Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Studijní obor: Obchodní akademie, M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice e) Datum zařazení do sítě škol a ŠZ: f) Kapacita školy: 360 žáků g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sportovní hry jednohodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje PaedDr. Dobýval) Ruský jazyk - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje Mgr. Samková) Kroužek programování dvě hodiny týdně (vede p. Šramar) SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR h) Koncepce školy Každoročně chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc požadavkům trhu práce, i když naši absolventi oboru Obchodní akademie nemívají potíže s uplatněním v praxi. Nejméně třetina absolventů pokračuje každoročně ve studiu na vysokých školách. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů, jako jsou matematická cvičení, ekonomické teorie, konverzace v cizím jazyce, psychologie a

2 sociologie atd. Znalosti z těchto předmětů uplatní potom absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Tuto skladbu volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Škola pořádá pro veřejnost kurzy v oblasti výpočetní techniky a účetnictví. V této činnosti chceme pokračovat. OA Náchod má Certifikát k provádění školení Z a P v rámci realizace Projektu P I Informační gramotnost. Kurzy probíhaly i v tomto školním roce. Škola má dále Certifikát k realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výpočetní techniky i mimo projekt P I, na jehož základě pořádá kurzy výpočetní techniky. Do konce roku 2004 chceme získat Certifikát zkušebního střediska ECDL a poskytovat zájemcům z řad žáků i veřejnosti tento certifikát. Žáci budou od školního roku 2004/05připravováni ve speciálním kurzu na jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch a First Certifikate in English (FCE). V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní spolupráci s naší partnerskou školou v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. V oblasti strojového vybavení jsme vybudovali pátou učebnu, což bylo nutné pro výuku oboru Informatika v ekonomice. Chceme i nadále zachovat přístup žáků k Internetu v jejich volném čase zcela zdarma. Již více než 10 let usilujeme o přístavbu tělocvičny. Budova školy je z roku 1926, je zrekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku vhodná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny, v létě 2001 k výměně oken a vstupních dveří. U části budovy byla letos provedena další etapa izolace proti vlhkosti. Skončila druhá, poslední etapa výměny osvětlovacích těles v budově školy. Dále byly opraveny sprchy a umývárna v suterénu školy a vybudována hygienická kabinka pro dívky se sprchou, bidetem i WC. Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků jednu třídu učitele

3 Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: MŠMT ČR 23842/ Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie MŠMT ČR 24097/ Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice MŠMT ČR 14073/ Učební plán Obchodní akademie ( ročník) studijní obor M/004 MŠMT ČR 19295/ Osnovy pro Obchodní akademii ( ročník) studijní obor M/004 MŠMT ČR/Osnovy Základů přírodních věd 23854/ studijní obor M/040 Informatika v ekonomice MŠMT ČR 18396/ Osnovy občanské nauky pro Obchodní akademii a Informatiku v ekonomice Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 93.3% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 93,3%

4 b) Údaje o pracovnících školy Soupis všech zaměstnanců školy k PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ ÚVAZEK V % DÉLKA PRAXE 1 Bašová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor ČJL, OBN, Pedagogická fakulta UK ano ČJL, FRJ, 1, Praha, obor FRJ KFJ 2 Benešová Drahomíra Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor ANJ, geografie ano ANJ 0, Daňková Lenka Ing. učitel VŠE Praha ano EKO, PRA 0, Dobýval Jaroslav PaedDr. učitel FTVS UK Praha, obor TV ano TEV 0, Dyntarová Marie Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE 1, Forejtová Věra Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor ČJL, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Hlaváčová Jarmila Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO, PRA 1, Hlavatá Pavla Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor TV, ZEM ano HOZ, TEV 1, Hovorková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ; Pedagogická fakulta ano NEJ, KNJ 1, Liberec, obor NEJ 10 Jindra Miroslav Mgr. učitel Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor DEJ, pedagogika ano DEJ 0, Jirásková Alena Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor fyzika, chemie ano PVZ 1, Karlík Jaromír Ing. učitel VŠE Praha, obor finance není DPS EKO, PEK 1, Kumpoštová Jitka Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ostravská univerzita obor odborné předměty ano UCE 1, Lepš Jaroslav Mgr. učitel Filozofická fakulta UK Praha, Pedagogická fakulta HK, obor ČJL, ano ČJL, OBN 1, OBN 15 Macháček Vlastimil Ing. učitel VŠE Praha, DPS Praha ano VYT 1, Patzeltová Martina Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor Informatika, matematika ano MAT, INT, 0,810 4 VYT 17 Nosek Štěpán Mgr. učitel Pedagogická fakulta UK Praha, obor ANJ, pedagogika ano ANJ, JAK 1, Nyklíčková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ ano ANJ 1, Ramier Leslie BA. učitel University of Minesota ano KAJ Rejlová Zlata Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK ano OBK 0,857 20

5 21 Ruprichová Taťána Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TV, BV, rozšiřující studium Státní těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence 22 Semerák Aleš Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, fyzika, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, fyzika ano ano PEK,OBK, TEV MAT, MAC HVS 1, , Smola Pavel Mgr. učitel Filosofická fakulta Brno, obor ANJ, latinský jazyk ano ANJ, JAK, 1,000 5 TAJ 24 Schneider Pavel Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano PEK, OBK, 1, VYT 25 Schneiderová Helena Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano UCE 0, Šramar Pavel učitel Gymnázium Náchod ne DTS,ALG 0, správc e sítě 27 Svatošová Věra RNDr. zástupky Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT, MAC 1, ně 28 Šolcová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor ČJL, hudební výchova ano ČJL, SPS 1, Vintrová Dagmar Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RJ, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Votroubek František Mgr. ředitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, ZT ano MAT, MAC 1,000 28

6 c) NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hospodářka 1,000 Žďárská Miloslava mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,500 Šramar Pavel asistent VT 0,875 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Matějů Jiřina uklízečka 0,500 Mrštinová Jaroslava uklízečka 0,650 Vejpravová Ilona uklízečka 0,560 Valešová Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2003/ e)počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2003/2004 U pedagogických pracovníků 2 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogické centrum HK 18 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 4 dospělých Náchod Národní ústav odborného vzdělávání Praha 7 VŠE Praha 1 Svaz účetních Praha 2 Školení pořádaná Centrem vzdělávání 1 Náchod Ostatní školení 34

7 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2004/2005 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo Poč. přij. Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Kód oboru Název oboru 1 roč.2 roč.3 roč.4.roč.celkem počet žáků. Počet tříd celkem M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole. Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenání m Prospěl Neprospěl Neklasifiko ván Opakuje Celkem

8 c) Počet žáků, kteří nedokončili studium a průměrný počet zameškaných hodin.(žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) průměrný počet zameškan. hodin na žáka % zameškan. hodin ,664 4, ,576 6, ,882 5, ,263 4,07 Celkem ,846 5,37 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Školní rok 2003/2004 Počet % z celku ,08% 2 2 0,62% 3 1 0,31% e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku 49 0,01 f) Výsledky maturitních zkoušek k oboru M/004 Obchodní akademie ve školním roce 2003/2004 Kód oboru M/004 Název oboru Obchodní akademie Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznamen. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl (z toho 1 se nedostavil * *1 student se nedostavil ze zdravotních důvodů k maturitní zkoušce v řádném termínu.

9 Část VI Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2003/2004 nebyla provedena žádná inspekce Českou školní inspekcí. Údaje o provedených kontrolách v oblasti hospodaření školy Uskutečnilo se celkem pět kontrol v oblasti hospodaření školy. 1) Ve dnech provedl Finanční úřad v Náchodě kontrolu řádného nakládání s finančními prostředky na akci OA Náchod výměna oken na budově provedené v r ve výši Kč na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Kontrola konstatovala: Závazný ukazatel realizace stavby byl dodržen. Systém financování akce dle rozhodnutí byl dodržen. Závěrečné vyhodnocení akce (formuláře RA 80, RA 82) parametry byly splněny. Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Zpráva o výsledku kontroly č.j /03/43980/5668 byla vyhotovena dne ) byla provedena následná kontrola Odborem kontroly KÚ v Hradci Králové ke kontrole z minulého školního roku. Tato následná kontrola zjistila, že dva drobné nedostatky zjištěné loňskou kontrolou byly odstraněny. (Protokol č. 11/2004). 3) Okresní správa sociálního zabezpečení v Náchodě provedla kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. (Protokol č. 104/04). Kontrola nezjistila žádné nedostatky. 4) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vykonal ve dnech veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo plnění smlouvy č.j. HSHK-1127/NŘE Kryt CO byl shledán v dobrém stavu, průběžná údržba je prováděna dobře. Hasičský sbor poskytuje na plat školníkovi za údržbu 200 Kč měsíčně. Tyto peníze byly řádně proplaceny. Bylo zjištěno měsíční zpoždění v respektování metodického pokynu, který se týká výše hodinové mzdy za údržbu. Vzniklý rozdíl činí 164 Kč. Tento nesoulad se ještě řeší. 5) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy HK provedl veřejnosprávní kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Předmětem kontroly bylo dodržování obecně závazných právních předpisů a použití finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání poskytnutých ze státního rozpočtu a provozních prostředků poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. (Protokol č.j /SM/2004). Kontrola nezjistila žádné nedostatky.

10 Spolupráce se zahraničními školami Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Obchodní akademie Náchod má v zahraničí jednu partnerskou školu. Od roku 1998 se rozvíjí velmi plodná spolupráce s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK Tamsweg). HAK Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg. Spolupráce spočívá především v realizaci výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámení se životem, kulturou a dějinami sousední země. Žáci prezentují vzájemně webové stránky, poznávají při návštěvách kraj svých přátel. V říjnu 2003 byli rakouští žáci ubytováni jeden týden v českých rodinách a v únoru 2004 zase naši žáci v rakouských rodinách. Při vzájemných návštěvách hovoří žáci buď anglicky nebo německy. Kurzy pořádané OA Náchod Kurzy výpočetní techniky Kurz matematiky příprava k přijímacím zkouškám na střední škol Kurzy Z a P v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost Sportovní akce Atletika Středoškolské hry družstev Florbal Středoškolský turnaj Umístění - 4 místo Basketbal Středoškolské hry (chlapci) Umístění místo Florbal Okresní kolo SŠH v halovém turnaji ve fotbale Umístění - 5. místo OA Náchod Basketbal Středoškolské hry (chlapci) Umístění místo v Novém Městě n/m v tělocvičně JG Náchod v hale v Broumově dne Náchod v hale v Broumově

11 Písemná a elektronická komunikace a zpracování dokumentů na PC Při práci v hodinách pátým rokem využíváme program ZAV-TOP-TRAINER, tj. programovanou výuku v psaní na klávesnici PC. 23. března 2004 se konala v Novém Bydžově Krajská soutěž v grafických disciplínách. V rychlopisu obsadila Ilona Daňková z 2. B místo (výsledkem 289,3 čistých úhozů za minutu), na 19. místě se umístil Jan Malina z 3. B (246,2 čistých úhozů za minutu) a na 24. místě Roman Fiedler z 2. C. V autorské korektuře naši školu reprezentovala opět Ilona Daňková, která obsadila 3. místo (práce byla bez chyby, dosáhla 6000 bodů). 9. června 2004 se konal 9. ročník soutěže Hradecká juniorka (pro 1. a 2. ročníky středních škol). Za 1. ročníky obsadila Pavla Fléglová 12. místo (výkonem 242,2 čistých úhozů za minutu). Za 2. ročníky reprezentovali naši školu Ilona Daňková a Milan Fiedler. I v této konkurenci obstála Ilona Daňková a obsadila 7. místo s výkonem 327 čistých úhozů za minutu. Roman Fiedler obsadil 15. místo (269 čistých úhozů za minutu). Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC se konaly ve středu 12. května 2004 za účasti komisařky ing. Marie Šmídové z OA Trutnov. Ze 41 uchazečů neuspěli pouze 3 žáci.

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 č.j. zsopdka/34/202 Základní škola, Dobruška, Opočenská 5 tel. 494 623 96 IČO: 705250 http://zvlastniskola.dobruska.cz, zsopocenska@dkanet.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 . Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 IČO: 62690221 Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IZO: 062690221 I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie TGM a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec, Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více