(CZ.1.07/1.3.10/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(CZ.1.07/1.3.10/02.0052)"

Transkript

1 Týmová spolupráce Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 1

2 Motto: Nikdo není dokonalý, ale tým být dokonalý může 2

3 Sestavení týmu Projektový tým je obvykle: sestaven pouze na dobu trvání projektu, po jeho ukončení jsou kapacity jeho členů uvolněny pro jiné úkoly (projekty) multifunkcionální jsou složeny z osob s různými specifickými dovednostmi (napříč organizační strukturou) členové týmu mnohdy pracují na více projektech a jsou zároveň součástí liniové organizace, jejich nasazení na konkrétním projektu proto bývá formou částečného úvazku. 3

4 Možné týmové role (příklad) Inovátor Realizátor Analytik, vyhodnocovač Týmový pracovník Dotahovač Expert Koordinátor Usměrňovač 4

5 Schopnost týmové práce Úkol: Zkuste sami sebe ohodnotit v testu schopnosti týmové práce. Příprava: cca 20 min Vyhodnocení: cca 40 min 5

6 Vyhodnocení testu Viz samostatný materiál Velmi nízký a nízký počet bodů označuje role, jimž byste se měl vyhýbat. Střední a vysoký počet bodů označuje role, které jste schopni ve skupině přijmout. Velmi vysoký počet označuje vaši přirozenou roli. 6

7 Tipy pro sestavování týmu I. Projednejte zapojení jednotlivých členů projektového týmu s jejich nadřízenými v rámci liniové struktury. Linioví vedoucí mohou v projektu zabezpečovat oblast jakosti, je proto v takovém případě nutné tuto jejich roli projednat a odsouhlasit. Sestavte matici rolí jednotlivých členů týmu, členové týmu jasně pochopí co se od nich očekává a se svou rolí se lépe ztotožní. Stanovte exaktně odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Za každý pracovní balík je odpovědný jeden člověk. 7

8 Tipy pro sestavování týmu II. Úvodní setkání týmu, seznámení se a navození ovzduší vzájemné důvěry a chuti spolupracovat, je klíčovým prvkem pro pozdější úspěch projektu. Respektujte kromě profesionálních dispozic také týmové role (iniciátor projektu, osoba formulující projekt, integrátor týmu, mediátor, dokončovatel) a psychologické dispozice (kreativita, preciznost, atd.). Nepodceňte možnou rušivou roli některých odborných pracovníků na fungování týmu (outsideři). 8

9 Jak působím na ostatní? Existují tři základní pozice v týmu: Tvrdý bojovník (bojovník) Přátelský pomocník (pečovatel) Logický myslitel (mozek) Úkol: Ohodnoťte ostatní členy týmu dle grafu týmových rolí. 9

10 Organizace týmu 10

11 Jaké jsou běžné organizační formy? Tři nejběžnější organizační formy jsou: Funkční Projektová Maticová 11

12 Typické schéma funkční organizace Ředitel nebo rada zástupce/náměstek manažer I. manažer II. 12

13 Typické schéma projektové organizace Manažer oddělení Manažer projektu A Manažer projektu B Odborná oddělení Administrativa na PÚ Pracovníci na PÚ Pracovníci na ČÚ, externisté 13

14 Typické schéma maticové organizace Ředitel Další oddělení Manažer projektový management Manažer I. Manažer II. Manažer projektu A Zodpovídá za specifikaci prac. balíků Manažer projektu B Zodpovídá za rozhodnutí (kdo, co, jak ) 14

15 Organizační struktura - shrnutí Každá organizační forma má své výhody a nevýhody. Změna organizační formy nemusí vyřešit všechny organizační problémy. Z hlediska řízení projektů je funkční organizační forma nejméně vhodná. Projektová organizační forma je nejvhodnější pro rozsáhlé a dlouhodobé projekty. Maticová forma je pravděpodobně nejlepší volbou, pokud realizujete více projektů. 15

16 Týmová spolupráce cvičení I. Viz zadání lektora 16

17 Projektová kancelář nebo virtuální tým? 17

18 Projektová kancelář nebo virtuální tým? Virtuální projektový tým: Jednotliví členové projektového týmu plní své úkoly organizačně a prostorově odděleně ve svých odděleních, kancelářích, kabinetech, atd. Projektová kancelář: Všichni (nebo někteří) zpracovatelé projektu jsou během projektu prostorově (a organizačně) sloučeni, je vytvořena projektová kancelář. Úkol: Jaké jsou výhody a nevýhody těchto alternativ? 18

19 Virtuální projektový tým Členové projektového týmu plní své úkoly organizačně a prostorově odděleně ve svých kancelářích, atd. Výhody: Pracovníci zůstanou součástí svého oddělení ( plní i jiné úkoly) Vedení oddělení cítí silnější odpovědnost za úspěšný průběh projektu. Nevýhody: obtížnější identifikace s projektem konfliktu s pozicí v rámci oddělení (liniové struktuře) ztráty informací 19

20 Projektová kancelář Zpracovatelé projektu jsou během projektu prostorově a organizačně sloučeni, je vytvořena projektová kancelář. Výhody: Vytváří se týmový duch. Jednodušší zapojení externistů Jednodušší koordinace a vyšší efektivita zpracování Intenzivní tok informací v rámci projektového týmu. Nevýhody: nutnost zajistit místnost pracovníci jsou vytrženi ze svého oddělení možná ztráta podpory liniové struktury 20

21 Organizace podpůrného týmu Podpůrný tým tvoří lidé pracující na projektu na plný nebo částečný úvazek, ale nejsou organizačně podřízeni přímo manažerovi. Podpůrný tým často zajišťuje technické, administrativní a jiné funkce nutné pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci úkolů / projektu. Podpůrné skupiny by se měly zapojit do projektu co nejdříve a měly by plánovat svou vlastní práci. 21

22 Týmová spolupráce cvičení II. Viz zadání lektora 22

23 Shrnutí, diskuze 23

24 Děkuji za pozornost Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 24

25 Alternativní test na týmové role Popis rolí: Formulátor Rysy: úzkostlivý, dominantní, extrovertní Někteří pozorovatelé týmu v akci nadhodili, že tým potřebuje společenského vedoucího, který je trvalou hlavou skupiny, a separátního úlohového vedoucího, který má na starost specifický a definovaný projekt asi něco na způsob jako stát potřebuje hlavu státu, která je permanentní a hlavu vlády, se specifickými úkoly provádění. Je-li tomu tak, pak formulátor je úlohovým vedoucím a předseda je společenským vedoucím. Formulátor bude nejpravděpodobněji skutečným vedoucím týmu v těch případech, kdy neexistuje předseda nebo tehdy, když předseda ve skutečnosti není vedoucím. Formulátor je pln energického elánu; je otevřený a emocionální, impulsivní a netrpělivý, někdy podrážděný a snadno se rozlaďuje něčím. Snadno přichází s námitkami a rychle reaguje na námitku, kterou má rád a vždycky vítá. Často mívá spory, avšak ty se rychle likvidují, a nechová zášť. Z celého týmu má největší sklon k paranoii, rychle pociťuje přiblížení a je první, kdo pociťuje, že existuje nějaká tajná dohoda či konspirace, která má být předmětem nebo obětí. Zásadní funkcí formulátora je dodávat formu aplikací týmového snažení, často bývá jeho osobní vklad větší než předsedův. Vždy vyhledává určitý vzor v diskusích a pokouší se sjednocovat myšlenky, cíle a praktické úvahy do jediného proveditelného projektu, který se snaží pak naléhavě prosazovat k rozhodnutí a k akci. Formulátor šíří sebedůvěru, která často potlačuje jeho vlastní pochyby. Pouze výsledky ho mohou přesvědčovat. Jeho elán, který má jakýsi donucovací rys, je vždy zaměřen na jeho cíle. Ty bývají obvykle též cíli týmu, avšak pak formulátor mnohem více než předseda považuje tým za jakési prodloužení svého vlastního já. Požaduje akci a chce ji hned. Je osobně soutěživý, netrpí neukázněností, nejasností a popleteným myšlením, a lidé mimo tým ho pravděpodobně budou pokládat za arogantního a hrubého. Dokonce i lidé uvnitř týmu jsou v nebezpečí, že budou jím rozdrceni při určitých příležitostech, a může učinit tým nepříjemným; avšak dokáže, aby se věci skutečně děly. Předseda (šéf) Rysy: ustálený, dominantní, extrovertní Předseda je jedním z těch poněkud šalebných titulů, protože nemusí být ani vedoucím svého týmu: nicméně je to týmové vůdcovství, na které se on nejlépe hodí. Je tím, kdo předsedá týmu a koordinuje jeho úsilí na splnění externích záměrů a cílů. Je významným tím, že se zabývá cíli. Očekávali byste od něho, že bude aspoň normálně inteligentní, avšak nikoli v každém slova smyslu skvělý a nemusí být vynikajícím tvůrčím myslitelem. Zřídka některá z dobrých

26 myšlenek pochází od něho. Je mnohem významnějším tím, co se obvykle nazývá charakter : jeho přístup je ukázněný a zakládá se na sebekázni. Často mívá to, co se nazývá charizma avšak je snad snadnější pokládat to za autoritu. Je dominantní, avšak umírněný způsobem, a neprosazuje se není pánovitý. Má instinkt důvěřovat lidem, pokud neexistuje pádný důkaz, že nejsou hodni důvěry, a je podivuhodně prost žárlivosti. Vidí značně jasně, který člen týmu je silný nebo slabý v každé oblasti týmové funkce a usměrňuje lidi na to, co dokážou udělat nejlépe. Je si vědom nutnosti využívat pracovního potenciálu týmu kombinovaně co nejefektivněji. To znamená, že jsou tou osobou, která stanoví úlohy a pracovní hranice ostatních a též kdo spatří mezery a podnikne kroky na jejich zaplnění. Snadno se vyjadřuje a dá se s ním mluvit: je dobrým komunikátorem ve dvoucestném smyslu, není ani zbytečným mluvkou ani člověkem mála slov, avšak určitě dovede dobře naslouchat. Je to předseda, který ujasňuje cíle skupiny a stanoví její agendu, volí problémy uvážením pro tým a stanoví priority, avšak nepokouší se domnívat v diskusi. Jeho vlastní počáteční příspěvky mívají spíše formu otázek než prosazování nebo návrhů. Naslouchá, udělá si součet z názorů skupiny a zřetelně sestaví definitivní názor skupiny, a musí-li učinit nějaké rozhodnutí, dojde k němu po té, až každý uvede své mínění. Iniciátor Rysy: dominantní, se značně vysokým IQ, introvertní Iniciátor původně dostal svůj název tehdy, když se zjistilo, že jednou z nejlepších cest na zdokonalování výkonu nenápaditého a neefektivního týmu bylo implantovat jednoho z iniciátorů do tohoto týmu. Lze se též domnívat, že iniciátor je jednou z osob, která roztrušuje semena, která ostatní pěstují do té doby, dokud neponesou semena. Iniciátor je v týmu zdrojem pro originální nápady, podněty a návrhy: je to člověk nápadů. Jiní mají ovšem též nápady: To co odlišuje iniciátorovy myšlenky, je jejich originalita a radikální přístup, který zavádí pro problémy a překážky. Je nejimaginativnějším (nejvynalézavějším) a rovněž nejinteligentnějším členem týmu a pravděpodobně vždy začne hledat naprosto nový přístup k nějakému problému, jestliže tým se začíná zabředávat, nebo přinášet nový pohled do řady akcí již dohodnutých. Mnohem více se zajímá o hlavní problémy a základní body než o podrobnosti a opravdu mohou mu ujít podrobnosti a může se dopouštět nepozorných omylů. Je průbojný a bez zábran a určitým způsobem, který je dosti necharakteristický u introverta. Dovede též popichovat a do jisté míry urážet jiné členy týmu, zvláště při kritice jejich nápadů. Jeho kritika bývá obvykle zaměřena na připravení půdy pro jeho myšlenky a po ní obvykle následují jeho protinávrhy. Nebezpečím u iniciátora je, že obvykle věnuje příliš mnoho své tvůrčí energie myšlence, které zaujmou fantazii, avšak nespadají do potřeb týmu ani nepřispívají k jeho cílům. Nerad přijímá kritiku svých vlastních nápadů a snadno se uráží a je nevrlý, jestliže jeho myšlenky jsou rozpitvány nebo zamítnuty. Opravdu, může vysadit a odmítnout vůbec nějak dále přispívat. Snáší dosti mnoho

27 pečlivého zacházení a kritického lichocení (obvykle předsedy, aby se dostalo z něho to nejlepší). Avšak při všech jeho chybách a nedostatcích je to právě iniciátor, který dodává životodárnou jiskru. Vyšetřovatel zdrojů Rysy: ustálený, dominantní, extrovertní Vyšetřoval zdrojů je pravděpodobně nejsympatičtější člen týmu. Je nucený, společenský, družný a se zájmem, který se dá snadno vyprovokovat. Jeho reakce bývají pozitivní a nadšené, ačkoli má sklon ztratit zájem o věci stejně tak rychle, jak tyto vzbuzují jeho zájem. Vyšetřovatel zdrojů je členem týmu, který chodí mimo skupinu a přináší informace, myšlenky a nový vývoj zpět do skupiny. Snadno si získává přátele a má spoustu externích kontaktů. Bývá zřídka ve své kanceláři, a když již tam je, pak pravděpodobně sedí u telefonu. Je prodavačem, diplomatem, spojovacím důstojníkem, vždy zkoumá mnohé možnosti v širším okolním světě. Jeho schopnost stimulovat myšlenky a podněcovat inovaci touto činností by pravděpodobně přivedla většinu lidí k domněnce, že je to muž myšlenek, avšak on nemá takový bystrý mozek, jakým se vyznačuje iniciátor: přitom všem snadno poznává významnost nových myšlenek. Bez stimulu ostatních členů, např. při nějaké osamělé práci se vyšetřovatel zdrojů snadno nudí, ztrácí zájem a stává se neefektivním. V rámci týmu je však dobrým improvizátorem, aktivní v naléhavých případech, avšak může povolit, když pomine nápor. Může selhat ve sledování úkolů, k nimž se zavázal v některém z jeho častých záchvatů krátkodobého nadšení. Jeho rozsah a rozmanitost externích zájmů může ho vést k tomu podobně jako iniciátora, že tráví příliš mnoho času s bezvýznamnostmi, které ho zajímají: nicméně jeho nejdůležitější úlohou v týmu je uchovávat tým před stagnací, ustrnutím a ztrátou styku s realitou. Hodnotitel (pozorovatel) Rysy: vysoké IQ, ustálený, introvertní Ve vyváženém týmu jsou to pouze iniciátor a hodnotitel, kteří musí mít vysoké IQ, avšak na rozdíl od iniciátora je hodnotitel jakýmsi sucharem. Co do temperamentu bývá vážný a nikoli příliš vzrušující. Jeho příspěvek záleží ve střízlivé a věcné analýze spíše než ve tvůrčích myšlenkách a zatím co je nepravděpodobné, že přijde s nějakým původním návrhem, pak nejpravděpodobněji zastaví tým od toho, aby se angažoval po nějaký šalebný projekt. Ačkoli je povahou spíše kritikem než tvůrčí osobností, obvykle nekritizuje jen kvůli kritice, nýbrž pouze tehdy, jestliže nějakou trhlinu v plánu nebo argumentu. Je dosti podivné, že nejméně motivovaným členem týmu. Nadšení a euforie prostě nepatří do jeho povahy. To však má kompenzující výhodu v tom, že jeho úsudek nebývá zastřen ani deformován vlastním ztotožněním s věcí. Pozvolna se rozhoduje, je rád, když se mu poskytne čas na promyšlení věcí, avšak jeho mysl je nejobjektivnější v týmu. Jednou z jeho nejhodnotnějších dovedností je asimilování a hodnocení velkého objemu složitého písemného materiálu a analyzování problémů a hodnocení posudků a příspěvků ostatních členů.

28 Někdy to provádí bez taktu a přezíravě, čímž se nezvětšuje jeho oblíbenost, a dokáže snížit morálku týmu tím, že působí příliš jako sprcha v nepravý čas. Ačkoli není ctižádostivý a jeho elán není na výši, může být soutěživý zvláště s těmi členy, jejichž dovednosti jsou o něco výše než jeho vlastní, což znamená, že nejčastěji to bývají předseda nebo iniciátor. Pro hodnotitele je důležité, aby byl nezaujatý a přístupný ke změně: jinak nebezpečí, že se projeví žalostně odmítavě a připustí, že jeho kritické schopnosti nebudou převahu nad jeho přístupností k novým myšlenkám. Ačkoli je přirozený a spolehlivý, postrádá se u něho sympatičnost, vřelost, obrazotvornost a přirozenost. Nicméně má jednu vlastnost, která ho činí nepostradatelným pro tým: jeho úsudek bývá sotva kdy mylný. Organizátor společnosti Rysy: ustálený a ovládá se Organizátor společnosti je praktickým organizátorem. Je právě tím členem, který převádí rozhodnutí a předpisy do jasně narýsovaných a zvládnutelných úkolů, s nimiž si lidé skutečně mohou vědět rady. Zajímá se o to, co je proveditelné, a jeho hlavním příspěvkem bývá převést plány týmu do nějaké proveditelné formy. Vytřiďuje cíle a sleduje je logicky. Stejně jako předseda má též on pevný charakter a ukázněný přístup. Je pozoruhodný pro svou upřímnost, četnost a důvěru se strany svých kolegů, a nedostavuje se u něho snadno malomyslnost, ani se nedává odradit; pouze náhlá změna plánu ho vyvede z míry, protože pak může tápat v neustálených, rychle se měnících situacích. Protože potřebuje stabilní struktury, pokouší se vždy je vybudovat. Předejte mu nějaké rozhodnutí a on hned vypracuje schéma; dejte mu nějakou skupinu lidí a určitý cíl a on hned navrhne organizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metodicky, avšak někdy poněkud nepružně, bývá nerozhodný až spekulativní vůči myšlenkám nepraktického a nedomyšleného rázu, které nemají viditelný bezprostřední vztah k dané úloze. Zároveň bývá obvykle naprosto ochotný přizpůsobit a upravit svá schémata a názory, aby se hodily pro dohodnuté plány již zavedené systémy. Organizátor společnosti může být až příliš soutěživý pro status týmu, což může být ke škodě, jestliže se to vyjadřuje ve formě negativní a nekonstruktivní kritiky podnětů překládaných jinými členy týmu. Normálně však bývá blízko stanoviska týmu. Jestliže někdo proboha neví, co se vůbec rozhodlo a co se má dělat, pak může jít nejprve k organizátoru společnosti, aby to zjistil.

29 Tajemník týmu Rysy: ustálený, extrovertní, málo dominantní Tajemník týmu je nejcitlivější složkou týmu je si nejvíce vědom potřeb a starostí a je jedním z členů, který vnímá velmi jasně emoční tendence ve skupině. Též ví hodně o soukromém životě a rodinných záležitostech ostatních členů týmu. Je nejaktivnějším interním komunikátorem; sympatický, oblíbený, neprosazuje se a je tmelícím prvkem týmu. Je loajální vůči týmu jakožto celku, ačkoli toto neznamená, že nemůže zaujmout stanovisko některé strany, když dojde k rozporu, a podporuje všechny ostatní. Jestliže někdo přijde s nějakou myšlenkou, je jeho instinktem budovat na ní namísto ji zavrhnout nebo přijít k konkurenčním nápadem. Dovede dobře a ochotně naslouchat a volně komunikuje, a to dobře v rámci týmu, a též napomáhá ostatním a podněcuje činit totéž. Jakožto podporovatel jednoty a harmonie urovnává třenice a neshody, které mohou vyvolávat formulátor a iniciátor a příležitostně též hodnotitel. Zvláště nemá rád osobní konfrontace a snaží se je sám zamezovat a urovnávat u jiných. Jestliže tým je pod nějakým náporem nebo v nesnázích, pak se zvláště ohodnotí sympatie, pochopení, loajalita a podpora tajemníka týmu. Jeho nesoutěživost a nechuť ke třenicím může působit, že se zdá poněkud měkký a nerozhodný, avšak tyto vlastnosti činí jej též permanentní silou působící proti dělení a rozkolu v týmu. Je exemplárním členem týmu, a ačkoli v normálních dobách hodnota jeho individuálního přispívání nemusí být hned tak viditelná jako u většiny jiných týmových rolí; účinek je totiž značně nenápadný; když není na místě, zvláště v dobách stresu a náporu. Dokončovatel Rysy: úzkostlivý, introvertní Dokončovatel si dělá starosti, co by se snad mohlo zvrhnout. Nikdy nemá klid, dokud osobně nezkontroluje každou podrobnost a nepřesvědčí se, že všechno bylo uděláno a že nic není přehlédnuto. Ne, že by byl zjevně nebo rozčileně podrážděný jeho utkvělou myšlenkou je výraz úzkostlivosti. Dokončovatel není prosazujícím se členem týmu, nýbrž udržuje permanentní smysl naléhavosti, který traduje ostatním, aby je povzbuzoval k činnosti. Vyniká sebeovládáním a pevností charakteru, a je netrpělivý a nesnášenlivý vůči neurčitějším a bezstarostnějším členům týmu. Jestliže dokončovatel má o něco velké zaujetí, je to v pořádku. Je naléhavým plničem termínů a dohlížitelem na plnění plánů. Jestliže není pečlivým, může být morálně deprimujícím členem s deprimujícím účinkem na zbývající členy týmu a pak může jen příliš snadno ztratit přehled o celkovém cíli tím, že se utápí v malých podrobnostech. Nicméně jeho neutuchající dotahování je důležitým přínosem pro tým.

30 Pokud chybí některé z rolí v týmu, pak to znamená jeho oslabení, např. mnoho iniciátorů dává mnoho dobrých myšlenek, které se však nikdy nepřijmou. Tým složený úplně z iniciátorů a formulátorů může vypadat skvěle, avšak může být poražen kombinací z méně nápaditých členů, kteří nicméně tvoří úplný a vyvážený tým.

31 Test - Návod V každém úseku tohoto dotazníku zatrhněte ve sloupci při levém okraji jednu, dvě nebo tři věty, které se Vás nejvíce týkají. Pak v sloupci napravo přidělte celkem 10 bodů těm větám, které jste zatrhli, čímž uvedete relativní rozsah, pro nějž každá platí. Například : V jednom úseku se vám zdá, že tam jsou pouze dvě věty týkající se vás: jedna z nich, jak se domníváte, ohodnocuje vás dobře, kdežto druhá platí pouze někdy. V tomto případě byste mohli dát své první 7 a zbývající 3 body své druhé zvolené větě. V některých případech byste se mohli rozhodnout, že jsou tam dvě věty, které se Vás týkají stejnou mírou-je-li tomu tak, přidělte 5 bodů pro každou z nich. V každém úseku musíte přidělit všech 10 bodů!!! Úsek A Při zapojení do nějakého projektu s jinými lidmi Zatrh nout Body 1. Může se na mne spoléhat, že zařídím, aby práce k provedení byla zorganizována. 2. Zachytím přehlédnutí a opomenutí, která ujdou pozornosti jiných. 3. Reaguji silně, když zasedání vypadají tak, jako by se ztrácela stopa hlavního cíle. 4. Předkládám originální podněty. 5. Analyzuji myšlenky jiných lidí objektivně co do jejich předností i nedostatků. 6. Dychtím vypátrat poslední nápady a vývoj. 7. Mám vlohy pro organizování lidí. 8. Vždy jsem ochoten zasadit se o dobré podněty, které napomáhají k řešení problému.

32 Úsek B Při hledání uspokojení svou prací Zatrh nout Body Mám rád silný vliv na rozhodování. Cítím ve svém vnitru, kde práce vyžaduje značnou pozornost a soustředění. Rád pomáhám svým kolegům s jejich problémy. Rád kriticky rozlišuji mezi alternativami. Mám ve zvyku tvořivě přistupovat k řešení problému. Mám radost, když se mi podaří smířit různá hlediska. Mám větší zájem o praktické návrhy než o nové nápady. Zvláště rád prozkoumávám různá hlediska a postupy. Úsek C Když se tým pokouší rozřešit nějaký zvláště složitý problém Zatrh nout Body 1. Stále bedlivě sleduji oblasti, kde může vzniknout nějaká nesnáz. 2. Rozebírám nápady, které mohou mít širší použití než v daném problému. 3. Dávám přednost zvážit a zhodnotit řadu podnětů důkladně před jejich volbou. 4. Dovedu koordinovat a tvořivě používat schopností a talentů jiných lidí. 5. Udržuji si vyrovnaný systematický přístup k věci bez ohledu na nátlak. 6. Často přijdu s novým přístupem ke dlouho nevyřešenému problému. 7. Jsem ochoten prosazovat své osobní názory je-li to zapotřebí. 8. Jsem ochoten pomáhat, kdykoli je to možné.

33 Úsek D Při vykonávání mé každodenní práce Zatrh nout Body 1. Snažím se zařídit, aby v mém úkolu a cílech nebylo nic nejasného. 2. Neváhám zdůrazňovat své vlastní hledisko na zasedáních. 3. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mají něco, co stojí za přispění. 4. Pokládám za důležité sledovat zajímavé myšlenky a lidi. 5. Obvykle se mi podaří nalézt nějaký argument na dokázání nesprávnosti návrhů. 6. Snažím se vidět kompletní struktury tam, kde ostatní vidí jednotlivé podrobnosti jako spolu nesouvisející. 7. Když mám hodně práce, cítím se skutečně uspokojeným. 8. Mám nenápadný zájem, abych lépe poznával lidi. Úsek E Když náhle dostanu nesnadný úkol s omezeným časem a s neobeznámenými lidmi. Zatrh nout Body 1. Často pociťuji, že můj tvůrčí talent trpí, když musím pracovat ve skupině. 2. Shledávám, že má osobní dovednost je zvláště vhodná na dosahování dohod. 3. Mé pocity bývají jen zřídka v nesouladu s mým úsudkem. 4. Snažím se vybudovat efektivní strukturu. 5. Mohu spolupracovat s lidmi, kteří mají značně různé jejich osobní vlastnosti a názory. 6. Domnívám se, že se někdy vyplácí pozbýt přechodně část své oblíbenosti, jestliže je možno úspěšně prosadit své názory ve skupině. 7. Obvykle znám někoho, jehož odborné znalosti jsou zvláště vhodné. 8. Zdá se mi, že mám vyvinutý přirozený smysl pro naléhavost.

34 Úsek F Když jsem z nenadání požádán, abych posoudil nový projekt Zatrh nout Body 1. Začnu se rozhlížet po možných nápadech a jejich vhodném uplatnění. 2. Snažím se zdokonalit a dokončit rozdělanou práci než se pustím do nové. 3. Přistupuji k problému pečlivě analytickým postupem. 4. Dokáži zainteresovat jiné lidi o projekt, je-li toho zapotřebí. 5. Jsem schopen učinit si vlastní a novátorský názor ve většině situací. 6. Jsem šťasten, když se mohu chopit vedení, je-li toho zapotřebí. 7. Dovedu reagovat kladně na své kolegy a jejich podněty. 8. Bývá pro mne obtížné pouštět se do nějaké práce, kde nejsou jasně vytčeny cíle. Úsek G Při přispívání ke skupinovým projektům všeobecně Zatrh nout Body 1. Domnívám se, že mám určitý talent pro uspořádání konkrétních postupů, které je nutno učinit, je-li dán široký rozsah úkolů. 2. Pro můj uvážený úsudek mohu potřebovat určitý čas, avšak obvykle jsem blízko cíle. 3. Pro můj způsob práce je důležitý široký rozsah osobních kontaktů. 4. Mám fortel, jak se vypořádat s detaily. 5. Pokouším se prosazovat se na zasedáních skupiny. 6. Dovedu si představit, jak se nápady a postupy dají používat v nových poměrech. 7. Mám schopnost spatřovat obě strany problému a učinit rozhodnutí přijatelné pro všechny. 8. Vycházím dobře s ostatními a pracuji usilovně pro tým.

35 Klíč k hodnocení Do tabulky se převedou body ze 7 úseků A-G osobního hodnocení. F P I VZ H O T D A 3/ 7/ 4/ 6/ 5/ 1/ 8/ 2/ B 1/ 6/ 5/ 8/ 4/ 7/ 3/ 2/ C 7/ 4/ 6/ 2/ 3/ 5/ 8/ 1/ D 2/ 3/ 6/ 4/ 5/ 1/ 8/ 7/ E 6/ 5/ 1/ 7/ 3/ 4/ 2/ 8/ F 6/ 4/ 5/ 1/ 3/ 8/ 7/ 2/ G 5/ 7/ 6/ 3/ 2/ 1/ 8/ 4/ celkem

36 F P I - formulátor - předseda - iniciátor VZ - vyšetřovatel zdrojů H O T - hodnotitel - organizátor - tajemník týmu D- dokončovatel

37 Hodnocení schopností jednotlivců Naskýtají se mnohé otázky, např. jak vytvořit úspěšný tým apod. Zde vycházím ze zkušeností zahraničních firem, kde je jednotná představa, že všichni členové vedoucího (řídícího) týmu mají dvojí úlohu: funkční týmovou Funkční Je zřejmá: vedoucí patří do týmu, protože má funkci, která do týmu patří. Týmová Je mnohem méně zřetelná, ale všichni jsme si vědomi její existence. Např. pan X přichází se skvělými nápady, pan Y chce dostat až konkrétní úkoly atd. Charakteristické vlastnosti, týmové úlohy jsou izolovány do osmi úloh a každý se s nimi do určité míry identifikuje.

38 Zdroje:

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Organizace projektu Zásady týmové práce Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Představení školitele SPF Group, v.o.s. kancelář Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem kancelář Praha, Bělohorská

Více

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor Přednáška 5 Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor A) Komunikace a role v týmu 1) Hlavní charakteristika 2) Typy týmů 3) Osobnostní role v týmu 4) Komunikace v týmu 5) Problémy? 1) Hlavní

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

BELBIN - TÝMOVÉ ROLE. Jan Zadražil

BELBIN - TÝMOVÉ ROLE. Jan Zadražil Dominantní, velmi inteligentní, introvert Inovující, intuitivní, záblesky génia, představivost, nevypočitatelný intelekt, vědomosti, individualista, vážný, neortodoxní Samotář, přepjatý (emocionálně),

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Týmové role Belbinův dotazník. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Týmové role Belbinův dotazník. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Týmové role Belbinův dotazník Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Vedle výše zmíněných faktorů pro kreativní klima hrají roli samozřejmě i úroveň týmové spolupráce v organizaci a obecná motivace cokoliv

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

VYTVÁŘENÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTOVÝCH TÝMŮ. Jak je budovat? Jak předcházet jejich selhání?

VYTVÁŘENÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTOVÝCH TÝMŮ. Jak je budovat? Jak předcházet jejich selhání? JAN STEJSKAL WWW.BELBIN.CZ VYTVÁŘENÍ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTOVÝCH TÝMŮ Jak je budovat? Jak předcházet jejich selhání? DVĚ HRANICE ROZVOJE FIRMY 2. HRANICE ROZVOJE 1. HRANICE ROZVOJE RŮST FIRMY VÝSLEDKY DĚLAJÍ

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Týmové role, jejich možný přínos a omezení

Týmové role, jejich možný přínos a omezení Týmové role, jejich možný přínos a omezení Nedokonalí lidé mohou vytvořit dokonalý tým Typ Charakteristika týmové role Možný přínos Omezení 1. Předseda zralý, sebejistý, odvážný 2. Tvůrce otevřený, dynamický

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů chování, každý z nich se nazývá týmovou rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles)

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles) JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU Dotazník (Belbin team roles) Instrukce Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci tohoto dotazníku zakroužkujte ty výroky, které vás nejlépe

Více

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému Netypické problémy Řešení problémů Samostatnost, Objevování a orientace v informacích

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

HR Business Partner Konference New Vision in HR

HR Business Partner Konference New Vision in HR HR Business Partner Konference New Vision in HR Bratislava Připravila: Markéta Šimáková, DMC management consulting s.r.o. 18.9.2013 Představení HR BUSINESS PARTNER Model fungování HR Business Partner je

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady ETICKÝ KODEX Část I. Působnost Tento etický kodex se vztahuje na akademické pracovníky Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU ). Na vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky se vztahuje přiměřeně.

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Aktivní sebeřízení PER - Personální management

Aktivní sebeřízení PER - Personální management Aktivní sebeřízení PER - Personální management Miloš Beran 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 1 OBSAH 1 ÚVOD...3 2 Bilance...3 3 Určení cílů...3 4 Základní dovednosti pro začínajícího

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Dotazník týmových rolí dle Belbina

Dotazník týmových rolí dle Belbina Dotazník týmových rolí dle Belbina Instrukce Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci zakroužkujte ta tvrzení, která vás nejlépe vystihují. Můžete zakroužkovat jedno,

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816

Semestrální práce Základy managementu. Mobisoft. Stach Jakub st36816 Semestrální práce Základy managementu Mobisoft Stach Jakub st36816 Obor IT 5. 12. 2012 1. Informace o firmě 1.1 Popis firmy Mobisoft je mladá firma zaměřující se na tvorbu softwaru nejen pro mobilní zařízení

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více