ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA"

Transkript

1 ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA

2

3 1.2. UCHOVÁNÍ TOHOTO MANUÁLU Uchovávejte tento manuál poblíž zařízení Všichni pracující se zařízením musí vědět kde se nachází ÚVOD Indikátor SMART ATEX je zařízení určené pro bezpečnou práci při normální činosti. Je vhodný pro aplikace předpokládající použití přístrojů třídy 3 pro plyn (zóna 2) a prach (zóna 22). Dále je určen také pro třídu 3 pouze prach (zona 21) UCHOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Uchovávejte zařízení v suchém prostředí pro zamezení vniknutí vlhkosti a následné kondenzaci INSTALACE Všeobecné pokyny Instalace tohoto přístroje se provádí podle normy EN a/nebo dalších norem určené pro nebezpečná prostředí, dle reálné situace. Neprovádějte instalaci dokud osoba provádějící instalaci není dostatečně poučená s upozorněními a procedůrami v tomto manuálu uvedenými. Respektujte schémata zapojení pro správnou instalaci. Dotahujte šrouby s jemností, abyste nestrhaly závity. Je nutné se ujistit, ze použitá kabeláž je vhodná a že zapojení do sdířek v přístroji je dostatečně pevné Otevření jednotky POZOR! Neotevírejte jednotku pokud je připojena k elektrické síti. Jednotka je z výroby bez vnějších propojení. Pro sprovoznění je nutné odmontovat zadní kryt jednotky odšroubováním 12 šroubů M3.

4 Vstup kabeláže Dle modelu jednotky, která se použije, bude nutné zapojit až 4 kabely pomocí průchodek, které jsou součástí zařízení. Ujistěte se že : Dostatečně jste utáhli průchodku ke kabelu. Vnější průměr použitého kabelu musí být přiměřený k použité průchodce. Pro PG7 je to od 5 do 6,5 mm a pro PG9 to je od 6 do 8 mm. Nepoužité průchodky ponechte se zaslepením (viz obr ) V případě, že odmontujete záslepku, před jejím znovuvložením se ujistěte, že gumová těsnicí vložka je čistá, správně vložená a neporušená. Zleva do prava průchodky mají následující určení (viz obr ): - PG9 napájení : vstup napájení přístroje 230V/50 Hz nebo 12 VDC. - PG9 MULTI verze : vstup kabelu pro zapojení na přídavnou kartu (další RS-232, číslicové vstupy/výstupy, RS-485, analogový výstup) - PG7 komunikace: standardní RS PG 7 snímač sil : vstup pro snímač sil nebo váhy. Mimo tyto uvedené průchodky, zařízení má další průchodku pro vyžadované testy pro přístroje v zóně 2.

5 Zapojení kabeláže POZOR! Zapojení musí být provedeno odborným personálem, s použití správné průchodky. Vnější průměr kabelu musí být přiměřený k použité průchodce. Osoba provádějící instalaci se musí ujistit, že všechny kabely mají mechanickou ochranu (v chráničkách). Zapojení kabelů se provede dle zobrazení v následujících obrázcích. Jednotlivé žíly vodiče se správně upevní šroubky v patříčných svorkách. Minimální průřez vodiče musí být 0,2 mm 2 a maximální 0,75 mm 2. Jediná výjimka je vodič napájecího napětí, které může být od 0,5 mm 2 do 2,5 mm 2.

6 Napájení V následujícím obrázku lze vidět, jak provést zapojení napájecího napětí dle toho, bude-li se jednat o stejnosměrné nabětí (DC) nebo střídavé (230V/50 Hz). Zapojení DC v zóně 21 se musí provést pomocí pojistky dle IEC (500mA) Snímač sil a komunikace RS-232 Zapojení snímače a standardní komunikace RS-232 se provede v pořadí tak jak je zobrazeno v následujícím obrázku respektováním číslování (4 nebo 6 vodičové) dle dále uvedených tabulek.

7 6ti vodičové zapojení : Zapojení snímače sil Zapojení RS-232 PIN Signál Barevný kód UTILCELL PIN Signál 1 SIG+ Červená 1 TxD 2 SIG- Bílá 2 RxD 3 Stínění - 3 RTS 4 Sense + Modrá 4 GND 5 Sense - Žlutá 6 EXC- Černá 7 EXC+ Zelená 4 vodičové zapojení: V tomto případě, je nutné propojit piny 4-7 (EXC+ a SENSE+) a 5-6 (EXC- a SENSE-) Zapojení snímače sil Zapojení RS-232 PIN Signál Barevný kód UTILCELL PIN Signál 1 SIG+ Červená 1 TxD 2 SIG- Bílá 2 RxD 3 Stínění - 3 RTS 4 EXC- Černá 4 GND 5 EXC+ Zelená

8 Zapojení s MULTI. V následujícím obrázku, je vydět zapojení určené pro každý signál na svorkách.

9 Uzavření zařízení. Správné uzavření zařízení má přímí dopad na ochranu zařízení a třídu ochrany IP zařízení. Po provedení zapojení kabeláže ve svorkách jednotky, uzavřte jednotku zašroubováním zadního krytu pomocí 12ti šroubků s podložky. Dotahujte jemně a bez námahy. Přílišné utáhnutí může mít negativní vliv na krytí zařízení. Ověřte před položením krytu, že gumové tesnění je čisté v neporušené Uzemění přístroje. Na zadním krytu je přípojný bod pro připojení zemění instalace. Průřez kabelu uzemnění by mělo být 4 mm PŘÍDAVNÝ TEST PRO INSTALACE V PLYNU (ZÓNA 2) Ochrana zařízení pro plyn (zóna 2) vyžaduje individuální ověření těsnosti obalu indikátoru po provedení potřebných zapojení a uzavření. Tento test plyne z normy EN a vyžaduje aby obal jednotky, po montáži a po každé údržbě (viz EN ), byl ověřen testem omezeného dýchání. Požadavky na tento test jsou: V podmínkách konstantí teploty, interval pro přechod uvnitř jednotky z 300 Pa pod atmosferickým tlakem do 150 Pa pod atmosferickým tlakem, by nemělo být méně než 80 s. Pro tento účel existuje průchodka PG7 na horní části zadního krytu, určena pro provedení tohoto testu. Pro provedení tohoto testu jsou zapotřebí :

10 Rozdílový manometr s minimálním rozlyšením 10 Pa. Stříkačka s minimálním objemem 10 cm3. Přípojka typu T Ohebná trubička Hodinky Postup : Vložit kousek ohebné trubičky mezi průchodkou a vstup do připojky T. Na jeden ze vstupů přípojky připojíme manometr. Do druhého připojíme stříkačku. Ujistěte se, že v tomto stavu, nemůže dojít k vnikání vzduchu do systému. Pomocí stříkačky odsajeme vzduch z krytu jednotky až nám manometr bude ukazovat podtlak 300 Pa. Nyní, se ujistíme po následujících 80 sekundách, že tlakoměr nezměnil svůj tlak na víc jak 150 Pa podtlaku. Po ukončení tohoto testu, zaslepte průchodku. Následujte pokyny pro správné utěsnění průchodky které se nacházejí na konci manuálu SPUŠTĚNÍ Po provedení všech zapojení (a v případě použití v zóně 2 kladném provedení testu omezeného dýchání) lze spustit zařízení. Pro nastavení a práci jednotky, použijte Uživatelský manuál pro jednotku SMART. 1.8 INSPEKCE A ÚDRŽBA Sledujte požadavky a pokyny pro inspekci a údržbu dle normy EN Vhodný interval mezi jednotlivími inspekcemi záleží na typu instalace, faktory které mají vliv na stárnutí zařízení, klasifikace zóny ve kterém se nachází přístroj a předchozí inspekce. Maximální interval mezi dvěmi inspekcemi nesmí ale překročit 3 roky. Během inspekci se ověřuje stav předního štítku, úzávěr zadního krytu a především stav gumového těsnění a nylonové podložky Výměna pojistky Pokud po sepnutí přístroje se displej nerozsvítí, je pravděpodobné, že pojístka je poškozená. POZOR! Výměna pojistky se smí provádět pouze s odpojeném přístroji od napájecího napětí a v bezpečné atmosféře. Pokud je přístroj v zóně 2, po výměně pojistky bude nutné provést znovu test omezeného dýchání. Viz odd Vyměňte pojistku následně: Odpojte jednotku od napájení. Odmontujte zadní kryt Odejměte ochranou krytku pojistky nacházející se na napájecím zdroji. Vyjměte pojistku. Vyměňte poškozenou pojistku za novou dle specifikací v odd a znovu vložte ochrannou krytku na pojistku. Uzavřete jednotku.

11 Proveďte test omezeného dýchání (pouze pro zóny 2) Pokud prošel test omezeného dýchání (pouze pro zóny 2) potom můžete zapojit jednotku Výměna baterie POZOR! Výměna baterie se může provést pouze s odpojeným přístrojem od napájecího napětí a v bezpečné atmosféře. Pokud je přístroj v zóně 2, po výměně pojistky bude nutné provést znovu test omezeného dýchání. Viz odd Vyměňte baterii následně: Odpojte jednotku od napájení. Odmontujte zadní kryt Vyměňte baterii za novou (lithiová CR2032 3V) Uzavřete jednotku. Proveďte test omezeného dýchání (pouze pro zóny 2) Pokud prošel test omezeného dýchání (pouze pro zóny 2) potom můžete zapojit jednotku Čištění POZOR! Vzhledem k nebezpečí elektrostatického výboje, indikátor čištěte vždy s vhlkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte alkoholové nebo jiné těkavé čístiče. Zamezte vniknutí vody do jednotky, mohlo by dojít k pojičení elektronických součástek. Odpojte přístroj z elektrické zásuvky. Vyčistěte jednotku vlhkým hadříkem a nechte jej uschonut.

12 1.9. SPECIFIKACE PŘÍSTROJE Zapojení snímače sil Maximální vstupní signál Vstupní impedance ± 3mV/V 200 MΩ (typicky) Vnitřní rozlyšení Převodník AD 24 bitový, dílků (± ) Četnost měření Chyba lineality Stabilita nuly Stabilita zisku Budicí napětí 50 měření za sekundu 0,01 % z měřeného rozsahu 150 nv/ o C max. 3,3 ppm/ o C max. 6,1 ± 0,5 VDC Minimální odpor snímače 85Ω (4 snímače 350Ω, 8 snímačů 700Ω) Maximální odpor snímače Délka vodiče Maximální vstupní napětí 1000 kω 400 m/mm 2 max (6ti vodičový) 30m / mm 2 max (4 vodičový) ± 12V Uživatelské rozhraní Hlavní displej Klávesnice 7 číslic LED 20 mm 6 tlačítek Sériová komunikace Port Tx/Rx: Opce Rychlost Počet bitů a parita RS-232C obousměrný RS-485, RS-232C pouze vysílání 19200,9600 a 4800 baud 8 bit bez parity, 7 bit parita sudá a 7 bit parita lichá Opční vstupy/výstupy 4 číslicové vstupy VILOW=0,8V, VIHIGH=2V, VIMAX=30V 4 číslicové výstupy Výstupy typu otevřený kolektor, VOLOW=0,5V VOHIGH=VEXT-1,2V, IILOW=200mA (max) Rozsah VEXT=5-24 V Analogový výstup Oddělený galvanicky, DAC 14 bitů Napěťový výstup: 0-10,5V (nom), zátěž>1kω Proudový výstup: 0-21mA, odpor smyčky <500Ω

13 1.9.5 Napájení Síťové napájení Pojistka 230VAC ±10%, 50Hz, 6W max 250V, 100mA, pomalé tavení (IEC60127) Opce napájení DC 7, VDC, nom. 12V. Vnější pojistka 500mA (dle IEC60127) Mechanické údaje Rozměr Hmotnost Uchycení 282x158x71 mm 1,85 kg Na stůl, držák

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304 www.utilcell.com 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci,

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC2094-2012/08 NÁVOD P5102 LT Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem Měřicí odpor Pt100. Měřicí rozsah: s kabelovým čidlem

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis CZ1R-SERVIS 0104R6-CZ Katalog Prosinec 2004 náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis POZOR! Obrázky uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy plně odpovídat skutečnosti.

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah

Regulátor EAGLE. Instalační příručka. Obsah Regulátor EAGLE Instalační příručka Obsah Bezpečnostní informace... Error! Bookmark not defined. Všeobecné bezpečnostní informace... 2 Informace dle normy EN 60730... 2 Směrnice WEEE... 2 Normy, certifikace,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více