TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role"

Transkript

1 Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z knihy "Team rles at wrk", Belbin, M., Belbin, R.M., Butterwrth-Heinemann, 1996.): Předseda (Veducí) - klidný, dminantní, stabilní Krdinuje tým, vede h k splupráci a k dsažení cílů. V diskuzi nedminuje, jeh příspěvkem je plžení správných tázek. Jeh vedení spčívá zejména v sciální rvině. Navrhvatel (Režisér) -- činrdý, impulzivní, dminantní Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší prduktivitě. Invátr (Chrlič) -- inteligentní, individualistický Přichází s nvými nápady a pdněty, s riginálními řešeními. Má velku představivst a je zdrjem inspirace pr celý tým. Zajímají h jen glbální náhledy, žádné detaily. Upzrňvatel (Rejpal) -- racinální, stabilní, skeptický Nejbjektivnější člen v týmu, pskytuje detailní analýzy, hdntí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátr (Tahun) -- svědmitý, disciplinvaný Stará se t, aby nápady a rzhdnutí byly transfrmvatelné d knkrétních úlh a zajišťuje, aby byly realizvány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevvatel (Shánil) -- splečenský, čilí, přátelský Shrmažďuje infrmace, nápady, navazuje kntakty, získává pdpru z venku. Nejlépe se mu daří pd tlakem, je dbrý imprvizátr. Pdprvatel (Hasič) -- citlivý, mírný Je dbrým psluchačem, rzvíjí nápady, všímá si ptřeb a prblémů statních, pdpruje je. Pmáhá vytvářet dbru atmsféru v týmu. Dknčvatel (Dtahvač) -- tichý, pečlivý, úzkstlivý Stará se t, aby se ddržval řád a časvý plán. D detailů vše kntrluje. Dává pzr, aby se na nic nezapmněl. Každý člen týmu většinu zaujímá rlí něklik. Je dbré, když si je každý vědm svých rlí, i když většinu není ptřeba je explicitně určvat. Každá rle by měla být alespň částečně pkryta. Dbrý instruktr je flexibilní a přizpůsbuje své chvání a svu rli dle aktuálníh týmu. Pr skupinvé rle existuje něklik knceptualizací (Belbin, Bales, Berne,.). Zde uvádíme jejich syntézu dle dělení na kgnitivní (mentální), afektivní (sciální) a behavirální (akční): Mentální (symbl - hlava) Specialista Invátr, Iniciátr (Plant) Analytik, specialista (Evaluatr) Akční (symbl - ruce) Frmvač, Krtik (Shaper) Realizátr (Implementer) strana 1 (celkem 13)

2 Dtahvač (Finisher) Sciální (symbl - srdce) Krdinátr Harmnizátr (team wrker) Hledač zdrjů (Resurce investigatr) Někdy bývají uváděny další rle, které ale nejsu zcela "týmvé" - prtže vnitřní mtiv jejich nsitele není skupinvý, ale individuální: Nsič vdy (hledá kmu by pmhl) Travič studní (vytváří "zlu náladu", pdpruje intriky) strana 2 (celkem 13)

3 Týmvé rle Hnza Hrkal Realizační tým bude stát před úklem vymyslet a zrealizvat akci na základě stanvených cílů. Jak ale sestavit realizační tým? Na základě svéh výzkumu na Administrative Staff Cllege v Henley určil R.M. Belbin sm rlí, které musí být v týmu bsazeny, aby fungval efektivně. Tyt rle nemusí být naplněny stejnu měru a nejsu všechny ptřebné p celu dbu činnsti, ale jestliže některá chybí, tým nebude pracvat tak efektivně, jak by mhl. T neznamená, že v každém týmu musí být sm lidí. Členvé týmu mhu zastávat víc než jednu rli. Belbin také zjistil, že většina lidí preferuje dvě rle v týmu. Jednu více a jednu méně. Tent dtazník pskytuje rientační míru tét preference. Preference neznamená nutně schpnst. Další důležitý pznatek z tht výzkumu je, že všechny rle jsu stejně hdntné. Šéfvé týmů nemusí tedy brát na sebe určitu rli, ale spíš musí zajistit, aby všechny rle byly dbře bsazeny správnými lidmi. RI (shánil) Vlastnsti: Stabilní dminantní extravert RI je pravděpdbně nejblíbenějším členem týmu. Je uvlněný, družný a splečenský, všechn se zajímá. Reaguje pzitivně a s nadšením, ale má skln svůj zájem pět rychle ztrácet. RI se phybuje čast mim skupinu a přináší infrmace, nápady a kntakty zvenčí. Snadn se spřátelí a má spustu kntaktů. Na svém pracvišti je zřídka, a když, tak nejspíš telefnuje. Je t bchdník, diplmat, styčný důstjník, vždy zkumající nvé mžnsti v širkém klí. Jeh schpnst přinášet nápady a stimulvat invaci svjí aktivitu vede lidi k tmu, že h mylně pvažují za člvěka plnéh nápadů, n ale nedispnuje výraznější riginalitu, která je typická pr PL. Je spíš schpen rychle rzpznat význam nvých nápadů. Nemá-li pvzbuzení d statních, například v individuální práci, RI snadn ztrácí zájem, nudí se a je nevýknný. V týmu je výbrný imprvizátr, je-li pd tlakem, je velice aktivní, ale vysadí, když tlak pvlí. Může se stát, že nesplní úkly, které na sebe vzal v krátkdbém návalu nadšení. Jeh širký záběr a mnžství vnějších zájmů h může vést, stejně jak PL k tmu, že stráví mnh času pdružnstmi, které h zajímají. Význam jeh rle spčívá v tm, že zabraňuje stagnaci a zcepenění týmu a udržuje tým v kntaktu s realitu. SH (režisér) Vlastnsti: anxiózní dminantní extravert SH je plný nervní energie, je tevřený, emcinální, impulsivní a netrpělivý, někdy prtivný a snadn pdrážděný. Je supeřivý a vítá příležitst ke knfrntaci. Čast se naštve, ale nechvá dluh zášť. Je nejpdezřívavější z týmu, snadn se urazí a mívá pcit, že se statní prti němu spikli. Jeh psláním je dát týmvému úsilí nějaký tvar. Dává týmu víc ze sebe než CH. Usiluje t, aby diskuse měly nějaký řád, snaží se sjedntit názry, cíle a praktické úvahy d jednh schůdnéh prjektu, tlačí na rychlé rzhdnutí a jeh realizaci. Vyzařuje z něh sebevědmí, které čast překrývá silnu nejisttu a pchyby sbě. Ptřebuje vidět výsledky, aby získal sebejisttu. strana 3 (celkem 13)

4 Jeh pněkud nutkavé úsilí je vždy zaměřen na tyt cíle, které se většinu kryjí s cíli týmu, ale SH dalek víc vnímá tým jak extenzi sebe sama než CH. Chce akci a chce ji hned. Je sutěživý, netleruje neukázněnst, nepřesnst a nesystematické myšlení. Lidé mim tým jej nejspíše hdntí jak hrubéh a nemalenéh. I lidem v týmu hrzí, že je bčas převálcuje, dkáže udělat v týmu nepříjemn, ale pstrkuje věci kupředu. ME (rejpal) Vlastnsti: Vysce inteligentní stabilní intrvert Ve vyváženém týmu jen ME a PL ptřebují mít vyské I.Q. Na rzdíl d PL je ME trchu studený čumák. Je spíš vážný a nepříliš vzrušující. Jeh přínsem je rzvážná a nezaujatá analýza spíš než tvůrčí nápady. Stěží přijde s riginálním návrhem, dalek spíš zabrání týmu, aby se zabýval zavádějícím prjektem. Přestže je ve své přirzensti spíš kritikem než tvůrcem, nekritizuje bvykle samúčelně, ale jen tehdy, když vidí nedstatky v plánu neb v argumentech. Kupdivu je nejméně mtivvaným členem týmu. Nadšení a eufrie mu prstě nesedí. Nedstatek mtivace je u něh výhdu, prtže sbní zaujetí nenarušuje a nezamlžuje jeh úsudek. Přizpůsbuje se pmalu, ptřebuje čas, aby si věci prmyslel, ale jeh úsudek je nejbjektivnější v týmu. Velmi cenná je jeh schpnst strávit, interpretvat a zhdntit mnžství slžitéh textu, schpnst analyzvat prblémy a psudit nápady a úsudky statních. Někdy je netaktní a přezíravý, cž mu na blibě nepřidá. Dkáže srážet mrálku týmu kritiku v nepravý čas. Přestže není ctižádstivý a snaživý, může supeřit zvláště s těmi, jejichž schpnsti se překrývají s jeh, cž je většinu CH neb PL. Je důležité, aby ME byl upřímný a přístupný ke změně, jinak hrzí, že bude příliš negativistický a jeh kritičnst převáží jeh chtu přijímat nvé myšlenky. I když je pctivý a splehlivý, pstrádá veselst, vrucnst, představivst a bezprstřednst. Přest má vlastnst, pr kteru je v týmu nepstradatelný: Jeh úsudek je stva kdy mylný. PL (chrlič) Vlastnsti: Dminantní, velmi inteligentní, intrvert PL je v týmu zdrjem riginálních myšlenek, nápadů a návrhů. Je t nápaditý člvěk. Ostatní mají samzřejmě nápady také, ale jeh myšlenky vynikají riginalitu a radikálnstí s jaku se vyrvnává s prblémy a překážkami. Má nejlepší představivst a intelektvu kapacitu z členů týmu. On nejspíš začne hledat zcela nvý přístup k prblému, když tým zabředne d bažin bezvýchdnsti, neb vnese nvý phled d již přijaté linie činnsti. Dalek víc se zajímá velké a pdstatné věci než detaily a je pravdu schpen phřet na detailech a dělat chyby z nedbalsti. Je důvěřivý a bezprstřední v míře pr intrverta netypické. Dvede být také ježatý a útčit na statní členy týmu, zvlášť když kritizuje jejich myšlenky. Cílem jeh kritiky je většinu vyčistit ple pr jeh vlastní nápady a bvykle vzápětí následuje jeh prtinávrh. Ptíž s PL je, že věnuje příliš mnh své tvůrčí energie nápadům, které h zaujmu, ale které nesuvisí se zájmy a cíli týmu. Může těžk snášet kritiku vlastních nápadů, příliš se bránit a snadn trucvat, když tým jeh nápady pitvá neb dmítne. Může skutečně vypnut a dmítnut se dál zúčastnit. Dá t dst práce, bezřetnéh zacházení a uvážlivéh chláchlení, většinu ze strany CH, strana 4 (celkem 13)

5 aby se z něj dstal t nejlepší. Ale přes všechny tyt chyby je t PL, kd ddává týmu živtdárnu jiskru. CH (předseda) Vlastnsti: Stabilní dminantní extravert Nemusí být šéfem týmu, ale nejlépe se hdí pr tut funkci. Je tím, kd týmu předsedá a krdinuje úsilí všech za účelem dsažení vnějších cílů a úklů. Zaujímá bjektivní neutrální pzici, vyniká cílevědmstí. Předpkládá se u něj nadprůměrná inteligence, ale nijak zářný ani zvlášť tvřivý intelekt. Málkdy je autrem nějakéh velmi dbréh nápadu. Pdstatnější je u něj t, čemu se říká charakter: má disciplinvaný přístup zalžený na vnitřní kázni. Čast má něc, čemu se říká charisma, ale přesnější je mluvit přirzené autritě. Je dminantní, ale uvlněným a nenásilným způsbem nesnaží se dminvat. Instinktivně lidem důvěřuje, pkud není zcela evidentní, že jsu nedůvěryhdní. Je prst žárlivsti. Vidí jasně, v čem jsu silné a slabé stránky jedntlivých členů týmu, a směřuje lidi k tmu, c jim jde nejlépe. Uvědmuje si nezbytnst využití kmbinace schpnstí jedntlivých členů týmu c nejefektivnějším způsbem. T znamená, že n je tím, kd určuje pravmci a zdpvědnsti statních a kd vidí mezery a snaží se je dstranit. Dvede dbře mluvit i nasluchat. Kmunikuje snadn běma směry, není mluvka ani nemluva. Je velmi pzrný psluchač. CH frmuluje skupinvé cíle a stanví prgram práce. Vybírá prblém, jíž se má tým zabývat a určuje pririty, ale nesnaží se dminvat v diskusi. Jeh vlastní příspěvky jsu frmulvány spíš ve frmě tázek než tvrzení neb návrhu. Psluchá, shrnuje názry a pstje skupiny a vyjadřuje skupinvé cítění. Je-li ptřeba rzhdnut, rzhduje pevně pté, c každý vyjádřil svje mínění. TW (hasič) Vlastnsti: Stabilní nedminantní extravert TW je nejcitlivějším členem týmu. Uvědmuje si ptřeby a starsti druhých a nejcitlivěji vnímá emční prudy mezi členy skupiny. Ví nejvíc sukrmém živtě rdinných ptížích statních v týmu. Je milý, blíbený, neprsazuje se, je cementem, držícím tým phrmadě. Je ddaný týmu jak celku (t však neznamená, že se nemůže ve spru přidat k jedné ze stran) a pdpruje statní. Jeh přirzensti dpvídá spíš stavět na myšlenkách druhých, než je napadat neb vznášet knkurenční návrhy. Je dbrý a chtný psluchač. Dbře a snadn kmunikuje uvnitř týmu a pvzbuzuje k tmu i statní. Jak zastánce jednty a suladu vyrvnává napětí a střety, které mhu vzniknut vlivem SH a PL, případně ME. Obzvláště nemá rád sbní knflikty. Sám se jim vyhýbá a snaží se je urvnávat mezi statními. Je-li tým v napětí neb v btížích, je jeh vcítění, przumění, ddanst a pdpra bzvlášť ptřebná. Dík své nesutěživsti a tuze p harmnii se zdá být trchu mc měkký a nerzhdný, ale stává se tak stálu tmelící silu v týmu. Je vzrným členem týmu, ale v nrmálních pdmínkách jeh příns nemusí být příliš zřetelný. Jeh příns se stává zřejmým, když není přítmen zvlášť v dbě stresů a napětí. CW (tahun) Vlastnsti: stabilní, ukázněný strana 5 (celkem 13)

6 CW je praktik a rganizátr. Rzhdnutí a strategie mění v definvané a prveditelné úkly, na kterých lidé mhu začít pracvat. Zajímá se t, c je schůdné, a jeh hlavním přínsem je převádění týmvých plánů d uskutečnitelné pdby. Vyhledává cíle a sustavně je prvádí. Má stejně jak CH silný charakter a disciplinvaný přístup. Je pzruhdný svu upřímnstí, vnitřní integritu a důvěru ve splupracvníky. Nevzdává se snadn. Z míry h vyvede nejspíš jen náhlá změna plánu, nedvede se rientvat v nestabilních rychle se měnících pdmínkách. Ptřebuje stabilní struktury a vždy se je snaží vytvářet. Když dstane rzhdnutí, vytvří harmngram činnsti, má-li k dispzici skupinu lidí a cíl, vytvří rganizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metdicky, ale pněkud nepružně a nereaguje na rzevláté spekulativní myšlenky, které nemají bezprstřední viditelnu suvislst s knkrétním úklem. Zárveň je bvykle velice chten upravit své harmngramy a návrhy a přizpůsbit je přijatým plánům a stanveným systémům. CW může příliš bažit p uznání v týmu, cž může být na škdu, pkud se t prjevuje frmu negativní neknstruktivní kritiky návrhů prsazvaných statními členy týmu. Obvykle je však blízk týmvému těžišti. Když si někd zabha nemůže vzpmenut, c se rzhdl a c má dělat, dzví se t d CW. F (dtahvač) Vlastnsti: úzkstný intrvert F má starst t, c se může zhatit. Nemá pkj, dkud sbně neprvěřil každý detail a neujistil se, že všechn byl náležitě udělán a na nic se nezapmněl. F se v týmu neprsazuje, ale udržuje stále pcit pvinnsti, který kmunikuje statním a ppuzí je k činnsti. Ovládá se a má silný charakter, je netrpělivý a netlerantní vůči méně zdpvědným členům týmu. Má-li F nějaký vyhraněný zájem, je t řád. Úzkstně ddržuje termíny a plní harmngramy. Když si nedá pzr, může se stát demralizujícím škarhlídem s deprimujícím vlivem na statní členy týmu. Snadn ztratí přehled celkvých cílech a zabředne d detailů. Přest jeh neúnavný dhled je důležitým přínsem. strana 6 (celkem 13)

7 Jak vidím svu rli v týmu Tent dtazník má celkem sedm sekcí značených římskými číslicemi. V každé sekci tht dtazníku zakružkujte ty výrky, které vás nejlépe vystihují. Můžete zakružkvat jeden, dva neb více výrků. Zakružkvané výrky pté hdnťte bdvým hdncením tak, že mezi ně rzdělíte vždy deset bdů v každé sekci. I. Čím, jak věřím, mhu být v týmu prspěšný(á): a) Myslím, že si dkážu rychle všimnut nvých příležitstí a včas jich využít. b) Mhu dbře splupracvat s velmi širkým kruhem lidí. c) Velmi snadn a přirzeně přicházím na nvé myšlenky a nápady. d) Dkážu vyhecvat lidi k činnsti. Kdykli zajistím, že mhu něčím cenným přispět k skupinvým cílům. e) Mje schpnst dtahvat věci d knce vyplývá z mé sbní výknnsti. f) Dkážu čelit dčasné neblíbensti, jestliže t naknec vede k dbrým výsledkům. g) Rychle vycítím, c se má dělat v situaci, kteru znám. h) Dvedu bez předsudků a zaujatstí najít rzumné důvdy pr změnu zaměření činnsti. II. Kdybych měl(a) nedstatky v týmvé práci, byly by t nejspíš: a) Necítím se dbře, pkud pracvní schůzka nemá jasnu strukturu a není dbře řízená. b) Mám tendenci být příliš velkrysý k lidem, kteří zastávají pdstatněné stanvisk, jemuž nebyla věnvána náležitá pzrnst. c) Mám tendenci mluvit příliš mnh, když se skupina dstane k nvým myšlenkám. d) Můj bjektivní náhled mi neumžňuje sdílet nadšení statních. e) Někdy se jevím jak příliš energický a autritářský, když je ptřeba něc ddělat. f) Je pr mě těžké být v ppředí neb vystupvat ve veducí rli, snad prt, že jsem příliš citlivý na atmsféru ve skupině. g) Stává se mi, že se tak pnřím d svých myšlenek, že ztratím pnětí tm, c se děje. h) Druzí mi někdy vyčítají, že se příliš starám pdružné detaily a lámu si hlavu nad mžnými nezdary. III. Když splupracuji na nějakém prjektu s jinými lidmi: a) Mám schpnst lidi vlivni, aniž bych je k něčemu nutil. b) Mje bdělst umžňuje předcházet mylům a chybám z nepzrnsti. c) Jsem připraven tlačit statní d činnsti, aby se na setkání neztrácel čas a zřetel na hlavní cíl. d) Dá se pčítat s tím, že přispěji něčím riginálním. e) Jsem vždycky připraven hájit dbrý návrh ve splečném zájmu. f) Jsem blázen d nvých myšlenek a psledních vývjvých nvinek. g) Věřím, že statní ceňují mu schpnst chladnéh úsudku. h) Je na mně splehnutí, že dhlédnu na t, aby se udělal, c je třeba. strana 7 (celkem 13)

8 IV. Můj charakteristický přístup ke skupinvé práci je, že: a) Mám zájem lépe pznat své klegy. b) Nezdráhám se dmítnut názry druhých a zastávat sám menšinvé stanvisk. c) Obvykle najdu řadu argumentů vyvracejících nesmyslné návrhy. d) Dkážu uvést věci d chdu, když je třeba plán začít uskutečňvat. e) Mám tendenci vyhýbat se bvyklým věcem a přicházet s něčím nečekaným. f) Snažím se vnést náznak dknalsti d každé týmvé práce, na níž se pdílím. g) Dkážu využít kntaktů vně samtnéh týmu. h) Jelikž se zajímám všechna stanviska, bez btíží se přizpůsbím, když se musí rzhdnut. V. Práce mě těší, prtže: a) Baví mě analyzvat situace a zvažvat všechny mžné vlby. b) Zajímá mě nacházet praktická řešení prblémů. c) Rád cítím, že pdpruji dbré pracvní vztahy. d) Mhu uplatnit silný vliv na rzhdnutí. e) Mám příležitst setkávat se s lidmi, kteří mi mhu pskytnut nvu zkušenst. f) Dkážu sjedntit názry různých lidí a vést je ke splečné žáducí činnsti. g) Cítím se ve svém živlu, když se mhu plně věnvat nějakému úklu. h) Rád mám věci, které napínají mji představivst. VI. Když bych nečekaně dstal btížný úkl, který je nutn splnit v mezeném čase a s neznámými lidmi: a) Sedl bych si někam d kuta, přemýšlel jak se dstat ze slepé uličky a snažil se ujasnit další pstup. b) Byl bych chten pracvat s člvěkem, který prjevuje nejpzitivnější přístup, bez hledu na t, jak těžk snesitelný může být. c) Hledal bych způsb zmenšení slžitsti úklu stanvením th, čím mhu různí jedntlivci nejlépe přispět. d) Můj přirzený cit pr pvinnst by pmhl zajistit, že ddržíme harmngram. e) Věřím, že bych zůstal klidný a udržel si schpnst jasně myslet. f) Držel bych se stále účelu navzdry tlakům. g) Byl bych htv se ujmut vedení, kdybych cítil, že se skupina nehýbá z místa. h) Zahájil bych rzhvry a jednání se záměrem stimulvat nvé myšlenky a uvést věci d phybu. VII. Ve vztahu k prblémům, v nichž jsem zaangažván při práci ve skupině: a) Mám skln prjevvat netrpělivst s těmi, kd zdržují pstup. b) Ostatní mě mhu kritizvat za t, že jsem příliš analytický a nepříliš citlivý. c) Mje ptřeba ujistit se, že práce je udělána dbře, může být překážku pstupu. strana 8 (celkem 13)

9 d) Snadn se začnu nudit a spléhám na někh z týmu, že mě vyburcuje. e) Je pr mě btížné začít, dkud cíl není jasný. f) Někdy se mi nedaří vysvětlvat a bjasňvat slžité myšlenky, které mě napadají. g) Jsem si vědm th, že pžaduji d statních věci, které sám nedvedu. h) Váhám se pstavit na dpr, když se sekám se skutečnu pzicí. Vyhdncení Přepište bdvé hdncení z testu d následující tabulky. Naprav sečtěte bdvá hdncení za jedntlivé řádky a výsledná bdvá hdncení zakreslete d grafu. I. II. III. IV. V. VI. VII. CH d) b) a) h) f) c) g) SH f) e) c) b) d) g) a) PL c) g) d) e) h) a) f) ME h) d) g) c) a) e) b) CW g) a) h) d) b) f) e) RI a) c) f) g) e) h) d) TW b) f) e) a) c) b) h) F e) h) b) f) g) d) c) Bdy Celkem strana 9 (celkem 13)

10 strana 10 (celkem 13)

11 Fungvání týmu Cíl Zásadní věc při práci v týmu! Je nezbytné, aby všichni věděli, na čem a jakým způsbem se budeme pracvat, tj. c chceme, aby nám z th naknec vyšl a klik času a úsilí tmu budeme věnvat. Vyjasněním cíle se dá předejít mnha prblémum v průběhu přípravy i na akci samtné. Adairvy kruhy - mdel tzv. dynamické rvnváhy rientace týmu Kruhy znázrňují tři aspekty, kterým se třeba věnvat pzrnst při práci v týmu. Aspekty musí být v rvnváze. C se stane, když se nevěnuje dstatek pzrnsti: cíli: nikam se nedstaneme, dbře se bavíme, ale cíl je v nedhlednu; sknčíme u něčeh jinéh, než jsme na začátku definvali; výsledek je neuspkjivý, nikd naknec nemá radst prcesu: špatná neb žádná rzhdnutí, věci jsu zdluhavé, lidé se hádají, příprava zabere mnhem více času, než je nutné, není čas na zábavu a dpčinek (neb není dstatečně ddělena d práce) lidem: ztráta mtivace, instruktři nepdávají takvý výkn, jaký by meli a mhli; knflikty, nedrzumění, lidé jsu d pzice a "škdí" b) Řízení týmu - sbnst šéfa/krdinátra Mnhé už vyplývá z výše řešenéh - šéf je jak rle, tak funkce. Funkce šéfa či krdinátra vám výrazně usnadní práci. Dtyčný dhlíží na prces, směrvání k cíli, má v hlavě přibližný časvý harmngram přípravy, ujišťuje se, že úkly jsu průběžně plněny atd. Nemusí t být ras, který má na schůzce týmu vyrvané hlasivky (ani by nemel být), ale ten, který nasadí svji zdpvědnst, své zkušensti a své jmén za t, že všechn prběhne tak, jak má. Způsby řízení:autkratický, demkratický, liberální řídící styl. Čím více autrity, tím méně sptřebvanéh času, ale zttžnění s výsledkem je malé. V každé situaci se hdí způsb řízení (s hledem na mnžství času, zkušensti statních clenu týmu, důležitst dané věci, dhdnuté praktiky apd.) Způsby přijímání rzhdnutí Rzhdnutí šéfa - hlasvání (an x ne) - bdvání (určitý pčet bdu rzdělit mezi něklik variant řešení - kmprmis - náhda (ls) - externí síla (nechat rzhdnut někh jinéh) Opět záleží hlavně na tm, c kdy rzhdujeme. Ať už rzhdujeme ckli a jakkli, musí být s rzhdnutím seznámeni všichni členvé týmu. Jakmile se jednu rzhdne, neměl by se - až na důvdněné případy - rzhdnutí měnit. Delegvání úklu a zdpvědnsti Šéf nemusí vedet a rzhdvat vše. Důležité je nezapmenut, že s úklem se deleguje i zdpvědnst! Delegvat na správnéh člvěka (tj. ten, který je schpen t splnit); jasně stanvit, c jde; předat zárveň i dstatečné strana 11 (celkem 13)

12 pravmci (např. práv zvlit si pmcníky a mci jim velet); dhdnut se jasně, c se musí udělat a kdy t musí být htvé - a zkntrlvat t, tj. vyžadvat splnění; nechat svbdu, at si t udělá, jak chce; dát šanci se zeptat a pradit se. Nikdy by t neměl být tak, že šéf deleguje jen t, c se mu samtnému dělat nechce. A pzr: dílčí zdpvědnst a pravmci můžete delegvat, knečnu zdpvědnst za výsledek nikli! c) Osbnst instruktra, veducíh - mel by: umet trchu d všeh, ale zárveň být v nějaké blasti prfík má sbnstní (schpnst úsudku, vůle, tvřivst), pedaggické (umí prmluvit před lidmi, umí zaujmut) a rganizační schpnsti (dkáže sehnat, zařídit, přepravit) schpný rychle reagvat, tvřit stále nvé věci a být flexibilní psychicky vyrvnaný, ne si na akci léčit vlastní mindráky musí být zdpvědný má vždy dbru náladu. Když ji nemá, tak si ji udělá. Ale pzr na přetvářku, ta se kamžitě pzná! Jeh hlavním zájmem jsu účastníci, vlastní phdlí a ptřeby jsu stranu. Téměř pr něj na akci neexistuje vlný čas nevyčerpatelný zdrj energie, stále v dbré kndici, stále překvapující muže jíst, spát, ale nemusí (nic se ale nemá přehánět!) Sám na sebe je nárčnější, je si vědm th, že je příkladem má rád a ctí všechny účastníky umí se smát sám sbe a přiznat si chybu veškeré dění vyvlává, nevynucuje. "Tady jsu naše cíle a tudy k nim vede cesta. Máte všechny předpklady k tmu, abyste cíle mhli dsáhnut" nemá prti účastníkum žádné zásadní výhdy nenechá se dradit nepřízní sudu, umí přihrávat a pučit se z chyb má zdravé sebevědmí a přirzenu autritu je skvělý kamarád, ale na akci musí být jasn, kd ji vede, kh je ptřeba pslechnut a kd nese zdpvědnst srdeční a citvé ptřeby se snaží mezvat, pudvé ptlačit věčně hravé dítě, sučasně i rzumný dspělý ve všem, c dělá s účastníky, by mel být hladinu výš než ni nesmí prpadnut rutině stále se učí a věnuje svému učení a zdknalvání hdně času když už je rzhdnutý dělat něc pr druhé a rganizvat akce, mel by mít jasn klik času tmu chce a muže věnvat; nepuštět se d nereálných akcí Ze všeh předcházejícíh vyplývá, že rganizátr je něc jak nadpřirzená bytst. Mel by jí být, ale v každém případě by měl hlavně zůstat Člvěkem d) Příprava akce - z hlediska práce v týmu strana 12 (celkem 13)

13 sestavení týmu sžívání přípravné celtýmvé schůzky (vč. seznámení se se střediskem) práce v mini-týmech realizace (efektivní splupráce, dbrá kmunikace, sbní nasazení) pst-schůzka e) pravidla efektivní kmunikace knkrétnst - držet se tématu vyjádření svéh názru - mluvení v první sbě (já t chci, já si t myslím), za svůj názr se nemusí stydět dvlit partnervi jeh názry své pcity a přání vyjadřvat - nesnižvat svu hdntu mluvami, když nec žádám, nemluvám se sdělvat své pcity, jsu puze naše - pr nás dreagvání, pr partnera infrmace zaujmutí jasnéh stanviska a trvání na něm - an an, ne ne dávat najev, že psluchám, nehdntit - ptát se, rekapitulvat, říct svůj názr, nepřerušvat vlastními příspěvky prjevvání empatie - neznamená nutnst vyhvět pžadavku, stačí říct chápu přijímání kritiky a přijímání chvály, kmplimentu nebát se měnit svůj názr strana 13 (celkem 13)

Zpráva o Belbinových týmových rolích pro

Zpráva o Belbinových týmových rolích pro Zpráva Belbinvých týmvých rlích pr KLÁRA PALIČKOVÁ Rainbw cmpany Přehled ppisů týmvých rlí Týmvá rle Přínsy Přípustné slabiny Invátr Kreativní, má představivst, svbdmyslný. Generuje nápady a řeší nárčné

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles)

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles) JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU Dotazník (Belbin team roles) Instrukce Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci tohoto dotazníku zakroužkujte ty výroky, které vás nejlépe

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Bakalářská práce 2015 Pavel Babic Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Vybrané činnsti řízení lidských zdrjů v rganizaci Pavel Babic Bakalářská práce

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí.

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí. Strategie 2020 Ve strategii 2020 jsu stanveny tři průřezvé pririty. Jak materiál strategickéh charakteru je vyská míra becnsti nezbytná, přest je dkument pstižen frmulacemi, které jej znehdncují. Stanvení

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Jak správně napsat životopis a připravit se na přijímací pohovor Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Metdický pkyn Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Evrpský sciální fnd Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti Jak správně napsat živtpis a připravit se na přijímací phvr Úvdní slv...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více