Resolution booklet. Předkola 16. Národní výběrové konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Resolution booklet. Předkola 16. Národní výběrové konference"

Transkript

1 Resolution booklet Předkola 16. Národní výběrové konference

2 Pro školy Každá škola dostala zadanou rezoluci, kterou má obhajovat. Jsme si vědomi toho, že se s rezolucí nemusí delegace ztotožňovat. Účelem je, aby se delegáti vcítili do rezoluce a snažili se ji obhájit, jako by to bylo jejich vlastní dílo. Rezoluce jsou připojeny v tomto dokumentu. Pořadí debat určují předsedající. Účastnický poplatek Účastnický poplatek činí 400 K za delegaci. Školy se dvěma přihlášenými delegacemi musí poplatek uhradit za každou delegaci. Tyto peníze budou použity výhradně na zajištění předkol. Fakturu jste obdrželi elektronicky spolu s tímto bookletem. Pokud si přejete fakturu dostat v tištěné podobě, nebo jsme fakturační údaje školy uvedli chybně, informujte nás prosím na Fakturu opravíme, případně Vám ji zašleme na adresu školy. Peníze poukažte do 17. ledna 2014 na účet EPM v ČR /0300. Do poznámky uveďte jméno školy, VS a SS uvedené na faktuře. S nejasnostmi se obracejte na Účastnický poplatek je nevratný. Hodnocení poroty Z předkol bude vybráno 19 školních delegací a 4 individuální delegáti k účasti na 16. Národní výběrové konferenci, která proběhne března Z konference bude vybráno celkově 18 delegátů na mezinárodní zasedání v Kyjevě na podzim 2014 a Izmiru na jaře Porota vybere delegace na základě jejich schopností, mezi které patří jmenovitě znalosti, týmový duch, motivace, jazyková vybavenost, vůle spolupracovat a ochota vytvářet EYP atmosféru. ZNALOSTI Delegáti by měli mít povědomí hlavně o problematice své rezoluce, ale i rezolucích ostatních komisí, povědomí o institucích Evropské unie a aktuálních evropských tématech. JAZYKOVÁ VYBAVENOST Ačkoli není jazyková vybavenost stěžejním bodem hodnocení, delegáti budou mít možnost ukázat své schopnosti komunikovat v anglickém jazyce. Předkola probíhají výhradně v angličtině. MOTIVACE A ELÁN Delegáti by měli ukázat svou motivaci, týmového ducha a dynamičnost. Rovněž je velmi důležité respektovat své konkurenty. Spolupráce uvnitř delegace je naprosto nezbytná. Delegáti by se měli aktivně zapojovat do debat jak mluvením, tak posloucháním ostatních. ESEJE Porota zahrne do svého hodnocení i eseje, které byly zaslány společně s přihláškou. ÚSPĚŠNOST REZOLUCE Protože všechny rezoluce byly delegacím přiděleny, nebude porota brát zřetel na fakt, zda rezoluce úspěšně projde, či nikoli. Stránka 1 z 17

3 Zkratky jmen komisí Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) Culture and Education I (CULT I) Foreign Affairs (AFET) Employment and Social Affairs I (EMPL I) Security and Defence (SEDE) Development (DEVE) Legal Affairs (JURI) Women's Rights and Gender Equality I (FEMM I) Culture and Education II (CULT II) Industry and Research (ITRE) Human Rights (DROI) Women's Rights and Gender Equality II (FEMM II) General Assembly Procedure READING THE OPERATIVE CLAUSES: Jeden člen komise předstoupí a přečte tzv. Operative Clauses (body v rezoluci označené čísly, druhá část rezoluce). POINTS OF INFORMATION: V této části se mohou delegáti zeptat na nejasnosti v rezoluci. Příklad: What does EU stand for? Otázka typu: Why do you propose that? není otázka vhodná pro tuto část a delegáti by ji měli přednést až v Open Debate. DEFENCE SPEECH: Jeden člen delegace předstoupí a pronese tzv. Defence Speech. Tato řeč slouží k představení a obhajobě rezoluce. Mluvčí by měl vyzdvihnout kladné stránky rezoluce a měl by vysvětlit všechny kroky rezoluce. Maximální délka je 3 minuty. ATTACK SPEECH: Každá komise bude mít prostor pro tzv. Attack Speech. V ní mluvčí vyjádří nesouhlasné stanovisko s rezolucí, kterou napadá, a rozebere, proč by pro ni neměli ostatní delegáti hlasovat. Mluvčí by měl s rezolucí nesouhlasit jako s celkem. Maximální délka je 2 minuty. OPEN DEBATE: V této části se delegáti mohou vyjadřovat k právě projednávané rezoluci. Bude možno vznést jednotlivé podněty, na které bude moci předkládající komise reagovat. Délku diskuze určí předsedající. Stránka 2 z 17

4 SUM-UP SPEECH: Tuto řeč si mohou připravit 1-2 delegáti. Měla by reagovat na poslední kolo podnětů z Open Debate a zároveň by měla shrnout nejspornější body diskuze a reagovat na ně. Je to poslední možnost jak přesvědčit ostatní delegáty k hlasování pro rezoluci. Mluvčí si mohou předat slovo pouze jednou. Maximální délka 3 minuty. VOTING PROCEDURE: Poslední částí projednávání rezoluce je hlasování. Zde se delegáti hlasují pro návrh rezoluce, proti návrhu, nebo se zdrží hlasování. Schválení či neschválení rezoluce nebude mít vliv na hodnocení poroty. Rozdělení a místo konání předkol Předkola se budou konat na Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha-Staré Město. Předkola se konají každý den od 9:00 do 17:00. SOBOTA 25. LEDNA 2013 Obhajuje (Proposing committee) Gymnázium, Písek, Komenského 89 LIBE EMPL I Gymnázium, Písek, Komenského 89 CULT I SEDE Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 AFET DEVE Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 EMPL I JURI Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 SEDE FEMM I Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 DEVE CULT II Česko-anglické gymnázium s.r.o. JURI ITRE Gymnázium Brno-Řečkovice FEMM I DROI Gymnázium Brno-Řečkovice CULT II LIBE Gymnázium Christiana Dopplera ITRE CULT I Gymnázium Christiana Dopplera DROI AFET Napadá (Attack speech on) NEDĚLE 26. LEDNA 2013 Obhajuje (Proposing committee) Napadá (Attack speech on) Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 LIBE EMPL I Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 CULT I SEDE Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy AFET DEVE Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy EMPL I JURI Stránka 3 z 17

5 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace SEDE FEMM I Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 DEVE CULT II Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 JURI ITRE Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 FEMM I DROI První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o. CULT II LIBE První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o. ITRE CULT I The Prague British School DROI AFET PONDĚLÍ 27. LEDNA 2013 Obhajuje (Proposing committee) Napadá (Attack speech on) Gymnázium Duhovka s.r.o. LIBE EMPL I Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, CULT I SEDE Hellichova 3 Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech AFET DEVE Gymnázium Jiřího Gutha- Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 EMPL I JURI Gymnázium Jiřího Gutha- Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 SEDE FEMM I Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka DEVE CULT II 860 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka JURI FEMM II 860 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace FEMM I DROI Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 CULT II LIBE Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, ITRE CULT I Hradec Králové EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola DROI AFET Praha, s.r.o. Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 FEMM II ITRE Stránka 4 z 17

6 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS EQUAL OPPORTUNITIES; WHICH POLICIES SHOULD BE ADOPTED IN ORDER TO INTEGRATE ALL GROUPS, INCLUDING THOSE WITH PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL DISABILITIES, INTO AN INCREASINGLY EFFICIENT AND COMPETITIVE EUROPEAN LABOUR MARKET? A. Bearing in mind that the United Nations Declaration of Human Rights states that everyone has the right to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to be protected against unemployment, B. Fully aware of the fact that not all groups are integrated into the labour market today, C. Taking note of the fact that these groups can be ethnical minorities, people with psychological and physical disabilities, people discriminated because of their sex, sexuality, age and religious belief, D. Noting with regret that the lack of integration into the labour market leads to greater social differences and supports prejudice against these groups; 1. Strongly recommends subsidising jobs for those who need adaptations to satisfy the increasingly efficient labour market; 2. Requests integrating immigrants by teaching them the language and giving them a better understanding of the culture and the way of living in the country where they have settled; 3. Further requests that education be organised so everyone starts off with the same opportunities and are not being held back by limitations set by others; 4. Emphasises that all groups by law have the same opportunities in the labour market; 5. Recommends that all workplaces and public areas are accessible for all groups including those with physical disabilities. Stránka 5 z 17

7 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON CULTURE AND EDUCATION I THE CHALLENGE OF A MULTICULTURAL SOCIETY; TO WHAT EXTENT DO COMMON VALUES IN MULTICULTURAL EUROPE EXIST, AND TO WHAT EXTENT IS IT DESIRABLE TO PROMOTE SUCH VALUES? A. Acknowledging that the community consists of people from all cultures with different values, B. Bearing in mind that the collaboration of different cultures makes their respective values rub off on each other, resulting in both positive and negative consequences, C. Noting that common values in multicultural Europe do exist to a certain degree, such as: i) Family, ii) Freedom, iii) Success, iv) Money, D. Fully believing that only when we are equal and no one is suppressed, can we express our different cultures, beliefs and views; 1. Affirms the importance of democracy, equality and acceptance of the fact that Europeans are a mixture of different cultures, with different beliefs and views in a functioning multicultural society; 2. Encourages an increase of integration in the educational system and working environment for the inhabitants of Europe; 3. Notes that if we want democracy, we cannot overstep the rules set by the UN and the Civil Rights; 4. Further reminds that the vast majority of Europe should follow the Human Rights because we actually are a part of the UN and have ratified these rights; 5. Condemns that money in today s society suppresses what we look upon as the most important values. Stránka 6 z 17

8 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS THE ONLY THING WE SHOULD FEAR IS FEAR ITSELF; HOW SHOULD THE CHALLENGES OF INTERNATIONALTERRORISM BE DEALT WITH? A. Confident that poverty fuels terrorism, B. Defining terrorism as acts of violence and spreading of fear, in order to achieve political goals, C. Observing that terrorism occurs in different forms, and that there are no geographical limits, D. Convinced that any use of violence, be it war or terrorism, is not a sensible way to solve problems, E. Aware of the fact that lack of education and knowledge leads to ignorant people who are easily manipulated; 1. Strongly emphasises the need of basic education for everyone; 2. Urges democratic governments to consistently stop supporting totalitarian regimes; 3. Requests the governments of all nations to respect the human rights they have ratified; 4. Further recommends that any governmental misuse of power is met by actions from the global community; 5. Draws attention to strengthening knowledge about other cultures in order to increase tolerance. Stránka 7 z 17

9 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS I UNPAID INTERNSHIPS, EXTENDING EDUCATION, RETURNING TO THE FAMILY HOME AND MASS MIGRATION: IN LIGHT OF THE CURRENT ECONOMIC CRISIS AND ESPECIALLY RISING YOUTH UNEMPLOYMENT, WHAT ACTION SHOULD THE EU TAKE TO EFFECTIVELY FIGHT THE EXCLUSION OF YOUNG PEOPLE FROM THE JOB MARKET? A. Deeply disturbed by the discrimination unemployed youth may face when applying for a job outside their home country, B. Keeping in mind the huge disparities between unemployment rates in different Member States, C. Alarmed by the rising number of young adults who are left with no choice but to stay in their family homes after having completed their education, D. Concerned by the fact that young people are poorly informed about their job perspectives and potential career paths, E. Taking into consideration the complexity of and the differences between diverse education systems across the EU; 1. Calls upon Member States to ensure that citizens are aware of their right to challenge the employment decision in court if they feel they have been discriminated during the job application process; 2. Supports the launch of a campaign by the EU in cooperation with national governments to raise awareness on existing exchange programmes through mass media and advertisements; 3. Emphasizes the need to allocate sufficient funds to support students and young entrepreneurs through microcredits, scholarships and loans, 4. Invites the EU to move the issue of youth unemployment higher on its priority list when allocating funds with special provisions for Member States most affected by it. Stránka 8 z 17

10 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON SECURITY AND DEFENCE WITH HACKERS OUTSMARTING ENGINEERS, CORPORATIONS AND INSTITUTIONS ARE SUBJECT TO ATTACK. CONCERNED OVER MAINTAINING THEIR REPUTATIONS, MANY CYBER CRIMES GO UNREPORTED. WHAT INCENTIVES CAN THE EU FOSTER TO ENSURE CYBER-SECURITY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA? A. Deeply disturbed by the fact that an estimated 14 people fall victim to cyber-crimes every second, resulting in an annual loss of 388 billion Euros globally, B. Taking note of the fact that cyber-crime can be committed regardless of physical distance or borders, C. Recognising the difficulty of public and private sector institutions encounter in combating everdeveloping cyber-crime methods, D. Alarmed by the fact that many corporations underestimate the risks involved in neglecting cyber-security, E. Aware of the fact that many corporations and institutions do not report the security breaches they fall victim to, due to fear of reputational damage; 1. Calls for more global conferences pertaining to cyber security to be held on a regular basis in order to stimulate international dialogue; 2. Approves of direct relationships between public and private sector institutions regarding cyber security measures as a means of improving communication and co-operation; 3. Urges third-level educational institutions to specifically address cyber-security in IT-related curricula in order to: a) Facilitate specific education in cyber-security, b) Stimulate adequate research in the field of cyber-security; 4. Recommends all Member States to establish a common legal framework regarding cyber-crime; 5. Strongly urges all Member States to adopt national cyber-security strategies. Stránka 9 z 17

11 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT FEEDING MORE WITH LESS: WITH ONE BILLION PEOPLE LACKING ACCESS TO ADEQUATE FOOD AND NUTRITION, HOW CAN THE EU IN TANDEM WITH THE PRIVATE SECTOR AND THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) INCREASE BOTH AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND PRODUCTION TO SUSTAINABLY FEED A GROWING WORLD WITHOUT JEOPARDISING OUR NATURAL RESOURCES? A. Aware that food enterprises are becoming engaged in partnerships with NGOs in the sustainable agricultural growth sector, B. Deeply alarmed by the fact that 1.3 billion tons of food are wasted annually, C. Deeply concerned that more than 1 billion people are left without access to food due to inefficient distribution systems, D. Realising that the potential of third world countries to increase agricultural productivity is not being achieved due to limited access to technology, equipment and supplies and poor distribution to local markets; 1. Urges Member States to introduce better practices in food management such as: a) Separating and retrieving nutrients from food waste in a sterile environment through biochemical processes, b) Lowering prices of food close to its expiration date, c) Using food waste to create biofuel and fertilisers; 2. Strongly condemns the usage of croplands for biofuel by redirecting those subsidies to biofuel made of food-waste; 3. Further recommends the establishment of educational programmes of the affected countries to raise awareness in the fields of: a) Individual responsibility in waste management, b) Adequate management of food production and transport in third world countries. Stránka 10 z 17

12 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS THE FUTURE OF EMBRYONIC STEM CELL RESEARCH IN A HETEROGENEOUS LEGAL LANDSCAPE: HOW CAN THE EU AND ITS MEMBER STATES STRIKE A BALANCE BETWEEN PROTECTING EMBRYOS FOR MORAL REASONS, ENHANCING THERAPEUTIC PROSPECTS FOR PATIENTS SUFFERING FROM INCURABLE ILLNESSES, AND PROTECTING FREEDOM OF RESEARCH? A. Recognising the potential of embryonic stem cells as tools to research and treat presently incurable diseases due to their ability to differentiate into any cell in the human body, B. Acknowledging the moral dilemma generated by the destruction of human embryos in the course of extracting embryonic stem cells, C. Noting with regret the absence of explicit legislation on embryonic stem cell research in several EU Member States, D. Fully aware of the disparities between the legislation that regulates embryonic stem cell research in those Member States which have it; 1. Approves the decision of the European Court of Human Rights to avoid taking a stance on when human life begins; 2. Invites the European scientific community to pursue alternative stem cell research methods; 3. Condemns the usage of embryonic stem cells derived from other sources than surplus embryos from in vitro fertilisation treatments or already existing embryonic cell lines; 4. Urges all Member States that currently do not have clear legislation on stem cell research to produce legal texts on the subject; 5. Encourages the creation of national entities that will ensure the legality and viability of embryonic stem cell research. Stránka 11 z 17

13 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON WOMEN S RIGHTS AND GENDER EQUALITY I WITH SLOW PROGRESS IN ACHIEVING GENDER PARITY ACROSS EUROPE, WHAT IS THE ROLE OF WOMEN IN PERPETUATING INEQUALITY IN THE WORKPLACE? TO WHAT EXTENT SHOULD THE EU AND MEMBER STATES TAKE MORE RADICAL ACTION IN ORDER TO UNLOCK THE FULL POTENTIAL OF EUROPE S FEMALE LABOUR FORCE? A. Deeply conscious that traditional gender stereotypes prevent women from having equal professional opportunities to men and create labour segregation, B. Keeping in mind that policies concerning gender equality have to respect cultural diversity and differences among Member States, C. Concerned that, despite representing 60% of university graduates across Europe, women obtain only 23.3% of top positions within European firms, D. Convinced that gender diversity has multiple positive effects such as increased profits, broader viewpoints, and more effective decision-making; 1. Resolves that gender quotas should not be mandatory across the EU; 2. Calls upon the European Commission to initiate directives on: a) Implementation of career advice at school as a tool to counteract gender segregation in the labour market, b) Quality and availability of childcare services to set a common standard across Europe; 3. Asks the relevant EU institutions to work in co-ordination with the European Women s Lobby (EWL) to establish a network of Gender-Diverse companies that will admit institutions meeting certain progress indicators on: a) Equal pay, b) Female employment rate, c) Distribution of female workers at different levels, d) Family-friendly arrangements such as parental leave and flexible working hours. Stránka 12 z 17

14 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON CULTURE AND EDUCATION II EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL: WHAT ACTION SHOULD THE EUROPEAN UNION TAKE TO ENSURE YOUTH WITH MIGRATION BACKGROUND HAVE EQUAL ACCESS TO EDUCATION THROUGHOUT EUROPE AND WHAT IS THE RESPONSIBILITY OF THE INDIVIDUAL? A. Taking into consideration the difficulty non-eu students face during their studies in the EU, due to high tuition fees and specific documents required, B. Noting with deep concern that the increasing number of immigrants and refugees within the EU borders contributes to the formation of isolated ethnic communities, C. Deeply conscious of the existing communication gap, between teachers and students with a migrant background or their parents, resulting from language and cultural differences, D. Realising that a high percentage of students with migrant roots are leaving school before having gained any kind of qualification, E. Seeking the enhancement of mobility to less academically attractive countries; 1. Urges Member States to simplify visa request procedures for students interested in studying abroad by decreasing the capital they have to obtain; 2. Recommends raising awareness on the cultural side of integration through education by establishing multi-cultural subjects at school, offering workshops and events; 3. Expresses its appreciation for further usage of e-learning as a means to equal access and as an additional tool for the learning process in lower and higher education; 4. Supports the implementation of internships, vocational training and orientation programmes for the labour market provided by schools and universities; 5. Authorises the establishment of EU-funded universities in non-member States to provide potential migrants with EU education standards. Stránka 13 z 17

15 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON INDUSTRY, RESEARCH AND ENERGY UNCERTAIN FUTURE OF FOSSIL SOIL ENERGY AND UNUSED POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES: HOW CAN THE EU PROMOTE A MORE ACTIVE IMPLEMENTATION OF ECOLOGICALLY- FRIENDLY POWER PLANTS, BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES? A. Having considered the increasing demand on energy caused by the economic and population growth, B. Disturbed by the waste of produced energy caused by inefficient use, C. Convinced that alternative energy sources are necessary to achieve a shift from fossil fuels to alternative energy supplies, D. Recognising the lack of knowledge about, and public involvement in, ecologically-friendly power plants and renewable energy sources, E. Considering the shortage of qualified labour, such as scientists and engineers, in ecologicallyfriendly power plants and renewable energy sector; 1. Recommends that the EU increases the number of ecologically-friendly power plants by means of grant-giving from the EU budget; 2. Urges for the establishment of limitations and sanctions for the energy producers that exaggerate their pollution level in implementing the proper EU regulation; 3. Encourages producing energy-friendly products including light bulbs, automobiles and electricity by tax incentives; 4. Draws attention to raising awareness among youth concerning ecologically-friendly energy and its efficient use by means of non-formal education. Stránka 14 z 17

16 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS BUILDING INCLUSIVE SOCIETIES AND ADDRESSING DISCRIMINATION: HOW SHOULD EUROPEAN COUNTRIES TACKLE GROWING DISCREPANCIES IN ATTITUDES AND POLICIES TOWARDS LGBT MARRIAGE AND ADOPTION, INAN INCREASINGLY DIVERSIFYING EUROPE? A. Noting with regret that religions often have a negative view of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender(LGBT) rights, B. Convinced that most citizens are not aware of the consequences caused when excluding and discriminating against LGBTs in everyday life, C. Bearing in mind that Member States have different cultural and historical views on LGBT rights, D. Realising that there is no mutual recognition of civil partnerships of same-sex couples across Member States, resulting in inhibiting their right to freedom of movement; 1. Calls for discussions between representatives of religions and the LGBT community by organising public events; 2. Wishes to financially support Non Governmental Organisations working in the field of LGBT rights to raise awareness on the discrimination against LGBT by advertisement campaigns involving celebrities; 3. Invites national governments to increase penalties on acts of discrimination towards LGBTs; 4. Demands Members States create a civil union status for same-sex couples which includes the possibility to have all the rights gained in the institution of marriage such as: a) Tax benefits, b) Inheritance rights, c) Stepchild adoption. Stránka 15 z 17

17 MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON WOMEN'S RIGHTS AND GENDER EQUALITY II WITH RAPE, FORCED MARRIAGES AND SEXUAL HARASSMENT STILL PRESENT IN EUROPE: WHAT POLICIES COULD BETTER PROTECT WOMEN AGAINST VIOLENCE IN SOCIETY? A. Emphasising the essential role of women in the 21st century, B. Realising the unequal educational opportunities between genders, C. Deeply concerned about the economic dependence of women on men and the unequal treatment of females in the labour market, in both public and private sectors, D. Taking into account that society often does not support women's rights, E. Keeping in mind that there is a lack of information and awareness in society about women rights; 1. Endorses making anonymous consultation centres more accessible, especially in rural areas, where women can access free legal support, medical and psychological help, and information regarding their rights; 2. Recommends establishing volunteer youth action associations focused on women's rights that, for instance, hold workshops and seminars for interested persons; 3. Has resolved to develop and promote policies that facilitate the reconciliation of employment and family responsibilities; 4. Approves using media to champion female role models (famous, successful women) to raise self-confidence among women; 5. Authorizes stricter punishment for those who commit domestic violence. Stránka 16 z 17

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

RESOLUTIONBOOKLET PŘEDKOLA 17. NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE

RESOLUTIONBOOKLET PŘEDKOLA 17. NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE RESOLUTIONBOOKLET PŘEDKOLA 17. NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE Předkola 17. Národní výběrové konference instrukce Organizační informace Předkola probíhají mezi 23. a 26. lednem, a to konkrétně v pátek 23.

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvojové cíle a udržitelnost dopadů v politice vnější spolupráce Evropské unie

Rozvojové cíle a udržitelnost dopadů v politice vnější spolupráce Evropské unie Rozvojové cíle a udržitelnost dopadů v politice vnější spolupráce Evropské unie 1 Co schází rozvojovým zemím vlastně k dosažení MDGs? neboť rozložení bohatství ve světě se příliš nemění.. přírodní zdroje?

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Production: The Case of One Producer

Production: The Case of One Producer Production: The Case of One Producer Economics II: Microeconomics VŠE Praha November 2009 Aslanyan (VŠE Praha) Monopoly 11/09 1 / 27 Microeconomics Consumers: Firms: People. Households. Optimisation Now

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Psychological, social and economic consequences of unemployment Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content The psychosocial consequences of unemployment, The economic consequences

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978

of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978 COUNCIL DIRECTIVE SMĚRNICE RADY 79/7/EEC 79/7/EHS of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah???

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah??? 28. 12. 2015 strana 1 Vztah??? ISACA organizace profesionálů Bezpečnost a audit 17.2.2010 Luboš Klečka lklecka@csas.cz Obsah ISACA ITGI, Cobit 4.1 Strategie ISACA Information Security Governance Rizika

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the

Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the Is the soil sealing really a serious problem for the future? Development of soil sealing in Central European countries, attitudes and opinions of the municipalities Howto protectsoil? Legislative approach

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více