Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 13. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 STYLY VEDENÍ, MOBBING, KOMUNIKAČNÍ STIGMATIZACE, LABELING A KATEGORIZOVÁNÍ LIDÍ. ASERTIVITA KLÍČOVÉ POJMY malá skupina, dyáda, triáda, komunikační modely, role ve skupině, týmové role, vůdce, autorita, mobbing, labeling, asertivita, stres, feeling talk, facial talk, autogenní trénink, manipulace, asertivní práva, zpětná vazba, kritika, stres, eustres, distres, akutní a chronický stres, salutory, správná a zdravá životospráva, spánek, time-management.

4 MALÁ SKUPINA U malé skupiny jde o 2 a více lidí (někde uváděno tři a více lidí) Vzájemně se znají Jsou integrovány nějakým cílem Charakteristické znaky: autonomie - skupina funguje nezávisle na jiných skupinách kontrola - skupina řídí chování individuí flexibilita - aktivity skupiny jsou řízeny spíše neformálními než pevně stanovenými pravidly homogenita - členové skupiny jsou si podobní z hlediska sociálně relevantních znaků intimita - úzká osobní známost mezi členy skupiny závislost - členů skupiny na své skupině participace - členové investují čas a úsilí do skupinových aktivit permeabilita - otevřenost skupiny pro nové členy polarizace - orientace na jediný skupinový cíl přilnavost (viscidity) - členové skupiny fungují jednotně

5 DYÁDA Seskupení dvou lidí Dyadické relace např. mezi manželi, matkou a dítětem Dyáda vs. skupina v dyádě nemůže vzniknout většina a nelze zaměnit 1 člena, aniž by se změnil charakter skupiny TRIÁDA Seskupení tří lidí

6 KOMUNIKAČNÍ MODELY Centralizované Hvězda jeden vysílač ve středu, ostatní přijímači bez vzájemných vazeb, vysoká rychlost i přesnost přenosu info Ypsilon klíčová osoba na vidlici, nejhorší informovanost Decentralizované Kruh rovnost, velké uspokojení jednotlivých členů, přesnost i rychlost komunikace je výrazně vyšší Řetěz rovnost účastníků (tichá pošta) Všekanálový síť komunikuje každý s každým

7 ROLE VE SKUPINĚ Role poskytující skupině Pomáhá skupině soustředit se na dosažení svých úkolů Role vytvoření skupiny a udržení rolí Poskytuje podporu, řeší konflikty Individuální role Individuálně orientované, brání efektivnosti, dosažení cílů

8 TÝMOVÉ ROLE Inovátor tvořivý, nové myšlenky a nápady Hledač zdrojů a příležitostí rychle reaguje Koordinátor zralý, má široky rozhled Formovač motivovaný, asertivní, Pozorovatel seriózní, soudný, analytický Stmelovač přátelský, diplomatický, populární Realizátor metodický, systematický, ukázněný Dokončovatel detailista, nezačíná co nedokončí Specialista brání svou odbornou oblast

9 AUTORITA A) racionální B) tradiční C) charismatická

10 MOBBING Systematické, cílevědomé, opakované útoky jednotlivce na určitou osobu Defenzivní pozice zaměstnance, vylučování ho z kolektivu, ponižování Není to konflikt, ale šikana mezi kolegy Autoritativní přístup nedává prostor k diskuzi či otevřené kritice Liberální přístup nejsou stanoveny pevné hranice a moc je v rukou zaměstnanců Demokratický styl problémy se řeší diskuzí

11 LABELING Stereotypní označování jiných osob krátkými výrazy či frázemi, zpravidla k negativní charakteristice Příkladem je outsider, kriminálník, lhář, podvodník, komunista, anarchista Labelling vede k sociální stigmatizaci a snižuje sebehodnocení jedince

12 ASERTIVITA Neústupný komunikační styl věcný, bez urážení druhého, mající za cíl podporovat vztah k partnerovi Umění zdravého sebeprosazování Umění ubránit se manipulaci Otevřené vyjadřování svých přání, myšlenek, pocitů Umění usilovat o to, co si přejeme ne jen pasivně čekat Respektování svých limitů Optimální stav mezi agresivitou a pasivitou Vyjádření pomocí 3P poznání, projevení a prosazení

13 STRES každodenní součástí našeho života Působení celé řady zátěžových podnětů, kterým musíme čelit, reagovat na ně Vnější podněty úkoly, vztahy, povinnosti, události Vnitřní podněty představy, cíle, myšlenky, vlastní požadavky na sebe sama Při dlouhodobém působení zatěžuje imunitu

14 FEELING TALK Základní typ asertivity Prosté vyjadřování myšlenek, pocitů, názorů jasně a spontánně FACIAL TALK zračit v mimice, co se v nás děje (ne poker face)

15 AUTOGENNÍ TRÉNINK Nejrozšířenější tréninková metoda založená na relaxaci Přispívá k rychlému obnovení sil, odstranění příznaků napětí a neklidu Působí na příznaky Neodstraňuje příčiny napětí Prolínání 3 faktorů: Psychická tenze Funkční stav nervové soustavy Napětí svalstva

16 MANIPULACE Jednání člověka, které druhého donutí k nevýhodné spolupráci Členění: Nátlaková jedinec si uvědomuje, že je manipulován, nemá na výběr (hl. na pracovištích) Taktizující neuvědomuje si, že je do něčeho tlačen (např. reklama, politika) Jak reagovat: Zůstaňte věcní Zachovejte klid Vytrvale sledujte své cíle Neoplácejte Soustřeďte se na konkrétní chování

17 EUSTRES Dávka stresu působící motivačně, příjemně DISTRES Nepříjemný, demotivující, demobilizující

18 AKUTNÍ A CHRONICKÝ STRES Akutní stres krátkodobý, na místě a účelný Chronický stres dlouhodobý, aktivace organizmu i psychiky

19 SALUTORY Jsou protiváhou stresorů a lze do nich zařadit fyzickou aktivitu, vnášení řádu do našeho života Zkráceně tzv. psychohygiena duševní hygiena Problematika udržení svého vlastního duševního zdraví Interdisciplinární obor, přináší poznatky k nastolení optimálních podmínek pro zdravé fungování fyzické a duševní podstaty člověka

20 SPRÁVNÁ A ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA Být střídmí Jíst vyváženou stravu Jídlo rozdělit do několika menších pokrmů v celém dni Vyvarovat se požívání většího množství alkoholu a kouření Přijímat dostatek tekutin (vodu) apod.

21 SPÁNEK Pravidelné střídání cyklů bdění a spaní Denní snění prostřednictvím si naplňuje touhy, kterých se mu v životě nedaří dosáhnout Spánková x bdělá činnost 1/3 ku 2/3 Hlídat si buzení v pravidelnou dobu a v pravidelnou dobu usínat Sovy x skřivani Pravidla: vhodné lůžko, klidné prostředí, vhodný jídelníček

22 CÍLE KAPITOLY Porozumění pojmu malá skupina, pochopení pojmů dyáda a triáda, porozumění základním komunikačním modelům, znalost druhů rolí ve skupině, pochopení základních týmových rolí, znalost pojmu vůdce, znalost dělení autority, znalost pojmu mobbing, znalost pojmu asertivita, porozumění cílů předcházení stresu, porozumění technikám vyrovnání se s aktuálním stresem,

23 DĚKUJI ZA POZORNOST

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Strukturovaný popis publikace Název: Autor: Rok vydání: Anotace: Určeno: Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů 2006 Návody metodické

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více