Metodický manuál kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál kurzu"

Transkript

1 Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu

2

3 Obsah Obsah... 1 Informace o projektu Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů DEN DEN DEN... 9 Popis vzdělávacího kurzu Komunikace a týmová spolupráce DEN DEN DEN Metodika pro lektory - téma kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů Popis kurzu DEN DEN DEN Použitá a doporučená literatura Metodika pro lektory téma kurzu Komunikace a týmová spolupráce Popis kurzu DEN DEN DEN Použitá a doporučená literatura Materiál pro účastníky téma kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů DEN

4 2. DEN DEN Použitá a doporučená literatura Materiál pro účastníky téma kurzu Komunikace a týmová spolupráce DEN DEN DEN Použitá a doporučená literatura TEST - téma kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů TEST - téma kurzu Komunikace a týmová spolupráce SEZNAM HER Seznamovací a úvodní rozehřívací aktivity Hry pro vedení týmu a řešení konfliktů Hry na rozvoj komunikace a týmové spolupráce Použitá a doporučená literatura

5 Informace o projektu Projekt Vzdělávání Brána k úspěchu reg. č. CZ.1.07/1.3.49/ byl realizován od do Jeho realizátorem byla společnost Laptus, s.r.o. Projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení, se zaměřením na vedoucí pracovníky škol mateřských a škol z venkovských oblastí v komunikaci, týmové spolupráci, vedení týmu a řešení konfliktů. Dalším cílem projektu bylo skrze nenásilnou formu dvoudenních rozvojových kurzů podpořit implementaci firemních metod a příkladů dobré praxe do oblasti řízení škol a školských zařízení. V neposlední řadě pak rozšíření nabídky vzdělávání pro cílovou skupinu projektu, pro kterou jsou vzdělávací kurzy mnohdy lokálně, či finančně nedostupné. Základními výstupy projektu jsou: 1. Dvoudenní rozvojové vzdělávací kurzy, které splnily cíl podpořit minimálně 48 osob z řad cílové skupiny. Vzdělávacích kurzů se celkem zúčastnilo 58 osob. Témata vzdělávacích kurzů jsou: a. Komunikace a týmová spolupráce b. Vedení týmu a Řešení konfliktů 2. Exkurze "dobré praxe" konané v mateřských školách účastníků, byly významným prostředkem pro sdílení příkladů dobré praxe a implementaci nově nabytých kompetencí 3. V neposlední řadě tato publikace shrnuje vzdělávací kurzy, kterými prošla cílová skupina projektu, a nabízí tak široké veřejnosti možnost se seznámit s touto problematikou. Tuto publikaci lze také stáhnout v elektronické podobě z internetových stránek projektu 3

6 Nositel projektu Společnost LAPTUS s.r.o. se zabývá dotačním, projektovým a marketingovým poradenstvím se zaměřením na reklamní, propagační a vzdělávací činnost v rámci realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů, ale také ze soukromých zdrojů. Na projektech a jejich realizaci se společnost podílí od jejich prvotních návrhů a konzultací, přes samotné zpracování projektové žádosti, realizaci, nebo poradenství v rámci průběžného monitoringu realizovaných projektů a jejich závěrečném vyhodnocování. 4

7 1. Vzdělávací kurzy Metoda zážitkové pedagogiky Zážitková pedagogika je metoda, ve které je zážitek prostředkem výuky. Pozor, ne jejím cílem. Pomáhá simulovat realitu v herním prostředí. Vychází z předpokladu, že lidská paměť má vyšší schopnost vstřebávat informace, pokud je jejich vnímání provázeno intenzivní emocí. Její působení lze vztáhnout na dvě oblasti: 1. Primární oblast jsou obecné metody a principy. Během uplatnění metody zážitkové pedagogiky (tzn. v průběhu hry) účastníci procházejí základními skupinovými či individuálními procesy: Sebepoznání Skupinotvorba Spolupráce ve skupině Řešení úkolů Komunikace Zpětná vazba Klíčové kompetence 2. Sekundární oblastí jsou specifické obsahy, na které jde zážitek aplikovat: Obsahy školních předmětů Témata neziskových projektů Obsahy firemních školení Náplně kurzů Práce zážitkového pedagoga spočívá v záměrném vytváření situací, v nichž předpokládá intenzivní prožívání, a následné práci s těmito prožitky. Nejdůležitějším z bodů aplikace zážitkové pedagogiky je (kromě stanovení cíle a přípravy programu) reflexe. Realizace samotné hry nebude mít žádný efekt, pokud nedojde k pojmenování toho, co účastnící zažili, k čemu by jim získané zkušenosti mohly být a jak je aplikovat do skutečného života. 5

8 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů Časová dotace kurzu: Cíl kurzu: Klíčová slova: Výstupy kurzu: 1. DEN Časová dotace: Témata dne: 16 hodin účastník si uvědomí svoji roli ve vedení týmu účastník se seznámí s pojmem týmové role a pokusí se je rozvrhnout účastník si uvědomí možnost dosažení lepších výsledků prostřednictvím efektivní práce s jednotlivcem i s celým pracovním týmem účastník se seznámí s motivačními nástroji a zákonitostmi, které je nutné dodržovat při vedení týmu účastník pozná zásady při řešení konfliktu účastník zdokonalí své chování při konfliktech účastník bude mít možnost vyzkoušet si různé styly vedení týmu při různých podmínkách a omezeních účastník si procvičí delegování úkolů, rozdělení rolí, rozhodnost a využití inovativního řešení za omezeného časového limitu při různých hrách účastník získá podněty pro osobní růst díky zpětné vazbě od svých kolegů či lektora tým týmové role řízení týmu zpětná vazba motivace konflikt námitka vyplněný evaluační dotazník vyplněný závěrečný test Vedení týmu a řešení konfliktů 3 hodiny Seznámení účastníků Úvod do problematiky (tým, řízení, týmové role) Definice zakázky (konkrétní problém účastníka v rámci tématu kurzu) 6

9 Cíle dne: Výstupy: Účastník si ujasní rozdíly mezi týmem a skupinou Účastník se seznámí s rozdílnými způsoby vedení a jejich efektivitou Účastník získá přehled o základních týmových rolích a jejich využití Účastník se pokusí definovat svoji zakázku Ujasněná představa o týmovém vedení a složení týmu Definovaná zakázka Stručný přehled jednotlivých aktivit AKTIVITA POMŮCKY ČASOVÁ DOTACE Seznamovací aktivity dle volby aktivity min Podběh pod švihadlem (hra) Varianta pro špatné počasí: Předávaná lano 20 min Reflexe hry min Časová osa psací potřeby 20 min Obavy a očekávání Teoretická část: Rozdíl mezi skupinou a týmem Vedení týmu Styly řízení týmu Jak správně zvolit styl řízení vzhledem k situaci? Druhy řídících stylů Složení týmu a týmové role psací potřeby, lepící papírky, flipchart/tabule psací potřeby, flipchart/tabule 15 min 60 min Specifikace zakázky psací potřeby, flipchart/tabule 20 min Závěr dne min 2. DEN Časová dotace: 10 hodin Témata dne: Prohloubení přátelské atmosféry Zapojení jedince do týmu (motivace orientace schopnosti) 7

10 Cíle dne: Výstupy: Zpětná vazba Shrnutí tématu vedení týmu Úvod do problematiky Řešení konfliktů Práce na zakázkách Účastník se seznámí s aspekty efektivního zapojení jedince do týmu Účastník získá představu o způsobu motivace člena týmu vzhledem k jeho týmové roli Účastník chápe teorii slepé skvrny Účastník je seznámen se základními principy při poskytování zpětné vazby Účastník je seznámen s postupem řízení týmu při řešení problému Účastník se řídí definovanými zásadami při vedení týmu Ujasněná představa o zapojení a způsobu motivace člena týmu Pochopení užitečnosti teorie slepé skvrny a zpětné vazby Definované zásady při vedení týmu (na základě vlastních zkušeností z her) Stručný přehled jednotlivých aktivit AKTIVITA POMŮCKY ČASOVÁ DOTACE Úvod, rekapitulace včerejšího dne Slova na kartičkách hra na rozehřátí Teoretická část: Efektivní zapojení jedince do týmu Motivace Vztah motivace a týmové role Zásady motivace libovolná slova na malých kartičkách psací potřeby, flipchart/tabule 30 min 50 min Klávesnice - hra lano, kartičky s čísly 1 30 a písmeny abecedy 45 min Reflexe hry min Teoretická část: Teorie slepé skvrny Zpětná vazba psací potřeby, flipchart/tabule 40 min 8

11 PAUZA NA OBĚD 60 MINUT v odpoledním bloku se doporučuje zařadit přestávky v celkové délce alespoň 30 minut Teoretická část: Řízení týmu při řešení psací potřeby, flipchart/tabule 40 min úkolu/problému Mašlička - hra lano, strom nebo vysoká pevně ukotvená tyč 50 min Reflexe hry min Čtverec poslepu - hra lano, šátky (stejně tolik kolik je členů týmu) 50 min Reflexe hry min Dones balónek - hra posilovací kolečko, na němž je uvázáno několik (podle počtu členů v týmu) asi 5 metrů dlouhých provázků; míček z lehkého materiálu, který je posazen do otvoru kolečka 50 min Reflexe hry min Závěr a shrnutí tématu Vedení týmu Představení nového tématu Řešení konfliktů, zjištění situace mezi účastníky psací potřeby, lepící papírky, flipchart/tabule psací potřeby, flipchart/tabule 40 min 40 min Scénky min Závěr dne min 3. DEN Časová dotace: 3 hodiny Témata dne: Řešení konfliktů Nástroje řešení konfliktu Práce s námitkou Závěr a shrnutí kurzu Test Evaluační dotazník Cíle dne: Účastník se seznámí se složkami konfliktu Účastník si vyzkouší pracovat s námitkou 9

12 Účastník získá přehled o základních pravidlech při řešení konfliktních situací Výstupy: Ujasněná představa o složkách konfliktní situace Pochopení zásad práce s námitkou Vyplněný závěrečný test Vyplněný evaluační dotazník Stručný přehled jednotlivých aktivit AKTIVITA POMŮCKY ČASOVÁ DOTACE Úvod, rekapitulace včerejšího dne ZOOM (hra) Odhalení agenta, řešení hry ZOOM Teoretická část: Konflikt Složky konfliktu min zalaminované obrázky (2x více, než je členů skupiny), které představují zoom nějakého objektu) Náročné na přípravu lektora! psací potřeby, tabule/flipchart psací potřeby, tabule/flipchart 20 min 15 min 30 min Reflexe hry ZOOM min Nájezd na brankáře (hra) min Reflexe hry psací potřeby, flipchart/tabule 20 min Závěr tématu Řešení konfliktů psací potřeby, tabule/flipchart 15 min Závěrečný test Test Vedení týmu a řešení konfliktů. Test obsahuje 12 otázek. Součástí je i praktická část, která spočívá v sehrání Scének. 15 min test 15 min scénky Závěr a shrnutí kurzu, rozloučení Evaluační dotazník Obavy a očekávání z prvního dne 10 min 10

13 Popis vzdělávacího kurzu Komunikace a týmová spolupráce Časová dotace kurzu: Cíl kurzu: Klíčová slova: Výstupy kurzu: 16 hodin Účastník se seznámí s pravidly efektivní komunikace Účastník si uvědomí důležitost zpětné vazby Účastník chápe příčiny nedorozumění a zvládne se jim vyvarovat Účastník si uvědomí si význam souladu verbální a neverbální komunikace Účastník se seznámí s důležitostí kladení otázek a aktivního naslouchání Účastník se seznámí s taktikou při komunikaci s problémovými partnery (kolegové, rodiče, klienti) Účastník si uvědomí rozdíl mezi skupinou a týmem Účastník identifikuje týmové role Účastník dokáže správně využít potenciál týmu a rozvíjet spolupráci Účastník si osvojí pojem synergický efekt a jeho využití v praxi Účastník si vyzkouší týmově spolupracovat i komunikovat při plnění různých úkolů, za nejrůznějších podmínek a omezení, často i s omezením časového limitu Účastník získá podněty pro osobní růst díky zpětné vazbě od svých kolegů či lektora Komunikace verbální neverbální zpětná vazba otázka aktivní naslouchání transakční analýza WIN-WIN tým týmové role spolupráce synergický efekt komunikace v týmu vyplněný evaluační dotazník vyplněný závěrečný test Komunikace a týmová spolupráce 11

14 1. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: 3 hodiny Teoretická část: Komunikace Sociální komunikace 12 Seznámení účastníků Úvod do tématu Komunikace (sociální komunikace ve vztahu k týmu, komunikační fáze, nedorozumění a jeho příčiny, verbální a neverbální komunikace a jejich vztah, úspěšná komunikace a její pravidla) Definice zakázky (konkrétní problém účastníka v rámci tématu kurzu) Účastník si ujasní vztah komunikace a týmu Účastník se seznámí s jednotlivými fázemi komunikace Účastník získá povědomí o příčinách nedorozumění Účastník si uvědomuje význam souladu verbální a neverbální komunikace Účastník se seznámí s pravidly úspěšné komunikace Účastník se pokusí definovat svoji zakázku Ujasněná představa o průběhu komunikace Pochopení možných příčin nedorozumění a ujasnění možností, jak dosáhnout opaku Pochopení užitečnosti souladu verbální a neverbální komunikace Definovaná zakázka Stručný přehled jednotlivých aktivit AKTIVITA POMŮCKY ČASOVÁ DOTACE Seznamovací aktivity dle volby aktivity min Obavy a očekávání psací potřeby, lepící papírky, flipchart/tabule 15 min Specifikace zakázky psací potřeby, flipchart/tabule 20 min Překroč čáru lano 10 m 30 min Kouzelná laťka dřevěná lať nebo lehká tyč 30 min Reflexe předchozích her min psací potřeby, flipchart/tabule 60 min

15 Fáze komunikace Příčiny nedorozumění Verbální x neverbální komunikace Pravidla úspěšné komunikace Závěr dne min 2. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: 10 hodin Prohloubení přátelské atmosféry Základní dovednosti při komunikaci (aktivní naslouchání, kladení otázek) Přístup Výhra Výhra Boj v komunikaci (konflikt, transakční analýza) Problémový člověk a jeho útoky Teorie Slepé skvrny a Zpětná vazba Práce na zakázkách Účastník si ujasní užitečnost aktivního naslouchání a kladení otázek při rozhovoru Účastník se seznámí s přístupem WIN-WIN a jeho efektivitou Účastník si uvědomí, jak předcházet konfliktu v komunikaci Účastník se seznámí s typy problémových lidí a radami, jak odolat jejich útokům Účastník je seznámen se základními principy při poskytování zpětné vazby a chápe její užitečnost Vědomí důležitosti aktivního naslouchání a kladení otázek Pochopení užitečnosti teorie slepé skvrny a zpětné vazby Snaha o předcházení konfliktů v komunikaci Ujasněná představa o tom, jak odolat útokům Definované zásady při Komunikaci 13

16 Stručný přehled jednotlivých aktivit 14 AKTIVITA POMŮCKY ČASOVÁ DOTACE Úvod, rekapitulace včerejšího min dne Minové pole asi 50 metrů šňůry, asi 90 Varianta pro špatné počasí: 40 min větších hřebíků/křída Nitroglycerin Reflexe hry min Sůl nad zlato Varianta pro špatné počasí: Manažeři 3 x 20 metrů horolezecké lano, sedák, přilba, karabina, umělohmotný kbelík s vodou, miska se solí plovoucí na hladině, šátek pro variantu 50 min Reflexe hry min Teoretická část: Základní dovednosti při komunikaci: psací potřeby, flipchart/tabule 50 min Umění naslouchat Kladení otázek PAUZA NA OBĚD 90 MINUT v odpoledním bloku se doporučuje zařadit přestávky v celkové délce alespoň 30 minut Příběh dívky Abigail Příběh dívky Abigail, psací potřeby, flipchart/tabule 50 min Reflexe předchozího cvičení min Teoretická část: WIN-WIN Boj jako problém v komunikaci Transakční analýza Komunikace s problémovým člověkem Jak se vypořádat s útoky v komunikaci? Komunikační dovednosti Teoretická část: Teorie Slepé skvrny Pravidla poskytování psací potřeby, flipchart/tabule videokamera, notebook, plátno, dataprojektor psací potřeby, flipchart/tabule 60 min 60 min 50 min

17 zpětné vazby Modelové situace psací potřeby, flipchart/tabule 90 min Závěr a shrnutí tématu Komunikace psací potřeby, lepící papírky, flipchart/tabule min Závěr dne min 3. DEN Časová dotace: 3 hodiny Témata dne: Spolupráce a synergický efekt Důležitost cíle Týmové role Rozvržení rolí během porady Závěr a shrnutí kurzu Test Evaluační dotazník Cíle dne: Výstupy: Účastník si ujasní užitečnost nastolení synergie v týmu Účastník získá tipy, jak synergii nastolit Účastník se pochopí důležitost stanovení cíle v týmu Účastník se seznámí s jednotlivými týmovými rolemi Účastník pozná úskalí komunikace ve větším pracovním kolektivu a možnost jejího zefektivnění Porozumění pojmu synergie Ujasněná představa o týmových rolích Pochopení nebezpečí při komunikaci ve větším kolektivu Vyplněný závěrečný test Vyplněný evaluační dotazník Stručný přehled jednotlivých aktivit AKTIVITA POMŮCKY ČASOVÁ DOTACE Úvod, rekapitulace včerejšího dne min Gordický uzel min Přeskok přes švihadlo Varianta pro špatné počasí: Slepá řada lano nebo švihadlo 20 metrů 20 min Reflexe předchozích her min 15

18 Teoretická část: Rozdíl mezi skupinou a týmem Rozvoj spolupráce Složení týmu a týmové role Komunikace v týmu - porady Rozvržení rolí během porady Projekt Záchranný modul psací potřeby, tabule/flipchart listy papíru A4, provázek, lepicí páska, brčka, plastelína vše v dostatečném množství, zadání s ceníkem pro každou skupinu, 2 syrová vejce pro každou skupinu 50 min 45 min Reflexe hry min Závěr tématu Týmová spolupráce Závěrečný test Závěr a shrnutí kurzu, rozloučení POZNÁMKA: psací potřeby, tabule/flipchart Test Komunikace a týmová spolupráce. Test obsahuje 12 otázek. Součástí je i praktická část, která spočívá ve sdělení nepříjemné zprávy partnerovi. Evaluační dotazník Obavy a očekávání z prvního dne Do časů uvedených u her není započítaný čas na jejich přípravu. 15 min 15 min test 15 min sdělení nepříjemné zprávy 10 min Aktivity jsou doporučené. V případě nedostatku času či špatného počasí lze zapojit do plánu jinou hru z nabídky. 16

19 2. Metodika pro lektory - téma kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů Popis kurzu Časová dotace kurzu: Cíl kurzu: Klíčová slova: Výstupy kurzu: 16 hodin účastník si uvědomí svoji roli ve vedení týmu účastník se seznámí s pojmem týmové role a pokusí se je rozvrhnout účastník si uvědomí možnost dosažení lepších výsledků prostřednictvím efektivní práce s jednotlivcem i s celým pracovním týmem účastník se seznámí s motivačními nástroji a zákonitostmi, které je nutné dodržovat při vedení týmu účastník pozná zásady při řešení konfliktu účastník zdokonalí své chování při konfliktech účastník bude mít možnost vyzkoušet si různé styly vedení týmu při různých podmínkách a omezeních účastník si procvičí delegování úkolů, rozdělení rolí, rozhodnost a využití inovativního řešení za omezeného časového limitu při různých hrách účastník získá podněty pro osobní růst díky zpětné vazbě od svých kolegů či lektora tým týmové role řízení týmu zpětná vazba motivace konflikt námitka vyplněný evaluační dotazník vyplněný závěrečný test Vedení týmu a řešení konfliktů Několik rad pro lektora (Jiří Plamínek 2010) Jiří Plamínek, který se řadu let zabýval výukou a výcvikem lektorů, zformuloval v 90. letech několik základních pravidel pro práci lektora. Dodržování těchto zásad Vám usnadní lektorování a pomůže naplnit očekávání Vaše i Vašich žáků. Zde je jejich stručné shrnutí. 17

20 1. Kdo si při práci hraje, udělá víc. Pokud bude bavit výuka lektora, bude bavit i jeho žáky. 2. Není možné být dokonalý Lektor by se neměl soustředit na dokonalost svého výkonu, ale na výkon a potřeby účastníků. 3. Střídejte metody výuky, ať je program pestrý. Změny v programu pomáhají udržovat pozornost účastníků. 4. Lektor se může učit spolu s účastníky Účast na školení berte jako možnost k vlastnímu rozvoji, k poznání nových lidí. Čerpejte zkušenosti i z příběhů účastníků školení. 5. Snažte se co nejvíce poznat účastníky školení Snáze se tak odhaduje, co se uvnitř nich děje. Úvodní seznamovací aktivity neslouží tedy jen k poznání účastníků mezi sebou navzájem. Jsou užitečné i pro to, aby lektor poznal účastníky. 6. Reagujte co nejpružněji na podněty účastníků a proměny jejich očekávání a potřeb. Následné aktivity v programu jsou pouze doporučené. Jako lektor máte možnost podle potřeby zvolit vhodnější hru ze Seznamu her. Zařazujte přestávky. Měňte metody podle reakce účastníků. 7. Nikdy se nepouštějte do osobních sporů s účastníky 8. Problémy mezi účastníky řešte Pokud vycítíte nespokojenost či nesouhlas ze strany účastníků, výuku zastavte a pátrejte po příčině a řešení. 9. Problémového účastníka si získejte Snažte se ho vtáhnout zpět do výuky, dejte mu prostor pro případnou aktivitu. 10. Na všechny otázky nejde jednoznačně odpovědět Sporné věci je možné předložit jako téma k diskuzi. 11. Dovednosti jsou trvalejší než znalosti. Teoretické poznatky procvičujte na hrách. 12. Podporujte aktivitu, kreativitu i rozmanitost názorů mezi účastníky 18

21 1. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: Doporučené aktivity: 3 hodiny Seznámení účastníků Úvod do problematiky (tým, řízení, týmové role) Definice zakázky (konkrétní problém účastníka v rámci tématu kurzu) Účastník si ujasní rozdíly mezi týmem a skupinou Účastník se seznámí s rozdílnými způsoby vedení a jejich efektivitou Účastník získá přehled o základních týmových rolích a jejich využití Účastník se pokusí definovat svoji zakázku Ujasněná představa o týmovém vedení a složení týmu Definovaná zakázka Seznamovací aktivity Pokud předpokládáme, že se účastnící vzdělávání navzájem neznají, je nutné začít kurz seznamovacími aktivitami. Slouží nejen ke zjištění jmen účastníků, ale díky vhodně zvolené aktivitě se dozvíte i drobnosti a zajímavosti ze života účastníka, jeho koníčky, životní priority atp. Tipy na seznamovací aktivity a jejich podrobnější popis viz SEZNAM HER. Pomůcky: Náročnost: Podběh pod švihadlem lano nenáročné Skupina: 8-12 Terén: rovná plocha, outdoor/indoor - tělocvična Tip: Nechtěl jsem na kurz! Jsem tu nedobrovolně! - Co teď? Během seznamování může lektor zjistit, že účastník nepřijel na kurz dobrovolně, ale na žádost svého nadřízeného. Takový člověk nechce spolupracovat, protože se stylizuje do role oběti. Vysvětlete mu, že je jen na něm, jestli ji bude hrát až do konce a nic si z kurzu neodnese. Anebo se může pokusit z role vystoupit. Nevnímat se uraženě, ale přijmout fakt. Nenechat se zatlačit do bezvýchodné role oběti. Záleží přece jen na něm, jak se na kurzu bude cítit. Bude tedy trpět? Proč je vlastně naštvaný? Myslel to s ním nadřízený špatně? 19

22 Na naladění tématu kurzu můžete použít tuto hru. Skupina je při ní nucena poprvé spolupracovat jako tým. Zadání: Varianta: Úkolem týmu je podběhnout pod otáčejícím se lanem tak, aby ani jedno otočení lana neproběhlo na prázdno. Pokuste se jako tým podběhnout pod otáčejícím se švihadlem tak, aby se na druhou stranu přemístil celý tým, včetně členů, kteří točí lanem. Cílem je dosáhnout co nejmenšího počtu otáček lana. Reflexe hry Po každé hře je nutné vztáhnout zkušenost ze hry na reálnou skutečnost (princip zážitkové pedagogiky). Je možné reflexi provést opravdu po každé jednotlivé hře, nebo po souboru her se společnou tématikou. Více k reflexi se dozvíte v části SEZNAM HER. Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Pomůcky: Časová osa psací potřeby Úkolem účastníků je na časovou osu naznačit důležité okamžiky z jejich života, které je dovedly až na tento kurz. Úkol slouží k dalšímu seznámení účastníků mezi sebou, k vytvoření přátelské atmosféry. Obavy a očekávání Pomůcky: flipchart/tabule psací potřeby, lepící papírky, Každý sám za sebe písemně formuluje na jeden papírek, co od tohoto kurzu očekává, a na druhý napíše, čeho se v něm obává. Postupně každý přistupuje před ostatní, představuje své obavy a svá očekávání, lepí papírky na flipchart. Tip: Písemné Obavy a očekávání je dobré schovat a vrátit se k nim v závěru kurzu otázkou, zdali se očekávání skutečně naplnila, či naopak potvrdily obavy. 20

23 Teoretická část 1. Účastníci mají za úkol na základě zkušenosti ze hry Podběh pod švihadlem formulovat rozdíly mezi skupinou a týmem. Lektor poté reflektuje jejich postřehy, vysvětlí teoretický základ. 2. Účastníci se pokusí přiřadit rozdíly formulované v bodě a) pod jednotlivé aspekty týmové spolupráce (PROCESY-CÍLE-LIDÉ) Rozdíl mezi skupinou a týmem Model složek týmové spolupráce tzv. Adairovy kruhy Tým a týmová spolupráce se (na rozdíl od skupiny) vyznačuje třemi aspekty/složkami, které musí být v ideálním případě v rovnováze. Cíl = společný cíl nebo cíle celého týmu. Každý si je vědom, čeho chce tým dosáhnout a je s tím ztotožněn. 21

24 Lidé = členové skupiny, jejich komfort, spokojenost, emoce, vztahy mezi členy. Procesy = mezi procesy náleží umění domluvit se, spolupracovat, rozdělit si práci. Tým nefunguje, pokud jsou jednotlivé aspekty nevyrovnané, či je jeden aspekt výrazně oslaben. Při hledání řešení příčiny potíží by se měl proto vedoucí týmu ze své pozice zaměřit na tyto tři oblasti: Jsou si všichni členové vědomi toho, co mají dělat? Komunikují spolu? Cítí se dobře? atp. Tým je tedy taková pracovní skupina, v níž mají jednotlivci společný cíl, v níž na sebe jednotlivé pracovní činnosti a dovednosti každého člena účelně a plynule navazují a která pracuje především na bázi motivace a řídí se demokratickými principy (B. B. Smith). Jednání týmu s orientací na cíl umožňuje vedoucímu i celému týmu pracovat efektivněji. Jistěji lze dosáhnout cíle pomocí postupného překonávání cílů dílčích. Stanovení společného a akceptovatelného cíle se řídí určitými pravidly. V souvislosti s určováním cílů se často uvádí tzv. SMART podmínka. Správně stanovený cíl by měl mít tyto vlastnosti: Specific Specifický a co nejvíce konkretizovaný pro danou situaci Measurable Aligned/Agreed Realistic Měřitelný objektivními postupy Musí být přijatelný (akceptovatelný) a odpovídat potřebám toho, kdo ho zajišťuje Realistický, dosažitelný, vzhledem k daným možnostem Timed Termínově sledovatelný; Tzn., stanoví se, kdy bude cíle dosaženo Vedení týmu Rozvoj spolupráce Aby se skupina přeměnila v tým, musí se vyvinout specifická vlastnost týmu tzv. synergie (z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat). Ta umožní dosáhnout společných cílů efektivněji, než kdyby každý člen týmu pracoval individuálně. Takováto spolupráce může v týmu vzniknout spontánně, z pozice manažera se jejímu rychlejšímu rozvoji dá určitým způsobem pomoci, stimulovat ji určitými podněty. Cílem je přitom vyvarovat se soutěžení jednotlivých členů týmu mezi sebou. 22

25 Jaké podněty působí pro rozvoj spolupráce?(plamínek 2009) Absolutní hodnocení vyvarujte se srovnání lidí mezi sebou. Když budete lidi mezi sebou srovnávat, reakcí bude soutěž. Zvládnutelný vnější tlak působení tlaku na skupinu dokáže přivést ke spolupráci i členy, kteří jsou obvykle konkurenty. Podpora osobního rozvoje jen jedinec s uspokojenými potřebami je ochotný spolupracovat. Jednou z potřeb (vycházíme-li z Maslowovy pyramidy) je potřeba osobnostního rozvoje a seberealizace. Vedoucímu týmu se tedy vyplatí umožnit osobnostní rozvoj jedince např. podporovat další vzdělávání atp. Oceňování spolupráce tím, že si manažer všímá projevů spolupráce, chválí je a oceňuje, tím ji i fixuje. Působení vzoru manažer by měl jít příkladem, protože lidé mají tendenci napodobovat chování úspěšnějších lidí či lidí ve významnějším postavení. Závažnost cílů lidé budou spolupracovat, pokud cíle týmu, kterých chtějí společně dosáhnout, budou dostatečně závažné. To znamená, že budou dostatečně konkurovat individuálním cílům. Rozdělení úloh pokud úspěch jednoho člověka bude závislý na úspěchu druhého člověka, budou nuceni členové týmu spolupracovat. Ideální je tedy rozdělit úkoly tak, aby každý dělal něco jiného v rámci určitého procesu. Maslowova pyramida potřeb 23

26 Proces přeměny skupiny v tým a nastolení synergie nejlépe vystihuje následující schéma (Plamínek 2008). Styly řízení týmu Jak je z výše uvedeného schématu patrné, styl řízení se s rostoucí mírou spolupráce mění. Na počátku převládá řízení direktivní, které se postupně otevírá lidem, až nastane zralé stádium synergické řízení. Znamená to především, že řízení je pružné styl řízení se přizpůsobuje aktuální situaci. 24

27 Jak správně zvolit styl řízení vzhledem k situaci? Zásadně neplatí, že jen jeden styl řízení je ten správný. Výběr a samotná klasifikace stylů řízení je založena na míře pozornosti, kterou manažer věnuje výkonu (věci, výsledku) a pozornosti, kterou věnuje členům týmu. Před vybráním vhodného stylu řízení si proto musí manažer zodpovědět otázku: Záleží mi více na výkonu týmu (dosažení výsledku), nebo na posílení vzájemných vztahů jednotlivých členů týmu (lidech)? Co je mým záměrem, o co stojím více? Podle odpovědi poté zvolí manažer vhodný styl řízení. Orientace na výkon nebo na vztahy souvisí také se zráním skupiny v tým. Podle fáze, v níž se vývoj týmové spolupráce nachází, uplatňuje manažer více direktivní vedení (přímou kontrolu) nebo volí podpůrné chování (přímá podpora). Podle tohoto principu by mělo řízení skupiny začínat kombinací silně direktivního a málo podpůrného stylu. Pokračovat by mělo zachováním vysoké direktivity a postupným zvyšováním podpory. Později by měl manažer, při zachování intenzivní podpory lidem, snižovat direktivitu. Vývoj končí nízkou úrovní podpůrného i direktivního chování manažera tým dozrál. (Plamínek 2009) Pro názornost viz obrázek níže. Vedení dle zrání skupiny v tým 25

28 Druhy řídících stylů Druhy stylů se rozlišují podle toho, v jaké míře je kladen důraz na procesy, výsledky, vztahy v týmu či osobnost manažera. Dle toho rozlišujeme 5 stylů řízení: direktivní, formální, liberální/přátelské, týmové a rutinní. 1. Direktivní řízení Klade důraz na osobnost manažera a výsledky. Lidé, jejich vztahy a formální procesy ustupují do pozadí. Doporučuje se využívat při plnění naléhavých úkolů, při řešení krizových situací či v týmech, kde osobní charisma manažera je tak velké, že tým dokáže direktivní přístup akceptovat. Neužívá se tehdy, pokud pouhá kontrola týmu nestačí a dosažení výsledků závisí na osobním nasazení členů týmu. 2. Formální řízení Tento styl je orientovaný na procesy a osobu manažera. Lpí se na procesních formalitách. Jde o řízení na efekt, s množstvím formulářů a výkazů brzdících kreativitu členů týmu. Z dlouhodobého hlediska je neudržitelné. 3. Liberální (přátelské) Ačkoliv tento styl řízení klade důraz na procesní aspekty a vztahy mezi členy týmu, může paradoxně vyvolat zhroucení kolektivu v důsledku nedosahování cílů a výsledků. Tento aspekt je totiž zcela upozaděn, což může vyvolat zásadní neúspěch týmu a narušení vztahů. 4. Týmové řízení Zaměřuje se na výsledky a na lidi. Vyžaduje pochopení pro mezilidské vztahy, ale nezapomíná přitom na cíle a výsledky. Forma a procesy jsou v pozadí, stejně jako osobnost manažera. Aby ovšem mohlo fungovat, musí být skupina již přetvořená v tým. 5. Rutinní řízení Nachází se uprostřed mezi všemi styly tzn., že se rovnoměrně zaměřuje jak na cíle, tak vztahy, procesy i osobnost manažera. Znamená to sice, že nenastávají žádné krize, ale ani spokojenost členů není příliš velká, stejně jako jejich úsilí. Pro lepší představu nabízíme schéma stylů řízení v podobě tzv. Manažerské mřížky. (Plamínek 2008) 26

29 Složení týmu a týmové role Především musíme od sebe oddělit role formální (osoby jsou do nich formálně dosazovány: vedoucí, zástupce ) a neformální. Ty se v týmech vyvinuly přirozeně a vytvořily se v podstatě během procesu řešení nějakého problému nebo tvorby nového produktu. Odrážejí jednotlivé kroky, které musí členové udělat, aby dosáhli cíle nebo vymysleli řešení nějakého problému. Každý člen upřednostňuje určitou roli. Záleží to na preferencích a motivaci někteří lidé jsou zaměřeni na užitek, jiní na efektivnost, další na dynamiku nebo naopak stabilitu (mimochodem tyto čtyři vlastnosti jsou předpokladem úspěchu firmy). Lídr (neboli stratég) je všestranně nadaný, má komplexní myšlení, dokáže nadchnout a motivovat ostatní. Je empatický. Mívá velké charisma. Myslitel je nápaditý, hravý, oplývá kreativním myšlením. Přináší nové nápady. Má vysokou racionální inteligenci. Režisér dokáže uvést nápad do praxe, realizovat myšlenku. Připraví strategii, zorganizuje práci, rozdělí úkoly. Diktátor je v týmu nepopulární. Požaduje prosazování vlastních myšlenek na úkor ostatních. Užitečný bývá v době krize, kdy dokáže jít za jasným cílem a vyvést tým z problémů. Procesní specialista je vynikající při selhání standardních procesů nebo zdrojů. Dokáže vymyslet nové metody, získat nové zdroje a dosáhnout s nimi nečekaných výsledků. Pečovatel zajišťuje pohodovou náladu v týmu. Je dobrý v komunikační a vztahové rovině. Dokáže řešit komunikační potíže a poruchy vztahů. Navíc se snaží těmto problémům předcházet. Hybatel je ten, který popohání celým tým k výkonu. Uskutečňuje a rozhýbává nápady, které vymyslí lídr s režisérem a myslitelem. Dotahovatel umí dotáhnout projekty ke zdárnému konci, vychytat mouchy. Vládne systematickým myšlením, hledá a opraví chyby. Specializuje se na dokonalost detailů. Věcný specialista je člověk, který se vyzná ve svém oboru. Nejužitečnější je, pokud je jeho odborných znalostí a dovedností zapotřebí. Z následujícího schématu je patrné, že v nestandardních situacích vynikají diktátor, režisér, myslitel lídr a také profesní specialista. Naopak stabilní situace nahrává pečovatelům, hybatelům, dotahovatelům a věcným specialistům. (Plamínek 2008) 27

30 Pomůcky: 28 Specifikace zakázky psací potřeby, flipchart/tabule Specifikací zakázky se myslí konkretizace a upřesnění problému každého účastníka v rámci tématu Vedení týmu a řešení konfliktů. Zakázka se dá specifikovat např. metodou Pavučina. Účastníci si na papír načrtnou pavučinu. Dále si každý individuálně vybaví, co pro něj znamená vést tým, týmově spolupracovat. Každý svůj nápad nadepíše nad vlákno pavučiny. Kolik nápadů, tolik vláken. Devět složek rolí týmu Tip: Proč zakázka? Představme si, že účastník přijíždí na kurz jako zákazník, který od lektora něco chce, potřebuje. A jen on sám ví nejlíp, co potřebuje. Proto si to také musí sám nadefinovat, popsat to.

31 Jednotlivé výseče pavučiny (tematické oblasti) si oboduje od 1 do 10, podle toho, jak je v dané oblasti dobrý. Jednotlivé body spojí. Výsledkem bude nepravidelný mnohoúhelník. Cílem ovšem je, být v každé oblasti co nejlepší, dosáhnout 10 bodů a vytvořit co nejpravidelnější kruh. Na konec si účastník vybere jednu oblast, ve které se chce v průběhu kurzu zlepšit, a společně s lektorem definují konkrétní zakázku, nejlépe v podobě jedné věty. Tip: Při definování a konkretizaci zakázky je nutný citlivý přístup lektora, umění naslouchat a porozumět. Vždy platí, že při vyřčení zakázky musí dotyčný účastník s její formulací souhlasit. Formulovaná zakázka každého účastníka bude zaznamenána na viditelné místo. Během her se bude účastník na zakázku soustředit. Příklad zakázky: Trpělivě vyslechnu všechny názory. Naučím se říkat si o pomoc. Zvládnu delegovat práci na ostatní. Pavučina 29

32 Tip: Během kurzu je dobré účastníkům průběžně připomínat důležitost práce na vlastní zakázce: V jaké fázi práce na zakázce se nacházíte? Už jste měli možnost pracovat na své zakázce? Závěr dne Spočívá v krátkém společném ohlédnutí za aktivitami, rekapitulaci a shrnutí. Co vás dnes nejvíce bavilo? Co vás překvapilo? Co si odnášíte? 2. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: 10 hodin Prohloubení přátelské atmosféry Zapojení jedince do týmu (motivace orientace schopnosti) Zpětná vazba Shrnutí tématu vedení týmu Úvod do problematiky Řešení konfliktů Práce na zakázkách Účastník se seznámí s aspekty efektivního zapojení jedince do týmu Účastník získá představu o způsobu motivace člena týmu vzhledem k jeho týmové roli Účastník chápe teorii slepé skvrny Účastník je seznámen se základními principy při poskytování zpětné vazby Účastník je seznámen s postupem řízení týmu při řešení problému Účastník se řídí definovanými zásadami při vedení týmu Ujasněná představa o zapojení a způsobu motivace člena týmu Pochopení užitečnosti teorie slepé skvrny a zpětné vazby Definované zásady při vedení týmu (na základě vlastních zkušeností z her) 30

33 Doporučené aktivity: Úvod, rekapitulace včerejšího dne Na počátku nového dne je potřeba nechat účastníky rozmluvit a aktivovat myšlení. Zároveň je třeba připomenout včerejší aktivity. Co si pamatujete ze včerejšího dne? Co vám nejvíce utkvělo v paměti? Jak se cítíte po včerejšku? Pomůcky: Náročnost: Skupina: Terén: Zadání: Na rozehřátí můžete zvolit hru Slova na kartičkách libovolná slova na malých kartičkách nenáročné libovolně velká, záleží na počtu slov kdekoliv Úkol je poměrně snadný účastníci si vyberou libovolná 2-3 slova a vysvětlí, proč si vybrali právě tato slova. Z jakého důvodu je oslovila? Opět poslouží k dalšímu seznámení účastníků mezi sebou, k vytvoření přátelské atmosféry. Teoretická část Začněte připomenutím, že z vedoucí pozice se musí udržovat v harmonii všechny tři aspekty týmové spolupráce: procesy cíle lidé. Model složek týmové spolupráce tzv. Adairovy kruhy Položte účastníkům otázku k zamyšlení: Jaké předpoklady musí vykazovat jedinec, aby dokázal týmově spolupracovat? 31

34 Opět existuje jednoduché třísložkové schéma: motivace orientace schopnosti. Zapojení jednotlivce do týmu Efektivní zapojení jedince do týmu Aby jedinec fungoval jako člen týmu, musí vedoucí manažer hlídat tyto tři složky. Orientace = Ví jedinec, co má dělat? Pochopil svou roli? Rozumí zadání úkolu? Je mu jasný cíl? Je s cílem ztotožněn? Motivace = Baví ho činnost? Je pro činnost nadšený? Schopnosti = Má na to? Je schopen vykonávat činnosti, které se od něj očekávají? Má schopnosti obstát v roli? Nejprve je tedy nutné jedinci představit cíl týmové práce a vysvětlit mu úkoly na cestě k jeho dosažení. Dobré je si pomocí otázek neustále ověřovat, jestli jedinec rozumí zadání. Při vysvětlování úkolu aj. formulujte přesně a řekněte vše. Nikdy nepředpokládejte, že Tip: je vše jasné. Pohled na svět a představa skutečnosti každého z nás se různí. Nikdy nic nepředpokládejte! Pokud jedinec pochopí, co se po něm vyžaduje, je nutné ho pro činnost nadchnout. V zásadě jde o to, aby došlo k sladění potřeb jedince a zájmů týmu. Není to lehký úkol, proto se motivaci budeme věnovat podrobněji na dalších stránkách. Může se stát, že jedinec chápe, co má dělat, a je pro to i patřičně nadšen, ovšem nemá k činnosti adekvátní schopnosti. Zkrátka činnost nevykonává tak, jak bychom potřebovali. Manažer pak musí nalézt soulad mezi požadovanými a skutečnými individuálními schopnostmi popř. rozpoznat, jaké schopnosti jedinci chybí a zda je možné jim k těmto schopnostem pomoci (školení, vzdělávání, trénink). Motivace Je proces, kterým je podporováno a řízeno chování. Motivem lidského chování je naplňování potřeb, které je založeno na jednoduchém principu vyhledávání příjemných pocitů a vyhýbání se pocitům nepříjemným. 32

35 Protože jsou lidé komplikovaní, neexistuje jednoduchá teorie, jak je motivovat. Co může jednoho motivovat, může toho druhého ve výkonu brzdit. Záleží to na mnoha faktorech, např.: na osobnosti na potřebách typu práce, kterou vykonává na aktuální situaci naléhavosti Analogie se semínkem (Eggert 2005) Nemůžete přimět semínko, aby rostlo, ale můžete mu zajistit správné podmínky k tomu, aby realizovalo potenciál, který je v něm ukrytý. Motivace spočívá v nalezení harmonie mezi tím, co člověk pociťuje jako svoje vnitřní potřeby, a mezi tím, co by měl ve své práci vykonávat. Není proto dobré měnit zaměstnance vzhledem k úkolu, ale snadnější je přizpůsobit úkol zaměstnanci a jeho aktuálnímu motivu, potřebě: (Plamínek 2008) Lidé a úkoly 33

36 Vnitřní motivace vychází z vnitřních podnětů (motivy), které v člověku existují (např. potřeba být respektován druhými), často je ale třeba jejich vzniku napomoci podněty zvenčí. Vnější motivace spočívá ve vnější stimulaci člověka, například finanční odměnou. Pokud však vnější stimuly přestanou na člověka působit, motivace klesá. Působení vnitřní motivace je proto účinnější a výhodnější, protože je dlouhodobější a silnější. Výslednou motivaci člověka si můžeme představit jako vektorový součet motivů a stimulů. Platí, že nejlepší je, pokud motivy a stimuly působí stejným směrem, než když působí proti sobě (např. sice za práci dostanu hodně peněz, ale venku je krásně a nechci být zavřený v kanceláři). Vektorový součet motivy + stimuly Vztah motivace a týmové role Rozlišit mezi tím, co na kterého člověka platí, může pomoci znalost jeho role v týmu. O týmových rolích bylo hovořeno první den kurzu v části Složení týmu a týmové role. Čím víc konkrétní člověk odpovídá popsané týmové roli, tím spíš pro něho můžeme použít informace, které jsou shrnuty do přehledné tabulky: 34

37 Typ dle preferencí riziko x jistota cíle x cesty a vztahy Typy nebojící se rizika, orientovaní na věci, výsledky, úkoly Typy nebojící se rizika, orientovaní na procesy, metody, ale i lidi a vztahy Týmová role myslitel režisér, profesní specialista, diktátor Typická potřeba, která jej uvádí do pohybu Typické reakce na pochvalu Reakce na kritiku Jednání pod zátěží Motivující formulace, které jim vyhovují při zadávání úkolů Vnitřní sebeprosazení: překonávání výzev Já vím. Samozřejmě, že to vyšlo Já vím. S tím už nic nenaděláš. Oživení Vyšší výkon Těžký úkol. Ještě nikdo to nedokázal. Udělej to, jak chceš. Budeš mít úplnou volnost. Vnější sebeprosazení: ovlivňování lidí Nebylo to lehké. Ukážu ti, jak jsem to udělal. (Bagatelizace) Takhle otázka nestojí. Kdo vlastně si, že mi Často převádí zátěž na jiné Jsme na tobě závislí. Jsi výborný organizátor. Nechci ti do toho mluvit. Spoléhám se, že uplatníš svoji schopnost přesvědčit lidi. Typy preferující jistotu, orientovaní na procesy, metody, ale i lidi a vztahy pečovatel, lídr Vnější zakotvení: příznivé prostředí Pochval i ostatní. Jsi taky dobrý. (Přijímá) Chápu tě. Asi jsem tě zklamal. Příliš nereaguje Budeš součástí týmu. Pomůžeš, kdyby se nepohodli. Dá se to udělat jen společným úsilím všech. Typy preferující jistotu, orientovaní na věci, výsledky, úkoly věcný specialista, hybatel, dotahovatel Vnitřní zakotvení: vlastní dokonalost Děkuji. Udělal jsem, co jsem mohl. Na spravedlivou lítostivě. Na nespravedlivou diplomaticky: Když myslíš. Velký stres, až zhroucení Napsal jsem ti instrukce, když se jich budeš držet, uspěješ. Poradím ti, kdyby to nebylo jasné. 35

38 Demotivující formulace Tady máš manuál. Když se ho budeš držet, dosáhneš úspěchu. O postupu práce mě budeš pravidelně informovat. Bohužel, nebudu na tebe mít po celou dobu čas. To víš, kdybych se zabýval každým, nedělal bych nic jiného. (nebavit se s nimi o jejich nápadech, nezajímat se o ně) Jsi osobně plně odpovědný za výsledek. Budeš muset stranou a soustředit se na práci. Vyžaduje to samostatnost a kreativitu. Ta věc bude vyžadovat hodně práce s lidmi. Očekávám od tebe osobitý přístup, hodně nápadů a tvořivost. Zásady motivace Motivy jsou účinnější než stimuly, protože působí dlouhodobě. Na každého z nás stále působí soubor motivů, které jsou nezávislé na vnějších stimulech. Motivy se člověk od člověka liší. A to, i pokud se nacházejí oba ve stejné situaci. Každého člověka zajímají pouze jeho vlastní motivy. Motivy zaměstnanců bychom měli poznat a pochopit. Jedině tak mu můžete pomoci k většímu výkonu. Motivy člověka se dají odvodit dle jeho role v týmu. Motivy se časem mění. Vnější stimuly by měly působit v souladu s vnitřními motivy. Přizpůsobujte úkoly lidem, ne naopak. Tip: Po teoretické části je dobré zapojit do programu hru s cílem věnovat se zakázkám jednotlivých účastníků. Při každé hře je určen vedoucí týmu. Klávesnice Pomůcky: lano 30 m, kartičky s čísly 1 30 a písmeny abecedy Náročnost: mírně náročné Skupina: 8-16 Terén: rovná plocha, outdoor/indoor tělocvična 36

39 Čas: Zadání: min Úkolem týmu je se postupně dotknout všech čísel (umístěných spolu s písmeny v kruhu ohraničeném lanem) ve vzestupném pořadí v co nejkratším čase. Země v kruhu se přitom můžou dotýkat vždy max. 2 končetiny. Za dotek končetinou navíc se připočítává 5 trestných sekund. Tým vybíhá od startovní/cílové čáry a čas se zastaví, až když poslední člen týmu doběhne za startovní/cílovou čáru. Písmena pouze matou, znesnadňují přehlednost. Časový limit pro splnění úkolu je 40 sekund. Tým má více pokusů na úspěšnou realizaci. Reflexe hry Je dobré nejprve nechat promluvit vedoucího týmu, poté nechat vyjádřit tým a jeho postřehy. Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Co jste si při hře uvědomili? Během reflexe her se uplatňuje teorie Slepé skvrny, kterou můžete účastníkům představit pomocí schématu: Teorie Slepé skvrny vyjádřená tzv. JOHARI okénkem 37

40 Tím, že mě někdo upozorní na chování, které se nachází v mé slepé skvrně (tedy na to, co dělám, ale nevím o tom např. často používáš slůvko jakoby nebo mluvíš příliš rychle ) se tato negativní vlastnost/chování přesouvá do veřejné oblasti. To samo o sobě neznamená, že se vlastnost okamžitě zmírní či napraví. Ale já můžu začít na nápravě pracovat. Dotyčný mi tím prokazuje vlastně službu. Upozornit na vlastnost nacházející se ve Slepé skvrně se dá pomocí kvalitní a vyvážené Zpětné vazby. (Šuleř 2009) Pokud poskytujeme zpětnou vazbu, měli bychom dodržovat následující pravidla a zásady: 1. Jasnost a konkrétnost před poskytováním ZV je nutné ujasnit si, co chcete sdělit a sdělovat to jasně a jednoznačně. 2. Otevřenost vyhněte se vágnímu sdělení, mluvte upřímně. Povrchní zpětná vazba nikomu nepomůže. 3. Ohleduplnost ZV formulujte s ohledem na pocity příjemce. Někteří lidé negativní zpětnou vazbu velmi prožívají. Zvažte i správný čas a místo (vždy v soukromí). Tip: Zásady mohou definovat sami účastníci vzdělávání na základě vlastních zkušeností. Ať si vybaví situaci, kdy od někoho dostali zpětnou vazbu. Co bylo pro ně nepříjemné? V čem byla naopak cenná, co jim pomohlo? 4. Pomoc mějte na paměti, že poskytnutím ZV chcete příjemci pomoci, ne mu ublížit. Neposkytujte pouze výčet nedostatků, ale soustřeďte se i na to, jak je odstranit. 5. Pozitivní přístup nenechte se vyprovokovat obranou reakcí příjemce a nehádejte se s ním. Zdůrazněte cíl ZV a sdělení lépe vysvětlete. 6. Vyváženost snažte se začínat a ukončovat ZV alespoň drobnou pochvalou či povzbuzením. Příklad: Tvá prezentace byla připravená, přehledná a posluchače zaujala a do příště bych se snažila mluvit pomaleji a srozumitelněji. 38

41 Vyvážená zpětná vazba A jak se Zpětná vazba přijímá? Poslouchám, nekomentuji. Pouze se doptávám, pokud nerozumím. Nehádám se s druhým, on mi pouze říká, jak to subjektivně vidí. Na závěr kývnu, že rozumím, popř. poděkuji. Teoretická část Řízení týmu při řešení úkolu/problému Pokud se vedoucí pracovník se svým týmem ocitne tváří v tvář problému, který mají společně vyřešit, může zazmatkovat, bezhlavě se vrhnout na samotné řešení a to bez řádné přípravy. Před každou akcí, jež by měla vést k vyřešení problému či splnění úkolu, by měl vedoucí myslet na několik kroků, které mohou usnadnit průběh řešení. A to především, musí-li být úkol vyřešen do jasně daného termínu. Takto vypadá schéma jednotlivých kroků pro úspěch týmu při řešení problematického úkolu: 39

42 Řízení týmu při řešení problému Tip: Nastíněný postup si účastníci vyzkouší v následujících hrách. 40

43 Pomůcky: Mašlička Náročnost: lano 15 m, strom nebo vysoká pevně ukotvená tyč nenáročné Skupina: 8-12 Terén: Zadání: Reflexe hry rovná plocha s tyčí nebo stromem, outdoor/indoor tělocvična s tyčemi na šplh Úkolem týmu je uchopit lano oběma rukama a kolem stromu nebo tyče uvázat mašličku (ne uzel). Přitom se ale nikdo nesmí provazu pustit, členové se mohou pouze posunovat s rukama stále na provaze. Je dobré opět nejprve dát slovo vedoucímu týmu, poté nechat vyjádřit tým a jeho postřehy. Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Co jste si při hře uvědomili? Pomůcky: Náročnost: Čtverec poslepu lano (asi 2 metry na osobu), šátky (stejně tolik kolik je členů týmu) nenáročné Skupina: 6-16 Terén: Zadání: Varianty: Reflexe hry rovný a bezpečný terén, outdoor/indoor tělocvična Tým musí se zavázanýma očima a bez mluvení sestavit z lana čtverec. Lana se nesmí nikdo pustit, může se po něm pouze posouvat. Vedoucí také nevidí, ale může pomáhat. Členové jsou lektorem různě rozmístěni po prostoru a musí se nejprve navzájem najít. Místo čtverce sestavují rovnostranný trojúhelník. Vedoucí vidí, ale nesmí pomáhat. Své dojmy sděluje nejprve vedoucí týmu, poté se k průběhu hry vyjadřuje tým. Co jste zažívali? 41

44 Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Co jste si při hře uvědomili? Pomůcky: Náročnost: Dones balónek Skupina: 8-12 Terén: Čas: Zadání: Varianty: posilovací kolečko, na němž je uvázáno několik (podle počtu členů v týmu) asi 5 metrů dlouhých provázků; míček z lehkého materiálu, který je posazen do otvoru kolečka, popř. nádoba (např. kbelík) mírně náročné jakýkoliv terén s překážkami (lavičky, dětské hřiště, povalený strom ), outdoor/indoor vyžaduje sestavení překážkové dráhy min Každý člen týmu uchopí konec provázku, jenž od teď nesmí pustit. Poté co všichni hráči napnou provázky, kolečko s míčem visí ve vzduchu. Úkolem je donést balónek do cíle po dráze, kterou určuje lektor, aniž by míč upadl na zem. Míč může upadnout max. 3x. V cíli musí tým vyklopit míč do nádoby. Členové se mohou provázků pouštět. Lektor určí časový limit pro splnění úkolu, za každé spadnutí míčku se připočítávají trestné sekundy. Tým má ke splnění úkolu neomezený počet pokusů. Tip: Pokud chcete stanovit adekvátní časový limit pro vybranou trasu, projděte si ji v klidu a přitom měřte čas. Máte stanovený přibližný časový limit pro splnění úkolu. Reflexe hry Opět hovoří nejprve vedoucí týmu, poté se vyjadřuje tým. Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? 42

45 Co jste si při hře uvědomili? Závěr a shrnutí tématu Vedení týmu Pomůcky: psací potřeby, lepící papírky, flipchart/tabule Zadání pro účastníky: Vygenerujte každý sám za sebe alespoň 3 pravidla o vedení týmu, která si odnášíte na základě vlastní zkušenosti. Poté dejte společně dohromady výsledky, které zapisujte na flipchart/tabuli. Objevit by se mělo např.: Otázky pro účastníky: Rozdělit úkoly všem podle jejich schopností a potřeb. Uvědomit si, že každý je v týmu potřebný. Umět se rozhodnout. Dokázat přiznat chybu. Naslouchat všem názorům. Pečlivě si věci rozmýšlet, dát si na rozmyšlenou více času. Ujasnit si cíl. Ujasnit si pravidla a to, zda jim všichni rozumí. Tip: Pokud se nikdo nehlásí o slovo, využijte metodu Síla ticha. Po nadnesení výzvy/pracovního úkolu vydržte alespoň 2 minuty nemluvit. Někdo jistě sílu ticha nevydrží a o slovo/úkol se sám přihlásí. Jsou tato pravidla/poznatky uplatnitelné v praxi? Pokud ano, napište konkrétní závazky, kdy a kde/v jaké situaci je ve své praxi uplatníte. Poté jeden po druhém představuje svůj závazek. Při představování závazků nechte souseda po pravici nakreslit pro dotyčného, který představuje svůj závazek, obrázek či upomínku na barevný lepící papírek, jenž bude mít dotyčný stále na očích a bude mu připomínat jeho vlastní závazek. Tip: Pozor, postačí formulace pouze jednoho závazku. Čím více závazků, tím větší pravděpodobnost, že účastník nesplní ani jeden. 43

46 Pomůcky: Představení nového tématu Řešení konfliktů, zjištění situace mezi účastníky Úkol pro účastníky (samostatné): psací potřeby, flipchart/tabule Načrtněte si kruh s paprsky Do kruhu vypište členy svého Tip: Občas pozměňte zasedací pracovního týmu Na jednotlivé paprsky vypište pořádek. Účastníkům se tak změní perspektiva. Vhodné na subjekty, se kterými začátku nového tématu. komunikujete Na každém paprsku naznačte (body od 1-10), v jakém stavu je komunikace týmu s dotyčnými subjekty Stav komunikace týmu se subjekty Scénky Úkol pro účastníky (ve dvojicích): Ve dvojicích si vzájemně popovídejte o schématu, které jste si připravili. Vyberte si alespoň 2 zajímavé konfliktní situace, které se vám staly. 44

47 Vybrané konfliktní situace sehrajte ve dvojici jako scénku. Dvojice tvořte ideálně tak, aby se do páru dostali účastníci z různých škol! Závěr dne Spočívá v krátkém společném ohlédnutí za aktivitami, rekapitulaci a shrnutí. Co vás dnes nejvíce bavilo? Co vás překvapilo? Co si odnášíte? 3. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: Doporučené aktivity: 3 hodiny Řešení konfliktů Nástroje řešení konfliktu Práce s námitkou Závěr a shrnutí kurzu Test Evaluační dotazník Účastník se seznámí se složkami konfliktu Účastník si vyzkouší pracovat s námitkou Účastník získá přehled o základních pravidlech při řešení konfliktních situací Ujasněná představa o složkách konfliktní situace Pochopení zásad práce s námitkou Vyplněný závěrečný test Vyplněný evaluační dotazník Úvod, rekapitulace včerejšího dne Opět nechte účastníky rozmluvit a aktivovat jejich myšlení. Zároveň si připomeňte včerejší aktivity. Co si pamatujete ze včerejšího dne? Co vám nejvíce utkvělo v paměti? 45

48 Jak se cítíte po včerejšku? ZOOM Pomůcky: Náročnost: zalaminované obrázky (2x více, než je členů skupiny), které představují zoom nějakého objektu (! Náročné na přípravu lektora!) nenáročné Skupina: 8-12 Terén: Zadání: Varianta: rovná plocha, outdoor/indoor Každý účastník obdrží 2 obrázky, které nikomu neukazuje. Úkolem týmu je během určitého časového limitu přijít na systém řazení obrázků a seřadit je od počátku do konce, přičemž stále platí, že obrázky se nemůžou ukazovat. Zapojení tajného agenta: Pro potřeby tématu Řešení konfliktu je nutné použít variantu hry s tajným agentem. Účastníci stojí v kruhu, mají zavřené oči. Lektor oznámí, že označí tajného agenta poklepem na záda. Tajný agent bude mít za úkol mařit dosažení cíle hry, ale nenápadně, tak aby zůstal neodhalen. Lektor navíc nabídne konkrétní odměnu agentovi, pokud zůstane neodhalen, a také tomu, kdo ho odhalí. Postupně obchází jednotlivé hráče a u každého se zastavuje. Trik spočívá v tom, že lektor nikoho z účastníků agentem neoznačí. Odhalení agenta, řešení hry Před tím, než bude odhaleno řešení hry, oznámí účastníci tip na tajného agenta podle níže uvedeného postupu. Lektor vše zaznamenává na tabuli/flipchart: Uveďte tip/tipy na agenta (jméno) Řekněte důvod podezření (zde je nutné, aby lektor opravdu zaznamenal slovo od slova to, jak se účastníci vyjadřují) Potvrďte svůj tip. Stojíte si za svým rozhodnutím? (zúží se okruh podezřelých a především se účastníci utvrzují v tom, že agent existuje) 46 TIP Jana Karel Hana DŮVOD protože mlžila do všeho povídala dělala chaos protože mi neodpovídal protože v jednu chvíli udělal hmm a otočil se zády mám dojem, že se nezapojovala málo mluvila.

49 Následuje odhalení pravdy o agentovi. Otázka pro účastníky: Proč si myslíte, že byla hra zařazena k tématu Řešení konfliktů? Zde je nutné vysvětlit účastníkům, co je to Konflikt a jaké má složky. Teoretická část Konflikt Spor je v podstatě přirozený každodenní stav. Vzniká nejčastěji z důvodu různého pohledu jednotlivců na tutéž věc. Spor ještě neznamená konflikt. Pro předcházení konfliktní situaci můžu udělat několik věcí. Je nutné mít na paměti, že každý pohled jedince na skutečnost je jiný. Pokud se budu snažit pohled druhého pochopit, můžu získat na celý předmět sporu jiný náhled. Snažím se jednat s druhým bez předsudků. Dám mu prostor pro vyjádření, naslouchám mu. Snažím se aktivně hledat přijatelné řešení. Cílem je, aby každá strana odcházela s dobrým pocitem (viz Přístup WIN-WIN v části kurzu Komunikace a týmová spolupráce). I přes naši snahu může ovšem spor přerůst v konflikt. Většinou je totiž problém obalem nejrůznějšími emocemi našeho protivníka, které si potřebuje vybít. A tak pro nás zůstává skrytý. Složky konfliktu Konflikt si můžeme představit jako vejce, jehož jádro tvoří věcná podstata, založená na racionální argumentaci. A argument je založen na ověřitelných a doložitelných faktech. Jádro konfliktu pak obaluje většinová emocionální složka, tzn. naše pocity, dojmy, domněnky. Konflikt s jádrem a emocionálním obalem představuje neřešitelný spor, pouze samotné jádro přitom představuje skutečný řešitelný problém. 47

50 Konflikt a jeho složky Reflexe hry V důsledku předchozího poznatku konfrontujte teorii o věcné argumentaci s tím, jak argumentovali účastníci při označování agenta (s nímž v podstatě vedli spor - konflikt). Společně s účastníky vyvoďte poučení: Uvědomte si, zda argumenty, které při konfliktu používáte, jsou skutečně ověřitelná fakta, ne pouze domněnky a předsudky. Respektujte odlišný pohled protivníka na tutéž věc a pokuste se z něj poučit/využít ho ve prospěch vyřešení konfliktu. 48

51 Nájezd na brankáře Určené pro procvičení toho, jak pracovat s nečekanou námitkou. Dva účastníci předstoupí před ostatní. Jeden z dvojice je útočník, druhý brankář. Útočník nečekaně vystartuje na brankáře s jakoukoliv námitkou, kterou si vymyslí. Brankář se snaží jeho námitkám odolávat. Příklad: 1. Paní Nováková, vy netřídíte! Já jsem Vás už několikrát viděla, že ten odpad prostě netřídíte! 2. Jak to, že tu máte zapálený ten táborák. To je můj pozemek a tady se oheň rozdělávat nebude! Reflexe hry Pomůcky: psací potřeby, flipchart/tabule Vyzvěte účastníky, aby na základě vlastní zkušenosti z předchozího cvičení dali dohromady, co funguje a co nefunguje při odražení námitky. Postřehy zapisuje na flipchart. Postřehy shrňte do jednoduchého pravidla. Tip: Účastník nechce vystupovat ve scénkách. Co teď? Lektor mu představí teorii Komfortní zóny. Komfortní zóna je oblast, ve které se cítíme dobře, kde jsme si sami sebou jisti. V ní se pohybujeme bez potíží. Nachází se tu to, co už umíme. Naším cílem je však tuto komfortní zónu rozšiřovat. Tzn. učit se nové věci, dovednosti. A učení se novému znamená vykročit mimo bezpečnou komfortní zónu a vyzkoušet něco nového. Lektor tedy ujistí účastníka, že se okolo něj nachází bezpečné prostředí, kde se mu nemůže nic stát. Je proto načase udělat krůček z komfortní zóny a využít příležitosti k osobnímu růstu. Např. před svými kolegy z práce umím vystupovat bez problému. Před cizími jsem stydlivý. Proč si to tedy nevyzkoušet zde na kurzu? 49

52 Příklad, jak může vypadat tabulka Jak ustát námitku? 1. Fáze 1.1. Snažte se ustát první výpad s klidem. ( Ještě jednou mi v klidu řekněte, co se vlastně děje ) 1.2. Ověřte si, že správně rozumíte. Naslouchejte. ( Rozumím tomu dobře tak, že ) 1.3. Uznejte to, že útočník má právo být rozhořčen. ( Ano, rozumím tomu, že Ano, chápu, že ) Pokud nedojde k vyřešení situace, nebo neodložíte řešení na jindy, následuje: 2. Fáze 2.1. Argumentujte věcně a fakticky Ověřte si, že výsledek je přijatelný i protivníkem. Závěr tématu Řešení konfliktů Shrnutí tématu řešte jako zopakování pravidel, které se účastníci dozvěděli v průběhu dne: 50

53 Závěrečný test Test obsahuje 12 otázek. Uvědomte si, zda argumenty, které při konfliktu používáte, jsou skutečně ověřitelná fakta, ne pouze domněnky. Respektujte odlišný pohled protivníka na tutéž věc a pokuste se z něj poučit/využít ho ve prospěch vyřešení konfliktu. Pracujte s námitkou. Součástí je i praktická část, která spočívá v sehrání Scének. Úkol pro účastníky (ve dvojicích): Opět sehrajte scénky ze včerejšího dne, ale tentokrát podle pravidel Jak ustát námitku. Závěr a shrnutí kurzu, rozloučení Spočívá v ohlédnutí se za programem, popř. ve vyplnění evaluačního dotazníku. Lektor má možnost vrátit se zpět k obavám a očekáváním. Použitá a doporučená literatura Franc, Daniel; Zounková, Daniela; Martin, Andy: Učení zážitkem a hrou. Computer Press. Brno Neumann, Jan: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Portál. Praha Plamínek, Jiří: Jak řešit konflikty. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Synergický management. Argo. Praha Plamínek, Jiří: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vzdělávání dospělých. Grada. Praha Šuleř, Oldřich: 100 klíčových manažerských technik. Computer Pres. Brno Zlatý fond her I. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Portál. Praha Zlatý fond her II. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Portál. Praha Zlatý fond her III. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Portál. Praha

54 52 3. Metodika pro lektory téma kurzu Komunikace a týmová spolupráce Popis kurzu Časová dotace kurzu: Cíl kurzu: 16 hodin Účastník se seznámí s pravidly efektivní komunikace Účastník si uvědomí důležitost zpětné vazby Účastník chápe příčiny nedorozumění a zvládne se jim vyvarovat Účastník si uvědomí si význam souladu verbální a neverbální komunikace Účastník se seznámí s důležitostí kladení otázek a aktivního naslouchání Účastník si uvědomí rozdíl mezi skupinou a týmem Účastník identifikuje týmové role Účastník dokáže správně využít potenciál týmu a rozvíjet spolupráci Účastník si osvojí pojem synergický efekt a jeho využití v praxi Účastník si vyzkouší týmově spolupracovat i komunikovat při plnění různých úkolů, za nejrůznějších podmínek a omezení, často i s omezením časového limitu Účastník získá podněty pro osobní růst díky zpětné vazbě od svých kolegů či lektora Klíčová slova: Výstupy kurzu: Komunikace verbální neverbální zpětná vazba otázka aktivní naslouchání transakční analýza WIN-WIN tým týmové role spolupráce synergický efekt komunikace v týmu vyplněný evaluační dotazník vyplněný závěrečný test Komunikace a týmová spolupráce

55 1. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: Doporučené aktivity: 3 hodiny Seznámení účastníků Úvod do tématu Komunikace (sociální komunikace ve vztahu k týmu, komunikační fáze, nedorozumění a jeho příčiny, verbální a neverbální komunikace a jejich vztah, úspěšná komunikace a její pravidla) Definice zakázky (konkrétní problém účastníka v rámci tématu kurzu) Účastník si ujasní vztah komunikace a týmu Účastník se seznámí s jednotlivými fázemi komunikace Účastník získá povědomí o příčinách nedorozumění Účastník si uvědomuje význam souladu verbální a neverbální komunikace Účastník se seznámí s pravidly úspěšné komunikace Účastník se pokusí definovat svoji zakázku Ujasněná představa o průběhu komunikace Pochopení možných příčin nedorozumění a ujasnění možností, jak dosáhnout opaku Pochopení užitečnosti souladu verbální a neverbální komunikace Definovaná zakázka Seznamovací aktivity Pokud předpokládáme, že se účastnící vzdělávání navzájem neznají, je nutné začít kurz seznamovacími aktivitami. Slouží k nejen ke zjištění jmen účastníků, ale díky vhodně zvolené aktivitě se dozvíte i drobnosti a zajímavosti ze života účastníka, jeho koníčky, životní priority atp. Tipy na seznamovací aktivity a jejich podrobnější popis viz SEZNAM HER. Pomůcky: Obavy a očekávání psací potřeby, lepící papírky, flipchart/tabule Každý sám za sebe písemně formuluje na jeden papírek, co od tohoto kurzu očekává, a na druhý napíše, čeho se v něm obává. 53

56 Postupně každý přistupuje před ostatní, představuje své obavy a svá očekávání, lepí papírky na flipchart. Písemné Obavy a očekávání je dobré schovat a vrátit se k nim v závěru kurzu otázkou, zdali se očekávání skutečně naplnila či naopak potvrdily obavy. Pomůcky: Specifikace zakázky psací potřeby, flipchart/tabule Specifikací zakázky se myslí konkretizace a upřesnění problému každého účastníka v rámci tématu Komunikace a týmová spolupráce. Jedná se o usměrnění pozornosti na určitý individuální problém. Účastník se zamyslí nad svým problémem v rámci tématu, který by chtěl v průběhu kurzu zlepšit či odstranit, a společně s lektorem definují konkrétní zakázku, nejlépe v podobě jedné věty. Tip: Při definování a konkretizaci zakázky je nutný citlivý přístup lektora, umění naslouchat a porozumět. Vždy platí, že při vyřčení zakázky musí dotyčný účastník s její formulací souhlasit. Lektor rozdá účastníkům lepící papírky dvou barev. Účastník zapíše formulovanou zakázku: na papírek jedné barvy napíše zakázku k tématu Komunikace, na papírek druhé barvy k tématu Týmová spolupráce. Popř. se dá formulovat zakázka týkající se osobní roviny (co potřebuji jako člověk). Formulovaná zakázka každého účastníka bude zaznamenána na viditelné místo. Během her se bude účastník na zakázku soustředit. Příklad zakázky: Trpělivě vyslechnu všechny názory. Naučím se poskytnout zpětnou vazbu. Budu se více ptát. Pomůcky: Náročnost: Překroč čáru lano 10 m nenáročné Skupina: 8-16 Terén: jakákoliv rovná plocha, která se dá rozdělit na dvě poloviny Na rozehřátí a naladění tématu kurzu můžete použít tuto hru. Skupiny používají komunikaci k přesvědčení soupeře, popř. se v závěru dokážou dohodnout jako tým. Zadání: Účastníci jsou rozděleni na dvě skupiny (není nutné mít sudý počet). Zároveň rozdělte prostor na dvě území. Zadání dostane každá skupina stejné, ale tak, aby o tom navzájem nevěděli: Přesvědčte soupeře, aby přešel na vaše území. Buď se stane, že opravdu jedna skupina druhou přesvědčí, v ideálním případě by se měly skupiny dohodnout na nějakém kompromisu (členové obou skupin stojí rozkročmo nad hraniční čarou, každá noha v jiném území) nikdo neprohrál, oba jsme vítězové. 54

57 Pomůcky: Náročnost: Kouzelná laťka dřevěná lať nebo lehká tyč nenáročné Skupina: 8-16 Terén: Zadání: kdekoliv Reflexe předchozích her Skupina má za úkol postavit se proti sobě, natáhnout ukazováčky bříšky vzhůru střídavě jeden vedle druhého. Na ukazováčky položte lať. Úkolem skupiny je klesat s laťkou až na zem a přitom se laťky musí všichni stále dotýkat. Po každé hře je nutné vztáhnout zkušenost ze hry na reálnou skutečnost (princip zážitkové pedagogiky). Je možné reflexi provést opravdu po každé jednotlivé hře, nebo po souboru her se společnou tématikou. Více k reflexi se dozvíte v části SEZNAM HER. Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Teoretická část Komunikace Na úvod můžete položit účastníkům otázku, co si všechno představují pod pojmem komunikace. Sociální komunikace (Černý 2008) Sdělení a sdílení informací mezi dvěma a více lidmi Neprobíhá nikdy jenom jedním směrem, ale vždy oboustranně Součástí sociální komunikace je vysílání informací (řeč, chování, oblečení ) a příjem informací (naslouchání, vidění ) Probíhá verbálně (slovy) i nonverbálně (mimoslovně) Kvalita sociální komunikace určuje, jaké budou VZTAHY mezi lidmi Umění hovořit jeden s druhým, říkat, co skutečně cítíme nebo myslíme, říkat to jasně, naslouchat tomu, co říká ten druhý a ujišťovat se, že jsme slyšeli správně. 55

58 Pokud se někdo naučí správně komunikovat, má v rukou možnost, jak cíleně a vědomě budovat kvalitní a fungující mezilidské vztahy. Vztahy, ve kterých se lidé cítí dobře, jsou spokojení, lépe pracují, firma funguje lépe. Mějte na paměti, že kvalitní vztahy mezi lidmi (Lidé) jsou jedním ze tří aspektů týmové spolupráce, hned vedle umění domluvit se (Procesy). Viz kurz Vedení týmu a řešení konfliktů: Model složek týmové spolupráce tzv. Adairovy kruhy Tým a týmová spolupráce se vyznačuje třemi aspekty/složkami: Lidé = členové skupiny, jejich komfort, spokojenost, emoce, vztahy mezi členy. Procesy = mezi procesy náleží umění domluvit se, spolupracovat, rozdělit si práci. Cíl = společný cíl nebo cíle celého týmu. Každý si je vědom, čeho chce tým dosáhnout a je s tím ztotožněn. Tým nefunguje, pokud jsou jednotlivé aspekty nevyrovnané, či je jeden aspekt výrazně oslaben. Při hledání řešení příčiny potíží by se měl proto vedoucí týmu ze své pozice zaměřit na tyto tři oblasti: Jsou si všichni členové vědomi toho, co mají dělat? Komunikují spolu? Cítí se dobře? atp. 56

59 Pokud něco neklape, lidé hledají chyby na různých místech a nejčastěji v druhých lidech, ale málokdy je napadne hledat chybu v tom, jak se domlouvají. Fáze komunikace Rozlišuje se šest fází komunikace, přičemž v každé z nich může docházet k úbytku informací nebo jejich deformaci. 1. Ideová geneze vznik, zrod nápadu, myšlenky, obsah mysli komunikátora 2. Zakódování vyjádření myšlenky v symbolech, slovech, znacích, pohybech 3. Přenos pohyb sdělení od vysílajícího k příjemci, vedení obsahu 4. Příjem okamžik, kdy sdělení dojde k příjemci 5. Dekódování proces příjemcova výkladu, interpretace sdělení 6. Akce chování, činnost příjemce vyvolaná přijatou zprávou, využití informace Hlavní příčiny nedorozumění Nesrozumitelné, zastřené vyjádření myšlenky Používání formulací, kterým partner nerozumí (slang, odborné výrazy) Používání mnohovýznamových slov a neurčitých výrazů ( to je příliš složité ) Nejasné a nejednoznačné formulování myšlenek, které připouštějí volný výklad Nepozornost či nezájem jedné ze stran, kdy často dojde ke zkreslení informace Citové předsudky příjemce ke sdělení, např. zaujímání předem odmítavých postojů ( Vymýšlí si, to stejně nejde udělat. ) Předsudky, odmítavé či naopak nekritické postoje jedné ze stran ke druhé ( On to nepochopí, Je chytrý, stačí mu naznačit ) Rozpor mezi verbálním obsahem a neverbálním sdělením. Verbální x neverbální komunikace Komunikaci rozlišujeme na verbální (slovní) nebo také sociální v užším slova smyslu a na neverbální (mimoslovní) nebo také psychologickou. 57

60 V okamžiku, kdy verbální a neverbální komunikace jsou ve vzájemném rozporu (tzn., že naše tělo prozrazuje to, co si doopravdy myslíme), tak se komunikace zastavuje. Příjemce dostává protichůdné signály (tělo x slovo). Mějte na paměti: Co příjemce bere v komunikaci vážně, je neverbální sdělení. Následující schéma názorně ukazuje, v jakém momentě vstupuje do komunikace verbální a neverbální složka (způsob řeči, slova, řeč těla) a jakým způsobem ovlivňuje vnímání původních myšlenek a pocitů odesílatele a utvoření myšlenek a pocitů příjemce. Verbální a neverbální složka v procesu komunikace 58

61 Součástí neverbální komunikace je i držení těla (posturika). Svým tělem člověk dává najevo mnohem více, než by chtěl. Zde je několik typů postojů, kterými můžete působit na své okolí: Image manažera 59

62 Pravidla úspěšné komunikace Při komunikaci se setkáváme s řadou přirozených bariér, které způsobují nedorozumění. Často předpokládáme, že co je jasné nám, je jasné i okolí. Ale každý z nás vnímá svět kolem sebe jedinečně, a proto jsou sdělení vnímána odlišně a zpracována v odlišné představy. Tato pravidla mohou napomoci v překonávání komunikačních bariér. Šuleř (2009) 1. Myšlené ještě neznamená řečené 60 Je nutné své myšlenky jasně formulovat. Nikdo nás tak dobře nezná, aby rozuměl nevyřčenému, a nevidí nám do hlavy. 2. Řečené ještě neznamená slyšené Někdy situace a čas neumožňuje informaci nerušeně a pozorně vyslechnout. 3. Slyšet ještě neznamená rozumět TIP: Zadejte účastníkům za úkol namalovat nějaký jednoduchý předmět: stůl, dům, strom Vsaďte se, že co člověk, to odlišná představa. Pozorné naslouchání ještě nezajišťuje správné pochopení. Pomoci může shrnutí a zopakování nejdůležitějšího, popř. dát prostor druhému ptát se, či se sám ptát druhého, zda porozuměl. 4. Rozumět ještě neznamená souhlasit Přesvědčuje se vždy logickými a fakticky doložitelnými argumenty. 5. Souhlasit ještě neznamená dodržet Spontánní souhlas je s časovým odstupem zapomenut. Ověřte si proto, zda stále platí. 6. Dodržet ještě neznamená provést Bez kontroly není možné dojít k výsledkům. 7. Provést ještě neznamená změnit Realizace dohody nemusí vést k trvalé změně či k vyřešení problému. Změna se musí podporovat. Závěr dne Spočívá v krátkém společném ohlédnutí za aktivitami. Co vás dnes nejvíce bavilo? Co vás překvapilo? Co si odnášíte?

63 2. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: Doporučené aktivity: 10 hodin Prohloubení přátelské atmosféry Základní dovednosti při komunikaci (aktivní naslouchání, kladení otázek) Přístup Výhra Výhra Boj v komunikaci (konflikt, transakční analýza) Problémový člověk a jeho útoky Teorie Slepé skvrny a Zpětná vazba Práce na zakázkách Účastník si ujasní užitečnost aktivního naslouchání a kladení otázek při rozhovoru Účastník se seznámí s přístupem WIN-WIN a jeho efektivitou Účastník si uvědomí, jak předcházet konfliktu v komunikaci Účastník se seznámí s typy problémových lidí a radami, jak odolat jejich útokům Účastník je seznámen se základními principy při poskytování zpětné vazby a chápe její užitečnost Vědomí důležitosti aktivního naslouchání a kladení otázek Pochopení užitečnosti teorie slepé skvrny a zpětné vazby Snaha o předcházení konfliktů v komunikaci Ujasněná představa o tom, jak odolat útokům Definované zásady při Komunikaci Úvod, rekapitulace včerejšího dne Na počátku nového dne je potřeba nechat účastníky rozmluvit a aktivovat myšlení. Zároveň je třeba připomenout včerejší aktivity. Co si pamatujete ze včerejšího dne? Co vám nejvíce utkvělo v paměti? Jak se cítíte po včerejšku? Na rozehřátí můžete zvolit nějakou hru, viz SEZNAM HER. 61

64 Pomůcky: Náročnost: 62 Minové pole Skupina: 6-12 Terén: Zadání: asi 50 metrů šňůry, asi 90 větších hřebík/křída mírně náročné Rovná plocha, spíše outdoor. Ze šňůry se vytvoří na zemi obdélníková osnova 10 x 8 čtverců velkých asi 40 x 40 cm/případně se dají načrtnout křídou na zem. Lektor si připraví plánek hřiště nyní minového pole, na kterém jsou vyznačeny bomby tak, aby existovala alespoň jedna cesta skrze pole. Úkolem týmu je projít toto pole bez ztrát, do pole vstupuje vždy pouze jeden z týmu, členové si mohou napovídat a radit, ale nesmějí mluvit. Nikdo si nesmí nic psát ani značit. Členové se v pokusech o přechod střídají ve stejném pořadí. Postupuje se po jednom poli libovolným směrem do té doby, než člen šlápne na minu. V tom případě lektor hlásí odjištěno a člen má možnost vrátit se do bezpečí zpět stejnou cestou, jakou přišel. Pokud někdo stoupne na již odjištěnou minu políčko, lektor hlásí výbuch a dotyčný vypadává ze hry. Reflexe hry Pokud je určen vedoucí týmu, je dobré nejprve vyslechnout vedoucího a poté ostatní členy týmu. TIP Co jste zažívali? Zkuste účastníky navést otázkami tak, aby Jaké momenty Vám přišly důležité? si uvědomili následující přirovnání: Jste spokojení s výsledkem? Opakovaně šlápnout na minu je jako opakovaně chybovat v komunikaci. Přičemž Jaké zkušenosti si odnášíte? chybující vypadává ze hry komunikačního Co jste si při hře uvědomili? procesu. Sůl nad zlato Pomůcky: 3 x 20 metrů horolezecké lano, sedák, přilba, karabina, umělohmotný kbelík s vodou, miska se solí plovoucí na hladině, šátek pro variantu Náročnost: náročné Skupina: 6-12 Terén: Prostor se silnými stromy, les

65 Zadání: Z jednoho lana vytvoří lektor kruh v blízkosti silných stromů o poloměru 7 metrů. Do středu kruhu umístí kbelík s vodou a slánkou. Úkolem týmu je vynést slánku z kruhu ven, aniž by se někdo z týmu (i lano) dotkl zakázaného území. Sůl musí zůstat suchá a nevysypat se. Varianta: Reflexe hry Ten, kdo bude vyndávat slánku, musí mít zavázané oči, být němý či bude pracovat pouze jednou rukou. Pokud je určen vedoucí týmu, je dobré opět nejprve vyslechnout jeho a poté ostatní členy týmu. Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Co jste si při hře uvědomili? Teoretická část Základní dovednosti při komunikaci Základními technikami pomáhajícími předcházet nedorozumění a usnadňujícímu komunikaci, ve kterých se může zlepšit každý, je kladení otázek a TIP: Poslouchejte a doptávejte se! aktivní naslouchání. Proti možnému nedorozumění a s ním spojenému napětí mezi komunikačními partnery působí preventivně. Umění naslouchat Neschopnost naslouchat druhým je jednou z hlavních překážek efektivní komunikace. Běžný posluchač zachytí pouze polovinu toho, co druhý říká, s přibývající délkou hovoru však pozornost klesá až na pouhou jednu čtvrtinu. Je to dáno tím, že lidé se příliš soustředí na své myšlenky a na jejich vlastní vyjádření, takže nesledují druhého. Aktivní naslouchání je metoda, která pomáhá překonat rušivé faktory odvádějící od efektivního sledování a pochopení toho, co se pokouší sdělit komunikační partner. Zakládá se na jednoduchých pravidlech: Soustřeďte se, koncentrujte pozornost na to, co je sdělováno, potlačte své myšlenky. 63

66 Opakujte si v duchu klíčová sdělení, důležité body, pomůže je to podržet v paměti. Ptejte se, pokud nerozumíte. Nejasné informace si ujasňujte parafrázováním. Snažte se přerušování projevu partnera omezit, neskákejte do řeči. Všímejte si přestávek nebo změn v rytmu řeči. Mohou signalizovat vhodný okamžik k odpovědi nebo dotazu. Dejte najevo zájem, ukažte, že jej sledujete. Nakloňte se blíž k mluvčímu, poskytujte nonverbální zpětnou vazbu např. přikyvováním. Při větším množstvím sdělovaných informací neváhejte partnera požádat o rekapitulaci. Aktivní naslouchání se v podstatě týká 4 základních oblastí: Kladení otázek Oblasti aktivního naslouchání Díky správnému kladení otázek může jedinec nejen získávat informace, ale také řídit tempo rozhovoru, vytvářet vztah s partnerem a předcházet nedorozumění. (Šuleř 2009) Existuje několik typů otázek: 64 Otevřené se používají pro získání faktů a názorů (Jak, Proč, Z jakého důvodu? ) Uzavřené vyžadují konkrétní odpověď ANO-NE Taktické vystihují zájem partnera ( Minulý týden bylo hezké počasí. Nebyls na kole? )

67 Informační předpokládají stručnou jednoslovnou odpověď Sugestivní ovlivňují odpověď partnera, v podstatě již obsahují odpověď (Včera bylo hezky, viď?) Alternativní dávají možnost výběru (Buď-anebo) Protiotázkami lze převzít iniciativu Kontrolní ověřují, zda nedošlo k chybě, nedorozumění Motivační působí na prestiž partnera Řečnické u nich si tazatel odpovídá sám Při kladení otázek je dobré držet se několika rad: Promyslete si otázky, jejich znění, pořadí i očekávané odpovědi. Zjistěte si zájmy partnera a začněte taktickou otázkou, pokud potřebujete partnera rozmluvit či pozitivně naladit. Otázky mají být stručné, jasné a srozumitelné, musí být přizpůsobeny úrovni partnera a položeny tak, aby na ně dokázal odpovědět. Maximum informací získáte otevřenými otázkami, protože na ně partner musí odpovídat celou myšlenkou. Otevřené otázky umožňují urychlit rozhovor, upřesňují či ověřují se pomocí nich fakta. Mnoho uzavřených otázek vyvolává dojem výslechu. Sugestivních otázek se vyvarujte, nic nám nepoví o tom, co si partner skutečně myslí. Vyhněte se i násobným otázkám, které jsou prezentovány tzv. v balíku. Odpovědi se dočkáte jen na jednu z nich, obvykle tu poslední nebo na tu, která partnerovi připadá nejbezpečnější a hodí se mu. Kladení otázek přizpůsobte rychlosti myšlení partnera. Někteří lidé jsou rozvážnější a potřebují více času. Rychlým sledem otázek byste ho mohli zmást, znemožnit mu dát jasné odpovědi. Nepoužívejte ironické a zesměšňující otázky. 65

68 Pomůcky: Zadání: Příběh dívky Abigail Příběh dívky Abigail, psací potřeby, flipchart/tabule Nejprve přečtěte účastníkům příběh o dívce Abigail. V tomto příběhu se vyskytuje celkem 5 postav (jejichž jména můžete pro přehlednost poznamenat na tabuli). Úkolem účastníků je sestavit pořadí postav podle přijatelnosti chování, přičemž na prvním místě je postava s pro ně nejpřijatelnějším chováním. Kdysi dávno a kdesi daleko žila dívka jménem Abigail. Bydlela se svojí matkou v malé vesnici na břehu řeky. Milovala mládence jménem Greg. Ten přebýval v sousední vesnici na druhém břehu řeky. Často se navštěvovali. Jednou přišla velká voda a odnesla most, který obě vesnice spojoval. Jak se dostanu za svým milým," přemýšlela Abigail. Široko daleko nebylo jiného mostu a řeka byla příliš široká a plná krokodýlů. Půjčit si loďku a přeplout, to je jediná cesta," řekla si Abigail. Jediný, kdo vlastnil v okolí loďku, byl bývalý námořník Sinbád. Abigail požádala Sinbáda o pomoc. Ano, půjčím ti loďku," odpověděl jí Sinbád, ale dnes se mnou musíš strávit noc." Za tuto cenu Abigail přijmout pomoc odmítla. Plačíc se vrátila k matce a žádala ji o radu. Už jsi dospělá a s podobnými problémy si musíš poradit sama," odpověděla matka dceři. Abigail dlouho váhala, ale tolik se chtěla se svým milým zase vidět. Vrátila se k Sinbádovi a jeho podmínku splnila. Druhý den odjela na loďce za Gregem. Strávili spolu krásný den. K večeru Abigail nevydržela a svěřila se mu, díky čemu se za ním dostala. Cože, jak jsi to mohla udělat?" rozlítil se Greg a Abigail vyhnal. V slzách se vracela Abigail k řece. Cestou potkala statného mládence. Jmenoval se Silak. Podělila se s ním o své hoře. Jak to mohl udělat?" hněval se Silak na Grega. Pojď se mnou zpátky k němu." Vrátili se tedy ke Gregovi. Rozzlobený Silak ho po krátké roztržce zbil. Abigail stála stranou a tiše se smála. Poté, co má každý sestavené pořadí, rozdělte účastníky do dvojic. Opět jim dejte za úkol sestavit pořadí tak, aby oba souhlasili. Postupně skupiny zvětšujte tak, aby se na pořadí museli shodnout všichni účastnící jako jedna skupina. Účastníci se jistě na závěr budou ptát na správné pořadí žádné ovšem není správné, záleží to na individuálním žebříčku hodnot. Reflexe předešlého cvičení Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Jak zkušenost využijete v reálném životě? 66

69 Teoretická část V souvislosti s předchozím cvičením se nabízí vysvětlit účastníkům princip techniky Win- Win, Boj jako problém v komunikaci a Transakční analýzu. WIN-WIN (Výhra-Výhra) Je to technika usilující o dosažení takového řešení problému/neshody, se kterým jsou spokojeny všechny zúčastněné strany. Úspěchu jednoho není tedy dosaženo na úkor druhého, účastnící se snaží o oboustrannou a vzájemnou prospěšnost. (Šuleř 2009) Metoda vyžaduje vysoký stupeň ohleduplnosti k zájmům a potřebám druhé strany a zároveň velkou míru odvahy. Děje se tak ovšem s vědomím toho, že výsledky tohoto partnerství budou trvalé a budou daleko převyšovat individuální možnosti stran. Výsledky přinesou uspokojení na obou stranách. Vzájemná důvěra a ochota ke skutečné spolupráci založená na otevřené komunikaci je potřeba u obou jednajících stran. Přístup WIN - WIN Položte účastníkům otázku, u které z her mohli přístup výhra-výhra využít, nebo kde ho využili. Jako odpověď by měla minimálně zaznít hra Překroč čáru. 67

70 Boj jako problém v komunikaci Z předchozí teorie vyplývá, že pokud bude jedna strana chápat úspěch jako výsledek boje, nikdy nemůže dosáhnout takového výsledku, jako kdyby komunikovala otevřeně a snažila se uspět díky vzájemné spolupráci s druhou stranou. Boj se vyskytuje i v komunikaci. Je to v podstatě každodenní přirozený stav, při němž každý z nás bojuje za svou pravdu; a tak nastává konflikt. V této situaci může dotyčný: Trvat dále na své pravdě Přijmout názor druhého a potlačit vlastní Podívat se na realitu i očima druhého, využít jeho úhel pohledu, a vytvořit si tak náhled na celou věc Základem úspěšného vyřešení takového konfliktu je tedy uvědomit si, že v podstatě neexistuje univerzální pravda, jedná se pouze o různé pohledy na tutéž realitu: Dva pohledy na realitu. Co vidíte VY? 68

71 Transakční analýza Tato teorie objasňuje konflikty, které vznikají v důsledku rozdílností v psychologické rovině přenosu informací. Vychází z rozčlenění lidské psychiky dle Sigmunda Freuda na ID, EGO a SUPEREGO: Rodič neboli superego je ta část v člověku určená jednáním rodičů v jeho dětství a výchovou. Komunikace se vyznačuje káravostí, přikazováním, poučováním, kritizováním, či naopak laskavým, opatrovatelským jednáním a snahou ochraňovat. Dítě neboli id je iracionální jádro člověka, vycházející z potřeby uspokojení pudů. Jednání dětského já se vyznačuje spontánností, kreativitou, rebelstvím, dětskostí. Dospělý neboli ego je potom syntézou id a superega, naše racionální stránka. Jedná a komunikuje logicky, nezávisle; objektivně vyhodnocuje události kolem sebe. V komunikaci mezi dvěma jedinci pak vznikají typy přenosů: Konfliktní (přenosy se kříží) Nekonfliktní (přenosy se nekříží). Pokud se jedinec chce vyhnout vzniku konfliktu, měl by zvolit adekvátní úroveň jednání. Pokud na otázku v interakci dospělý-dospělý odpoví typicky pro oblast rodič-dítě, nastává konflikt. Cílem je tedy vyvarovat se interakci v rovině rodič-dítě, a nenechat se ani do této roviny vtáhnout při typické rodičovsko-dětské odpovědi. Transakční analýza 69

72 Příklad: Rozhovor mezi manželi: Jana (na úrovni dospělý-dospělý): Prosím, dávej si pozor, když dovíráš lednici. Ráno nebyla dvířka pořádně zavřená. Karel (na úrovni rodič-dítě): Tak se nezblázni, ty taky neutahuješ pořádně kohoutek. Jana (vtažená do úrovně rodič-dítě): No a co, já si na vodu vydělám (nastává konflikt) Jana (pokud by zůstala na rovině dospělý-dospělý): Ano, promiň, příště si dám pozor. A ty taky, viď. Komunikace s problémovým člověkem Kdo jsou to problémoví lidé? Jsou to ti, se kterými se těžko vychází. Nedělají to, co od nich potřebujete a nevíte, jak si s nimi poradit. Ve většině případů velmi záleží na našem chování k nim, i s agresivním člověkem se dá dobře vycházet. Pro správnou komunikaci s takovým člověkem je potřeba v něm nalézt to nejlepší a vyzvednout to. TIP: Problémové lidi nemůžeme změnit, ale můžeme s nimi komunikovat a jednat tak, že změní sami. (Brinkman, Kirschner 1999) Problémoví lidé jsou součástí života každého z nás. My jen můžeme udělat něco pro to, abychom zmenšili nedorozumění a vyloučili konflikt. Obecně platí, že byste si měli kontrolovat tón svého hlasu (klid, ne ironie, agrese ), vždy vyjádřit pozitivní záměr a dobrý úmysl, při přerušení být taktní, naslouchat mu. Zde je 10 typů problémových lidí s jejich charakteristikou a způsobem, s jakým s nimi lze efektivně komunikovat. (Brinkman, Kirschner 1999) 1. Tank Zaměřuje se na Vás jako na část svého problému. Chce Vás odklidit z cesty jako překážku, kterou pro něj představujete. Může zaútočit hlasem, silou Útok je pro něj prostředek, jak dosáhnout konečného výsledku, není v tom nic osobního. Váš cíl: je vynutit si respekt. Kdykoliv Vás napadne, musíte si vynutit respekt, protože neútočí na lidi s respektem. Musíte vyslat signál, že jste silní a schopní. 2. Odstřelovač Problém nastává, když se události nevyvíjejí podle jeho plánu nebo jim někdo stojí v cestě. Útočí na toho, kdo by mohl narušit jeho plány. Využívá často hrubých nadávek, sarkasmu, ostrého tónu, či vyvracení očí. Nepodstatnými poznámkami zesměšňuje ostatní. 70

73 Cílem je dostat odstřelovače z úkrytu. Nemůže střílet, pokud se nemá kde skrýt. Pokud veřejně odhalíte, že útočí bezdůvodně, jeho síla se rozplyne. Např. Co si tím chtěl říct? Co mají tvé poznámky o mně společného s tím, co řešíme? 3. Vševěd Záměrem těchto typů lidí je udělat věci tak, jak sami chtějí a jak to považují za nejlepší. Nesnášejí opačné názory. Chápou to jako útok na autoritu. Cítí, že ovládat lidi je jejich povinnost. Nikdy se nemýlí. Neradi plýtvají svým vzácným časem na Vaše podřadné nápady. Pokuste se otevřít jejich mysl novým informacím a myšlenkám. Pokud víte, že máte lepší nápad, snažte se mu vyložit pozitiva a negativa jeho a Vašeho nápadu. Jednejte s ním s respektem. 4. Mudrlant Velmi rád přehání, poutá tím na sebe pozornost. Rád mluví zasvěceně o věcech, kterým nerozumí, o nichž není informován. Ačkoli to na první pohled vypadá, že má o problematice podrobné znalosti, opak je pravdou. Pokuste se ho nachytat při lži, tzn. při podávání chybných informací a vysvětlit mu, že tak si pozornost ani úctu nezíská. 5. Granát Výbuch neboli ztráta sebekontroly jsou obrannou strategií proti bezmocnosti. Může za to kumulace pocitu vlastní bezvýznamnosti a sebenenávisti. Někteří vybuchnou v přítomnosti cizích, jiní v přítomnosti svých blízkých. Nemá smysl čekat, že se uklidní. Cokoliv, co řeknete, může situaci ještě zhoršit. Váš cíl je převzít kontrolu nad situací. Nesnažte se o rozumnou diskuzi, jen byste vstoupili do hádky. Ubezpečte ho o tom, že si ho vážíte, že ho máte rád. 6. Přitakávač Tito lidé na sebe nakládají příliš mnoho věcí, nikomu nedokáží říci ne. Chtějí všem vyhovět, ale kvůli mnoha jiným úkolům jim to nevychází a nestíhají. Vaším cílem je získat od této osoby jen takové závazky, se kterými můžete počítat. Snažte se je naučit tomu, aby se zaměřili na úkol a splnili to, co slíbili. Získejte si jeho důvěru, navažte přátelské vztahy a naučte ho plánovat. 7. Nerozhodný Rozhodní lidé počítají s tím, že každé rozhodnutí má pozitivní i negativní stránku. Nerozhodní nechtějí ty negativní vidět, nechtějí nikoho rozzlobit. Každou záležitost odkládají. Takoví lidé neznají systematickou metodu, pomocí které by si z nesprávných možností vybrali tu správnou. 71

74 Vašim cílem je ukázat takové osobě strategii, jak se rozhodovat, a motivovat ji k tomu, aby ji použila. Dobré je vytvořit příjemné komunikativní prostředí, ve kterém nerozhodný člověk přestane váhat a naučí se dělat správná rozhodnutí. 8. Mlčenlivý Chce s každým vycházet, proto během konfliktu nemluví. Podle něj vyjádření jeho názoru nic nezmění. Stává se frustrovaným a uzavírá se sám do sebe. Bez ohledu na to, proč takový jedinec nemluví, bude Vaším cílem jej přesvědčit, aby mluvil. Vyčleňte si pro něj dostatek času. Pokládejte mu otevřené otázky. Můžete mu nastínit, co si myslíte, že se v něm odehrává. Popř. mu nastiňte i důsledky jeho mlčení. (Např. tvé mlčení by mohlo zničit naši společnou práci). 9. Odmítavý Je zaměřený na úkol a chce ho splnit bezchybně. Když se mu do cesty postaví nedokonalosti, slabost, selhání, nedostatky jiných, je zoufalý. Nachází negativa všude a ve všem. Jeho negativizmus narušuje motivaci, tlumí rozvoj, vede k depresi a beznaději. Vašim cílem v komunikaci s odmítavým člověkem je přejít od hledání chyb k řešení problému. 10. Ufňukaný Vyžívá se ve svém trápení a starostech. Má schopnost vidět pouze to, co bylo a je špatné. Chtěl by najít řešení, ale neví jak, a to jej činí bezmocným. V tu chvíli přichází za Vámi. Mějte s ním trpělivost. Pokuste se mu pomoci při řešení problému. Potřebuje s někým spolupracovat, tím se jeho pocit bezmocnosti zmenšuje a on nemusí naříkat. Jak se vypořádat s útoky v komunikaci? (Thiele 2010) Buďte klidní, udržte si nadhled. Interpretujte jednání útočníka jako infantilní reakci, kdy se v útočníkovi projevuje jeho dětská stránka. Pomozte mu svou reakcí, aby se choval zase jako dospělý (viz Transakční analýza). Argumentujte věcně. Převeďte řeč od sebe na předmět jednání. Postavte do popředí daný problém. Vyhněte se unáhleným reakcím a ožehavým tématům, nereagujte na emocionální útoky. Ukažte útočníkovi, že ho berete vážně, že ho vnímáte (viz Aktivní naslouchání) a dejte najevo, že chápete jeho rozhořčení. U všeobecných výčitek požadujte po útočníkovi konkretizaci problému. Ptejte se, v čem je problém (viz Kladení otázek). 72

75 Pomůcky: Zadání: Nacvičte si Vám přirozené věty, které bude moci použít i v návalu emocí. Například: Na první pohled se to tak může zdát. Zcela chápu Vaše stanovisko. Chápu, že Vás to rozčílilo. To je zajímavé, co tu říkáte. Co vám na mém řešení tedy vadí? Co byste udělal na mém místě? Rozumím vám správně, že To mě překvapuje. To mě mrzí. Myslím, že mě napadáte neprávem. Můžete mi to konkretizovat? Komunikační dovednosti videokamera, notebook, plátno, dataprojektor Úkolem účastníků je hovořit 1 minutu na kameru na libovolné téma. Lektor měří čas, po minutě kameru vypíná, nastupuje další. Lektor musí k této aktivitě přistupovat nesmírně ohleduplně a citlivě. Ne pro každého je jednoduché mluvit před lidmi. Aktivitu by měl anoncovat už např. den předem a zařadit ji do programu v okamžiku, kdy bude mezi účastníky panovat přátelská a důvěrná atmosféra. Dále by měl zajistit maximální bezpečné prostředí, dle požadavku účastníka (např. Chce hovořit v sedě, ve stoje ). Nesmí zapomenout na informaci o dalším osudu videonahrávky (bude smazána, bude archivována v rámci projektu ) Po vystřídání všech účastníků by měl letor nechat malou pauzu na vydýchání a zároveň ji využít k přípravě techniky a záznamů k přehrání. Následuje přehrání jednotlivých videozáznamů. Nejprve se vyjadřuje ten, kdo byl na videozáznamu, poté ostatní účastníci. Co se Vám líbí/nelíbí? Co si myslíte, že je dobře/špatně? Co byste měl dělat jinak? Lektor zdůrazní fakt, že se člověk vidí jinak, než ho vidí ostatní a že některé věci na sobě nepozoruje vůbec. Plynně přejde do teoretické části, kde vysvětlí teorii Slepé skvrny a Zásady poskytování zpětné vazby. Zásady poskytování ZV mohou definovat sami účastníci na základě zkušenosti z předchozího cvičení. 73

76 Teoretická část Teorie Slepé skvrny Tím, že mě někdo upozorní na chování, které se nachází v mé slepé skvrně (tedy na to, co dělám, ale nevím o tom např. často používáš slůvko jakoby nebo mluvíš příliš rychle ) se tato negativní vlastnost/chování přesouvá do veřejné oblasti. To samo o sobě neznamená, že se vlastnost okamžitě zmírní či napraví. Ale já můžu začít na nápravě pracovat. Dotyčný mi tím prokazuje vlastně službu. Teorie Slepé skvrny vyjádřená tzv. JOHARI okénkem Zpětná vazba Slepá skvrna se dá zmenšovat pomocí kvalitní a vyvážené Zpětné vazby. Zásady mohou definovat sami účastníci na základě toho, jak se cítili při přijímání hodnocení svého mluveného projevu od členů skupiny. Lektor poté shrne, popřípadě doplní. Objevit by se měly zejména tato body: (Šuleř 2009) 1. Jasnost před poskytováním ZV je nutné ujasnit si, co chcete sdělit a sdělovat to jasně a jednoznačně. 2. Otevřenost vyhněte se vágnímu sdělení, mluvte upřímně. Povrchní zpětná vazba nikomu nepomůže. 3. Ohleduplnost ZV formulujte s ohledem na pocity příjemce. Někteří lidé negativní zpětnou vazbu velmi prožívají. 4. Pomoc mějte na paměti, že poskytnutím ZV chcete příjemci pomoci, ne mu ublížit. Neposkytujte pouze výčet nedostatků, ale soustřeďte se i na to, jak je odstranit. 5. Pozitivní přístup nenechte se vyprovokovat obranou reakcí příjemce a nehádejte se s ním. Zdůrazněte cíl ZV a sdělení lépe vysvětlete. 74

77 6. Vyváženost snažte se začínat a ukončovat ZV alespoň drobnou pochvalou či povzbuzením. Vyvážená zpětná vazba Příklad: Tvá prezentace byla připravená, přehledná a posluchače zaujala a do příště bych se snažila mluvit pomaleji a srozumitelněji. A jak se Zpětná vazba přijímá? Poslouchám, nekomentuji. Pouze se doptávám, pokud nerozumím. Nehádám se s druhým, on mi pouze říká, jak to subjektivně vidí. Na závěr kývnu, že rozumím, popř. poděkuji. Modelové situace Pomůcky: psací potřeby, flipchart/tabule Následující cvičení je časově náročné. Vyžaduje důvěrnější atmosféru mezi účastníky. Proto nesmí být do programu zařazeno hned první den. TIP: Lektor bedlivě pozoruje, klade otázky, snaží se dopátrat příčiny jednání účastníků v modelových situacích (např. strach z nadřízeného). Strach nám totiž občas brání svou potřebu sdělit. V tomto případě je dobré si říct: Co bych udělal, kdybych neměl strach? Co bych řekl? A co se vlastně může stát? 75

78 Účastníci jsou rozděleni do trojic. Během 15 minut si mají vybavit a navzájem sdělit jednu konkrétní situaci z pracovního či osobního života, která je trápí a nejsou ji vlastními silami schopni řešit. Příklad: Při přípravě vánočního večírku mi kolegyně nechtějí pomoci, nechávají všechnu práci na mně a já se nedokážu ozvat. Lektor sepíše na flipchart jména účastníků a jejich situace. Poté vybere dobrovolníka, který si chce danou situaci sehrát jako scénku. Nejlépe pokud se stihnou vystřídat všichni. Tip: Účastník nechce vystupovat ve scénkách. Co teď? Lektor mu představí teorii Komfortní zóny. Komfortní zóna je oblast, ve které se cítíme dobře, kde jsme si sami sebou jisti. V ní se pohybujeme bez potíží. Nachází se tu to, co už umíme. Naším cílem je však tuto komfortní zónu rozšiřovat. Tzn. učit se nové věci, dovednosti. A učení se novému znamená vykročit mimo bezpečnou komfortní zónu a vyzkoušet něco nového. Lektor tedy ujistí účastníka, že se okolo něj nachází bezpečné prostředí, kde se mu nemůže nic stát. Je proto načase udělat krůček z komfortní zóny a využít příležitosti k osobnímu růstu. Např. před svými kolegy z práce umím vystupovat bez problému. Před cizími jsem stydlivý. Proč si to tedy nevyzkoušet zde na kurzu? změnit své chování a jednání s protihráči. Účastník, jenž si chce situaci nacvičit, musí být konkrétní a sdělit co nejvíce detailů z reálné situace, popř. i typické věty a chování skutečných kolegů. Např. jedná se o poradu, přítomna je paní ředitelka a kolegyně Jiřina a Iveta. Jiřina a Iveta jsou kamarádky, jdou si na ruku. Iveta vždy říká: Já to dělat nebudu, není to v mojí náplni práce, ani za to nedostanu zaplaceno. A Jiřina jí přikyvuje. Ředitelka jen mlčí. Účastník si pak mezi přítomnými vybere spoluhráče, nejlépe ty, kteří se podobají dotyčným z reality fyzicky. Následuje přehrání scénky. Ostatní pozorně sledují průběh. Poté sdělují svá pozorování. K chování jednotlivců v situaci se můžou vyjádřit i herci. Použity jsou přitom zásady poskytování zpětné vazby z předchozího cvičení. Opomenuta nesmí být zejména rozvojová složka ZV s doporučením pro příště. Scénka se přehraje znovu. Na základě ZV se účastník pokouší Na závěr účastník, který si scénku nacvičuje, formuluje a zapíše ponaučení, které si odnese do reálné situace. 76

79 Pomůcky: Závěr a shrnutí tématu Komunikace Zadání pro účastníky: psací potřeby, lepící papírky, flipchart/tabule Vyjmenujte každý sám za sebe alespoň 3 pravidla o komunikaci, která si odnášíte na základě vlastní zkušenosti. Tip: Pokud se nikdo nehlásí o slovo, využijte metodu Síla ticha. Po nadnesení výzvy/pracovního úkolu vydržte alespoň 2 minuty nemluvit. Někdo jistě sílu ticha nevydrží a o slovo/úkol se sám přihlásí. Poté se shrnou výsledky, které lektor zapisuje na flipchart/tabuli. Objevit by se mělo např.: Při rozhovoru se více ptát. Koncentrovat se a aktivně naslouchat. Poskytovat druhým zpětnou vazbu, a tím jim pomáhat. Nemluvit na partnera jako na dítě. Neprosazovat jen svůj názor a podívat se na svět i očima druhého. Jasněji a precizněji formulovat myšlenky. Dávat si pozor na neverbální stránku komunikace. Zlepšením komunikace zlepšit kvalitu vztahů v týmu.. Otázky pro účastníky: Jsou tato pravidla/poznatky uplatnitelné v praxi? Pokud ano, napište konkrétní závazky, kdy a kde/v jaké situaci je ve své praxi uplatníte. Poté jeden po druhém představuje svůj závazek. Při představování závazků kreslí soused po pravici na barevný lepící papírek pro dotyčného, který představuje svůj závazek, obrázek či upomínku. Papírek si dotyčný uschová jako připomínku svého vlastního závazku. Závěr dne Spočívá v krátkém společném ohlédnutí za aktivitami. Co vás dnes nejvíce bavilo? Co vás překvapilo? Co si odnášíte? Našli jste si v dnešních aktivitách svou zakázku? 77

80 3. DEN Časová dotace: Témata dne: Cíle dne: Výstupy: 78 Doporučené aktivity: 3 hodiny Spolupráce a synergický efekt Důležitost cíle Týmové role Rozvržení rolí během porady Závěr a shrnutí kurzu Test Evaluační dotazník Účastník si ujasní užitečnost nastolení synergie v týmu Účastník získá tipy, jak synergii nastolit Účastník se pochopí důležitost stanovení cíle v týmu Účastník se seznámí s jednotlivými týmovými rolemi Účastník pozná úskalí komunikace ve větším pracovním kolektivu a možnost jejího zefektivnění Porozumění pojmu synergie Ujasněná představa o týmových rolích Pochopení nebezpečí při komunikaci ve větším kolektivu Vyplněný závěrečný test Vyplněný evaluační dotazník Úvod, rekapitulace včerejšího dne Opět nechte účastníky rozmluvit a aktivovat jejich myšlení. Zároveň si připomeňte včerejší aktivity. Co si pamatujete ze včerejšího dne? Co vám nejvíce utkvělo v paměti? Jak se cítíte po včerejšku? Pomůcky: Náročnost: Gordický uzel žádné mírně náročné

81 Skupina: 8-12 Terén: Zadání: Varianta: kdekoliv - rovná plocha Účastníci vytvoří kruh tak, aby se dotýkali rameny. Nejprve předpaží levou paži a uchopí někoho naproti (ne přímo souseda). Totéž udělají i s pravou paží. Nyní jsou všichni propleteni. Vedoucí v jednom místě rozpojí ruce tak, že vzniknou dva konce. Úkolem účastníků je rozplést se a vytvořit řadu. Účastníci zůstanou spojeni a místo řetězu se musí rozplést tak, aby vytvořili jeden kruh. Pomůcky: Náročnost: Přeskok přes švihadlo lano nebo švihadlo 20 metrů náročné Skupina: 8-12 Terén: Zadání: Reflexe předchozích her Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? rovná plocha bez překážek, outdoor Účastníci mají za úkol přeskočit společně 5x za sebou švihadlo, přičemž ke skoku přibíhají po jednotlivcích. Švihadlem otáčí také členové týmu. Mimo tradičních otázek lektor zadá účastníkům úkol, který souvisí s dalším teoretickým vstupem: Účastníci mají za úkol na základě teoretického podkladu z prvního dne a zkušeností ze hry Přeskok přes švihadlo formulovat rozdíly mezi skupinou a týmem. Lektor poté reflektuje jejich postřehy. Teoretická část Tento teoretický základ vychází z předchozího kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů. Pokud se přítomní na tomto kurzu účastnili i kurzu předchozího, lze volit formu opakování, TIP: či jednotlivé části zestručnit. Novinkou je Opakování, matka moudrosti! 79

82 téma Rozvržení rolí během porady, které souvisí i s tématem Komunikace. Rozdíl mezi skupinou a týmem Lektor nejprve připomene účastníkům následující schéma: Model složek týmové spolupráce Jak už bylo řečeno první den, týmová spolupráce se vyznačuje třemi aspekty: Cíl = společný cíl nebo cíle celého týmu. Každý si je vědom, čeho chce tým dosáhnout a je s tím ztotožněn. Lidé = členové skupiny, jejich komfort, spokojenost, emoce, vztahy mezi členy. Procesy = mezi procesy náleží umění domluvit se, spolupracovat, rozdělit si práci. Tým je tedy taková pracovní skupina, v níž mají jednotlivci společný cíl, v níž na sebe jednotlivé pracovní činnosti a dovednosti každého člena účelně a plynule navazují a která pracuje především na bázi motivace a řídí se demokratickými principy (B. B. Smith). Efektivní týmová práce je možná, pokud tým jedná s orientací na konkrétní. Nejlepší je stanovit si dílčí cíle, jejichž postupným překonáváním lze dosáhnout cíle hlavního. Stanovení společného a akceptovatelného cíle se řídí určitými pravidly. V souvislosti s určováním cílů se často uvádí tzv. SMART podmínka. Správně stanovený cíl by měl mít tyto vlastnosti: 80

83 Specific Measurable Aligned/Agreed Realistic Timed Specifický a co nejvíce konkretizovaný pro danou situaci Měřitelný objektivními postupy Musí být přijatelný (akceptovatelný) a odpovídat potřebám toho, kdo ho zajišťuje Realistický, dosažitelný, vzhledem k daným možnostem Termínově sledovatelný; Tzn., stanoví se, kdy bude cíle dosaženo Rozvoj spolupráce Aby se skupina přeměnila v tým, musí se vyvinout specifická vlastnost týmu tzv. synergie (z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat). Ta umožní dosáhnout společných cílů efektivněji, než kdyby každý člen týmu pracoval individuálně. Takováto spolupráce může v týmu vzniknout spontánně, z pozice manažera se jejímu rychlejšímu rozvoji dá určitým způsobem pomoci, stimulovat ji určitými podněty. Dobré je přitom vyvarovat se soutěžení jednotlivých členů týmu mezi sebou. Jaké podněty působí pro rozvoj spolupráce?(plamínek 2009) Absolutní hodnocení vyvarujte se srovnání lidí mezi sebou. Když budete lidi mezi sebou srovnávat, reakcí bude soutěž. Zvládnutelný vnější tlak působení tlaku na skupinu dokáže přivést ke spolupráci i členy, kteří jsou obvykle konkurenty. Podpora osobního rozvoje pokud budou členové týmu trpět neuspokojenými potřebami, nebudou ochotni spolupracovat, dokud se jejich přirozené potřeby nenaplní. Proto se vyplatí investovat do osobního rozvoje jednotlivých členů. Vychází se přitom z jednoduchého schématu postupného uspokojování potřeb A. Maslowa. Oceňování spolupráce tím, že si manažer všímá projevů spolupráce, chválí je a oceňuje, tím ji i fixuje. Působení vzoru manažer by měl jít příkladem, protože lidé mají tendenci napodobovat chování úspěšnějších lidí či lidí ve významnějším postavení. Závažnost cílů lidé budou spolupracovat, pokud cíle týmu, kterých chtějí společně dosáhnout, budou dostatečně závažné. To znamená, že budou dostatečně konkurovat individuálním cílům. 81

84 Rozdělení úloh pokud úspěch jednoho člověka bude závislý na úspěchu druhého člověka, budou nuceni členové týmu spolupracovat. Ideální je tedy rozdělit úkoly tak, aby každý dělal něco jiného v rámci určitého procesu. Maslowova pyramida potřeb 82

85 Pro zajímavost je uvedeno schéma, které proces přeměny skupiny v tým a nastolení synergie dobře vystihuje (Plamínek 2008). Složení týmu a týmové role Především musíme od sebe oddělit role formální (osoby jsou do nich formálně dosazovány: vedoucí, zástupce ) a neformální. Ty se v týmech vyvinuly přirozeně a vytvořily se v podstatě během procesu řešení nějakého problému nebo tvorby nového 83

86 produktu. Odrážejí jednotlivé kroky, které musí členové udělat, aby dosáhli cíle nebo vymysleli řešení nějakého problému. Každý člen upřednostňuje určitou roli. Záleží to na preferencích a motivaci někteří lidé jsou zaměřeni na užitek, jiní na efektivnost, další na dynamiku nebo naopak stabilitu (mimochodem tyto čtyři vlastnosti jsou předpokladem úspěchu firmy). Lídr (neboli stratég) je všestranně nadaný, má komplexní myšlení, dokáže nadchnout a motivovat ostatní. Je empatický. Mívá velké charisma. Myslitel je nápaditý, hravý, oplývá kreativním myšlením. Přináší nové nápady. Má vysokou racionální inteligenci. Režisér dokáže uvést nápad do praxe, realizovat myšlenku. Připraví strategii, zorganizuje práci, rozdělí úkoly. Diktátor je v týmu nepopulární. Požaduje prosazování vlastních myšlenek na úkor ostatních. Užitečný bývá v době krize, kdy dokáže jít za jasným cílem a vyvést tým z problémů. Procesní specialista je vynikající při selhání standardních procesů nebo zdrojů. Dokáže vymyslet nové metody, získat nové zdroje a dosáhnout s nimi nečekaných výsledků. Pečovatel zajišťuje pohodovou náladu v týmu. Je dobrý v komunikační a vztahové rovině. Dokáže řešit komunikační potíže a poruchy vztahů. Navíc se snaží těmto problémům předcházet. Hybatel je ten, který popohání celým tým k výkonu. Uskutečňuje a rozhýbává nápady, které vymyslí lídr s režisérem a myslitelem. Dotahovatel umí dotáhnout projekty ke zdárnému konci, vychytat mouchy. Vládne systematickým myšlením, hledá a opraví chyby. Specializuje se na dokonalost detailů. Věcný specialista je člověk, který se vyzná ve svém oboru. Nejužitečnější je, pokud je jeho odborných znalostí a dovedností zapotřebí. Z následujícího schématu je patrné, že v nestandardních situacích vynikají diktátor, režisér, myslitel lídr a také profesní specialista. Naopak stabilní situace nahrává pečovatelům, hybatelům, dotahovatelům a věcným specialistům. (Plamínek 2008) 84

87 Devět složek rolí týmu Komunikace v týmu - porady Bylo již řečeno, že ke kvalitní komunikaci náleží i aktivní naslouchání. Závisí na bedlivé pozornosti posluchače, na dovednosti koncentrovat se, porozumět a zhodnotit situaci. V rámci týmu se tyto schopnosti člověk od člověka samozřejmě liší. To představuje pro plynulost a účinnost komunikace velké překážky. Závažnost těchto překážek přirozeně roste se zvyšujícím se počtem členů týmu. Vede to k tendenci nějakým způsobem komunikaci spontánně organizovat. Výsledkem je vznik několika názorových bloků, k nimž se lidé více méně přiřazují. Tým se tak v podstatě rozpadá, protože se diferencuje na jednotlivé názorové skupiny. Jak ale dosáhnout toho, aby se tým při výměně názorů nerozpadl, ale naopak shodl a stmelil? Zde je několik snadný a zapamatovatelných kroků 1. Nejprve si definujte cíl, čeho chcete poradou dosáhnout. Verbalizujte, za jakým účelem jste se sešli. 85

88 2. Poté je užitečné stanovit speciální role. Poradě pomůže k efektivitě, když za její důležité aspekty převezmou odpovědnost konkrétní lidé. 3. Zvolte proces, jakým bude porada vedena. (např. Na závěr rozhodneme hlasováním, hlas vedoucího platí za dva.) Platí, že tím rychlejší metoda rozhodování, tím menší spokojenost jednotlivých členů týmu: Volba metody rozhodování vzhledem k rychlosti a spokojenosti s volbou 4. Následuje vlastní průběh porady. Nyní dodržujte, co bylo předem dohodnuto. TIP: Jako mnemotechnická pomůcka pro zapamatování postupu organizace porady poslouží sousloví Doktorát poradních věd, vzniklé ze zkratky DRPV. Ta je tvořená zvýrazněnými písmeny v textu: Definice Role Proces - Vlastní průběh. Pokud se budou účastníci řídit tímto postupem, budou úspěšní. Pokud ne, porada proběhne spontánně a jednotlivé kroky budou realizovány zpětně, skončí jinak něž úspěšně: V PRD Jakým způsobem rozvrhnout jednotlivé role? Rozvržení záleží na kontextu a povaze porady i velikosti týmu. Od 6 členů je nutné minimálně určit někoho, kdo by poradu řídil. 86

89 Následující schéma s popisem pomůže s definicí jednotlivých rolí při komunikaci v týmu/skupině: (Plamínek 2000) Model rolí při komunikaci v týmu/skupině Pomůcky: Náročnost: Projekt Záchranný modul Skupina: 8-16 Terén: listy papíru A4, provázek, lepicí páska, brčka, plastelína vše v dostatečném množství, zadání s ceníkem pro každou skupinu, 2 syrová vejce pro každou skupinu mírně náročné kdekoliv, kde lze pustit předmět z výšky na tvrdou plochu (balkon, okno v 1. Patře, žebřík ) 87

90 Vejce představuje záchranný modul s pasažéry, který musí být bezpečně dopraven na zemi, aniž by se rozbil. Zadání: 88 následující text plní funkci zadání, vytisknutý je možné ho předat vytvořeným skupinám Vašim úkolem je upustit syrové, kompletní a nerozbité vejce na zem z místa, které bude určeno lektorem. Abyste byli úspěšní, tak se vejce musí po dopadu skořápkou dotknout země, ale přitom se nesmí rozbít. Materiál a cena: K práci můžete využít pouze následující materiál (k dispozici u lektora). Listy papíru - A425 bodů/1 list Provázek - 20 bodů/50 cm Lepicí páska - 30 bodů/1 m Brčka na pití - 5 bodů/brčko Plastelína - 50 bodů/kostička 1x1 cm Náhradní vejce - 70 bodů/kus Příjem: Na počátku máte 500 bodů. Pokud úkol splníte v časovém limitu, body, které nespotřebujete, jsou Vaším ziskem. První vejce je zdarma, pokud budete svou konstrukci otestovat a vejce se rozbije, máte možnost zakoupení náhradního vejce za 70 bodů. Podmínky: Nikdo nesmí být ve vzdálenosti menší než 4 m od místa přistání. Vejce nesmí být spouštěno na niti, provázku, ani jiným podobným způsobem. Žádný člověk nesmí být součástí konstrukce. Celistvost skořápky musí být kontrolovatelná pohledem. Délka konstrukce nesmí snižovat délku pádu o více než 0,75 metru. Vejce se nesmí nijak upravovat (vařit, zmrazit). V případě nesrovnalostí má instruktor rozhodující slovo. Reflexe hry Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Pracovali jste jako tým? Stanovili jste si cíl?

91 Co v týmu fungovalo, co ne? Jak jste komunikovali? Rozdělili jste si role? Pomůcky: Shrnutí tématu Týmová spolupráce psací potřeby, flipchart/tabule Shrne lektor ve spolupráci s účastníky. Účastníci mají za úkol vyjmenovat bodově, co jim z dnešního dne přišlo nejdůležitější, co si odnášejí, co se nového dozvěděli. Objevit by se mělo: Závěrečný test Test obsahuje 12 otázek. Definování společného cíle pomocí techniky SMART Podněty působící na rozvoj spolupráce a nastolení synergie (absolutní hodnocení, zvládnutelný tlak, působení vzoru, rozdělení rolí ) Příprava plánu porady a určení rolí během porady (komunikační proces) Součástí je i praktická část, která spočívá v sehrání Scének. Úkol pro účastníky (ve dvojicích): Pokuste se sdělit druhému nepříjemnou/příjemnou zprávu (např. Smrdíš! / Miluji tě!). Pamatujte přitom na teorii transakční analýzy. o z pozice autority o o z pozice partnera z pozice podřízeného Závěr a shrnutí kurzu, rozloučení Spočívá ve vyplnění evaluačního dotazníku. Lektor má možnost vrátit se zpět k obavám a očekáváním. 89

92 Použitá a doporučená literatura Brinkman, R.; Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíte. Motýľ. Bratislava Černý, Vojtěch: Řeč těla. Computer Press. Brno 2008 Franc, Daniel; Zounková, Daniela; Martin, Andy: Učení zážitkem a hrou. Computer Press. Brno Lepilová, Květuše: Přesvědčivá komunikace manažera. Computer Press. Brno Neumann, Jan: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Portál. Praha Plamínek, Jiří: Synergický management. Argo. Praha Plamínek, Jiří: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vedení porad. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vzdělávání dospělých. Grada. Praha Šuleř, Oldřich: 100 klíčových manažerských technik. Computer Press. Brno Thiele, A.: Jak na špinavé triky a útoky v komunikaci. Grada. Praha Zlatý fond her I. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Portál. Praha Zlatý fond her II. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Portál. Praha Zlatý fond her III. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Portál. Praha

93 4. Materiál pro účastníky téma kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů Popis kurzu Do rukou se Vám dostává vzdělávací materiál na kurz Vedení týmu a řešení konfliktů, který je realizován v rámci projektu Brána k úspěchu. Tento materiál představuje teoretickou oporu, je doplněn o praktická cvičení, otázky k zamyšlení, poznámkový aparát. Časová dotace kurzu: Cíl kurzu: Klíčová slova: Výstupy kurzu: 16 hodin Uvědomíte si svoji roli ve vedení týmu Seznámíte se s pojmem týmové role a pokusíte se je rozvrhnout Uvědomíte si možnost dosažení lepších výsledků prostřednictvím efektivní práce s jednotlivcem i s celým pracovním týmem Seznámíte se s motivačními nástroji a zákonitostmi, které je nutné dodržovat při vedení týmu poznáte zásady při řešení konfliktu zdokonalíte své chování při konfliktech budete mít možnost vyzkoušet si různé styly vedení týmu při různých podmínkách a omezeních procvičíte si delegování úkolů, rozdělení rolí, rozhodnost a využití inovativního řešení za omezeného časového limitu při různých hrách získáte podněty pro osobní růst díky zpětné vazbě od svých kolegů či lektora tým týmové role řízení týmu zpětná vazba motivace konflikt námitka vyplněný evaluační dotazník vyplněný závěrečný test Vedení týmu a řešení konfliktů 91

94 Vysvětlivky Pamatujte si! K zamyšlení Úkol Tip 1. DEN Časová dotace: Co se bude dít? 3 hodiny Dnes se seznámíte se ostatními účastníky kurzu. Představíte svoje obavy a očekávání v rámci kurzu. Dále si ujasníte rozdíly mezi týmem a skupinou. Seznámíte se s rozdílnými způsoby vedení a jejich efektivitou. Získáte přehled o základních týmových rolích a jejich využití. V neposlední řadě se pokusíte definovat a specifikovat svoji zakázku, na které budete během kurzu pracovat. Specifikací zakázky se myslí konkretizace a upřesnění Vašeho problému v rámci tématu Vedení týmu a řešení konfliktů. Témata dne: Výstupy: Časová osa Seznámení účastníků Úvod do problematiky (tým, řízení, týmové role) Definice zakázky (konkrétní problém účastníka v rámci tématu kurzu) Ujasněná představa o týmovém vedení a složení týmu Definovaná zakázka 92 Úkol: Na časovou osu naznačte důležité okamžiky ze svého života, které Vás dovedly až na tento kurz.

95 Obavy a očekávání Úkol: Každý sám za sebe písemně formulujte, co od tohoto kurzu očekáváte, a na druhý napište, čeho se v něm obáváte. MOJE OBAVY MOJE OČEKÁVÁNÍ POZNÁMKY: 93

96 Rozdíl mezi skupinou a týmem Úkoly: Pokuste se na základě zkušenosti ze hry formulovat rozdíly mezi skupinou a týmem. Rozdíl mezi skupinou a týmem: Model složek týmové spolupráce tzv. Adairovy kruhy Tým nefunguje, pokud jsou jednotlivé složky nevyrovnané, či je jedna výrazně oslabena. Při hledání řešení příčiny nefunkčnosti týmu se jako vedoucí týmu zaměřte na tyto tři oblasti: Jsou si všichni členové vědomi toho, co mají dělat? Komunikují spolu? Cítí se dobře? atp. 94

97 Nyní přiřaďte formulované rozdíly pod jednotlivé aspekty týmové spolupráce (PROCESY-CÍLE-LIDÉ) PROCESY CÍLE LIDÉ Tým je tedy taková pracovní skupina, v níž mají jednotlivci společný cíl. Úkol: Jaké vlastnosti by měl mít správně stanovený cíl? Nápověda: SMART. Specific Measurable Aligned/Agreed Realistic Timed 95

98 Vedení týmu Jaké podněty působí pro rozvoj spolupráce? Absolutní hodnocení Zvládnutelný vnější tlak Podpora osobního rozvoje Oceňování spolupráce Působení vzoru Závažnost cílů Rozdělení úloh Synergie (z řec. syn-ergazomai, spolupracovat). Specifická vlastnost týmu, která umožní dosáhnout společných cílů efektivněji, než kdyby každý člen týmu pracoval individuálně. K zamyšlení: Působíte na své zaměstnance těmito podněty? Úkol: Pokuste se s pomocí lektora doplnit pyramidu postupného uspokojování potřeb A. Maslowa: Maslowova pyramida potřeb 96

99 Proces přeměny skupiny v tým a nastolení synergie nejlépe vystihuje následující schéma (Plamínek 2008). 97

100 Styly řízení týmu K zamyšlení: Jak správně zvolit styl řízení vzhledem k situaci? Výběr stylu řízení je založen na: pozornosti, kterou manažer věnuje výkonu (věci, výsledku) pozornosti, kterou věnuje členům týmu Před vybráním vhodného stylu řízení si proto musí manažer zodpovědět otázku: Záleží mi více na výkonu týmu (dosažení výsledku), nebo na posílení vzájemných vztahů jednotlivých členů týmu (lidech)? Co je mým záměrem, o co stojím více? Orientace na výkon nebo na vztahy souvisí také se zráním skupiny v tým. Podle fáze, v níž se vývoj týmové spolupráce nachází, uplatňuje manažer více direktivní vedení (přímou kontrolu) nebo volí podpůrné chování (přímá podpora). Podle tohoto principu by mělo řízení skupiny začínat kombinací silně direktivního a málo podpůrného stylu. Pokračovat by mělo zachováním vysoké direktivity a postupným zvyšováním podpory. Později by měl manažer, při zachování intenzivní podpory lidem, snižovat direktivitu. Vývoj končí nízkou úrovní podpůrného i direktivního chování manažera tým dozrál. (Plamínek 2009) Pro názornost viz obrázek. Vedení dle zrání skupiny v tým 98

101 Druhy řídících stylů Druhy stylů se rozlišují podle toho, v jaké míře je kladen důraz na procesy, výsledky, vztahy v týmu či osobnost manažera. Dle toho rozlišujeme 5 stylů řízení: direktivní, formální, liberální/přátelské, týmové a rutinní. Pro lepší představu nabízíme schéma stylů řízení v podobě tzv. Manažerské mřížky. (Plamínek 2008) Direktivní řízení Formální řízení Liberální (přátelské) Týmové řízení Rutinní řízení Manažerská mřížka Úkol: Uplatňujete ve svém zaměstnání některý z řídicích stylů? Napište, v jakých konkrétních situacích. 99

102 Složení týmu a týmové role role formální (osoby jsou do nich formálně dosazovány: vedoucí, zástupce ) role neformální (vyvinuly se v týmech přirozeně během procesu řešení problému; odrážejí jednotlivé kroky k řešení) Lídr (neboli stratég) Myslitel Režisér Diktátor Procesní specialista Pečovatel Hybatel Dotahovatel Věcný specialista Každý člen upřednostňuje určitou roli. Záleží to na preferencích a motivaci někteří lidé jsou zaměřeni na užitek, jiní na efektivnost, další na dynamiku nebo naopak stabilitu (mimochodem tyto čtyři vlastnosti jsou předpokladem úspěchu firmy). Z následujícího schématu je patrné, že v nestandardních situacích vynikají diktátor, režisér, myslitel lídr a také profesní specialista. Naopak stabilní situace nahrává pečovatelům, hybatelům, dotahovatelům a věcným specialistům. (Plamínek 2008) Devět složek rolí týmu 100

103 K zamyšlení: Vyskytují se ve Vašem týmu všechny tyto role? Pokud ne, která Vám chybí? Specifikace zakázky Specifikací zakázky se myslí konkretizace a upřesnění problému každého účastníka v rámci tématu Vedení týmu a řešení konfliktů. MOJE ZAKÁZKA ZNÍ: POZNÁMKY: 101

104 2. DEN Časová dotace: Co se bude dít? 10 hodin Seznámíte se s aspekty efektivního zapojení jedince do týmu, získáte představu o způsobu motivace člena týmu vzhledem k jeho týmové roli. Seznámíte se s teorií Slepé skvrny a základními principy poskytování zpětné vazby. Pokusíte se definovat zásady při vedení týmu. Témata dne: Výstupy: Prohloubení přátelské atmosféry Zapojení jedince do týmu (motivace orientace schopnosti) Zpětná vazba Shrnutí tématu vedení týmu Úvod do problematiky Řešení konfliktů Práce na zakázkách Ujasněná představa o zapojení a způsobu motivace člena týmu Pochopení užitečnosti teorie slepé skvrny a zpětné vazby Definované zásady při vedení týmu (na základě vlastních zkušeností z her) Efektivní zapojení jedince do týmu K zamyšlení: Jaké předpoklady musí vykazovat jedinec, aby dokázal týmově spolupracovat? Aby jedinec fungoval jako člen týmu, musí vedoucí manažer hlídat tyto tři složky: Orientace = Ví jedinec, co má dělat? Pochopil svou roli? Rozumí zadání 102

105 úkolu? Je mu jasný cíl? Je s cílem ztotožněn? Motivace = Baví ho činnost? Je pro činnost nadšený? Schopnosti = Má na to? Je schopen vykonávat činnosti, které se od něj očekávají? Má schopnosti obstát v roli? 1. Představte jedinci cíl týmové práce, vysvětlete úkoly 2. Nadchněte ho pro věc 3. Ujistěte se, zda má pro činnost adekvátní schopnosti Motivace Nikdy nic nepředpokládejte! Nikdy nepředpokládejte, že je vše jasné. Pohled na svět a představa skutečnosti každého z nás se různí. Jasně formulujte. Ověřujte si otázkami, zda druhý rozumí Vaší představě. Protože jsou lidé komplikovaní, neexistuje jednoduchá teorie, jak je motivovat. Co může jednoho motivovat, může toho druhého ve výkonu brzdit. Záleží to na mnoha faktorech, např.: na osobnosti na potřebách typu práce, kterou vykonává na aktuální situaci naléhavosti Nemůžete přimět semínko, aby rostlo, ale můžete mu zajistit správné podmínky k tomu, aby realizovalo potenciál, který je v něm ukrytý. 103

106 K zamyšlení: Je lepší přizpůsobit zaměstnance jeho úkolu, nebo úkol člověku? Co myslíte a proč? Úkol: Doplňte si ve spolupráci s lektorem: Vnitřní motivace Vnější motivace K zamyšlení: Jakou formu motivace uplatňujete ve své praxi? 104

107 Vztah motivace a týmové role Rozlišit mezi tím, co na kterého člověka platí, může pomoci znalost jeho role v týmu. Čím víc konkrétní člověk odpovídá popsané týmové roli, tím spíš pro něho můžeme použít informace, které jsou shrnuty do přehledné tabulky: Typ dle preferencí riziko x jistota cíle x cesty a vztahy Typy nebojící se rizika, orientovaní na věci, výsledky, úkoly Typy nebojící se rizika, orientovaní na procesy, metody, ale i lidi a vztahy Týmová role myslitel režisér, profesní specialista, diktátor Typická potřeba, která jej uvádí do pohybu Typické reakce na pochvalu Reakce na kritiku Jednání pod zátěží Motivující formulace, které jim vyhovují při zadávání úkolů Vnitřní sebeprosazení: překonávání výzev Já vím. Samozřejmě, že to vyšlo Já vím. S tím už nic nenaděláš. Oživení Vyšší výkon Těžký úkol. Ještě nikdo to nedokázal. Udělej to, jak chceš. Budeš mít úplnou volnost. Vnější sebeprosazení: ovlivňování lidí Nebylo to lehké. Ukážu ti, jak jsem to udělal. (Bagatelizace) Takhle otázka nestojí. Kdo vlastně si, že mi Často převádí zátěž na jiné Jsme na tobě závislí. Jsi výborný organizátor. Nechci ti do toho mluvit. Spoléhám se, že uplatníš Typy preferující jistotu, orientovaní na procesy, metody, ale i lidi a vztahy pečovatel, lídr Vnější zakotvení: příznivé prostředí Pochval i ostatní. Jsi taky dobrý. (Přijímá) Chápu tě. Asi jsem tě zklamal. Příliš nereaguje Budeš součástí týmu. Pomůžeš, kdyby se nepohodli. Dá se to udělat jen společným Typy preferující jistotu, orientovaní na věci, výsledky, úkoly věcný specialista, hybatel, dotahovatel Vnitřní zakotvení: vlastní dokonalost Děkuji. Udělal jsem, co jsem mohl. Na spravedlivou lítostivě. Na nespravedlivou diplomaticky: Když myslíš. Velký stres, až zhroucení Napsal jsem ti instrukce, když se jich budeš držet, uspěješ. Poradím ti, kdyby to nebylo jasné. 105

108 svoji schopnost přesvědčit lidi. úsilím všech. Demotivující formulace Tady máš manuál. Když se ho budeš držet, dosáhneš úspěchu. O postupu práce mě budeš pravidelně informovat. Bohužel, nebudu na tebe mít po celou dobu čas. To víš, kdybych se zabýval každým, nedělal bych nic jiného. (nebavit se s nimi o jejich nápadech, nezajímat se o ně) Jsi osobně plně odpovědný za výsledek. Budeš muset stranou a soustředit se na práci. Vyžaduje to samostatnost a kreativitu. Ta věc bude vyžadovat hodně práce s lidmi. Očekávám od tebe osobitý přístup, hodně nápadů a tvořivost. K zamyšlení: A co platí na Vás? Co Vás motivuje a co naopak demotivuje? Zásady motivace Úkol: Shrňte nejdůležitější zásady ve spolupráci s lektorem: 106

109 Reflexe K zamyšlení: Během reflexe her se uplatňuje teorie Slepé skvrny. Na jakém principu spočívá? Pomůže Vám schéma: Teorie Slepé skvrny vyjádřená tzv. JOHARI okénkem Kvalitní Zpětná vazba má svá pravidla a zásady: Jasnost Otevřenost Ohleduplnost Pomoc Pozitivní přístup Vyváženost Slepá skvrna se dá zmenšovat pomocí kvalitní a vyvážené Zpětné vazby. 107

110 Vyvážená zpětná vazba Příklad: Tvá prezentace byla připravená, přehledná a posluchače zaujala a do příště bych se snažila mluvit pomaleji a srozumitelněji. A jak se Zpětná vazba přijímá? Poslouchám, nekomentuji. Pouze se doptávám, pokud nerozumím. Nehádám se s druhým, on mi pouze říká, jak to subjektivně vidí. Na závěr kývnu, že rozumím, popř. poděkuji. 108

111 Řízení týmu při řešení úkolu/problému Dodržování těchto kroků usnadní průběh řešení a pomůže Vám zachovat si chladnou hlavu. Řízení týmu při řešení problému 109

112 Shrnutí tématu Vedení týmu Úkol: Vygenerujte každý sám za sebe alespoň 3 pravidla o vedení týmu, která si odnášíte na základě vlastní zkušenosti. ZÁSADY PŘI VEDENÍ TÝMU 110

113 Úkol: Jsou tato pravidla/poznatky uplatnitelné v praxi? Pokud ano, napište konkrétní závazky, kdy a kde/v jaké situaci je ve své praxi uplatníte. Svůj závazek představte ostatním MŮJ ZÁVAZEK POZNÁMKY: 111

114 Představení nového tématu Řešení konfliktů Úkol: Načrtněte si kruh s paprsky, do kruhu vypište členy svého pracovního týmu. Na jednotlivé paprsky vypište subjekty, se kterými komunikujete. Na každém paprsku naznačte (body od 1-10), v jakém stavu je komunikace týmu s dotyčnými subjekty Stav komunikace mého týmu se subjekty: 112

115 3. DEN Časová dotace: Co se bude dít? 3 hodiny Dnes se seznámíte se složkami konfliktu. Vyzkoušíte si pracovat s námitkou. Dále získáte přehled o základních pravidlech při řešení konfliktních situací. Podstoupíte závěrečný test a vyplníte evaluační dotazník. Témata dne: Výstupy: Řešení konfliktů Nástroje řešení konfliktu Práce s námitkou Závěr a shrnutí kurzu Test Evaluační dotazník Ujasněná představa o složkách konfliktní situace Pochopení zásad práce s námitkou Vyplněný závěrečný test Vyplněný evaluační dotazník K zamyšlení: Proč si myslíte, že byla hra s obrázky a tajným agentem zařazena ve vztahu k Řešení konfliktů? Konflikt a jeho složky Vzniká nejčastěji z důvodu různého pohledu jednotlivců na tutéž věc. Konflikt jako vejce Racionální jádro, založené na racionální argumentaci. A argument je založen na ověřitelných a doložitelných faktech. Emocionální obal, tzn. naše pocity, dojmy, domněnky. 113

116 Konflikt a jeho složky Úkol: Společně s lektorem vyveďte poučení, kterým byste se měli řídit v konfliktních situacích. Poučení o konfliktních situacích 114

117 Práce s námitkou Úkol: Na základě zkušenosti ze cvičení formulujte, co funguje a nefunguje při odražení námitky. CO FUNGUJE CO NEFUNGUJE Jak ustát námitku? 1. Fáze 1.1. Snažte se ustát první výpad s klidem. ( Ještě jednou mi v klidu řekněte, co se vlastně děje ) 1.2. Ověřte si, že správně rozumíte. Naslouchejte. ( Rozumím tomu dobře tak, že ) 1.3. Uznejte to, že útočník má právo být rozhořčen. ( Ano, rozumím tomu, že Ano, chápu, že ) Pokud nedojde k vyřešení situace, nebo neodložíte řešení na jindy, následuje: 115

118 2. Fáze 2.1. Argumentujte věcně a fakticky Ověřte si, že výsledek je přijatelný i protivníkem. SHRNUTÍ TÉMATU ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Uvědomte si, zda argumenty, které při konfliktu používáte, jsou skutečně ověřitelná fakta, ne pouze domněnky. Respektujte odlišný pohled protivníka na tutéž věc a pokuste se z něj poučit/využít ho ve prospěch vyřešení konfliktu. Pracujte s námitkou. POZNÁMKY: 116

119 Použitá a doporučená literatura Plamínek, Jiří: Jak řešit konflikty. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Synergický management. Argo. Praha Plamínek, Jiří: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem. Grada. Praha Šuleř, Oldřich: 100 klíčových manažerských technik. Computer Pres. Brno

120 Materiál pro účastníky téma kurzu Komunikace a týmová spolupráce POPIS KURZU Do rukou se Vám dostává vzdělávací materiál na kurz Vedení týmu a řešení konfliktů, který je realizován v rámci projektu Brána k úspěchu. Tento materiál představuje teoretickou oporu, je doplněn o praktická cvičení, otázky k zamyšlení, poznámkový aparát. Časová dotace kurzu: Cíl kurzu: Klíčová slova: 16 hodin Seznámíte se s pravidly efektivní komunikace Uvědomíte si důležitost zpětné vazby Pochopíte příčiny nedorozumění a zvládnete se jim vyvarovat Uvědomíte si význam souladu verbální a neverbální komunikace Seznámíte se s důležitostí kladení otázek a aktivního naslouchání Uvědomíte si rozdíl mezi skupinou a týmem Identifikujete týmové role Dokážete správně využít potenciál týmu a rozvíjet spolupráci Osvojíte si pojem synergický efekt a jeho využití v praxi Vyzkoušíte si týmově spolupracovat i komunikovat při plnění různých úkolů, za nejrůznějších podmínek a omezení, často i s omezením časového limitu Získáte podněty pro osobní růst díky zpětné vazbě od svých kolegů či lektora Komunikace verbální neverbální zpětná vazba otázka aktivní naslouchání transakční analýza WIN-WIN tým týmové role spolupráce synergický efekt komunikace v týmu

121 Výstupy kurzu: vyplněný evaluační dotazník vyplněný závěrečný test Komunikace a týmová spolupráce Vysvětlivky Pamatujte si! K zamyšlení Úkol Tip 1. DEN Časová dotace: Co se bude dít? 3 hodiny Dnes se seznámíte s ostatními účastníky. Představíte svoje obavy a očekávání od tohoto kurzu. Ujasníte si vztah komunikace a týmu, seznámíte se s jednotlivými fázemi komunikace. Získáte povědomí o příčinách nedorozumění. Pochopíte význam souladu verbální a neverbální komunikace. Poté se seznámíte s pravidly úspěšné komunikace. Na závěr se pokusíte definovat svoji zakázku. Tím se myslí konkretizace a upřesnění Vašeho problému v rámci tématu Komunikace a týmová spolupráce. Témata dne: Výstupy: Seznámení účastníků Úvod do tématu Komunikace (sociální komunikace ve vztahu k týmu, komunikační fáze, nedorozumění a jeho příčiny, verbální a neverbální komunikace a jejich vztah, úspěšná komunikace a její pravidla) Definice zakázky (konkrétní problém účastníka v rámci tématu kurzu) Ujasněná představa o průběhu komunikace Pochopení možných příčin nedorozumění a ujasnění možností, jak dosáhnout opaku Pochopení užitečnosti souladu verbální a neverbální komunikace Definovaná zakázka 119

122 Obavy a očekávání Úkol: Každý sám za sebe písemně formulujte, co od tohoto kurzu očekáváte, a na druhý napište, čeho se v něm obáváte. MOJE OBAVY MOJE OČEKÁVÁNÍ Specifikace zakázky Specifikací zakázky se myslí konkretizace a upřesnění problému každého účastníka v rámci tématu Komunikace a týmová spolupráce. MOJE ZAKÁZKA ZNÍ: 120

123 Komunikace Úkoly: Co si všechno představujete pod pojmem komunikace? Zkuste napsat: Komunikace je: Sociální komunikace (Černý 2008) Sdělení a sdílení informací mezi dvěma a více lidmi Probíhá vždy oboustranně Součástí je vysílání informací (řeč, chování, oblečení ) a příjem informací (naslouchání, vidění ) Probíhá verbálně (slovy) i nonverbálně (mimoslovně) Kvalita sociální komunikace určuje, jaké budou VZTAHY mezi lidmi Pokud se naučíte správně komunikovat, máte v rukou možnost, jak cíleně a vědomě budovat kvalitní a fungující mezilidské vztahy. Vztahy, ve kterých se lidé cítí dobře, jsou spokojení, lépe pracují, firma funguje lépe. 121

124 K zamyšlení: Zamyslete se, proč je dobré budovat na pracovišti kvalitní mezilidské vztahy díky komunikaci? Odpověď Vám usnadní tento model. Týmová spolupráce se vyznačuje třemi aspekty/složkami: Lidé - členové skupiny, jejich komfort, spokojenost, emoce, vztahy mezi členy. Procesy - mezi procesy náleží umění domluvit se, spolupracovat, rozdělit si práci. Cíl - společný cíl nebo cíle celého týmu. Každý si je vědom, čeho chce tým dosáhnout a je s tím ztotožněn. Pokud v týmu něco neklape, lidé hledají chyby na různých místech a nejčastěji v druhých lidech, ale málokdy je napadne hledat chybu v tom, jak se domlouvají. Fáze komunikace Komunikace má 6 fází, které na sebe navazují (viz Schéma): 1. Ideová geneze 2. Zakódování 3. Přenos 4. Příjem 5. Dekódování 6. Akce 122 Fáze komunikace

125 Úkoly: Napište s pomocí lektora, co se v jednotlivých fázích děje. Hlavní příčiny nedorozumění Nesrozumitelné vyjadřování myšlenek Používání formulací, kterým partner nerozumí (slang, odborné výrazy) Používání mnohovýznamových slov a neurčitých výrazů ( to je příliš složité ) Nejasné a nejednoznačné formulování myšlenek, které připouštějí volný výklad Nepozornost či nezájem jedné ze stran, kdy často dojde ke zkreslení informace Předsudky, odmítavé či naopak nekritické postoje jedné ze stran ke druhé ( On to nepochopí, Je chytrý, stačí mu naznačit ), zaujímání předem odmítavých postojů ( Vymýšlí si, to stejně nejde udělat. ) Rozpor mezi verbálním obsahem a neverbálním sdělením. 123

126 Verbální x neverbální komunikace Komunikaci rozlišujeme na verbální (slovní) nebo také sociální v užším slova smyslu a na neverbální (mimoslovní) nebo také psychologickou. K zamyšlení: Proč si myslíte, že je nutný soulad verbálního a neverbálního vyjadřování? Pomůže Vám obrázek. Následující schéma názorně ukazuje, v jakém momentě vstupuje do komunikace verbální a neverbální složka (způsob řeči, slova, řeč těla) a jakým způsobem ovlivňuje vnímání původních myšlenek a pocitů odesílatele a utvoření myšlenek a pocitů příjemce. Verbální neverbální komunikace a složka Součástí neverbální komunikace je i držení těla (posturika). Svým tělem člověk dává najevo mnohem více, než by chtěl. 124

127 Zde je několik typů postojů, kterými můžete působit na své okolí: Image manažera 125

128 K zamyšlení: Našli jste se v některém z typů? Pravidla úspěšné komunikace Úkoly: Namalujte předmět, dle volby lektora. Poté porovnejte s ostatními účastníky. Všimli jste si něčeho? 126

129 Během komunikace narážíme na řadu přirozených bariér, které způsobují nedorozumění. Často předpokládáme, že co je jasné nám, je jasné i okolí. Ale každý z nás vnímá svět kolem sebe jedinečně, a proto jsou sdělení vnímána odlišně a zpracována v odlišné představy. Zásady, které Vám umožní překonat komunikační bariéry: 1. Myšlené ještě neznamená řečené 2. Řečené ještě neznamená slyšené 3. Slyšet ještě neznamená rozumět 4. Rozumět ještě neznamená souhlasit 5. Souhlasit ještě neznamená dodržet 6. Dodržet ještě neznamená provést 7. Provést ještě neznamená změnit POZNÁMKY: 127

130 2. DEN Časová dotace: Co se bude dít? 10 hodin Dnes si ujasníte užitečnost aktivního naslouchání a kladení otázek při rozhovoru. Seznámíte se s tzv. přístupem Win-Win a jeho efektivitou. Uvědomíte si, jak předcházet konfliktu v komunikaci a získáte přehled o typech problémových lidí. V neposlední řadě se seznámíte se základními principy při poskytování zpětné vazby a pochopíte, proč je užitečná. V průběhu dne budete také pracovat na svých zakázkách. Témata dne: Výstupy: Prohloubení přátelské atmosféry Základní dovednosti při komunikaci (aktivní naslouchání, kladení otázek) Přístup Výhra Výhra Boj v komunikaci (konflikt, transakční analýza) Teorie Slepé skvrny a Zpětná vazba Práce na zakázkách Vědomí důležitosti aktivního naslouchání a kladení otázek Pochopení užitečnosti teorie slepé skvrny a zpětné vazby Snaha o předcházení konfliktů v komunikaci Definované zásady při Komunikaci Základní dovednosti při komunikaci Základními technikami pomáhajícími předcházet nedorozumění a usnadňujícímu komunikaci, ve kterých se může zlepšit každý, je kladení otázek a aktivní naslouchání. Proti možnému nedorozumění a s ním spojenému napětí mezi komunikačními partnery působí preventivně. Umění aktivně naslouchat Aktivní naslouchání se v podstatě týká 4 základních oblastí. 128

131 Jakým způsobem aktivně naslouchat? Soustřeďte se Opakujte si Ptejte se, ujasňujte si nejasné informace parafrázováním. Neskákejte do řeči Všímejte si přestávek nebo změn v rytmu řeči Dejte najevo zájem, poskytujte nonverbální zpětnou vazbu Neváhejte požádat o rekapitulaci informací Kladení otázek Úkoly: Jaké typy a druhy otázek znáte? Napište s pomocí lektora: Existují tyto typy otázek: Při kladení otázek je dobré držet se několika rad: Promýšlejte si otázky. Zjistěte si zájmy partnera a začněte taktickou otázkou, pokud potřebujete partnera rozmluvit. 129

132 Formulujte stručně, jasně a srozumitelně, přiměřeně úrovni partnera. Maximum informací získáte otevřenými otázkami. Otevřené otázky urychlují rozhovor, upřesňují či ověřují se pomocí nich fakta. Mnoho uzavřených otázek vyvolává dojem výslechu. Sugestivních otázek se vyvarujte. Vyhněte se násobným otázkám, které jsou prezentovány tzv. v balíku. Kladení otázek přizpůsobte rychlosti myšlení partnera. Nepoužívejte ironické a zesměšňující otázky. K zamyšlení: Řídíte se ve svém životě těmito radami? Snažíte se aktivně naslouchat? Uvědomili jste si někdy, že je aktivní naslouchání a ptaní se důležité při porozumění druhému? WIN-WIN (Výhra-Výhra) Je technika usilující o dosažení takového řešení problému/neshody, se kterým jsou spokojeny všechny zúčastněné strany (účastníci jsou si navzájem prospěšní) Předpoklady: Výhody: vysoký stupeň ohleduplnosti k zájmům a potřebám druhé strany velká míra odvahy (riziko neúspěchu) vzájemná důvěra ochota ke spolupráci trvalé výsledky uspokojení na obou stranách výsledky převyšují individuální možnosti jednotlivých stran K zamyšlení: U které z her jste využili či mohli využít přístupu WIN-WIN? 130

133 Přístup WIN-WIN Boj jako problém v komunikaci Boj se vyskytuje i v komunikaci. Je to v podstatě každodenní přirozený stav, při němž každý z nás bojuje za svou pravdu; a tak nastává konflikt. Základem úspěšného vyřešení takového konfliktu je tedy uvědomit si, že v podstatě neexistuje univerzální pravda, jedná se pouze o různé pohledy na tutéž realitu. Podívejte se na realitu i očima druhého, využijte jeho úhel pohledu. Na celý problém si tak vytvoříte nadhled. 131

134 K zamyšlení: Toto je příklad dvou různých pohledů na realitu. Kdo z nich má pravdu? A co vidíte Vy? Transakční analýza Teorie objasňuje konflikty, jež vznikají v důsledku rozdílností v psychologické rovině přenosu informací. Rodič neboli superego Dítě neboli id Dospělý neboli ego Vychází z rozčlenění lidské psychiky dle Sigmunda Freuda na ID, EGO a SUPEREGO určené jednáním rodičů v dětství a výchovou komunikace: káravost, přikazování, poučování, kritizování, laskavost, opatřovatelské a ochraňovatelské tendence vychází z potřeby uspokojení pudů komunikace: iracionálnost, spontánnost, kreativita, rebelství, dětskost syntéza id a superega, racionální stránka komunikace logická, nezávislá, objektivní V komunikaci mezi dvěma jedinci pak vznikají typy přenosů: Konfliktní (přenosy se kříží) Nekonfliktní (přenosy se nekříží). 132 Transakční analýza

135 Příklad: Rozhovor mezi manželi: Jana (na úrovni dospělý-dospělý): Prosím, dávej si pozor, když dovíráš lednici. Ráno nebyla dvířka pořádně zavřená. Karel (na úrovni rodič-dítě): Tak se nezblázni, ty taky neutahuješ pořádně kohoutek. Jana (vtažená do úrovně rodič-dítě): No a co, já si na vodu vydělám (nastává konflikt) Jana (pokud by zůstala na rovině dospělý-dospělý): Ano, promiň, příště si dám pozor. A ty taky, viď. Úkoly: Na základě předchozího vysvětlení, příkladu a schématu napište, co tedy z principu transakční analýzy vyplývá. Jaký praktický užitek může mít? Jakým způsobem tedy odvrátíte konflikt? Když se chci vyhnout konfliktu za pomoci transakční analýzy: 133

136 Komunikace s problémovým člověkem Kdo jsou to problémoví lidé? Jsou to ti, kteří nedělají to, co chcete a Vy nevíte, co si s nimi počít. Ve většině případů velmi záleží na našem chování k nim, i s agresivním člověkem se dá dobře vycházet. Pro správnou komunikaci s takovým člověkem je potřeba v něm nalézt to nejlepší a vyzvednout to. Problémové lidi nemůžete změnit, ale můžete s nimi komunikovat tak, že se sami změní. Problémoví lidé jsou součástí života každého z nás. My jen můžeme udělat něco pro to, abychom zmenšili nedorozumění a vyloučili konflikt. Zde je 10 typů problémových lidí s jejich charakteristikou a způsobem, s jakým s nimi lze efektivně komunikovat. (Brinkman, Kirschner 1999) Úkoly: Nejprve se pokuste odhadnout na základě životní zkušenosti, jaký problém budou takoví lidé mít a jak s nimi nejlépe jednat. Poté doplňte charakteristiku s pomocí lektora. 1. Tank 6. Přitakávač 2. Odstřelovač 7. Nerozhodný 3. Vševěd 8. Mlčenlivý 4. Mudrlant 9. Odmítavý 5. Granát 10. Ufňukaný Jak se vypořádat s útoky v komunikaci? Buďte klidní, udržte si nadhled. Interpretujte jednání útočníka jako infantilní reakci, kdy se v útočníkovi projevuje jeho dětská stránka. Pomozte mu svou reakcí, aby se choval zase jako dospělý (viz Transakční analýza). Argumentujte věcně. Převeďte řeč od sebe na předmět jednání. Postavte do popředí daný problém. Vyhněte se unáhleným reakcím a ožehavým tématům, nereagujte na emocionální útoky. 134

137 Ukažte útočníkovi, že ho berete vážně, že ho vnímáte (viz Aktivní naslouchání) a dejte najevo, že chápete jeho rozhořčení. U všeobecných výčitek požadujte po útočníkovi konkretizaci problému. Ptejte se, v čem je problém (viz Kladení otázek). Nacvičte si Vám přirozené věty, které bude moci použít i v návalu emocí. Například: Na první pohled se to tak může zdát. Zcela chápu Vaše stanovisko. Chápu, že Vás to rozčílilo. To je zajímavé, co tu říkáte. Co vám na mém řešení tedy vadí? Co byste udělal na mém místě? Rozumím vám správně, že To mě překvapuje. To mě mrzí. Myslím, že mě napadáte neprávem. Můžete mi to konkretizovat? Videozáznamy K zamyšlení: Jak je možné, že ostatní Vás na videozáznamu viděli jinak, než jak se vidíte Vy? Nápověda - teorie Slepé skvrny. Pokuste se vysvětlit, na jakém principu spočívá? Pomůže Vám schéma: Teorie Slepé skvrny Příklad: Tvá prezentace byla připravená, přehledná a posluchače zaujala a do příště bych se snažila mluvit pomaleji a srozumitelněji. Slepá skvrna se dá zmenšovat pomocí kvalitní a vyvážené Zpětné vazby. 135

138 Úkoly: Na základě toho, jak se cítili při přijímání hodnocení svého mluveného projevu od členů skupiny, sepište s pomocí lektora zásady kvalitní Zpětné vazby. 1. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY A jak se Zpětná vazba přijímá? Poslouchám, nekomentuji. Pouze se doptávám, pokud nerozumím. Nehádám se s druhým, on mi pouze říká, jak to subjektivně vidí. Na závěr kývnu, že rozumím, popř. poděkuji. 136

139 Shrnutí tématu Komunikace Úkol: Vyjmenujte každý sám za sebe alespoň 3 pravidla o komunikaci, která si odnášíte na základě vlastní zkušenosti. ZÁSADY KOMUNIKACE Úkol: Jsou tato pravidla/poznatky uplatnitelné v praxi? Pokud ano, napište konkrétní závazky, kdy a kde/v jaké situaci je ve své praxi uplatníte. Svůj závazek představte ostatním MŮJ ZÁVAZEK 137

140 3. DEN Časová dotace: Co se bude dít? 3 hodiny Dnes si ujasníte užitečnost nastolení synergie v týmu a získáte tipy, jak synergii v týmu nastolit. Pochopíte, proč je důležité stanovit si cíl. Seznámíte se s jednotlivými týmovými rolemi. Poznáte úskalí komunikace ve větším pracovním kolektivu a možnost jejího zefektivnění. Témata dne: Výstupy: Spolupráce a synergický efekt Důležitost cíle Týmové role Rozvržení rolí během porady Závěr a shrnutí kurzu Test Evaluační dotazník Porozumění pojmu synergie Ujasněná představa o týmových rolích Pochopení nebezpečí při komunikaci ve větším kolektivu Vyplněný závěrečný test Vyplněný evaluační dotazník Úkoly: Pokuste se na základě teoretického podkladu z prvního dne a zkušeností ze hry formulovat rozdíly mezi skupinou a týmem. Doplňte model složek týmové spolupráce které tři to jsou? 138 Model složek týmové spolupráce

141 Rozdíl mezi skupinou a týmem: Tým nefunguje, pokud jsou jednotlivé složky nevyrovnané, či je jedna výrazně oslabena. Při hledání řešení příčiny nefunkčnosti týmu se jako vedoucí týmu zaměřte na tyto tři oblasti: Jsou si všichni členové vědomi toho, co mají dělat? Komunikují spolu? Cítí se dobře? atp. Tým je tedy taková pracovní skupina, v níž mají jednotlivci společný cíl. Úkol: Jaké vlastnosti by měl mít správně stanovený cíl? Nápověda: SMART. Specific Measurable Aligned/Agreed Realistic Timed 139

142 Rozvoj synergie v týmu Jaké podněty působí pro rozvoj spolupráce? Absolutní hodnocení Zvládnutelný vnější tlak Podpora osobního rozvoje Oceňování spolupráce Působení vzoru Závažnost cílů Rozdělení úloh Synergie (z řec. synergazomai, spolu-pracovat). Specifická vlastnost týmu, která umožní dosáhnout společných cílů efektivněji, než kdyby každý člen týmu pracoval individuálně. K zamyšlení: Působili jste na svůj tým takovými podněty? Vyvolávají u Vás tyto podněty ochotu spolupracovat? Úkol: Pokuste se za pomoci lektora doplnit pyramidu postupného uspokojování potřeb A. Maslowa: 140

143 Proces přeměny skupiny v tým a nastolení synergie nejlépe vystihuje následující schéma (Plamínek 2008). Týmové role role formální (osoby jsou do nich formálně dosazovány: vedoucí, zástupce ) role neformální (vyvinuly se v týmech přirozeně během procesu řešení problému; odrážejí jednotlivé kroky k řešení) 141

144 Každý člen upřednostňuje určitou roli. Záleží to na preferencích a motivaci někteří lidé jsou zaměřeni na užitek, jiní na efektivnost, další na dynamiku nebo naopak stabilitu (mimochodem tyto čtyři vlastnosti jsou předpokladem úspěchu firmy). Lídr (neboli stratég) Myslitel Režisér Diktátor Procesní specialista Pečovatel Hybatel Dotahovatel Věcný specialista Ze schématu je patrné, že v nestandardních situacích vynikají diktátor, režisér, myslitel lídr a také profesní specialista. Naopak stabilní situace nahrává pečovatelům, hybatelům, dotahovatelům a věcným specialistům. (Plamínek 2008) K zamyšlení: Vyskytují se některé z těchto rolí ve Vašem vlastním týmu? Které? Jak se projevují? 142

145 Komunikace v týmu - porady Čím větší tým -> tím větší možnost nedorozumění Jak komunikaci v týmu během porady zorganizovat? 1. Nejprve si definujte cíl, čeho chcete poradou dosáhnout. 2. Poté je užitečné stanovit speciální role. Poradě pomůže k efektivitě, když za její důležité aspekty převezmou odpovědnost konkrétní lidé. 3. Zvolte proces, jakým bude porada vedena. (např. Na závěr rozhodneme hlasováním, hlas vedoucího platí za dva.) Platí, že tím rychlejší metoda rozhodování, tím menší spokojenost jednotlivých členů týmu: Volba metody rozhodování vzhledem k rychlosti a spokojenosti s volbou 4. Při vlastním průběhu porady dodržujte, co bylo předem dohodnuto. Jakým způsobem rozvrhnout jednotlivé role? Rozvržení záleží na kontextu a povaze porady i velikosti týmu. Od 6 členů je nutné minimálně určit někoho, kdo by poradu řídil. 143

146 Následující schéma s popisem pomůže s definicí jednotlivých rolí při komunikaci v týmu/skupině: (Plamínek 2000) K zamyšlení: Jsou Vaše porady organizovány tímto způsobem, nebo je Váš tým příliš malý a opatření tohoto typu nejsou nutná? 144

147 Shrnutí tématu Týmová spolupráce Úkol: Vyjmenujte bodově, co Vám z dnešního dne přišlo nejdůležitější, co si odnášíte, co jste se nového dozvěděli. Formulujte důležitá poučení, kterými se budete řídit. ZÁSADY TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE 145

148 POZNÁMKY: 146

149 Použitá a doporučená literatura Brinkman, R.; Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíte. Motýľ. Bratislava Černý, Vojtěch: Řeč těla. Computer Press. Brno 2008 Lepilová, Květuše: Přesvědčivá komunikace manažera. Computer Press. Brno Plamínek, Jiří: Synergický management. Argo. Praha Plamínek, Jiří: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem. Grada. Praha Plamínek, Jiří: Vedení porad. Grada. Praha Šuleř, Oldřich: 100 klíčových manažerských technik. Computer Press. Brno Thiele, A.: Jak na špinavé triky a útoky v komunikaci. Grada. Praha

150 6. TEST - téma kurzu Vedení týmu a řešení konfliktů Tento materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání Brána k úspěchu, registrační číslo CZ.1.07/1.3.49/ , jenž byl zahájen Jeho realizátorem je společnost Laptus, s.r.o. Projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten České republiky. Na teoretickou část máte 15 minut. Správné odpovědi označte zakroužkováním. Pokud se spletete, kroužek zatmavte a označte novou možnost. Více jak jedna oprava není možná. U otázek, které to vyžadují, pište čitelně. Za každou správnou odpověď získáte bod. Nejasné označení či nečitelná odpověď se nebude bodovat. Praktickou část si ve dvojicích připravte, až když oba odevzdáte teoretickou část. Na přípravu máte 5 minut. Teoretická část 1. Jaké vlastnosti má správně stanovený cíl? a) Je konkrétní, měřitelný, všemi akceptovaný, dosažitelný a termínově sledovatelný b) Je konkrétní, měřitelný, dosažitelný, termínově sledovatelný, ale nemusí být všemi akceptovaný c) Cíl není nutné pro tým stanovovat 2. Co je to synergie? a) Specifický druh komunikace b) Vlastnost týmu, založená na týmové spolupráci c) Nejvyšší stupeň Maslowovy pyramidy potřeb 3. Jaké složky týmové spolupráce musíte jako vedoucí neustále opečovávat? a) Nápady soutěživost iniciativu b) Procesy cíle lidi c) Individuality osobní rozvoj potřeby 148

151 4. K jakým aspektům budete přihlížet, až budete volit vhodný styl řízení týmu? a) Jde mi o dosažení výsledku, anebo více o posílení vztahů v týmu b) Chci mít tým pod kontrolou, nebo mu dát volnost c) Nejlepší styl řízení je liberální, a to vždy 5. Jaké vlastnosti musí vykazovat jedinec, aby mohl fungovat v týmu? a) Musí být sebevědomý, pracovitý, kolegiální b) Samotářský, cílevědomý, precizní c) Nadšený pro činnost, vědět, co má dělat, mít na splnění úkolu schopnosti 6. Jaký je rozdíl mezi motivem a stimulem? a) Mezi těmito pojmy není rozdíl b) Rozdíl je dán věkem v mládí na nás působí motivy, v dospělosti stimuly c) Motivy vychází z našich vnitřních podnětů, potřeb a stimuly působí zvenčí 7. Jakými obraty byste dokázal(a) motivovat myslitele týmu? a) Je to těžký úkol, při jeho řešení budeš mít volnou ruku. b) Při řešení úkolu se drž prosím mých instrukcí. c) Můžu se spolehnout, že pomůžeš ostatním, pokud by se nějak nepohodli. 8. Může být pro tým užitečná role diktátora? a) Ano, při konfliktu režiséra a lídra rozhoduje on. b) Ano, pokud je tým v krizi, dokáže ho vyvést z problémů tím, že jde za jasným cílem. c) Ne, nikoho nerespektuje. 9. Tzv. slepou skvrnu (tedy chování či vlastnost, které si nejsem vědom, ale ostatní ji vidí) lze zmenšovat. Jakým způsobem byste to provedl(a)? a) Na chování bych neupozorňoval(a), snažil(a) bych se ji kulantně přehlížet. b) Snažil(a) bych se dotyčného na chování upozornit pomocí zpětné vazby. c) Nejprve bych se poradil(a) s kolegy, až poté bych upozornil dotyčného na jeho chování. 149

152 10. Jaké vlastnosti musí mít správný argument? a) Stručný a jasný b) Ověřitelný a faktický c) Přehledný a chytrý 11. Z jakých složek se skládá konflikt? a) Jádrem je věcný problém, na který se nabalují emoce. b) Skládá se z emocí, argumentů a bývalých křivd. c) Hlavními složkami konfliktu jsou nesympatie a nespokojenost. 12. Jaká taktika působí na rozvoj spolupráce v týmu? a) Při hodnocení lidi navzájem nesrovnávat, správně rozdělit úkoly tak, aby každý dělal něco jiného, působit na tým mírným tlakem b) Podporovat individuální cíle a osobní rozvoj, nevytvářet na členy tlak c) Nemluvit týmu do jejich práce, hledět si vlastních úkolů Praktická část Sehrajte ve dvojicích scénky ze včerejšího dne, ale tentokrát se snažte držet pravidel Jak ustát námitku. 150

153 7. TEST - téma kurzu Komunikace a týmová spolupráce Tento materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání Brána k úspěchu, registrační číslo CZ.1.07/1.3.49/ , jenž byl zahájen Jeho realizátorem je společnost Laptus, s.r.o. Projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten České republiky. Na teoretickou část máte 15 minut. Správné odpovědi označte zakroužkováním. Pokud se spletete, kroužek zatmavte a označte novou možnost. Více jak jedna oprava není možná. U otázek, které to vyžadují, pište čitelně. Za každou správnou odpověď získáte bod. Nejasné označení či nečitelná odpověď se nebude bodovat. Praktickou část si ve dvojicích připravte, až když oba odevzdáte teoretickou část. Na přípravu máte 5 minut. Teoretická část 1. K čemu může být dobré ovládat umění správné mezilidské komunikace? a) Komunikace slouží hlavně předávání věcných informací. b) Komunikací sdělujeme nejen informace, ale i budujeme vztahy mezi lidmi. c) Při správném používání komunikačních technik už není potřeba neverbální stránky. 2. Z jakých složek se skládá týmová spolupráce? a) Nápady iniciativa komunikace b) Procesy cíle lidi c) Zdroje potřeby materiál 3. Jaké jsou hlavní příčiny nedorozumění mezi lidmi? a) Nejasné formulace, předsudky, nepozornost, rozpor verbální a neverbální stránky řeči. b) Stres, vady řeči a používání přílišných gest a mimiky. c) Strach z komunikačního partnera a vzájemná nedůvěra. 151

154 Co je to posturika? a) Neverbální komunikace pomocí držení těla b) Spolupráce v týmu c) Způsob vedení porady 5. Co patří mezi základní dovednosti při komunikaci? a) Umění mlčet a komunikovat neverbálně b) Umění udržet oční kontakt a pozornost c) Umění naslouchat a ptát se 6. Při poradě je třeba dodržet tento postup: a) Vyjasnit si cíl porady a poté začít s vlastním jednáním. b) Definovat si cíl porady, rozdělit role, zvolit proces rozhodování a poté začít jednat. c) Stačí si ujasnit cíl porady, jednotlivé role a proces rozhodování vyplynou přirozeně při vlastním jednání. 7. Co je to přístup WIN-WIN? a) Řešení, se kterým jsou spokojené všechny strany. b) Řešení problému tak, že je odložen na později c) Řešení konfliktu hádkou 8. Jaký poznatek vyplývá z teorie transakční analýzy? a) Jednat s komunikačním partnerem jako se sobě rovným. Vyvarovat se křížení komunikačních rovin. b) Vždy se snažím s nadřízeným mluvit uctivě. c) S komunikačním partnerem jednám jako se sobě rovným. Křížení komunikačních rovin se doporučuje pouze při vzniku sporu. 9. Poskytování zpětné vazby má několik zásad. Které to jsou? a) Detailnost, preciznost, spolehlivost b) Ověřitelnost, faktičnost, chytrost c) Jasnost, ohleduplnost, vyváženost

155 10. Co je to synergie? a) Specifický druh komunikace b) Vlastnost týmu, založená na týmové spolupráci c) Nejvyšší stupeň Maslowovy pyramidy potřeb 11. Může být pro tým užitečná role diktátora? a) Ano, při konfliktu režiséra a lídra rozhoduje on. b) Ano, pokud je tým v krizi, dokáže ho vyvést z problémů tím, že jde za jasným cílem. c) Ne, nikoho nerespektuje. 12. Kdo je to facilitátor? a) Ten, kdo během porady kontroluje čas a dělá zápis b) Ten, kdo usnadňuje proces komunikace a je neutrální osobou c) Ten, kdo hledá řešení a zodpovídá za výsledek porady Praktická část Pokuste se sdělit druhému nepříjemnou/příjemnou zprávu (např. Smrdíš! / Miluji tě!). Pamatujte přitom na teorii transakční analýzy. a) z pozice autority b) z pozice partnera c) z pozice podřízeného 153

156 SEZNAM HER Tento materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání Brána k úspěchu, registrační číslo CZ.1.07/1.3.49/ , jenž byl zahájen Jeho realizátorem je společnost Laptus, s.r.o. Projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten České republiky. ÚVOD Hry byly vybírány s ohledem na cílovou skupinu projektu: vedoucí pracovníky MŠ a ZŠ (většinou ženy ve středním věku) a maximální počet účastníků kurzů (10 12) a s předpokladem, že kurz povede jen jeden lektor. Čas na přípravu = čas na přípravu v místě hry (na většinu her se lze připravit předem doma). VÝZNAM REFLEXE Po každé hře by měla následovat reflexe (neplatí pro seznamovací a úvodní aktivity). Reflexe je řízený proces hodnocení aktivity nebo hry, který využívá zpětnovazebních informací k hledání širších souvislostí a významů. Umožní vám vztáhnout zážitek ze hry na reálnou situaci z vašeho života a poučit se z něj. Je také příležitostí, jak si vyměnit názory s lidmi, kteří mají stejné zkušenosti jako vy. Na reflexi je dobré vyčlenit si dostatek času, lektor musí počítat s tím, že se může rozpoutat živá diskuze. Během reflexe se hledají souvislosti mezi výsledkem hry a činností jednotlivců a skupiny. Srovnávají se zkušenosti jednotlivých účastníků ze hry. Hledá se jejich význam a možnost využití v běžném životě, v práci. Při reflexi používejte otevřené typy otázek, po každé odpovědi se ptejte Proč?, např.: Co jste zažívali? Jaké momenty Vám přišly důležité? Proč? Jste spokojení s výsledkem? Jaké zkušenosti si odnášíte? Co jste si při hře uvědomili? Jak hodnotíte hru? Co se vám podařilo? Proč si myslíte, že byla hra zařazena? Co byste udělali jinak? Můžete získané zkušenosti použít i někde jinde? Kdy a kde? Co jste se dozvěděli o sobě samých? Tip: Během her pečlivě sledujte situace vzniklé při hře a reakce jednotlivců na ně. Případně si dělejte poznámky. I na tyto konkrétní okamžiky se můžete při reflexi doptávat.

157 Udělali jste něco, na co můžete být hrdí? PRINCIP AKTIVNÍHO UČENÍ Na základě zkušenosti z her a zpětných reflexí si mohou účastníci vzdělávání odnést praktické poznatky do reálného života. A při nejbližší reálné situaci si je vyzkoušet. Často se stává, že ačkoli byli účastníci poučeni např. jakým způsobem ustát nečekanou námitku, nebo se nenechat strhnout v komunikaci na jinou úroveň než dospělýdospělý, v nastalé situaci zazmatkují a radami se neřídí. Často si potom říkají: No ano, vždyť jsem měl udělat to či to Sami jistě podobnou zkušenost máte. Proto je dobré znát a účastníkům kurzů případně nastínit jednoduchý princip učení se a poučení se do příště. Zde je jednoduché schéma: 155

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. 1 Týmová práce a její podstata v praxi řízení práce v mateřské škole Cíl Po prostudování

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému Netypické problémy Řešení problémů Samostatnost, Objevování a orientace v informacích

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více