VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze. Máme před sebou měsíc příprav na Velikonoce. V naší farnosti se v tomto ohledu nabízí mnoho příležitostí, a i když mnohé z nich zmínil P. Stanisław v minulém úvodníku, dovolím si je znovu připomenout a doplnit i pár těch, na které se ve Stanisławově celkovém přehledu nedostalo. V březnu ještě pokračují přednášky v rámci Zimní duchovní obnovy, což je skutečně skvěle připravený projekt se spoustou zajímavých hostů. Nebojte se naskočit do tohoto rozjetého vlaku. Paralelně bude probíhat i Jarní duchovní obnova, dvoudenní akce, kterou připravuje Martin Tejkal spolu s hnutím Světlo-Život. Počet míst je omezen, tak neváhejte a hlaste se! Další možnost představují tradiční páteční křížové cesty, které pro Vás pečlivě chystají naši jáhni a akolyté. 21. března se pak koná jedna z nejsympatičtějších a nejdůležitějších postních aktivit, úklid kostela sv. Václava. V minulých letech návštěvnost trošku stagnovala, což je s podivem, protože jde o velmi očistnou, duchovně

2 2/ III povznášející a zároveň zdravě pohybovou aktivitu, většinou panuje na této akci výborná atmosféra a korunuje ji příjemné posezení s úžasným pohoštěním. Těšíme se na Vás. Víkend před Velikonocemi pak proběhne tradiční Den seniorů a nemocných. Po Velikonocích, kdy budeme slavit v kruhu církve a sdílet nejhlubší tajemství naší společné víry, se posíleni a stmeleni vrhneme na přípravy Noci kostelů a Dnů víry, tedy akcí zaměřených ven, do světa, za hranice našeho společenství. Stanisław vyzýval všechny, kdo jsou ochotni pomoci, aby se nám přihlásili, a já bych chtěl v souvislosti s tématem našeho pastoračního roku tuto výzvu rétoricky obrátit. Pokud Vás papež František svou exhortací alespoň malinko navnadil a toužíte poklady své víry a svých společenství nabízet, rozdávat, dělit se o ně se sousedy a hledajícími, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám se zapojením pomůžeme, protože tyto akce jsou pro to jako stvořené. Martin Peroutka SERIÁL O EXHORTACI Evangelii gaudium Další úvaha inspirovaná exhortací Radost evangelia rozvíjí téma Božího království. Kde jej nalézt? Království Boží je mezi vámi Mezi lidmi existují mezilidské vztahy. V láskyplných vztazích, všude tam, kde existují, anebo se teprve vytvářejí (Mt 22,36), přinášejících spravedlnost, pokoj a radost z Ducha svatého (Ř 14,17; viz také Ř 15,13; 2K 13,11; Ga 5,22), můžeme zakoušet Boží království. Pokud bychom chtěli mít nějakou konkrétní představu, nějaký reálný model Božího království, pak bychom snad mohli použít představu světa založeného na láskyplných mezilidských vtazích, tedy světa, sjednoceného s Kristem. Vede nás k tomu Ježíšův výrok: Vždyť království Boží je mezi vámi! (Lk 17,21). Tedy Boží království mohu zakoušet v každém láskyplném vztahu, v každém láskyplném jednání. Samozřejmě vidíme, že tento náš svět, v němž žijeme, ještě zdaleka není tímto Božím královstvím. Ale je dobré si uvědomit, že ona důležitější polovina vlastnosti Božího království, tedy světa sjednoceného s Kristem, již zde existuje; Kristus se se světem plně sjednotil, jak píše apoštol Pavel: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá (Ko 1,15-17). Teď už chybí jen to, abychom se my sjednotili s Kristem, nebo jinými slovy, abychom byli svatými. Boží království má vlastnost Boží lásky: je ve mně a já jsem v něm. Je ve mně, v mých láskyplných vztazích k druhým

3 3/ III a k Bohu, a já jsem v něm, v láskyplných vztazích druhých ke mně. V našich vztazích je vedle lásky i sobectví plevel. Je obtížné odlišit přesně lásku k sobě a sobectví. To, co vytvoří láska, je určeno do sýpky a má trvalou existenci. To, co vytvoří sobectví, je určeno ke spálení (Mt 3,12). Boží království, království založené na láskyplných mezilidských vztazích, působí v našem dosud nedotvořeném světě jako kvas v těstě (srov. Mt 13,33). Má proniknout všechny mezilidské vztahy. Kdykoli a kdekoli pomáhám budovat a posilovat láskyplné mezilidské vztahy, plním své misijní poslání, evangelizuji (srov. Mt 10,7; Lk 9,2). Jozef Nagy K myšlenkám o Božím království mezi námi přidáváme citát z exhortace Radost evangelia. Papež František nám jednoznačně říká: chceš-li se setkat s Bohem, setkávej se s lidmi a pracuj pro Boží království. Láska k lidem je duchovní síla, která je natolik zásadní pro plné setkání s Bohem, že kdo nemiluje bratra, je ve tmě a žije ve tmě (1 Jan 2,11), zůstává ve smrti (1 Jan 3,14) a Boha nepoznal (1 Jan 4,8). Benedikt XVI. řekl, že zavírat oči před bližním činí člověka slepým i vůči Bohu, a že láska je vlastně jediné světlo, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat. Když tedy prožíváme mystiku blízkosti vůči druhým s cílem usilovat o jejich dobro, naše nitro se rozšiřuje, aby mohlo přijmout od Pána ty nejkrásnější dary. Pokaždé, když se v lásce setkáváme s lidskou bytostí, stáváme se schopnými objevit něco nového o Bohu. Pokaždé, když otevřeme oči, abychom rozpoznali druhého, naší víře se dostává více světla, abychom byli schopni poznat Boha. V důsledku toho, chceme-li růst v duchovním životě, nemůžeme nebýt zároveň misionáři. Angažovanost v hlásání evangelia obohacuje mysl i srdce, rozšiřuje naše duchovní obzory, činí nás vnímavějšími k rozpoznávání působení Ducha a umožňuje nám vykročit z našich omezených duchovních schémat. (z čl. 272) SK (pozn. red.: text neprošel jazykovou korekturou) SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita moc a moc děkuje (Jak 5,14-16) Srdečně zveme každého na Den seniorů a nemocných v sobotu před Květnou nedělí, 28. března t. r., v sále u sv. Václava, s programem: možnost rozhovoru s knězem, možnost svátosti smíření (P. Stanisław Góra), slovo o svátosti nemocných (Simona Kocourková), mše svatá s udílením svátosti nemocných,

4 4/ III téma Radost evangelia ve stáří, prožívání stáří (Jožka a Jaruška Nagyovi), oběd (Lukáš Borský & spol.), povídání, občerstvení, zábava, zpívání (Petr Kodl). Pokud potřebujete přivézt a odvézt autem, přihlaste se prosím předem u Pavla Zezulky (tel ). Hanka č. účtu: /0800 POZVÁNÍ Evangelizace jako osobní svědectví naší víry Evangelizace je jednoduchý, hluboký a radostný způsob, jak žít evangelium dnes. Návod ke svědectví? Prohloubit přátelství s Ježíšem a s lidmi, kteří patří do mého života. Naučit se otevřeně a citlivě mluvit o osobní víře, znovu objevit spolupráci s Duchem svatým. Jarní duchovní obnova na téma Evangelizace jako osobní svědectví naší víry bude probíhat od pátku do soboty v sále u sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 Vršovice (vchod ze zadní strany kostela). Vstupné je dobrovolné, přihlašujte se prosím na gmail.com. Martin Tejkal SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI Svatá Luisa (Louise) de Marillac, vdova, spoluzakladatelka řádu svátek Vincentinky (vincentky, šedé sestry) zná mnoho lidí. O jejich zakladatelích, sv. Vincenci z Pauly a Luise de Marillac, ví jen málokdo. Kdo byla ona žena, která obětavě pomáhala sv. Vincenci v jeho díle? Narodila se v Paříži v zámožné rodině dne 12. srpna 1591 a byla pokřtěna jako Aloisie, ale říkali jí Luisa. Dostalo se jí vynikajícího vzdělání a ve 21 letech se provdala. Manželé žili šťastně a spokojeně, narodil se jim pěkný syn, ale život není procházka rajským sadem. Po dvanácti letech manželství Luisa náhle ovdověla. Mladá žena zůstala sama s malým

5 5/ III synkem a hledala nový smysl života. V té době přišel do Paříže kněz Vincenc z Pauly, který zde, jako ostatně i jinde, založil sdružení měšťanských paní, které se věnovalo opatrování starých a nemocných lidí. Luisa se s Vincencem seznámila a myšlenka charitní činnosti ji zaujala. O 10 let starší Vincenc se stal jejím vzorem a duchovním vůdcem. Byla jeho nejvěrnější a nejhorlivější spolupracovnicí a celý její další život se skládal ze skutků blíženské lásky. Vyvrcholením její činnosti bylo v r založení společenství milosrdných sester Dcer křesťanské lásky. Byla jejich první generální představenou. Ovšem ani zde to neměla jednoduché; prodělávala různá těžká tělesná i duševní utrpení. Přesto obětavě 27 let řídila mateřinec v Paříži, navštěvovala družiny ve městě a učila je péči o nemocné. Zemřela ve věku 68 let dne v Paříži ji papež Pius XI. svatořečil. Je patronkou sociálních pracovníků. Její zobrazení najdeme zejména ve Francii. Bývá zobrazována ve vdovských šatech nebo v hábitu vincentinek. Alena Králová PROSTOR pro sdílení Taizé v Praze s odstupem letních prázdnin Je to už dva měsíce, co jsme se jako farnost účastnili Evropského setkání mladých v Praze. Prý by bylo dobré, kromě ohlédnutí jiných, přidat i pohled zevnitř našeho přípravného týmu. Takový pohled se liší v tom, že toho sdílení s hosty v našich domovech ani příliš jiné obyčejné účasti na programech a modlitbách moc nebylo. Ale zažili jsme společně skutečně vytrvalou týmovou práci, účast na přípravách s bratry a dalšími dobrovolníky, kteří zde setkání už od října připravovali, a také každý z nás dostal samozřejmě nějaký ten dáreček od Pána. Tyto řádky jsou psány se zdravým lehkým odstupem. Říkával jsem si v průběhu příprav, že když někdo škrábe doma omítku, většinou to pak v nově vymalovaném bytě shrne větou: Jsem rád, že jsem to udělal, ale podruhé už bych do toho nešel. Tahle věta ve mně během listopadu a prosince častokrát rezonovala. Ale když bylo vymalováno, s dojetím jsem si musel přiznat, že bych do toho znova šel. Když jsem na pastorační radě v květnu zvedl ruku, že si setkání v naší farnosti vezmu na starost, jednoduše jsem cítil, že to mám být já. Tohle se nikdy nebude opakovat stejně, ale důležité pro mě bylo, že jsem věděl, že to po mně Bůh chce. Takže nebylo co řešit, natož přemýšlet, co to všechno bude obnášet. Navíc tým, který se vytvořil, a všichni další zúčastnění byli úžasní! Když jsme na setkání s bratry přislíbili ubytovat 500 účastníků, vstoupili jsme tím jako

6 6/ III farnost do dějin tohoto setkání. V Kafkově domě od té chvíle všichni věděli, kde jsou Vršovice. Zároveň jsme posléze fungovali jako hostitelské společenství, které snese všechno. I proto bylo u nás nakonec ubytováno celkem 18 národností. Jako farnost jsme velkou měrou přispěli k celému setkání. Zároveň se přes nás zúčastnili hostitelé nekostelní, kteří byli často hluboce zasaženi tím, co prožili. A třeba právě s nimi je možnost se setkat na modlitbách Taizé, které jsou opět po nějaké době vždy poslední neděli v měsíci. Ale už nejen u nás. Bude to takové putovní společenství po Vršovicích. Více určitě najdete na nástěnkách, když ne jinde. Evropská setkání Taizé jsou organizována pod dvěma slovy pouť důvěry. Důvěrou byla prodchnuta celá doba setkání, dlouhá doba před ním a v různých směrech i doba po něm. Důvěra v různých podobách... Díky všem, kdo to nám (přípravnému týmu) jakkoliv ulehčili, nebo nám dodávali odvahy a sil. Jsme moc rádi, že můžeme do naší farnosti patřit a že jsme to s vámi mohli zažít. Doufám, že nejen ta důvěra v nás zůstane. Ondra Rechner Licheň Neodolám, abych se s vámi nepodělil o životní zážitek, který jsme si jako malá skupina rodin přivezli z Polska. Středem našeho zájmu se stala Licheň. A proč zrovna Licheň? Musím za sebe, a vím, že nejenom za sebe, říci, že to, co jsme viděli a poznali, nám vzalo dech. Licheń Stary je sice malé městečko v Polsku, ale v sobě skrývá velký polský duchovní a národní poklad poutní místo Panny Marie Licheňské doslova perlu polské víry a plod současného národního vzepětí. Místo je nejen opravdovým zhmotněním víry a úcty k Panně Marii, ale i rozsáhlým duchovním centrem a žijícím organismem, který na naše poměry opravdu nemá obdoby. Centrem místa je starý a poměrně malý milostný obraz Panny Marie, která se zjevila nejdříve zraněnému vojákovi na bojišti a potom roku 1850 prostému pasáčkovi. Obraz byl v roce 1852 umístěn do farního kostela v Lichni a od té doby sem proudí poutníci, kteří si zde vyprošují potřebné milosti. Všechny prostory byly malé, a proto zde byla zbudována obrovská dvoupodlažní bazilika pro 7000 poutníků. Zvláštností místa je zejména poslední současnost, kdy obrovská stavba, s tváří ve všech slozích křesťanské historie, byla stavěna pouze z darů věřících Poláků, a také dokončena za neuvěřitelných 10 let. Velkou zásluhu na tomto díle má Kongregace kněží mariánů. V roce 1999 navštívil toto poutní místo papež Jan Pavel II. a požehnal nově započatou stavbu. Licheňský chrám je zasvěcený Panně Marii Licheňské a v roce 2005 byl papežem Janem Pavlem II. označen jako bazilika minor. Stavba je výrazem víry a lásky k Panně Marii Licheňské. Poutní místo je zcela ucelený, funkční a živoucí organismus, kde člověk snadno nabude dojmu, že je doma. Součástí uzavřeného areálu je nádherný park, o který se starají dobrovolníci a který láká k zamyšlení a propojuje všechny duchovní a funkční stavby. Naprosto jsme nelitovali 500 km dlouhé cesty tam a opět do Prahy.

7 7/ III Pokud byste stáli o tuto zkušenost, další informace naleznete na (pod Języki obce i v češtině). Cesta pochopitelně vzbudila další otázky, zejména po seznámení se se skutečností, že celé dílo bylo vybudováno bez účasti státu, pouze z darů. Odhadem se jedná o stamiliony, což jsou pro nás dost těžko představitelné náklady. Zajímalo mne tedy, jak to v Polsku a katolické církvi chodí, když jsou Poláci schopni vytvořit dílo tak obrovských rozměrů a nákladů. Zeptal jsem se tedy otce Stanisława, a ten mi rád a se zaujetím sobě vlastním odpověděl. Bylo to zajímavé a přínosné, a byla by škoda, kdyby se otec Stanislaw o to pro Vinici nepodělil. Otče Stanisławe, jak to tedy v Polsku chodí? Michael Plachý Odpověď P. Stanisława Odpověď na otázku, jak je možné, že v Polsku může vzniknout dílo takového významu a tak obrovských rozměrů pouze z darů věřících Poláků, není jednoduchá a obsahuje mnoho různých skutečností. Nevím, jestli jsem dostatečně vybaven k tomu, abych na ni fundovaně odpověděl, ale zkusím se podělit o několik osobních úvah. Nejprve je asi potřeba zmínit, že počet obyvatel v Polsku téměř čtyřnásobně převyšuje počet obyvatel České republiky (Polsko 38,5 mil., Česká republika 10,5 mil.). Přestože v Polsku v současnosti dochází k velkému úbytku lidí, kteří opravdu chodí do kostela, statistikami je stále uváděno 95 % katolíků. A nezpochybnitelně se katolická církev donedávna těšila velmi silné podpoře většiny obyvatel. Nejsem sice odborníkem na dějiny, ale myslím, že toto bylo výsledkem historického vývoje v Polsku, který se velmi odlišuje od vývoje v Čechách. Polsko bylo v minulosti jednou z nejotevřenějších zemí v Evropě. V 16. století zavedlo v Evropě první právní dokument zajišťující náboženskou svobodu, díky němuž se vyhnulo náboženským válkám. Když z Čech odcházelo mnoho pronásledovaných protestantských věřících, nalézali útočiště právě v Polsku. Čechy mají zkušenost s rekatolizací, a katolickou církev historicky vnímají jako spojenou s habsburskou nadvládou, a tudíž působící proti české samostatnosti. Naproti tomu v Polsku byla katolická církev vždy nositelem a obráncem vlasteneckých hodnot. Což pokračovalo i za vlády komunistického režimu, během níž byla církev symbolem svobodného Polska. Neopomenutelný je kardinál Wyszyńský, v 50. letech uvězněný, jehož osobnost lidi sjednocovala. Za vlády komunistů měla církev naprosto jedinečné postavení v rámci východního bloku, protože byla celou dobu nezávislá na státu. Díky tomu nikdy nepřestala existovat osobní odpovědnost lidí za jejich církev. Myslím, že tyto skutečnosti nám mohou vysvětlit důvod nadstandardního vztahu Poláků ke katolické církvi. A nesmím zapomenout na hlubokou mariánskou úctu. Ta je nejspíš hlavní příčinou neuvěřitelné iniciativy a vůle, která umožnila vybudování takového díla, jakým je Licheň. Věřící v Polsku jsou zkrátka neporovnatelně více než u nás zvyklí podílet se

8 8/ III na financování provozu církve. Jedná se nejen o provozní náklady a údržbu kostelů, ale lidé se skládají i na plat knězi. Existuje oficiální ceník, který stanovuje poplatky za sloužení mše svaté, za svatby, pohřby, křty atd. (pro orientaci za mši svatou se platí v přepočtu cca 650 Kč). Pro mě je obrovskou radostí, že mohu sloužit ve farnosti, v níž farníci vnímali odpovědnost za financování církve dlouho předtím, než dostal podobu konkrétní způsob vyrovnání státu a církve. V současnosti je jasné, že státní příspěvky na duchovní činnost církve se budou systematicky po určitou dobu snižovat, než ustanou úplně, a během této doby je na církvi, aby si zajistila vlastní procesy samofinancování. Nutnost spoluúčasti věřících je přitom nezpochybnitelná. Jistě všichni cítíme, že jde především o změnu smýšlení, nebo spíš návrat do smýšlení, které bylo vlastní i věřícím v Čechách v minulosti. Druhá Licheň u nás nejspíš nevznikne, ale věřím, že lidé financování církve postupně přijmou za své, čímž se možná prohloubí i jejich vztah k ní. P. Stanisław Góra Ozvěny Štěkně 7. února jsme se s manželem zúčastnili duchovní obnovy pro manželské páry, která byla věnována tématu Jak žít evangelium v rodině. Za úvodní přednášku patří poděkování P. Stanisławovi. Na začátku mluvil o tom, že když se přibližují muž a žena, kteří spolu žijí v manželství, k Bohu, přibližují se i k sobě navzájem. Jednota v manželství má svoji důležitost, ale podstatnější je, k čemu mě Bůh zve. Nikdo není zbaven krásy, kterou máme v Pánu připravenou. Někdy se jeden z páru může realizovat a druhý nemusí mít tuto možnost a může žít v jeho stínu. Byly nám položeny otázky: Neztratili jsme nadšení, se kterým jsme vstupovali do manželství? Měli bychom prosit Boha o milost znovu se zamilovat do manžela (manželky). Je naše manželství studna bez dna ve světě, kde procházíme pouští? Co mě v mém rodinném životě sráží dolů? Slyšeli jsme, že manželství je ikonou Nejsvětější Trojice pro tento svět, proto jsou manželé tolik vystaveni útokům satana. On pokouší nejvíce ty, kteří by měli reprezentovat Krista. Máme sklon v sobě uchovávat vzpomínku na to, co nám manžel (manželka) udělali. Měli bychom dovolit Duchu svatému, aby vstoupil do našich zranění, která nám druhý způsobil. P. Stanisław pokračoval citáty Louise Evelyho, který píše, že věrnost je druhého milovat a stále od něho očekávat něco nového, co bude náš vztah posilovat. L. Evely vidí osobu jako bytost, která se nedá uchopit, má nekonečnou budoucnost, ale malou přítomnost a minulost. Vyslechli jsme vyprávění o starém slepém muži, který odchází do domova pro seniory a už o svém pokoji říká, že je krásný. Ten, kdo ho poslouchá, mu namítá, že svůj pokoj ještě neviděl. Stařec odpovídá: Na tom vůbec nezáleží. A zdůrazňuje důležitost svého postoje. Může se soustředit hlavně na ty části těla, které ho bolí a jsou nemocné, nebo

9 9/ III na ty, jež ho nebolí a jsou zdravé, a na to krásné, co mu Bůh dává. P. Stanisław mluvil o tom, že Ježíš, jehož Tělo přijímáme při mši svaté, je naše posila pro život v rodině a vzor, jak se druhým dávat a milovat je. Po adoraci, kde jsme mohli rozmlouvat s Pánem sami v tichu, jsme se vzájemně sdíleli ve skupinkách. Obojí bylo pro nás obohacením. Jozef Nagy nám potom věnoval přednášku, ve které se dotknul některých encyklik a objasnil teologii osvobození. Zdůraznil, že všichni křesťané jsou povoláni hlásat evangelium. Pokud druzí dojdou k závěru, že Bůh je dobrý a křesťané jsou fajn, jsme v evangelizaci na dobré cestě. Jozef mluvil o evangeliu zvěsti o Božím záměru se světem, kterou nám přinesl vtělený Boží Syn. Řekl, že svět, v němž žijeme, celé stvoření, má svůj původ v Bohu, který je společenství lásky. Když zakouším lásku partnera (partnerky) a dětí, setkávám se s Bohem. Na počátku bylo Slovo,... Bůh,... všechno povstalo skrze ně,... v něm byl život a život byl světlo lidí. (Jan 1,1-4). I já jsem povstal/-a skrze Boha. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi... (Kol 1,15-17) i můj partner (partnerka) a moje děti byli skrze něho stvořeni. Slyšeli jsme, že Bůh tvoří tak, že se sám plně dává. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. (Gal 2,20) Ježíš ve mně žije natolik, nakolik já mu to dovolím. Jozef říkal, že Bůh nás stále miluje, každého vložil do tohoto světa z lásky, ze které můžeme žít opravdový, nikdy nekončící život jako jeho děti. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. (1 Jan 4,9). Stvořil nás z lásky a pro lásku. Chce, abychom se jeho lásce otevírali, pociťovali ji a umožňovali také druhým tuto lásku zakoušet. V závěru jsme měli možnost se při netradiční a pěkné mši svaté dotknout Krista a načerpat u něho sílu a radost na naši cestu životem. Duchovní obnova se nám s manželem líbila a děkujeme těm, se kterými jsme se na ní mohli setkat. Karolina Mikotová Svědectví pouť do Filipova Nevím, zdali budu mít dostatek vhodných slov, abych vyjádřil to vnitřní uspokojení a klid duše, které jsme všichni zúčastnění poutníci zažili. Odjezd byl ve od nového kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích, příjezd do Filipova (se zastávkami) ve 3.00 hod. a slavná mše sv. začala ve 4.00 hod. ráno, tj. v čase, kdy došlo 13. ledna 1866 ke zjevení Matky Boží dívce Magdaléně Kadetové, která ležela na smrtelné posteli, a k zázračnému uzdravení. Od té doby se každoročně konají mše svaté v tento čas. Nejdříve tam byla postavena malá kaplička a nyní na tomto místě stojí překrásná bazilika Panny Marie, která pojme lidí. Byly objednány dva autobusy, které bylo nutné zaplatit Kč. Poutníci se přihlašovali a pozvánky byly rozneseny do mnoha farností zde v Praze. Kolik to bylo příslibů a poté zklamání

10 10/ III nepojedu. Lidským a logickým uvažováním by se zájezd musel zrušit, protože týden před odjezdem bylo přihlášeno 22 poutníků a 3 dny před do druhého autobusu 2 poutníci. Nezbývalo nic jiného než sepnout ruce a prosit Matičku Boží o pomoc. A výsledek? Odjíždělo 67 poutníků, kteří se sami rozdělili do dvou autobusů. Další záhada: pouť neorganizovala žádná agentura ani farnost. Požadovaných 250 Kč na osobu mohlo být z vlastních sil uhrazeno. Poutníci byli přivítáni panem biskupem Mons. Baxantem a jeho kázání bylo úchvatné. Mimo jiné vyzdvihl místo a význam tohoto setkávání a pouti. Probděli jste celou noc, přiblížili jste se k Pánu Ježíši a spočinuli v jeho náručí. Vždyť také on probděl mnoho nocí na modlitbách a rozmlouval se svým Otcem. Závěrem. Přes všechny nepředstavitelné potíže se zájezd vydařil. Matku Boží nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme. Ing. V. Sixta Svatostánek Pokora, odpuštění, uvolnění, očišťující vydechnutí, nové začátky, důvěra, odevzdání se, krása, síla a láska. Všeobjímající. Ten pocit se mě zmocňoval vždy, když jsem se ocitla v kostele. Ve svatostánku. Pradávní stavitelé moc dobře věděli, jak působí vznosné klenby, okna ve tvaru sepjatých rukou a prostor tak převysoký. Naplněný nadějemi, touhami, bolestmi, vzdechy a modlitbami všech, kteří tu byli před námi. Povznášelo mě to. Proto jsem kostely vyhledávala. Už od těch dob, když jsem tam jako malá holčička chodívala v neděli s babičkou. V každém městě či zemi mě lákaly. Neumím se modlit a ani má víra není ta, co ji v kostelech praktikují. Ale ten opojný pocit! Navždy pro mne spojený se svatostánkem. Jednou jsem byla v Národním divadle. Po zhasnutí a vytažení opony jsem pocítila cosi podivného. Takové vnitřní osvícení. Jako bych zdáli ucítila kadidlo? Nebyly to žehnající knězovy ruce, ba ani jeho podmanivý hlas. To se mistrovství herecké na jevišti spojilo s mistrovstvím architektonickým v hledištním prostoru. Balkony, lóže i parter dohromady s nádherným klenutím asociovaly svatostánek. Blaženost. Tady? Dostala jsem pozvání na koncert. To mě nadchlo. Nebyl to totiž koncert vážné hudby, u kterého trpím a usínám. A se kterým mě smiřuje pouze raut, který po skončení většinou následuje. Bylo to pozvání na vystoupení Boba Dylana v rámci jeho turné po České republice. Obdivuji ho již od mládí. Slyšet ho a vidět naživo jsem vždy chtěla. I místo konání, O2 aréna, bylo výbornou volbou. Nikdy jsem tam ještě nebyla. Konečně budu moci zhodnotit tu obří a zprofanovanou stavbu. Těšila jsem se. Místo mě nezklamalo. Jsem stavař. A tak jsem při prohlížení té obrovské konstrukce vnímala kovové nosníky a všechnu přiznanou použitou techniku. Hala strohostí nezapřela sportovní využití. Sice bych za cenu lístku měla krásné šaty, ale hudební zážitek za to určitě bude stát. Stál. A nejen ten hudební. Když se zhaslo, zůstaly osvětlené pouze horní

11 11/ III ochozy a uličky. Lehce jsem přimhouřila oči. Světla změkčila tvrdost haly. Ve tmě zmizel studený kov a vynikl prostor pod klenbou. A pak zazněly první kytarové tóny a nezaměnitelný Dylanův hlas. Rozechvělo mě to. Hluboko uvnitř se začal na povrch štrachat ten pocit. Svatostánkový. Tady? Na konec roku bylo v Praze naplánované evropské setkání křesťanské mládeže Taizé. Dozvěděla jsem se o něm jen náhodou od kamaráda. Shánějí ubytování v rodinách. Ještě 9 tisíc mladých lidí z celého světa nemá kde spát. Jednalo se o čtyři noci, z toho o jednu silvestrovskou. A pozvání na novoroční oběd. Když i za dva dny stále chybělo pár tisíc míst, rozhodla jsem se. Naše děti jsou již dospělé a jejich dětský pokoj je prázdný. Stačí jen uklidit... Stejně nemám na poslední dny roku program. Ti moji kamarádi, se kterými jsem měla pobýt, mají u sebe totiž ubytovány mladé křesťany. Přihlásila jsem se taky a vrhla se do příprav. Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích způsobů, jak se setkání zúčastnit, četla jsem na stránkách Taizé. Trochu mě jen lekalo, že dorozumívací řeč je angličtina. Neumím ji. Takže jsem požádala o nocležníky hovořící italsky nebo německy. S nimi se domluvím. Nakonec jsem dostala tři polské dívky. A zvládla jsem to také. Na novoroční oběd jsem pozvala pět hostů. Moje polské slečny přivedly své dva krajany. U stolu nás bylo, společně s mým manželem, sedm. Slavnostní tabule, svíčky a lehká rozpačitost. Oběd na mou prosbu zahájila Kasia modlitbou. Všichni jsme vstali a vzali jsme se za ruce. Otče náš, jenž jsi na nebesích... znělo v mém radostném podvědomí, i když se Kasia modlila polsky. To sounáležitost místa, myšlenek a spojených rukou u našeho stolu dala vzniknout svatostánku. Ale doma? A najednou jsem to věděla! Díkůvzdání, vezměte a jezte. Vždyť vlastně nezáleží na místě, kde jsem. Protože svatostánek mám přece v sobě. Má ho uvnitř každý z nás. A jen na nás samotných záleží, jestli ho pocítíme. A zda ho na základech, vložených do nás člověčenstvím, krásou, vírou, uměním či dobrem, budujeme dál. Když moji polští hosté odjížděli, předali mi malou taštičku s dárky. Omlouvali se, že je to jen maličkost. Moc mi děkovali za všechno, co jsem pro ně udělala. Netušili, že oni mě díky své přítomnosti obdarovali mnohem víc. Poznáním. Darem pro mne cennějším, než by si kdy pomysleli. Monika Knězková

12 Srdečně zveme každého na Den seniorů a nemocných v sobotu před Květnou nedělí 28. března 2015 v Sále sv. Václava s programem: Možnost svátosti smíření a rozhovoru s knězem (P. Stanisław Góra) Slovo o svátosti nemocných (Simona Kocourková) Mše svatá s udílením svátosti nemocných (P. Stanisław Góra) Téma Radost evangelia ve stáří, prožívání stáří (Jožka a Jaruška Nagyovi) Oběd (Lukáš Borský & spol.) Povídání, občerstvení, zábava, zpívání (Petr Kodl) Pokud potřebujete přivézt a odvézt autem, přihlaste se prosím předem u Pavla Zezulky (tel ).

13 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha Vršovice Vás zve na jarní duchovní obnovu Evangelizace jako osobní svědectví naší víry Od pátku :00 do soboty :00 Sál u Sv. Václava, Nám.Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice program: 1. sekularizace ve světě, v církvi, otázka smyslu života 2. co je nová evangelizace, nutnost misijního obrácení 3. Boží láska vs. hřích a nevěra 4. existuje spása bez Ježíše? 5. víra je osobním vztahem, křestní slib, přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele 6. proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň, modlitba za obrácení 7. evangelizace v okruhu mých blízkých 8. svědectví a jeho forma 9. evangelizace jako životní styl 10.Duch svatý, charisma a znamení Rekolekce povedou Jan Rajlich OP a Hana Klára Němečková s dalšími členy Hnutí Světlo-Život. Vstupné je dobrovolné, kapacita 60 míst, přihlašujte se prosím na více na a

14 14/ III POŘAD BOHOSLUŽEB a další základní informace Výjimky a změny najdete v kalendáři na příslušný měsíc. Eucharistie a bohoslužby slova neděle 8.30 kostel sv. Václava úterý čtvrtek 8.00 pátek kostel sv. Václava (pro rodiny s dětmi) kostel sv. Mikuláše kostel sv. Mikuláše kostel sv. Václava sobota 8.00 kostel sv. Mikuláše Eucharistická adorace čtvrtek kostel sv. Mikuláše (od 23. října) Svátost smíření / duchovní rozhovor neděle kostel sv. Václava čtvrtek kostel sv. Václava pátek kostel sv. Václava Prosíme ty, kdo chtějí přistoupit ke svátosti smíření některý pátek nebo neděli, aby respektovali, že kněz musí nejpozději 15 min před začátkem bohoslužby odejít ze zpovědnice, aby se na bohoslužbu řádně připravil. Jiný termín svátosti smíření je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Příležitost k setkání s knězem úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Jiný termín je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Farní kancelář pro veřejnost úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Službu v kanceláři zajišťuje a finanční záležitosti (hl. dary) vyřizuje Simona Kocourková

15 15/ III TÝDENNÍ PROGRAM pravidelných aktivit Po Mariina legie /I. Ditrich/ FAR č Náboženství pro děti /H. a P. Svobodovi/ SÁL Náboženství pro děti /H. a P. Svobodovi, SÁL M. Peroutka/ Kroužek vyšívání /M. Řečinská/ FAR č Zkouška kapely Minimissa /J. Tomsa/ SÁL Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ FAR č Modlitební společenství /V. Novák/ SÁL Biblická hodina /J. Nagy/ 2. a 4. pondělí v měsíci FAR č Farní charita /H. Rechnerová/ 1. pondělí v měsíci FAR kancelář Divadelní spolek Nazdařbůh /J. Tomsa/ SÁL Út Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost / FAR kancelář Simona Kocourková/ Příležitost k setkání s knězem /S. Góra/ FAR č Farní knihovna /M. Tošovská/ FAR 1. patro Komentovaná četba Evangelii Gaudium FAR č. 1 /M. Peroutka/ liché úterky v měsíci Společenství Lísteček /S. Kocourková/ FAR č. 3 St Maminky s dětmi /V. Procházková/ FAR č. 1 a Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL Společenství mládeže /O. Rechner, L. Sviták/ sudé FAR 1. patro týdny roku, kromě prázdnin Čt 8.45 Setkání při čaji /J. Nagyová/ 1x měsíčně dle FAR 1. patro oznámení Náboženství pro děti /M. Peroutka/ FAR č. 1 a Divadelní kroužek /D. Vacková/ FAR č. 1 a Katechumenát /S. Góra/ FAR 1. patro Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/ FAR č Modlitba matek /H. Rechnerová/ sudé týdny roku FAR č. 3 Pá Zkouška kapely Kšandy Industry ZKU So Setkání neslyšících /S. Góra/ obvykle 3. sobotu FAR 1. patro v měsíci Ne Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL Zkouška farní scholy /Š. Škoch/ SÁL Zkouška kapely Koza na útesu ZKU Představení farního nadnárodního pimprlového divadla poslední neděle v měsíci, kromě prázdnin FAR č. 1 a 2

16 16/ III KALENDÁŘ na březen 2015 Mimořádné akce, změny, výjimky Út Projekce filmu Opři žebřík o nebe SÁL Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR Pá Křížová cesta VÁC Út Eucharistie VÝJIMEČNĚ u sv.václava VÁC Út Zimní duchovní obnova V. (Kristina Koldinská) SÁL Pá Křížová cesta VÁC Pá So Jarní duchovní obnova (P. Jan Rajlich, Hana K. SÁL Němečková) Pá Ne Duchovní obnova pro mládež Ne Oběd po Štěkni SÁL Po Příležitost k svátosti smíření pro děti VÁC Út Setkání ekonomické rady FAR Út Eucharistie VÝJIMEČNĚ u sv.václava VÁC Út Zimní duchovní obnova VI. (P. Stanisław SÁL Góra) Pá Křížová cesta VÁC So 9.00 Předvelikonoční úklid kostela sv. Václava VÁC So 9.00 Setkání neslyšících FAR St Slavnost Zvěstování Páně eucharistie MIK Čt 9.00 Postní obnova pro zaměstnance charity SÁL Pá Křížová cesta VÁC So Den Seniorů a nemocných SÁL Ne 8.30, eucharistie s žehnáním ratolestí VÁC Ne Představení loutkového divadélka FAR Ne Duchovní koncert smíšených pěveckých sborů VÁC a orchestru Ne Nácvik zpěvů Taizé v Husově sboru (Vršovické nám.) Ne Modlitba Taizé v Husově sboru (Vršovické Nám.) Po Příležitost k svátosti smíření Velké zpovídání VÁC Út Setkání pastorační rady FAR Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka (MP). Redakční rada: Stanisław Góra, Simona Kocourková (SK), Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Anna Tesařová. Přispěvatelé: Monika Kněžková, Karolína Mikotová, Jozef Nagy, Michael Plachý, Ondřej Rechner, Hanka Rechnerová Kučerová (Hanka), Martin Tejkal. Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BLÍŽÍ SE POSTNÍ DOBA. almužna. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 31. leden Léta Páně 2016 ÚNOR

BLÍŽÍ SE POSTNÍ DOBA. almužna. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 31. leden Léta Páně 2016 ÚNOR Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 31. leden Léta Páně 2016 2 ÚNOR BLÍŽÍ SE POSTNÍ DOBA I když vánoční doba v naší liturgii skončila nedělí Křtu Páně, pro mnohé z nás, zejména pro nás

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ Pracovní list si pak žáci odnáší domů. Animátor nabídne rodičům žáků Loudalčin misálek, který byl zpracován pod záštitou řádu dominikánů v Olomouci. Ten si žák doma vymaluje a může si jej nosit s sebou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více