Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne"

Transkript

1 Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel Ulmann, Jana Kvapilová Hana Maierová Alena Losová, Martin Půta Jana Kvapilová 9. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2016 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9:05 hodin. Omluvil nepřítomnost Hany Maierové. Navrhl, aby zápis ověřili Alena Losová a Martin Půta, zapisovatelkou dnešního jednání určil Janu Kvapilovou. Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu. hlasování č. 1 pro 8 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 1. Návrh programu 1. Návrh programu 2. Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby: 1) v k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Dr. Randy 2) v k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Smetanova 3) v k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Poštovní 3. Veřejná zakázka Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice informace o změně lhůty pro podání nabídek 4. Veřejná zakázka Silnice II/262 Horní Police havárie zdi informace o změně lhůty pro podání nabídek 5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Silnice II/270 Doksy Mimoň Marek Pieter Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník odb. investic a správy nemovitého majetku odb. dopravy odb. dopravy odb. dopravy 6. Záměr projektu OPUSCARD/IDOL Z pís. Marek Pieter odb. informatiky 1

2 7. Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace a změna zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 8. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektových dokumentací IROP dodatečné služby pro část 3 Z Martin Půta odb. školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Marek Pieter odb. investic a správy nemovitého majetku Žádné požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat. hlasování č. 2 pro 8 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 2. Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby: M. Pieter shrnul obsah předloženého materiálu. Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1116/16/mRK Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby: 1) v k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Dr. Randy 2) v k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Smetanova 3) v k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Poštovní schvaluje 1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby Revitalizace systému CZT v Jablonci n. N. II. etapa SO210 okrsek kotelny Z7 - plynovodní přípojka na p.p.č. 955/1, p.p.č. 955/2 a p.p.č. 955/3 a plynová kotelna Gymnázium Dr. Randy o výkonu 850 kw v objektu čp na st.p.č v k.ú. Jablonec nad Nisou, na St.p.č. 5445, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 4096, Jablonec nad Nisou, občanská vybavenost, p.p.č. 955/1, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 955/2, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 955/3 ostatní plocha, manipulační plocha, vše nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, s akciovou společností Jablonecká energetická, se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, IČ: ; jedná se o stavbu plynovodní přípojky a plynové kotelny v objektu, b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3220/2016 mezi Libereckým krajem a akciovou společností Jablonecká energetická, 2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby Revitalizace systému CZT v Jablonci n. N. I. etapa SO107 okrsek kotelny Z11 - Plynová kotelna (změna topného média) a STL plynovodní přípojka, vnější část domovního plynovodu, dispečerský kabel a domovní přípojka elektro, na St.p.č. 6417, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 4265, Jablonec nad Nisou, občanská vybavenost, p.p.č. 1145/1, ostatní plocha, manipulační plocha, vše nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, 2

3 s akciovou společností Jablonecká energetická, se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, IČ: ; jedná se o stavbu plynovodní přípojky a plynové kotelny v objektu, b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3221/2016 mezi Libereckým krajem a akciovou společností Jablonecká energetická, 3. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby Revitalizace systému CZT v Jablonci n. N. II. etapa SO205 okrsek kotelny Z5_2 - Plynová kotelna Poštovní o výkonu 250 kw, na St.p.č. 2758/1, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 2600, Jablonec nad Nisou, občanská vybavenost, nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, s akciovou společností Jablonecká energetická, se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, IČ: ; jedná se o stavbu plynové kotelny v objektu, b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3222/2016 mezi Libereckým krajem a akciovou společností Jablonecká energetická Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje. Termín: hlasování č. 3 pro 8 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 3. Veřejná zakázka Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice informace o změně lhůty pro podání nabídek Na jednání byl přizván vedoucí odboru dopravy Ing. Čáp. M. Půta se dotázal, zda Obec Bílý Potok obdržela finance na výstavbu chodníků ze SFDI. Ing. Čáp tuto informaci ověří. M. Půta požádal o doplnění zmíněné informace do důvodové zprávy materiálu překládanému RK po vyhodnocení nabídek. Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1117/16/mRK Veřejná zakázka Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice informace o změně lhůty pro podání nabídek bere na vědomí informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne na u zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín: hlasování č. 4 pro 8 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 3

4 4. Veřejná zakázka Silnice II/262 Horní Police havárie zdi informace o změně lhůty pro podání nabídek Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1118/16/mRK Veřejná zakázka Silnice II/262 Horní Police havárie zdi informace o změně lhůty pro podání nabídek bere na vědomí informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne na u zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice II/262 Horní Police havárie zdi Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín: hlasování č. 5 pro 8 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Silnice II/270 Doksy Mimoň Ing. Čáp se omluvil za chybně naskenovanou přílohu č. 5 předloženého materiálu. Příloha bude opravena po projednání. Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1119/16/mRK Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Silnice II/270 Doksy Mimoň rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Silnice II/270 Doksy Mimoň, v souladu s ustanovením 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to uchazeče Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa, IČO: , za nabídkovou cenu ,00 Kč bez DPH, tj ,00 Kč včetně DPH, schvaluje Smlouvu o provedení stavby č. OLP/986/2016 mezi Libereckým krajem a společností Silnice Žáček s.r.o., se sídlem: Antonína Sovy 965, Česká Lípa, IČO: Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín: hlasování č. 6 pro 8 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 6. Záměr projektu OPUSCARD/IDOL Na jednání byli přizváni zástupci společnosti KORID LK, spol. s r. o., Ing. Hruboň a Ing. Blažek. 4

5 M. Pieter okomentoval předložený materiál. M. Půta poukázal na vyšší náklady nového systému oproti stávajícímu. P. Tulpa se dotázal, zda se jedná o poslední variantu, tzn., projekt včetně platebních karet. Ing. Hruboň vysvětlil, že se bude vycházet ze stávajícího stavu, platební karty budou postupně zapojovány. Jde o alternativní řešení. Cestující bude moci používat buď stávající OPUSCARD, nebo platební kartu. Propracovanost systému platebních karet bude záviset na tom, jak se zapojí dopravci. V současné době je intenzivně jednáno s Českými drahami. Pan ředitel dále zmínil udržitelnost projektu, poukázal na vyšší kvalitu a snahu o financování prostřednictvím provozních nákladů. M. Půta se dotázal k odbavovacím zařízením PAD, zda budou pronajaté. Ing. Hruboň vysvětlil systém přenosného odbavovacího zařízení. Uzavřena bude smlouva s dodavatelem o poskytnutí této služby. Ing. Čáp popsal další postup v této věci KORID LK provede nabídku, zadá se projektová dokumentace, ze které vyplynou konkrétní náklady. Následovat bude předložení projektového záměru k projednání v RK a ZK. Bez dalších dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1120/16/mRK Záměr projektu OPUSCARD/IDOL schvaluje projektový záměr rozvoje systému OPUSCARD/IDOL, rozhoduje o pověření zajištění správy a rozvoje systému OPUSCARD/IDOL společností KORID LK, spol. s r.o., v rozsahu předloženého záměru rozvoje systému OPUSCARD/IDOL a) Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, předložit záměr projektu OPUSCARD/IDOL zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci, Termín: b) Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit orgánům kraje zadání zpracování projektové dokumentace rozvoje systému OPUSCARD/IDOL společnosti KORID LK, spol. s r.o. Termín: hlasování č. 7 pro 8 proti 0 zdržel se 0 byl přijat Členové rady kraje se dohodli na konání semináře k zadávací dokumentaci na zajištění veřejné autobusové dopravy přechodného období II., který se uskuteční dne od 14:00 hodin. Pozváni budou zastupitelé kraje a členové dopravního výboru prostřednictvím spol. KORID LK. Pozvánka na seminář bude předsedům klubů ZLK zaslána prostřednictvím OKH. V. Mastník na jednání ZK dne bude o tomto informovat členy ZK. 5

6 7. Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace a změna zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Na jednání byl přizván Mgr. Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. M. Půta konstatoval, že o rozdělení školy bude jednat ZK dne a posléze se tímto bude zabývat MŠMT. Krátce zmínil svůj názor na slučování škol. A. Losová uvedla, že školy se v minulosti slučovaly za souhlasných stanovisek všech subkomisí a komisí. Dále hovořila o ekonomickém dopadu a složitém financování menších škol, též upozornila na personální záležitosti v souvislosti s rozdělením školy, kdy bude zřejmě nutné snižovat pracovní úvazky pedagogických pracovníků. K letošnímu hospodaření škol připomněla, že z 61 organizací, pouze 2 malé školy byly z hlavní činnosti v minusových číslech. M. Půta zmínil, že došlo k manažerskému selhání paní ředitelky a tato situace měla být, ze strany vedení kraje, řešena již v loňském roce, kdy k pochybením došlo. A. Losová konstatovala, že škola mohla být škola ponechána v Alešově ulici. M. Pieter se domnívá, že v důvodové zprávě jsou spíše uvedeny rizikové věci. Není zde např. uvedeno, jaký model byl použit v minulosti, nejsou zmíněny přínosy, počty žáků a další. M. Půta požádal doplnění materiálu o seznam škol seřazených dle velikosti, dále o stanovisko Města Turnova. P. Tulpa stručně popsal sloučení škol v minulosti. Jedním důvodem byly ekonomické záležitosti, druhým důvodem byly stejné všeobecně vzdělávací předměty na obou školách. Pan radní zmínil vzniklou averzi po sloučení škol, dále hovořil o počtu žáků, o míře naplněnosti oborů a normativech. Potvrdil slova A. Losové o snižování pracovních úvazků v případě rozdělení školy. P. Tulpa se přiklání spíše ke zmíněnému rozdělení s tím, že je důležité naplnit kapacitu obou zařízení a podporovat potřebné obory. V. Příkaský připomněl akt slučování těchto škol, kdy byla hlavním argumentem ekonomika. Spojení bylo tehdy projednáno a schváleno orgány kraje. S rozdělením tak, jak je navrhováno nyní, nesouhlasí. Následovala diskuse k předloženému materiálu pouze mezi členy rady kraje. Materiál bude s požadovaným doplněním upraven po projednání, poté bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1121/16/mRK Zřízení Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace a změna zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace souhlasí 1. se zřízením Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace, s účinností k , které budou do rejstříku škol a školských zařízení zapsány obory M/02 Obchodní akademie s kapacitou 128 žáků, M/01 Hotelnictví s kapacitou 128 žáků, M/02 Cestovní ruch s kapacitou 120 žáků, 2. se zřizovací listinou Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, příspěvková organizace, s účinností k , 3. se změnou názvu Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, na Střední odborná škola, Turnov, příspěvková 6

7 organizace, s účinností k , 4. s úplným zněním zřizovací listiny Střední odborné školy, Turnov, příspěvková organizace, s účinností k Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání. Termín: hlasování č. 8 pro 6 proti 2 zdržel se 0 byl přijat V. Příkaský A. Losová 8. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektových dokumentací IROP dodatečné služby pro část 3 M. Pieter objasnil obsah předloženého materiálu. V. Příkaský upozornil na nesrovnalosti v příloze materiálu, ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, str. 2 a 3, kde je uvedeno II. a III. jednání hodnotící komise ve stejný den. Požádal o opravu přílohy po projednání. Bez dalších dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1122/16/mRK Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektových dokumentací IROP dodatečné služby pro část 3 rozhoduje a) o vyloučení uchazeče AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Praha 4 Michle, IČO , v souladu s 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nabídka nevyhověla zadávacím podmínkám (uchazeč provedl změny ve smlouvě), b) o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektových dokumentací IROP dodatečné služby pro část 3 dle 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (z účasti byl vyloučen jediný dodavatel) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín: hlasování č. 9 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat Na jednání nebyla přítomna A. Losová XXXX

8 Žádné další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 9. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2016 v 9:50 hodin. Ověřovatelé: Alena Losová. Martin Půta Martin Půta hejtman Libereckého kraje Liberec, Zapsala: Jana Kvapilová 8