TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role"

Transkript

1 Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z knihy "Team rles at wrk", Belbin, M., Belbin, R.M., Butterwrth-Heinemann, 1996.): Předseda (Veducí) - klidný, dminantní, stabilní Krdinuje tým, vede h k splupráci a k dsažení cílů. V diskuzi nedminuje, jeh příspěvkem je plžení správných tázek. Jeh vedení spčívá zejména v sciální rvině. Navrhvatel (Režisér) -- činrdý, impulzivní, dminantní Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší prduktivitě. Invátr (Chrlič) -- inteligentní, individualistický Přichází s nvými nápady a pdněty, s riginálními řešeními. Má velku představivst a je zdrjem inspirace pr celý tým. Zajímají h jen glbální náhledy, žádné detaily. Upzrňvatel (Rejpal) -- racinální, stabilní, skeptický Nejbjektivnější člen v týmu, pskytuje detailní analýzy, hdntí nápady a varuje před chybami. Není příliš nadšený. Organizátr (Tahun) -- svědmitý, disciplinvaný Stará se t, aby nápady a rzhdnutí byly transfrmvatelné d knkrétních úlh a zajišťuje, aby byly realizvány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. Objevvatel (Shánil) -- splečenský, čilí, přátelský Shrmažďuje infrmace, nápady, navazuje kntakty, získává pdpru z venku. Nejlépe se mu daří pd tlakem, je dbrý imprvizátr. Pdprvatel (Hasič) -- citlivý, mírný Je dbrým psluchačem, rzvíjí nápady, všímá si ptřeb a prblémů statních, pdpruje je. Pmáhá vytvářet dbru atmsféru v týmu. Dknčvatel (Dtahvač) -- tichý, pečlivý, úzkstlivý Stará se t, aby se ddržval řád a časvý plán. D detailů vše kntrluje. Dává pzr, aby se na nic nezapmněl. Každý člen týmu většinu zaujímá rlí něklik. Je dbré, když si je každý vědm svých rlí, i když většinu není ptřeba je explicitně určvat. Každá rle by měla být alespň částečně pkryta. Dbrý instruktr je flexibilní a přizpůsbuje své chvání a svu rli dle aktuálníh týmu. Pr skupinvé rle existuje něklik knceptualizací (Belbin, Bales, Berne,.). Zde uvádíme jejich syntézu dle dělení na kgnitivní (mentální), afektivní (sciální) a behavirální (akční): Mentální (symbl - hlava) Specialista Invátr, Iniciátr (Plant) Analytik, specialista (Evaluatr) Akční (symbl - ruce) Frmvač, Krtik (Shaper) Realizátr (Implementer) strana 1 (celkem 13)

2 Dtahvač (Finisher) Sciální (symbl - srdce) Krdinátr Harmnizátr (team wrker) Hledač zdrjů (Resurce investigatr) Někdy bývají uváděny další rle, které ale nejsu zcela "týmvé" - prtže vnitřní mtiv jejich nsitele není skupinvý, ale individuální: Nsič vdy (hledá kmu by pmhl) Travič studní (vytváří "zlu náladu", pdpruje intriky) strana 2 (celkem 13)

3 Týmvé rle Hnza Hrkal Realizační tým bude stát před úklem vymyslet a zrealizvat akci na základě stanvených cílů. Jak ale sestavit realizační tým? Na základě svéh výzkumu na Administrative Staff Cllege v Henley určil R.M. Belbin sm rlí, které musí být v týmu bsazeny, aby fungval efektivně. Tyt rle nemusí být naplněny stejnu měru a nejsu všechny ptřebné p celu dbu činnsti, ale jestliže některá chybí, tým nebude pracvat tak efektivně, jak by mhl. T neznamená, že v každém týmu musí být sm lidí. Členvé týmu mhu zastávat víc než jednu rli. Belbin také zjistil, že většina lidí preferuje dvě rle v týmu. Jednu více a jednu méně. Tent dtazník pskytuje rientační míru tét preference. Preference neznamená nutně schpnst. Další důležitý pznatek z tht výzkumu je, že všechny rle jsu stejně hdntné. Šéfvé týmů nemusí tedy brát na sebe určitu rli, ale spíš musí zajistit, aby všechny rle byly dbře bsazeny správnými lidmi. RI (shánil) Vlastnsti: Stabilní dminantní extravert RI je pravděpdbně nejblíbenějším členem týmu. Je uvlněný, družný a splečenský, všechn se zajímá. Reaguje pzitivně a s nadšením, ale má skln svůj zájem pět rychle ztrácet. RI se phybuje čast mim skupinu a přináší infrmace, nápady a kntakty zvenčí. Snadn se spřátelí a má spustu kntaktů. Na svém pracvišti je zřídka, a když, tak nejspíš telefnuje. Je t bchdník, diplmat, styčný důstjník, vždy zkumající nvé mžnsti v širkém klí. Jeh schpnst přinášet nápady a stimulvat invaci svjí aktivitu vede lidi k tmu, že h mylně pvažují za člvěka plnéh nápadů, n ale nedispnuje výraznější riginalitu, která je typická pr PL. Je spíš schpen rychle rzpznat význam nvých nápadů. Nemá-li pvzbuzení d statních, například v individuální práci, RI snadn ztrácí zájem, nudí se a je nevýknný. V týmu je výbrný imprvizátr, je-li pd tlakem, je velice aktivní, ale vysadí, když tlak pvlí. Může se stát, že nesplní úkly, které na sebe vzal v krátkdbém návalu nadšení. Jeh širký záběr a mnžství vnějších zájmů h může vést, stejně jak PL k tmu, že stráví mnh času pdružnstmi, které h zajímají. Význam jeh rle spčívá v tm, že zabraňuje stagnaci a zcepenění týmu a udržuje tým v kntaktu s realitu. SH (režisér) Vlastnsti: anxiózní dminantní extravert SH je plný nervní energie, je tevřený, emcinální, impulsivní a netrpělivý, někdy prtivný a snadn pdrážděný. Je supeřivý a vítá příležitst ke knfrntaci. Čast se naštve, ale nechvá dluh zášť. Je nejpdezřívavější z týmu, snadn se urazí a mívá pcit, že se statní prti němu spikli. Jeh psláním je dát týmvému úsilí nějaký tvar. Dává týmu víc ze sebe než CH. Usiluje t, aby diskuse měly nějaký řád, snaží se sjedntit názry, cíle a praktické úvahy d jednh schůdnéh prjektu, tlačí na rychlé rzhdnutí a jeh realizaci. Vyzařuje z něh sebevědmí, které čast překrývá silnu nejisttu a pchyby sbě. Ptřebuje vidět výsledky, aby získal sebejisttu. strana 3 (celkem 13)

4 Jeh pněkud nutkavé úsilí je vždy zaměřen na tyt cíle, které se většinu kryjí s cíli týmu, ale SH dalek víc vnímá tým jak extenzi sebe sama než CH. Chce akci a chce ji hned. Je sutěživý, netleruje neukázněnst, nepřesnst a nesystematické myšlení. Lidé mim tým jej nejspíše hdntí jak hrubéh a nemalenéh. I lidem v týmu hrzí, že je bčas převálcuje, dkáže udělat v týmu nepříjemn, ale pstrkuje věci kupředu. ME (rejpal) Vlastnsti: Vysce inteligentní stabilní intrvert Ve vyváženém týmu jen ME a PL ptřebují mít vyské I.Q. Na rzdíl d PL je ME trchu studený čumák. Je spíš vážný a nepříliš vzrušující. Jeh přínsem je rzvážná a nezaujatá analýza spíš než tvůrčí nápady. Stěží přijde s riginálním návrhem, dalek spíš zabrání týmu, aby se zabýval zavádějícím prjektem. Přestže je ve své přirzensti spíš kritikem než tvůrcem, nekritizuje bvykle samúčelně, ale jen tehdy, když vidí nedstatky v plánu neb v argumentech. Kupdivu je nejméně mtivvaným členem týmu. Nadšení a eufrie mu prstě nesedí. Nedstatek mtivace je u něh výhdu, prtže sbní zaujetí nenarušuje a nezamlžuje jeh úsudek. Přizpůsbuje se pmalu, ptřebuje čas, aby si věci prmyslel, ale jeh úsudek je nejbjektivnější v týmu. Velmi cenná je jeh schpnst strávit, interpretvat a zhdntit mnžství slžitéh textu, schpnst analyzvat prblémy a psudit nápady a úsudky statních. Někdy je netaktní a přezíravý, cž mu na blibě nepřidá. Dkáže srážet mrálku týmu kritiku v nepravý čas. Přestže není ctižádstivý a snaživý, může supeřit zvláště s těmi, jejichž schpnsti se překrývají s jeh, cž je většinu CH neb PL. Je důležité, aby ME byl upřímný a přístupný ke změně, jinak hrzí, že bude příliš negativistický a jeh kritičnst převáží jeh chtu přijímat nvé myšlenky. I když je pctivý a splehlivý, pstrádá veselst, vrucnst, představivst a bezprstřednst. Přest má vlastnst, pr kteru je v týmu nepstradatelný: Jeh úsudek je stva kdy mylný. PL (chrlič) Vlastnsti: Dminantní, velmi inteligentní, intrvert PL je v týmu zdrjem riginálních myšlenek, nápadů a návrhů. Je t nápaditý člvěk. Ostatní mají samzřejmě nápady také, ale jeh myšlenky vynikají riginalitu a radikálnstí s jaku se vyrvnává s prblémy a překážkami. Má nejlepší představivst a intelektvu kapacitu z členů týmu. On nejspíš začne hledat zcela nvý přístup k prblému, když tým zabředne d bažin bezvýchdnsti, neb vnese nvý phled d již přijaté linie činnsti. Dalek víc se zajímá velké a pdstatné věci než detaily a je pravdu schpen phřet na detailech a dělat chyby z nedbalsti. Je důvěřivý a bezprstřední v míře pr intrverta netypické. Dvede být také ježatý a útčit na statní členy týmu, zvlášť když kritizuje jejich myšlenky. Cílem jeh kritiky je většinu vyčistit ple pr jeh vlastní nápady a bvykle vzápětí následuje jeh prtinávrh. Ptíž s PL je, že věnuje příliš mnh své tvůrčí energie nápadům, které h zaujmu, ale které nesuvisí se zájmy a cíli týmu. Může těžk snášet kritiku vlastních nápadů, příliš se bránit a snadn trucvat, když tým jeh nápady pitvá neb dmítne. Může skutečně vypnut a dmítnut se dál zúčastnit. Dá t dst práce, bezřetnéh zacházení a uvážlivéh chláchlení, většinu ze strany CH, strana 4 (celkem 13)

5 aby se z něj dstal t nejlepší. Ale přes všechny tyt chyby je t PL, kd ddává týmu živtdárnu jiskru. CH (předseda) Vlastnsti: Stabilní dminantní extravert Nemusí být šéfem týmu, ale nejlépe se hdí pr tut funkci. Je tím, kd týmu předsedá a krdinuje úsilí všech za účelem dsažení vnějších cílů a úklů. Zaujímá bjektivní neutrální pzici, vyniká cílevědmstí. Předpkládá se u něj nadprůměrná inteligence, ale nijak zářný ani zvlášť tvřivý intelekt. Málkdy je autrem nějakéh velmi dbréh nápadu. Pdstatnější je u něj t, čemu se říká charakter: má disciplinvaný přístup zalžený na vnitřní kázni. Čast má něc, čemu se říká charisma, ale přesnější je mluvit přirzené autritě. Je dminantní, ale uvlněným a nenásilným způsbem nesnaží se dminvat. Instinktivně lidem důvěřuje, pkud není zcela evidentní, že jsu nedůvěryhdní. Je prst žárlivsti. Vidí jasně, v čem jsu silné a slabé stránky jedntlivých členů týmu, a směřuje lidi k tmu, c jim jde nejlépe. Uvědmuje si nezbytnst využití kmbinace schpnstí jedntlivých členů týmu c nejefektivnějším způsbem. T znamená, že n je tím, kd určuje pravmci a zdpvědnsti statních a kd vidí mezery a snaží se je dstranit. Dvede dbře mluvit i nasluchat. Kmunikuje snadn běma směry, není mluvka ani nemluva. Je velmi pzrný psluchač. CH frmuluje skupinvé cíle a stanví prgram práce. Vybírá prblém, jíž se má tým zabývat a určuje pririty, ale nesnaží se dminvat v diskusi. Jeh vlastní příspěvky jsu frmulvány spíš ve frmě tázek než tvrzení neb návrhu. Psluchá, shrnuje názry a pstje skupiny a vyjadřuje skupinvé cítění. Je-li ptřeba rzhdnut, rzhduje pevně pté, c každý vyjádřil svje mínění. TW (hasič) Vlastnsti: Stabilní nedminantní extravert TW je nejcitlivějším členem týmu. Uvědmuje si ptřeby a starsti druhých a nejcitlivěji vnímá emční prudy mezi členy skupiny. Ví nejvíc sukrmém živtě rdinných ptížích statních v týmu. Je milý, blíbený, neprsazuje se, je cementem, držícím tým phrmadě. Je ddaný týmu jak celku (t však neznamená, že se nemůže ve spru přidat k jedné ze stran) a pdpruje statní. Jeh přirzensti dpvídá spíš stavět na myšlenkách druhých, než je napadat neb vznášet knkurenční návrhy. Je dbrý a chtný psluchač. Dbře a snadn kmunikuje uvnitř týmu a pvzbuzuje k tmu i statní. Jak zastánce jednty a suladu vyrvnává napětí a střety, které mhu vzniknut vlivem SH a PL, případně ME. Obzvláště nemá rád sbní knflikty. Sám se jim vyhýbá a snaží se je urvnávat mezi statními. Je-li tým v napětí neb v btížích, je jeh vcítění, przumění, ddanst a pdpra bzvlášť ptřebná. Dík své nesutěživsti a tuze p harmnii se zdá být trchu mc měkký a nerzhdný, ale stává se tak stálu tmelící silu v týmu. Je vzrným členem týmu, ale v nrmálních pdmínkách jeh příns nemusí být příliš zřetelný. Jeh příns se stává zřejmým, když není přítmen zvlášť v dbě stresů a napětí. CW (tahun) Vlastnsti: stabilní, ukázněný strana 5 (celkem 13)

6 CW je praktik a rganizátr. Rzhdnutí a strategie mění v definvané a prveditelné úkly, na kterých lidé mhu začít pracvat. Zajímá se t, c je schůdné, a jeh hlavním přínsem je převádění týmvých plánů d uskutečnitelné pdby. Vyhledává cíle a sustavně je prvádí. Má stejně jak CH silný charakter a disciplinvaný přístup. Je pzruhdný svu upřímnstí, vnitřní integritu a důvěru ve splupracvníky. Nevzdává se snadn. Z míry h vyvede nejspíš jen náhlá změna plánu, nedvede se rientvat v nestabilních rychle se měnících pdmínkách. Ptřebuje stabilní struktury a vždy se je snaží vytvářet. Když dstane rzhdnutí, vytvří harmngram činnsti, má-li k dispzici skupinu lidí a cíl, vytvří rganizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metdicky, ale pněkud nepružně a nereaguje na rzevláté spekulativní myšlenky, které nemají bezprstřední viditelnu suvislst s knkrétním úklem. Zárveň je bvykle velice chten upravit své harmngramy a návrhy a přizpůsbit je přijatým plánům a stanveným systémům. CW může příliš bažit p uznání v týmu, cž může být na škdu, pkud se t prjevuje frmu negativní neknstruktivní kritiky návrhů prsazvaných statními členy týmu. Obvykle je však blízk týmvému těžišti. Když si někd zabha nemůže vzpmenut, c se rzhdl a c má dělat, dzví se t d CW. F (dtahvač) Vlastnsti: úzkstný intrvert F má starst t, c se může zhatit. Nemá pkj, dkud sbně neprvěřil každý detail a neujistil se, že všechn byl náležitě udělán a na nic se nezapmněl. F se v týmu neprsazuje, ale udržuje stále pcit pvinnsti, který kmunikuje statním a ppuzí je k činnsti. Ovládá se a má silný charakter, je netrpělivý a netlerantní vůči méně zdpvědným členům týmu. Má-li F nějaký vyhraněný zájem, je t řád. Úzkstně ddržuje termíny a plní harmngramy. Když si nedá pzr, může se stát demralizujícím škarhlídem s deprimujícím vlivem na statní členy týmu. Snadn ztratí přehled celkvých cílech a zabředne d detailů. Přest jeh neúnavný dhled je důležitým přínsem. strana 6 (celkem 13)

7 Jak vidím svu rli v týmu Tent dtazník má celkem sedm sekcí značených římskými číslicemi. V každé sekci tht dtazníku zakružkujte ty výrky, které vás nejlépe vystihují. Můžete zakružkvat jeden, dva neb více výrků. Zakružkvané výrky pté hdnťte bdvým hdncením tak, že mezi ně rzdělíte vždy deset bdů v každé sekci. I. Čím, jak věřím, mhu být v týmu prspěšný(á): a) Myslím, že si dkážu rychle všimnut nvých příležitstí a včas jich využít. b) Mhu dbře splupracvat s velmi širkým kruhem lidí. c) Velmi snadn a přirzeně přicházím na nvé myšlenky a nápady. d) Dkážu vyhecvat lidi k činnsti. Kdykli zajistím, že mhu něčím cenným přispět k skupinvým cílům. e) Mje schpnst dtahvat věci d knce vyplývá z mé sbní výknnsti. f) Dkážu čelit dčasné neblíbensti, jestliže t naknec vede k dbrým výsledkům. g) Rychle vycítím, c se má dělat v situaci, kteru znám. h) Dvedu bez předsudků a zaujatstí najít rzumné důvdy pr změnu zaměření činnsti. II. Kdybych měl(a) nedstatky v týmvé práci, byly by t nejspíš: a) Necítím se dbře, pkud pracvní schůzka nemá jasnu strukturu a není dbře řízená. b) Mám tendenci být příliš velkrysý k lidem, kteří zastávají pdstatněné stanvisk, jemuž nebyla věnvána náležitá pzrnst. c) Mám tendenci mluvit příliš mnh, když se skupina dstane k nvým myšlenkám. d) Můj bjektivní náhled mi neumžňuje sdílet nadšení statních. e) Někdy se jevím jak příliš energický a autritářský, když je ptřeba něc ddělat. f) Je pr mě těžké být v ppředí neb vystupvat ve veducí rli, snad prt, že jsem příliš citlivý na atmsféru ve skupině. g) Stává se mi, že se tak pnřím d svých myšlenek, že ztratím pnětí tm, c se děje. h) Druzí mi někdy vyčítají, že se příliš starám pdružné detaily a lámu si hlavu nad mžnými nezdary. III. Když splupracuji na nějakém prjektu s jinými lidmi: a) Mám schpnst lidi vlivni, aniž bych je k něčemu nutil. b) Mje bdělst umžňuje předcházet mylům a chybám z nepzrnsti. c) Jsem připraven tlačit statní d činnsti, aby se na setkání neztrácel čas a zřetel na hlavní cíl. d) Dá se pčítat s tím, že přispěji něčím riginálním. e) Jsem vždycky připraven hájit dbrý návrh ve splečném zájmu. f) Jsem blázen d nvých myšlenek a psledních vývjvých nvinek. g) Věřím, že statní ceňují mu schpnst chladnéh úsudku. h) Je na mně splehnutí, že dhlédnu na t, aby se udělal, c je třeba. strana 7 (celkem 13)

8 IV. Můj charakteristický přístup ke skupinvé práci je, že: a) Mám zájem lépe pznat své klegy. b) Nezdráhám se dmítnut názry druhých a zastávat sám menšinvé stanvisk. c) Obvykle najdu řadu argumentů vyvracejících nesmyslné návrhy. d) Dkážu uvést věci d chdu, když je třeba plán začít uskutečňvat. e) Mám tendenci vyhýbat se bvyklým věcem a přicházet s něčím nečekaným. f) Snažím se vnést náznak dknalsti d každé týmvé práce, na níž se pdílím. g) Dkážu využít kntaktů vně samtnéh týmu. h) Jelikž se zajímám všechna stanviska, bez btíží se přizpůsbím, když se musí rzhdnut. V. Práce mě těší, prtže: a) Baví mě analyzvat situace a zvažvat všechny mžné vlby. b) Zajímá mě nacházet praktická řešení prblémů. c) Rád cítím, že pdpruji dbré pracvní vztahy. d) Mhu uplatnit silný vliv na rzhdnutí. e) Mám příležitst setkávat se s lidmi, kteří mi mhu pskytnut nvu zkušenst. f) Dkážu sjedntit názry různých lidí a vést je ke splečné žáducí činnsti. g) Cítím se ve svém živlu, když se mhu plně věnvat nějakému úklu. h) Rád mám věci, které napínají mji představivst. VI. Když bych nečekaně dstal btížný úkl, který je nutn splnit v mezeném čase a s neznámými lidmi: a) Sedl bych si někam d kuta, přemýšlel jak se dstat ze slepé uličky a snažil se ujasnit další pstup. b) Byl bych chten pracvat s člvěkem, který prjevuje nejpzitivnější přístup, bez hledu na t, jak těžk snesitelný může být. c) Hledal bych způsb zmenšení slžitsti úklu stanvením th, čím mhu různí jedntlivci nejlépe přispět. d) Můj přirzený cit pr pvinnst by pmhl zajistit, že ddržíme harmngram. e) Věřím, že bych zůstal klidný a udržel si schpnst jasně myslet. f) Držel bych se stále účelu navzdry tlakům. g) Byl bych htv se ujmut vedení, kdybych cítil, že se skupina nehýbá z místa. h) Zahájil bych rzhvry a jednání se záměrem stimulvat nvé myšlenky a uvést věci d phybu. VII. Ve vztahu k prblémům, v nichž jsem zaangažván při práci ve skupině: a) Mám skln prjevvat netrpělivst s těmi, kd zdržují pstup. b) Ostatní mě mhu kritizvat za t, že jsem příliš analytický a nepříliš citlivý. c) Mje ptřeba ujistit se, že práce je udělána dbře, může být překážku pstupu. strana 8 (celkem 13)

9 d) Snadn se začnu nudit a spléhám na někh z týmu, že mě vyburcuje. e) Je pr mě btížné začít, dkud cíl není jasný. f) Někdy se mi nedaří vysvětlvat a bjasňvat slžité myšlenky, které mě napadají. g) Jsem si vědm th, že pžaduji d statních věci, které sám nedvedu. h) Váhám se pstavit na dpr, když se sekám se skutečnu pzicí. Vyhdncení Přepište bdvé hdncení z testu d následující tabulky. Naprav sečtěte bdvá hdncení za jedntlivé řádky a výsledná bdvá hdncení zakreslete d grafu. I. II. III. IV. V. VI. VII. CH d) b) a) h) f) c) g) SH f) e) c) b) d) g) a) PL c) g) d) e) h) a) f) ME h) d) g) c) a) e) b) CW g) a) h) d) b) f) e) RI a) c) f) g) e) h) d) TW b) f) e) a) c) b) h) F e) h) b) f) g) d) c) Bdy Celkem strana 9 (celkem 13)

10 strana 10 (celkem 13)

11 Fungvání týmu Cíl Zásadní věc při práci v týmu! Je nezbytné, aby všichni věděli, na čem a jakým způsbem se budeme pracvat, tj. c chceme, aby nám z th naknec vyšl a klik času a úsilí tmu budeme věnvat. Vyjasněním cíle se dá předejít mnha prblémum v průběhu přípravy i na akci samtné. Adairvy kruhy - mdel tzv. dynamické rvnváhy rientace týmu Kruhy znázrňují tři aspekty, kterým se třeba věnvat pzrnst při práci v týmu. Aspekty musí být v rvnváze. C se stane, když se nevěnuje dstatek pzrnsti: cíli: nikam se nedstaneme, dbře se bavíme, ale cíl je v nedhlednu; sknčíme u něčeh jinéh, než jsme na začátku definvali; výsledek je neuspkjivý, nikd naknec nemá radst prcesu: špatná neb žádná rzhdnutí, věci jsu zdluhavé, lidé se hádají, příprava zabere mnhem více času, než je nutné, není čas na zábavu a dpčinek (neb není dstatečně ddělena d práce) lidem: ztráta mtivace, instruktři nepdávají takvý výkn, jaký by meli a mhli; knflikty, nedrzumění, lidé jsu d pzice a "škdí" b) Řízení týmu - sbnst šéfa/krdinátra Mnhé už vyplývá z výše řešenéh - šéf je jak rle, tak funkce. Funkce šéfa či krdinátra vám výrazně usnadní práci. Dtyčný dhlíží na prces, směrvání k cíli, má v hlavě přibližný časvý harmngram přípravy, ujišťuje se, že úkly jsu průběžně plněny atd. Nemusí t být ras, který má na schůzce týmu vyrvané hlasivky (ani by nemel být), ale ten, který nasadí svji zdpvědnst, své zkušensti a své jmén za t, že všechn prběhne tak, jak má. Způsby řízení:autkratický, demkratický, liberální řídící styl. Čím více autrity, tím méně sptřebvanéh času, ale zttžnění s výsledkem je malé. V každé situaci se hdí způsb řízení (s hledem na mnžství času, zkušensti statních clenu týmu, důležitst dané věci, dhdnuté praktiky apd.) Způsby přijímání rzhdnutí Rzhdnutí šéfa - hlasvání (an x ne) - bdvání (určitý pčet bdu rzdělit mezi něklik variant řešení - kmprmis - náhda (ls) - externí síla (nechat rzhdnut někh jinéh) Opět záleží hlavně na tm, c kdy rzhdujeme. Ať už rzhdujeme ckli a jakkli, musí být s rzhdnutím seznámeni všichni členvé týmu. Jakmile se jednu rzhdne, neměl by se - až na důvdněné případy - rzhdnutí měnit. Delegvání úklu a zdpvědnsti Šéf nemusí vedet a rzhdvat vše. Důležité je nezapmenut, že s úklem se deleguje i zdpvědnst! Delegvat na správnéh člvěka (tj. ten, který je schpen t splnit); jasně stanvit, c jde; předat zárveň i dstatečné strana 11 (celkem 13)

12 pravmci (např. práv zvlit si pmcníky a mci jim velet); dhdnut se jasně, c se musí udělat a kdy t musí být htvé - a zkntrlvat t, tj. vyžadvat splnění; nechat svbdu, at si t udělá, jak chce; dát šanci se zeptat a pradit se. Nikdy by t neměl být tak, že šéf deleguje jen t, c se mu samtnému dělat nechce. A pzr: dílčí zdpvědnst a pravmci můžete delegvat, knečnu zdpvědnst za výsledek nikli! c) Osbnst instruktra, veducíh - mel by: umet trchu d všeh, ale zárveň být v nějaké blasti prfík má sbnstní (schpnst úsudku, vůle, tvřivst), pedaggické (umí prmluvit před lidmi, umí zaujmut) a rganizační schpnsti (dkáže sehnat, zařídit, přepravit) schpný rychle reagvat, tvřit stále nvé věci a být flexibilní psychicky vyrvnaný, ne si na akci léčit vlastní mindráky musí být zdpvědný má vždy dbru náladu. Když ji nemá, tak si ji udělá. Ale pzr na přetvářku, ta se kamžitě pzná! Jeh hlavním zájmem jsu účastníci, vlastní phdlí a ptřeby jsu stranu. Téměř pr něj na akci neexistuje vlný čas nevyčerpatelný zdrj energie, stále v dbré kndici, stále překvapující muže jíst, spát, ale nemusí (nic se ale nemá přehánět!) Sám na sebe je nárčnější, je si vědm th, že je příkladem má rád a ctí všechny účastníky umí se smát sám sbe a přiznat si chybu veškeré dění vyvlává, nevynucuje. "Tady jsu naše cíle a tudy k nim vede cesta. Máte všechny předpklady k tmu, abyste cíle mhli dsáhnut" nemá prti účastníkum žádné zásadní výhdy nenechá se dradit nepřízní sudu, umí přihrávat a pučit se z chyb má zdravé sebevědmí a přirzenu autritu je skvělý kamarád, ale na akci musí být jasn, kd ji vede, kh je ptřeba pslechnut a kd nese zdpvědnst srdeční a citvé ptřeby se snaží mezvat, pudvé ptlačit věčně hravé dítě, sučasně i rzumný dspělý ve všem, c dělá s účastníky, by mel být hladinu výš než ni nesmí prpadnut rutině stále se učí a věnuje svému učení a zdknalvání hdně času když už je rzhdnutý dělat něc pr druhé a rganizvat akce, mel by mít jasn klik času tmu chce a muže věnvat; nepuštět se d nereálných akcí Ze všeh předcházejícíh vyplývá, že rganizátr je něc jak nadpřirzená bytst. Mel by jí být, ale v každém případě by měl hlavně zůstat Člvěkem d) Příprava akce - z hlediska práce v týmu strana 12 (celkem 13)

13 sestavení týmu sžívání přípravné celtýmvé schůzky (vč. seznámení se se střediskem) práce v mini-týmech realizace (efektivní splupráce, dbrá kmunikace, sbní nasazení) pst-schůzka e) pravidla efektivní kmunikace knkrétnst - držet se tématu vyjádření svéh názru - mluvení v první sbě (já t chci, já si t myslím), za svůj názr se nemusí stydět dvlit partnervi jeh názry své pcity a přání vyjadřvat - nesnižvat svu hdntu mluvami, když nec žádám, nemluvám se sdělvat své pcity, jsu puze naše - pr nás dreagvání, pr partnera infrmace zaujmutí jasnéh stanviska a trvání na něm - an an, ne ne dávat najev, že psluchám, nehdntit - ptát se, rekapitulvat, říct svůj názr, nepřerušvat vlastními příspěvky prjevvání empatie - neznamená nutnst vyhvět pžadavku, stačí říct chápu přijímání kritiky a přijímání chvály, kmplimentu nebát se měnit svůj názr strana 13 (celkem 13)

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zpráva o Belbinových týmových rolích pro

Zpráva o Belbinových týmových rolích pro Zpráva Belbinvých týmvých rlích pr KLÁRA PALIČKOVÁ Rainbw cmpany Přehled ppisů týmvých rlí Týmvá rle Přínsy Přípustné slabiny Invátr Kreativní, má představivst, svbdmyslný. Generuje nápady a řeší nárčné

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles)

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles) JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU Dotazník (Belbin team roles) Instrukce Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci tohoto dotazníku zakroužkujte ty výroky, které vás nejlépe

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více