Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a byla schválena školskou radou dne Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy 1

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Palackého 49, Valašské Meziříčí Identifikátor zařízení: Sídlo: Palackého Valašské Meziříčí Právní forma: příspěvková organizace, IČO: , DIČ: CZ Charakteristika školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je součástí vzdělávacího systému České republiky. Jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech. Dále zabezpečuje vzdělávání v oblasti terciární jazykové, odborné. ISŠ COP ZAJIŠŤUJE: 1. Vzdělávání studentů: obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem obory zakončené maturitní zkouškou dvojjazyčné vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik jednoleté pomaturitní kurzy anglického a německého jazyka státní jazykové zkoušky mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds jazykové zkoušky z českého jazyka 2. Celoživotní vzdělávání: nástavbové studium denní a dálkové jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie zájemců v regionu v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, státní jazykové zkoušky, mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds svářečská škola se širokým spektrem kurzů pro úřady práce i jednotlivé firmy akreditace MŠMT pro kurzy výpočetní techniky 3 školení a zkoušky Vyhl. 50/78

5 realizace kurzů v oblasti elektrotechniky, chemie, strojírenství, gastronomie a potravinářství pro různé zájemce na základě objednávky lokální akademie CISCO Networking systems obecně prospěšná společnost LINGUA LIVE podporující jazykové vzdělávání v regionu založená spolu s Městem Valašské Meziříčí 3. Místní centrum celoživotního učení Uznávání kvalifikace dle zákona 179/2006 v oborech: Gastronomie Pekař Cukrář Strojní Mechanik Elektrikář Chemik Hlavním cílem je poskytovat kvalitní profesní vzdělání v souladu s požadavky sociálních partnerů a trhu práce, a to jak v rovině základní profesní přípravy, tak v aktivitách zahrnujících celoživotní vzdělávání. Škola má nadregionální působnost. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výuky, flexibilitu absolventů, u kterých jsou pěstovány klíčové dovednosti nutné pro uplatnění v profesním i osobním životě. Zapojení do programů Leonardo da Vinci a Globe dává žákům možnost pracovat v projektech školních i mezinárodních, s příslušnou jazykovou vybaveností vycestovat do zahraničí. Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku, v Černé Hoře a v Polsku umožňuje vzájemné poznávání a sbližování blízkých národů. Pedagogický sbor má odpovídající aprobovanost a odborné i pedagogické dovednosti na vysoké úrovni. Škola spolupracuje se všemi významnými podniky regionu, úřady práce, Městským úřadem ve Valašském Meziříčí a Krajským úřadem Zlínského kraje. Škola má zastoupení v Radě ZK pro odborné vzdělávání, v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a Centru uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. Významnou součástí života školy je i environmentální výchova. Zapojením do projektu Pilotní škola KEV, v které škola působila, přinesl nový pohled na ekologii, která je součástí učebních dokumentů všech oborů. Studium na škole je charakterizováno: začleněním klíčových dovedností do školního kurikula zavedením projektového vyučování ve výuce prostupností vzdělávacích cest spoluprací se sociálními partnery školy systematickým vzděláváním pedagogických a řídících pracovníků školy systematickou spoluprací se školami v České republice i zahraničí Zřizovatel školy: Zlínský kraj Adresa: tř. T. Bati 21 právní forma: kraj, IČO: Zlín 4

6 Údaje o vedení Ředitel Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek Ing. Jarmila Tyšerová Mgr. René Camfrla do Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro výchovné poradenství Ing. Zdeněk Hadaš Mgr. Ivana Tomanová-Krčmářová do Zástupce ředitele pro jazykovou školu Zástupce ředitele pro ekonomický úsek Vedoucí svářečské školy Mgr. Ivana Nováčková Eva Válková, DiS. Eduard Pavlica do Vedoucí stravování Referát majetkové správy Taťána Voráčová Ing. Vojtěch Holotík Telefon: Fax: Web: Datum zřízení školy: sloučením dvou právních subjektů Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: s účinností od sloučení se Středním odborným učilištěm potravinářským. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Střední škola kapacita: žáků IZO: Jazyková škola s právem SJZ kapacita: 560 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 950 stravovaných IZO:

7 Typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. SŠ ,61 57,400 7,07 Jazyková škola Počet odpoledních kurzů 20 Počet žáků odpoledních kurzů 154 Počet žáků 1-letého kurzu AJ 19 Počet žáků 1-letého kurzu Aj a NJ - Interní učitelé 1 Externí učitelé 15 Typ školského zařízení POČET Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. skupin Školní jídelna x x Domov mládeže (statistika k ) 6

8 Školská rada (ŠR) a) První zasedání ŠR ve školním roce 2013/2014 se konalo dne ve 13:30 hodin. Přítomni byli: Hosté: - Hana Hlinská - Mgr. Petr Pavlůsek - Ing. Petr Steffek - Monika Rejdová, DiS. - Oldřich Riemer Omluveni: - Ing. Ladislav Haiker - Mgr. Dagmar Všetičková - Martin Fabián 1. Úvodní slovo, přivítání, stručné shrnutí bodů jednání. 2. Jednohlasné schválení Výroční zprávy za školní rok Seznámení členů rady se změnami ve Školním řádu BOZP, dokládání absence žáků, povinnost žáků kontrolovat alespoň jednou týdně ovou schránku, kterou uvedli pro případ komunikace se školou. Školská rada změny ve Školním řádu jednohlasně schválila. 4. Sdělení, že od byly revidovány a inovovány školní vzdělávací programy všech oborů. Nedošlo k žádným podstatným změnám. 5. Připomínky k technickým záležitostem ve třídách slečna Hlinská upozornila na nefunkční žaluzie, problém se zamykáním tříd bude řešeno. 6. Rozloučení, předpoklad konání příštího zasedání ŠR je září b) Druhé zasedání školské rady se konalo ve hodin. Přítomni byli: Hosté: - Hana Hlinská - Mgr. Petr Pavlůsek - Ing. Petr Steffek - Monika Rejdová, DiS. - Oldřich Riemer Omluveni: - Ing. Ladislav Haiker - Mgr. Dagmar Všetičková - Martin Fabián 7

9 1. Ve smyslu 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích se dne sešla školská rada ISŠ COP VM, aby z řad svých členů zvolila osobu pro výkon člena zástupce Školské rady ISŠ COP VM do konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ISŠ COP VM. 2. Členové školské rady ISŠ COP VM zvolili Ing. Petra Steffka 4 hlasy z 6. Nepřítomní členové hlasovali em. Současné složení školské rady Zástupci jmenovaní Zlínským krajem: Ing. Ladislav Haiker, personální ředitel DEZA a. s. Mgr. Dagmar Všetičková, pracovnice oddělení organizačního a správního, OŠMS Zlínského kraje Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků: Oldřich Riemer, učitel odborného výcviku Ing. Petr Steffek, učitel odborných předmětů chemických Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Hana Hlinská, žákyně G3M Martin Fabián, otec žáka třídy G3M 8

10 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÉ OBORY KÓD OBORU SOUČÁST DENNÍ STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 (KKOV) ŠKOLY POČET UKONČILO UKONČILO (NÁZVY PODLE ROZHODNUTÍ ŽÁKŮ ZZ MZ O ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL) MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ L/01 SŠ NÁSTROJÁŘ H/01 SŠ OBRÁBĚČ KOVŮ H/01 SŠ MECHANIK ELEKTROTECHNIK L/01 SŠ ELEKTRIKÁŘ H/01 SŠ ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD H/02 SŠ CHEMIK OPERÁTOR L/01 SŠ 23-6 GASTRONOMIE L/01 SŠ KUCHAŘ. ČÍŠNÍK H/01 SŠ CUKRÁŘ H/01 SŠ ŘEZNÍK - UZENÁŘ H/01 SŠ PEKAŘ H/01 SŠ PODNIKÁNÍ NS - DENNÍ L/51 SŠ 42-7 VYUČOVANÉ OBORY VE ŠK. ROCE 2013/2014 (NÁZVY PODLE ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL) KÓD OBORU (KKOV) SOUČÁST ŠKOLY STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ POČET STUDENTŮ UKONČILO ZZ UKONČILO MZ DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX PROVOZNÍ TECHNIKA NS L/51 SŠ PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA L/52 SŠ NS CHEMIK OPERÁTOR L/51 SŠ PODNIKÁNÍ NS L/51 SŠ GASTRONOMIE NS L/51 SŠ VYSVĚTLIVKY : DÁ - DÁLKOVÉ STUDIUM EX - EXTERNÍ STUDIUM VE - VEČERNÍ STUDIUM NS - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 9

11 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY K bylo v ISŠ - COP celkem zaměstnáno 88 zaměstnanců, z toho 49 žen a 39 mužů. Přepočtený počet zaměstnanců činil 86,950. Jejich průměrný věk byl 48 let. Z toho: pedagogických 59 přepočtený počet 57,400 nepedagogických 29 přepočtený počet 27,550 Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2013/2014 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní zaměstnanci 59 57,400 Externí zaměstnanci 0 0 Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2013/2014 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Pracovní funkce zařazení, Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1. učitel SŠ OP 0,77 VŠ fa. elektro ČVUT Praha, DPS (EL) učitelka SŠ - VVP 1,00 VŠ PF Ostrava učit. VVP (RJ, Z), FF - ČJ Učitelka VVP 1,00 VŠ MU Brno učitelství NJ učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS zást. řed. pro TV 1,00 VŠ UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ zeměděl. Brno, fa provozně-ek., DPS Učitelska VVP 0,619 VŠ MU Brno učitelství cizích jazyků pro SŠ 11 anglický jazyk 8. učitel SŠ VVP 1,00 VŠ - UJEP Brno, učitelství (M, Z) 9 9. učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, F) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ zeměděl. - fa. agronom., DPS učitelka SŠ - VVP 1.00 VŠ Ostravská univ. - učitelství VVP (NJ) učitel SŠ VVP 1,00 VŠ FF Masarykova u. Brno, DPS, (NJ) učitelka SŠ - OP 1,00 VŠ UJAK Praha - spec. pedagogika, maturita, výuč. list K-Č, DPS Učitelka SŠ OP 1,00 VŠ Ostravské univ. učitelství OP, FS 14 výchovné poradenství 15. učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ PF Ostrava, učitelství (ČJ, D) 29 10

12 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Pracovní funkce zařazení, Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 16. učitel SŠ OP 1,00 VŠ Báňská Ostrava fa. strojní (STR) učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ UP Olomouc, učitelství (M, TV) Učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ UK Praha, fakulta TV a sportu ZŘ pro SJŠ 1,00 VŠ UJEP Brno, učitelství (NJ) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ CHT Pardubice ek. a řízení, Ostravs.univ. učitelství OP ) učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ VUT Brno manag. a ek. (EK), DPS učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ Slezská univ.opava, FPF- (AJ) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ Ostravs. univ. PF vych., VŠB - EF ředitel školy 1,00 VŠ PF Ostrav. univ. učitelství VVP (TV, BV, Bi, Ekol) učitel SŠ VVP 1,00 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Bi) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ SVŠT Bratislava fa. chem. - technol učitel SŠ VVP 1,00 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitel SŠ - OP 1,00 VŠ Ostravs. univerzita- PF učitelství OP učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ UJEP Ústí n. L. - základy hum. vzděl učitel SŠ OP 1,00 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS (STR) učitel SŠ OP 1,00 VŠ FE VUT Brno (elektro),dps učitel SŠ VVP 1,00 VŠ VŠCHT Praha, fa. potr., DPS (CH) ZŘ pro vých. porad. 1,00 VŠ FF UP Olomouc - psychologie, DPS ZŘ pro teoret. vyuč. 1,00 VŠ VŠCHT Pardubice, DPS (CH) učitel SŠ OP 1,00 VŠ Ostravská univ. PF (TV, STR, VT) Učitelka VVP - AJ 1,00 VŠ MU Brno učitel cizích jazyků učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ UP Olomouc-učitelství OV,ČJ učitel OV 1,00 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitel OV P 1,00 SV maturita, výuč. list pekař, DPS ZŘ pro PV 1,00 VŠ báňská fa. strojní, DPS učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list (strojní),dps učitel OV elektro 1,00 VŠ Bc. studium školský management, SV maturita, výuč. list (elektro), DPS, učitelka OV K,Č 1,00 SV maturita, výuč. list K - S, DPS učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS 21 11

13 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Pracovní funkce zařazení, Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 45. učitelka OV - KĆ 0,50 VŠ bak..st.program-učitelství OP obchod a služby učitel OV K,Č 1,00 SV maturita-ekonomika provoz společ.str učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list strojní, DPS ved. učitel OV 1,00 VŠ bak.st.program - Management,SV maturita, výuč. list elektro, DPS učitel OV elektro 1,00 SV maturita, výuč. list elektro, DPS Učitelka OV K,Č 1,00 SV maturita, výuč. list K-Č učitelka OV K, Ć 1,00 SV maturita, výuč.list - servírka, DPS učitel OV K,Č 1,00 VŠ Bc. studium, SV maturita, výuč.list 15 K-Č, DPS 53. ved.svář.školy 1,00 SV maturita, výuč. list strojní, DPS učitel OV chemie 1,00 SV maturita, výuč. list chemie, DPS učitel OV elektro 1,00 SV maturita, výuč. list elektro učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list strojní učitel OV KČ 1,00 SV maturita, výuč. list K - Č, DPS Učitelka OV 1,00 SV maturita, výuč. list cukr., DPS učitelka OV - P 0,50 SV maturita, výuč.list - cukrářka učitelka OV Č 1,00 SV maturita, výuč. list kuch., cukr., DPS vedoucí učitelka OV 1,00 VŠ UP Ol. pedagogika, Ostr. univ.- SP, SP vychovatel 1,00 SV maturita Gymnásium, DPS vychovatelka 1,00 VŠ Bc. studium spec.pedagogika -vych., SV maturita Gymnásium, DPS 33 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura zaměstnanců: v ISŠ - COP bylo zaměstnáno k ped. zaměstnanců ø věk 49 let učitelé 33 ø věk 45 let učitelé OV 24 ø věk 48 let vychovatelé 2 ø věk 54 let Z celkového počtu 59 pedagogických zaměstnanců je jeden starobní důchodce. 12

14 Celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických zaměstnanců: Učitelé učitelé OV Vychovatelé Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet VŠ (Mgr.) 33 VŠ (Mgr.) 3 VŠ (Mgr.) 0 VŠ (Bc.) 0 VŠ (Bc.) 2 VŠ (Bc.) 1 SV s mat.zkouškou 0 SV s mat.zkouškou 18 SV s mat. zkouškou 1 SV s výuč.listem 0 SV s výuč.listem 1 SV svýuč.listem 0 Bez DPS 0 Bez DPS 1 Bez DPS /2014 : v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 93,930 Nástupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2013/ Ped. prac. č. 58 učitelka OV (nástup po MD) 2. Ped. prac. č. 14 učitelka OP (nástup po MD) Výstupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2013/ Ped. prac. č. 7 učitelka JŠ výpověď z důvodu nadbytečnosti 2. Ped. prac. č. 13 učitelka - výpověď z důvodu nadbytečnosti 3. Ped. prac. č. 33 ZŘ pro výchovu, vých. poradkyně, učitelka výpověď z důvodu nadbytečnosti 4. Ped. prac. č. 36 učitelka výpověď z důvodu nadbytečnosti 5. Ped. prac. č.12 učitel výpověď z důvodu nadbytečnosti 6. Ped. prac. č. 53 vedoucí svářečské školy výpověď z důvodu nadbytečnosti 7. učitelka OV PP byl sjednán na dobu určitou 8. učitelka OV PP byl sjednán na dobu určitou Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 29 27,550 Externí pracovníci

15 Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2013/2014 Ostatní Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor pracovníci - poř. číslo 1. asistentka, manažer 1,00 VŠ bakalářské studium - AJ projektu 2. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor mech. el. 3. správce inf. technologií 1,000 SV maturita SOU stroj., OA - výp. technika 4. mzdová účetní 1,000 SV maturita gymnázium 5. asistentka 1,000 SV maturita SPŠ strojnická 6. sociální pracovník 0,250 VŠ podnikatelství a management 7. sekretářka, učitelka OV 1,00 SV s maturitní zkouškou obor Chemik operátor, DPS 8. účetní 1,000 SV maturita SŠPM 9. kuchařka 1,000 SV výuč. list - učební obor kuchařka 10. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 11. personalistka 1,000 SV maturita SEŠ 12. referent majetkové správy 1,000 VŠ Vysoká vojenská tech. škola 13. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor servírka 14. uklízečka 1,000 SV výuč. list - elektro 15. údržbář 0,900 SV výuč. list - elektro 16. skladnice 1,000 SV maturita SPŠ stavební 17. údržbář 0,900 SV výuční list učeb. obor truhlář 18. kuchařka 1,000 SV výuč.list učební obor kuchařka 19. uklízečka 1,000 základní 20. finanční účetní 1,000 SV s mat. zk.-isš-cop VM asist. podnikatele 21. asistentka ředitele 1,000 VOŠ Přerov veřejná správa 22. hlavní účetní 1,000 SV maturita SEŠ 23. vedoucí kuchařka 1,000 SV výuč. list učební obor kuchařka 24. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 25. údržbář 0,900 SV výuč. list učební obor malíř - natěrač 26. vrátný 1,000 SV výuč. list učební obor MEZ 27. údržbář 0,900 SV maturita - Prap. škola, VL -automechanik 28. ZŘ pro ekonomický úsek 1,000 VOŠ ekonomika a podnikání, daňová a finanč. správa 29. vedoucí školní jídelny 1,000 SV maturita + výuč.list kuchař-číšník 30. účetní 0,700 SV maturita - gymnázium 31. údržbář 0,900 SV maturita v o boru el. SPŠ Vsetín V ISŠ - COP bylo zaměstnáno k nepedagogických zaměstnanců. Jejich průměrný věk činil 45 let. Z celkového počtu neped. zaměstnanců je 1 starobní důchodce. 14

16 Nástupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2013/2014: 1. prac. č. 15 údržbář Výstupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2013/2014: 1. prac. č. 7 sekretářka, učitelka OV výpověď z důvodu nadbytečnosti 2. prac. č. 1 manažer projektu, asistent PP byl sjednán na dobu určitou. Mimoevidenční stav zaměstnanců Mateřská a rodičovská dovolená 1. učitelka 2. učitelka 3. učitelka 4. mzdová účetní 5. učitelka 6. učitelka OV 15

17 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2014/2015 Kód Název Délka studia Druh studi a Počet přijatých Počet odvolání 1. kolo Další kola L/51 Podnikání - NS 2 DE L/51 Podnikání - NS 3 DÁ Celkem Vysvětlivky : NS - nástavbové studium DE - denní studium DÁ - dálkové studium Žáci přihlášení a přijatí do 1. ročníku odevzdané zápisové lístky Název a kód oboru 1. kolo Dalš í kola Celke m Do učebních oborů (ZZ) Z toho Do studijních oborů (MZ) Mechanik strojů a zařízení L/ Nástrojář H/ Obráběč kovů H/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrikář H/ Chemik operátor L/ Gastronomie L/ Kuchař, číšník H/ Pekař H/ Cukrář H/ Řezník - uzenář H/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2013/2014: Počet odvolání celkem; přijato žáků na odvolání (autoremedura, KÚ): 2 odvolání (1x nevyhověno, 1x autoremedura). Přihlášky do 1. ročníku 2014/ celkem 217 (po 1. kole) Okres Vsetín 172 Oblast Valašské Meziříčí 144/69 Oblast Vsetín 28/8 Škola Škola ZŠ Křižná V.M. 12/6 ZŠ Luh Vsetín 2/1 ZŠ Šafaříková V.M. 9/3 ZŠ Rokytnice Vsetín 1/1 ZŠ Masarykova V.M. 13/7 ZŠ Ohrada Vsetín ZŠ Žerotínova V.M. 4/2 ZŠ Trávníky Vsetín 1 ZŠ Vyhlídka V.M. 18/9 ZŠ Sychrov Vsetín 2/1 ZŠ Salvator V.M. 5/4 ZŠ Rybníky Vsetín 16

18 ZŠ Videčská Rožnov 4 ZŠ Rybníky Integra ZŠ Pod Skalkou Rožnov 6/6 ZŠ Jablůnka ZŠ 5.května Rožnov 3/0 ZŠ Růžďka 2 ZŠ Sedmikráska Rožnov 3/3 ZŠ Hošťálkova 2 Pr Rožnov 1 ZŠ Liptál ZŠ Poličná 12/8 ZŠ Nový Hrozenkov ZŠ Lešná 9/4 ZŠ Velké Karlovice ZŠ Kelč 13/6 ZŠ Halenkov ZŠ Loučka 9/4 ZŠ Hovězí 4/1 ZŠ Dolní Bečva 2/1 ZŠ Karolinka 1 ZŠ Horní Bečva 6/2 ZŠ Francova Lhota 3/2 ZŠ Zašová 4 ZŠ Horní Lideč 7/1 ZŠ Zubří 4 ZŠ Valašská Polanka 2 ZŠ Hutisko 3/2 ZŠ Valašská Bystřice ZŠ Vidče 4/2 Valtice 1/1 Okres Nový Jičín 16/8 ZŠ Komenského NJ 6/1 ZŠ Kopřivnice Alšova 1 ZŠ B.Martinů NJ ZŠ Kopřivnice 17.listopadu ZŠ Dlouhá NJ ZŠ Kopřivnice Obrán. Míru ZŠ Tyršova NJ ZŠ Kopřivnice Pionýrská ZŠ Jubilejní NJ ZŠ Kopřivnice Štefanikova ZŠ Starý Jičín 2/2 ZŠ Pobořská Odry ZŠ Kunín 2/2 ZŠ Komenského Odry ZŠ Frenštát Tyršova 1/1 ZŠ Příbor ZŠ Frenštát Záhuní ZŠ Štramberk 2/1 ZŠ Veřovice ZŠ Fulnek TGM ZŠ Hodslavice 1/1 ZŠ Bílovec ZŠ Mořkov 1 ZŠ Sudenka ZŠ Suchdol n.o. ZŠ Spalov ZŠ Lichnov ZŠ Vítkov ZŠ Bartošovice Okres Přerov 17/7 ZŠ Šrom.nám. Hranice 2/2 ZŠ Hustopeče 5/1 ZŠ 1.máje Hranice 3/1 ZŠ Střítež n.l. ZŠ Struhlovsko Hranice 3/2 ZŠ Všechovice ZŠ Hranice, Nová ZŠ Bělotín 1/1 ZŠ Drahotuše ZŠ Lipník ZŠ Šternberk ZŠ Potštát 3 Okres Zlín 2/2 ZŠ Brumov ZŠ Štítná n.vláří ZŠ Val.Klobouky ZŠ Zlín ZŠ Bojkovice 1/1 ZŠ Uherské Hradiště ZŠ Vizovice ZŠ Nedašov 1/1 Okres Kroměříž 10/4 ZŠ Bratrsví Bystřice 5/2 ZŠ Holešov-Smet.sady 1/1 ZŠ Kroměříž ZŠ Rajnochovice 4/1 ZŠ Bystřice p.h.-tgm ZŠ Hulín ZŠ Morkovice ZŠ Zborovice 17

19 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Třída Učebna Třídní učitel Počet žáků Kod oboru Název oboru M1 16 Ing. Sadílek L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor L/01 Gastronomie ES1 22 Ing. Kopecký H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů KČ1 12 Konvičná H/01 Kuchař-číšník KČŘ1 33 Plešek H/01 Kuchař-číšník H/01 Řezník-uzenář PC1 14 PaedDr. Bolechová H/01 Cukrář H/01 Pekař M2 15 Mgr. Holotíková L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor G2M 35 Mgr. Paprstkářová L/01 Gastronomie ES2 24 Mgr. Ptáček H/01 Elektrikář H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů KČ2 12 Ing. Hýžová H/01 Kuchař-číšník PŘC2 22 Mgr. Románek H/01 Cukrář H/01 Pekař H/01 Řezník-uzenář M3 32 Ing. Steffek L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik G3M 35 Mgr. Vrána L/01 Gastronomie ES3 24 Mgr. Holman H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud KČ3 13 Mgr. Kolaříková H/01 Kuchař-číšník PŘC3 14 Ing. Pobucká H/01 Pekař H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář S4M 36 Mgr. Kundrát L/01 Mechanik strojů a zařízení 18

20 Třída Učebna Třídní učitel Počet žáků Kod oboru Název oboru CHE4M 33 Ing. Burešová L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik G4M 34 Mgr. Röhrerová L/01 Gastronomie N1 033 Ing. Hajná L/51 Podnikání N2 23 Ing. Nováková L/51 Podnikání DENNÍ 496 D1A AULA Mgr. Bolfová L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika L/51 Chemik operátor L/51 Gastronomie D1B AULA Mgr. Chýlková L/51 Podnikání D2A AULA Ing. Bernkopf L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D2B AULA Ing. Ottopalová L/51 Gastronomie L/51 Podnikání D3A AULA Mgr. Vavřík L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D3B AULA Mgr. Indrák L/51 Gastronomie L/51 Podnikání DÁLK. 129 CELKEM 625 CELKEM 669 podle stavu k

21 Studijní výsledky žáků v 1. pololetí Celkem žáků Chlapci Dívky Průměr celkem Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neklasifikováno Absence celkem Absence omluvená Absence neomluvená Průměrná absence Počet 2 z chování Počet 3 z chování D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , , ES , , ES , , G2M , , G3M , , G4M , , CHE4M , , KČ , , KČ , , KČ , , KČŘ , M , , M , ,5 0 0 M , , N , ,8 0 0 N , , PC , , PŘC , , PŘC , , S4M , ,

22 Studijní výsledky žáků ve 2. pololetí Celkem žáků Chlapci Dívky Průměr celkem Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neklasifikováno Absence celkem Absence omluvená Absence neomluvená Průměrná absence Počet 2 z chování Počet 3 z chování D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , , ES , ,6 2 0 ES , , G2M , , G3M , , G4M , , CHE4M , , KČ , , KČ , , KČ , , KČŘ , , M , , M , , M , , N , , N , , PC , , PŘC , , PŘC , , S4M , ,

23 Přihlášky k maturitě volitelné předměty Třída Český jazyk Z Matematika Z Anglický jazyk Z Německý jazyk Z Ruský jazyk Z Celkem žáků CHE4M S4M G4M N D3A D3B OMZ celkem Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 Třída Obor Nekonal Celkem Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opravná maturita Podzim Celá maturita Podzim CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M N2 P D3A-PT D3A-ET D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ Podzimní termín Třída Maturita celkem Nekonal Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Jaro 2015 CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ N2 P D3A-PT D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ

24 Celkové výsledky maturitních zkoušek za školu Obor Počet Prospělo % žáků Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektronik Chemik operátor Celkem technické Gastronomie Celkem gastro Podnikání Celkem NS denní Podnikání Provozní technika Elektrotechnika Gastronomie Celkem NS dálkové Celkem škola Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 Třída Obor Nekonal Zkouška celkem Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opravná zk. ZÁŘÍ Celá zk. ZÁŘÍ ES3-Eslabo ES3-Esilno ES3-OK KČ PŘC3-C PŘC3-P PŘC3-Ř Celkem Závěrečné zkoušky v I. náhradním termínu písemná závěrečná zkouška praktická závěrečná zkouška ústní závěrečná zkouška Třída Zkouška celkem Nekonal Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opr.zkouška PROSINEC Celá zkouška PROSINEC ES3-Esilno KČ PŘC3-C PŘC3-Ř Celkem

25 Zhodnocení úrovně maturitních a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky proběhly čtvrtý rok podle nových předpisů profilová a společná část. Žáci byli dobře připraveni na profilové zkoušky, které zvládli s dobrými výsledky a vysokou úspěšností, výsledky společné části maturitních zkoušek nevybočily z celostátního průměru. Vysoká neúspěšnost u didaktického testu z matematiky byla v celostátním měřítku. Proti hodnocení písemné práce se odvolal 1 žák bylo vyhověno. V 1.náhradním termínu byla úspěšnost vyšší a celkové výsledky maturitní zkoušky jsou na vysoké úrovni. V oboru Gastronomie v denní formě a Provozní elektrotechnika v Dálkové formě 100%. Závěrečné zkoušky proběhly podle jednotného zadání Nové závěrečné zkoušky s téměř 100% úspěšností, výsledky odpovídají úrovni žáků v jednotlivých oborech vzdělání. Požadovaní předsedové maturitních komisí a komisí pro závěrečné zkoušky Jméno předsedy Obor Třída Termín Ing. Leopold Voharek L/01 Mechanik strojů a S4M SPŠ Hranice zařízení Bc. Miroslav Navrátil SOŠ J. Sousedíka Vsetín L/01 Chemik operátor L/001 Mechanik elektrotechnik CHE4M Bc. Jaroslava Londová SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mgr. Jiřina Krmelová SPŠS Valašské Meziříčí Ing. Leopold Voharek SPŠ Hranice L/01 Gastronomie G4M L/51 Podnikání N L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D3A Ing. Jana Knapová SOŠ J. Sousedíka Vsetín Luděk Maixner SŠIEŘ Rožnov p.r L/51 Podnikání L/51 gastronomie H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnopr H/01 Obráběč kovů D3B ES Bc. Marie Zaviačičová SŠ hotelová a služeb Kroměříž H/01 Kuchař-číšník KČ Ing. Libuše Hajná SŠ hotelová a služeb Kroměříž H/01 Pekař H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář PŘC

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2011/2012 o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013 o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více