BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY!"

Transkript

1 CÍRKEV, KTERÁ SPOJUJE LIDI DOHROMADY 06/11 BOJUJ DOBRÝ BOJ VÍRY! Jak už jsem psal ve svém posledním úvodníku (Mozaika 02/11): bez víry to prostě nejde! Apoštol Pavel to věděl, a proto napsal Timoteovi: Bojuj dobrý boj víry, (1.Timoteovi 6,12). Není to přání, je to rozkaz. A proč dobrý boj? Protože Bůh udělal vše pro naše vítězství a boj je z jeho vůle. A k tomu, abychom přijali toto vítězství, potřebujeme víru. Tedy vzhůru do výcvikového tábora víry. V Židům 12,1-2 se mluví o běžeckém závodě. Hradečáky, kteří všude jezdí na kole, musím zklamat. Tento závod se musí uběhnout. Nelze si sednout na kolo a jen občas šlápnout zbytek jako že to odjede samo. Ne! Kdo někdy zkoušel skutečně běhat a opravdu někam doběhnout, ví, o čem mluvím. Tělu se nechce, musíme ho pobízet. Ale kdo chce zvítězit, musí běžet. Musíte překonat nechuť a únavu. Za krátko však budete běhat úplně snadno. Tělo se poddá a z pohybu budete mít radost. Podobně je to s vírou. Musíš se rozhodnout věřit Božímu slovu. Cokoliv řekl Bůh, to se stalo. Nejdůležitějším zdrojem Božího slova je Bible. Pokud ji čteš s pochybnostmi a svým rozumem filtruješ, co je možné, a co ne, je to špatně. Odmítni to a jednou pro vždy se rozhodni věřit všemu, co je v Bibli napsáno. Nevadí, že nerozumíš tomu, jak se to vše mohlo stát. To je problém Boží. Ty mu jen věř! Jeden z biblických paradoxů je problém času. Jak mohl Ježíš říci, že je vzkříšení i život, když ještě nebyl ukřižován? V Židům 11,6 je napsáno: Bůh JE... Není jako že byl, je, bude. On JE. On je mimo náš čas. On je nad časem! Jediná cesta jak se k němu přiblížit je skrze víru. Možná vám pomůže následující diagram: 497slovnačerven řečeno, že také v určitém okamžiku skončí. V našem životě ale čas ovládá náš svět. Čas je přitom relativní, nikoliv absolutní. Pokud jde o věčnost, je lepší si ji představit jako kruh, který nemá počátek ani konec. Vstoupíte-li do věčnosti, vstoupíte naráz do celé věčnosti. Všechno jednoduše je a vy se v tomtéž okamžiku můžete dotýkat všeho najednou. Věčnost vůbec není čas: je to úžasné nepřetržité TEĎ. Je Božím přirozeným prostředím a Bůh se v čase může pohybovat neomezeně. Víra funguje ve věčné říši. Chceme-li jednat ve víře, musíme být schopni vystoupit z časové linky dějinných událostí do věčné říše, v níž lze vírou uchopit vše, co Bůh svým slovem povolal k bytí. Vše stvořené je tam neustále přítomné. Na skupince nám přišlo jiné možné vyjádření. Náš svět je jako kniha, kterou Bůh napsal. Kdykoli při psaní knihy je možné děj upravit. Vracet se do minulých kapitol a upravovat příběh. K tomu nám Bůh přidal svobodnou vůli, která se projevuje také nezávislostí nebo naopak konáním Boží vůle, odpuštění, milostí. Rozhodně nerozumím všemu, například jak v tom všem Bůh vládne. Ale i když to nechápu, vím, že On má vše pod kontrolou! Jiří Matouš Představme si čas jako úsečku. Čas začal v určitém okamžiku a od té doby se chronologicky odvíjí. Bylo nám

2 OHLÉDNUTÍ ZA ČLENSKÝM SHROMÁŽDĚNÍM V neděli 15. května jsme se před klasickou bohoslužbou sešli na členském shromáždění, a to v počtu 35 dospělých. Protože jsme nechtěli, aby šlo o schůzi, ale o skutečné shromáždění, začali jsme chvalami, po kterých se slova ujal jeden ze starších - Patrik Soukup. Ten mluvil o tom, co se v r povedlo, kam jsme došli, čemu jsme se jako sbor věnovali. Zároveň jsme rozdali stručnou výroční zprávu za uplynulý rok (ta je spolu se stanovami Křesťanských společenství v ČR na vyžádání stále k dispozici všem členům sboru, kteří se nemohli dostavit). V rámci úvodní části zaznělo několik svědectví, např. z pravidelných úterních modlitebních nebo o vzniku nového chválící týmu pod vedením Filipa Zavřela. Jako další si vzal slovo Jakub Limr, který zmínil několik oblastí, v nichž se potřebujeme posunout dál. Prvním tématem byly vztahy. Jakub mluvil o pocitu samoty, který někteří lidé ve sboru prožívají a co můžeme dělat, aby to tak nebylo. Z pléna zazněly názory, které vyzdvihovaly pozitivní vliv chození na skupinky a na společné sborové akce. Jaruška Nováková přišla s pozváním: ráda uvítá návštěvy u sebe doma, obzvláště ty, co se cítí sami. Druhým tématem byla právě společná setkání mimo nedělní shromáždění a malá účast na nich. Jakub podotkl, že se na těchto akcích objevuje spíš stejná skupina lidí a ostatní, jako by neměli zájem. Položil tedy otázku, jestli staršovstvo dělá něco špatně. V reakci na to zazněly náměty, jako například větší různorodost nejen akce zaměřené na nějakou aktivitu (bowling, výlety, sborová dovolená), ale třeba také zahradní party, divadlo či koncerty (což by uvítala hlavně starší generace). Olga Dašková navrhla zapřemýšlet jinak nad sborovou dovolenou: udělat ji více společnou i co se týče např. vaření, mytí nádobí atp. Jednak by lidé trávili víc času společně, jinak než jsou v rámci sboru zvyklý a pak by se také ušetřily náklady na dovolenou, takže by mohli jet i ti, kteří si to z finančních důvodů nemůžou dovolit. Další oblastí, kterou jsme otevřeli, je otázka Jak být sborem, který je otevřený i směrem ven a zasahuje lidi kolem nás? Více méně se soustředíme hlavně na sebe, dovnitř sboru. Opět se rozproudila diskuse, jakým způsobem to můžeme jako sbor dělat. Padaly návrhy typu účast na městském divadelním festivale, vrátit se k pochodům pro Ježíše, návštěvy v střípky z mozaiky nemocnicích, přednášky na různá témata, na sborových modlitebních se více se modlit za ztracené a také pozvání hosta, který by vyučoval o modlitbách za město. V závěru byla možnost k jakýmkoli dotazům na staršovstvo. Zazněly de facto jen dva podněty: 1) aktualizace sborového seznamu s kontakty na členy. Ta bude k dispozici nejpozději v září, ale nejspíš ještě před prázdninami. 2) Prosba ke chválám na shromáždění, aby zněly také starší písně. Členské shromáždění jsme zakončili společnými modlitbami, které vedl další ze starších - Jirka Matouš. Zbývá už jen dodat, že celé setkání členů KSHK proběhlo ve velmi dobré atmosféře a na další se můžeme těšit na podzim letošního roku. Záměrem členských shromáždění je totiž dát prostor vám s vašim náměty a dotazy a nesvolávat je jen v krizových situacích. Jakub Limr KŘÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU...S FOŤÁKEM V pátek 15. dubna jsem vstoupil do zešeřelé místnosti v přízemí KD Médium. To, že tam bylo přítmí, mělo svůj důvod. Na denním světle by nebylo tak dobře vidět na krásné fotografie, jejichž autorem je Petr Havel. Asi třicítka návštěvníků seděla kolem stolků, usrkávala ze šálků horké nápoje a poslouchala Petrův komentář k jednotlivým obrázkům. Jejich celkový počet se vyšplhal téměř ke dvěma stovkám. Vedle příhod z cest a výkladu k fotografiím byl večer prodchnut citáty slavných fotografů, z nichž někteří jsou křesťané. Alespoň jeden za všechny: Planeta Země je úžasným originálem, který kdysi býval rájem. I dnes lze najít na Zemi nádherná místa, proto i moje panoramata všem milovníkům hor připomenou, kdo za tím vším stojí: inteligentní Stvořitel, kterého obdivuji a pokaždé se s úctou a rád vracím do Jeho velehor. Takhle popsal propojení vztahu k fotografování se vztahem k Bohu slovenský horolezec a fotograf Marián Matta. Pro mě osobně to byla první fotoshow, na které jsem byl, a rozhodně nešetřím superlativy nad celou akcí. Bylo velmi střípky z mozaiky jednoduché ponořit se do atmosféry večera, která byla plná Boha, velmi jednoduchým a nenáboženským způsobem, což se ne na všech křesťanských akcích daří. Zároveň jsem si uvědomil, že díky tomu jsou fotoshow ideálním místem, kam pozvat hledající a nevěřící přátele. Proto díky Ivanovi Růžičkovi, že přinesl tenhle nápad, který také uskutečnil, a Petrovi Havlovi za to, že na nás skrze fotky a vyprávění nechal dýchnout něco z Božího srdce. Jakub Limr

3 Mottem letošní sborové dovolené, která se uskuteční července, bude 1. Korintským 15,57-58: Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. V neděli 10. července nebude nedělní bohoslužba v HK, z důvodu konání sborové dovolené. Neděli strávíme společně s KS Jičín na jejich shromáždění. Začala příprava zářijových sborových telegraficky z mozaiky kulatin slavíme 10 let. V průběhu června se sejdeme s přípravným týmem nad některými nápady. Už teď si do svých kalendářů můžete zapsat víkend září, který bude patřit oslavám v podobě koncertu, zahradní slavnosti jinak, speciální bohoslužby aj. červen v mozaice Sobota 11. června 2011 VÝCHOVA NOVODOBÝCH JOSEFŮ Seminář pro rodiče, který srovnává příběhy Josefa a marnotratného syna. Vyučuje Radek Kalenský (CB Pardubice). V KD Médium sál č. 1 od 18:00hod. Neděle 12. června 2011 ZAPOMENUTÝ BŮH Je to přibližně dva tisíce let, co byl na zem seslán Duch svatý. Jak moc s ním ve svých životech počítáme? Jak moc na něj spoléháme? Na svátek Letnic si připomeneme Ducha svatého, aby se z něj nestal zapomenutý Bůh. Neděle 19. června 2011 NÁSLEDUJ MĚ! A KOHO? Ježíš nestojí o fanoušky, Ježíš hledá následovníky. A tak říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. První díl seriálu o následování Krista Pátek 24. června 2011 KAPLE Toužíte se zastavit, ztišit se a odpočinout si? A to vše v Božím náručí? Pak přijměte naše pozvání na místo, kde naberete dech do Kaple. V Kafekára vozovna kafé, V Kopečku 89, HK od 19:30hod. Neděle 26. června 2011 NÁSLEDUJ MĚ! A JAK? Ježíš nestojí o fanoušky, Ježíš hledá následovníky. A tak říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Druhý díl seriálu o následování Krista Neděle 3. července 2011 NÁSLEDUJ MĚ! A ODKUD? Ježíš nestojí o fanoušky, Ježíš hledá následovníky. A tak říká: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Závěrečný díl seriálu o následování Krista, tentokrát s Lukášem Vízkem

4 střípky z mozaiky DOROSŤÁCKÁ VÍKENDOVKA: NOČNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU května2011 Foto: Matěj Mejstřík Máme za sebou hrozně zajímavou víkendovku. Dvě slova, která by ji mohla taky charakterizovat jsou: statečnost a oběť z lásky. Představte si chlapa, který celý týden maká a dře a chce spát a jeho dítě po něm chce, aby s ním šel přes noc na nějakou horu. Představte si chlapa, kterého bolí tělo a už není nejmladší a jeho dítě po něm chce, aby šel na horu. Jirka Matouš, Martin Rak, Petr Novotný a Petr Havel jsou ti strašně stateční tátové, kteří šli. V pátek ve 22:00hod. jsme vyrazili z Hradce Králové, o půlnoci jsme byli ve Špindlerově Mlýně a odtud vyrazili na Sněžku. Bylo to úžasný! Bylo to až na dno. Třeba Matěj Mejstřík málem usnul za chůze. Děti teda také, ale ty tam měly táty, takže to šlo. Potom následoval nádherný večer a ráno, kdy jsme mohli tahat rozumy a moudrosti z našich tátů, protože jsme si povídali a hlavně oni mluvili o tom, co prožili, a děcka mohla poslouchat. Celkový dojem? Bylo to výborný, i když jsme byli stahaní jako psi. David Halbrštát

5 střípky z mozaiky MOZAIKOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST Poslední květnovou sobotu se po několika letech opět konala zahradní slavnost u Růžičkových v Nepasicích. Kdo si vybaví ono odpoledne a mraky hrozící každý chvíli spustit pořádný liják pochopí, proč organizační tým do poslední chvíle váhal, jestli garden party raději nezrušit. Jak se ale nakonec všichni účastníci, kterých dorazilo kolem padesáti, shodli, byla by škoda o tak povedenou akci přijít. Ve finále se totiž vydařilo skutečně všechno, co vás jen napadne: od počasí, přes společné jídlo a povídání, až po závěrečný úklid, na který nezůstali domácí sami. A také bylo moc milé, kolik z vás s sebou přivezlo něco na zub pro ostatní ke grilovanému masu tak přibyly různé saláty a nechyběl ani dezert. Poděkování patří hostitelům, organizátorům i všem pomocníkům! A tak se s díky za uplynulou zahradní slavnost můžeme těšit na nějakou příští! Foto: Patrik Soukup

6 rodinná pouta BLANKA NOVOTNÁ Narodila jsem se v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem také žila asi do svých dvaceti, mezitím jsem si na rok a půl odskočila do Londýna. Potom jsem se přestěhovala se svým prvním manželem do Pardubic. V roce 2009 jsme se s mým současným manželem Petrem přestěhovali do Hradce Králové. Pátým rokem pracuji v Hradci v softwarové firmě jako účetní. Jsem tam moc spokojená. Co obdivuji na svém muži. Je toho spousta. Hlavně tu odvahu vzít si mě i s dětmi a vydržet ten tlak, který doma někdy je. Jako nevlastní otec to nemá vůbec jednoduché, ale věrně v tom stojí. Dále to je soucit s druhými. Petr je přesně ten člověk, který jde druhou míli. A ještě přidám to, že je upřímný a opravdu milující manžel. Jaké to je být mámou dvojčat. Začátek byl velmi těžký. Dvojčata jsem nikdy nechtěla a vždycky jsem si přála mít holky. A vidíte, moc to nedopadlo. Do jiného stavu jsem přišla ve dvaadvaceti letech, jako nevěřící a opravdu jsem na to nebyla připravená. První rok byl velmi těžký a to můžu teď zpětně říct, že kluci byli opravdu hodní. Jsem šťastná, že je mám. Teď jsou v pubertě, některé věci už neřešíme a některé jsme zase řešit začali. Ale jsou to oba skvělí kluci a nemám pocit, že by období dospívání bylo nějak víc náročné. Díky Bohu! Každý je úplně jiný. Bůh mě hodně skrze jejich výchovu vyučuje. Proč si mě spousta lidí spojí se jménem Joyce Meyerové. Poprvé jsem se s Joyce Meyer setkala asi před dvěma lety, kdy se mi dostalo do rukou CD s jejím kázáním v simultánním překladu. Hodně mě její slovo zaujalo, a tak jsem ji chtěla slyšet v originále. Našla jsem si její webové stránky, kde má vlastně internetovou televizi a začala ji poslouchat. Zaujala mě praktičností svých kázání. Navíc vnímám, že jsme stejná krevní skupina. Bylo to, jako by chvílemi mluvila o věcech, se kterými právě bojuji. Byla jsem skrze to hodně požehnaná. Začala jsem se dívat po jejích knížkách, které tady vyšly, a uvědomila jsem si, že jí asi moc lidí nezná. Tak jsem se před rokem rozhodla, že začnu její kázání překládat a dávat na náš blog nekoncicimilost.bloguje.cz (dříve shrekuv blog). Dvakrát do týdne tam dávám nové kázání. Věřím, že to lidi povzbuzuje a buduje, tak jako mě. Teď v červnu ji snad uvidím na živo, protože s Petrem, Lukášem a Lenkou Mejstříkovou jedeme na její konferenci do Varšavy. Čím se mě v poslední době dotkla Boží láska. Toho je spousta. Dotýká se mě každý den, když mě třeba pomáhá překonávat nevolnosti nebo úzkosti. Ukazuje mi, jak je důležité mu všechny věci předat, aby mě tak mohl naplnit svým pokojem. Hodně vnímám, jak mi pomáhá při výchově kluků. To jsou takové každodenní malé zázraky. Co bych se ráda od Ježíše naučila a ještě mi to moc nejde. Učím se víc naslouchat. Jsem trošku víc upovídaná a často tím minu, co mi chce Bůh říct. Učím se naslouchat ve vztahu s Bohem, ale i s ostatními lidmi. Moc toužím po tom, abych opravdu stála tam, kde mě chce Bůh mít. Do jaké služby mě Bůh volá. To je těžká otázka. Nejradši bych byla zapojená do všeho, ale to samozřejmě nejde. Nedávno jsem přebrala knihkupectví a to je služba, která mě opravdu naplňuje. Ráda si s lidmi o knížkách povídám a povzbuzuju je ke čtení. Myslím si, že umím lidi povzbuzovat. Bůh nám (Péťovi a mně) teď začal posílat do cesty lidi, kteří potřebují nějakým způsobem pomoct. Tak věřím, že si nás do toho Bůh pomazává. Bez čeho bych se v Mozaice obešla. Určitě v našem sboru slabiny jsou, ale věřím, že každý potřebuje začít sám u sebe, takže nechci kritizovat. Možná nám chybí větší horlivost pro Boží věci a uvědomění si, jakou moc nám Ježíš na kříži vydobyl. Bez čeho si náš sbor neumím představit. Pokaždé, když přijdu v neděli do sboru, cítím opravdovou radost. Jsem tady prostě šťastná. Mám ráda lidi, atmosféru, prostě to, že jsem ve své rodině. Určitě bych si nedokázala představit bohoslužbu bez úžasné chvály. Velkou radost mi udělal Filip se svoji chválící skupinkou, že poslechl Boha a šel do toho. Jak se známe: Co Petra zaručeně povzbudí? Záleží na okolnostech. Někdy potřebuje, abych ho jen tak objala a ukázala mu, že stojím při něm. Někdy potřebuje, abych s ním zatřásla. Když jsme ještě bydleli v Pardubicích, tak jsme občas zašli do církve Slovo Života a to ho vždycky povzbudilo a nakoplo. Máme rádi i společné víkendy, kdy se prostě sebereme a někam odjedeme, samozřejmě bez dětí. Co na to Petr: Když jdu za Ježíšem a stojíme s Blankou spolu ve službě druhým.

7 rodinná pouta PETR NOVOTNÝ Narodil jsem se léta páně v Teplicích v Čechách (na severu). Momentálně žiji v Hradci Králové, kam jsme se přestěhoval s rodinou. Pracuji ve firmě TTK HK jako lisař. Lisuji výrobky do aut. Čeho si u své ženy nejvíc cením. Na Blance si vážím že umí povzbuzovat. Když se zabejčí, tak jde zatím. Vidím, jak roste v Pánu. Když překládá Joyce Meyer, tak jde hodně nahoru. A tím mě povzbuzuje. Co se mí líbí na Ondrovi a Lukášovi. Ondřej to jméno znamená mužný. Vidím, že je hodně tvořivý a šikovný na ruce. Bůh má velký smysl pro humor, protože jsme si s Ondrou velmi podobní, jak vzhledově, tak povahově. Možná i díky tomu, to mezi námi občas skřípe. Ale mám ho rád. S Lukášem mám pocit, že se hlavně navzájem tolerujeme, ale věřím, že Bůh to může dát do pořádku a všechno uzdravit. Každý den začínám znova a znova. Jak beru, že jsem dostal přezdívku Shrek. Když jsem byl svobodný, tak mi každý říkal Shreku, protože jsem byl velký a měl jsem dobré a velké srdce pro každého. Ale jak jsem poznal Blanku s Lukášem a Ondrou postupně se přezdívka začala ztrácet. Myslím, že Shrek umřel už v roce Od té doby začala nová etapa mého života. Spíš už mně vadí, když mi tak někdo říká. Zkoušel jsem staré věci dávat znovu do kupy, ale nešlo to, tak jsem opustil i Shreka. Doufám, že mám stále dobré a velké srdce pro každého, jenom jsem se už posunul někam jinam. Kdy mi naposledy spadla z Boha brada. Poslední dobou se hodně hledám a snažím se vyškrábat nahoru. Bůh se mě teď dvakrát dotknul. Jednou to bylo na shromáždění ve Slově Života v Pardubicích, kde ke mně mluvil skrze jednu sestru z Anglie. Bylo to pro mě velké povzbuzení a ujištění, že o mně Bůh ví. Druhý dotyk byl na uzdravující skupince v Poděbradech, kde se za mě modlil bratr Uhlík z CB. K jakému verši z Bible se pořád vracím. Jozue 1,3: Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Toto slovo mě nakopne a vím, že Bůh je stále se mnou v práci, doma,posilce, kdekoliv. Musím si ho stále připomínat. Jaké povolání pro mě Bůh má. Rád pomáhám druhým lidem. Věřím, že mě Bůh do toho volá. Na co si pamatuji ze své první návštěvy ve sboru. V tu dobu jsem byl bez sboru a nějaký jsem hledal. Když jsem poprvé přišel do Mozaiky, tak na mě dýchla Boží atmosféra. Cítil jsem se tam jako doma a tak jsem tam také zůstal. Žádné negativní vzpomínky nemám. Čeho si v našem sboru vážím. Stále Mozaiku vnímám jako svůj domov. Jsou tam lidé, na kterých je vidět, že jdou za Pánem. Ale jako každý sbor, má Mozaika svoje plusy a mínusy. Jak se známe: Jaký je Blančin dosud nesplněný sen (a smíš ho prozradit)? Blanka by se chtěla podívat do Izraele, kde chodil Ježíš. Co na to Blanka: Těch je spousta. Ráda bych překonala úzkosti z cestování a podívala se do Izraele. Mým dlouholetým snem je, udělat si zkoušky z angličtiny, ale vždycky před tím couvnu. Takže to je vlastně překonání strachu. Ale co chci opravdu nejvíc, je, dělat Bohu radost, a nechci, aby to vyznělo, jako nějaká fráze.

8 VELIKONOČNÍ VÝLET SMĚR SEDMIHORKY Je ráno velikonočního pondělí roku 2011 a z benzínové pumpy na okraji Hradce vyrážejí tři auta plná výletníků směr Sedmihorky. Na místě jsme do hradecké party přibrali ještě přátele, s nimiž jsme se seznámili loni na Potenciálu: Lucku z Brna a turnováky Petra se synem Mirkem. Turistický okruh vedoucí přes Hrubou Skálu a hrad Valdštejn měl kolem deseti kilometrů. Protože jsme tempo přizpůsobili nejmenším nožičkám ani ne čtyřletý David Limr statečně capkal s námi prožili jsme společně krásný půldenní výlet. Velký podíl na tom, že se velikonoční výprava vydařila, měl Petr Novotný, který se skvěle zhostil organizace a vedení. Abyste nasáli atmosféru našeho putování, můžete si prohlédnout fotky, začíst se do úvahy, ke které inspiroval velikonoční výlet Lucku Černohorskou, ale nejlepší stejně bude, když se napřesrok necháte pozvat a vyrazíte společně s námi Varovali jsme tě? Varovali! Máš, cos chtěla! vysmívaly se mi do očí, citujíc Cimrmanovu Švestku. Kdo? Moje tenisky. Koukaly na mě smutně, tak trochu vyčítavě. No jo, holky, s lítostí koukám na špinavou podrážku, já vím, že jsem vám slibovala, že budete jenom do tělocvičny. Když já jsem si myslela, že Co jsem si vlastně myslela? Že na pondělní velikonoční výlet nepůjdeme? Vždyť jsem se na něj těšila a v podstatě jsem ani nepočítala s variantou, že by se nikam nešlo. Že ty tenisky neušpiním? Od kdy jsou lesní cesty bez prachu? A to jsme měli štěstí, že nepršelo a nemuseli jsme se brodit bahnem. Že špína půjde snadno dolů? Copak jsem zapomněla, jak těžko jsem ze svých posledních tenisek dolovala částečky prachu, které se dostali do těch nejmenších skulinek boty? Přiznejme si to na rovinu nechtělo se mi tahat druhé boty. Říkala jsem si, že tyhle tenisky mi přece budou stačit, koneckonců vždyť je přece pak vydrhnu, ne?! No jo, jenže ono to s tím drhnutím není střípky z mozaiky tak jednoduché. Onen jemný prach v suché podobě vypadá relativně nevinně, ale běda jej namočit! Pak se promění v mazlavou šedivou hmotu, která odolává veškerým snahám o vyčištění. Ať dělám co dělám, mé krásné, nové, sněhobílé tenisky jsou šedivé. Nu co, zkusím vás hodit do pračky. Poctivě je balím do několika vrstev oblečení, abych neomlátila buben pračky a čekám na výsledek. A světe div se tenisky jsou zase jako nové. Jestli ono to s těmi teniskami nebude stejné jako s hříchem. Taky si někdy říkáme však ono o nic nejde, to bude v pohodě anebo je to jenom malý hříšek, pak to zase honem rychle dáme do pořádku. Jenže ono to dám to do pořádku najednou nějak nefunguje. A tak se snažíme, hledáme všechny možné i nemožné způsoby, ale dokud nepřijmeme krev Ježíše Krista, která nás očišťuje od každého hříchu (1. Janův 1,7), nikdy nezjistíme, jaké to je, když hříchy, které jsou rudé jako šarlat, najednou zbělejí jako sníh (Izajáš 1,18). Vzala jsem staré letáky a zmačkané je cpala do mokrých bot. Než přijdu domů, budou tenisky pěkně suché. Slibuju vám, holky, že už vás jen tak pro nic za nic nevezmu ven do prachu cest! Lucie Černohorská, KS Brno

9 ze života křesťanských společenství KONFERENCE MLÁDEŽE: 24HODIN NA MAKSIMUM 2011 Jak se vám konference mládeže líbila? Sjezd KSáků jsem si maksimálně užil. Každá minuta a hodina na mě působila jiným způsobem. Byl to bezva čas k poznání nových lidí, ztišení a možnost se zase trochu přiblížit Bohu. Prostory, chvály, kázání - stručněji celý program byl naprosto bez jediné chyby. Jsem vděčný za těch 24 hodin a těším se na další. Lukáš Vaňásek Konference byla super. Nejlepší byly chvály a kázání, které byly opravdu na maximum; ale také i nabídka sportů. Fotbal v nočních hodinách byl pro mě mimořádným zážitkem... Také se mi velmi líbil seminář O duchovním boji, ze kterého jsem si odnesl cenné zkušenosti. Tomáš Halbrštát 24 hodin na maksimum pro mě byl úžasný zážitek. Spousta fajn lidí, bezva program jako například workshopy. Nejvíc se mi líbilo kázání Saši Štěpánovského o tom, jak každý má svou masku. Uvědomila jsem si, že jich mám kupu, masku do školy, masku do církve a spoustu dalších :) Doufám, že příští rok se tato bezva akce bude opakovat. :D :D :D Jana Matoušová Akce měla velmi zajímavé umístění gymnázium v Kutné Hoře. To má novou, nádhernou budovu. Z ní pro mě byla nejzajímavější určitě horolezecká stěna, na které jsme se ve volných chvílích i při sportech pořádně vyblbli. Ale nejdůležitější byla samozřejmě duchovní část. Líbil se mi chválící tým nevím, proč by měl být jen náhradní. Kázání byla všechna moc povedená. Nejvíc se mi líbilo Kubovo představení Ježíše TA-DÁ. I modlitby za lepší poznání nezaškatulkovaného Ježíše byly super. Jediná nevýhoda, která se tomu dá vytknout je jídlo, ale to není až tak důležité. (Když to někdo nechce, tak ať drží půst :) Když to celé shrnu, tak to bylo super a těším se na příští rok. Kája Růžička

10 PŘIPOMÍNKA ZRANITELNOSTI Zprávy o nákaze smrtící baktérií EHEC plní novinové stránky a není divu. Nemoc už v Německu zasáhla přes 1700 lidí, z nichž 500 je v bezprostředním ohrožení života. 19 lidí již na tuto náhle se vynořivší nemoc zemřelo. Medicína nás udivuje svými objevy a výdobytky. Je úžasné, jaké pokroky udělala za posledních 50 let. Nicméně na tuto nemoc je zatím krátká. Nemoc se nedá léčit antibiotiky. Ta sice dokáží zahubit baktérie, nicméně přimějí je k tomu, aby před svou smrtí vypustily toxické látky, které mohou člověka definitivně zahubit. Zatím medicína nedokáže udělat pro nemocného více, než ho zavodňovat, aby mu nahradila ztrátu tekutin, způsobenou prudkými průjmy, a doufat, že si tělo včas samo vytvoří dostatek protilátek. Tato nákaza nám připomíná, že přes veškerý pokrok medicíny nastávají stále znovu situace, na něž člověk s veškerým svým intelektem a umem nestačí. Jistě, dá se předpokládat, že dříve nebo později bude objeven lék i na tuto nemoc. Pro mnohé je však pozdě již teď. Věřící člověk si klade otázky, kde je v tom všem Bůh. Jedná se o Boží soud? Může to tak být. Nabádám, abychom tuto otázku řešili pečlivě a velice opatrně, ale abychom si ji skutečně kladli. Co se týče mluvení o Božích soudech, jsem velice opatrný. Udělal jsem totiž nedocenitelnou zkušenost, když mě postihla těžká osobní katastrofa. Našlo se tehdy dostatek lidí, kteří viděli za správné mi sdělit, zač mě Bůh soudí. Jeden člověk tvrdil, že je to pro můj příliš vstřícný postoj ke katolíkům. Druhý člověk tvrdil, že je to pro můj příliš negativní vztah ke katolíkům. (Samozřejmě byli i další, kteří uváděli důvody zcela jiné.) Dnes jsem za tuto zkušenost velmi vděčný, byť tehdy byla matoucí a svým způsobem pobuřující. Uvědomil jsem si, jak snadno mohou lidé zaměnit své teologické preference za samotné Boží jednání. Zmínění lidé se mnou v něčem nesouhlasili, a když mě postihlo něco zlého, usoudili, že se jedná o Boží soud nade mnou. Přestože jsem různá prorocká vysvětlení ani nehledal, už jsem se doslechl od některých křesťanů, proč právě Německo. A dokonce si myslím, že by mohli mít pravdu. Jist si však nejsem, proto ani nebudu jejich mínění opakovat. Je ovšem velice zvláštní, že právě pořádní a pečliví Němci jsou zasaženi nemocí, která se zřejmě šíří kvůli nedostatečné hygieně. Zajímavé je, že se nedaří vysvětlit, proč poměrně známá baktérie náhle zmutovala do smrtící podoby, a že se nedaří nalézt ohnisko, odkud se začala šířit. Je ovšem otázka, bude-li nám skutečně něco platné, pokud nakonec bude toto ohnisko identifikováno. Vím, že mě ateisté mohou označit za člověka, který hledá pro Boha místo v dosud neprobádaných místech. Přesto si neodpustím otázku: Ke kolika podobným mutacím by mohlo více méně kdykoli dojít? Chci říci: Pokud by nás Bůh chtěl soudit, nebude to pro něj žádný problém. Jsme zranitelní. Velice zranitelní. Bůh nemusí vlastně nic aktivního dělat. Stačí, když zůstane pasivní a odtáhne od nás svou chránící ruku. Ponech jim zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně, říká prorok Jeremjáš v Pláči (3,65). Člověk nechaný sám sobě napospas neobstojí. I Boží pastýřský list popěrač vděčí za svou existenci Tomu, kterého popírá. Když po našem Pánu Ježíši Kristu chtěli, aby se vyjádřil k politickým i náhodným katastrofám svých dnů (šlo o pád věže, v jejíchž troskách zahynula řada lidí, a o masakr, jehož se dopustili Pilátovi vojáci), odmítl se zabývat otázkou, proč zahynuli právě ti lidé, kteří zahynuli. V podstatě řekl: Myslíte si, že to byli nějací větší hříšníci, než ostatní? Pak ale dodal: Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Člověk nemusí být nábožensky založený, aby si všiml, že různých katastrof je v poslední době nějak hodně. Tolik, že se to nedá vysvětlit pohotovostí médií. Ano, v druhé polovině dvacátého století se dalo říci, že o katastrofách se dovídáme díky pohotovosti a všudypřítomnosti televize. O nějaké to století dříve by k nám řada zpráv o přírodních katastrofách ani nedorazila. Stačí si představit, jak by byla současná média plná zpráv o Tunguzském meteoritu, kdyby dopadl o sto let později. Jenže přes sto lety tato událost obrovského významu nevzbudila téměř žádnou pozornost. Nicméně pokud ze šesti největších zemětřesení za posledních sto let čtyři z nich připadnou na poslední desetiletí, člověk zpozorní. Podobně zpozorní při havárii japonské atomové elektrárny, která byla jistě velmi bezpečná. Jenže s dvanáctimetrovou tsunami opravdu nikdo nepočítal. Přičtěte k tomu stále prudší hurikány, záplavy na americkém Středozápadě nebo sucha v Rusku, a máte o čem přemýšlet. Když nastal ve středověku či raném novověku mor či živelní pohromy, obviňovali lidé nejprve Židy a později čarodějnice. Dnes jsou nejpopulárnějšími kandidáty na původce katastrof americké tajné

11 služby či Bilderbergská skupina; v jiných kruzích za hodně z těchto věcí může globální oteplování. Pán Ježíš Kristus tedy marně varoval před snahou najít viníka. Jeho slova nás vedou k zamyšlení se nad námi samými. Jsou to slova nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete (Lukáš 13,3). Katastrofa, zatím omezená více méně jen na Německo, nám připomíná, že přes všechny výdobytky vědy jsme velice zranitelní a v určitých situacích téměř bezbranní. Lidský život je křehká věc. I pokud se nás podobné katastrofy osobně přímo nedotknou, jsou pro nás výzvou, abychom přemýšleli o tom, kde jsme se tu vzali, kam směřujeme a jaký je smysl našeho života. Nikdy totiž nevíme, co se může stát a je tedy dobré být na smrt dobře připraven. A včas. Dan Drápal Autor je emeritním seniorem KS v ČR. Foto ilustrační, souvisí s počátečním podezřením, že za onemocněním stojí nakažené okurky. Toto podezření se nepotvrdilo. FESTIVAL, KTERÝ MÁ TŘI"P" Worship festival UNITED se koná srpna 2011 ve Vsetíně. Tato multižánrová akce je určena pro lidi mladé věkem i duchem, pro ty, kteří mají rádi hudbu a umění a pro všechny ty, kteří chtějí poznávat Pána Boha. Program festivalu budou tvořit koncerty hudebních skupin, vyučování, semináře, workshopy, divadla, filmy a sporty. Chceme vám do Vsetína přivést výborné kapely z české, slovenské, ale i evropské křesťanské hudební scény. Záměrem festivalu jsou 3P: Kristem propojeni, proměněni, povoláni. Propojeni chceme, aby naše vzájemná úcta, respekt, tolerance vycházely z toho, že jsme skrze Ježíše Krista duchovními sourozenci. Proměněni chceme připravit nejen kvalitní kulturní a volnočasový program, ale i poznávat živého Boha Ježíše Krista a setkáním s ním být proměněni. Povoláni nechceme být jen pasivními konzumenty, ale chceme aktivně, tvořivě a zodpovědně přistupovat k životu ve svých církvích i ve společnosti. Worship festival UNITED vznikl z touhy několika lidí z různých církví a festivalů, kteří se předtím mezi sebou ani všichni neznali. Asi dva roky bylo slyšet z různých koutů České republiky: Pojďme udělat společný hudební projekt pro mladé věřící a jejich nevěřící přátele. Před devíti měsíci začal tento tým snít svoje sny a hledat před Pánem Bohem vedení. Pak se tyto myšlenky spojily se zkušenostmi a zázemím šesti ročníků Worship festivalu ve Vsetíně, a tak vznikl nový společný festival, který se právě připravuje. V přípraveném týmu najdete i Patrika Soukupa z KS Mozaika Hradec Králové. pozvánka

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více