Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců"

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll, Ing. T. Franců Omluveni JUDr. L. Průša, Ing. arch. P. Trambová, JUDr. J. Knot PROGRAM 1) Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic DBS města Písku 2) Vyřazení dlouhodobého majetku DBS města Písku 3) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Oprava povrchu vozovky ulice K Lipám - Písek 4) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Oprava povrchu vozovky ulice K Vápenici - Písek 5) Věcná břemena 6) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města 7) Návrh na pronájmy nebytových prostor 8) Řešení nájemních vztahů k bytům 9) Návrh na řešení bytových záležitostí 10) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 11) Záměr prodeje školnického bytu v Dobrovského ul ) Poskytnutí bytů pro osoby v tíživé životní situaci 13) Změna výše nájmu v bytech zvláštního určení 14) Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení 15) Schválení dohody o provedení práce na ZŠ J. Husa 16) Dodatek ke smlouvě o poskytování energetických služeb s ENESA a.s. 17) Dodatek ke smlouvě o dílo na zateplení domu Flekačky č. p se společností CASPINA, spol. s r. o. 18) Zajištění zimní údržby vybraných chodníků nad rámec Plánu zimní údržby 19) Podnět proti umístění včelínů 20) Informace o městské slavnosti Dotkni se Písku ) Výjimky z vyhlášky 22) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra 23) Různé

2 JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1) města Písku Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic DBS U s n e s e n í č. 561/17 Rada města schvaluje převod finančních prostředků v částce 500 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic a následné použití tohoto fondu investic Domovní a bytové správy města Písku na financování akce malování společných prostor domu čp Jiráskovo nábřeží ve výši 220 tis. Kč. Ing. L. Toman K bodu 2) Vyřazení dlouhodobého majetku DBS města Písku U s n e s e n í č. 562/17 Rada města 1. neschvaluje přijetí dlouhodobého hmotného majetku, inventární číslo osobní automobil Renault Megane PII v pořizovací ceně Kč (zůstatková cena 0 Kč) od příspěvkové organizace Domovní a bytové správy města Písek, Fügnerovo náměstí 42/6, Písek , 2. schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z roku 2001, inventární číslo , osobní automobil Renault Megane PII v pořizovací ceně Kč z majetku příspěvkové organizace Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo náměstí 42/6, Písek , 3. schvaluje odprodej osobního automobilu Renault Megane prostřednictvím autobazaru. Ing. Z. Šartnerová K bodu 3) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Oprava povrchu vozovky ulice K Lipám - Písek U s n e s e n í č. 563/17 Rada města po projednání schvaluje dodavatelem veřejné zakázky Oprava povrchu vozovky ulice K Lipám - Písek společnost STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: s nabízenou cenou ,87 Kč bez DPH a pověřuje jednatele Městských služeb Písek s. r. o. podpisem smlouvy. Jako druhou v pořadí určuje společnost EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, IČ: za cenu ,28 Kč bez DPH. Jako třetí v pořadí určuje společnost ZNAKON a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČ: za cenu ,54 Kč bez DPH. J. Hrádek K bodu 4) Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky Oprava povrchu vozovky ulice K Vápenici - Písek stránka 2 (celkem 14)

3 U s n e s e n í č. 564/17 Rada města po projednání schvaluje dodavatelem veřejné zakázky Oprava povrchu vozovky ulice K Vápenici - Písek společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČ: s nabízenou cenou ,14 Kč bez DPH a pověřuje jednatele Městských služeb Písek s. r. o. podpisem smlouvy. Jako druhou v pořadí určuje společnost ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČ: za cenu ,01 Kč bez DPH. J. Hrádek K bodu 5) Věcná břemena b1) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek K Píseckým horám, čp. 62: NN úpr. vd. U s n e s e n í č. 565/17 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 725 k. ú. Semice u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 300 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b2) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek K Lipám Ing. Košatka: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 566/17 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 1005/1 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 640 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b3) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek Nezamyslova, sběrný dvůr: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 567/17 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 328/14 a 812/3 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného stránka 3 (celkem 14)

4 břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b4) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek město: VN úprava vedení, výměna ÚO U s n e s e n í č. 568/17 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení VN a úpravu venkovního vedení VN části pozemku parc. č. 1076/2 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b5) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek Pewtronic: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 569/17 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 405/4 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b6) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: č , Písek Vrcovická, ASTON: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 570/17 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemků parc. č. 2230/9 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 940 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b7) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a. s. akce: Písek Vydlaby: VN překládka vedení stránka 4 (celkem 14)

5 U s n e s e n í č. 571/17 Rada města Písku po projednání schvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění venkovního vedení VN na části pozemku parc. č. 581/13 k. ú. Smrkovice a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 260 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. b8) Záměr zřízení služebnosti práva přístupu a příjezdu na parc. č. 6/2 k. ú. Písek ve prospěch vlastníků st. parc. č. 86 k. ú. Písek žadatelů za účelem přístupu a příjezdu (zásobování) k projektované provozovně v objektu č. p. 57 Chelčického ulice (st. parc.č. 86 k. ú. Písek) U s n e s e n í č. 572/17 Rada města Písku po projednání neschvaluje záměr zřízení služebnosti práva přístupu a příjezdu na části pozemku parc. č. 6/2 k. ú. Písek za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. st. 86 k. ú. Písek ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. st. 86 k. ú. Písek (nyní ve vlastnictví žadatelů) na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15 ve výši 200 Kč/m 2. b9) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek-Semice, parc. st. 182: NN přip. kab. U s n e s e n í č. 573/17 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN a kabelového pilíře na částech pozemků parc. č. 771/10, 725 a parc. č. st. 174 vše k. ú. Semice u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. K bodu 6) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou a převedení pronájmu části pozemku parc. č k. ú. Písek na nového nájemce (pozemek pod montovanou garáží vnitroblok Kollárova ul.) U s n e s e n í č. 574/17 Rada města Písku po projednání: 1. schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č o výměře 20 m 2 k. ú. Písek dohodou ke dni pro žadatelku, bytem Písek, za podmínky stránka 5 (celkem 14)

6 převedení pronájmu na nového nájemce. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku. 2. schvaluje pronájem části pozemku parc. č o výměře 20 m 2 k. ú. Písek za účelem užívání jako pozemek pod montovanou garáží na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 3 měsíce za úplatu ve výši 100 Kč/m 2 /rok pro nového nájemce, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku. b) pí Věra Pojslová žádost o prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 2198/1 k. ú. Písek (pozemek pod novinovým stánkem) U s n e s e n í č. 575/17 Rada města Písku po projednání schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2198/1 o výměře 6 m 2 v k. ú. Písek za účelem užívání jako pozemek pod novinovým stánkem na další 2 roky tj. do za nájemné ve výši Kč ročně + inflační doložka pro paní Věru Pojslovou, IČO , sídlem Netolice, Malovice 27. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku. c) žádost o ukončení nájmu pozemku parc. č. 798/10 k. ú. Písek dohodou (zahrádka v lokalitě u Václava) U s n e s e n í č. 576/17 Rada města Písku po projednání schvaluje ukončení pronájmu pozemku parc. č. 798/10 k. ú. Písek o výměře 633 m 2 pro žadatelku, bytem Písek dohodou ke dni Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. d) žádost o výpůjčku pozemků parc. č. 716/20 a parc. č. 716/21 vše k. ú. Smrkovice U s n e s e n í č. 577/17 Rada města Písku po projednání schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 716/20 o výměře 109 m 2 a parc. č. 716/21 o výměře 109 m 2 vše v k. ú. Smrkovice za účelem využití jako zahrada na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok pro žadatele, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o výpůjčce pozemku. e) žádost o změnu nájemní smlouvy, snížení výměry u pronajaté části pozemku parc. č. 235/1 k. ú. Písek U s n e s e n í č. 578/17 Rada města Písku po projednání schvaluje snížení výměry pronajaté části pozemku parc. č. 235/1 k. ú. Písek ze 16 m 2 na 8 m 2 za účelem umístění novinového stánku s účinností od pro žadatelku, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku k nájemní smlouvě. stránka 6 (celkem 14)

7 f) Změna parcelního čísla pronajatého pozemku U s n e s e n í č. 579/17 Rada města Písku po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č (dříve parc. č. st. 1094) k. ú. Písek o výměře 18 m 2 pro nájemce, bytem Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku k nájemní smlouvě. g) Návrh na zrušení usnesení č. 361/17 ze dne U s n e s e n í č. 580/17 Rada města Písku po projednání schvaluje zrušení usnesení č. 361/17 ze dne h) Návrh na doplnění usnesení č. 526/17 ze dne U s n e s e n í č. 581/17 Rada města Písku po projednání schvaluje doplnění a úpravu usnesení č. 526/17 ze dne o text označený v uvozovkách tučně: Rada města Písku po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne a dodatku č. 1 ke smlouvě o obstarání provozu a správy městského sportovního areálu ze dne s Městskými službami Písek, s. r. o., IČO , sídlem Písek, Pražská 372, kterým se ze smlouvy (z předmětu nájmu) s účinností od vyjímá pozemek parc. č. st k. ú. Písek. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatků ke smlouvě o nájmu. i) WAKE POND, s. r. o. žádost o pronájem vodní plochy na rybníce Šarlák za účelem vybudování přírodního koupaliště a provozování vodního vleku U s n e s e n í č. 582/17 Rada města Písku po projednání schvaluje záměr na vybudování přírodního koupaliště a provozování vodního vleku pro wakeboarding a vodní lyžování na Šarlatském rybníku s tím, že pokud budou splněny podmínky k provozu a zajištěna veškerá potřebná povolení k realizaci záměru, bude následně společnosti Blatenská ryba, s. r. o., udělen souhlas s podnájmem vodní plochy pro společnost WAKE POND, s. r. o., IČO , sídlem Písek, Erbenova j) Ukončení pronájmu pozemků parc. č. 588/2, parc. č. 588/1, parc. č. 587/1 a části parc. č. 590/3 vše k. ú. Písek dohodou a vypovězení pachtu pozemků parc. č. 155/4 a parc. č. 155/6 vše k. ú. Topělec U s n e s e n í č. 583/17 Rada města Písku po projednání: stránka 7 (celkem 14)

8 1. schvaluje ukončení pronájmu pozemků parc. č. 588/2 o výměře m 2, parc. č. 588/1 o výměře m 2, parc. č. 587/1 o výměře m 2 a části parc. č. 590/3 o výměře 8251 m 2 vše k. ú. Písek dohodou ke dni pro Střední zemědělskou školu Písek, IČO , sídlem Písek, Čelakovského 200. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku k nájemní smlouvě. 2. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o přičlenění honebních pozemků ze dne mezi městem Písek, zastoupeném Lesy města Písku, s. r. o. a Honebním společenstvem Dobešice, se sídlem Střední zemědělská škola Písek, Čelakovského 200, kterým se z pozemků přičleněných k honitbě s účinností od data vyjímá pozemek parc. č. 588/3 o výměře 1345 m 2 k. ú. Písek. Rada města pověřuje jednatele společnosti Lesy města Písku, s. r. o., Ing. Václava Zámečníka podpisem dodatku č schvaluje vypovězení pachtu pozemků parc. č. 155/4 o výměře m 2 a parc. č. 155/6 o výměře m 2 vše k. ú. Topělec pro Zemědělské družstvo Čížová, IČO , sídlem Čížová 85. Rada města pověřuje starostku podáním výpovědi. 4. ukládá odboru správy majetku připravit časově navazující pacht pozemků parc. č. 155/4 o výměře m 2 a parc. č. 155/6 o výměře m 2 vše k. ú. Topělec pro Střední zemědělskou školu Písek, IČO , sídlem Písek, Čelakovského 200 a předložit návrh smlouvy radě města v roce K bodu 7) Návrh na pronájmy nebytových prostor 1) Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu čp. 156, Putimská ulice v Písku U s n e s e n í č. 584/17 Rada města schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání č. 111 o výměře 49,20 m 2 + poměrná část společ. prostor a WC v objektu čp. 156, Putimská ulice v Písku, který je součástí pozemku stavební parcely parc. č. 379 v k. ú. Písek pro žadatele za účelem zakázkové výroby lití svíček/skladu na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 400 Kč/m 2 a rok dle koeficientu cenové mapy a účelu využití a pověřuje starostku města Písku podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o složení jistoty. 2) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 108, Karlova ul. v Písku dohodou a prominutí poměrné části nájemného U s n e s e n í č. 585/17 Rada města 1. schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni s nájemcem na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 108, Karlova ulice v Písku, který je součástí pozemku stav. parc. č. 134 k. ú. Písek a pověřuje starostku města podpisem dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, 2. schvaluje prominutí poměrné části nájemného za pronájem výše uvedeného prostoru ve výši Kč za období od do pro žadatelku. K bodu 8) Řešení nájemních vztahů k bytům stránka 8 (celkem 14)

9 U s n e s e n í č. 586/ Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v čp. 133, Hradební II, Písek pro žadatele, Hradební II 133, Písek o 1 rok. 02. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15 v čp. 433, Na Pěníku, Písek pro žadatelku, Na Pěníku 433, Písek o 1 rok. 03. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1364, Písek o 1 rok. 04. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp. 1955, Truhlářská, Písek pro žadatelku, Truhlářská 1955, Písek o 1 rok. 05. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 27 v čp. 1962, Budějovická, Písek pro žadatele, Budějovická 1962, Písek o 1 rok. 06. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 2242, Harantova, Písek pro žadatelku, Harantova 2242, Písek o 1 rok. 07. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 887, Kollárova, Písek pro žadatelku, Kollárova 887, Písek o 1 rok. 08. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 1363, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1363, Písek o 12 měsíců za částku 45 Kč/m 2 /měsíc. 09. Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 1364, nábřeží 1. máje, Písek pro žadatelku, nábřeží 1. máje 1364, Písek o 12 měsíců za částku 45 Kč/m 2 /měsíc. 10. Rada města schvaluje podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu porušování povinností nájemců zvlášť závažným způsobem. Ing. Z. Šartnerová K bodu 9) Návrh na řešení bytových záležitostí 1) Výběrové řízení s nabídnutou výší nájemného U s n e s e n í č. 587/17 Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení s nabídnutou výší nájemného na obsazení bytů: č. 27 o velikosti 1+1 v budově čp. 1814, Otavská ulice v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, č. 7 o velikosti 3+1 v budově čp. 368, Na Stínadlech v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek. 2) Výběrové řízení na přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci U s n e s e n í č. 588/17 Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na přidělení bytů pro osoby v tíživé životní situaci: č. 9 o velikosti 2+1 v budově čp. 1401, ulice nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, č. 6 o velikosti 1+1 v budově čp. 1748, Dr. M. Horákové v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek. stránka 9 (celkem 14)

10 3) Výběrové řízení na přidělení bytu č. 10 v domě čp. 1364, nábř. 1. máje v Písku U s n e s e n í č. 589/17 Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na přidělení bytu č. 10 o velikosti 2+1 v budově čp. 1364, nábřeží 1. máje v Písku, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, za nájemné ve výši Kč/měsíc dle stanovených pravidel odsouhlasených zastupitelstvem města Písku dne , č. usnesení 109/04. K bodu 10) Poskytnutí bytů formou výběrového řízení 1) Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 4 ul. Nádražní čp. 107 v Písku U s n e s e n í č. 590/17 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 4 o velikosti 1+1 v budově čp. 107, ul. Nádražní, která je součástí pozemku stavební parcely č. 321/1 v k. ú. Písek za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. 2) Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 2 ul. nábřeží 1. máje čp v Písku U s n e s e n í č. 591/17 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 2 o velikosti 1+1 v budově čp. 1836, ul. nábřeží 1. máje, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. 3) Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 15 ul. třída Přátelství čp v Písku U s n e s e n í č. 592/17 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 15 o velikosti 1+1 v budově čp. 1958, ul. třída Přátelství, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy a náhradníka za nájemné ve výši Kč/měs. 4) Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 7 ul. nábřeží 1. máje čp v Písku U s n e s e n í č. 593/17 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 7 o velikosti 2+kk v budově čp. 1402, ul. nábřeží 1. máje, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. stránka 10 (celkem 14)

11 5) Výběrové řízení na poskytnutí bytu č. 17 ul. Pražská čp. 346 v Písku U s n e s e n í č. 594/17 Rada města schvaluje nájemce bytu č. 17 o velikosti 3+1 v budově čp. 346, ul. Pražská, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek za nájemné ve výši Kč/měs. a pověřuje na základě zřizovací listiny DBS města Písku podpisem nájemní smlouvy. K bodu 11) Záměr prodeje školnického bytu v Dobrovského ul. 672 U s n e s e n í č. 595/17 1. Rada města neschvaluje opravu nemovitosti v Dobrovského ul. 672, Písek. 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitosti v Dobrovského ul. 672, Písek a ukládá odboru správy majetku zahájit kroky směřující k prodeji. Ing. M. Cibulková, K bodu 12) Poskytnutí bytů pro osoby v tíživé životní situaci U s n e s e n í č. 596/17 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na základě výběrového řízení na byt č. 5 o velikosti 33,59 m 2 v budově čp. 1748, ulice Dr. M. Horákové, která je součástí pozemku stavební parcely č v k. ú. Písek, za nájemné ve výši 45 Kč/m 2 za měsíc v prvním roce nájmu s žadatelkou. Mgr. M. Baslerová K bodu 13) Změna výše nájmu v bytech zvláštního určení U s n e s e n í č. 597/17 Rada města schvaluje zvýšení smluvního nájemného u bytů zvláštního určení, zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a u bytů s pečovatelskou službou v majetku města Písku od z 32,84 Kč/m 2 na 39,00 Kč/m 2 s tím, že takto stanovené nájemné nebude každoročně navyšováno o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Ing. Z. Šartnerová K bodu 14) Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení U s n e s e n í č. 598/17 Rada města: 1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 55 v domě č. 2443, ulice Jiráskovo nábřeží s žadatelem a žadatelkou na výjimku schvaluje. stránka 11 (celkem 14)

12 Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 2. ruší usnesení č. 456/17 bod 26, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 65 v domě č. 2443, Jiráskovo nábřeží s žadatelkou, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 65 v domě č. 2443, Jiráskovo nábřeží s žadatelkou na výjimku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou na výjimku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 4. ruší usnesení č. 456/17 bod 26, kterým byl udělen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 65 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelku, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 65 v domě č. 454, ulice Čechova s žadatelkou na základě pořadníku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. 5. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31 v domě č. 425, ulice Topělecká s žadatelkou na základě pořadníku schvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., doporučuje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. Mgr. M. Baslerová K bodu 15) Schválení dohody o provedení práce na ZŠ J. Husa U s n e s e n í č. 599/17 Rada města schvaluje dohodu o provedení práce mezi Základní školou Jana Husa a Mateřskou školou Písek, Husovo nám. 725, IČO a panem Mgr. Janem Adámkem na vedení kroužku malé kopané. Mgr. Bc. M. Hanus, Ing. M. Cibulková K bodu 16) Dodatek ke smlouvě o poskytování energetických služeb s ENESA a.s. U s n e s e n í č. 600/17 Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, uzavřený mezi městem Písek a ENESA a. s., IČO , sídlem U Voborníků 852/10, Praha 9. Ing. V. Filip K bodu 17) Dodatek ke smlouvě o dílo na zateplení domu Flekačky č. p se společností CASPINA, spol. s r. o. U s n e s e n í č. 601/17 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne stavby Zateplení rodinného domu Flekačky čp. 1909, Písek mezi městem Písek a společností stránka 12 (celkem 14)

13 CASPINA, spol. s r. o., IČO , se sídlem Na Zámecké 1518/9, Nusle, Praha 4. Ing. V. Filip K bodu 18) údržby Zajištění zimní údržby vybraných chodníků nad rámec Plánu zimní U s n e s e n í č. 602/17 Rada města schvaluje návrh na zajištění zimní údržby vybraných chodníků ve městě Písku nad rámec Plánu zimní údržby a Smlouvu o poskytnutí služeb zajištění zimní údržby vybraných chodníků ve městě Písku nad rámec Plánu zimní údržby uzavřenou se společností Městské služby Písek s. r. o. se sídlem Pražská 372, Písek, IČ s platností od J. Hrádek K bodu 19) Podnět proti umístění včelínů U s n e s e n í č. 603/17 Rada města bere podnět proti umístění včelínů na pozemku parc. č. 903/2 v k. ú. Smrkovice na vědomí a odkazuje občany na řešení problému v rovině občanskoprávních vztahů. Mgr. Bc. M. Hanus K bodu 20) Informace o městské slavnosti Dotkni se Písku 2017 U s n e s e n í č. 604/17 Rada města projednala informaci o městské slavnosti Dotkni se Písku Mgr. J. Kašpar K bodu 21) Výjimky z vyhlášky U s n e s e n í č. 605/17 Rada města po projednání žádostí o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, ve znění vyhlášky č. 2/2015, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 1. schvaluje udělení výjimky na reprodukovanou hudební produkci dle přílohy č. 1 pro bar PYRAMIDA, tř. Národní svobody 20, Písek, žadatel VEKA Písek s. r. o., Tyršova 663, Písek, IČO , zastoupena Ondřejem Čejdíkem, Tyršova 663, Písek v rozsahu pá-so do 03:00 h, ne-čt do 24:00 h. 2. schvaluje udělení výjimky na živou a reprodukovanou hudební produkci dle přílohy č. 1 pro Divadlo Pod čarou, Tyršova 28, Písek, žadatel z. s. Pod čarou, Tyršova 28, Písek, IČO , zastoupený Miroslavem Pokorným, Pražská 163, Písek v rozsahu pá-so do 03:00 h, ne-čt do 01:00 h. 3. schvaluje udělení výjimky na živou hudební produkci dle přílohy č. 1 pro akci Hradišťský běh a zábava s kapelou Beellee Beat s Deelee v areálu TJ Hradiště, Písek, žadatel Zbyněk Konvička, Zahradní 226, Písek, venkovní prostor do 24:00 h. Ing. M. Cibulková stránka 13 (celkem 14)

14 K bodu 22) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra U s n e s e n í č. 606/17 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se ruší Dodatek č. 1 ze dne ke Smlouvě o výpůjčce č ze dne a který bude upravovat pronájem celého objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Základní škole T. Šobra s právy a povinnostmi v rozsahu dle čl. V. uvedené smlouvy o výpůjčce pro účel realizace projektu Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a adaptace odborných učeben stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodních věd předkládaného jako žádost o podporu v rámci 47. výzvy IROP a evidovaného pod č. CZ /0.0/0.0/16_063/ Smlouva o pronájmu mezi ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra bude vypracována po uzavření dodatku č. 2 s účinností od data obdržení informace o poskytnutí dotace na uvedený projekt s platností po dobu udržitelnosti zmíněného projektu, nejméně však do roku Rada zároveň konstatuje, že realizací projektu, jehož příprava a předfinancování byla schválena usnesením rady č. 323/16 ze dne , dojde k technickému zhodnocení stávajícího objektu 2. stupně ZŠ Svobodná. Rada tímto usnesením rovněž potvrzuje, že ZŠ Šobrova bude mít na základě předmětné smlouvy o pronájmu právo uvedený projekt realizovat a souhlasí s technickým zhodnocením v projektovém rozsahu. Ing. M. Cibulková K bodu 23) Různé V Písku dne stránka 14 (celkem 14)

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.01.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.02.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.10.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29. 5. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19. 6. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.01.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 05.05.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 29.04.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. Hladík, Ing. arch.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 11.12.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 30.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.10.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

U S N E S E N Í. Přítomni

U S N E S E N Í. Přítomni U S N E S E N Í z mimořádného zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 17.08.2017 od 14:00 hodin v kanceláři paní tajemnice, Městský úřad Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 21.11.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 14.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.4.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 24.11.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 12.02.2019 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.03.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.06.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová,

Více

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 07.06.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 Městského úřadu Písek, Budovcova 207 Přítomni Mgr. E. Vanžurová,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing.

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 23.09.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 14.12.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 12.01.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 29.02.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.10.2015 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.03.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.02.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 19.07.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, JUDr.

Více

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.05.2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. J. Knot, Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 12.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.02.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J.

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 04.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.11.2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P.

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Přítomni U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 13.10.2016 od 11:30 hodin - výjezdní zasedání - návštěva nové úpravny, staré úpravny a čistírny odpadních vod

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 06.09.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 25.02.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 03.01.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. L. Průša, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 25.10.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 07.09.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.05.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 27.05.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 08.09.2016 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 30.10.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.11.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, JUDr.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr.

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 21.01.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 14.12.2011 03.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.02.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál vývoj nájemného nemovitosti č.p. 28, Tyršova ulice v Písku

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.07.2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 3.12.2018 69/6/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 108. až 149. schůze RM z období 2014-2018 a

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24.09.2018 od 17,00 hodin. Usnesení č. 42-53/2018 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jen zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 09.11.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo v pondělí 11.03.2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík,

Více

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll

Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, MUDr. R. Tyll U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 22.03.2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 10.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. E. Vanžurová, JUDr.

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.03.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 21.08.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

U P R A V E N Ý Z Á P I S

U P R A V E N Ý Z Á P I S U P R A V E N Ý Z Á P I S ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 15.08.2013 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. O. Veselý, Ing. V. Bubník,

Více