět, že s šířícím se rozvojem se lidské životy stávají stále nudnějšími. A vlastně jim ani nejde o dosažení cíle, spíš jen o to, aby nějaký cíl vůbec měli a mohli jím vyplnit čas a získat pocit smysluplnosti. Když dosáhnou nějakého úspěchu (a tedy konce snažení), potřebují si ihned hledat jiný úkol. Proto nemohou mít nikdy pocit, že už mají dost. Je pochopitelné, že lidé hledají v životě nějaké cíle. Ale příliš málo se zabývají tou nejdůležitější otázkou, totiž který cíl je hoden usilování. Chtějí hlavně už nějaký mít. Rozvoj však není tou správnou volbou. Jenomže dnes mnozí, zejména politici a ekonomové, nemají ve svých dutých myslích nic jiného, než jak stále zvyšovat výkon a účinnost a zlepšovat životní úroveň. Mají přespříliš, ale rádi by měli stále víc a nikdy by neměli dost. Chtějí víc, aby vůbec měli co chtít. Nikdy se vážně nezamysleli nad tím, jestli má právě tohle smysl. Moderní lidé se sice domnívají, že si potřebují ulevovat od potíží, když se jich ale zbaví, nezbývá jim najednou než nějaké jiné hledat. Chtějí ještě více pohodlí, ale z toho jsou jen ještě znuděnější. Pokrok jim nepřinesl lepší a zajímavější život. Rozvoj je hlavním šiřitelem nicoty a v důsledku obklopuje lidi odporným prostředím. Ale nicota se na nich podepisuje, nelze totiž dlouho žít bez skutečnosti. Jak umělost vzrůstá, vzrůstá i lidská tíseň a nespokojenost. Jsem přesvědčen, že v čistě technickém světě by vůbec nebylo možné žít, stal by se svým obyvatelům čímsi nesnesitelným. A to je dobře, protože by to byl nejodpornější svět ze všech. Dnešní dospělí lidé se sice obklopují nicotou, ale vyrůstali ještě v celkem opravdovém světě. K němu se otočili zády, jenže to lze udělat jen na chvíli. Čím bídnější je jejich současnost, tím více v nitru prahnou po opravdovosti. Člověk si ještě pamatuje své mládí a staré časy, kdy to bylo docela jinak. Stýská se mu po volné krajině a po opravdovém životě. Ten pocit již dlouho sílí a roste, ale nenašel posud vhodných slov. 20

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

I. Základní ekonomické pojmy

I. Základní ekonomické pojmy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 I. Základní ekonomické pojmy 1. Potřeby Potřebami rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?...

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... --------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 3 Obsah PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... 11 První kapitola: Jak si lze vytvořit samotu... 12 Strach a pochybnosti...12

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi Děkuji mým drahým profesorům a studentům, kteří mne nutili zamýšlet se nad věcmi neortodoxně

Více

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený.

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. FORUM 2000 (zahájení 10.10.2010) Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. Vím sice

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & C Y T Á T N I

JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & C Y T Á T N I JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & CINTÁTY JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & CINTÁTY 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu držitele

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES Pamatuj na smrt, neboť i ty můžeš být jejím původcem Vojtěch Linka * 29.7.1993 (18 let) trvalé bydliště: Zikmunda Wintra 10, Plzeň 301 00 email: vojta.linka@seznam.cz

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

SOUSEDSKÉ SPORY O POZEMKY A JEJICH HRANICE

SOUSEDSKÉ SPORY O POZEMKY A JEJICH HRANICE 34. DEN MALÝCH OBCÍ 25.11.2010 VYŠKOV, 30.11.2010 PRAHA SOUSEDSKÉ SPORY O POZEMKY A JEJICH HRANICE ING. LUMÍR NEDVÍDEK Český úřad zeměměřický a katastrální http://www.cuzk.cz/ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ZEMĚMĚŘICTVÍ

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro 7. ročník? Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II 8.2. Příklady z finanční matematiky II Předpoklady: 82 Inflace Peníze nemají v dnešní době žádnou hodnotu samy o sobě, jejich používání reguluje stát, v případě zhroucení ekonomiky se může stát, že svou

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE,

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, 14. ŘÍJNA NA VŠE PRO STUDENTY A 15. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Plánovánízaměřenéna člověka jako nástroj zvyšováníkvality života

Plánovánízaměřenéna člověka jako nástroj zvyšováníkvality života Plánovánízaměřenéna člověka jako nástroj zvyšováníkvality života Konference Pro změnu 2009 Praha 2.10.2009 Rela Chábová Dana Kořínková Podle: http://helensandersonassociates.co.uk Tříděnítoho, co je důležitépro

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Dobrovolnictví není jenom o tom, že někomu věnujeme svůj čas. Je to především jedinečná příležitost získat nové přátelé a rozšířit si obzory.

Dobrovolnictví není jenom o tom, že někomu věnujeme svůj čas. Je to především jedinečná příležitost získat nové přátelé a rozšířit si obzory. Dobrovolnictví není jenom o tom, že někomu věnujeme svůj čas. Je to především jedinečná příležitost získat nové přátelé a rozšířit si obzory. Paběrkování bude skvělou možností nasát čerstvého vzduchu venkova,

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více