Centrum I. E. S. Hapalova 22 Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce."

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25) Centrum I. E. S. Hapalova 22 Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36

2

3 OBSAH PÁR SLOV NA ÚVOD 3 KURZY ÚNOR 2007 Sestavení daňového přiznání právnických osob pro NNO - NOVÝ KURZ 4 KURZY BŘEZEN 2007 Jak lépe vést a motivovat tým pracující v pomáhajících profesích - NOVÝ KURZ 4 Arteterapie využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích NOVÝ KURZ 5 Taneční terapie, dramaterapie a psychodrama NOVÝ KURZ 5 KURZY DUBEN 2007 Alkoholismus problematika kombinované závislosti NOVÝ KURZ 6 Poradenské dovednosti I 6 Poradenské dovednosti II 7 Prevence vyhoření 7 Základní principy práce s klientem NOVÝ KURZ 8 Krizová intervence DUBEN KURZY KVĚTEN 2007 Motivační rozhovory a práce s klientem SPECIAL 10 Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci 11 Rodinné poradenství a terapie 11 Multidisciplinární kurz zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek 12 Krizová intervence KVĚTEN Žena a drogová závislost problematika gender NOVÝ KURZ 14 KURZY ČERVEN 2007 Motivační rozhovory a práce s klientem FOCUS 14 Zvládání agrese 15 Krizová intervence v Olomouci 15 Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC 16 Základy evaluace primárně preventivních programů NOVÝ KURZ 16 Taneční a pohybová terapie v léčbě drogových závislostí NOVÝ KURZ 17 LEKTOŘI KURZŮ 24 IV. ročník MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KOMUNITNÍ SPOLUPRÁCE 9 KURZY NA KLÍČ 18 PŘIPRAVOVANÉ KURZY PODZIM / ZIMA ORGANIZAČNÍ POKYNY 19 FAKTURAČNÍ ÚDAJE 19 STORNO PODMÍNKY 19 SYSTÉM SLEV 20 JAK SE K NÁM DOSTANETE 20 PROJEKTY REALIZOVANÉ Sdružením Podané ruce, o. s. 21

4 Sdružení Podané ruce, o. s. I. E. S. / Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je akreditován MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

5 Vážení přátelé a kolegové, Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí působí od r jako jedna z iniciativ Sdružení Podané ruce, o. s. Cílem Centra I. E. S. je zkvalitnění služeb v oblasti předávání informací, pořádání konferencí a kurzů, koordinace evropských grantů a v neposlední řadě vzdělávání v oblasti drogové problematiky. Kurzy a výcviky vedou zkušení lektoři, jejichž profesní medailonky naleznete na posledních stránkách katalogu. A proto Vás touto cestou chceme upozornit na aktuální nabídku vzdělávacích aktivit na období JARO / LÉTO V katalogu objevíte naši klasickou nabídku kurzů, seminářů a výcviků: Krizová intervence, Poradenské dovednosti, Prevence vyhoření a další. Letos otevíráme také zcela nová témata v následujících kurzech: Jak lépe vést a motivovat tým pracující v pomáhajících profesích; Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci; Rodinné poradenství a terapie; Sestavení daňového přiznání právnických osob pro NNO a další. Rovněž bychom Vás chtěli upozornit na novinky letošního jara, mezi které patří DOTOVANÉ KURZY ZA ZVÝHODNĚNOU CENU: Taneční a pohybová terapie v léčbě drogových závislostí; Taneční terapie, dramaterapie a psychodrama; Žena a drogová závislost problematika gender; Arteterapie; Alkoholismus problematika kombinované závislosti a Základy evaluace primárně preventivních programů. V květnu tohoto roku otevřeme opět nový běh MULTIDISCIPLINÁRNÍHO KURZU zaměřeného na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek, nově v celkovém rozsahu jedenácti setkání, tj. 200 hodin. Jedná se o dotovaný kurz, který letos nabízíme pro účastníky zcela ZDARMA. Doporučujeme Vám sebezkušenostní třífázový výcvik Motivační rozhovory a práce s klientem, jehož jednotlivé fáze BASIC, FOCUS a SPECIAL probíhají s cca 6 měsíčním odstupem. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní kurz založený na zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE - Irish Government, development consultant, trainer). Rádi bychom Vás také informovali o možnosti zúčastnit se již IV. ročníku Mezinárodní konference KOMUNITNÍ SPOLUPRÁCE v oblasti drogové problematiky, která se uskuteční v Brně. Letošním hlavním tématem bude Moderní tvář současných drogových služeb víceúčelové drogové agentury s podtématem Zapojení substitučních programů do víceúčelových drogových agentur. Přejeme Vám příjemné rozhodování s jarním katalogem a těšíme se na Vás na některém z pořádaných kurzů Tým Centra I. E. S.

6 4 KURZY ÚNOR 2007 SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB PRO NNO NOVÝ KURZ Termín kurzu: Délka kurzu: 6 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 980 Kč Struktura zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, změny proti předcházejícímu roku, které se týkají neziskových organizací Předmět daně z příjmů u obcí a příspěvkových organizací Požadavky na vedení účetnictví pro potřeby daně z příjmů Náklady na dosažení a udržení Seminář je určen všem pracovníkům neziskových organizací, kteří zpracovávají přiznáni k dani z příjmů nebo vedou účetnictví neziskových organizací. Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický a je primárně určen pro ty, kdo vedou podvojné účetnictví. Každý účastník obdrží tyto podklady (Výtah ze zákona č. 586/1992 Sb. pro neziskové organizace ve znění platném k , Přehledná schémata k sestavení DP NZO, Příklady zdanění neziskových organizací, Formulář přiznání k dani z příjmů pro rok 2006, Přehledná schémata k sestavení přiznání k dani darovací). příjmů, výpočet daňových odpisů, rozdíly proti účetním odpisům Základní postup při sestavení daňového přiznání neziskové organizace Jednoduchý příklad zdanění občanského sdružení Příklad zdanění neziskové organizace včetně využití daňových odpisů Příprava podkladů z účetnictví pro zjištění podílu nákladů na zdaňovanou činnost Příklad zdanění neziskové organizace včetně propočtu nákladů ke zdaňované činnosti Daň darovací u neziskové organizace Odpovědi na dotazy LEKTOR KURZU: Ing. Pavla Dvořáková KURZY BŘEZEN 2007 JAK LÉPE VÉST A MOTIVOVAT TÝM PRACUJÍCÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH - NOVÝ KURZ Manažerské dovednosti pro vedoucí týmu Termín kurzu: Délka kurzu: 15 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1850 Kč Organizace a tým jako živá bytost Charakteristika týmu Týmové role Cílem kurzu je osvojit si dovednosti spojené s prací v týmu, naučit se využívat výhod týmových rolí, zlepšit komunikaci a řídící procesy v organizaci. Kurz Vám pomůže uvědomit si vlastní přednosti a nedostatky v oblasti vedení týmu. Zjistíte, zda máte obsazeny všechny týmové role. Naučíte se porozumět potřebám svých zaměstnanců a tomu, jakým způsobem pracovat s jejich motivací, jak poznat, využívat a rozvíjet jejich přednosti.

7 5 Vedení týmu Tvůrčí řešení problémů Rozvoj týmu Supervize v pomáhajících profesích Kurz je určen vedoucím pracovníkům, členům projektových týmů a všem, kteří si chtějí posílit své dovednosti v týmové práci. Kurz bude veden interaktivní formou. LEKTOR KURZU: Bc. Pavel Novák ARTETERAPIE VYUŽITÍ ARTEFAKTU PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH NOVÝ KURZ DOTOVANÝ KURZ Termín kurzu: Délka kurzu: 20 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1200 Kč Kurz je v tomto roce nabízen za sníženou cenu, z důvodu částečné dotace s limitem 12 účastníků na kurzu Úvod do problematiky Úrovně práce s artefaktem Předání teoretických základů a ukázky možné aplikace v praxi. Kurz je orientován na sebepoznání tak, aby každý účastník odjížděl s osobní praktickou zkušeností některé z představených technik. Jedním z témat bude využití arteterapie v práci s drogově závislými. Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí, kteří se chtějí seznámit se základy arteterapie a jejího možného využití při práci s lidmi. Podmínkou není výtvarné nadání a znalosti, ale ochota sdílení před skupinou. Cíl, proces, osobnost arte-terapeuta (či vedoucího), osobnost klienta, uspořádání a průběh arte hodiny Formální a obsahové znaky artefaktu Využití práce s artefaktem u různých druhů klientů Vývoj dětského výtvarného projevu Shrnutí, dotazy, diskuse, doporučená literatura, možnosti studia a výcviku LEKTOŘI KURZU: Mgr. Libor Graclík, Mgr. Petr Hrouzek PhD., Mgr. Pavla Novotná TANEČNÍ TERAPIE, DRAMATERAPIE A PSYCHODRAMA NOVÝ KURZ Možnosti práce s klientem DOTOVANÝ KURZ Termín kurzu: Délka kurzu: 15 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 900 Kč Kurz je v tomto roce nabízen za sníženou cenu, z důvodu částečné dotace s limitem 12 účastníků na kurzu Sebezkušenostní vzdělávací kurz pro studenty, profesionály v pomáhajících či pedagogických profesích i pro širokou veřejnost. Nejsou požadovány žádné předchozí zkušenosti s divadlem či tancem. Setkání s technikami a teorií třech kreativních směrů psychoterapie taneční terapie, dramaterapie a psychodrama. Na tomto kurzu se dozvíme, jak se tyto techniky vzájemně ovlivňují, liší, Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

8 6 Taneční terapie Dramaterapie Psychodrama v čem se prolínají. Uvidíte zde a vyzkoušíte si na vlastní kůži práci s metaforou, tělem, rolemi a prostorem v léčebném procesu. LEKTOR KURZU: Ing. Mgr. Jana Špinarová Dusbábková, M.A., DTR KURZY DUBEN 2007 ALKOHOLISMUS PROBLEMATIKA KOMBINOVANÉ ZÁVISLOSTI Kurz z cyklu kombinovaných závislostí zaměřený především na problematiku alkoholismu a gamblingu Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) DOTOVANÝ KURZ Termín kurzu: Délka kurzu: 8 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 500 Kč Kurz je v tomto roce nabízen za sníženou cenu, neboť je částečně hrazen z dotací s limitem 12 účastníků na kurzu Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům kontaktních center a podobných zařízení, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi závislými na alkoholu ve spojení s patologickým hráčstvím, případně na alkoholu a drogách současně. Kurz věnuje pozornost základním informacím o návykových látkách, vysvětluje příčiny a důsledky užívání alkoholových a nealkoholových drog. Látková závislost, znaky závislosti Psychoterapie alkoholiků, jednotlivé fáze Motivační terapie alkoholiků Svépomocné aktivity, anonymní alkoholici Udržovací terapeutické programy Principy práce s rodinami alkoholiků Diagnostika nealkoholových závislostí a hráčství Terapeutické programy v psychiatrické léčebně Toxické psychózy Craving fenomén udržení abstinence Mezirezortní spolupráce LEKTOŘI KURZU: Prim. MUDr. Jiří Pokora, Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. PORADENSKÉ DOVEDNOSTI I Základy úspěšné komunikace s klientem Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) Termín kurzu: Délka kurzu: 8 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1060 Kč Kurz je zaměřen na nácvik praktických dovedností. Je určen lidem, kteří mají zájem pracovat na změně klienta a potřebují při své práci umění rozhovoru. Jedná se především o pracovníky pomáhajících profesí, pedagogy a sociální pracovníky.

9 7 Předpoklady poradenské práce Dovednosti rozhovoru Umění aktivního naslouchání Nejčastější chyby v poradenství Řešení konfliktních situací Práce s rozdílnostmi Práce s vlastními stereotypy Vytváření terapeutického kontaktu ODBORNÝ GARANT a LEKTOR: Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. PORADENSKÉ DOVEDNOSTI II Pokročilé techniky úspěšné komunikace s klientem Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) Termín kurzu: Délka kurzu: 8 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1060 Kč Konfrontace získaných dovedností z praxe Rozdíl mezi psychoterapeutickým a poradenským přístupem Poradenský přístup k rychlým a krátkým intervencím Kurz je určen absolventům kurzu Poradenské dovednosti I, popř. kurzu Komunikace a poradenské dovednosti, tj. terénním, kontaktním a sociálním pracovníkům či pracovníkům v terapeutických komunitách. Cílem je prohloubit získané dovednosti a vědomosti. Kurz je prakticky zaměřen, je interakční a jeho hlavní částí je praktický nácvik. ODBORNÝ GARANT a LEKTOR: Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. PREVENCE VYHOŘENÍ Praktický kurz pro všechny, co chtějí pracovat s radostí a efektivně Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) Termín kurzu: Délka kurzu: 15 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1850 Kč LEKTOR KURZU: Mgr. Ivana Bartošíková Zmapování nároků při práci s lidmi, získání poznatků o syndromu vyhoření, jeho projevech, dopadech a možnostech prevence. V kurzu převažují praktická cvičení zaměřená na sebepoznání a hledání zdrojů v prevenci vyhoření, počítá s osobním nasazením účastníků. Kurz je určen pracovníkům různých pomáhajících profesí, sociálním pracovníkům, vychovatelům obecně všem, kteří pracují s lidmi. Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

10 8 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE S KLIENTEM NOVÝ KURZ Základní metodika spolupráce s klientem pro začínající pracovníky v pomáhajících profesích Termín kurzu: Délka kurzu: 8 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1060 Kč Rozhodující kritéria pro přijetí do služeb (kdo je a není klient) Úvodní setkání a zahájení spolupráce Kontraktování Ukončení spolupráce (techniky, nástroje, důvody) Hranice a role mezi klientem a pracovníkem Cílem kurzu je seznámit začínající pracovníky v pomáhajících profesích se základní metodikou práce s klientem, především pomocí praktického nácviku. Součástí kurzu jsou příklady z praxe a konzultace případů z praxe frekventantů kurzu. Kurz je určen všem, kteří se učí přímé práci s klientem. LEKTOR KURZU: Bc. Martina Krištofová Sobihardová

11 9 IV. ročník MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KOMUNITNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY s hlavním tématem: Moderní tvář současných drogových služeb víceúčelové drogové agentury s podtématem: Zapojení substitučních programů do víceúčelových drogových agentur Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igora Poledňáka Přednášky, workshopy, panelové diskuze: 30 hodin Termín konání: od 9:00 hod Uzávěrka přihlášek: Místo konání: Brno, Tř. Generála Píky 7 Bližší info naleznete na našich webových stránkách TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

12 10 KRIZOVÁ INTERVENCE DUBEN 2007 Praktický kurz jak pomoci člověku v nouzi Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) Termín kurzu: Délka kurzu: 20 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 2860 Kč Otázky osobní, odborné a institucionální kompetence, neformální a odborná pomoc Krizová intervence, psychoterapie a další složky krizové pomoci Typy a základní charakteristiky krizí Indikace a kontraindikace krizové intervence Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. Jeho součástí jsou příklady z praxe zkušeného psychoterapeuta a konzultace případů z praxe frekventantů kurzu. Kurz zahrnuje i praktický nácvik první pomoci při stavech ohrožujících život, zejména se zaměřením na problematiku intoxikace a suicidality. Určen je pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, pracovníkům center drogových závislostí, kontaktních center, doléčovacích zařízení, pracovníkům prevence a všem, kdo pomáhají lidem v krizových situacích. Základní fáze typické krizové intervence, zásady vedení rozhovoru Trauma, stres, otázky prevence psychických krizí Psychodynamika některých krizových stavů a jejich zvládání Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi Supervizní (ev. sebezkušenostní) část ODBORNÝ GARANT a LEKTOR: PhDr. Ludvík Běťák KURZY KVĚTEN 2007 MOTIVAČNÍ ROZHOVORY A PRÁCE S KLIENTEM SPECIAL 3. část úspěšného třífázového sebezkušenostního výcviku Termín kurzu: Délka kurzu: 20 hodinový výcvik Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 3600 Kč Místo konání: rezidenční výcvik (ubytování a stravování si hradí účastníci sami - cca Kč na den) Výcvik Motivační rozhovory a práce s klientem je postaven na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných při práci s klienty. Témata jsou vždy vysvětlena, prožita prostřednictvím cvičení, prodiskutována. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní, interaktivní kurz založený na zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE - Irish Government, development consultant,

13 11 Techniky 3. fáze motivačních rozhovorů Práce s odporem Budování motivace Práce s vlastními kazuistikami trainer). Ideální je absolvovat jednotlivé fáze výcviku s cca 6 měsíčním odstupem v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. LEKTOŘI KURZU: Tomáš Nevrkla, Mgr. Monika Vaňková, Martin Větrovec, PhDr. Jan Soukup. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PORADENSKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ POMOCI Termín kurzu: Délka kurzu: 8 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1200 Kč Setting Osobnost a metoda Přenosové jevy Kurz zaměřený na setting, kompetenci, cíle a prostředky, osobnost a metody, vztah, intuici a empatii, přenosové jevy a psychodynamickou strukturu problému. Kurz je orientován na základní principy poradenské pomoci a nejdůležitější problémy v praxi. LEKTOR KURZU: PhDr. Ludvík Běťák RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE Termín kurzu: Délka kurzu: 8 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1200 Kč Rodina jako instituce a vztahová síť Současná rodina v kontextu společensko-ekonomických změn Vývojové aspekty, překonávání krizí Systémové a systemické pojetí rodinného poradenství a terapie Charakteristika nejpoužívanějších přístupů v rodinné terapii Ukázky způsobů práce s rodinou Účastníci kurzu se prostřednictvím informací, vlastního zážitku, jeho následné reflexe a teoretického zarámování s ohledem na konkrétní možnosti využití v praxi, seznámí se základními charakteristikami práce s rodinným systémem. Kurz může napomoci účastníkům rozšířit spektrum jejich odborné výbavy a připravenosti k práci s klienty a jejich rodinami. LEKTOR KURZU: PeadDr. Václav Schmidt Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

14 12 MULTIDISCIPLINÁRNÍ KURZ ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI, LÉČBU A REDUKCI ŠKOD ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK Dlouhodobý vzdělávací kurz - Drogy od A do Z pro drogové pracovníky. DOTOVANÝ KURZ Termíny kurzu: Délka kurzu: 200 hodin (11. setkání) Cena kurzu: Celý kurz je dotován Místo konání: Centrum I. E. S. Brno - Řečkovice, Hapalova 22 V letošním roce jsme přizvali k přednášení na tomto kurzu i zahraniční lektory. Kurz je v tomto roce nabízen zdarma, neboť je hrazen z grantu s limitem 18 účastníků na kurzu. Tento kurz je výsledkem mnohaleté snahy Sdružení Podané ruce, o. s. o vytvoření komplexního systému zvyšování odbornosti pracovníků státních i nestátních organizací, kteří se s drogovým fenoménem setkávají přímo či okrajově ve své každodenní praxi, ale nejsou vždy specialisty v oblasti drog, případně cítí potřebu zvýšit si odbornost v této oblasti a dozvědět se nové poznatky z oblasti drog a návykových onemocnění. VÝBĚR Z TÉMAT: Legislativní rámec Protidrogová politika ČR Zákony vztahující se k užívání, výrobě, držení a distribuci OPL Úvod do sociologie Úvod do psychiatrie Úvod do psychologie Základy psychologie osobnosti Úvod do psychoterapie Úvod do právní a ekonomické stránky léčby a prevence závislostí Alkohol a nealkoholové drogy Závislost Systém péče o závislé Základní aspekty léčby Komunikace se závislými Svépomocné systémy TERMÍNY SETKÁNÍ: 1.setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

15 13 ODBORNÝ GARANT: Jiří Valnoha, M.A., DiS. LEKTOŘI KURZU: Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., MUDr. Viktor Mravčík, PhDr. Jiří Broža, Mgr. Josef Radimecký, MSc., MUDr. Jiří Dolák, PhDr. Jiří Libra, MUDr. Eliška Bártlová, MUDr. Andrea Dubeková, PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Monika Šišláková, Mgr. Tomáš Přikryl, Mgr. Jan Veselý, Ing. Mgr. Jiří Staníček, Bc. Olga Škvařilová, Mgr. Hana Gajdošíková, Bc. Lukáš Carlos Hrubý a další KRIZOVÁ INTERVENCE KVĚTEN 2007 Praktický kurz jak pomoci člověku v nouzi Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) Termín kurzu: Délka kurzu: 20 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 2860 Kč Otázky osobní, odborné a institucionální kompetence, neformální a odborná pomoc Krizová intervence, psychoterapie a další složky krizové pomoci Typy a základní charakteristiky krizí Indikace a kontraindikace krizové intervence Základní fáze typické krizové intervence, zásady vedení rozhovoru Trauma, stres, otázky prevence psychických krizí Psychodynamika některých krizových stavů a jejich zvládání Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi Supervizní (ev. sebezkušenostní) část Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. Jeho součástí jsou příklady z praxe zkušeného psychoterapeuta a konzultace případů z praxe frekventantů kurzu. Kurz zahrnuje i praktický nácvik první pomoci při stavech ohrožujících život, zejména se zaměřením na problematiku intoxikace a suicidality. Určen je pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, pracovníkům center drogových závislostí, kontaktních center, doléčovacích zařízení, pracovníkům prevence a všem, kdo pomáhají lidem v krizových situacích. LEKTOR KURZU: PhDr. Ludvík Běťák Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

16 14 ŽENA A DROGOVÁ ZÁVISLOST - PROBLEMATIKA GENDER NOVÝ KURZ Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) DOTOVANÝ KURZ Termín kurzu: Délka kurzu: 15 hod. seminář Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1000 Kč Kurz je v tomto roce nabízen za sníženou cenu, z důvodu částečné dotace s limitem 12 účastníků na kurzu. Problematika gender obecně Drogy z pohledu gender Systém služeb pro ženy v ČR Drogy a těhotenství Poruchy příjmu potravy Feminismus, prostituce, drogy, AIDS Odborný seminář bude zaměřen na specifika práce se ženami drogovými uživatelkami. Je určen především sociálním, terénním i kontaktním pracovníkům, kteří se chtějí dozvědět více o ženských uživatelkách drog a specificích, jež jsou s jejich životem spojeny. Kurz zahrnuje např. téma motivace k léčbě, drogy a těhotenství, substituční léčba, ženy v drogových službách a další. LEKTOŘI KURZU: Prof. DrPhil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz., Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., Mgr. Jan Dufek a další. KURZY ČERVEN 2007 MOTIVAČNÍ ROZHOVORY A PRÁCE S KLIENTEM FOCUS 2. část úspěšného třífázového sebezkušenostního výcviku Termín kurzu: Délka kurzu: 20 hodinový výcvik Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 3600 Kč Místo konání: rezidenční výcvik (ubytování a stravování si hradí účastníci sami - cca Kč na den) Metoda motivačních rozhovorů podle Millera a Rollnicka Pět principů, pět základních postupů Překážky na cestě Individuální práce s klientem Kazuistický seminář postavený na praxi účastníků - vytvoření kazuistiky klienta Vlastní agenda Kurz Motivační rozhovory a práce s klientem je postaven na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných při práci s klienty. Témata jsou vždy vysvětlena, prožita prostřednictvím cvičení, prodiskutována. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní, interaktivní kurz založený na zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE - Irish Government, development consultant, trainer). Ideální je absolvovat jednotlivé fáze výcviku s cca 6 měsíčním odstupem v pořadí BASIC - FOCUS - SPECIAL. LEKTOŘI KURZU: Tomáš Nevrkla, Mgr. Monika Vaňková, Martin Větrovec, PhDr. Jan Soukup.

17 15 ZVLÁDÁNÍ AGRESE Možnosti a limity práce s různými druhy agrese klienta Termín kurzu: Délka kurzu: 15 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 1850 Kč Definice agrese Biologické poruchy způsobující agresi Chování, verbální a neverbální komunikace Prevence agrese Praktické dovednosti, jak zvládat agresi Cílovou skupinou jsou pracovníci pomáhajících profesí, pedagogové, sociální pracovníci a všichni, kteří se ve své profesi setkávají s klientem a jsou nuceni řešit problém agrese. Kurz je zaměřený na nácvik praktických dovedností. ODBORNÝ GARANT a LEKTOR KURZU: Mgr. Jindřich Vobořil Pg. Dip. KRIZOVÁ INTERVENCE V OLOMOUCI Praktický kurz jak pomoci člověku v nouzi Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č.a / ) Termín kurzu: Délka kurzu: 20 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 2860 Kč Otázky osobní, odborné a institucionální kompetence, neformální a odborná pomoc Krizová intervence, psychoterapie a další složky krizové pomoci Typy a základní charakteristiky krizí Indikace a kontraindikace krizové intervence Základní fáze typické krizové intervence, zásady vedení rozhovoru Trauma, stres, otázky prevence psychických krizí Psychodynamika některých krizových stavů a jejich zvládání Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi Supervizní (ev. sebezkušenostní) část Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. Jeho součástí jsou příklady z praxe zkušeného psychoterapeuta a konzultace případů z praxe frekventantů kurzu. Kurz zahrnuje i praktický nácvik první pomoci při stavech ohrožujících život, zejména se zaměřením na problematiku intoxikace a suicidality. Určen je pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, pracovníkům center drogových závislostí, kontaktních center, doléčovacích zařízení, pracovníkům prevence a všem, kdo pomáhají lidem v krizových situacích. LEKTOR KURZU: Mgr. Veronika Vymětalová Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

18 16 MOTIVAČNÍ ROZHOVORY A PRÁCE S KLIENTEM BASIC 1. část úspěšného třífázového sebezkušenostního výcviku Termín kurzu: Délka kurzu: 20 hodinový výcvik Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 3400 Kč Místo konání: rezidenční výcvik (ubytování a stravování si hradí účastníci sami - cca Kč na den) Kontakt a práce s klientem Vytváření dovedností pro práci s klientem v terénu a nízkoprahových zařízeních Navázání kontaktu a udržení klienta v programu (první kontakt, práce s předsudky, udržení kontaktu) Motivační rozhovory (principy a strategie používané při motivačních rozhovorech, práce s ambivalencí, nácvik situací) Kurz Motivační rozhovory a práce s klientem je postaven na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných při práci s klienty. Témata jsou vždy vysvětlena, prožita prostřednictvím cvičení, prodiskutována. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní, interaktivní kurz založený na zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE - Irish Government, development consultant, trainer). Ideální je absolvovat jednotlivé fáze výcviku s cca 6 měsíčním odstupem v pořadí BASIC-FOCUS- SPECIAL. LEKTOŘI KURZU: Tomáš Nevrkla, Mgr. Monika Vaňková, Martin Větrovec, PhDr. Jan Soukup ZÁKLADY EVALUACE PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ - NOVÝ KURZ DOTOVANÝ KURZ Termín kurzu: Délka kurzu: 8 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 500 Kč Kurz je v tomto roce nabízen za sníženou cenu, z důvodu částečné dotace s limitem 12 účastníků na kurzu Naplňování poslání a cílů PP programů Integrace diagnostikovaných témat do procesu plánování PP programů Kvalitativní a kvantitativní hlediska evaluace Vyhodnocování PP intervencí Následná doporučení Kurz Základy evaluace primárně preventivních programů přichází v době, kdy se začíná s certifikací zařízení, které poskytují primárně preventivní služby. Reaguje i na vzrůstající tlak donorů (poskytovatelů finančních prostředků) na účinnost a nákladnost těchto intervencí. Cílem je zpřístupnit tuto oblast pro praktické využití, seznámit frekventanty se základními nástroji evaluace a diagnostiky, s tezemi a principy metodologie hodnocení kvality a efektivity v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Kurz je koncipován jako prakticko-teoretický. LEKTOR KURZU: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jan Veselý

19 17 TANEČNÍ A POHYBOVÁ TERAPIE V LÉČBĚ DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ NOVÝ KURZ Práce s tělem začíná tam, kde slova končí DOTOVANÝ KURZ Termín kurzu: Délka kurzu: 15 hodinový kurz Uzávěrka přihlášek: Účastnický poplatek: 900 Kč Kurz je v tomto roce nabízen za sníženou cenu, z důvodu částečné dotace s limitem 12 účastníků na kurzu Historie, vznik, přístupy, směry, teoretická východiska, klíčové pojmy, základní principy a cíle taneční a pohybové terapie Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou taneční a pohybové terapie obecně a dále s možností, jak využít tento přístup při práci s drogově závislými na pohybové a tělesné úrovni jako významnou, ale často opomíjenou, součást léčebného procesu. Tanečně pohybová terapie vychází z principu, že mezi pohybem a emocemi je vztah. Tělo je využíváno jako expresivní prostředek s jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům. Najít tento vztah a porozumět mu je v tanečně pohybové terapii jedním z hlavních cílů (K. Čížková, Tanečně - pohybová terapie, Triton, 2005). Možnosti využití TPT u drogově závislých (substituční léčba, práce ve vězení, terapeutická komunita, doléčovací centrum) Inspirace a zkušenosti ze zahraničí Práce s tělem u drogových pracovníků Ochutnávka různých přístupů a technik taneční a pohybové terapie (např. Pohyb a motivace, Labanova analýza pohybu, Aktivní imaginace v pohybu, Feldenkraisova metoda, 5 rytmů) LEKTOR KURZU: Bc. Olga Škvařilová Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

20 18 KURZY NA KLÍČ Hledáte kurz, který se Vám přizpůsobí? Potřebujete pro svoji organizaci vzdělávání ušité na míru? Nechte si kurz připravit profesionálním týmem I. E. S. Přijedeme k Vám a vyškolíme Vaše zaměstnance. Nabízíme zkušené lektory, stabilní organizační zázemí, školící materiál, technickou podporu, nízké ceny a v případě potřeby vhodné vzdělávací prostory. Vyškolení celého pracovního týmu je levnější než individuální platba za vzdělávání a lze jej plně přizpůsobit Vašim potřebám. Využijte naší nabídky jednodenních a vícedenních kurzů či dlouhodobých vzdělávacích výcviků např. v těchto oblastech: Krizová intervence První pomoc Zvládání agrese Speciální sebeobrana Prevence vyhoření Týmová práce a supervize Manažerské dovednosti Komunikace v týmu Komunikační dovednosti a sociální kompetence Poradenské dovednosti Práce s motivací klienta Cenu stanovíme dohodou v závislosti na druhu kurzu, jeho časové dotaci, materiální a odborné náročnosti a možnostech Vaší organizace. PŘIPRAVOVANÉ KURZY PODZIM / ZIMA 2007 Poradenské dovednosti III, IV Heroin a jeho specifika Pervitin a jeho specifika Drogy na taneční scéně Dotační problematika pro účetní NNO Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC, FOCUS a SPECIAL Krizová intervence v Olomouci Krizová intervence v praxi Prevence vyhoření PODZIM 2007 Týmová práce a supervize jak předcházet vyhoření Romové a drogy Primární prevence v praxi Kurz speciální sebeobrany Možnosti a meze psychologických přístupů v práci s klientem

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více