Chci skočit do vody, abych spadl do nebe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chci skočit do vody, abych spadl do nebe"

Transkript

1 MATHIAS KLOTZ ARCHITEKTURA NA KONCI SVĚTA SAT MICHAL NEJEZCHLEB ZIMA 2008/2009

2 Chci skočit do vody, abych spadl do nebe Pablo Neruda báseň Aqua ŽIVOTOPIS Mathias Klotz Germain se narodil 13. dubna 1965 ve Viña del Mar v rodině německých přistěhovalců. Studia na Univesidad Católica de Chile zakončil diplomem v roce Od roku 1996 vyučuje na Univesidad Central ( ) a Univesidad Federico Santa María ve Valparaiso ), mezi lety také na své domovské Univesidad Católica de Chile. V roce 2001 je jmenován ředitelem školy architektury na Universidad Diago Portales a od roku 2003 do současnosti zastává na této univerzitě funkci děkana. Již ve svých 22 letech začíná s reálným projektováním. V roce 1991 po ukončení svých studií zakládá vlastní atelier a pokračuje v menších projektech. Zlom nastává na konci 90. let, kdy jeho atelier získává zakázku na stavbu školy Altamira. Za tuto realizaci získává v roce 2001 Borominiho cenu v Římě, která mu přináší ohlas a publikaci jeho návrhů v zahraniční. V současnosti jeho studio čítá, dle podmínek 5-20 mladých architektů z Chile i z celého světa. Mathias Klotz je ženatý, má tři děti a vede, dle svých slov: poklidný rodinný život, protože lidské bytí je příliš krátké na to, promrhat čas tím nepodstatným.

3 TEZE Když v roce 1929 přijal Le Courbisier zakázku na projekt pro Matías Errázuriz v lázních Zapallar v jižním Pacifiku, objevil širou krajinu na konci světa s nekonečným obzorem. Návrh byl adaptací jeho domu Citrohan v menším těle s krbem uvnitř, pevnými stěnami a rampou vedoucí na střešní terasu. Tento dům otevíral novou kapitolu v práci tohoto velkého architekta. Přestože byl navržen s jeho v té době typickým bílým asketismem, stojí na pevných kamenných základech, s kulatými dřevěnými sloupy a trámy v interiéru. Tyto materiály na nás dýchají jistým venkovským duchem. Severní a Jižní Amerika se svými ohromnými vzdálenostmi, divokou, nespoutanou a neuvěřitelně rozmanitou krajinou byla místem, kde moderní hnutí dostalo úplně novou a jinou příležitost k rozvoji svých tezí. Na příkladech vil a rodinných domů můžeme přes Palladia, Franka Lyod Wrighta a Le Courbisiera pozorovat ten nejzákladnější vývoj v potřebách lidí. Jsou to také laboratoře nápadů, které byly posléze rozvinuty ve větších projektech. V průběhu 20. Století lze vypozorovat změnu sociálních skupin, z kterých se rekrutují klienti architektů. V meziválečné době byli zákaznici avantgardistů v Evropě především z řad nonkonformních příznivců umění. Otázka prefabrikace, materiálu a především organizace domácího prostoru souvisela s touhou moderního hnutí po světle a čerstvém vzduchu. I přes užívání nových materiálů, nebyl celkový konečný výraz domu závislý tolik na výrazu povrchu tak jako na výrazu formální struktury konstrukce. Evropská abstraktní styl navrhování se v Americe míchá s pragmatickým přístupem. Při pohledu do půdorysů můžeme konstatovat, že ve své podstatě vychází organizace prostoru u děl ze starého kontinentu z tradičního dělení na uzavřenou soukromou část (ložnice, pokoje) a otevřenou obytnou. V Americe dochází k rozvolnění půdorysů a mnohem většímu prolnutí veřejného a privátního. Mění se také struktura klientely. V americe je typickým zákazníkem je příslušník vrstvy manažerů, který své obydlí bere jako výraz příslušností k třídě a netouží po takové radikalitě návrhu. S tímto souvisí také další věc a tou je vnímání domu v Americe a jeho vztah ke krajině. Dům jako útočiště před nesmírnou a divokou přírodou je velice silné téma

4 v americké architektuře. S tím souvisí i typ a stav urbánních celků v Novém světě. Tam kde je v Evropě stará a hustá struktura osídlení je v Americe často město s ohromnými vzdálenostmi mezi středem a okolní obytnou zástavbou. Města v Americe jsou podle Klotze daleko více anonymní Jižní Amerika vychází z velice dobré tradice moderní architektury z doby 1. poloviny 20. století. Tato tradice byla, bohužel, narušena ekonomickou katastrofou Jižního kontinentu v 70. letech. Tato pohroma se Chile naštěstí vyhnula. Díky tomu můžeme pozorovat pokračování linky kvalitního stavění v této zemi. Od 70. let zde stabilně roste ekonomika, a situace je ve srovnání s okolními zeměmi daleko příznivější pro rozvoj architektury. Podstatný rozdíl je ovšem v typu zakázek, které jsou v Americe zadávány architektům. V Evropě je velká většina velkých projektů zadávána jako soutěže a k veřejným stavbám se tak mohou dostat i mladé týmy. Naopak Amerika se veřejným zakázkám pro architekty vyhýbá a např. v Chile byly za posledních deset let pouze dvě státní soutěže. Typickou zakázkou tamních kanceláři jsou tak stavby pro soukromé subjekty. Tímto také můžeme vysvětlit typické zadání, které Mathias Klotz ve většině případů zpracovává ve svém atelieru a na rozboru kořenů, z kterých vychází, a jednotlivých prací si ukázat unikátnost jeho tvorby.

5 Umění je revoluční, domy jsou konzervativní. Adolf Loos Jak bylo již uvedeno Mathias Klotz vyrostl v rodině německých imigrantů. Kdybych byl z Asie mluvil bych a starobylé tradici přítomné v mé práci, kdybych byl Evropan, možná bych mluvil o specifickém vlivu určitého regionu švýcarských Alp. Kdybych byl z Austrálie, mohl bych mluvit o Aborigincích. Kdybych byl původní obyvatel Ameriky, mluvil bych o mých předkolumbiánských předcích. Ale skutečností je, že jsem hybrid, vnuk přistěhovalců, kteří přijeli do země na nejvzdálenějším jihozápadním konci světa; vlastně na jižním cípu tohoto konce světa. Studia absolvoval v 80. letech na Univesidad Católica de Chile. Když se v roce 1983 rozhodoval pro vysokou školu, volil mezi uměním výtvarným a architekturou. Po zralé úvaze vybral umění stavitelské protože je víc užitečné. V té době byla tato škola lapena do pasti postmoderní architektury a odmítala vše související s modernou. Klotz zde v té době působil jako rebel se svým zájmem o evropskou architekturu meziválečné doby. Především o německý Bauhaus a díla Breuerova a van der Rohe. Studentská léta mezi postmodernismem a dekonstruktivismem ho utvrdily v postoji, kdy cítí, že dům by neměl být pouze formální schránkou. Absolutní opozice postmodernismu proti moderně vnímá jako špatnou. Vidí, že zásady modernismu se dají velice dobře aplikovat na současný život. Je samozřejmé, že veškeré myšlenky u něj prochází revizí, čímž se osvobozuje od jakýchkoliv módních pravidel a může tvořit volně. Teoretická stránka architektury jej v té době netrápila a jak uvedl v jednom rozhovoru: Nejzásadnější autor, kterého jsem v té době četl, byl Oscar WIlde a jeho Obraz Doriana Graye. Neučí se od žádného mistra a proto nepotřebuje bořit modlu svého učitele. Když ve svých 22 letech vyhrává soukromou soutěž a začíná pracovat na svých prvních projektech, nepřemýšlí o stylových zatáčkách a nevnímá architekturu jako něco posvátného. Prostě se vrhne do práce a kdesi v podvědomí má ukrytý podvědomý respekt k tvůrcům moderny. Zadání bylo malý dům pro jednoho člověka s kontinuálním prostorem bez příček. Bez dalších předchozích zkušeností mu tento projekt přináší další zakázky a on pokračuje v další práci. Navrhuje několik domů sloužící jako druhé bydlení lidí patřící k určité sociální třídě. Když je v roce 1997 vydáno GG portolio s jeho pracemi, uvědomuje si existenci jisté linky, kterou ve své tvorbě neumí teoreticky popsat. Je brán jako architekt

6 s moderní tradicí, což si o sobě do té doby nemyslel, povšimnul si, že všechny jeho projekty mají moderní kořeny. Vidí ovšem taky, že je určitě napůl tvůrce čerpající s postmoderního hnutí. Nebere dogmaticky všechny aspekty, mýty a dogmata moderny a pracuje volně dle svého citu.. Již od prvních návrhů rozvíjí Klotz svůj osobitý styl s výraznými horizontálami a lehkou, světlou a vzdušnou konstrukcí. Všechny tyto návrhy jsou typicky zvláštní pro stavění v této části světa. Širé okolí bez kontextu okolních budov s určujícím prvkem krajiny. I ve městech je příroda daleko silnější, než okolní domy. Horský masiv And je v nich nepřehlédnutelný a návrh tak ovlivňuje podobně jako ve volném prostoru. To, co určuje výsledek, tak bývá tak bývá v té nejzásadnější míře topografie terénu. Jako zásadní bere místo. Chce vytvořit kontrapunkt k okolní přírodě. Klotz už samozřejmě na začátku přemýšlí o konstrukci a materiálech stejně jako o všech výhledech nebo uzavřeních. Myslím, že dobrý detail je takový, který nevidíte. Který snadno a jasně vychází z konstrukce. Logicky a dohromady v nejjednodušší možné cestě. Užívá docela obyčejných materiálů hned na začátku návrhu, což mu zabraňuje jejich znásilňováním a pozdějšímu formalismu. Horizontální řazení prostor považuje za lepší pro život. Dům tím je daleko lépe měřítkově rozpoznatelný i z dálky. Zásadně nedělí na fasádu jako kůži a interiér. Toto bere jako samojedinou formu. Jeho silné kubické formy ovšem nejsou napojeny na nějakou ideologii nebo hnutí. Je pro něj daleko snazší pracovat jasným prostorem. S křivkami neumím pracovat. Je to jako s formálním oblečením. Mám rád své boty a v obleku se necítím pohodlně. Pokud bych začal pracovat s křivkami, výsledek by byl ošklivý. Stejně tak se cítí pohodlně v ortogonálním prostoru, ale obdivuje lidi, kteří zvládnou divoké tvary. Jeho mistrovství ve zvládnutí kubických kompozic vychází z jasného a přemýšlení bez předsudků. Ke každému projektu přistupuje jako poprvé. Jeho domy jsou jako světlé objemy plující v určité krajině. Výraz hledá zásadně zevnitř ven a nepřemýšlí o výrazu fasád z půdorysů a řezů vytváří jasnou skladbu hmot. Další silnou věcí je u něj vytvoření aktivního prázdného prostoru. Atria nebo volné balkóny jsou typickým mezičlánkem mezi exteriérem a interiérem. Uvnitř domu potom chodby volně se prolínající s pokoji a obytnými prostory. Zásadou je prvotní silná myšlenka linoucí se celým návrhem. A tou bývá většinou pocit jasnosti lehkosti a světla. Za dobu své praxe se naučil být trpělivý ve službě klientovi. Můžeme odpustit člověku, že vyrábí užitečné předměty, které neobdivuje kvůli jejich kráse. - A jedinou omluvou produkce zbytečných předmětů je, že je silně obdivujeme. Všechno umění je

7 vlastně bez užitku.... Podle tohoto svého motta si nedovoluje povyšovat žádný svůj projekt na umění (i když jak přiznává někdy udělá věc vycházející z uměleckého hnutí). Projekt patří sám sobě a vždycky architektovi utíká. Život, všechny knihy, lidé a příběhy jsou obsaženy v jeho práci. Dům Ponce Buenos Aires, Argentina

8 Jako jednu z důležitých staveb z 1. poloviny 90. let vnímá návrh víkendového domu pro svou matku. Jedná se o hranol 6 x 6 x 12 metrů vznášející se 30 cm nad povrchem pláže v Tongoy 400 km severně od Santiaga. Dům s prázdnou severní fasádou, na které se nacházejí pouze přístupové dveře a otevřenou protější fasádou s výhledem směrem k moři. Tato stavba může sloužit jako přiklad práce Klotze s materiálem. Užívá zde místního jedlového dřeva, typického pro sever Chile, které natírá na bílo. Vzhledem k neuvěřitelné rozmanitosti Chile se poté v dalších projektech můžeme setkat s odlišnými povrchy dřeva, které se vždy, alespoň v určité míře, snaží užívat z okolí stavby. Pro první domy nacházející se na severu Chile je proto charakteristická bílá barva natřeného jedlového dřeva.

9 Příklad Casa Reuter nám přiblíží další způsob jeho navrhování. Dům se nachází na prudkém pozemku porostlém stromy s výhledem na pobřeží. Toto bere jako určující a stavba jako taková je vlastně velká oslava oceánu. Přístup je po lávce a my se dostáváme na horní palubu, kde vnímáme pouze daleký obzor. Sestoupíme-li níž všimneme se stromů kolem, kterých plujeme se zeleným kobercem pod nimi. Nacházíme se v sérii prostorů, které vnímáme při průchodu jako příběh. Dům se vznáší nad terénem a my s ním mezi původní přírodou.

10 V roce 2001 získává Borominiho cenu za projekt školy Altamira. Opět se nacházíme na parcele s velkým sklonem a dramatickým pohledem směrem k masivu And. Klotz zde vytvořil velkou scénu uprostřed s pozadím hor. Otázkou bylo zvládnutí velkého objemu na parcele a vytvoření patřičného vztahu k okolní scenérii. Setkáváme se zde poprvé s barevnými prvky, které slouží pro lepší orientaci v koridorech dlouhých chodeb a dveří. Tento projekt znamenal zlom v jeho práci a cestu k dalším velkým zakázkám. Se stejnou intenzitou a citlivostí navrhuje vinařství v Las Ňinas. Jednoduchá kubická stavba s prosvětleným interiérem. Opět zde vidíme reakce a okolní silnou přírodu vůči které je posazen na terén prostý hranol obložený dřevem. Všechny zde použité materiály jsou standardní a tato průmyslová budova byla vytvořena za cenu prefabrikované haly. V návrhu je vidě jasnou a esenciální myšlenku účelu. Při tvorbě byl Klotz silně ovlivněn továrnou od architektů Urquata Bernarda a Enro Zachtta. Vždy před tím viděl tmavá vinařství. On chtěl vytvořit příjemný prostor plný jasu pro pracovníky vevnitř.

11 V současnosti pracuje jeho šestičlenné studio na větších i menších projektech v Chile a v Argentině. V jeho tvorbě si rodinné domy drží své stálé pevné místo. Toto téma rozvíjí dále v nových schématech, ale stále se stejnou intenzitou pozornosti věnované kontextu, prostoru a přiměřenosti materiálu. Casa 11 mujeres, Cachagua ZÁVĚR Architektura na konci světa v podání Mathiase Klotze je jasná světlá, světlá a optimistická. Vztah k přírodě a krajině jako pozadí pro naše životy je to zásadní co bychom si mohli odnést z jeho práce. Zřejmě stojí za to vydat se na jižní polokouli vidět tento přístup naživo a zkusit znovu uchopit vztah člověk dům - krajina

12 Ti kdo nacházejí zlé významy v krásných věcech jsou zkažení a bez krásy... Oskar WIlde: Obraz Doriana Graye LITERATURA A ZDROJE GG Portfolio 1997 Mathias Klotz, Barcelona G 26 Mathias Klotz ISBN: International Architechture Review, Rozhovor pro 4T televizi

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL

Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon DA 8 LS 07/08 1 LADISLAV VENDEL Jørn Utzon se stal v roce 2003 laureátem Pritzkerovy ceny za architekturu. Výkonný ředitel Pritzkerovy ceny Bill Lacy nejspíš nebyl daleko od pravdy, když mimo

Více

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády 2014 ČASOPIS pro OBCHODní partnery a PŘátele Baumit Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády Headline Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády Nanopor Photokat Novinka, která rozzáří dům

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE Ing. arch. Irena Šáchová BIONIKA V ARCHITEKTUŘE (STROM JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ) BIONICS IN ARCHITECTURE (TREE AS THE SOURCE OF INSPIRATION)

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

TÉMA DIGITÁLNĚ ŘÍZENÁ ARCHITEKTURA

TÉMA DIGITÁLNĚ ŘÍZENÁ ARCHITEKTURA TÉMA DIGITÁLNĚ ŘÍZENÁ ARCHITEKTURA 81 STUDIO FLO(W), FA ČVUT V PRAZE 82 ÚVOD ROZHOVOR S MILOŠEM FLORIÁNEM PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK 86 PROJEKTY STUDIA FLO(W) 86 EVO TECTONICS, SOKOLSKÁ LEGEROVA, PRAHA

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12 l i s t o p a d 2 0 0 9 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Pavla Bumbálková Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka,

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Mgr., MgA. Kateřina Pažoutová České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s Zkrácená verze Ph.D.

Více

Městský mobiliář návrh dětského pískoviště pro mmcité+ a.s. BcA. Ondřej Tichý

Městský mobiliář návrh dětského pískoviště pro mmcité+ a.s. BcA. Ondřej Tichý Městský mobiliář návrh dětského pískoviště pro mmcité+ a.s. BcA. Ondřej Tichý Diplomová práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3

Více

Jan B. Hurych. Předmluva

Jan B. Hurych. Předmluva Jan B. Hurych Předmluva OBSAH MISTŘI SKLÁŘI: Reflexe Světy kolem nás Uchvacující krása křehkosti Chvála zaoblení Prostor k zamyšlení Nádherný dar Umění bojovat Tváří v tvář Umění živého skla Třetí oko

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství Městské prostory cesta k městu uzpůsobenému pro život StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství jako součást projektu UrbSpace The author: Prof. Richard Stiles, Institute for Urban Design and Landscape Architecture,

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více