StoryBlog (http://storyblog.migsoft.net)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StoryBlog (http://storyblog.migsoft.net)"

Transkript

1 Dokonalý zloċin Napsáno v 20:23:31, autorem je Mig StoryBlog (http://storyblogmigsoftnet) Jednou mne napadlo, co kdyby se vše vymklo kontrole a Ċlověk by chtěl udělat celému světu pomstu ve velkém měřítku? Zdál se mi sen, který byl základem této myšlenky, myšlenky zniċit celý svět vċetně sebe nebo nechat svět žít pod podmínkou mého života Jednalo se o tzv životní pojistku jedince, kterého nikdo neměl rád a proto buď vzal celý svět s sebou do věċných lovišť nebo ho prostě nikdo nemohl zabít, poněvadž by to zniċilo celou planetu Tato myšlenka, jak jsem již řekl, je založená na jednom mém snu, však zkusme si představit situaci popsanou v tomto scénáři Bylo by lidstvo schopné vyhrát boj s tímto šílencem? Motto: Lidstvo odjakživa mělo touhu po moci, mnozí lidé chtěli být vládci ostatním lidem a mít lidstvo za své otroky Však co když v dnešní době tato vize nezůstane u pouhých snů a někdo dokonale promyslí plán, jakým si celý svět získat? Poté bychom zřejmě neměli moc na výběr než se otroky nedobrovolně stát, abychom přežili Nebo snad existuje v dokonale promyšleném zloċinu jiná volba? Nevadský podzemní komplex, , 9:30 Dr Mark Castelo (C) sedí před svým poċítaċem a zkoumá nový vládní sledovací systém napojený na soustavu družic kolem celé planety Daný sledovací systém je jeden z nejmodernějších vládních technologií doby, však není zcela kompletní Nikdo o systému neví, pouze americké tajné služby a vlády všech spřátelených států (vċetně ČR :-)) Přichází plukovník Hatling (H) a s ním i nový zaměstnanec George Fenx (F) H: "Doktore Castelo, představuji Vám pana Fenxe Je Vaším novým Ċlenem výzkumu sledovacího systému" F: "Těší mne doktore Castelo" C: "Těší mne pane Fenxi" H: "Pánové, potřeboval bych vytvořil daný sledovací systém s podporou šifrování Pane Fenxi, pokud vím, pracoval jste jako bezpeċnostní analytik" F: "To je pravda pane" H: "Dobrá, pomůžete zde doktoru Castelovi vytvořit bezpeċný zašifrovaný kanál, až bude systém hotový" F: "Jistě pane" (H odchází) C: "Pane Fenxi, můžete zaċít pracovat na šifrovacím systému, tamhle máte poċítaċ" (ukazuje prstem na poċítaċ v provedení desktop) F: "Jistě pane" (a jde k PC) Dne ve 12:30 v místní jídelně (Fenx obědvá sám u stolu a proċítá si nějaké papíry ohledně výzkumu, na vedlejší papír si něco propoċítává, přijde k němu dr Castelo) C: "Mohu si přisednout pane?" F: "Jistě, pro Vás George" (podává mu ruku) C: "Těší mne, pro Vás Mark Dobrou chuť Georgi" F: "Také dobrou chuť Marku" (zaċnou oba jíst, po chvíli Dr Mark Castelo (C) promluví) C: "Georgi, kde jste vlastně předtím pracoval?" F: "O tom nemohu mluvit Marku, byla to tajná vládní organizace" C: "Ale my jsme také tajná vládní organizace, měli bychom to vědět kvůli bezpeċnosti" F: "Dobře, pracoval jsem v LaserTechu" C: "To je ta spoleċnost vyvíjející laserové obranné systémy pro NASA?" F: "Ano Marku, to je ona" Copyright (c) Michal Novotný Powered by GateBlog 15

2 StoryBlog (http://storyblogmigsoftnet) C: "Ale proċ tam potřebovali bezpeċnostního analytika když se jedná pouze o laserové F: "To je složitější Marku Jedná se i o software pro zabezpeċené ovládání těchto zbraní" C: "Jak to myslíte?" F: "Omlouvám se Marku, ale nejsem oprávněn o tom mluvit" (dojídá, zvedá se a odchází) Na Fenxově novém pracovišti, , 17:30 (Fenx stále něco poċítá) C: "Georgi, plukovník Hatling chce s Vámi mluvit" F: "Za chvíli" C: "Georgi, plukovník chce s Vámi mluvit hned" F: "Dobře, už jdu" (Fenx však stále poċítá ještě dalších 5 minut; poté je Fenx zrovna na odchodu a Hatling F: "Pane, zrovna jsem za Vámi chtěl jít" H: "Doktor Castelo Vám to dříve nevyřídil? Už na Vás Ċekám 5 minut" F: "Omlouvám se pane" H: "Půjdeme do mé kanceláře" C: "Jistě pane" (Fenx i Hatling odcházejí) V Hatlingově kanceláři, , 17:45 H: "Vaše práce je velmi uspokojivá" F: "Děkuji pane" H: "Pane Fenxi, potřebovali bychom vytvořit zařízení pro sledování pohybu jednotlivých osob, které v sobě budou mít speciální identifikaċní Ċip Měl byste zájem?" F: "Jistě pane Kdo vytváří ten Ċip?" H: "Vytvoříte ho Vy pane Fenxi" F: "Plukovníku, omlouvám se, ale to ne" H (podrážděně): "Pane Fenxi! Potřebujeme abyste vytvořil tento Ċip!" F: "Plukovníku, to nezvládnu Jsem bezpeċnostní analytik a ne programátor RISC Ċipů" H: "Tak se to nauċíte Dobře Vám zaplatím" F: "Pane, ve vší úctě, vyžadujete ode mne příliš" H: "Pane Fenxi! Važte slova Velmi dobře Vám zaplatím, cenu si navrhněte sám" F: "Plukovníku, je mi líto, ale toto je na mne moc složité" H: "Takže tedy nevytvoříte ten Ċip?" F: "Promiňte pane, ale ne" H: "Dobře, můžete jít" F: "Ano pane" (Fenx odejde a Hatling si vytáhne A4 papír s informacemi o panu Fenxovi a do pravého dolního rohu si poznamená Ċárku a připojí nějaký komentář, poté papír odloží a povzdechne si) , 10:30 (Fenx i Castelo pracují a Mark se rozhodne promluvit) C: "Tak jak to vċera šlo s plukovníkem Hatlingem? Zvýšil ti plat?" F: "Ne Marku, chtěl, abych " (nedokonċí větu a v tom přijde na pracoviště sám plukovník H: "Pane Fenxi, zapomněl jsem Vám říci, že o Ċem jsme vċera jednali je tajné" F (vyděšeně, že málem prozradil tajemství): "Ano pane" C: "Tajné?" F: "Ano Marku, tajné" H: "Pane Fenxi" F: "Ano plukovníku" Copyright (c) Michal Novotný Powered by GateBlog 15

3 StoryBlog (http://storyblogmigsoftnet) H: "Kdybyste si to rozmyslel, Ċekám Vás v jednu hodinu ve své kanceláři" F: "Ano, děkuji, pane" (Hatling odchází) C: "Co to bylo?" F: "Nic, nemohu o tom mluvit, promiň Marku" (odchází ke stolu dělat své výpoċty) Na obědě, , 12:55 C: "Mohu si přisednout Georgi?" F: "Jistě, já jsem ale na odchodu V jednu mám být u plukovníka" (a odchází) C: "Tak se sejdeme zase na pracovišti" F: "Jistě Marku, dobrou chuť" C: "Díky Georgi" Plukovníkova kancelář, , 13:00 (někdo klepe na dveře) H: "Dále" F: "Pane, " (a zavírá dveře, nedokonċí řeċ a Hatling mu skoċí do řeċi) H: "Čekám Vás tu pane Fenxi, posaďte se" F: "Děkuji pane" H: "Rozmyslel jste si tu nabídku?" F: "Ne pane, víte, mám teď mnoho práce a navíc moje rodina" H: "Máte rodinu?" F: "Ano pane Nebojte se, nedozví se o niċem, co zde dělám" H: "To doufám pane Fenxi" F: "Víte, moje žena a děti potřebují peníze, stejně jako já" H: "To chápu pane Fenxi Bydlí Vaše žena i děti s Vámi?" F: "Jistě pane" H: "Co jim říkáte, když se ptají, kde pracujete?" F: "Pracuji pro ně v tiskárně mimo město, jednu takovou tam máme" H: "Jak je daleko?" F: "Ta tiskárna je asi 2km za městem" H: "Nemyslím tiskárnu, ale Váš dům" F: "Ano pane, proċ to potřebujete vědět?" H: "Kvůli bezpeċnosti Vaší rodiny" F: "Omlouvám se, ale tu si umím zajistit sám Každopádně děkuji pane" H: "Takže ten Ċip pro nás nevytvoříte?" F: "Bohužel pane, neumím to" H: "Tak se to nauċíte" F: "To nemohu, na to nemám Ċas" H: "Vaše rodina?" F: "Ano, to také" H: "Tak jo, můžete jít" F: "Na shledanou, pane" (Fenx odchází, Hatling bere telefon a volá) H: "Pane Newmane, potřeboval bych od Vás laskavost" Nevadský podzemní komplex, , 10:00 Do komplexu dorazí zdrcený pan Fenx C: "Co se stalo Georgi?" F: "Ani se neptej" Copyright (c) Michal Novotný Powered by GateBlog 15

4 StoryBlog (http://storyblogmigsoftnet) C: "Plukovník chce s Vámi mluvit Georgi" F: "Ano" (odchází do Hatlingovy kanceláře) Hatlingova kancelář, , 10:10 F: "Pane Hatlingu, omlouvám se, ale " H: "Vaše rodina zmizela?" F (podrážděně): Ano, co to víte?!!!" H: "Buďte v klidu pane Fenxi" (ukazuje mu za oknem děti limuzínu a v okně sedí jeho děti) F (podrážděně): "Vy!" (lape po dechu) H: "Buďte v klidu! Uděláte pro nás Ċip a nic se jim nestane" F: "Vy! Vy bastarde!" H: "Nechte toho, staċí říct a už Vaše děti nežijí" F: "Co mám tedy dělat?" H: "Uděláte pro nás ten Ċip" F: "Ano pane, jen jim neubližujte" H: "Dohoda platí ZaĊněte pracovat na tom Ċipu Hned!" F: "Ano pane Kde mám pracovat když to je tajné?" H: "Běžte sem" (ukazuje na dveře do tajné laboratoře, kde nikdo není, Fenx se pouští do práce a studia materiálů ohledně Ċipu) Jídelna, , 12:30 C: "Co se děje Georgi?" F: "Nic Marku, byl jsem převelen" C: "A kam?" F: "O tom nemohu mluvit, je mi líto" O měsíc později, F: "Nechte mne být!" H: "Pane Fenxi, chci jen ten Ċip!" F: "Zabili jste mi ženu!" H: "Nezabili, podlehla své nemoci" F: "Moje žena nebyla nemocná" H: "Podívejte se na zprávy doktorů" (podává mu zprávu od doktora) F: "Lžete! Ti doktoři jsou podplacení!" H: "Pane Fenxi, stále máme Vaše děti!" F: "Nevěřím Vám!" H: "Máme Vám to dokázat?" F: "Ne, já Vám něco povím! Ten Ċip mám je na bezpeċném místě a když se mi něco stane, všichni zemřete!" H: "To se Vám nepovede!" F: "Pozdě! Už se povedlo!" H: "Tak kde je ten Ċip?" F: "Je to moje pojistka!" H: "Jaká pojistka?" F: "Pokud budu mít Ċip, nezabijete mne a pokud mne zabijete, tak to zniċí celý svět!" H: "To nezniċí celý svět! Jste blázen!" F: "ZniĊí, je to napojené můj centrální nervový systém a když přestane můj mozek vykazovat aktivitu nebo bude mít pozměněnou aktivitu, tak to spustí destruktivní rutinu!" H: "Pane Fenxi, to jste neměl vytvářet!" F: "Když jste mi zabili ženu, tak jsem to předělal!" H: "Pane Fenxi, chcete mi tím říci, že když Vás zabijeme, vybouchne to tu?" Copyright (c) Michal Novotný Powered by GateBlog 15

5 StoryBlog (http://storyblogmigsoftnet) F: "Nejen tady! ZniĊí to celou planetu!" H: "Chcete zabít tolik nevinných lidí?" F: "Nejsou nevinní! Lidstvo si nic jiného nezaslouží" H: "Pane Fenxi, proċ to říkáte? Měli bychom lidem pomáhat!" F: "Což to, že mi zabijete ženu je pomoc?" H: "Pane Fenxi! To jsme už probrali!" F: "Ne, nic jsme neprobrali" H: "Pane Fenxi" (Fenx ho přeruší) F: "Dávejte si pozor! StaĊí jedna myšlenka a mohu zniċit celý svět!" H: "Ale to zniċíte i sebe!" F: "Já vím, tento svět už za moc nestojí!" H: "Fenxi!" F: "Ne!" H: "Co máme udělat?" F: "Nic! Už Vám nic nepomůže!" H: "Tak to nemyslíte snad vážně Odstraňte ten Ċip!" F: "Tak jednoduché to nebude!" H: "Vy ty lidi zabijete! To chcete?" F: "Nemám jinou možnost! H: "Stále máte!" F: "Ne, už nemám, za to můžete Vy!" H: "Za nic nemůžeme!" F: "Zabil jste mi ženu a chcete zabít i mé děti!" H: "Nikoho nechci zabít, jen musíte spolupracovat" F: "Ne! Už ne! Unesli a zabili jste mi ženu!" H: "Unesli jsme ji i Vaše děti, ale jen jako výhružku Nikoho jsme vám nezabili!" F: "Nevěřím!" H: "Věřte mi, nelžu Vám" (přichází generál Wild (W)) W: "Co se tu děje?" H: "Pan Fenx si myslí, že jsme mu zabili ženu!" W: "A zabili?" H: "Jistě že ne pane!" F: "Tak dost, plukovníku!" H: "Ano" F: "Ne! Lžete!" H: "Věřte mi, nelžu Vám" F: "Lžete!" (Fenx vezme kudlu a vyċítá to plukovníkovi, který ustupuje dozada a bojí se, náhle Hatlinga zasáhne paprsek a zabije ho) W: "Co to bylo?" F: "Laserový paprsek" W: "To jste byl Vy? Jak?" F: "Ano, mám v mozku Ċip co mi umožní řídit veškerou elektroniku na tomto světě!" W: "A proċ jste ho zabil?" F: "Nechtěl přiznat pravdu" W: "Jakou pravdu?" F: "Že mi zabil ženu!" W: "On Vám ženu nezabil" F (podrážděně): "Tak kdo tedy?!" W: "Byla to jedna teroristická skupina" Copyright (c) Michal Novotný Powered by GateBlog 15

6 StoryBlog (http://storyblogmigsoftnet) F: "Vážně?" W: "Ano, zabil jste nevinného Ċlověka!" F: "Pane Bože!" (bere kudlu a otáċí pravou ruku) W: "Co chcete dělat?" F: "S touto představou nemohu žít!" W: "Ale to všechny zabijete!" F: "Ano, ale není jiná možnost" W: "Odstraníme Vám z mozku ten Ċip" F: "Nemůžete, při jeho odstranění dojde přesto k výbuchu!" W: "Tak co můžeme dělat?" F: "Nemůžete dělat vůbec nic Nemá to cenu!" W: "Pane, můžeme se pokusit Vás operovat!" F: "Ale pokud se operace nezdaří, celý svět bude zniċen" W: "My víme, co děláme" OperaĊní sál místní nemocnice, , 10:25 SestřiĊka (S): "Pane doktore, je to vážný případ?" Doktor (D): "Ano, to je, velmi vážný" (zaċíná operovat) D: "Rozřízněte lebku Použijte detektor kovu" S: "Mám to" D: "Dobře Musíme se k tomu dostat" S: "A co to je? Má to podivný malý tvar" D: "Je to Ċip Musíme být opatrní" S: "Pane doktore, už ho mám Tady je" D: "Ale ne, vyklouzl mi toto se nesmí už stát" S: "Jistě pane doktore" D: "Mám ho" S: "Pane doktore, také slyšíte ten tikot" D: "Ano sestřiċko, ale nevím co to je" (exploze, záběr na budovu, poté celé město, nakonec na město i s periferiemi) Hlas z pozadí: Lidstvo odjakživa mělo touhu po moci, mnozí lidé chtěli být vládci ostatním lidem a mít lidstvo za své otroky Ale co když se do problému připletou i lidské city a touha po pomstě? Poté jsou lidé Ċasto schopni Ċehokoli, aby svoji pomstu dokázali uskuteċnit v obrovském měřítku [KONEC] Copyright (c) Michal Novotný Powered by GateBlog 15

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina POSEL SMRTI VI Zúčtování Lukáš Konvalina Není důležité, jak dlouhý život vedeme, ale jak ho prožijeme, neboť k čemu je žít navěky, když nevnímáme krásy života a nejsme šťastni? Obsah I Vrať se mi!...4

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy

Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy (přepis) www.jakorybicka.cz 1 Ahoj všichni! Vztahy jsou středobodem růstu. Jsou to ty nejkontrastnější životní zkušenosti vůbec. Přináší nám jak to největší štěstí,

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Obsah Úvod...5 Miliony za jediný den práce...14 V čem je tedy trik?...15 Vaše největší chyba...16 Vytvořit jednou, prodat tisíckrát...17 Co se nejsnadněji prodává na internetu?...18 Jaký druh produktu

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 : êz : êw IDEÁLNÍ PACIENT očima odborníků 27 / 09 vnímána pacienty versus... na slepé koleji 33 PRO PARKINSONOVU NEMOC 12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 q Konference a 11. výročí založení

Více

rekvizitám. Nevíte, jestli všichni ze štábu bydlí tady v tom hotelu? A co další hosté, bydlí tu někdo jiný? Motta se nadechl a spustil: Vypadá to

rekvizitám. Nevíte, jestli všichni ze štábu bydlí tady v tom hotelu? A co další hosté, bydlí tu někdo jiný? Motta se nadechl a spustil: Vypadá to FILMAŘI Bylo uplakané ráno. Pierre stál u okna a díval se ven. Kam jsme se to dostali? Ptal se sám sebe. Nemůže říct, že by už Julii nemiloval, ale nějak se mu vzdalovala, nebo se mu to jen zdá a vzdaluje

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah Název: Nahlédnutí do života beze zraku, aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením Autor: kolektiv autorů Nakladatelství: Okamžik, 2007 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny

Více

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle.

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle. Dárek pro Vás Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Jsem šťastná, že Vy sami se chcete v něčem přiučit a posunout dále. Vaše touha je, získat bezva práci. Mnozí z Vás jste již hodně zklamaní, naštvaní, nazlobení,

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

Jan B. Hurych. Metapovídky. Ilustrace jsou též od autora.

Jan B. Hurych. Metapovídky. Ilustrace jsou též od autora. Jan B. Hurych OBSAH Úvod Zrcadlení (horror) Poslání (gotická povídka) Johny Angel (satira) O zlém virusovi (sci-fi pohádka) Robbie, Robbie (fantazie) Delfín (fantazie) Únos (science fiction) STYX.V.R.

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

PSYCHOLOGIE OBCHODOVÁNÍ

PSYCHOLOGIE OBCHODOVÁNÍ PSYCHOLOGIE OBCHODOVÁNÍ www.financnik.cz Uvod: Sedím před obrazovkou počítače. V jednom okně otevřené okno s živými daty. Trh právě otevírá. Pozoruji volatilitu otevíracího rozpětí. Trh vyráží prudce vzhůru,

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara, 2009 EastBiz Corporation, 2009 Editace: Petr Hyťha, DiS. Jazyková korektura: Dušan

Více

Dá se ten vztah zachránit?

Dá se ten vztah zachránit? Kapitola 1 Dá se ten vztah zachránit? O co přicházíme, když s církví jen tak chodíme Jacka a Grace seznámil jejich společný kamarád. Od první chvíle je všichni považovali za dokonalý pár. Grace měla všechno,

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce David Kirš www.davidkirs.cz Internet je dnes pro realizaci snů a vydělávání peněz tím nejúžasnějším tržištěm na světě. Pokud je

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více