16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne"

Transkript

1 Přehled usnesení 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Materiál byl stažen z programu jednání. Z-87 Výkup pozemků parc. č. 2330/1 a 2330/2 v k. ú. Hostivař Z-88 Souhlas s předložením projektové žádosti Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 II. fáze v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost Z-89 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za rok 2008 Z-90 Rozpočet VHČ MČ Praha 15 pro rok 2009 Z-91 Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík 2.výzva OPPK Z-92 Měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-93 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k Z-94 Návrh rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2009 Z-95 Realizace projektu "E-government jako nástroj inovativní komunikace právnických a fyzických osob s úřadem MČ Praha 15"

2 číslo Z - 87 Název: Výkup pozemků parc. č. 2330/1 a 2330/2 v k. ú. Hostivař výkup pozemků parc. č. 2330/1 a 2330/2 o celkové výměře 89 m 2 v k. ú. Hostivař mezi MČ Praha 15 a Janem Chudomelem za cenu ,- Kč II. u k l á d á uzavřít kupní smlouvu na výkup nemovitostí dle bodu I. tohoto usnesení T: Z: Pavel Frydrych, zástupce starosty Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: OM, EO

3 číslo Z - 88 Název: Souhlas s předložením projektové žádosti Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 II. fáze v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost a) předložení projektové žádosti Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 II. fáze s celkovým rozpočtem 18, ,- Kč v rámci vyhlášené 2. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha Konkurenceschopnost b) poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 15, tj. 1, ,- Kč c) financování nezpůsobilých výdajů projektu II. u k l á d á podat projektovou žádost dle bodu I. tohoto usnesení T: Z: Pavel Frydrych, zástupce starosty Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: OM, EO

4 číslo Z - 89 Název: Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za rok 2008 rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za rok 2008 bez výhrad Předkladatel: Jiří Petříš, starosta Zodpovídá: Na vědomí: EO

5 číslo Z - 90 Název: Rozpočet VHČ MČ Praha 15 pro rok 2009 rozpočet VHČ MČ Praha 15 pro rok výnosy: + 90,601 mil. Kč - náklady: - 80,408 mil. Kč - hospodářský výsledek: + 10,193 mil. Kč Předkladatel: Jiří Petříš, starosta Zodpovídá: Na vědomí: OM, EO

6 Zastupitelstvo městské části Praha 15 číslo Z - 91 Název: Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík 2. výzva OPPK I. s o u h l a s í s předložením projektové žádosti Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík s celkovým rozpočtem tis. Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha Konkurenceschopnost II. III. s c h v a l u j e a) poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha15, tj ,- Kč b) financování nezpůsobilých výdajů projektu u k l á d á zástupci starosty p. Pavlu Frydrychovi podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha Konkurenceschopnost T: Z: Pavel Frydrych, zástupce starosty Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: EO

7 číslo Z - 92 Název: Měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se stanoví měsíční odměna pro neuvolněné členy RMČ, předsedy výborů a komisí, členy výborů a komisí a členy zastupitelstva s platností od II. III. s c h v a l u j e v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., měsíční odměnu v minimální výši: neuvolněný člen rady.2.190,- Kč, předseda výboru nebo komise.1.990,- Kč, člen výboru nebo komise.1.650,- Kč, člen zastupitelstva.510,- Kč u k l á d á provést toto usnesení s účinností od T: Z: Ing. Doležal, tajemník Předkladatel: v zastoupení Zodpovídá: Ing. Vladimír Doležal, tajemník Na vědomí: personální úsek

8 číslo Z - 93 Název: Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k bez výhrad Předkladatel: Jiří Petříš, starosta Zodpovídá: Na vědomí:

9 číslo Z - 94 Název: Návrh rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2009 rozpočet MČ Praha 15 na rok 2009 II. u k l á d á předložit rozpočet MČ Praha 15 na rok 2009 MHMP T: Z: p. Pavel Frydrych, zástupce starosty Předkladatel: Jiří Petříš, Zodpovídá: Na vědomí:

10 číslo Z - 95 Název: Realizace projektu "E-government jako nástroj inovativní komunikace právnických a fyzických osob s úřadem MČ Praha 15" I. b e r e n a v ě d o m í usnesení Rady Městské části Praha 15 č. R ze dne II. III. IV. s o u h l a s í s předložením projektové žádosti E-government jako inovativní nástroj komunikace právnických a fyzických osob s úřadem MČ Praha 15 s celkovým rozpočtem 4, ,- Kč v rámci vyhlášené 2. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha Konkurenceschopnost s c h v a l u j e a) poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 15, tj ,- Kč b) financování nezpůsobilých výdajů projektu u k l á d á zástupci starosty Městské části Prahy 15 Pavlu Frydrychovi podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha Konkurenceschopnost T: Z: p. Pavel Frydrych, zástupce starosty Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: OHS, OE, KÚT

Přehled usnesení. 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-123 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za rok 2009 Z-124 Rozpočet VHČ Praha 15 pro rok 2010 Z-125 Záměr prodeje části bytového fondu svěřeného

Více

Přehled usnesení. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-62 Prodej části pozemku parc. č. 1812/1 v k. ú. Hostivař Z-64 Prodej pozemků parc. č. 1818/92, 1818/93 a budovy čp. 1028 v k. ú. Hostivař Z-65

Více

Přehled usnesení. 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-116 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2009 Z-117 Rozpočtové provizorium MČ Praha 15 na rok 2010 Z-118 Rozpočtová opatření Z-119 Schválení

Více

Přehled usnesení. 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-80 Revokace usnesení č. Z-70 ze dne 26.5.2004 Další odměna členů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-81 Rozpočtová opatření Z-82 Žádost o uzavření splátkové

Více

Přehled usnesení. 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-104 Návrh na odpis pohledávek MČ Praha 15 z hospodářské činnosti Z-105 Měsíční odměny členů zastupitelstva MČ Praha 15 Z-106 Změna Jednacího řádu

Více

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009 Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Z-96 Výkup části pozemku parc. č. 2327 v k. ú. Hostivař Z-97 Prodej pozemku parc. č.

Více

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-108 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha 15 Z-109 Rozpočtová opatření Z-110 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2009

Více

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-59 Záměr prodeje spoluvlastnických podílů MČ Praha 15 k pozemkům parc. č. 1880/1 a 1880/2 v k.ú. Hostivař Z-60 Prodej nemovitostí v rámci 1. etapy

Více

Přehled usnesení. 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-24 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2006 - příděly do fondů Z-25 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2007 Z-26 Prodej pozemků

Více

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne Přehled usnesení 31. RMČ R-479 Služební cesta do Harlow ve dnech 4. - 10.3.2008 R-481 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově

Více

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.3.2009 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne Přehled usnesení 42. RMČ R-702 Informace o aktuálním stavu hospodaření příspěvkové organizace CSOP v souvislosti s předáním organizace R-703 Schválení smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 523/263,

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne Přehled usnesení 4. RMČ R-48 Licenční smlouva o provozování hudebních děl R-49 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele 523/56 v k.ú. Horní Měcholupy R-50 Schválení Smlouvy o zřízení věcného

Více

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne Přehled usnesení 9. RMČ R-113 Nařízení tajemníka o zrušení vybraných vnitřních předpisů R-116 Vyhodnocení nabídkového řízení Byty Herbenova čp. 738, Praha 10 R-117 Pravidla pro užívání finančních prostředků,

Více

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-17 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.12.2010 Z-18 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 - příděly do fondů Z-19 Závěrečný

Více

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010 Přehled usnesení 77. RMČ R-1450 Smlouva o nájmu bytu č. 13, Milánská 412, Praha 10 R-1451 Vyhodnocení NŘ - pronájem garážového místa č. 11 a 24, Janovská 486, Praha 10 R-1452 Pronájem garážového stání

Více

Přehled usnesení 8. RMČ ze dne

Přehled usnesení 8. RMČ ze dne Přehled usnesení 8. RMČ R-103 Návrh rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2011 R-104 Uznání dluhu a dohoda o splátkách byt č. 21, Milánská 410, Praha 10 R-105 Prominutí poplatků z prodlení byt č. 14, Milánská 414

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne Přehled usnesení 20. RMČ R-287 Návrh na přijetí žádosti o byt a její zařazení do evidence žadatelů R-288 Finanční příspěvek ZO ČSCH Hostivař R-289 Rozpočtová opatření R-290 Stanovení platu vedoucí odboru

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne Přehled usnesení 62. RMČ R-1111 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci s advokátkou JUDr. Janou Marečkovou, Praha 2, Krkonošská 16 ve věci David Richter R-1113 Změna nájemce bytu č. 6, Hostišovská 732/9,

Více

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne Přehled usnesení 36. RMČ R-567 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 897/2004 R-568 Zřízení nové likvidační komise R-569 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení ZŠ Kozinova rekonstrukce rozvodů

Více

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne Přehled usnesení 71. RMČ R-1109 Projektová dokumentace splaškové a dešťové kanalizace v ulici K Obecním Hájovnám R-1124 Návrh na poskytnutí 6 bytů z výstavby hl. m. Prahy R-1126 Odstoupení od nájemní smlouvy

Více

Přehled usnesení 6. RMČ ze dne

Přehled usnesení 6. RMČ ze dne Přehled usnesení 6. RMČ R-14 A Prodej části pozemku parc. č. 523/270 v k. ú. Horní Měcholupy R-82 Uzavření Dohody o právu provedení stavby Otevřené oddechové území meandry Botiče, k. ú. Hostivař, Praha

Více

Přehled usnesení 53. RMČ ze dne

Přehled usnesení 53. RMČ ze dne Přehled usnesení 53. RMČ R-933 Zpráva o plnění plánu kontrolní činnosti a interního auditu za rok 2008 R-934 Vyhodnocení nabídkového řízení Byty Herbenova čp. 725 a 726 R-935 Prodej části pozemku parc.

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Městská část Praha 14. Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha 14. Zastupitelstvo městské části Městská část Praha 14 č. 18/ZMČ/2016 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 I. z v o l i l o přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

Více

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 14. 3. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne Přehled usnesení 68. RMČ R-1247 Schválení změn v příloze č.1 vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu

Více

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Přehled usnesení 4. RMZ R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-497 Novela Zásad

Více

Přehled usnesení. 25. RMZ ze dne R-440 Návrh na zrušení mateřské školy a školní družiny Tesaříkova

Přehled usnesení. 25. RMZ ze dne R-440 Návrh na zrušení mateřské školy a školní družiny Tesaříkova Přehled usnesení 25. RMZ R-440 Návrh na zrušení mateřské školy a školní družiny Tesaříkova R-441 Změna v síti škol - mateřská škola a školní družina Horolezecká - zrušení školní družiny R-442 Nájemce uvolněných

Více

Přehled usnesení 50. RMČ ze dne

Přehled usnesení 50. RMČ ze dne Přehled usnesení 50. RMČ R-659 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 číslo R-115 ze dne 14.3.2007 Pravidla pro stanovení úlevy místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území MČ Praha 15 a stanovení

Více

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne Přehled usnesení 42. RMČ R- 664 Návrh na poskytnutí 1 místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10 R- 715 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-716

Více

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení. 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-165 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2006 Z-166 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Z-167 Volební obvody pro volby do, které se

Více

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne Přehled usnesení 51. RMČ R-898 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.10, Milánská 451, Praha 10 R-899 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.18, Milánská 410, Praha 10 R-900 Odpis závazků MČ Praha

Více

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne Přehled usnesení 1. RMČ R-1 Kompetence starosty a zástupců starosty R-2 Programové prohlášení Rady MČ Praha 15 na volební období 2006-2010 R-3 Kompetence předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání R-4 Dodatek

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-197 Oprava střešního pláště objektu polikliniky Tenisová 981 R-238 Odsvěření pozemků parc. č. 1818/119, 1818/120 a části 1818/123 v k. ú. Hostivař R-239 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

U S N E S E N Í. v o l í

U S N E S E N Í. v o l í U S N E S E N Í Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 27. 1. 2016 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel MUDr. Mandík Miloslav Hýža Ivan ověřovatele zápisu:

Více

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne

Přehled usnesení 31. RMČ ze dne Přehled usnesení 31. RMČ R-517 Smlouvy o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaných domech Neapolská 328 a 329, Neapolská 326 a 327, Veronské nám. 333 ~ 335, Praha 10 R-518 Návrh na

Více

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne Přehled usnesení 70. RMČ R-1298 Písemný souhlas pronajímatele s podnájmem NP v přízemí obj. B, Janovská 486, Praha 10 kadeřnictví, pedikúra, solárium R-1299 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská

Více

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne Přehled usnesení 41. RMČ R-671 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 22, Milánská 419, Praha 10 R-672 Zpomalovací prahy na komunikaci u sportovního areálu Hornoměcholupská R-673 Smlouvy o nájmech bytů obsazených

Více

Přehled usnesení 85. RMČ ze dne

Přehled usnesení 85. RMČ ze dne Přehled usnesení 85. RMČ R-1329 Odměny členů komisí a výborů R-1330 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-1331 Obsazení služebního bytu v CSOP Praha 15 R-1332

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E USNESENÍ Zastupitelstvo městské části 5. jednání datum konání: 27.04.2015 čís. 0086/2015/ - 0104/2015/...... Ing. Marcela

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-86 Účast PaedDr. H. Lukasové na Vzdělávacím kurzu triád komunitního plánování sociálních služeb R-87 Zrušení laviček a pískoviště v ul. Gercenova, Praha 10 R-88 Přičlenění sklepního

Více

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne Přehled usnesení 1. RMZ R-471 Stanovení paušálu cestovních náhrad pro pracovníky MÚ Praha 15 a členy zastupitelstva, příspěvek na stravování pro pracovníky MÚ R-472 Navýšení počtu pracovníků na OM a OÚR

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Rada městské části Praha 20 128. jednání datum konání: 20.09.2018 čís. RMC/128/1/1902/18 - RMC/128/8/1909/18 číslo RMC/128/1/1902/18 Rozpočtové opatření č. 105 MČ Praha

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13. 6. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 27. února 2014 od 16:30 hod. v

Více

Přehled usnesení 73. RMČ ze dne

Přehled usnesení 73. RMČ ze dne Přehled usnesení 73. RMČ R-1312 Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 710/03, uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou Lubomír Španihel - IRIS R-1313 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.1505/08, uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-11 Odměny zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 2. pololetí 2006 R-18 Zmocnění k podpisu objednávek za MČ Praha 15 R-19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí

Více

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne Přehled usnesení 59. RMČ R-844 Poskytnutí úlevy na místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 252 945,- Kč za umístění 77 laviček AD-Net, spol. s r.o. u autobusových zastávek linek BUS-MHD

Více

Přehled usnesení 90. RMČ ze dne

Přehled usnesení 90. RMČ ze dne Přehled usnesení 90. RMČ R-1406 Pronájem pozemku parc. č. 504/13 v k.ú. Hostivař R-1407 Nájemní smlouva k pozemku parc. č. 1075/4 v k. ú. Hostivař a k plechové garáži č. 6 v ulici Hostišovská, Praha 10

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T obce Ratměřice za rok 2009 V Ratměřicích dne 13. 5. 2010 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 5. 2009 Sejmuto dne: 7.

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů U S N E S E N Í

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů U S N E S E N Í Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva města Dubňany konaného dne 6. 12. 2017 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 162/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Praha I. s c h v a l u j e obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha

Více

Přehled usnesení 27. RMČ ze dne

Přehled usnesení 27. RMČ ze dne Přehled usnesení 27. RMČ R-325 Bezbariérové rampy - Boloňská 302-309, Praha 10 Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno do 9.1.2008. R-376 Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 25. 6. 2016 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Výborný M., Zídková E. Omluveni: Formánková G., Vacek

Více

Z Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15

Z Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15 Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 29.11.2017 Z - 214 Název materiálu: Ke stanovení odměn a příspěvků členům zastupitelstva MČ Praha 15 Předkladatel: Milan Wenzl, starosta Obsah materiálu: 1. Návrh

Více

U S N E S E N Í č. 38/3/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 38/3/2015 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 38/3/2015 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě na údržbu zeleně uzavřené s firmou Jan Vraný SPS BOBR, kterým se smlouva prodlužuje do 15. 3. 2016, a pověřuje starostku jeho uzavřením. U

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Zastupitelstvo městské části Praha 20 3. jednání datum konání: 04.03.2019 čís. ZMC/3/1/0046/19 - ZMC/3/9/0054/19 číslo ZMC/3/1/0046/19 Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-1682 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. zemního podlaží - Boloňská 310, Praha 10 - ODS - oblastní sdružení Materiál byl stažen z programu jednání.

Více

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková.

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková. Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Přehled usnesení. 22. RMZ ze dne

Přehled usnesení. 22. RMZ ze dne Přehled usnesení R-380 PER ROLLAM ze dne 21.10.1999 Výběr zhotovitele sadových úprav se stavebními doplňky - DPS Horní Měcholupy, ul. Janovská 22. RMZ R-381 Revokace usnesení RMZ č. R - 351, převod pozemku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 34/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce červen až srpen 2017 - informaci o

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení Usnesení ze 12. zasedání (řádného) zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 15.12.2016 v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 238/16 Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje následující

Více

Městská část Praha 14. Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha 14. Zastupitelstvo městské části č. 20/ZMČ/2017 k návrhu programu I. s c h v a l u j e program Ing. Mgr. Lucie Svobodová starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14 č. 21/ZMČ/2017 k volbě přísedící Obvodního

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2018 v 17:30 hod. 7. Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2017 (Z 23 201 18) I. s c

Více

Přehled usnesení 40. RMČ ze dne

Přehled usnesení 40. RMČ ze dne Přehled usnesení 40. RMČ R-647 Nájemní smlouva k nebytovému prostoru v objektu U Továren 663, Praha 10 R-648 Schválení smlouvy o nájmu nemovitosti části pozemku parc. č. 588 v k. ú. Horní Měcholupy R-649

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/1 ze dne 24.1.2019 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha -

Více

Přehled usnesení 67. RMČ ze dne 26.8.2009

Přehled usnesení 67. RMČ ze dne 26.8.2009 Přehled usnesení 67. RMČ R-1226 Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v budově bez č. p./č. e., na pozemku parc. č. 2409/6 v k. ú. Hostivař R-1227 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne Přehled usnesení 20. RMČ R-335 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele SMOV R-345 Budoucí pronájem bytu v Ravennské 318, Praha 10, vybranému uchazeči R-348 Rozšíření počtu uživatelů MT Úřadu

Více

1. Charakteristika obce. 2. Organizační struktura

1. Charakteristika obce. 2. Organizační struktura Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T obce Ratměřice za rok 2008 V Ratměřicích dne 13. 5. 2009 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 5. 2009 Sejmuto dne: 1.

Více

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne Přehled usnesení 59. RMČ R-1003 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1818/139 v k. ú. Hostivař R-1050 Smlouva o nájmu nebytových prostor, přízemí Milánská 412 v Praze

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. z 21. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod dne

U S N E S E N Í. z 21. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod dne U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod dne 23. 3. 2009 Zastupitelstvo Města Vyšší Brod I. B e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM dne 15. 12. 2008 a 16. 2. 2009

Více

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne

Přehled usnesení 51. RMČ ze dne Přehled usnesení 51. RMČ R-841 Rozpočtové provizorium na rok 2005 R-842 Žádost nájemce o úhradu vybavení nebytových prostor Tesaříkova 1027, Praha 10 - paní Antonia Langenbergrová R-843 Prominutí poplatků

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013 Zpracoval: odbor,

Více

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 Přehled usnesení 17. RMZ R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 R-283 Návrh na přijetí žádosti o byt paní Ilony Vítkové a její zařazení do evidence žadatelů R-284 Nebytový prostor Livornská 432,

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: informaci o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: informaci o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města U s n e s e n í z 19. zasedání zastupitelstva města Staré Město konaného dne 14.12.2017 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě, Smetanova 52 Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 0 Zastupitelstvo městské části Praha 20 2. jednání datum konání: 10.12.2018 čís. ZMC/2/1/0027/18 - ZMC/2/9/0035/18 číslo ZMC/2/1/0027/18 Návrh na ustanovení odpovědného

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 539/RMČ/2016 k návrhu na postoupení pohledávek s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení pouze v tiskové podobě Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 zajistit postoupení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 Bezpečnostní situace v městské části - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy měsíc listopad 2017 číslo 37/2 Rozpočtové úpravy - rozpočtové úpravy

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 3. února 2014

Zápis ze ZM Chrastava dne 3. února 2014 Zápis ze ZM Chrastava dne 3. února 2014 Datum konání: 3. 2. 2014 2014/01/I návrh: Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu:, Mgr. Bc. pro proti zdržel se nehlasoval 2014/01/II návrh: Z M s c h v á l i

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Přehled usnesení 69. RMČ ze dne

Přehled usnesení 69. RMČ ze dne Přehled usnesení 69. RMČ R-1264 Festival seniorů v Žilině 2.- 3. 10. 2009 R-1266 Schválení smlouvy o nájmu nemovitosti části pozemku parc. č. 689/2 v k. ú. Hostivař R-1267 Schválení smlouvy o nájmu části

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne Přehled usnesení 10. RMČ R-1605 Smlouvy o poskytnutí dotací z prostředků SFRB pro akce Hostišovská 731-736, Praha 10 R-1621 Informace o výpůjčce veřejných prostranství ve vlastnictví hl.m. Prahy, ve správě

Více

Přehled usnesení 22. RMČ ze dne

Přehled usnesení 22. RMČ ze dne Přehled usnesení 22. RMČ R-370 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce ZŠ Nad Přehradou - hřiště R-378 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2413/63 v k.ú. Hostivař R-379 Záměr odsvěření

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne Rada m. č. Praha 10 P10-096015/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Vyplelík Vladimír, tajemník MěÚ. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, tajemník MěÚ

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Vyplelík Vladimír, tajemník MěÚ. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík, tajemník MěÚ MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Vyplelík Vladimír, tajemník MěÚ Ing. Bc. Vladimír

Více

l _ Usnesení 12/89/16-12/105/ zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka konaného dne LHOTKA

l _ Usnesení 12/89/16-12/105/ zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka konaného dne LHOTKA Statutární město Ostrava MéswkýobvodLhoWa zaaupnaswornésmkéhoobvodu Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka konaného dne19. 12.2016 12/89/16-12/105/16 l _ Josef Šrámek starosta Ing.

Více