Skandinávci v Praze a jejich jazyková integrace do českého prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skandinávci v Praze a jejich jazyková integrace do českého prostředí"

Transkript

1 říjen 2006 Skandinávci v Praze a jejich jazyková integrace do českého prostředí Mgr. Vendula Hingarová, FFUK 1 Studie na příkladu Skandinávců ukazuje, jak se cizinci v posledních dvaceti letech jazykově integrují do české společnosti, zda si osvojují češtinu a jaké zkušenosti při tom nabývají. Češi jako komunikační partneři ne vždy oceňují nedokonalou češtinu cizinců a tím mimo jiné přispívají k posílení mezinárodní anglicky hovořící komunity v Praze. *** Zatímco v osmdesátých letech minulého století bylo pro Nora žijícího v Praze výhodnější a pro jeho okolí bezpečnější předstírat, že je Maďarem učícím se česky, dnes mohou Skandinávci do značné míry pracovat, žít a pohybovat se zde jako západní cizinci pouze se znalostí angličtiny. Tento článek popisuje na základě rozboru rozhovorů s patnácti Skandinávci2 žijícími dlouhodobě či trvale v Praze jejich různorodé zkušenosti s osvojováním si češtiny. Respondenti jsou konfrontováni s novým a velmi odlišným jazykem jakým je čeština a zažívají počáteční frustrace z absolutního neporozumění. Článek usiluje o to zmapovat jazykovou zkušenost těchto lidí pohybujících se jak v české tak mezinárodní (cizinecké) společnosti. Vzhledem k rostoucímu cizinců hovořících česky a lidí nehovořících česky vůbec vznikají nové komunikační situace i pro české obyvatele. Proto je pozornost věnována i tomu, jak skandinávští respondenti vnímají reakce Čechů, jejich schopnosti komunikovat s cizinci a toleranci vůči cizinecké češtině. V první části článku uvedu základní údaje o migraci Skandinávců do Československa a České republiky. Následuje hlavní část, kde analyzuji proces jazykové integrace Skandinávců žijících v Praze. Jazyková integrace je sledována u vybrané specifické skupiny, která pochází z politicky i kulturně prestižních zemí. Z hlediska jazykové integrace je podstatné, že Skandinávci jsou obecně proslulí výbornou aktivní znalostí angličtiny. Je to dáno vysoce kvalitní školní výukou tohoto jazyka, i mnohem silnější přítomností angličtiny v mediích a vzdělávacích institucích. 1 Autorka vystudovala skandinavistiku a hispanistiku na Karlově Universitě. Je možné ji kontaktovat na 2 V této práci vymezuji pojem Skandinávci v nejužším slova smyslu dle kulturně jazykového principu na mluvčí skandinávských jazyků (tj.) dánštiny, norštiny a švédštiny. 1

2 1. Migrace Skandinávců do českých zemí Přítomnost Skandinávců narostla s politickými změnami v České republice (Československu) během devadesátých let. Před rokem 1989 bylo zaregistrováno několik skandinávsko-českých rodin. V období komunistického Československa působili v zemi skandinávští diplomaté, na českých vysokých školách studovala desítka studentů-stážistů (zvláště na FAMU a AMU) a dále na FFUK vyučovalo několik lektorů skandinávských jazyků. V současné době žije v ČR kolem Skandinávců (200 Norů, Švédů, 100 Dánů)3. Naprostá většina žije v Praze. Jedná se převážně o dočasně usazenou a početně omezenou skupinu lidí ve věku od 20 do 50 let, kteří přišli jako diplomaté, obchodníci, zaměstnanci skandinávských firem, studenti, učitelé či novináři. Skandinávci zde pracují především v pobočkách skandinávských firem, anebo nabízejí na trhu práce své kulturní znalosti (učitelé, průvodci, zaměstnanci cestovních kanceláří). V Praze dnes žije asi čtyři desítky smíšených česko-skandinávských rodin. Je také registrován návrat několika českých emigrantů a jejich skandinávských rodin. Od poloviny 90. let studuje každoročně v České republice přes 200 studentů, z toho přes 150 norských studentů na lékařských fakultách. V České republice je registrováno přes 250 skandinávských obchodních subjektů. Z důvodu nízkého počtu Skandinávců a jejich relativně krátkému pobytu v ČR nelze hovořit o stabilní skandinávské komunitě v Praze. Pro Skandinávce není charakteristická vzájemná ekonomická ani rodinná výpomoc v rámci své etnické skupiny a přítomní Skandinávci nemají velký vliv na příchod svých dalších krajanů (snad s výjimkou některých studentů medicíny a blízkých příbuzných). Skandinávci používající češtinu v každodenní komunikaci tvoří jen malou část ze všech svých krajanů pobývající v ČR dlouhodobě. Odhadem se jedná patrně jen o 10% z celkového počtu. 2. O informátorech a Skandinávcích obecně 4 Vybraní skandinávští informátoři (9 Norů, 3 Dánové a 3 Švédové) tvoří značně rozmanitou skupinu jak věkově, tak profesně. Jedná se o 9 žen a 7 mužů ve věku od 25 do 85 let a zahrnuje studenty, učitele jazyků, překladatele, ženy v domácnosti, diplomaty a zaměstnance skandinávských firem. Šest informátorů žije v ČR s českým partnerem a má potomky. Dvě třetiny pobývají v ČR více než pět let a polovina z dotazovaných žije v ČR trvale. Vybraná skupina zahrnuje informátory hovořící plynně česky, tak i ty, kteří mají jen pasivní znalost češtiny. Většina informantů (80%) přišla do Čech v polovině devadesátých let z důvodu pracovní či studijní nabídky, v případě dvou žen jako doprovod pracujícího partnera. U těch se pobyt v ČR pohybuje v rozmezí od dvou do deseti let, u studentů kolem šesti 3 Jedná se o neoficiální počet udávaný zaměstnanci skandinávských zastupitelství v Praze. 4 Informace byly získány na jaře a v zimě roku 2004 metodou tzv. jazykových biografiích. Jazyková biografie je specifická metoda kvalitativního výzkumu, podobná rozhovoru, jejichž cílem je sledovat životní úsek jednotlivce s důrazem na jeho jazykovou zkušenost. Zajímají nás takové jevy jako jsou chování majoritní společnosti vůči nerodilým mluvčím, vliv jazyka na integraci jedinců a/nebo skupin do majoritní společnosti, názory o jazyce. Metoda byla například aplikována v českém prostředí při výzkumu německé menšiny v pohraničí (viz Nekvapil). 2

3 let. Nejstarší informátorka žije v Praze od roku 1949 s českým manželem, kterého poznala za války v Norsku. Jeden informátor působil na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let v diplomatických službách. Tři muži žili koncem 80.let v Praze jako studenti bohemistiky a filmu. Většina dotazovaných zná kolem desítky v Praze žijících Skandinávců. Česky hovořící Skandinávci udržují s krajany spíše nepravidelný kontakt založený na přátelských vztazích. Skandinávci pracující ve skandinávských firmách se setkávají pravidelně se svými skandinávskými kolegy a dalšími cizinci a jejich pracovní i přátelské kontakty jdou i napříč jejich rodinami. Pro tuto skupinu lidí je příznačná jistá společenská izolace od české společnosti, s kterou mají kontakt většinou jen ve formálních situacích (obchody, úřady) a v pracovním prostředí. Potomci této skupiny Skandinávců navštěvují mezinárodní školy pro cizince. Dlouhodobě usazení a integrovaní Skandinávci v rozhovorech potvrzují individuální charakter své imigrace a udávají nedůležitost a nepotřebnost být v kontaktu s krajany. Členové česko-skandinávských rodin do kontaktu s jinými Skandinávci přicházejí jen minimálně. Většina dotazovaných udržuje se svou domovskou zemí pravidelný a úzký kontakt, jezdí tam o prázdninách a za příbuznými a také se těší častým návštěvám z domovské země První příklad jazykové biografie: skandinávský novinář v Praze v 80.letech Pobýval v ČR před rokem 1989 jako student slavistiky a od roku 1995 zde působí trvale jako novinář pro skandinávská periodika. Českou republiku si vybral právě pro její tehdejší politickou situaci, touze poznat komunistický režim a získat netradiční zkušenosti ze zahraničního pobytu. Studiu češtiny a českým reáliím se věnoval už na domovské universitě. Po revoluci pobýval několik let v ČR i ve Skandinávii a založil rodinu s českou partnerkou a má dva syny školního věku. Česky se naučil během studijního pobytu v Praze. Se svou rodinou hovoří česky. Dotazovaný patří do skupiny cizinců žijící v ČR před rokem Znalost češtiny byla nutností, aby cizinec mohl v české společnosti žít. I když někteří Češi se mohli s cizincem dorozumět anglicky či jiným jazykem, dávali přednost češtině, jak popisuje dotazovaný novinář na otázku, proč přestal hovořit se svou partnerkou norsky a přešel na češtinu: "Přišlo to více méně přirozeně... samozřejmě to prostředí, jo jo teď si taky vybavuji, ji trochu vadil fakt, že nemluvím česky, že všude jsou estébáci, nebyli všude, ale spousta lidí si myslelo, že jsou všude. Je lepší, když budeme vystupovat jako Češi ne jako cizinci." Je tedy patrné, že právě i politický tlak, strach lidí být ve společnosti s cizincem ze západní Evropy, přispíval k tomu, že dotyčný byl nucen hovořit s lidmi česky a ne v jiném západoevropském jazyce. Toto potvrzuje i jeho další zkušenost, když si pronajímal bydlení v Praze a sousedům musel předstírat, že pochází z Maďarska a ne ze Skandinávie. "Já sem bydlel v podnájmu ve Vokovicích, ale podmínka byla že já tam budu vystupovat jako Maďar jako socialistický národ a ne jako nějaký západní buržoazní člověk." - "A co to znamenalo jako bejt Maďar?" -" Že nebudu mluvit tam norsky, nebudu tam vystupovat jako Nor, nebudu tam vyvěšovat norské vlajky, prostě budu se tam vydávat jako za Maďara, protože je samozřejmě slyšet, že nejsem Čech, ale jako Maďar můžu bejt." -"Takže si musel říkat, že si prostě Maďar?" - " a to bylo strašně strašně trapný, protože soused, to byl, nevím jestli ho znáš, válečný pilot, to byl strašně přívětivý a úžasný člověk a já sem mu musel říct, že sem Maďar, no a von se mě furt ptal na kukuřice v Maďarsku, jak de vývoj. Já sem toho moc nevěděl, takže to bylo fakt trapný, trochu smutný 3

4 a samozřejmě především hloupý. Ale řeknu ti, že asi tady ten tlak byl, otevřeně neprovokovat tím že jsem Nor. To asi byl ten z podstatných důvodů, proč jsme začali s manželkou mluvit česky, a ne norsky." Znalost češtiny u cizinců byla nicméně vnímána a interpretována jako jistý projev solidarity a úcty k Čechům, což podle dotazovaného mělo vliv na příznivé hodnocení cizinecké češtiny a ocenění úsilí cizinců hovořící česky: " Já jsem mohl říct jako naprosto sedmiteční kravinu oni řekli, že jak báječně mluvím česky, jak říkám, tak to asi taky trochu souvis. s obrazem Čechů na sebe sami, tím že když někdo má zájem se naučit česky tak je to asi vnímáno velice pozitivně, tak to je více méně všude, ale ve Francii tak je to naprosto minimum, že je tam se to naprosto očekává, pamatuji si že když jsem byl jednou ve Francii mluvil jsem francouzsky a tam mi řekli, že když tak špatně mluvím francouzsky, tak ať raději mluvím anglicky, to by se tady nikdy podle mého nestalo.prostě tak oni z toho měli radost, cítili, já nevím,...aby to neznělo moc elegantně, to vítali jako určitou formu zájmu, respektu, čemu se tady moc nedostávalo v tý době." V 80. letech používali informátoři češtinu sporadicky ve formálních situacích, spíše jen v každodenní komunikaci na ulici, s přáteli a s partnery. I když reakce byly často různé: od obdivu (chápáno jako respekt a zájem o českou společnost) po odmítnutí cizinecké češtiny (neochota komunikovat s neznámým člověkem, strach z cizinců a možných problémů), cizinci neměli prakticky jinou možnost než si češtinu osvojit, pokud chtěli žít a poznat českou společnost Druhý příklad jazykové biografie: medička v Praze na přelomu milenia Zvolila si jít studovat do Prahy spolu s dalšími sto padesáti krajany kvůli omezené kapacitě studia medicíny v Norsku. Studium na UK probíhá v angličtině a studentský život vede především v okruhu anglicky studujících spolužáků. V Praze pobývá během semestru, několikrát do roka se vrací domů na prázdniny. Během šestiletého studia absolvovala na universitě povinný tříletý kurz češtiny pro potřeby základní komunikace s českými pacienty. Stejně jako většina skandinávských spolužáků si češtinu osvojila pasivní cestou. Přijít do země zcela odlišného jazyka bylo podle studentky dost frustrující a stresující. I když měla podobnou zkušenost s francouzštinou ve Francii a po roce však byla schopna vše zvládat v místním jazyce. V Česku je to odlišné, česky by se ráda naučila dobře, nicméně v podstatě to tu k životu nepotřebuje: "Je to tu jednodušší, když mluvíš česky, dostaneš více věcí, čím lépe mluvíš česky, ale člověk to tu nepotřebuje. Člověk tu bydlí přes semestr a na prázdniny jede domu a pracuje, člověk tu bydlí a vlastně jistým způsobem nebydlí. Máme dost učení, tak vlastně není čas na češtinu." Zahraniční medici musí absolvovat praxi v českých nemocnicích. Nicméně dle informátorky omezená znalost češtiny není považována za velký problém v komunikaci s pacienty. " Vždy je s námi lékař, který nám pomůže přeložit, když nerozumíme. Když interviewujeme sami pacienty, a když něco nerozumí, tak nám pomůže lékař. Někdy je to těžký se staršíma lidmi, těžko se jim rozumí, anebo mluví málo a někdy ne o tom, co se jich člověk ptá... Reakce lidí jsou dost překvapivě positivní, sama sem přemýšlela, jak by se v Norsku chovali, kdybych neuměla norsky.." Dotazovaná studentka patří k většině dočasně usazených Skandinávců, kteří přišli do ČR po roce 1989 a přispěli k nárůstu cizinců v Praze. Tito vytvářejí komunikační sítě většinou na základě znalosti angličtiny s Čechy a s jinými cizinci, menší míře na základě svých rodných jazyků (kolegové, přátelé). Znalost češtiny není potřebná k jejich společenskému, pracovnímu ani studijnímu uplatnění. Informátoři však v rozhovorech 4

5 zmiňují, že si přejí mluvit dobře česky. Na počátku pobytu většina absolvovala kurz češtiny, ale postrádají dostatek příležitostí ke komunikaci v češtině v každodenním životě. Dochází tak k osvojení jen základů češtiny, například u studentů medicíny jen ke znalosti tzv. nemocniční češtiny. Během pobytu v ČR probíhá osvojování češtiny jen pasivní cestou a není usilováno o pokročilejší znalost. Kvalitní kompetence češtiny u Skandinávců není dána délkou pobytu v ČR, ale skutečnostmi jako český partner/partnerka, zájem o české reálie či příslušností k určité profesní skupině, kde je potřeba dobrá znalost češtiny (překladatelé, učitelé). 3. Dáváme cizincům prostor hovořit česky? Dle komentářů informátorů je dnes osvojení češtiny ztíženo existencí značně rozvinuté cizinecké sítě v Praze, početnou anglicky hovořící komunitou, fungováním mezinárodních škol a studijních programů v angličtině. Toto anglicky hovořící prostředí se stalo domovské nejen pro rodilé mluvčí angličtiny, ale také i pro velkou část anglicky hovořících cizinců žijících v Praze. Tomu přispělo i vytvoření turistického ghetta v centru Prahy, kde díky každoroční přítomnosti milionů turistů fungují služby v angličtině ve většině odvětvích (restaurace, informační služby, lékařská péče, sportovní zařízení atd.) Vytvořilo se tak prostředí, které nepodporuje osvojení češtiny. K tomuto napomáhá i skutečnost, že došlo k masivnímu osvojení angličtiny především u mladší a střední generace Čechů, kteří rádi využívají komunikace v angličtině a někteří ji preferují před komunikací v češtině s cizincem. Dříve komunikace s Čechy v jiném než českém jazyce byla velmi omezená, jak uvádí i další informátor, bývalý švédský student FAMU: Dost rychle sem se naučil česky, to bylo opravdu jiný období než je dnes, tenkrát nikdo neuměl anglicky, málokdo a ten kdo uměl anglicky, to byl většinou fízl nebo komunista.. Z pohledu Skandinávců je zjevné, že Češi dodnes nejsou moc zvyklí slyšet češtinu s přízvukem a komunikovat v češtině s cizincem. "Lidi jsou dneska mnohem více tolerantnější jako si myslím, že jsou více zvyklí na to, že někdo mluví s přízvukem, že se zeptají,. jo vy vymluvíte strašně dobře česky odkud jste,... dřív se ptali: proč vy vůbec mluvíte česky, když je slyšet že nejste odsud, to je ale divný. Několikrát sem dostala otázku, jestli nemám rodiče emigranty, a tak, jakože to bylo jediný spojení, a proč se teda učíte česky, pokud vaše rodiče nejsou odsud. Měla sem pocit, že lidé nemohli pochopit, že někdo by studoval češtinu jen tak. že tam musí být nějaká rodinná vazba. (překladatelka, 35 let) Jiná informantka nachází podobnost v chování Čechů a Dánů vůči cizincům a tvrdí, že oba národy mají jisté problémy zvládnout komunikaci s cizincem ve svém rodném jazyce. "Tady v Praze na tebe nikdo nemluví, pokud člověk sám nezačne. A když člověk sám začne mluvit k lidem, tak musím mít dávku štěstí, aby se jim chtělo odpovědět. Češi nejsou zvláště moc otevření, tomu se dost podobají Dánům. Dánové mají dost malou toleranci k tomu, co uznávají jako dánštinu. Pokud nezní tak dobře jako moje dánština z Jutska či Kodaně nebo se odchyluje od naší normy, tak to neberou. V tomhle nacházím paralelu s Čechy. Jakmile otevřu pusu, tak jdou pryč.. jojo, teď je tu nějaký cizinec a mluví tak nějak, čemu já moc dobře nerozumím." (profesorka,35 let) Všichni dotazovaní Skandinávci nabývají různorodé zkušenosti, když se pokoušejí mluvit česky. Ve spontánním kontaktu je jejich čeština obvykle obdivována a chválena, zvláště v případě, že dotyční Češi anglicky nehovoří, jak ukazuje zkušenost učitelky jazyků pobývající v Praze pět let. 5

6 Závisí s kým člověk mluví, jsou různí lidé, např. v restauraci, kde jsou zvyklé na turistiky, když slyší, že nemluvíte moc dobře česky, přejdou hned na angličtinu, někdy to rozčiluje, protože se člověk by se rád snažil. Jinde v obchodech, kde nemluví anglicky bývají dva typy. Jedni když pochopí, že mluvíte češtině, ale mluví strašně rychle a těžko nalézají společnou řeč s cizincem. No ale na druhou stranu je tu jiná skupina lidí, která je dost otevřená a vstřícná. Jednou sem volala jsem na linku pro zákazníky, měla jsem problémy s internetem, zeptala jsem se česky, zda mluví anglicky, řekl že má kolegu, ale pak sem to zkusila česky, šlo to v pohodě, vysvětlil to, ptal se jestli ještě něco potřebuje a nakonec mi rek, že mluvím úžasně česky. To je reakce dosti lidí. Lidi jsou rádi, nadšení, že mluvím česky. Na formální úrovni (v zaměstnání, ve škole) používají Skandinávci češtinu jen velmi sporadicky. K tomu může přispívat i skutečnost, že Češi ve formálních situacích očekávají od cizinců komunikaci v angličtině a cizinecká čeština nemusí být považována za žádoucí jazyk komunikace. To naznačuje komentář zaměstnankyně norské ambasády, kdy český občan volá na ambasádu a nedokáže přizpůsobit svou češtinu nezkušenému uchu cizince. Jeho jednání neschopnost či neochota hovořit pomalu a jednoduše česky s cizincem je chápáno z pohledu informátorky, jako odmítnutí její nedokonalé češtiny: "Na ambasádě například když já beru telefon. A oni mluví hrozně rychle, protože jim říkám: Norská ambasáda, dobrý den, oni mluví hrozně rychle a já nerozumím nic. Povídám: Můžete, prosím Vás, mluvit pomaleji. a to oni nechtěj, protože volají na ambasádu a očekávají, že jsme moc profesionální. - A co teda uděláte? - Já prostě předám telefon na někoho jiného. To se ale stalo jen dvakrát nebo třikrát, ale od toho mám krizi. Já neumím nic a je to hrozné." 4. Závěr Hovořit česky je sice přáním většiny usazených Skandinávců v Praze, ale jen malá část to dokáže. Pokud žili v ČR před revolucí, česky se naučili všichni. V současnosti mezinárodní charakter současné Prahy a vysoká prestiž angličtiny cizincům značně omezuje integraci do česky hovořící společnosti. Cizinci mluvící česky jsou v české společnosti stále vzácností, proto v počáteční fázi osvojení češtiny může docházet k jazykovým nedorozuměním v podobě přepínání do angličtiny ze strany Čechů či neschopnosti konstruktivní komunikace mezi rodilým a nerodilým mluvčím češtiny. Bibliografie: Englund, Terje. Czechs in a Nutshell. Praha, Baset, Nekvapil, Jiří. Language biographies and the analysis of language situation: on the life of the German community in the Czech Republic. In International Journal of the Sociology of Language 162, 63-83, Romaine, Suzanne. Bilingualism. Oxford, Blackwell, Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha, Portál,

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH?

DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH? DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH? Datum konání: 24. dubna 2015 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Název přednášky: Diglosie v mezinárodních firmách? Přednášející:

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ Czech PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ The Czech translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated by Miriam

Více

Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Jan Durica

Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Jan Durica Studuj, pracuj, cestuj Volný pohyb bez překážek? Úřad vlády ČR Jan Durica Občanství Unie otázka kdo? případ před SD EU -53/81 panílevin tehdy a dnes? Kde? Smlouva o Fungování Evropské unie Směrnice 2004/38/ES

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

SFSN vyhodnocení analytických dotazníků. E. Vavřichová, H. Hudečková, T. Včelová, I. Kalbáčová

SFSN vyhodnocení analytických dotazníků. E. Vavřichová, H. Hudečková, T. Včelová, I. Kalbáčová SFSN vyhodnocení analytických dotazníků E. Vavřichová, H. Hudečková, T. Včelová, I. Kalbáčová 1 Charakteristika projektu SO Far So Near Podprojekt So far so near je realizován v rámci projektu Praha 3

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

DOTAZNÍK PRO STUDENTY VŠFS (I. ročník bakalářského prezenčního a kombinovaného studia letní semestr 2009) 4. MK 5. ŘP 6. VS 1. PHA 2. KL 3.

DOTAZNÍK PRO STUDENTY VŠFS (I. ročník bakalářského prezenčního a kombinovaného studia letní semestr 2009) 4. MK 5. ŘP 6. VS 1. PHA 2. KL 3. DOTAZNÍK PRO STUDENTY VŠFS (I. ročník bakalářského prezenčního a kombinovaného studia letní semestr 2009) Vážení studenti, vážené studentky, vedení VŠFS neustále usiluje o zdokonalení studijního procesu.

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň)

Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň) Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň) Abstrakt: Zahraniční studenti studující v anglickém programu na LF UK v Plzni mají češtinu

Více

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně Exotický nádech studia na FEKT (FEKT) má za sebou dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami z celého světa. Jednou z hlavních partnerských zemí je Sýrie, tato země z Blízkého východu posílá do

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Předchozí zkušenosti 5. Vaše současné názory 10. 11. 12. 13. 14. 15. Itálie Dotazník pro učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Odpovědělo třicet dva učitelů: patnáct učitelů ze 2. stupně ZŠ, sedmnáct ze SŠ. 2. Z nich třicet dva učí angličtinu, šest francouzštinu,

Více

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí?

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Naděžda Horáková Nedávno jsme si v referendu odhlasovali vstup naší země do Evropské unie. Součástí naší smlouvy o přistoupení, se kterou jsme tímto krokem

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Karolína Dobiášová Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Univerzita Karlova SZÚ, květen 2010 Struktura přednášky Výzkumy

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více