Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město 2.10.2012"

Transkript

1 Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2 V 16:00 moderátor pan Jaromír Hron (předseda ANNO JMK) všechny přivítal: Kandidáty jsme pozvali proto, aby nám (neziskovkám) v případě zvolení pomáhali, a abychom jim mohli říct, co jsou z naší strany první body, co budeme chtít, aby se v některých zákonech změnily. Aby věděli, že když se k nim dostane nějaká námitka, není to námitka jen tak několika lidí, ale někoho, kdo tomu rozumí. Představení ANNO ( komora organizací, které se sdružují za určitým zájmem). Představení přítomných kandidátů: Daniel Rychnovský KDU-ČSL Stanislava Slavíková ČSSD 1. téma: Změny v legislativě a jejich dopad na neziskový sektor. Názor kandidátů na novou legislativu týkající se neziskového sektoru a na zapojení zástupců NNO při legislativním procesu Hron: K paragrafu o veřejné prospěšnosti chci dodat, že boj o to, které neziskovky mohou být prohlášeny za veřejně prospěšné se vede už deset let. Mělo se tam prosadit i velké zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek a čerpání dotací. To se podařilo neziskovkám zrušit, ale musíme stále hlídat, aby se tam nedostávaly obdobné věci stejného charakteru. Slavíková: Protože jsem dostala pozvánku na toto setkání již 11. září, tak jsem si rezervovala čas a považovala jsem za velmi důležité se s vámi potkat, protože jsem odborářka, zrovna včera to bylo 18 roků, co jsem začala pracovat profesionálně v rámci odborových svazů a ČMKOS. To říkám proto, že jako člověk pohybující se v občanském sdružení (odbory jsou občanské sdružení) je tady mnoho věcí, které trápí nás i vás. Tím vám chci jen říci, že mě toho s vámi spojuje velmi mnoho, plavu s vámi v jednom rybníce. Nejsem právnička, ale legislativu jsem si prostudovala, co se chystá, jaká je varianta, mám tady názory vytištěné z vašeho zpravodaje Svět neziskovek z loňského roku. Tato záležitost je ve vývoji, protože občanský zákoník má platit v roce 2014, takže je ještě rok lhůta na to, abychom se o připomínkách dostatečně bavili. Pokud bych se do senátu dostala, byla by možnost tyto záležitosti dostatečně vnímat, a aby se tam daly tyto záležitosti ještě upravit. Zákony se tvoří tak, že je tvoří lidé, kteří neví, co se tady děje, a my s tím potom nemůžeme pracovat. Senát je brzda, nebo místo, kde by ještě mohlo dojít k určitým legislativním úpravám. Celá léta dělám s lidmi. To neznamená, že neumím vnímat zaměstnavatele, ale myslím, že nám jde o jeden cíl aby firma prosperovala a to samé neziskovka neziskové organizace zaměstnávají v ČR obrovské množství lidí. Tzn. otázka zdrojů nejen pro ty služby, které neziskové organizace dělají (samozřejmě většina lidí to vnímá pouze z úhlu toho, jakou činnost ta organizace vykonává), ale já to vnímám také z toho, že zaměstnáváte lidi, a potřebujete peníze nejen na pořádání různých služeb, ale také na zaměstnance a na tu rovinu právní, abyste se mohli vyvíjet. Obecně můj názor k neziskovkám: do teď jsem krajskou zastupitelkou a v Brně máme jednu z nejstarších krajských tripartit, a protože jsem se opravdu na dnešek připravovala, našla jsem také možnost, že by se mi líbilo, kdyby taková asociace mohla byt včleněna do sociálního dialogu, takže byste měli prostor tyto problémy prodiskutovat. Takže to je moje vize, že by se tyto problémy těchto organizací měli byste prostor se někde vyjadřovat, připomínkovat, to si umím představit, že byste měli moznost stát se součástí tripartit na úrovni krajů i celostátní. To je můj úhel pohledu, jak bych to viděla já, další věc je, jak to vidíte vy, jaké jsou vaše požadavky ze života, abychom je potom společně nějak realizovali.

2 Co se týká Rady pro rozvoj lidsky zdrojů vznikla na základě toho, že právě krajská tripartita je jejím nositelem a tlačitelem jejího vzniku. Hron: Naše snaha stát se členem tripartity je několikaletá, v Radě pro lidské zdroje jsme zastoupeni, díky tomu jsme připravili pro kraj návrh víceletého financování v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže.. Je to výsledek našeho snažení a pokračujeme dál. Rychnovský: Jsem lékař. Mám manažerskou zkušenost řízení velké organizace. Jako náměstek primátora, měl jsem pod sebou také neprofitní sektor (kulturu, sport, památkovou péči..), byl jsem s vámi v kontaktu, známe se, vím velmi dobře, jaké trable neziskový sektor má. Snažili jsme se v té věci nějakým způsobem pomáhat neziskovému sektoru, protože bez něj si neumím vůbec představit, že by fungovaly nejrůznější služby (slepým, hluchým, sociálně potřebným, seniorům, atd.), ne všechno lze zabezpečit z úrovně kraje, města nebo státu. Byl jsem vždy jako náměstek konfrontován s tím: to jsou naše organizace (co zřizuje město Brno, těm vždycky dáme) a ty další, to jsou neziskovky, které musí žebrat o peníze, abychom jim něco dali. To považuji za špatné, protože dost často dělají neziskovky práci mnohem lépe než ty organizace zřizované městem, nebo krajem (mají svoje jisté, nemusí se snažit, aby něco dostali). Snažili jsme se v regionu pomoci alespoň tak, jako říkala paní Slavíková byli jsme iniciátory pětiletého cyklu financování, které zatím funguje, to jsme podporovali vždycky. A to by měly dělat i ostatní kraje. Na městě se to nepodařilo. Tam je to řešeno aspoň tak, že jsou dotace A a B. Ale chtěl bych taky, aby to tam bylo aspoň na těch pět let. Pokud by se mi podařilo se do senátu dostat, budu mít dveře otevřeny, protože tyto věci jsou mi blízké. Určitě je potřeba (ještě je čas, vyvíjí se legislativa a tam se dá ještě připomínkovat, jako asociace mate komisi, byla konference, z toho je výstup, ta komise funguje, to je podle mě základ, že ty organizace nejsou roztříštěny, má střechu, která za ně jedná a musí jednat s legislativci. Senát má pojistku legislativního procesu, protože ve sněmovně se bojuje, tam není konstruktivní prostředí. I na truc, dobrou věc, protože ji navrhuje opoziční poslanec, bere se to a priori spatně. Senát je od toho, aby byl klidnější. Měl by byt tvůrčí a měl tyto excesy regulovat, být naslouchající, mít čas na to, aby partneři z neziskového sektoru mohli přijít a říct: špatně je to a to a mělo by se to změnit. Hron: Popravdě jsme ani nečekali, že budete říkat, že ne. Říkal jste, že byla konference v senátu, já jsem součástí té střechy, musím se pochlubit, že jako ANNO JMK jsme velmi agilními členy té celorepublikové asociace a snažíme se to připomínkovat a sledovat. Proto tady sedíme a snažíme se i do budoucna hledat spřátelené duše, které nám budou pomáhat. 2. téma: Hron: Ta konference, o které jsme mluvili měla v závěrech důležitou věc a souvisí s druhou otázkou: Zrovnoprávnění neziskových organizací s příspěvkovými organizacemi státní správy a samosprávy Hron: Víceméně jste se už k tomu vyjádřili, protože tady zaznělo, že jsou věci, co umí neziskovky udělat lépe, nebo stejně a levněji. Vůle politických orgánů není tak velká, aby do toho sáhli a řekli si, že je třeba šetřit. Slavíková: Jenom se připojím k tomu, co bylo řečeno: to zrovnoprávnění s tím víceletým financováním. Mě jenom mrzí, když se říká, že někde to dělají lépe. To platí ve školství, zdravotnictví, sociálních službách. Proč by to měli dělat lépe, trochu mi tady chybí motivace a soutěživost. Zastavím se u sociálních služeb my jsme si myslívali kdysi, že když je něco privátní, tak jako je to lepší, ale 20 let nás poučilo, že ba naopak je to hrůza děs, placeno státem, dotováno rodiči.. A to stejně jsou ty sociální služby shodou okolností, je to tak měsíc, mluvila jsem s paní, která má starou maminku a ta je v soukromém pečovatelském zařízení a říkala, že ta péče tam je všelijaká a platí tam kdovíkolik peněz. Priorita je podle mne ta kvalita. Já si třeba myslím, že prestiž je jako sprosté slovo. Nikdo to nechce říkat.

3 Zařízení ať je zřizováno kýmkoli a dotuje se jakkoli, měla by tam být hlavně jakási kvalita, takže i když jsme se bavili o tom víceletém financovaní, že město preferuje apod., mým snem je, aby tam nebyl takový propastný rozdíl, jak ve školství, tak v sociální oblasti, a aby to prestiž nebylo sprosté slovo. Rychnovský: Je pravda, co říká kolegyně, vidím to v nemocnici. V nemocnicích, kde se platí velké peníze - stejně přicházejí odtud pacienti v hrůzostrašném stavu, po straně komfortu je o ně postaráno skvěle, ale po stránce pečovatelské to selhává. Podobně pošlou vám pacienta z domova v zimě starou babičku bez deky. Nechají ji cestovat po Brně. Vůbec se nepřemýšlí dopředu a to platí pro všechny, nejen pro státní a neziskový sektor. Pošlou do zařízení starší lidi, ti mají platit 30 Kč, nemají ani korunu, stanou se dlužníky, ani o tom neví. Je třeba časem vyvinout evaluační kritéria, která by reflektovala, jak se ta péče poskytuje. Spíše akreditační proces takový, že budou chodit neohlášené komise a kontrolovat. Jsem pro zrovnoprávnění, protože v jednom regionu udělali tendry na řízení domovu pro seniory a pustili do toho i neziskovky, takže takový případ v republice existuje. Nejde zatracovat ten státní sektor, ale myslím, že konkurence v tomto smyslu a zrovnoprávnění bude vždycky na místě a to já budu podporovat. Hron: Jde o zrovnoprávnění nejen v oblasti sociální (také kultura, děti, mládež...). Rychnovský: To je souboj v Brně, kdy neziskovky dostanou 15 milionů a příspěvkovky 500 milionů. Probíhá dialog, jak těm neziskovkám dávat více peněz, aby přežily, protože často nemají ani korunu. Hron: Jsme rádi, že váš názor je stejný, jako náš názor a snad se povede v dalších 4 letech nastartovat ten proces, který chápeme jako nezbytný. 3. téma: Přímá podpora místních iniciativ v regionu ze strany jednotlivých kandidátů Slavíková: Řekla jsem už v úvodu, že pocházím z tohoto prostředí, takže nebudu nic vymýšlet, ale chtěla bych plnit požadavky, které vzejdou z té strany místních iniciativ. Rychnovský: Budu k dispozici v centru města a budu k mání, navíc jsem zastupitel brněnský a nejspíš budu znovu kandidovat. Takže bych mohl vždycky tím pádem pomáhat i na úrovni města Brna, což můžu i teď, ale je tam velká koalice, která tomu trochu brání. Snad se to změní. Takže si myslím, že v kombinaci těchto dvou věcí bych mohl být užitečný. Zahájení diskuze z pléna: Milníková, Český svaz žen: Pro srovnání příspěvkovek a neziskovek - je možné hlídání kvality inspektory. Teď na setkání koordinační skupiny jsem zaslechla, že na financování těch inspektorů nejsou peníze. Když se to konečně podařilo prosadit, tak všechno padá. Rychnovský: Komunitní plán (nový do roku 2013). Zatím se o něm ale vůbec nemluví, není příliš živý, což mě mrzí, protože se asi šetří peníze, tak se o něm nemluví. Milínková: Už je to tam tak zaběhlé, že kdo chce, tak se k informacím dostane a účastníci si to chválí. Rychnovský: Komunitní plán měl být k tomu, jak dostaneme evropské peníze, kdybychom ho neměli, nemáme na ty finance nárok. Jsme zvykli, ze řada neziskovek z těch peněz žije. Je potřeba se teď vrátit do stejných kolejí a ty peníze nejsou. Slavíkova: Všechno začíná a končí u peněz. My jsme si zvykli čerpat ty evropské peníze a nemáme vůbec variantu, že když ty peníze přestanou z unie chodit.. Pro nás je to jediný zdroj příjmu a já si nedovedu představit, jak se některé věci budou financovat Hron: Takže politici to nevidí jako nadstavbu, ale náhradu.

4 Rychnovsky: Ano, některé věci přešly jen na financování z EU a když přestanou chodit, bude problém, jestli to ukončit, proto už teď je třeba na to myslet a až ty peníze přestanou být, aby byly rezervy. Slavíková: Jsme tady jako kandidáti do senátu a partneři na kraji, ale nevíme, co bude po 13. Protože volby jsou dvoje. Některá témata, o kterých se tady bavíme nejsou senátní, ale krajské oblasti, takže to je za těch 10 dnů taky na programu dne. Hron: Před 14 dny jsme měli setkání s kandidáty na hejtmany, kde se také kladly různé otázky a poukazovali jsme také na tyto problémy a kandidáty reflektovali naše představy a doufáme, že se to uvede v život. Pokud nejsou peníze, neziskovka je alternativa. Šolc ( ASK) : Ke kterým tématům ve kterých výborech by se chtěli angažovat? Slavíková: V sociální oblasti, i na kraji jsem byla v sociální komisi. Jenom to, v čem se celý život pohybuju. Rychnovský: Jsem zdravotník, takže bych chtěl být v zdravotním a sociálním výboru. A další sféra zajmu, stejná jakou jsem měl v rezortu na městě jako náměstek školství, kultura. Více už bych nechtěl, protože by člověk dělal všechno a nic. Jurásek, GO klub Brno: Mluvíme s kandidáty vrcholku legislativ proces. Existuje návrh: že by měl daňový poplatník možnost určit část své daně a věnovat jej určité církvi, spolku.. Objeví se to vždy jako nějaký populistický návrh, ale neprojde to. Existuje možnost, že by se to ještě otevřelo? Rychnovský: Nikdo z nás, kdo tady sedíme a odvádíme daně, nemůžeme rozhodnout, jak se daně použijí, já bych se vůbec nebránil daňové asignaci, že by bylo možno podle své vůle použít část daní na obor, který chci podpořit. Ta vůle udělat daňovou asignaci teď asi nebude lehce prosaditelná, ale té myšlence se vůbec nebráním. V Rakousku například existuje asignace na podporu církví, dokonce v případě členů církví povinná. Principiálně to podporuju, v slušné demokracii tato možnost občanovi má být dána. Přisel Patrik Doležal Pirátská strana. Hron: Asignace na úrovni celorepublikové i krajské to řešíme dlouho. Argument pro když chce někdo přispívat, přispěje do jednoho velkého balíku, který se bude nějakým způsobem rozdělovat. Druhá hezká představa, že se bude přispívat konkrétně, ale tady je strach a špatné zkušenosti (stejně jako v hazardu). Problém existuje, myslím, že zatím nemá řešení, které by bylo spravedlivé. Naše společnost na to není zdravá. Doležal: Omlouvám se, že jsem přišel později. Co se týká asignací, nedošli jsme jako piráti ke konečnému závěru, odložili jsme to, protože jsme taky usoudili, že čas nenazrál, je to hodně diskutovaná myšlenka u nás na fóru, myslíme si, že to je dobré zavést. Myslím, že asignace by neměly být příjmem státního rozpočtu, ale krajů a tam by možná patřily víc. Asi by to z malé části mohlo vyřešit právě problém přerozdělovaní. Kovařík, YMCA Brno: Proč všichni kandidáti všude zužují neziskový sektor na sociální služby? Mi to připadá trochu nefér, protože nejvíce se potýkají s problémy právě mládežnické organizace, které nemají profesionální zázemí, systém grantů je složitý. Proč neziskový sektor zužujete na segment, který je právě ještě docela životaschopný? Co uděláte v případě svého zvolení pro zbytek toho segmentu? Slavíková: Teď to zlehčím: Asi je to tím, že se blížím spíše k sociálním službám potřebným. Ale souhlasím s vámi, že to spektrum je široké a my spíš táhneme k těm sociálním službám. Mrzí mě to

5 Vím dobře, že jako matka a babička, že děti a mladí to také potřebují. Rychnovský: Jsem profesionálně deformovaný jako zdravotník. Nezužoval bych to, že bych měl klapky na očích a viděl jen sociálku, to není pravda. Ale když jsem byl na radnici, nepřicházeli skauti a pod., že by na tom byli špatně, město Brno tyto spolky štědře podporovalo. Přicházeli sportovci (kvůli krizi vypadli sponzoři) a třeba z charity. Takže jsem nevnímal obrovskou potřebu, že by přišel někdo z tělovýchovy nebo skautingu, že by potřebovali, ale nikdo nepřišel třeba z Ymky, že by potřeboval peníze. Kovařík: Tak si přečtěte grantové výzvy a podívejte se, pro koho jsou určeny. Na obci, na kraji i na celém státe je ten segment tak na okraji. Rychnovský: V kultuře je to stejné. Paní Slavíkova se loučí, odchází. Hron: Jsou dva důvody, proč jste to necítil. Máte jednoho z mála schopných úředníků na odboru školství, který pochází z neziskového sektoru a snaží se udělat pro ty organizace dětí a mládeže, co se dá, ale je to jen dobrá vůle úředníka a chybí systém. Chybí podpora budoucí generace, rozvoj kompetencí budoucí generace. Hledí se na to jako volnočasové aktivity. Ale to jsou kolotoče zadarmo a ne dlouhodobé působení na vývoj dětí a mládeže. Doležal: Systém pracuje spíše proti. Proč se mluví hlavně o sociálních službách nucené téma propagandou, stát mluví hlavně o tom, co samo řídí a nechce mluvit o tom, co neřídí. Sám jsem dlouho pracoval v mateřském centru a hodně lidi u pirátů pochází z nějakých organizací, jsme pro mladé lidi a pracujeme s mladýma lidma. Chodím na schůze brněnských občanských iniciativ apod. a byl jsem koordinátorem na jižní Moravě Vyměňte politiky. Chtěli jsme zapojit více neziskové organizace, veřejnost atd. do předvolebních informací. Financováno fórem Otakara Motejla. Projekt padl velký protiklad ze strany samospráv. Před dvěma týdny jsem byl na konferenci v Praze a tam jsme o tom mluvili a zjistili jsme, že ani na západ od nás to není o mnoho lepší, v průběhu organizování jsme přišli na to, že oproti 90. letům tady není organizace, která má celostátní pokrytí, která by byla schopna něco zařídit, zjistili jsme, ze trend začal už na západě a sem se to přenáší, všude je občanská společnost a neziskové organizace na ústupu, dostávají méně a méně peněz, snižují se granty. (např. pokud bude sál v divadle poskytnut na politické akce, budou sníženy dotace apod.) Co se týče tříleté práce Pirátů aby se prosazovaly legislativy, které jsou lobbystický protlačený nějakou skupinou a jdou proti společnosti. Je třeba se bránit tomuto tlaku ze strany státních organizací. Rychnovský: Souhlasím s tím, že je třeba čelit lobbystickým tendencím. /Např. povinnost mít na domě cedulku o tom, jak je zateplen příklad toho, jak je prosazen zákon, aby z toho nějaká skupina mohla profitovat/. Hron: Ty tlaky cítíme taky, v některých případech je to až hmatatelné, říkáme si, že je to neznalostí politiků o prostředí neziskovém, strachu úředníků a tom, co by mohlo přijít, kdyby byly ty návrhy přijaty a řada aktivit by se mohla dělat levněji a počet úředníků by se mohl snížit atd. Jsou různé cesty jak s tím bojovat, vy jako piráti máte taktiku, my asociace máme trochu jinou, ale máme stejný cíl. Například zrovnoprávnění příspěvkovek s neziskovkami. Musím se zastat některých politiků a menší části úředníků, kteří mají to lidské cítění, spolupracují, nemůžeme házet všechny do jednoho pytle, ale v rámci systému. Ryšavá, Sokol : Připravuje se nový legislativní zákon tykající se tělovýchovy a sportu, nemluví se tom veřejně ani u nás na ustředí, ale měla by se vrátit debata zastřešená tělovýchova pod olympijský výbor, takže zase se předpokládá, že to padne na ČSTV, ale to už jsme zažili a víme, co to bylo. My už jsme jednali minulý týden - naši představou by bylo, že OV ať si vezme pod sebe reprezentaci státu, ale sport pro všechny by měl být financován z krajů, ne přes další organizaci.

6 Rychnovský: Souhlasím, to přežilo ještě z komunismu. Ten model, aby to šlo přes kraj je podstatně logičtější, protože kraj samosprávy mají vetší přehled o tom, co se v kraji děje. Protože jinak tam jsou lobbismy a přesměrovává se to podle známostí. Určitě nelze sloučit profesionální sport s tím zájmovým a širokým jako jsou sokol, orel.. Určitě to má logiku. Doležal: Už jsem to říkal, když jsem mluvil o těch asignacích, o tom by měly rozhodovat hlavně kraje. To je celá pirátská myšlenka, že by se melo rozdělovat na co nejnižších místech. Rád bych viděl v rozpočtu kraje participativní složku, že by si neziskovky mohly samy navrhovat, kam by ty peníze šly. Dlouho jsem byl občanským aktivistou a doufal jsem, ze formou petic a pod dospějeme k lepší občanské společnosti, ale po čase jsem zjistil, ze opak je pravdou a tlak je nutný vetší. (Město Martin využívat participativní složky v rozpočtu) Nebo bychom mohli začít alespoň pres rozklikávací rozpočet, to se dá udělat velice rychle. Rychnovský: Budu mít v rozpočtu část, řeknu, milý neziskový sektore, tady máš částku a rozděl si ji, jak uznáš za vhodné. Bylo by to tak spravedlivější, ale mám zkušenost, že jsem měl na starosti neprofitní část rozpočtu a když jsem chtěl navrhnout rozděleni tak, jak jsem se o tom bavil se zástupci toho rozpočtu, ale nefungovalo to, protože jsem musel jít za primátorem, ten se nejprve zamyslel, jestli se mu to politicky zamlouvá, když ne, shodil to ze stolu. Jako náměstek jsem nikdy nemohl dát pokyn k tomu, aby se něco profinancovalo podle toho, jak jsem se domlouval s těmi, co tam fungují. Takže je to problém, domluvit se s někým z vás (charita postavila křídlo pro lidi s Alzheimerem, potřebovali ještě milion na dofinancování, já musel jít za primátorem, ten řekl, ne, charita jsou zloději, nic jim nebudeme dávat). Takže jde vyjednávat jen v případě, dobře, vy nám nedáte milion, my vám nezvedneme pro něco ruku, to ale dnes v případě velké koalice nelze. Takže je to těžké, když se to někomu politicky nehodí do krámu, tak vám to nevezme, i když je to třeba obecně prospěšné. Nedělám si v iluzi že v senátu to velmi jiné, ale věřme, že to tam snad bude lepší. Hron: U víceletého financování v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže na krajské úrovni se nám povedlo takto mezi různými neziskovkami dohodnout a umělo by se to udělat. Došlo ke konsenzu většinový a uměli bychom podle toho našeho modelu fungovat. Úspěch to bude v okamžiku, kdy to schválí Rada, my jsme to odevzdali a teď se o tom bude jednat. Zatím je ale názor pro, tak uvidíme, jak to dopadne. Pan Jaromír Hron ukončuje diskuzi.

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Fiala: Na velká vědecká centra peníze najít musíme

Fiala: Na velká vědecká centra peníze najít musíme Aktuálně, 06.07.2012 Fiala: Na velká vědecká centra peníze najít musíme [aktualne.cz; 05/07/2012; Jakub Novák ; Zaradenie: Domácí] Komentáře: Praha - Vybudovat a nechat padnout velká výzkumná centra by

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 Přeji krásný den Vám všem, kteří si mrazivou zimu užíváte, i těm, kteří se už nemůžete dočkat jara. Ale: neziskovky nikdy nespí, ani v zimě, proto Vám posílám další dávku informací

Více

sportu krajem Vysočina

sportu krajem Vysočina podpora sportu krajem Vysočina Úvod, vymezení pojmů, cíl Vývoj financování sportu ze strany kraje Vysočina Pozitiva, negativa, co chybí a návrhy řešení Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8.

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE - Informace o akcích, projektech a dalších aktivitách sdružení získávám prostřednictvím:

INFORMAČNÍ ZDROJE - Informace o akcích, projektech a dalších aktivitách sdružení získávám prostřednictvím: INFORMAČNÍ ZDROJE - Informace o akcích, projektech a dalších aktivitách sdružení získávám prostřednictvím: 8 7 6 5 4 2 zpravodaj Mozaika web pionyr.cz horké novinky krajský zpravodaj informace sdělované

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období Z Á P I S ze 21 schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala ve dnech 12. - 13. dubna při konferenci ISSS

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Svobodná reformovaná Sama nemohla mít majetek, zprvu totiž neměla uznání

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program: ZÁPIS mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. 2. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Marek Hájek Zmocněnec předsedy ČOV pro regiony a místopředseda ČSTV pro TJ/SK. SPORT V REGIONECH KRAJE a oblasti

Marek Hájek Zmocněnec předsedy ČOV pro regiony a místopředseda ČSTV pro TJ/SK. SPORT V REGIONECH KRAJE a oblasti SEMINÁŘ STAROSTŮ SPORT Transformace českého sportu Integrace českého sportu pod ČOV Financování sportu v ČR Změna zdanění hazardu od 1.1.2012 Údržba a provoz sportovních zařízení Anketa Nejúspěšnější sportovec

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Paní primátorka zahájila 7. mimořádnou

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Veřejná prospěšnost Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Seminář trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie Snaha o

Více

mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova)

mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova) mluviti, mlčeti (uvažování nad argumentací ke svobodě slova) (Maminka se zvedá z lavičky a míří k pískovišti. Čas jít domů. Ale dítě vůbec nechápe, proč je zrovna teď ta pravá chvíle jít domů a proč by

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 12. 11. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb

Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb Datum a čas konání: pondělí 4.10.2010 od 17 hodin Místo konání: SVP Help me, Bořetická 2, Brno Kandidáti na senátory : Mgr. Václav Božek ČSSD Ing.

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Jeho dopady do sportovního prostředí únor 2014 Platí od 1. 1. 2014 Ruší zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů NOZ nově upravuje činnost občanských sdružení Automaticky mění formu na SPOLEK Z organizačních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 10. 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 10. 1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 10. 1. 2008 Termín konání: 10. 1. 2008 od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech, Dlouhá 12, Stará Role Přítomni: Organizace AB AKCIMA, s. r. o. AB

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz)

Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe. Pavel Cvrček (Mozilla.cz) Jak bych to v Mozille (ne)dělal lépe Pavel Cvrček (Mozilla.cz) OpenAlt, Brno, 1. listopad 2014 Tady někde to začalo... Jak jsem o projekt zavadil Byl to vlastně trochu omyl. Rok 2002 a já chtěl jen nahlásit

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více