ROZŠIŘTE SI SVOU KNIHOVNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZŠIŘTE SI SVOU KNIHOVNU"

Transkript

1 ROZŠIŘTE SI SVOU KNIHOVNU RUBRIKA NOVINEK NA KNIŽNÍM TRHU (vede M. Rössler) To nejdůležitější, co musíte vědět o vynikajícím řízení, vynikajícím vůdcovství a trvalém osobním úspěchu MARCUS BUCKINGHAM Nakladatelství: EKOPRESS, Praha, 2009 ISBN brožovaná, 197 s. Marcus Buckingham, absolvent univerzity v Cambridge, nám na dvou stech stranách čtivého srozumitelného textu osvětluje, v čem spočívá To nejdůležitější, co musíme vědět o skvělém řízení, skvělém vůdcovství a trvalém osobním úspěchu. Je zcela prostým, ale přesným vyjádřením neobyčejných závěrů. Nabízí v dnešním složitém světě jasnou cestu pomocí pochopení jednotlivých pravd tvořících jádro řízení a vůdcovství. Jako taková je kniha významná pro každého, kdo usiluje o efektivní vůdcovství, řízení a trvalý osobní úspěch jakéhokoliv druhu. Vedení založené na principech STEPHEN R. COVEY Nakladatelství: Management Press, Praha, 2009 ISBN brožovaná, 301 s. Další z knih mezinárodně uznávaného odborníka na vedení lidí, učitele, konzultanta a autora motivační literatury S. R. Coveyho systematicky rozebírá využití principů efektivnosti v oblasti osobních a mezilidských vztahů a jejich aplikací při řízení organizací zapojení, delegování, očekávání, výkonnostní dohody, poslání i posilování pravomocí. Po skvělých a inspirujících knihách S. R. Coveyho ( 7 návyků skutečně efektivních lidí - zásady osobního rozvoje, které změní váš život, 8. návyk od efektivnosti k výjimečnosti, To nejdůležitější na první místo a Důvěra - jediná věc, která dokáže změnit vše ) dostáváme do rukou skvělou a čtivou publikaci, která představuje nové paradigma dalece přesahující klasické techniky vedení založené na vnějších faktorech. Zatímco hodnoty, osobnosti a životní zaměření se mohou měnit, principy jsou kompasem, který nám vždy a za všech okolností ukazuje správnou cestu jak v osobním, tak v pracovním životě. Základy moderního managementu ZDENĚK ČASTORÁL Nakladatelství: Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, 2009 ISBN vázaná, 208 s. 74

2 Publikace je další z řady učebnic managementu na českém knižním trhu. V pěti částech se postupně systematicky zabývá základy managementu v majetkové struktuře, základy managementu v podnikání a ve veřejné správě, strukturou a obsahem základních manažerských funkcí, systémovým pojetím základních manažerských funkcí a rovněž i ekonomickou kriminalitou a ochranou podnikání. Kniha je určena především studentům managementu na vysoké škole. Jejím posláním je poskytnout základy moderního managementu a východiska pro manažerskou praxi. Poskytnout stručný, logicky uspořádaný a komplexní pohled na problematiku managementu však může i ostatním zájemcům o tuto problematiku, včetně praktikujících manažerů všech úrovní. Rétorika pro každého - Co nás mohou Aristoteles, Lincoln a Homer Simpson naučit o přesvědčování JAY HEINRICHS ISBN vázaná, 359 s. Předkládaná kniha se zabývá nejspolečenštějším uměním lidstva. Rétorika znamená víc než velkolepé řečnictví, umí víc než používat slova k ovlivňování nebo přesvědčování tolik Websterův výkladový slovník. Rétorika nás učí debatovat bez hněvu a dává možnost najít zdroj společenské moci Publikace Rétorika pro každého nás učí, jak toto umění využívat v každodenních debatách a sporech. Vtipný text je doplněn řadou příkladů a rozhovorů ze skutečného života. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací EVA KISLINGEROVÁ a kol. Nakladatelství: C. H. Bach, Praha, 2008 ISBN brožovaná, 293 s., obsahuje CD Publikace je shrnutím dosavadních výsledků výzkumu týmu více než 30 renomovaných odborníků pod vedením zkušené profesorky VŠE, který řešil výzkumný záměr Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. Text nabízí nejenom odpovědi na otázku, jak se mění prostředí pro fungování podnikové hospodářské sféry, ale zabývá se také (a to především) ověřováním nástrojů a metod přispívajících k životaschopnosti a výkonnosti podniků v dlouhém časovém horizontu. Zájemci o tuto problematiku zde najdou témata z oblasti nové ekonomiky, České republiky stupně novosti a konkurenceschopnosti ekonomiky, ekonomiky, managementu i veřejného sektoru a neziskových organizací. Text je doplněn řadou případových studií přibližujících realitu dnešního světa, množstvím statistických dat vyjadřujících stupeň novosti a konkurenceschopnosti ČR jasnou a srozumitelnou formou shrnující současný stav i praktických příkladů různých měření s využitím moderních prostředků ICT. 75

3 Jak na krizi 33 okamžitých opatření pro vaši firmu HERMANN SIMON nakladatelství: Management Press, Praha, 2009 ISBN brožovaná, 204 s. Současná krize nutí podniky přijímat opatření, která lze ihned realizovat a která přinesou rychlé výsledky. Nečekaný a rozsáhlý pokles objemu prodeje je mimořádně nebezpečný pro ty podniky, které nereagují okamžitě a energicky. Hermann Simon popisuje konkrétní možnosti, jak čelit recesi, a nabízí vedoucím pracovníkům okamžitá opatření, jak se s novou situací vyrovnat. V době hospodářské recese jsou zákazníci extrémně znejistělí a odkládají rozhodnutí o nákupech. Kdo však lépe porozumí jejich změněným požadavkům a nabídne vhodná řešení, může krize dokonce využít ke svému prospěchu. Podíly na trhu se nepřerozdělují v dobrých časech, nýbrž právě v časech těžkých. Vysoký počet okamžitých opatření dokazuje, že existuje mnoho způsobů, jak se lze krizi účinně bránit, píše nakladatel ve své upoutávce na předkládanou knihu. Samotný autor, Hermann Simon, pak svou práci charakterizuje sděleními: Předkládaných 33 okamžitých opatření nás krize nezbaví, ale určitě nám tato opatření pomohou omezit škody. Z hlediska podniku to může znamenat rozdíl mezi bytím a nebytím. Rukopis vznikl v závratně krátké době cca 40 dnů a celý průběh přípravy, výroby a distribuce je ojedinělým příkladem simultánního inženýrství ve světě publikací. Zároveň je výbornou pomůckou pro poválečnou generaci, pro niž krize představuje zcela novou výzvu. Mistrovské řízení lidských zdrojů DAVE ULRICH Nakladatelství: Grada publishing, Praha, 2009 ISBN vázaná, 266 s. Publikace je překladem amerického originálu Human Resource Champions, který je dle mnoha recenzentů nejlepší knihou, která v novém řízení lidských zdrojů existuje. Jako taková poskytuje personalistům obrovské množství užitečných nástrojů. Měla by být zařazena do seznamu povinné četby pro všechny profesionály v oblasti lidských zdrojů. Synergie v moderním managementu LEO VODÁČEK, OLGA VODÁČKOVÁ nakladatelství: Management Press, Praha, 2009 ISBN brožovaná, 170 s. Nová kniha předních českých odborníků a zkušených autorů mnoha publikací z oblasti moderního managementu se zabývá doposud málo propracovaným tématem manažerské synergie. Na podkladě využití 76

4 vlastního konceptu osvědčeného modelu kritických faktorů úspěchu - prostřednictvím ilustrativních příkladů ukazují podstatu synergie základních manažerských procesů jak v rámci organizační jednotky, tak i při jejich interakčním propojení nejrozmanitějšího druhu. Přitom se soustřeďují na úlohu cílů spolupracujících či soupeřících partnerů, jejich zdrojový potenciál a různé typy jejich vzájemné interakce, což ve svém výsledku předurčuje vznik žádoucích synergických efektů při pozitivní i negativní kooperaci. Facility management procesy a řízení podpůrných činností VLASTIMIL K. VYSKOČIL Nakladatelství: Professional Publishing, Praha, 2009 ISBN vázaná, 176 s. Publikace z pera zkušeného autora několika zdařilých knih se zabývá řízením podpůrných činností v rámci aktivní aplikace principů procesního řízení, kde lze vedle Core Business, produkujícího hospodářský výsledek (zisk), hledat žádoucí úspory. Text využívá vedle výsledků výzkumu Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy (VŠE, ved. prof. E. Kislingerová) zejména poznatků z domácí a především světové odborné literatury z oblasti Facility Managementu, managementu správy majetku, realitního plánování, energetického managementu, benchmarkingu a dalších neméně důležitých aktivit. Průřezem pěti oblastmi FM jako součást moderního managementu, vybrané činnosti FM a podpora IT/IS, Facility Management a řízení rizik, legislativa a ČSN EN a reflexe z praxe FM se autorovi podařilo pokrýt celou oblast této disciplíny stále více nabývající na významu v oblasti managementu podniků i institucí ve veřejném sektoru. Velká kniha techniky učení, tréninku paměti a koncentrace kolektiv autorů, překlad z německého originálu Nakladatelství: Grada Publishing, Praha, 2009 ISBN brožovaná, 226 s. Publikace přináší řadu užitečných praktických nástrojů, testů a cvičení v oblasti koncentrace, paměti, strategie učení a přípravy na zkoušku. Jako taková je neocenitelným pomocníkem jak pro studenty, tak i pro praktikující manažery a všechny zájemce o tyto oblasti práce s lidmi i se sebou samými. Jak jednat s různými typy lidí příručka pro manažery i běžný život VOJTĚCH ČERNÝ ISBN vázaná, 260 s., obsahuje DVD 77

5 Prakticky orientovaná publikace, jež má ambice uspokojit touhu čtenáře po sebepoznání, resp. poznání lidí, které čtenář vede. V sedmnácti kapitolách se seznámíme od popisu osobnosti, rozdělení lidí na 4 obecné typy dle T. Learyho, uvažování o lidských typech, temperamentu, typy působící těžkosti, typologie lidí podle strategie chování v konfliktu, týmové role, poznávání druhých pomocí strukturovaného rozhovoru, hodnocení lidí, manažerských přístupů, asertivity, vlivu emocí na vnímání světa, stylů řešení konfliktů, typologie manažerů podle stylu vedení lidí, rozdělení lidí podle stylu přesvědčování i podle lidské stupidity až po systematické shrnutí pojmů vztahujících se k problematice psychologie osobnosti a struktury osobnosti. Ne šéf, ale lídr jak ostatní vést po cestě k úspěchu JOHN ADAIR, PETER REED ISBN brožovaná, 193 s. Kniha je určena vedoucím pracovníkům, ředitelům, šéfům různých firem, organizací, malých či velkých týmů. Podle autorů je kniha nebezpečná a náročná. Pokud očekáváte rychlý zaručený návod jak to dělat dobře, efektivně a rychle, raději knihu ani nezačínejte číst. Pro čtenáře bez těchto ambicí slibují autoři originální a poutavý text, formovaný do rozhovoru dvou osob. Autor knihy diskutuje s mladým manažerem o vedení lidí, vůdcovství, o prastarých i současných teoriích existujících v obchodní sféře, v armádě či běžném životě. Autor nám chytře sděluje své poznatky a zkušenosti v konfrontaci s postavou manažera, jež reprezentuje klasické představy o řízení a vedení, přitom je role mladého manažera modelová a záleží na čtenáři, zda se s ní chce identifikovat nebo se vůči ní vymezit. Kromě vysoké odbornosti nepostrádá publikace nadhled a lehkost. 30 důvodů, proč zaměstnanci nenávidí své vedoucí co si myslí vaši zaměstnanci a co s tím můžete udělat BRUCE L. KATCHER, ADAM SNYDER ISBN brožovaná, 205 s. Autoři, průmyslový/organizační psycholog a konzultant v oblasti komunikace se zaměstnanci, zákazníky a veřejností, se zabývají důsledky depersonifikace pojmu manažer často sklouzávajícího do synonyma slova management, bezejmenné kolečko v soukolí firemního stroje. Pod takovým šéfem se mnozí zaměstnanci musí vyrovnat s pocity nedoceněného, přepracovaného a špatně odměněného. Pocity, když šéfa nezajímají vaše návrhy, nenechá vás o ničem rozhodnout a nedává vám žádný prostor pro osobní rozvoj. Text publikace připomíná příčiny stavu, kdy se zaměstnanci přestanou zajímat o svou práci, začnou ji zanedbávat a poohlížet se po jiných příležitostech. Kniha poskytuje netradiční pohled na časté stížnosti zaměstnanců, když se s nimi nejedná s respektem, je jejich práce nedoceněná, nemají důvěru v management, šéf je špatný manažer, nemají dostatek potřebných informací pro svou práci či nemají jasně stanovené kompetence. 78

6 Delegování jako způsob manažerského myšlení MARTIN CIPRO Nakladatelství: Grada Publishing, Praha, 2009 ISBN brožovaná, 159 s. V pořadí třetí publikace, po úspěšných Psychologie a sociologie řízení a Management osobního rozvoje, sepsaných v rámci spoluautorství s renomovanými autory, přichází M. Cipro s tématem nadmíru potřebným a v manažerské literatuře málo frekventovaným tématem delegování. V sedmi kapitolách - od pojetí a cílů delegování, přes problémy při delegování a jejich řešení, indikátory nedostatečného delegování, fáze postupu delegování, filosofie delegování v procesním řízení až po situační řízení jako cesty k delegování, se autor postupně dostává k případovým studiím ve formě pěti zajímavých kazuistik. Kniha je recenzentem doporučována všem, kdož se mohou orientovat na obou stranách vztahu delegování manažerům i těm, kteří žádné řídící pozice nezastávají a přesto se s delegováním setkávají (což jsme téměř všichni). 5 příčin selhávání týmů jak je rozpoznat a odstranit PATRICK M. LENCIONI ISBN brožovaná, 212 s. Nejsou to finance, ani strategie, ani technologie. Největší konkurenční výhodou je týmová práce má neuvěřitelnou sílu a moc a je velmi vzácná, píše sám autor o tématu své nové knihy. Jde o napínavou analýzu toho, co dělá tým efektivním týmem. Kniha by neměla chybět v knihovně žádného vedoucího manažera týmu, který pochopil fakt, že nikdo neudělá pokrok sám, o úspěchu ani nemluvě. Každý lídr a vedoucí manažer se v této publikaci najde jako taková se jistě stane průvodcem při budování a řízení úspěšných týmů. 100 klíčových manažerských technik komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování OLDŘICH ŠULEŘ ISBN vázaná, 314 s. Kniha se pokouší zmapovat systematické a analytické metody využívané manažery v celém procesu řízení plánování, organizování, vedení i kontrolování s cílem zvyšovat úspěšnost přijímaných rozhodnutí, zlepšovat výkonnost a efektivnost činností. Obsahuje prvních 100 nejpoužívanějších technik obecného managementu. Publikace je rozčleněna do pěti částí na techniky osobní organizace, komunikační techniky, techniky vedení lidí, rozhodovací techniky a organizační techniky (vše uvedeno v abecedním uspořádání). Každá technika je představena co nejstručněji a nejsrozumitelněji pro využití vedoucími pracovníky všech úrovní řízení a studenty usilující o seznámení se s metodami práce manažera. 79

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH. 4., aktualizované a doplněné vydání. Josef Koubek PERSONÁLNÍ PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH 4., aktualizované a doplněné vydání Josef Koubek Kniha je určena pro majitele a vedoucí pracovníky: malých a středních podniků, zdravotnických zařízení, institucí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-33-7 Tato

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ManaÏerská psychologie a sociologie

ManaÏerská psychologie a sociologie Eva Bedrnová, Eva Jarošová, Ivan Nový a kol. ManaÏerská psychologie a sociologie M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 2 Autoři kapitol: Eva Bedrnová 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2; 10.1, 10.2, 10.3,

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více