Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog pobytových služeb z hlediska klientů"

Transkript

1 Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval: Rytmus, o. s. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Kurz kvalita sociálních služeb Východiska Hodnocením kvality myslíme provedení vlastního hodnocení hodnotiteli s potížemi v učení podle konkrétní metodiky a s užitím vytvořeného dotazníku, při dobrovolném poskytnutí prostoru a času personálu hodnoceného poskytovatele. Dobrovolné jsou proto, že provádění hodnocení osobami s potížemi v učení nemá oporu v žádném zákoně ani jiné platné legislativní normě a poskytovatel na hodnocení přistoupil po vzájemné dohodě. Na základě výsledků nebylo a ani není možné vymáhat na zařízeních sociálních služeb žádné změny nebo opatření. Záviselo zcela na poskytovateli, jestli některé z námětů, která jim hodnocení přineslo, budou chtít pro rozvoj kvality služby použít. Cíl a smysl klientského auditu Cílem této aktivity je umožnit uživatelům služeb podílet se na jejich hodnocení a přispět ke zkvalitňování služeb. Jakkoli se standardy snaží hodnotit kvalitu služby ve smyslu naplňování práv jejích uživatelů a míry jejich zapojování do běžného života, představují inspekce služeb pohled vnější a odborný. Naproti tomu hodnocení realizované samotnými osobami s potížemi v učení dává nové možnosti oběma stranám. Straně hodnocené, tj. poskytovatelům sociálních služeb i straně, která hodnocení provádí. Té první přináší: - pohled z druhé strany na poskytování kvalitních služeb - alternativní hodnocení samotnými potenciálními uživateli služby - naplnění kritéria c) standardu 15: Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby zaměstnance a další právnické a fyzické osoby - ověření existence a srozumitelnosti materiálů, které o konkrétní službě informují, a objasňují principy jejího poskytování Lidem s potížemi v učení umožňuje hodnocení vyjádřit názor na současné fungování sociální služby a snad, do jisté míry, možnost podílet se na jejím případném proměnění na službu, která více odpovídá potřebám cílové skupiny. Vzhledem ke způsobu zpracování dotazníku, který hodnotitelé používají k vedení rozhovoru s uživateli služby, je předpoklad, že se přiblíží ke způsobu chápání, a možnostem vyjadřování cílové skupiny. 2

3 Popis přípravy - obsah jednotlivých setkání v kurzu Účastníci kurzu se seznámí např. s těmito tématy: K čemu jsou potřeba sociální služby Jak by měl vypadat pracovník v sociálních službách Co je pro mě důležité? 1. z mého pohledu, 2. z pohledu lidí kolem mě - cvičení. Rozdělení sociálních služeb, seznámení s některými typy sociálních služeb co to je, jak vypadá domov služby v oblasti bydlení srovnání denního programu obyvatele domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) s programem vrstevníka v běžném životě společné hledání otázek na zjišťování spokojenosti s kvalitou bydlení proč jsou někteří lidé v ústavech? jak mluvit o klientech obyvatelích ústavů?, hledání vhodného označení práce s dotazníkem nácvik vedení rozhovoru 1. setkání Seznámení účastníků: Pavel - bydlí s kamarádem v Sokolově v chráněném bydlení Viktor - bydlí v DOZP SOKOLÍK v Sokolově, bude se brzy stěhovat do bytu Vojta - bydlí v chráněném bytě v Sokolově Pavel - bydlí v chráněném bydlení a pracuje v chráněné dílně Jára - bydlí sám v chráněném bydlení a chodí na dvě hodiny do dílny Šárka - bydlí s kamarádkou a přítelem v Lubech Jitka - bydlí v chráněném bydlení Pavel - bydlí v chráněném bydlení (dále jen CHB) Pravidla - vykání plus křestní jméno - kdokoli může říct, že potřebuje zpomalit - neskáčeme si do řeči - neposmíváme se navzájem 3

4 - přestávky, občerstvení Program kurzu návštěvy ústavů, abychom věděli, jak tam ty lidí žijí 6 setkání cca 2-3 hodiny příprava na hodnocení (co jsou sociální služby, proč je někteří lidí potřebují, jak mají vypadat pracovníci v sociálních službách,...) Sociální služba Co to je? Kdo ji využívá a proč? V čem má pomáhat? Příklady: domovy důchodců, ústavy (domovy pro osoby se zdravotním postižením), dětské domovy, pečovatelská služba, psychiatrická léčebna, osobní asistence... - pomáhají těm, kteří nemohou sami bydlet nebo nemají kde bydlet - lidem, kteří jsou postižení, na vozíku, hodně staří - těm, kdo se neumí postarat sami o sebe, nemůžou se zorientovat - někteří lidé se o sebe postarají sami - některým pomáhají členové rodiny, přátelé, sousedi soukromá věc (dělají to zadarmo) x zaměstnání (placená práce) Člověk je doma a někdo tam dochází pomáhat. Člověk odejde do pobytové služby (bydlí v nějakém zařízení). Jak by měl vypadat, co by měl umět a jak by se měl chovat pracovník v soc. službách? první skupina: - smysl pro humor - brát klienta, jaký je - slušné chování - umět (pomáhat) vařit - aby se vcítil do role postiženého člověka - neměnit často názor, držet slovo, dodržovat pravidla - neříkat těm, kteří to vědí, co mají dělat - jenom připomenout druhá skupina: - umět pracovat v kolektivu, umět se domluvit - chovat se slušně 4

5 - být důvěryhodný, spolehlivý - být ochotný, milý, vstřícný,... - dodržovat mlčenlivost - měnit zaměstnání jen v nutných případech - umět se přizpůsobit, vcítit se - kromě pracovních povinností udělat něco na víc (soucit, lidský zájem) 2. setkání 1) diskuse o pojmu mentální postižení - něco s mozkem, nějaká porucha - když je někdo pomalejší, nemusí být hned postižený - nevím, co to přesně znamená - nepřipadám si jako mentálně postižený lidé s mentálním postižením - není úplně jasné, co to znamená - je to trochu neuctivé lidé s potížemi v učení - těžko a pomalu se učí nově věci S čím potřebují pomoci? čtení, vaření, nakupování, hospodaření s penězi, péče o domácnost, jednání na úřadech, porozumět psanému textu, vyjádřit svůj názor,... 2) cvičení- 1. skupina Co je pro mě důležité? (podle mého názoru) brát léky nepít alkohol málo pracovat mít peníze platit nájem koukat na seriály chodit mezi lidi brát léky jíst ovoce, zeleninu, jogurty... cvičit a chodit ven (podle ostatních lidí) nepít pivo naučit se vařit a prát uklízet si po sobě nebrat drogy nekouřit nehádat se s lidmi 5

6 hygiena televize a internet mít práci sportovat, běhat, jezdit na kole zdravá výživa relaxace, jóga mít společnost, nebýt sám doma mít zázemí, mít se na koho obrátit pravidelně brát léky mít peníze dobře se vyspat mít svůj klid nebýt líný vezmi si na sebe tohle, v tom ti bude líp skupina Co je pro mě důležité? (podle mého názoru) zůstat bydlet v chráněném bydlení mít možnost chodit na kuželky bydlet sama v bytě mít soukromí aby mi nesahali na moje věci aby mi nezvonili na zvonek že můžu bydlet s Renatou abych měla šanci být víc samostatná pracovat, mít možnost pracovat abych mohl dělat věci sám mít přítele chodit sám ven (podle ostatních lidí) abych se naučila vařit abych kupovala levné věci hlídat si hospodaření s penězi chodit s doprovodem 3. setkání Opakování: Co je naším úkolem? - hodnocení kvality služeb 6

7 co je sociální služba: - ústav, chráněné bydlení, stacionář, asistence - pro lidi, kteří jsou odkázaní na pomoc jiných jak se dělá hodnocení: - vyptávat se lidí, kteří tam žijí a kteří tam pracují - prohlídnout si to tam všechno co je kvalita: - když to dobře funguje - klienti jsou spokojení Diskuse Jací lidé žijí v ústavech, jak se tam dostanou? - ti, kteří jsou odkázáni na něčí pomoc Proč rodiče dávají děti do ústavu? - nemohou nebo nechtějí se starat, někdo jim to poradí,... Co by jim pomohlo to zvládnout? - informace, co dítě potřebuje, rady, jak o něj pečovat, občas pomoc s péčí,... Cvičení Jak žije dítě v rodině? chodí do školy, rodiče jim pomáhají hrají si navštěvují kamarády koukají na televizi, poslouchají muzik chodí k babičce, k tetě,... jezdí na tábor chodí na kroužky - baví se, poznávají nové věci a lidi, připravují se na budoucí práci v domově / v ústavu? aby byly v bezpečí, někdo na ně dával pozor aby jim neubližoval aby měly někoho, kdo jim poradí aby si mohly hrát aby chodily do školy, do nejbližšího města, aby je někdo doprovodil aby měly k dispozici něco, co jim pomůže komunikovat, pokud nemluví (tabulka,...) aby dostaly pomůcky, které potřebují (vozík, brýle,...) 7

8 Domov Kde všude mohou lidi bydlet? penzion, dům, domov s pečovatelskou službou, domov důchodců, stan pro bezdomovce, léčebna, nádraží, park,... Jak vypadá domov, co tam potřebuju mít? věci, které potřebuju (léky, kapky,...) a mám rád (svojí deku, polštář, na který jsem zvyklý,...), můžu si tam uvařit a vyprat, pevné zázemí, někdo tam na mě čeká, můžu tam mít zvíře, mám věci na svém místě, svůj klid, vlastní tempo, soukromí,... Platí doma pravidla? A jaká? Dětem dávají pravidla rodiče, dospělí si domlouvají sami, ale taky je pak musejí dodržovat. pravidla: bydlení s podporou vlastní byt - člověk se musí o něj starat, udržovat ho, platit nájem, rozvrhnout si peníze,... asistence - je k dispozici podle domluvy, plánuje se, co a kdy se bude dělat chráněné bydlení ústav/domov byt patří nějaké organizaci - musí se pomáhat podle rozpisu prací (úklid apod.), dodržovat noční klid, hlásit vycházky, nesmí se moc pít a kouřit pravidla určuje zařízení (domácí řád), chodit včas na jídlo podle rozpisu, účastnit se společných setkání a omlouvat se za neúčast, hlásit odchod a příchod 4. setkání příprava na hodnocení v zařízeních hodnocení bude mít 2 součásti: - rozhovory s lidmi, kteří tam žijí / zjišťování spokojenosti - prohlídka zařízení / popis prostředí 8

9 práce s dotazníkem: seznámení s dotazníkem a způsobem jeho použití v rozhovoru diskuse nad jeho obsahem, porozumění jednotlivých otázkám (co se snažíme zjistit?) a případně úprava některých formulací cvičení / popis prostředí 1. skupina 2. skupina vymalováno na růžovo na podlaze lino malá kopírka, počítač nástěnka kytky, ozdoby na okně mikrovlnka, lednice, skříňka na hrnky obrázek, kalendář, hodiny nástěnka police na dokumenty věšák světlá místnost, teplo záchod zamykatelný, čistý působí to dobře nejspíš je to pracovna naproti dveřím dvě okna a vpravo jedno, na oknech trochu šmouhy police a stolek, hrnky a konvice, myčka umývadlo a odpadkový koš velký stůl uprostřed a židle kolem, o stěnu opřené další skládací židle gauč psací stůl, počítač topení věšák a na něm oblečení kytky, obrázky magnetická tabule a nástěnka šířka asi pět, délka asi devět útulná, klidná místnost, asi zasedací, na setkávání Popis přípravy na vlastní hodnocení v DOZP nebo CHB 5. a 6. setkání Návštěva v DOZP v Lubech (první den stáž) - setkání se sociální pracovnicí - prohlídka zařízení - diskuse s uživatelkami služby zkušenosti z návštěvy (druhý den) - předání informací kolegům, kteří se nezúčastnili - porovnání názoru s těmi, kdo zařízení znají z vlastní zkušenosti 9

10 - společné zhodnocení Dvě budovy, v té spodní jsou méně postižení a v té horní víc, přechází se mezi nimi venkem. První budova je tam ředitelna a bydlí tam asi 8 lidí, pokoje po dvou, vstupní dveře jsou prosklené, všechny mají svůj záchod, pračku někdo má a někdo ne, pokoje jsou poměrně malé, každý tam má postel, noční stolek a skříň, chodba je úzká a ještě je podél police na knihy, společná kuchyňka, do větší společné koupelny se sprchy se jde přes společenskou místnost, ve které stál sušák na prádlo, není tam koberec, je tam stolek s počítačem, ale je pro pracovníky, bydlení je tu drahé (9 tisíc měsíčně). Druhá budova má schody i výtah, hodně tmavá chodba, světlejší pokoje (uživatelé bydlí v patře), maličko větší, ale na každém 2-3 lidi, podobně vybavené jako v první budově, ale společná koupelna a záchod pro celé patro, dole kancelář sociální pracovnice a sesterna, kuchyň a společná jídelna, v suterénu prádelna a sušárna. - mají sice dvě auta, ale je to daleko od města - 6 km do nejbližšího obchodu, hospody hodina a půl chůze jedna cesta, dojít si na kávu znamená půldenní výlet - budova je kopečku, je tam spousta sněhu jak to zvládne starý člověk nebo paní na vozíku? Chtěl/a bych tam bydlet? Ne, je to daleko. Ne z mnoha důvodů. Ne, mám to ve svém bytě lepší. 7. setkání shrnutí zkušeností z minulé návštěvy v zařízení rekapitulace účelu hodnocení porovnání, jaké je to doma a jaké v ústavu zpráva vedení, jak se nám tam líbilo, a návrhy, pokud chtějí něco zlepšit snažit se zvýšit kvalitu života jiným lidem pomáháme sami sobě vážit si toho, co máme nácvik rozhovoru: pozdravit představit se 10

11 vysvětlit stručně, proč tady jsme pak teprve dávat otázky Co nás zajímá v bytě: - okolí domu, vnitřek (chodby, společné prostory), byt vybavení, dostupnost (třeba sprcha, vana) - používání spotřebičů, pravidla pro bezpečné zacházení s nimi - údržba bytu, úklid, drobné opravy - soužití se spolubydlícím, soukromí, pravidla - hospodaření s penězi, platby související s užíváním bytu Co chceme vědět o způsobu života: Kdo plánuje denní program a podle čeho? Liší se všední, pracovní den a víkend, jak? Co děláte? Škola, práce, kurzy, volný čas jak se vám to líbí, jak často tam chodíte, na jak dlouho, Vedení domácnosti nákup, vaření, úklid, praní, Vyřizování na úřadech, návštěvy u lékaře chodíte všude sami, potřebujete doprovod, kdo s vámi chodí? 8. setkání Práce s dotazníkem: - význam jednotlivých otázek - návrhy na změny, úpravy formulací, apod. Popis přípravy na vlastní hodnocení v DOZP nebo CHB Jednotlivá vytipovaná zařízení byla oslovena dopisem a následně telefonicky. Vytipování proběhlo v poslední přípravě na audity. Auditoři projevili zájem se do těchto zařízení podívat. Dopis oslovoval zařízení s možností klientského auditu. Obsahem dopisu byla možnost využití zpětné vazby na poskytování služeb z pohledu osob s potížemi v učení. Na dopis nereagoval nikdo z oslovených zařízení. Po telefonickém kontaktu projevili zájem o audit ředitelé DOZP PATA v Hazlově a DOZP Pramen v Mnichově, ředitelka CHB v Sokolově, vedoucí Agentury 11

12 pro chráněné bydlení Dolmen, o. p. s. Domluvily se termíny, kdy naši auditoři navštíví jednotlivá zařízení. DOZP v Mariánské a DOZP v Radošově po telefonickém i osobním kontaktu audity odmítly. Následně se zajímal zřizovatel DOZP KÚ KK, jaký je zájem o klientské audity ze strany DOZP. Po této intervenci byly domluveny zbylé audity v DOZP. Harmonogram auditů měl na sestavení dva základní požadavky: - časovou možnost auditorů - časovou možnost zařízení určené lidi, kteří budou k dispozici Výběr auditorů Vytipování auditorů probíhalo po celou dobu kurzu, zejména v posledních lekcích. Požadavky na auditora: - komunikativní (schopnost reagovat na neporozumění kladené otázky) - pozorovací dovednost (schopnost popsat prostředí, pocity) - zvládání rizikových situací (např. odmítnutí rozhovoru ze strany respondenta..) - chuť pracovat Zpětné vazby auditorů z kurzu a vlastních auditů. Co jsme se naučili Někteří lidé jsou na tom hůř, mělo by se mim pomoc. S dospělými se zachází jako s dětmi. Otrkal jsem se, osmělil jsem se. Poznal jsem jiný svět. Malé vedení k aktivitě. Poznal jsem nové lidi. Těžké bylo udržet čas + vrátit se k otázce. Co jsme zkusili Ptát se lidí na otázky. Mluvit o sobě před cizími. Zjednodušit lidem otázky. Pomoc si při práci. Dělat úplně něco nového. Co nám dělalo radost Udělali jsme někomu pěkný den, vytrhli ze stereotypu. Osobně jsme se jim věnovali. Srdečná atmosféra lidí, kterých jsme se ptali. Že partneři mohli žít spolu. Co nám dělá starost Lidi žijí v podmínkách, které si nezaslouží. Nekomunikují s nimi, málo sociálních kontaktů. Rodina se nenahradí. Jestli výsledek bude mít nějakou váhu (jestli si toho někdo všimne). Plán Za rok/dva znovu zkontrolovat. Prezentace musí být kvalitní. Pozvat náměstka ministra, pana Čermáka, paní Správkovou a lidi, co pro to můžou něco udělat. Tisk a média. 12

13 Překvapení z nezaujatého pohledu. Důležitý úhel pohledu. Bavilo mě to. Že nám udělali čaj. Že auditoři do toho šli profesionálně a s chutí. Že lidi mohou mít v bytě svoje věci a zvířata. Že jsou odříznutí od města bez dopravy. Že nemají zajištěné další vzdělávání. Paní sama v pokoji celý den. Pořad Klíč. Že jsou lidi, kteří dokážou pomoc jinému člověku, cítil jsem při auditu oporu, nebyl jsem na to sám. Pracovníci se nesnaží lidem pomoc přišlo mi to tak, nebyla opora a zájem. Postřehy auditorů Všude je užita přímá řeč. Jaroslav Jiřina - Život mám teoreticky normální. - Poučil jsem se, vždycky jsem si říkal, že jsem na tom nejhůř, ale mám milující rodinu a ta mi pomůže. - Mám tak nějak normální život. - Lidi okolo mě se nám snaží pomoc. - Existuje skupina lidí, kteří jsou na tom hůř. - Co když s tím nic neudělají? Někteří lidé změnu nechtějí (třeba ředitelé DOZP)musí to chtít zlepšit, aby je to chytlo za srdce. - Zaslouží si, aby ten život mohli mít normální, i když jsou na tom hůř. Já mám milující rodinu, která se o mě stará, doktora, který mi dá prášky a ty mi pomůžou a díky nim se pak cítím líp a můžu žít normální život. - S dospělými se zachází jako s dětmi ( 50-ti letá má hračky, měla by mít rozumný věci na úrovni ) - Nechovají se k lidem na úrovni věku. 13

14 Aleš Pavel - Starají se o ně a nevedou je k aktivitě no, ale jak kde. Úplně odříznutý od světa. Kino, všechno se jim koupí a nikam se nedostanou. - Víc jsem se odvážil. - Mám větší sebedůvěru. - Víc si věřím. - Já jsem na tom dobře, jsou lidi na tom daleko hůř, oni mají jenom tety a ošetřovatelky a znají lidi jenom, co se střídají. - Můžu pomáhat těmto lidem, nemusím z toho mít strach. - Získal jsem víc zkušeností. - Poznal jsem jiný svět. Příloha: DOTAZNÍK Vybírali jste si tohle místo sami? Jak se vám tady v zařízení líbí? Ano Ne Kdo vám ho vybral? Líbí se vám tady? Líbí se vám pokoj, v kterém tu bydlíte? Co se vám zde líbí? Máte ve svém pokoji dost místa? Chybí vám zde naopak něco? Je u vás v pokoji něco vašeho? Co například? Můžete si zamknout svoje důležité věci, kdyby jste chtěli? Můžete si zamknout svůj pokoj? Umíte zacházet s klíčem? 1. Ano 2. Ne kdo vám s tím pomáhá? 14

15 Máte dost soukromí při oblékání? Můžete se zamknout v koupelně? A na záchodě? Když chcete být sám, máte nějaké oblíbené místo? Jaké místo to je? Bydlíte sám? Ano Ne o o Mohl jste si vybrat spolubydlícího? Rozumíte si spolu dobře? o o o Jíte všichni ve stejnou dobu? Jak se na pokoji domluvíte, co budete dělat? Rušíte se, když chce každý dělat něco jiného? Když byste se neshodli se svým spolubydlícím, můžete se přestěhovat se na jiný pokoj? Můžete jíst něco jiného, když vám jídlo nechutná? Co třeba? Smíte si vzít jídlo na pokoj? Máte u sebe své peníze? A své doklady? Kdy ráno vstáváte? Můžete spát, jak dlouho chcete? Liší se program v sobotu a neděli od pracovních dnů? Co děláte celý den? Jak například? Co vás baví dělat? Můžete si vybrat, co budete chtít dělat? (ve 15

16 volném čase) Kdo plánuje společný program? Pomůže vám někdo dělat, co vás baví? Kdo? Můžete se něco nového dozvídat nebo učit? Naučili jste se v poslední době něco nového? Co třeba? Můžete do svého pokoje přijít kdykoli chcete? Kdo rozhoduje, co budete jíst? Můžete si sám připravit čaj nebo kávu, když máte chuť? Kouříte? Je zde nějaké místo, kde se smí kouřit? Můžete jít sami ven mimo zařízení? Ano Ne - Doprovodí vás někdo do města, kdybyste chtěli? (sám nebo se skupinou) Musí jít spát večer všichni ve stejnou dobu? Chodíte do práce, do školy nebo do nějakého kurzu? Ne - Chtěli byste někam chodit? Kam třeba? Ano o o o o o Do jaké? Jak často tam chodíte? Baví vás to? Kdo vám pomáhal to najít? Je to mimo za řízení? Ano - Máte dobré vztahy ke svým kolegyním/kolegům? Jak s nimi vycházíte? Povídáte si s nimi? Ne Je zde něco, co chcete dělat a nemůžete? 16

17 Jak vycházíte s ostatními lidmi? Znáte někoho mimo zařízení? 1. Ne 2. Ano - Vídáte se někdy? Navštěvuje vás někdo v zařízení? 3. Ne 4. Ano - Může vás navštívit na pokoji? Máte nějakého chlapce / nějakou dívku? 5. Ne 6. Ano - Můžete s ním být někdy o samotě? Jak si tu v zařízení rozumíte s ostatními? Máte zde nějaké kamarády? Jak vám pracovníci říkají? 1. Vykají vám? 2. Vyhovuje vám to? Jak vy říkáte personálu? Vykáte jim? Zeptá se vás někdo, jak se máte nebo jak se vám daří? - Kdo? Kdo vám pomůže nebo poradí, když něco potřebujete? Máte někoho ze zaměstnanců, komu důvěřujete? Můžete si s ní promluvit, když vás něco trápí? Má na vás čas? Když se třeba hádáte, přijde vás někdo uklidnit? Víte o tom, že se můžete stěžovat, když byste chtěli? Stěžoval jste si někdy? (třeba na spolubydlícího nebo na někoho z pracovníků?) Ne Ano - Řekl jste to, nebo napsal někomu? 17

18 Změnilo se potom něco? Co a jak se zlepšilo? Mluvil s vámi někdo o tom, co se může a nemůže dělat tady v zařízení? Rozuměli jste tomu? Rozumíte dobře psaným textům? (Přečtete si sám například pravidla nebo řády?) Vysvětlí vám někdo věci, kterým nerozumíte? Zajímá se někdo o vaše problémy? Ne Ano - Kdo? Prezentace auditů záznam z přípravy vlastní prezentace 1. Plán kulatého stolu (návrhy, struktura.) - Kulatý stůl cca 2 hodiny - Úvod proč vznikl projekt.. Pavla cca 10 min. - Představení kurzu - co jsme se naučili. Pavel cca 15 min. (s přípravou pomůže Šárka) - Vstup Aleše a Jiřiny jaké mají zkušenosti s audity - Představení auditů jak probíhaly, kde jsme byli - Jaroslav cca 15 min. (s přípravou pomůže Lenka) - Diskuse cca 30 min. - Před kulatým stolem budou zaslány záznamy z auditů pozvaným - Na pozvánku chceme dát výrok z auditů proč přijít na kulatý stůl 18

19 Vlastní prezentace Pavel prezentoval průběh kurzu podporovatel Šárka 19

20 Jaroslav prezentoval průběh auditů - podporovatel Lenka 20

21 Mgr. Pavla Baxová, ředitelka o.s. Rytmus 21

22 Doporučení proč audity dál dělat: Přínos pro poskytovatele Pohled z druhé strany. Alternativní hodnocení samotnými potenciálními uživateli služby. Naplnění kritéria c) standardu 15 - zapojování dalších právnických a fyzických osob. Ověření existence a srozumitelnosti materiálů pro uživatele služby. Přínos pro lidi s potížemi v učení Umožnění vyjádřit názor na fungování sociální služby. Možnost podílet se na případné proměně na službu, která více odpovídá potřebám cílové skupiny. Naučit se něco nového. 22

23 Popisy zařízení z pohledu auditorů - KATALOG (následují doslovné citace tazatelů všude užita přímá řeč) DOZP v Mariánské Popis prostředí - postřehy auditorů Maj tu kino, mají tu zavřeno, na to, že je úterý. Chtěla jsem si koupit něco domů (kantýna), mají krátkou pracovní dobu. Člověk, když přijede na návštěvu, chtěla jsem si koupit na cestu domů. Jinou možnost nemají. Zkrácenou pracovní dobu. Mají tu jenom tu kavárnu, kde jsme měli kafe a nevím, jestli nebude zavírat. Když už by jim to měli nahrazovat tak by měli mít nějakou jinou pracovní dobu. Jídelna dobrý, byli jsme v jídelně pro personál. Asi není v normální jídelně tolik místa, aby si mohli sednout s ostatníma. Když si nesou ty tácky. I jídelna klientů byla pěkná. Na oddělení mají malé kuchyňky, ale asi tam nejedí a chodí dolů do jídelny, protože tam nebyl stůl, jenom linka. Prý tam vaří jenom v sobotu a v neděli. I z vily chodí do jídelny, ale někdy si tam vaří, říkali. Ztratili jsme se, barvičky na chodbě jsme nestíhali. Třeba by se dalo, ale mělo by to být popsaný. Je to blbě vidět. Pro nové lidi hodně nepřehledný. Aspoň na každý chodbě to mít napsaný. Nebydlel bych tady, je tady daleko a zima. Přijde mi to spíš jako rekreační středisko, jako na dovolenou fajn chatová oblast jste tady a jste uzavřený tady, jet sem na dovolenou, pak si po svých odjet a zase se večer vrátit. Tady by se dobře stanovalo, udělat si tady piknik, tak si přijet, když chci třeba rekreační pension. Jsem si říkala, jestli se tu neučí na jeptišky a novice a pak je někam uzavřou, aby sloužili bohu. Chlapa jsme viděli 1 x pacienta jinak jenom personál chlapa. Pokoje jsou fakt dobře zařízený. Jinak nevím. Zatím jsem viděl nejlepší pokoje. Je velký rozdíl mezi Patou tady uklizeno. Hodně se mi tady líbí výzdoby, mají tu i zvířata, aspoň se o něco starají. Hodně fotek a motýli se mi líbí. CHB Dolmen, o. p. s. Popis prostředí - postřehy auditorů Jirka bydlí v paneláku v domě s pečovatelskou službou. Bydlí v 5.patře se spolubydlícím jezevčíkem, Matýskem, jezdí tam výtah, dole je bzučák s mluvítkem. Byt není tak velký 1+1, pro jednoho tak akorát, předsíň, společná koupelna se záchodem, nejsem si jistá - ty dveře na záchod, chybí tam nějaká clona, přijde mi to divný, kdyby chtěl asistent na WC, co když bychom se tam potkali? A hned je vidět záchod, když jsou otevřené dveře a přijde se do bytu - alespoň zástěnu, když to nejde mít zvlášť záchod. 23

24 Malá světlá ložnice, kuchyň s gaučem, stůl, linka a pračku má taky v kuchyni. U topení, kde byl diář, byl na parapetu dost nepořádek, ale asi to tam jinak nejde, chystá se malovat Pak tam měl počítač. Pokoj, pěkně uklizeno spí se psem, nebyl cítit pes ani cigarety, kouká tam na televizi. I v kuchyni čistá podlaha je vidět psa měl slušně vychovaného. Klid. Je takový samotář, stydlivý, moc nechce o sobě mluvit, i když říkal, že mu to nevadí. Nepředstavil asistenta, jen sebe, to už jsme se museli sami představit. Je spokojený s tím, co má, asistenti, rodina a jak si žije, mu to vyhovuje, nevyhledává další lidi, víc nehledá, že prostě víc nepotřebuje Stydí se říct, že něco neumí kdybychom mu to nevysvětlili, tak nám to ani neřekne, že má nějaký problém, třeba se záchvaty, asi to nechce vytrubovat, asi to svěří jen rodině nebo asistentovi, má dobrou paměť, nic si nezapisuje Do práce chodí rád, na kulturu není, dvakrát týdně do práce to ho baví, uklízí kanceláře v Rytmusu. DOZP PRAMEN v Mnichově Popis prostředí - postřehy auditorů No je to klášter. Mají to tady hezký, velký dlouhý chodby, čisto, mají tu hezkou prádelnu, je to tady vůbec pěkný všude obrázky...hodně prostoru, velký pokoje velkou společnou koupelnu a vanu, moje je lepší útulná tady, je moc velká nechtěl bych to vytírat asi to tak musí být pro tyto lidi... Mají uvnitř obchůdek, otevřeno asi jen hodinu Volný čas můžou být v dílnách pěkný, nedělá se za peníze, dílny jsou pro zábavu. Mají možnost si v kurzu uvařit, můžou si sami vyprat v pračce samostatně, to je dobrý. Zmenšily jídelnu a na každém patře jídelna pro míň lidí bylo jich tam moc. Vozí jídlo kuchařky nahoru, je to asi lepší. Hezky se k sobě slušně chovají jedna paní nám řekla, že může chodit sama ven, jedna řekla, že ne tak nevím. Tady mají dost místa a mají kuřárnu Pokoje pěkný, útulný, hezky zařízený, ale není to jejich. Aleš: Lepší než Pata Dal bych 1- že chybí příležitostí na aktivitu v dílnách je to pro někoho, pak je to přestane bavit, omrzí někde oživit, ale příležitosti mají daleko. Viktor by dal 3 okolí daleko chlapy nemají, nemají kantýnu 24

25 DOZP SOKOLÍK v Sokolově Popis prostředí - postřehy auditorů Je to tady bludiště. Když jsme sem přicházeli, tak je strašně prudká ta cesta, jak sem chodí, ty lidi na lavičky. Dole jsou lavičky, asi tu odpočívají. Je tu hodně světla, ne jako v Radošově. Tam to bylo hrozný. Ty pokoje jsou dobře zařízený. Že tam mají tu kuchyňku. Jeden pokoj je menší, druhý je větší, že tam mají koupelnu, celý zařízený. Je vidět, že je to nový. Personál docela příjemný se mi zdál. Bydlet bych tady nechtěl. Vadilo by mi tady tolik lidí. V kuchyni jídelně je to hrozně malé. Moc útulná nebyla, ale asi je to tím, že to opravují. Na pokojích to šlo, protože je to všechno provizorní. Když porovnám včerejší audit s dnešním. Tak určitě SOKOLÍK, v Radošově to je strašně smutný. Je tady víc světla. Tam to je tmavý, nic, moc. Tady jsou lepší ty pokoje tím, že mají u sebe tu kuchyňku. Nějak se tady cítím líp než včera a nevím asi ani proč. Nějak to prostě cítím. Jindra se mi zdál být nějaký mimo, asi autista. Byl moc uzavřený, noo u každého je to jinak. Bylo to hodně těžký s ním mluvit. V tý Mariánský to bylo lepší, protože s námi mluvili. Nevím, proč nám vybrali lidi, se kterými se nemluví, ale asi proto, že většina lidí bylo pryč. Tam jak jsme byli na tý společenský místnosti, tak tam asi těžko někoho by vybrali. Je to těžký to vybrat, kdo by byl otevřený. Akorát mě zaráží, že tady nemají něco jako keramickou dílnu a košíky, že tady můžou něco dělat. Nevím, oni jezdí na ty výlety. Na tom oddělení, kde leží, to bylo takový dost skličující, deprimující. Jinak ten pokoj, kde byla paní na vozíčku, to bylo hezký, ten se mi líbil. CHB Sokolov, o. s. Popis prostředí - postřehy auditorů Bylo to tam hezký, obrázky, fotky, nástěnky, bylo to tam příjemný. Dobře zařízený, dobře udělaný, nebyl tam smrad, bylo to vymalováno pěkně. Jo líbilo se nám tam. Pracovníci jo, dobrý. Dalo se povídat. Sice jsme mluvili jenom s paní ředitelkou, ale dalo se povídat. Na té chodbě byla tma, když jsme šli do toho bytu. U kanceláře ředitelky se mi líbil blok připevněný na dveřích pro vzkazy. A pak ještě u těch asistentů, že mají informace na dveřích a že jim pomůžou a že i najdou, kde je právě asistent. Pak tam bylo velké telefonní krizové číslo, kdyby se něco stalo to bylo dobrý. Určitě je dobrý to, že je tam učí, aby tady nezůstali pořád. Jo, to je dobrý. Že to nechávají na nich, to je dobrý, že je nevedou za ručičku, jako malý děti. Jenom že dají vědět, kde budou. Dodržují jenom domovní řád, jinak jsou samostatný. Když se občas asi sejdou nástěnka s aktivitami není to povinný, to je taky dobrý. Třeba v ústavech to je asi povinný. Viktor říká, že povinný to bylo. Byt paní Marie: Voněla tam nějaká voňavka, měla to pěkně zařízený, hezký. Na některé otázky se smála, protože jí to přišlo divný se ptát na to, jestli má soukromí při oblékání. Bylo by asi dobré 25

26 udělat jiné otázky na chráněné bydlení. Je to asi tím, že jsou zkušený a že si většinu toho udělají sami, asi už ani neznají, nebo, to sice zažili, ale na to zapomněli. Na zemi měla dlaždice, měla kuchyň, pračku, troubu vedle linky, na sušáku prádlo. V tom pokoji, kde spala, měla i kočku, ale žrádlo měla v kuchyni. Kočka se nás bála. Neměla tam ani smrad od kočky. Když jsem byl u Jitky, tak to tam bylo na padnutí. Byt pana Františka: Měl tam velkou televizi a fakt pěkně zařízený byt. Pán se nám zdál být příjemný, přišlo mi, že se stydí. Měl krásného psa, žije s přítelkyní. V místnosti, kde spí, tak měl červený koberec. Záclony moc hezký - oranžový a vymalováno moc hezky, tam kde spali, byl stůl s počítačem, konferenční stolek, dvě křesla, na sedačce vypadá, že spí. Většina nábytku je prý jeho osobní. Taky se usmíval některým věcem, že se ptáme třeba na to jak se liší víkend a pracovní dny. Sám si to asi všechno řídí. Na zdi byly obrázky. Byla tam ale zima, ale asi tím, že větral, protože měl otevřený okno. Má taky svojí kuchyň, to jinde moc nemají, jenom na Mariánský ve vile, tam si taky vařili. Je to trošku podobný jako ve vile. Tady jsou ale byty ve městě, což je dobrý. Aleš celkově na mě ty audity působí zajímavě a zvláštně. Asi bych se musel naučit si zvyknout. Viktor bylo to hodně hezký, když jsem mohl říct, že já nikomu nehlásím, když chci jít někam (třeba nakoupit). DOZP v Radošově Popis prostředí - postřehy auditorů Je tady tma, měli by svítit přes den, já bych se tu utlouk, ponurý, dole tma, nahoře tma, tak celkově. Líbí se mi, že tu mají označený únikový východ, všude to nemají. Všiml jsem si toho. Na mě to působí chladně, skoro divně je to pocit, něco tady chybí. Byty byly lepší vybavený na Mariánský, nové skříně, mají to tam větší. Pokoje podle mě malý, jak který, jeden byl větší, než můj, čisto tam měli docela. Zvenku dům vypadá docela dobře, je v oploceném areálu. Skleníky jsme neviděli, stromy mají v areálu, mají si kde sednout, pod stromy. Do vesnice to mají asi kilák, moc daleko to není, ale přístupová cesta se mi zdá dost špatná. Pro návštěvy asi obtížné se sem dostat, musí jet autobusem z Ostrova nebo z Karlových Varů, kdo nemá auto, musí pěšky do kopce. Nic tady není - kroužky, práce, škola není, museli by asi jezdit do Varů. Je tady problém s tím vzděláváním, akorát tu keramiku, nic moc. Mohli by se s nimi učit, jako např. na Mariánský se s nimi učí. 26

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Výstupy vzdělávacího programu Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla.

Sebeprosazení. Po druhé scénce účastníci popisují, jak Hanka vybírala. Podle čeho se rozhodovala. A pro co se rozhodla. 75 Sebeprosazení Sebeprosazení 81 Jak vypadá rozhodování Cíl Vím, co je to rozhodování Vím, jak to vypadá, když se člověk rozhoduje Zahraji teď Evu a vy mi pak řeknete, co dělala. Lektor nebo pomocník

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR!

Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem CRRR! Jak být Pánem/Paní svého času aneb kombinujte své životní role s přehledem Čas je to, co nám chybí, když se příliš mnoho

Více

,63; )0410%" &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A

,63; )0410% &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ HOSPODAŘENÍ S PENĚZI Autoři - Mgr.Jitka Zimová, Mgr. Michaela Mikulajová, Jan Hamák, Jana Plíšková Poděkování patří Doc. PhDr. Marii Černé, CSc. za výstižné připomínky k celému textu.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 Co víme a nevíme o reformní novele Obsah TeNTo časopis Je TišTěN NA ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Nyní jde

Více

ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s.

ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s. ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s. deváté číslo srpen 2007 Pomocné tlapky o.p.s jsou obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl chovat, cvičit a předávat asistenční psy našim zdravotně postiženým

Více

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Záznam ze semináře Seminář pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR dne 13. března 2012 v Zaháňském salónku

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Práv a povinnosti jedince v dospělosti

Práv a povinnosti jedince v dospělosti Práv a povinnosti jedince v dospělosti Název projektu: Registrační číslo: Bez obav Zvládnu to sám CZ.1.07/1.2.12/02.0018 O projektu Projekt zábavnou a interaktivní formou nabídne cílové skupině vzdělání

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů O d b o r n ě, p r a k t i c k y, s c i t e m a s n á m i Noviny pro pečující laiky. Vychází 4x do roka Vydává Moravskoslezský kruh, o. s. Číslo 3/2010 www.pecujdoma.cz Rozhovor Jana Nouzy s Martinou Špinkovou

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji Individuální projekt Pardubického kraje registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00041 s názvem Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora dostupnosti

Více

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah Název: Nahlédnutí do života beze zraku, aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením Autor: kolektiv autorů Nakladatelství: Okamžik, 2007 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více