VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze. Máme před sebou měsíc příprav na Velikonoce. V naší farnosti se v tomto ohledu nabízí mnoho příležitostí, a i když mnohé z nich zmínil P. Stanisław v minulém úvodníku, dovolím si je znovu připomenout a doplnit i pár těch, na které se ve Stanisławově celkovém přehledu nedostalo. V březnu ještě pokračují přednášky v rámci Zimní duchovní obnovy, což je skutečně skvěle připravený projekt se spoustou zajímavých hostů. Nebojte se naskočit do tohoto rozjetého vlaku. Paralelně bude probíhat i Jarní duchovní obnova, dvoudenní akce, kterou připravuje Martin Tejkal spolu s hnutím Světlo-Život. Počet míst je omezen, tak neváhejte a hlaste se! Další možnost představují tradiční páteční křížové cesty, které pro Vás pečlivě chystají naši jáhni a akolyté. 21. března se pak koná jedna z nejsympatičtějších a nejdůležitějších postních aktivit, úklid kostela sv. Václava. V minulých letech návštěvnost trošku stagnovala, což je s podivem, protože jde o velmi očistnou, duchovně

2 2/ III povznášející a zároveň zdravě pohybovou aktivitu, většinou panuje na této akci výborná atmosféra a korunuje ji příjemné posezení s úžasným pohoštěním. Těšíme se na Vás. Víkend před Velikonocemi pak proběhne tradiční Den seniorů a nemocných. Po Velikonocích, kdy budeme slavit v kruhu církve a sdílet nejhlubší tajemství naší společné víry, se posíleni a stmeleni vrhneme na přípravy Noci kostelů a Dnů víry, tedy akcí zaměřených ven, do světa, za hranice našeho společenství. Stanisław vyzýval všechny, kdo jsou ochotni pomoci, aby se nám přihlásili, a já bych chtěl v souvislosti s tématem našeho pastoračního roku tuto výzvu rétoricky obrátit. Pokud Vás papež František svou exhortací alespoň malinko navnadil a toužíte poklady své víry a svých společenství nabízet, rozdávat, dělit se o ně se sousedy a hledajícími, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám se zapojením pomůžeme, protože tyto akce jsou pro to jako stvořené. Martin Peroutka SERIÁL O EXHORTACI Evangelii gaudium Další úvaha inspirovaná exhortací Radost evangelia rozvíjí téma Božího království. Kde jej nalézt? Království Boží je mezi vámi Mezi lidmi existují mezilidské vztahy. V láskyplných vztazích, všude tam, kde existují, anebo se teprve vytvářejí (Mt 22,36), přinášejících spravedlnost, pokoj a radost z Ducha svatého (Ř 14,17; viz také Ř 15,13; 2K 13,11; Ga 5,22), můžeme zakoušet Boží království. Pokud bychom chtěli mít nějakou konkrétní představu, nějaký reálný model Božího království, pak bychom snad mohli použít představu světa založeného na láskyplných mezilidských vtazích, tedy světa, sjednoceného s Kristem. Vede nás k tomu Ježíšův výrok: Vždyť království Boží je mezi vámi! (Lk 17,21). Tedy Boží království mohu zakoušet v každém láskyplném vztahu, v každém láskyplném jednání. Samozřejmě vidíme, že tento náš svět, v němž žijeme, ještě zdaleka není tímto Božím královstvím. Ale je dobré si uvědomit, že ona důležitější polovina vlastnosti Božího království, tedy světa sjednoceného s Kristem, již zde existuje; Kristus se se světem plně sjednotil, jak píše apoštol Pavel: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá (Ko 1,15-17). Teď už chybí jen to, abychom se my sjednotili s Kristem, nebo jinými slovy, abychom byli svatými. Boží království má vlastnost Boží lásky: je ve mně a já jsem v něm. Je ve mně, v mých láskyplných vztazích k druhým

3 3/ III a k Bohu, a já jsem v něm, v láskyplných vztazích druhých ke mně. V našich vztazích je vedle lásky i sobectví plevel. Je obtížné odlišit přesně lásku k sobě a sobectví. To, co vytvoří láska, je určeno do sýpky a má trvalou existenci. To, co vytvoří sobectví, je určeno ke spálení (Mt 3,12). Boží království, království založené na láskyplných mezilidských vztazích, působí v našem dosud nedotvořeném světě jako kvas v těstě (srov. Mt 13,33). Má proniknout všechny mezilidské vztahy. Kdykoli a kdekoli pomáhám budovat a posilovat láskyplné mezilidské vztahy, plním své misijní poslání, evangelizuji (srov. Mt 10,7; Lk 9,2). Jozef Nagy K myšlenkám o Božím království mezi námi přidáváme citát z exhortace Radost evangelia. Papež František nám jednoznačně říká: chceš-li se setkat s Bohem, setkávej se s lidmi a pracuj pro Boží království. Láska k lidem je duchovní síla, která je natolik zásadní pro plné setkání s Bohem, že kdo nemiluje bratra, je ve tmě a žije ve tmě (1 Jan 2,11), zůstává ve smrti (1 Jan 3,14) a Boha nepoznal (1 Jan 4,8). Benedikt XVI. řekl, že zavírat oči před bližním činí člověka slepým i vůči Bohu, a že láska je vlastně jediné světlo, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat. Když tedy prožíváme mystiku blízkosti vůči druhým s cílem usilovat o jejich dobro, naše nitro se rozšiřuje, aby mohlo přijmout od Pána ty nejkrásnější dary. Pokaždé, když se v lásce setkáváme s lidskou bytostí, stáváme se schopnými objevit něco nového o Bohu. Pokaždé, když otevřeme oči, abychom rozpoznali druhého, naší víře se dostává více světla, abychom byli schopni poznat Boha. V důsledku toho, chceme-li růst v duchovním životě, nemůžeme nebýt zároveň misionáři. Angažovanost v hlásání evangelia obohacuje mysl i srdce, rozšiřuje naše duchovní obzory, činí nás vnímavějšími k rozpoznávání působení Ducha a umožňuje nám vykročit z našich omezených duchovních schémat. (z čl. 272) SK (pozn. red.: text neprošel jazykovou korekturou) SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita moc a moc děkuje (Jak 5,14-16) Srdečně zveme každého na Den seniorů a nemocných v sobotu před Květnou nedělí, 28. března t. r., v sále u sv. Václava, s programem: možnost rozhovoru s knězem, možnost svátosti smíření (P. Stanisław Góra), slovo o svátosti nemocných (Simona Kocourková), mše svatá s udílením svátosti nemocných,

4 4/ III téma Radost evangelia ve stáří, prožívání stáří (Jožka a Jaruška Nagyovi), oběd (Lukáš Borský & spol.), povídání, občerstvení, zábava, zpívání (Petr Kodl). Pokud potřebujete přivézt a odvézt autem, přihlaste se prosím předem u Pavla Zezulky (tel ). Hanka č. účtu: /0800 POZVÁNÍ Evangelizace jako osobní svědectví naší víry Evangelizace je jednoduchý, hluboký a radostný způsob, jak žít evangelium dnes. Návod ke svědectví? Prohloubit přátelství s Ježíšem a s lidmi, kteří patří do mého života. Naučit se otevřeně a citlivě mluvit o osobní víře, znovu objevit spolupráci s Duchem svatým. Jarní duchovní obnova na téma Evangelizace jako osobní svědectví naší víry bude probíhat od pátku do soboty v sále u sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 Vršovice (vchod ze zadní strany kostela). Vstupné je dobrovolné, přihlašujte se prosím na gmail.com. Martin Tejkal SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI Svatá Luisa (Louise) de Marillac, vdova, spoluzakladatelka řádu svátek Vincentinky (vincentky, šedé sestry) zná mnoho lidí. O jejich zakladatelích, sv. Vincenci z Pauly a Luise de Marillac, ví jen málokdo. Kdo byla ona žena, která obětavě pomáhala sv. Vincenci v jeho díle? Narodila se v Paříži v zámožné rodině dne 12. srpna 1591 a byla pokřtěna jako Aloisie, ale říkali jí Luisa. Dostalo se jí vynikajícího vzdělání a ve 21 letech se provdala. Manželé žili šťastně a spokojeně, narodil se jim pěkný syn, ale život není procházka rajským sadem. Po dvanácti letech manželství Luisa náhle ovdověla. Mladá žena zůstala sama s malým

5 5/ III synkem a hledala nový smysl života. V té době přišel do Paříže kněz Vincenc z Pauly, který zde, jako ostatně i jinde, založil sdružení měšťanských paní, které se věnovalo opatrování starých a nemocných lidí. Luisa se s Vincencem seznámila a myšlenka charitní činnosti ji zaujala. O 10 let starší Vincenc se stal jejím vzorem a duchovním vůdcem. Byla jeho nejvěrnější a nejhorlivější spolupracovnicí a celý její další život se skládal ze skutků blíženské lásky. Vyvrcholením její činnosti bylo v r založení společenství milosrdných sester Dcer křesťanské lásky. Byla jejich první generální představenou. Ovšem ani zde to neměla jednoduché; prodělávala různá těžká tělesná i duševní utrpení. Přesto obětavě 27 let řídila mateřinec v Paříži, navštěvovala družiny ve městě a učila je péči o nemocné. Zemřela ve věku 68 let dne v Paříži ji papež Pius XI. svatořečil. Je patronkou sociálních pracovníků. Její zobrazení najdeme zejména ve Francii. Bývá zobrazována ve vdovských šatech nebo v hábitu vincentinek. Alena Králová PROSTOR pro sdílení Taizé v Praze s odstupem letních prázdnin Je to už dva měsíce, co jsme se jako farnost účastnili Evropského setkání mladých v Praze. Prý by bylo dobré, kromě ohlédnutí jiných, přidat i pohled zevnitř našeho přípravného týmu. Takový pohled se liší v tom, že toho sdílení s hosty v našich domovech ani příliš jiné obyčejné účasti na programech a modlitbách moc nebylo. Ale zažili jsme společně skutečně vytrvalou týmovou práci, účast na přípravách s bratry a dalšími dobrovolníky, kteří zde setkání už od října připravovali, a také každý z nás dostal samozřejmě nějaký ten dáreček od Pána. Tyto řádky jsou psány se zdravým lehkým odstupem. Říkával jsem si v průběhu příprav, že když někdo škrábe doma omítku, většinou to pak v nově vymalovaném bytě shrne větou: Jsem rád, že jsem to udělal, ale podruhé už bych do toho nešel. Tahle věta ve mně během listopadu a prosince častokrát rezonovala. Ale když bylo vymalováno, s dojetím jsem si musel přiznat, že bych do toho znova šel. Když jsem na pastorační radě v květnu zvedl ruku, že si setkání v naší farnosti vezmu na starost, jednoduše jsem cítil, že to mám být já. Tohle se nikdy nebude opakovat stejně, ale důležité pro mě bylo, že jsem věděl, že to po mně Bůh chce. Takže nebylo co řešit, natož přemýšlet, co to všechno bude obnášet. Navíc tým, který se vytvořil, a všichni další zúčastnění byli úžasní! Když jsme na setkání s bratry přislíbili ubytovat 500 účastníků, vstoupili jsme tím jako

6 6/ III farnost do dějin tohoto setkání. V Kafkově domě od té chvíle všichni věděli, kde jsou Vršovice. Zároveň jsme posléze fungovali jako hostitelské společenství, které snese všechno. I proto bylo u nás nakonec ubytováno celkem 18 národností. Jako farnost jsme velkou měrou přispěli k celému setkání. Zároveň se přes nás zúčastnili hostitelé nekostelní, kteří byli často hluboce zasaženi tím, co prožili. A třeba právě s nimi je možnost se setkat na modlitbách Taizé, které jsou opět po nějaké době vždy poslední neděli v měsíci. Ale už nejen u nás. Bude to takové putovní společenství po Vršovicích. Více určitě najdete na nástěnkách, když ne jinde. Evropská setkání Taizé jsou organizována pod dvěma slovy pouť důvěry. Důvěrou byla prodchnuta celá doba setkání, dlouhá doba před ním a v různých směrech i doba po něm. Důvěra v různých podobách... Díky všem, kdo to nám (přípravnému týmu) jakkoliv ulehčili, nebo nám dodávali odvahy a sil. Jsme moc rádi, že můžeme do naší farnosti patřit a že jsme to s vámi mohli zažít. Doufám, že nejen ta důvěra v nás zůstane. Ondra Rechner Licheň Neodolám, abych se s vámi nepodělil o životní zážitek, který jsme si jako malá skupina rodin přivezli z Polska. Středem našeho zájmu se stala Licheň. A proč zrovna Licheň? Musím za sebe, a vím, že nejenom za sebe, říci, že to, co jsme viděli a poznali, nám vzalo dech. Licheń Stary je sice malé městečko v Polsku, ale v sobě skrývá velký polský duchovní a národní poklad poutní místo Panny Marie Licheňské doslova perlu polské víry a plod současného národního vzepětí. Místo je nejen opravdovým zhmotněním víry a úcty k Panně Marii, ale i rozsáhlým duchovním centrem a žijícím organismem, který na naše poměry opravdu nemá obdoby. Centrem místa je starý a poměrně malý milostný obraz Panny Marie, která se zjevila nejdříve zraněnému vojákovi na bojišti a potom roku 1850 prostému pasáčkovi. Obraz byl v roce 1852 umístěn do farního kostela v Lichni a od té doby sem proudí poutníci, kteří si zde vyprošují potřebné milosti. Všechny prostory byly malé, a proto zde byla zbudována obrovská dvoupodlažní bazilika pro 7000 poutníků. Zvláštností místa je zejména poslední současnost, kdy obrovská stavba, s tváří ve všech slozích křesťanské historie, byla stavěna pouze z darů věřících Poláků, a také dokončena za neuvěřitelných 10 let. Velkou zásluhu na tomto díle má Kongregace kněží mariánů. V roce 1999 navštívil toto poutní místo papež Jan Pavel II. a požehnal nově započatou stavbu. Licheňský chrám je zasvěcený Panně Marii Licheňské a v roce 2005 byl papežem Janem Pavlem II. označen jako bazilika minor. Stavba je výrazem víry a lásky k Panně Marii Licheňské. Poutní místo je zcela ucelený, funkční a živoucí organismus, kde člověk snadno nabude dojmu, že je doma. Součástí uzavřeného areálu je nádherný park, o který se starají dobrovolníci a který láká k zamyšlení a propojuje všechny duchovní a funkční stavby. Naprosto jsme nelitovali 500 km dlouhé cesty tam a opět do Prahy.

7 7/ III Pokud byste stáli o tuto zkušenost, další informace naleznete na (pod Języki obce i v češtině). Cesta pochopitelně vzbudila další otázky, zejména po seznámení se se skutečností, že celé dílo bylo vybudováno bez účasti státu, pouze z darů. Odhadem se jedná o stamiliony, což jsou pro nás dost těžko představitelné náklady. Zajímalo mne tedy, jak to v Polsku a katolické církvi chodí, když jsou Poláci schopni vytvořit dílo tak obrovských rozměrů a nákladů. Zeptal jsem se tedy otce Stanisława, a ten mi rád a se zaujetím sobě vlastním odpověděl. Bylo to zajímavé a přínosné, a byla by škoda, kdyby se otec Stanislaw o to pro Vinici nepodělil. Otče Stanisławe, jak to tedy v Polsku chodí? Michael Plachý Odpověď P. Stanisława Odpověď na otázku, jak je možné, že v Polsku může vzniknout dílo takového významu a tak obrovských rozměrů pouze z darů věřících Poláků, není jednoduchá a obsahuje mnoho různých skutečností. Nevím, jestli jsem dostatečně vybaven k tomu, abych na ni fundovaně odpověděl, ale zkusím se podělit o několik osobních úvah. Nejprve je asi potřeba zmínit, že počet obyvatel v Polsku téměř čtyřnásobně převyšuje počet obyvatel České republiky (Polsko 38,5 mil., Česká republika 10,5 mil.). Přestože v Polsku v současnosti dochází k velkému úbytku lidí, kteří opravdu chodí do kostela, statistikami je stále uváděno 95 % katolíků. A nezpochybnitelně se katolická církev donedávna těšila velmi silné podpoře většiny obyvatel. Nejsem sice odborníkem na dějiny, ale myslím, že toto bylo výsledkem historického vývoje v Polsku, který se velmi odlišuje od vývoje v Čechách. Polsko bylo v minulosti jednou z nejotevřenějších zemí v Evropě. V 16. století zavedlo v Evropě první právní dokument zajišťující náboženskou svobodu, díky němuž se vyhnulo náboženským válkám. Když z Čech odcházelo mnoho pronásledovaných protestantských věřících, nalézali útočiště právě v Polsku. Čechy mají zkušenost s rekatolizací, a katolickou církev historicky vnímají jako spojenou s habsburskou nadvládou, a tudíž působící proti české samostatnosti. Naproti tomu v Polsku byla katolická církev vždy nositelem a obráncem vlasteneckých hodnot. Což pokračovalo i za vlády komunistického režimu, během níž byla církev symbolem svobodného Polska. Neopomenutelný je kardinál Wyszyńský, v 50. letech uvězněný, jehož osobnost lidi sjednocovala. Za vlády komunistů měla církev naprosto jedinečné postavení v rámci východního bloku, protože byla celou dobu nezávislá na státu. Díky tomu nikdy nepřestala existovat osobní odpovědnost lidí za jejich církev. Myslím, že tyto skutečnosti nám mohou vysvětlit důvod nadstandardního vztahu Poláků ke katolické církvi. A nesmím zapomenout na hlubokou mariánskou úctu. Ta je nejspíš hlavní příčinou neuvěřitelné iniciativy a vůle, která umožnila vybudování takového díla, jakým je Licheň. Věřící v Polsku jsou zkrátka neporovnatelně více než u nás zvyklí podílet se

8 8/ III na financování provozu církve. Jedná se nejen o provozní náklady a údržbu kostelů, ale lidé se skládají i na plat knězi. Existuje oficiální ceník, který stanovuje poplatky za sloužení mše svaté, za svatby, pohřby, křty atd. (pro orientaci za mši svatou se platí v přepočtu cca 650 Kč). Pro mě je obrovskou radostí, že mohu sloužit ve farnosti, v níž farníci vnímali odpovědnost za financování církve dlouho předtím, než dostal podobu konkrétní způsob vyrovnání státu a církve. V současnosti je jasné, že státní příspěvky na duchovní činnost církve se budou systematicky po určitou dobu snižovat, než ustanou úplně, a během této doby je na církvi, aby si zajistila vlastní procesy samofinancování. Nutnost spoluúčasti věřících je přitom nezpochybnitelná. Jistě všichni cítíme, že jde především o změnu smýšlení, nebo spíš návrat do smýšlení, které bylo vlastní i věřícím v Čechách v minulosti. Druhá Licheň u nás nejspíš nevznikne, ale věřím, že lidé financování církve postupně přijmou za své, čímž se možná prohloubí i jejich vztah k ní. P. Stanisław Góra Ozvěny Štěkně 7. února jsme se s manželem zúčastnili duchovní obnovy pro manželské páry, která byla věnována tématu Jak žít evangelium v rodině. Za úvodní přednášku patří poděkování P. Stanisławovi. Na začátku mluvil o tom, že když se přibližují muž a žena, kteří spolu žijí v manželství, k Bohu, přibližují se i k sobě navzájem. Jednota v manželství má svoji důležitost, ale podstatnější je, k čemu mě Bůh zve. Nikdo není zbaven krásy, kterou máme v Pánu připravenou. Někdy se jeden z páru může realizovat a druhý nemusí mít tuto možnost a může žít v jeho stínu. Byly nám položeny otázky: Neztratili jsme nadšení, se kterým jsme vstupovali do manželství? Měli bychom prosit Boha o milost znovu se zamilovat do manžela (manželky). Je naše manželství studna bez dna ve světě, kde procházíme pouští? Co mě v mém rodinném životě sráží dolů? Slyšeli jsme, že manželství je ikonou Nejsvětější Trojice pro tento svět, proto jsou manželé tolik vystaveni útokům satana. On pokouší nejvíce ty, kteří by měli reprezentovat Krista. Máme sklon v sobě uchovávat vzpomínku na to, co nám manžel (manželka) udělali. Měli bychom dovolit Duchu svatému, aby vstoupil do našich zranění, která nám druhý způsobil. P. Stanisław pokračoval citáty Louise Evelyho, který píše, že věrnost je druhého milovat a stále od něho očekávat něco nového, co bude náš vztah posilovat. L. Evely vidí osobu jako bytost, která se nedá uchopit, má nekonečnou budoucnost, ale malou přítomnost a minulost. Vyslechli jsme vyprávění o starém slepém muži, který odchází do domova pro seniory a už o svém pokoji říká, že je krásný. Ten, kdo ho poslouchá, mu namítá, že svůj pokoj ještě neviděl. Stařec odpovídá: Na tom vůbec nezáleží. A zdůrazňuje důležitost svého postoje. Může se soustředit hlavně na ty části těla, které ho bolí a jsou nemocné, nebo

9 9/ III na ty, jež ho nebolí a jsou zdravé, a na to krásné, co mu Bůh dává. P. Stanisław mluvil o tom, že Ježíš, jehož Tělo přijímáme při mši svaté, je naše posila pro život v rodině a vzor, jak se druhým dávat a milovat je. Po adoraci, kde jsme mohli rozmlouvat s Pánem sami v tichu, jsme se vzájemně sdíleli ve skupinkách. Obojí bylo pro nás obohacením. Jozef Nagy nám potom věnoval přednášku, ve které se dotknul některých encyklik a objasnil teologii osvobození. Zdůraznil, že všichni křesťané jsou povoláni hlásat evangelium. Pokud druzí dojdou k závěru, že Bůh je dobrý a křesťané jsou fajn, jsme v evangelizaci na dobré cestě. Jozef mluvil o evangeliu zvěsti o Božím záměru se světem, kterou nám přinesl vtělený Boží Syn. Řekl, že svět, v němž žijeme, celé stvoření, má svůj původ v Bohu, který je společenství lásky. Když zakouším lásku partnera (partnerky) a dětí, setkávám se s Bohem. Na počátku bylo Slovo,... Bůh,... všechno povstalo skrze ně,... v něm byl život a život byl světlo lidí. (Jan 1,1-4). I já jsem povstal/-a skrze Boha. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi... (Kol 1,15-17) i můj partner (partnerka) a moje děti byli skrze něho stvořeni. Slyšeli jsme, že Bůh tvoří tak, že se sám plně dává. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. (Gal 2,20) Ježíš ve mně žije natolik, nakolik já mu to dovolím. Jozef říkal, že Bůh nás stále miluje, každého vložil do tohoto světa z lásky, ze které můžeme žít opravdový, nikdy nekončící život jako jeho děti. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. (1 Jan 4,9). Stvořil nás z lásky a pro lásku. Chce, abychom se jeho lásce otevírali, pociťovali ji a umožňovali také druhým tuto lásku zakoušet. V závěru jsme měli možnost se při netradiční a pěkné mši svaté dotknout Krista a načerpat u něho sílu a radost na naši cestu životem. Duchovní obnova se nám s manželem líbila a děkujeme těm, se kterými jsme se na ní mohli setkat. Karolina Mikotová Svědectví pouť do Filipova Nevím, zdali budu mít dostatek vhodných slov, abych vyjádřil to vnitřní uspokojení a klid duše, které jsme všichni zúčastnění poutníci zažili. Odjezd byl ve od nového kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích, příjezd do Filipova (se zastávkami) ve 3.00 hod. a slavná mše sv. začala ve 4.00 hod. ráno, tj. v čase, kdy došlo 13. ledna 1866 ke zjevení Matky Boží dívce Magdaléně Kadetové, která ležela na smrtelné posteli, a k zázračnému uzdravení. Od té doby se každoročně konají mše svaté v tento čas. Nejdříve tam byla postavena malá kaplička a nyní na tomto místě stojí překrásná bazilika Panny Marie, která pojme lidí. Byly objednány dva autobusy, které bylo nutné zaplatit Kč. Poutníci se přihlašovali a pozvánky byly rozneseny do mnoha farností zde v Praze. Kolik to bylo příslibů a poté zklamání

10 10/ III nepojedu. Lidským a logickým uvažováním by se zájezd musel zrušit, protože týden před odjezdem bylo přihlášeno 22 poutníků a 3 dny před do druhého autobusu 2 poutníci. Nezbývalo nic jiného než sepnout ruce a prosit Matičku Boží o pomoc. A výsledek? Odjíždělo 67 poutníků, kteří se sami rozdělili do dvou autobusů. Další záhada: pouť neorganizovala žádná agentura ani farnost. Požadovaných 250 Kč na osobu mohlo být z vlastních sil uhrazeno. Poutníci byli přivítáni panem biskupem Mons. Baxantem a jeho kázání bylo úchvatné. Mimo jiné vyzdvihl místo a význam tohoto setkávání a pouti. Probděli jste celou noc, přiblížili jste se k Pánu Ježíši a spočinuli v jeho náručí. Vždyť také on probděl mnoho nocí na modlitbách a rozmlouval se svým Otcem. Závěrem. Přes všechny nepředstavitelné potíže se zájezd vydařil. Matku Boží nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme. Ing. V. Sixta Svatostánek Pokora, odpuštění, uvolnění, očišťující vydechnutí, nové začátky, důvěra, odevzdání se, krása, síla a láska. Všeobjímající. Ten pocit se mě zmocňoval vždy, když jsem se ocitla v kostele. Ve svatostánku. Pradávní stavitelé moc dobře věděli, jak působí vznosné klenby, okna ve tvaru sepjatých rukou a prostor tak převysoký. Naplněný nadějemi, touhami, bolestmi, vzdechy a modlitbami všech, kteří tu byli před námi. Povznášelo mě to. Proto jsem kostely vyhledávala. Už od těch dob, když jsem tam jako malá holčička chodívala v neděli s babičkou. V každém městě či zemi mě lákaly. Neumím se modlit a ani má víra není ta, co ji v kostelech praktikují. Ale ten opojný pocit! Navždy pro mne spojený se svatostánkem. Jednou jsem byla v Národním divadle. Po zhasnutí a vytažení opony jsem pocítila cosi podivného. Takové vnitřní osvícení. Jako bych zdáli ucítila kadidlo? Nebyly to žehnající knězovy ruce, ba ani jeho podmanivý hlas. To se mistrovství herecké na jevišti spojilo s mistrovstvím architektonickým v hledištním prostoru. Balkony, lóže i parter dohromady s nádherným klenutím asociovaly svatostánek. Blaženost. Tady? Dostala jsem pozvání na koncert. To mě nadchlo. Nebyl to totiž koncert vážné hudby, u kterého trpím a usínám. A se kterým mě smiřuje pouze raut, který po skončení většinou následuje. Bylo to pozvání na vystoupení Boba Dylana v rámci jeho turné po České republice. Obdivuji ho již od mládí. Slyšet ho a vidět naživo jsem vždy chtěla. I místo konání, O2 aréna, bylo výbornou volbou. Nikdy jsem tam ještě nebyla. Konečně budu moci zhodnotit tu obří a zprofanovanou stavbu. Těšila jsem se. Místo mě nezklamalo. Jsem stavař. A tak jsem při prohlížení té obrovské konstrukce vnímala kovové nosníky a všechnu přiznanou použitou techniku. Hala strohostí nezapřela sportovní využití. Sice bych za cenu lístku měla krásné šaty, ale hudební zážitek za to určitě bude stát. Stál. A nejen ten hudební. Když se zhaslo, zůstaly osvětlené pouze horní

11 11/ III ochozy a uličky. Lehce jsem přimhouřila oči. Světla změkčila tvrdost haly. Ve tmě zmizel studený kov a vynikl prostor pod klenbou. A pak zazněly první kytarové tóny a nezaměnitelný Dylanův hlas. Rozechvělo mě to. Hluboko uvnitř se začal na povrch štrachat ten pocit. Svatostánkový. Tady? Na konec roku bylo v Praze naplánované evropské setkání křesťanské mládeže Taizé. Dozvěděla jsem se o něm jen náhodou od kamaráda. Shánějí ubytování v rodinách. Ještě 9 tisíc mladých lidí z celého světa nemá kde spát. Jednalo se o čtyři noci, z toho o jednu silvestrovskou. A pozvání na novoroční oběd. Když i za dva dny stále chybělo pár tisíc míst, rozhodla jsem se. Naše děti jsou již dospělé a jejich dětský pokoj je prázdný. Stačí jen uklidit... Stejně nemám na poslední dny roku program. Ti moji kamarádi, se kterými jsem měla pobýt, mají u sebe totiž ubytovány mladé křesťany. Přihlásila jsem se taky a vrhla se do příprav. Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích způsobů, jak se setkání zúčastnit, četla jsem na stránkách Taizé. Trochu mě jen lekalo, že dorozumívací řeč je angličtina. Neumím ji. Takže jsem požádala o nocležníky hovořící italsky nebo německy. S nimi se domluvím. Nakonec jsem dostala tři polské dívky. A zvládla jsem to také. Na novoroční oběd jsem pozvala pět hostů. Moje polské slečny přivedly své dva krajany. U stolu nás bylo, společně s mým manželem, sedm. Slavnostní tabule, svíčky a lehká rozpačitost. Oběd na mou prosbu zahájila Kasia modlitbou. Všichni jsme vstali a vzali jsme se za ruce. Otče náš, jenž jsi na nebesích... znělo v mém radostném podvědomí, i když se Kasia modlila polsky. To sounáležitost místa, myšlenek a spojených rukou u našeho stolu dala vzniknout svatostánku. Ale doma? A najednou jsem to věděla! Díkůvzdání, vezměte a jezte. Vždyť vlastně nezáleží na místě, kde jsem. Protože svatostánek mám přece v sobě. Má ho uvnitř každý z nás. A jen na nás samotných záleží, jestli ho pocítíme. A zda ho na základech, vložených do nás člověčenstvím, krásou, vírou, uměním či dobrem, budujeme dál. Když moji polští hosté odjížděli, předali mi malou taštičku s dárky. Omlouvali se, že je to jen maličkost. Moc mi děkovali za všechno, co jsem pro ně udělala. Netušili, že oni mě díky své přítomnosti obdarovali mnohem víc. Poznáním. Darem pro mne cennějším, než by si kdy pomysleli. Monika Knězková

12 Srdečně zveme každého na Den seniorů a nemocných v sobotu před Květnou nedělí 28. března 2015 v Sále sv. Václava s programem: Možnost svátosti smíření a rozhovoru s knězem (P. Stanisław Góra) Slovo o svátosti nemocných (Simona Kocourková) Mše svatá s udílením svátosti nemocných (P. Stanisław Góra) Téma Radost evangelia ve stáří, prožívání stáří (Jožka a Jaruška Nagyovi) Oběd (Lukáš Borský & spol.) Povídání, občerstvení, zábava, zpívání (Petr Kodl) Pokud potřebujete přivézt a odvézt autem, přihlaste se prosím předem u Pavla Zezulky (tel ).

13 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha Vršovice Vás zve na jarní duchovní obnovu Evangelizace jako osobní svědectví naší víry Od pátku :00 do soboty :00 Sál u Sv. Václava, Nám.Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice program: 1. sekularizace ve světě, v církvi, otázka smyslu života 2. co je nová evangelizace, nutnost misijního obrácení 3. Boží láska vs. hřích a nevěra 4. existuje spása bez Ježíše? 5. víra je osobním vztahem, křestní slib, přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele 6. proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň, modlitba za obrácení 7. evangelizace v okruhu mých blízkých 8. svědectví a jeho forma 9. evangelizace jako životní styl 10.Duch svatý, charisma a znamení Rekolekce povedou Jan Rajlich OP a Hana Klára Němečková s dalšími členy Hnutí Světlo-Život. Vstupné je dobrovolné, kapacita 60 míst, přihlašujte se prosím na více na a

14 14/ III POŘAD BOHOSLUŽEB a další základní informace Výjimky a změny najdete v kalendáři na příslušný měsíc. Eucharistie a bohoslužby slova neděle 8.30 kostel sv. Václava úterý čtvrtek 8.00 pátek kostel sv. Václava (pro rodiny s dětmi) kostel sv. Mikuláše kostel sv. Mikuláše kostel sv. Václava sobota 8.00 kostel sv. Mikuláše Eucharistická adorace čtvrtek kostel sv. Mikuláše (od 23. října) Svátost smíření / duchovní rozhovor neděle kostel sv. Václava čtvrtek kostel sv. Václava pátek kostel sv. Václava Prosíme ty, kdo chtějí přistoupit ke svátosti smíření některý pátek nebo neděli, aby respektovali, že kněz musí nejpozději 15 min před začátkem bohoslužby odejít ze zpovědnice, aby se na bohoslužbu řádně připravil. Jiný termín svátosti smíření je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Příležitost k setkání s knězem úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Jiný termín je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Farní kancelář pro veřejnost úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Službu v kanceláři zajišťuje a finanční záležitosti (hl. dary) vyřizuje Simona Kocourková

15 15/ III TÝDENNÍ PROGRAM pravidelných aktivit Po Mariina legie /I. Ditrich/ FAR č Náboženství pro děti /H. a P. Svobodovi/ SÁL Náboženství pro děti /H. a P. Svobodovi, SÁL M. Peroutka/ Kroužek vyšívání /M. Řečinská/ FAR č Zkouška kapely Minimissa /J. Tomsa/ SÁL Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ FAR č Modlitební společenství /V. Novák/ SÁL Biblická hodina /J. Nagy/ 2. a 4. pondělí v měsíci FAR č Farní charita /H. Rechnerová/ 1. pondělí v měsíci FAR kancelář Divadelní spolek Nazdařbůh /J. Tomsa/ SÁL Út Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost / FAR kancelář Simona Kocourková/ Příležitost k setkání s knězem /S. Góra/ FAR č Farní knihovna /M. Tošovská/ FAR 1. patro Komentovaná četba Evangelii Gaudium FAR č. 1 /M. Peroutka/ liché úterky v měsíci Společenství Lísteček /S. Kocourková/ FAR č. 3 St Maminky s dětmi /V. Procházková/ FAR č. 1 a Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL Společenství mládeže /O. Rechner, L. Sviták/ sudé FAR 1. patro týdny roku, kromě prázdnin Čt 8.45 Setkání při čaji /J. Nagyová/ 1x měsíčně dle FAR 1. patro oznámení Náboženství pro děti /M. Peroutka/ FAR č. 1 a Divadelní kroužek /D. Vacková/ FAR č. 1 a Katechumenát /S. Góra/ FAR 1. patro Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/ FAR č Modlitba matek /H. Rechnerová/ sudé týdny roku FAR č. 3 Pá Zkouška kapely Kšandy Industry ZKU So Setkání neslyšících /S. Góra/ obvykle 3. sobotu FAR 1. patro v měsíci Ne Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL Zkouška farní scholy /Š. Škoch/ SÁL Zkouška kapely Koza na útesu ZKU Představení farního nadnárodního pimprlového divadla poslední neděle v měsíci, kromě prázdnin FAR č. 1 a 2

16 16/ III KALENDÁŘ na březen 2015 Mimořádné akce, změny, výjimky Út Projekce filmu Opři žebřík o nebe SÁL Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR Pá Křížová cesta VÁC Út Eucharistie VÝJIMEČNĚ u sv.václava VÁC Út Zimní duchovní obnova V. (Kristina Koldinská) SÁL Pá Křížová cesta VÁC Pá So Jarní duchovní obnova (P. Jan Rajlich, Hana K. SÁL Němečková) Pá Ne Duchovní obnova pro mládež Ne Oběd po Štěkni SÁL Po Příležitost k svátosti smíření pro děti VÁC Út Setkání ekonomické rady FAR Út Eucharistie VÝJIMEČNĚ u sv.václava VÁC Út Zimní duchovní obnova VI. (P. Stanisław SÁL Góra) Pá Křížová cesta VÁC So 9.00 Předvelikonoční úklid kostela sv. Václava VÁC So 9.00 Setkání neslyšících FAR St Slavnost Zvěstování Páně eucharistie MIK Čt 9.00 Postní obnova pro zaměstnance charity SÁL Pá Křížová cesta VÁC So Den Seniorů a nemocných SÁL Ne 8.30, eucharistie s žehnáním ratolestí VÁC Ne Představení loutkového divadélka FAR Ne Duchovní koncert smíšených pěveckých sborů VÁC a orchestru Ne Nácvik zpěvů Taizé v Husově sboru (Vršovické nám.) Ne Modlitba Taizé v Husově sboru (Vršovické Nám.) Po Příležitost k svátosti smíření Velké zpovídání VÁC Út Setkání pastorační rady FAR Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka (MP). Redakční rada: Stanisław Góra, Simona Kocourková (SK), Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Anna Tesařová. Přispěvatelé: Monika Kněžková, Karolína Mikotová, Jozef Nagy, Michael Plachý, Ondřej Rechner, Hanka Rechnerová Kučerová (Hanka), Martin Tejkal. Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU

SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 7. červenec Léta Páně 2013 7 9 ČERVENEC ZÁŘÍ SNAD BUDE V LÉTĚ TROCHA ČASU navštívit příbuzné a přátele, které jsme neviděli od Vánoc či déle. To mi

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc?

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Prosinec 12 2013 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Vánoce jsou zatíženy všelijakými dudlajdá, purpurami na plotně, po-roce-vánocemi zpívejte přátelé,

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více