BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY!"

Transkript

1 CÍRKEV, KTERÁ SPOJUJE LIDI DOHROMADY 06/11 BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! Jak už jsem psal ve svém posledním úvodníku (Mozaika 02/11): bez víry to prostě nejde! Apoštol Pavel to věděl, a proto napsal Timoteovi: Bojuj dobrý boj víry, (1.Timoteovi 6,12). Není to přání, je to rozkaz. A proč dobrý boj? Protože Bůh udělal vše pro naše vítězství a boj je z jeho vůle. A k tomu, abychom přijali toto vítězství, potřebujeme víru. Tedy vzhůru do výcvikového tábora víry. V Židům 12,1-2 se mluví o běžeckém závodě. Hradečáky, kteří všude jezdí na kole, musím zklamat. Tento závod se musí uběhnout. Nelze si sednout na kolo a jen občas šlápnout zbytek jako že to odjede samo. Ne! Kdo někdy zkoušel skutečně běhat a opravdu někam doběhnout, ví, o čem mluvím. Tělu se nechce, musíme ho pobízet. Ale kdo chce zvítězit, musí běžet. Musíte překonat nechuť a únavu. Za krátko však budete běhat úplně snadno. Tělo se poddá a z pohybu budete mít radost. Podobně je to s vírou. Musíš se rozhodnout věřit Božímu slovu. Cokoliv řekl Bůh, to se stalo. Nejdůležitějším zdrojem Božího slova je Bible. Pokud ji čteš s pochybnostmi a svým rozumem filtruješ, co je možné, a co ne, je to špatně. Odmítni to a jednou pro vždy se rozhodni věřit všemu, co je v Bibli napsáno. Nevadí, že nerozumíš tomu, jak se to vše mohlo stát. To je problém Boží. Ty mu jen věř! Jeden z biblických paradoxů je problém času. Jak mohl Ježíš říci, že je vzkříšení i život, když ještě nebyl ukřižován? V Židům 11,6 je napsáno: Bůh JE... Není jako že byl, je, bude. On JE. On je mimo náš čas. On je nad časem! Jediná cesta jak se k němu přiblížit je skrze víru. Možná vám pomůže následující diagram: 497slovnačerven řečeno, že také v určitém okamžiku skončí. V našem životě ale čas ovládá náš svět. Čas je přitom relativní, nikoliv absolutní. Pokud jde o věčnost, je lepší si ji představit jako kruh, který nemá počátek ani konec. Vstoupíte-li do věčnosti, vstoupíte naráz do celé věčnosti. Všechno jednoduše je a vy se v tomtéž okamžiku můžete dotýkat všeho najednou. Věčnost vůbec není čas: je to úžasné nepřetržité TEĎ. Je Božím přirozeným prostředím a Bůh se v čase může pohybovat neomezeně. Víra funguje ve věčné říši. Chceme-li jednat ve víře, musíme být schopni vystoupit z časové linky dějinných událostí do věčné říše, v níž lze vírou uchopit vše, co Bůh svým slovem povolal k bytí. Vše stvořené je tam neustále přítomné. Na skupince nám přišlo jiné možné vyjádření. Náš svět je jako kniha, kterou Bůh napsal. Kdykoli při psaní knihy je možné děj upravit. Vracet se do minulých kapitol a upravovat příběh. K tomu nám Bůh přidal svobodnou vůli, která se projevuje také nezávislostí nebo naopak konáním Boží vůle, odpuštění, milostí. Rozhodně nerozumím všemu, například jak v tom všem Bůh vládne. Ale i když to nechápu, vím, že On má vše pod kontrolou! Jiří Matouš Představme si čas jako úsečku. Čas začal v určitém okamžiku a od té doby se chronologicky odvíjí. Bylo nám

2 OHLÉDNUTÍ ZA ČLENSKÝM SHROMÁŽDĚNÍM V neděli 15. května jsme se před klasickou bohoslužbou sešli na členském shromáždění, a to v počtu 35 dospělých. Protože jsme nechtěli, aby šlo o schůzi, ale o skutečné shromáždění, začali jsme chvalami, po kterých se slova ujal jeden ze starších - Patrik Soukup. Ten mluvil o tom, co se v r povedlo, kam jsme došli, čemu jsme se jako sbor věnovali. Zároveň jsme rozdali stručnou výroční zprávu za uplynulý rok (ta je spolu se stanovami Křesťanských společenství v ČR na vyžádání stále k dispozici všem členům sboru, kteří se nemohli dostavit). V rámci úvodní části zaznělo několik svědectví, např. z pravidelných úterních modlitebních nebo o vzniku nového chválící týmu pod vedením Filipa Zavřela. Jako další si vzal slovo Jakub Limr, který zmínil několik oblastí, v nichž se potřebujeme posunout dál. Prvním tématem byly vztahy. Jakub mluvil o pocitu samoty, který někteří lidé ve sboru prožívají a co můžeme dělat, aby to tak nebylo. Z pléna zazněly názory, které vyzdvihovaly pozitivní vliv chození na skupinky a na společné sborové akce. Jaruška Nováková přišla s pozváním: ráda uvítá návštěvy u sebe doma, obzvláště ty, co se cítí sami. Druhým tématem byla právě společná setkání mimo nedělní shromáždění a malá účast na nich. Jakub podotkl, že se na těchto akcích objevuje spíš stejná skupina lidí a ostatní, jako by neměli zájem. Položil tedy otázku, jestli staršovstvo dělá něco špatně. V reakci na to zazněly náměty, jako například větší různorodost nejen akce zaměřené na nějakou aktivitu (bowling, výlety, sborová dovolená), ale třeba také zahradní party, divadlo či koncerty (což by uvítala hlavně starší generace). Olga Dašková navrhla zapřemýšlet jinak nad sborovou dovolenou: udělat ji více společnou i co se týče např. vaření, mytí nádobí atp. Jednak by lidé trávili víc času společně, jinak než jsou v rámci sboru zvyklý a pak by se také ušetřily náklady na dovolenou, takže by mohli jet i ti, kteří si to z finančních důvodů nemůžou dovolit. Další oblastí, kterou jsme otevřeli, je otázka Jak být sborem, který je otevřený i směrem ven a zasahuje lidi kolem nás? Více méně se soustředíme hlavně na sebe, dovnitř sboru. Opět se rozproudila diskuse, jakým způsobem to můžeme jako sbor dělat. Padaly návrhy typu účast na městském divadelním festivale, vrátit se k pochodům pro Ježíše, návštěvy v střípky z mozaiky nemocnicích, přednášky na různá témata, na sborových modlitebních se více se modlit za ztracené a také pozvání hosta, který by vyučoval o modlitbách za město. V závěru byla možnost k jakýmkoli dotazům na staršovstvo. Zazněly de facto jen dva podněty: 1) aktualizace sborového seznamu s kontakty na členy. Ta bude k dispozici nejpozději v září, ale nejspíš ještě před prázdninami. 2) Prosba ke chválám na shromáždění, aby zněly také starší písně. Členské shromáždění jsme zakončili společnými modlitbami, které vedl další ze starších - Jirka Matouš. Zbývá už jen dodat, že celé setkání členů KSHK proběhlo ve velmi dobré atmosféře a na další se můžeme těšit na podzim letošního roku. Záměrem členských shromáždění je totiž dát prostor vám s vašim náměty a dotazy a nesvolávat je jen v krizových situacích. Jakub Limr KŘÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU...S FOŤÁKEM V pátek 15. dubna jsem vstoupil do zešeřelé místnosti v přízemí KD Médium. To, že tam bylo přítmí, mělo svůj důvod. Na denním světle by nebylo tak dobře vidět na krásné fotografie, jejichž autorem je Petr Havel. Asi třicítka návštěvníků seděla kolem stolků, usrkávala ze šálků horké nápoje a poslouchala Petrův komentář k jednotlivým obrázkům. Jejich celkový počet se vyšplhal téměř ke dvěma stovkám. Vedle příhod z cest a výkladu k fotografiím byl večer prodchnut citáty slavných fotografů, z nichž někteří jsou křesťané. Alespoň jeden za všechny: Planeta Země je úžasným originálem, který kdysi býval rájem. I dnes lze najít na Zemi nádherná místa, proto i moje panoramata všem milovníkům hor připomenou, kdo za tím vším stojí: inteligentní Stvořitel, kterého obdivuji a pokaždé se s úctou a rád vracím do Jeho velehor. Takhle popsal propojení vztahu k fotografování se vztahem k Bohu slovenský horolezec a fotograf Marián Matta. Pro mě osobně to byla první fotoshow, na které jsem byl, a rozhodně nešetřím superlativy nad celou akcí. Bylo velmi střípky z mozaiky jednoduché ponořit se do atmosféry večera, která byla plná Boha, velmi jednoduchým a nenáboženským způsobem, což se ne na všech křesťanských akcích daří. Zároveň jsem si uvědomil, že díky tomu jsou fotoshow ideálním místem, kam pozvat hledající a nevěřící přátele. Proto díky Ivanovi Růžičkovi, že přinesl tenhle nápad, který také uskutečnil, a Petrovi Havlovi za to, že na nás skrze fotky a vyprávění nechal dýchnout něco z Božího srdce. Jakub Limr

3 Mottem letošní sborové dovolené, která se uskuteční července, bude 1. Korintským 15,57-58: Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. V neděli 10. července nebude nedělní bohoslužba v HK, z důvodu konání sborové dovolené. Neděli strávíme společně s KS Jičín na jejich shromáždění. Začala příprava zářijových sborových telegraficky z mozaiky kulatin slavíme 10 let. V průběhu června se sejdeme s přípravným týmem nad některými nápady. Už teď si do svých kalendářů můžete zapsat víkend září, který bude patřit oslavám v podobě koncertu, zahradní slavnosti jinak, speciální bohoslužby aj. červen v mozaice Sobota 11. června 2011 VÝCHOVA NOVODOBÝCH JOSEFŮ Seminář pro rodiče, který srovnává příběhy Josefa a marnotratného syna. Vyučuje Radek Kalenský (CB Pardubice). V KD Médium sál č. 1 od 18:00hod. Neděle 12. června 2011 ZAPOMENUTÝ BŮH Je to přibližně dva tisíce let, co byl na zem seslán Duch svatý. Jak moc s ním ve svých životech počítáme? Jak moc na něj spoléháme? Na svátek Letnic si připomeneme Ducha svatého, aby se z něj nestal zapomenutý Bůh. Neděle 19. června 2011 NÁSLEDUJ MĚ! A KOHO? Ježíš nestojí o fanoušky, Ježíš hledá následovníky. A tak říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. První díl seriálu o následování Krista Pátek 24. června 2011 KAPLE Toužíte se zastavit, ztišit se a odpočinout si? A to vše v Božím náručí? Pak přijměte naše pozvání na místo, kde naberete dech do Kaple. V Kafekára vozovna kafé, V Kopečku 89, HK od 19:30hod. Neděle 26. června 2011 NÁSLEDUJ MĚ! A JAK? Ježíš nestojí o fanoušky, Ježíš hledá následovníky. A tak říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Druhý díl seriálu o následování Krista Neděle 3. července 2011 NÁSLEDUJ MĚ! A ODKUD? Ježíš nestojí o fanoušky, Ježíš hledá následovníky. A tak říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Závěrečný díl seriálu o následování Krista, tentokrát s Lukášem Vízkem

4 střípky z mozaiky DOROSŤÁCKÁ VÍKENDOVKA: NOČNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU května2011 Foto: Matěj Mejstřík Máme za sebou hrozně zajímavou víkendovku. Dvě slova, která by ji mohla taky charakterizovat jsou: statečnost a oběť z lásky. Představte si chlapa, který celý týden maká a dře a chce spát a jeho dítě po něm chce, aby s ním šel přes noc na nějakou horu. Představte si chlapa, kterého bolí tělo a už není nejmladší a jeho dítě po něm chce, aby šel na horu. Jirka Matouš, Martin Rak, Petr Novotný a Petr Havel jsou ti strašně stateční tátové, kteří šli. V pátek ve 22:00hod. jsme vyrazili z Hradce Králové, o půlnoci jsme byli ve Špindlerově Mlýně a odtud vyrazili na Sněžku. Bylo to úžasný! Bylo to až na dno. Třeba Matěj Mejstřík málem usnul za chůze. Děti teda také, ale ty tam měly táty, takže to šlo. Potom následoval nádherný večer a ráno, kdy jsme mohli tahat rozumy a moudrosti z našich tátů, protože jsme si povídali a hlavně oni mluvili o tom, co prožili, a děcka mohla poslouchat. Celkový dojem? Bylo to výborný, i když jsme byli stahaní jako psi. David Halbrštát

5 střípky z mozaiky MOZAIKOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST Poslední květnovou sobotu se po několika letech opět konala zahradní slavnost u Růžičkových v Nepasicích. Kdo si vybaví ono odpoledne a mraky hrozící každý chvíli spustit pořádný liják pochopí, proč organizační tým do poslední chvíle váhal, jestli garden party raději nezrušit. Jak se ale nakonec všichni účastníci, kterých dorazilo kolem padesáti, shodli, byla by škoda o tak povedenou akci přijít. Ve finále se totiž vydařilo skutečně všechno, co vás jen napadne: od počasí, přes společné jídlo a povídání, až po závěrečný úklid, na který nezůstali domácí sami. A také bylo moc milé, kolik z vás s sebou přivezlo něco na zub pro ostatní ke grilovanému masu tak přibyly různé saláty a nechyběl ani dezert. Poděkování patří hostitelům, organizátorům i všem pomocníkům! A tak se s díky za uplynulou zahradní slavnost můžeme těšit na nějakou příští! Foto: Patrik Soukup

6 rodinná pouta BLANKA NOVOTNÁ Narodila jsem se v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem také žila asi do svých dvaceti, mezitím jsem si na rok a půl odskočila do Londýna. Potom jsem se přestěhovala se svým prvním manželem do Pardubic. V roce 2009 jsme se s mým současným manželem Petrem přestěhovali do Hradce Králové. Pátým rokem pracuji v Hradci v softwarové firmě jako účetní. Jsem tam moc spokojená. Co obdivuji na svém muži. Je toho spousta. Hlavně tu odvahu vzít si mě i s dětmi a vydržet ten tlak, který doma někdy je. Jako nevlastní otec to nemá vůbec jednoduché, ale věrně v tom stojí. Dále to je soucit s druhými. Petr je přesně ten člověk, který jde druhou míli. A ještě přidám to, že je upřímný a opravdu milující manžel. Jaké to je být mámou dvojčat. Začátek byl velmi těžký. Dvojčata jsem nikdy nechtěla a vždycky jsem si přála mít holky. A vidíte, moc to nedopadlo. Do jiného stavu jsem přišla ve dvaadvaceti letech, jako nevěřící a opravdu jsem na to nebyla připravená. První rok byl velmi těžký a to můžu teď zpětně říct, že kluci byli opravdu hodní. Jsem šťastná, že je mám. Teď jsou v pubertě, některé věci už neřešíme a některé jsme zase řešit začali. Ale jsou to oba skvělí kluci a nemám pocit, že by období dospívání bylo nějak víc náročné. Díky Bohu! Každý je úplně jiný. Bůh mě hodně skrze jejich výchovu vyučuje. Proč si mě spousta lidí spojí se jménem Joyce Meyerové. Poprvé jsem se s Joyce Meyer setkala asi před dvěma lety, kdy se mi dostalo do rukou CD s jejím kázáním v simultánním překladu. Hodně mě její slovo zaujalo, a tak jsem ji chtěla slyšet v originále. Našla jsem si její webové stránky, kde má vlastně internetovou televizi a začala ji poslouchat. Zaujala mě praktičností svých kázání. Navíc vnímám, že jsme stejná krevní skupina. Bylo to, jako by chvílemi mluvila o věcech, se kterými právě bojuji. Byla jsem skrze to hodně požehnaná. Začala jsem se dívat po jejích knížkách, které tady vyšly, a uvědomila jsem si, že jí asi moc lidí nezná. Tak jsem se před rokem rozhodla, že začnu její kázání překládat a dávat na náš blog nekoncicimilost.bloguje.cz (dříve shrekuv blog). Dvakrát do týdne tam dávám nové kázání. Věřím, že to lidi povzbuzuje a buduje, tak jako mě. Teď v červnu ji snad uvidím na živo, protože s Petrem, Lukášem a Lenkou Mejstříkovou jedeme na její konferenci do Varšavy. Čím se mě v poslední době dotkla Boží láska. Toho je spousta. Dotýká se mě každý den, když mě třeba pomáhá překonávat nevolnosti nebo úzkosti. Ukazuje mi, jak je důležité mu všechny věci předat, aby mě tak mohl naplnit svým pokojem. Hodně vnímám, jak mi pomáhá při výchově kluků. To jsou takové každodenní malé zázraky. Co bych se ráda od Ježíše naučila a ještě mi to moc nejde. Učím se víc naslouchat. Jsem trošku víc upovídaná a často tím minu, co mi chce Bůh říct. Učím se naslouchat ve vztahu s Bohem, ale i s ostatními lidmi. Moc toužím po tom, abych opravdu stála tam, kde mě chce Bůh mít. Do jaké služby mě Bůh volá. To je těžká otázka. Nejradši bych byla zapojená do všeho, ale to samozřejmě nejde. Nedávno jsem přebrala knihkupectví a to je služba, která mě opravdu naplňuje. Ráda si s lidmi o knížkách povídám a povzbuzuju je ke čtení. Myslím si, že umím lidi povzbuzovat. Bůh nám (Péťovi a mně) teď začal posílat do cesty lidi, kteří potřebují nějakým způsobem pomoct. Tak věřím, že si nás do toho Bůh pomazává. Bez čeho bych se v Mozaice obešla. Určitě v našem sboru slabiny jsou, ale věřím, že každý potřebuje začít sám u sebe, takže nechci kritizovat. Možná nám chybí větší horlivost pro Boží věci a uvědomění si, jakou moc nám Ježíš na kříži vydobyl. Bez čeho si náš sbor neumím představit. Pokaždé, když přijdu v neděli do sboru, cítím opravdovou radost. Jsem tady prostě šťastná. Mám ráda lidi, atmosféru, prostě to, že jsem ve své rodině. Určitě bych si nedokázala představit bohoslužbu bez úžasné chvály. Velkou radost mi udělal Filip se svoji chválící skupinkou, že poslechl Boha a šel do toho. Jak se známe: Co Petra zaručeně povzbudí? Záleží na okolnostech. Někdy potřebuje, abych ho jen tak objala a ukázala mu, že stojím při něm. Někdy potřebuje, abych s ním zatřásla. Když jsme ještě bydleli v Pardubicích, tak jsme občas zašli do církve Slovo Života a to ho vždycky povzbudilo a nakoplo. Máme rádi i společné víkendy, kdy se prostě sebereme a někam odjedeme, samozřejmě bez dětí. Co na to Petr: Když jdu za Ježíšem a stojíme s Blankou spolu ve službě druhým.

7 rodinná pouta PETR NOVOTNÝ Narodil jsem se léta páně v Teplicích v Čechách (na severu). Momentálně žiji v Hradci Králové, kam jsme se přestěhoval s rodinou. Pracuji ve firmě TTK HK jako lisař. Lisuji výrobky do aut. Čeho si u své ženy nejvíc cením. Na Blance si vážím že umí povzbuzovat. Když se zabejčí, tak jde zatím. Vidím, jak roste v Pánu. Když překládá Joyce Meyer, tak jde hodně nahoru. A tím mě povzbuzuje. Co se mí líbí na Ondrovi a Lukášovi. Ondřej to jméno znamená mužný. Vidím, že je hodně tvořivý a šikovný na ruce. Bůh má velký smysl pro humor, protože jsme si s Ondrou velmi podobní, jak vzhledově, tak povahově. Možná i díky tomu, to mezi námi občas skřípe. Ale mám ho rád. S Lukášem mám pocit, že se hlavně navzájem tolerujeme, ale věřím, že Bůh to může dát do pořádku a všechno uzdravit. Každý den začínám znova a znova. Jak beru, že jsem dostal přezdívku Shrek. Když jsem byl svobodný, tak mi každý říkal Shreku, protože jsem byl velký a měl jsem dobré a velké srdce pro každého. Ale jak jsem poznal Blanku s Lukášem a Ondrou postupně se přezdívka začala ztrácet. Myslím, že Shrek umřel už v roce Od té doby začala nová etapa mého života. Spíš už mně vadí, když mi tak někdo říká. Zkoušel jsem staré věci dávat znovu do kupy, ale nešlo to, tak jsem opustil i Shreka. Doufám, že mám stále dobré a velké srdce pro každého, jenom jsem se už posunul někam jinam. Kdy mi naposledy spadla z Boha brada. Poslední dobou se hodně hledám a snažím se vyškrábat nahoru. Bůh se mě teď dvakrát dotknul. Jednou to bylo na shromáždění ve Slově Života v Pardubicích, kde ke mně mluvil skrze jednu sestru z Anglie. Bylo to pro mě velké povzbuzení a ujištění, že o mně Bůh ví. Druhý dotyk byl na uzdravující skupince v Poděbradech, kde se za mě modlil bratr Uhlík z CB. K jakému verši z Bible se pořád vracím. Jozue 1,3: Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Toto slovo mě nakopne a vím, že Bůh je stále se mnou v práci, doma,posilce, kdekoliv. Musím si ho stále připomínat. Jaké povolání pro mě Bůh má. Rád pomáhám druhým lidem. Věřím, že mě Bůh do toho volá. Na co si pamatuji ze své první návštěvy ve sboru. V tu dobu jsem byl bez sboru a nějaký jsem hledal. Když jsem poprvé přišel do Mozaiky, tak na mě dýchla Boží atmosféra. Cítil jsem se tam jako doma a tak jsem tam také zůstal. Žádné negativní vzpomínky nemám. Čeho si v našem sboru vážím. Stále Mozaiku vnímám jako svůj domov. Jsou tam lidé, na kterých je vidět, že jdou za Pánem. Ale jako každý sbor, má Mozaika svoje plusy a mínusy. Jak se známe: Jaký je Blančin dosud nesplněný sen (a smíš ho prozradit)? Blanka by se chtěla podívat do Izraele, kde chodil Ježíš. Co na to Blanka: Těch je spousta. Ráda bych překonala úzkosti z cestování a podívala se do Izraele. Mým dlouholetým snem je, udělat si zkoušky z angličtiny, ale vždycky před tím couvnu. Takže to je vlastně překonání strachu. Ale co chci opravdu nejvíc, je, dělat Bohu radost, a nechci, aby to vyznělo, jako nějaká fráze.

8 VELIKONOČNÍ VÝLET SMĚR SEDMIHORKY Je ráno velikonočního pondělí roku 2011 a z benzínové pumpy na okraji Hradce vyrážejí tři auta plná výletníků směr Sedmihorky. Na místě jsme do hradecké party přibrali ještě přátele, s nimiž jsme se seznámili loni na Potenciálu: Lucku z Brna a turnováky Petra se synem Mirkem. Turistický okruh vedoucí přes Hrubou Skálu a hrad Valdštejn měl kolem deseti kilometrů. Protože jsme tempo přizpůsobili nejmenším nožičkám ani ne čtyřletý David Limr statečně capkal s námi prožili jsme společně krásný půldenní výlet. Velký podíl na tom, že se velikonoční výprava vydařila, měl Petr Novotný, který se skvěle zhostil organizace a vedení. Abyste nasáli atmosféru našeho putování, můžete si prohlédnout fotky, začíst se do úvahy, ke které inspiroval velikonoční výlet Lucku Černohorskou, ale nejlepší stejně bude, když se napřesrok necháte pozvat a vyrazíte společně s námi Varovali jsme tě? Varovali! Máš, cos chtěla! vysmívaly se mi do očí, citujíc Cimrmanovu Švestku. Kdo? Moje tenisky. Koukaly na mě smutně, tak trochu vyčítavě. No jo, holky, s lítostí koukám na špinavou podrážku, já vím, že jsem vám slibovala, že budete jenom do tělocvičny. Když já jsem si myslela, že Co jsem si vlastně myslela? Že na pondělní velikonoční výlet nepůjdeme? Vždyť jsem se na něj těšila a v podstatě jsem ani nepočítala s variantou, že by se nikam nešlo. Že ty tenisky neušpiním? Od kdy jsou lesní cesty bez prachu? A to jsme měli štěstí, že nepršelo a nemuseli jsme se brodit bahnem. Že špína půjde snadno dolů? Copak jsem zapomněla, jak těžko jsem ze svých posledních tenisek dolovala částečky prachu, které se dostali do těch nejmenších skulinek boty? Přiznejme si to na rovinu nechtělo se mi tahat druhé boty. Říkala jsem si, že tyhle tenisky mi přece budou stačit, koneckonců vždyť je přece pak vydrhnu, ne?! No jo, jenže ono to s tím drhnutím není střípky z mozaiky tak jednoduché. Onen jemný prach v suché podobě vypadá relativně nevinně, ale běda jej namočit! Pak se promění v mazlavou šedivou hmotu, která odolává veškerým snahám o vyčištění. Ať dělám co dělám, mé krásné, nové, sněhobílé tenisky jsou šedivé. Nu co, zkusím vás hodit do pračky. Poctivě je balím do několika vrstev oblečení, abych neomlátila buben pračky a čekám na výsledek. A světe div se tenisky jsou zase jako nové. Jestli ono to s těmi teniskami nebude stejné jako s hříchem. Taky si někdy říkáme však ono o nic nejde, to bude v pohodě anebo je to jenom malý hříšek, pak to zase honem rychle dáme do pořádku. Jenže ono to dám to do pořádku najednou nějak nefunguje. A tak se snažíme, hledáme všechny možné i nemožné způsoby, ale dokud nepřijmeme krev Ježíše Krista, která nás očišťuje od každého hříchu (1. Janův 1,7), nikdy nezjistíme, jaké to je, když hříchy, které jsou rudé jako šarlat, najednou zbělejí jako sníh (Izajáš 1,18). Vzala jsem staré letáky a zmačkané je cpala do mokrých bot. Než přijdu domů, budou tenisky pěkně suché. Slibuju vám, holky, že už vás jen tak pro nic za nic nevezmu ven do prachu cest! Lucie Černohorská, KS Brno

9 ze života křesťanských společenství KONFERENCE MLÁDEŽE: 24HODIN NA MAKSIMUM 2011 Jak se vám konference mládeže líbila? Sjezd KSáků jsem si maksimálně užil. Každá minuta a hodina na mě působila jiným způsobem. Byl to bezva čas k poznání nových lidí, ztišení a možnost se zase trochu přiblížit Bohu. Prostory, chvály, kázání - stručněji celý program byl naprosto bez jediné chyby. Jsem vděčný za těch 24 hodin a těším se na další. Lukáš Vaňásek Konference byla super. Nejlepší byly chvály a kázání, které byly opravdu na maximum; ale také i nabídka sportů. Fotbal v nočních hodinách byl pro mě mimořádným zážitkem... Také se mi velmi líbil seminář O duchovním boji, ze kterého jsem si odnesl cenné zkušenosti. Tomáš Halbrštát 24 hodin na maksimum pro mě byl úžasný zážitek. Spousta fajn lidí, bezva program jako například workshopy. Nejvíc se mi líbilo kázání Saši Štěpánovského o tom, jak každý má svou masku. Uvědomila jsem si, že jich mám kupu, masku do školy, masku do církve a spoustu dalších :) Doufám, že příští rok se tato bezva akce bude opakovat. :D :D :D Jana Matoušová Akce měla velmi zajímavé umístění gymnázium v Kutné Hoře. To má novou, nádhernou budovu. Z ní pro mě byla nejzajímavější určitě horolezecká stěna, na které jsme se ve volných chvílích i při sportech pořádně vyblbli. Ale nejdůležitější byla samozřejmě duchovní část. Líbil se mi chválící tým nevím, proč by měl být jen náhradní. Kázání byla všechna moc povedená. Nejvíc se mi líbilo Kubovo představení Ježíše TA-DÁ. I modlitby za lepší poznání nezaškatulkovaného Ježíše byly super. Jediná nevýhoda, která se tomu dá vytknout je jídlo, ale to není až tak důležité. (Když to někdo nechce, tak ať drží půst :) Když to celé shrnu, tak to bylo super a těším se na příští rok. Kája Růžička

10 PŘIPOMÍNKA ZRANITELNOSTI Zprávy o nákaze smrtící baktérií EHEC plní novinové stránky a není divu. Nemoc už v Německu zasáhla přes 1700 lidí, z nichž 500 je v bezprostředním ohrožení života. 19 lidí již na tuto náhle se vynořivší nemoc zemřelo. Medicína nás udivuje svými objevy a výdobytky. Je úžasné, jaké pokroky udělala za posledních 50 let. Nicméně na tuto nemoc je zatím krátká. Nemoc se nedá léčit antibiotiky. Ta sice dokáží zahubit baktérie, nicméně přimějí je k tomu, aby před svou smrtí vypustily toxické látky, které mohou člověka definitivně zahubit. Zatím medicína nedokáže udělat pro nemocného více, než ho zavodňovat, aby mu nahradila ztrátu tekutin, způsobenou prudkými průjmy, a doufat, že si tělo včas samo vytvoří dostatek protilátek. Tato nákaza nám připomíná, že přes veškerý pokrok medicíny nastávají stále znovu situace, na něž člověk s veškerým svým intelektem a umem nestačí. Jistě, dá se předpokládat, že dříve nebo později bude objeven lék i na tuto nemoc. Pro mnohé je však pozdě již teď. Věřící člověk si klade otázky, kde je v tom všem Bůh. Jedná se o Boží soud? Může to tak být. Nabádám, abychom tuto otázku řešili pečlivě a velice opatrně, ale abychom si ji skutečně kladli. Co se týče mluvení o Božích soudech, jsem velice opatrný. Udělal jsem totiž nedocenitelnou zkušenost, když mě postihla těžká osobní katastrofa. Našlo se tehdy dostatek lidí, kteří viděli za správné mi sdělit, zač mě Bůh soudí. Jeden člověk tvrdil, že je to pro můj příliš vstřícný postoj ke katolíkům. Druhý člověk tvrdil, že je to pro můj příliš negativní vztah ke katolíkům. (Samozřejmě byli i další, kteří uváděli důvody zcela jiné.) Dnes jsem za tuto zkušenost velmi vděčný, byť tehdy byla matoucí a svým způsobem pobuřující. Uvědomil jsem si, jak snadno mohou lidé zaměnit své teologické preference za samotné Boží jednání. Zmínění lidé se mnou v něčem nesouhlasili, a když mě postihlo něco zlého, usoudili, že se jedná o Boží soud nade mnou. Přestože jsem různá prorocká vysvětlení ani nehledal, už jsem se doslechl od některých křesťanů, proč právě Německo. A dokonce si myslím, že by mohli mít pravdu. Jist si však nejsem, proto ani nebudu jejich mínění opakovat. Je ovšem velice zvláštní, že právě pořádní a pečliví Němci jsou zasaženi nemocí, která se zřejmě šíří kvůli nedostatečné hygieně. Zajímavé je, že se nedaří vysvětlit, proč poměrně známá baktérie náhle zmutovala do smrtící podoby, a že se nedaří nalézt ohnisko, odkud se začala šířit. Je ovšem otázka, bude-li nám skutečně něco platné, pokud nakonec bude toto ohnisko identifikováno. Vím, že mě ateisté mohou označit za člověka, který hledá pro Boha místo v dosud neprobádaných místech. Přesto si neodpustím otázku: Ke kolika podobným mutacím by mohlo více méně kdykoli dojít? Chci říci: Pokud by nás Bůh chtěl soudit, nebude to pro něj žádný problém. Jsme zranitelní. Velice zranitelní. Bůh nemusí vlastně nic aktivního dělat. Stačí, když zůstane pasivní a odtáhne od nás svou chránící ruku. Ponech jim zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně, říká prorok Jeremjáš v Pláči (3,65). Člověk nechaný sám sobě napospas neobstojí. I Boží pastýřský list popěrač vděčí za svou existenci Tomu, kterého popírá. Když po našem Pánu Ježíši Kristu chtěli, aby se vyjádřil k politickým i náhodným katastrofám svých dnů (šlo o pád věže, v jejíchž troskách zahynula řada lidí, a o masakr, jehož se dopustili Pilátovi vojáci), odmítl se zabývat otázkou, proč zahynuli právě ti lidé, kteří zahynuli. V podstatě řekl: Myslíte si, že to byli nějací větší hříšníci, než ostatní? Pak ale dodal: Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Člověk nemusí být nábožensky založený, aby si všiml, že různých katastrof je v poslední době nějak hodně. Tolik, že se to nedá vysvětlit pohotovostí médií. Ano, v druhé polovině dvacátého století se dalo říci, že o katastrofách se dovídáme díky pohotovosti a všudypřítomnosti televize. O nějaké to století dříve by k nám řada zpráv o přírodních katastrofách ani nedorazila. Stačí si představit, jak by byla současná média plná zpráv o Tunguzském meteoritu, kdyby dopadl o sto let později. Jenže přes sto lety tato událost obrovského významu nevzbudila téměř žádnou pozornost. Nicméně pokud ze šesti největších zemětřesení za posledních sto let čtyři z nich připadnou na poslední desetiletí, člověk zpozorní. Podobně zpozorní při havárii japonské atomové elektrárny, která byla jistě velmi bezpečná. Jenže s dvanáctimetrovou tsunami opravdu nikdo nepočítal. Přičtěte k tomu stále prudší hurikány, záplavy na americkém Středozápadě nebo sucha v Rusku, a máte o čem přemýšlet. Když nastal ve středověku či raném novověku mor či živelní pohromy, obviňovali lidé nejprve Židy a později čarodějnice. Dnes jsou nejpopulárnějšími kandidáty na původce katastrof americké tajné

11 služby či Bilderbergská skupina; v jiných kruzích za hodně z těchto věcí může globální oteplování. Pán Ježíš Kristus tedy marně varoval před snahou najít viníka. Jeho slova nás vedou k zamyšlení se nad námi samými. Jsou to slova nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete (Lukáš 13,3). Katastrofa, zatím omezená více méně jen na Německo, nám připomíná, že přes všechny výdobytky vědy jsme velice zranitelní a v určitých situacích téměř bezbranní. Lidský život je křehká věc. I pokud se nás podobné katastrofy osobně přímo nedotknou, jsou pro nás výzvou, abychom přemýšleli o tom, kde jsme se tu vzali, kam směřujeme a jaký je smysl našeho života. Nikdy totiž nevíme, co se může stát a je tedy dobré být na smrt dobře připraven. A včas. Dan Drápal Autor je emeritním seniorem KS v ČR. Foto ilustrační, souvisí s počátečním podezřením, že za onemocněním stojí nakažené okurky. Toto podezření se nepotvrdilo. FESTIVAL, KTERÝ MÁ TŘI"P" Worship festival UNITED se koná srpna 2011 ve Vsetíně. Tato multižánrová akce je určena pro lidi mladé věkem i duchem, pro ty, kteří mají rádi hudbu a umění a pro všechny ty, kteří chtějí poznávat Pána Boha. Program festivalu budou tvořit koncerty hudebních skupin, vyučování, semináře, workshopy, divadla, filmy a sporty. Chceme vám do Vsetína přivést výborné kapely z české, slovenské, ale i evropské křesťanské hudební scény. Záměrem festivalu jsou 3P: Kristem propojeni, proměněni, povoláni. Propojeni chceme, aby naše vzájemná úcta, respekt, tolerance vycházely z toho, že jsme skrze Ježíše Krista duchovními sourozenci. Proměněni chceme připravit nejen kvalitní kulturní a volnočasový program, ale i poznávat živého Boha Ježíše Krista a setkáním s ním být proměněni. Povoláni nechceme být jen pasivními konzumenty, ale chceme aktivně, tvořivě a zodpovědně přistupovat k životu ve svých církvích i ve společnosti. Worship festival UNITED vznikl z touhy několika lidí z různých církví a festivalů, kteří se předtím mezi sebou ani všichni neznali. Asi dva roky bylo slyšet z různých koutů České republiky: Pojďme udělat společný hudební projekt pro mladé věřící a jejich nevěřící přátele. Před devíti měsíci začal tento tým snít svoje sny a hledat před Pánem Bohem vedení. Pak se tyto myšlenky spojily se zkušenostmi a zázemím šesti ročníků Worship festivalu ve Vsetíně, a tak vznikl nový společný festival, který se právě připravuje. V přípraveném týmu najdete i Patrika Soukupa z KS Mozaika Hradec Králové. pozvánka

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná.

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Asi jsem si to jen zopakoval a připomněl, co to vlastně přesně

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více