OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/004 A M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY (63-41-M/004) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY COMENIUS COM- MP ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY OSOA JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY CITY AND GUILDS DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava tel.: , http: Zřizovatel: Kraj Vysočina Sídlo: Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Ing. Jelínek Bohumír, ředitel školy Mgr. Vlček Pavel, statutární zástupce, zástupce ředitele pro JŠ a projektový manager Předsedové komisí: - společenskovědní - Mgr. Rybáček - anglický jazyk - Mgr. Karafiát 1 (cekem 29)

3 - německý jazyk - Mgr. Munduchová - přírodovědné - Ing. Král - odborné - Ing. Langmajerová - výpočetní techniky - Fišer - grafické - Ing. Přibylová - tělesné výchovy - PaedDr. Gurka Školská rada: Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Ing. Martin Šalomoun zástupce rodičů - předseda Martin Novák zástupce zletilých žáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů PaedDr. Ivana Střechová zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 2 (cekem 29)

4 3. Přehled pracovníků školy Učitelé Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Mgr. Voštová Vlasta VŠ - MAT, DEG Ano 41 Ing. Jelínek Bohumír VŠ PEF, ZBE Ano 3 PaedDr. Popelka František VŠ - MAT, ZEM Ano 24 Mgr. Vlček Pavel VŠ - ANJ, RUJ, PSY Ano 11 Mgr. Bojanovský Tomáš VŠ - ANJ, TEV Ano 14 Ing. Bouchnerová Dana VŠ - ekon. př. Ano 25 Fišer Jaroslav SPŠ - VYT Ne 20 PaedDr. Gurka Marian VŠ - OBN, TEV Ano 19 Mgr. Havlíková Soňa VŠ - FRJ, DEJ Ano 6 Mgr. Janouškovcová Jindřiška VŠ - OBN, TEV Ano 6 Mgr. Jehličková Miluše VŠ - ČJL, NEJ Ano 19 Mgr. Karafiát Jiří VŠ - ČJL, ANJ Ano 28 Mgr. Karamonová Marie VŠ - ČJL, NEJ Ano 34 Mgr. Kokešová Petra VŠ RUJ,TEV, ekon. Ano 12 Ing. Král Zbyněk VŠ - elektro Ano 12 Sedlák David VŠ - MAT, VYT Ano 1 Ing. Langmajerová Hana VŠ - ekon. př. Ano 26 Mgr. Munduchová Eva VŠ - NEJ Ano 34 PaedDr. Nováková Hana VŠ - ČJL, RUJ Ano 25 Ing. Přibylová Iva VŠ - ekon. př., NEJ Ano 12 Mgr. Rybáček Petr VŠ - ČJL, DEJ Ano 8 Ing. Sedláková Jaroslava VŠ - ekon. př. Ano 6 Ing. Sedláková Marcela VŠ - ekon. př. Ano 23 Mgr. Siglerová Eva VŠ - RUJ, HUV, ANJ Ano 19 Ing. Smejkalová Věroslava VŠ - ekon. př. Ano 41 PaedDr. Střechová Ivana VŠ MAT,CHEM,VYT Ano 3 Ing. Sýkorová Bohumila VŠ - ekon. př. Ano 22 Provozní zaměstnanci: Hodová Jitka SEŠ 10 Ing. Nikodýmová Dana VŠE 10 Badalík Bohumír SPŠ 11 Berka Jaroslav ZŠ 10 Berková Jaroslava SOŠ 10 Jonášová Věra SOU 18 3 (cekem 29)

5 4. Časový přehled hlavních akcí školního roku 2011/ hlavní prázdniny nástup učitelů a pedagogických pracovníků začátek škol. roku začátek vyučování dle rozvrhu a podzimní prázdniny ředitelské volno vánoční prázdniny rozdání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny konec školního roku hlavní prázdniny začátek školního roku Vybavení nejdůležitějších odborných učeben školy 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem a dataprojektorem 1 učebna zbožíznalství s dataprojektorem 2 učebny s interaktivní tabulí 1 odborná učebna FIF 1 žákovská knihovna se studovnou a možností přístupu na Internet 4 (cekem 29)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie (63-41-M/004 a M/02) Počet studentů na začátku studia: 332 Formy studia: čtyřleté denní studium (12 tříd, 308studentů) pětileté dálkové studium (1 třída, 8 studentů) jazyková škola (1 třída, 16 studentů) Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů 5 (cekem 29)

7 5.1. Učební plány OA denní studium - povinné předměty (63-41-M/004) (od počínaje prvním ročníkem se vyučuje dle nového ŠVP obor M/02) Předmět Zkratka Ročník Český jazyk a literatura CJL 3 12 Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 12/12 Matematika MAT 2 10 Dějepis DEJ - 3 Občanská nauka OBN - 4 Tělesná výchova TEV 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ - 4 Informační technologie INT 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK - 8/8 Ekonomika EKO 3/1 12/1 Právo PRN - 3 Účetnictví UCE 4/3 11/7 Statistika STA 2/2 2/2 Zbožíznalství ZBO - 4 Fiktivní firma FIF 2/2 2/2 Volitelné předměty 5 9 Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. 6 (cekem 29)

8 Učební plány Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie 4 roky - denní od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 2(2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a elektronická komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRA Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z možností, ve 4. ročníku 5 hodin z možností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ (cekem 29)

9 Ruský jazyk RUJ 2 2 Reálie anglicky mluvících zemí RAZ 0 1 Ekonomická cvičení EKC 2 2 Konverzace ve FRJ KFRJ 0 1 Geografie cestovního ruchu GCR 1 1 Matematický seminář MAS 0 2 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zbožíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002, počínaje 1. ročníkem. 8 (cekem 29)

10 5.4. Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Zahájení pravidelné výuky Opravné ústní maturitní zkoušky Seznamovací sportovní kurz 1. ročníků na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Třídní schůzky prvních ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Maturitní zkoušky společná písemná část, podzimní termín; OA a JŠ Jihlava coby spádová škola Středoškolské závody v atletice družstvo dívek naší školy 2. místo Divadelní představení v divadle DIOD Don Quijote de la Anča účast studentů 3. a 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry chlapců ve stolním tenisu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek ve stolním tenisu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek v basketbalu naše škola 3. místo Podzimní prázdniny Veletrh Gaudeamus v Brně účast studentů 4. ročníků Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Středoškolské hry chlapců v basketbalu naše škola 3. místo Projekt Comenius partnerská schůzka v Lublani (Slovinsko) účast vybraných studentek z tříd 3. B a 3. C Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 1. B a 2. A Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 3. místo Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 2. B a 2. C Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na OA a JŠ Jihlava První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné služby účast studentů 2. ročníků Testy společnosti SCIO účast vybraných studentů 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Beseda S Tebou o Tobě účast studentek z 1. ročníků Přednáška o právním vědomí účast studentů 3. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků 9 (cekem 29)

11 Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolský šachový turnaj Prezentace možnosti studia na Vysoké škole ekonomické v Praze účast studentů 4. ročníků Exkurze do Vídně účast vybraných studentů všech ročníků Školení o BOZP vyučující a THP Den ochrany člověka při mimořádných událostech Zimní prázdniny Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Týdenní lyžařský kurz třídy 2. C Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Informace pro třídu 4. A na Úřadu práce Jihlava Soutěž v účetnictví Má dáti dal na OA a SVŠE ve Znojmě studentka Radka Šalandová (4. B) obsadila v celorepublikové konkurenci skvělé 5. místo Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pololetní klasifikační porada Informace pro třídu 4. B na Úřadu práce Jihlava Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Týdenní lyžařský kurz tříd 2. A a 2. B Projekt Comenius partnerská schůzka v Rize (Lotyšsko) účast vybraných studentů z třídy 2. C Informace pro třídu 4. C na Úřadu práce Jihlava Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v DDM Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Jarní prázdniny Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Veletrh fiktivních firem v Praze účast vybraných studentů 4. ročníků Exkurze na Veletrh fiktivních firem a do Národní galerie v Praze účast studentů 3. ročníků Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře na OA a JŠ Jihlava Exkurze do Denního a týdenního pobytu mládeže Jihlava (DTPM) účast studentů třídy 2. B Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Schůzka vedení školy s rodiči zájemců o studium na OA a JŠ Jihlava kvůli organizaci přijímacího řízení Dramatizace románu Radka Johna Memento účast studentů 2. ročníků Exkurze do Denního a týdenního pobytu mládeže Jihlava (DTPM) účast studentů třídy 2. C Velikonoční prázdniny 10 (cekem 29)

12 Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 1.C Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Velikonoční turnaj ve florbalu dívek naše škola 3. místo Projekt Comenius partnerská schůzka v Istanbulu (Turecko) účast vybraných studentek z třídy 1. C Exkurze třídy 3. B u Okresního soudu v Jihlavě Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Mistrovství České republiky v grafických disciplínách na OA, VOŠ a JŠ Karlovy Vary Přijímací zkoušky Fotografování tříd Exkurze třídy 3. A u Okresního soudu v Jihlavě Praktická odborná maturitní zkouška třídy 4. B a 4. C Uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. ročník Praktická odborná maturitní zkouška třída 4. A Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 2.C Klasifikační porada maturitních 4. ročníků Rozdání výročního vysvědčení 4. ročník Písemné maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, německý, resp. francouzský jazyk, resp. matematika) Poznávací zájezd do Francie (zejména do Paříže) účast vybraných studentů ročníků Exkurze do nacistického koncentračního tábora v Osvětimi účast vybraných studentů ročníků Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 2.B Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze třídy 3. C u Okresního soudu v Jihlavě Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, resp. německý jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třídy 4.B a 4.C Exkurze do Pivovaru Jihlava účast studentů třídy 2. A Exkurze do Pivovaru Jihlava účast studentů tříd 2. B a 2. C Beseda o holocaustu účast studentů 2. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída 4. A Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída V. DS Soutěž Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných družstev studentů 3. ročníků Beseda o domácím násilí účast studentů 1. ročníků Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy na Magistrátu města Jihlavy Veřejná prezentace výsledků odborné praxe třídy 3. A a 3. B Veřejná prezentace výsledků odborné praxe třída 3. C 11 (cekem 29)

13 Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Soutěž Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pořádaná na OA a JŠ Jihlava Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Uzavření klasifikace za 2. pololetí ročníky Návštěva klientů ze stacionáře na OA a JŠ Jihlava Beseda o právním vědomí účast studentů 2. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Závěrečná klasifikační porada Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků Vlastivědné exkurze a výlety každá třída dle rozhodnutí třídního učitele (např. ZOO Jihlava, Brněnská přehrada a hrad Veveří, DT Kalich, Česká Kanada, Třebíč, Polná, apod.) Den ochrany člověka při mimořádných situacích (filmy s tematikou první pomoci, aplikace zdravovědy v praxi, apod.) Vycházka do blízkého okolí Jihlavy Den třídního učitele Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení Závěrečná porada, zhodnocení školního roku 12 (cekem 29)

14 5.5. Přehled tříd Třída 1.A, třídní učitel PaedDr. Střechová Ivana, počet celkem 16, z toho chlapců 0, dívek 16 Apfelthalerová Anika, Bendová Jana, Blažková Michaela, Boudná Petra, Brožková Michaela, Coufalová Michaela, Dočekalová Tereza, Dvořáková Vendula, Eckertová Denisa, Havlíčková Radka, Hečsková Markéta, Hinková Gabriela, Pokorná Nikola, Smolíková Klára, Sušická Lenka, Šipošová Nikola Třída 1.B, třídní učitel Ing. Král Zbyněk, počet celkem 23, z toho chlapců 5, dívek 18 Bargl Ondřej, Deutscharová Veronika, Hartmann František, Havlová Michala, Heilandová Ilona, Holíková Barbora, Holub Jakub, Hradecká Michaela, Chylíková Lucie, Jeřábková Elen, Jindra Michal, Jonášová Kristýna, Kronovetrová Tereza, Kuklová Hana, Loubová Lucie, Nedomová Veronika, Nováková Lenka, Parkanová Tereza, Paříková Marie, Pěkný Jan, Plottová Simona, Vártásová Nikola, Zemanová Marietta Třída 1.C, třídní učitel Mgr. Havlíková Soňa, počet celkem 29, z toho chlapců 5, dívek 24 Filipenská Dagmar, Fišarová Radka, Formánková Aneta, Holíková Jana, Chmelařová Veronika, Jašová Denisa, Javůrková Iveta, Kalinová Tereza, Knorová Michaela, Kulhánková Alena, Mašková Zdeňka, Mezerová Tereza, Nováková Alena, Novotná Petra, Palánová Michaela, Pivoňka Jan, Smělíková Olga, Svobodová Michaela, Symonides Stanislav, Šimková Simona, Štanclová Andrea, Šťastná Daniela, Štelbacká Nikola, Tonarová Diana, Trojanová Nikola, Vaněk Tadeáš, Vítů Ludmila, Vozobule František Jakub, Zimola Jan Třída 1.JA, třídní učitel Mgr. Siglerová Eva, počet celkem 17, z toho chlapců 7, dívek 10 Brnická Nikola, Čapková Andrea, Hajdin Ondřej, Illeová Alexandra, Kamešová Edita, Kříž Jan, Munduchová Michaela, Novotná Markéta, Pásková Andrea, Prokůpková Klára, Rohovec Jiří, Rýdl Aleš, Sklenář Viktor, Sobotková Kateřina, SVOBODA JAKUB, Škranc Filip, Vaňková Marcela Třída 2.A, třídní učitel Mgr. Rybáček Petr, počet celkem 24, z toho chlapců 4, dívek 20 Borovcová Andrea, Cahová Eva, Caklová Gabriela, Carda Marek, Harantová Pavla, Havlíčková Markéta, Holubová Tereza, Hotařová Lucie, Klimeš Martin, Kolaříková Jana, Kratochvílová Adéla, Michelfeitová Lenka, Nováková Pavla, Novotný Adam, Packová Sabina, Pernička Lukáš, Pospíchalová Pavla, Postřihačová Iva, Procházková Klára, Šebková Anna, Široká Dominika, Volfová Lenka, Vybíhalová Michaela, Zezulová Dagmar Třída 2.B, třídní učitel PaedDr. Gurka Marian, počet celkem 21, z toho chlapců 5, dívek 16 Bílková Andrea, Cahová Iva, Doležalová Lenka, Fojtášek Jan, Franek Jan, Hortenská Monika, Jančurová Aneta, Kalná Iveta, Kořínková Nikol, Kubišová Michaela, Matějíčková Lucie, Minxová Kristýna, Novotný David, Pojmanová Lucie, Semerádová Eliška, Suránová Monika, Šrámková Gabriela, Šteflová Štěpánka, Večeřa Pavel, Vodičková Kamila, Zeman Vojtěch Třída 2.C, třídní učitel Ing. Langmajerová Hana, počet celkem 21, z toho chlapců 4, dívek 17 Dvořák Lukáš, Freyová Kateřina, Jiráková Ivana, Jurková Kateřina, Kalců Andrea, Klausová Karolina, Křížová Denisa, Křížová Sabina, Leškovová Nela, Machová Lenka, Marková Veronika, Masláková Lucie, Molnárová Michaela, Nováková Daniela, Pražský Roman, Rychnovská Monika, Rychnovská Nikola, Šatera Martin, Štůla Josef, Vytisková Nikola, Zelinková Lucie Třída 3.A, třídní učitel Mgr. Karafiát Jiří, počet celkem 28, z toho chlapců 6, dívek 22 Andělová Veronika, Brožová Denisa, Cejnková Jana, Janák Jakub, Jelínek Petr, Jurečková Barbora, Kalas Ondřej, Katrincová Lucie, Koumar Filip, Krichťáková Bohdana, Kružík Miroslav, Křivánková Gabriela, Mondeková Lucie, Mutlová Iveta, Němcová Sabina, Neradová Michaela, Novotná Iveta, Ondřejková Lenka, Ortová Nikola, Procházková Erika, Salák Filip, Skuciusová Lenka, Smejkalová Jana, Štrejbarová Denisa, Táborská Marie, Teplá Alena, Větrovcová Lenka, Zimolová Anna 13 (cekem 29)

15 Třída 3.B, třídní učitel Ing. Sedláková Marcela, počet celkem 27, z toho chlapců 4, dívek 23 Bauerová Monika, Bednářová Eliška, Benedikovičová Anna, Brodinová Tereza, Černohousová Lucie, Doležalová Agáta, Doležalová Lenka, Dolská Helena, Fiala Filip, Habermannová Rachel, Havlíčková Lenka, Holubová Petra, Janoušek Daniel, Jiráková Lenka, Karásková Nikola, Korbičková Jana, Křivánková Barbora, Matulová Eva, Milichovský Martin, Němcová Kristýna, Pádivá Věra, Pavlíčková Nikola, Ryšavá Petra, Smejkalová Olga, Solařová Iva, Vítková Lenka, Votava Pavel Třída 3.C, třídní učitel Mgr. Jehličková Miluše, počet celkem 26, z toho chlapců 4, dívek 22 Bošnjaková Kateřina, Brychtová Lucie, Čáp Matěj, Denev Patrik, Hladný Ladislav, Horská Jana, Kuthanová Jana, Nováčková Kateřina, Nováková Kateřina, Novotná Kamila, Oberreiterová Monika, Ondráčková Michaela, Pačutová Zuzana, Pátková Ivana, Pavlíčková Eliška, Požárová Monika, Říhová Gabriela, Římalová Daniela, Svatková Barbora, Šedivá Martina, Šperlík Max, Vacková Veronika, Vomlelová Monika, Vrzalová Sabina, Vystrčilová Aneta, Zemanová Nikola Třída 4.A, třídní učitel Mgr. Bojanovský Tomáš, počet celkem 25, z toho chlapců 4, dívek 21 Bodešínská Tereza, Cahová Veronika, Čekalová Aneta, Dvořáková Beáta, Hadwigerová Natálie, Hosová Aneta, Chalupová Lenka, Charaklia Pinelopi, Komárková Sabina, Kotenová Nikola, Kovářová Veronika, Lengsfeldová Tereza, Matějková Nicola, Nováková Jana, Pavlíková Michaela, Pospíchalová Daniela, Prchalová Markéta, Sochor Josef, Šarounová Lucie, Šerá Denisa, Varhaník Ivoš, Veselý Ondřej, Vestfál Tomáš, Vranková Alexandra, Vránová Kateřina Třída 4.B, třídní učitel Ing. Bouchnerová Dana, počet celkem 30, z toho chlapců 4, dívek 26 Dibelková Lucie, Jaitner Marek, Jarkovský Adam, Kodrasová Nikol, Komůrková Eva, Kosičková Helena, Křivanová Diana, Kuchaříková Zuzana, Lhotková Karolína, Maršánová Petra, Matulová Aneta, Menclová Dominika, Navrátil Petr, Němcová Klára, Němcová Šárka, Parmová Monika, Pechová Zuzana, Pilátová Tereza, Procházková Tereza, Rousová Kristýna, Rychnovský Jan, Šalandová Radka, Šalomounová Andrea, Šimonová Veronika, Talpová Iveta, Vacková Kateřina, Valentová Dana, Valíková Kristýna, Varmužová Blanka, Zajícová Miriam Třída 4.C, třídní učitel Ing. Sýkorová Bohumila, počet celkem 30, z toho chlapců 4, dívek 26 Andresová Sabina, Dolejší Sandra, Drštičková Daniela, Ehrenbergerová Zuzana, Fousová Radka, Ftoreková Michaela, Havlíčková Zuzana, Hilenková Monika, Houzar Patrik, Jaseňáková Tereza, Jedličková Renata, Jelínková Zdeňka, Jouklová Dagmar, Kinclová Denisa, Klíma Šimon, Krejčová Veronika, Manová Jitka, Mareš Kamil, Matějková Michaela, Noháčková Alena, Nováková Klára, Oščádalová Lucie, Palánová Michaela, Pavelcová Krystýna, Plachý Daniel, Policarová Barbora, Sekavová Markéta, Tlačbabová Marie, Trnková Ivana, Varhaníková Petra Třída 5.DS, třídní učitel Ing. Přibylová Iva, počet celkem 8, z toho chlapců 2, dívek 6 Beranová Monika, Bezděkovská Julija, Čech Bohumír, Kováčová Kateřina, Křišťálová Jana, Marčanová Lucie, Rychlý Jaroslav, Uherčíková Lenka 14 (cekem 29)

16 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 16 1, ,9 1. B 26 2, ,4 1. C 30 2, ,5 2. A 24 1, ,3 2. B 21 1, ,8 2. C 22 1, ,3 3. A 30 2, ,1 3. B 27 1, ,9 3. C 26 2, ,8 4. A 25 2, ,8 4. B 30 2, ,4 4. C 30 2, ,8 Celkem 307 2, , 7 4.DS 8 2, ,6 Celkem 8 2, ,6 II. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 16 1, ,1 1. B 24 2, ,3 1. C 29 1, ,3 2. A 24 1, ,9 2. B 21 1, ,3 2. C 21 1, ,1 3. A 30 2, ,1 3. B 27 1, ,8 3. C 26 2, ,8 4. A 25 2, ,5 4. B 30 2, ,7 4. C 30 2, ,5 Celkem 303 2, ,12 4. DS 8 2, ,9 Celkem 8 2, ,9 15 (cekem 29)

17 5.7. Výsledky maturitních zkoušek Školní rok 2010/ termín září 2011 Neprospěli Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěli celkem z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem Školní rok 2010/ Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet žáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem Školní rok 2011/ termín květen 2012 Neprospěli Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěli celkem z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem DS Celkem (cekem 29)

18 5.8. Projekty a mezinárodní aktivity Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava Partnerství příhraničních škol Sortovní den v Jihlavě a Zwettlu V rámci přeshraniční spolupráce škol se v úterý 4. října v Jihlavě uskutečnil 1. společný sportovní den obou škol. Studenti změřili své síly ve volejbalu (smíšené týmy), stolním tenisu a malé kopané (hoši). S celkovým skóre 2:1 zvítězila naše Obchodní akademie. Díky vysokému nasazení sportovců obou stran byl tento turnaj vysoce ohodnocen řediteli partnerských škol, kteří si přislíbili jarní odvetu ve Zwettlu. Na základě pozvání se v červnu vedení OA zúčastnilo slavnostního znovuzahájení provozu budov BHAK Zwettl po celkové rekonstrukci a inaugurace nového ředitele školy p. Manfreda Schnabela. Den před koncem školního roku dostalo 36 žáků školy možnost podívat se do partnerské školy ve Zwettlu v Rakousku. Na programu bylo především sportování, ale také prohlídka školy a historického centra města s asi 12 tisíci obyvateli. Žáci i pedagogové z OA a JŠ Jihlava strávili ve Zwettlu krásný den, ve kterém žáci, v návaznosti na podzimní klání v Jihlavě, opět změřili síly s rakouskými vrstevníky. Managementy škol domluvily další možnosti prohloubení spolupráce formou zapojení rakouské školy do tradičního celostátního klání ve psaní na klávesnici, jež každoročně organizuje naše OA. Comenius COM- MP Volný čas pod mikroskopem Různorodost obohacuje sjednocenou Evropu? 17 (cekem 29)

19 V září 2011 byl odstartován nově schválený evropský projekt Volný čas pod mikroskopem za účasti partnerských škol ze Slovinska, Lotyšska, Španělska, Itálie a Turecka. OA se pro své letité zkušenosti stala hlavním koordinátorem projektu. Na 3 společných schůzkách v Lublani, Rize a Istanbulu studenti školy postupně prezentovali své státy, regiony a školy, mapovali mimoškolní aktivity vlastních studentů a způsoby trávení celospolečensky významných dnů a svátků.projekt významně posílil nové přátelské vazby a jazykové kompetence zúčastněných studentů a učitelů. Ukončení je plánováno na jaro 2013 v Jihlavě. ESF OPVK - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Učíme interaktivně ( anglický a francouzský jazyk ) Třetí rok projektu probíhajícího v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, za přispění ESF, zahájeného na podzim OA se jej účastnila partnersky (vedoucí institucí byla OA Jičín) a jejím úkolem bylo prostřednictvím vyučujících jazyků vytvářet a do centrální republikové databáze distribuovat výukové videoklipy pro anglický a francouzský jazyk, tak, aby mohly být využívány pro výuku na interaktivních tabulích kdekoli na území ČR. Projekt byl ukončen v červnu 2012 pilotním ověřováním vytvořených interaktivních klipů v praktické výuce ANJ a FRJ ve škole. Do projektu byli zapojeni tři učitelé OA Úspěchy v soutěžích Soutěže v grafických disciplínách Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Korektura textu: 4. místo Alena Teplá (3. A) 6. místo Andrea Štanclová (1. C) 7. místo Michaela Vybíhalová (2. A) Psaní na klávesnici: 5. místo Iveta Mutlová (3. A) 8. místo Alena Teplá (3. A) 10. místo Andrea Kalců (2. C) 18 (cekem 29)

20 Mistrovství ČR v grafických předmětech Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary dne Korektura textu: 20. místo Alena Teplá (3. A) Talenti 1. ročníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Psaní na klávesnici: 8. místo Andrea Štanclová (1. C) 14. místo Michaela Svobodová (1. C) Korektura textu: 1. místo Petra Novotná (1. C) 2. místo Michaela Svobodová (1. C) 8. místo Andrea Štanclová (1. C) 10. místo Michaela Brožková (1. A) Psaní na klávesnici soutěž družstev: 4. místo OA a JŠ Jihlava 19 (cekem 29)

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2009-2010 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a) Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: 600008584

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více