VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 Školní rok: 2009/2010

2 I. Základní údaje o škole 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ječná 33, Praha 2 školská právnická osoba Datum zařazení do sítě škol: Od dopisem MŠMT ČR ze dne pod č.j Poslední změna: , č.j. 2999/06-21 IČO: telefon: IZO: www: fax: Zřizovatel: Suverénní řád maltézských rytířů České velkopřevorství Velkopřevorské náměstí Praha 1 3. Změny zřizovatele 24. ledna 2006 pod č.j. 20/06 v souladu s ustanovením 187 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) vydal zřizovatel rozhodnutí o změně právní formy školy na školskou právnickou osobu a současně stanovil nový název: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů 4. Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Hotmarová telefon: statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Alena Hofmanová telefon: , , Vyšší odborná škola zdravotnická má cílovou kapacitu 255 studentů. 6. Výchovně vzdělávací programy VOŠZ: Přehled učebních plánů je přílohou č. 1. Od Diplomovaná všeobecná sestra denní studium N/001 (3,5 roku) schválen MŠMT ČR v dohodě s MZ ČR dne pod č.j / , s účinností od Jde o dobíhající obor. (Původní cílová kapacita 255 studentů.) Od Diplomovaná všeobecná sestra denní studium N/1. (3 roky) akreditován MŠMT ČR viz dále. Cílová kapacita 255 studentů. 2

3 Průběh akreditace vzdělávacích programů V květnu 2007 podala naše škola žádost na MŠMT ČR o schválení nového programu Diplomovaná všeobecná sestra v trvání 3 roky, denní forma studia. Dne 10. července 2007 jsme z MŠMT ČR obdrželi rozhodnutí o udělení akreditace tohoto programu pod č. j.: / /2. Program je akreditován do 30. června Jeho studium bylo zahájeno Místa poskytovaného vzdělání Objekt školy Ječná 33, Praha 2 Škola je umístěna v objektu se dvěma trakty. Vlastník budov: církevní organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Stav budov: celý objekt byl od r průběžně rekonstruován tak, aby vyhovoval provozu školy a hygienickým požadavkům. Z bezpečnostních důvodů byl zakoupen na počátku školního roku 2007/2008 vstupní turniketový systém. 8. Materiálně technické vybavení Všechny učebny jsou standardně vybaveny. V tomto školním roce bylo doplňováno další vybavení odborných učeben, které slouží k výuce ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů, první pomoci a pečovatelství a učebny psychologie zakoupen byl nový nábytek i pomůcky. Vybavení odborných učeben, výukové modely - pokojík TERNO 2x elektrické polohovatelné lůžko s příslušenstvím a nočním stolkem - pokojík NOVOS 2x elektrické polohovatelné lůžko s příslušenstvím a nočním stolkem - dětský přebalovací box MEDLIN - UNI stolky - převazové UNI vozíky - figurína péče o nemocné - nemocniční figurína Susie - model péče o zdravé a nemocné dítě - model dítěte ženské pohlaví a mužské pohlaví (koupání a péče o dítě) - model dítěte drogově závislé matky péče o postižené dítě - model prsní vesty samovyšetření prsů - simulátor pro ženskou katetrizaci 2x - pokročilý model ženské katetrizace 2x - intramuskulární injekční simulátor - Ambu i.v. trenažér 2x - podložka pro nácvik kanylace - třížílová podložka pro venepunkci (jedna žíla je dětské velikosti) - podložka pro nácvik venepunkce cubita - I.V. ruka podávání infuze (ohebné a pružné prsty realistický pocit) - podložka pro nácvik i.m. injektáže, s.c. injektáže 2x - podložka pro nácvik aplikace inzulínu 3x 3

4 - DynaPulse měření TK, pulsu identifikace nepravidelností - simulátor k nácviku péče o pacienty s dýchacími potížemi, péče o pacienty s NG sondou - poslechový simulátor se srdečními a plicními zvuky 40 normálních a abnormálních srdečních, plicních a břišních zvuků - obvazový simulátor 14 chirurgických ran - porodní simulátor - modely poranění poranění čelisti, popálení předloktí, otevřená zlomenina tibie, amputace dolní končetiny - infúzní pumpa ARGUS - odsávačka ASPEED - tukoměr - digitální váha s tukoměrem - kojenecká digitální váha - rtuťové tonometry a digitální, zápěsťový tonometr, dětská manžeta, manžeta pro obézní, fonendoskopy, teploměry ušní, dětský - bezkontaktní teploměr Thermofocus - optický laryngoskop - pulsní oxymetr - manžeta pro přetlakovou infúzi - balónkové hrudní elektrody - končetinové elektrody - jednorázový zvlhčovač kyslíku - vzduchovod GUEDEL, vzduchovody nosní - rozvěrač čelistí - kleště Magill k vytažení jazyka u člověka v bezvědomí - intraoseální cvičná jehla - laryngeální tubus - Emergency set - KRIKO Trainer model pro nácvik koniotomie - Air Tra Q optický laryngoskop - polohovací polštáře pro bazální stimulaci - oblek simulace stáří - opilecké brýle - model 4 druhy šedého zákalu - simulátor péče o dekubity - model rakoviny kůže 6 stádií - model péče o chrup - podložka Rollbod Junior - simulátor nácviku klystýru - dávkovač zvlhčovač kyslíku 2x Pomůcky pro první pomoc, resuscitační modely - defibrilátor AED Trainer LP vakuová matrace - záchranářský ruksak - fixační límce krční páteře - Rescue-complex multifunkční univerzální set, který obsahuje prostředky pro ošetření nejčastěji se vyskytujících druhů poranění - Rescue-popáleniny pro ošetření popálenin při první pomoci 4

5 - Rescue-náhlý porod sada určená pro lékaře a zdravotnický personál, poskytující první pomoc při náhlém porodu probíhajícím mimo zdravotnická zařízení - Rescue-pneumothorax pro zvládnutí hrudního poranění s pneumothoraxem - Rescue-krvácení ošetření krvácejících poranění a ran s různou intenzitou krvácení - Rescue-zlomeniny ošetření zlomenin včetně otevřených - CPREzy pomůcka ke kardiopulmonální resuscitaci světelná signalizace metronom - Baby Anne 4x - Little Junior 4x (zvuková signalizace o dostatečné hloubce masáže srdce) - Little Anne 3x - Little Anne 4x (zvuková signalizace o dostatečné hloubce masáže srdce) - resuscitační model intubace dítěte - Baby resuscitační se světelnou signalizací 3x - resuscitační model s displejem - resuscitační model se světelnou signalizací - model na dýchání velký - zdravotnická nosítka - zdravotnická brašna Kangaro Pro účely výuky slouží též bohatá videotéka a výukové programy na CD a DVD. Informační centrum s knihovnou má část odbornou a část beletristickou, knihovna je vedena počítačově s přístupem na Internet. V budově školy se nachází kaple. Slouží k účelům liturgickým, ale je využívána i ke kulturním akcím aj. Výjimečně ji lze využít též jako posluchárnu. Sborovny a pracovny jsou účelně standardně vybaveny. Učitelé i studenti mají volný přístup na Internet. V letošním školním roce byla pořízena další interaktivní tabule. K dispozici jsou i notebooky s dataprojektory pro potřeby výuky. Přehled stávajícího vybavení výpočetní technikou Na škole jsou dvě učebny výpočetní techniky. Jedna je určena pro výuku jazyků a druhá pro výuku informačních a komunikačních technologií (IKT). V učebně jazyků mají studenti k dispozici 16 počítačů a v učebně IKT 18 počítačů. Každá z učeben je vybavena dataprojektorem a sdílenou tiskárnou. K výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou k dispozici dvě učebny, kde je v každé k dispozici 7 počítačů. Mimo výuku mají studenti pro svou práci k dispozici 4 počítače v knihovně a 6 počítačů ve studovně. Všechny počítače jsou připojeny do lokální počítačové sítě s možností přístupu k internetu. Škola je připojena k internetu pomocí pevného připojení kabelová televize. Programové vybavení počítačů Operační systém Textový editor Tabulkový kalkulátor Prezentační program Grafický editor ový klient Webový prohlížeč Windows XP MS Word MS Excel MS Power Point Irfan View MS Outlook MS IE, Mozzila Firefox, Opera 5

6 Antivirová ochrana AVG 8 Langmaster němčina, angličtina Mathematica, encyklopedie člověka, encyklopedie planeta Výukové programové vybavení Země, Umění komunikace AMICUS zdravotnický program Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. Standardní pracovní prostředí studenta Zasíťované PC s procesorem 2GHz a vyšší, 512 MB RAM, GB pevný disk. 17 monitor. Každý počítač je připojený do lokální sítě s možností práce na internetu a tisku na síťových nebo lokálních tiskárnách. Ostatní vybavení Dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a v 90 % učeben jsou namontovány dataprojektory. Ve zbývajících 10 % je možno využívat přenosné dataprojektory a počítače. Budova školy je pokryta WiFi signálem a internet je možno využívat téměř v celé budově. Celkově je ve škole k dispozici 114 počítačů. Vyučující, kteří mají trvalý pracovní poměr na dobu neurčitou, si mohou dlouhodobě zapůjčit notebooky pro domácí přípravu. Celkově jde o 25 kusů. označení učebny počet vybavení způsob zajištění podstandard standard nadstandard smluvně součást školy kmenová učebna / - / knihovna (infocentrum) 1 - / - - / studovna 1 - / - - / uč. výpočet. techniky 2 - / - - / učebna psychologie 1 - / - - / učebna ošetřovatelství 2 - / - - / učebna výtvarné vých. 1 - / - - / učebna hudební vých. 1 - / - - / 9. Školská rada Školská rada vznikla v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Bylo postupováno podle 167 odst. 5. Školská rada navázala na práci rady školy, která vznikla na návrh zřizovatele 28. května Složení školské rady 1 zástupce zřizovatele, 1 pedagogů a 1 zletilých studentů Předsedou je Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc. II. 6

7 1. Pedagogičtí pracovníci Pracovníci školské právnické osoby a. počty osob škola fyzické osoby celkemředitelka a zástupkyně ředitelky na plně zaměstnanéředitelka a zástupkyně ředitelky přepočteny fyzické osoby celkeminterní učitelé přepočtení na plně zaměstnanéinterní učitelé fyzické osoby celkemexterní učitelé přepočtení na plně zaměstnanéexterní učitelé fyzické osoby celkempedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkempedagogičtí pracovníci VOŠZ SŘMR 4 3, ,6 6 0, ,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků VOŠZ SŘMR kvalifikovaných % nekvalifikovaných 0 0 % c. další vzdělávání pedagogických pracovníků typ studia počet zaměření počet vzdělávací instituce účastníků semináře 12 Mezinárodní seminář 1 holocaust 1 aktivní účast Památník Auschwitz-Birkenau, Státní muzeum Osvětim Krok za krokem II 1 primární prevence a práce se 1 PPP pro Prahu 7 a 8 žáky ohroženými sociálně patologickými jevy Seminář pro metodiky 2 posilování kompetencí 1 PPP pro Prahu 1, 2 a 4 7

8 prevence učitele, problematika sekt Porodnictví 1 moderní trendy v porodnictví 1 Porodnická klinika VFN Praha Vzdělávání v ošetřovatelství 1 zdravotnické vzdělávání 2 ČAS pedagogická sekce a jeho perspektivy ICT 1 datové schránky, 2 Institut pro místní správu Praha elektronické podpisy Zákony a vyhlášky v práci sester 2 právo ve zdravotnictví 2 ÚTPO, 1. LF UK VERLAG DAS HÖFER Novinky v ošetřovatelství 1 ošetřování nemocných 1 ÚTPO, 1. LF UK VERLAG DAS HÖFER Paliativní péče 1 péče o umírající v hospici 1 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Kvalita života 1 ošetřovatelství 1 VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4 typ studia počet zaměření počet účastníků kurzy 4 Sestra školitelka 1 vzdělávání sester pro výuku 1 v praxi aktivní účast vzdělávací instituce Centrum celoživotního vzdělávání FTN Praha (akreditace MŠMT) SZŠ Ruská, Praha LF UK Alternativní metody výuky 1 celoživotní vzdělávání pedagogů 1 aktivní účast Kurz francouzského jazyka 1 vzdělávání v cizích jazycích 1 Jazyková škola JIPKA A2 - půl roku Dějiny, církev a společnost 1 historicko-teologické 1 JABOK CDU zaměření doplňkové pedagogické 0 studium školský management 5 Právo ve škole 1 právní předpisy ve školství 3 MŠMT -seminář Management školy 2 management - seminář 3 NIDV Konference ředitelů 1 management zdravotnických zdravotnických škol škol SZŠ i VOŠZ 1 Asociace ředitelů zdravotnických škol + NCO NZO Autoevaluace školy v praxi 1 metodika a zpracování 1 MÚ Pardubice - školení evaluace školy rozšiřování aprobace 1 1 HUV, sborový zpěv 1 PedF UK konference podzimní konference 1 akreditace zdravot. zařízení, 1 ČAS prezidium prezidia ČAS právo ve zdravotnictví IV. mezioborová 1 imobilizační syndrom, 2 Urologická sekce ČAS konference urologické sekce ČAS renální biopsie, diabetická noha a další 5. ročník konference 1 manažerské informační 1 STAPRO Efektivita, kvalita a spokojenost ve zdravotnictví systémy v nemocnicích, kvalita zdravot. péče, vzdělávání ve zdravotnictví VI. konference Sestra IN 1 gynekologie 1 ÚTPO 1. LF UK + GONA, s.r.o. Závislosti 1 závislost na tabáku u dětí a 1 1. LF UK adolescentů Kreativně k jazykové 1 didaktika cizích jazyků 1 NAEP výuce Inovace v ošetřovatelství 1 ošetřování nemocných 1 ČAS + DTO s.r.o. Mezinárodní konference liberecké psychologické dny 1 stáří, umírání, smrt 1 VOŠZ Liberec Etické problémy ve zdravotnictví Cesta k modernímu ošetřovatelství XI. 1 křesťanská etika a její přínos 1 Kongregace MSKB Praha ve zdravotnické praxi 1 ošetřování nemocných 2 FN Motol + 2. LF UK sympozium 3 4 hod. 1 Diabetes mellitus 2 BOS 8

9 4 hod. 1 Výživa dětí 2 BOS 4 hod. 1 Dermatologie a gynekologie 1 BOS jiné Společenská akce 1 Sestra roku 1 Čas prezidium 2. rok special. studia pro školní metodiky prevence 1 Život bez závislostí aj. 1 Život bez závislostí o.s. 10 dní E-lerningové vzdělávání 2 Urgentní stavy u dětí, hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství 1 E-univerzita, celoživotní vzdělávání on-line d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) z toho s odbornou kvalifikací 4 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace 0 (dle zákona o ped. prac.) rodilí mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 11 6,2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků Ekonomickou agendu máme zajištěnu smluvně. Její pracovníci se zúčastňují potřebných školení a dalších vzdělávacích akcí. Jiné vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010: typ vzdělávání počet zaměření počet účastníků seminář 6 hodin Open seminář k datovým schránkám a autorizované konverzi dokumentů vzdělávací instituce 2 Institut pro místní správu Praha 9

10 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty studijních skupin a počty studentů a. denní vzdělávání škola počet skupin počet studentů VOŠ Změny v počtech studentů v průběhu školního roku a) přerušili vzdělávání: 11 b) nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 c) sami ukončili vzdělávání: 19 d) vyloučeni ze školy: 0 e) nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 0 f) přestoupili z jiné školy: 0 g) přestoupili na jinou školu: 1 h) jiný důvod změny: 0 b. vzdělávání při zaměstnání nemáme 2. Průměrný počet studentů na studijní skupinu a učitele a. denní vzdělávání škola průměrný počet studentů průměrný počet studentů na skupinu na učitele VOŠ 29,6 12,7 Nízký počet studentů na jednoho učitele je dán dělením tříd zejména při praktickém vyučování. b. vzdělávání při zaměstnání nemáme 3. Studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji v zahajovacím výkazu VOŠ se neuvádí 10

11 4. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů a. denní vzdělávání z celkového počtu studentů prospělo s vyznamenáním neprospělo 3 opakovalo ročník 4 neuvádí se na VOŠ na VOŠ končí školní rok pak probíhají opravné a dodatečné zkoušky v této době je ještě někteří studenti dokončují počet studentů s uzavřenou klasifikací do nesledujeme, školní rok končí tj. % z celkového počtu studentů - průměrný počet zameškaných hodin na studenta 50 z toho neomluvených na studenta 1,6 b. vzdělávání při zaměstnání nemáme 5. Výsledky závěrečných absolutorií absolutoria denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 33 - z toho konali zkoušku opakovaně 3 - počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli 7 - připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet studentů, prospěl s vyznamenáním 19 - kteří byli prospěl 13 - hodnoceni: neprospěl 1-6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2010/2011 denní vzdělávání skupina oborů vzdělávání kód, název: 5341N Ošetřovatelství počet přihlášek celkem 125 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 108 z toho v 1. kole 88 z toho ve 2. kole 20 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení 0 obor: N/1. diplomovaná všeobecná sestra 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin země počet cizinců Arménie 1 Bosna a Hercegovina 1 Kongo 1 11

12 Moldávie 2 Slovensko 1 Ukrajina 2 celkem: 8 Cizinci se zapojují dobře. Potřebují individuální přístup, konzultace, pomoc ze strany vyučujících i spolužáků, vhodné studijní materiály (kopírování textů aj.). Nejčastěji jde o studenty ze Slovenska nebo z Ukrajiny. V letošním školním roce studuje i dívka z Konga, chlapec z Arménie, dvě Moldavanky a 1 studentka z Bosny a Hercegoviny. Nikdy nebyl ve škole zaznamenán sebemenší projev rasismu či xenofóbie. Začleňování cizinců je sice někdy náročné, ale nepřináší žádné neřešitelné problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace V současné době nejsou integrováni studenti s jakýmkoliv handicapem. Vzhledem k věku již nelze hodnotit ani sociokulturní prostředí. 9. Vzdělávání nadaných studentů Nemáme studenty, kteří by se vzdělávali zvláštním způsobem. Studentům nabízíme volitelné předměty, práci v zájmových útvarech, rozšiřující literaturu, výjezdy do zahraničí atd. Studentkám je pravidelně nabízena stáž v Paříži, pro další rok to bude v Barceloně. Vzhledem k tomu, že některé studentky VOŠZ jsou již absolventkami oboru zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole a jsou odborně nadány, zařazujeme je při odborné praxi často na specializovaná pracoviště, zatímco absolventky jiných středních škol praktikují na standardních odděleních. 10. Vzdělávací programy VOŠ Průběh akreditace vzdělávacích programů V květnu 2007 podala naše škola žádost na MŠMT ČR o schválení nového programu N/1. Diplomovaná všeobecná sestra v trvání 3 roky, denní forma studia. Dne 10. července 2007 jsme z MŠMT ČR obdrželi rozhodnutí o udělení akreditace tohoto programu pod č. j.: / /2. Program je akreditován do 30. června Realizace programu začala Dobíhající obor Od Diplomovaná všeobecná sestra denní studium N/001 (3,5 roku) schválen MŠMT ČR v dohodě s MZ ČR dne pod č.j / , s účinností od Obor doběhne v následujícím školním roce. 12

13 IV. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Spolupracujeme s PPP v Praze 2 a s KPPP (Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou) v Praze 8. Jejich služeb však využívají hlavně žáci obou středních škol, které sídlí společně s naší VOŠZ v Ječné 33, v Praze 2. Spolupráce s KPPP je výborná, ale studenti VOŠZ její péče využívají při studijních problémech jen výjimečně, stejně jako PPP v Praze 2, třebaže je jim nabízena. Někteří však poradnu navštěvují při problémech osobních a rodinných. Ve škole se mohou studenti obracet na výchovnou poradkyni, ale většinou rovněž nemají zájem. Někdy se spíše radí s odbornými učitelkami a se studijní vedoucí jde o oblast kariérního (profesního) poradenství. 2. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Prevence sociálně patologických jevů je povinně probírána v předmětu Výchova ke zdraví. Zde je jí věnována značná pozornost. Proběhly přednášky, cvičení, besedy. Využity byly též referáty studentek, jejich předchozí zkušenosti některé například již na střední škole absolvovaly peer program, nebo pracovaly jako dobrovolnice v organizaci, která se zabývá drogově závislými. Promítnuty byly i různé filmy, studentkám byla doporučena vhodná literatura. Ve cvičeních se studentky naučily také sociálním dovednostem např. jak odmítat drogy. Důraz byl kladen i na nebezpečí šíření přenosných nemocí včetně AIDS v souvislosti s užíváním drog. V rámci odborné praxe proběhly i exkurze a stáže v krizovém centru a dalších pracovištích, která pomáhají drogově závislým, alkoholikům, gamblerům aj. Studentky 3. ročníku praktikují mimo jiné na psychiatrickém oddělení, kde se také setkávají s léčbou závislých. Tato závažná problematika je zařazována i do dalších předmětů Ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech, Zdravotnické a sociální právo, Multikulturní ošetřovatelství, Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, Výživa člověka, Psychologie, Sociologie aj. Důraz je kladen na prevenci, s ohledem na specifiku školy i na prevenci ve zdravotnických zařízeních. Výsledkem byl nulový výskyt těchto nežádoucích problémů na VOŠZ. Studentky se o tuto problematiku zajímají řada z nich si ji vybrala jako téma seminární práce z Výchovy ke zdraví, Sociologie nebo Výzkumu v ošetřovatelství (prováděly sociologické průzkumy na téma mládež a drogy, mládež a alkohol, AIDS, pohlavní choroby, kouření atd.) a řada studentek také zvolila téma drogové závislosti, její prevence, informovanosti o nebezpečí drog, kouření, alkoholu aj. jako téma své absolventské práce. Tyto absolventské práce mají obvykle i dobré využití v praxi, neboť jde o průzkumně-výzkumné práce, 13

14 jejichž výsledky pak mohou využít zařízení, kde studentky své šetření prováděly základní a střední školy, učiliště apod. 3. Ekologická, environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji Tato výchova prolíná na VOŠZ napříč mnoha předměty. Je zařazena zejména v předmětu Výchova ke zdraví, kde je značný prostor pro environmentální výchovu. Jsou zde probírány problémy životního prostředí a zdraví člověka, faktory vnějšího a vnitřního prostředí, vliv obytného prostředí na zdraví, zdravý způsob života a péče o zdraví, hodnota a podpora zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence aj. Tato problematika však prolíná i do mnoha dalších předmětů např. Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech, Veřejné zdravotnictví, Patofyziologie a patologie, Výživa člověka aj. Vztahy mezi lidmi a formy soužití jsou probírány v Psychologii, Sociologii, Multikulturním ošetřovatelství, Křesťanské etice, Zdravotnické etice, Komunikaci v ošetřovatelství a dalších. Změny v životě člověka a jejich reflexe, osobnostní a sociální rozvoj jsou zařazeny mimo jiné v Psychologii, Zdravotnické etice, Sociologii, Komunikaci v ošetřovatelství a dalších. Křesťanská etika a církevní charakter školy se významně podílejí na formování osobnosti ve 3. tisíciletí. Environmentální výchova prolíná celým výchovně-vzdělávacím procesem na zdravotnické škole, včetně praktického vyučování. Z ekologických důvodů škola třídí odpad. 4. Multikulturní výchova Ve zdravotnických oborech má tato výchova důležité místo. Je zařazena do většiny předmětů, zejména do Ošetřovatelství, Multikulturního ošetřovatelství, Psychologie, Etiky v ošetřovatelství, Odborné praxe a mnoha dalších. Integrace studentů cizinců je bezproblémová. Charakter církevní školy vyžaduje toleranci náboženskou, rasovou a další. 5. Mimoškolní aktivity a) Škola nabízela tyto zájmové útvary: - anglický jazyk, německý jazyk - výtvarná výchova - sborový zpěv - náboženství Účastnili se jednotliví studenti (společně se studenty SŠ). b) Duchovní potřeby studentů VOŠZ mohou být uspokojovány konáním mše sv. v kapli školy a dále pak při slavnostních příležitostech např. při zahájení a zakončení školního roku, před Velikonocemi a Vánocemi aj. Tyto mše sv. pak bývají obvykle v kostele sv. Apolináře nebo v kostele sv. Ignáce. Věřícím jsou nabízeny i další aktivity např. setkání křesťanské mládeže, přednášky s duchovní tématikou, teologické semináře, práce v Maltézské pomoci, dobrovolná práce v Charitě, Armádě spásy či Diakonii aj. Vše je na bázi dobrovolnosti, vyžadována je náboženská tolerance. Kaple školy je otevřena celý den a studenti či vyučující se zde mohou pomodlit či rozjímat. c) Před vánočními svátky byl uspořádán jednodenní kulturně poznávací zájezd do Štýru, kde studenti mohli hovořit německy. 14

15 d) Skupina studentek se zapojila do charitativní akce Tříkrálová sbírka. O část výtěžku bylo možno si požádat na základě vypracovaného projektu. Škola tak získala Kč, které využije zejména na nákup odborné literatury pro studenty do školní knihovny. e) Studenti i vyučující jsou zapojeni do projektu Adopce na dálku, studenti též opakovaně přispěli na Fond ohrožených dětí, při Červenobílých dnech, při sbírce Bílá pastelka, Květinovém dni, sbírce pro Haithy. Studenti VOŠZ pomáhali též při celorepublikové veřejné sbírce Červená stužka 2009 pro ČSAP a Dům světla. f) Škola je Fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze. g) Jedna z odborných učitelek pracovala jako členka oborové skupiny zdravotnictví při NÚOV. Dále se účastnila některých porad hlavních sester v Praze. h) Některé učitelky jsou lektorkami knihy Eutanázie ano či ne. i) Škola se prezentuje prostřednictvím internetu, Atlasu školství, Katalogu církevních škol, publikací pedagogicko-psychologických poraden, inzercí v denním tisku a podobně a konáním pěti Dnů otevřených dveří. Využíváme i osobních kontaktů a kontaktů s odbornou praxí, Maltézskou pomocí aj. j) 1. ročníky (70 studentů) se zúčastnily besedy AIDS, sex a vztahy, kterou pořádalo sdružení ACET a besedy s nevidomými. k) Dvě studentky se zúčastnily besedy s primátorem MUDr. Karlem Bémem konané při návštěvě NMSKB. 6. Soutěží a olympiád se studenti VOŠZ neúčastnili. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů Dlouhodobé kontakty máme se školami ve Velké Británii: INSTITUT OF HEALTH SCHOOL OF NURSING A MIDWIFERY UNIVERSITY OF EAST ANGLIA, NORWICH, NORFOLK, RR4 7 TJ TEACHING CENTRE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL GAYTON ROAD KING LYNN, NORFOLK, PE 30 ET SACRED HEART CONNVENT SCHOOL 17 MANGATE STREET, SWAFFHAM, NORFOLK, PE 37 7QW a se zdravotnickou školou ze Spolkové republiky Německo: 15

16 KRANKENPFLEGESCHULE AM GESUNDHEITSZENTRUM EVANGELISCHES STIFT SANKT MARTIN JOHANNES - MÜLLER - STR KOBLENZ Jsme zapojeni do mezinárodního programu Renovabis. 8. Spolupráce s partnery a) Spolupracujeme zejména s nemocnicemi, zařízeními zdravotnické a sociální péče Spolupráce probíhá při výuce studentů, ale mnohá zařízení se pak stávají zaměstnavateli našich absolventek. Dále spolupracujeme např. s Maltézskou pomocí, s Charitou, s Ligou proti rakovině aj. b) Spolupráce s profesními organizacemi Spolupracujeme s Českou asociací sester, některé odborné učitelky jsou jejími členkami. Dále s Asociací Poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociací ředitelů zdravotnických škol, Asociací ředitelů církevních škol a s AVOŠ Asociace vyšších odborných škol. c) Údaje o rozvoji spolupráce s odbornou praxí Praktická výuka studentů je zajišťována v přirozených podmínkách zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a v zařízeních, které poskytují terénní péči v Praze i mimo Prahu. S těmito zařízeními jsou uzavírány písemné dohody o spolupráci při praktické výuce studentů. Spolupracujeme s předními pražskými fakultními nemocnicemi, krajskými i oblastními nemocnicemi, ale i terénními pracovišti v Praze i mimo Prahu. Našimi největšími partnery pro praktickou výuku jsou níže uvedená zdravotnická zařízení: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha 2, U Nemocnice 2 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 4, Vídeňská 800 Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Praha 1, Vlašská 36 Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha 1, Na Františku 847 Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 2, U Nemocnice 1 Krizové centrum RIAPS, Praha 3 Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37, Praha 5 Další spolupráce se zdravotnickými a sociálními zařízeními v celé ČR. Dále uzavíráme dohody se zařízeními, která poskytují péči handicapovaným klientům, seniorům a dlouhodobě nebo terminálně nemocným klientům: Domov sv. Rodiny, Ulrychova 10, Praha 6 Akord, denní stacionář pro děti a mládež s mentálním postižením, Praha 2 Záhřebská 36 Domov Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4 16

17 Dětské centrum Paprsek hl. města Prahy, středisko Dar, Alžírská 647, Praha 6 Hospic Štrasburk, Bohnická 12, Praha 8 Agentury domácí péče v Praze i mimo Prahu Domovy pro seniory v Praze i mimo Prahu Dále spolupracujeme: Ordinace pro děti a dorost, Na Hřebenkách 3, Praha 5 Domov Sulická pro osoby se zdravotním postižením, Praha 4 Odborná praxe je realizována jako skupinová nebo individuální v přirozených podmínkách pracovišť, které poskytují zdravotní, sociální a terénní péči. S většinou výše uvedených školních pracovišť spolupracujeme řadu let. Studenti se zde setkávají s uplatňováním nejmodernějších diagnostických i terapeutických metod. Pracoviště mají většinou stabilizovaný kolektiv kvalifikovaných pracovníků. Některé ze sester absolvovaly bakalářské nebo magisterské studium ošetřovatelství nebo je v současnosti studují. Ošetřovatelská péče je zde realizována v souladu s etickými normami a právy pacientů. Při péči o nemocné je uplatňován ošetřovatelský proces. Pracoviště mají definovány standardy ošetřovatelské péče, běžně zde sestry pracují s ošetřovatelskou dokumentací. Většina těchto zařízení postupně plánuje usilovat o mezinárodní akreditaci. Někteří naši studenti již během studia nastupují v době prázdnin na zdravotnická pracoviště nebo pracoviště sociální péče, případně zde pracují ve školním roce při studiu na zkrácený úvazek. Naši absolventi jsou na těchto pracovištích i ostatních pracovištích vítáni. Absolventi nemají problém se získáním pracovního místa. O uplatnění našich absolventů máme dobré reference. Do zdravotnických zařízení jich nastupuje více než 90 %. Odborná praxe mimopražských studentů je na jejich žádost realizována také ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a terénních zařízeních dle místa bydliště studentů. Ročně uzavíráme několik desítek dohod. Studenti tak kromě získání odbornosti navazují kontakty a získávají informace, které jsou důležité pro jejich budoucí uplatnění a získání pracovního místa v místě bydliště. d) Údaje o spolupráci s vyššími odbornými a vysokými školami Škola je členem AVOŠ, kde spolupráce s jinými vyššími školami probíhá v obecné rovině. Blíže spolupracujeme např. se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou 5. května 51, Praha 4, s níž si vyměňujeme předsedy k absolutoriu. V kontaktu jsme i s jinými typy vyšších škol, zejména církevními.velmi úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK v Praze, jejíž jsme fakultní školou. Spolupráce má zejména formu vedení studentů při odborné praxi ve škole. Zkušení pedagogové školy předávají své zkušenosti studentům. Podobnou formu spolupráce máme i s 1. Lékařskou fakultou UK Praha. e) Odborovou organizaci ve škole nemáme. 9. Další mimoškolní aktivity studentů Studentky a studenti VOŠZ SŘMR ve svém volném čase většinou pracují, a to zejména ve zdravotnictví, ať už jako sestry (mnohé jsou absolventky či absolventy středních zdravotnických škol), nebo jako ošetřovatelky (výjimečně na jiných pracovních pozicích). Za uplynulý školní rok odpracovali ve zdravotnictví (např. v NMSKB, VFN a jinde) téměř hodin. V ostatních službách (mimo obor zdravotnictví) odpracovali cca 17

18 8.500 hodin, v dobrovolnických programech cca 350 hodin. V některých zdravotnických zařízeních tak naše studentky výrazně pomáhají zajistit provoz a přispívají tak svou záslužnou prací ke zkvalitnění ošetřovatelské péče. 10. Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání Zájem je velký, absolventi VOŠZ jsou žádaní ve zdravotnictví (v nemocnicích, stacionářích, ambulantních zařízeních a dalších), uplatňují se i v zařízeních sociální péče. Řada zdravotnických zařízení dělala nábor mezi studenty. Zaměstnavatelé často upřednostňují absolventy vyšších odborných škol zdravotnických před absolventy středních zdravotnických škol pro jejich psychosociální zralost a kvalitu vzdělání. Někdy jsou dokonce absolventi VOŠZ hodnoceni lépe než absolventi bakalářských oborů. Důvodem je praktičtější zaměření VOŠZ, zatímco bakaláři bývají lépe vybaveni teoretickými znalostmi. Do zdravotnictví nastoupilo více než 90 % absolventů. 11. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola může pořádat kurzy v rámci doplňkové činnosti. 18

19 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. V tomto školním roce inspekce ČŠI neproběhla. 2. Jiné inspekce a kontroly příloha č

20 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Hospodaření školy s finančními prostředky v roce 2009 skončilo účetním ziskem ,-Kč. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo v hlavní činnosti, v hospodářské nebyla činnost vykázána. Celkové výnosy činily tis.kč a meziročně byly nižší o 14,11 %. Celkové náklady tis.kč byly proti roku 2008 nižší o 13,50 %. Stěžejní výnosovou složkou byla dotace MŠMT ,-Kč a její pokles proti předchozímu roku činil 14,80 %. Provozní dotace v částce ,-Kč i účelové dotace Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků ,-Kč a Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ,-Kč byly plně vyčerpány. Studenti, rodiče a ostatní fyzické osoby darovali VOŠZ 43 tis.kč. Platby studentů v rámci výuky na školní akce činily 41 tis.kč a jsou evidovány v darech rodičů a studentů. Právnické osoby potom darovaly 72 tis.kč. Celkové dary byly meziročně navýšeny o 51 tis.kč. Fyzické a právnické osoby poskytly škole dary v celkové výši 156 tis.kč. Tržby z prodeje služeb (školné + poplatek za přijímací řízení) dosáhly 510 tis.kč, proti roku 2008 byly nižší o 10,06 %. V rámci Ostatních výnosů bylo dosaženo plnění 45 tis.kč, meziročně byly nižší o 3 tis.kč. Tuto částku tvoří bankovní úroky. Nejvyšším nákladem byly v roce 2009 mzdové náklady v částce tis.kč a pokles těchto vyplacených prostředků činil 1,39 %. V sociálním a zdravotním pojištění bylo dosaženo snížení o 5,60 % a v tis.kč potom Ve spotřebě materiálu škola utratila 874 tis.kč. Bylo zakoupeno vybavení tříd (lavice, židle) a technické vybavení pro výuku (počítače a další technické pomůcky). Přesto nákupem výše uvedeného drobného dlouhodobého hmotného majetku byla spotřeba materiálu nižší o 979 tis.kč než v r Energetické náklady stouply hlavně vyšší náročností na topení v důsledku delší zimy, a to na 329 tis.kč (+ 25 tis.kč proti r. 2008). V rámci nákladových služeb se snížil objem vynaložených prostředků na tis.kč, v procentuálním vyjádření o 14,52 %. K největšímu snížení došlo u oprav a údržby (o 266 tis.kč), V následujícím účetním období je prioritou vedení školy v oblasti hospodaření dosažení přiměřeného účetního zisku. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více