PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška"

Transkript

1 PSYCHOLOGIE Obor PODNIKÁNÍ Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška

2 Osnova přednášek Tématický okruh: Psychologie jako věda Předmět psychologie Základní psychologické vědy Aplikované psychologické vědy Úkoly psychologie Tématický okruh: Psychologie práce Pracovní skupina Klasifikace pracovních skupin Skupinové role Pozice ve skupině Role vůdce Vytváření pracovních týmů Týmové role Výběrové řízení a rozmisťování pracovníků Posuzování způsobilosti (pracovní, psychická) Nezaměstnanost Psychologické otázky pracovního prostředí

3 Osnova přednášek Tématický okruh: Psychologie osobnosti Struktura osobnosti Podíl dědičnosti, prostředí a výchovy Psychické procesy (poznávací, paměťové, motivační) Psychické stavy (pozornosti, citové) Psychické vlastnosti (inteligence, charakter, temperament) Aktivační vlastnosti (motivace) Rysy osobnosti Psychické předpoklady (inteligence, schopnosti a dovednosti) Asertivní chování

4 Osnova přednášek Tématický okruh: Sociální psychologie Sociální psychologie jako věda Systém fenoménů sociální psychologie Hypotetický konstrukt Socializace Sociální učení Postoje Konstrukce sociální reality Motivy a motivace Sociální interakce Komunikace (verbální a neverbální) Teorie disonance Osobnost, role, pozice, status Sociální skupiny Klasifikace skupin Životní způsob a životní styl Životospráva Zvládání stresu Frustrace Konflikty řešení konfliktů

5 Osnova přednášek Tématický okruh: Sociologie Sociologie jako věda Předmět sociologie Metody sociologického výzkumu Kultura jako způsob života Instituce a sociální organizace Sociální komunikace Role masmédií socializace Sociální deviace Sociální vztahy a sociální struktura Sociální pozice a role Sociální kontrola Sociální koncepce společnosti Sociální stratifikace Sociální útvary Sociální vztahy (formální a neformální)

6 Psychologie jako věda Předmět psychologie zkoumá psychické jevy Psychologie jako věda o duši Aristoteles: Spis o duši, Psychologie jako věda o subjektivní skutečnosti věda o mysli (úhrn lidských zkušeností, závislé na zakoušející osobě) Psychologie jako věda o chování J.B. Watson studium chování (co člověk dělá a říká) behaviorismus Předmět psychologie: chování prožívání tvorba

7 Základní psychologické vědy Ontogenetická (vývojová) psychologie Diferenciální psychologie Fylogenetická (srovnávací) psychologie Patopsychologie (psychika nemocných) Obecná psychologie psychopatologie (nemocná psychika) Biologická psychologie Společenská kulturně-antropologická psychologie Sociální psychologie

8 Aplikované psychologické vědy Aplikace na problémy jedinců a malých skupin 1. Klinická psychologie psychodiagnostika - psychoterapie Aplikace na obecné problémy společenské praxe 1. Psychohygiena 2. Psychologie řízení 3. Psychologie náboru 4. Psychologie propagandy 5. Psychologie volného času Aplikace na konkrétní obory společenské praxe 1. Psychologie práce 2. Pedagogická psychologie 3. Lékařská psychologie 4. Forenzní (soudní) psychologie 5. Psychologie vojenství, sportu, umění, životního prostředí 6. Psychologie organizace

9 Psychologie práce Psychologie práce zabývá se vnitřními (schopnosti, dovednosti, motivace pracovníka) a vnějšími (vybavení pracoviště, hluk, osvětlení) podmínkami pracovního procesu, vč. mezilidských vztahů, výběru pracovníků, tvorby týmů, atd. Pracovní skupina organizačně ustanovená skupina osob s přidělenými rolemi (vytčenými pracovními úkoly), v nichž vystupují tyto soc. jevy: - Přímé interakce mezi členy skupiny - Fyzická blízkost - Vědomé my - Společné cíle, hodnoty a normy - Sociální struktura mezilidských vztahů (sympatie, antipatie) - Diferenciace roli, statusů a ranků - Skupinová konformita a koheze - Dlouhodobá existence

10 Dělení pracovních skupin: - Formální skupiny: jsou z pracovnětechnických důvodů vytvářeny samotnou organizací, např. krizové štáby - Neformální skupiny: přirozený původ v seskupování lidí, např. návštěva fot. Klubu Další dělení skupin: - Interaktivní skupiny (posádka tanku) - Koaktivní skupiny společný úkol s jinou skupinou, ale každý člen pracuje relativně nezávisle na ostatních - Kontraaktivní skupiny odlišné pracovní postoje, role vedoucího je moderátor Skupinové role vyjadřují způsob interakce jedince se skupinou, popisují, co se děje v průběhu činnosti, ne osobností rysy jedince - Role zaměřené na úkol Napr. Iniciátor, Hledač informací, Hledač názorů, Zpracovatel, Koordinátor, Kormidelník, Hodnotící kritik, Hybatel, atd - Role zaměřené na budování a udržování skupiny Např. Povzbuzovatel, Mediátor, Strážný, Normovač, Pozorovatel, atd.. - Role zaměřené na sebe Např. Agresor, Brzdič, Hledač uznání, Zpovědník, Playboy, atd.

11 Stupně sociálních ranků (neformální postavení ve skupině) (ranking sociální vrstvení) pocit nadřazenosti ve skupině (vyšší vzdělání, mzda, zkušenosti, např. vězeňství+kasaři, -sex. delikventi).sociální rank je jedním z aspektu soc. statusu (formální postavení ve skupině), vzniká na zákl. srovnávání vl. aktivit s aktivitami druhých. Role vůdce 1. Situační přístup (z hlediska situace) 2. Přisuzující přistup (proč to udělal?) 3. Kontingenční přístup (kombinace vůdčích schopností a nároku dané situace) 4. Transakční teorie (vůdcovství pramení s interakce) 5. Transformační teorie (vůdce mění očekávání zam.) Typy moci 1. Odměňovací moc 2. Nátlaková moc 3. Legitimní moc 4. Referenční moc 5. Expertní moc 6. Informační moc 7. Přesvědčovací moc Charisma

12 Zplnomocnění (empowerment) přesun moci a autority na osobu, která má zodpovědnost za úkol, delegování úkolů, důvěra ve schoponosti a dovednosti zaměstnanců. Vůdcovské rysy při zplnomocnění: respekt, důvěra, školení, stanovení hranic, informace, důvěra v pokrok Vytváření pracovních týmů - moderní způsob řešení pracovních problémů a projektů, - podporují flexibilitu, zapojení členů a efektivitu Typy týmů Poradní (představenstvo), Produkční-poskytování služeb (posádka letadla, výrobní týmy), Projektový-vývojový (plánovací týmy), Akční-vyjednávací (cherurgické týmy) Japonská filozofie KAIZEN důraz na inovaci, vývoj, pomáhá vytvářet prostředí pro osobností rozvoj zam. Vytváření týmů sociální identifikace (náležení) sociální reprezentace ( sdílení hodnot) Týmové role: - Předseda Ředitel Chrlič Rejpal (hodnotící kritik) Tahoun Hasič Sháněl Dotahovač

13 Výběrové řízení a rozmísťování pracovníků Výběrové řízení Předběžná fáze definuje se pracovní místo, - specifikace pracovního místa (kvalifikace), - specifikace požadavků na vzdělání, praxi, ---atd. Vyhodnocovací fáze zkoumání dotazníku,- předběžný pohovor,- testování uchazečů (testů prac. Způsobilosti, assessment center), - výběrový pohovor (interview),- lékařské vyšetření,- rozhodnutí o výběru, - informování uchazečů Rozmísťování pracovníků:dát člověka na pravé místo, optimálně využívat jeho pracovních schopností, formovat týmy a respektovat potřebu personálního a sociálního rozvoje jedince. Vnitropodniková mobilita: povýšení pracovníků, transfor (převádění) pracovníků, přeložení na nižší funkci Vnější mobilita: aktivní stránka získávání, výběr, přijímání a orientace pracovníků pasivní stránka propouštění, penzionování, popř. rezignace, úmrtí

14 Posuzování pracovní a ps. způsobilosti 1. Pracovní způsobilost připravenost čl. přiměřeně zvládat pr. úkony v rámci urč. profese. Subjektivní faktory: osobnostní znaky motivační profil průběžné zvládání prac. profese Objektivní faktory: Uplatňovaný styl řízení v org. Způsob hodnocní Sociální klima v pracovní skupině Úkolem personální práce je určit předpoklady člověka k pracovní pozici 1. Psychická způsobilost - Posuzování národů na určitou profesi vzhledem k možnostem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání pomocí standardizovaných psychlologických technik. Jde o posouzení charakteristiky jedince s normou, vznikne souhrná charakteristika jedince

15 Nezaměstnanost Ekonomická teorie osoba schopná a ochotná pracovat, která však nemůže najít adekvátní pracovní místo (starší 15 let, aktivně hledá práci, je připraven k nástupu do práce do 14 dnů) Déle než 1 rok dlouhodobá nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti podíl nezaměstnaných ke všem práceschopným Dělení dobrovolná, frikční, systémová (strukturální), cyklická (hospodářský cyklus), sezóní Příčiny: - nedokonalý trh práce, pojištění a podpory v nezaměstnanosti, zákon o min. mzdě, odbory a kol. vyjednávání, mzdová rigidita, mzdová renta (náklady na důl. zam. )

16 Psychologické otázky pracovního prostředí Souhrn všech materiálních podmínek prac. Činnosti, kt. Spolu s dalšími podmínkami(technologií, org. Práce, spol. podmínkami práce) vytváří faktory ( biologické, sociálněpsychologické), které pracovníka ovlivňují. Prostorové řešení pracoviště pracovní poloha, výška pracovní plochy, zorné podmínky,- pohybové prostory, - uspořádání pracovišť a kanceláří Fyzikální podmínky práce pracovní ovzduší (čistota vzduchu),- osvětlení, - barevná úprava pracoviště, - hluk Sociálněpsychologické podmínky práce sociální atmosféra

17

18

19

20

21

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Možnosti uplatnění sociální pedagogiky a psychologie při řízení lidských zdrojů v podmínkách Městské policie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více