Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné."

Transkript

1 1

2 Obsah Veliké Poledne... 3 O nepravosti moderního světa... 6 O technice O vědě O rozvoji O vesmíru O vzdělání...25 O rozumnosti O velkých myslitelích O náboženstvích O dnešní krajině...34 O krajině v České zemi...37 O kráse v krajině...39 O rozdílu mezi moderní a zaostalou zemí O zážitcích O násilí a zločinnosti O nedostatku O náklonnosti...46 O lidském a zvířecím chování O drzosti psů a změkčilosti lidí O přelidnění O odpadu O komunismu O nerovnosti O zákonech O možnostech O nudě Co je služba O majetku O mužnosti O umění O pochopení O poznání hodnoty...74 O štěstí O smyslu světa...77 Myšlenky

3 Veliké Poledne Historie, jak ji známe doposud, to není nějaké vědomé směřování k budoucnosti. Vytčený cíl mívají nanejvýš jednotlivci, kteří se jej snaží prosadit ve společnosti, nikoli však společnost sama. Lid se rozhoduje především na základě pocitů, domněnek a přání, ne na poznání skutečnosti. Vedle soupeření sil vládly v lidské cestě k zítřku dosud i neúmysl a náhoda. Kdo je odhalí jako dominantní prvek v dějinách, ten se neubrání pocitu, že ze všeho nejvíce na světě dodnes schází vědomé úsilí. Jistě, vše má svou příčinu a své následky, ale bývá to neúmyslná příčina a neúmyslné následky. Vědomé úsilí se objevuje jako výjimka z pravidla náhody. S takovou se není čemu divit, že se lidé mnoha dob pletli i ve svém hodnocení dobra a zla. Je ale přípustné, aby to tak zůstalo i nadále? Když lidé svým jednáním neovlivňovali okolí ve velkém či dokonce světovém měřítku, pak vlastně tolik nezáleželo na tom, co zrovna dělají. Mohli si dovolit zahálku i nevědomost. Dnešní lidstvo se ovšem stalo největší ničivou silou na světě, silou, která se přesto řídí nevěděním. Takové nevědění ve světovém měřítku je nanejvýš nebezpečné. Zahrávat si a nemyslet na důsledky, to se nutně musí vymstít, dříve či později, ale spíš dříve. Všímavému pozorovateli neujde, že naše přítomnost je dobou, kdy se rozhoduje. V minulém století se vše nesmírně zrychlilo, především změny se zrychlily. Není však sporu o tom, že pro Zemi a přírodu jsou to v každém směru změny k horšímu, zkázonosné výchylky od přirozeného a zdravého stavu. Stojíme na pomezí, kdy máme vůbec poslední možnost naše způsoby s úspěchem zvrátit a vydat se lepším směrem. Naši potomci tuto možnost pozbydou, ti budou postaveni před důsledky našeho dnešního rozhodnutí jako před hotovou věc. Bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by měla přijít nějaká zásadní změna, která jediná by mohla opravdu pomoci a ne jen zpomalit záhubu. Ještě stále lidstvo zůstává nemocí Země. Co je v takové zásadní chvíli nejvíce potřebné? Nejpotřebnější je, aby se objevili takoví jedinci, kteří dokážou správně rozhodovat díky tomu, že sami již vědí, co je dobré a špatné, jednotlivci, kteří jsou připraveni vtisknout celému lidstvu svou vizi o světě. Vždyť lidé jsou schopni velkých věcí, jen když se někdo postaví do čela a určí směr. Ale kdo z dnešních lidí by toho mohl být schopen, kdo by se odvážil jen pomyslet? Mnozí si všímají, že příroda stále více trpí lidskými ústrky, že původní svět mizí a v moderním světě není zajímavý život možný. Jsou však bezradní, protože nevědí, jak by sami měli žít. A tak se po Zemi bez většího odporu rozrůstá nicota a nenápadně ale rychle získává vládu nad světem. Většina uvědomělých lidí se domnívá, že je to nevyhnutelné a nelze tomu vzdorovat. Z jedněch tak mluví lenost, z jiných zoufalství. A věru, je těžké žít bez naděje a přihlížet, jak před našimi zraky umírá ten nevýslovně krásný Starý svět. Pak člověku nezbývá, než si hledat kout, kde by od toho byl co nejdále. 3

4 Je proto třeba zažehnout novou naději. A i kdyby se nakonec ukázala jako marná, je přesto lepší v ní nyní věřit a pokusit se o nemožné. Vždyť kolikrát se již nemožné stalo skutečností! Jistě, leckdo by chtěl pomoci, ale pouhá snaha ještě nestačí, musí se spojit s věděním. Lidé se dosud pletli ve svých představách o tom, co je jim prospěšné a co doopravdy chtějí, pletli se i v odhadování, k jakému cíli vede která cesta. Proto bývají vždy zaskočeni neočekávanými a hlavně nechtěnými důsledky svých snah. Má-li někdo určit správný směr, musí mít nejprve v těchto věcech sám jasno. Zanícení a horlivost nejsou všemocné. Aby dobrá věc mohla být učiněna záměrně a ne jen náhodou, k tomu ji musí předcházet poznání o tom, co je vlastně dobré. Aby se v cíli zúročilo úsilí vložené do cesty, potřebujeme umět alespoň odhadnout, co skutečně chceme a jaká cesta k našemu cíli vede. Jenže dříve a snáze se člověk stane velikým, než aby poznal, co opravdu chce. Takové vědění je až pozdním plodem jeho duševní proměny. Na světě není málo lidí, kteří touží být nápomocni, ale nevědí jak, takže jejich snažení vše jen zhoršuje. Dost je i nevědomých spasitelů světa, v nichž se dostávají ke slovu omyly všech předků i současníků. A často se hledají problémy tam, kde je jich právě nejméně, a ty skutečné se přehlíží. Na Zemi už bylo dost špatných samovládců i systémů, spoléhajících se na vůli lidu. Vůle lidu, ta je ještě proměnlivější než počasí, kolísá mezi protiklady podle schopností řečníků a sama od sebe není nijaká. Lid má jen takovou vůli, k jaké ho kdo navede. Proto není na místě očekávat, že by si sám mohl pomoci. Běh dějin vždy určovaly osobnosti a jejich úmyslná či neúmyslná rozhodnutí. Ale pokud jde o vládce, nelze souhlasit s kýmkoli, kdo chce rozhodovat, a zároveň si nárokuje práva na slabosti obyčejných lidí. Právo vládnout naopak vyžaduje nebýt jako ostatní. Politici si ale říkají: nějak se dohodneme, vždyť jsme jenom lidi. Takový přístup není na místě, protože vládnout mají jen ti nejlepší. Kdekoli se rozhoduje co dělat, v malém i velkém měřítku, tam je především nutno domýšlet své chování do důsledků. Pro život s velkými možnostmi je nezbytná velká zodpovědnost. Při tomto slově ovšem většině vytane na mysli ona malá mezilidská zodpovědnost, která radí být ke všem vlídný a po nikom nic nepožadovat. O té já nemluvím, ani o umírněnosti rozumných lidí, která své zastánce akorát tak učiní neškodnými. Mám na mysli vyšší zodpovědnost, kterou máme vůči Zemi. Ta je dnes s velkou oblibou odsouvána na pozadí zájmu do role nutného zla. Dnešní lidé hledí především na svůj okamžitý krátký prospěch. A co hůř, ve skutečnosti jim jejich snažení ani není prospěšné. Generace moderních lidí žije na úkor celé budoucnosti Země a na vrub příštích pokolení se dnes roztahuje. Již nyní lidé začínají platit za svoji bezostyšnost, ale naši potomci zaplatí daleko víc. Tato generace zdědila od svých předků krásou oplývající svět, ale svým dětem by předala svět na pokraji zhroucení. Hlavní zájem dnešních lidí zní: Co vše lze ještě Zemi sebrat, aby 4

5 nás za to nezničila? Šlechetnost ovšem mluví právě opačně; ta se ptá, jak by mohla Zemi učinit ještě krásnější a takovou ji odkázat svým dětem. Jenomže i v nejdůležitějších kruzích, mezi vládci a politiky, vévodí zájmům ona zlodějská lačnost, která chce nejvíc pro sebe a hned! Jaká je v tom hanebnost, být připraven pro pár desetiletí obětovat to, co vznikalo miliony let. Jestli i nadále bude záležet na nynějších pánech, osud světa je zpečetěn. Lidé samozřejmě nejednají přímo s úmyslem cokoli zničit, jen se nezajímají o důsledky. To ale vůbec není důvod k promíjení. Ti samí lidé se potom příliš pozdě podivují a litují svého jednání. Lítost až po činu už ale nic nezmění, a nikdo neví, jak tomu zabránit předem. V takovém případě všímavým lidem nezbývá, než raději nemyslet na mizející krásu a vzrůstající poušť. Ti ostatní se budou co nejdéle klamat milosrdnou lží a skutečnost by si přiznali teprve tehdy, kdy by před ní již nebylo úniku. Tehdy je ale už dávno na všechno pozdě. Tato doba je dobou rostoucí tísně, jež zachvacuje svět. Lidé jsou z hloubi duše nespokojeni se svými životy. Vytvořili si prostředí, které se obrátilo proti nim, v jejich nitru teď vězí prázdno, které se snaží přehlušit balastem jako je nárůst výroby. Původ největších problémů nehledejme v okolí, nýbrž v lidském nitru, to nutí člověka nějak jednat a něco chtít. Jednání a přání jsou odvoditelným důsledkem povahy. Tam se musí nejvíce upřít pozornost a snaha o změnu. Skutečným problémem není, že by dnešní lidé měli stále málo (naopak mají víc, než je jim prospěšné), problém vězí v jejich chorobné potřebě mít stále víc. Každé jednání i potřeba mají vedle domnělých důvodů i nějaké pravé důvody, ty však lidstvu zůstávají zahaleny tajemstvím. Život je pro leckoho nerozluštitelnou záhadou. Proč ale považovat rovnou za nemožné, co většina nedokáže? Mně se život ukázal jako pochopitelný a poznatelný pro toho, kdo je dost chytrý. Nyní dávám druhým možnost spatřit má vysvětlení. A možná je doba velké nouze i nezbytná, aby probudila lidi z letargie a pasivity a roznítila v nich touhu po novém vzestupu, aby rázným krokem ukončila léta duševního přešlapování a zahálky, v nichž se moderní člověk zapomněl. Vedle falešnosti moderního světa se teprve naplno ukáže, jakou hodnotu má pravá skutečnost. Vedle bídy dnešního člověka naroste vůle k jeho překonání do obřích rozměrů. Nechybí mnoho a lidstvo prohlédne mylnost a nesmyslnost svých dosavadních ideálů. Rozhodnutí k tomu již mezi lidmi dříme jako dynamit, jako kořeny staletého dubu nesmlouvavě ryje a trhá v lidských základech. Ze zpochybnění tisíciletých hodnot pak nezbytně vzplane a zahoří ideál protichůdný ke vší změkčilosti a zbabělosti naší doby. Tak vzejde světu jeho radostná hodina a rozezní se vyzvánění k Velikému Poledni lidstva. 5

6 O nepravosti moderního světa Lze rozlišovat dva druhy nepravosti. První je nepravost v lidech, která zde byla vždy. Vydávat se za někoho je daleko snazší, než někým být. Lidé chtějí sebe i druhé o sobě obelhávat, aby byli považováni za lepší, než ve skutečnosti jsou. Tato nepravost je problémem osobnosti a na světě může být přítomna, aniž by jej ohrožovala nebo umenšovala jeho krásu. O tomto prvním druhu teď nemám v úmyslu mluvit, byl tu vždy. Ale dnes se k němu přidal ještě druh nový, totiž nepravost moderního světa jako celku. Ano, je to tak, náš slavný moderní svět je od základu prolhaný. Lze dokonce říci, že předstírání je jeho podstatou a základním předpokladem. Vše se jen za něco vydává a nic není pravé. Kdysi byl celý lidský svět tvořen opravdovými výtvory, proto žádná věc nemusela opravdovost předstírat. Byly to věci vyrobené poctivě a z přírodních materiálů, z čehož pramenila i jejich estetická hodnota. Tehdy se také napodobovalo, ale i každá takto vzniklá napodobenina je přinejmenším stejně poctivá, jako to nejpoctivější, co dokáže vyrobit dnešní doba. Pojem náhražky v moderním slova smyslu byl tehdy zcela neznámý. Ale s rozvojem a moderností vše ztratilo na obsahu. Podstatou moderní výroby totiž je, že se vše co nejvíce ošidí, aby to bylo co nejlevnější. Cílem je na vše aplikovat sériovou průmyslovou výrobu a minimalizovat náklady. Tím ale výrobky velice ztratí na své hodnotě, takže skutečné věci nahradí jen ubohé spotřební zboží. To se však zároveň pořád snaží za cosi vydávat. Stále více dnešních věcí předstírá opravdovost a jakoby pokračování původní tradice. Jejich výrobci se tváří, jako by ty věci měly něco společného s dřívějšími poctivými výrobky. Ale zachována byla akorát tak značka a název výrobku. Obchodníci svým moderním náhražkám jen podstrkují zdání čehosi skutečného, přičemž těží ze vzrůstající obliby poctivých výrobků. Jde o reklamní tah za účelem většího odbytu mezi kupujícími. Ale lidé jsou za něj vděční, protože chtějí alespoň tu vidinu opravdovosti a milosrdnou lež. Živí v sobě zdání toho, co už dávno není pravda, aby si uchovali dojem, že stále žijí v opravdovém světě. Nuže, když to víme, proč bychom se s tím měli i nadále spokojovat? Teprve až bude z předstírání stržena maska, může opět vzniknout něco skutečného. Zde je na místě poukázat na pár příkladů onoho klamu. Nejvíce a nejsnáze se klame pomocí obalu a způsobů, kterými je výrobek nabízen, tedy reklamou. Způsob podání rozhoduje o tom, jak bude výrobek vnímán a co si s ním lidé spojí. Zde je největší prostor pro šíření žádaného pocitu a tedy i pro šíření klamu. Pokud jde o jídlo, mnohý dnešní výrobek svým názvem jakoby odkazuje na staré způsoby a tváří se, že s nimi má něco společného. Třeba u pečiva se v názvech objevují slova jako staročeské nebo vesnický. Ale ptejme se, co že má taková vesnická pekárna před sto lety společného se sterilním podnikem, kterým jsou dnešní pekárny? Pečivo z nich je plné náhražek a o nějaké přirozenosti si 6

7 může nechat zdát. Někdy se o daném jídle říká, že je stejné jako tenkrát, jenže o kolik je ono tenkrát lepší než toto dnes! Na obalech bývá zobrazena krajina, vesnice nebo náměty z přírody, aby se to lidem více zalíbilo. Vytváří se tak dojem, že výrobky vznikají v souladu s přírodou. Jen kdyby to tak byla pravda... Největší nehorázností jsou pak zvířecí velkochovy, protože u nich už nejde jen o otázku opravdovosti. Snahy zmaximalizovat výrobu vedou k tomu, že zvířata jsou držena ve zrůdných podmínkách, čímž nemyslím jen špínu a přeplněnost, ale také sterilitu všech podniků a naprosté odtržení od čehokoli přirozeného. V podmínkách takového zprůmyslnění zvíře jen živoří a bídně čeká na smrt. Lze se podivovat, že něco takového je možné ve společnosti, která žvaní cosi o hodnotě života. Ale překvapivé to není, protože lidé jsou zbabělí a pohodlní a záměrně přehlíží, co nechtějí vidět. Jak vidno, humanita je v mnoha ohledech prázdný pojem. Nyní zpět k výrobě. Dříve se v dílnách vytvářely z přírodních materiálů opravdové věci. Dnes se drtivá většina výroby čehokoli odehrává průmyslově v odporných halách a továrnách. Tím se z výrobků vytratila opravdovost a nahradila ji nicota. To však nebrání majitelům továren a velkovýrobcům, aby se v reklamách neholedbali poctivostí. Jenže poctivost je právě tím vším, čím jejich výrobky nejsou! Právo dovolávat se jí mají jen takové věci, které s ní mají něco společného. Sterilita a předstírání jsou také podstatou všech dnešních staveb. Není tomu dávno, kdy se domy přestaly stavět z prvotních přírodních surovin a přešlo se k náhražkám. Od té doby se lidé dobrovolně obklopují nepřirozeným prostředím. Namísto v opravdových domech se dnes bydlí v kotcích, města jsou plná odporných krabic pro přemnožené lidi. A je mylné tvrdit, že dnešní moderní stavby jsou nějak zásadně lepší než komunistické paneláky. Jejich podstata je stejná. Lidé žijí natěsnaní na malém a zcela umělém prostoru. V dnešním stavitelství spatřuji projev duševního úpadku a protiklad správného směru. Bohužel, čím více se staví moderních budov, tím více se ředí architektonická hodnota měst a vesnic a narůstá v nich prázdnota. Moderním stavbám schází jakákoli skutečná hodnota, dovedou vytvořit jen lež. Proto v člověku se zdravým vkusem vyvolávají odpor a důvodné opovržení. S jakou drzostí je však architekt i prodejce schopen nazývat svou stavbu skvělým místem pro život! Lež je to a nic jiného. Když se postaví sterilní budova, pak je snaha vytvořit v ní příjemné prostředí veskrze jen snahou oklamat! Sama budova je už ze své podstaty nepříjemná. A poškodí i vzhled celého okolí. Leckdo si v ní ale koupí byt a spokojí se s vidinou příjemného bydlení. Stejné jako s obytnými domy je to i se všemi ostatními stavbami, zejména s obchody a obchodními centry, velkosklady, betonovými mosty a celou řadou dalších hrůz. Uvedu zcela konkrétní příklad, leckterá hospoda v novostavbě se snaží vypadat jako útulné a zajímavé místo, čímž ale nemůže být, už kvůli 7

8 budově, ve které se nachází. Ať už si dnes člověk zařídí hospodu jakkoli stylově, přece to nikdy nebude ten hostinec kdesi na venkově před mnoha lety. U lidí lze odhalit jasnou snahu směšovat modernost s opravdovostí, ale to dost dobře nelze, navzájem se vylučují. Právě moderní svět způsobuje zánik všeho skutečného! Také tam, kde jsou snahy navázat na staré způsoby, se obvykle zůstává jen u polovičatostí. Když někdo pojme záměr postavit skutečný dům, stejně se nevyhne šizení a kompromisům. Výsledkem pak je, že se dům svojí hodnotou stejně nevyrovná původní zástavbě. I těch pár nově postavených statků a hospodářství je plných umělosti a nelze je srovnávat se statky z předminulého století. Na vině jsou zde jako všude moderní způsoby. Doteď jsem mluvil o materiálních záležitostech o domech a předmětech, které člověk používá. Jejich plošnou proměnou vzniklo docela nové, nepřirozené prostředí, které už prakticky neumožňuje ani ryzí a hodnotný život. Všechno dnešní se vydává za cosi, čím to není. Tak se i zážitky mnohdy stávají jen představami zážitků. Kam až oko pohlédne, všude vládne dotěrný shon a každodennost. Možná největší potíž tkví v tom, jak je dnes všechno příliš snadné a bezpečné. Na bezpečí si lidé velice zakládají, ale nedošlo jim, že právě kvůli němu se z jejich životů vytratily zážitky. Zůstaly jen drobné povinnosti a nuda všedního dne. Proto byly vytvořeny rafinované způsoby nahrazování zážitků. Když zážitky nejsou, pak nezbývá, než si je představovat a zveličovat kdejakou drobnost. A kdekoli se toto děje, tam to svědčí o nedostatku důležitějších podnětů a událostí. Svět už není tak zajímavý a dobrodružný, jako byl, proto se lidé často musí spokojit s pouhými představami prožitků. Při vycházce do lesa by se leckdo rád cítil jako v divočině, ale kde je dnes konec divoké přírodě? Když se městský člověk vydá na venkov, rád by tam nalezl cosi původního, rád by věděl, že pořád někde je ten starý zapomenutý venkov, kam moderní svět nemůže. Ale kde je dnes konec zapomenutému venkovu? Leckdo sice lidem nabízí zdání opravdovosti, ale co je to platné, když se stále zůstává jen u zdání? Při návštěvě hradu nebo historické krčmy si běžný člověk může na chvíli připadat historicky, ale stejně se to v ničem nevyrovná večeru v hostinci před dávnými časy. Dokonce i kdyby se postavila celá historická vesnice, pořád bude obklopena jen moderním světem a hned za kopcem vládne jeho bída. Všechno opravdové a krásné je poznamenáno šířícím se úpadkem. To platí i pro města. Člověk vyzdvihuje na městě jeho starý střed s památkami, obchody, podniky a svébytnou atmosférou. Ale čím že je dnes město? Spíše než historie a svébytnost jej tvoří nové čtvrti s moderními budovami a dokonce i sídliště. Je třeba upozornit na ten obrovský, ale opomíjený a podceňovaný rozdíl mezi historickým a moderním městem. Nelze je srovnávat v žádném ohledu. Zatímco staré město je plné zajímavostí, uliček a všemožných zákoutí, moderní město to vše postrádá, místo toho je přehledné a ekonomicky fungující. Je to místo, které slouží k vydělávání peněz, k životu je však nevhodné. Lidem to v 8

9 něm nesvědčí a nezbývá, než z něj utíkat, ať už přímo nebo alespoň v představách. Kdokoli chce zážitky, ten musí nutně pryč z města; do přírody, do hor nebo k moři (běžný člověk říká na dovolenou ). A když člověk vzpomíná na minulost, tak mu vzpomínky vyplňují právě tyto cesty a nikoli ty roky každodenní dřiny. Za jeden ze základních cílů se dnes považuje bezpečnost, proto již několik desetiletí probíhají snahy eliminovat všechny druhy nebezpečí. S tím je ale neoddělitelně spojeno zevšednění života, protože právě nebezpečí nebo alespoň nepohodlí je zajímavé a v jisté míře doprovází většinu opravdových zážitků. V umírněné společnosti se zážitky předstírají a kupují. Lidé dávají peníze za to, aby jim někdo poskytl zdání zajímavého života. Kupříkladu si zaplatí dobrodružný zájezd, kde se jim průvodce bude starat o zábavu a oni si mohou na chvíli představovat, jaké to je být cestovatelem. Jenže kolik je na tom dobrodružství, když je to celé nahrané a za vším jsou peníze, pravidla a zaplacený příděl? Většina zážitků je založená na penězích a obyčejní lidé mají jen to, co si zaplatí. Každá poptávka vytvoří nabídku a dohodnou se pravidla a omezení, čímž celá věc pozbyde svou nenucenost a originalitu. To si žádá příklad na vysvětlenou. Před sto lety nebyly penziony a po kraji byly roztroušeny jen zájezdní hostince. Navíc cestování pěšky nebo na koni umožňovalo za den urazit jen omezenou vzdálenost. Proto si člověk domluvil nocleh ve vsi, kam zrovna dorazil, a nebylo nic divného na tom, že se na ubytování ptal po usedlostech. Pohostinnost byla běžnou vlastností. Ale dnes jsou všude penziony, takže se naprostá většina zájemců ubytuje v nich a dřívějšímu způsobu si lidé odvykli. Ztratil vlastně své opodstatnění. Naopak by místní na člověka hleděli jako na blázna nebo na zloděje, kdyby přišel s podobným návrhem. Večer a noc strávená s neznámou rodinou, i kdyby měl člověk spát na seně, byla ovšem mnohem zajímavější než přenocování v penzionu. Obdobné je to i s dalším chováním. Krajina v rozvinutých zemích již není nebezpečná, takže nenutí lidi ke vzájemné vstřícnosti a nápomoci. Všude jsou obchody, takže není třeba pohostinnosti, jídlo si lze koupit. A proč cestovat jinak, když se lze kamkoli dostat autem nebo veřejnou dopravou? Druhá věc je, že jen málokdo by měl o jiné cestování zájem. Dnešní lidé se spokojují s úlohou turisty a netouží být cestovatelem. Ale zdaleka nejde jen o otázku cestování. Peněžní zřetel je hlavní kdekoli, kde jeden chce něco po druhém a nejsou to přátelé. Ono by ani nevadilo, že je třeba platit za prokázanou službu, horší je, že nabízené služby jsou nejčastěji jen náhražkami zážitků pro pohodlné a zbabělé. Celý moderní svět je náhražkou světa pro pohodlné a zbabělé. A každá zvláštní činnost je důkladně omezena dotěrnými pravidly, která hlásají nesmíš, nebo musíš, takže pro dohodu a vlastní vůli zbývá stále méně prostoru. Zákony určují, co se jak smí dělat, aby to bylo co nejbezpečnější, jenže tím každé jednání ztrácí na hodnotě. Vše se pak dělá, aby to vypadalo jako něco jiného a lepšího. Organizovaná zábava se vydává za dobrodružství a velký zážitek. 9

10 Řekněme to tedy na rovinu, snahy moderní společnost vedou k nezajímavému životu. Moderní společnost, to je především mnoho lidí, kteří předstírají život. Jak se nám samým vede, to pak záleží na tom, kolik skutečného života jsme schopni si vydobýt. Čím důkladněji tuto společnost a její svět poznáme, tím více klamu a předstírání nalezneme. Dnešní lidé si to ale nechtějí připustit, protože to vlastně zpochybňuje celé jejich dosavadní snažení. Navíc jsou přesvědčováni o opaku kvůli prospěchu, který z toho mnohým plyne. Například politici a podnikatelé chtějí především spokojené a konzumující spotřebitele, kterým namlouvají, že jejich život je velice hodnotný, aby zůstali v klidu. Stejně tak média neustále lžou o skutečnosti a podávají její zkreslený obraz. Zprávy lidem podstrkují zdání, že se stále dějí důležité události, aby ti nenabyli podezření, že se vlastně dlouhodobě nic neděje, minimálně ne tam, kde je pořádek s úspěchem nastolen. Taktéž filmy věnují velké úsilí tomu, aby v lidech vytvářely a podporovaly iluze. Dále jsou to reklamy, co lidem pro vlastní prospěch podstrkuje zdání opravdovosti. Na těch není poctivého vůbec nic. Filmy a fotografie zase lidi klamou o skutečném stavu světa. I v moderním světě lze vytvořit záběry krásné přírody, ale většina krajiny je již lidmi poznamenaná. Avšak fotografie stále ukazují svět, kde jakoby nebylo znát úpadek. Vytváří zdání, že skutečnosti posud není nedostatek. Tím lidem umožňují snáze se oklamávat, lidé si pochopitelně nechtějí připustit, že svět se mění k horšímu. Co tím ale chci říci? Nikoli že by se filmy a fotografie měly držet při zemi a zabývat se všedností. Je ale třeba, aby přestaly maskovat vyprazdňování světa. Že něco ukazuje svět zajímavější, než je, to by nám možná ani nemuselo vadit, kdyby to však nemělo zdrcující důsledky pro tento svět. Ty spočívají v procesu, při kterém jsou lidé klamáni o realitě vylhaným světem, takže věří, že není důvod se znepokojovat. Jejich nečinnost pak umožňuje, že ten jediný opravdový svět stále chudne a plní se prázdnotou. V důsledku toho lidé v realitě kolem sebe už nenachází dostatek zajímavých věcí, takže se nevědomky tím víc uchylují do virtuální lži, která tak dále sílí. Tento jev je rychlý a nenápadný a již se odehrál. V současnosti lidé, zejména ve velkoměstech, živoří v žalostné skutečnosti a uzavírají se do vylhaného světa představ a zdání. Tato touha být někým jiným a někde jinde je na dnešních lidech ještě tím nejlepším. Vyjadřuje jejich propastnou nespokojenost s reálným stavem. Všeobecné předstírání navíc umožňuje i člověku, který opravdu usiluje o změnu, nechat se někdy milosrdně klamat, aby netrpěl více, než je nutné. V lidech je třeba roznítit odpor vůči náhražkám a přežívání i proti jejich původci, tedy modernímu světu, jedině tak může být nalezena dostatečně silná vůle navrátit světu jeho skutečnost. 10

11 O technice Lidská víra v technický pokrok se již dlouhá desetiletí prohlubuje. Poslední dobou lidé doufají, že právě s její pomocí naleznou lék na světové i své osobní problémy Moderní člověk v sobě živí pocit, že přístroje mohou spasit svět. Je to ale právě onen nesmírný technický pokrok a z něj plynoucí důsledky, co vyhrocuje všechny problémy společnosti. Je tedy na místě důkladně se zabývat tím, co se za technikou skrývá, k čemu ve skutečnosti slouží i jaké důsledky přináší světu. Svoboda, nebo chcete-li nezávislost, je výsadou těch nejlepších. Ostatní jsou ze své podstaty závislí, a tedy náchylní k přejímání závislostí ze svého okolí. Právě technika nabízí k závislostem snad vůbec nejvíce příležitostí. Jistě, do určité míry jsou přístroje užitečné, ale dnešní lidská potřeba techniky dalece přesahuje hranici užitečnosti a vhání lidi do úplného otroctví a područí. Příčinu, proč se lidé dobrovolně takto chovají, je třeba vidět v jejich duševní závislosti, kdyby té nebylo, stroje by nevládly světu. Taková řeč se jistě mnohým líbit nebude, protože nechtějí slyšet o svém otroctví, ale co na tom záleží? Mínění většiny nerozhoduje o pravdě. Běžní lidé se pramálo vyznají v prospěchu a škodlivosti a bezelstně je mezi sebou zaměňují. Kvůli tomu s nadšením vítají opatření, která jim z hloubi škodí. Všude je vychvalováno, jak technika zlepšuje (ve smyslu usnadňuje) lidem život. Vedle toho ale přináší dlouhou řadu dalších důsledků. Například nabízí nepřeberně mnoho příležitostí, jak se zabavit. To je vítané zejména pro každého, kdo se chce zbavit volného času, kterého má díky technickému pokroku přespříliš. Zábavní průmysl lidem skrze televizi a počítač stále vnucuje svou produkci, která se jim postará o zábavu, aniž by se sami museli nějak snažit. Velká část populace už ani jinou zábavu nezná, stala se pasivními přihlížejícími ve vlastním životě. Technika tedy na jednu stranu dává lidem více času, ale zároveň jim ho vyplňuje balastem. Především to je podstatou technického světa nekonečných možností, člověk si může zvolit, jak promarní svůj čas. Stroje dále skýtají člověku jakési náhražky zážitků. Reagují tak na touhu lidí po událostech a dění, o které vyvstala nouze po přílišném ochočení a zkrocení našeho okolí. Vše je bezpečné a zajištěné, takže se vlastně nic neděje. Za takové situace lidem nezbývá než zveličovat běžné záležitosti. Zde se iniciativy ujímá technika, která propůjčuje zdání dobrodružství a zážitků. Že jde jen o zdání, o tom netřeba pochybovat. Vždyť jaký je to zážitek, sledovat tuctový film nebo trapnou televizní soutěž? Mimo jiné technika nabízí i příležitost být stále ve spojení s ostatními, být propojený se světem. Dříve lidé věděli, co je to samota, znali ten pocit, když je člověk sám a už nikdo kolem něj. Zato dnešní generace má pořád na telefonu nějakého kamaráda, jímž se může rozptylovat od vlastní znuděnosti. Nic jiného než útěk před sebou a svým omrzením to totiž není. Lidé nemohou vystát sami sebe, takže utíkají k jiným. Technika dodává pocit, že člověk nikdy není sám, na 11

12 čemž se mnozí rychle stanou závislí a jsou celí nervózní, když mají být chvíli sami. Chce snad ještě někdo tvrdit, že jde jen o lepší vzájemnou domluvu? Kde je v dnešní době konec samostatnosti? Kdo ale pozbyl samostatnost, ten pozbyl i schopnost samostatně myslet. Masivním nadužíváním komunikačních zařízení se lidé dobrovolně vzdávají nároku na soukromí. Kdykoli je mohou kontrolovat a nahánět jak jejich blízcí, tak poskytovatelské společnosti i třetí strany. Mohou být také bez obtíží sledováni. Život moderních lidí je především prázdnota a chudoba, není proto divu, že sami sebe nemohou snést a potřebují kolem cítit hemžení bližních. Máme však dobrý důvod cenit proti nim mnohem výš lidi samostatné. Technika znehodnocuje skutečný svět a zároveň jej nahrazuje virtuálním světem. Je to začarovaný kruh, kvůli přístrojům je všechno stále méně zajímavé, jenže před touto obyčejností lidé hledají pomoc opět u techniky, která prázdné místo zaplácne domnělým obsahem. Množství techniky v běžném životě drasticky narůstá a každý nárůst způsobí další vyprázdnění světa a prohloubení nepravosti. Mnohdy ani není chybou lidí, že žijí nezajímavý život, jen se dostali do prostředí, kde je všechno nezajímavé. Toto prostředí vzniká ruku v ruce s šířící se technikou. A potom je najednou zde a není před ním úniku. Mnohý pro změnu používá stroje k tomu, aby se díky nim mohl vydávat za kohosi lepšího, snaží se tedy druhé o sobě oklamat. Rád si kupuje drahé přístroje, aby u ostatních sklidil závist a obdiv. Cenu těch věcí staví mezi sebe a ostatní jako měřítko své výjimečnosti, nebo se chce naopak někomu vyrovnat. Někteří muži si zakládají na drahých vynálezech, pro jejichž vlastnictví si sami sebe více váží. Za ten pocit neobyčejnosti ale vděčí čistě jen dané věci a nikoli svým schopnostem. Hnusí se mi všechna posedlost drahými stroji i radost, že s nimi lze tropit malý hřmot. Není to důkazem silné víry v sebe, nýbrž příznakem touhy po silné víře. Jiní vychvalují bezpečí a pohodlí, jež vynálezy zaručují. Do jisté míry je to příznivý jev, ale tato míra byla už dávno překročena, důsledkem toho je nadvláda nudy v běžném životě. Ti nejzbabělejší jsou za to rádi, ale ostatní si uvnitř zoufají. Přemíra bezpečí a pohodlí není cestou ke štěstí! Život nemá být nekonečně pohodlný. Problémem zde i v každém jiném směru není přímé použití jednoho přístroje, ale důsledek všeobecného nadužívání. Problémem je svět, který technika vytvořila. Téměř nikdo nezpochybňuje jednotlivé příznivé důsledky vynálezů, protože jsou ihned patrné. Jenže za nimi tu stojí opomíjený šedý zástup nepříznivých důsledků, které způsobují, že technický pokrok zabíjí skutečnost a nastoluje vládu nicoty. Kvůli strojům se vytrácí původní způsoby života, krajina je ničena a skutečné věci jsou vytlačovány spotřebními napodobeninami stejně jako skuteční lidé. Lidstvo si vytváří vylhaný svět virtuální reality, který parazituje na opravdovém světě. Před svou nesnesitelnou přítomností lidé prchají do představ vzdálených světů. Tak se mnohý stává snílkem a hledá útěchu ve výmyslech. 12

13 Představy jsou ale velmi slabým odvarem reality a i ten největší zbabělec si v nich může sám ze sebe vytvořit hrdinu. Ke snění není třeba zvláštní odvahy. Místo snění raději jednejme a budeme většími hrdiny. Onen vylhaný svět je lidem právě zosobněním všeho, co jejich pravý svět není. Kdybychom se však přičinili, může se realita stát zajímavější než všechny jejich výmysly. Při tom ale nespoléhejme na techniku, ta umí jen lhát o skutečnosti. Dosud byla řeč o důsledcích strojů pro ducha, všimněme si ale i fyziologie. Kvůli strojům upadá člověk jako druh a co hůř, s radostí běží svému úpadku v ústrety. Stává se stále slabším a neschopnějším, příliš sám sebe šetří, z čehož mu vznikají mnohé vleklé nemoci. Se vzrůstajícím pohodlím tělo měkne a práchniví, čím méně je využíváno a zatěžováno, tím méně vydrží. Na světě už je tolik změkčilosti. Život v umělém a sterilním prostředí mimo jiné také oslabuje lidskou obranyschopnost. Na dnes dospělých lidech to tolik vidět není, protože ti ještě vyrůstali v relativně přirozeném okolí. Ale dnešní děti jsou na tom tím hůř, čím umělejší je jejich životní prostor. Právě v dětském věku má charakter prostředí největší význam, protože tehdy se zoceluje nebo naopak nezoceluje obranný systém těla. A nedojde-li k zásadní změně, bude se tento problém velmi rychle zhoršovat. Dnes převládající odpovědí je stálé zpřísňování hygienických norem a stupňování sterility, což celý jev akorát posiluje. Lepší volbou je naopak návrat k přirozenému stavu, který vytváří odolnější tělo. Mezi lidmi se drží jakési představy o tom, jak se jednou bude žít ve zcela technickém a umělém prostředí, ale už z výše zmíněného je jasné, proč s tím nemůžeme souhlasit. Rád bych viděl, jak by v takovém prostředí chtěli zabránit celkovému zhroucení lidské imunity. Pominu-li jeho odpornost, zůstává stejně životu krajně nepříznivé. Přirozený svět je k žití nezbytný a také veskrze žádoucí, protože mimo něj je život jen prázdnotou a bídou. A kde se jej nedostává, tam všude se rozmáhá degenerace a slabost. Ovšem stroje nezhoršují jen lidské zdraví, způsobují i úpadek dovedností. Protože mají moderní lidé na všechno přístroje, jejich vynalézavost i zručnost se zmenšuje. Stejně tak jim chybí i naprosto základní znalosti pro život mimo město. Tím se na umělém prostředí a konzumním společnosti stávají bytostně závislými. Dokázat se o sebe v přírodě postarat, to se městskému člověku jeví jako cosi zastaralého a zbytečného. Co dříve uměl každý a bylo považováno za samozřejmost, to je dnes vzácností. Vše dokážou obstarat přístroje, které člověku ještě usnadňují jeho už tak příliš snadné živobytí. Technika je tedy strůjcem neschopnosti. Za vůbec nejodpornější zde považuji snahy vymýšlet chytré přístroje, které by myslely za lidi. K čemu tu lidé ještě jsou, když už nebudou ani myslet? To už se mohou rovnou sami vyškrtnout. Chytré přístroje může chtít jen hlupák. Lidi si takové věci vůbec nekupují proto, že by je potřebovali, ale výhradně proto, aby byli in, mám-li použít ten trapný výraz. Pro život jsou takové věci přebytečné a škodlivé a pouze umocňují úpadek lidského druhu. 13

14 Vzrůst neschopnosti se naštěstí neděje s konečnou platností, neboť zručnost a dovednosti lidé získávají teprve učením během života. Když někdo žije v prostředí, kde je o něj postaráno, pak sám nic neumí a nepotřebuje umět. Ale to jen nevyužil své možnosti a jeho neschopnost neznamená, že takoví budou i jeho potomci. Pokud člověku nikdo nezaručuje snadné živobytí, pak si nemůže dovolit být neschopný. Dnes se žije v nebetyčném nadbytku a pohodlí, ale až zase jednou dojde na lámání chleba, rychle a nesmlouvavě se prosadí právo schopnějšího. Znalosti o pohybu v přírodě a životu mimo město pak opět budou znamenat velkou výhodu. Silným argumentem proti tezi o užitečnosti techniky je také to, že jsou lidé s její pomocí stále více sledováni. Tím ztrácí soukromí i volnost v jednání, protože cokoli udělají nebo řeknou, může být použito proti nim. Vládnoucí systém je může trestat i za malý přečin nebo nesplnění směšného nařízení. Bohužel, špatných a přebytečných nařízení je v moderní společnosti tolik, aby každý myslitelný případ podléhal zákonům a omezením, které rozkazují, co a jak se smí a nesmí dělat. A technika se uplatňuje k vymáhání poslušnosti. Tyto zákony však pochází od lidí, kteří se sami málo vyznají v tom, co je dobré a špatné. Jaké tedy mají právo svá rozhodnutí vyžadovat? Přístroje dnes umožňují, aby lidé byli sledováni velmi snadno a vlastně neustále. Právě k takovému stavu společnost rychle směřuje. Jen pohleďte, jak na každém rohu slídí kamera a kolik se v poslední době provaluje kauz o sledování lidí. Největší drzostí je tvrdit, že se to děje pro lidské dobro. Šířící se kontroly jsou ospravedlňovány větší bezpečností před krádežemi a sociálními problémy, spíše jde ale o to, aby vláda upevnila svou moc a zajistila si poslušnost davu skrze strach z trestání odporu. A často se varuje před drobnými krádežemi s cílem odvést pozornost od velkých zlodějin. Kromě vlád sledují lidi i velké společnosti, které shromažďují osobní data, aby na každého něco věděly. Ale co to vlastně znamená? Před zraky pasivní společnosti se tu odehrává největší zločin proti Člověku. Pod pláštíkem demokracie si vlády a nadnárodní společnosti postupně zabírají právo posuzovat lidské myšlení a dělit jej na vhodné a nevhodné. Jejich kritérii k tomu je ovšem akorát udržet za každou cenu klid, materiální rozvoj a stálý nárůst a vykazovat co nejvyšší zisky. S takovou nikoho nepřekvapí, že za špatné myšlení bude označena právě každá snaha vykročit správným směrem a proti ní bude vyzdvihována zbabělá konzumní morálka. Lidstvo jako celek tak může přijít o svou možnost přehodnotit své dosavadní chybné hodnoty, která je však nyní nejdůležitějším úkolem na světě. Jedině nejvyšší lidé, kteří si vytvořili správnou stupnici hodnot, by mohli označit nějaké smýšlení za nevhodné, dnešní politici třetí kategorie na to nemají pražádné právo. Za takových podmínek si společnost může mnohem lépe dovolit drobnou kriminalitu než to, co proti ní má chránit. Malé problémy nemusí být ani na škodu, protože pomáhají udržet společnost bdělou a obranyschopnou. Bez jistého nebezpečí v běžném životě se lidé stávají zbabělými a učí se bezmezně a otrocky spoléhat na pomoc státu. Zato si ale nelze nechat líbit tento prohlubující 14

15 se informačně-technologický teror. Ve chvíli, kdy se proti vládnoucím zločincům ostře postaví dostatek lidí, oni nemají možnost vzdorovat. Když politik nadutě říká: více kamer prostě bude a dostatek lidí mu slovem i činem odpoví: více kamer prostě nebude, pak se on může sice vztekat, ale nic s tím nenadělá. Nepochybujme, že na to lidé mají právo, protože člověk má především právo nebýt sledován! Už ani nejde jen o tajné a nelegální sledování. Existují i snahy docílit oficiálního sledování, například zdravotními pojišťovnami, údajně samozřejmě pro lidské dobro. Někteří vědci se domnívají, že by lidé měli v budoucnu nosit zařízení sledující jejich stav, a vymýšlí takové nehoráznosti. To ovšem znamená úplnou kontrolu nad jedincem a jeho naprosté zotročení. Někdo by na něj stále dohlížel a určoval mu, co smí jíst a kam smí chodit. Tato pseudodemokratická společnost by tak vyústila ve vrchol nesvobody, který by se samozřejmě ospravedlňoval lidským prospěchem. Oficiálně by se to všechno dělo v zájmu člověka a jeho bezpečí. Jistě, v zájmu bezpečí, právě tím dnes celému světu nejvíce lžou všichni přebyteční a krátkozrací. Každá taková snaha musí být nekompromisně odmítnuta, pokradmé zotročování člověka musí přestat. Dnešní lidé hledají v technice řešení různých potíží. Avšak technika dosud vždy problémy především způsobovala. Právě technický pokrok umožnil přemnožení lidského druhu a nesnesitelné zatížení Země. Ale lidé jsou bezradní a nevědoucí, takže pomoc dále hledají ve vědě a strojích. Často někoho slyším mluvit o potížích a dávat návrhy, jak by je technika mohla vyřešit. Většinou ale takový plán stojí na mylných předpokladech. Ovšem stroje dávají lidem větší možnosti, aby mohli své omyly uskutečňovat. Tím se pak každý problém vyhrocuje. Ve skutečném řešení skutečných problémů hraje technika nanejvýš roli nástroje. Ničeho se nedosáhne bez velkých změn ve společnosti a v myšlení lidí, které povedou ke změnám v chování. Proto jsou nejdůležitější psychologie a filosofie první se ptá, jaké jsou důvody jednání a jak ho lze ovlivnit, druhá se ptá, za jakým vlastně cílem se má jednat. Hluboké pochopení obou dvou teprve dává našemu snažení kloudný směr a konečně umožní i techniku využít smysluplně. Pak se ukáže, že většina potíží je důsledkem lidské nízkosti, takže pozvednutím lidského druhu se vyřeší i některé problémy. Vědci mnohdy za pomoci složitého výzkumu s velkou slávou odhalí cosi, co bystrý člověk může snadno vymyslet. Lidé podceňují sílu intelektu a sázejí na stroje. Avšak vědění stojí mimo dosah techniky. Jedním ze základních problémů je lidská závislost na technice. Stroje se ve velkém rozšířily teprve nedávno, ale vzápětí si mnozí život bez nich už neumí představit. Lidé se houfně a dobrovolně stali otroky techniky, při každodenním životě si navykli používat úplně zbytečné věci. Avšak historie nás učí, že technika není k životu nezbytná. A moderní doba nás zase učí, že se její pomocí zdaleka nedosahuje štěstí a spokojenosti. Co by ti lidé taky chtěli, aby snad už vůbec nemuseli hnout prstem? Jak naivní. 15

16 Se snadností vše ztrácí na obsahu. Tak kupříkladu cestování. Základní pomůcky jako například mapa, jsou jistě užitečné, ale moderní naváděcí zařízení, které v každém okamžiku ukazuje, kde přesně jsme a kam máme jít, je přebytečné. Jen hlupák potřebuje stálé vedení, rady a rozkazy. A co je nám po hlupácích? Bez moderních přístrojů lze zabloudit, ale na tom není nic špatného, je to vlastně mnohem zajímavější, protože se mohou stát neočekávané věci. Špatné naopak je, že s moderními přístroji se zabloudit nedá, připravuje to o zážitky. Dnešní lidi si navykli považovat moderní vybavení za nezbytnost, předně proto, že se neustále zveličuje ono hrozící nebezpečí. Prodejci navigací a dalších výmyslů stále varují, co všechno by se mohlo stát a že je třeba tomu předcházet používáním jejich vynálezu. Záměrně vydávají současný svět za mnohem nebezpečnější, než opravdu je. Důvod je prostý, chtějí vystrašit a vydělat na strachu nebo na touze blýsknout se nejlepším vybavením. A ti zbabělí dnešní lidé jim ochotně dávají za pravdu. Jenže svět, moderní svět, je naopak příliš bezpečný. V rozvinutých zemích lidem většinou nehrozí vůbec nic. Největší hrozbou takového průměrného turisty je tak akorát to, že se někde o chvíli zdrží. Nic víc obvykle není v sázce. Taková osoba vůbec netuší, co znamená nebezpečí. Lidé nevědomky chtějí, aby jim ve skutečnosti nic nehrozilo, ale zároveň aby mohli mít pocit dobrodružství. To je jejich lež bezpečného dobrodružství. Je to vlastně hra, protože neexistuje žádná skutečná hrozba. Člověk to samozřejmě v hloubi ví a také jej to příliš neuspokojuje. Zbabělci chtějí mít své cesty bezpečnější než bezpečné, ovšem potom jsou stejně tajně zklamaní a znudění. Toto přehánění jde tak daleko, že leckdo už dokonce považuje za nebezpečné jít do lesa bez telefonu. Ale ještě před pár lety telefony nebyly a do lesa se chodilo vždy. Dnes se říká: Můžeš tam uklouznout! jenže jak často se to asi přihodí? I při tom, co je oprávněně považováno za nebezpečné, se skoro nikdy nic nestane a jde jen o lidskou přecitlivělost. Kolem otázky bezpečnosti dnes panuje vyložená hysterie. Když se něco stane, všichni tomu přikládají přílišný význam. Při čemsi se někdo zraní a vláda by to hned v zájmu bezpečí omezovala a zakazovala. Co ale záleží na pár zraněných či dokonce mrtvých? To už se v životě stává, u velkých přírodních katastrof se oběti počítají na tisíce a zde se tropí humbuk kolem jednotlivců. Je třeba vyvrátit jedno hloupé, zato velmi rozšířené nedorozumění. Obyčejní lidé se domnívají, že někdo, nejčastěji vláda, má povinnost odstranit z jejich dosahu vše nebezpečné, tedy například opuštěné stavby, díry v zemi a podobně. Že se musí zařídit, aby oni vůbec neměli příležitost se zranit. A když se to stane, tak že jsou za to majitel nebo stát zodpovědní a oni mají právo domáhat se odškodnění. Ne. Je především na každém, aby sám sebe uhlídal, pokud leze do díry a zřítí se, nemůže za to vinit někoho druhého. Jen pro upřesnění, pochopitelně nemluvím o tom, co ohrožuje nějak nadměrně, ale hlavně o těch malých nehodách, způsobených vlastní chybou nebo smůlou. I z nich si lidé zvykají vinit stát. A co hůř, podobný princip se začíná uplatňovat i 16

17 na nebezpečné jevy a myšlenky. Ale aby se uspokojily takové požadavky, musel by se svět stát zcela zabezpečeným. O takový svět ale není co stát. I když se dělá něco nebezpečného, jen málokdy se něco stane. Většině nehod lze předcházet zručností a přístroje k tomu nejsou potřebné. Ani v divočině není moderní vybavení nezbytné. Vždyť s ním je i každý zážitek o tolik menší a méně opravdový. Od počátku věků lidé krajinu obývali a obešli se beze všech vymožeností. Moderní lidé jimi jen vynahrazují chybějící odvahu a schopnosti. Už se zde mluvilo dost dlouho, aby se mohlo vědět, že vynálezy zlepšují život jen do určité míry, dokud nezačnou nahrazovat skutečnost. Nejnovější výdobytky doby nejsou potřebné ani užitečné. Pouze něco najde uplatnění a to ostatní slouží jen na zahnání nudy. A v každém případě to má být člověk, kdo diktuje podmínky použití a ne, aby jemu bylo diktováno. Ale vědcům i jiným to stále není dost. Vymýšlí si problémy a následně technická opatření k jejich řešení. Představy vědců o budoucím světě jsou mně osobně nanejvýš odporné. Je to nelidský svět totální zrůdnosti, kde jedinec je rozdrcen a zcela pořízen zlovůli a principům konzumu. Vědci si myslí, že by jejich technika zlepšila svět, ale mýlí se už ve svých domněnkách o tom, co je potřeba zlepšit, před čím chránit a co je vlastně ten lepší svět. Mohou se jen domnívat, jaké by co mělo důsledky. A potom jim nezbývá, než se podivovat nad svými omyly. Celou svou vůlí si máme přát příchod doby, kdy lepší dobrodinci budou společnosti určovat její cíle a hodnoty, příchod prozření a velkého uvědomění lidstva. O vědě Věda je v moderním světě všudypřítomná, stejně jako vědecký pohled na svět. Dnešní společnost trpí přílišnou vědeckostí a vírou v samospasitelnost vědy. I když věda nepatří mezi zájmy a záliby obyčejných lidí, stejně je jí celý jejich život ovlivněn skrze vynálezy, poznatky a jejich použití. Předpokladem pro vznik moderního světa byl právě velký rozvoj vědy. Její bezhlavé šíření je ale jev negativní, protože s ním dochází k dalekosáhlému vyprázdnění světa. Vědecký člověk chce na vše uplatňovat onen pustý vědecký přístup, domnívá se, že světu lze porozumět jedině pomocí přístrojů, měření a výpočtů. Psychologické a filosofické hledisko, čili ta zdaleka nejdůležitější, odsouvá na pozadí, protože si myslí, že v tomto směru je mu potřebné již známo, že není co dále objevovat. Bez pochybností předpokládá, že již bylo dosaženo správného posuzování hodnot, že lidé dávno vědí, co je dobré a špatné. U některého je to ale naopak, uvědomuje si tu obrovskou nejistotu a tápání lidstva a právě to mu nahání strach, takže se uchyluje k vědě jako k malému koutu bezpečí, kde vystačí s pouhým rozumem. Strnulý vědecký pohled v žádném směru neumožňuje pochopení života. Vědec si říká: Život, no to je když Jeden jej redukuje na biochemickou 17

18 úroveň, druhý zase na genetiku a oba jsou realitě na hony vzdáleni. Jejich výklad působí spíš jako parodie a zesměšnění. Jak uboze se jeví život z vědeckého pohledu oproti jeho skutečné nádheře. Věda ve velkém skýtá azyl těm, kteří utíkají před životem. Dává možnost uzavřít se do stereotypu drobné, všední práce. Jak skromný musí člověk být, aby se s tím spokojil! A jak vychrtle a chudokrevně působí vedle odvážných, zajímavých a dobrodružných lidí. Za oblibou takové vědy pochopitelně vězí důvody, celý soubor důvodů, z nichž však vědec většinu sám nechápe a pociťuje je jen v podobě nutkání. Nejprve jde o to, že na vědu se vystačí s pouhou rozumností, ve většině směrů vůbec není nezbytné pouštět se přes hranice osvědčené morálky a zaručeného dobra a zla. Ve vědě není o čem pochybovat, získávají se jen věcná fakta a ta se hodnotí podle zaběhlých způsobů (například, že prospěšné je to, co člověku usnadňuje život ). S takovou vědce ani nenapadne pochybovat o prospěšnosti jeho snažení. Jenže ta se vůbec nerozumí sama sebou. Leckdo si dokonce dělá ctnost z toho, že se vyhýbá všemu hodnocení a jen předkládá fakta. Ale fakta bez jejich správného chápání a interpretace nejsou vůbec k ničemu. Ve vědeckém výzkumu se často dojde věcných zjištění a objevů, naproti tomu v duchovních otázkách o životě se poznání dospěje jen vzácně a drtivá většina úsilí vyjde nazmar, protože skončí v určité fázi sebeklamu. Ale snažit se poznat pravé důvody jednání i pocitů, správně posoudit hodnotu věcí a na její znalosti postavit přirozenou hierarchii hodnot, to vždy bylo a vždy bude nejcennější snahou na světě. Teprve na základě takového vědění můžeme o nějaké věci říct, jestli je dobrá nebo špatná. Avšak aby mohl být člověk vědcem, nemusí rozumět životu ani sám sobě. A leckdy to bývá tak, že velký vědec nestojí jako člověk za mnoho. Stačí, aby začal mluvit o tom, co by podle něj mělo být, a hned odhalí svou nevědomost. Vědecký člověk se před nejistotami a skutečným životem uzavírá do malého bezpečí vzorců a čísel a vymezených pojmů. Jedině tam si je jist. Život však není vzorcem ani číslem! Jistě, u málokoho je to tak vyhrocené, většina vědců má také nějaký osobní život, ale u každého najdeme určitou míru výše zmíněného. Vybrat si sterilitu laboratoře za svůj denní chleba, to o člověku leccos vypovídá. Vědecké nazírání je v každém případě znehodnocováním reality. Představme si takového historika, který se rozněcuje při představách dávných bojů, řinčení zbraní a vůbec celého tehdejšího světa. Přitom sám nikdy zbraň v ruce nedržel, na koni neseděl a chodí pouze důstojným krokem. Čím je tedy on sám vedle slavného bojovníka? Nebo řádově horší případ: biochemik, pro kterého je život jen jakýmsi sledem chemických reakcí a konkrétní chování by rád interpretoval výhradně jako důsledek genů. V tomto případě už se jedná přímo o urážku života a jeho krásy. Kolik chudoby vězí v takových způsobech! Někteří z těchto vědců ovšem doufají, že se s vědou mohou povznést vzhůru. Tedy, věda je skutečně prosta veškeré nízkosti, ale stejnou měrou je prosta i vší velikosti, protože sama o sobě není nijaká. Nehodí se tedy považovat 18

19 ji za čistou, možná tak za bezbarvou. Vyhýbá se všemu hodnocení ano a ne, jen hromadí informace. Avšak mít pro každou věc správné ano či ne, co by se tomu mohlo vyrovnat? Nepopírám určitou užitečnost vědy, ale jedině jako prostředku, nikoli jako cíle. Je nutné rozlišovat mezi vědou a věděním, znát věcná fakta zdaleka neznamená rozumět životu, vyznat se v hodnotě věcí a vědět, co je třeba. Hodnota vědy spočívá právě v tom, že může svými poznatky zčásti dopomoci k pochopení. Domněnku dokáže postavit na pevnou půdu pomocí důkazů. Stává se tedy nástrojem pro vědění a úmysly poznávajících lidí. Aby mohlo být vědění, musí ovšem být právě těch poznávajících. Vědeckost sama o sobě není žádnou vyšší formou vědění, jak to někteří naznačují. A mnoho jejích poznatků nepřináší pro život žádný praktický důsledek, působí jen jako zajímavosti. Je tedy zřejmé, že výzkum nemá být považován za cíl a zálibu společnosti. Pro život je veskrze škodlivé, aby v něm převládla vědeckost, čím méně je život vědou, tím méně je vyprahlý. Pro některého vědce je bádání útěchou (obdobně jako pro jiného bůh) a úkrytem před velkými nejistotami. Kdo má představu o velikosti takových nejistot, ten ví, že jej za to nelze bez rozmyslu odsuzovat. Kde je ale dost síly, tam není zapotřebí podobných skrýší. Byl opomenut ještě jeden zásadní jev. Věda bývá vyjádřením touhy mít co objevovat. Ještě nedávno byl svět plný tajemství, ale na moderním světě nezůstalo nic moc tajemného, takže se mnozí uchylují k bádání, protože tam ještě zůstává nějaké neznámo. Jenže dobrodružství vědy se nemohou měřit se skutečným dobrodružstvím. Představme si zážitky, které lze poznat v divočině, a vedle toho vědce, který učinil nový objev nad mikroskopem nebo vypočtením úlohy. Je snad možné to srovnávat? Jediné skutečné dobrodružství ve vědě se zažívá při expedicích, tedy opět díky divočině. Z toho všeho plyne závěr, že věda není žádným ideálem ani chrámem vznešeného sebepřemáhání, ale v první řadě úkrytem a semeništěm různých lidských nedostatků. Nedoufejme, že nám věda ukáže řešení dnešních problémů. Ta jen dává lidem větší možnosti, jenže ti je neumí využít a vlastně je ani nepotřebují, takže je to celé ke škodě. Že lidé zmohou víc, to znamená předně, že víc uškodí. Teprve vidoucí člověk může prostředky správně uplatnit. O rozvoji Již nějaké to století vězí lidstvo v předsudku, že rozvoj bude život zlepšovat donekonečna. Veřejnost jej považuje za cíl, který nepotřebuje žádné další opodstatnění, který sám opodstatňuje. Ukažme si osudné omyly tohoto předsudku. Jak už zde zaznělo, technika, věda i rozvoj zlepšují život jen do určité míry; do chvíle, než skutečnost začne být nahrazována nicotou. Přibližně se 19

20 takové míry dosahuje přirozeně v dějinách, ale na každém místě v jiný čas, který se může lišit i o staletí. Další rozvoj pak už svět spíš ochuzuje o jeho krásu, což se silně projeví zejména s příchodem umělých materiálů a náhražek, s přelidněním a nástupem techniky. Vyvážený stav trvá jen krátce, proto v sobě nese hrozbu, že brzy bude hůř. A v rozvojových zemích se obyčejně přirozený vývoj zcela přeskakuje, protože s příchodem modernity se přejde z nedostatku rovnou do přebytku. Směrem k vyváženému stavu by bylo možno se přiblížit i cíleným úsilím v době, kdy vhodná míra byla již dalece přesažena. Předpokladem proto je, že se rozšíří vědomí o přebytečnosti mnohých vynálezů. Ty užitečné pak bude snaha skloubit s hodnotnými způsoby života, což je do jisté míry možné. V případě úspěchu onoho úsilí se svět opět stane o tolik zajímavějším. Zatím však lidé vidí smysl svého života v překotném rozvoji. Vymysleli si tak cíl a velký úkol, tudíž mají o co usilovat. Už si ale neuvědomují, k čemu tento jejich úkol vede, nechtějí vidět, že s šířícím se rozvojem se lidské životy stávají stále nudnějšími. A vlastně jim ani nejde o dosažení cíle, spíš jen o to, aby nějaký cíl vůbec měli a mohli jím vyplnit čas a získat pocit smysluplnosti. Když dosáhnou nějakého úspěchu (a tedy konce snažení), potřebují si ihned hledat jiný úkol. Proto nemohou mít nikdy pocit, že už mají dost. Je pochopitelné, že lidé hledají v životě nějaké cíle. Ale příliš málo se zabývají tou nejdůležitější otázkou, totiž který cíl je hoden usilování. Chtějí hlavně už nějaký mít. Rozvoj však není tou správnou volbou. Jenomže dnes mnozí, zejména politici a ekonomové, nemají ve svých dutých myslích nic jiného, než jak stále zvyšovat výkon a účinnost a zlepšovat životní úroveň. Mají přespříliš, ale rádi by měli stále víc a nikdy by neměli dost. Chtějí víc, aby vůbec měli co chtít. Nikdy se vážně nezamysleli nad tím, jestli má právě tohle smysl. Moderní lidé se sice domnívají, že si potřebují ulevovat od potíží, když se jich ale zbaví, nezbývá jim najednou než nějaké jiné hledat. Chtějí ještě více pohodlí, ale z toho jsou jen ještě znuděnější. Pokrok jim nepřinesl lepší a zajímavější život. Rozvoj je hlavním šiřitelem nicoty a v důsledku obklopuje lidi odporným prostředím. Ale nicota se na nich podepisuje, nelze totiž dlouho žít bez skutečnosti. Jak umělost vzrůstá, vzrůstá i lidská tíseň a nespokojenost. Jsem přesvědčen, že v čistě technickém světě by vůbec nebylo možné žít, stal by se svým obyvatelům čímsi nesnesitelným. A to je dobře, protože by to byl nejodpornější svět ze všech. Dnešní dospělí lidé se sice obklopují nicotou, ale vyrůstali ještě v celkem opravdovém světě. K němu se otočili zády, jenže to lze udělat jen na chvíli. Čím bídnější je jejich současnost, tím více v nitru prahnou po opravdovosti. Člověk si ještě pamatuje své mládí a staré časy, kdy to bylo docela jinak. Stýská se mu po volné krajině a po opravdovém životě. Ten pocit již dlouho sílí a roste, ale nenašel posud vhodných slov. 20

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Naděje a očekávání x Rizika a ohrožení???

Naděje a očekávání x Rizika a ohrožení??? Naděje a očekávání x Rizika a ohrožení??? Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, Praha dne 15. srpna 2014 Na centrální úrovni si odpovědní lidé uvědomují situaci poskytovatelů z řad NNO Zjevná

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II 8.2. Příklady z finanční matematiky II Předpoklady: 82 Inflace Peníze nemají v dnešní době žádnou hodnotu samy o sobě, jejich používání reguluje stát, v případě zhroucení ekonomiky se může stát, že svou

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Internet Advertising Conference 25. 4. 2013 Hana Friedleanderová Senior Research Manager Je 99 centů týdně příliš mnoho? The Daily was an incredible vehicle

Více

02 Životní úroveň a odpad učební list

02 Životní úroveň a odpad učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Životní úroveň a odpad

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Pilíře pedagogiky Marie Montessori

Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů.

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. Co nezměříme, to neuřídíme Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. 2 Pokud se čeští HR manažeři chtějí stát opravdovými

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 07 Jak ovlivní naši budoucnost

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Resilience a obce Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Klimatická změna hrozba pro ekosystém pro lidstvo pro státy pro komunity pro jednotlivce environmentální hrozba Před

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat kvalitní a účinnou právní a psychologickou pomoc občanům, kteří byli napadeni ze strany podvodných firem. Naše občanské

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Plánovánízaměřenéna člověka jako nástroj zvyšováníkvality života

Plánovánízaměřenéna člověka jako nástroj zvyšováníkvality života Plánovánízaměřenéna člověka jako nástroj zvyšováníkvality života Konference Pro změnu 2009 Praha 2.10.2009 Rela Chábová Dana Kořínková Podle: http://helensandersonassociates.co.uk Tříděnítoho, co je důležitépro

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Život a smrt jsou spolu neoddělitelně spjaty

Život a smrt jsou spolu neoddělitelně spjaty Život a smrt jsou spolu neoddělitelně spjaty FIGU 2001 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více