OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok

2 1. Obsah 1. OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ČASOVÝ PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/ STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/004 A M/02) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM - POVINNÉ PŘEDMĚTY (63-41-M/004) UČEBNÍ PLÁNY OA DENNÍ STUDIUM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UČEBNÍ PLÁNY OA - DÁLKOVÉ STUDIUM Z PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED TŘÍD PŘEHLED KLASIFIKACE TŘÍD VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY COMENIUS COM- MP ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘI OBCHODNÍ AKADEMII V JIHLAVĚ SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY OSOA JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY DENNÍ STUDIUM STÁTNÍ ZKOUŠKY CITY AND GUILDS DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Základní údaje Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Adresa: nám. Svobody 1, Jihlava tel.: , http: Zřizovatel: Kraj Vysočina Sídlo: Žižkova 57, Jihlava Vedení školy: Ing. Jelínek Bohumír, ředitel školy Mgr. Vlček Pavel, statutární zástupce, zástupce ředitele pro JŠ a projektový manager Předsedové komisí: - společenskovědní - Mgr. Rybáček - anglický jazyk - Mgr. Karafiát 1 (cekem 29)

3 - německý jazyk - Mgr. Munduchová - přírodovědné - Ing. Král - odborné - Ing. Langmajerová - výpočetní techniky - Fišer - grafické - Ing. Přibylová - tělesné výchovy - PaedDr. Gurka Školská rada: Mgr. Michal Fryš zástupce zřizovatele Ing. Dagmar Kosová zástupce zřizovatele Ing. Martin Šalomoun zástupce rodičů - předseda Martin Novák zástupce zletilých žáků Mgr. Petr Rybáček zástupce pedagogů PaedDr. Ivana Střechová zástupce pedagogů Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělání v souladu s platnými předpisy. Veškeré činnosti je oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění k provozování odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 2 (cekem 29)

4 3. Přehled pracovníků školy Učitelé Příjmení Jméno Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost pro SŠ Praxe na OA Mgr. Voštová Vlasta VŠ - MAT, DEG Ano 41 Ing. Jelínek Bohumír VŠ PEF, ZBE Ano 3 PaedDr. Popelka František VŠ - MAT, ZEM Ano 24 Mgr. Vlček Pavel VŠ - ANJ, RUJ, PSY Ano 11 Mgr. Bojanovský Tomáš VŠ - ANJ, TEV Ano 14 Ing. Bouchnerová Dana VŠ - ekon. př. Ano 25 Fišer Jaroslav SPŠ - VYT Ne 20 PaedDr. Gurka Marian VŠ - OBN, TEV Ano 19 Mgr. Havlíková Soňa VŠ - FRJ, DEJ Ano 6 Mgr. Janouškovcová Jindřiška VŠ - OBN, TEV Ano 6 Mgr. Jehličková Miluše VŠ - ČJL, NEJ Ano 19 Mgr. Karafiát Jiří VŠ - ČJL, ANJ Ano 28 Mgr. Karamonová Marie VŠ - ČJL, NEJ Ano 34 Mgr. Kokešová Petra VŠ RUJ,TEV, ekon. Ano 12 Ing. Král Zbyněk VŠ - elektro Ano 12 Sedlák David VŠ - MAT, VYT Ano 1 Ing. Langmajerová Hana VŠ - ekon. př. Ano 26 Mgr. Munduchová Eva VŠ - NEJ Ano 34 PaedDr. Nováková Hana VŠ - ČJL, RUJ Ano 25 Ing. Přibylová Iva VŠ - ekon. př., NEJ Ano 12 Mgr. Rybáček Petr VŠ - ČJL, DEJ Ano 8 Ing. Sedláková Jaroslava VŠ - ekon. př. Ano 6 Ing. Sedláková Marcela VŠ - ekon. př. Ano 23 Mgr. Siglerová Eva VŠ - RUJ, HUV, ANJ Ano 19 Ing. Smejkalová Věroslava VŠ - ekon. př. Ano 41 PaedDr. Střechová Ivana VŠ MAT,CHEM,VYT Ano 3 Ing. Sýkorová Bohumila VŠ - ekon. př. Ano 22 Provozní zaměstnanci: Hodová Jitka SEŠ 10 Ing. Nikodýmová Dana VŠE 10 Badalík Bohumír SPŠ 11 Berka Jaroslav ZŠ 10 Berková Jaroslava SOŠ 10 Jonášová Věra SOU 18 3 (cekem 29)

5 4. Časový přehled hlavních akcí školního roku 2011/ hlavní prázdniny nástup učitelů a pedagogických pracovníků začátek škol. roku začátek vyučování dle rozvrhu a podzimní prázdniny ředitelské volno vánoční prázdniny rozdání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny konec školního roku hlavní prázdniny začátek školního roku Vybavení nejdůležitějších odborných učeben školy 6 učeben výpočetní techniky vybavených dataprojektorem 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem a dataprojektorem 1 učebna zbožíznalství s dataprojektorem 2 učebny s interaktivní tabulí 1 odborná učebna FIF 1 žákovská knihovna se studovnou a možností přístupu na Internet 4 (cekem 29)

6 5. Studijní obor: Obchodní akademie (63-41-M/004 a M/02) Počet studentů na začátku studia: 332 Formy studia: čtyřleté denní studium (12 tříd, 308studentů) pětileté dálkové studium (1 třída, 8 studentů) jazyková škola (1 třída, 16 studentů) Hlavní cíle: všeobecně vzdělávací základ jazyková příprava (angličtina, němčina, francouzština, ruština) profesní příprava a specializace prostřednictvím odborných a volitelných předmětů příprava na vysoké školy (rozšířená výuka matematiky a cizích jazyků) aktivní zapojení do mezinárodních projektů společenské vystupování a rozvoj sportovních i kulturních aktivit studentů 5 (cekem 29)

7 5.1. Učební plány OA denní studium - povinné předměty (63-41-M/004) (od počínaje prvním ročníkem se vyučuje dle nového ŠVP obor M/02) Předmět Zkratka Ročník Český jazyk a literatura CJL 3 12 Celkem První cizí jazyk ANJ, NEJ 4/4 16/16 Druhý cizí jazyk ANJ, FRJ, NEJ 3/3 12/12 Matematika MAT 2 10 Dějepis DEJ - 3 Občanská nauka OBN - 4 Tělesná výchova TEV 2/2 8/8 Hospodářský zeměpis HOZ - 4 Informační technologie INT 1/1 6/6 Písemná a elektronická komunikace PEK - 8/8 Ekonomika EKO 3/1 12/1 Právo PRN - 3 Účetnictví UCE 4/3 11/7 Statistika STA 2/2 2/2 Zbožíznalství ZBO - 4 Fiktivní firma FIF 2/2 2/2 Volitelné předměty 5 9 Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem. 6 (cekem 29)

8 Učební plány Kód a název oboru vzdělávání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie 4 roky - denní od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 2(2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a elektronická komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRA Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem Učební plány OA denní studium volitelné předměty Studenti si volí: ve 3. ročníku 4 hodiny z možností, ve 4. ročníku 5 hodin z možností Předmět Zkratka 3. roč. 4. roč. Konverzace německý jazyk KNJ 1 1 Konverzace anglický jazyk KAJ 1 1 Francouzský jazyk FRJ (cekem 29)

9 Ruský jazyk RUJ 2 2 Reálie anglicky mluvících zemí RAZ 0 1 Ekonomická cvičení EKC 2 2 Konverzace ve FRJ KFRJ 0 1 Geografie cestovního ruchu GCR 1 1 Matematický seminář MAS 0 2 Psychologie PSY 1 0 Filozofie FIL 0 1 Celkem Učební plány OA - dálkové studium Předmět ročník Celkem Český jazyk a literatura l. cizí jazyk (ANJ, NEJ) cizí jazyk (ANJ, FRJ) Matematika Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Právo Účetnictví Statistika Zbožíznalství Ekonomické cvičení Jednodenní soustředění Celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, čj / s platností nejpozději od 1. září 2002, počínaje 1. ročníkem. 8 (cekem 29)

10 5.4. Z průběhu školního roku Nástupní porada pedagogických pracovníků Opravné a komisionální zkoušky Porada k organizaci školního roku Zahájení školního roku Opravné praktické maturitní zkoušky Zahájení pravidelné výuky Opravné ústní maturitní zkoušky Seznamovací sportovní kurz 1. ročníků na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Srdíčkový den účast studentů 3. ročníků Třídní schůzky prvních ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Maturitní zkoušky společná písemná část, podzimní termín; OA a JŠ Jihlava coby spádová škola Středoškolské závody v atletice družstvo dívek naší školy 2. místo Divadelní představení v divadle DIOD Don Quijote de la Anča účast studentů 3. a 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolské hry chlapců ve stolním tenisu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek ve stolním tenisu naše škola 3. místo Středoškolské hry dívek v basketbalu naše škola 3. místo Podzimní prázdniny Veletrh Gaudeamus v Brně účast studentů 4. ročníků Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Středoškolské hry chlapců v basketbalu naše škola 3. místo Projekt Comenius partnerská schůzka v Lublani (Slovinsko) účast vybraných studentek z tříd 3. B a 3. C Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 1. B a 2. A Středoškolské hry dívek ve florbalu naše škola 3. místo Exkurze do Památníku Lidice účast studentů třídy 2. B a 2. C Burza středních škol jihlavského regionu v DKO Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na OA a JŠ Jihlava První pomoc do škol ukázka práce zdravotní záchranné služby účast studentů 2. ročníků Testy společnosti SCIO účast vybraných studentů 4. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Čtvrtletní klasifikační porada Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Beseda S Tebou o Tobě účast studentek z 1. ročníků Přednáška o právním vědomí účast studentů 3. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků 9 (cekem 29)

11 Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Den otevřených dveří na OA a JŠ Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Středoškolský šachový turnaj Prezentace možnosti studia na Vysoké škole ekonomické v Praze účast studentů 4. ročníků Exkurze do Vídně účast vybraných studentů všech ročníků Školení o BOZP vyučující a THP Den ochrany člověka při mimořádných událostech Zimní prázdniny Zájezd na představení do Městského divadla v Brně Týdenní lyžařský kurz třídy 2. C Pedagogické konzultace pro rodiče před pololetní klasifikací Informace pro třídu 4. A na Úřadu práce Jihlava Soutěž v účetnictví Má dáti dal na OA a SVŠE ve Znojmě studentka Radka Šalandová (4. B) obsadila v celorepublikové konkurenci skvělé 5. místo Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pololetní klasifikační porada Informace pro třídu 4. B na Úřadu práce Jihlava Rozdání vysvědčení za 1. pololetí Pololetní prázdniny Týdenní lyžařský kurz tříd 2. A a 2. B Projekt Comenius partnerská schůzka v Rize (Lotyšsko) účast vybraných studentů z třídy 2. C Informace pro třídu 4. C na Úřadu práce Jihlava Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v DDM Jihlava Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Jarní prázdniny Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Veletrh fiktivních firem v Praze účast vybraných studentů 4. ročníků Exkurze na Veletrh fiktivních firem a do Národní galerie v Praze účast studentů 3. ročníků Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře na OA a JŠ Jihlava Exkurze do Denního a týdenního pobytu mládeže Jihlava (DTPM) účast studentů třídy 2. B Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Srdíčkový den účast studentů 2. ročníků Schůzka vedení školy s rodiči zájemců o studium na OA a JŠ Jihlava kvůli organizaci přijímacího řízení Dramatizace románu Radka Johna Memento účast studentů 2. ročníků Exkurze do Denního a týdenního pobytu mládeže Jihlava (DTPM) účast studentů třídy 2. C Velikonoční prázdniny 10 (cekem 29)

12 Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 1.C Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Velikonoční turnaj ve florbalu dívek naše škola 3. místo Projekt Comenius partnerská schůzka v Istanbulu (Turecko) účast vybraných studentek z třídy 1. C Exkurze třídy 3. B u Okresního soudu v Jihlavě Klasifikační porada ke 3. čtvrtletí Třídní rodičovské schůzky a výbor OSOA Mistrovství České republiky v grafických disciplínách na OA, VOŠ a JŠ Karlovy Vary Přijímací zkoušky Fotografování tříd Exkurze třídy 3. A u Okresního soudu v Jihlavě Praktická odborná maturitní zkouška třídy 4. B a 4. C Uzavření klasifikace za 2. pololetí 4. ročník Praktická odborná maturitní zkouška třída 4. A Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 2.C Klasifikační porada maturitních 4. ročníků Rozdání výročního vysvědčení 4. ročník Písemné maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, německý, resp. francouzský jazyk, resp. matematika) Poznávací zájezd do Francie (zejména do Paříže) účast vybraných studentů ročníků Exkurze do nacistického koncentračního tábora v Osvětimi účast vybraných studentů ročníků Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny v Jihlavě účast studentů třídy 2.B Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Exkurze třídy 3. C u Okresního soudu v Jihlavě Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Souvislá odborná praxe 3. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický, resp. německý jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třídy 4.B a 4.C Exkurze do Pivovaru Jihlava účast studentů třídy 2. A Exkurze do Pivovaru Jihlava účast studentů tříd 2. B a 2. C Beseda o holocaustu účast studentů 2. ročníků Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída 4. A Ústní maturitní zkoušky společná část (český jazyk, anglický jazyk) i profilová část (ekonomika, účetnictví) třída V. DS Soutěž Ekonomický team Junior na OA v Pelhřimově účast dvou tříčlenných družstev studentů 3. ročníků Beseda o domácím násilí účast studentů 1. ročníků Slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům školy na Magistrátu města Jihlavy Veřejná prezentace výsledků odborné praxe třídy 3. A a 3. B Veřejná prezentace výsledků odborné praxe třída 3. C 11 (cekem 29)

13 Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds písemná část Soutěž Talenti 1. ročníků v grafických předmětech pořádaná na OA a JŠ Jihlava Mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds ústní část Uzavření klasifikace za 2. pololetí ročníky Návštěva klientů ze stacionáře na OA a JŠ Jihlava Beseda o právním vědomí účast studentů 2. ročníků Státní zkoušky z českého jazyka pro cizince Závěrečná klasifikační porada Schůzka s rodiči studentů budoucích 1. ročníků Vlastivědné exkurze a výlety každá třída dle rozhodnutí třídního učitele (např. ZOO Jihlava, Brněnská přehrada a hrad Veveří, DT Kalich, Česká Kanada, Třebíč, Polná, apod.) Den ochrany člověka při mimořádných situacích (filmy s tematikou první pomoci, aplikace zdravovědy v praxi, apod.) Vycházka do blízkého okolí Jihlavy Den třídního učitele Úklid tříd a šaten Rozdání výročních vysvědčení Závěrečná porada, zhodnocení školního roku 12 (cekem 29)

14 5.5. Přehled tříd Třída 1.A, třídní učitel PaedDr. Střechová Ivana, počet celkem 16, z toho chlapců 0, dívek 16 Apfelthalerová Anika, Bendová Jana, Blažková Michaela, Boudná Petra, Brožková Michaela, Coufalová Michaela, Dočekalová Tereza, Dvořáková Vendula, Eckertová Denisa, Havlíčková Radka, Hečsková Markéta, Hinková Gabriela, Pokorná Nikola, Smolíková Klára, Sušická Lenka, Šipošová Nikola Třída 1.B, třídní učitel Ing. Král Zbyněk, počet celkem 23, z toho chlapců 5, dívek 18 Bargl Ondřej, Deutscharová Veronika, Hartmann František, Havlová Michala, Heilandová Ilona, Holíková Barbora, Holub Jakub, Hradecká Michaela, Chylíková Lucie, Jeřábková Elen, Jindra Michal, Jonášová Kristýna, Kronovetrová Tereza, Kuklová Hana, Loubová Lucie, Nedomová Veronika, Nováková Lenka, Parkanová Tereza, Paříková Marie, Pěkný Jan, Plottová Simona, Vártásová Nikola, Zemanová Marietta Třída 1.C, třídní učitel Mgr. Havlíková Soňa, počet celkem 29, z toho chlapců 5, dívek 24 Filipenská Dagmar, Fišarová Radka, Formánková Aneta, Holíková Jana, Chmelařová Veronika, Jašová Denisa, Javůrková Iveta, Kalinová Tereza, Knorová Michaela, Kulhánková Alena, Mašková Zdeňka, Mezerová Tereza, Nováková Alena, Novotná Petra, Palánová Michaela, Pivoňka Jan, Smělíková Olga, Svobodová Michaela, Symonides Stanislav, Šimková Simona, Štanclová Andrea, Šťastná Daniela, Štelbacká Nikola, Tonarová Diana, Trojanová Nikola, Vaněk Tadeáš, Vítů Ludmila, Vozobule František Jakub, Zimola Jan Třída 1.JA, třídní učitel Mgr. Siglerová Eva, počet celkem 17, z toho chlapců 7, dívek 10 Brnická Nikola, Čapková Andrea, Hajdin Ondřej, Illeová Alexandra, Kamešová Edita, Kříž Jan, Munduchová Michaela, Novotná Markéta, Pásková Andrea, Prokůpková Klára, Rohovec Jiří, Rýdl Aleš, Sklenář Viktor, Sobotková Kateřina, SVOBODA JAKUB, Škranc Filip, Vaňková Marcela Třída 2.A, třídní učitel Mgr. Rybáček Petr, počet celkem 24, z toho chlapců 4, dívek 20 Borovcová Andrea, Cahová Eva, Caklová Gabriela, Carda Marek, Harantová Pavla, Havlíčková Markéta, Holubová Tereza, Hotařová Lucie, Klimeš Martin, Kolaříková Jana, Kratochvílová Adéla, Michelfeitová Lenka, Nováková Pavla, Novotný Adam, Packová Sabina, Pernička Lukáš, Pospíchalová Pavla, Postřihačová Iva, Procházková Klára, Šebková Anna, Široká Dominika, Volfová Lenka, Vybíhalová Michaela, Zezulová Dagmar Třída 2.B, třídní učitel PaedDr. Gurka Marian, počet celkem 21, z toho chlapců 5, dívek 16 Bílková Andrea, Cahová Iva, Doležalová Lenka, Fojtášek Jan, Franek Jan, Hortenská Monika, Jančurová Aneta, Kalná Iveta, Kořínková Nikol, Kubišová Michaela, Matějíčková Lucie, Minxová Kristýna, Novotný David, Pojmanová Lucie, Semerádová Eliška, Suránová Monika, Šrámková Gabriela, Šteflová Štěpánka, Večeřa Pavel, Vodičková Kamila, Zeman Vojtěch Třída 2.C, třídní učitel Ing. Langmajerová Hana, počet celkem 21, z toho chlapců 4, dívek 17 Dvořák Lukáš, Freyová Kateřina, Jiráková Ivana, Jurková Kateřina, Kalců Andrea, Klausová Karolina, Křížová Denisa, Křížová Sabina, Leškovová Nela, Machová Lenka, Marková Veronika, Masláková Lucie, Molnárová Michaela, Nováková Daniela, Pražský Roman, Rychnovská Monika, Rychnovská Nikola, Šatera Martin, Štůla Josef, Vytisková Nikola, Zelinková Lucie Třída 3.A, třídní učitel Mgr. Karafiát Jiří, počet celkem 28, z toho chlapců 6, dívek 22 Andělová Veronika, Brožová Denisa, Cejnková Jana, Janák Jakub, Jelínek Petr, Jurečková Barbora, Kalas Ondřej, Katrincová Lucie, Koumar Filip, Krichťáková Bohdana, Kružík Miroslav, Křivánková Gabriela, Mondeková Lucie, Mutlová Iveta, Němcová Sabina, Neradová Michaela, Novotná Iveta, Ondřejková Lenka, Ortová Nikola, Procházková Erika, Salák Filip, Skuciusová Lenka, Smejkalová Jana, Štrejbarová Denisa, Táborská Marie, Teplá Alena, Větrovcová Lenka, Zimolová Anna 13 (cekem 29)

15 Třída 3.B, třídní učitel Ing. Sedláková Marcela, počet celkem 27, z toho chlapců 4, dívek 23 Bauerová Monika, Bednářová Eliška, Benedikovičová Anna, Brodinová Tereza, Černohousová Lucie, Doležalová Agáta, Doležalová Lenka, Dolská Helena, Fiala Filip, Habermannová Rachel, Havlíčková Lenka, Holubová Petra, Janoušek Daniel, Jiráková Lenka, Karásková Nikola, Korbičková Jana, Křivánková Barbora, Matulová Eva, Milichovský Martin, Němcová Kristýna, Pádivá Věra, Pavlíčková Nikola, Ryšavá Petra, Smejkalová Olga, Solařová Iva, Vítková Lenka, Votava Pavel Třída 3.C, třídní učitel Mgr. Jehličková Miluše, počet celkem 26, z toho chlapců 4, dívek 22 Bošnjaková Kateřina, Brychtová Lucie, Čáp Matěj, Denev Patrik, Hladný Ladislav, Horská Jana, Kuthanová Jana, Nováčková Kateřina, Nováková Kateřina, Novotná Kamila, Oberreiterová Monika, Ondráčková Michaela, Pačutová Zuzana, Pátková Ivana, Pavlíčková Eliška, Požárová Monika, Říhová Gabriela, Římalová Daniela, Svatková Barbora, Šedivá Martina, Šperlík Max, Vacková Veronika, Vomlelová Monika, Vrzalová Sabina, Vystrčilová Aneta, Zemanová Nikola Třída 4.A, třídní učitel Mgr. Bojanovský Tomáš, počet celkem 25, z toho chlapců 4, dívek 21 Bodešínská Tereza, Cahová Veronika, Čekalová Aneta, Dvořáková Beáta, Hadwigerová Natálie, Hosová Aneta, Chalupová Lenka, Charaklia Pinelopi, Komárková Sabina, Kotenová Nikola, Kovářová Veronika, Lengsfeldová Tereza, Matějková Nicola, Nováková Jana, Pavlíková Michaela, Pospíchalová Daniela, Prchalová Markéta, Sochor Josef, Šarounová Lucie, Šerá Denisa, Varhaník Ivoš, Veselý Ondřej, Vestfál Tomáš, Vranková Alexandra, Vránová Kateřina Třída 4.B, třídní učitel Ing. Bouchnerová Dana, počet celkem 30, z toho chlapců 4, dívek 26 Dibelková Lucie, Jaitner Marek, Jarkovský Adam, Kodrasová Nikol, Komůrková Eva, Kosičková Helena, Křivanová Diana, Kuchaříková Zuzana, Lhotková Karolína, Maršánová Petra, Matulová Aneta, Menclová Dominika, Navrátil Petr, Němcová Klára, Němcová Šárka, Parmová Monika, Pechová Zuzana, Pilátová Tereza, Procházková Tereza, Rousová Kristýna, Rychnovský Jan, Šalandová Radka, Šalomounová Andrea, Šimonová Veronika, Talpová Iveta, Vacková Kateřina, Valentová Dana, Valíková Kristýna, Varmužová Blanka, Zajícová Miriam Třída 4.C, třídní učitel Ing. Sýkorová Bohumila, počet celkem 30, z toho chlapců 4, dívek 26 Andresová Sabina, Dolejší Sandra, Drštičková Daniela, Ehrenbergerová Zuzana, Fousová Radka, Ftoreková Michaela, Havlíčková Zuzana, Hilenková Monika, Houzar Patrik, Jaseňáková Tereza, Jedličková Renata, Jelínková Zdeňka, Jouklová Dagmar, Kinclová Denisa, Klíma Šimon, Krejčová Veronika, Manová Jitka, Mareš Kamil, Matějková Michaela, Noháčková Alena, Nováková Klára, Oščádalová Lucie, Palánová Michaela, Pavelcová Krystýna, Plachý Daniel, Policarová Barbora, Sekavová Markéta, Tlačbabová Marie, Trnková Ivana, Varhaníková Petra Třída 5.DS, třídní učitel Ing. Přibylová Iva, počet celkem 8, z toho chlapců 2, dívek 6 Beranová Monika, Bezděkovská Julija, Čech Bohumír, Kováčová Kateřina, Křišťálová Jana, Marčanová Lucie, Rychlý Jaroslav, Uherčíková Lenka 14 (cekem 29)

16 5.6. Přehled klasifikace tříd I. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 16 1, ,9 1. B 26 2, ,4 1. C 30 2, ,5 2. A 24 1, ,3 2. B 21 1, ,8 2. C 22 1, ,3 3. A 30 2, ,1 3. B 27 1, ,9 3. C 26 2, ,8 4. A 25 2, ,8 4. B 30 2, ,4 4. C 30 2, ,8 Celkem 307 2, , 7 4.DS 8 2, ,6 Celkem 8 2, ,6 II. pololetí 2011/2012 Třída Počet žáků Průměr. prospěch Hodnocení vyzn. prospěl neprospěl neklasif. absence (hod./žák) 1. A 16 1, ,1 1. B 24 2, ,3 1. C 29 1, ,3 2. A 24 1, ,9 2. B 21 1, ,3 2. C 21 1, ,1 3. A 30 2, ,1 3. B 27 1, ,8 3. C 26 2, ,8 4. A 25 2, ,5 4. B 30 2, ,7 4. C 30 2, ,5 Celkem 303 2, ,12 4. DS 8 2, ,9 Celkem 8 2, ,9 15 (cekem 29)

17 5.7. Výsledky maturitních zkoušek Školní rok 2010/ termín září 2011 Neprospěli Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěli celkem z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem Školní rok 2010/ Celkem po 1. a 2. termínu Třída Počet žáků Průměr. prosp. Vyznamenání Prospěli Neprospěli Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem Školní rok 2011/ termín květen 2012 Neprospěli Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěli celkem z toho neprospěch z 1 předmětu z toho neprospěch ze 2 a více předmětu Nezúčastnili se IV. A IV. B IV. C Celkem DS Celkem (cekem 29)

18 5.8. Projekty a mezinárodní aktivity Společný projekt BHAK Zwettl a OA a JŠ Jihlava Partnerství příhraničních škol Sortovní den v Jihlavě a Zwettlu V rámci přeshraniční spolupráce škol se v úterý 4. října v Jihlavě uskutečnil 1. společný sportovní den obou škol. Studenti změřili své síly ve volejbalu (smíšené týmy), stolním tenisu a malé kopané (hoši). S celkovým skóre 2:1 zvítězila naše Obchodní akademie. Díky vysokému nasazení sportovců obou stran byl tento turnaj vysoce ohodnocen řediteli partnerských škol, kteří si přislíbili jarní odvetu ve Zwettlu. Na základě pozvání se v červnu vedení OA zúčastnilo slavnostního znovuzahájení provozu budov BHAK Zwettl po celkové rekonstrukci a inaugurace nového ředitele školy p. Manfreda Schnabela. Den před koncem školního roku dostalo 36 žáků školy možnost podívat se do partnerské školy ve Zwettlu v Rakousku. Na programu bylo především sportování, ale také prohlídka školy a historického centra města s asi 12 tisíci obyvateli. Žáci i pedagogové z OA a JŠ Jihlava strávili ve Zwettlu krásný den, ve kterém žáci, v návaznosti na podzimní klání v Jihlavě, opět změřili síly s rakouskými vrstevníky. Managementy škol domluvily další možnosti prohloubení spolupráce formou zapojení rakouské školy do tradičního celostátního klání ve psaní na klávesnici, jež každoročně organizuje naše OA. Comenius COM- MP Volný čas pod mikroskopem Různorodost obohacuje sjednocenou Evropu? 17 (cekem 29)

19 V září 2011 byl odstartován nově schválený evropský projekt Volný čas pod mikroskopem za účasti partnerských škol ze Slovinska, Lotyšska, Španělska, Itálie a Turecka. OA se pro své letité zkušenosti stala hlavním koordinátorem projektu. Na 3 společných schůzkách v Lublani, Rize a Istanbulu studenti školy postupně prezentovali své státy, regiony a školy, mapovali mimoškolní aktivity vlastních studentů a způsoby trávení celospolečensky významných dnů a svátků.projekt významně posílil nové přátelské vazby a jazykové kompetence zúčastněných studentů a učitelů. Ukončení je plánováno na jaro 2013 v Jihlavě. ESF OPVK - Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Učíme interaktivně ( anglický a francouzský jazyk ) Třetí rok projektu probíhajícího v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, za přispění ESF, zahájeného na podzim OA se jej účastnila partnersky (vedoucí institucí byla OA Jičín) a jejím úkolem bylo prostřednictvím vyučujících jazyků vytvářet a do centrální republikové databáze distribuovat výukové videoklipy pro anglický a francouzský jazyk, tak, aby mohly být využívány pro výuku na interaktivních tabulích kdekoli na území ČR. Projekt byl ukončen v červnu 2012 pilotním ověřováním vytvořených interaktivních klipů v praktické výuce ANJ a FRJ ve škole. Do projektu byli zapojeni tři učitelé OA Úspěchy v soutěžích Soutěže v grafických disciplínách Krajská soutěž v psaní na klávesnici a autorské korektuře Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Korektura textu: 4. místo Alena Teplá (3. A) 6. místo Andrea Štanclová (1. C) 7. místo Michaela Vybíhalová (2. A) Psaní na klávesnici: 5. místo Iveta Mutlová (3. A) 8. místo Alena Teplá (3. A) 10. místo Andrea Kalců (2. C) 18 (cekem 29)

20 Mistrovství ČR v grafických předmětech Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary dne Korektura textu: 20. místo Alena Teplá (3. A) Talenti 1. ročníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dne Psaní na klávesnici: 8. místo Andrea Štanclová (1. C) 14. místo Michaela Svobodová (1. C) Korektura textu: 1. místo Petra Novotná (1. C) 2. místo Michaela Svobodová (1. C) 8. místo Andrea Štanclová (1. C) 10. místo Michaela Brožková (1. A) Psaní na klávesnici soutěž družstev: 4. místo OA a JŠ Jihlava 19 (cekem 29)

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2010-2011 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2009-2010 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Náměstí Svobody 1. Jihlava. Autoevaluace. školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Náměstí Svobody 1 Jihlava Autoevaluace školy za školní roky 2007/2008-2009/2010 V Jihlavě 30.10. 2010... Ing. Bohumír Jelínek

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Setkání s rodiči 21. listopadu 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok

2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2. KOLO přijímací řízení pro školní rok 2016-17 Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/ K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/ K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru ŠVP: Škola s dobrým startem Ve Zlíně dne 31. října 2016 Alena Štachová, ředitelka školy Rozhodnutí o konání talentové a

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Učebnice ve školním roce 2011/2012

Učebnice ve školním roce 2011/2012 Učebnice ve školním roce 0/0 Obor vzdělání : Třída : A. Třídní učitel : Mgr. Miroslava Lupačová ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ, LIV Soukal: Přehled dějin literatury Soukal: Čítanka pro.

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 66-41-L/008 OBCHODNÍK Třída O4 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 29. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 29. 8. v 9.00 zahajovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2008-2009 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Přehled akcí: školní rok 2009/10

Přehled akcí: školní rok 2009/10 1.9. 2.9. 3.9. 8:00 Opravné maturity POC 8:00-9:40 Zahájení školního roku 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 1.EL, 1.OA, 6.A, 2.C, 2.EL, 2.OA, 7.A, 3.C, 3.EL, 3.OA, 8.A, 4.B, 4.C, 4.EL, 4.OA 11:00 Opravné maturity

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více