OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/004 A M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY (63-41-M/004) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY COMENIUS COM- MP ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY OSOA JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY CITY AND GUILDS DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava tel.: , http: Zřizovatel: Kraj Vysočina Sídlo: Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Ing. Jelínek Bohumír, ředitel školy Mgr. Vlček Pavel, statutární zástupce, zástupce ředitele pro JŠ a projektový manager Předsedové komisí: - společenskovědní - Mgr. Rybáček - anglický jazyk - Mgr. Karafiát 1 (cekem 29)

3 - německý jazyk - Mgr. Munduchová - přírodovědné - Ing. Král - odborné - Ing. Langmajerová - výpočetní techniky - Fišer - grafické - Ing. Přibylová - tělesné výchovy - PaedDr. Gurka Školská rada: Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Ing. Martin Šalomoun zástupce rodičů - předseda Martin Novák zástupce zletilých žáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů PaedDr. Ivana Střechová zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 2 (cekem 29)

4 3. Přehled pracovníků školy Učitelé Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Mgr. Voštová Vlasta VŠ - MAT, DEG Ano 41 Ing. Jelínek Bohumír VŠ PEF, ZBE Ano 3 PaedDr. Popelka František VŠ - MAT, ZEM Ano 24 Mgr. Vlček Pavel VŠ - ANJ, RUJ, PSY Ano 11 Mgr. Bojanovský Tomáš VŠ - ANJ, TEV Ano 14 Ing. Bouchnerová Dana VŠ - ekon. př. Ano 25 Fišer Jaroslav SPŠ - VYT Ne 20 PaedDr. Gurka Marian VŠ - OBN, TEV Ano 19 Mgr. Havlíková Soňa VŠ - FRJ, DEJ Ano 6 Mgr. Janouškovcová Jindřiška VŠ - OBN, TEV Ano 6 Mgr. Jehličková Miluše VŠ - ČJL, NEJ Ano 19 Mgr. Karafiát Jiří VŠ - ČJL, ANJ Ano 28 Mgr. Karamonová Marie VŠ - ČJL, NEJ Ano 34 Mgr. Kokešová Petra VŠ RUJ,TEV, ekon. Ano 12 Ing. Král Zbyněk VŠ - elektro Ano 12 Sedlák David VŠ - MAT, VYT Ano 1 Ing. Langmajerová Hana VŠ - ekon. př. Ano 26 Mgr. Munduchová Eva VŠ - NEJ Ano 34 PaedDr. Nováková Hana VŠ - ČJL, RUJ Ano 25 Ing. Přibylová Iva VŠ - ekon. př., NEJ Ano 12 Mgr. Rybáček Petr VŠ - ČJL, DEJ Ano 8 Ing. Sedláková Jaroslava VŠ - ekon. př. Ano 6 Ing. Sedláková Marcela VŠ - ekon. př. Ano 23 Mgr. Siglerová Eva VŠ - RUJ, HUV, ANJ Ano 19 Ing. Smejkalová Věroslava VŠ - ekon. př. Ano 41 PaedDr. Střechová Ivana VŠ MAT,CHEM,VYT Ano 3 Ing. Sýkorová Bohumila VŠ - ekon. př. Ano 22 Provozní zaměstnanci: Hodová Jitka SEŠ 10 Ing. Nikodýmová Dana VŠE 10 Badalík Bohumír SPŠ 11 Berka Jaroslav ZŠ 10 Berková Jaroslava SOŠ 10 Jonášová Věra SOU 18 3 (cekem 29)

5 4. Časový přehled hlavních akcí školního roku 2011/ hlavní prázdniny nástup učitelů a pedagogických pracovníků začátek škol. roku začátek vyučování dle rozvrhu a podzimní prázdniny ředitelské volno vánoční prázdniny rozdání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny konec školního roku hlavní prázdniny začátek školního roku Vybavení nejdůležitějších odborných učeben školy 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem a dataprojektorem 1 učebna zbožíznalství s dataprojektorem 2 učebny s interaktivní tabulí 1 odborná učebna FIF 1 žákovská knihovna se studovnou a možností přístupu na Internet 4 (cekem 29)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie (63-41-M/004 a M/02) Počet studentů na začátku studia: 332 Formy studia: čtyřleté denní studium (12 tříd, 308studentů) pětileté dálkové studium (1 třída, 8 studentů) jazyková škola (1 třída, 16 studentů) Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů 5 (cekem 29)

7 5.1. Učební plány OA denní studium - povinné předměty (63-41-M/004) (od počínaje prvním ročníkem se vyučuje dle nového ŠVP obor M/02) Předmět Zkratka Ročník Český jazyk a literatura CJL 3 12 Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 12/12 Matematika MAT 2 10 Dějepis DEJ - 3 Občanská nauka OBN - 4 Tělesná výchova TEV 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ - 4 Informační technologie INT 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK - 8/8 Ekonomika EKO 3/1 12/1 Právo PRN - 3 Účetnictví UCE 4/3 11/7 Statistika STA 2/2 2/2 Zbožíznalství ZBO - 4 Fiktivní firma FIF 2/2 2/2 Volitelné předměty 5 9 Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. 6 (cekem 29)

8 Učební plány Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie 4 roky - denní od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 2(2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a elektronická komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRA Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z možností, ve 4. ročníku 5 hodin z možností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ (cekem 29)

9 Ruský jazyk RUJ 2 2 Reálie anglicky mluvících zemí RAZ 0 1 Ekonomická cvičení EKC 2 2 Konverzace ve FRJ KFRJ 0 1 Geografie cestovního ruchu GCR 1 1 Matematický seminář MAS 0 2 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zbožíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002, počínaje 1. ročníkem. 8 (cekem 29)

10 5.4. Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Zahájení pravidelné výuky Opravné ústní maturitní zkoušky Seznamovací sportovní kurz 1. ročníků na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Třídní schůzky prvních ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Maturitní zkoušky společná písemná část, podzimní termín; OA a JŠ Jihlava coby spádová škola Středoškolské závody v atletice družstvo dívek naší školy 2. místo Divadelní představení v divadle DIOD Don Quijote de la Anča účast studentů 3. a 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry chlapců ve stolním tenisu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek ve stolním tenisu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek v basketbalu naše škola 3. místo Podzimní prázdniny Veletrh Gaudeamus v Brně účast studentů 4. ročníků Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Středoškolské hry chlapců v basketbalu naše škola 3. místo Projekt Comenius partnerská schůzka v Lublani (Slovinsko) účast vybraných studentek z tříd 3. B a 3. C Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 1. B a 2. A Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 3. místo Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 2. B a 2. C Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na OA a JŠ Jihlava První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné služby účast studentů 2. ročníků Testy společnosti SCIO účast vybraných studentů 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Beseda S Tebou o Tobě účast studentek z 1. ročníků Přednáška o právním vědomí účast studentů 3. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků 9 (cekem 29)

11 Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolský šachový turnaj Prezentace možnosti studia na Vysoké škole ekonomické v Praze účast studentů 4. ročníků Exkurze do Vídně účast vybraných studentů všech ročníků Školení o BOZP vyučující a THP Den ochrany člověka při mimořádných událostech Zimní prázdniny Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Týdenní lyžařský kurz třídy 2. C Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Informace pro třídu 4. A na Úřadu práce Jihlava Soutěž v účetnictví Má dáti dal na OA a SVŠE ve Znojmě studentka Radka Šalandová (4. B) obsadila v celorepublikové konkurenci skvělé 5. místo Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pololetní klasifikační porada Informace pro třídu 4. B na Úřadu práce Jihlava Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Týdenní lyžařský kurz tříd 2. A a 2. B Projekt Comenius partnerská schůzka v Rize (Lotyšsko) účast vybraných studentů z třídy 2. C Informace pro třídu 4. C na Úřadu práce Jihlava Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v DDM Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Jarní prázdniny Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Veletrh fiktivních firem v Praze účast vybraných studentů 4. ročníků Exkurze na Veletrh fiktivních firem a do Národní galerie v Praze účast studentů 3. ročníků Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře na OA a JŠ Jihlava Exkurze do Denního a týdenního pobytu mládeže Jihlava (DTPM) účast studentů třídy 2. B Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Schůzka vedení školy s rodiči zájemců o studium na OA a JŠ Jihlava kvůli organizaci přijímacího řízení Dramatizace románu Radka Johna Memento účast studentů 2. ročníků Exkurze do Denního a týdenního pobytu mládeže Jihlava (DTPM) účast studentů třídy 2. C Velikonoční prázdniny 10 (cekem 29)

12 Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 1.C Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Velikonoční turnaj ve florbalu dívek naše škola 3. místo Projekt Comenius partnerská schůzka v Istanbulu (Turecko) účast vybraných studentek z třídy 1. C Exkurze třídy 3. B u Okresního soudu v Jihlavě Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Mistrovství České republiky v grafických disciplínách na OA, VOŠ a JŠ Karlovy Vary Přijímací zkoušky Fotografování tříd Exkurze třídy 3. A u Okresního soudu v Jihlavě Praktická odborná maturitní zkouška třídy 4. B a 4. C Uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. ročník Praktická odborná maturitní zkouška třída 4. A Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 2.C Klasifikační porada maturitních 4. ročníků Rozdání výročního vysvědčení 4. ročník Písemné maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, německý, resp. francouzský jazyk, resp. matematika) Poznávací zájezd do Francie (zejména do Paříže) účast vybraných studentů ročníků Exkurze do nacistického koncentračního tábora v Osvětimi účast vybraných studentů ročníků Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 2.B Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze třídy 3. C u Okresního soudu v Jihlavě Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, resp. německý jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třídy 4.B a 4.C Exkurze do Pivovaru Jihlava účast studentů třídy 2. A Exkurze do Pivovaru Jihlava účast studentů tříd 2. B a 2. C Beseda o holocaustu účast studentů 2. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída 4. A Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída V. DS Soutěž Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných družstev studentů 3. ročníků Beseda o domácím násilí účast studentů 1. ročníků Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy na Magistrátu města Jihlavy Veřejná prezentace výsledků odborné praxe třídy 3. A a 3. B Veřejná prezentace výsledků odborné praxe třída 3. C 11 (cekem 29)

13 Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Soutěž Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pořádaná na OA a JŠ Jihlava Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Uzavření klasifikace za 2. pololetí ročníky Návštěva klientů ze stacionáře na OA a JŠ Jihlava Beseda o právním vědomí účast studentů 2. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Závěrečná klasifikační porada Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků Vlastivědné exkurze a výlety každá třída dle rozhodnutí třídního učitele (např. ZOO Jihlava, Brněnská přehrada a hrad Veveří, DT Kalich, Česká Kanada, Třebíč, Polná, apod.) Den ochrany člověka při mimořádných situacích (filmy s tematikou první pomoci, aplikace zdravovědy v praxi, apod.) Vycházka do blízkého okolí Jihlavy Den třídního učitele Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení Závěrečná porada, zhodnocení školního roku 12 (cekem 29)

14 5.5. Přehled tříd Třída 1.A, třídní učitel PaedDr. Střechová Ivana, počet celkem 16, z toho chlapců 0, dívek 16 Apfelthalerová Anika, Bendová Jana, Blažková Michaela, Boudná Petra, Brožková Michaela, Coufalová Michaela, Dočekalová Tereza, Dvořáková Vendula, Eckertová Denisa, Havlíčková Radka, Hečsková Markéta, Hinková Gabriela, Pokorná Nikola, Smolíková Klára, Sušická Lenka, Šipošová Nikola Třída 1.B, třídní učitel Ing. Král Zbyněk, počet celkem 23, z toho chlapců 5, dívek 18 Bargl Ondřej, Deutscharová Veronika, Hartmann František, Havlová Michala, Heilandová Ilona, Holíková Barbora, Holub Jakub, Hradecká Michaela, Chylíková Lucie, Jeřábková Elen, Jindra Michal, Jonášová Kristýna, Kronovetrová Tereza, Kuklová Hana, Loubová Lucie, Nedomová Veronika, Nováková Lenka, Parkanová Tereza, Paříková Marie, Pěkný Jan, Plottová Simona, Vártásová Nikola, Zemanová Marietta Třída 1.C, třídní učitel Mgr. Havlíková Soňa, počet celkem 29, z toho chlapců 5, dívek 24 Filipenská Dagmar, Fišarová Radka, Formánková Aneta, Holíková Jana, Chmelařová Veronika, Jašová Denisa, Javůrková Iveta, Kalinová Tereza, Knorová Michaela, Kulhánková Alena, Mašková Zdeňka, Mezerová Tereza, Nováková Alena, Novotná Petra, Palánová Michaela, Pivoňka Jan, Smělíková Olga, Svobodová Michaela, Symonides Stanislav, Šimková Simona, Štanclová Andrea, Šťastná Daniela, Štelbacká Nikola, Tonarová Diana, Trojanová Nikola, Vaněk Tadeáš, Vítů Ludmila, Vozobule František Jakub, Zimola Jan Třída 1.JA, třídní učitel Mgr. Siglerová Eva, počet celkem 17, z toho chlapců 7, dívek 10 Brnická Nikola, Čapková Andrea, Hajdin Ondřej, Illeová Alexandra, Kamešová Edita, Kříž Jan, Munduchová Michaela, Novotná Markéta, Pásková Andrea, Prokůpková Klára, Rohovec Jiří, Rýdl Aleš, Sklenář Viktor, Sobotková Kateřina, SVOBODA JAKUB, Škranc Filip, Vaňková Marcela Třída 2.A, třídní učitel Mgr. Rybáček Petr, počet celkem 24, z toho chlapců 4, dívek 20 Borovcová Andrea, Cahová Eva, Caklová Gabriela, Carda Marek, Harantová Pavla, Havlíčková Markéta, Holubová Tereza, Hotařová Lucie, Klimeš Martin, Kolaříková Jana, Kratochvílová Adéla, Michelfeitová Lenka, Nováková Pavla, Novotný Adam, Packová Sabina, Pernička Lukáš, Pospíchalová Pavla, Postřihačová Iva, Procházková Klára, Šebková Anna, Široká Dominika, Volfová Lenka, Vybíhalová Michaela, Zezulová Dagmar Třída 2.B, třídní učitel PaedDr. Gurka Marian, počet celkem 21, z toho chlapců 5, dívek 16 Bílková Andrea, Cahová Iva, Doležalová Lenka, Fojtášek Jan, Franek Jan, Hortenská Monika, Jančurová Aneta, Kalná Iveta, Kořínková Nikol, Kubišová Michaela, Matějíčková Lucie, Minxová Kristýna, Novotný David, Pojmanová Lucie, Semerádová Eliška, Suránová Monika, Šrámková Gabriela, Šteflová Štěpánka, Večeřa Pavel, Vodičková Kamila, Zeman Vojtěch Třída 2.C, třídní učitel Ing. Langmajerová Hana, počet celkem 21, z toho chlapců 4, dívek 17 Dvořák Lukáš, Freyová Kateřina, Jiráková Ivana, Jurková Kateřina, Kalců Andrea, Klausová Karolina, Křížová Denisa, Křížová Sabina, Leškovová Nela, Machová Lenka, Marková Veronika, Masláková Lucie, Molnárová Michaela, Nováková Daniela, Pražský Roman, Rychnovská Monika, Rychnovská Nikola, Šatera Martin, Štůla Josef, Vytisková Nikola, Zelinková Lucie Třída 3.A, třídní učitel Mgr. Karafiát Jiří, počet celkem 28, z toho chlapců 6, dívek 22 Andělová Veronika, Brožová Denisa, Cejnková Jana, Janák Jakub, Jelínek Petr, Jurečková Barbora, Kalas Ondřej, Katrincová Lucie, Koumar Filip, Krichťáková Bohdana, Kružík Miroslav, Křivánková Gabriela, Mondeková Lucie, Mutlová Iveta, Němcová Sabina, Neradová Michaela, Novotná Iveta, Ondřejková Lenka, Ortová Nikola, Procházková Erika, Salák Filip, Skuciusová Lenka, Smejkalová Jana, Štrejbarová Denisa, Táborská Marie, Teplá Alena, Větrovcová Lenka, Zimolová Anna 13 (cekem 29)

15 Třída 3.B, třídní učitel Ing. Sedláková Marcela, počet celkem 27, z toho chlapců 4, dívek 23 Bauerová Monika, Bednářová Eliška, Benedikovičová Anna, Brodinová Tereza, Černohousová Lucie, Doležalová Agáta, Doležalová Lenka, Dolská Helena, Fiala Filip, Habermannová Rachel, Havlíčková Lenka, Holubová Petra, Janoušek Daniel, Jiráková Lenka, Karásková Nikola, Korbičková Jana, Křivánková Barbora, Matulová Eva, Milichovský Martin, Němcová Kristýna, Pádivá Věra, Pavlíčková Nikola, Ryšavá Petra, Smejkalová Olga, Solařová Iva, Vítková Lenka, Votava Pavel Třída 3.C, třídní učitel Mgr. Jehličková Miluše, počet celkem 26, z toho chlapců 4, dívek 22 Bošnjaková Kateřina, Brychtová Lucie, Čáp Matěj, Denev Patrik, Hladný Ladislav, Horská Jana, Kuthanová Jana, Nováčková Kateřina, Nováková Kateřina, Novotná Kamila, Oberreiterová Monika, Ondráčková Michaela, Pačutová Zuzana, Pátková Ivana, Pavlíčková Eliška, Požárová Monika, Říhová Gabriela, Římalová Daniela, Svatková Barbora, Šedivá Martina, Šperlík Max, Vacková Veronika, Vomlelová Monika, Vrzalová Sabina, Vystrčilová Aneta, Zemanová Nikola Třída 4.A, třídní učitel Mgr. Bojanovský Tomáš, počet celkem 25, z toho chlapců 4, dívek 21 Bodešínská Tereza, Cahová Veronika, Čekalová Aneta, Dvořáková Beáta, Hadwigerová Natálie, Hosová Aneta, Chalupová Lenka, Charaklia Pinelopi, Komárková Sabina, Kotenová Nikola, Kovářová Veronika, Lengsfeldová Tereza, Matějková Nicola, Nováková Jana, Pavlíková Michaela, Pospíchalová Daniela, Prchalová Markéta, Sochor Josef, Šarounová Lucie, Šerá Denisa, Varhaník Ivoš, Veselý Ondřej, Vestfál Tomáš, Vranková Alexandra, Vránová Kateřina Třída 4.B, třídní učitel Ing. Bouchnerová Dana, počet celkem 30, z toho chlapců 4, dívek 26 Dibelková Lucie, Jaitner Marek, Jarkovský Adam, Kodrasová Nikol, Komůrková Eva, Kosičková Helena, Křivanová Diana, Kuchaříková Zuzana, Lhotková Karolína, Maršánová Petra, Matulová Aneta, Menclová Dominika, Navrátil Petr, Němcová Klára, Němcová Šárka, Parmová Monika, Pechová Zuzana, Pilátová Tereza, Procházková Tereza, Rousová Kristýna, Rychnovský Jan, Šalandová Radka, Šalomounová Andrea, Šimonová Veronika, Talpová Iveta, Vacková Kateřina, Valentová Dana, Valíková Kristýna, Varmužová Blanka, Zajícová Miriam Třída 4.C, třídní učitel Ing. Sýkorová Bohumila, počet celkem 30, z toho chlapců 4, dívek 26 Andresová Sabina, Dolejší Sandra, Drštičková Daniela, Ehrenbergerová Zuzana, Fousová Radka, Ftoreková Michaela, Havlíčková Zuzana, Hilenková Monika, Houzar Patrik, Jaseňáková Tereza, Jedličková Renata, Jelínková Zdeňka, Jouklová Dagmar, Kinclová Denisa, Klíma Šimon, Krejčová Veronika, Manová Jitka, Mareš Kamil, Matějková Michaela, Noháčková Alena, Nováková Klára, Oščádalová Lucie, Palánová Michaela, Pavelcová Krystýna, Plachý Daniel, Policarová Barbora, Sekavová Markéta, Tlačbabová Marie, Trnková Ivana, Varhaníková Petra Třída 5.DS, třídní učitel Ing. Přibylová Iva, počet celkem 8, z toho chlapců 2, dívek 6 Beranová Monika, Bezděkovská Julija, Čech Bohumír, Kováčová Kateřina, Křišťálová Jana, Marčanová Lucie, Rychlý Jaroslav, Uherčíková Lenka 14 (cekem 29)

16 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 16 1, ,9 1. B 26 2, ,4 1. C 30 2, ,5 2. A 24 1, ,3 2. B 21 1, ,8 2. C 22 1, ,3 3. A 30 2, ,1 3. B 27 1, ,9 3. C 26 2, ,8 4. A 25 2, ,8 4. B 30 2, ,4 4. C 30 2, ,8 Celkem 307 2, , 7 4.DS 8 2, ,6 Celkem 8 2, ,6 II. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 16 1, ,1 1. B 24 2, ,3 1. C 29 1, ,3 2. A 24 1, ,9 2. B 21 1, ,3 2. C 21 1, ,1 3. A 30 2, ,1 3. B 27 1, ,8 3. C 26 2, ,8 4. A 25 2, ,5 4. B 30 2, ,7 4. C 30 2, ,5 Celkem 303 2, ,12 4. DS 8 2, ,9 Celkem 8 2, ,9 15 (cekem 29)

17 5.7. Výsledky maturitních zkoušek Školní rok 2010/ termín září 2011 Neprospěli Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěli celkem z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem Školní rok 2010/ Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet žáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem Školní rok 2011/ termín květen 2012 Neprospěli Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěli celkem z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem DS Celkem (cekem 29)

18 5.8. Projekty a mezinárodní aktivity Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava Partnerství příhraničních škol Sortovní den v Jihlavě a Zwettlu V rámci přeshraniční spolupráce škol se v úterý 4. října v Jihlavě uskutečnil 1. společný sportovní den obou škol. Studenti změřili své síly ve volejbalu (smíšené týmy), stolním tenisu a malé kopané (hoši). S celkovým skóre 2:1 zvítězila naše Obchodní akademie. Díky vysokému nasazení sportovců obou stran byl tento turnaj vysoce ohodnocen řediteli partnerských škol, kteří si přislíbili jarní odvetu ve Zwettlu. Na základě pozvání se v červnu vedení OA zúčastnilo slavnostního znovuzahájení provozu budov BHAK Zwettl po celkové rekonstrukci a inaugurace nového ředitele školy p. Manfreda Schnabela. Den před koncem školního roku dostalo 36 žáků školy možnost podívat se do partnerské školy ve Zwettlu v Rakousku. Na programu bylo především sportování, ale také prohlídka školy a historického centra města s asi 12 tisíci obyvateli. Žáci i pedagogové z OA a JŠ Jihlava strávili ve Zwettlu krásný den, ve kterém žáci, v návaznosti na podzimní klání v Jihlavě, opět změřili síly s rakouskými vrstevníky. Managementy škol domluvily další možnosti prohloubení spolupráce formou zapojení rakouské školy do tradičního celostátního klání ve psaní na klávesnici, jež každoročně organizuje naše OA. Comenius COM- MP Volný čas pod mikroskopem Různorodost obohacuje sjednocenou Evropu? 17 (cekem 29)

19 V září 2011 byl odstartován nově schválený evropský projekt Volný čas pod mikroskopem za účasti partnerských škol ze Slovinska, Lotyšska, Španělska, Itálie a Turecka. OA se pro své letité zkušenosti stala hlavním koordinátorem projektu. Na 3 společných schůzkách v Lublani, Rize a Istanbulu studenti školy postupně prezentovali své státy, regiony a školy, mapovali mimoškolní aktivity vlastních studentů a způsoby trávení celospolečensky významných dnů a svátků.projekt významně posílil nové přátelské vazby a jazykové kompetence zúčastněných studentů a učitelů. Ukončení je plánováno na jaro 2013 v Jihlavě. ESF OPVK - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Učíme interaktivně ( anglický a francouzský jazyk ) Třetí rok projektu probíhajícího v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, za přispění ESF, zahájeného na podzim OA se jej účastnila partnersky (vedoucí institucí byla OA Jičín) a jejím úkolem bylo prostřednictvím vyučujících jazyků vytvářet a do centrální republikové databáze distribuovat výukové videoklipy pro anglický a francouzský jazyk, tak, aby mohly být využívány pro výuku na interaktivních tabulích kdekoli na území ČR. Projekt byl ukončen v červnu 2012 pilotním ověřováním vytvořených interaktivních klipů v praktické výuce ANJ a FRJ ve škole. Do projektu byli zapojeni tři učitelé OA Úspěchy v soutěžích Soutěže v grafických disciplínách Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Korektura textu: 4. místo Alena Teplá (3. A) 6. místo Andrea Štanclová (1. C) 7. místo Michaela Vybíhalová (2. A) Psaní na klávesnici: 5. místo Iveta Mutlová (3. A) 8. místo Alena Teplá (3. A) 10. místo Andrea Kalců (2. C) 18 (cekem 29)

20 Mistrovství ČR v grafických předmětech Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary dne Korektura textu: 20. místo Alena Teplá (3. A) Talenti 1. ročníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Psaní na klávesnici: 8. místo Andrea Štanclová (1. C) 14. místo Michaela Svobodová (1. C) Korektura textu: 1. místo Petra Novotná (1. C) 2. místo Michaela Svobodová (1. C) 8. místo Andrea Štanclová (1. C) 10. místo Michaela Brožková (1. A) Psaní na klávesnici soutěž družstev: 4. místo OA a JŠ Jihlava 19 (cekem 29)

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3.

Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA za školní rok 2011 2012 Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol... 2 2. Z průběhu školního roku 2011 2012... 6 3. Učitelé a ostatní

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více