aktuální dění ve farnostech na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz"

Transkript

1 aktuální dění ve farnostech na červen

2 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor str.8 velehrad a dolomity... str.9 farní den str.11 hnízdo na cestách... str.11 ty mne znáš... str.11 vzkříšení... str.12 cyrilometodějská pouť na radhošť... str.13 charitní klub... str.13 den seniorů... str.13 okénko do farní knihovny... str.14 poznáváte... str.15 ve zkratce z farností... str.15 zamyšlení na závěr... str.16 Okénko 4/2008, vychází Vydává: Římskokatolická farnost Nový Jičín, Žerotínova 24, Nový Jičín, tel.: web: Dotazy, připomínky a příspěvky možno podat do schránky s logem časopisu ve farním chrámu, na faře, nebo u A.Urbana tel.: nebo NEPRODEJNÉ. Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti. Internetotý přístup ke stažení v PDF formátu: nebo přes úvodní slovo... Ať chceme nebo ne, blíží se opět dušičkový listopadový čas, kdy navštěvujeme hřbitovy, čistíme hroby, zdobíme je květinami, zapalujeme svíčky, a hlavně vzpomínáme a modlíme se za ty, kdo nás předešli na věčnost. Na některých hřbitovech i samotných hrobech jsou často kromě jmen různé nápisy, citáty z Písma. Jsou to mnohdy slova naděje, věčného života a velkého povzbuzení. S jedním citátem se také můžeme na našich hřbitovech setkat. Zní. Co jste vy byli, jsme i my, a co jsme my, budete i vy. Tento citát nás chce upozornit na mnohé. Hlavně vede k pokornějšímu prožívání života na této zemi. Někdy žijeme tak, jako by se nás věčnost netýkala. Jako by byla od nás velmi vzdálená. Žijeme někdy tak, jakoby kolem nás měli všichni zemřít, ale my bychom měli žít věčně a být zde navždy. Vše je pomíjivé. Nejen v přírodě se vše mění v každoročním cyklu, ale také z určitého hlediska stárne. A my jsme součástí života přírody. Tyto znaky se dotýkají i nás. Dále nás vede citovaná myšlenka k větší zodpovědnosti za náš život. Co budeme? Dá se chápat z pohledu hmotného, a to je na konci prach a popel. A nebo z pohledu věčnosti, z pohledu Božího, a to je před námi věčnost. Není jedno, jak svůj život prožijeme. Pozemský život je již součástí věčnosti, pokud jej prožíváme s Bohem. A věčnost začíná dnes. Ne až zítra nebo pozítří, nebo dokonce až v okamžiku našeho odchodu z tohoto světa. Naopak, pokud tento život prožíváme bez Boha, pak jsme již opravdu navždycky mrtví jsme pouhým prachem a popelem. Zmíněná věta nás také vede k otázce smrti. Smrt také patří k našemu životu. Tak jako narození, dětství, mládí a plnohodnotný dospělý život. Tak patří k lidskému životu i stáří, ubývání sil, nemoci, umírání a smrt. Proč se lidé bojí smrti? Proč od ní utíkají a nechtějí na ni myslet? A čeho se bojí, když jsou dnes přesvědčeni, že po smrti nic není? Pokud tomu tak je, pak není třeba se ničeho bát. Velmi těžko by se nám žilo, kdybychom neměli cíl svého pozemského života. Proto jsme dostali rozum, kterým správně poznáváme, že smrt pro nás není cílem, ale že tento cíl je až za naší smrtí. Smrt je pouze prostředek k tomuto cíli. Smrt je součástí našeho života. A pokud bychom ji z našeho života vyloučili, pak bychom nežili naplno. Můžeme mít přirozenou obavu ze smrti, ale strach z ní ustupuje tehdy, kdy smrt, jak říká sv. apoštol Pavel, se stává pro nás ziskem. Ziskem věčného života s naším milým nebeským Otcem. Mons. Alois Peroutka Zaregistrováno u Ministerstva kultury pod značkou: MK ČR E15101.

3 představujeme... O letošních prázdninách jsme se rozloučili s dosavadním kaplanem otcem Josefem a přivítali nového otce Dušana. Zvědavé okénko nemohlo u toho chybět a nepoložit našemu novému duchovnímu otci pár otázek. Otče, odkud pocházíte? Pocházím z takové středně velké vesnice, kde žije asi 1800 obyvatel. Je ze tří stran obklopená horami. Nachází se v údolí Moravskoslezských Beskyd, konkrétně nedaleko poutního místa Prašivá, kde je nádherný dřevěný kostelík zasvěcený sv.antonínovi z Padovy. Vesnici protékají dvě řeky, Mohelnice a Morávka, které se kousek za Starým Městem vlévají do řeky Ostravice. První zmínky o obci se datují kolem roku 1305 jako o místě zvaném Holzmul - pilní mlýn na území obce, také Rudgeri villa, jejíž pojmenování přiřazují historici k Raškovicím. Dnešní název Raškovice figuruje poprvé v Urbáři frýdeckého panství z roku Písmák J. L. Mikoláš odvozoval pojmenování od Vojtěcha Rašky, který ves tu svou čeledí osadil a po něm slula Raškovici nebo z lidové pověsti, kdy obec získala jméno od hojného výskytu rašek - červenek (tento pták byl ve znaku obce od roku 1700). V naší vesnici máme také devítiletou základní školu, mateřskou školku, ordinace praktických lékařů, lékárnu, množství různých obchodů od potravin přes elektro, po železo a samozřejmě i různé podniky. Jako samostatná obec máme i svůj obecní úřad. Co se týče sportu, jsou u nás tenisové kurty i kurty na volejbal a též fotbalové hřiště. Pro kulturu slouží bývalé agitační středisko a kino. Ovšem co nám schází, to je vlastní kostel. Máme pouze asi 3 kapličky a jinak jsme nucení chodit na bohoslužby do okolních vesnic. Ale máme zde krásnou přírodní památku, která zde byla kdysi dávno. Jsou u nás ještě tři zachované pravěké stromy, které snad mají kolem 650 či 700 let. Můžete srovnat život víry ve Vašem rodišti a u nás? Mohu, ale nevím, zdali to bude odpovídat skutečně pohledu všech lidí, spíše je to můj pohled. Tak první rozdíl je v tom, že já jsem žil na vesnici a nyní žiji ve městě. U nás je návštěvnost kostela závislá na autobusových spojích. Od toho se odvíjí i délka mše svaté a také případné setkávání se lidí na faře. Ovšem ve městě se mi zdá, že tenhle problém odpadá. Myslím, že pro kněze, který dostane vesnickou farnost, není vždy snadné nějak lidi stmelit, protože se do daného kostela či na danou faru scházejí věřící z více vesnic a přitom ti lidé přes všední dny většinou spolu nějak zvlášť nekomunikují a ani nemají moc šanci se sejít. Tady v městě se mi zdá, že tento problém není, protože jsou lidé nahuštění na menší ploše. Sa- 3 okénko 4/2008

4 mozřejmě s množstvím lidí roste i množství různých obdarování a množství služeb, které Pán svým dětem udílí. Na druhé straně zase s množstvím lidí přichází i mnohem větší množství různých neshod v názorech či nedorozumění. Na vesnici není problém být někdy na mši svaté třeba i sám s knězem, kdežto ve městě, to vcelku nehrozí. Ve městě je problém pro věřícího člověka najít to správné společenství věřících, ale na vesnici je zase někdy problém nějaké to společenství věřících sestavit a rozjet. Ale jinak si myslím, že pokud lidé jen trochu chtějí svojí víru žít, tak všechny ty překážky či řekněme rozdíly nemohou být zas až tak velký problém, přes který by se skutečně nedalo při troše dobré vůle překlenout. Nakonec problémy jsou od toho, aby se řešily, a rozdíly, ty jsou od toho, aby se nacházely kompromisy. Kříže s tím spojené jsou od toho, aby se nesly a získaly nám poklad v nebi. okénko 4/ Můžete nám přiblížit společenství, které Vás nejvíce ovlivnilo? U nás v době, kdy jsem se obrátil k Bohu, žádné farní společenství nebylo. Ale vzpomínám si na to, jak jsem jednou i s bráchou přišel na obecní úřad, kde byla taková usměvavá paní, a ona nám nabídla, jestli bychom chtěli, tak že bychom mohli přijít na schůzku Apoštolské Církve. Tak jsme to s nadšením řekli našemu knězi, kterému už bylo něco přes 80. let, že jsme pozváni do společenství Apoštolské Církve. My se přece ve vyznání víry modlíme, že věříme v Jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, takže jsem v tom neviděl žádný problém. Bylo mi sice už 18 nebo 20. let, ale já jsem ani nevěděl, že existují nějaké sekty, nebo že jsou různé církve, prostě jsem věřil v Ježíše, a to bylo pro mě hlavní. To až kněz mi pomalu otevřel oči a já jsem zjistil, že to není tak jednoduché, jak jsem to cítil ve svém srdci. A až v roce 1995, kdy jsem se začal s bratry připravovat na svátost biřmování ve Frýdku, jsem se setkal s charizmatickým hnutím a křesťanskou hudební skupinou Hrozen, kteří byli vlastně jádrem toho charizmatického společenství. Upřímně řečeno, když mi řekli, že nás naučí mluvit s Bohem, tak jsem nechápal, jak to chtějí udělat. A oni nás pomalu naučili číst Bibli a vnímat slova této knihy, jako Slovo Boží. Učili nás rozjímat a mluvit s Bohem v modlitbě. Také nás učili zpívat Bohu chvály, prosby a díky a žít ve společenství křesťanů. Neříkám, že všechno bylo OK, ale tam jsem vlastně poprvé začal chápat, že je také kromě Ježíše i nějaký Bůh Otec a Duch Svatý, který má pro nás připraveno mnoho darů. Tam jsem se setkal poprvé s modlitbou v jazycích, a když jsme se těsně před biřmováním modlili o dary Ducha Svatého, bylo to v hořejší místnosti frýdecké fary. Tam najednou někteří, kteří stáli přímo v mé blízkosti, obdrželi dar modlitby v jazycích a já jsem takřka hmatatelně vnímal, jak Bůh je uprostřed nás. Tehdy nás také po dvou vyslali do města a my jsme poprvé otevřeně hlásali Krista ve městě Frýdek. Přiznám se, že to nebylo úplně snadné, ale myslím, že potřebné. Umět se dělit o Ježíše, to je krásné a pro věřícího potřebné, jinak je naše víra mrtvá. Když dnes chodím po nemocnici a nosím lidem Ježí-

5 še a vidím, jak jsou šťastní, tak mně to naplňuje radostí. Od té doby, co jsem uvěřil v Ježíše, nepochybuji o tom, že Bůh je a stále toužím po spáse všech lidí. A kněžská služba mi umožňuje zachraňovat lidi a zprostředkovat jím věčný život, a to je to, co jsem chtěl dělat, dělit se o svoji víru a o svojí radost a naději. Po biřmování jsem začal ve Skalici ministrovat a pomalu jsem se začal přibližovat k oltáři a k Bohu. Nyní, když se na to dívám zpětně, myslím, že jsem právě v té době příprav na biřmování samotné obdržel povolání k službě, ke kněžství. Od chvíle, kdy jsem uvěřil v Ježíše, od chvíle, kdy mi vstoupil Bůh do života se můj život pomalu měnil a stále mění. Cítím, že Bůh mě nikdy neopustil. Od svého obrácení jsem o Bohu nikdy nepochyboval. Ano, o povolání ano, ale o Bohu ne. Nyní od chvíle jáhenského svěcení nepochybuji ani o svém povolání. Teď už mi jde o to, abych kněžské povolání dobře naplnil. Dnes už nemám ani čas a ani chuť pochybovat o kněžství. Prostě já vím, že plním Boží vůli. Jde mi o to, stále hlouběji pronikat do kněžství, a o to, přiblížit se k Bohu a Boha lidem. Mnozí křesťané možná vnímají modlitbu jako nějaký přežitek a něco otravného, ale já vnímám modlitbu, jako prostředek k bližšímu společenství s Bohem. Modlit se pro mě znamená, se občerstvit. Upřímně řečeno, já už bez Boha nemohu být, a zdá se mi, že to už ani nejde. Vím, že Bůh je stále se mnou, při všem, co dělám, ale jedno neumím, mluvit o Bohu, všechna slova se mi zdají být malá, neschopná vyjádřit tajemství Boha. Prozraďte nám něco ze svého dětství. Vždycky mne bavila příroda, rád jsem chodil po lesích a pozoroval zvířata. Poznával jsem různé ptáky, houby, rostliny, nebo savce. Učil jsem se stopovat zvěř, ať už v zimě v létě nebo na jaře. To je jedno. Časem jsem se to naučil. Rád jsem s bráchou a kamarády chodil na sběr jeřabin a v zimě zakrmovat zvěř. Vždycky jsem vnímal, že zvěř nějak v zimě strádá, a když jsem jim něco do lesa zanesl, tak jsem byl rád z toho, že jsem udělal něco dobrého, co má smysl. Rád jsem s bráchou také chodil počítat různou zvěř, kolik, jakých kusů v honitbě bylo. S naším vedoucím jsme chodili každý týden na obchůzky a jen tak jsme se potulovali po honitbě. On nás naučil, že je zbytečné projít velký kus lesa. Stačí jen pomalu potichu jít po lese a být ve střehu a člo- 5 okénko 4/2008

6 okénko 4/ věk uvidí mnohem více zvířat než, kdyby běhal třeba po celém revíru. Dodnes na ty chvíle v lese rád vzpomínám a rád se jen tak v klidu, pokud mohu, projdu po lese, aniž bych něco musel dělat nebo řešit. Myslím, že to je krásný lék, vyjít si na hory a podívat se třeba na to město či vesnici, ve které bydlím a kde jsou mé starostí, plány, představy a kříže. Najednou se mi to všechno zdá být tak bezvýznamné a malé a často i plytké. Ten nadhled nad věci z hor, to je něco krásného. Když ty problémy a to všechno, co se děje tam dole, vidím z hor, tak se fakt musím s chutí zasmát, protože tam nahoře, tam nejsou, tam je nevidím. Myslím, že tak nějak se liší Boží smýšlení od našeho přízemního smýšlení. Někdo si dělá patent na rozum a přitom je možná úplně vedle. Čím jste chtěl být jako kluk? Já jsem chtěl být kuchař a potom traktorista a pak hajný, ale nakonec se ze mě stal stolař. A musím říct, že to byla dobrá volba, protože práce se dřevem mne bavila a baví dodnes. Mohl bychdělat učňům mistra odborného výcviku, ale dnes už se učni učí většinou u soukromníků a nebo v nějakých podnicích. Je to škoda, protože se naučí už jen to běžné minimum, které se normálně v praxi používá, ale to klasické, co patří do skutečné stolařské zručnosti, už moc, ti mladí stolaři neumí. Jednoduše doba pokročila a už i ve stolařině jsou stroje řízené počítačem, a tak vlastně odpadá ta klasická ruční práce, ale na úkor krásy. Ale to jsem mluvil vlastně o zaměstnání, ale otázka byla položena tak nějak kulišácky, takže v sobě zahrnuje i přání čím být vůbec a nejen zaměstnání. Vždycky jsem obdivoval a dodnes obdivuji bojová umění. Nejde mi o to někoho zbit, ale o umění ovládnout své tělo a emoce, jednoduše být pánem nad sebou. Také jsem obdivoval i moudrost, kterou ti skuteční mistři bojových umění měli. Bojové umění je vlastně i životní styl, je to cesta života. Vzpomínám si, jak jeden mistr bojových umění řekl krásnou větu. Znám tisíc způsob, jak život člověku vzít, ale neznám ani jediný způsob jak život člověku navrátit. Časem jsem pak zjistil, že ani bojové umění ani žádné jiné náboženství, kromě křesťanství, nemůže člověka učinit zcela šťastným a svobodným, vždycky jsem tam cítil jakousi touhu po moci, slávě a jakýsi neklid, anebo jen sebelibost, ale když jsem se setkal s Ježíšem, u něho jsem cítil, že mne miluje a neklade si žádné podmínky, nic mi nevyčítá, jednoduše dokazuje člověku svoji lásku na kříži. Kdo nevidí na kříži, jak Bůh miluje člověka, tak myslím, že je skutečně slepý. Na takovou lásku nejde odpovědět jinak, než následováním. Od té doby, co jsem se setkal s Ježíšem a uvěřil jsem, nemohu už na něho přestat myslet i kdybych chtěl, prostě to nejde a já jsem šťastný. On dal mému prázdnému životu smysl a správný směr. Život bez Ježíše, to je pro mě smrt, slepá ulička, prázdnota, fádnost a šeď. Kněžství, které jsem od Ježíše přijal, je pro mě veliký dar, protože jako kněz mohu lidem dávat naději na věčný život, který je v Ježíši. Kolik už skrze mě vzkřísil ve zpovědnici lidí a ke kolika lidem už skrze mě v Eucharistii přišel a učinil je šťastnými. To je to nádherné. Když dávám Ježíše, tak se cítím sice nehodný, ale naplněný. A když si uvědomím, že mé povolání je vlastně být s Ježíšem, tak co bych mohl chtít víc. Otče, co nejvíce ovlivnilo Vaše rozhodnutí stát se knězem? Sám Bůh. On mně k sobě přitáhl a stále přitahuje. Být blízko Boha pro mě zname-

7 ná stávat se i více člověkem a být blíže lidem. Od té doby, kdy jsem v Ježíše uvěřil, jsem se chtěl o svoji radost a naději dělit s druhými, ale zjišťoval jsem, že většině lidem Bůh nechybí. Je mi jich líto. Ale to mně vlastně k Bohu i více vedlo. Říkal jsem si, když nechtějí oni k Bohu, o to více půjdu já. Jejich nevíra mi není lhostejná, ale pokud se jí nechtějí zříci oni sami, já to za ně nemohu udělat, ale za sebe se mohu o to více rozhodnout pro Boha. Jejich výsměch mé víře pro mě nic není, protože já hledím na jejich konec a vidím, že žijí bez naděje. Jak jsou ubozí, když šlapou po Boží nabídce Spásy, kterou Bůh světu v Ježíši nabízí. Jejích smích mi připadá jako zoufalý pokus se smát. Oni si totiž myslí, že vidí, a přitom jsou slepí. Jenže si kladu otázku. Když nás křesťany vede Ježíš, jednorozený Boží Syn, který vyšel od Otce a zná ho, kdo vede ty, kteří se naší víře smějí? A jestliže my vytrváme ve víře a pak vejdeme do Božího království, co bude s těmi, co vytrvají ve své nevíře a vzdoru vůči Ježíši, do království koho vejdou oni? Jednoduše na závěr, Ježíš mne přesvědčil a on mne vede. Pro mě je důležité jeho Slovo a jeho vedení. Já dopřávám sluchu Jeho hlasu, jde jen o to, nechat se jím vést. Když vím, že tvořím od křtu jeho mystické tělo, že jsem byl při křtu na Něho naroubován, pak hlas Církve je pro mě hlas Ježíšův a vím, že pokud vytrvám v Církvi, pak budu vždycky blízko Boha. Hlas Církve je pro mě hlas Ježíše, On ji tvoří a On ji posvěcuje svými svátostmi, a kdo jí Jeho tělo a pije Jeho krev, má v sobě věčný život. A to mluví za vše, myslím, že není třeba už více psát ani mluvit. napsali jste nám... Ohlédnutí za desetiletím farních táborů Markéta Brožová Letos v červenci tomu bylo již 10 let, co se v naší farnosti uskutečnily první 2 turnusy farních táborů, tehdy v Podolí u Valašského Meziříčí. Jeden turnus iniciovala p. Jitka Szolnokyová a druhý manželé Glogarovi. Obavy, které doprovázely přípravy prvního ročníku, byly veliké Zejména nikdo nedokázal odhadnout, jestli vůbec bude ze strany dětí a rodičů o takový tábor zájem. Každý, kdo ve farnosti něco organizuje, ví, že není jednoduché jít s kůží na trh, tedy dát do něčeho velké množství času a energie s rizikem, že se nakonec vše rozplyne v nezájmu lidí. Obavy se však nenaplnily a podařilo se naplnit oba turnusy. Nadšení zúčastněných bylo veliké a tak bylo zaděláno na tradici, která letos slavila již své první kulatiny. Na tuto tradici může být naše farnost právem pyšná, protože takto za ta léta vyvezla na prázdninový pobyt se zábavně - duchovním programem téměř 290 dětí. Na táborech bylo vytvoře- 7 okénko 4/2008

8 okénko 4/ no celkem 480 míst. Velkou (někdy i větší) část táborníků tvořily děti ze všech okolních, ale i vzdálených farností (Frenštát, Ostrava, Třebíč... z největší dálky byli sourozenci českých rodičů žijících v Americe, Česko navštěvujících každé druhé léto). Kulisy tábora jsou většinou podobné - celotáborová hra, nástupy, hymna, hry, jídelna v hangáru, roztodivný hmyz v chatkách či stanech, večerní ohně, noční hlídky, chladná rána, nová kamarádství, malé soukromé mše pod širým nebem), ale atmosféra každého z nich byla a je jedinečná a neopakovatelná. Jubileu sluší trocha rekapitulující statistiky: 10 ročníků v celkem 15 turnusech se odehrálo na 8 různých místech (Podolí u Valmezu, Fryšták u Zlína, Vendryně, Hukvaldy ). V polních kuchyních vařilo postupně celkem 12 kuchařek(ů), na zdraví dětí dohlíželo 7 zdravotníků. Program připravovalo 44 vedoucích a hlavu na špalek zodpovědnosti položilo celkem 7 hlavních vedoucích. Tábory nejsou žádnou partyzánštinou, ale všechny předpisy splňující akce pro děti. Troufám si říct, že tábory mají navíc také Boží požehnání, čímž si vysvětluji, že se za celou dobu konání přihodil pouze jeden vážnější úraz a i ten dobře dopadl. Tábory jsou přes občanská sdružení Anima a posléze Sarkander dotovány Ministerstvem školství a mnohdy podpořeny sponzory. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na táborech dosud podíleli přípravou nebo účastí a popřát do budoucna ať tábory dále díky zájmu dětí a obětavosti přípravných týmů fungují, protože jsme přesvědčeni, že vytržení (jak dětí tak vedoucích) z rutinního prostředí a výjezd za zážitky je obohacením všech zúčastněných. Farní tábor 2008 Jirka Fojtů Ve dnech od do proběhl desátý ročník letního farního tábora. Chtěl bych vám trochu přiblížit letošní ročník. Letos bylo milým překvapením, že se tábora zúčastnilo podstatně více děti než loni. Kapacita 40 míst byla zcela naplněna a to mě velmi potěšilo. Hlavním tématem byla letos Evangelizace světa. Hlavním smyslem bylo dětem přiblížit jednotlivé prvky katolické víry. A tak měly děti dny, kdy se věnovaly církvi, poutním místům, desateru, růženci, stvoření světa, liturgickému roku a jiným. Užily si vody, ohně, výletu, zábavy, srandy a snad si našly i nové kamarády. Na místě je určitě taky pořádně poděkovat. Nejprve všem farníkům, kteří se za náš tábor modlili. Zajisté velké DÍKY patří Bohu za to, že veškeré modlitby vyslyšel. A jedno velké DÍKY patří i kněžím. Příští rok se snad některý zdrží i déle ale to jim vyčítat nemůžu, jelikož vím, že jsou vytíženi. No a nesmím zapomenout na realizační tým. Díky patří p.orlíkové, která se nám starala o zdraví. Jelikož děti přijely v pořádku, je vidět, že se starala dobře. Nedílnou součástí tábora je jídlo a o to se nám staraly 3 kuchařky. Chtěl bych tedy poděkovat p.cachnínové, p.fojtů a p.šnerchové. Zároveň s politováním oznamuji, že tato sehraná partie kuchařek jela letos naposled a že už teď hledám maminky nebo ženy, které by chtěly udělat něco pro děti a jely by s námi příští rok.

9 Další dík patří p.šnerchovi, který nám dělal údržbáře. Je velkou výhodou mít na táboře někoho, kdo opraví rozbité či pokažené. No a zbývá poděkovat vedoucím. Těm, kteří se snaží vytvářet zábavný program, zbavit se svých nálad a být po celý tábor k dispozici dětem, při čemž dbají na jejich bezpečnost. Navíc to vše dělají pode mnou a to není lehká věc, to mi věřte. Velké díky a uznání zaslouží Adéla Kholová, Jaromír Seidl, Markéta Šimíčková, Veronika Janková, Radim Fojtů, Tomáš Petřkovský a Jana Volková. Spolupráce se všemi byla na vysoké úrovni a to se také projevilo na dětech. Všichni odjížděli spokojeni. A to bylo cílem! Co říci závěrem? Snad že bych byl rád, kdyby tradice vzestupné kvality farních táborů nezastavovala a ubírala se tímto směrem. Velehrad a Dolomity Marie Šindlářová Duchovní představitelé českého exilu po roce 1948 se řadu let snažili udělat něco pro čes- kou mládež v cizině, poskytnout jí možnost vzdělávání a rekreace na duchovní bázi a tak byla v roce l969 z rozhodnutí kardinála Josefa Berana zakoupena stará budova bývalé celnice ve Sv. Martinu v údolí Gsies v Jižním Tyrolsku na pomezí Itálie a Rakouska. Toto místo se pak stalo oázou pro ty, kteří se nesměli vrátit zpátky do vlasti. Dům, který musel projít celkovou přestavbou a modernizací, se stal majetkem Náboženského střediska Velehrad, jehož členy byli především čeští kněží, působící v exilu. Díky pastoračnímu úsilí salesiánů se dařila setkávání mladých exulantů z celého světa, kteří si mohli společně oživovat svou kulturu a navazovat nová přátelství. (Jen pro doplnění a pro zajímavost mnozí z nás jistě vědí i o Velehradě v Římě a někteří možná navštívili i Velehrad v Londýně.) Prvním ředitelem Pastoračního domu Velehrad se stal v roce 1976 P.Miloslav Hronek. Byla to mimořádná osobnost, o které česká veřejnost téměř neví až nyní vydalo jeho rodné město Třešť knihu jeho osobních vzpomínek nazvanou Utrpením a bolestí k životu jako připomínku 30.výročí jeho smrti (zemřel v roce 1977 v pouhých 58 letech v nemocnici v Innichenu a pohřben je na hřbitově ve Sv.Martinu). Do Velehradu přichází po náročném působení v řadě misií ve světě a jako člověk s mimořádnými pedagogicko-vychovatelskými zkušenostmi, které nabídl nejen české mládeži, ale i obyvatelům zdejšího kraje. Sepsal Řád domu Velehrad ve Sv. Martinu a podle názorů zakladatele salesiánského řádu Dona Boska také teoretický spis Preventivní systém ve výchově mládeže. Jeho celoživotním mottem byla slova: Dokud máme ještě čas, prokazujme všem lidem dobro... (Gal. 6,10) a těmi se celý život důsledně řídil. Svůj veškerý soukromý majetek rozdal a žil jako zcela nemajetný člověk. U místních obyvatel byl velmi oblíbený a byl znám jako páter ola, což vyplývalo z jeho zvyku se se všemi vesnickými dětmi na potkání vesele zdravit slovy: hola, hola. Převoz jeho tělesných ostatků po smrti do rodné země byl v roce 1977 prakticky nemyslitelný, a tak byl pohřben na svatomartinském hřbitově. Jeho pohřbu se zúčastnilo na 35 kněží a téměř veškeré obyvatelstvo Sv.Martina jeho rodné město Třešť však nemělo o celé věci ani potuchy informační embargo tehdejšího Československa fungovalo spolehlivě. Dnes je dolomitský Velehrad otevřen farním skupinám z celé naší republiky. Pojmem se staly prázdninové pobyty pod vedením P.Jiřího Kopice a P.Aloise Frydrycha. Srdečná atmosféra a bohatý program - to je to, na co většina mladých i starších lidí i po létech velice ráda vzpomíná. 9 okénko 4/2008

10 V průběhu roku 2006 nastala změna ve vedení otcové Kopic a Frydrych odešli do kněžského důchodu (o.frydrych poté v prosinci 2007 ve věku 85 let zemřel v Ostravě) a Velehrad přešel do správy Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. K velké naší radosti tak nadále slouží pro rekreačně-pastorační pobyty farních společenství. Současný ředitel Pastoračního domu Velehrad P.Antonín Hráček pokračuje ve šlépějích svých předchůdců (vč.sloužení denní bohoslužby pro místní obyvatele v kapli Velehradu). Pobyty na Velehradu mají sloužit k prohloubení vztahu k Bohu a nabízet inspirativní a hluboké zážitky. Každoroční pobyt naší farnosti ve Velehradě je vždy zážitkem. Ani letos tomu nebylo jinak. Je to spojení toho nejlepšího, co si člověk pro oddech, osvěžení těla i ducha může přát. Každý z nás má spoustu chyb, ale tam jako kdybychom na ně trochu zapomněli snažíme okénko 4/ se vycházet si vstříc, pomáhat si a radovat se společně. Nejkrásnější na všem je, že nikdo necítí POVINNOST, ale RADOST A POTĚŠE- NÍ z toho, že může prožít každé ráno mši svatou, z toho, že se denně odevzdává do ochrany Matky Boží i ze všeho, co může vykonat pro druhé. Na webových stránkách to vyjadřuje i motto pastoračního zaměření domu: Víru předkládáme, ale nevnucujeme, respektujeme svobodu vyznání a svědomí ubytovaných. Ti, kteří dar víry nemají, mohou v našem domě nahlédnout do tajemství víry v Boha a společenství křesťanů. Duchovní program je dobrovolný. Celý náš pobyt, organizoval o.alois za což mu skládáme velký dík byl nám duchovním průvodcem, ale vlastně i horským vůdcem a jeho tempu stačili jen nemnozí! Celkově byl program bohatý - Michal Šnerch s o.aloisem připravili spoustu zajímavých tras s různým stupněm náročnosti, Jiřinka Šnerchová byla jako vždy skvělá kuchařka a zdroj pohody a vstřícnosti (u ní si můžete být jisti, že na jakoukoliv bolístku u ní NĚCO najdete), staří známí řidiči byli jako jedni z nás. Vedení domu ředitel P. Antonín a manželé Záleští vítají návštěvníky jako své osobní hosty každým rokem najdete něco nového nebo vylepšeného. To všechno je krásným doplňkem té nejnádhernější přírody bílé majestátní hory, malebná tradiční architektura se spoustou květin. I počasí nám celý týden přálo a všichni jsme se vrátili v pořádku. Jediným stínem bylo náhlé úmrtí místního biskupa Wilhelma Eggera v den našeho příjezdu 16.srpna pár dní po skončení dvoutýdenní dovolené papeže Benedikta XVI. v Brixenu. Pastorační dům Velehrad nabízí veškeré zázemí najdete zde kapli, knihovnu, sportovní vybavení, kuchyni, společenskou místnost, sociální a jiné vybavení. Od letoška je k dispozici i připojení k internetu. Kapacita domu je 44 míst. Veškeré podrobnosti a informace naleznete na nových webových stránkách Pastoračního domu Velehrad: Nemáte i Vy chuť jet příští rok také? Předběžný termín pobytu je už zamluvený, jako obvykle koncem srpna. Hory lákají... Informace o P.Hronkovi jsou převzaty z knihy Utrpením a bolestí k životu

11 Farní den 2008 Anna Kyselá Jak všichni víme, v neděli se konal Farní den. Pro mě už začal o něco dřív, protože jsem se podílela na jeho přípravách. A že bylo co připravovat Program celého dne byl velmi pestrý: pohled z ptačí perspektivy kostelní věže, díkůvzdání za opravy farní střechy, přivítání nového kaplana, představení všech různých společenství a pracovních skupin ve farnosti, bohatá tombola, několik scének, výborné občerstvení. Bylo toho opravdu hodně. Jak už bylo řečeno při několika příležitostech, letošní Farní den byl hodně upovídaný, ale připomenout si, že věci ve farnosti se nedělají samy, je občas třeba a holt práce a aktivit je tady víc než dost, i když je často dělají stále stejní lidé. Postupně se na podiu představili téměř všichni, kteří ve farnosti jakkoli slouží. Bohužel z časových důvodů už se ke konci hodně zrychlovalo a např. ženy, které léta zajišťují úklid fary a kostelů už neměly možnost se představit což nás mrzí, ale příště to napravíme a začneme v opačném pořadí. Celkově si myslím, že se celé odpoledne vydařilo. Počasí nám přálo, přišlo přes 200 lidí, což jsme ani nečekali, ale je to jen dobře. Našly se ochotné ruce, které připravovaly lahodné pokrmy a občerstvení, připravily hry pro děti. Děkuji všem!!!! Nutno podotknout, že z vybraných peněz se nakoupilo občerstvení, tombola a jiná režie a to, co zbylo, se přidalo na financování oprav farní střechy. Na střechu přibylo ,- Kč. Ještě jednou, velké díky!!! Myslím si, že za celou akci můžeme nejvíce děkovat Pánu Bohu. Že nám dopřál krásné počasí, že jsme si mohli popovídat s lidmi, které jsme třeba dlouho neviděli, že jsme mohli probrat některé problémy, které je třeba řešit, že jsme mohli tvořit skutečné farní společenství. Takže Bohu díky!!! Krásné fotky z farního dne si můžete prohlédnout na Hnizdo na cestách Markéta Brožová Hnízdo vyrazilo do Valašské Bystřice na další sbližovací víkendovku. Vybralo Ty mne znáš Jana Němcová Pane, Ty znáš moji tíseň, Ty znáš viny mé. Má duše prahne, má žízeň po lásce Tvé. Pane, Ty znáš moje zmatky, Ty znáš i strach můj. Zavolej mne vždy zpátky, chci být navždy Tvůj, Spal ve mně mou touhu, že stačím si sám. Vždyť jsem nic, jen hlínou pouhou. V Tobě sebe nalézám. 11 okénko 4/2008

12 okénko 4/2008 Vzkříšení Anna Golichová Pohádko, iluze, světelné obrázky.. televize vypínání Kde jsem? Kde je dar času? Kam zapadl? Stojím zde. Bolest je veliká. Bože, ztratil ses? Ale ne, já byla v agonii. Díky za zázrak! Bolesti nechtěná, zase jsi u mne, prudčeji bolíš. Díky, žes u mne. Díky, žiji! Tisknu Tě nechtěná, radostně v náručí. Bolesti, sestřičko, je dobře, že jsi, žes zas našla mne a já Tebe. Bratříček Smutek, bratr zavržený. Smutek tak hluboký beznaději, je vítán jak posel radostné zprávy. Vypráví o Bohu, o životě v ráji, o štěstí svatých, o andělích, vypráví o zášti a podvodech Zlého, vypráví o naději a vítězství Krále laskavého. Bedna je vypnutá, tichá, mlčí. co já? Zpytuji svědomí v tichém zamyšlení 12 si sice ten nejdeštivější konec týdne, jaký si lze představit, ale i to se nakonec ukázalo být k něčemu dobré Díky neúnavnému dešti jsme prakticky nevystrčili nos z chaty - tedy kromě 2 krátkých vycházek, jejichž příprava zahrnující odchyt dětí, mnohavrstevné oblékání, nazutí gumáčků, natažení pláštěnek apod., byla 2x delší než samotná výprava. Naštesti projektant objektu prozřetelně vyčlenil přiměřeně velké společenské prostory, takže nikoho v tomto krátkém pobytu nepřepadla klaustrofobická úzkost ani ponorková nemoc. Děcka a muzikální rodiče pobrali z domu spoustu skutečných i improvizovaných hudebních nástrojů, takže jsme hodně zpívali a tancovali. Také nová odrážedla prošla startovacím provozem s maximální zátěží, to když se chodby proměnily v motokrosové dráhy. Potěšili nás hosté, kteří nám na naši žádost ochotně přišli zpestřit večery zajímavými přednáškami. Páteční večer jsme se věnovali Neokatechumenátu a sobotní pak projektu Manželské večery. Chlapi chodili během pobytu často a rádi přitápět. Postupně se tam ztráceli jako liščata v noře - útulně teplá kotelna totiž živila chutě na vedení chlapských řečí. Ženské zase předly kolem sporáku a přilehlé jídelně. Čas vybyl i na praktický Infokoutek, kdy jsme se vzájemně poinformovali o zajímavých přednáškách konaných v okolí NJ nebo si doporučili např. časopis Rodinný život, o jehož existenci jsem já neměla doteď tušení. Tato akce nebyla sice příliš silně duchovně a modlitebně zaměřena, ale to také nebylo jejím cílem. Chtěli jsme jednoduše strávit pár dnů s lidmi, kteří mají stejný zájem: směřovat sebe nebo své rodiny do společnosti věřících lidí. Uvědomuji si, že má rodina kvůli posile a povzbuzení víry potřebuje osobní blízkost věřících lidí a mám radost, že se nám podařilo vyrazit.

13 Myslím, že se nám podařilo vytvořit přátelskou atmosféru, která v studených dnech prohřála naše vztahy a že jsme udělali další krok k sobě navzájem. Já osobně mám z tohoto víkendu, stejně jako z celého společenství radost, protože ještě před rokem by se mi o něm asi ani nesnilo, ačkoliv jsme si pravidelnější kontakt s věřícími kamarády dlouho přáli. Cyrilometodějská pouť na Radhošť Marie Šindlářová Termín pouti tentokrát připadl na nepodařilo se však naplnit autobus, a tak se nás nakonec na vrcholku Radhoště v kapli sv. Cyrila a Metoděje sešlo snad kolem třiceti. Je to dost nebo málo? Přijeli jsme auty, na kolech, částečně pěšky... Je to hodně složité nebo když se chce, všechno jde? Krásný den a krásná horská příroda byly doplňkem radostného zážitku z pouti. Kdo nebyl a mohl, sám sebe ochudil, vždyť kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Kapli vysvětil olomoucký arcibiskup Theodor Kohn tedy před 110 lety dodnes se o ni stará Matice radhošťská. Charitní klub Anna Golichová Opět se schází charitní klub rukodělných prací. Zveme všechny, kdo mají zájem se zapojit do drobných prací. Rukodělná činnost probíhá na místní faře - Žerotínová 24. V adventu se uskuteční prodejní výstavka prací- 7 a Den seniorů Vlasta Petříková Život je štafetový běh, ale V moderní době se špatně stárne! Již mnoho let se zabývají politici stárnutím populace. Ne, nebojte se. Nebudu se zabývat politikou. Chci Vás jen seznámit s tím, co možná nevíte. V roce 1990 byl Organizací spojených národů vyhlášen 1.říjen jako Den seniorů. Populace v Evropě stárne. Českou republiku nevyjímaje. Staří lidé byli vždy a v každé společnosti, ale dnes je jich mnohem více. Příčiny jsou prosté. Lidé se snaží žít zdravěji, sportují, stravují se zdravými jídly, pečují o sebe, lékařská věda dokáže nemožné, tu nejtěžší práci vykonávají za lidi stroje. Tím vším se prodlužuje věk člověka a starých lidí přibývá. Dříve si mladí starých lidí vážili, obdivovali jejich moudrost a chodili se k nim radit. Být starým v primitivních společnostech bylo samo o sobě velkou předností. Svědčilo to o výjimečných schopnostech i fyzické zdatnosti každého starého jedince, vždyť zestárnout znamená přežít a tehdy to dokázali jen ti nejzdatnější. V dnešním moderním světě je vše jinak. Takřka denně dochází k novým objevům všeho možného i nemožného, takže zkušenosti stárnoucích lidí jsou nejen znehodnoceny, ale nepotřebné, až obtěžující. Dnešní společnost změnila hodnoty. Dnes je oceňován především výkon, úspěch a rychlost! A staří lidé nestačí. Mladí se pak dívají na staršího člověka jako na překážku, která brzdí jejich 13 okénko 4/2008

14 okénko do farní knihovny... okénko 4/ životní tempo. Kolik mladých lidí ty staré přehlíží. Kolik si starší člověk musí vyslechnout na pracovišti, má-li to štesti, že je ještě zaměstnán, aby už šel do důchodu a nezabíral místo. Jakmile však člověk do důchodu odejde, stává se rázem člověkem II. kategorie. Ke starším lidem se ztrácí úcta, trpělivost a ohleduplnost, vcítění se do situace jiného, tolerance. V moderní době se špatně stárne! Veřejná media nás neustále krmí údaji, kolik dává naše společnost na důchody, jak důchodců v naší zemi stále přibývá, kolik mladých pracujících lidí musí živit jednoho důchodce, kolik dává naše zdravotnictví důchodcům, jak důchodci vysedávají zbytečně u lékařů, kolik si nechávají předepsat léků, kolik léků pak nespotřebují a vyhazují, a další a další věci. Starý člověk si připadá zbytečný a má pocit trpkosti. Pokorně uhýbá mladým na chodníku, dává jim přednost ve dveřích, omluvně a provinile sedí v čekárně lékaře. Vždyť přece zabírá místo! A co tak eutanázii! Nebylo by dobré ty staré trochu zredukovat? Babička má byt a my bychom ho tak moc potřebovali! Máme přece dítě! A dítě potřebuje svůj pokoj! A také počítač nemáme kam dát! A o babičku se stejně nemá kdo starat! Tento dosavadní přístup ke starým lidem by se však měl změnit! Národní program přípravy na stárnutí se obrací na celou společnost: na mladou generaci, střední generace i samotné seniory. Cílem je zajistit, aby lidé ve všech částech světa mohli stárnout důstojně a v bezpečí. Proč se vlastně vyhlašují různé dny? Máme Den matek, Den dětí, Den vyhlášení republiky, Den osvobození a mnoho dalších, pro někoho významných a pro někoho méně významných, ba až nevýznamných dnů. Každý z oněch vyhlášených dnů má na něco upozornit, někoho oslavit, někoho vyzvednout a možná někoho chránit. Vyhlášením Dne seniorů rozumím, že si společnost připomněla, že si staří lidé zaslouží úctu, vážnost a pochopení. A že senioři mají právo na pomoc a ochranu společnosti a ohleduplnost těch mladých, kterým dali život, o které se starali, a pokud vlastní děti neměli, přispívali svými nejvyššími daněmi na životní potřeby dětí cizích. Protože - ti staří už mladí byli. A jiná cesta k dlouhověkosti, nežli být starý, není a nikdy nebude. Deníček - Boží milosrdenství v mé duši Faustýna Kowalská připravuje Pavel Golich Tato kniha je celoživotním svědectvím sestry Faustýny Kowalské o Bohu a jeho nekonečném milosrdenství, je svědectvím lásky sestry Faustýny k Bohu, je výjimečným dílem katolické mystiky pro církev. Úryvek z knihy: (str. 449) Dnes mi řekl Pán:-Dcero má, rozkoší a zalíbení mé, nic mi nezabrání v tom, abych ti uděloval milosti. Mému milosrdenství tvá ubohost nepřekáží. Má dcero, napiš, že čím větší ubohost, tím větší má právo na mé milosrdenství a (přesvědčuj) všechny duše, aby důvěřovaly v nesmírné hlubiny mého milosrdenství, neboť je všechny toužím spasit. Pramen mého milosrdenství byl dokořán otevřen kopím na kříži pro všechny duše nikoho jsem nevyloučil. (str.451) Ježíš.-Ze všech mých ran proudí jako z pramenů

15 Dojít na místo, kde se nachází vzácný artefakt představený v posledním Okénku, by znamenalo absolvovat téměř 3 kilometry po ulicích K Nemocnici, Císařské a u Orlovny v Loučce zabočit směrem ke Svinci. Po asi 200 metrech ve stínu dvou lip se nachází pozoruhodná barokní kulturní památka - sousoší sv.rocha a sv.šebestiána. Postaveno bylo v r.1715 majitelem starojičínského panství (k němuž Loučka patřila), Antonínem Zenonem z Dannhausenu jako výraz díkuvzdání, když právě na tomto místě se zastavila morová nákaza, jež nemilosrdně zasáhla v té době i naše město. Kroduším milosrdenství, ale rána mého Srdce je pramenem neproniknutelného milosrdenství, z tohoto pramene prýští všechny milosti pro duše. Pálí mě plameny slitování, toužím je vlít do duší lidí. Říkej celému světu o mém milosrdenství. Pavel Wessely p o z n á v á t e...? připravuje Jola Orlíková ve zkratce z farností... co jsme prožili Začátkem července se uskutečnil již 10. ročník farního tábora, tentokrát v Dolních Nětčicích. V šenovské farnosti proběhla soutěž v hledání předlohy pro výtvarné zpracování postního plátna 20. července bylo v Libhošti společné rozloučení s o.josefem, následnou neděli se pak rozloučili také šenovští farníci 2.8. se konala pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do baziliky ve Frýdku Dne 31. srpna se uskutečnil farní den v Novém Jičíně. Tématem byla mě pomníků dvou světců, kteří spočívají na tzv. toskánských sloupech, se mezi nimi nachází pamětní deska nesoucí tři reliefně vytesané znaky: uprostřed erb Antonína Zena, napravo znak vsi Loučky a nalevo znak městečka Starý Jičín. Na nápisové desce je dnes už jen obtížně čitelný latinský nápis hlásající zásluhy obou světců, patronů zenonského rodu, na odvrácení moru. Nápis kolaudace farníků nové střechy farní budovy a poděkování za tuto náročnou opravu střechy fary. Odpoledne začalo poděkováním P.Bohu ve farním kostele a pak pokračoval společný program na farní zahradě. Farního dne se zúčastnilo okolo 250 farníků. Od října začal fungovat křesťanský filmový klub pro mládež. Dvakrát do měsíce, vždy v pátek od hod. je v sále na faře promítán film různého žánru a zaměření. co nás čeká v sobotu se bude v v Kuníně sloužit hubertská mše sv. ze zadní strany sděluje, že syn pořizovatele sousoší, jenž se jmenoval právě Šebestián Roch, nechal toto dílo roku 1766 od základu obnovit. Naposledy bylo sousoší restaurováno péči města Nový Jičín na konci minulého století. Předmět dnešní hádanky je myslím snadno k rozpoznání a byl shodou okolností opraven na náklady města v tomto roce. Schóla z farnosti sv. Martina ze Skalice (rodiště otce Dušana), přijala pozvání do kostela sv. Martina v Šenově ke společnému prožití předvečeru svatomartinské pouti. Zveme také Vás v sobotu v k hudebnímu a modlitebnímu setkání do šenovského kostela. Po skončení je pro všechny připraveno posezení se svatomartinskou husou v márnici. Mikuláš dorazí do Nového Jičína po dětské mši sv. v pátek v hod. ve far. kostele vystoupí donští kozáci z Borodinu z Německa - pravoslavné duchovní písně v podání mužského sboru. 15 okénko 4/2008

16 Podmínky k získání plnomocného odpuštění trestů za hříchy přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých: Tuto milost je možno získat l každý den, když ten den: jsme ve stavu posvěcující milosti a přijmeme sv. přijímání pomodlíme se na úmysl Sv.otce jakoukoliv modlitbu navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za věrné zemřelé l.11 odpoledne a 2.11 celý den je možno podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (Otče náš a Věřím v Boha), k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky. Pro získání milostí je potřeba také přijmout sv.smíření a to může být kdykoliv v tomto období. V ostatní dny v roce za splnění obvyklých podmínek získáváme pro duše v očistci neplnomocné odpustky. Pobožnost za věrné zemřelé bude: v sobotu po mši svaté na hřbitově v Žilině. v neděli na hřbitově v N. Jičíně v hod. u zadního centrálního kříže na hřbitově v Kuníně v hod. na hřbitově v Šenově v hod., na hřbitově v Libhošti v hod. Příležitost k sv. zpovědi k získání milostí pro naše zemřelé: úterý far.kostel, Španěl.kaple, středa far.kostel, Libhošť, Španěl.kaple, čtvrtek far.kostel, Kunín, Španěl.kaple, pátek far.kostel, far.kostel, sobota neděle far.kostel, Libhošť, 7.15 Žilina, během dopol. bohoslužeb ve far.kostele a v Kuníně, a v Libhošť, Španěl.kaple. Využijte příležitosti k sv.zpovědi i v dalším týdnu v pravidelný čas před mší sv. a v N.Jičíně na první pátek a zamyšlení na závěr... Duše zanícená láskou se neunaví, ani neunavuje druhé. Sv.Jan od Kříže - Růženec

17 4/2008 Ahojky všichni AktIváci a i vy ostatní. Musím říct, že setkání na Velehradě bylo super.. jako ostatně všechna podobná setkání bývají. Za sebe musím říct, že se mi tam hrozně líbilo. A to i když jsem tam byl pracovně. Ale ten zážitek ze zákulisí byl pro mě něco nového a opravdu zajímavého. Tak všem, co jste tam byli, přeju, ať vám zážitek vydrží minimálně do dalšího setkání.. o.vítek určitě zas něco vymyslí : ). A ostatním, ať na vás taky sestoupí Duch Svatý. tí Sydney, byl se Sydney spojen telemostem, který zprostředkovala TV Noe. Sám název ActIv8 je dvojsmyslný. Anglické slovo ektivejt znamená aktivovat, nabudit, druhý význam je trošku skrytější. Když slovo rozdělíme na: Act-I-v8, zjistíme, že v názvu je zakódován odkaz na Bibli, konkrétně na Skutky apoštolů, první kapitolu, osmý verš: Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. Tento citát je mottem XXIII. Světových dnů mládeže. Toto bylo jediné z našich farností autentické svědectví o této mimořádné akci. Ale abyste nepřišli o ucelenější pohled, tak nám vypomohl jeden nejmenovaný mladík z Břeclavska. Ve dnech se na Velehradě uskutečnilo česko-slovenské setkání ActIv8. Tato akce se konala paralelně s XXIII. Světovými dny mládeže konanými v Sydney v Austrálii. I přes vysoké náklady se do Sydney za Sv.Otcem vypravilo přibližně 220 českých poutníků. Velehrad, který o.biskup Vojtěch Cikrle označil za předměs-

18 Čtvrtek - Toto setkání pro mě začalo ve čtvrtek odpoledne, kdy jsem se společně s dalšími děcky vydal vlakem na místo určení. Cestou z jsme s úzkostí pozorovali mraky a když jsme dorazili do Starého Města tak už hustě pršelo a my měli před sebou ještě 5 km pěšky na Velehrad. V tu chvíli přišel řidič autobusu kyvadlové dopravy s tím že má volný autobus a že nás na Velehrad zaveze. Po příjezdu na Velehrad a registraci náš ještě čekal jedinečný zážitek. Stavění stanů v dešti. Poté jsme se přesunuli k hlavnímu pódiu, vedle baziliky. Tam v té chvíli probíhal light program (lehký program), hrály tam různé křesťanské kapely. Den byl zakončen společnou modlitbou. Díky Bohu se kolem desáté hodiny vyplnily předpovědi meteorologů a přestalo pršet a v průběhu celého setkání již žádné trvalejší deště nenastaly. Pátek - Po snídani z vlastních zásob a čaji, který jsme si načepovali z kohoutku (opravdu...) začal kolem deváté hodiny program. Zde musím zmínit super písničky a opakovačky, mezi námi, mladeží, velmi oblíbené, které by se daly charakterizovat slovy Vidět nás někdo nezasvěcený, tak si bude myslet, že to je sjezd mateřské školky. V 11:00 hodin začala mše sv. ve slovenském jazyce. Hlavním celebrantem byl spišský o.biskup, kázal brněnský o.biskup Vojtěch Cikrle. Před tím bych nikdy neřekl, že se slova české a slovenské liturgie tak liší. Původně jsem si myslel že rozdíly jsou jen ve slovech, ale Slováci mají některé odpovědi delší, takže jsem se občas ztrácel. Po obědě byla možnost zúčastnit se přednášek. Vzhledem k tomu že byl pátek byly do programu zahrnuty katecheze s křížovou cestou. Bylo možno si vybrat z pěti různě zaměřených, já jsme si vybral Povolání. Křížová cesta to byla opravdu neobvyklá, měla jen pět zastavení, která nás nutily zamyslet se nad daným tématem. Po večeři nás čekal jeden z hlavních taháků tohoto setkání - Benefiční koncert pro Ukrajinu, na kterém vystoupily dvě kapely - slovenský Treti deň a americký Sonicflood. Za sebe musím říct, že koncert stál opravdu za to. Pokud o skupině Treti deň řeknu, že byla super, tak o Sonicfloodech musím prohlásit, že byla úžasná. Hrají moderní hudbu blízkou všem mladým, a jak sami říkají, svou hudbou chválí Boha. Toto vše navíc doplňuje zpěvák Rick Hail který svým osobním svědectvím o svém zá- 18

19 zračném uzdravení. Sobota+neděle - V sobotu jsme si museli přivstat. Už o půl osmě začínala řeckokatolická liturgie kterou sloužili o.biskup Ladislav Hučko a o.biskup Peter Rusnák. Byla to pro mě nevšední zkušenost, protože jsem se této liturgie ještě neúčastnil. Myslím že nejzajímavější bylo podávání sv.přijímání, které se ve východní liturgii podává pod obojí způsobou, ale lžičkou. Po liturgii a snídani nás čekalo noční bdění se Sv.otcem. Vzhledem k časovému posunu to vyšlo na dopoledne. Tento přenos byl prokládán programem na pódiu, o jednotlivých Světových dnech mládeže. Odpoledne jsme se mohli zúčastnit prezentací různých hnutí a komunit. Já jsem si vybral FATYM, o kterém jsem se chtěl dozvědět něco nového. Po prezentaci probíhala na stejném místě přednáška P. Vojtěcha Kodeta a téma Okultismus a esoterika-skutečné nebezpečí nebo strašák?. Přednáška mě zaujala, nejenom způsobem, jakým o.kodet přednáší, ale i nevšedními zážitky, které jako exorcista zažil. Nemůžu zapomenout na hlášku jednoho vymítaného démona, který prohlásil Já sem hodnej, já sem přírodní. Tato i mnohé další se zdají být téměř neuvěřitelné, ale je to tak. Předchozí dny program končil ve 22:00, ale dnes program pokračoval celou noc. Každý si mohl vybrat, co se mu líbilo. Mohl se zúčastnit adorace, modlitby Taize... nebo spát. Ve 2:00 začal přímý přenos závěrečné mše sv. ze Sydney. Sv.otec při ní udělil svátost biřmování 24 mladým lidem z celého světa, mezi nimi byl i jeden Čech. No, a ve 4:00 začala jitřní mše svatá. Těsně před ní lehce sprchlo, ale jen tak, aby to probudilo spáče, což nezapomněl o.arcibiskup Graubner krásně okomentovat... Za sebe musím říct že si toho ze mše sv.moc nepamatuji, protože jsem během ní třikrát usnul, což byla daň za probdělou noc. A na závěr na nás bylo nachystáno menší překvapení. Každý dostal na památku klíčenku ActIv8, ve které byl schován verš z Bible-motto tohoto setkání: Dostanete sílu Ducha Svatého který na vás sestoupí, a budete mi svědky. Na konci mše sv. jsme dostali odpověď na otázku, která tížila asi všechny zúčastněné: Kde budou probíhat příští světové dny mládeže v roce 2011??? A odpověď byla více než příjemná. Světové dny mládeže roku 2011 se uskuteční v Madridu, ve Španělsku!!! Tuto informaci jsme přijali s obrovským nadšením, protože Španělsko je relativně blízko a doprava nebude tak nákladná jako letos do Sydney. Po mši sv. nastal konec setkání. Zbývalo jen se sbalit, rozloučit se s přáteli, zatlačit slzu a odebrat se na vlak či jiný dopravní prostředek... Toto setkání bylo pro mě opravdu nádherným zážitkem. Jsem si jistý, že jsme si z něj odnesl nejen pěkné zážitky a nové přátele, ale i něco mnohem většího a důležitějšího. 19

20

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více