VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze. Máme před sebou měsíc příprav na Velikonoce. V naší farnosti se v tomto ohledu nabízí mnoho příležitostí, a i když mnohé z nich zmínil P. Stanisław v minulém úvodníku, dovolím si je znovu připomenout a doplnit i pár těch, na které se ve Stanisławově celkovém přehledu nedostalo. V březnu ještě pokračují přednášky v rámci Zimní duchovní obnovy, což je skutečně skvěle připravený projekt se spoustou zajímavých hostů. Nebojte se naskočit do tohoto rozjetého vlaku. Paralelně bude probíhat i Jarní duchovní obnova, dvoudenní akce, kterou připravuje Martin Tejkal spolu s hnutím Světlo-Život. Počet míst je omezen, tak neváhejte a hlaste se! Další možnost představují tradiční páteční křížové cesty, které pro Vás pečlivě chystají naši jáhni a akolyté. 21. března se pak koná jedna z nejsympatičtějších a nejdůležitějších postních aktivit, úklid kostela sv. Václava. V minulých letech návštěvnost trošku stagnovala, což je s podivem, protože jde o velmi očistnou, duchovně

2 2/ III povznášející a zároveň zdravě pohybovou aktivitu, většinou panuje na této akci výborná atmosféra a korunuje ji příjemné posezení s úžasným pohoštěním. Těšíme se na Vás. Víkend před Velikonocemi pak proběhne tradiční Den seniorů a nemocných. Po Velikonocích, kdy budeme slavit v kruhu církve a sdílet nejhlubší tajemství naší společné víry, se posíleni a stmeleni vrhneme na přípravy Noci kostelů a Dnů víry, tedy akcí zaměřených ven, do světa, za hranice našeho společenství. Stanisław vyzýval všechny, kdo jsou ochotni pomoci, aby se nám přihlásili, a já bych chtěl v souvislosti s tématem našeho pastoračního roku tuto výzvu rétoricky obrátit. Pokud Vás papež František svou exhortací alespoň malinko navnadil a toužíte poklady své víry a svých společenství nabízet, rozdávat, dělit se o ně se sousedy a hledajícími, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám se zapojením pomůžeme, protože tyto akce jsou pro to jako stvořené. Martin Peroutka SERIÁL O EXHORTACI Evangelii gaudium Další úvaha inspirovaná exhortací Radost evangelia rozvíjí téma Božího království. Kde jej nalézt? Království Boží je mezi vámi Mezi lidmi existují mezilidské vztahy. V láskyplných vztazích, všude tam, kde existují, anebo se teprve vytvářejí (Mt 22,36), přinášejících spravedlnost, pokoj a radost z Ducha svatého (Ř 14,17; viz také Ř 15,13; 2K 13,11; Ga 5,22), můžeme zakoušet Boží království. Pokud bychom chtěli mít nějakou konkrétní představu, nějaký reálný model Božího království, pak bychom snad mohli použít představu světa založeného na láskyplných mezilidských vtazích, tedy světa, sjednoceného s Kristem. Vede nás k tomu Ježíšův výrok: Vždyť království Boží je mezi vámi! (Lk 17,21). Tedy Boží království mohu zakoušet v každém láskyplném vztahu, v každém láskyplném jednání. Samozřejmě vidíme, že tento náš svět, v němž žijeme, ještě zdaleka není tímto Božím královstvím. Ale je dobré si uvědomit, že ona důležitější polovina vlastnosti Božího království, tedy světa sjednoceného s Kristem, již zde existuje; Kristus se se světem plně sjednotil, jak píše apoštol Pavel: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá (Ko 1,15-17). Teď už chybí jen to, abychom se my sjednotili s Kristem, nebo jinými slovy, abychom byli svatými. Boží království má vlastnost Boží lásky: je ve mně a já jsem v něm. Je ve mně, v mých láskyplných vztazích k druhým

3 3/ III a k Bohu, a já jsem v něm, v láskyplných vztazích druhých ke mně. V našich vztazích je vedle lásky i sobectví plevel. Je obtížné odlišit přesně lásku k sobě a sobectví. To, co vytvoří láska, je určeno do sýpky a má trvalou existenci. To, co vytvoří sobectví, je určeno ke spálení (Mt 3,12). Boží království, království založené na láskyplných mezilidských vztazích, působí v našem dosud nedotvořeném světě jako kvas v těstě (srov. Mt 13,33). Má proniknout všechny mezilidské vztahy. Kdykoli a kdekoli pomáhám budovat a posilovat láskyplné mezilidské vztahy, plním své misijní poslání, evangelizuji (srov. Mt 10,7; Lk 9,2). Jozef Nagy K myšlenkám o Božím království mezi námi přidáváme citát z exhortace Radost evangelia. Papež František nám jednoznačně říká: chceš-li se setkat s Bohem, setkávej se s lidmi a pracuj pro Boží království. Láska k lidem je duchovní síla, která je natolik zásadní pro plné setkání s Bohem, že kdo nemiluje bratra, je ve tmě a žije ve tmě (1 Jan 2,11), zůstává ve smrti (1 Jan 3,14) a Boha nepoznal (1 Jan 4,8). Benedikt XVI. řekl, že zavírat oči před bližním činí člověka slepým i vůči Bohu, a že láska je vlastně jediné světlo, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat. Když tedy prožíváme mystiku blízkosti vůči druhým s cílem usilovat o jejich dobro, naše nitro se rozšiřuje, aby mohlo přijmout od Pána ty nejkrásnější dary. Pokaždé, když se v lásce setkáváme s lidskou bytostí, stáváme se schopnými objevit něco nového o Bohu. Pokaždé, když otevřeme oči, abychom rozpoznali druhého, naší víře se dostává více světla, abychom byli schopni poznat Boha. V důsledku toho, chceme-li růst v duchovním životě, nemůžeme nebýt zároveň misionáři. Angažovanost v hlásání evangelia obohacuje mysl i srdce, rozšiřuje naše duchovní obzory, činí nás vnímavějšími k rozpoznávání působení Ducha a umožňuje nám vykročit z našich omezených duchovních schémat. (z čl. 272) SK (pozn. red.: text neprošel jazykovou korekturou) SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita moc a moc děkuje (Jak 5,14-16) Srdečně zveme každého na Den seniorů a nemocných v sobotu před Květnou nedělí, 28. března t. r., v sále u sv. Václava, s programem: možnost rozhovoru s knězem, možnost svátosti smíření (P. Stanisław Góra), slovo o svátosti nemocných (Simona Kocourková), mše svatá s udílením svátosti nemocných,

4 4/ III téma Radost evangelia ve stáří, prožívání stáří (Jožka a Jaruška Nagyovi), oběd (Lukáš Borský & spol.), povídání, občerstvení, zábava, zpívání (Petr Kodl). Pokud potřebujete přivézt a odvézt autem, přihlaste se prosím předem u Pavla Zezulky (tel ). Hanka č. účtu: /0800 POZVÁNÍ Evangelizace jako osobní svědectví naší víry Evangelizace je jednoduchý, hluboký a radostný způsob, jak žít evangelium dnes. Návod ke svědectví? Prohloubit přátelství s Ježíšem a s lidmi, kteří patří do mého života. Naučit se otevřeně a citlivě mluvit o osobní víře, znovu objevit spolupráci s Duchem svatým. Jarní duchovní obnova na téma Evangelizace jako osobní svědectví naší víry bude probíhat od pátku do soboty v sále u sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 Vršovice (vchod ze zadní strany kostela). Vstupné je dobrovolné, přihlašujte se prosím na gmail.com. Martin Tejkal SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI Svatá Luisa (Louise) de Marillac, vdova, spoluzakladatelka řádu svátek Vincentinky (vincentky, šedé sestry) zná mnoho lidí. O jejich zakladatelích, sv. Vincenci z Pauly a Luise de Marillac, ví jen málokdo. Kdo byla ona žena, která obětavě pomáhala sv. Vincenci v jeho díle? Narodila se v Paříži v zámožné rodině dne 12. srpna 1591 a byla pokřtěna jako Aloisie, ale říkali jí Luisa. Dostalo se jí vynikajícího vzdělání a ve 21 letech se provdala. Manželé žili šťastně a spokojeně, narodil se jim pěkný syn, ale život není procházka rajským sadem. Po dvanácti letech manželství Luisa náhle ovdověla. Mladá žena zůstala sama s malým

5 5/ III synkem a hledala nový smysl života. V té době přišel do Paříže kněz Vincenc z Pauly, který zde, jako ostatně i jinde, založil sdružení měšťanských paní, které se věnovalo opatrování starých a nemocných lidí. Luisa se s Vincencem seznámila a myšlenka charitní činnosti ji zaujala. O 10 let starší Vincenc se stal jejím vzorem a duchovním vůdcem. Byla jeho nejvěrnější a nejhorlivější spolupracovnicí a celý její další život se skládal ze skutků blíženské lásky. Vyvrcholením její činnosti bylo v r založení společenství milosrdných sester Dcer křesťanské lásky. Byla jejich první generální představenou. Ovšem ani zde to neměla jednoduché; prodělávala různá těžká tělesná i duševní utrpení. Přesto obětavě 27 let řídila mateřinec v Paříži, navštěvovala družiny ve městě a učila je péči o nemocné. Zemřela ve věku 68 let dne v Paříži ji papež Pius XI. svatořečil. Je patronkou sociálních pracovníků. Její zobrazení najdeme zejména ve Francii. Bývá zobrazována ve vdovských šatech nebo v hábitu vincentinek. Alena Králová PROSTOR pro sdílení Taizé v Praze s odstupem letních prázdnin Je to už dva měsíce, co jsme se jako farnost účastnili Evropského setkání mladých v Praze. Prý by bylo dobré, kromě ohlédnutí jiných, přidat i pohled zevnitř našeho přípravného týmu. Takový pohled se liší v tom, že toho sdílení s hosty v našich domovech ani příliš jiné obyčejné účasti na programech a modlitbách moc nebylo. Ale zažili jsme společně skutečně vytrvalou týmovou práci, účast na přípravách s bratry a dalšími dobrovolníky, kteří zde setkání už od října připravovali, a také každý z nás dostal samozřejmě nějaký ten dáreček od Pána. Tyto řádky jsou psány se zdravým lehkým odstupem. Říkával jsem si v průběhu příprav, že když někdo škrábe doma omítku, většinou to pak v nově vymalovaném bytě shrne větou: Jsem rád, že jsem to udělal, ale podruhé už bych do toho nešel. Tahle věta ve mně během listopadu a prosince častokrát rezonovala. Ale když bylo vymalováno, s dojetím jsem si musel přiznat, že bych do toho znova šel. Když jsem na pastorační radě v květnu zvedl ruku, že si setkání v naší farnosti vezmu na starost, jednoduše jsem cítil, že to mám být já. Tohle se nikdy nebude opakovat stejně, ale důležité pro mě bylo, že jsem věděl, že to po mně Bůh chce. Takže nebylo co řešit, natož přemýšlet, co to všechno bude obnášet. Navíc tým, který se vytvořil, a všichni další zúčastnění byli úžasní! Když jsme na setkání s bratry přislíbili ubytovat 500 účastníků, vstoupili jsme tím jako

6 6/ III farnost do dějin tohoto setkání. V Kafkově domě od té chvíle všichni věděli, kde jsou Vršovice. Zároveň jsme posléze fungovali jako hostitelské společenství, které snese všechno. I proto bylo u nás nakonec ubytováno celkem 18 národností. Jako farnost jsme velkou měrou přispěli k celému setkání. Zároveň se přes nás zúčastnili hostitelé nekostelní, kteří byli často hluboce zasaženi tím, co prožili. A třeba právě s nimi je možnost se setkat na modlitbách Taizé, které jsou opět po nějaké době vždy poslední neděli v měsíci. Ale už nejen u nás. Bude to takové putovní společenství po Vršovicích. Více určitě najdete na nástěnkách, když ne jinde. Evropská setkání Taizé jsou organizována pod dvěma slovy pouť důvěry. Důvěrou byla prodchnuta celá doba setkání, dlouhá doba před ním a v různých směrech i doba po něm. Důvěra v různých podobách... Díky všem, kdo to nám (přípravnému týmu) jakkoliv ulehčili, nebo nám dodávali odvahy a sil. Jsme moc rádi, že můžeme do naší farnosti patřit a že jsme to s vámi mohli zažít. Doufám, že nejen ta důvěra v nás zůstane. Ondra Rechner Licheň Neodolám, abych se s vámi nepodělil o životní zážitek, který jsme si jako malá skupina rodin přivezli z Polska. Středem našeho zájmu se stala Licheň. A proč zrovna Licheň? Musím za sebe, a vím, že nejenom za sebe, říci, že to, co jsme viděli a poznali, nám vzalo dech. Licheń Stary je sice malé městečko v Polsku, ale v sobě skrývá velký polský duchovní a národní poklad poutní místo Panny Marie Licheňské doslova perlu polské víry a plod současného národního vzepětí. Místo je nejen opravdovým zhmotněním víry a úcty k Panně Marii, ale i rozsáhlým duchovním centrem a žijícím organismem, který na naše poměry opravdu nemá obdoby. Centrem místa je starý a poměrně malý milostný obraz Panny Marie, která se zjevila nejdříve zraněnému vojákovi na bojišti a potom roku 1850 prostému pasáčkovi. Obraz byl v roce 1852 umístěn do farního kostela v Lichni a od té doby sem proudí poutníci, kteří si zde vyprošují potřebné milosti. Všechny prostory byly malé, a proto zde byla zbudována obrovská dvoupodlažní bazilika pro 7000 poutníků. Zvláštností místa je zejména poslední současnost, kdy obrovská stavba, s tváří ve všech slozích křesťanské historie, byla stavěna pouze z darů věřících Poláků, a také dokončena za neuvěřitelných 10 let. Velkou zásluhu na tomto díle má Kongregace kněží mariánů. V roce 1999 navštívil toto poutní místo papež Jan Pavel II. a požehnal nově započatou stavbu. Licheňský chrám je zasvěcený Panně Marii Licheňské a v roce 2005 byl papežem Janem Pavlem II. označen jako bazilika minor. Stavba je výrazem víry a lásky k Panně Marii Licheňské. Poutní místo je zcela ucelený, funkční a živoucí organismus, kde člověk snadno nabude dojmu, že je doma. Součástí uzavřeného areálu je nádherný park, o který se starají dobrovolníci a který láká k zamyšlení a propojuje všechny duchovní a funkční stavby. Naprosto jsme nelitovali 500 km dlouhé cesty tam a opět do Prahy.

7 7/ III Pokud byste stáli o tuto zkušenost, další informace naleznete na (pod Języki obce i v češtině). Cesta pochopitelně vzbudila další otázky, zejména po seznámení se se skutečností, že celé dílo bylo vybudováno bez účasti státu, pouze z darů. Odhadem se jedná o stamiliony, což jsou pro nás dost těžko představitelné náklady. Zajímalo mne tedy, jak to v Polsku a katolické církvi chodí, když jsou Poláci schopni vytvořit dílo tak obrovských rozměrů a nákladů. Zeptal jsem se tedy otce Stanisława, a ten mi rád a se zaujetím sobě vlastním odpověděl. Bylo to zajímavé a přínosné, a byla by škoda, kdyby se otec Stanislaw o to pro Vinici nepodělil. Otče Stanisławe, jak to tedy v Polsku chodí? Michael Plachý Odpověď P. Stanisława Odpověď na otázku, jak je možné, že v Polsku může vzniknout dílo takového významu a tak obrovských rozměrů pouze z darů věřících Poláků, není jednoduchá a obsahuje mnoho různých skutečností. Nevím, jestli jsem dostatečně vybaven k tomu, abych na ni fundovaně odpověděl, ale zkusím se podělit o několik osobních úvah. Nejprve je asi potřeba zmínit, že počet obyvatel v Polsku téměř čtyřnásobně převyšuje počet obyvatel České republiky (Polsko 38,5 mil., Česká republika 10,5 mil.). Přestože v Polsku v současnosti dochází k velkému úbytku lidí, kteří opravdu chodí do kostela, statistikami je stále uváděno 95 % katolíků. A nezpochybnitelně se katolická církev donedávna těšila velmi silné podpoře většiny obyvatel. Nejsem sice odborníkem na dějiny, ale myslím, že toto bylo výsledkem historického vývoje v Polsku, který se velmi odlišuje od vývoje v Čechách. Polsko bylo v minulosti jednou z nejotevřenějších zemí v Evropě. V 16. století zavedlo v Evropě první právní dokument zajišťující náboženskou svobodu, díky němuž se vyhnulo náboženským válkám. Když z Čech odcházelo mnoho pronásledovaných protestantských věřících, nalézali útočiště právě v Polsku. Čechy mají zkušenost s rekatolizací, a katolickou církev historicky vnímají jako spojenou s habsburskou nadvládou, a tudíž působící proti české samostatnosti. Naproti tomu v Polsku byla katolická církev vždy nositelem a obráncem vlasteneckých hodnot. Což pokračovalo i za vlády komunistického režimu, během níž byla církev symbolem svobodného Polska. Neopomenutelný je kardinál Wyszyńský, v 50. letech uvězněný, jehož osobnost lidi sjednocovala. Za vlády komunistů měla církev naprosto jedinečné postavení v rámci východního bloku, protože byla celou dobu nezávislá na státu. Díky tomu nikdy nepřestala existovat osobní odpovědnost lidí za jejich církev. Myslím, že tyto skutečnosti nám mohou vysvětlit důvod nadstandardního vztahu Poláků ke katolické církvi. A nesmím zapomenout na hlubokou mariánskou úctu. Ta je nejspíš hlavní příčinou neuvěřitelné iniciativy a vůle, která umožnila vybudování takového díla, jakým je Licheň. Věřící v Polsku jsou zkrátka neporovnatelně více než u nás zvyklí podílet se

8 8/ III na financování provozu církve. Jedná se nejen o provozní náklady a údržbu kostelů, ale lidé se skládají i na plat knězi. Existuje oficiální ceník, který stanovuje poplatky za sloužení mše svaté, za svatby, pohřby, křty atd. (pro orientaci za mši svatou se platí v přepočtu cca 650 Kč). Pro mě je obrovskou radostí, že mohu sloužit ve farnosti, v níž farníci vnímali odpovědnost za financování církve dlouho předtím, než dostal podobu konkrétní způsob vyrovnání státu a církve. V současnosti je jasné, že státní příspěvky na duchovní činnost církve se budou systematicky po určitou dobu snižovat, než ustanou úplně, a během této doby je na církvi, aby si zajistila vlastní procesy samofinancování. Nutnost spoluúčasti věřících je přitom nezpochybnitelná. Jistě všichni cítíme, že jde především o změnu smýšlení, nebo spíš návrat do smýšlení, které bylo vlastní i věřícím v Čechách v minulosti. Druhá Licheň u nás nejspíš nevznikne, ale věřím, že lidé financování církve postupně přijmou za své, čímž se možná prohloubí i jejich vztah k ní. P. Stanisław Góra Ozvěny Štěkně 7. února jsme se s manželem zúčastnili duchovní obnovy pro manželské páry, která byla věnována tématu Jak žít evangelium v rodině. Za úvodní přednášku patří poděkování P. Stanisławovi. Na začátku mluvil o tom, že když se přibližují muž a žena, kteří spolu žijí v manželství, k Bohu, přibližují se i k sobě navzájem. Jednota v manželství má svoji důležitost, ale podstatnější je, k čemu mě Bůh zve. Nikdo není zbaven krásy, kterou máme v Pánu připravenou. Někdy se jeden z páru může realizovat a druhý nemusí mít tuto možnost a může žít v jeho stínu. Byly nám položeny otázky: Neztratili jsme nadšení, se kterým jsme vstupovali do manželství? Měli bychom prosit Boha o milost znovu se zamilovat do manžela (manželky). Je naše manželství studna bez dna ve světě, kde procházíme pouští? Co mě v mém rodinném životě sráží dolů? Slyšeli jsme, že manželství je ikonou Nejsvětější Trojice pro tento svět, proto jsou manželé tolik vystaveni útokům satana. On pokouší nejvíce ty, kteří by měli reprezentovat Krista. Máme sklon v sobě uchovávat vzpomínku na to, co nám manžel (manželka) udělali. Měli bychom dovolit Duchu svatému, aby vstoupil do našich zranění, která nám druhý způsobil. P. Stanisław pokračoval citáty Louise Evelyho, který píše, že věrnost je druhého milovat a stále od něho očekávat něco nového, co bude náš vztah posilovat. L. Evely vidí osobu jako bytost, která se nedá uchopit, má nekonečnou budoucnost, ale malou přítomnost a minulost. Vyslechli jsme vyprávění o starém slepém muži, který odchází do domova pro seniory a už o svém pokoji říká, že je krásný. Ten, kdo ho poslouchá, mu namítá, že svůj pokoj ještě neviděl. Stařec odpovídá: Na tom vůbec nezáleží. A zdůrazňuje důležitost svého postoje. Může se soustředit hlavně na ty části těla, které ho bolí a jsou nemocné, nebo

9 9/ III na ty, jež ho nebolí a jsou zdravé, a na to krásné, co mu Bůh dává. P. Stanisław mluvil o tom, že Ježíš, jehož Tělo přijímáme při mši svaté, je naše posila pro život v rodině a vzor, jak se druhým dávat a milovat je. Po adoraci, kde jsme mohli rozmlouvat s Pánem sami v tichu, jsme se vzájemně sdíleli ve skupinkách. Obojí bylo pro nás obohacením. Jozef Nagy nám potom věnoval přednášku, ve které se dotknul některých encyklik a objasnil teologii osvobození. Zdůraznil, že všichni křesťané jsou povoláni hlásat evangelium. Pokud druzí dojdou k závěru, že Bůh je dobrý a křesťané jsou fajn, jsme v evangelizaci na dobré cestě. Jozef mluvil o evangeliu zvěsti o Božím záměru se světem, kterou nám přinesl vtělený Boží Syn. Řekl, že svět, v němž žijeme, celé stvoření, má svůj původ v Bohu, který je společenství lásky. Když zakouším lásku partnera (partnerky) a dětí, setkávám se s Bohem. Na počátku bylo Slovo,... Bůh,... všechno povstalo skrze ně,... v něm byl život a život byl světlo lidí. (Jan 1,1-4). I já jsem povstal/-a skrze Boha. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi... (Kol 1,15-17) i můj partner (partnerka) a moje děti byli skrze něho stvořeni. Slyšeli jsme, že Bůh tvoří tak, že se sám plně dává. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. (Gal 2,20) Ježíš ve mně žije natolik, nakolik já mu to dovolím. Jozef říkal, že Bůh nás stále miluje, každého vložil do tohoto světa z lásky, ze které můžeme žít opravdový, nikdy nekončící život jako jeho děti. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. (1 Jan 4,9). Stvořil nás z lásky a pro lásku. Chce, abychom se jeho lásce otevírali, pociťovali ji a umožňovali také druhým tuto lásku zakoušet. V závěru jsme měli možnost se při netradiční a pěkné mši svaté dotknout Krista a načerpat u něho sílu a radost na naši cestu životem. Duchovní obnova se nám s manželem líbila a děkujeme těm, se kterými jsme se na ní mohli setkat. Karolina Mikotová Svědectví pouť do Filipova Nevím, zdali budu mít dostatek vhodných slov, abych vyjádřil to vnitřní uspokojení a klid duše, které jsme všichni zúčastnění poutníci zažili. Odjezd byl ve od nového kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích, příjezd do Filipova (se zastávkami) ve 3.00 hod. a slavná mše sv. začala ve 4.00 hod. ráno, tj. v čase, kdy došlo 13. ledna 1866 ke zjevení Matky Boží dívce Magdaléně Kadetové, která ležela na smrtelné posteli, a k zázračnému uzdravení. Od té doby se každoročně konají mše svaté v tento čas. Nejdříve tam byla postavena malá kaplička a nyní na tomto místě stojí překrásná bazilika Panny Marie, která pojme lidí. Byly objednány dva autobusy, které bylo nutné zaplatit Kč. Poutníci se přihlašovali a pozvánky byly rozneseny do mnoha farností zde v Praze. Kolik to bylo příslibů a poté zklamání

10 10/ III nepojedu. Lidským a logickým uvažováním by se zájezd musel zrušit, protože týden před odjezdem bylo přihlášeno 22 poutníků a 3 dny před do druhého autobusu 2 poutníci. Nezbývalo nic jiného než sepnout ruce a prosit Matičku Boží o pomoc. A výsledek? Odjíždělo 67 poutníků, kteří se sami rozdělili do dvou autobusů. Další záhada: pouť neorganizovala žádná agentura ani farnost. Požadovaných 250 Kč na osobu mohlo být z vlastních sil uhrazeno. Poutníci byli přivítáni panem biskupem Mons. Baxantem a jeho kázání bylo úchvatné. Mimo jiné vyzdvihl místo a význam tohoto setkávání a pouti. Probděli jste celou noc, přiblížili jste se k Pánu Ježíši a spočinuli v jeho náručí. Vždyť také on probděl mnoho nocí na modlitbách a rozmlouval se svým Otcem. Závěrem. Přes všechny nepředstavitelné potíže se zájezd vydařil. Matku Boží nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme. Ing. V. Sixta Svatostánek Pokora, odpuštění, uvolnění, očišťující vydechnutí, nové začátky, důvěra, odevzdání se, krása, síla a láska. Všeobjímající. Ten pocit se mě zmocňoval vždy, když jsem se ocitla v kostele. Ve svatostánku. Pradávní stavitelé moc dobře věděli, jak působí vznosné klenby, okna ve tvaru sepjatých rukou a prostor tak převysoký. Naplněný nadějemi, touhami, bolestmi, vzdechy a modlitbami všech, kteří tu byli před námi. Povznášelo mě to. Proto jsem kostely vyhledávala. Už od těch dob, když jsem tam jako malá holčička chodívala v neděli s babičkou. V každém městě či zemi mě lákaly. Neumím se modlit a ani má víra není ta, co ji v kostelech praktikují. Ale ten opojný pocit! Navždy pro mne spojený se svatostánkem. Jednou jsem byla v Národním divadle. Po zhasnutí a vytažení opony jsem pocítila cosi podivného. Takové vnitřní osvícení. Jako bych zdáli ucítila kadidlo? Nebyly to žehnající knězovy ruce, ba ani jeho podmanivý hlas. To se mistrovství herecké na jevišti spojilo s mistrovstvím architektonickým v hledištním prostoru. Balkony, lóže i parter dohromady s nádherným klenutím asociovaly svatostánek. Blaženost. Tady? Dostala jsem pozvání na koncert. To mě nadchlo. Nebyl to totiž koncert vážné hudby, u kterého trpím a usínám. A se kterým mě smiřuje pouze raut, který po skončení většinou následuje. Bylo to pozvání na vystoupení Boba Dylana v rámci jeho turné po České republice. Obdivuji ho již od mládí. Slyšet ho a vidět naživo jsem vždy chtěla. I místo konání, O2 aréna, bylo výbornou volbou. Nikdy jsem tam ještě nebyla. Konečně budu moci zhodnotit tu obří a zprofanovanou stavbu. Těšila jsem se. Místo mě nezklamalo. Jsem stavař. A tak jsem při prohlížení té obrovské konstrukce vnímala kovové nosníky a všechnu přiznanou použitou techniku. Hala strohostí nezapřela sportovní využití. Sice bych za cenu lístku měla krásné šaty, ale hudební zážitek za to určitě bude stát. Stál. A nejen ten hudební. Když se zhaslo, zůstaly osvětlené pouze horní

11 11/ III ochozy a uličky. Lehce jsem přimhouřila oči. Světla změkčila tvrdost haly. Ve tmě zmizel studený kov a vynikl prostor pod klenbou. A pak zazněly první kytarové tóny a nezaměnitelný Dylanův hlas. Rozechvělo mě to. Hluboko uvnitř se začal na povrch štrachat ten pocit. Svatostánkový. Tady? Na konec roku bylo v Praze naplánované evropské setkání křesťanské mládeže Taizé. Dozvěděla jsem se o něm jen náhodou od kamaráda. Shánějí ubytování v rodinách. Ještě 9 tisíc mladých lidí z celého světa nemá kde spát. Jednalo se o čtyři noci, z toho o jednu silvestrovskou. A pozvání na novoroční oběd. Když i za dva dny stále chybělo pár tisíc míst, rozhodla jsem se. Naše děti jsou již dospělé a jejich dětský pokoj je prázdný. Stačí jen uklidit... Stejně nemám na poslední dny roku program. Ti moji kamarádi, se kterými jsem měla pobýt, mají u sebe totiž ubytovány mladé křesťany. Přihlásila jsem se taky a vrhla se do příprav. Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích způsobů, jak se setkání zúčastnit, četla jsem na stránkách Taizé. Trochu mě jen lekalo, že dorozumívací řeč je angličtina. Neumím ji. Takže jsem požádala o nocležníky hovořící italsky nebo německy. S nimi se domluvím. Nakonec jsem dostala tři polské dívky. A zvládla jsem to také. Na novoroční oběd jsem pozvala pět hostů. Moje polské slečny přivedly své dva krajany. U stolu nás bylo, společně s mým manželem, sedm. Slavnostní tabule, svíčky a lehká rozpačitost. Oběd na mou prosbu zahájila Kasia modlitbou. Všichni jsme vstali a vzali jsme se za ruce. Otče náš, jenž jsi na nebesích... znělo v mém radostném podvědomí, i když se Kasia modlila polsky. To sounáležitost místa, myšlenek a spojených rukou u našeho stolu dala vzniknout svatostánku. Ale doma? A najednou jsem to věděla! Díkůvzdání, vezměte a jezte. Vždyť vlastně nezáleží na místě, kde jsem. Protože svatostánek mám přece v sobě. Má ho uvnitř každý z nás. A jen na nás samotných záleží, jestli ho pocítíme. A zda ho na základech, vložených do nás člověčenstvím, krásou, vírou, uměním či dobrem, budujeme dál. Když moji polští hosté odjížděli, předali mi malou taštičku s dárky. Omlouvali se, že je to jen maličkost. Moc mi děkovali za všechno, co jsem pro ně udělala. Netušili, že oni mě díky své přítomnosti obdarovali mnohem víc. Poznáním. Darem pro mne cennějším, než by si kdy pomysleli. Monika Knězková

12 Srdečně zveme každého na Den seniorů a nemocných v sobotu před Květnou nedělí 28. března 2015 v Sále sv. Václava s programem: Možnost svátosti smíření a rozhovoru s knězem (P. Stanisław Góra) Slovo o svátosti nemocných (Simona Kocourková) Mše svatá s udílením svátosti nemocných (P. Stanisław Góra) Téma Radost evangelia ve stáří, prožívání stáří (Jožka a Jaruška Nagyovi) Oběd (Lukáš Borský & spol.) Povídání, občerstvení, zábava, zpívání (Petr Kodl) Pokud potřebujete přivézt a odvézt autem, přihlaste se prosím předem u Pavla Zezulky (tel ).

13 Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha Vršovice Vás zve na jarní duchovní obnovu Evangelizace jako osobní svědectví naší víry Od pátku :00 do soboty :00 Sál u Sv. Václava, Nám.Svatopluka Čecha, Praha 10, Vršovice program: 1. sekularizace ve světě, v církvi, otázka smyslu života 2. co je nová evangelizace, nutnost misijního obrácení 3. Boží láska vs. hřích a nevěra 4. existuje spása bez Ježíše? 5. víra je osobním vztahem, křestní slib, přijetí Ježíše Krista jako Pána a Spasitele 6. proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň, modlitba za obrácení 7. evangelizace v okruhu mých blízkých 8. svědectví a jeho forma 9. evangelizace jako životní styl 10.Duch svatý, charisma a znamení Rekolekce povedou Jan Rajlich OP a Hana Klára Němečková s dalšími členy Hnutí Světlo-Život. Vstupné je dobrovolné, kapacita 60 míst, přihlašujte se prosím na více na a

14 14/ III POŘAD BOHOSLUŽEB a další základní informace Výjimky a změny najdete v kalendáři na příslušný měsíc. Eucharistie a bohoslužby slova neděle 8.30 kostel sv. Václava úterý čtvrtek 8.00 pátek kostel sv. Václava (pro rodiny s dětmi) kostel sv. Mikuláše kostel sv. Mikuláše kostel sv. Václava sobota 8.00 kostel sv. Mikuláše Eucharistická adorace čtvrtek kostel sv. Mikuláše (od 23. října) Svátost smíření / duchovní rozhovor neděle kostel sv. Václava čtvrtek kostel sv. Václava pátek kostel sv. Václava Prosíme ty, kdo chtějí přistoupit ke svátosti smíření některý pátek nebo neděli, aby respektovali, že kněz musí nejpozději 15 min před začátkem bohoslužby odejít ze zpovědnice, aby se na bohoslužbu řádně připravil. Jiný termín svátosti smíření je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Příležitost k setkání s knězem úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Jiný termín je možné dohodnout s farářem P. St. Górou. Farní kancelář pro veřejnost úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Službu v kanceláři zajišťuje a finanční záležitosti (hl. dary) vyřizuje Simona Kocourková

15 15/ III TÝDENNÍ PROGRAM pravidelných aktivit Po Mariina legie /I. Ditrich/ FAR č Náboženství pro děti /H. a P. Svobodovi/ SÁL Náboženství pro děti /H. a P. Svobodovi, SÁL M. Peroutka/ Kroužek vyšívání /M. Řečinská/ FAR č Zkouška kapely Minimissa /J. Tomsa/ SÁL Angličtina pro dospělé /M. Müller st./ FAR č Modlitební společenství /V. Novák/ SÁL Biblická hodina /J. Nagy/ 2. a 4. pondělí v měsíci FAR č Farní charita /H. Rechnerová/ 1. pondělí v měsíci FAR kancelář Divadelní spolek Nazdařbůh /J. Tomsa/ SÁL Út Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost / FAR kancelář Simona Kocourková/ Příležitost k setkání s knězem /S. Góra/ FAR č Farní knihovna /M. Tošovská/ FAR 1. patro Komentovaná četba Evangelii Gaudium FAR č. 1 /M. Peroutka/ liché úterky v měsíci Společenství Lísteček /S. Kocourková/ FAR č. 3 St Maminky s dětmi /V. Procházková/ FAR č. 1 a Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL Společenství mládeže /O. Rechner, L. Sviták/ sudé FAR 1. patro týdny roku, kromě prázdnin Čt 8.45 Setkání při čaji /J. Nagyová/ 1x měsíčně dle FAR 1. patro oznámení Náboženství pro děti /M. Peroutka/ FAR č. 1 a Divadelní kroužek /D. Vacková/ FAR č. 1 a Katechumenát /S. Góra/ FAR 1. patro Zkouška kapely Missa /J. Tomsa/ FAR č Modlitba matek /H. Rechnerová/ sudé týdny roku FAR č. 3 Pá Zkouška kapely Kšandy Industry ZKU So Setkání neslyšících /S. Góra/ obvykle 3. sobotu FAR 1. patro v měsíci Ne Zkouška sboru /L. Dřevikovský/ SÁL Zkouška farní scholy /Š. Škoch/ SÁL Zkouška kapely Koza na útesu ZKU Představení farního nadnárodního pimprlového divadla poslední neděle v měsíci, kromě prázdnin FAR č. 1 a 2

16 16/ III KALENDÁŘ na březen 2015 Mimořádné akce, změny, výjimky Út Projekce filmu Opři žebřík o nebe SÁL Čt 9.00 Setkání seniorů při čaji FAR Pá Křížová cesta VÁC Út Eucharistie VÝJIMEČNĚ u sv.václava VÁC Út Zimní duchovní obnova V. (Kristina Koldinská) SÁL Pá Křížová cesta VÁC Pá So Jarní duchovní obnova (P. Jan Rajlich, Hana K. SÁL Němečková) Pá Ne Duchovní obnova pro mládež Ne Oběd po Štěkni SÁL Po Příležitost k svátosti smíření pro děti VÁC Út Setkání ekonomické rady FAR Út Eucharistie VÝJIMEČNĚ u sv.václava VÁC Út Zimní duchovní obnova VI. (P. Stanisław SÁL Góra) Pá Křížová cesta VÁC So 9.00 Předvelikonoční úklid kostela sv. Václava VÁC So 9.00 Setkání neslyšících FAR St Slavnost Zvěstování Páně eucharistie MIK Čt 9.00 Postní obnova pro zaměstnance charity SÁL Pá Křížová cesta VÁC So Den Seniorů a nemocných SÁL Ne 8.30, eucharistie s žehnáním ratolestí VÁC Ne Představení loutkového divadélka FAR Ne Duchovní koncert smíšených pěveckých sborů VÁC a orchestru Ne Nácvik zpěvů Taizé v Husově sboru (Vršovické nám.) Ne Modlitba Taizé v Husově sboru (Vršovické Nám.) Po Příležitost k svátosti smíření Velké zpovídání VÁC Út Setkání pastorační rady FAR Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na , příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Martin Peroutka (MP). Redakční rada: Stanisław Góra, Simona Kocourková (SK), Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Anna Tesařová. Přispěvatelé: Monika Kněžková, Karolína Mikotová, Jozef Nagy, Michael Plachý, Ondřej Rechner, Hanka Rechnerová Kučerová (Hanka), Martin Tejkal. Korektura: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk: Martin Peroutka, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

MILÉ SESTRY A MILÍ BRATŘI V KRISTU,

MILÉ SESTRY A MILÍ BRATŘI V KRISTU, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. únor Léta Páně 2015 2 ÚNOR MILÉ SESTRY A MILÍ BRATŘI V KRISTU, dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil a popřál Vám v novém roce hojnost Božího

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

www.farnostcechtice.cz

www.farnostcechtice.cz Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo

Více