PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍ DIAGNOSTIKA"

Transkript

1 PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/ Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 OBSAH _Toc SEBEPOZNÁNÍ Význam sebepoznání Temperament Vlastnosti Týmové role Rozlišení týmových rolí Test týmových rolí FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE Flexibilita vlastní osobnosti Schopnosti Speciální schopnosti Inteligence Tvořivost Znalosti a dovednosti MOTIVACE Hodnoty Hierarchie hodnot Pracovní motivace Myšlenkové vzorce Máme to v hlavě Testy POUŽITÁ LITERATURA FORMULÁŘ MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 2

3 1. SEBEPOZNÁNÍ 1.1. Význam sebepoznání Každý člověk je jedinečnou osobností. Lidé se od sebe liší svými vlastnostmi, tím, co znají a dovedou. Rozdíly jsou také v tom, jak lidé život prožívají, jak o sobě přemýšlejí a jak se obvykle chovají. Tyto rozdíly do značné míry určují úspěšnost a spokojenost v životě a také v práci. Dobrá znalost sebe sama snižuje chyby v praktickém jednání a je nutným předpokladem pro to, aby se neopakovaly. Nevímeli, kde je problém například při absolvování pracovních pohovorů, nemůžeme ho odstranit. Jestliže nevíme, v čem je naše silná stránka, nemůžeme jí uplatnit. Každý člověk má přednosti, které může využít při hledání zaměstnání, zbývá jen je objevit. Platí, že kdo zná druhé, je chytrý. Kdo zná sebe, je moudrý!. Cvičení: Odkud a jak získáme informace o sobě samých? Tipy: Co si o nás vyprávějí lidé v naší nepřítomnosti? Jak nás hodnotí ti, kteří nás nemají rádi? Co nesnášíme na svých rodičích, partnerovi nejsou to snad naše vlastnosti? Z čeho máme největší strach? S čím se nedokážeme vyrovnat? Doplňte další 3 zdroje sebepoznání: V hodnocení sebe sama můžeme udělat spoustu chyb. Proto kromě toho, jak se vidíme my sami, je výborným zdrojem sebepoznání také hodnocení druhými lidmi a v neposlední řadě psychotesty. Při hodnocení druhých si dávejme pozor na tzv. projekci. To znamená, že promítáme své vlastní vlastnosti, pocity, zkušenosti do posuzovaného. Projekce může být vyjádřena rčením podle sebe soudím tebe tzn. že zloděj vidí zloděje v každém, lhář vidí lháře také v každém. Jinak hodnotí druhé optimista, jinak pesimista, hodnocení druhých může ovlivňovat první dojem, vzhled, tituly, podoba na někoho známého, jméno, které nám někoho připomnělo atd Temperament Temperament je vrozený způsob prožívání sebe a světa kolem nás. Temperament si nevybíráme, narodíme se s ním. Nemůžeme příliš ovlivnit, jakou máme povahu. Můžeme však ovlivnit své chování. Ukážeme si to na krátkém příběhu: Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 3

4 Anička byla vždy velmi citlivá. Snadno ji něco dojme, hned má slzy na krajíčku někdy ze smutku, jindy z radosti. Dlouho se za svou citovost styděla a lidí se stranila. Cítila se hodně sama. Jednou se odhodlala a dala přečíst svým nejlepším kamarádkám několik svých básní. Příjemně je tím překvapila a jejich přátelství se upevnilo. Aničce se zvýšilo sebevědomí. Přestože nadále nepatřila k nejupovídanějším, cítila se teď ve společnosti ostatních daleko lépe. Anička v příběhu nezměnila svou povahu i nadále zůstává citlivá a náladová. Podařilo se jí však změnit své chování k lidem. Nyní ví, že nemusí být sama, pokud nechce. Je sebevědomější a spokojenější. Někteří lidé jsou vyrovnaní, jiní spíš nevyrovnaní. Někteří jsou rádi ve společnosti, jiní naopak dávají přednost samotě. Podle těchto vlastností rozlišujeme čtyři základní temperamenty: cholerik sangvinik melancholik flegmatik Žádný člověk však není pouze jeden vyhraněný typ, může však jeden typ převažovat. Udělejte si následující test. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 4

5 Cvičení: Test temperamentu: Označte 10 slov, která vás vystihují. tichý opatrný vzrušivý aktivní náladový smutný optimistický prudký neprůbojný zamyšlený výbušný rychlý váhavý bázlivý rozhodný bojovný nejistý plachý vášnivý vznětlivý přemýšlivý nenáročný družný bezstarostný pokojný pasivní činorodý živý vyrovnaný pomalý bystrý společenský klidný rozvážný pohotový povídavý pohodový beze spěchu veselý vnímavý Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 5

6 Podívejme se na rozlišení jednotlivých temperamentových typů na následujícím obrázku: Emocionální Melancholik Cholerik Samotářský Společenský Flegmatik Sangvinik Vyrovnaný Cholerik je rád ve společnosti lidí, k nepřehlédnutí je jeho nedůtklivost. Snadno se nadchne nebo naopak rozzuří. Toto nadšení nebo hněv však brzy opadne. Bývá hodnocen negativně zejména kvůli své výbušné povaze. Je však dobré si všimnout jeho silných stránek je aktivní, pohotový, optimistický a upřímný. Cholerici se vrhají do práce s mimořádně vysokým nasazením, pracují rychle a podávají vysoký výkon. Málo času však věnují řádnému promýšlení postupu a výsledků své práce. Proto často dělají chyby. Silné stránky: vitalita, dynamika, aktivita, nadšení Slabé stránky: podléhání prudkým emocím, impulzivita, netrpělivost Sangvinik je člověk družný, mnohomluvný, činorodý, vyrovnaný, bezstarostný a spokojený. Pracuje s vysokým nasazením a přitom se dokáže vyvarovat chyb. Nedělá si však mnoho starostí a může zanedbat některé povinnosti. Ve styku s lidmi bývají sangvinici oblíbenými společníky. Dokáží pobavit a zaujmout ostatní, hovoří velice přesvědčivě. Podobně jako cholerici však mohou být nevšímaví k problémům jiných lidí. Silné stránky: rychlost, pružnost, přizpůsobivost Slabé stránky: roztěkanost, menší schopnost koncentrace v rutinní činnosti Melancholik je člověk tichý, uzavřený, zdrženlivý, nedůvěřivý, úzkostlivý a náladový, ale také citlivý a svědomitý. Ve styku s lidmi to jsou lidé velmi vnímaví, dokážou se vcítit do druhých a dávají si pozor, aby druhému neublížili. Při nezvládnutí svých emocí působí melancholici zasmušile a nezábavně, od ostatních se spíše drží stranou. Proto je nutné, aby učili své emoce zvládat. Lidé nemají rádi jejich kritičnost, stěžování a věčnou nespokojenost. Silné stránky: vnímavost, sociální inteligence, empatie Slabé stránky: přecitlivělost, zranitelnost, váhavost Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 6

7 Flegmatik je člověk klidný, opatrný, spolehlivý, přemýšlivý, ovládající se a pokojný. Práce flegmatika bývá pomalá, avšak kvalitní. Flegmatik se dá těžko ovlivnit ostatními, nenechá se vyvést z míry a pracuje svým tempem, ať se děje, co se děje. Je obtížné flegmatika k čemukoli nutit nebude dělat věci, do kterých nemá chuť. Ve styku s lidmi bývají flegmatici velmi pohodoví. Berou věci tak, jak přicházejí, nerozčilují se, jsou obvykle v dobré náladě. Jejich základním postojem je, že se stejně nic neděje. Nebývají však příliš ochotni pomoci ostatním, pokud by to narušilo jejich pohodlí. Silné stránky: klid, vyrovnanost, odolnost vůči psychické zátěži, dotahování věcí do konce Slabé stránky: pomalejší pracovní tempo, nutnost vnější stimulace Cvičení: Který temperamentový typ je vám nejbližší? Vypište 3 jeho silné stránky Vypište, na co si musí dávat pozor (rezervy): Cvičení: Pro které typy temperamentu jsou vhodná jednotlivá povolání? Manažer, knihovnice, účetní, fotograf, policista, pokladní, aranžérka, učitelka, zdravotní sestra, kadeřnice, obchodník, dělník, květinářka, recepční, zahradník, lékař: Cholerik Sangvinik.. Melancholik.. Flegmatik... A protože zdrojem sebepoznání je také posouzení druhým člověkem, předejte svá skripta kolegovi, aby vás mohl posoudit: Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 7

8 Cvičení: Test temperamentu: Označte všechna slova, která podle vás vystihují majitele těchto skript. tichý opatrný vzrušivý aktivní náladový smutný optimistický prudký neprůbojný zamyšlený výbušný rychlý váhavý bázlivý rozhodný bojovný nejistý plachý vášnivý vznětlivý přemýšlivý nenáročný družný bezstarostný pokojný pasivní činorodý živý vyrovnaný pomalý bystrý společenský klidný rozvážný pohotový povídavý pohodový beze spěchu veselý vnímavý 1.3. Vlastnosti Vlastnosti osobnosti vyjadřují relativně stálý způsob chování člověka. Z toho, jací jsme a jak se chováme v určitých situacích, můžeme my i naše okolí pozorovat, že v podobných situacích se díky našim vlastnostem chováme podobně. Řada vlastností je důležitá pro úspěch v různých povoláních: o o o účetní by měli být pečliví, aby při práci s čísly jejich vlastní chybou nedošlo k omylu a nepoškodili tak svého klienta, prodavači a pokladní v obchodních domech i malých prodejnách by měli být poctiví a zdvořilí, aby k nim zákazník cítil důvěru, že jej neošidí, a rád se vracel nakupovat kvůli slušným lidem, automechanik by měl být zručný a vytrvalý, aby automobil kvalitně spravil a aby u hůře řešitelných oprav vytrval a práci neodfláknul, Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 8

9 o dělník v pásové výrobě musí být také vytrvalý a zručný, aby byl jeho výkon při jednotvárné činnosti stále stejně kvalitní a aby držel pracovní tempo, atd. Mezi vlastnosti důležité pro výkon zaměstnání řadíme: průbojnost, zodpovědnost, vyrovnanost, společenskost, opatrnost, nápaditost, ohleduplnost a usilovnost. Každý člověk má své kladné, ale i negativní vlastnosti. Neulpívejte na vlastních nedostatcích! Ty má každý. Snažte se ty své redukovat. Svou další cestu životem budujte zásadně na svých přednostech. A protože nejlepší cestou je ta, která je postavena na pozitivním myšlení, nehovoříme již nadále o svých nedostatcích, ale o rezervách, protože ty lze zlepšovat! Cvičení: Vlastnosti lidí Vzpomeňte si na člověka, kterého jste si v životě velmi vážili:. Pro které jeho vlastnosti jste si jej vážili? Vzpomeňte si na člověka, který Vás zaujal na první pohled: Které vlastnosti jste mu při prvním setkání přisuzovali? Zaměstnavatelé kladou důraz na zájem a chuť pracovat, snahu se dále vzdělávat, loajalitu a zodpovědnost zaměstnance ve vztahu k podniku a aktivitní přístup k práci. Chtějí získat pro firmu schopné, ale také kvalitní. Důležitá je struktura osobnosti, její motivace, výkonnost a solidnost, protože od určité úrovně inteligence pracovní výkon nebo kvalita pracovníka na intelektu až tolik nezávisí Týmové role Role je způsob, jakým se člověk projevuje na pracovišti a v týmu. Jde o chování člověka k ostatním, o jeho přístup k řešení pracovních problémů, o to, jak řeší zadané úlohy. Na pracovištích se role doplňují. Jde o ty práce, u kterých je nutná vzájemná spolupráce, kde se pracuje v týmu, což se týká naprosté většiny povolání. Problém nastává většinou tehdy, když některé důležité role v týmu chybí. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 9

10 Rozlišení týmových rolí Myslitel (MY) - velmi tvořivý, přináší myšlenky - určuje si svůj vlastní postup - často netradiční, nerad se řídí návodem, - pracuje s odstupem od jiných členů týmu, - jeho myšlenky mohou být neuskutečnitelné, - citlivě reaguje na kritiku a pochvalu. Přínos: - tvoří nové návrhy a podněcuje nové aktivity, - dokáže řešit složité problémy, - sestavuje počáteční fáze projektů. Dodavatel (DO) - rychle a nadšeně reaguje, - má velmi dobré komunikační dovednosti, - vyhledává nové příležitosti a kontakty, - skvěle zjistí, co je dosažitelné, - nemá příliš originální myšlenky, ale dovede chápat a rozvíjet myšlenky ostatních, - má sklon ke zvědavosti, - vidí příležitost ve všem novém, - potřebuje podporu a uznání ostatních, Přínos: - získává zakázky, informace, finance, materiál - navazuje a udržuje kontakty. Slaďovatel (SL) - směruje ostatní ke společnému cíli, - zralý, sebejistý, - rozpozná individuální talent a využívá ho v zájmu skupinových cílů, - má důvěru ve schopnosti ostatních, - má široký rozhled, - může mít střety s usměrňovateli (FO). Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 10

11 Přínos: - dobře vede lidi s rozdílnými schopnostmi, - maximálně využívá celkovou schopnost výkonu všech na pracovišti, - zvyšuje sebevědomí spolupracovníků. Velitel (VE) - vysoce snaživý, má mnoho energie, - soutěživý, agresivní, hádavý, - rád vede a nutí ostatní do akce, - tvrdohlavý a asertivní, - citlivě reaguje, kdykoliv je nespokojený, - má málo porozumění pro ostatní, Přínos: - motor činnosti, vnáší život a energii, - zvládá překážky a komplikace, nebojí se nepříjemných opatření, - usměrňuje diskusi a činnost. Pozorovatel (PO) - pořádný, obezřetný, odolává nadšení, - vše si řádně promyslí, než se rozhodne, zvažuje všechny vlivy, - schopný kriticky uvažovat o činnosti týmu, - málokdy se mýlí. Přínos: - kritické zhodnocení efektivnosti projektů, - nepronáší unáhlená rozhodnutími. Přítel (PŘ) - přátelský, družný, mírný, - dobrý posluchač, má zájem o ostatní, chápe jejich názory, - je pružný, umí se přizpůsobit různým situacím i lidem, je diplomatický, - bývá nerozhodný v kritické situaci, vyhýbají se konfliktům. Přínos: - vytváří báječnou atmosféru, zabraňuje konfliktům, Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 11

12 - má stmelující vliv, zvyšuje morálku, - lidé pod jejich vedením lépe spolupracují. Organizátor (OR) - praktický organizátor, - mění nápady v uskutečnitelné úkoly, - rád dělá plány a časové rozvrhy, - je ukázněný a odpovědný, dbá na disciplínu, - řeší problémy systematicky, - ochotně se chápe administrativy. Přínos: - dokáže použít nápady v praxi, - udělá vždy to, co je nutné, - umí zorganizovat i velmi komplikované činnosti. Dokončovatel (DO) - soustřeďuje se na drobnosti, - nezačíná nic, co nedokáže dokončit, - není tolerantní k nedomyšleným řešením a nepřesné práci, - nerad ostatní žádá o pomoc, raději vše udělá sám. Přínos: - domýšlí podrobnosti projektů, - dbá na dodržování postupu a časových rozvrhů, - vyniká přesností při dokončování akcí. Specialista (SP) - nadšenec pro svůj obor, pyšní se odbornými znalostmi a dovednostmi, - usiluje o dosažení špičkové profesionality, - brání svou odbornou oblast, - má malý zájem o ostatní lidi, těžko s nimi komunikuje. Přínos: - dodávají odbornou úroveň řešeným úkolům, - dodávají prestiž na veřejnosti. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 12

13 Toto rozdělení rolí však není přesné. Jeden člen skupiny může současně vykonávat několik úkolů a zastávat i více rolí. To můžeme pozorovat při řešení nových pracovních úkolů, kdy vystupují na povrch i ty z vlastností, které se při plnění předešlých úkolů neprojevily Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny věty nebo dát všech 10 bodů jedné větě. I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: 10. Dokážu rychle vycítit novou příležitost a využít jí. 11. Lidé dobře přijímají mé názory. 12. Dokážu dobře spolupracovat skoro s každým. 13. Umím vymýšlet nové nápady. 14. Umím podnítit lidi, když zjistím, že umějí něco užitečného pro splnění úkolu. 15. Spolehlivě dokončím úkoly, které jsem přijal. 16. Technické znalosti a zkušenosti jsou mým hlavním kladem. 17. Jde-li o správnou věc, jsem připraven překonat kvůli ní překážky. 18. Obyčejně dokážu dobře odhadnout, co se má smysl a co ne. 19. Když se mi něco nelíbí, umím navrhnout jiný postup. II. MÁM-LI NEDOSTATKY V TÝMOVÉ PRÁCI, MŮŽE TO BÝT TÍM, ŽE: 20. Nemám rád, když jsou porady špatně zorganizované a vedené. 21. Všímám si i takových názorů, o kterých se málo hovořilo. 22. Odmítám vyjádřit svůj názor, když se mluví o něčem, čemu málo rozumím. 23. Mám sklon moc mluvit. 24. Mám sklon podceňovat svůj přínos pro tým. 25. Jsem tak rozumný, že se málokdy nadchnu. 26. Když se jedná o důležitý problém, jsem tvrdý a neústupný. 27. Je pro mne obtížné vést lidi, protože jsem příliš ovlivněn jejich pocity. 28. Nechávám se unášet vlastními myšlenkami a málo si všímám co se děje. 29. Odmítám se vyjádřit k návrhům, které jsou málo podrobně vypracované a promyšlené. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 13

14 III. PŘI ZAPOJENÍ DO ČINNOST S DRUHÝMI LIDMI: 30. Mám schopnost lidi ovlivňovat bez toho, že bych na ně tlačil. 31. Energicky bráním chybám a nedbalosti, které snižují kvalitu práce. 32. Starám se, abychom neztráceli čas a dokončili úkol bez zdržování. 33. Jsem znám tím, že často přijdu s novým nápadem. 34. Jsem vždy připraven bránit nějakou dobrou myšlenku ostatních. 35. Vždycky zůstanu sám sebou. 36. Rychle poznám novou příležitost. 37. Snažím se zachovat dobrou odbornou úroveň práce. 38. Věřím, že má rozhodnutí přispívají ke správným závěrům. 39. Umím věci dobře zorganizovat. IV. MŮJ PŘÍSTUP KE SKUPINOVÉ PRÁCI SPOČÍVÁ V TOM, ŽE: 40. Snažím se poznat své kolegy lépe. 41. Když vím, o čem se mluví, snažím se přispět. 42. Nevadí mi zastávat svůj názor, i když budu vědět, že většina je proti. 43. Obvykle dokážu nalézt správné důvody k odmítnutí špatných návrhů. 44. Dokáži se postarat se o uskutečnění akcí, jakmile se práce rozběhne. 45. Mám sklon přicházet s neobvyklými myšlenkami a vyhýbat se tomu, co je běžné. 46. Při jakékoliv práci mám sklon k perfektnosti. 47. Rád zajišťuji kontakty mimo skupinu nebo mimo firmu. 48. Zajímá mě lidská stránka pracovních problémů. 49. Zajímají mě všechny názory, ale ve správné chvíli se dokážu rozhodnout. V. PRÁCE MĚ USPOKOJUJE, KDYŽ: 50. Rád rozebírám situace a vážím všechny možnosti postupu. 51. Rád nacházím praktická řešení problémů. 52. Podporuji dobré vztahy na pracovišti. 53. Mám značný vliv na rozhodování. 54. Setkávám se rád s novými lidmi a novými názory. 55. Snažím se, aby se lidé sjednotili na tom, co je důležité. 56. Jsem ve svém živlu, když se mohu věnovat úkolu s plným nasazením. 57. S radostí přijímám úkoly, které rozšiřují mou představivost. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 14

15 58. Cítím, že velmi výhodně využívám svou kvalifikaci a praxi. 59. Dělám to, co je důležité pro firmu. VI. MÁM-LI PROVÉST ÚKOL V OMEZENÉM ČASE 60. Obyčejně jsem úspěšný bez ohledu na okolnosti. 61. Rád si o problému zjistím tolik, kolik je možné. 62. Chci nalézt vlastní řešení a pak se pokusit přesvědčit ostatní. 63. Chci pracovat s člověkem, který se kladně staví i k obtížným úkolům. 64. Rozdělím úkoly mezi lidi podle jejich možností. 65. Díky vrozenému smyslu pro termíny, dokážu dodržovat harmonogram. 66. Zachovám si chladnou hlavu a nepodléhám panice. 67. Bez ohledu na různé tlaky se soustředím na splnění úkolu. 68. Převezmu vedení skupiny, pokud je skupina pozadu. 69. Začnu diskutovat, aby se objevily nové názory, které nás dostanou kupředu. VII. MÝM PROBLÉMEM JE: 70. Jsem netrpělivý, pokud někdo brání pokroku prací. 71. Příliš všechno rozebírám. 72. Snažím se zabývat všemi detaily. 73. Brzy se začnu nudit, pokud se neděje nic důležitého. 74. Pokud nemám úplně přesně jasno, co se ode mne chce, nedokážu začít. 75. Je pro mne těžké vysvětlit složité věci. 76. Musím často žádat ostatní o pomoc, protože řadu věcí neumím udělat sám. 77. Myslím, že mi ostatní nedávají dostatečný prostor pro to, abych se vyjádřil. 78. Zdá se mi, že ztrácím čas s ostatními, protože bych to sám udělal lépe. 79. Nechce se mi vyjadřovat svůj názor před důležitými lidmi a před nepříjemnými lidmi. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 15

16 Vyhodnocení a) Vepište body do tabulky. I II III IV V VI VII b) Převeďte body do následující tabulky. Body ve sloupcích pak sečtěte. I II III IV V VI VII MY DO SL VE PO PŘ OR DO SP NB c) Nejvyšší skór ukazuje, jak se dokážete prosadit v týmu. Druhý nejvyšší skór vyjadřuje záložní roli. Dva nejnižší skóry znamenají vaše slabiny. NB se nepočítá. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 16

17 2. FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE 2.1. Flexibilita vlastní osobnosti Chceme-li nějakou činnost vykonávat správně, musíme mít nejen vhodné vlastnosti, ale musí mít potřebné: schopnosti (vyjadřovací schopnosti, pozornost ), praktické dovednosti (psaní na stroji, řízení automobilu ), a teoretické znalosti (o pracovních postupech, bezpečnosti práce ). Které schopnosti, praktické dovednosti a teoretické znalosti potřebuje např. řidič městské hromadné dopravy? Musí mít velmi dobrou schopnost soustředit svou pozornost na dopravní situaci na silnici pozorně sleduje další účastníky silničního provozu Musí dovedně řídit nepřemýšlet např. nad tím, že když pojede rychlostí 40Km, má mít zařazenou tu a tu rychlost. Vše má být zautomatizované. Musí mít též znalosti. Musí znát dopravní předpisy, názvy zastávek atd Schopnosti Schopnost je naučená, získaná dispozice nutná k provedení nějaké činnosti, je to připravenost vykonávat nějakou činnost nebo profesi. Schopnosti se rozvíjejí z vloh, které jsou vrozené. Existují-li vhodné podmínky, vlohy se mohou změnit ve schopnosti. Je nutné, aby se člověk obdařený vlohami učil studiem, pozorováním, napodobováním ostatních, vlastními i cizími omyly či úspěchy. Potom se teprve utajená vloha změní ve schopnost. Schopnosti můžeme dělit na speciální a obecné. Speciální schopnosti se uplatňují pouze při některých speciálních činnostech, např. obratnost při vykonávání několika pohybů současně se může uplatnit při opravě auta. Schopnosti obecné se mohou objevovat u všech činností, např. tvořivost se může uplatnit při všech činnostech. Vždy můžeme vymyslet něco nového. Mezi speciální schopnosti patří: Jazykové schopnosti Prostorová představivost Matematické schopnosti Pozornost Paměťové schopnosti Obratnost Umělecké schopnosti A k obecným schopnostem řadíme: Inteligenci Tvořivost Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 17

18 Speciální schopnosti Jazykové schopnosti Pro nás je důležité vědět, že tato schopnost se uplatňuje v mluveném kontaktu s ostatními lidmi. Má ji ten, kdo dobře formuluje věty, má širokou slovní zásobu, rozumí, co mu druhý člověk vykládá, je schopný hovořit k věci, nezabíhá jinam atd. Prostorová představivost Prostorová představivost je schopnost představit si předměty v různých polohách, kterou potřebuje např. technik, aby určil výsledný pohyb soukolí. Tuto schopnost potřebuje např. i jeřábník, aby umístil břemena do určité vzdálenosti. Musí si představit, jak daleko a kam je má dát. Matematické schopnosti Matematická schopnost, která se projevuje ve hbitém a správném zacházení s čísly při jednoduchých početních úkonech. Pozornost Pozornost je schopnost člověka soustředit se na práci, to znamená pozorně si všímat svého okolí a reagovat na to, co se děje. Např. policista, který řídí dopravu, musí pozorně sledovat dopravní situaci, aby nezpůsobil zácpu. Paměťové schopnosti Samostatně můžeme rozlišit paměť krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá paměť pracuje v řádu několika desítek sekund. Např. v situaci, kdy si chceme na krátkou chvíli zapamatovat telefonní číslo. V dlouhodobé paměti jsou uloženy všechny naše vzpomínky a znalosti. Obratnost Obratnost je schopnosti rychle vykonávat jemné pohyby pomocí prstů, potom také schopnost sladit dva a více pohybů současně atd. Souvisí s osobním tempem, tzn. jak rychle či pomalu daný člověk pracuje. Umělecké schopnosti Umělecké schopnosti můžeme dále dělit na schopnosti literární, výtvarné, herecké a hudební. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 18

19 Inteligence Inteligence patří mezi schopnosti obecné. Inteligence je celková schopnost člověka účelně jednat, logicky myslet a umět si poradit ve svém prostředí. Na základě měření mohou psychologové stanovit inteligenční kvocient člověka. IQ 130 a výše Vysoký nadprůměr 2,2 % populace IQ Nadprůměr 6,7 % populace IQ Vyšší průměr 16,1 % populace IQ Průměr 50,0 % populace IQ Podprůměr 16,1 % populace IQ Hraniční pásmo 6,7 % populace IQ 69 a méně Mentální retardace 2,2 % populace Téměř všechny složitější práce vyžadují určitý stupeň inteligence. Inteligence ovlivňuje výkon řady činností, zejména manažerských a odborných. Mezi inteligencí a úspěchem však není bezprostřední vztah. K úspěchu jsou vedle inteligence potřebné ještě další věci, jako jsou vhodné osobnostní vlastnosti, dostatečná snaha a úsilí, atd Tvořivost Tvořivost se projevuje nacházením nových, původních a také vhodných, vyhovujících řešení. Tvůrčí produkt uspokojuje potřeby, je rozumný a účelný. Tvořiví lidé rychleji přijímají novinky, to čemu se ostatní brání, co se zdá neobvyklé, podivné, či nepříjemné. Tvořivý člověk se snáze přizpůsobí a dokáže se s pocitem novosti nebo neobvyklosti snáze vyrovnat. Co je hlavním přínosem tvořivých lidí pro praxi? nová řešení problémů v práci či v osobním životě, se kterými jsme si zatím nevěděli rady, usnadnění práce vlastní i práce ostatních lidí, rozvoj techniky, vědy, výroby, organizace práce, obohacení lidského života uměním knihami, hudebními díly, filmy atd., pobavení ostatních zajímavými nápady. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 19

20 Cvičení: Kovový popelník Napište co nejvíce účelů, ke kterým může sloužit kovový popelník: Znalosti a dovednosti Znalosti jsou zapamatované informace o: technologii, náplni práce, pracovních postupech, předpisech o normách, bezpečnosti práce, pracovním právu, životním prostředí, přírodě, dějinách atd.. Znalosti jsou teoretické. Z člověka dělají teoretického oborníka. K úspěšnému vykonávání činnosti však nestačí. Prostudováním řady příruček o sváření se ze začátečníka nestane skutečný zkušený svářeč. Ovládnutí činnosti nazýváme dovednosti. Jde o praktické aplikace vědomostí. Např. obchodnímu vyjednávání se nelze naučit jen z teorie. Teoretické znalosti jsou základ. Má-li obchodník dosáhnout úspěchu, musí mít také dovednosti. Dovednosti jsou speciálními předpoklady ke správnému vykonávání činností. Dovednost je u úspěšného člověka z části vrozená, nebo si ji osvojil výcvikem praktickým učením. Ani naučená dovednost však v mnoha případech nestačí. Např. v oblasti obchodu jsou důležité také praktické zkušenosti, které lze získat jedině praxí. Často ani dovednost získaná výcvikem ale nestačí, lidé musí mít s danou činností také praktické zkušenosti. Ty lze získat jedině praxí. Zkušenost může také kompenzovat pokles schopností daný stárnutím. Cvičení: Pracovní předpoklady Představte si, jaká je pracovní náplň níže uvedených profesí, co dělají. Jací by měli být, aby byli úspěšní? Které vlastnosti jsou u nich žádané? Které schopnosti, dovednosti a znalosti potřebují, aby mohli svou práci vykonávat? Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 20

21 Dělník u pásu Kuchařka... Pojišťovací agent Uklízečka... Skladník Lékař.. Prodavač Podnikatel.. Sekretářka. Zdravotní sestra Uveďte zaměstnání, o které se ucházíte vy sami a požadavky na něj:.... Které povolání je pro mne vhodné Každý člověk má tendenci preferovat určitou skupinu podobných činností, směřovat svou pracovní kariéru k příbuzným povoláním. Někdy je člověk k této preferenci přinucen, např. svým postižením: smyslovým, tělesným atd. nebo nemožností studovat svůj vysněný obor (děti živnostníků za éry komunismu, dnes padesátníci). Životní profesní dráha je předurčena již v dětství. Volba profesní dráhy vyplývá z určitých zájmů a kompetencí, které člověk v této době prokázal. Na volbě povolání se podílí mimo jiné školní úspěšnost, či úroveň inteligence, která pak předurčuje volbu určité profesní role a určitá profese a s ní spojený životní styl zase ovlivňuje další rozvoj různých schopností dospělého člověka. Samotná pracovní činnost má vliv na vývoj a zrání celé řady osobnostních vlastností (např. na pracovitost, ochotu, iniciativnost, snaživost, přesnost, rychlost atd.). Rozlišujeme šest typů osobnosti podle prostředí, které odpovídá jejich zaměření. Každý z těchto typů vyhledává pracovní prostředí podle svého zaměření. Jsou to typy: R řemeslný praktický, řemeslná zdatnost, pečlivost, přesnost, orientace na detaily, vytrvalost, pořádnost, praktičnost, přizpůsobivost, svědomitost. Osoby tohoto typu pracují rády pořádně, přesně a s dobrou organizací. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 21

22 I vědecký zkoumavý, vědecké schopnosti, zvědavost, vynalézavost, intelektuálnost, přesnost, logičnost, racionalita a výkonnost. Osoby tohoto typu se rády hluboce zabývají duchovním či přírodovědnými problémy. Analyzují, zkoumají, učí se, čtou, píší a rády počítají. A umělecký umělecké schopnosti, fantazie, tvořivost, výraznost, intuitivnost, otevřenost, citlivost, nekonvenčnost, svéhlavost a idealismus osoby tohoto typu se rády vyjadřují slovně či tvořivým způsobem. S pečující výchovné schopnosti, společenský, přátelskost, ochota pomáhat, vřelost, soucit, pochopení, radost z kontaktů, idealismus a zčásti poučování. Osoby tohoto typu se rády a ochotně starají o druhé lidi. E vůdčí podnikavost, obchodní zdatnost, sebevědomí, motivovanost, zaměřenost na úspěch, ctižádostivost, dominance, odpovědnost a společenskost. Osoby tohoto typu motivují, přesvědčují a rády vedou, řídí a organizují. C úřední předpoklady pro kancelářskou práci, pečlivost, přesnost, orientace na detaily, vytrvalost, pořádnost, praktičnost, přizpůsobivost, svědomitost. Osoby tohoto typu pracují rády pořádně, přesně a s dobrou organizací. Pokud jeden typ výrazně převažuje, je situace snadná. Tento člověk si bude vyhledávat pracovní místo podle svého zaměření. Pokud však dojde k rovnováze dvou nebo více typů, dochází u tohoto při výběru pracovního místa ke konfliktům a i v průběhu jeho pracovního života se tato rozdílná zaměření budou připomínat. Např. laborantka, která je nejen typem praktickým a zkoumavým, ale i uměleckým, bude hledat možnosti pro uplatnění svého výtvarného nadání mimo své zaměstnání. Podívejme se na rozdělení jednotlivých typů podle toho, co mají společného: C: úřední R: řemeslný E:vůdčí I: vědecký S:pečující A: umělecký Na tomto obrázku jsou si některé typy vzájemně blízké a jiné si jsou vzdálenější. Pokud naše typy spolu sousedí, není to na závadu a dokonce to může být i v určitých povoláních výhodou. Tak pro výrobního technika je skvělá kombinace typu praktického a zkoumavého, pro obchodního zástupce firmy pak kombinace typu podnikavého a společenského. Naopak při opačném rozložení našich typů dochází k typovým konfliktům. Profesní diagnostika aneb assessment cetrum směřující k sebepoznání Stránka 22

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Strukturovaný popis publikace Název: Autor: Rok vydání: Anotace: Určeno: Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů 2006 Návody metodické

Více

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více