Verze : 226 NS, odstavců, slov, znaků, bajtů. Adventura. Rudolf Pecinovský 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 0.13.5299: 226 NS, 5 496 odstavců, 54 943 slov, 406 692 znaků, 2 052 608 bajtů. Adventura. Rudolf Pecinovský 2015"

Transkript

1 Verze : 226 NS, odstavců, slov, znaků, bajtů Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Rudolf Pecinovský R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 1 z 240

2 Rudolf Pecinovský Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Copyright Grada Publishing a.s., 2015 V knize použité názvy mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svoji publikaci Návrh vnitřního layoutu Rudolf Pecinovský Zlom Rudolf Pecinovský Počet stran První vydání, Praha 2015 ISBN R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 2 z 240

3 Všem, kteří se chtějí něco naučiti 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 3 z 240

4 Stručný obsah Stručný obsah Stručný obsah... 4 Podrobný obsah... 5 Seznam programů Seznam obrázků Úvod Část I: Pro studenty Zadání projektu Začínáme testy Návrh správce scénářů konkrétní hry Návrh rámce pro hru Začínáme tvořit vlastní hru Vytváříme svět hry Vytvoření prvních povinných příkazů Definice společného rodiče kontejnerů objektů Definice nestandardních příkazů Realizace rozhovoru Definice uživatelského rozhraní Vylepšování architektury refaktorace Doporučení pro obhajobu Část II: Pro učitele a zkušenější studenty R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 4 z 240

5 Podrobný obsah 5 Podrobný obsah Podrobný obsah Stručný obsah... 4 Podrobný obsah... 5 Seznam programů Seznam obrázků Úvod Komu je kniha určena Potřebné vybavení Použité konvence Odbočka Část I: Pro studenty Zadání projektu Koncepce hry Příklady her Shrnutí co jsme se naučili Začínáme testy Koncepce frameworku Jak testovat Programování řízené testy Jednotkové a integrační testy Možnosti testování naší hry Typ scénáře třída TypeOfScenario Kroky scénáře třída ScenarioStep Typ kroků scénáře třída TypeOfStep Třída ScenarioStep podrobněji Správce scénářů Spravované scénáře Jméno a ID autora Jak získat hru k testování Interfejs IGame Vytvoření správce Předání scénářů společnému rodiči Třída Scenario Diagram tříd balíčku scenario Interfejs IGSMFactory Návrh správce scénářů konkrétní hry Zadání, které budeme řešit Prázdný správce scénářů Import k odstranění R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 5 z 240

6 6 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura 3.3 Jednoduchý správce využívající literály Počáteční krok Pokračovací kroky Přechod mezi scénáři Základní chybový scénář Konstruktor Hlavní metoda Trochu chytřejší správce Definice třídy Texts Definice správce scénářů využívající konstanty Úkol Náměty Co jsme prozatím naprogramovali Návrh rámce pro hru Koncepce rámce hry Objekty vystupující ve hře Zadání Definice použitých interfejsů Hra IGame Svět IWorld Prostor ISpace Příkaz ICommand Přechod Objekt IObject Hráč Batoh IBag Úkol, cíl Množství, kapacita Upřesnění návrhu rámce ICommand IBag IObject ISpace IWorld IGame Doplnění společných rodičů Pojmenované objekty Kontejnery objektů Doplnění uživatelského rozhraní Diagram tříd balíčku game_txt Diagram tříd v balíčku empty_classes Začínáme tvořit vlastní hru Výběr metody návrhu Začínáme s třídou hry Pokračujeme v testech Kdo má mít na starosti zpracování příkazů Tři skupiny programů Jak jsou na tom příkazy? Definice správce příkazů Úprava definice konstruktoru Vytvoření jednotlivých příkazů Úprava metody execute(string) ve třídě hry Definice metody pro provádění příkazů Dva režimy zpracování příkazů Metoda isalive() ve třídě hry R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 6 z 240

7 Podrobný obsah 7 Metoda isalive() ve správci příkazů Definice metody execute(string) Metoda pro spuštění hry startgame(string) Metoda pro pracování běžného příkazu executecommoncomand(string) Rozdělení příkazového řádku na slova Převedení počátečního slova na příkaz Prozatímní podoba definice třídy ACommand Co jsme prozatím naprogramovali Vytváříme svět hry Analýza chybového hlášení Svět hry jako správce prostor hry Vytvoření třídy světa hry Apartment Definice metody getallareas() Třída prostorů hry Room Konstruktor místnosti Metoda getname() Metoda getneighbors() Metoda getobjects() Třída objektů v prostorech Thing Váha, přenositelnost Zveřejnění příznaků Vlastní definice Dokončení definice třídy Room Dokončení definice třídy Apartment Metoda getallareas() Doplnění konstruktoru Metoda getcurrentarea() Test Úprava informací o stavu hry Úvahy o inicializaci prostorů Realizace inicializace prostorů Inicializace ve třídě ACommand Inicializace ve třídě Apartment Inicializace instancí třídy Room Test Doplnění batohu Metoda getcapacity() Metody getobjects() a initialize() Metoda getbag() ve třídě hry Test Co jsme prozatím naprogramovali Vytvoření prvních povinných příkazů Jak sjednotit postup pro většinu her Definice nového scénáře Úprava definice konstruktoru Úprava definice metody main(string[]) Definice příkazu pro nápovědu Zkopírování kostry třídy Rodičovská třída Metoda execute(string...) Test Doplnění těla metody getallcommands() ve třídě hry Doplnění těla metody getallcommands() ve třídě správce příkazů R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 7 z 240

8 8 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Test Definice příkazu pro přesun z aktuálního prostoru do zadaného sousedního prostoru Metoda execute(string...) Existence parametru Korektnost parametru Přesun do cílového prostoru Test Definice příkazu pro zvednutí objektu v aktuálním prostoru a jeho přemístění do batohu Existence parametru Korektnost parametru Principy další práce příkazu Úpravy definice třídy prostorů Úpravy definice třídy batohu Definice metody execute(string...) definovaného příkazu Test Co jsme prozatím naprogramovali Definice společného rodiče kontejnerů objektů Definice příkazu pro položení objektu Co bychom mohli do společného předka vytknout Definice společného předka kontejnerů objektů Metoda getobjects() Metody getobject(string) a removeobject(thing) Zpětné nastavení atributu objects na private Metoda tryaddobject(thing) Inicializace objektů Názvy metod Nastavení kapacity Inicializace kolekce objects Příkaz pro pokládání objektů CommandPutDown Test Příkaz k předčasnému ukončení hry CommandExit Test Prověření programu chybovým scénářem Doplnění reakce na prázdný příkaz Test Co jsme prozatím naprogramovali Definice nestandardních příkazů Změna testu Definice příkazu pro otevření ledničky Definice třídy Flags Vytvoření třídy CommandOpen Definice metody execute(string...) Test existence parametru Test přítomnost otevíraného objektu Test otevíratelnosti zadaného objektu Dokončení definice Doplnění testu podloženost Test Oprava definice příkazu pro položení objektu Definice příkazu pro přečtení papíru Test existence parametru Test přítomnosti daného objektu v batohu R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 8 z 240

9 Podrobný obsah 9 Test, zda je požadováno přečtení objektu, který lze opravdu přečíst Test nasazených brýlí Výsledná podoba metody Test Definice příkazu pro nasazení brýlí Test Definice příkazu pro podložení ledničky Test plnosti batohu Definice metody execute(string...) Test Co jsme prozatím naprogramovali Co jsme prozatím přeskočili Realizace rozhovoru Specifika rozhovoru Přepnutí do konverzačního režimu Zavedení příznaku prověřenosti Úprava metody execute(string...) ve třídě CommandPickUp Třída Conversation Metoda start(thing) Úprava metody executecommand(string) ve třídě ACommand Definice metody answer(string) ve třídě Conversation Stavy rozhovoru Reakce v závislosti na stavu Vlastní definice metody answer(string) Test Definice metody waitingfortheage(string) Test Definice metody waitingfortheyear(string) Test Příkaz pro zavření ledničky CommandCLose Test Co jsme prozatím naprogramovali Definice uživatelského rozhraní Co je třeba navrhnout Úprava rozdělení do balíčků Uživatelské rozhraní využívající služeb třídy javax.swing.joptionpane Definice metody startgame() Metody třídy JOptionPane Definice metody startgame(igame) Uživatelské rozhraní komunikující přes standardní vstup a výstup Nevýhody používání standardního vstupu a výstupu Třída java.util.scanner Vytvoření třídy pro konzolový vstup Zobecnění uvedených řešení Interfejs IGamePlayer Hlavní metoda umožňující volbu použitého rozhraní Výsledná definice třídy UIC_GamePlayer Další zobecnění uživatelského rozhraní Co jsme prozatím naprogramovali Vylepšování architektury refaktorace Co jsme prozatím naprogramovali Doporučení pro obhajobu R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 9 z 240

10 10 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Shrnutí co jsme se naučili Část II: Pro učitele a zkušenější studenty R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 10 z 240

11 Seznam programů 11 Seznam programů Seznam programů Výpis 2.1: Definice třídy TypeOfScenario Výpis 2.2: Výčtový typ TypeOfStep Výpis 2.3: Výchozí podoba třídy ScenarioStep Výpis 3.1: Výpis první části zdrojového kódu třídy ManagerWithLiterals až po definici prvních dvou kroků úspěšného (šťastného) scénáře Výpis 3.2: Výpis druhé části zdrojového kódu třídy ManagerWithLiterals od posledního kroku úspěšného (šťastného) scénáře až po definici prvních čtyř kroků Výpis 3.3: Výpis třetí části zdrojového kódu třídy ManagerWithLiterals obsahující deklaraci atributu s odkazem na jedináčka, tovární metody, konstruktoru a metody main(string[]) Výpis 3.4: Výpis autotestu správce scénářů Výpis 3.5: Definice třídy Texts definující jednotlivé textové konstanty Výpis 3.6: Definice prvních tří kroků úspěšného scénáře ve třídě Výpis 5.1: ManagerWithConstants Definice metod getauthorname(), getauthorid() a getscenariomanager() ve třídě hry Výpis 5.2: Definice metod isalive() ve třídě hry Výpis 5.3: Upravená definice konstruktoru instancí třídy ACommand Výpis 5.4: Definice metody execute(string) ve třídě OfficialApartmentGame Výpis 5.5: Upravená definice metody isalive() ve třídě OfficialApartmentGame Výpis 5.6: Prozatímní podoba definice třídy ACommand Výpis 6.1: Definice konstruktoru instancí třídy Room a jím inicializovaných atributů Výpis 6.2: Definice třídy Thing, jejíž instance představují objekty Výpis 6.3: Upravená definice konstruktoru instancí třídy Apartment Výpis 6.4: Upravená definice metody getcurrentarea() ve třídě Apartment Výpis 6.5: Upravená definice metody getworld() Výpis 6.6: Upravená definice metody startgame(string) spolu s metodou initialize() ve třídě ACommand Výpis 6.7: Definice metody initialize()ve třídě Apartment Výpis 6.8: Definice metod initialize(), initializeneighbors() a initializeobjects() ve třídě Room Výpis 6.9: Definice metody getroom(string) ve třídě Apartment Výpis 7.1: Definice pole REQUIRED_STEPS ve třídě OfficialApartmentManager Výpis 7.2: Upravená definice konstruktoru třídy OfficialApartmentManager Výpis 7.3: Upravená definice metody main(string[]) ve třídě OfficialApartmentManager Výpis 7.4: Definice konstruktoru instancí třídy CommandHelp Výpis 7.5: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandHelp Výpis 7.6: Definice metody getallcommands() ve třídě OfficialApartmentGame R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 11 z 240

12 12 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Výpis 7.7: Definice metody getallcommands() ve třídě ACommand Výpis 7.8: Upravená definice konstruktoru ve třídě CommandMove Výpis 7.9: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandMove Výpis 7.10: Definice metod getobject(string) a removeobject(thing) ve třídě Room Výpis 7.11: Definice metody tryaddobject(thing) ve třídě Hands Výpis 7.12: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandPickUp Výpis 8.1: Definice třídy ThingContainer Výpis 8.2: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandPutDown Výpis 8.3: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandExit Výpis 8.4: Definice metody executecommand(string) ve třídě ACommand Výpis 9.1: Upravená definice statické metody initialize() třídy ACommand Výpis 9.2: Předběžné podoba definice třídy Flags Výpis 9.3: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandOpen Výpis 9.4: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandRead Výpis 9.5: Definice metody execute(string...) ve třídě CommandPutOnGlasses Výpis 9.6: Definice metody isfull() instancí třídy ThingContainer Výpis 9.7: Definice metody execute(string...) instancí třídy CommandSupportIcebox Výpis 10.1: Upravená definice metody execute(string...) ve třídě CommandPickUp Výpis 10.2: Definice metody start(thing) ve třídě Conversation Výpis 10.3: Upravená definice metody executecommand ve třídě ACommand Výpis 10.4: Definice metody answer(string) ve třídě Conversation Výpis 10.5: Definice metody waitingfortheage(string) ve třídě Conversation Výpis 10.6: Definice metody waitingfortheyear(string) ve třídě Conversation Výpis 10.7: Definice metody execute(string...) instancí třídy CommandCLose Výpis 11.1: Definice metody startgame() ve třídě UIA_JOptionPane Výpis 11.2: Definice metody startgame(igame) ve třídě UIA_JOptionPane Výpis 11.3: Definice metody startgame(igame) ve třídě UIB_Scanner Výpis 11.4: Definice metody startgame(igame) ve třídě UIB_Scanner Výpis 11.5: Definice interfejsu IGamePlayer Výpis 11.6: Definice třídy UIC_GamePlayer Výpis 11.7: Definice třídy UID_Multiplayer Výpis 12.1: Definice Class Výpis 13.1: Definice Class R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 12 z 240

13 Seznam obrázků 13 Seznam obrázků Seznam obrázků Obrázek 2.1 Jednoduchý diagram tříd balíčku scenario Obrázek 4.1 Jednoduchý diagram tříd balíčku game_txt Obrázek 4.2 Jednoduchý diagram tříd balíčku empty_classes Obrázek 5.1 Aktuální diagram tříd projektu poté, co byla definována kostra třídy a správce příkazů Obrázek 6.1 Aktuální diagram tříd projektu poté, co byly definovány třídy reprezentující svět hry a jeho části Obrázek 7.1 Aktuální diagram tříd projektu poté, co byly definovány třídy reprezentující první tři povinné příkazy hry Obrázek 8.1 Aktuální diagram tříd projektu poté, co byly definovány třídy reprezentující všechny povinné příkazy hry Obrázek 9.1 Aktuální diagram tříd projektu poté, co byly definovány třídy reprezentující nestandardní příkazy hry bez podpory rozhovoru Obrázek 10.1 Stavový diagram rozhovoru přechody mezi stavy v závislosti na odpovědi hráče Obrázek 10.2 Aktuální diagram tříd projektu poté, co byly definována třídy realizující podporu rozhovoru Obrázek 11.1 Dialogové okno s úvodní zprávou hry čekající na zadání příkazu Obrázek 11.2 Aktuální diagram tříd balíčku s doposud definovanými třídami řešícími textové uživatelské rozhraní Obrázek 12.1 Vlastní popis obrázku (pozor na počáteční tabulátor zachovat!) Obrázek 12.2 Aktuální diagram tříd projektu poté, co byly definovány třídy reprezentující nestandardní příkazy hry bez podpory rozhovoru Obrázek 13.1 Popis obrázku (pozor na počáteční tabulátor zachovat!) R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 13 z 240

14 14 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Úvod Úvod Komu je kniha určena Tato kniha má sloužit jako doplněk mých učebnic zabývajících se architekturou objektově orientovaných programů. Je určena studentům úvodních kurzů programování, kteří připravují svůj semestrální projekt a nedokáží si správně zapamatovat vše, co jsme si na přednáškách či cvičeních řekli. Má proto sloužit jako podklad k zopakování si látky z hodiny. Kniha přepokládá, že čtenář zná základy objektově orientovaného programování na úrovni základního kurzu mohli bychom říci na úrovní probrané v učebnicích Java 7 Učebnice objektové architektury pro začátečníky Java 8 Úvod do objektové architektury pro mírně pokročilé Navazuje na ně a ukazuje čtenářům, jak postupovat při návrhu poněkud většího a komplexnějšího projektu, než jsou projekty probírané na hodinách. Současně jim má pomoci osvojit si práci s externími knihovnami a frameworky. Potřebné vybavení Pro úspěšné studium této knihy budete potřebovat dvě věci: dostatečně výkonný počítač, základní vývojovou sadu Javy. Pro úspěšný vývoj programů potřebujete ještě vhodný vývojový nástroj. Je zcela na vás, jaký nástroj zvolíte. Na hodinách používáme NetBeans a na ně se budu občas odkazovat i ve výkladu. Jejich použití ale není nezbytně nutné. Někteří studenti dávají přednost ověřenému a jednoduchému prostředí BlueJ, jiné použijí některý z dalších profesionálních prostředí Eclipse nebo INTELLIJ Idea. Použité konvence K tomu, abyste se v textu lépe vyznali a také abyste si vykládanou látku lépe zapamatovali, používám několik prostředků pro odlišení a zvýraznění textu. 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 14 z 240

15 Úvod 15 Objekty Názvy Citace Adresy Program První výskyt nějakého termínu a další texty, které chci zvýraznit, vysazuji tučně. Názvy firem a jejích produktů vysazuji kurzivou. Kurzivou vysazuji také názvy kapitol, podkapitol a oddílů, na které se v textu odkazuji. Texty, které si můžete přečíst na displeji, např. názvy polí v dialogových oknech či názvy příkazů v nabídkách, vysazuji tučným bezpatkovým písmem. Názvy souborů a internetové adresy vysazuji obyčejným bezpatkovým písmem. Texty programů a jejich částí vysazuji neproporcionálním písmem. Kromě částí textu, které považuji za důležité zvýraznit nebo alespoň odlišit od okolního textu, najdete v textu ještě řadu doplňujících poznámek a vysvětlivek. Všechny budou v jednotném rámečku, který bude označen ikonou charakterizující druh informace, kterou vám chce poznámka či vysvětlivka předat. Symbol jin-jang bude uvozovat poznámky, s nimiž se setkáte na počátku každé kapitoly. Zde vám vždy prozradím, co se v dané kapitole naučíte. Otevřená schránka s dopisy označuje informace o projektu, s nímž budeme v dalším textu pracovat nebo v něm najdete vzorové řešení. Obrázek knihy označuje poznámku týkající se používané terminologie. Tato poznámka většinou upozorňuje na další používané termíny označující stejnou skutečnost nebo na konvence, které se k probírané problematice vztahují. Seznam všech terminologických poznámek najdete v rejstříku pod heslem terminologie. Obrázek počítače označuje zadání úkolu, který máte samostatně vypracovat. Seznam všech úloh najdete v rejstříku pod heslem úloha. Píšící ruka označuje obyčejnou poznámku, která pouze doplňuje informace z hlavního proudu výkladu o nějakou zajímavost. 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 15 z 240

16 16 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Ruka s hrozícím prstem upozorňuje na věci, které byste měli určitě vědět a na které byste si měli dát pozor, protože jejich zanedbání vás většinou dostane do problémů. Usměváček vás bude upozorňovat na různé tipy, kterými můžete vylepšit svůj program nebo zefektivnit svoji práci. Mračoun vás naopak bude upozorňovat na různá úskalí programovacího jazyka nebo programů, s nimiž budeme pracovat, a bude vám radit, jak se těmto nástrahám vyhnout či jak to zařídit, aby vám alespoň pokud možno nevadily. Brýle označují tzv. poznámky pro šťouraly, ve kterých se vás snažím seznámit s některými zajímavými vlastnostmi probírané konstrukce nebo upozorňuji na některé souvislosti, avšak které nejsou k pochopení látky nezbytné. Symbol znamení raka označuje poznámku, ve které poukazuji na interpretaci nějakého obratu či konstrukce v nějaké analogii, nejčastěji v analogii ze světa robotů, kterou zavádím v podkapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. na straně Chyba! Záložka není definována.. Seznam odkazů na tuto analogii najdete v rejstříku pod heslem analogie. Odbočka Občas je potřeba vysvětlit něco, co nezapadá přímo do okolního textu. V takových případech používám podšeděný blok se silnou čarou po straně. Tento podšeděný blok je takovou drobnou odbočkou od ostatního výkladu. Nadpis podšeděného bloku pak najdete i v podrobném obsahu mezi nečíslovanými nadpisy. 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 16 z 240

17 Část I: Pro studenty Část I: Pro studenty Tato část vám nejprve naznačí, jak je možno navrhnout koncepci rámce (frameworku) pro sadu aplikací realizujících konverzační hru, a pak předvede, jak je možno navrhnout hru, která bude odpovídat danému rámci. 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 17 z 240

18 18 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura 1. Zadání projektu Kapitola 1 Zadání projektu Co se v kapitole naučíme Tato kapitola je nejkratší kapitolou celé knihy. Zde si vysvětlíme zadání projektů, pro které v následujících kapitolách navrhneme společný rámec a následně vytvoříme jeden ukázkový projekt 1.1 Koncepce hry Vytvářenou aplikací bude jednoduchá konverzační hra, při níž se hráč snaží v konečném počtu kroků dostat k předem zadanému cíli. Vždy programu zadá textový příkaz naznačující, co má v daném okamžiku udělal, a program mu odpoví. V odpovědi hráči vysvětlí, v jaké situaci se po provedení této akce nachází, a případně mu naznačí, jaké jsou jeho další možnosti. Bude to tedy takový rozhovor anebo, chcete-li, textový pink-ponk: hráč pošle text příkazu, program vrátí text odpovědi. A tak stále kolem dokola, dokud hráč nedosáhne požadovaného cíle hry nebo dokud jej to nepřestane bavit. Hra přitom bude definována jako jedináček, který po ukončení jednoho běhu bude schopen opětného spuštění nového běhu hry, aniž by bylo třeba ukončovat program. Hra bude probíhat ve virtuálním světě, v němž existuje několik prostorů, které spolu zadaným způsobem sousedí. Těmito prostory mohou být místnosti v budově, části krajiny, planety, etapy života apod. Hra musí nabízet příkaz zprostředkující přechod z aktuálního prostoru do sousedního prostoru. Za sousední prostor přitom považujeme takový, do nějž lze jednoduše přejít. Je-li třeba nejprve splnit nějakou podmínku, stane se onen potenciálně sousední prostor skutečně sousedním až po splnění dané podmínky. Tyto podmínky mohou být různé: 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 18 z 240

19 Kapitola 1: Zadání projektu 19 Jsou-li oněmi prostory místnosti v budově, může být potřeba nejprve odemknout spojovací dveře. Jsou-li oněmi prostory části krajiny, můžeme se na sousední louku za potokem dostat až poté, co postavíme most přes potok. Jsou-li oněmi prostory semestry vysoké školy, kterou máte za cíl absolvovat, musíte odemknout následující semestr třeba tak, že dojdete na studijní oddělení a ukážete index s absolvovanými předměty, aby vás mohli zapsat do dalšího semestru. V každém prostoru se mohou nacházet různé objekty. Některé z nich může hráč vzít, uložit je do pomyslného batohu, aby mu v budoucnu pomohly ke splnění nějakého pomocného úkolu nebo dokonce cíle celé hry. Hra musí proto nabízet příkaz, který přesune zadaný objekt z aktuálního prostoru (tj. prostoru, v němž se právě nachází hráč) do batohu a příkaz, který naopak přesune objekt z batohu do aktuálního prostoru. Množství objektů, které se do batohu vejdou, je však omezené. Příkaz pro přesun objektu z prostoru do batohu proto nesmí povolit překročení kapacity batohu. Navíc musí ve světě hry existovat objekty, které není možno zvednout a přemístit do batohu (okno, potok, studijní referentka, ). Příkaz pro zvednutí objektu proto nesmí umožnit uložit do batohu nezvednutelný objekt. Mezi objekty mohou (ale nemusejí) být i takové, s nimiž může hráč komunikovat a případně od nich získat informaci potřebnou ke zdárnému pokračování. Tyto objekty mohou být jak živé (trpaslík, kouzelný dědeček, ), tak neživé (robot, magnetofon, knížka, ). Mezi objekty v prostoru mohou (ale opět nemusejí) být i takové, které jsou za jistých okolností novým prostorem s jeho vlastními objekty. Takovýmto objektem-prostorem může být např. truhla, trezor, nalezený batoh apod. Tyto nestandardní prostory nemají žádné sousedy, a proto se do nich musíme přesunout nějakým nestandardním příkazem např. otevři truhla a zpět příkazem zavři trhula. Takovýmto prostorem může být např. i deska stolu. Do jejího prostoru se přesunete např. příkazem koukni_na_stůl. Pak uvidíte jenom objekty, které se na stole nacházejí, a některý z nich se vám může hodit. 1.2 Příklady her Na scénářích hry se pozná nápaditost studenta. Ti prostodušší volí hry na téma Probudil(a) jste se po těžkém flámu v neznámém bytě. Najděte svoje spodky a svršky a opusťte byt. Ti o trochu nápaditější vykrádají banky, utíkají z vězení. 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 19 z 240

20 20 Návrh semestrálního projektu a jeho rámce Adventura Další vytvářejí hry na motivy pohádek (např. O kohoutkovi a slepičce nebo Červená karkulka) nebo známých knížek a televizních seriálů (Star track, Harry Potter, Červený trpaslík, Pán času, ). Občas se objeví hry s kuriózním námětem. Jeden student naprogramoval hru Život, ve které se hráč na startu narodí a prostory jsou jednotlivé životní etapy (nemluvně, školka, školák, středoškolák, ). Cílem hry je úspěšně umřít a do té doby zanechat hojné a dobře zaopatřené potomstvo. Jedna studentka naprogramovala hru představující studium na vysoké škole. Prostory byly jednotlivé semestry a k tomu, aby se další semestr sousedem stal aktuálního, musel hráč-student splnit jisté úkoly nasbírat potřebné objekty, kterými zde byly absolvované zkoušky. Jeden student vozíčkář naprogramoval hru, jejímž cílem bylo dostat se ráno z domova do školy, přičemž se na cestě objevovaly různé náhodné překážky (nefungující výtah do Metra, autobus nepřizpůsobený přepravě vozíčkářů, atd.). Díky náhodně se vyskytujícím překážkám se mohlo stát, že občas hra nešla úspěšně dohrát a hráč ten den do školy nedorazil. Jak vidíte, námětů je nepřeberné množství a je jenom na vaší fantazii, abyste vymysleli takový, aby vás návrh příslušného programu také trochu bavil. 1.3 Shrnutí co jsme se naučili V kapitole jste se seznámili s koncepcí hry, o jejímž návrhu si budeme povídat ve zbytku knihy 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 20 z 240

21 Kapitola 2: Začínáme testy Začínáme testy Kapitola 2 Začínáme testy Co se v kapitole naučíme V této kapitole si ukážeme, co bychom měli dělat před tím, než začneme programovat vlastní hru. Zejména se soustředíme na přípravu testů, které budou prověřovat správnost vytvořených programů. Přitom budeme mít na mysli, že každý ze studentů ve třídě bude vyvíjet vlastní verzi hry, takže bychom měli testy připravit tak, aby co nejjednodušeji otestovali kteroukoliv z vyvíjených her. V průběhu kapitoly se vám budu snažit ukázat, jak můžete takovéto řešení navrhnout. Řada čtenářů má komplex z toho, že oni by to tak vymyslet nedokázali. Nenechte se tím zviklat. Všechno chce jistou zkušenost. Až budete zkušenější, nebudou vám takovéto konstrukce dělat problémy a dost možná, že byste nakonec dokázali požadované řešení navrhnout lépe než já. Snažte se jenom sledovat tok mých úvah a porozumět tomu, proč jsem se rozhodl použít prezentované řešení. Kdybyste náhodou ztratili nit, nezoufejte. Zkuste začít od závěrečného shrnutí toho, co by měl znát tvůrce hry, a časem se můžete k této analýze vrátit. 2.1 Koncepce frameworku Abych studentům umožnil se soustředit na vlastní návrh hry a nemuseli se rozptylovat některými pomocnými činnostmi a abych jim (a s nimi i sobě) umožnil co nejsnadněji kontrolovat dodržení všech požadavků, vytvořil jsem speciální framework, který obsahuje řadu datových typů zjednodušujících návrh programu i jeho následné testování a vyhodnocení korektnosti jeho návrhu. 49R_Adventura.doc verze , uloženo: ne :45 Strana 21 z 240

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42 Obsah Předmluva 9 Předpoklady 9 Terminologie 9 Typografické konvence 10 Úvod do práce s daty 11 Konstanty a proměnné 13 Literály a výstupní operace... 13 Literály a výstupní operace v Pascalu... 14 Literály

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic Michael Halvorson Microsoft Visual Basic Krok za krokem Computer Press Brno 2015 Microsoft Visual Basic Krok za krokem Michael Halvorson Překlad: Milan Daněk Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor:

Více

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0

Slovo autora ISBN 80-86097-56-0 Slovo autora Tato brožura je určena početnému okruhu příznivců Excelu. Od té doby, co spatřil v roce 1985 světlo světa, se postupně stal jedním z nejoblíbenějších, nejspolehlivějších a nejrozšířenějších

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

Databáze jako informační zdroj pro uživatele. Helena Palovská

Databáze jako informační zdroj pro uživatele. Helena Palovská Databáze jako informační zdroj pro uživatele Helena Palovská Vysoká škola ekonomická Praha 2004 OBSAH O TĚCHTO SKRIPTECH 5 Instalace řešení 5 1 ÚVODNÍ SLOVO A DATABÁZÍCH 6 2 SEZNÁMENÍ SE VZOROVOU DATABÁZÍ

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Jak správně pochopit uživatelské požadavky

Jak správně pochopit uživatelské požadavky KAPITOLA 8 Jak správně pochopit uživatelské požadavky Systém pro evidenci chemikálií právě prodělával svůj první požadavkový workshop, na kterém se mělo zjistit, co od něj potřebují chemici. Mezi účastníky

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

HUDEBNÍ PRO GRAMY PŘÍSTUPNÉ OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

HUDEBNÍ PRO GRAMY PŘÍSTUPNÉ OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM HUDEBNÍ PRO GRAMY PŘÍSTUPNÉ OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. CESTA K ROVNÉMU

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta UMĚLÁ INTELIGENCE Hashim Habiballa Ostravská Univerzita 2004 UMĚLÁ INTELIGENCE KIP/UMINT distanční studijní opora PaedDr. Mgr. Hashim Habiballa,

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vojtěch Bělovský Brno, podzim 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Katalog na období podzim+zima 2012/13 Kurzy programování Kurzy.NET/C#, Java Kurzy databází a tvorby webu Učebnice programování Odborný zpravodaj Kvízy

Katalog na období podzim+zima 2012/13 Kurzy programování Kurzy.NET/C#, Java Kurzy databází a tvorby webu Učebnice programování Odborný zpravodaj Kvízy moderníprogramování Učte se s námi programovat nováčci i pokročilí Katalog na období podzim+zima 2012/13 Kurzy programování Kurzy.NET/C#, Java Kurzy databází a tvorby webu Učebnice programování Odborný

Více

Access 2010. podrobný průvodce. Slavoj Písek. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4270. publikaci

Access 2010. podrobný průvodce. Slavoj Písek. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4270. publikaci Access 2010 podrobný průvodce Slavoj Písek Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4270. publikaci Odpovědná redaktorka Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 160 První

Více