(CZ.1.07/1.3.10/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(CZ.1.07/1.3.10/02.0052)"

Transkript

1 Týmová spolupráce Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 1

2 Motto: Nikdo není dokonalý, ale tým být dokonalý může 2

3 Sestavení týmu Projektový tým je obvykle: sestaven pouze na dobu trvání projektu, po jeho ukončení jsou kapacity jeho členů uvolněny pro jiné úkoly (projekty) multifunkcionální jsou složeny z osob s různými specifickými dovednostmi (napříč organizační strukturou) členové týmu mnohdy pracují na více projektech a jsou zároveň součástí liniové organizace, jejich nasazení na konkrétním projektu proto bývá formou částečného úvazku. 3

4 Možné týmové role (příklad) Inovátor Realizátor Analytik, vyhodnocovač Týmový pracovník Dotahovač Expert Koordinátor Usměrňovač 4

5 Schopnost týmové práce Úkol: Zkuste sami sebe ohodnotit v testu schopnosti týmové práce. Příprava: cca 20 min Vyhodnocení: cca 40 min 5

6 Vyhodnocení testu Viz samostatný materiál Velmi nízký a nízký počet bodů označuje role, jimž byste se měl vyhýbat. Střední a vysoký počet bodů označuje role, které jste schopni ve skupině přijmout. Velmi vysoký počet označuje vaši přirozenou roli. 6

7 Tipy pro sestavování týmu I. Projednejte zapojení jednotlivých členů projektového týmu s jejich nadřízenými v rámci liniové struktury. Linioví vedoucí mohou v projektu zabezpečovat oblast jakosti, je proto v takovém případě nutné tuto jejich roli projednat a odsouhlasit. Sestavte matici rolí jednotlivých členů týmu, členové týmu jasně pochopí co se od nich očekává a se svou rolí se lépe ztotožní. Stanovte exaktně odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Za každý pracovní balík je odpovědný jeden člověk. 7

8 Tipy pro sestavování týmu II. Úvodní setkání týmu, seznámení se a navození ovzduší vzájemné důvěry a chuti spolupracovat, je klíčovým prvkem pro pozdější úspěch projektu. Respektujte kromě profesionálních dispozic také týmové role (iniciátor projektu, osoba formulující projekt, integrátor týmu, mediátor, dokončovatel) a psychologické dispozice (kreativita, preciznost, atd.). Nepodceňte možnou rušivou roli některých odborných pracovníků na fungování týmu (outsideři). 8

9 Jak působím na ostatní? Existují tři základní pozice v týmu: Tvrdý bojovník (bojovník) Přátelský pomocník (pečovatel) Logický myslitel (mozek) Úkol: Ohodnoťte ostatní členy týmu dle grafu týmových rolí. 9

10 Organizace týmu 10

11 Jaké jsou běžné organizační formy? Tři nejběžnější organizační formy jsou: Funkční Projektová Maticová 11

12 Typické schéma funkční organizace Ředitel nebo rada zástupce/náměstek manažer I. manažer II. 12

13 Typické schéma projektové organizace Manažer oddělení Manažer projektu A Manažer projektu B Odborná oddělení Administrativa na PÚ Pracovníci na PÚ Pracovníci na ČÚ, externisté 13

14 Typické schéma maticové organizace Ředitel Další oddělení Manažer projektový management Manažer I. Manažer II. Manažer projektu A Zodpovídá za specifikaci prac. balíků Manažer projektu B Zodpovídá za rozhodnutí (kdo, co, jak ) 14

15 Organizační struktura - shrnutí Každá organizační forma má své výhody a nevýhody. Změna organizační formy nemusí vyřešit všechny organizační problémy. Z hlediska řízení projektů je funkční organizační forma nejméně vhodná. Projektová organizační forma je nejvhodnější pro rozsáhlé a dlouhodobé projekty. Maticová forma je pravděpodobně nejlepší volbou, pokud realizujete více projektů. 15

16 Týmová spolupráce cvičení I. Viz zadání lektora 16

17 Projektová kancelář nebo virtuální tým? 17

18 Projektová kancelář nebo virtuální tým? Virtuální projektový tým: Jednotliví členové projektového týmu plní své úkoly organizačně a prostorově odděleně ve svých odděleních, kancelářích, kabinetech, atd. Projektová kancelář: Všichni (nebo někteří) zpracovatelé projektu jsou během projektu prostorově (a organizačně) sloučeni, je vytvořena projektová kancelář. Úkol: Jaké jsou výhody a nevýhody těchto alternativ? 18

19 Virtuální projektový tým Členové projektového týmu plní své úkoly organizačně a prostorově odděleně ve svých kancelářích, atd. Výhody: Pracovníci zůstanou součástí svého oddělení ( plní i jiné úkoly) Vedení oddělení cítí silnější odpovědnost za úspěšný průběh projektu. Nevýhody: obtížnější identifikace s projektem konfliktu s pozicí v rámci oddělení (liniové struktuře) ztráty informací 19

20 Projektová kancelář Zpracovatelé projektu jsou během projektu prostorově a organizačně sloučeni, je vytvořena projektová kancelář. Výhody: Vytváří se týmový duch. Jednodušší zapojení externistů Jednodušší koordinace a vyšší efektivita zpracování Intenzivní tok informací v rámci projektového týmu. Nevýhody: nutnost zajistit místnost pracovníci jsou vytrženi ze svého oddělení možná ztráta podpory liniové struktury 20

21 Organizace podpůrného týmu Podpůrný tým tvoří lidé pracující na projektu na plný nebo částečný úvazek, ale nejsou organizačně podřízeni přímo manažerovi. Podpůrný tým často zajišťuje technické, administrativní a jiné funkce nutné pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci úkolů / projektu. Podpůrné skupiny by se měly zapojit do projektu co nejdříve a měly by plánovat svou vlastní práci. 21

22 Týmová spolupráce cvičení II. Viz zadání lektora 22

23 Shrnutí, diskuze 23

24 Děkuji za pozornost Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 24

25 Alternativní test na týmové role Popis rolí: Formulátor Rysy: úzkostlivý, dominantní, extrovertní Někteří pozorovatelé týmu v akci nadhodili, že tým potřebuje společenského vedoucího, který je trvalou hlavou skupiny, a separátního úlohového vedoucího, který má na starost specifický a definovaný projekt asi něco na způsob jako stát potřebuje hlavu státu, která je permanentní a hlavu vlády, se specifickými úkoly provádění. Je-li tomu tak, pak formulátor je úlohovým vedoucím a předseda je společenským vedoucím. Formulátor bude nejpravděpodobněji skutečným vedoucím týmu v těch případech, kdy neexistuje předseda nebo tehdy, když předseda ve skutečnosti není vedoucím. Formulátor je pln energického elánu; je otevřený a emocionální, impulsivní a netrpělivý, někdy podrážděný a snadno se rozlaďuje něčím. Snadno přichází s námitkami a rychle reaguje na námitku, kterou má rád a vždycky vítá. Často mívá spory, avšak ty se rychle likvidují, a nechová zášť. Z celého týmu má největší sklon k paranoii, rychle pociťuje přiblížení a je první, kdo pociťuje, že existuje nějaká tajná dohoda či konspirace, která má být předmětem nebo obětí. Zásadní funkcí formulátora je dodávat formu aplikací týmového snažení, často bývá jeho osobní vklad větší než předsedův. Vždy vyhledává určitý vzor v diskusích a pokouší se sjednocovat myšlenky, cíle a praktické úvahy do jediného proveditelného projektu, který se snaží pak naléhavě prosazovat k rozhodnutí a k akci. Formulátor šíří sebedůvěru, která často potlačuje jeho vlastní pochyby. Pouze výsledky ho mohou přesvědčovat. Jeho elán, který má jakýsi donucovací rys, je vždy zaměřen na jeho cíle. Ty bývají obvykle též cíli týmu, avšak pak formulátor mnohem více než předseda považuje tým za jakési prodloužení svého vlastního já. Požaduje akci a chce ji hned. Je osobně soutěživý, netrpí neukázněností, nejasností a popleteným myšlením, a lidé mimo tým ho pravděpodobně budou pokládat za arogantního a hrubého. Dokonce i lidé uvnitř týmu jsou v nebezpečí, že budou jím rozdrceni při určitých příležitostech, a může učinit tým nepříjemným; avšak dokáže, aby se věci skutečně děly. Předseda (šéf) Rysy: ustálený, dominantní, extrovertní Předseda je jedním z těch poněkud šalebných titulů, protože nemusí být ani vedoucím svého týmu: nicméně je to týmové vůdcovství, na které se on nejlépe hodí. Je tím, kdo předsedá týmu a koordinuje jeho úsilí na splnění externích záměrů a cílů. Je významným tím, že se zabývá cíli. Očekávali byste od něho, že bude aspoň normálně inteligentní, avšak nikoli v každém slova smyslu skvělý a nemusí být vynikajícím tvůrčím myslitelem. Zřídka některá z dobrých

26 myšlenek pochází od něho. Je mnohem významnějším tím, co se obvykle nazývá charakter : jeho přístup je ukázněný a zakládá se na sebekázni. Často mívá to, co se nazývá charizma avšak je snad snadnější pokládat to za autoritu. Je dominantní, avšak umírněný způsobem, a neprosazuje se není pánovitý. Má instinkt důvěřovat lidem, pokud neexistuje pádný důkaz, že nejsou hodni důvěry, a je podivuhodně prost žárlivosti. Vidí značně jasně, který člen týmu je silný nebo slabý v každé oblasti týmové funkce a usměrňuje lidi na to, co dokážou udělat nejlépe. Je si vědom nutnosti využívat pracovního potenciálu týmu kombinovaně co nejefektivněji. To znamená, že jsou tou osobou, která stanoví úlohy a pracovní hranice ostatních a též kdo spatří mezery a podnikne kroky na jejich zaplnění. Snadno se vyjadřuje a dá se s ním mluvit: je dobrým komunikátorem ve dvoucestném smyslu, není ani zbytečným mluvkou ani člověkem mála slov, avšak určitě dovede dobře naslouchat. Je to předseda, který ujasňuje cíle skupiny a stanoví její agendu, volí problémy uvážením pro tým a stanoví priority, avšak nepokouší se domnívat v diskusi. Jeho vlastní počáteční příspěvky mívají spíše formu otázek než prosazování nebo návrhů. Naslouchá, udělá si součet z názorů skupiny a zřetelně sestaví definitivní názor skupiny, a musí-li učinit nějaké rozhodnutí, dojde k němu po té, až každý uvede své mínění. Iniciátor Rysy: dominantní, se značně vysokým IQ, introvertní Iniciátor původně dostal svůj název tehdy, když se zjistilo, že jednou z nejlepších cest na zdokonalování výkonu nenápaditého a neefektivního týmu bylo implantovat jednoho z iniciátorů do tohoto týmu. Lze se též domnívat, že iniciátor je jednou z osob, která roztrušuje semena, která ostatní pěstují do té doby, dokud neponesou semena. Iniciátor je v týmu zdrojem pro originální nápady, podněty a návrhy: je to člověk nápadů. Jiní mají ovšem též nápady: To co odlišuje iniciátorovy myšlenky, je jejich originalita a radikální přístup, který zavádí pro problémy a překážky. Je nejimaginativnějším (nejvynalézavějším) a rovněž nejinteligentnějším členem týmu a pravděpodobně vždy začne hledat naprosto nový přístup k nějakému problému, jestliže tým se začíná zabředávat, nebo přinášet nový pohled do řady akcí již dohodnutých. Mnohem více se zajímá o hlavní problémy a základní body než o podrobnosti a opravdu mohou mu ujít podrobnosti a může se dopouštět nepozorných omylů. Je průbojný a bez zábran a určitým způsobem, který je dosti necharakteristický u introverta. Dovede též popichovat a do jisté míry urážet jiné členy týmu, zvláště při kritice jejich nápadů. Jeho kritika bývá obvykle zaměřena na připravení půdy pro jeho myšlenky a po ní obvykle následují jeho protinávrhy. Nebezpečím u iniciátora je, že obvykle věnuje příliš mnoho své tvůrčí energie myšlence, které zaujmou fantazii, avšak nespadají do potřeb týmu ani nepřispívají k jeho cílům. Nerad přijímá kritiku svých vlastních nápadů a snadno se uráží a je nevrlý, jestliže jeho myšlenky jsou rozpitvány nebo zamítnuty. Opravdu, může vysadit a odmítnout vůbec nějak dále přispívat. Snáší dosti mnoho

27 pečlivého zacházení a kritického lichocení (obvykle předsedy, aby se dostalo z něho to nejlepší). Avšak při všech jeho chybách a nedostatcích je to právě iniciátor, který dodává životodárnou jiskru. Vyšetřovatel zdrojů Rysy: ustálený, dominantní, extrovertní Vyšetřoval zdrojů je pravděpodobně nejsympatičtější člen týmu. Je nucený, společenský, družný a se zájmem, který se dá snadno vyprovokovat. Jeho reakce bývají pozitivní a nadšené, ačkoli má sklon ztratit zájem o věci stejně tak rychle, jak tyto vzbuzují jeho zájem. Vyšetřovatel zdrojů je členem týmu, který chodí mimo skupinu a přináší informace, myšlenky a nový vývoj zpět do skupiny. Snadno si získává přátele a má spoustu externích kontaktů. Bývá zřídka ve své kanceláři, a když již tam je, pak pravděpodobně sedí u telefonu. Je prodavačem, diplomatem, spojovacím důstojníkem, vždy zkoumá mnohé možnosti v širším okolním světě. Jeho schopnost stimulovat myšlenky a podněcovat inovaci touto činností by pravděpodobně přivedla většinu lidí k domněnce, že je to muž myšlenek, avšak on nemá takový bystrý mozek, jakým se vyznačuje iniciátor: přitom všem snadno poznává významnost nových myšlenek. Bez stimulu ostatních členů, např. při nějaké osamělé práci se vyšetřovatel zdrojů snadno nudí, ztrácí zájem a stává se neefektivním. V rámci týmu je však dobrým improvizátorem, aktivní v naléhavých případech, avšak může povolit, když pomine nápor. Může selhat ve sledování úkolů, k nimž se zavázal v některém z jeho častých záchvatů krátkodobého nadšení. Jeho rozsah a rozmanitost externích zájmů může ho vést k tomu podobně jako iniciátora, že tráví příliš mnoho času s bezvýznamnostmi, které ho zajímají: nicméně jeho nejdůležitější úlohou v týmu je uchovávat tým před stagnací, ustrnutím a ztrátou styku s realitou. Hodnotitel (pozorovatel) Rysy: vysoké IQ, ustálený, introvertní Ve vyváženém týmu jsou to pouze iniciátor a hodnotitel, kteří musí mít vysoké IQ, avšak na rozdíl od iniciátora je hodnotitel jakýmsi sucharem. Co do temperamentu bývá vážný a nikoli příliš vzrušující. Jeho příspěvek záleží ve střízlivé a věcné analýze spíše než ve tvůrčích myšlenkách a zatím co je nepravděpodobné, že přijde s nějakým původním návrhem, pak nejpravděpodobněji zastaví tým od toho, aby se angažoval po nějaký šalebný projekt. Ačkoli je povahou spíše kritikem než tvůrčí osobností, obvykle nekritizuje jen kvůli kritice, nýbrž pouze tehdy, jestliže nějakou trhlinu v plánu nebo argumentu. Je dosti podivné, že nejméně motivovaným členem týmu. Nadšení a euforie prostě nepatří do jeho povahy. To však má kompenzující výhodu v tom, že jeho úsudek nebývá zastřen ani deformován vlastním ztotožněním s věcí. Pozvolna se rozhoduje, je rád, když se mu poskytne čas na promyšlení věcí, avšak jeho mysl je nejobjektivnější v týmu. Jednou z jeho nejhodnotnějších dovedností je asimilování a hodnocení velkého objemu složitého písemného materiálu a analyzování problémů a hodnocení posudků a příspěvků ostatních členů.

28 Někdy to provádí bez taktu a přezíravě, čímž se nezvětšuje jeho oblíbenost, a dokáže snížit morálku týmu tím, že působí příliš jako sprcha v nepravý čas. Ačkoli není ctižádostivý a jeho elán není na výši, může být soutěživý zvláště s těmi členy, jejichž dovednosti jsou o něco výše než jeho vlastní, což znamená, že nejčastěji to bývají předseda nebo iniciátor. Pro hodnotitele je důležité, aby byl nezaujatý a přístupný ke změně: jinak nebezpečí, že se projeví žalostně odmítavě a připustí, že jeho kritické schopnosti nebudou převahu nad jeho přístupností k novým myšlenkám. Ačkoli je přirozený a spolehlivý, postrádá se u něho sympatičnost, vřelost, obrazotvornost a přirozenost. Nicméně má jednu vlastnost, která ho činí nepostradatelným pro tým: jeho úsudek bývá sotva kdy mylný. Organizátor společnosti Rysy: ustálený a ovládá se Organizátor společnosti je praktickým organizátorem. Je právě tím členem, který převádí rozhodnutí a předpisy do jasně narýsovaných a zvládnutelných úkolů, s nimiž si lidé skutečně mohou vědět rady. Zajímá se o to, co je proveditelné, a jeho hlavním příspěvkem bývá převést plány týmu do nějaké proveditelné formy. Vytřiďuje cíle a sleduje je logicky. Stejně jako předseda má též on pevný charakter a ukázněný přístup. Je pozoruhodný pro svou upřímnost, četnost a důvěru se strany svých kolegů, a nedostavuje se u něho snadno malomyslnost, ani se nedává odradit; pouze náhlá změna plánu ho vyvede z míry, protože pak může tápat v neustálených, rychle se měnících situacích. Protože potřebuje stabilní struktury, pokouší se vždy je vybudovat. Předejte mu nějaké rozhodnutí a on hned vypracuje schéma; dejte mu nějakou skupinu lidí a určitý cíl a on hned navrhne organizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metodicky, avšak někdy poněkud nepružně, bývá nerozhodný až spekulativní vůči myšlenkám nepraktického a nedomyšleného rázu, které nemají viditelný bezprostřední vztah k dané úloze. Zároveň bývá obvykle naprosto ochotný přizpůsobit a upravit svá schémata a názory, aby se hodily pro dohodnuté plány již zavedené systémy. Organizátor společnosti může být až příliš soutěživý pro status týmu, což může být ke škodě, jestliže se to vyjadřuje ve formě negativní a nekonstruktivní kritiky podnětů překládaných jinými členy týmu. Normálně však bývá blízko stanoviska týmu. Jestliže někdo proboha neví, co se vůbec rozhodlo a co se má dělat, pak může jít nejprve k organizátoru společnosti, aby to zjistil.

29 Tajemník týmu Rysy: ustálený, extrovertní, málo dominantní Tajemník týmu je nejcitlivější složkou týmu je si nejvíce vědom potřeb a starostí a je jedním z členů, který vnímá velmi jasně emoční tendence ve skupině. Též ví hodně o soukromém životě a rodinných záležitostech ostatních členů týmu. Je nejaktivnějším interním komunikátorem; sympatický, oblíbený, neprosazuje se a je tmelícím prvkem týmu. Je loajální vůči týmu jakožto celku, ačkoli toto neznamená, že nemůže zaujmout stanovisko některé strany, když dojde k rozporu, a podporuje všechny ostatní. Jestliže někdo přijde s nějakou myšlenkou, je jeho instinktem budovat na ní namísto ji zavrhnout nebo přijít k konkurenčním nápadem. Dovede dobře a ochotně naslouchat a volně komunikuje, a to dobře v rámci týmu, a též napomáhá ostatním a podněcuje činit totéž. Jakožto podporovatel jednoty a harmonie urovnává třenice a neshody, které mohou vyvolávat formulátor a iniciátor a příležitostně též hodnotitel. Zvláště nemá rád osobní konfrontace a snaží se je sám zamezovat a urovnávat u jiných. Jestliže tým je pod nějakým náporem nebo v nesnázích, pak se zvláště ohodnotí sympatie, pochopení, loajalita a podpora tajemníka týmu. Jeho nesoutěživost a nechuť ke třenicím může působit, že se zdá poněkud měkký a nerozhodný, avšak tyto vlastnosti činí jej též permanentní silou působící proti dělení a rozkolu v týmu. Je exemplárním členem týmu, a ačkoli v normálních dobách hodnota jeho individuálního přispívání nemusí být hned tak viditelná jako u většiny jiných týmových rolí; účinek je totiž značně nenápadný; když není na místě, zvláště v dobách stresu a náporu. Dokončovatel Rysy: úzkostlivý, introvertní Dokončovatel si dělá starosti, co by se snad mohlo zvrhnout. Nikdy nemá klid, dokud osobně nezkontroluje každou podrobnost a nepřesvědčí se, že všechno bylo uděláno a že nic není přehlédnuto. Ne, že by byl zjevně nebo rozčileně podrážděný jeho utkvělou myšlenkou je výraz úzkostlivosti. Dokončovatel není prosazujícím se členem týmu, nýbrž udržuje permanentní smysl naléhavosti, který traduje ostatním, aby je povzbuzoval k činnosti. Vyniká sebeovládáním a pevností charakteru, a je netrpělivý a nesnášenlivý vůči neurčitějším a bezstarostnějším členům týmu. Jestliže dokončovatel má o něco velké zaujetí, je to v pořádku. Je naléhavým plničem termínů a dohlížitelem na plnění plánů. Jestliže není pečlivým, může být morálně deprimujícím členem s deprimujícím účinkem na zbývající členy týmu a pak může jen příliš snadno ztratit přehled o celkovém cíli tím, že se utápí v malých podrobnostech. Nicméně jeho neutuchající dotahování je důležitým přínosem pro tým.

30 Pokud chybí některé z rolí v týmu, pak to znamená jeho oslabení, např. mnoho iniciátorů dává mnoho dobrých myšlenek, které se však nikdy nepřijmou. Tým složený úplně z iniciátorů a formulátorů může vypadat skvěle, avšak může být poražen kombinací z méně nápaditých členů, kteří nicméně tvoří úplný a vyvážený tým.

31 Test - Návod V každém úseku tohoto dotazníku zatrhněte ve sloupci při levém okraji jednu, dvě nebo tři věty, které se Vás nejvíce týkají. Pak v sloupci napravo přidělte celkem 10 bodů těm větám, které jste zatrhli, čímž uvedete relativní rozsah, pro nějž každá platí. Například : V jednom úseku se vám zdá, že tam jsou pouze dvě věty týkající se vás: jedna z nich, jak se domníváte, ohodnocuje vás dobře, kdežto druhá platí pouze někdy. V tomto případě byste mohli dát své první 7 a zbývající 3 body své druhé zvolené větě. V některých případech byste se mohli rozhodnout, že jsou tam dvě věty, které se Vás týkají stejnou mírou-je-li tomu tak, přidělte 5 bodů pro každou z nich. V každém úseku musíte přidělit všech 10 bodů!!! Úsek A Při zapojení do nějakého projektu s jinými lidmi Zatrh nout Body 1. Může se na mne spoléhat, že zařídím, aby práce k provedení byla zorganizována. 2. Zachytím přehlédnutí a opomenutí, která ujdou pozornosti jiných. 3. Reaguji silně, když zasedání vypadají tak, jako by se ztrácela stopa hlavního cíle. 4. Předkládám originální podněty. 5. Analyzuji myšlenky jiných lidí objektivně co do jejich předností i nedostatků. 6. Dychtím vypátrat poslední nápady a vývoj. 7. Mám vlohy pro organizování lidí. 8. Vždy jsem ochoten zasadit se o dobré podněty, které napomáhají k řešení problému.

32 Úsek B Při hledání uspokojení svou prací Zatrh nout Body Mám rád silný vliv na rozhodování. Cítím ve svém vnitru, kde práce vyžaduje značnou pozornost a soustředění. Rád pomáhám svým kolegům s jejich problémy. Rád kriticky rozlišuji mezi alternativami. Mám ve zvyku tvořivě přistupovat k řešení problému. Mám radost, když se mi podaří smířit různá hlediska. Mám větší zájem o praktické návrhy než o nové nápady. Zvláště rád prozkoumávám různá hlediska a postupy. Úsek C Když se tým pokouší rozřešit nějaký zvláště složitý problém Zatrh nout Body 1. Stále bedlivě sleduji oblasti, kde může vzniknout nějaká nesnáz. 2. Rozebírám nápady, které mohou mít širší použití než v daném problému. 3. Dávám přednost zvážit a zhodnotit řadu podnětů důkladně před jejich volbou. 4. Dovedu koordinovat a tvořivě používat schopností a talentů jiných lidí. 5. Udržuji si vyrovnaný systematický přístup k věci bez ohledu na nátlak. 6. Často přijdu s novým přístupem ke dlouho nevyřešenému problému. 7. Jsem ochoten prosazovat své osobní názory je-li to zapotřebí. 8. Jsem ochoten pomáhat, kdykoli je to možné.

33 Úsek D Při vykonávání mé každodenní práce Zatrh nout Body 1. Snažím se zařídit, aby v mém úkolu a cílech nebylo nic nejasného. 2. Neváhám zdůrazňovat své vlastní hledisko na zasedáních. 3. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mají něco, co stojí za přispění. 4. Pokládám za důležité sledovat zajímavé myšlenky a lidi. 5. Obvykle se mi podaří nalézt nějaký argument na dokázání nesprávnosti návrhů. 6. Snažím se vidět kompletní struktury tam, kde ostatní vidí jednotlivé podrobnosti jako spolu nesouvisející. 7. Když mám hodně práce, cítím se skutečně uspokojeným. 8. Mám nenápadný zájem, abych lépe poznával lidi. Úsek E Když náhle dostanu nesnadný úkol s omezeným časem a s neobeznámenými lidmi. Zatrh nout Body 1. Často pociťuji, že můj tvůrčí talent trpí, když musím pracovat ve skupině. 2. Shledávám, že má osobní dovednost je zvláště vhodná na dosahování dohod. 3. Mé pocity bývají jen zřídka v nesouladu s mým úsudkem. 4. Snažím se vybudovat efektivní strukturu. 5. Mohu spolupracovat s lidmi, kteří mají značně různé jejich osobní vlastnosti a názory. 6. Domnívám se, že se někdy vyplácí pozbýt přechodně část své oblíbenosti, jestliže je možno úspěšně prosadit své názory ve skupině. 7. Obvykle znám někoho, jehož odborné znalosti jsou zvláště vhodné. 8. Zdá se mi, že mám vyvinutý přirozený smysl pro naléhavost.

34 Úsek F Když jsem z nenadání požádán, abych posoudil nový projekt Zatrh nout Body 1. Začnu se rozhlížet po možných nápadech a jejich vhodném uplatnění. 2. Snažím se zdokonalit a dokončit rozdělanou práci než se pustím do nové. 3. Přistupuji k problému pečlivě analytickým postupem. 4. Dokáži zainteresovat jiné lidi o projekt, je-li toho zapotřebí. 5. Jsem schopen učinit si vlastní a novátorský názor ve většině situací. 6. Jsem šťasten, když se mohu chopit vedení, je-li toho zapotřebí. 7. Dovedu reagovat kladně na své kolegy a jejich podněty. 8. Bývá pro mne obtížné pouštět se do nějaké práce, kde nejsou jasně vytčeny cíle. Úsek G Při přispívání ke skupinovým projektům všeobecně Zatrh nout Body 1. Domnívám se, že mám určitý talent pro uspořádání konkrétních postupů, které je nutno učinit, je-li dán široký rozsah úkolů. 2. Pro můj uvážený úsudek mohu potřebovat určitý čas, avšak obvykle jsem blízko cíle. 3. Pro můj způsob práce je důležitý široký rozsah osobních kontaktů. 4. Mám fortel, jak se vypořádat s detaily. 5. Pokouším se prosazovat se na zasedáních skupiny. 6. Dovedu si představit, jak se nápady a postupy dají používat v nových poměrech. 7. Mám schopnost spatřovat obě strany problému a učinit rozhodnutí přijatelné pro všechny. 8. Vycházím dobře s ostatními a pracuji usilovně pro tým.

35 Klíč k hodnocení Do tabulky se převedou body ze 7 úseků A-G osobního hodnocení. F P I VZ H O T D A 3/ 7/ 4/ 6/ 5/ 1/ 8/ 2/ B 1/ 6/ 5/ 8/ 4/ 7/ 3/ 2/ C 7/ 4/ 6/ 2/ 3/ 5/ 8/ 1/ D 2/ 3/ 6/ 4/ 5/ 1/ 8/ 7/ E 6/ 5/ 1/ 7/ 3/ 4/ 2/ 8/ F 6/ 4/ 5/ 1/ 3/ 8/ 7/ 2/ G 5/ 7/ 6/ 3/ 2/ 1/ 8/ 4/ celkem

36 F P I - formulátor - předseda - iniciátor VZ - vyšetřovatel zdrojů H O T - hodnotitel - organizátor - tajemník týmu D- dokončovatel

37 Hodnocení schopností jednotlivců Naskýtají se mnohé otázky, např. jak vytvořit úspěšný tým apod. Zde vycházím ze zkušeností zahraničních firem, kde je jednotná představa, že všichni členové vedoucího (řídícího) týmu mají dvojí úlohu: funkční týmovou Funkční Je zřejmá: vedoucí patří do týmu, protože má funkci, která do týmu patří. Týmová Je mnohem méně zřetelná, ale všichni jsme si vědomi její existence. Např. pan X přichází se skvělými nápady, pan Y chce dostat až konkrétní úkoly atd. Charakteristické vlastnosti, týmové úlohy jsou izolovány do osmi úloh a každý se s nimi do určité míry identifikuje.

38 Zdroje:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Hynarová, Zdenka: Firma ukázková s.r.o. Datum sebehodnocení 12.1.2009 Sebehodnocení KF TP SP RE VZ IN MV KO US Pozorovatelé (5) VZ SP US TP MV RE KF KO IN Úhrnem VZ SP TP

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

BELBINŮV TEST TÝMOVÝCH ROLÍ

BELBINŮV TEST TÝMOVÝCH ROLÍ PŘÍLO LINŮV TST TÝMOVÝ ROLÍ Instrukce: V každé části (I VII), rozděl 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry tě vystihují. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny věty

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Tým company - sledování rizik

TÝMOVÝ VÝSTUP. Tým company - sledování rizik TÝMOVÝ VÝSTUP Tým company - sledování rizik Týmový profil CÍLOVÁ SKUPINA PRO TÝMOVÝ VÝSTUP ČLENOVÉ SKUPINY: kalna@company.com (Kamila Kalná) licha@company.com (Lucie Lichá) mala@company.com (Eva Malá)

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Organizace projektu Zásady týmové práce Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Představení školitele SPF Group, v.o.s. kancelář Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem kancelář Praha, Bělohorská

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Projektové řízení Belbinův test týmových rolí

Projektové řízení Belbinův test týmových rolí Projektové řízení Belbinův test týmových rolí TÝMOVÁ PRÁCE Dotazník týmové role podle Belbina/otázky rozdělte v každé sekci 10 bodů 1. sekce Čím podle mého soudu mohu týmu přispět: a myslím, že umím rychle

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Modul L Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Skupinová dynamika Autor obrázku: RNDr. Petr

Více

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais ACSA celostátní studentská konference 1.-2.12.2005 Lidé v organizaci Karel Rais Cíl přednášky 1. Faktory úspěšné (studentské) organizace 2. Vlastnosti neúspěšné (studentské) organizace 3. Typické vlastnosti

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Management I. Úvod do tématu Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Osobnost manažera I. 4 typy image manažera Souvislost image

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

BELBIN - TÝMOVÉ ROLE. Jan Zadražil

BELBIN - TÝMOVÉ ROLE. Jan Zadražil Dominantní, velmi inteligentní, introvert Inovující, intuitivní, záblesky génia, představivost, nevypočitatelný intelekt, vědomosti, individualista, vážný, neortodoxní Samotář, přepjatý (emocionálně),

Více

VYTVÁŘENÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTOVÝCH TÝMŮ. Jak je budovat? Jak předcházet jejich selhání?

VYTVÁŘENÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTOVÝCH TÝMŮ. Jak je budovat? Jak předcházet jejich selhání? JAN STEJSKAL WWW.BELBIN.CZ VYTVÁŘENÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTOVÝCH TÝMŮ Jak je budovat? Jak předcházet jejich selhání? DVĚ HRANICE ROZVOJE FIRMY 2. HRANICE ROZVOJE 1. HRANICE ROZVOJE RŮST FIRMY VÝSLEDKY DĚLAJÍ

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Charakteristické rysy projektů

Charakteristické rysy projektů Řízení projektů Charakteristické rysy projektů Cíl projektu Trojrozměrný cíl (věcné provedení, časový plán, rozpočtové náklady) = trojimperativ Jedinečnost Každý projekt je jedinečný Zdroje Realizace pomocí

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor Přednáška 5 Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor A) Komunikace a role v týmu 1) Hlavní charakteristika 2) Typy týmů 3) Osobnostní role v týmu 4) Komunikace v týmu 5) Problémy? 1) Hlavní

Více

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Akční plán

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Týmové role Belbinův dotazník. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Týmové role Belbinův dotazník. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Týmové role Belbinův dotazník Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Vedle výše zmíněných faktorů pro kreativní klima hrají roli samozřejmě i úroveň týmové spolupráce v organizaci a obecná motivace cokoliv

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Pracovní skupina a pracovní tým PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Strategické cíle a jejich implementace

Strategické cíle a jejich implementace Strategické cíle a jejich implementace Richard Ornstein, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu SC2.1 Inventarizace agend MHMP (včetně jejich registrace a správy) ; SC2.2 Využití prvků procesního řízení, optimalizace

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola

Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola Tato Ústava byla přijata společným shromážděním Přírodní školy v pondělí 20. září 1993. (upravená a doplněná ve čtvrtek l4, dubna 1994) (upravená a doplněná

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.)

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) PŘÍLOHA (Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) Thomas-Kilmannův test konfliktů Zamyslete se nad následujícími situacemi, je zřejmě, že Vaše přání se budou lišit od

Více