Tréninkové videoprogramy. Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tréninkové videoprogramy. Tel: 603 22 926 info@minervacz.cz www.minervacz.cz"

Transkript

1 Tréninkové videoprogramy z á b a v n ý z p ů s o b, j a k d o s á h n o u t c í l e Tel:

2 Týmová práce Budování dokonalého týmu / s. 4 Výběr dokonalého týmu / s. 4 Oslovení týmu / s. 5 Týmová práce s Peter Quarry / s. 5 Týmová spolupráce / s. 6 Myslet nebo padnout / s. 6 Ty zatracené porady / s. 7 Už zase ty zatracené porady / s. 7 Řízení projektů / s. 8 Motivace Kde je vůle / s. 8 Nejlepší motivace I Nikdo nám nikdy nic neřekne / s. 9 Nejlepší motivace II Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá / s. 9 Management Personální rozhovory Přijímací pohovor / s. 13 Jak si vedu / s. 13 Obávané hodnocení / s. 14 Hodnocení výkonu: Sen všech hodnocených / s. 14 Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit / s. 15 Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky / s. 15 Na slovíčko, prosím / s. 16 Neinformovanost se nevyplácí / s. 16 Jak na absence / s. 17 Organizace práce, Finance Hon na papíry / s. 18 Hora zvaná bilance / s. 19 Vedení lidí, delegování a Time Management Přátelská pomoc / s. 10 Brzy to zvládnete / s. 10 Jak dosáhnout totální kvality / s. 11 Neorganizovaný manažer I / s. 11 Neorganizovaný manažer II / s. 12 Neorganizovaný manažer III / s. 12

3 Management Budování dokonalého týmu Belbinova teorie týmových rolí Cíl: Pochopit rozdělení rolí v týmu, rozpoznat význam vlastní týmové role a určit svou roli v rámci vykonávané pracovní pozice. Výběr dokonalého týmu Jak vybírat členy týmu tak, aby doplňovali existující týmové role (podle dr. Belbina) Cíl: Naučit se správným způsobem vybírat členy pracovního týmu Týmová práce Nikdo není dokonalý, každý vyniká v něčem jiném a právě toho lze využít při týmové práci. Každý člen týmu působí ve dvou odlišných typech rolí. V roli týmové a roli funkční. Týmová role využívá schopností jednotlivce v týmu, funkční roli specifikuje vlastní náplň práce. Hlavní zásady budování týmu: využít vlastností jednotlivce, které mu umožňují zastávat jednu nebo více týmových rolí; určit silné stránky jednotlivce, které jsou zpravidla vyváženy tzv. přípustnou slabostí; rozdělit role v týmu efektivní tým by měl mít zastoupeny všechny týmové role. Building the perfect team VHS, DVD (29 minut) Video Arts production ve spolupráci s Belbin Associates, 1991 Hrají: Barbara Flynn and Duncan Preston Program Výběr dokonalého týmu vychází z Belbinovy teorie týmových rolí a poskytuje podporu manažerům pověřeným výběrem pracovníků. Belbinův výzkum ukazuje, jak předejít nevhodnému výběru pracovníků a doporučuje hledat pracovníky na obsazované pozice uvnitř své vlastní organizace. Je pravděpodobné, že tito lidé lépe zapadnou do existujících týmů. doplňuje manažerský výcvik Selecting the perfect team VHS, DVD (26 minut) Video Arts production with Belbin Associates, 1993 Hrají: Philip McGough a Jane Wymark

4 Týmová práce s Peter Quarry Komunikace v týmu a její rozvíjení Cíl: Zlepšit komunikaci v týmu Program Týmová práce představuje ukázky nejčastějších nedostatků při komunikaci v týmu a při týmové práci. Ukázky jsou doprovázeny výkladem významného světového psychologa a poradce Petera Quarryho. Management Oslovení týmu Stručné a efektivní vedení týmových porad Cíl: Naučit se stručnému a efektivnímu vedení týmových porad Program Oslovení týmu popisuje význam správné komunikace manažera s jeho týmem na společných poradách. Týmová porada slouží především k předávání informací. Proto je důležité, aby měl manažer při předávání informací jistotu, že mu jeho tým správně rozumí, že s ním bude spolupracovat a podporovat ho. Manažeři týmů proto potřebují vědět, jak k týmu hovořit, mají-li být jejich porady hodnotným využitím času. Talking to the team VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1989 Hrají: Hugh Laurie a Julia McKenzie Program je rozdělen na 4 samostatné části: sdílení vedení a podpora vedení v týmu; zvládání změn a stresu při práci v týmu; prezentace názorů v týmu; vedení týmových porad. Teamwork Essential VHS, DVD Ash Quarry Productions, Inc Tel: Týmová práce

5 Management Týmová práce Týmová spolupráce Jak se stát efektivním členem týmu Cíl: Pochopit, ze každý pracovník tvoří součást pracovního týmu Program Týmová spolupráce účinně popisuje důležitost práce v týmu. Představuje tři příběhy lidí, kteří mají svou vlastní práci a proto se nepovažují za součást nějakého týmu. Jejich individualismus má katastrofální následky pro jejich kolegy a zákazníky. Snímek velmi účinně popisuje, jak pracovníky upozornit na důležitost týmové práce. pro manažery všech úrovní, zabývajících se vedením týmu. Myslet nebo padnout Využití týmového myšlení při rozhodování Cíl: Naučit se využívat týmového myšení při manažerském rozhodování Myslet nebo padnout je program pro přípravu manažerů, který ukazuje, jak využít týmového myšlení k lepšímu rozhodování při řešení problémů. Umění správně se rozhodnout patří k základním dovednostem schopného manažera. Ale i ten nejschopnější nezná odpověď na všechno a potřebuje využít potenciálu svého týmu. Předpokladem úspěšného rozhodnutí je práce s týmem a povzbuzování týmu k novým myšlenkám. Hlavní zásady: pomozte týmu vytvářet alternativy; zvažujte možná rizika oproti výhodám. Team spirit? Think or sink VHS, DVD (26 minut) Video Arts production 1991 Hrají: John Cleese a Robert Lindsay 6 VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1997 Hrají: Charlotte Coleman, Serena Evans, Don Warrington Tel:

6 Ty zatracené porady Jak udělat pracovní porady co nejefektivnější Už zase ty zatracené porady Ukázat, že porady nejsou jenom o výměně informací Cíl: Naučit se udržet kontrolu nad průběhem pracovních porad Program Už zase ty zatracené porady představuje účinný návod, jak se vyrovnat s lidmi, kteří poradu neustále narušují, stězují si, kritizují a vyvolávají konflikty se svými kolegy. Potvrzuje, že porady jsou důležitým místem pro rozhodování a řízenou diskuzi. Popisuje, jak udržet diskuzi pod kontrolou a vyrovnat se s nepříznivými faktory. pro všechny pracovníky, kteří jsou pověřeni vedením porad. Management Týmová práce Cíl: Naučit se efektivně řídit porady Program Ty zatracené porady vysvětluje základní pravidla, techniky a metody efektivního vedení porad. Manažerům poskytne návod, jak vést porady produktivně s plnohodnotným využitím vymezeného času. Zároveň je program i podrobnou analýzou chyb a návodem, jak se těchto chyb vyvarovat. Meetings, bloody meetings VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: John Cleese, Robert Hardy a Jeremy Childs Hlavní zásady úspěchu: stanovení plánu a hlavních témat a cílů porady; příprava logického sledu projednávaných bodů; přidělení času podle důležitost. Vícejazyčná verze More bloody meetings VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: John Cleese, Robert Hardy, Caroline Quentin a Danny John Jules

7 Management Kde je vůle Zlepšení sebedůvěry zaměstnanců, účinná motivace Cíl: Dosáhnout zlepšení pocitu sebedůvěry jednotlivců i týmu a zvýšit tak efektivitu práce. Týmová práce / Motivace Řízení projektů Vedení projektového týmu Cíl: Naučit se, jak úspěsně koordinovat průběh projektu a vyvarovat se při řízení projektu možných chyb Program Řízení projektů nabízí řešení pro pracovníky, kteří jsou v organizaci pověřeni řízením určitého projektu. Popisuje jednotlivé fáze řízení projektu a poskytuje návod, Project management VHS, DVD (20 minut) Video Arts production 2000 Hrají: Dawn French, Jaye Griffiths, Julian Kerridge, Jeremy Swift jak dosáhnout realizace určitého cíle v daném čase, s danými prostředky a danými lidmi. Tento program poskytuje komplexní řesení a zabývá se technikami, které umožní efektivní řízení projektových týmů a dosáhnout tak stanovených cílů projektu. Program Kde je vůle přináší několik jednoduchých zásad, jak vzbudit v lidech důvěru v hodnotu jejich práce, sebe sama a týmu jako celku. Dokonale fungující systém a organizace práce je pouze dílčím úkolem na cestě manažera k vytčenému cíli. Hlavním cílem je umění vést a motivovat svůj tým k optimální výkonnosti. Hlavní zásady úspěchu: vzbudit důvěru v hodnotu své práce; vzbudit důvěru ve svou individuální hodnotu; vzbudit důvěru ve spolupráci. Where there is a will VHS, DVD (30 minut) Video Arts production Hrají: Patrick Barlow Tel:

8 Nejlepší motivace I Nikdo nám nikdy nic neřekne Jak zajistit, aby manažeři informovali a motivovali své týmy a zvyšovali tak produktivitu práce Nejlepší motivace II Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá Jak zajistit, aby manažeři informovali a motivovali své týmy a zvyšovali tak produktivitu práce Management Cíl: Naučit manažery komunikovat s podřízenými a nepodceňovat význam týmové práce Program Nejlepší motivace se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Nikdo nám nikdy nic neřekne popisuje situaci, kdy manažer na základě nedostatečné komunikace s podřízenými uvěří, že jeho podřízení zahálí a že je třeba je neustále úkolovat a kontrolovat. Oba díly programu tak poskytují návod pro manažery, jak dosáhnout toho, aby byli zaměstnanci produktivní, úspěšní a přínosem pro organizaci. Cíl: Naučit manažery komunikovat s podřízenými a nepodceňovat význam týmové práce Program Nejlepší motivace se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Druhá část s názvem Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá popisuje situaci, kdy na sebe manažer nakládá příliš mnoho odpovědnosti, protože se obává nechat tým, aby mu při řesení situace pomohl rozhodnout. Oba díly programu tak poskytují návod pro manažery, jak dosáhnout toho, aby byli zaměstnanci produktivní, úspěšní a přínosem pro organizaci. Motivace The best of motives I VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Gary Olsen, Amanda Redman, Ken Campbell, Rosemary Leach, Gwynneth Strong a Philip McGough The best of motives II VHS, DVD (31 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Gary Olsen, Amanda Redman, Ken Campbell, Rosemary Leach, Gwynneth Strong a Philip McGough 9

9 Management Vedení lidí, delegování a Time Management Přátelská pomoc Koučování pro manažery Cíl: Naučit se používat různé styly vedení a využívat je pro stanovené cíle Program Přátelská pomoc představuje koučování jako základní princip manažerské práce. Manažer je při správném využívání techniky koučování schopen zlepšovat výkon a motivaci pracovníků. Program vysvětluje, jak koučování provádět a jak dále sledovat výsledky. Zároveň představuje koučování jako neocenitelný nástroj, který pomáhá organizaci a jednotlivci společně dosáhnout stanovených cílů. pro všechny úrovně managementu jako účinný nástroj vedení; podpora v kurzech věnovaných technikám řízení a vedení lidí. The helping hand VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1990 Hrají: Robert Lindsay, Jan Ravens a John Cleese Brzy to zvládnete Techniky individuálního výcviku Cíl: Seznámit pracovníky středního managementu se zásadami, jimiž se musí řídit, mají-li své podřízené naučit efektivně pracovat. Brzy to zvládnete je základním programem, pojednávajícím o technikách individuálního výcviku. Představuje teorii i praxi výcviku typicky humorným a dobře zapamatovatelným způsobem. Videoprogram je rozdělen na několik částí např. jak uvést výcvik do kontextu, jak celý proces rozložit do stravitelných částí a jak zajistit, aby si účastník programu každý krok řádně procvičil. Program zahrnuje i metodu chvály a povzbuzení a rekapitulaci dosažených výsledků po každé fázi učení. Hlavní části programu: tréninkové dovednosti pro pracovníky odpovědné za trénink jiných zaměstnanců; dobře strukturovaná instruktáž s příklady; metodika výuky. You ll soon get the hang of it VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1995 Hrají: Hugh Laurie, Andy Taylor, Chris Larner a Serena Evans 10 Tel: Vícejazyčná verze

10 Jak dosáhnout totální kvality Zlepšení motivace, produktivity a výkonu zaměstnanců Cíl: Dosáhnout vyšší motivace, produktivity a výkonu prostřednictvím důvěry managementu v zaměstnance Neorganizovaný manažer I Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Management Jak dosáhnout totální kvality je videoprogram, představující možnosti prosazení řízení jakosti v jakékoliv organizaci. Řízení jakosti najdeme v organizacích, kde management vytváří takovou atmosféru a kulturu, v níž každý může v přesně vymezené oblasti přijímat rozhodnutí, směřující ke spokojenosti zákazníka. Hlavní zásady: vyhovět zákazníkovi; získat podíl na rozhodování; udílet důvěru a dohodnout kritéria rozhodování; zajistit potřebná fakta, informace; podporovat ty, kteří rozhodují; měřit svůj výkon a kvalitu očima zákazníka. Stuck on quality VHS, DVD (25 minut) Video Arts production ve spolupráci s NCR, 1991 Hrají: Geoffrey Palmer, Jennifer Saunders a Gwen Taylor Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Zatracení popisuje situaci, kdy si vytížený manažer počíná tak neorganizovaně, že nechtěně učiní ze života své rodiny a svých spolupracovníků peklo. Jeho chaotická činnost mu přivodí předčasný infarkt. řízení času a delegování. The unorganised manager I VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay a Beatie Edney Vícejazyčná verze Vedení lidí, delegování a Time Management 11

11 Management Neorganizovaný manažer II Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Vedení lidí, delegování a Time Management 12 Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Druhá část s názvem Spasení popisuje situaci, kdy se tento manažer učí stanovit si priority a efektivně delegovat pracovní úkoly na své podřízené, aby se podobná situace neopakovala znovu. Oba díly programu názorně učí manažery upřednostňovat vlastní náplň činnosti před společenskou prestiží zastávané pozice. řízení času a delegování. The unorganised manager II VHS, DVD 29 minut, Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay and Beatie Edney Vícejazyčná verze Neorganizovaný manažer III Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Třetí část s názvem Božský zásah popisuje situaci, kdy manažer zdokonaluje své schopnosti a učí se efektivně řídit a koučovat tým spolupracovníků. řízení času a delegování. Vícejazyčná verze The unorganised manager III VHS, DVD (29 minut) Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay, Beatie Edney a Ann Bryson

12 Přijímací pohovor Nezbytné dovednosti potřebné ke správnému vedení přijímacího pohovoru Cíl: Seznámit personální pracovníky s pravidly správného vedení přijímacího pohovoru Program Přijímací pohovor představuje zásady správného vedení přijímacího pohovoru v organizaci. Vedení přijímacího pohovoru má své zákonitosti. Provést správné výběrové rozhodnutí znamená, že prostředky z rozpočtu byly správně vynaloženy a že nový člen týmu bude přínosem nejen pro organizaci, ale bude motivovat i své kolegy. pro všechny pracovníky, kteří se zabývají personální činností. Jak si vedu Vedení hodnotícího pohovoru Cíl: Naučit se správně vést hodnotící pohovor a odstranit stresové faktory při jeho vedení Program Jak si vedu je zpracován formou humorného příběhu pracovníka, které žije ve stresu před každým hodnotícím pohovorem díky nevhodnému jednání nadřízeného. Program poukazuje právě na nepřipravenost a nekompetentnost nadřízených při vedení hodnotících pohovorů. při tréninku manažerských dovedností; jako příklad nejčastějsích chyb při vedení hodnotícího pohovoru; jako příklad efektivního a účelně vedeného hodnotícího pohovoru. Management Personální rozhovory It s your choice Tel: VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Hugh Laurie, Dawn French a John Cleese How am I doing? VHS, DVD (26 minut) Video Arts production 2001 Hrají: Dawn French, Myra Syal a Andy Taylor Příručka pro lektora a pro posluchače 13

13 Management Personální rozhovory Obávané hodnocení Efektivní vedení hodnotících pohovorů Cíl: Naučit se efektivnímu vedení hodnotících pohovorů Videoprogram Obávané hodnocení poskytuje vedoucím pracovníkům návod, jak úspěšně zvládnout hodnotící pohovor ve dvou rovinách. První rovina představuje správný způsob jednání s různými povahovými typy. Druhá rovina je zaměřena na obecné zásady, které pomohou organizaci k optimálnímu využití jejich zaměstnanců a zaměstnancům pomohou najít uspokojení z práce. Hlavní zásady úspěchu: správný způsob jednání s různými typy; formulace cílů hodnotícího pohovoru; taktika vedení pohovoru (prostředí, chvála a kritika minulého výkonu). The dreaded appraisal VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1990 Hrají: Bryan Murray, Dawn French, Robert Lindsay, Hilary Crowson a Tilly Vosburgh Hodnocení výkonu: Sen všech hodnocených Příprava zaměstnanců na hodnotící pohovor Cíl: Zvyšování pracovního výkonu a motivace v rámci ročního hodnocení zaměstnanců. Cílem programu je změnit přístup zaměstnanců k hodnocení, odstranit bariéry mezi hodnocenými a hodnotitely a oběma stranám tak dodat odvahu k úspěšné a účelné komunikaci. Program upozorňuje hodnocené na nereálnost představ o ideálních šéfech a na příkladech z praxe představuje efektivní i neefektivní komunikaci a analýzu chování při hodnotícím pohovoru. Performance review: Every appraisee s dream VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 2003 Hrají: Hugh Laurie, Andy Taylor, Jennifer Hennesey, Beverley Hills a Joanna Brookes 14 Vícejazyčná verze

14 Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit Chvála jako součást firemní kultury a motivace pracovníků Cíl: Naučit se chválit a zvýšit tak motivaci pracovníků v organizaci Program Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit je neocenitelnou pomůckou při názorném demonstrování účinnosti vlivu chvály na zvyšování pracovního výkonu. Program vychází ze skutečnosti, že pozitivní hodnocení motivuje pracovníky více než příjemné a přátelské pracovní prostředí. Chvála je zde představena jako součást firemní kultury a prostředek ke zvýšení loajality k firmě. Snímek učí 6 snadno zapamatovatelných pravidel chválení. pro trénink manažerských dovedností Tel: Performance matters: The importance of praise VHS, DVD (21 minut) Video Arts production 2000 Hrají: John Cleese, Mina Anwar a Andy Taylor Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky Jak vytýkat chyby podřízeným a kolegům Cíl: Naučit vedoucí pracovníky konstruktivně vytýkat chyby podřízeným a kolegům Program Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky poskytuje návod, jak kritizovat konstruktivně a dosáhnout svého cíle bez hádek a vzájemného osočování. Zároveň je neocenitelnou pomůckou při názorném demonstrování nevhodných komunikačních návyků. Výukový program učí zvládání konfliktních situací na pracovišti. pro trénink manažerských dovedností Performance matters: The need for constructive criticism VHS, DVD (21 minut) Video Arts production 2000 Hrají: John Cleese, Mina Anwar a Andy Taylor Management Personální rozhovory 15

15 Management Personální rozhovory Na slovíčko, prosím Základní dovednosti potřebné pro vedení pohovorů Cíl: Seznámit účastníky se třemi manažerskými styly, s jejichž pomocí lze uřídit problémové pracovníky Program Na slovíčko, prosím představuje tři manažerské styly řízení. Program ukazuje, jak se lze vyhnout konfliktu a změnit potenciálně problémového pracovníka v cenného a výkonného člena týmu. Manažeři se naučí řešit problémy a zlepšit výkon a produktivitu týmu. Na základě analýzy vedení pohovorů ukazuje videoprogram, jak mohou správné manažerské dovednosti udržet motivaci zaměstnanců a vést je k tomu, aby pracovali na dosažení společných cílů. Neinformovanost se nevyplácí Komunikace ve světě změn (Change management) Cíl: Naučit pracovníky managementu, jak správně komunikovat se zaměstnanci ve světě plném změn Program Neinformovanost se nevyplácí nabízí řešení, jak předcházet šíření tzv. kuloárních zpráv. Zaměstnanci šíří nepodložené informace v případech, kdy mají potřebu zaplnit mezeru způsobenou nedostatkem komunikace. Potřebují vědět, jaké změny se připravují a zda se jich mohou osobně dotknout. Jakmile zaměstnanci začnou nepodložené informace šířit, je velmi obtížné jejich šíření zamezit. Hlavní body programu: vysvětlení pojmu interní komunikace a předcházení případným problémům; vysvětlení užitku plynoucího z konání pravidelných týmových porad a předávání aktuálních informací. 16 Vhodné pro: seznámení se základními pravidly vedení personálních pohovorů; manažery k udržení dlouhodobě dobrého výkonu v týmu pracovníků. I d like a word with you VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: Hugh Laurie, Paul Merton, Dawn French, Jesse Birdsall a Helen Baxendale The grapevine VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: John Cleese

16 Jak na absence Řešení problematiky nepřítomnosti pracovníků na pracovišti Cíl: Naučit se otevřené komunikaci mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými Management Program Jak na absence se zabývá efektivní komunikací. Snímek popisuje a zároveň řeší problémy spojené s nepřítomností pracovníků v zaměstnání. V příběhu jsou ukázány tři problémové typy zaměstnanců. Využití programu: při výcviku otevřené komunikace mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými; při řešení konfliktů mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými; v předcházení nedorozuměním; při zlepšování vztahů na pracovišti. Absence minded: Managing absenteeism VHS, DVD (23 minut) Video Arts production 2001 Hrají: Tim Vine, Nina Wadia a Karen Taylor Tel: Hon na papíry Efektivní zvládání kancelářské práce, organizace práce Cíl: Naučit se systematicky zvládat chaos na pracovním stole Navzdory heslu kancelář bez papírů jich moderní technika spíše přidala, než ubrala. Kopie, faxy, sestavy z tiskáren počítačů, propagační materiály atd., to vše může člověka v krátké době zcela zaplavit. Obsahem videoprogramu Hon na papíry je, jak tuto záplavu efektivně zvládnout a nedopustit, aby na našem psacím stole a v naší hlavě zvítězil chaos. Hlavní zásada nauč se rozlišovat: veteš; informace; akce; materiály k založení. The paper chase VHS, DVD (32 minut) Video Arts production 1991 Hrají: Dawn French a Jenifer Saunders Personální rozhovory / Organizace práce, Finance 17

17 Management Organizace práce, Finance Hora zvaná bilance Základní znalosti podnikových financí Cíl: Naučit se správně orientovat v účetních výkazech Odkud peníze do firmy přicházejí a kam odcházejí? O čem vypovídá rozvaha, výsledovka a výkaz cash flow? Co se děje s režijními náklady při zvyšování nebo snižování produkce? Hora zvaná bilance je ekonomika pro neekonomy. Hlavní části programu: pracovní kapitál kolotoč finančních prostředků; režijní náklady; hlavní finanční výkazy. The balance sheet barrier VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Dawn French a John Cleese 18

18 Komunikace Komunikační a prezentační dovednosti Základy komunikace / s. 20 (Peter Quarry) Jak se prosadit / s. 20 Nebyla jsem na to připravena / s. 21 Jak správně telefonovat / s. 21 Vyjednávání Od NE k ANO / s. 22 Ruka v rukávě / s

19 komunikace Komunikační a prezentační dovednosti 20 Základy komunikace (Peter Quarry) Efektivní komunikace Cíl: Zlepšit komunikační dovednosti a naučit se využívat těchto dovedností v praxi Program Základy komunikace je zaměřen na efektivní komunikaci. Představuje konkrétní návod, jak zvládnout emocionálně vypjaté situace s nadhledem, jak správně argumentovat a překonat kritická místa hovoru. Program je rozdělen na 4 části: zvládání negativismu; sdělování informací; aktivní naslouchání; uplatnění osobního vlivu. Při tréninku komunikačních dovedností jako ukázku nejčastějších chyb, kterých se mnozí lidí dopouštějí. Praktický návod, jak lépe jednat s druhými lidmi a zlepšit mezilidské vztahy. Program je možné zakoupit po jednotlivých částech. Tel: Communication Essentials VHS, DVD Vzdělávací a výcvikový program od společnosti SEVEN DIMENSIONS Námět a didaktické zpracování Peter Quarry Vícejazyčná verze Jak se prosadit Asertivní komunikace Cíl: Naučit se otevřeně komunikovat a dosáhnout tak lepších výsledků v práci i v osobním životě Program Jak se prosadit demonstruje, že submisivní ani agresivní chování zpravidla nevede k cíli. Řešením je chování asertivní, díky němuž lze dosáhnout očekávaného výsledku. Jednání s lidmi by mělo být upřímné, otevřené a spravedlivé. Právě takové chování je povzbuzuje, aby se chovali stejně. Šance dosáhnout úspěchu v jednání spočívá v rovnováze. Hlavní zásady úspěchu: být upřímný v relevantních věcech; stanovit si spodní hranici ve vyjednávání; vyzvat ostatní, aby vám pomohli řešit problémy. Straight talking VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1991 Hrají: John Cleese, Peter Capaldi a Jennifer Saunders

20 Nebyla jsem na to připravena Rozvoj prezentačních dovedností Cíl: Zdokonalit úroveň vlastní prezentace včetně vystupování a přípravy Program Nebyla jsem na to připravena představuje ve třech blocích návod, jak úspěšně připravit a realizovat prezentaci své firmy nebo projektu před větší skupinou lidí a jak při samostatné prezentaci vystupovat. Zaměstnanci se naučí efektivně hovořit o všech svých návrzích a myšlenkách a tím podpoří komunikaci uvnitř organizace. Hlavní zásady dobré prezentace: situační příprava; popis současného stavu; vysvětlení variant řešení; výběr a návrh optimálního řešení. I wasn t prepared for that VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1996 Hrají: Dawn French, Robert Lindsay a Gary Waldhorn Jak správně telefonovat Techniky profesionálního vedení telefonického rozhovoru Cíl: Naučit se základní techniky profesionálního vedení telefonického rozhovoru Program Jak správně telefonovat popisuje okamžik, kdy pracovník v organizaci zvedne telefon. Upozorňuje, že jeho chování během hovoru bude pokládáno za postoj organizace, a to i v případě, že tomuto pracovníkovi nebyl původně telefonát určen. Hlavní zásady správného telefonování: představte se a ujistěte se, zda voláte vhod; buďte přátelští tón hlasu napoví hodně o vašem postoji; klaďte otevřené otázky, řiďte hovor; snažte se být nápomocni. Telephone behaviour VHS, DVD (34 minut) Video Arts production 1997 Hrají: John Cleese, Chris Langham a Rebecca Front Komunikační a prezentační dovednosti komunikace 21

21 komunikace Vyjednávání Od NE k ANO Dovednosti důležité pro úspěšné obchodní vyjednávání Cíl: Program Od Ne k Ano popisuje speciální techniky úspěšného vyjednávání a vyzdvihuje význam umění naslouchat podle zásady: nikdo vám nebude naslouchat, pokud vy nebudete naslouchat jemu. Program zároveň popisuje, jak dodržením správných zásad dosáhnete souhlasu obchodního partnetra. Hlavní zásady úspěchu: aktivní naslouchání a projev pochopení; využití názoru druhého ve svůj prospěch; společné řešení. From NO to YES VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1988 Hrají: Robert Lindsay a Phyllida Law Ruka v rukávě Účinné techniky vyjednávání Cíl: Naučit pracovníky na všech úrovních účinným technikám vyjednávání Program Ruka v rukávě představuje průběh vyjednávání od první schůzky až po úspěšný závěr a využívá analogie vývoje vztahu mezi dvěma lidmi. Program názorně ukazuje, že emocionální chování negativně ovlivňuje průběh jednání a nabízí řešení, jak lze dosáhnout vyvážených výsledků. Program doplňkově popisuje i význam neverbální komunikace při vyjednávání. Nechybí ani návod, jak se vypořádat s hrozbami, ultimáty a překonáváním slepých uliček. Hlavní zásady vyjednávání: stanovení cíle, kterého chceme při vyjednávání dosáhnout; stanovení priorit ve vyjednávání; definování hlavních bodů, o kterých lze vyjednávat. 22 Tel: Negotiating: tying the knot VHS, DVD (31 minut) Video Arts production 1995 Hrají: Dawn French, Neil Flynn a Trevor Phillips

22 Prodejní dovednosti Umění prodeje / s. 24 Prodejte mi to! I / s. 24 Prodejte mi to! II / s. 25 Dosahování větších obchodů / s. 25 Jednání s obtížným zákazníkem / s. 26 Prodej Péče o zákazníky Jak snadno přijít o zákazníka / s. 26 Nároční zákazníci / s. 27 Kdyby pohledy zabíjely / s. 27 Jak to vidí zákazník / s. 28 Prodej po telefonu / s. 28 Neorganizovaný prodejce I / s. 29 Neorganizovaný prodejce II / s. 29 Žádné stížnosti I. / s. 30 Náš zákazník, náš DWIGHT / s. 30 Vnitřní zákazník / s. 31 To je show business / s. 31

23 prodej Prodejní dovednosti 24 Umění prodeje Klíčové prodejní dovednosti pro obchodníky a prodejce, kteří působí v první linii Cíl: Zajistit, aby se Vaši pracovníci, kteří působí jako prodejci, obchodníci nebo poradci naučili klíčovým dovednostem, technikám a jednání při prodeji a kontaktu se zákazníky a klienty. Program Umění prodeje se odehrává v několika různých prostředích, kde se pracovníci v první linii setkávají se zákazníky a klienty. Scénky se odehrávají v obchodním domě, v prodejně s mobilními telefony, obuví, v bance, hypoteční bance, pojišťovně a podobně. Program v přibližuje 4 klíčové dovednosti dobrého obchodníka: posilování zákazníkovy důvěry zjišťování zákazníkových potřeb Znalost produktů techniky uzavření obchodu Součástí programu je speciální výběr situací určení pro obchodníky ve finančním sektoru a zahrnuje všechny dovednosti od zvládání stížností po práci s obtížnými zákazníky. NOVINKA The art of selling DVD (28 minut) DVD extra (10 minut) Video Arts production 2007 Hrají: James Fleet, Kim Wall, Mina Anwar a Beverly Hills Prodejte mi to! I Správné techniky prodeje Cíl: Osvojit si správné techniky prodeje při jednání s obchodními partnery Program Prodejte mi to se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Prodejte mi to! I vysvětluje techniky, které prodejcům pomáhají v úspěšném obchodování. Série zábavných situací zdůrazňuje význam kladení otevřených otázek a potřebu pečlivého naslouchání tomu, co zákazník skutečně říká. Oba díly lze při výuce použít jednotlivě nebo v kombinaci. program je určen pro všechny začínající i pokročilé prodejce a obchodní zástupce; program demonstruje všechny fáze prodeje od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Sell it to me! VHS, DVD (23 minut) Video Arts production 1994 Hrají: Josie Lawrence, Robert Lindsay a Amanda Redman

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

TWI Training Within Industry

TWI Training Within Industry TWI Training Within Industry CESTA KE KULTUŘE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ Markéta Šimáková, Executive Manager DMC management consulting s.r.o. 3. 9. 2014 Nebylo by skvělé vytvořit takovou firemní kulturu, jakou

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace

Metodika poskytovaných služeb: Telefonická komunikace Metodika poskytovaných služeb: Call centra a kontaktní centra jsou v dnešní době nedílnou součástí strategie každé klientsky orientované společnosti. Aktuální trendy v těchto oblastech jasně hovoří o potřebě

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU

1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU Návrh vzdělávání: 1. JAK SI ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ DOMLUVIT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU 2. JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM OBCHODNÍKEM 3. JAK BÝT ÚSPĚŠNÝM MANAŽEREM CÍLOVÁ SKUPINA - Obchodní zástupci, makléři -

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Úvod Sociomapování týmů je našimi klienty často užíváno

Více

Aktivní sebeřízení PER - Personální management

Aktivní sebeřízení PER - Personální management Aktivní sebeřízení PER - Personální management Miloš Beran 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 1 OBSAH 1 ÚVOD...3 2 Bilance...3 3 Určení cílů...3 4 Základní dovednosti pro začínajícího

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2007 PROJEKT Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Autor: Helena Futerová Personální ředitel IMPRESS,

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více