Tréninkové videoprogramy. Tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tréninkové videoprogramy. Tel: 603 22 926 info@minervacz.cz www.minervacz.cz"

Transkript

1 Tréninkové videoprogramy z á b a v n ý z p ů s o b, j a k d o s á h n o u t c í l e Tel:

2 Týmová práce Budování dokonalého týmu / s. 4 Výběr dokonalého týmu / s. 4 Oslovení týmu / s. 5 Týmová práce s Peter Quarry / s. 5 Týmová spolupráce / s. 6 Myslet nebo padnout / s. 6 Ty zatracené porady / s. 7 Už zase ty zatracené porady / s. 7 Řízení projektů / s. 8 Motivace Kde je vůle / s. 8 Nejlepší motivace I Nikdo nám nikdy nic neřekne / s. 9 Nejlepší motivace II Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá / s. 9 Management Personální rozhovory Přijímací pohovor / s. 13 Jak si vedu / s. 13 Obávané hodnocení / s. 14 Hodnocení výkonu: Sen všech hodnocených / s. 14 Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit / s. 15 Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky / s. 15 Na slovíčko, prosím / s. 16 Neinformovanost se nevyplácí / s. 16 Jak na absence / s. 17 Organizace práce, Finance Hon na papíry / s. 18 Hora zvaná bilance / s. 19 Vedení lidí, delegování a Time Management Přátelská pomoc / s. 10 Brzy to zvládnete / s. 10 Jak dosáhnout totální kvality / s. 11 Neorganizovaný manažer I / s. 11 Neorganizovaný manažer II / s. 12 Neorganizovaný manažer III / s. 12

3 Management Budování dokonalého týmu Belbinova teorie týmových rolí Cíl: Pochopit rozdělení rolí v týmu, rozpoznat význam vlastní týmové role a určit svou roli v rámci vykonávané pracovní pozice. Výběr dokonalého týmu Jak vybírat členy týmu tak, aby doplňovali existující týmové role (podle dr. Belbina) Cíl: Naučit se správným způsobem vybírat členy pracovního týmu Týmová práce Nikdo není dokonalý, každý vyniká v něčem jiném a právě toho lze využít při týmové práci. Každý člen týmu působí ve dvou odlišných typech rolí. V roli týmové a roli funkční. Týmová role využívá schopností jednotlivce v týmu, funkční roli specifikuje vlastní náplň práce. Hlavní zásady budování týmu: využít vlastností jednotlivce, které mu umožňují zastávat jednu nebo více týmových rolí; určit silné stránky jednotlivce, které jsou zpravidla vyváženy tzv. přípustnou slabostí; rozdělit role v týmu efektivní tým by měl mít zastoupeny všechny týmové role. Building the perfect team VHS, DVD (29 minut) Video Arts production ve spolupráci s Belbin Associates, 1991 Hrají: Barbara Flynn and Duncan Preston Program Výběr dokonalého týmu vychází z Belbinovy teorie týmových rolí a poskytuje podporu manažerům pověřeným výběrem pracovníků. Belbinův výzkum ukazuje, jak předejít nevhodnému výběru pracovníků a doporučuje hledat pracovníky na obsazované pozice uvnitř své vlastní organizace. Je pravděpodobné, že tito lidé lépe zapadnou do existujících týmů. doplňuje manažerský výcvik Selecting the perfect team VHS, DVD (26 minut) Video Arts production with Belbin Associates, 1993 Hrají: Philip McGough a Jane Wymark

4 Týmová práce s Peter Quarry Komunikace v týmu a její rozvíjení Cíl: Zlepšit komunikaci v týmu Program Týmová práce představuje ukázky nejčastějších nedostatků při komunikaci v týmu a při týmové práci. Ukázky jsou doprovázeny výkladem významného světového psychologa a poradce Petera Quarryho. Management Oslovení týmu Stručné a efektivní vedení týmových porad Cíl: Naučit se stručnému a efektivnímu vedení týmových porad Program Oslovení týmu popisuje význam správné komunikace manažera s jeho týmem na společných poradách. Týmová porada slouží především k předávání informací. Proto je důležité, aby měl manažer při předávání informací jistotu, že mu jeho tým správně rozumí, že s ním bude spolupracovat a podporovat ho. Manažeři týmů proto potřebují vědět, jak k týmu hovořit, mají-li být jejich porady hodnotným využitím času. Talking to the team VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1989 Hrají: Hugh Laurie a Julia McKenzie Program je rozdělen na 4 samostatné části: sdílení vedení a podpora vedení v týmu; zvládání změn a stresu při práci v týmu; prezentace názorů v týmu; vedení týmových porad. Teamwork Essential VHS, DVD Ash Quarry Productions, Inc Tel: Týmová práce

5 Management Týmová práce Týmová spolupráce Jak se stát efektivním členem týmu Cíl: Pochopit, ze každý pracovník tvoří součást pracovního týmu Program Týmová spolupráce účinně popisuje důležitost práce v týmu. Představuje tři příběhy lidí, kteří mají svou vlastní práci a proto se nepovažují za součást nějakého týmu. Jejich individualismus má katastrofální následky pro jejich kolegy a zákazníky. Snímek velmi účinně popisuje, jak pracovníky upozornit na důležitost týmové práce. pro manažery všech úrovní, zabývajících se vedením týmu. Myslet nebo padnout Využití týmového myšlení při rozhodování Cíl: Naučit se využívat týmového myšení při manažerském rozhodování Myslet nebo padnout je program pro přípravu manažerů, který ukazuje, jak využít týmového myšlení k lepšímu rozhodování při řešení problémů. Umění správně se rozhodnout patří k základním dovednostem schopného manažera. Ale i ten nejschopnější nezná odpověď na všechno a potřebuje využít potenciálu svého týmu. Předpokladem úspěšného rozhodnutí je práce s týmem a povzbuzování týmu k novým myšlenkám. Hlavní zásady: pomozte týmu vytvářet alternativy; zvažujte možná rizika oproti výhodám. Team spirit? Think or sink VHS, DVD (26 minut) Video Arts production 1991 Hrají: John Cleese a Robert Lindsay 6 VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1997 Hrají: Charlotte Coleman, Serena Evans, Don Warrington Tel:

6 Ty zatracené porady Jak udělat pracovní porady co nejefektivnější Už zase ty zatracené porady Ukázat, že porady nejsou jenom o výměně informací Cíl: Naučit se udržet kontrolu nad průběhem pracovních porad Program Už zase ty zatracené porady představuje účinný návod, jak se vyrovnat s lidmi, kteří poradu neustále narušují, stězují si, kritizují a vyvolávají konflikty se svými kolegy. Potvrzuje, že porady jsou důležitým místem pro rozhodování a řízenou diskuzi. Popisuje, jak udržet diskuzi pod kontrolou a vyrovnat se s nepříznivými faktory. pro všechny pracovníky, kteří jsou pověřeni vedením porad. Management Týmová práce Cíl: Naučit se efektivně řídit porady Program Ty zatracené porady vysvětluje základní pravidla, techniky a metody efektivního vedení porad. Manažerům poskytne návod, jak vést porady produktivně s plnohodnotným využitím vymezeného času. Zároveň je program i podrobnou analýzou chyb a návodem, jak se těchto chyb vyvarovat. Meetings, bloody meetings VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: John Cleese, Robert Hardy a Jeremy Childs Hlavní zásady úspěchu: stanovení plánu a hlavních témat a cílů porady; příprava logického sledu projednávaných bodů; přidělení času podle důležitost. Vícejazyčná verze More bloody meetings VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: John Cleese, Robert Hardy, Caroline Quentin a Danny John Jules

7 Management Kde je vůle Zlepšení sebedůvěry zaměstnanců, účinná motivace Cíl: Dosáhnout zlepšení pocitu sebedůvěry jednotlivců i týmu a zvýšit tak efektivitu práce. Týmová práce / Motivace Řízení projektů Vedení projektového týmu Cíl: Naučit se, jak úspěsně koordinovat průběh projektu a vyvarovat se při řízení projektu možných chyb Program Řízení projektů nabízí řešení pro pracovníky, kteří jsou v organizaci pověřeni řízením určitého projektu. Popisuje jednotlivé fáze řízení projektu a poskytuje návod, Project management VHS, DVD (20 minut) Video Arts production 2000 Hrají: Dawn French, Jaye Griffiths, Julian Kerridge, Jeremy Swift jak dosáhnout realizace určitého cíle v daném čase, s danými prostředky a danými lidmi. Tento program poskytuje komplexní řesení a zabývá se technikami, které umožní efektivní řízení projektových týmů a dosáhnout tak stanovených cílů projektu. Program Kde je vůle přináší několik jednoduchých zásad, jak vzbudit v lidech důvěru v hodnotu jejich práce, sebe sama a týmu jako celku. Dokonale fungující systém a organizace práce je pouze dílčím úkolem na cestě manažera k vytčenému cíli. Hlavním cílem je umění vést a motivovat svůj tým k optimální výkonnosti. Hlavní zásady úspěchu: vzbudit důvěru v hodnotu své práce; vzbudit důvěru ve svou individuální hodnotu; vzbudit důvěru ve spolupráci. Where there is a will VHS, DVD (30 minut) Video Arts production Hrají: Patrick Barlow Tel:

8 Nejlepší motivace I Nikdo nám nikdy nic neřekne Jak zajistit, aby manažeři informovali a motivovali své týmy a zvyšovali tak produktivitu práce Nejlepší motivace II Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá Jak zajistit, aby manažeři informovali a motivovali své týmy a zvyšovali tak produktivitu práce Management Cíl: Naučit manažery komunikovat s podřízenými a nepodceňovat význam týmové práce Program Nejlepší motivace se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Nikdo nám nikdy nic neřekne popisuje situaci, kdy manažer na základě nedostatečné komunikace s podřízenými uvěří, že jeho podřízení zahálí a že je třeba je neustále úkolovat a kontrolovat. Oba díly programu tak poskytují návod pro manažery, jak dosáhnout toho, aby byli zaměstnanci produktivní, úspěšní a přínosem pro organizaci. Cíl: Naučit manažery komunikovat s podřízenými a nepodceňovat význam týmové práce Program Nejlepší motivace se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Druhá část s názvem Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá popisuje situaci, kdy na sebe manažer nakládá příliš mnoho odpovědnosti, protože se obává nechat tým, aby mu při řesení situace pomohl rozhodnout. Oba díly programu tak poskytují návod pro manažery, jak dosáhnout toho, aby byli zaměstnanci produktivní, úspěšní a přínosem pro organizaci. Motivace The best of motives I VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Gary Olsen, Amanda Redman, Ken Campbell, Rosemary Leach, Gwynneth Strong a Philip McGough The best of motives II VHS, DVD (31 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Gary Olsen, Amanda Redman, Ken Campbell, Rosemary Leach, Gwynneth Strong a Philip McGough 9

9 Management Vedení lidí, delegování a Time Management Přátelská pomoc Koučování pro manažery Cíl: Naučit se používat různé styly vedení a využívat je pro stanovené cíle Program Přátelská pomoc představuje koučování jako základní princip manažerské práce. Manažer je při správném využívání techniky koučování schopen zlepšovat výkon a motivaci pracovníků. Program vysvětluje, jak koučování provádět a jak dále sledovat výsledky. Zároveň představuje koučování jako neocenitelný nástroj, který pomáhá organizaci a jednotlivci společně dosáhnout stanovených cílů. pro všechny úrovně managementu jako účinný nástroj vedení; podpora v kurzech věnovaných technikám řízení a vedení lidí. The helping hand VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1990 Hrají: Robert Lindsay, Jan Ravens a John Cleese Brzy to zvládnete Techniky individuálního výcviku Cíl: Seznámit pracovníky středního managementu se zásadami, jimiž se musí řídit, mají-li své podřízené naučit efektivně pracovat. Brzy to zvládnete je základním programem, pojednávajícím o technikách individuálního výcviku. Představuje teorii i praxi výcviku typicky humorným a dobře zapamatovatelným způsobem. Videoprogram je rozdělen na několik částí např. jak uvést výcvik do kontextu, jak celý proces rozložit do stravitelných částí a jak zajistit, aby si účastník programu každý krok řádně procvičil. Program zahrnuje i metodu chvály a povzbuzení a rekapitulaci dosažených výsledků po každé fázi učení. Hlavní části programu: tréninkové dovednosti pro pracovníky odpovědné za trénink jiných zaměstnanců; dobře strukturovaná instruktáž s příklady; metodika výuky. You ll soon get the hang of it VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1995 Hrají: Hugh Laurie, Andy Taylor, Chris Larner a Serena Evans 10 Tel: Vícejazyčná verze

10 Jak dosáhnout totální kvality Zlepšení motivace, produktivity a výkonu zaměstnanců Cíl: Dosáhnout vyšší motivace, produktivity a výkonu prostřednictvím důvěry managementu v zaměstnance Neorganizovaný manažer I Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Management Jak dosáhnout totální kvality je videoprogram, představující možnosti prosazení řízení jakosti v jakékoliv organizaci. Řízení jakosti najdeme v organizacích, kde management vytváří takovou atmosféru a kulturu, v níž každý může v přesně vymezené oblasti přijímat rozhodnutí, směřující ke spokojenosti zákazníka. Hlavní zásady: vyhovět zákazníkovi; získat podíl na rozhodování; udílet důvěru a dohodnout kritéria rozhodování; zajistit potřebná fakta, informace; podporovat ty, kteří rozhodují; měřit svůj výkon a kvalitu očima zákazníka. Stuck on quality VHS, DVD (25 minut) Video Arts production ve spolupráci s NCR, 1991 Hrají: Geoffrey Palmer, Jennifer Saunders a Gwen Taylor Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Zatracení popisuje situaci, kdy si vytížený manažer počíná tak neorganizovaně, že nechtěně učiní ze života své rodiny a svých spolupracovníků peklo. Jeho chaotická činnost mu přivodí předčasný infarkt. řízení času a delegování. The unorganised manager I VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay a Beatie Edney Vícejazyčná verze Vedení lidí, delegování a Time Management 11

11 Management Neorganizovaný manažer II Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Vedení lidí, delegování a Time Management 12 Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Druhá část s názvem Spasení popisuje situaci, kdy se tento manažer učí stanovit si priority a efektivně delegovat pracovní úkoly na své podřízené, aby se podobná situace neopakovala znovu. Oba díly programu názorně učí manažery upřednostňovat vlastní náplň činnosti před společenskou prestiží zastávané pozice. řízení času a delegování. The unorganised manager II VHS, DVD 29 minut, Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay and Beatie Edney Vícejazyčná verze Neorganizovaný manažer III Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Třetí část s názvem Božský zásah popisuje situaci, kdy manažer zdokonaluje své schopnosti a učí se efektivně řídit a koučovat tým spolupracovníků. řízení času a delegování. Vícejazyčná verze The unorganised manager III VHS, DVD (29 minut) Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay, Beatie Edney a Ann Bryson

12 Přijímací pohovor Nezbytné dovednosti potřebné ke správnému vedení přijímacího pohovoru Cíl: Seznámit personální pracovníky s pravidly správného vedení přijímacího pohovoru Program Přijímací pohovor představuje zásady správného vedení přijímacího pohovoru v organizaci. Vedení přijímacího pohovoru má své zákonitosti. Provést správné výběrové rozhodnutí znamená, že prostředky z rozpočtu byly správně vynaloženy a že nový člen týmu bude přínosem nejen pro organizaci, ale bude motivovat i své kolegy. pro všechny pracovníky, kteří se zabývají personální činností. Jak si vedu Vedení hodnotícího pohovoru Cíl: Naučit se správně vést hodnotící pohovor a odstranit stresové faktory při jeho vedení Program Jak si vedu je zpracován formou humorného příběhu pracovníka, které žije ve stresu před každým hodnotícím pohovorem díky nevhodnému jednání nadřízeného. Program poukazuje právě na nepřipravenost a nekompetentnost nadřízených při vedení hodnotících pohovorů. při tréninku manažerských dovedností; jako příklad nejčastějsích chyb při vedení hodnotícího pohovoru; jako příklad efektivního a účelně vedeného hodnotícího pohovoru. Management Personální rozhovory It s your choice Tel: VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Hugh Laurie, Dawn French a John Cleese How am I doing? VHS, DVD (26 minut) Video Arts production 2001 Hrají: Dawn French, Myra Syal a Andy Taylor Příručka pro lektora a pro posluchače 13

13 Management Personální rozhovory Obávané hodnocení Efektivní vedení hodnotících pohovorů Cíl: Naučit se efektivnímu vedení hodnotících pohovorů Videoprogram Obávané hodnocení poskytuje vedoucím pracovníkům návod, jak úspěšně zvládnout hodnotící pohovor ve dvou rovinách. První rovina představuje správný způsob jednání s různými povahovými typy. Druhá rovina je zaměřena na obecné zásady, které pomohou organizaci k optimálnímu využití jejich zaměstnanců a zaměstnancům pomohou najít uspokojení z práce. Hlavní zásady úspěchu: správný způsob jednání s různými typy; formulace cílů hodnotícího pohovoru; taktika vedení pohovoru (prostředí, chvála a kritika minulého výkonu). The dreaded appraisal VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1990 Hrají: Bryan Murray, Dawn French, Robert Lindsay, Hilary Crowson a Tilly Vosburgh Hodnocení výkonu: Sen všech hodnocených Příprava zaměstnanců na hodnotící pohovor Cíl: Zvyšování pracovního výkonu a motivace v rámci ročního hodnocení zaměstnanců. Cílem programu je změnit přístup zaměstnanců k hodnocení, odstranit bariéry mezi hodnocenými a hodnotitely a oběma stranám tak dodat odvahu k úspěšné a účelné komunikaci. Program upozorňuje hodnocené na nereálnost představ o ideálních šéfech a na příkladech z praxe představuje efektivní i neefektivní komunikaci a analýzu chování při hodnotícím pohovoru. Performance review: Every appraisee s dream VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 2003 Hrají: Hugh Laurie, Andy Taylor, Jennifer Hennesey, Beverley Hills a Joanna Brookes 14 Vícejazyčná verze

14 Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit Chvála jako součást firemní kultury a motivace pracovníků Cíl: Naučit se chválit a zvýšit tak motivaci pracovníků v organizaci Program Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit je neocenitelnou pomůckou při názorném demonstrování účinnosti vlivu chvály na zvyšování pracovního výkonu. Program vychází ze skutečnosti, že pozitivní hodnocení motivuje pracovníky více než příjemné a přátelské pracovní prostředí. Chvála je zde představena jako součást firemní kultury a prostředek ke zvýšení loajality k firmě. Snímek učí 6 snadno zapamatovatelných pravidel chválení. pro trénink manažerských dovedností Tel: Performance matters: The importance of praise VHS, DVD (21 minut) Video Arts production 2000 Hrají: John Cleese, Mina Anwar a Andy Taylor Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky Jak vytýkat chyby podřízeným a kolegům Cíl: Naučit vedoucí pracovníky konstruktivně vytýkat chyby podřízeným a kolegům Program Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky poskytuje návod, jak kritizovat konstruktivně a dosáhnout svého cíle bez hádek a vzájemného osočování. Zároveň je neocenitelnou pomůckou při názorném demonstrování nevhodných komunikačních návyků. Výukový program učí zvládání konfliktních situací na pracovišti. pro trénink manažerských dovedností Performance matters: The need for constructive criticism VHS, DVD (21 minut) Video Arts production 2000 Hrají: John Cleese, Mina Anwar a Andy Taylor Management Personální rozhovory 15

15 Management Personální rozhovory Na slovíčko, prosím Základní dovednosti potřebné pro vedení pohovorů Cíl: Seznámit účastníky se třemi manažerskými styly, s jejichž pomocí lze uřídit problémové pracovníky Program Na slovíčko, prosím představuje tři manažerské styly řízení. Program ukazuje, jak se lze vyhnout konfliktu a změnit potenciálně problémového pracovníka v cenného a výkonného člena týmu. Manažeři se naučí řešit problémy a zlepšit výkon a produktivitu týmu. Na základě analýzy vedení pohovorů ukazuje videoprogram, jak mohou správné manažerské dovednosti udržet motivaci zaměstnanců a vést je k tomu, aby pracovali na dosažení společných cílů. Neinformovanost se nevyplácí Komunikace ve světě změn (Change management) Cíl: Naučit pracovníky managementu, jak správně komunikovat se zaměstnanci ve světě plném změn Program Neinformovanost se nevyplácí nabízí řešení, jak předcházet šíření tzv. kuloárních zpráv. Zaměstnanci šíří nepodložené informace v případech, kdy mají potřebu zaplnit mezeru způsobenou nedostatkem komunikace. Potřebují vědět, jaké změny se připravují a zda se jich mohou osobně dotknout. Jakmile zaměstnanci začnou nepodložené informace šířit, je velmi obtížné jejich šíření zamezit. Hlavní body programu: vysvětlení pojmu interní komunikace a předcházení případným problémům; vysvětlení užitku plynoucího z konání pravidelných týmových porad a předávání aktuálních informací. 16 Vhodné pro: seznámení se základními pravidly vedení personálních pohovorů; manažery k udržení dlouhodobě dobrého výkonu v týmu pracovníků. I d like a word with you VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: Hugh Laurie, Paul Merton, Dawn French, Jesse Birdsall a Helen Baxendale The grapevine VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: John Cleese

16 Jak na absence Řešení problematiky nepřítomnosti pracovníků na pracovišti Cíl: Naučit se otevřené komunikaci mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými Management Program Jak na absence se zabývá efektivní komunikací. Snímek popisuje a zároveň řeší problémy spojené s nepřítomností pracovníků v zaměstnání. V příběhu jsou ukázány tři problémové typy zaměstnanců. Využití programu: při výcviku otevřené komunikace mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými; při řešení konfliktů mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými; v předcházení nedorozuměním; při zlepšování vztahů na pracovišti. Absence minded: Managing absenteeism VHS, DVD (23 minut) Video Arts production 2001 Hrají: Tim Vine, Nina Wadia a Karen Taylor Tel: Hon na papíry Efektivní zvládání kancelářské práce, organizace práce Cíl: Naučit se systematicky zvládat chaos na pracovním stole Navzdory heslu kancelář bez papírů jich moderní technika spíše přidala, než ubrala. Kopie, faxy, sestavy z tiskáren počítačů, propagační materiály atd., to vše může člověka v krátké době zcela zaplavit. Obsahem videoprogramu Hon na papíry je, jak tuto záplavu efektivně zvládnout a nedopustit, aby na našem psacím stole a v naší hlavě zvítězil chaos. Hlavní zásada nauč se rozlišovat: veteš; informace; akce; materiály k založení. The paper chase VHS, DVD (32 minut) Video Arts production 1991 Hrají: Dawn French a Jenifer Saunders Personální rozhovory / Organizace práce, Finance 17

17 Management Organizace práce, Finance Hora zvaná bilance Základní znalosti podnikových financí Cíl: Naučit se správně orientovat v účetních výkazech Odkud peníze do firmy přicházejí a kam odcházejí? O čem vypovídá rozvaha, výsledovka a výkaz cash flow? Co se děje s režijními náklady při zvyšování nebo snižování produkce? Hora zvaná bilance je ekonomika pro neekonomy. Hlavní části programu: pracovní kapitál kolotoč finančních prostředků; režijní náklady; hlavní finanční výkazy. The balance sheet barrier VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Dawn French a John Cleese 18

18 Komunikace Komunikační a prezentační dovednosti Základy komunikace / s. 20 (Peter Quarry) Jak se prosadit / s. 20 Nebyla jsem na to připravena / s. 21 Jak správně telefonovat / s. 21 Vyjednávání Od NE k ANO / s. 22 Ruka v rukávě / s

19 komunikace Komunikační a prezentační dovednosti 20 Základy komunikace (Peter Quarry) Efektivní komunikace Cíl: Zlepšit komunikační dovednosti a naučit se využívat těchto dovedností v praxi Program Základy komunikace je zaměřen na efektivní komunikaci. Představuje konkrétní návod, jak zvládnout emocionálně vypjaté situace s nadhledem, jak správně argumentovat a překonat kritická místa hovoru. Program je rozdělen na 4 části: zvládání negativismu; sdělování informací; aktivní naslouchání; uplatnění osobního vlivu. Při tréninku komunikačních dovedností jako ukázku nejčastějších chyb, kterých se mnozí lidí dopouštějí. Praktický návod, jak lépe jednat s druhými lidmi a zlepšit mezilidské vztahy. Program je možné zakoupit po jednotlivých částech. Tel: Communication Essentials VHS, DVD Vzdělávací a výcvikový program od společnosti SEVEN DIMENSIONS Námět a didaktické zpracování Peter Quarry Vícejazyčná verze Jak se prosadit Asertivní komunikace Cíl: Naučit se otevřeně komunikovat a dosáhnout tak lepších výsledků v práci i v osobním životě Program Jak se prosadit demonstruje, že submisivní ani agresivní chování zpravidla nevede k cíli. Řešením je chování asertivní, díky němuž lze dosáhnout očekávaného výsledku. Jednání s lidmi by mělo být upřímné, otevřené a spravedlivé. Právě takové chování je povzbuzuje, aby se chovali stejně. Šance dosáhnout úspěchu v jednání spočívá v rovnováze. Hlavní zásady úspěchu: být upřímný v relevantních věcech; stanovit si spodní hranici ve vyjednávání; vyzvat ostatní, aby vám pomohli řešit problémy. Straight talking VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1991 Hrají: John Cleese, Peter Capaldi a Jennifer Saunders

20 Nebyla jsem na to připravena Rozvoj prezentačních dovedností Cíl: Zdokonalit úroveň vlastní prezentace včetně vystupování a přípravy Program Nebyla jsem na to připravena představuje ve třech blocích návod, jak úspěšně připravit a realizovat prezentaci své firmy nebo projektu před větší skupinou lidí a jak při samostatné prezentaci vystupovat. Zaměstnanci se naučí efektivně hovořit o všech svých návrzích a myšlenkách a tím podpoří komunikaci uvnitř organizace. Hlavní zásady dobré prezentace: situační příprava; popis současného stavu; vysvětlení variant řešení; výběr a návrh optimálního řešení. I wasn t prepared for that VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1996 Hrají: Dawn French, Robert Lindsay a Gary Waldhorn Jak správně telefonovat Techniky profesionálního vedení telefonického rozhovoru Cíl: Naučit se základní techniky profesionálního vedení telefonického rozhovoru Program Jak správně telefonovat popisuje okamžik, kdy pracovník v organizaci zvedne telefon. Upozorňuje, že jeho chování během hovoru bude pokládáno za postoj organizace, a to i v případě, že tomuto pracovníkovi nebyl původně telefonát určen. Hlavní zásady správného telefonování: představte se a ujistěte se, zda voláte vhod; buďte přátelští tón hlasu napoví hodně o vašem postoji; klaďte otevřené otázky, řiďte hovor; snažte se být nápomocni. Telephone behaviour VHS, DVD (34 minut) Video Arts production 1997 Hrají: John Cleese, Chris Langham a Rebecca Front Komunikační a prezentační dovednosti komunikace 21

21 komunikace Vyjednávání Od NE k ANO Dovednosti důležité pro úspěšné obchodní vyjednávání Cíl: Program Od Ne k Ano popisuje speciální techniky úspěšného vyjednávání a vyzdvihuje význam umění naslouchat podle zásady: nikdo vám nebude naslouchat, pokud vy nebudete naslouchat jemu. Program zároveň popisuje, jak dodržením správných zásad dosáhnete souhlasu obchodního partnetra. Hlavní zásady úspěchu: aktivní naslouchání a projev pochopení; využití názoru druhého ve svůj prospěch; společné řešení. From NO to YES VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1988 Hrají: Robert Lindsay a Phyllida Law Ruka v rukávě Účinné techniky vyjednávání Cíl: Naučit pracovníky na všech úrovních účinným technikám vyjednávání Program Ruka v rukávě představuje průběh vyjednávání od první schůzky až po úspěšný závěr a využívá analogie vývoje vztahu mezi dvěma lidmi. Program názorně ukazuje, že emocionální chování negativně ovlivňuje průběh jednání a nabízí řešení, jak lze dosáhnout vyvážených výsledků. Program doplňkově popisuje i význam neverbální komunikace při vyjednávání. Nechybí ani návod, jak se vypořádat s hrozbami, ultimáty a překonáváním slepých uliček. Hlavní zásady vyjednávání: stanovení cíle, kterého chceme při vyjednávání dosáhnout; stanovení priorit ve vyjednávání; definování hlavních bodů, o kterých lze vyjednávat. 22 Tel: Negotiating: tying the knot VHS, DVD (31 minut) Video Arts production 1995 Hrají: Dawn French, Neil Flynn a Trevor Phillips

22 Prodejní dovednosti Umění prodeje / s. 24 Prodejte mi to! I / s. 24 Prodejte mi to! II / s. 25 Dosahování větších obchodů / s. 25 Jednání s obtížným zákazníkem / s. 26 Prodej Péče o zákazníky Jak snadno přijít o zákazníka / s. 26 Nároční zákazníci / s. 27 Kdyby pohledy zabíjely / s. 27 Jak to vidí zákazník / s. 28 Prodej po telefonu / s. 28 Neorganizovaný prodejce I / s. 29 Neorganizovaný prodejce II / s. 29 Žádné stížnosti I. / s. 30 Náš zákazník, náš DWIGHT / s. 30 Vnitřní zákazník / s. 31 To je show business / s. 31

23 prodej Prodejní dovednosti 24 Umění prodeje Klíčové prodejní dovednosti pro obchodníky a prodejce, kteří působí v první linii Cíl: Zajistit, aby se Vaši pracovníci, kteří působí jako prodejci, obchodníci nebo poradci naučili klíčovým dovednostem, technikám a jednání při prodeji a kontaktu se zákazníky a klienty. Program Umění prodeje se odehrává v několika různých prostředích, kde se pracovníci v první linii setkávají se zákazníky a klienty. Scénky se odehrávají v obchodním domě, v prodejně s mobilními telefony, obuví, v bance, hypoteční bance, pojišťovně a podobně. Program v přibližuje 4 klíčové dovednosti dobrého obchodníka: posilování zákazníkovy důvěry zjišťování zákazníkových potřeb Znalost produktů techniky uzavření obchodu Součástí programu je speciální výběr situací určení pro obchodníky ve finančním sektoru a zahrnuje všechny dovednosti od zvládání stížností po práci s obtížnými zákazníky. NOVINKA The art of selling DVD (28 minut) DVD extra (10 minut) Video Arts production 2007 Hrají: James Fleet, Kim Wall, Mina Anwar a Beverly Hills Prodejte mi to! I Správné techniky prodeje Cíl: Osvojit si správné techniky prodeje při jednání s obchodními partnery Program Prodejte mi to se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Prodejte mi to! I vysvětluje techniky, které prodejcům pomáhají v úspěšném obchodování. Série zábavných situací zdůrazňuje význam kladení otevřených otázek a potřebu pečlivého naslouchání tomu, co zákazník skutečně říká. Oba díly lze při výuce použít jednotlivě nebo v kombinaci. program je určen pro všechny začínající i pokročilé prodejce a obchodní zástupce; program demonstruje všechny fáze prodeje od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Sell it to me! VHS, DVD (23 minut) Video Arts production 1994 Hrají: Josie Lawrence, Robert Lindsay a Amanda Redman

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více