Kathrin Röggla Tvůrčí metoda současné rakouské autorky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kathrin Röggla Tvůrčí metoda současné rakouské autorky"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér režie a dramaturgie Divadelní dramaturgie Kathrin Röggla Tvůrčí metoda současné rakouské autorky Diplomová práce Autor práce: BcA. Martin Sládeček Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Cejpek Oponent práce: doc. Wolfgang Spitzbardt Brno 2015

2 Bibliografický záznam SLÁDEČEK, Martin. Kathrin Röggla. Tvůrčí metoda současné rakouské autorky [Kathrin Röggla. Die Arbeitsmethode einer gegenwärtigen österreichischen Autorin]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér režie a dramaturgie, s. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Václav Cejpek. Anotace Diplomová práce Kathrin Röggla. Tvůrčí metoda současné rakouské autorky se zabývá specifickou tvůrčí metodou Kathrin Röggla (1971). Tu diplomant zkoumá na základě tří jejích divadelních textů. Konkrétně jde o texty fake reports (2002), my nespíme (2004) a nevyhnutelní (2011), které sám přeložil do češtiny. Nejdříve rozebírá tradici, ze které tři zvolené texty vyrůstají. Prostřednictvím analýz je pak individuálně představuje a teoreticky uvádí do českého kulturního kontextu. Tím také ozřejmuje autorčinu tvůrčí metodu. Následný popis této metody jde ruku v ruce se zdůrazněním jejího významu. Přílohou diplomové práce jsou diplomantovy překlady tří analyzovaných divadelních textů a jeho rozhovor s autorkou. Klíčová slova Kathrin Röggla fake reports my nespíme nevyhnutelní rakouské drama dokumentární divadlo realita realismus. Kurzfassung Die Diplomarbeit Kathrin Röggla. Die Arbeitsmethode einer gegenwärtigen österreichischen Autorin befasst sich mit der spezifischen Arbeitsmethode von Kathrin Röggla (1971). Der Diplomant untersucht sie anhand drei Rögglas Theaterstücke. Konkret geht dabei um fake reports (2002), wir schlafen nicht (2004) und die unvermeidlichen (2011), die er selbst ins Tschechische übersetzt hat. Zunächst erörtet er die Tradition, in der die ausgewählten Theaterstücke stehen. Durch Analysen stellt er sie dann individuell vor und führt sie in den tschechischen Kulturkontext ein. Dadurch macht er auch die Arbeitsmethode der Autorin sichtbar. Die darauffolgende Beschreibung dieser Arbeitsmethode geht dann mit Hervorhebung ihrer Bedeutung einher.

3 Im Anhang findet man seine Übersetzungen drei analysierter Theaterstücke und sein Interview mit der Autorin. Stichworte Kathrin Röggla fake reports wir schlafen nicht die unvermeidlichen österreichisches Drama Dokumentartheater Realität Realismus.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 3. května 2015 Martin Sládeček

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svým pedagogům dramaturgie, jmenovitě panu prof. PhDr. Václavu Cejpkovi, který je zároveň vedoucím této práce, a panu prof. PhDr. Miroslavu Plešákovi. Spolu s nimi také panu doc. Wolfgangu Spitzbardtovi a všem svým spolužákům, neboť i oni byli mými učiteli. Poděkování patří také mé rodině.

6 Obsah 1 Úvod Teoretické zázemí Alexander Kluge Realistická metoda Fascinace metodou Hubert Fichte Identifikace s domýšlivostí Fake reports Vznik Formální členění Jazyk Postavy Téma My nespíme Vznik Formální členění Postavy Jazyk Téma Nevyhnutelní Vznik Formální členění Postavy Jazyk Téma Shrnutí Vznik Formální členění Postavy Jazyk Téma Tvůrčí metoda Sběr materiálu Estetická transformace materiálu Závěr Seznam použitých zdrojů... 59

7 Seznam příloh Příloha A Příloha B Příloha C Příloha D Příloha E Myslet nemožné tak, že se stane možným. Rozhovor s Kathrin Röggla Kathrin Röggla: fake reports Kathrin Röggla: my nespíme Kathrin Röggla: nevyhnutelní Reflexe absolventského výkonu

8 1 Úvod Kathrin Röggla (* 14. června 1971, Salcburk) je současná rakouská prozaička, dramatička, autorka rozhlasových her a esejistka žijící a tvořící v Berlíně. Ve svých textech se zaměřuje na globální procesy a fenomény související s rozvojem kapitalistické společnosti. Zajímají ji společenské uzly, nedorozumění, souvislosti a rozpory. 1 Sama se považuje za společensky kritickou autorku, které jde o realismus a o zobrazení našeho poměru k tomu, co nazýváme realita. 2 Za jejími texty zpravidla stojí důkladné rešerše, infiltrace různých prostředí, o kterých píše, a interview s jejich představiteli. Pro její tematické zaměření a novinářské postupy se jí mezi kritiky pravidelně dostává přezdívek jako reportérka mezi německojazyčnými dramatiky 3 nebo fanatička reality 4. Nezřídka jsou její texty označovány za dokumentární. 5 Dětství strávila v Salcburku, městě turistů a slavného festivalu Salzburger Festspiele, kde roku 1989 zahájila studium germanistiky a žurnalistiky, už od roku 1992 ovšem tyto obory studovala v multikulturním Berlíně. Její první samostatnou publikací byla krátká próza niemand lacht rückwärts (pozpátku se nikdo nesměje) v roce Od roku 1998 píše také pro Bayerischer Rundfunk (Bavorský rozhlas) a pro berlínský internetový radiokolektiv convextv. Svůj první text pro divadlo fake reports napsala v roce Po mnoha rešeršních cestách do zahraničí v letech (navštívila mj. Gruzii, Írán, Japonsko nebo Jemen) dnes trvale žije se svým manželem režisérem a překladatelem Leopoldem von Verschuerem v berlínském Kreuzbergu a v neuvěřitelném tempu píše literární texty všeho druhu. Jejich soupis bude součástí jedné z příloh této práce. V průběhu své dosavadní kariéry získala řadu prestižních literárních i divadelních cen, namátkou: Arthur-Schnitzler-Preis (2012), Franz-Hessel- Preis (2010), Nestroy-Theaterpreis (2010), Solothurner-Literaturpreis 1 WERNDL, Kristina. Man bekommt spontan Lust zu pöbeln. Aurora-Magazin.at [online], 23. prosince 2005 [cit. 6. prosince 2014]. Dostupné na internetu: 2 SLÁDEČEK, Martin. Myslet nemožné tak, že se stane možným - Rozhovor s Kathrin Röggla. In archiv autora práce, Berlín, 1. května 2014, s DÖSSEL, Christine. Guck mal, wer da spricht!. Sueddeutsche.de [online], 17. května 2010 [cit. 6. prosince 2014]. Dostupné na internetu: 4 Srov. HILPOLD, Stephan. Im Zwielicht. Der Standard, 1. října 2004 (příloha Rondo), s Srov. POROMBKA, Stephan. Really Ground Zero. Die Wiederkehr des Dokumentarischen. In ZEMANEK, Evi KRONES, Susanne (eds.) Literatur der Jahrtausendwende: Themen, Schreibverfahren und Buchmarkt um 2000, Bielefeld: Universität Hildesheim, 2008, s

9 (2005), Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch (2005), Italo-Stevo- Preis (2001) a Alexander-Sacher-Masoch-Preis (2000), obdržela také ocenění Mainzer Stadtschreiber 2012, spojené s roční rezidencí v Mohuči (2012), a čestné docentury na univerzitách v Saarbrückenu (Universität des Saarlandes, 2014) a v Essenu (Universität Duisburg-Essen, 2014). Je s podivem, že ačkoli je jednou z nejvyprofilovanějších a nejoceňovanějších německojazyčných autorek současnosti, zůstává její tvorba širšímu publiku v České republice téměř neznámá. A to nejen ta divadelní, které se odteď budu na těchto stránkách věnovat. To, že žádná z jejích her doposud nebyla uvedena žádným českým profesionálním divadlem, nepochybně souvisí s tím, že se jedná o texty velmi specifické, žádající si pečlivého teoretického uvedení do českého prostředí. Protože k němu zatím nedošlo, pokusím se o to následující prací. Nejdříve v kapitole věnované autorčinu teoretickému zázemí obsáhleji nastíním tradici německojazyčného literárního proudu tvořeného zejména osobnostmi jako Alexander Kluge nebo Hubert Fichte, na kterou Kathrin Röggla velmi vědomě navazuje, a která je českému prostředí z různých (především historických) důvodů cizí. Následovat bude stručné představení a analýza vybraných aspektů (okolností vzniku, formálního členění, postav, jazyka a tématu) tří jejích textů pro divadlo. Protože jich k dnešnímu dni autorka napsala 16 a na dalších právě pracuje, jsem s ohledem na rozsah práce nucen omezit svou pozornost. Soustředím se tedy na texty, které považuji za reprezentativní pro její tvorbu. Půjde o texty fake reports (fake reports, 2002) my nespíme (wir schlafen nicht, 2004) a nevyhnutelní (die unvermeidlichen, 2011), všechny v mém vlastním překladu. Vedle divadelního textu zúčastnění (die beteiligten, 2009), přeloženého Janem Bednářem, jsou to doposud jediné překlady z jejího díla u nás a spolu s rozhovorem, který jsem s autorkou v Berlíně udělal, budou dalšími přílohami této práce. Ani většina zdrojů, ze kterých budu dále čerpat, dosud nebyla přeložena do češtiny. Na tomto místě předesílám, že abych se vyhnul neúměrnému zatěžování poznámkového aparátu, budu citovat zásadně ve vlastním překladu a vždy s odkazy na německý originál. V závěru své práce se na základě společných rysů zkoumaných divadelních textů pokusím zobecnit, charakterizovat a pojmenovat tvůrčí metodu Kathrin Röggla, vyzvednout její smysl a zcela stranicky poukázat na význam této metody v současném světě, který nejen žijeme, ale také spoluvytváříme. 2

10 2 Teoretické zázemí Jako vystudovaná germanistka a novinářka není Kathrin Röggla z autorů nepolíbených teorií. S přibývajícími lety se naopak k teorii stále více obrací a jako pandány svých pečlivě prokonstruovaných próz, textů pro divadlo i rozhlas píše různé teoreticky orientované eseje plné odkazů na sekundární literaturu, ve kterých se pokouší přiblížit svým tématům z jiné strany nebo průběžně reflektovat způsob své literární práce s nimi. Některé její eseje obsahuje například kniha besser wäre keine s podtitulem essays und theater (lepší by byla žádná. eseje a divadlo, 2013) publikovaná jejím kmenovým nakladatelstvím S. Fischer Verlag, esej disaster awareness fair. zum katastrophischen in stadt, land und film (disaster awareness fair. ke katastrofickému ve městě, venkovské krajině a filmu, 2006) pak byla publikována u nakladatelství literaturverlag droschl, jiné jako die furchtbaren längen. cassavetes (strašné délky trvání. cassavetes, 2003) nebo ein anmaßungskatalog für herrn fichte (katalog domýšlivostí pro pana fichteho, 2006) vyšly časopisecky. O schopnosti Kathrin Röggla nahlížet svá témata i své psaní teoreticky svědčí také dvě čestné docentury, kterých se jí v roce 2014 dostalo na univerzitách v Saarbrückenu (Universität des Saarlandes) a Essenu (Universität Duisburg-Essen). V rámci první ze tří přednášek, které na univerzitě v Saarbrückenu přednesla, dokonce přímo promluvila o tom, že jako autorka potřebuje impulzy z teorie, aby mohla tvořit. 6 Každému z Röggliných divadelních textů předchazí rešerše dostupné teoretické literatury, které se pak do nich přirozeně promítají natolik, že jejich inscenátor nebo čtenář potřebuje mít jakési základní preinformace o tématu, aby byl vůbec schopný text alespoň částečně dešifrovat. Její umělecké texty z různých teoretických konstruktů vyrůstají a do značné míry takovými konstrukty samy jsou. Hranice mezi různými teoriemi především sociologickými a teoriemi umění a uměleckou tvorbou jsou autorkou překračovány a zpochybňovány, a tak je zcela přirozené, že se v už zmiňované knize besser wäre keine. essays und theater bez znatelných přechodů střídají texty teoretické a divadelní. Ústředními referencemi v díle autorky, tvořícími jeho specifické teoretické zázemí, jsou v tomto smyslu osobnost a tvorba Alexandera Klugeho a Huberta Fichteho. Právě k nim se odkazuje nejčastěji, navazuje na ně jako na existující tradici a dovádí jejich koncepty dál. 6 Srov. RÖGGLA, Kathrin. Eine Deklination des Zukunftigen. Text und Rahmen. Poznámky autora práce z 1. přednášky autorky v rámci čestné docentury Saarbrücker Poetik- Dozentur. In archiv autora práce. Saarbrücken: Universität Saarbrücken, 16. června

11 2.1 Alexander Kluge Tento německý teoretik médií, režisér, filmový producent a spisovatel se narodil 14. února 1932 v Halberstadtu, vystudoval práva a stal se právním poradcem ve frankfurtském institutu pro sociální výzkum a záhy také blízkým přítelem Theodora Adorna. Počátkem 60. let se proslavil zároveň jako spisovatel i filmař: v roce 1962 už četl na setkání vlivné literární skupiny Gruppe 47 ze své knihy Lebensläufe (Životopisy) a spolu s 25 dalšími mladými filmaři publikoval tzv. Oberhausener Manifest. Působil jako organizátor filmařů své doby a je dodnes považován za hlavního představitele filmového směru Neuer Deutscher Film (JDF), inspirovaného francouzským Nouvelle Vague a spojeného s protestním hnutím roku V roce 1966 obdržel za svůj film Abschied von Gestern (Loučení s včerejškem) jako první Němec po válce Stříbrného lva na Filmovém festivalu v Benátkách. V polovině 70. let začal formulovat program tzv. realistické metody. 7 Do půli 80. let vytvořil 14 celovečerních filmů, obsahujících vždy dokumentární materiál. Napsal také čtyři povídkové knihy a spolu s filosofem Oskarem Negtem rozpracoval kritickou teorii Frankfurtské školy, inspirovanou Karlem Marxem, Georgem Wilhelmem Friedrichem Hegelem a Sigmundem Freudem. Poté, co konzervativní vláda v roce 1988 vypověděla filmu podporu, obrátil se Kluge k formě tzv. kulturních okének v soukromých televizích (RTL, SAT1, VOX a Schweizer Fernsehen). Během následujících dvaceti let vytvořil cca 1500 hodin vysílacího materiálu sestávajícího z rozhovorů s umělci, vědci, hudebníky, filmaři, spisovateli a politiky nebo z nových televizních formátu, jako byly hudební magazíny, obrazy beze slov a známá řada Facts & Fakes. Ta se skládala ze zcela solidně působících rozhovorů, vedených Klugem se zdánlivě autentickými postavami historie a přítomnosti, které však byly vždy hrány herci nebo neherci. Známý je např. jeho rozhovor z 19. dubna 2002 s domnělým učitelem létání Johna F. Kennedyho jr., který zemřel při nehodě svého letadla. Při něm probírají Kluge i herec Peter Berling tuto událost se smrtelnou vážností a staví diváka před otázku, zda je to, co vidí, skutečně skutečné. Po roce 2000 se vrací k psaní knih a vydává velmi obsáhlé soubory krátkých povídek, namátkou Chronik der Gefühle (Kronika citů, 2001), Die Kunst, Unterschiede zu machen (Umění dělat rozdíly, 2003), Die Lücke, die der Teufel lässt (Skulina, kterou nechává čert, 2003), Das Bohren harter 7 Viz. KLUGE, Alexander. Die schärfste Ideologie: daß sich die Realität auf ihren realistischen Charakter beruft. In KLUGE, Alexander. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Berlin: 1999, s

12 Bretter (Vrtat tvrdá prkna, 2011) nebo Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter (Kdo řekne slovo útěchy, je zrádce, 2013). Dnes žije Alexander Kluge, kterému byl roku 2007 propůjčen Čestný kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo, v Mnichově. Na jemu věnovaných internetových stránkách shrnuje Rainer Stollmann jeho tvorbu takto: Ať už se Kluge vyjadřuje literárně, filmovými obrazy nebo vědeckými pojmy, nejedná se ani o různá témata a už vůbec ne o různé cíle, nýbrž o různé formy vyjádření jedné a té samé věci: autentického zprostředkování zkušeností ve společenské skutečnosti, ve které jsou nesmírné síly zacíleny na to, aby zkušenost zavalily a znehodnotily Realistická metoda Podle Alexandera Klugeho je realita pouhou dějinnou fikcí. 9 Stejně jako minulost, je i přítomnost jakýmsi příběhem vyprojektovaným a zkonstruovaným lidmi a jako takovou je třeba ji zobrazovat. Zásadní ovšem je, že tato realita zpětně osudovým způsobem působí na životy lidí a stává se tak ve vztahu k individuu velmi reálnou: Realita je skutečná do té míry, do jaké skutečně utiskuje lidi. Je neskutečná do té míry, do jaké každý útisk toliko přesouvá síly. 10 Z toho vyvozuje závěr, že motivem realismu není potvrzení reality, nýbrž protest proti ní. 11 Tento protest může být i protestem proti způsobu, jakým je realita lidmi zpracovávána, s čímž souvisí pojetí realismu jako něčeho, co bere fantazie a přání lidí stejně vážně jako svět faktů. 12 Kategorie jako skutečné a neskutečné jsou z tohoto pohledu umělé, i přesto jsou nám často předkládány jako přirozeně oddělené oblasti. Těchto kategorií se chápe i umění, ve kterém různá díla vznikají jako fiktivní a dokumentární, anebo jsou svými recipienty do těchto zdánlivě oddělených oblastí ex post zařazovány. Filmový teoretik a spolupracovník Alexandera Klugeho Christian Schulte mluví například o hermetických 8 STOLLMANN, Rainer. Zur Person. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 9 KLUGE, Alexander: Die schärfste Ideologie: daß die Realität sich auf ihren realistischen Charakter beruft. In KLUGE, Alexander: Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur realistischen Methode. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975, s Tamtéž, s Tamtéž, s KLUGE, Alexander. Ein Hauptansatz des Ulmer Instituts (1980). In: KLUGE, Alexander - SCHULTE Christian: In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Hamburg: Vorwerk, 1999, s

13 fikcích hraného filmu, které svou lineární narací, happyendovou ideologií a dramaturgií koncentrovanou na napětí odpovídají na subjektivní a oprávněnou potřebu smyslu, který není poskytován skutečností. 13 Pro Klugeho není ovšem ani dokumentární film realističtější než film hraný. Dokumentární film, který vybírá jen některé částice reality a montuje je podle druhově-specifických schémat, předstíraje přitom, že podává objektivní obraz této reality, jedná stejně ideologicky jako hraný film a náš naivní přístup k dokumentu je tak podle Klugeho naopak jedinečnou příležitostí vyprávět pohádky. 14 Realistická metoda, vyrůstající z popsaného Klugeho pojetí realismu, např. ve filmu představuje postup, při kterém jsou schémata hraného a dokumentárního filmu dekonstruována a na jejich místo jsou dosazeny různé směsné formy. Součástí těchto směsných forem jsou jak inscenace skutečnosti, tak i autenticity lidských přání, zobrazené v realistické souvislosti. Pojmy jako skutečné a neskutečné jsou problematizovány a navyklý způsob filmové recepce je tímto mnohostranným překrýváním fikce a dokumentu zpochybňován s neskromným cílem za každou cenu produkovat rozlišovací schopnost. 15 K dosažení tohoto cíle se samozřejmě nabízí technika montáže: Chápu-li realismus jako znalost souvislostí, pak musím pro to, co ve filmu nemohu ukázat, co nemůže sejmout kamera, stanovit šifru. Tato šifra se nazývá: kontrast mezi dvěma nastaveními kamery - postoji, to je jiné slovo pro montáž. 16 Montáž je pro Klugeho technikou, která v každém místě střihu pokaždé znovu počítá se zkušenostní kompetencí a představivostí diváka. 17 Na místě 13 SCHULTE, Christian. Dialoge mit Zuschauern. Alexander Kluges Modell einer kommunizierenden Öffentlichkeit. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 14 KLUGE, Alexander. Die realistische Methode und das sogenannte Filmische. In: KLUGE, Alexander, SCHULTE Christian (ed.): In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Hamburg: Vorwerk, s Viz. KLUGE, Alexander. Die schärfste Ideologie: daß die Realität sich auf ihren realistischen Charakter beruft. In: KLUGE, Alexander. Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur realistischen Methode. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975, s KLUGE, Alexander: Reibungsverluste. Gespräch mit Klaus Eder. In: KLUGE, Alexander - SCHULTE, Christian (ed.). In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Hamburg: Vorwerk, 1999, s SCHULTE, Christian. Dialoge mit Zuschauern. Alexander Kluges Modell einer kommunizierenden Öffentlichkeit. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 6

14 střihu se otvírají možnosti, které činí zřejmé, že zkušenost se může organizovat teprve tehdy, když je permanentnost proudu informací a obrazů přerušena. 18 Bezprostřední zkušenost je přitom centrálním pozitivně konotovaným pojmem v Klugeho myšlení o světě pozbyvším svou skutečnost důsledkem permanentní a indiferentní přeinformovanosti médii Fascinace metodou Kathrin Röggla se s tvorbou Alexandera Klugeho setkala ještě během studií v Salcburku. Na svou fascinaci jeho filmy vzpomíná v článku die zapperfalle (past přepínání), který napsala u příležitosti jeho pětasedmdesátých narozenin: za tíživého salcburského horka jsme si pouštěli jeho rané filmy, potáceli jsme se, fascinováni jejich svérázným jazykem, mezi vzrušením a zpomalením vstříc mrtvému bodu, který, jak se zdálo, nás očekával v každém filmu, abychom si pak zase odplivli, když vtom se něco změnilo. pokud je ničení času, jak píše, protipólem kina, bylo zde cítit získávání času, tj. smyslové zkušenosti času, anebo spíše časových řádů, časových poměrů. stále znovu, všímala jsem si toho i později, jde v jeho estetickém kosmu o zrychlení a procesy brždění, o díry, trhliny nebo překrývání, která mohou na moment přerušit destruktivní takt příběhu, nebo pracovat proti permanentnímu vyvlastňování času, který nám zbývá. 20 V proslovu das letzte hemd (poslední košile), kterým otevřela rakouský filmový festival Diagonale 2002, pak tuto myšlenku dále rozvíjí: člověk si každopádně nikdy nemůže být jistý, zda viděl klugeho film celý. souvislosti nestojí pevně, vytvářejí se stále znovu, kluge má zcela emfatické pojetí vnímání. vztahuje se k marxistickému chápání smyslového vnímání jako základu veškeré vědy a chápe návštěvníka kina jako spolupracovníka na filmu, imaginární spolupráce, kterou filmová aparatura 18 SCHULTE, Christian. Dialoge mit Zuschauern. Alexander Kluges Modell einer kommunizierenden Öffentlichkeit. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 19 KLUGE, Alexander. Die Macht der Bewusstseinsindustrie und das Schicksal unserer Öffentlichkeit. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. KLUGE, Alexander, SCHULTE, Christian (ed.). Hamburg: Vorwerk, 1999, s RÖGGLA, Kathrin. die zapperfalle. kluge-alexander.de [online], 31. března 2007 [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 7

15 vytváří prostřednictvím inherentního podílu černého filmu: oko se 1/48 sekundy dívá směrem ven a 1/48 sekundy dovnitř. a naše lidské oko si namluví, že vidí cosi kontinuálního, mozek má ale přestávku, aby myslel něco vlastního. mám dojem, že je transcendence v kině vytvářena technicky. 21 Ke Klugeho realistické metodě se autorka hlásí nejen svými uměleckými texty, ale také články o ní či formou přímých prohlášení v rozhovorech, jako je ten, který jsem s ní vedl, kde na otázku, zda se pokládá za představitelku realismu, jednoznačně odpovídá, že spíš realistické metody, kterou v 70. letech razil Alexander Kluge. 22 Tu považuje v časech, které se vyznačují pocitem obrovské ztráty reality a z ní rezultujícího hladu po skutečném životě za fascinující a dodává: musí to být šílený hlad, když se člověk podívá na všechny ty dokumentární mýdlové opery, které teď v naší milé televizní krajině všude vznikají. ale co se v nich děje? člověk vidí lidi, kteří musí hrát sami sebe a sice podle scénáře, který je vpasuje do komerčních televizních formátů a dějových schémat a zbaví je tak jejich autenticity, dalo by se říci: poslední košile RÖGGLA, Kathrin. Eine Stimme mit Eigensinn. taz.de [online], 14. února 2002 [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 22 SLÁDEČEK, Martin. Myslet nemožné tak, že se stane možným - Rozhovor s Kathrin Röggla. In Archiv autora práce, Berlín, 1. května 2014, s RÖGGLA, Kathrin. das letzte hemd. kathrin-roeggla.de [online], 2002 [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 8

16 2.3 Hubert Fichte Tento německý spisovatel, etnolog a novinář, označovaný za hrdinu subkultury 24, se narodil 21. března v Perlebergu. Vyrůstal bez otce, který pro svůj židovský původ emigroval do Švédska, a během 2. světové války i bez matky, když byl přechodně umístěn do sirotčince. Po válce žil v Hamburku a od roku 1946 tam vystupoval jako dětský herec v divadlech Deutsches Schauspielhaus, Thalia Theater a Hamburger Kammerspiele. Záhy objevil svou homosexuální orientaci, kterou po celý život intenzivně žil a ve svých knihách otevřeně tematizoval. V románu Versuch über die Pubertät (Pokus o pubertu, 1974) dochází k závěru, že homosexuál má jen jednu šanci být brilantní, za což bude nenáviděn, a dodává, že nebude-li brilantní, bude jím opovrhováno. 25 V touze po brilanci začal roku 1950 studovat herectví u Helmutha Gmelina. V té době se seznámil s fotografkou Leonore Mau, která se mu stala celoživotní družkou. V letech žil ve Francii, kde se živil jako pastevec, a v Itálii. V roce 1958 vedl hospodářství dětského domova ve švédském městě Järna. V roce 1963 vystoupil na setkání literární skupiny Gruppe 47 s úvodní kapitolou své románové prvotiny Das Waisenhaus (Sirotčinec, 1965), ve které zpracoval své dětské trauma. Tři roky po jejím vydání přišel s románem Die Palette (Paleta, 1968), pojmenovaném podle hamburského lokálu, ve kterém potkával rozličné sociální vyděděnce. Pro ty měl po celý život slabost. Ve svém článku Der Traum von Allesaussprechenkönnen (Sen o moci vyslovit vše), věnovaném tomuto románu, vytvořil německý literární kritik Marcel Reich-Ranicki charakteristiku platnou vlastně pro celé Fichteho dílo: Fichte důsledně rozkládá často příliš důsledně proud vyprávění, rozptyluje svět na částice, nechává se nuancemi a detaily fascinovat a chvílemi i přemoci. Skládá tak svůj román z mnoha jednotlivých vjemů a momentek, ze stále znovu zařazovaných krátkých, nikdy ne užvaněných, reflexí, z bezprostředních výroků postav a z cárů dialogů, které jsou zpravidla uváděny jako citáty. Škála této prózy sahá, jak už tomu v těchto případech často bývá, od chvályhodného manýrismu k rozčilující manýře. A ani jinému nebezpečí, které většinou takové epické kompozici hrozí, 24 PALZER, Thomas. Held der Subkultur. Eine Portrait über Hubert Fichte anlässlich seines 70. Geburtstages. deutschlandfunk.de [online], 21. března 2005 [cit. 25. dubna 2015]. Dostupné na internetu: 25 FICHTE, Hubert. Versuch über die Pubertät. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1982, s

17 Fichte místy neuteče: nebezpečí monotonie. Ta se projevuje především tam, kde materiál sbírá, místo aby ho zhodnocoval. 26 V roce 1971 odjel studovat lidové zvyky do brazilského státu Bahia. Odtamtud cestoval do Argentiny, kde vedl rozhovor s Jorge Luisem Borgesem, a do Chile. Následovaly pobyty na Haity, v Tanzánii, Ethiopii, Trinidad a Tobagu a Dominikánské republice. Z citlivých a nezvykle otevřených rozhovorů sestávala i jeho o rok později vydaná umělecká reporáž Interviews aus dem Palais d Amour (Interview z Palais d Amour, 1972), zpovídanými tentokrát byli pasáci a prostitutky. Roku 1974 započal svou nikdy nedokončenou románovou epopej Geschichte der Empfindlichkeit (Dějiny citlivosti), která byla inspirována Marcelem Proustem a měla sestávat z celkem 19 svazků. Své zkušenosti a poznatky z cest shrnul např. v dílech Xango (1976) a Petersilie (1980), která jsou kombinací etnologie a lyrické perspektivy. Tuto kombinaci Fichte nazýval etnopoezií. 27 Sám sebe pak lyrickým reportérem. 28 Za etnopoetické lze ale považovat všechny jeho práce, neboť i v evropské každodennosti spatřoval a popisoval motivy ritualizace a jiné primitivní prvky. Snad jedinou výjimku tvoří pozoruhodná interview, která vedl s lidmi z nejnižších sociálních vrstev i s předními literáty své doby (Borges, Genet, Sartre apod.). Zemřel 8. března 1986 v Hamburku 2.4 Identifikace s domýšlivostí Pokud byla kapitola o vztahu Kathrin Röggla k tvorbě Alexandera Klugeho nadepsána slovem fascinace, lze kapitolu věnovanou jejímu poměru k Hubertu Fichtovi a jeho dílu uvést slovem identifikace, a to i přesto, že na pozadí částečného ztotožnění se autorky Kathrin Röggla s autorským typem Huberta Fichteho určitá forma fascinace nepochybně je. Dialog napříč desetiletími s ním vedla ve svém článku a později rozhlasové hře ein anmaßungskatalog für herrn fichte (katalog domýšlivostí 26 REICH-RANICKI, Marcel. Der Traum von Allesaussprechenkönnen. faz.net [online], 16. června 2012 [cit. 25. dubna 2015]. Dostupné na internetu: 27 BECKERMANN, Thomas. Hubert Fichte. Materialien zu Leben und Werk. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1985, s RIEGER, Michael. Die Welt durch sich hindurch lassen. Hubert Fichtes Werk als Medium ästhetischer Erkenntnis. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, s

18 pro pana fichteho, 2006). 29 V něm vypočítává pětici domýšlivostí, jakýchsi Fichteho estetických východisek, která s ním sdílí. Jsou to: cestovat jako autor / to biografické: vlastní život jako materiál a říkat já / ptát se druhých. vést rozhovory / autor jako výzkumník a sběratel: dějiny citlivosti. Šestou jmenovanou je pak domýšlivost druhých, tedy německého publika: zapomenut. přehlédnut. 30 Stejně jako Fichte, i Kathrin Röggla absolvovala řadu cest do zahraničí (některé z nich literárně zpracovala 31 ) a její dílo je přirozeně raženo vnímáním celku globalizovaného světa. S lyrickým reportérem Fichtem ji ale spojuje především specifické nasazení novinářských nebo dokumentárních postupů v umělecké tvorbě (zejména rozhovoru), která se prostřednictvím různých strategií subjektivizace vzpírá dokumentární objektivitě : To, co dělám, je literatura a nemá to s fakticitou nebo s objektivitou nic společného. Chci za sebe světu něco odpovídat. Nejsem vůči svým tématům lhostejná. A jde mi také o to učinit vlastní nelhostejnost transparentní. 32 I přes to, že postavy této autorky zpravidla promlouvají ve 3. osobě, konstatuje doslova: a přece jsi slůvko já ve svých knihách prokonjugovala skrz naskrz, stejně jako ho snad fichte skrz naskrz proskloňoval, štval různými identitami, postavami, které odkládal, kroužil kolem něj různými vypravěčskými pozicemi, kašíroval ho, vždy onomu já předsazoval identity, které se mohly jmenovat jäcki nebo detlev, postavy pro herce fichteho. 33 Jednou ze strategií subjektivizace, společných Fichtemu i Röggle, je experimentální práce s jazykem, která ho nechává divoce oscilovat mezi autentickým záznamem řeči (např. používání žargonu, přímých citací v uvozovkách apod.) a téměř hudební, barokní stylizovaností (např. dlouhá souvětí, refrénovitost). Jedná se o jakési tvůrčí ohledávání průsečíků mezi 29 RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. In: Kultur und Gespenster, Nr. 1, léto 2006, s Tamtéž. 31 Viz. RÖGGLA, Kathrin, GRAJEWSKI, Oliver. tokio. rückwärtstagebuch. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Srov. SLÁDEČEK, Martin. Myslet nemožné tak, že se stane možným - Rozhovor s Kathrin Röggla. In archiv autora práce, Berlín, 1. května 2014, s RÖGGLA, Kathrin. Ein anmaßungskatalog für herrn fichte. In: Kultur & Gespenster. Nr. 1, 2006, s

19 řečí a písmem, jak ho autorka popisuje ve svém článku der akustische fichte: přesto musel fichte nejdříve naslouchat a zapisovat, než mohl začít se svou mluvenou řečí v textu. tři roky, musí-li to být, jako v paletě, aby poznal místo, pochopil gesta, rituály, inscenace. to patří k jeho obvyklým činnostem, k jeho autorskému sebepojetí: převody jazykových projevů z akustické do písemné oblasti a naopak: například transkribovat a předčítat nebo vést interview poté, co člověk písemně formuloval otázky. zkrátka: prozkoumat na poli literatury průsečíky mezi mluveným a psaným. 34 Literární stylizací psaného jazyka je tvůrčím způsobem deformována řeč a ta je projevem myšlení. A tak se tato subjektivizační strategie stává zároveň i nositelem tématu. Kritika deformovaného společenského myšlení se u Kathrin Röggla vždy děje prostřednictvím kritiky zdeformovaného jazyka dané společnosti. Jde jí tedy o kritiku ideologie prostřednictvím kritiky jazyka. 35 I Fichte mluví o tom, že člověk musí bojovat formou proti formě 36, a už v jednom ze svých prvních románů Detlevs Imitationen Grünspan (Detlevovy imitace Grünspan, 1971) prohlašuje, že bez deformací našeho jazyka nemůže o deformacích našeho jazyka mluvit. 37 Další společnou subjektivizační strategií, kterou Röggla u Fichteho zdůrazňuje, je jakási svoboda dělat chyby. Cituje přitom Fichteho slova, která, jak později dokáži, velmi dobře charakterizují i jí samotnou: postupně ve mně vzniká svoboda, psát i to diskrepantní, co jsem dříve v lokstedtské jednotnosti pečlivě vyškrtával; fixovat své porážky, skoky, protimluvy, nestmelovat nesouvisející, nýbrž vedle sebe nechávat stát části nespojeny, lokalizovat skutečnosti dvěma nesprávnými, přehnanými výpověďmi. chci své chyby podstupovat tak nevyhýbavě, že se jako nepřesné přenosy stanou evolucí, stylem RÖGGLA, Kathrin. der akustische fichte. kathrin-roeggla.de [online], 1. června 2002 [cit. 25. dubna 2015]. Dostupné na internetu: 35 FETZ, Bernhard, NÜCHTERN, Klaus: Kathrin Röggla. Interview. In: Volltext. Nr. 2, 2004, s. 1, Srov. GUTMAIR, Ulrich: Ich sind die Anderen. Exotismus, Empfindlichkeit, Ethnopoesie und die Politik des Interviews bei Hubert Fichte. In: Kultur und Gespenster. Nr. 1, 2006, s TRZASKALIK, Tim. Geklebte, gelebte Blätter. Notizen zum Genre des Interviews bei Hubert Fichte. In: Kultur und Gespenster. Nr. 2, 2006, s RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. Kultur & Gespenster. Nr 1, 2006, s

20 Nejen v Česku, ale také v Německu zůstává Hubert Fichte širším publikem neobjeven. Na to Kathrin Röggla odpovídá posledními slovy svého článku ein anmaßungskatalog für herrn fichte: 1: moc brzo zemřel - 2: je nezařaditelný - 3: nakladatelská politika! 2: kecy: ekonomický kalkul! 1: moc brzo pro gender studies. 2: a hned zas moc ne-angloamerický, člověk asi tolik nevěří vlastní literatuře, že se do ní ani nepodívá. 1: o postkolonialismu se tehdy taky ještě nemluvilo. 2: diskurzivně takříkajíc lost in space. 1: každopádně: chodí na jednoho s výmluvami. 2: uvidíme, jak to s ním bude dál RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. Kultur & Gespenster. Nr 1, 2006, s RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. Kultur & Gespenster. Nr 1, 2006, s

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie Scenáristika a dramaturgie Jednotlivá odvětví ve filmové či divadelní tvorbě Scenárista: autor scénáře jako literárního díla, tvůrce příběhu, spíše literární autor Dramaturg: vybírá a také kontroluje scénáře,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 DOKUMENTAČNÍ PROCES. Aktualizace Zpracování DOKUMENTAČNÍ PROCES Šetření Vyhledávání Aktualizace Zpracování Průběžná kontrola Předávání Šetření informačních potřeb: viz předchozí modul Vyhledávání informací: Je třeba využívat více zdrojů: Internet

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století. Living Theatre Bread and Puppet Theatre

Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století. Living Theatre Bread and Puppet Theatre Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století Living Theatre Bread and Puppet Theatre New York - Broadway Broadway (Manhattan) ulice v New Yorku, na Manhattanu délka více než 25 km probíhá Manhattanem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací:

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací: Jak psát bakalářskou či diplomovou práci Následující text poskytuje základní informace o tom, jak si zvolit téma bakalářské (a také Úvodu k bc. práci) či diplomové práce a jak práci tohoto typu psát. Výchozím

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY MARTIN KRUPA MARTIN KRUPA *1988 Studuje na Fakultě Umění a deignu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ateliétu Digitální Média pod vedením Michaely Thelenové a Radka Jandery. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 2014

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_35_Karel Čapek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Naratologie. Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette

Naratologie. Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette Úvod do naratologie Naratologie Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette Roviny vyprávění Motiv: základní stavební prvek

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Václav Havel

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Václav Havel ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Václav Havel 1936 2011 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S

M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S Centrum raně středověkých studií, Seminář dějin umění Kancelář e-learningu, Centrum informačních technologií Filozofická fakulta MU M I G R A T I N G A R T H I S T O R I A N S EXPERIMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více