TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role"

Transkript

1 Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z knihy "Team rles at wrk", Belbin, M., Belbin, R.M., Butterwrth-Heinemann, 1996.): Předseda (Veducí) - klidný, dminantní, stabilní Krdinuje tým, vede h k splupráci a k dsažení cílů. V diskuzi nedminuje, jeh příspěvkem je plžení správných tázek. Jeh vedení spčívá zejména v sciální rvině. Navrhvatel (Režisér) -- činrdý, impulzivní, dminantní Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší prduktivitě. Invátr (Chrlič) -- inteligentní, individualistický Přichází s nvými nápady a pdněty, s riginálními řešeními. Má velku představivst a je zdrjem inspirace pr celý tým. Zajímají h jen glbální náhledy, žádné detaily. Upzrňvatel (Rejpal) -- racinální, stabilní, skeptický Nejbjektivnější člen v týmu, pskytuje detailní analýzy, hdntí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátr (Tahun) -- svědmitý, disciplinvaný Stará se t, aby nápady a rzhdnutí byly transfrmvatelné d knkrétních úlh a zajišťuje, aby byly realizvány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevvatel (Shánil) -- splečenský, čilí, přátelský Shrmažďuje infrmace, nápady, navazuje kntakty, získává pdpru z venku. Nejlépe se mu daří pd tlakem, je dbrý imprvizátr. Pdprvatel (Hasič) -- citlivý, mírný Je dbrým psluchačem, rzvíjí nápady, všímá si ptřeb a prblémů statních, pdpruje je. Pmáhá vytvářet dbru atmsféru v týmu. Dknčvatel (Dtahvač) -- tichý, pečlivý, úzkstlivý Stará se t, aby se ddržval řád a časvý plán. D detailů vše kntrluje. Dává pzr, aby se na nic nezapmněl. Každý člen týmu většinu zaujímá rlí něklik. Je dbré, když si je každý vědm svých rlí, i když většinu není ptřeba je explicitně určvat. Každá rle by měla být alespň částečně pkryta. Dbrý instruktr je flexibilní a přizpůsbuje své chvání a svu rli dle aktuálníh týmu. Pr skupinvé rle existuje něklik knceptualizací (Belbin, Bales, Berne,.). Zde uvádíme jejich syntézu dle dělení na kgnitivní (mentální), afektivní (sciální) a behavirální (akční): Mentální (symbl - hlava) Specialista Invátr, Iniciátr (Plant) Analytik, specialista (Evaluatr) Akční (symbl - ruce) Frmvač, Krtik (Shaper) Realizátr (Implementer) strana 1 (celkem 13)

2 Dtahvač (Finisher) Sciální (symbl - srdce) Krdinátr Harmnizátr (team wrker) Hledač zdrjů (Resurce investigatr) Někdy bývají uváděny další rle, které ale nejsu zcela "týmvé" - prtže vnitřní mtiv jejich nsitele není skupinvý, ale individuální: Nsič vdy (hledá kmu by pmhl) Travič studní (vytváří "zlu náladu", pdpruje intriky) strana 2 (celkem 13)

3 Týmvé rle Hnza Hrkal Realizační tým bude stát před úklem vymyslet a zrealizvat akci na základě stanvených cílů. Jak ale sestavit realizační tým? Na základě svéh výzkumu na Administrative Staff Cllege v Henley určil R.M. Belbin sm rlí, které musí být v týmu bsazeny, aby fungval efektivně. Tyt rle nemusí být naplněny stejnu měru a nejsu všechny ptřebné p celu dbu činnsti, ale jestliže některá chybí, tým nebude pracvat tak efektivně, jak by mhl. T neznamená, že v každém týmu musí být sm lidí. Členvé týmu mhu zastávat víc než jednu rli. Belbin také zjistil, že většina lidí preferuje dvě rle v týmu. Jednu více a jednu méně. Tent dtazník pskytuje rientační míru tét preference. Preference neznamená nutně schpnst. Další důležitý pznatek z tht výzkumu je, že všechny rle jsu stejně hdntné. Šéfvé týmů nemusí tedy brát na sebe určitu rli, ale spíš musí zajistit, aby všechny rle byly dbře bsazeny správnými lidmi. RI (shánil) Vlastnsti: Stabilní dminantní extravert RI je pravděpdbně nejblíbenějším členem týmu. Je uvlněný, družný a splečenský, všechn se zajímá. Reaguje pzitivně a s nadšením, ale má skln svůj zájem pět rychle ztrácet. RI se phybuje čast mim skupinu a přináší infrmace, nápady a kntakty zvenčí. Snadn se spřátelí a má spustu kntaktů. Na svém pracvišti je zřídka, a když, tak nejspíš telefnuje. Je t bchdník, diplmat, styčný důstjník, vždy zkumající nvé mžnsti v širkém klí. Jeh schpnst přinášet nápady a stimulvat invaci svjí aktivitu vede lidi k tmu, že h mylně pvažují za člvěka plnéh nápadů, n ale nedispnuje výraznější riginalitu, která je typická pr PL. Je spíš schpen rychle rzpznat význam nvých nápadů. Nemá-li pvzbuzení d statních, například v individuální práci, RI snadn ztrácí zájem, nudí se a je nevýknný. V týmu je výbrný imprvizátr, je-li pd tlakem, je velice aktivní, ale vysadí, když tlak pvlí. Může se stát, že nesplní úkly, které na sebe vzal v krátkdbém návalu nadšení. Jeh širký záběr a mnžství vnějších zájmů h může vést, stejně jak PL k tmu, že stráví mnh času pdružnstmi, které h zajímají. Význam jeh rle spčívá v tm, že zabraňuje stagnaci a zcepenění týmu a udržuje tým v kntaktu s realitu. SH (režisér) Vlastnsti: anxiózní dminantní extravert SH je plný nervní energie, je tevřený, emcinální, impulsivní a netrpělivý, někdy prtivný a snadn pdrážděný. Je supeřivý a vítá příležitst ke knfrntaci. Čast se naštve, ale nechvá dluh zášť. Je nejpdezřívavější z týmu, snadn se urazí a mívá pcit, že se statní prti němu spikli. Jeh psláním je dát týmvému úsilí nějaký tvar. Dává týmu víc ze sebe než CH. Usiluje t, aby diskuse měly nějaký řád, snaží se sjedntit názry, cíle a praktické úvahy d jednh schůdnéh prjektu, tlačí na rychlé rzhdnutí a jeh realizaci. Vyzařuje z něh sebevědmí, které čast překrývá silnu nejisttu a pchyby sbě. Ptřebuje vidět výsledky, aby získal sebejisttu. strana 3 (celkem 13)

4 Jeh pněkud nutkavé úsilí je vždy zaměřen na tyt cíle, které se většinu kryjí s cíli týmu, ale SH dalek víc vnímá tým jak extenzi sebe sama než CH. Chce akci a chce ji hned. Je sutěživý, netleruje neukázněnst, nepřesnst a nesystematické myšlení. Lidé mim tým jej nejspíše hdntí jak hrubéh a nemalenéh. I lidem v týmu hrzí, že je bčas převálcuje, dkáže udělat v týmu nepříjemn, ale pstrkuje věci kupředu. ME (rejpal) Vlastnsti: Vysce inteligentní stabilní intrvert Ve vyváženém týmu jen ME a PL ptřebují mít vyské I.Q. Na rzdíl d PL je ME trchu studený čumák. Je spíš vážný a nepříliš vzrušující. Jeh přínsem je rzvážná a nezaujatá analýza spíš než tvůrčí nápady. Stěží přijde s riginálním návrhem, dalek spíš zabrání týmu, aby se zabýval zavádějícím prjektem. Přestže je ve své přirzensti spíš kritikem než tvůrcem, nekritizuje bvykle samúčelně, ale jen tehdy, když vidí nedstatky v plánu neb v argumentech. Kupdivu je nejméně mtivvaným členem týmu. Nadšení a eufrie mu prstě nesedí. Nedstatek mtivace je u něh výhdu, prtže sbní zaujetí nenarušuje a nezamlžuje jeh úsudek. Přizpůsbuje se pmalu, ptřebuje čas, aby si věci prmyslel, ale jeh úsudek je nejbjektivnější v týmu. Velmi cenná je jeh schpnst strávit, interpretvat a zhdntit mnžství slžitéh textu, schpnst analyzvat prblémy a psudit nápady a úsudky statních. Někdy je netaktní a přezíravý, cž mu na blibě nepřidá. Dkáže srážet mrálku týmu kritiku v nepravý čas. Přestže není ctižádstivý a snaživý, může supeřit zvláště s těmi, jejichž schpnsti se překrývají s jeh, cž je většinu CH neb PL. Je důležité, aby ME byl upřímný a přístupný ke změně, jinak hrzí, že bude příliš negativistický a jeh kritičnst převáží jeh chtu přijímat nvé myšlenky. I když je pctivý a splehlivý, pstrádá veselst, vrucnst, představivst a bezprstřednst. Přest má vlastnst, pr kteru je v týmu nepstradatelný: Jeh úsudek je stva kdy mylný. PL (chrlič) Vlastnsti: Dminantní, velmi inteligentní, intrvert PL je v týmu zdrjem riginálních myšlenek, nápadů a návrhů. Je t nápaditý člvěk. Ostatní mají samzřejmě nápady také, ale jeh myšlenky vynikají riginalitu a radikálnstí s jaku se vyrvnává s prblémy a překážkami. Má nejlepší představivst a intelektvu kapacitu z členů týmu. On nejspíš začne hledat zcela nvý přístup k prblému, když tým zabředne d bažin bezvýchdnsti, neb vnese nvý phled d již přijaté linie činnsti. Dalek víc se zajímá velké a pdstatné věci než detaily a je pravdu schpen phřet na detailech a dělat chyby z nedbalsti. Je důvěřivý a bezprstřední v míře pr intrverta netypické. Dvede být také ježatý a útčit na statní členy týmu, zvlášť když kritizuje jejich myšlenky. Cílem jeh kritiky je většinu vyčistit ple pr jeh vlastní nápady a bvykle vzápětí následuje jeh prtinávrh. Ptíž s PL je, že věnuje příliš mnh své tvůrčí energie nápadům, které h zaujmu, ale které nesuvisí se zájmy a cíli týmu. Může těžk snášet kritiku vlastních nápadů, příliš se bránit a snadn trucvat, když tým jeh nápady pitvá neb dmítne. Může skutečně vypnut a dmítnut se dál zúčastnit. Dá t dst práce, bezřetnéh zacházení a uvážlivéh chláchlení, většinu ze strany CH, strana 4 (celkem 13)

5 aby se z něj dstal t nejlepší. Ale přes všechny tyt chyby je t PL, kd ddává týmu živtdárnu jiskru. CH (předseda) Vlastnsti: Stabilní dminantní extravert Nemusí být šéfem týmu, ale nejlépe se hdí pr tut funkci. Je tím, kd týmu předsedá a krdinuje úsilí všech za účelem dsažení vnějších cílů a úklů. Zaujímá bjektivní neutrální pzici, vyniká cílevědmstí. Předpkládá se u něj nadprůměrná inteligence, ale nijak zářný ani zvlášť tvřivý intelekt. Málkdy je autrem nějakéh velmi dbréh nápadu. Pdstatnější je u něj t, čemu se říká charakter: má disciplinvaný přístup zalžený na vnitřní kázni. Čast má něc, čemu se říká charisma, ale přesnější je mluvit přirzené autritě. Je dminantní, ale uvlněným a nenásilným způsbem nesnaží se dminvat. Instinktivně lidem důvěřuje, pkud není zcela evidentní, že jsu nedůvěryhdní. Je prst žárlivsti. Vidí jasně, v čem jsu silné a slabé stránky jedntlivých členů týmu, a směřuje lidi k tmu, c jim jde nejlépe. Uvědmuje si nezbytnst využití kmbinace schpnstí jedntlivých členů týmu c nejefektivnějším způsbem. T znamená, že n je tím, kd určuje pravmci a zdpvědnsti statních a kd vidí mezery a snaží se je dstranit. Dvede dbře mluvit i nasluchat. Kmunikuje snadn běma směry, není mluvka ani nemluva. Je velmi pzrný psluchač. CH frmuluje skupinvé cíle a stanví prgram práce. Vybírá prblém, jíž se má tým zabývat a určuje pririty, ale nesnaží se dminvat v diskusi. Jeh vlastní příspěvky jsu frmulvány spíš ve frmě tázek než tvrzení neb návrhu. Psluchá, shrnuje názry a pstje skupiny a vyjadřuje skupinvé cítění. Je-li ptřeba rzhdnut, rzhduje pevně pté, c každý vyjádřil svje mínění. TW (hasič) Vlastnsti: Stabilní nedminantní extravert TW je nejcitlivějším členem týmu. Uvědmuje si ptřeby a starsti druhých a nejcitlivěji vnímá emční prudy mezi členy skupiny. Ví nejvíc sukrmém živtě rdinných ptížích statních v týmu. Je milý, blíbený, neprsazuje se, je cementem, držícím tým phrmadě. Je ddaný týmu jak celku (t však neznamená, že se nemůže ve spru přidat k jedné ze stran) a pdpruje statní. Jeh přirzensti dpvídá spíš stavět na myšlenkách druhých, než je napadat neb vznášet knkurenční návrhy. Je dbrý a chtný psluchač. Dbře a snadn kmunikuje uvnitř týmu a pvzbuzuje k tmu i statní. Jak zastánce jednty a suladu vyrvnává napětí a střety, které mhu vzniknut vlivem SH a PL, případně ME. Obzvláště nemá rád sbní knflikty. Sám se jim vyhýbá a snaží se je urvnávat mezi statními. Je-li tým v napětí neb v btížích, je jeh vcítění, przumění, ddanst a pdpra bzvlášť ptřebná. Dík své nesutěživsti a tuze p harmnii se zdá být trchu mc měkký a nerzhdný, ale stává se tak stálu tmelící silu v týmu. Je vzrným členem týmu, ale v nrmálních pdmínkách jeh příns nemusí být příliš zřetelný. Jeh příns se stává zřejmým, když není přítmen zvlášť v dbě stresů a napětí. CW (tahun) Vlastnsti: stabilní, ukázněný strana 5 (celkem 13)

6 CW je praktik a rganizátr. Rzhdnutí a strategie mění v definvané a prveditelné úkly, na kterých lidé mhu začít pracvat. Zajímá se t, c je schůdné, a jeh hlavním přínsem je převádění týmvých plánů d uskutečnitelné pdby. Vyhledává cíle a sustavně je prvádí. Má stejně jak CH silný charakter a disciplinvaný přístup. Je pzruhdný svu upřímnstí, vnitřní integritu a důvěru ve splupracvníky. Nevzdává se snadn. Z míry h vyvede nejspíš jen náhlá změna plánu, nedvede se rientvat v nestabilních rychle se měnících pdmínkách. Ptřebuje stabilní struktury a vždy se je snaží vytvářet. Když dstane rzhdnutí, vytvří harmngram činnsti, má-li k dispzici skupinu lidí a cíl, vytvří rganizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metdicky, ale pněkud nepružně a nereaguje na rzevláté spekulativní myšlenky, které nemají bezprstřední viditelnu suvislst s knkrétním úklem. Zárveň je bvykle velice chten upravit své harmngramy a návrhy a přizpůsbit je přijatým plánům a stanveným systémům. CW může příliš bažit p uznání v týmu, cž může být na škdu, pkud se t prjevuje frmu negativní neknstruktivní kritiky návrhů prsazvaných statními členy týmu. Obvykle je však blízk týmvému těžišti. Když si někd zabha nemůže vzpmenut, c se rzhdl a c má dělat, dzví se t d CW. F (dtahvač) Vlastnsti: úzkstný intrvert F má starst t, c se může zhatit. Nemá pkj, dkud sbně neprvěřil každý detail a neujistil se, že všechn byl náležitě udělán a na nic se nezapmněl. F se v týmu neprsazuje, ale udržuje stále pcit pvinnsti, který kmunikuje statním a ppuzí je k činnsti. Ovládá se a má silný charakter, je netrpělivý a netlerantní vůči méně zdpvědným členům týmu. Má-li F nějaký vyhraněný zájem, je t řád. Úzkstně ddržuje termíny a plní harmngramy. Když si nedá pzr, může se stát demralizujícím škarhlídem s deprimujícím vlivem na statní členy týmu. Snadn ztratí přehled celkvých cílech a zabředne d detailů. Přest jeh neúnavný dhled je důležitým přínsem. strana 6 (celkem 13)

7 Jak vidím svu rli v týmu Tent dtazník má celkem sedm sekcí značených římskými číslicemi. V každé sekci tht dtazníku zakružkujte ty výrky, které vás nejlépe vystihují. Můžete zakružkvat jeden, dva neb více výrků. Zakružkvané výrky pté hdnťte bdvým hdncením tak, že mezi ně rzdělíte vždy deset bdů v každé sekci. I. Čím, jak věřím, mhu být v týmu prspěšný(á): a) Myslím, že si dkážu rychle všimnut nvých příležitstí a včas jich využít. b) Mhu dbře splupracvat s velmi širkým kruhem lidí. c) Velmi snadn a přirzeně přicházím na nvé myšlenky a nápady. d) Dkážu vyhecvat lidi k činnsti. Kdykli zajistím, že mhu něčím cenným přispět k skupinvým cílům. e) Mje schpnst dtahvat věci d knce vyplývá z mé sbní výknnsti. f) Dkážu čelit dčasné neblíbensti, jestliže t naknec vede k dbrým výsledkům. g) Rychle vycítím, c se má dělat v situaci, kteru znám. h) Dvedu bez předsudků a zaujatstí najít rzumné důvdy pr změnu zaměření činnsti. II. Kdybych měl(a) nedstatky v týmvé práci, byly by t nejspíš: a) Necítím se dbře, pkud pracvní schůzka nemá jasnu strukturu a není dbře řízená. b) Mám tendenci být příliš velkrysý k lidem, kteří zastávají pdstatněné stanvisk, jemuž nebyla věnvána náležitá pzrnst. c) Mám tendenci mluvit příliš mnh, když se skupina dstane k nvým myšlenkám. d) Můj bjektivní náhled mi neumžňuje sdílet nadšení statních. e) Někdy se jevím jak příliš energický a autritářský, když je ptřeba něc ddělat. f) Je pr mě těžké být v ppředí neb vystupvat ve veducí rli, snad prt, že jsem příliš citlivý na atmsféru ve skupině. g) Stává se mi, že se tak pnřím d svých myšlenek, že ztratím pnětí tm, c se děje. h) Druzí mi někdy vyčítají, že se příliš starám pdružné detaily a lámu si hlavu nad mžnými nezdary. III. Když splupracuji na nějakém prjektu s jinými lidmi: a) Mám schpnst lidi vlivni, aniž bych je k něčemu nutil. b) Mje bdělst umžňuje předcházet mylům a chybám z nepzrnsti. c) Jsem připraven tlačit statní d činnsti, aby se na setkání neztrácel čas a zřetel na hlavní cíl. d) Dá se pčítat s tím, že přispěji něčím riginálním. e) Jsem vždycky připraven hájit dbrý návrh ve splečném zájmu. f) Jsem blázen d nvých myšlenek a psledních vývjvých nvinek. g) Věřím, že statní ceňují mu schpnst chladnéh úsudku. h) Je na mně splehnutí, že dhlédnu na t, aby se udělal, c je třeba. strana 7 (celkem 13)

8 IV. Můj charakteristický přístup ke skupinvé práci je, že: a) Mám zájem lépe pznat své klegy. b) Nezdráhám se dmítnut názry druhých a zastávat sám menšinvé stanvisk. c) Obvykle najdu řadu argumentů vyvracejících nesmyslné návrhy. d) Dkážu uvést věci d chdu, když je třeba plán začít uskutečňvat. e) Mám tendenci vyhýbat se bvyklým věcem a přicházet s něčím nečekaným. f) Snažím se vnést náznak dknalsti d každé týmvé práce, na níž se pdílím. g) Dkážu využít kntaktů vně samtnéh týmu. h) Jelikž se zajímám všechna stanviska, bez btíží se přizpůsbím, když se musí rzhdnut. V. Práce mě těší, prtže: a) Baví mě analyzvat situace a zvažvat všechny mžné vlby. b) Zajímá mě nacházet praktická řešení prblémů. c) Rád cítím, že pdpruji dbré pracvní vztahy. d) Mhu uplatnit silný vliv na rzhdnutí. e) Mám příležitst setkávat se s lidmi, kteří mi mhu pskytnut nvu zkušenst. f) Dkážu sjedntit názry různých lidí a vést je ke splečné žáducí činnsti. g) Cítím se ve svém živlu, když se mhu plně věnvat nějakému úklu. h) Rád mám věci, které napínají mji představivst. VI. Když bych nečekaně dstal btížný úkl, který je nutn splnit v mezeném čase a s neznámými lidmi: a) Sedl bych si někam d kuta, přemýšlel jak se dstat ze slepé uličky a snažil se ujasnit další pstup. b) Byl bych chten pracvat s člvěkem, který prjevuje nejpzitivnější přístup, bez hledu na t, jak těžk snesitelný může být. c) Hledal bych způsb zmenšení slžitsti úklu stanvením th, čím mhu různí jedntlivci nejlépe přispět. d) Můj přirzený cit pr pvinnst by pmhl zajistit, že ddržíme harmngram. e) Věřím, že bych zůstal klidný a udržel si schpnst jasně myslet. f) Držel bych se stále účelu navzdry tlakům. g) Byl bych htv se ujmut vedení, kdybych cítil, že se skupina nehýbá z místa. h) Zahájil bych rzhvry a jednání se záměrem stimulvat nvé myšlenky a uvést věci d phybu. VII. Ve vztahu k prblémům, v nichž jsem zaangažván při práci ve skupině: a) Mám skln prjevvat netrpělivst s těmi, kd zdržují pstup. b) Ostatní mě mhu kritizvat za t, že jsem příliš analytický a nepříliš citlivý. c) Mje ptřeba ujistit se, že práce je udělána dbře, může být překážku pstupu. strana 8 (celkem 13)

9 d) Snadn se začnu nudit a spléhám na někh z týmu, že mě vyburcuje. e) Je pr mě btížné začít, dkud cíl není jasný. f) Někdy se mi nedaří vysvětlvat a bjasňvat slžité myšlenky, které mě napadají. g) Jsem si vědm th, že pžaduji d statních věci, které sám nedvedu. h) Váhám se pstavit na dpr, když se sekám se skutečnu pzicí. Vyhdncení Přepište bdvé hdncení z testu d následující tabulky. Naprav sečtěte bdvá hdncení za jedntlivé řádky a výsledná bdvá hdncení zakreslete d grafu. I. II. III. IV. V. VI. VII. CH d) b) a) h) f) c) g) SH f) e) c) b) d) g) a) PL c) g) d) e) h) a) f) ME h) d) g) c) a) e) b) CW g) a) h) d) b) f) e) RI a) c) f) g) e) h) d) TW b) f) e) a) c) b) h) F e) h) b) f) g) d) c) Bdy Celkem strana 9 (celkem 13)

10 strana 10 (celkem 13)

11 Fungvání týmu Cíl Zásadní věc při práci v týmu! Je nezbytné, aby všichni věděli, na čem a jakým způsbem se budeme pracvat, tj. c chceme, aby nám z th naknec vyšl a klik času a úsilí tmu budeme věnvat. Vyjasněním cíle se dá předejít mnha prblémum v průběhu přípravy i na akci samtné. Adairvy kruhy - mdel tzv. dynamické rvnváhy rientace týmu Kruhy znázrňují tři aspekty, kterým se třeba věnvat pzrnst při práci v týmu. Aspekty musí být v rvnváze. C se stane, když se nevěnuje dstatek pzrnsti: cíli: nikam se nedstaneme, dbře se bavíme, ale cíl je v nedhlednu; sknčíme u něčeh jinéh, než jsme na začátku definvali; výsledek je neuspkjivý, nikd naknec nemá radst prcesu: špatná neb žádná rzhdnutí, věci jsu zdluhavé, lidé se hádají, příprava zabere mnhem více času, než je nutné, není čas na zábavu a dpčinek (neb není dstatečně ddělena d práce) lidem: ztráta mtivace, instruktři nepdávají takvý výkn, jaký by meli a mhli; knflikty, nedrzumění, lidé jsu d pzice a "škdí" b) Řízení týmu - sbnst šéfa/krdinátra Mnhé už vyplývá z výše řešenéh - šéf je jak rle, tak funkce. Funkce šéfa či krdinátra vám výrazně usnadní práci. Dtyčný dhlíží na prces, směrvání k cíli, má v hlavě přibližný časvý harmngram přípravy, ujišťuje se, že úkly jsu průběžně plněny atd. Nemusí t být ras, který má na schůzce týmu vyrvané hlasivky (ani by nemel být), ale ten, který nasadí svji zdpvědnst, své zkušensti a své jmén za t, že všechn prběhne tak, jak má. Způsby řízení:autkratický, demkratický, liberální řídící styl. Čím více autrity, tím méně sptřebvanéh času, ale zttžnění s výsledkem je malé. V každé situaci se hdí způsb řízení (s hledem na mnžství času, zkušensti statních clenu týmu, důležitst dané věci, dhdnuté praktiky apd.) Způsby přijímání rzhdnutí Rzhdnutí šéfa - hlasvání (an x ne) - bdvání (určitý pčet bdu rzdělit mezi něklik variant řešení - kmprmis - náhda (ls) - externí síla (nechat rzhdnut někh jinéh) Opět záleží hlavně na tm, c kdy rzhdujeme. Ať už rzhdujeme ckli a jakkli, musí být s rzhdnutím seznámeni všichni členvé týmu. Jakmile se jednu rzhdne, neměl by se - až na důvdněné případy - rzhdnutí měnit. Delegvání úklu a zdpvědnsti Šéf nemusí vedet a rzhdvat vše. Důležité je nezapmenut, že s úklem se deleguje i zdpvědnst! Delegvat na správnéh člvěka (tj. ten, který je schpen t splnit); jasně stanvit, c jde; předat zárveň i dstatečné strana 11 (celkem 13)

12 pravmci (např. práv zvlit si pmcníky a mci jim velet); dhdnut se jasně, c se musí udělat a kdy t musí být htvé - a zkntrlvat t, tj. vyžadvat splnění; nechat svbdu, at si t udělá, jak chce; dát šanci se zeptat a pradit se. Nikdy by t neměl být tak, že šéf deleguje jen t, c se mu samtnému dělat nechce. A pzr: dílčí zdpvědnst a pravmci můžete delegvat, knečnu zdpvědnst za výsledek nikli! c) Osbnst instruktra, veducíh - mel by: umet trchu d všeh, ale zárveň být v nějaké blasti prfík má sbnstní (schpnst úsudku, vůle, tvřivst), pedaggické (umí prmluvit před lidmi, umí zaujmut) a rganizační schpnsti (dkáže sehnat, zařídit, přepravit) schpný rychle reagvat, tvřit stále nvé věci a být flexibilní psychicky vyrvnaný, ne si na akci léčit vlastní mindráky musí být zdpvědný má vždy dbru náladu. Když ji nemá, tak si ji udělá. Ale pzr na přetvářku, ta se kamžitě pzná! Jeh hlavním zájmem jsu účastníci, vlastní phdlí a ptřeby jsu stranu. Téměř pr něj na akci neexistuje vlný čas nevyčerpatelný zdrj energie, stále v dbré kndici, stále překvapující muže jíst, spát, ale nemusí (nic se ale nemá přehánět!) Sám na sebe je nárčnější, je si vědm th, že je příkladem má rád a ctí všechny účastníky umí se smát sám sbe a přiznat si chybu veškeré dění vyvlává, nevynucuje. "Tady jsu naše cíle a tudy k nim vede cesta. Máte všechny předpklady k tmu, abyste cíle mhli dsáhnut" nemá prti účastníkum žádné zásadní výhdy nenechá se dradit nepřízní sudu, umí přihrávat a pučit se z chyb má zdravé sebevědmí a přirzenu autritu je skvělý kamarád, ale na akci musí být jasn, kd ji vede, kh je ptřeba pslechnut a kd nese zdpvědnst srdeční a citvé ptřeby se snaží mezvat, pudvé ptlačit věčně hravé dítě, sučasně i rzumný dspělý ve všem, c dělá s účastníky, by mel být hladinu výš než ni nesmí prpadnut rutině stále se učí a věnuje svému učení a zdknalvání hdně času když už je rzhdnutý dělat něc pr druhé a rganizvat akce, mel by mít jasn klik času tmu chce a muže věnvat; nepuštět se d nereálných akcí Ze všeh předcházejícíh vyplývá, že rganizátr je něc jak nadpřirzená bytst. Mel by jí být, ale v každém případě by měl hlavně zůstat Člvěkem d) Příprava akce - z hlediska práce v týmu strana 12 (celkem 13)

13 sestavení týmu sžívání přípravné celtýmvé schůzky (vč. seznámení se se střediskem) práce v mini-týmech realizace (efektivní splupráce, dbrá kmunikace, sbní nasazení) pst-schůzka e) pravidla efektivní kmunikace knkrétnst - držet se tématu vyjádření svéh názru - mluvení v první sbě (já t chci, já si t myslím), za svůj názr se nemusí stydět dvlit partnervi jeh názry své pcity a přání vyjadřvat - nesnižvat svu hdntu mluvami, když nec žádám, nemluvám se sdělvat své pcity, jsu puze naše - pr nás dreagvání, pr partnera infrmace zaujmutí jasnéh stanviska a trvání na něm - an an, ne ne dávat najev, že psluchám, nehdntit - ptát se, rekapitulvat, říct svůj názr, nepřerušvat vlastními příspěvky prjevvání empatie - neznamená nutnst vyhvět pžadavku, stačí říct chápu přijímání kritiky a přijímání chvály, kmplimentu nebát se měnit svůj názr strana 13 (celkem 13)

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti

K současným aspektům švédské politiky zaměstnanosti K sučasným aspektům švédské plitiky zaměstnansti Aktivní plitika zaměstnansti byla ve Švédsku dluhu dbu pilířem bje prti nezaměstnansti. Názry na její účinnst se liší, existují mnhá tvrzení, která pukazují

Více