Tréninkové videoprogramy. Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tréninkové videoprogramy. Tel: 603 22 926 info@minervacz.cz www.minervacz.cz"

Transkript

1 Tréninkové videoprogramy z á b a v n ý z p ů s o b, j a k d o s á h n o u t c í l e Tel:

2 Týmová práce Budování dokonalého týmu / s. 4 Výběr dokonalého týmu / s. 4 Oslovení týmu / s. 5 Týmová práce s Peter Quarry / s. 5 Týmová spolupráce / s. 6 Myslet nebo padnout / s. 6 Ty zatracené porady / s. 7 Už zase ty zatracené porady / s. 7 Řízení projektů / s. 8 Motivace Kde je vůle / s. 8 Nejlepší motivace I Nikdo nám nikdy nic neřekne / s. 9 Nejlepší motivace II Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá / s. 9 Management Personální rozhovory Přijímací pohovor / s. 13 Jak si vedu / s. 13 Obávané hodnocení / s. 14 Hodnocení výkonu: Sen všech hodnocených / s. 14 Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit / s. 15 Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky / s. 15 Na slovíčko, prosím / s. 16 Neinformovanost se nevyplácí / s. 16 Jak na absence / s. 17 Organizace práce, Finance Hon na papíry / s. 18 Hora zvaná bilance / s. 19 Vedení lidí, delegování a Time Management Přátelská pomoc / s. 10 Brzy to zvládnete / s. 10 Jak dosáhnout totální kvality / s. 11 Neorganizovaný manažer I / s. 11 Neorganizovaný manažer II / s. 12 Neorganizovaný manažer III / s. 12

3 Management Budování dokonalého týmu Belbinova teorie týmových rolí Cíl: Pochopit rozdělení rolí v týmu, rozpoznat význam vlastní týmové role a určit svou roli v rámci vykonávané pracovní pozice. Výběr dokonalého týmu Jak vybírat členy týmu tak, aby doplňovali existující týmové role (podle dr. Belbina) Cíl: Naučit se správným způsobem vybírat členy pracovního týmu Týmová práce Nikdo není dokonalý, každý vyniká v něčem jiném a právě toho lze využít při týmové práci. Každý člen týmu působí ve dvou odlišných typech rolí. V roli týmové a roli funkční. Týmová role využívá schopností jednotlivce v týmu, funkční roli specifikuje vlastní náplň práce. Hlavní zásady budování týmu: využít vlastností jednotlivce, které mu umožňují zastávat jednu nebo více týmových rolí; určit silné stránky jednotlivce, které jsou zpravidla vyváženy tzv. přípustnou slabostí; rozdělit role v týmu efektivní tým by měl mít zastoupeny všechny týmové role. Building the perfect team VHS, DVD (29 minut) Video Arts production ve spolupráci s Belbin Associates, 1991 Hrají: Barbara Flynn and Duncan Preston Program Výběr dokonalého týmu vychází z Belbinovy teorie týmových rolí a poskytuje podporu manažerům pověřeným výběrem pracovníků. Belbinův výzkum ukazuje, jak předejít nevhodnému výběru pracovníků a doporučuje hledat pracovníky na obsazované pozice uvnitř své vlastní organizace. Je pravděpodobné, že tito lidé lépe zapadnou do existujících týmů. doplňuje manažerský výcvik Selecting the perfect team VHS, DVD (26 minut) Video Arts production with Belbin Associates, 1993 Hrají: Philip McGough a Jane Wymark

4 Týmová práce s Peter Quarry Komunikace v týmu a její rozvíjení Cíl: Zlepšit komunikaci v týmu Program Týmová práce představuje ukázky nejčastějších nedostatků při komunikaci v týmu a při týmové práci. Ukázky jsou doprovázeny výkladem významného světového psychologa a poradce Petera Quarryho. Management Oslovení týmu Stručné a efektivní vedení týmových porad Cíl: Naučit se stručnému a efektivnímu vedení týmových porad Program Oslovení týmu popisuje význam správné komunikace manažera s jeho týmem na společných poradách. Týmová porada slouží především k předávání informací. Proto je důležité, aby měl manažer při předávání informací jistotu, že mu jeho tým správně rozumí, že s ním bude spolupracovat a podporovat ho. Manažeři týmů proto potřebují vědět, jak k týmu hovořit, mají-li být jejich porady hodnotným využitím času. Talking to the team VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1989 Hrají: Hugh Laurie a Julia McKenzie Program je rozdělen na 4 samostatné části: sdílení vedení a podpora vedení v týmu; zvládání změn a stresu při práci v týmu; prezentace názorů v týmu; vedení týmových porad. Teamwork Essential VHS, DVD Ash Quarry Productions, Inc Tel: Týmová práce

5 Management Týmová práce Týmová spolupráce Jak se stát efektivním členem týmu Cíl: Pochopit, ze každý pracovník tvoří součást pracovního týmu Program Týmová spolupráce účinně popisuje důležitost práce v týmu. Představuje tři příběhy lidí, kteří mají svou vlastní práci a proto se nepovažují za součást nějakého týmu. Jejich individualismus má katastrofální následky pro jejich kolegy a zákazníky. Snímek velmi účinně popisuje, jak pracovníky upozornit na důležitost týmové práce. pro manažery všech úrovní, zabývajících se vedením týmu. Myslet nebo padnout Využití týmového myšlení při rozhodování Cíl: Naučit se využívat týmového myšení při manažerském rozhodování Myslet nebo padnout je program pro přípravu manažerů, který ukazuje, jak využít týmového myšlení k lepšímu rozhodování při řešení problémů. Umění správně se rozhodnout patří k základním dovednostem schopného manažera. Ale i ten nejschopnější nezná odpověď na všechno a potřebuje využít potenciálu svého týmu. Předpokladem úspěšného rozhodnutí je práce s týmem a povzbuzování týmu k novým myšlenkám. Hlavní zásady: pomozte týmu vytvářet alternativy; zvažujte možná rizika oproti výhodám. Team spirit? Think or sink VHS, DVD (26 minut) Video Arts production 1991 Hrají: John Cleese a Robert Lindsay 6 VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1997 Hrají: Charlotte Coleman, Serena Evans, Don Warrington Tel:

6 Ty zatracené porady Jak udělat pracovní porady co nejefektivnější Už zase ty zatracené porady Ukázat, že porady nejsou jenom o výměně informací Cíl: Naučit se udržet kontrolu nad průběhem pracovních porad Program Už zase ty zatracené porady představuje účinný návod, jak se vyrovnat s lidmi, kteří poradu neustále narušují, stězují si, kritizují a vyvolávají konflikty se svými kolegy. Potvrzuje, že porady jsou důležitým místem pro rozhodování a řízenou diskuzi. Popisuje, jak udržet diskuzi pod kontrolou a vyrovnat se s nepříznivými faktory. pro všechny pracovníky, kteří jsou pověřeni vedením porad. Management Týmová práce Cíl: Naučit se efektivně řídit porady Program Ty zatracené porady vysvětluje základní pravidla, techniky a metody efektivního vedení porad. Manažerům poskytne návod, jak vést porady produktivně s plnohodnotným využitím vymezeného času. Zároveň je program i podrobnou analýzou chyb a návodem, jak se těchto chyb vyvarovat. Meetings, bloody meetings VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: John Cleese, Robert Hardy a Jeremy Childs Hlavní zásady úspěchu: stanovení plánu a hlavních témat a cílů porady; příprava logického sledu projednávaných bodů; přidělení času podle důležitost. Vícejazyčná verze More bloody meetings VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: John Cleese, Robert Hardy, Caroline Quentin a Danny John Jules

7 Management Kde je vůle Zlepšení sebedůvěry zaměstnanců, účinná motivace Cíl: Dosáhnout zlepšení pocitu sebedůvěry jednotlivců i týmu a zvýšit tak efektivitu práce. Týmová práce / Motivace Řízení projektů Vedení projektového týmu Cíl: Naučit se, jak úspěsně koordinovat průběh projektu a vyvarovat se při řízení projektu možných chyb Program Řízení projektů nabízí řešení pro pracovníky, kteří jsou v organizaci pověřeni řízením určitého projektu. Popisuje jednotlivé fáze řízení projektu a poskytuje návod, Project management VHS, DVD (20 minut) Video Arts production 2000 Hrají: Dawn French, Jaye Griffiths, Julian Kerridge, Jeremy Swift jak dosáhnout realizace určitého cíle v daném čase, s danými prostředky a danými lidmi. Tento program poskytuje komplexní řesení a zabývá se technikami, které umožní efektivní řízení projektových týmů a dosáhnout tak stanovených cílů projektu. Program Kde je vůle přináší několik jednoduchých zásad, jak vzbudit v lidech důvěru v hodnotu jejich práce, sebe sama a týmu jako celku. Dokonale fungující systém a organizace práce je pouze dílčím úkolem na cestě manažera k vytčenému cíli. Hlavním cílem je umění vést a motivovat svůj tým k optimální výkonnosti. Hlavní zásady úspěchu: vzbudit důvěru v hodnotu své práce; vzbudit důvěru ve svou individuální hodnotu; vzbudit důvěru ve spolupráci. Where there is a will VHS, DVD (30 minut) Video Arts production Hrají: Patrick Barlow Tel:

8 Nejlepší motivace I Nikdo nám nikdy nic neřekne Jak zajistit, aby manažeři informovali a motivovali své týmy a zvyšovali tak produktivitu práce Nejlepší motivace II Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá Jak zajistit, aby manažeři informovali a motivovali své týmy a zvyšovali tak produktivitu práce Management Cíl: Naučit manažery komunikovat s podřízenými a nepodceňovat význam týmové práce Program Nejlepší motivace se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Nikdo nám nikdy nic neřekne popisuje situaci, kdy manažer na základě nedostatečné komunikace s podřízenými uvěří, že jeho podřízení zahálí a že je třeba je neustále úkolovat a kontrolovat. Oba díly programu tak poskytují návod pro manažery, jak dosáhnout toho, aby byli zaměstnanci produktivní, úspěšní a přínosem pro organizaci. Cíl: Naučit manažery komunikovat s podřízenými a nepodceňovat význam týmové práce Program Nejlepší motivace se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Druhá část s názvem Nikdo se nás nikdy na nic nezeptá popisuje situaci, kdy na sebe manažer nakládá příliš mnoho odpovědnosti, protože se obává nechat tým, aby mu při řesení situace pomohl rozhodnout. Oba díly programu tak poskytují návod pro manažery, jak dosáhnout toho, aby byli zaměstnanci produktivní, úspěšní a přínosem pro organizaci. Motivace The best of motives I VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Gary Olsen, Amanda Redman, Ken Campbell, Rosemary Leach, Gwynneth Strong a Philip McGough The best of motives II VHS, DVD (31 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Gary Olsen, Amanda Redman, Ken Campbell, Rosemary Leach, Gwynneth Strong a Philip McGough 9

9 Management Vedení lidí, delegování a Time Management Přátelská pomoc Koučování pro manažery Cíl: Naučit se používat různé styly vedení a využívat je pro stanovené cíle Program Přátelská pomoc představuje koučování jako základní princip manažerské práce. Manažer je při správném využívání techniky koučování schopen zlepšovat výkon a motivaci pracovníků. Program vysvětluje, jak koučování provádět a jak dále sledovat výsledky. Zároveň představuje koučování jako neocenitelný nástroj, který pomáhá organizaci a jednotlivci společně dosáhnout stanovených cílů. pro všechny úrovně managementu jako účinný nástroj vedení; podpora v kurzech věnovaných technikám řízení a vedení lidí. The helping hand VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1990 Hrají: Robert Lindsay, Jan Ravens a John Cleese Brzy to zvládnete Techniky individuálního výcviku Cíl: Seznámit pracovníky středního managementu se zásadami, jimiž se musí řídit, mají-li své podřízené naučit efektivně pracovat. Brzy to zvládnete je základním programem, pojednávajícím o technikách individuálního výcviku. Představuje teorii i praxi výcviku typicky humorným a dobře zapamatovatelným způsobem. Videoprogram je rozdělen na několik částí např. jak uvést výcvik do kontextu, jak celý proces rozložit do stravitelných částí a jak zajistit, aby si účastník programu každý krok řádně procvičil. Program zahrnuje i metodu chvály a povzbuzení a rekapitulaci dosažených výsledků po každé fázi učení. Hlavní části programu: tréninkové dovednosti pro pracovníky odpovědné za trénink jiných zaměstnanců; dobře strukturovaná instruktáž s příklady; metodika výuky. You ll soon get the hang of it VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1995 Hrají: Hugh Laurie, Andy Taylor, Chris Larner a Serena Evans 10 Tel: Vícejazyčná verze

10 Jak dosáhnout totální kvality Zlepšení motivace, produktivity a výkonu zaměstnanců Cíl: Dosáhnout vyšší motivace, produktivity a výkonu prostřednictvím důvěry managementu v zaměstnance Neorganizovaný manažer I Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Management Jak dosáhnout totální kvality je videoprogram, představující možnosti prosazení řízení jakosti v jakékoliv organizaci. Řízení jakosti najdeme v organizacích, kde management vytváří takovou atmosféru a kulturu, v níž každý může v přesně vymezené oblasti přijímat rozhodnutí, směřující ke spokojenosti zákazníka. Hlavní zásady: vyhovět zákazníkovi; získat podíl na rozhodování; udílet důvěru a dohodnout kritéria rozhodování; zajistit potřebná fakta, informace; podporovat ty, kteří rozhodují; měřit svůj výkon a kvalitu očima zákazníka. Stuck on quality VHS, DVD (25 minut) Video Arts production ve spolupráci s NCR, 1991 Hrají: Geoffrey Palmer, Jennifer Saunders a Gwen Taylor Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Zatracení popisuje situaci, kdy si vytížený manažer počíná tak neorganizovaně, že nechtěně učiní ze života své rodiny a svých spolupracovníků peklo. Jeho chaotická činnost mu přivodí předčasný infarkt. řízení času a delegování. The unorganised manager I VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay a Beatie Edney Vícejazyčná verze Vedení lidí, delegování a Time Management 11

11 Management Neorganizovaný manažer II Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Vedení lidí, delegování a Time Management 12 Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Druhá část s názvem Spasení popisuje situaci, kdy se tento manažer učí stanovit si priority a efektivně delegovat pracovní úkoly na své podřízené, aby se podobná situace neopakovala znovu. Oba díly programu názorně učí manažery upřednostňovat vlastní náplň činnosti před společenskou prestiží zastávané pozice. řízení času a delegování. The unorganised manager II VHS, DVD 29 minut, Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay and Beatie Edney Vícejazyčná verze Neorganizovaný manažer III Základní dovednosti z oblasti Time Managementu a delegování Cíl: Naučit se efektivně hospodařit s časem a stanovit priority při řešení úkolů. Program Neorganizovaný manažer se skládá ze tří částí. Každá část popisuje jinou problematiku. Třetí část s názvem Božský zásah popisuje situaci, kdy manažer zdokonaluje své schopnosti a učí se efektivně řídit a koučovat tým spolupracovníků. řízení času a delegování. Vícejazyčná verze The unorganised manager III VHS, DVD (29 minut) Video Arts production 1996, 1997 Hrají: John Cleese, Nigel Lindsay, Beatie Edney a Ann Bryson

12 Přijímací pohovor Nezbytné dovednosti potřebné ke správnému vedení přijímacího pohovoru Cíl: Seznámit personální pracovníky s pravidly správného vedení přijímacího pohovoru Program Přijímací pohovor představuje zásady správného vedení přijímacího pohovoru v organizaci. Vedení přijímacího pohovoru má své zákonitosti. Provést správné výběrové rozhodnutí znamená, že prostředky z rozpočtu byly správně vynaloženy a že nový člen týmu bude přínosem nejen pro organizaci, ale bude motivovat i své kolegy. pro všechny pracovníky, kteří se zabývají personální činností. Jak si vedu Vedení hodnotícího pohovoru Cíl: Naučit se správně vést hodnotící pohovor a odstranit stresové faktory při jeho vedení Program Jak si vedu je zpracován formou humorného příběhu pracovníka, které žije ve stresu před každým hodnotícím pohovorem díky nevhodnému jednání nadřízeného. Program poukazuje právě na nepřipravenost a nekompetentnost nadřízených při vedení hodnotících pohovorů. při tréninku manažerských dovedností; jako příklad nejčastějsích chyb při vedení hodnotícího pohovoru; jako příklad efektivního a účelně vedeného hodnotícího pohovoru. Management Personální rozhovory It s your choice Tel: VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Hugh Laurie, Dawn French a John Cleese How am I doing? VHS, DVD (26 minut) Video Arts production 2001 Hrají: Dawn French, Myra Syal a Andy Taylor Příručka pro lektora a pro posluchače 13

13 Management Personální rozhovory Obávané hodnocení Efektivní vedení hodnotících pohovorů Cíl: Naučit se efektivnímu vedení hodnotících pohovorů Videoprogram Obávané hodnocení poskytuje vedoucím pracovníkům návod, jak úspěšně zvládnout hodnotící pohovor ve dvou rovinách. První rovina představuje správný způsob jednání s různými povahovými typy. Druhá rovina je zaměřena na obecné zásady, které pomohou organizaci k optimálnímu využití jejich zaměstnanců a zaměstnancům pomohou najít uspokojení z práce. Hlavní zásady úspěchu: správný způsob jednání s různými typy; formulace cílů hodnotícího pohovoru; taktika vedení pohovoru (prostředí, chvála a kritika minulého výkonu). The dreaded appraisal VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 1990 Hrají: Bryan Murray, Dawn French, Robert Lindsay, Hilary Crowson a Tilly Vosburgh Hodnocení výkonu: Sen všech hodnocených Příprava zaměstnanců na hodnotící pohovor Cíl: Zvyšování pracovního výkonu a motivace v rámci ročního hodnocení zaměstnanců. Cílem programu je změnit přístup zaměstnanců k hodnocení, odstranit bariéry mezi hodnocenými a hodnotitely a oběma stranám tak dodat odvahu k úspěšné a účelné komunikaci. Program upozorňuje hodnocené na nereálnost představ o ideálních šéfech a na příkladech z praxe představuje efektivní i neefektivní komunikaci a analýzu chování při hodnotícím pohovoru. Performance review: Every appraisee s dream VHS, DVD (25 minut) Video Arts production 2003 Hrají: Hugh Laurie, Andy Taylor, Jennifer Hennesey, Beverley Hills a Joanna Brookes 14 Vícejazyčná verze

14 Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit Chvála jako součást firemní kultury a motivace pracovníků Cíl: Naučit se chválit a zvýšit tak motivaci pracovníků v organizaci Program Zvyšování výkonu: Proč je důležité chválit je neocenitelnou pomůckou při názorném demonstrování účinnosti vlivu chvály na zvyšování pracovního výkonu. Program vychází ze skutečnosti, že pozitivní hodnocení motivuje pracovníky více než příjemné a přátelské pracovní prostředí. Chvála je zde představena jako součást firemní kultury a prostředek ke zvýšení loajality k firmě. Snímek učí 6 snadno zapamatovatelných pravidel chválení. pro trénink manažerských dovedností Tel: Performance matters: The importance of praise VHS, DVD (21 minut) Video Arts production 2000 Hrají: John Cleese, Mina Anwar a Andy Taylor Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky Jak vytýkat chyby podřízeným a kolegům Cíl: Naučit vedoucí pracovníky konstruktivně vytýkat chyby podřízeným a kolegům Program Zvyšování výkonu: Potřeba konstruktivní kritiky poskytuje návod, jak kritizovat konstruktivně a dosáhnout svého cíle bez hádek a vzájemného osočování. Zároveň je neocenitelnou pomůckou při názorném demonstrování nevhodných komunikačních návyků. Výukový program učí zvládání konfliktních situací na pracovišti. pro trénink manažerských dovedností Performance matters: The need for constructive criticism VHS, DVD (21 minut) Video Arts production 2000 Hrají: John Cleese, Mina Anwar a Andy Taylor Management Personální rozhovory 15

15 Management Personální rozhovory Na slovíčko, prosím Základní dovednosti potřebné pro vedení pohovorů Cíl: Seznámit účastníky se třemi manažerskými styly, s jejichž pomocí lze uřídit problémové pracovníky Program Na slovíčko, prosím představuje tři manažerské styly řízení. Program ukazuje, jak se lze vyhnout konfliktu a změnit potenciálně problémového pracovníka v cenného a výkonného člena týmu. Manažeři se naučí řešit problémy a zlepšit výkon a produktivitu týmu. Na základě analýzy vedení pohovorů ukazuje videoprogram, jak mohou správné manažerské dovednosti udržet motivaci zaměstnanců a vést je k tomu, aby pracovali na dosažení společných cílů. Neinformovanost se nevyplácí Komunikace ve světě změn (Change management) Cíl: Naučit pracovníky managementu, jak správně komunikovat se zaměstnanci ve světě plném změn Program Neinformovanost se nevyplácí nabízí řešení, jak předcházet šíření tzv. kuloárních zpráv. Zaměstnanci šíří nepodložené informace v případech, kdy mají potřebu zaplnit mezeru způsobenou nedostatkem komunikace. Potřebují vědět, jaké změny se připravují a zda se jich mohou osobně dotknout. Jakmile zaměstnanci začnou nepodložené informace šířit, je velmi obtížné jejich šíření zamezit. Hlavní body programu: vysvětlení pojmu interní komunikace a předcházení případným problémům; vysvětlení užitku plynoucího z konání pravidelných týmových porad a předávání aktuálních informací. 16 Vhodné pro: seznámení se základními pravidly vedení personálních pohovorů; manažery k udržení dlouhodobě dobrého výkonu v týmu pracovníků. I d like a word with you VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: Hugh Laurie, Paul Merton, Dawn French, Jesse Birdsall a Helen Baxendale The grapevine VHS, DVD (28 minut) Video Arts production 1996 Hrají: John Cleese

16 Jak na absence Řešení problematiky nepřítomnosti pracovníků na pracovišti Cíl: Naučit se otevřené komunikaci mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými Management Program Jak na absence se zabývá efektivní komunikací. Snímek popisuje a zároveň řeší problémy spojené s nepřítomností pracovníků v zaměstnání. V příběhu jsou ukázány tři problémové typy zaměstnanců. Využití programu: při výcviku otevřené komunikace mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými; při řešení konfliktů mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými; v předcházení nedorozuměním; při zlepšování vztahů na pracovišti. Absence minded: Managing absenteeism VHS, DVD (23 minut) Video Arts production 2001 Hrají: Tim Vine, Nina Wadia a Karen Taylor Tel: Hon na papíry Efektivní zvládání kancelářské práce, organizace práce Cíl: Naučit se systematicky zvládat chaos na pracovním stole Navzdory heslu kancelář bez papírů jich moderní technika spíše přidala, než ubrala. Kopie, faxy, sestavy z tiskáren počítačů, propagační materiály atd., to vše může člověka v krátké době zcela zaplavit. Obsahem videoprogramu Hon na papíry je, jak tuto záplavu efektivně zvládnout a nedopustit, aby na našem psacím stole a v naší hlavě zvítězil chaos. Hlavní zásada nauč se rozlišovat: veteš; informace; akce; materiály k založení. The paper chase VHS, DVD (32 minut) Video Arts production 1991 Hrají: Dawn French a Jenifer Saunders Personální rozhovory / Organizace práce, Finance 17

17 Management Organizace práce, Finance Hora zvaná bilance Základní znalosti podnikových financí Cíl: Naučit se správně orientovat v účetních výkazech Odkud peníze do firmy přicházejí a kam odcházejí? O čem vypovídá rozvaha, výsledovka a výkaz cash flow? Co se děje s režijními náklady při zvyšování nebo snižování produkce? Hora zvaná bilance je ekonomika pro neekonomy. Hlavní části programu: pracovní kapitál kolotoč finančních prostředků; režijní náklady; hlavní finanční výkazy. The balance sheet barrier VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1993 Hrají: Dawn French a John Cleese 18

18 Komunikace Komunikační a prezentační dovednosti Základy komunikace / s. 20 (Peter Quarry) Jak se prosadit / s. 20 Nebyla jsem na to připravena / s. 21 Jak správně telefonovat / s. 21 Vyjednávání Od NE k ANO / s. 22 Ruka v rukávě / s

19 komunikace Komunikační a prezentační dovednosti 20 Základy komunikace (Peter Quarry) Efektivní komunikace Cíl: Zlepšit komunikační dovednosti a naučit se využívat těchto dovedností v praxi Program Základy komunikace je zaměřen na efektivní komunikaci. Představuje konkrétní návod, jak zvládnout emocionálně vypjaté situace s nadhledem, jak správně argumentovat a překonat kritická místa hovoru. Program je rozdělen na 4 části: zvládání negativismu; sdělování informací; aktivní naslouchání; uplatnění osobního vlivu. Při tréninku komunikačních dovedností jako ukázku nejčastějších chyb, kterých se mnozí lidí dopouštějí. Praktický návod, jak lépe jednat s druhými lidmi a zlepšit mezilidské vztahy. Program je možné zakoupit po jednotlivých částech. Tel: Communication Essentials VHS, DVD Vzdělávací a výcvikový program od společnosti SEVEN DIMENSIONS Námět a didaktické zpracování Peter Quarry Vícejazyčná verze Jak se prosadit Asertivní komunikace Cíl: Naučit se otevřeně komunikovat a dosáhnout tak lepších výsledků v práci i v osobním životě Program Jak se prosadit demonstruje, že submisivní ani agresivní chování zpravidla nevede k cíli. Řešením je chování asertivní, díky němuž lze dosáhnout očekávaného výsledku. Jednání s lidmi by mělo být upřímné, otevřené a spravedlivé. Právě takové chování je povzbuzuje, aby se chovali stejně. Šance dosáhnout úspěchu v jednání spočívá v rovnováze. Hlavní zásady úspěchu: být upřímný v relevantních věcech; stanovit si spodní hranici ve vyjednávání; vyzvat ostatní, aby vám pomohli řešit problémy. Straight talking VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1991 Hrají: John Cleese, Peter Capaldi a Jennifer Saunders

20 Nebyla jsem na to připravena Rozvoj prezentačních dovedností Cíl: Zdokonalit úroveň vlastní prezentace včetně vystupování a přípravy Program Nebyla jsem na to připravena představuje ve třech blocích návod, jak úspěšně připravit a realizovat prezentaci své firmy nebo projektu před větší skupinou lidí a jak při samostatné prezentaci vystupovat. Zaměstnanci se naučí efektivně hovořit o všech svých návrzích a myšlenkách a tím podpoří komunikaci uvnitř organizace. Hlavní zásady dobré prezentace: situační příprava; popis současného stavu; vysvětlení variant řešení; výběr a návrh optimálního řešení. I wasn t prepared for that VHS, DVD (30 minut) Video Arts production 1996 Hrají: Dawn French, Robert Lindsay a Gary Waldhorn Jak správně telefonovat Techniky profesionálního vedení telefonického rozhovoru Cíl: Naučit se základní techniky profesionálního vedení telefonického rozhovoru Program Jak správně telefonovat popisuje okamžik, kdy pracovník v organizaci zvedne telefon. Upozorňuje, že jeho chování během hovoru bude pokládáno za postoj organizace, a to i v případě, že tomuto pracovníkovi nebyl původně telefonát určen. Hlavní zásady správného telefonování: představte se a ujistěte se, zda voláte vhod; buďte přátelští tón hlasu napoví hodně o vašem postoji; klaďte otevřené otázky, řiďte hovor; snažte se být nápomocni. Telephone behaviour VHS, DVD (34 minut) Video Arts production 1997 Hrají: John Cleese, Chris Langham a Rebecca Front Komunikační a prezentační dovednosti komunikace 21

21 komunikace Vyjednávání Od NE k ANO Dovednosti důležité pro úspěšné obchodní vyjednávání Cíl: Program Od Ne k Ano popisuje speciální techniky úspěšného vyjednávání a vyzdvihuje význam umění naslouchat podle zásady: nikdo vám nebude naslouchat, pokud vy nebudete naslouchat jemu. Program zároveň popisuje, jak dodržením správných zásad dosáhnete souhlasu obchodního partnetra. Hlavní zásady úspěchu: aktivní naslouchání a projev pochopení; využití názoru druhého ve svůj prospěch; společné řešení. From NO to YES VHS, DVD (27 minut) Video Arts production 1988 Hrají: Robert Lindsay a Phyllida Law Ruka v rukávě Účinné techniky vyjednávání Cíl: Naučit pracovníky na všech úrovních účinným technikám vyjednávání Program Ruka v rukávě představuje průběh vyjednávání od první schůzky až po úspěšný závěr a využívá analogie vývoje vztahu mezi dvěma lidmi. Program názorně ukazuje, že emocionální chování negativně ovlivňuje průběh jednání a nabízí řešení, jak lze dosáhnout vyvážených výsledků. Program doplňkově popisuje i význam neverbální komunikace při vyjednávání. Nechybí ani návod, jak se vypořádat s hrozbami, ultimáty a překonáváním slepých uliček. Hlavní zásady vyjednávání: stanovení cíle, kterého chceme při vyjednávání dosáhnout; stanovení priorit ve vyjednávání; definování hlavních bodů, o kterých lze vyjednávat. 22 Tel: Negotiating: tying the knot VHS, DVD (31 minut) Video Arts production 1995 Hrají: Dawn French, Neil Flynn a Trevor Phillips

22 Prodejní dovednosti Umění prodeje / s. 24 Prodejte mi to! I / s. 24 Prodejte mi to! II / s. 25 Dosahování větších obchodů / s. 25 Jednání s obtížným zákazníkem / s. 26 Prodej Péče o zákazníky Jak snadno přijít o zákazníka / s. 26 Nároční zákazníci / s. 27 Kdyby pohledy zabíjely / s. 27 Jak to vidí zákazník / s. 28 Prodej po telefonu / s. 28 Neorganizovaný prodejce I / s. 29 Neorganizovaný prodejce II / s. 29 Žádné stížnosti I. / s. 30 Náš zákazník, náš DWIGHT / s. 30 Vnitřní zákazník / s. 31 To je show business / s. 31

23 prodej Prodejní dovednosti 24 Umění prodeje Klíčové prodejní dovednosti pro obchodníky a prodejce, kteří působí v první linii Cíl: Zajistit, aby se Vaši pracovníci, kteří působí jako prodejci, obchodníci nebo poradci naučili klíčovým dovednostem, technikám a jednání při prodeji a kontaktu se zákazníky a klienty. Program Umění prodeje se odehrává v několika různých prostředích, kde se pracovníci v první linii setkávají se zákazníky a klienty. Scénky se odehrávají v obchodním domě, v prodejně s mobilními telefony, obuví, v bance, hypoteční bance, pojišťovně a podobně. Program v přibližuje 4 klíčové dovednosti dobrého obchodníka: posilování zákazníkovy důvěry zjišťování zákazníkových potřeb Znalost produktů techniky uzavření obchodu Součástí programu je speciální výběr situací určení pro obchodníky ve finančním sektoru a zahrnuje všechny dovednosti od zvládání stížností po práci s obtížnými zákazníky. NOVINKA The art of selling DVD (28 minut) DVD extra (10 minut) Video Arts production 2007 Hrají: James Fleet, Kim Wall, Mina Anwar a Beverly Hills Prodejte mi to! I Správné techniky prodeje Cíl: Osvojit si správné techniky prodeje při jednání s obchodními partnery Program Prodejte mi to se skládá ze dvou částí. Každá část popisuje jinou problematiku. První část s názvem Prodejte mi to! I vysvětluje techniky, které prodejcům pomáhají v úspěšném obchodování. Série zábavných situací zdůrazňuje význam kladení otevřených otázek a potřebu pečlivého naslouchání tomu, co zákazník skutečně říká. Oba díly lze při výuce použít jednotlivě nebo v kombinaci. program je určen pro všechny začínající i pokročilé prodejce a obchodní zástupce; program demonstruje všechny fáze prodeje od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Sell it to me! VHS, DVD (23 minut) Video Arts production 1994 Hrají: Josie Lawrence, Robert Lindsay a Amanda Redman

Tréninkové videoprogramy. Tel: 777 953 489 info@minervacz.cz www.minervacz.cz

Tréninkové videoprogramy. Tel: 777 953 489 info@minervacz.cz www.minervacz.cz Tréninkové videoprogramy Z á b a v n ý z p ů s o b, j a k d o s á h n o u t c í l e Tel: 777 953 489 info@minervacz.cz www.minervacz.cz licenční podmínky LICENČNÍ PODMÍNKY K POUŽÍVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH VIDEOPROGRAMŮ

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Nabídka služeb pro firemní zákazníky Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Obsah Programy osobnostního rozvoje NOVĚ OBCHODNÍKEM SUVERÉNNÍ OBCHODNÍK NOVĚ MANAŽEREM

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Efektivní prodej IT řešení Prospect call Prezentační v IT Jednání a vyjednávání manažerské Presales konzultant Manipulativní techniky v mluveném projevu Zvládání kritických situací při prezentaci

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Emoční inteligence ve firemní praxi

Emoční inteligence ve firemní praxi JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na seminář Emoční inteligence ve firemní praxi Chcete poznat, proč jsou lidé při rozhodování ovlivněni převážně emocemi? Proč emoce tvoří základ jak tržního, tak zaměstnaneckého

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě

Mapa vhodnosti kurzů pro jednotlivé pracovní role v IT firmě Obchodník Prodej IT řešení Trust IT Selling Prospect call Prezentační dovednosti v IT Techniky verbální manipulace Presales konzultant Pokročilé techniky jednání a vyjednávání Kritické situace při prezentaci

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PRODEJ.

PRODEJ. PRODEJ Obchodník profesionál cyklus Obchodní dovednosti I Základy úspěšného prodeje Obchodní dovednosti II Náročné situace v prodeji Úspěšné domlouvání obchodních schůzek po telefonu Péče o zákazníka B2B

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

ČÁST III. Prodejní dovednosti

ČÁST III. Prodejní dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST III. Prodejní dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Prodejní dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Něco o naší společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Jednička na trhu

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů Seznámit účastníky workshopu se základními znalostmi z problematiky Business Process Managementu a možnostmi aplikací

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ

OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ 1 OBSAH KATALOGU: A) VEŘEJNÁ ŠKOLENÍ Strana I) Legislativa, školení řidičů a první pomoci 3 Pracovněprávní požadavky 3 Bezpečnost práce pro řidiče motorových vozidel 4 První pomoc a okamžitá resuscitace

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

TWI Training Within Industry

TWI Training Within Industry TWI Training Within Industry CESTA KE KULTUŘE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ Markéta Šimáková, Executive Manager DMC management consulting s.r.o. 3. 9. 2014 Nebylo by skvělé vytvořit takovou firemní kulturu, jakou

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více