Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Bc. Libuše Hobzová, (od ) 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 700 strávníků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku poznámka škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Přírodní vědy 265 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Programování 140 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Humanitní vědy 265 od výuka dle ŠVP 2

3 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory / programy - nejsou b) zrušené obory / programy k nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2012/2013 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP Městská část Praha 6 Městská část Praha 6 MHMP MHMP MHMP MHMP Nadace Cesta ke vzdělání Zdravé město Praha 2012 Seznamme se! Projekt Krok za krokem školou i životem Kč srpen - září Kč leden srpen 2013 Seznamme se! Kč srpen - září 2012 Černobílý svět v černobílé fotografii Podpora nadaných studentů programování Podpora nadaných studentů programování Almere Prague International Exchange Kč září prosinec Kč září prosinec Kč leden prosinec Kč leden srpen 2013 Projekt GAIA Kč leden srpen 2013 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Právnická osoba Akce Průběžná obměna nábytku v učebnách a kabinetech Částka v Kč Termín realizace průběžně 3

4 SPGA Vybavení učebny výpočetní techniky září 2012 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2012/2013 k dispozici: odborné učebny o fyziky s audiovizuální a projekční technikou o chemie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou, jedna s interaktivní tabulí) o biologie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o zeměpisu 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o dějepisu s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka s audiovizuální a projekční technikou o výtvarné výchovy s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy o anglického jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o ruského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o matematiky 2 učebny s interaktivní tabulí a projekční technikou laboratoře o o o biologie chemie fyziky dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem, víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 3. generace tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a s možností kopírování, skenování a využívání počítačů s internetem k dispozici je knih (z toho knih ve volném výběru), 128 audiovizuálních dokumentů a 45 titulů odborných časopisů studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů školní jídelna školní kavárna 4

5 9. Školská rada Současná školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 9. ledna 2012 a má 6 členů. Složení rady: člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar MUDr. Richard Becke Mgr. Aleš Němeček zřizovatele HMP zřizovatele HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků předseda kontakt: Ve školním roce 2012/2013 proběhla podle plánu 3 zasedání rady, na kterých se řešilo: projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2011/2012 projednání hospodaření za rok 2012 a rozpočet na rok 2013 projednání a schválení úpravy Školního vzdělávacího programu s platností pro 1. ročník od projednání harmonogramu školního roku 2013/2014 projednání a schválení školního řádu platného od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy. 5

6 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,98 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 kvalifikovaných 56 97,6 nekvalifikovaných 4 2,4 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře 38 počet zaměření Internet a technika ve výuce FJ Oxford Maturita Excellence Národní galerie Výzkum a ochrana ptactva počet účastníků 74 vzdělávací instituce Franc. Institut Oxford University Press Zrod abstraktního umění Západočeská pobočka ČSO 6

7 kurzy doplňkové pedagogické studium školský management v ČR Nebezpečná jezera v Kyrgystánu Letní škola historie Interakce infekce Současné přístupy k operacím mozku Ekologie provozu školy Proč a jak cítíme bolest Sexuální a reprodukční zdraví Dyskalkulický žák na 2. st. ZŠ Občanský zákoník AAA Science projekt Matematika a reálný svět Inspirující setkání s matematikou Jeden svět Společnost a kultura Hlas jako individualita Příprava úloh pro matematické soutěže Pravidla sport. soutěží Rollenspiele in Unterricht Dějepisné přednášky Čeština jako cizí jazyk Cloud pro uživatele Řešení konfliktů Školní násilí Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory Chemie pro život Semináře pro učitele latiny 2 pedagogika 2 Školení BOZP Státní maturity rozšiřování aprobace 1 Rozšiřující studium TV 1 Příprava státních maturit 14 konference 4 Zadavatel Komisař Hodnotitel PUP Seminář pro předsedy mat. komisí Podpora výuky 2. cizího jazyka Motivace žáků v přírodovědných předmětech 14 4 PřF UK PedF UK Asociace učitelů klas. Jazyků Asociace učitelů dějepisu Sdružení historiků ČR AV ČR Klub ekologické výchovy Macmilian SPRSV Descatres EDUKO MFF UK FEL ČVUT Člověk v tísni Vize 97 Knihovna V. Havla DAMU JČMF DDM Praha SGUN Goethe Institut Praha MÚVS ČVUT Akcent Collage Jednota školských informatiků Občanský institut MČ Praha 6 Společně k bezpečí s.r.o. ESI FBMI ČVUT VŠCHT Fulbright NIDV Univerzita Hradec Králové J. K. Adviwri service s.r.o. CERMAT MŠMT studijní pobyt 1 Celostátní konference ředitelů gymnázií Francie, Poitiers Spolupráce školy s partnery AŘG 1 EU d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků 22 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 17 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 7

8 rodilí mluvčí 4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 22 20,895 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 4 kurzy jiné (uvést jaké) zaměření Hygienické požadavky ve stravovacích službách Jak a proč výživa ovlivňuje zdraví Vaření v konvektomatu VEMA - PAM počet účastníků 5 vzdělávací instituce Společnost pro výživu Praha Racional VEMA Brno 3. Asistent pedagoga Od školního roku je ve škole zaměstnán 1 asistent pedagoga na částečný úvazek. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd a počty žáků a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 3 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 5 z toho nebylo povoleno opakování: 5 8

9 - přestoupili z jiné školy: 7 - přestoupili na jinou školu: 12 - jiný důvod změny (uveďte jaký): b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) - nemáme 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 28,9 12,05 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním 68 neprospělo 20 9

10 opakovalo ročník 9 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,1 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 66,72 z toho neomluvených 0,32 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 143 z toho konali zkoušku opakovaně 6 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 prospěl s vyznamenáním 64 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 73 neprospěl 2 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 b) Gymnázia skupina oborů vzdělání, kód, název K/41 Gymnázium Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 335 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 232 z toho v 1. kole 232 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 10

11 z toho na odvolání 82 počet nepřijatých celkem 103 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy 0 obor: K/41 Gymnázium přírodovědné vědy 0 obor: K/41 Gymnázium programování 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí: Ázerbajdžánská republika 1 Arménská republika 1 Běloruská republika 1 Íránská islámská republika 1 Korejská republika 1 Pákistánská islámská republika 1 Peruánská republika 1 Republika Srbsko 1 Ruská federace 9 Slovenská republika 4 Ukrajina 7 Vietnamská socialistická republika 3 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. V poslední době přicházejí žáci různých národností častěji. V uplynulém školním roce jich byloje kolem 5,36 procenta z celkového počtu všech žáků školy a rozhodně přispívalik vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. Aktivně se zapojují i do mimoškolních činností (hra na hudební nástroje, zpěv, sport). Letos uspořádali v rámci zahradní slavnosti představení jednotlivých zemí s jejich zvyky a kulinářskými specialitami. Protože někteří žáci s cizí státní příslušností měli problémy s českým jazykem, byl pro ně otevřen kroužek českého jazyka pro cizince. S některými žáky bylo z tohoto důvodu pracováno individuálně. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrovaní žáci do běžné třídy: sluchové postižení (2) autismus (2) zdravotní postižení (2) zrakové postižení (1). 11

12 Individuální vzdělávací plán mělo ze zdravotních důvodů 10 studentů. Naše gymnázium nemá speciální třídy. Přesto však nabízíme integraci žákům s různými potížemi. Ve škole jsou integrováni v současné době žáci s poruchami učení, nejčastěji se jedná o dyslexii a dysgrafii. Od pracuje na škole 1 asistent pedagoga na částečný pracovní úvazek. V letošním školním roce maturovali ve společné části státní maturity 4 žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) v odpovídajícím režimu. Větší pedagogická náročnost třídního učitele i ostatních vyučujících ve třídě je kompenzována ředitelkou školy a finančním příspěvkem na materiální podporu integrovaných žáků. Škola disponuje vhodnými prostředky (materiální zabezpečení) k zajištění bezproblémové integrace. Personálně je připravena nabídnout pomoc mnoha typům integrace. Projevem důvěry a svědectvím úspěšné integrace je často přání rodičů, aby mohli ponechat své dítě na naší škole. K tomu také přispívá celkové klima na škole, vztah mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Atmosféra důvěry a partnerství je prvořadým cílem výchovného procesu na naší škole. 9. Vzdělávání nadaných žáků Vzdělávání nadaných žáků je součástí koncepce školy individuálně pracovat s jednotlivci a společně zájmově orientovanými týmy (třídními i mezitřídními). Všechny komise pro vzdělávací oblast obor mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. Součástí učebního plánu ve druhém ročníku jsou ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Nadaní žáci mají prostor v dlouhodobě realizovaném projektovém vyučování a v akcích připravovaných tradičně i nově školou jako je tvůrčí psaní, tvorba školních novin, literární večery apod. Ve školním roce 2012/2013 se žáci školy zapojili poprvé do mezinárodního projektu CTY Online (Center for talented Youth) organizovaného ve spolupráci s American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Vybraní talentovaní žáci spolupracovali s tutorem z některé z předních zahraničních univerzit. Zapojili jsme žáky do studia biologie a fyziky - Tomáš Tměj, 3.D, obor AP Physics (velmi úspěšný řešitel, přispěl k zisku stipendijního místa pro naše studenty v příštím roce). Pro další školní rok byli získáni do CTY Online kurzů Crafting the Essay a Writing and Analysis žáci Markéta Vendlová z 1.A a Adam Bílý z 3.A, do kurzu biologie žáci Dan Kysilka, Vojtěch Macháček a Matyáš Nekola, do kurzu fyziky Matěj Štěpánek žáci 2. ročníku. Komise pro vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie připravila pro žáky možnost zapojit se do nových projektů: 12

13 projekt: počet žáků, třída partneři projektu Online sešit ve výuce Jaroslav Mašek (spolupráce: Martin Krotil) 120, 2. ročník Možnost používat online sešit ve výuce libovolného předmětu (snaha o porovnání více různých produktů a výběr nejvhodnějšího nástroje pro daný předmět) Školní sešit.cz, Evernote, Google Dokumenty projekt: počet žáků, třída partneři projektu LEGO Mindstorms roboti Ing. Daniel Kahoun 27, 2E Programování ovládání robotů, počítačová komunikace, využití robotických smyslů pro poznávání okolního reálného světa, sekvenční a událostmi řízené programování, analytické i syntetické myšlení ČVUT FEL Devíti žákům s hlubším zájmem o programování (z oboru programování) byla zprostředkována stáž na FEL ČVUT. Tým žáků ze 4. ročníku byl zapojen do VŠ soutěže ČVUT open, kde získal velmi dobré umístění. Jeden velmi talentovaný žák 3. ročníku (Ondřej Hűbsch, 3.E) byl nominován do českého týmu na mezinárodní olympiádu v matematice a v programování a byl připravován na soutěž ve spolupráci s MFF UK v Praze. Žák se umístil ve světové soutěži na 3. místě. Komise ČJ zařadila pro talentované žáky a žáky s větším zájmem o ČJ realizaci projektu: projekt: Studenti píší do novin Eva Poláčková počet žáků, třída 2A, MF Dnes partneři projektu ČVUT FEL Pro žáky se zájmem o historii připravila komise pro vzdělávací obor Dějepis (KVOO Dě) následující projekty: projekt: Hořící keř Horáčková počet žáků, třída 28 realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Národní muzeum 13

14 projekt: Proti ztrátě paměti Horáčková počet žáků, třída 27 realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Člověk v tísni projekt: Vojna Horáčková počet žáků, třída 45 realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Památník Vojna projekt: Příběh jedné vsi - Lidice Horáčková, Dvořáková počet žáků, třída 36-2.C, 2.D realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Památník Terezín projekt: Atentát na R. Heydricha Horáčková, Dvořáková počet žáků, třída 34-2.C, 2.D realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Národní památník hrdinů projekt: Terezín projektové vyučování I. Horáčková, Dvořáková počet žáků, třída 36, přes ročníky realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Památník Terezín projekt: počet žáků, třída partneři projektu Terezín projektové vyučování II. Horáčková, Dvořáková 34, přes ročníky realizace průřezových témat ŠVP Památník Terezín 14

15 V roce 2012/2013 měli dva žáci individuální vzdělávací plán v jednotlivých předmětech v jazyce anglickém a francouzském, 14 žáků mělo individuální vzdělávací plán vzhledem ke svým sportovním aktivitám ve vrcholovém sportu. O systematické práci školy svědčí následující údaje: Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků v únoru 2013 (výsledky žáků za školní rok 2011/2012 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) Jméno příjmení Soutěž Body Ondřej Hübsch Soutěž v programování SŠ - programování 1 Radek Starosta Soutěž v programování SŠ - programování 1 Filip Šedivý SOČ - obor fyzika 0,5 Matěj Uzel SOČ - obor fyzika 0,5 Vojtěch Zídek SOČ - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 1 Matěj Zajíc SOČ - obor informatika 0,5 Naim Ashhab SOČ - obor informatika 0,5 Jiří Fiedler SOČ - obor informatika 1 Michal Šindelář SOČ - obor informatika 1 Cyril Černý SOČ - obor informatika 1 Jan Bayer SOČ - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace 1 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie P 1 Diana Jiová Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 0,2 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie P 1 Ondřej Hübsch Mezinárodní olympiáda v informatice 1 Jakub Mareš Zeměpisná olympiáda - kategorie D 0,2 Matěj Zajíc SOČ - obor informatika 1 Naim Ashhab SOČ - obor informatika 1 Vojtěch Pelc Soutěž v cizích jazycích - latina - kategorie B 0,4 Ondřej Hübsch Středoevropská matematická olympiáda 1 Celkem bodů 15,8 15

16 Naše škola se umístila v Praze na 3. místě projektu Excelence středních škol 2012 (v následující tabulce MŠMT jsou výsledky pražských škol zapojených do projektu, míra úspěšnosti je vyjádřena finančním příspěvkem pro školu): ŠKOLA - složený název zdroj: uvedeno prvních deset škol Excelence SŠ Praha Neinvestiční výdaje Gymnázium Christ. Dopplera Zborovská 45 Praha 5 - Smíchov Gymnázium Botičská 1 Praha Gymnázium Arabská 14 Praha Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha Gymnázium Nad Štolou 1 Praha Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha SPŠ sdělovací techniky Panská 3 Praha Gymnázium J. Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha Gymnázium J.G.Jarkovského Truhlářská 22 Praha Gymnázium Písnická 760 Praha Úspěšní řešitelé 35. ročníku SOČ 2013 Sedm prací postoupilo ze školního kola do krajského kola soutěže Středoškolská odborná činnost: 1 Tomáš Pikous 4E 2 David Tomandl 4E 3 Petr Jartym 4E 4 Matěj Sochor 3E Jakub Mifek 3E Antonín Malík 3E Obor 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Robot SCOUT Obor 18 - Informatika JJanouch sociální síť Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Seminářoid Obor 18 Informatika Projekt Onix 10. Ověřování výsledků vzdělávání Interní evaluace Ve školním roce 2012/2013 prováděly komise pro vzdělávací oblast obor řadu srovnávacích testů, jejichž výsledkem byly náměty na úpravu učebního plánu, náměty na rozdělování žáků do různých skupin podle výkonnosti. Externí evaluace V následující tabulce je přehled výsledků žáků jednotlivých tříd 4. ročníku ve společné části maturitní zkoušky. Úspěšnost žáků byla velmi vysoká. 16

17 Výsledky společné části maturitních zkoušek 2013 POČET KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PŘIHLÁŠENÝCH PRŮM. % SKÓR Český jazyk Matematika 4.A 29 53,6 35,7 10,7 0,0 0,0 86,8 4.B 33 63,6 30,3 6,1 0,0 0,0 88,3 4.C 29 25,9 59,3 11,1 3,7 0,0 82,0 4.D 27 33,3 55,6 11,1 0,0 0,0 83,0 4.E 28 3,6 60,7 35,7 0,0 0,0 76,0 4.A 5 0,0 40,0 40,0 20,0 0,0 64,8 4.B 4 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 73,5 4.C 20 22,2 38,9 33,3 5,6 0,0 71,9 4.D 19 47,4 31,6 21,1 0,0 0,0 82,7 4.E 23 47,8 43,5 8,7 0,0 0,0 82,3 Anglický jazyk 4.A 23 86,4 13,6 0,0 0,0 0,0 91,5 4.B 26 92,3 7,7 0,0 0,0 0,0 92,0 4.C 9 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 88,5 4.D 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2 4.E 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,7 Německý jazyk 4.A 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 74,8 4.B C D 2 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 84,4 4.E Francouzský jazyk 4.A B 2 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 88,1 4.C D E Ruský jazyk 4.A B 1 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 89,2 4.C D 1 100, ,0 4.E

18 Přehled umístění našich absolventů v roce 2012/ 2013 Pražské VŠ UK FAKULTA STUDENTI právnická 2 pedagogická 2 filosofická 3 přírodovědecká 11 lékařská 10 sociálních věd 7 matematicko-fyzikální 2 tělesné výchovy a sportu 1 humanitních studií 11 biomedicinského inženýrství 2 ČVUT strojní 4 elektrotechnická 9 architektury 2 Masarykův ústav vyšších studií 3 stavební 5 informatika 10 jaderná a fyzikálně inženýrská 2 VŠE 15 ČZU 21 VŠCHT 6 Policejní akademie bezpečnostně právní 1 CELKEM 129 Mimopražské VŠ Západočeská universita Plzeň 1 Univerzita Palackého v Olomouci 3 Masarykova universita v Brně 1 Studium v zahraničí na VŠ 2 CELKEM 7 Jazykové školy 3 CELKEM STUDENTŮ VŠ 136 CELKEM DÁLE STUDUJÍCÍCH

19 Úspěšnost podle jednotlivých tříd 4. ročníku: Třída Počet maturantů Počet absolventů/ neúspěšných žáků Počet studujících studentů Počet absolventů nestudujících 4. A / 86% 4 4. B / 100% 4. C 29 28/1 28 / 97% 4. D / 100% 4. E 28 27/1 27 / 96% celkem /2 139 / 96% 4 Rekapitulace : Celkový počet absolventů v roce 2012/2013: 143 Počet studentů, kteří budou dále studovat: 139 Z celkového počtu absolventů 143 bude pokračovat ve studiu 139 absolventů, tj. 97%, někteří i na více školách, takže úspěšnost by byla ještě vyšší, kdyby vyjadřovala počet studovaných škol, nikoli pouze počet studujících absolventů. 11. Školní vzdělávací programy byla zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu v prvním ročníku ve třech variantách: Přírodní vědy, Humanitní vědy, Programování. Komise pro vzdělávací oblast obor se v rámci vlastního hodnocení školy zaměřovaly na průběžné zjišťování efektivity ŠVP. Ve školním roce 2012/2013 se podle ŠVP učilo v 1. až 4. ročníku studia. Na závěr školního roku proběhlo zhodnocení prvního čtyřletého cyklu na různých úrovních: dotazníkové šetření mezi absolventy a jejich rodiči, jednání komisí pro vzdělávací obory a oblasti. Po vyhodnocení se přistoupilo k úpravě učebního plánu od v prvním ročníku. Změny sledovaly: snížení počtu vyučovaných hodin v jednotlivých týdnech (snížení na 34 hodin) přesun hodin některých předmětů (český jazyk, základy společenských věd, zeměpis) do vyšších ročníků výhodnější z hlediska přípravy žáků na maturitní zkoušku S dalšími úpravami se počítá od Všechny změny byly projednány a schváleny Školskou radou Gymnázia, Praha 6, Arabská Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuce cizích jazyků je na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 věnována velká pozornost. Rozvíjí se nejen organizovaná výuka ve všech třech zaměřeních, ale i různé volnočasové aktivity. 19

20 Jazyk Počet žáků, kteří jazyk studují Anglický 583 Německý 329 Francouzský 192 Ruský 62 Latina 120 Metropolitní projekt rozvoje cizích jazyků - projekt HMP Gymnázium se plně zapojilo do Metropolitního programu rozvoje cizích jazyků také ve školním roce 2012/2013. Žákům se zvýšil o 1 hodinu týdenní počet vyučovacích hodin cizích jazyků. Ročník Cizí jazyk Nárůst počtu hodin Vedení výuky 1. AJ +1 rodilý mluvčí 2. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 3. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 4. AJ +1 rodilý mluvčí Rozvoj AJ Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících všech oborech ve dvou předmětech: anglický jazyk vyučuje český učitel AJ, konverzace v AJ vyučuje rodilý mluvčí (ve škole pracují 3 rodilí mluvčí AJ). Komise pro vzdělávací oblast Anglický jazyk (KVOO AJ) připravila během školního roku pro žáky všech oborů následující aktivity: projekt: Tematická studijní cesta Wales a vernisáž výstavy fotografií 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 14, přes ročníky Poznávací zájezd s návštěvou Bridgwater College a Bangor University, dobrá jazyková praxe s anglickými průvodci, poznání míst, která stojí stranou turistického ruchu Bridgwater International projekt: Studentská konference MDG 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 1B Rozvojové cíle tisíciletí v praxi, vedení týmu, účast v diskusi, prezentace názorů, hledání východisek. Partners Czech 20

21 projekt: Saved by the Bell 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 15, 1B Rozvojové cíle tisíciletí v praxi, otázka vzdělávání ve 3. světě, jak seznámit a zapojit veřejnost do řešení Partners Czech projekt: Living in ČAD 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 15, 1B Rozvojové cíle tisíciletí v praxi, diskuse s občanem Čadu o aktuálních problémech jeho země, společné hledání východisek Partners Czech projekt: Sixties in Britain 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Schmoranz 14, přes ročníky Celoškolní akce pro žáky i pedagogy SPGA finanční podpora realizace akce projekt: Entropa, Breaking the Stereotypes 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 16, 1A, střední škola ze Srbska Debata nad odlišností a stereotypy národních kultur a pokus o překonání těchto bariér. Partners Czech projekt: I hate Shakespeare 2012/2013 D.Taylor T.Taylor počet žáků, třída Přes třídy Vlastní nastudování divadelní hry českými studenty pod vedením rodilých mluvčích, akce určená pro žáky i veřejnost z řad rodičů, budoucích žáků a učitelů. partneři projektu SPGA finanční podpora realizace akce projekt: Tematická studijní cesta Tak trochu jiný Londýn 2012/2013 počet žáků, třída Schmoranz 14, přes ročníky Netradičně pojatá poznávací cesta do jinak tradičního Londýna. 21

22 projekt: Welcome Taiwan 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Lánská 11, třída 2E Seznámení s naší školou a systémem vzdělávání, vzájemné poznávání obou kultur. Taiwan Choir projekt: IS Nebušice 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Janků 14, přes ročníky Seznámení se systémem výuky na IS pomocí Job shadowing metody, konfrontace různých kultur a pohled na život v ČR očima cizince. IS Nebušice projekt: Učíme se společně 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Lánská, Florianová 1D Implementace cizího jazyka do výuky matematiky přímo našimi žáky pro naše potenciální příští žáky ze ZŠ Alžírská. ZŠ Alžírská Během školního roku žáci dále navštívili 3 divadelní představení klasických děl anglo-americké literatury. Společně s JŠ Akcent jsme zorganizovali srovnávací jazykové testy pro studenty 3. ročníku, který prokázal míru nárůstu jejich jazykových znalostí a dovedností. Rozvoj NJ Výuka německého jazyka probíhá ve všech třídách 2. a 3. ročnících ve dvou předmětech: německý jazyk a konverzace v NJ, ve všech třídách 1. a 4. ročníku formou jednoho předmětu. Tradičně jsou nabízeny volitelné předměty ve FJ. Komise pro vzdělávací oblast Německý jazyk (KVOO NJ) připravila během školního roku pro žáky všech oborů následující program a aktivity: Divadelní představení partnerské školy z Německa navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníků, před představením se setkali s herci na přípravných workshopech. Ve dvou skupinách druhého ročníku byla pilotována výuka konverzace v NJ rakouskou lektorkou. Pro zájemce z řad žáků i učitelů se konala exkurze do skoro adventní Vídně s procházkou městem a návštěvou galerie. 22

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více