aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem"

Transkript

1 Pr uživatele Pre prevádzkvateľa Az üzemeltető számára Návd k bsluze Návd k bsluhe Kezelési utasítás aquaplus Plynvý závěsný ktel se speciálním zásbníkem Plynvé nástenné vykurvacie zariadenie VUI VUI VUI s vrstveným zásbníkm Fali gázkészülék rétegtárlóval Z/SK/HU

2 OBSAH/OBSAH Pkyny k pužívání návdu Uschvání technických pdkladů Pužité symbly Obecně Ručení Pužívání v suladu s určením Značka E Záruční lhůta Bezpečnst Bezpečnstní pkyny Mntáž a nastavení Plynvý zápach Změny v klí tpnéh zařízení Výbušné a snadn zápalné látky Kntrla Bezpečné zacházení Ochrana před krzí Kntrla tlaku tpné vdy Naplnění tpnéh zařízení Nuzvý agregát Netěsnsti Připjvací tlak pitné vdy Obsluha Přehledy Ovládací prvky Displej Přezkušení před uvedením d prvzu Otevření uzavíracíh ventilu Kntrla tlaku tpné vdy Příprava teplé vdy Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu sekundárníh výměníku užitkvé vdy Odběr teplé vdy Tpný prvz Nastavení teplty tpné vdy Nastavení externíh regulátru Diagnstika Odblkvání Pruchy zapalvání Pruchy při přípravě teplé vdy Prucha v dvdu spalin VUI Pruchy v přívdu vzduchu a dvdu spalin VUI Odstavení z prvzu Vypnutí tpnéh prvzu (letní prvz) Úplné dstavení z prvzu Údržba a kntrla Ochrana před mrazem Vyhledání závad Napuštění přístrje a tpnéh systému Vypuštění přístrje a tpnéh systému Naplnění přístrje pitnu vdu Vypuštění pitné vdy z přístrje Upzrnenia k dkumentácii Pužitie a úschva dkladv Pužité symbly Všebecne Ručenie Pužívanie v súlade s určením Značka E Bezpečnsť Bezpečnstné pkyny Mntáž a nastavenie Plynvý zápach Zmeny v klí vykurvacieh zariadenia Výbušné a ľahk zápalné látky Prach Kntrla Skriňvý kryt Bezpečné zabchádzanie Ochrana pred króziu Kntrla stavu vdy Naplnenie vykurvacieh zariadenia Núdzvý agregát Netesnsti Prívdný tlak pitnej vdy Obsluha Prehľady Obslužné prvky Displej Preskúšanie pred uvedením d prevádzky Otvrenie uzavieracieh ventilu Kntrla stavu vdy Príprava teplej úžitkvej vdy Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu Čerpanie teplej vdy Vykurvacia prevádzka Nastavenie spínacej teplty Nastavenie externéh regulátra Stavvé infrmácie Odrušenie Pruchy zapaľvania Pruchy pri príprave teplej vdy Pruchy v dťahu spalín VUI Pruchy prívdu vzduchu/dvdu spalín VUI Vyradenie z prevádzky Vypnutie vykurvacej prevádzky (letná prevádzka) Úplné vyradenie z prevádzky Údržba a kntrla Ochrana pred mrazm Vyhľadávanie závad Plnenie zariadenia a sústavy na strane vykurvania Vyprázdnenie zariadenie a sústavy na strane vykurvania Plnenie zariadenia na strane pitnej vde Vyprázdnenie zariadenia na strane pitnej vdy Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

3 TARTALOMJEGYZÉK Megjegyzések a dkumentációval kapcslatban.. 5 A dkumentáció szállítása és megőrzése Alkalmaztt szimbólumk Általáns tudnivalók Szavatsság Rendeltetésszerű használat E-jel Gyári garancia A készülék és a rendszer fűtésldali ürítése A készülék ivóvíz-ldali feltöltése A készülék ivóvíz-ldali ürítése Biztnság Biztnsági tudnivalók Felszerelés és beállítás Gázszag Váltztatásk a fali gázkészülék környezetében Rbbanásveszélyes és gyúlékny anyagk Felülvizsgálat Szekrényszerű burklás Elővigyázatssági tudnivalók Krrózió elleni védelem A víznymás ellenőrzése A fűtési rendszer feltöltése vízzel Szükségáramfrrás Tömítetlenségek Ivóvíz-csatlakzási nymás Kezelés A kezelés áttekintése Kezelőelemek Kijelző Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Az elzáróelemek kinyitása A víznymás ellenőrzése Használati melegvíz készítése A melegvíz-"warmstart funkció be- és kikapcslása Használati melegvíz vétele Fűtési üzemmód Az előremenő hőmérséklet beállítása Külső szabályzó beállítása Üzemállapt-kijelzések Zavarelhárítás A gyújtási flyamat közben előfrduló zavark Hibák a melegvíz-előállításnál Zavark a füstgáz-elvezetésben VUI Zavark a levegő-/füstgáz-elvezető rendszerben VUI Üzemen kívül helyezés A fűtési üzemmód kikapcslása (nyári üzemmód) Teljes üzemen kívül helyezés Áplás és ellenőrzés Fagyvédelem Hibakeresés A készülék és a rendszer fűtésldali feltöltése Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 3

4 Pkyny k pužívání návdu Pkyny k pužívání návdu Následující pkyny vám psluží jak průvdce celu technicku dkumentací. Další technické pdklady jsu platné ve spjení s tímt návdem a návdem k instalaci a k údržbě. Za škdy, k nimž by dšl v důsledku neddržení pkynů z tht návdu, nepřebíráme záruku. Uschvání technických pdkladů Tent návd k bsluze a návd k instalaci a pmcné prstředky předejte prvzvateli tpnéh systému. Prvzvatel by si měl pdklady uschvat, aby byly v případě ptřeby k dispzici. Pužité symbly Při instalaci ktle se řiďte bezpečnstními pkyny z tht návdu k instalaci! Nebezpečí! Bezprstřední hržení zdraví a živta! Pzr! mžná nebezpečná situace pr výrbek a klní prstředí! Pznámka! Uživatelská dpručení Tent symbl znamená ptřebnu aktivitu. 4 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

5 Upzrnenia k dkumentácii/megjegyzések a dkumentációval kapcslatban Upzrnenia k dkumentácii Nasledujúce pkyny sú sprievdcm cez celú dkumentáciu. V spjení s týmt návdm na inštaláciu a údržbu sú platné ďalšie pdklady. Za škdy, vzniknuté neddržaním tht návdu, nepreberáme žiadnu záruku! Pužitie a úschva dkladv Predajte prsím tent návd na inštaláciu a údržbu ak aj pmôcky prevádzkvateľvi zariadenia. Ten ich preberá d úschvy, aby návdy a pmôcky bli v prípade ptreby k dispzícii. Pužité symbly Ddržujte prsím pri inštalácii prístrja bezpečnstné pkyny v tmt návde! Nezpečenstv! bezprstredné nebezpečenstv pre zdravie a živt! Pzr! Mžná nebezpečná situácia pre prdukt a klie! Upzrnenie! Dpručené pužitie. Tent symbl znázrňuje ptrebnú činnsť. Megjegyzések a dkumentációval kapcslatban Az itt leírt fnts tudnivalók útmutatóként szlgálnak a teljes dkumentáción át. Ezen szerelési és karbantartási útmutatóval összefüggésben tvábbi dkumentumk érvényesek. Az ezen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező kárért felelősséget nem vállalunk. A dkumentáció szállítása és megőrzése Kérjük, hgy ezt a szerelési és kezelési útmutatót, valamint a jótállási jegyet adja tvább a rendszer üzemeltetőjének. Az üzemeltető feladata a dkumentációk megőrzése, hgy azk szükség esetén rendelkezésre álljanak. Alkalmaztt szimbólumk Kérjük, hgy a készülék telepítése srán tartsa be ezen útmutató biztnsági előírásait! Veszély! közvetlen élet- és balesetveszély! Figyelem! veszélyes helyzet lehetősége termék és környezet számára! Fnts tudnivaló! Alkalmazási javaslatk Ez a szimbólum valamilyen elvégzendő feladatt jelöl. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 5

6 1 Obecně/Všebecne/Általáns tudnivalók 1 Obecně 1.1 Ručení Pzr! Za škdy způsbené neddržením tht návdu nepřebíráme žádnu záruku! 1.2 Pužívání v suladu s určením Závěsné ktle Vaillant aquaplus jsu knstruvána pdle nejnvějšíh stavu techniky a uznávaných bezpečnstně-technických pravidel. Přest může při nesprávném pužívání neb při pužívání, které není v suladu s určením, nastat nebezpečí hržení zdraví a živta uživatele ppř. třetích sb ppř. k pškzení přístrjů a jiných hdnt. Zařízení jsu určena pr výrbu tepla v uzavřených teplvdních systémech ústředníh vytápění. Jiný účel pužití neb nad rámec tht je pvažván za pužívání, které nedpvídá určení zařízení. Za škdy z th vyplývající výrbce/ddavatel neručí. Rizik nese sám uživatel. K pužívání v suladu s určením patří také ddržvání návdu na bsluhu a instalaci a ddržvání pdmínek kntrly a údržby. Ktel aquaplus je určen pr prvz na zemní plyn s připjvacím tlakem 1,8 kpa. Tent plynvý sptřebič lze přestavět na kapalný plyn prpan s připjvacím tlakem 3,0 kpa. Sptřebič je připjen na elektricku síť parametrech 230 V st., 50 Hz. Ktel musí být umístěn v prstředí byčejném pdle ČSN Značka E Značka E prkazuje, že zařízení splňují základní pžadavky Směrnice pr plynvá zařízení (Směrnice 90/396/EU) a Směrnice elektrmagnetické kmpabilitě (Směrnice 89/336/EU). Zařízení splňují základní pžadavky Směrnice účinnsti (Směrnice 92/42/EU). 1.4 Záruční lhůta Výrbce pskytuje na přístrj záruku ve lhůtě a za pdmínek, které jsu uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnu sučástí ddávky přístrje a jeh platnst je pdmíněna úplným vyplněným všech údajů. 6 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

7 1 Obecně/Všebecne/Általáns tudnivalók 1 1 Všebecne 1.1 Ručenie Pzr! Za škdy spôsbené neddržaním tht návdu nepreberáme žiadnu záruku! Prsím uschvajte starstliv všetky dklady d prístrja a prípadne tiet dvzdajte dalšiemu majiteľvi prístrja. 1.2 Pužívanie v súlade s určením Zariadenia Vaillant aquaplus sú knštruvané pdľa najnvšieh stavu techniky a uznávaných bezpečnstn-technických pravidiel. Napriek tmu môže pri nesprávnm pužívaní aleb pri pužívaní, ktré nieje v súlade s určením, nastať nebezpečie hrzenia zdravia a živta užívateľa, ppr. tretích sôb, ppr. môže dôjsť k pškdeniu prístrjv a iných hdnôt. Zariadenia sú určené pre výrbu tepla v uzavretých teplvdných systémch ústrednéh kúrenia. Iný účel pužitia aleb nad rámec tht je pvažvané za pužívanie, ktré nezdpvedá určeniu zariadenia. Za škdy z th vyplývajúce výrbca/ddávateľ neručí. Rizik nesie sám užívateľ. K pužívaniu v súlade s určením patrí tiež ddržvanie návdu na bsluhu a inštaláciu a ddržvanie pdmienk kntrly a údržby. 1.3 Značka E Značka E preukazuje, že zariadenia splňujú základné pžiadavky Smernice pre plynvé zariadenia (Smernice 90/396/EHS) a Smernice elektrmagnetickej zlučiteľnsti (Smernice 89/336/EHS). Zariadenia splňujú základné pžiadavky Smernice účinnsti (Smernice 92/42/EHS). Dvzca pskytuje na prístrj záruku v lehte a za pdmienk, ktré sú uvedené v záručnm liste. Záručný list je nedeliteľnu súčasťu ddávky prístrja a jeh platnsť je pdmienená úplným, čitateľným a pravdivým vyplnením všetkých údajv. 1 Általáns tudnivalók 1.1 Szavatsság Figyelem! A jelen kezelési utasításban fglaltak be nem tartásából eredő kárkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A szerelési és a kezelési utasítást a garanciajeggyel együtt saját érdekében őrizze meg! 1.2 Rendeltetésszerű használat A Vaillant aquaplus típusú fali gázkészülékek a technika mai állásának és az elfgadtt biztnságtechnikai szabályknak megfelelő kivitelű készülékek. Ennek ellenére használatuk srán előfrdulhatnak a kezelő vagy más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve a készülék vagy más anyagi javak kársdását kzó veszélyek. A készülékeket, mint hőtermelő eszközöket, melegvízzel üzemelő, zárt közpnti fűtési rendszerekhez terveztük. Más jellegű vagy ezen túlmenő használatuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő kárkért a gyártó/szállító felelősséget nem vállal. A kckázatt egyedül a készülék használója viseli. A rendeltetésszerű használathz hzzá tartzik a kezelési és a szerelési utasításban fglaltak követése, valamint az ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása is. 1.3 E-jel A E-jel azt dkumentálja, hgy ezek a fali gázkészülékek teljesítik a gázkészülékekre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 90/396/EWG sz. irányelve) és az elektrmágneses összeférhetőségre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 89/336/EWG sz. irányelve). A készülékek kielégítik a hatásfkra vnatkzó irányelvben előírt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 92/42/EWG sz. irányelve). 1.4 Gyári garancia A fali gázkészülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztsítunk. A gyári garancia csak akkr érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljgsíttt szakember végezte. A készülék első üzembe helyezését csak a Vaillant-Márkaszerviz vagy erre feljgsíttt Vaillantpartner szervizek, illetve szakiparsk végezhetik. A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést és a beszabályzást a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dkumentálni kell. Pótalkatrészek Annak érdekében, hgy a fali gázkészülék valamennyi funkciója hsszú időn keresztül megbízható legyen, és hgy gyári állaptáhz képest ne váltzhassn meg, az ellenőrzési és a karbantartási munkák srán csak eredeti Vaillant-pótalkatrészeket használjn fel! Alkatrészekkel és tartzékkkal kapcslatban frduljn a Vaillant Hungária Kft. vevőszlgálatáhz! Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 7

8 2 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2 Bezpečnst 2.1 Bezpečnstní pkyny Mntáž a nastavení Mntáž a nastavení jakž i údržbu a pravy smí prvádět puze dbrná firma Plynvý zápach Při výskytu plynvéh zápachu ddržujte následující bezpečnstní pkyny: nevypínejte/nezapínejte světl neb jiné elektrické spínače; v zóně nebezpečí nepužívejte telefn; nepužívejte tevřený heň (např. zapalvač, zápalky) v hrženém prstru nekuřte, uzavřete plynvý uzavírací khut, hržený prstr vyvětrejte, upzrněte splubydlící a pusťte dům infrmujte plynárenský pdnik Změny v klí tpnéh zařízení Na dále uvedených věcech nesmí být prváděny žádné změny: na tpném přístrji, na plynvém, vdním a elektrickém vedení, na dvádění spalin, na pjistném ventilu pr tpnu vdu, na stavebních úpravách, které by mhly vlivnit prvzní bezpečnst zařízení Výbušné a snadn zápalné látky Nepužívejte neb neskladujte výbušné neb snadn zápalné látky (např. benzín, papír, barvy) v prstru, kde je zařízení umístěn. V případě mžnsti přechdnéh nebezpečí vzniku hřlavých plynů neb par a při pracích, při nichž by mhl vzniknut přechdné nebezpečí vzniku pžáru neb výbuchu, musí být ktel včas před vznikem nebezpečí vyřazen z prvzu Kntrla Kntrla zařízení se musí prvádět každrčně. Prváděním kntrl pvěřte Vaši smluvní servisní firmu. S tut dbrnu firmu dpručujeme uzavření smluvy prvádění kntrl. 8 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

9 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2 2 Bezpečnsť 2.1 Bezpečnstné pkyny Mntáž a nastavenie Mntáž a nastavenie ak i údržbu a pravy smie vyknávať len dbrná firma Plynvý zápach Pri výskyte plynvéh zápachu ddržujte nasledujúce bezpečnstné pkyny: nezapínať a nevypínať svetl, aleb iné elektrické spínače; v hrzenm prstredí nepužívať telefón; nemanipulvať s tvreným hňm (napr. zápalky aleb zapaľvač). v hrzenm priestre nefajčite uzavrite plynvý uzavierací khút hrzený priestr vyvetrajte upvedmte Vašich klegv a pustite dm Je ptrebné známiť pdniku zabezpečujúcemu rzvd plynu (PZRP) Zmeny v klí vykurvacieh zariadenia Na následne uvedených veciach nesmú byť vyknávané žiadne zmeny: na vykurvacm prístrji na plynvm, vetracm, vdnm a elektrickm vedení na dvádzaní spldín na pistnm ventile pre vykurvaciu vdu na stavebných úpravách, ktré by mhli vplyvniť prevádzkvú bezpečnsť zariadenia Výbušné a ľahk zápalné látky Nepužívajte aleb neskladujte výbušné aleb ľahk zápalné látky (napr. benzín, papier, farby) v priestre, kde je zariadenie umiestnené Prach Zaistite, aby bl prístrj umiestený v bezprašnej miestnsti Kntrla Kntrla zariadenia sa musí vyknávať každrčne. Vyknávaním kntrl pverte Vašu dbrnú uznanú firmu. S tut dbrnu firmu dpručujeme uzavretie zmluvy vyknávaní kntrl Skriňvý kryt Skriňvý kryt zariadenia pdlieha príslušným vyknávacím predpism. Knzultujte tút tázku s svju autrizvanu dbrnu remeselnu prevádzku, či musíte takýt kryt zabezpečiť. 2 Biztnság 2.1 Biztnsági tudnivalók Felszerelés és beállítás A fali gázkészülék felszerelését, beállításait, valamint karbantartását és javítását csak arra feljgsíttt szakember vagy szakcég végezheti. Biztnsági tudnivalók Magán a fali gázkészüléken és a teljes fűtési rendszeren csak arra feljgsíttt szakemberek végezhetnek munkát! Gndljn arra, hgy a szakszerűtlenül végzett munkák balesetveszélyt, sőt életveszélyt kzhatnak! Gázszag Gázszag észlelése esetén javaslt viselkedés. Ne kapcsljn be/ki világítást ill. más elektrms kapcslót; ne használja a telefnt a veszélyes környezetben; ne alkalmazzn nyílt lángt (pl. öngyújtót vagy gyufát). Ne dhányzzn a veszélyes környezetben. Ne használja a telefnt a veszélyes környezetben. Figyelmeztesse házbeli szmszédait és hagyja el a házat. Értesítse a gázszlgáltató vállalatt vagy az illetékes szakembert, illetve szakvállalatt Váltztatásk a fali gázkészülék környezetében A következő elemeken nem szabad váltztatáskat végrehajtani: a fali gázkészüléken, a gáz, a frisslevegő, a víz és az áram bevezetésére szlgáló vezetékeken, a füstgázelvezető vezetéken, a fali gázkészülék biztnsági szelepén, az épületnek a készülék üzembiztnságát beflyáslni képes adttságain Rbbanásveszélyes és gyúlékny anyagk A fali gázkészülék felszerelési helyiségében ne használjn, illetve ne tárljn rbbanásveszélyes vagy gyúlékny anyagkat (például benzint, papírt, festékeket) Felülvizsgálat A fali gázkészülék felülvizsgálatát és karbantartását évenként el kell végeztetni. Ennek végrehajtásával arra feljgsíttt szakembert vagy szervizt bízzn meg. Javasljuk, hgy az Önnel kapcslatban álló, arra feljgsíttt szervizzel kössön felülvizsgálati és karbantartási szerződést Szekrényszerű burklás A készülék szekrényszerű burklására megfelelő kiviteli előírásk érvényesek. Erről kérdezze meg a gázszerelő szakembert, amennyiben szándékában áll egy ilyen burklat elkészítése. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 9

10 2 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2.2 Bezpečné zacházení Ochrana před krzí V blízksti zařízení nepužívejte žádné spreje, ředidla, čistící prstředky bsahující chlór barvy, lepidla apd. Tyt látky mhu za nepříznivých klnstí vést ke krzi - také v zařízení pr dvádění spalin Kntrla tlaku tpné vdy Kntrlujte pravidelně tlak vdy v zařízení Naplnění tpnéh zařízení K naplnění a dplňvání tpnéh zařízení lze bvykle pužít vdu z vdvdu. Ve výjimečných případech však dchází k velmi silným dchylkám d kvality vdy, která ptm případně není vhdná pr naplnění tpnéh zařízení (silně krsivní neb vápenitá vda). V takvém případě se braťte na Vaši dbrnu firmu. Nepužívejte žádné dplňkvé přípravky pr úpravu vdy Nuzvý agregát Vaše dbrná firma prvedla napjení na elektricku síť. Budete-li chtít zařízení udržet v případě výpadku prudu v prvzu pmcí nuzvéh agregátu, musí tent dpvídat svými technickými parametry (napětí, frekvence, uzemnění) parametrům elektrické sítě a alespň příknu Vašeh zařízení. Za tímt účelem se prsím praďte s dbrnu firmu Netěsnsti Při případných netěsnstech v blasti vedení teplé vdy mezi ktlem a místem dběru uzavřete ihned uzavírací ventil studené vdy na ktli a závadu nechte dstranit dbrnu firmu Připjvací tlak pitné vdy U připjvacích tlaků pitné vdy vyšších než 6,0 bar musí být v přívdu studené vdy nainstalván schválený regulátr tlaku. Vstupní tlak je třeba nastavit na 4,0 bar. Pr mntáž d přístrje je alternativně k dispzici regulátr tlaku č. zbží z prgramu příslušenství Vaillant. Praďte se prsím s právněnu dbrnu firmu. 10 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

11 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság Bezpečné zabchádzanie Ochrana pred króziu V blízksti zariadenia nepužívajte žiadne spreje, riedidlá, čistiace prstriedky bsahujúce chlór, farby, lepidlá apd. Tiet látky môžu za nepriaznivých klnstí viesť ku krózii tiež v zariadení pre dvádzanie spalín Kntrla stavu vdy Kntrlujte pravidelne stav vdy v zariadení Naplnenie vykurvacieh zariadenia K naplneniu a dplňvaniu vykurvacieh zariadenia je mžné bvykle pužiť vdu z vdvdu. V výnimčných prípadch však dchádza k veľmi silným dchýlkam d kvality vdy, ktrá ptm prípadne nieje vhdná pre naplnenie vykurvacieh zariadenia (siln krzívna aleb vápenitá vda). V takm prípade sa bráťte na Vašu dbrnú firmu. Nepužívajte žiadne dplnkvé prípravky pre úpravu vdy Núdzvý agregát Vaša dbrná firma vyknala napjenie na elektrickú sieť. Ak budete chcieť zariadenie udržať v prípade výpadku prúdu v prevádzke pmcu núdzvéh agregátu, musí tent zdpvedať svjimi technickými parametrami (napätie, frekvencia, zem) parametrm elektrickej siete a aspň príknu Vášh zariadenia. Za týmt účelm sa prsím praďte s dbrnu firmu Netesnsti Pri prípadných netesnstiach v blasti vedenia teplej vdy medzi zariadením a miestm dberu uzavrite ihneď uzavierací ventil studenej vdy na zariadení a závadu nechajte dstrániť dbrnu firmu Prívdný tlak pitnej vdy Pri prívdných tlakch pitnej vdy viac ak 6,0 bar musí sa v prívdnm ptrubí studenej vdy nainštalvať prípustný redukčný ventil. Vstupný tlak je treba nastaviť na 4,0 bar. Na vmntvanie d prístrja je alternatívne k dispzícii redukčný ventil čís. druhu tvaru z prgramu príslušenstva Vaillant. Nechajte si hľadm th prsím pradiť d Vášh príslušnéh dbrnéh výrbnéh pdniku. 2.2 Elővigyázatssági tudnivalók Krrózió elleni védelem Ne használjn spray-ket, ldószereket, klórt tartalmazó tisztítószereket, festéket, ragasztóanyagt stb. a készülék környezetében. Ezek az anyagk kedvezőtlen körülmények között az égéstermék-elvezető rendszerben is krrózióhz vezethetnek A víznymás ellenőrzése Rendszeres időközönként ellenőrizze a fűtési rendszer víznymását A fűtési rendszer feltöltése vízzel A fűtési rendszer feltöltéséhez és későbbi utánatöltéséhez nrmál körülmények között vízvezetéki víz használható. Kivételes esetekben aznban a szabványstól erősen eltérő vízminőség is előfrdulhat, amely adtt esetben alkalmatlan a fűtési rendszer feltöltésére (erősen krrzív hatású vagy rendkívül nagy mésztartalmú víz). Ilyen esetben frduljn az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szervizhez. Semmilyen adalékanyagt, vegyszert ne használjn a fűtési rendszerbe töltendő víz kezeléséhez Szükségáramfrrás Fali gázkészülékét a fűtéstechnikai cég szakemberei szereléskr az elektrms hálózatra csatlakztatták. Amennyiben a készüléket szükségáram-fejlesztő aggregát beiktatásával áramkimaradás esetén is üzemkész állaptban kívánja tartani, akkr az aggregát műszaki adatainak (feszültség, frekvencia, földelés) meg kell egyezniük a hálózat megfelelő adataival, teljesítménye pedig legalább fali gázkészüléke teljesítmény-felvételének feleljen meg. Ezzel kapcslatban kérje ki az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szerviz tanácsát Tömítetlenségek Ha a készülék és a vízvételezési helyek közötti melegvízvezetéken tömítetlenséget észlel, akkr aznnal zárja el a készüléken lévő hidegvíz-elzáró csapt, és a tömítetlenség megszüntetését bízza fűtés- vagy vízszerelő szakemberre Ivóvíz-csatlakzási nymás 6,0 bar feletti ivóvíz-csatlakzási nymás esetén a hidegvíz-tápvezetékbe engedélyezett nymáscsökkentőt kell szerelni. A próbanymást 4,0 bar értékre kell beállítani. A készülékbe való beépítéshez alternatívaként a cikkszámú nymáscsökkentő (Vaillant-tartzék) áll rendelkezésre. Kérjük, ehhez kérjen tanácst a gázszerelő szakembertől. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 11

12 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Obsluha 3.1 Přehledy Ovládací prvky Zatlačte v hrní části na kryt vládacíh panelu a dklpte jej směrem dlů. Nyní se bjeví bslužné prvky, které mají následující funkce. Obr. 3.1: Ovládací prvky Obr. 3.1: Obslužné prvky 3.1. ábra: Kezelőelemek I 0 VR-V 1 tčný knflík pr nastavení teplty tpení 2 tlačítka "+" a "-" pr phyb vpřed a vzad na ukazateli displeje (pr servisníh technika při nastavvání neb pr vyhledávání závady) 3 hlavní vypínač 4 manmetr k zbrazení tlaku na tpném zařízení 5 ekvitermní regulátr (není sučástí ddávky ktle) 6 tlačítk "i": pr vyvlání infrmací 7 displej pr zbrazení aktuálníh druhu prvzu neb určitých ddatečných infrmací 8 tlačítk "Odblkvání": k dstranění určitých závad 9 tčný knflík pr nastavení teplty užitkvé vdy Displej Na displeji naleznete následující infrmace: VR-V Prucha přívdu vzduchu/dvdu spalin 2 Aktivní tpný prvz 3 Odběr teplé vdy 4 Aqua mfrt system aktivní 5 Oběhvé čerpadl v prvzu 6 Zapalvání 7 Akt. teplta tpné vdy (např. 50 ) neb zbrazení stavvéh neb chybvéh kódu 8 Hřák v prvzu (plamen bez křížku) neb Pruchvý stav (plamen s křížkem) I 0 Obr. 3.2: Ukazatel displeje Obr. 3.2: Displej 3.2 ábra: Ez látható a kijelzőn 12 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

13 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3 3 Obsluha 3.1 Prehľady Obslužné prvky Zatlačte v hrnej časti na stred čelnej klapky a dklpte ju smerm dlu. Teraz sa bjavia bslužné prvky, ktré majú nasledujúce funkcie: 1 Otčný gmbík pre nastavenie spínacej teplty kúrenia 2 Tlačidlá "+" a "-" pre phyb vpred a vzad na ukazvateli displeja (pre dbrnéh pracvníka pri nastavvaní aleb pre vyhľadávanie závady) 3 Hlavný vypínač pre zapnutie a vypnutie prístrja 4 Manmeter pre zbrazenie tlaku v vykurvacm systéme 5 Zabudvaný regulátr (príslušenstv pre zvýšenie kmfrtu) 6 Tlačidl "i", pre vyvlanie infrmácií 7 Displej pre zbrazenie aktuálneh druhu prevádzky, aleb určitých ddatkvých infrmácií 8 Tlačidl "Odblkvanie" k dstráneniu určitých závad 9 Otčný gmbík pre nastavenie teplty vdy 3 Kezelés 3.1 A kezelés áttekintése Kezelőelemek Nymja meg a fali gázkészülék elülső fedele felső részének közepét, majd hajtsa le a fedelet. Az így láthatóvá váló kezelőelemek funkciói a következők: 1 frgatógmb a fűtési előremenő hőmérséklet beállításáhz 2 "+" és "-" gmb a kijelzőmezőn látható kijelzések közötti tvább- vagy visszalapzáshz (fűtéstechnikai szakemberek számára beállítási munkákhz és hibakereséshez) 3 főkapcsló a fali gázkészülék be- vagy kikapcslásáhz 4manméter a fűtési rendszerben uralkdó nymás kijelzéséhez 5 beépíthető szabályzó (a készülék kmfrtfkzatának bővítésére szlgáló tartzék) 6 "i" gmb infrmációk előhívásáhz 7 kijelzőmező az aktuális üzemállapt vagy biznys kiegészítő infrmációk kijelzéséhez 8 "hibatörlő" gmb: biznys zavark törléséhez 9 frgatógmb a használati melegvíz hőmérsékletének előre történő beállításáhz Displej Na displeji môžete dčítať nasledujúce údaje: 1 Prucha v prívde vzduchu a dvde spalín 2 Aktívna vykurvacia prevádzka 3 Odber teplej vdy 4 Aktívny teplý štart 5 Spustenie vykurvacieh čerpadla 6 Spustenie internéh plynvéh ventilu 7 Aktuálna vykurvacia prívdná teplta (napr. 50 ) aleb zbrazenie stavvéh aleb chybvéh kódu 8 Riadna prevádzka hrenia (plameň bez kríža) aleb prucha plameňa (plameň s krížm) Kijelző A kijelzőről az alábbi infrmációk lvashatók le: 1 Hiba a levegő- vagy füstútban 2 Fűtésüzemmód aktív 3 Melegvízvétel 4 Tárlótöltés aktív 5 Fűtésszivattyú üzemben 6 Belső gázszelep nyitva 7 Aktuális előremenő vízhőmérséklet (pl. 50 ) vagy Állapt- vagy hibakód kijelzése 8 Megfelelő égőüzem (láng nincs áthúzva), vagy Lánghiba (láng áthúzva) Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 13

14 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3.2 Přezkušení před uvedením d prvzu Otevření uzavíracíh ventilu Pznámka! Uzavírací ventil studené vdy musí být tevřený. I 0 Otčte khutkem teplé vdy a ujistěte se, že teče vda. Překntrlujte, zda jsu uzavírací ventily tpení (1 a 2) jakž i uzavírací ventil plynu (3) tevřeny. Pznámka! Uzavírací armatury tpení a uzavírací ventil plynu jsu tevřeny, jestliže směr zářezů dpvídá směru průtku vdy a plynu Obr. 3.3: Otevření uzavíracích ventilů Obr. 3.3: Otvrenie uzavieracích ventilv 3.3. ábra: Az elzáróelemek kinyitása Kntrla tlaku tpné vdy 1 Na manmetru (1) překntrlujte stav vdy v zařízení. Pr dknalý prvz tpnéh zařízení musí při studeném zařízení ukazatel manmetru (1) stát v blasti mezi 1,0 a 2,0 bar. Ukazuje-li méně než 0,75 bar, dplňte pdle ptřeby vdu. Jestliže se zařízení nachází na více pschdích, mhu být pr stav vdy ptřebné vyšší hdnty. S dtazy se bracejte na Vaši dbrnu firmu. VR-V I 0 Obr. 3.4: Kntrla tlaku vdy Obr. 3.4: Kntrla stavu vdy 3.4. ábra: A víznymás ellenőrzése 14 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

15 Obsluha/Obsluha/Kezelés Preskúšanie pred uvedením d prevádzky Otvrenie uzavieracieh ventilu Upzrnenie! Uzavierací ventil studenej vdy musí byť tvrený. Otčte výtkvým ventilm teplej vdy a uistite sa, že tečie vda. Prekntrlujte, či sú uzavieracie ventily pre napustenie a vypustenie kúrenia (1 a 2) ak i uzavierací ventil plynu (3) tvrené. Upzrnenie! Ventily pre napustenie a vypustenie kúrenia a uzavierací ventil plynu sú tvrené, ak smer zárezv dpvedá smeru prietku vdy. 3.2 Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Az elzáróelemek kinyitása Fnts tudnivaló! A hidegvíz-elzáró csapnak nyitva kell lennie. Nyissn ki egy melegvízcsapt, és győződjön meg róla, hgy flyik-e ki víz belőle. Ellenőrizze, hgy a fűtési előremenő és visszatérő elzárócsapk (1 és 2), valamint a gázcsap (3) nyitva van-e. Fnts tudnivaló! A fűtési előremenő és visszatérő csapk, valamint a gázcsap akkr vannak nyitva, ha a rajtuk lévő rvátka az áramlás flyásirányával megegyezik Kntrla stavu vdy Na manmetri (1) prekntrlujte stav vdy v zariadení. Pre bezpruchvú prevádzku vykurvacieh zariadenia má byť pri vychladnutm zariadení ručička manmetra (1) v blasti medzi 1,0 a 2,0 barv. Ak sa ručička nachádza pd hdntu 0,75 barv, dplňte prsím primerané mnžstv vdy. Ak zasahuje sústava viac pschdí, môžu byť pre stav vdy ptrebné vyššie hdnty. Obráťte sa na Vaše autrizvané servisné stredisk A víznymás ellenőrzése A manméter (1) segítségével ellenőrizze a fűtési rendszerben a víznymást. A fűtőberendezés hibátlan üzeméhez a manméter (1) mutatójának hideg állaptban az 1,0 és 2,0 bar közötti helyzetben kell állnia. Amennyiben a mutató 0,75 bar alatti értéken áll, megfelelő mennyiségű víz utántöltése szükséges. Ha a fűtőrendszer több szintet fg át, akkr a vízszintre nagybb értékek lehetnek szükségesek. Ez ügyben frduljn az Önnel kapcslatban álló gázszerelőhöz. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 15

16 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3.3 Příprava teplé vdy 3 Pzr! Hlavní vypínač může být zapnutý jen tehdy, když je tpné zařízení řádně naplněn vdu. Pkud na t nebudete dbát, může djít k pškzení čerpadla a výměníku tepla. Otčte hlavní vypínač (2) d plhy "I". Otčný knflík pr nastavení výstupní teplty teplé vdy (3) nastavte na zvlenu tepltu. Přitm dpvídá. a - Levý draz ca. 50, b - Pravý draz max. 65. VR-V I 0 2 Pzr! Při tvrdsti vdy vyšší než 10 dh (německých stupňů tvrdsti vdy = 1,79 ml/m 3 ) nastavte tčný knflík (3) maximálně d střední plhy (Obr. 3.5.) Obr. 3.5: Příprava teplé vdy Obr. 3.5.: Príprava teplej vdy 3.5. ábra: Használati melegvíz készítése b Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu sekundárníh výměníku užitkvé vdy Systém předehřevu aquaplusu Vám ihned ddá teplu vdu pžadvané tepltě, bez čekací dby na hřev. Za tímt účelem je výměník teplé vdy udržván na předem zvlené tepltní úrvni. 1 a b a 1 Systém zapínání hřevu je aktivván, když tčíte knflíkem (1) krátce na draz dprava. Nyní zvlte pžadvanu tepltu. Na displeji se bjeví symbl "" a ukazuje, že je aktivván systém udržvacíh hřevu. Vda se nyní bude udržvat na tét tepltě a při dběru vdy je Vám ihned k dispzici. Systém udržvacíh hřevu se vypne tak, že tčný knflík (1) tčíte krátce dleva až na draz. Symbl "" na displeji zhasne. Obr. 3.6: Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu Obr Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu 3.6. ábra: A melegvíz-"warmstart be- és kikapcslása 16 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

17 Obsluha/Obsluha/Kezelés Príprava teplej úžitkvej vdy Pzr! Hlavný vypínač môže byť zapnutý len vtedy, ak je vykurvacie zariadenie riadne naplnené vdu. Ak na t nebudete dbať, môže dôjsť k pškdeniu čerpadla a výmenníka tepla. Otčte hlavný vypínač (2) d plhy "I". Otčný gmbík pre nastavenie výstupnej teplty teplej vdy (3) nastavte na zvlenú tepltu. Pritm dpvedá a - ľavý draz cca 50 b - pravý draz max. 65 Pzr! Pri tvrdsti vdy vyššej než 10 (nemeckých stupňv tvrdsti vdy, 1,79 ml/m 3 ) nastavte tčný gmbík (3) maximálne d strednej plhy (br. 3.5.). 3.3 Használati melegvíz készítése Figyelem! A főkapcslót csak akkr szabad bekapcslni, ha a fűtési rendszert szabályszerűen feltöltötték vízzel. Ennek elmulasztása esetén a szivattyú és a hőcserélő megsérülhet. Frdítsa a főkapcslót (2) az "I"-állásra. Állítsa a használati melegvíz hőmérsékletének beállítására szlgáló frgatógmbt (3) a kívánt hőmérsékletre. A frgatógmb felütközési helyzetei az alábbi hőmérsékleteknek felelnek meg: a - bal ldali ütköző kb. 50 b - bb ldali ütköző kb. 65 Figyelem! 10 dh (1,79 ml/m 3 ) német keménységi fknál keményebb víz esetén legfeljebb középső helyzetbe állítsa a frgatógmbt (3, 3.5. ábra) Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu Systém tepléh štartu Vám ihneď ddá teplú vdu pžadvanej teplty, bez th, aby bl nutné vyčkať na zhriatie. K tmut účelu sa vda v zásbníku teplej vdy aquaplus udržiava na predvlenú tepelnú úrveň. Systém tepléh štartu je aktivvaný, keď tčíte gmbíkm (1) krátk na draz dprava. Teraz zvľte žiadanú tepltu. Na displeji sa bjaví symbl "" a ukazuje, že je aktivvaný systém tepléh štartu. Vda sa bude udržiavať na tejt teplte a pri dbere je Vám ihneď k dispzícii. Systém tepléh štartu sa vypne tak, že krátkdb tčíte táčavým gmbíkm (1) až na draz smerm dľava. Symbl "" na displeji zhasne A melegvíz-"warmstart funkció be- és kikapcslása A melegvíz-"warmstart funkció aznnal a kívánt hőmérsékletű meleg vizet szlgáltatja az Ön számára, anélkül, hgy meg kellene várnia a felfűtési idő végét. Ekkr az aquaplus melegvíztárlója előre beállíttt hőmérsékletszinten tartja a vizet. A melegvíz-"warmstart" funkció aktiválásáhz a frgatógmbt (1) rövid ideig frdítsa el jbbra ütközésig. Ezután válassza ki a kívánt hőmérsékletet. (10. ldal). A kijelzőn mst a " szimbólum jelenik meg, és azt mutatja, hgy a melegindító rendszer aktiválva van. A szabályzó ekkr állandóan ezen az értéken tartja a víz hőmérsékletét, és a csap kinyitásakr ez a víz közvetlenül rendelkezésre áll. A melegindító rendszer kikapcslásáhz a frgatógmbt (1) rövid időre csavarja balra ütközésig. A szimbólum eltűnik a kijelzőről. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 17

18 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Odběr teplé vdy Při tevření khutku teplé vdy (1) na některém z dběrních míst (umyvadl, sprcha, vana atd.) Vám přístrj ddává teplu vdu. P dběru určitéh mnžství vdy se přístrj autmaticky uvede d prvzu; v přístrji integrvaný zásbník teplé vdy se dbije (ppř. se přístrj uvede d prvzu až p uknčení dběru). 1 Obr. 3.7: Odběr teplé vdy Obr. 3.7.: Príprava teplej vdy 3.7. ábra: Használati melegvíz vételezése Pzr! Přístrje jsu vybaveny autmaticku chranu prti bakteriím Leginella: pkud teplta v zásbníku teplé vdy klesne pd 50, ptm se zásbník jednu za bdbí 24 h hřeje na 65. Tím se vda nacházející se v zásbníku tepltně dezinfikuje. Při pužití regulačníh přístrje Vaillant s integrvanu funkcí "Tepelná dezinfekce " je mžn naprgramvat navíc k autmatickému spínání chrany prti bakteriím Leginella týdně se pakující tepelnu dezinfekci s cca. 70 (viz Návd na pužití regulačníh přístrje. Nezapmeňte prsím, že p prvedené tepelné dezinfekci může při dběru vdy djít k nebezpečí paření. 3.4 Tpný prvz Nastavení teplty tpné vdy 2 Otčte hlavním vypínačem (1) d plhy "I". Otčný knflík pr regulaci teplty tpení (2) nastavte na zvlenu tepltu. Dpručujeme následující nastavení: - Nastavení vlev v přechdném bdbí, ale netáčet až na draz, (při tčení dleva na draz je tpný prvz vypnut) - Nastavení uprstřed při mírných mrazech, - Nastavení vprav při silných mrazech. 1 VR-V I 0 Obr. 3.8: Nastavení tpné vdy teplty Obr. 3.8.: Nastavenie spínacej teplty 3.8. ábra: Az előremenő hőmérséklet beállítása 18 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

19 Obsluha/Obsluha/Kezelés Čerpanie teplej vdy Pri tvrení khútika teplej vdy (1) na jednm mieste dberu (umývadl, sprcha, kúpacia vaňa etc.) Vám prístrj ddá teplú vdu. P dbere určitéh mnžstva vdy sa pustí prístrj autmaticky d prevádzky; zásbník teplej vdy integrvaný v prístrji sa bude napĺňať (prípadne sa prístrj pustí d prevádzky až p uknčení dberu). Pzr! Prístrje sú vybavené autmatickým chranným zapjením pred Leginelu: ak klesne teplta v zásbníku teplej vdy pd 50, tak sa zásbník raz za časvý úsek 24 hdín hreje na 65. Týmt sa vda nachádzajúca sa v zásbníku termicky dezinfikuje. Pri pužívaní regulačnéh prístrja Vaillant s integrvanu funkciu "Termická dezinfekcia" existuje mžnsť, ddatčne k autmatickému chrannému zapjeniu pred Leginelu naprgramvať týždennú pakujúcu sa termickú dezinfekciu s cca 70 (pzri návd na bsluhu regulačnéh prístrja). Prsím pamätajte na t, že p úspešnej termickej dezinfekcii môže trvať nebezpečenstv barenia Használati melegvíz vétele A vízvételi helyek (msdókagyló, zuhany, fürdőkád stb.) melegvízcsapjának (1) kinyitásakr a készülék melegvizet szállít. Meghatárztt vízmennyiség elvétele után a készülék autmatikusan üzembe megy; a készülékbe integrált melegvíztárló utántöltődik (adtt esetben a készülék csak a vízvételezés után megy üzembe). Figyelem! A készülékek autmatikus leginellavédőkapcslással vannak ellátva. Ha a hőmérséklet a melegvíztárlóban 50 alá csökken, a tárló 24 óránként egyszer 65 -ra felfűt. Így a tárlóban lévő víz termikus fertőtlenítése megy végbe. A "termikus fertőtlenítés" integrált funkcióval elláttt Vaillant szabályzó használata esetén lehetőség van az autmatikus leginella-védőkapcslás mellett hetente ismétlődő, kb. 70 -n végzett termikus fertőtlenítés prgramzására (l. a szabályzó kezelési útmutatóját). Kérjük, ügyeljen arra, hgy a végrehajttt termikus fertőtlenítés után vízvételnél lefrrázás veszélye állhat fenn. 3.4 Vykurvacia prevádzka Nastavenie spínacej teplty Otčte hlavným vypínačm (1) d plhy "I". Otčný gmbík pre reguláciu spínacej teplty kúrenia (2) nastavte na zvlenú tepltu. Dpručujeme nasledujúce nastavenie: - nastavenie vľav v prechdnm bdbí, ale netáčať až na draz (pri ľavm draze je vykurvacia prevádzka vypnutá) - nastavenie uprstred pri miernm chlade, - nastavenie vprav pri silnm chlade. 3.4 Fűtési üzemmód Az előremenő hőmérséklet beállítása Frdítsa a főkapcslót (1) az "I"-állásra. Állítsa a fűtési előremenő hőmérséklet szabályzására szlgáló frgatógmbt (2) a kívánt hőmérsékletre. Ehhez a következő beállításkat javasljuk: - bal ldali állás a tavaszi és az őszi időszakban, de ne frdítsa el balra ütközésig balra ütközésnél a fűtésüzem lekapcslódik) - középső állás mérsékelten hideg időben - jbb ldali állás nagyn hideg időben Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 19

20 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Nastavení externíh regulátru Nastavte regulátr pkjvé teplty (3, příslušenství) a/neb termstatické ventily tpných těles (4, příslušenství) dle příslušných návdů. 3 4 Pznámka! V prgramu příslušenství firmy Vaillant se nachází něklik typů regulátrů pkjvé teplty, se kterými můžete dsáhnut nejen vyššíh kmfrtu, ale zárveň ušetříte přesnu a hspdárnu regulací zařízení Vaši peněženku i živtní prstředí. Zeptejte se Vašeh instalatéra! Obr. 3.9: Nastavení externích regulátrů Obr. 3.9.: Nastavenie externých regulátrv 3.9. ábra: Külső szabályzó beállítása 3.5 Diagnstika (Pr servisní práce prváděné dbrníkem) 2 Stavvé infrmace se aktivují stiskem tlačítka "i" (1). Na displeji (2) se nyní zbrazí příslušný stavvý kód, např. "S.34" pr prvz chrany prti mrazu. Význam některých stavvých kódu můžete zjistit z níže uvedené tabulky. Opakvaným stiskem tlačítka "i" se vrátíte zpět d nrmálníh chdu. V přepínacích fázích, např. u nvéh náběhu při vynechání plamene, se krátkdbě zbrazí stavvé hlášení "S." 1 Obr. 3.10: Stavvé infrmace Obr : Stavvé infrmácie ábra: Üzemállapt-kijelzések I 0 VR-V Zbrazení kódu S.00* S.02* S.03* S.04* S.05* S.07* S.08* S.10** S.20** S.28** S.34* Význam Bez pžadavku na tpení hd čerpadla Zapalvání Prvz hřáku Dběh ventilátru a běhvéh čerpadla Dběh běhvéh čerpadla Blkvání hřáku p tpném prvzu Sepnutý spínač teplé vdy Aktivní prvz zásbníku Zablkvání hřáku p hřátí zásbníku Prvz chrany prti mrazu Tabulka 3.1: Stavvé infrmace (úplný přehled stavvých kódů najdete v mntážním návdu) * Tpný prvz, ** Ohřev vdy 20 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás

Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás Pro uživatele Pre prevádzkovateľa Az üzemeltető számára Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás CZ/SK/HU Plynové kondenzační kotle Plynové výhrevné prístroje ecovit ecocompact ecotec Kondenzációs

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506 NÁVOD K POUŽITÍ Kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Prfessr. Věříme, že se kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 stane nepstradatelným pmcníkem ve

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb. Strana 1/8 Bezpečnstní list pdle vyhlášky Ministerstva průmyslu a bchdu č. 231/2004 Sb. Datum vydání:03.05. 2004 Datum revize: I. vydání Vydal: VYDO-CZ, s.r.. Brn Pčet stran: 8 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA ˇ ESKA ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ ˇ EPELNA ERPADLA Česká splečnst se světvu kvalitu Prvnán s statnmi zdrji vytápěn ACOND a. s., Praha sdl, ACOND a. s., Milevsk výrba Čtyři desetilet zkušenst v

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více