Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015"

Transkript

1 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015

2 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu Praha na 1. pololetí roku Opět nabízíme široké spektrum kurzů pro všechny úředníky a zaměstnance veřejné správy, ale také informační a vzdělávací semináře pro širokou veřejnost. Organizací seminářů reagujeme na novinky v legislativě a aktuální potřeby našich klientů. Jejich nabídku naleznete v sekci aktuality průběžně na našich webových stránkách. Uvnitř katalogu se budete moci znovu zorientovat podle pro Vás již známé a osvědčené struktury kurzů, která respektuje rozdělení pro územní samosprávné celky podle zákona č. 312/2002 Sb. a pro správní úřady podle Usnesení Vlády ČR č. 1542/2005. Již několik let máme zkušenosti s realizací kurzů na na míru. Příprava kurzu podle potřeby klienta a jejich průběh v místě vybraném klientem je stále oblíbenější a svědčí o tom, že jdeme správným směrem. Takže pokud jste v našem katalogu nenašli to pravé téma nebo byste některý z vypsaných kurzů rádi nabídli většímu počtu účastníků přímo u Vás v úřadě, využijte kontaktů uvedených v katalogu a ozvěte se nám. Rádi budeme Vaše nápady a koncepty realizovat. Věřím, že Institut je pro Vás dobrým partnerem při vzdělávání vašich zaměstnanců a doufám, že tomu tak bude i v nejbližší budoucnosti. PhDr. Zdenka Procházková, MPA ředitelka Institutu pro veřejnou správu Praha

3 Obsah Průběžné a prohlubující vzdělávání strana 6-65 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů strana Vzdělání pro volené zastupitele strana 79 Vstupní vzdělávání následné strana Základní pedagogická příprava lektorů strana 82 Kalendář kurzů strana 85

4 Základní informace Piktogramy Každá anotace kurzu uvádí cílovou skupinu, které je kurz určen. Povaha a obsah konkrétního kurzu odráží i volbu příslušné cílové skupiny či skupin. Proto se setkáte s kurzy, které jsou vhodné jak pro úředníky územních samospráv, tak pro zaměstnance ve správních úřadech, ale objevíte také kurzy určené výlučně jedné specifické cílové skupině. V každé anotaci najdete piktogram, který informuje o tom, pro jakou cílovou skupinu je kurz určen. úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve (vedoucí úřadu) sociální pracovník široká veřejnost ředitel školy, školského zařízení elearning novinka Místo konání výuky Institut realizuje vzdělávací akce na dvou pracovištích: vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově Ke Stadionu 1918, Benešov u Prahy učebna Institutu pro veřejnou správu Praha Dlážděná 4, Praha 1, 4. patro Důležité telefonické kontakty Ing. Zdeňka Šilhová vedoucí oddělení vzdělávání tel.: František Barták vedoucí oddělení vzdělávacího střediska Benešov tel.: Ing. Jaroslav Vobr technická podpora elearningových kurzů tel.:

5 Základní informace Způsob přihlašování Přihlášky na kurzy v pdf formátu si prosím stáhněte na adrese a vyplňte v elektronické podobě (vytištěním a následným skenováním je znemožněno automatizované zpracování přihlášek). Řádně vyplněnou a oprávněnou osobou podepsanou přihlášku zasílejte prosím prostřednictvím datových schránek (upřednostňujeme tuto formu zasílání přihlášek). Přihlášku je však i nadále možné zaslat v listinné podobě na poštovní adresu Institutu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na adresu Každý dokument zaslaný em či datovou schránkou musí být elektronicky podepsán. elearningové kurzy Termíny vypisování elearningových kurzů stanovíme na základě poptávky. V případě zájmu otevřeme elearningový kurz vždy od 1. dne následujícího měsíce, kdy byla přihláška doručena. Ceny kurzů Ceny kurzů uvedených v tomto katalogu jsou osvobozeny od DPH. V případě, že se vzdělávací kurz koná ve vzdělávacím středisku Benešov, je cena kurzu uvedena ve dvou variantách. Cena před lomítkem zahrnuje kurzovné a obědy. Cena za lomítkem obsahuje kurzovné, ubytování ve vzdělávacím středisku a plnou penzi.

6 Průběžné a prohlubující vzdělávání Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak) Chybí Vám v práci čas? Chodíte z práce pozdě a unavení? Chybí Vám energie během dne? Jste zavaleni prací? Chce se od Vás stále vysoký výkon? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKTMPVA cena: Kč úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ odlišnosti time managementu (TM) generace od TM 4. generace 2/ TM 4. generace - vytvoření nového pracovního a životního stylu pro dnešek 3/ sebepoznání z hlediska TM (časožrouti, mé pracovní vlastnosti, výkonová orientace) 4/ jak být co nejdříve v plní síle a fit - psychohygiena práce, cvičení k harmonizaci a rychlé mobilizaci sil lektor: Ing. Dagmar Popková, MBA dokážete si vysvětlit nároky dnešní doby a zaujmout k nim pozitivní postoj porozumíte vlastnímu osobnímu stylu organizace práce a stylu života naučíte se naplánovat a navrhnout si vlastní efektivní způsob práce osvojíte si techniky 1. pomoci při stresu z nedostatku času a psychohygieny práce 6 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo );

7 Manažerské kompetence pro řízení a vedení lidí Potřebujete se zdokonalit v pochopení všech svých manažerských kompetencí? Potřebujete používat kompetence pro personální řízení svých podřízených? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMVMKA úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ rozdíly mezi vedením a řízením. Možnosti využití každého z nich 2/ hard a soft kompetence - plánování, organizování a vedení lidí 3/ komunikování, vyjednávání, rozhodování, řešení problémů Průběžné a prohlubující vzdělávání cena: Kč lektor: PhDr. Jiří Beran, Ph.D. naučíte se rozlišit vedení a řízení jako 2 základní manažerské kompetence budete se zabývat všemi podstatnými manažerskými kompetencemi pro Vaše efektivní a úspěšné působení 7 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

8 Průběžné a prohlubující vzdělávání Management procesů a lidí Chcete vědět, jak využívat různé způsoby motivace a styly řízení podřízených, jak zadávat úkoly podle cílů a jak hodnotit? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMVPLA cena: Kč lektor: PhDr. Aleš Hradečný úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ role a funkce manažera / vedoucího - manažerský kompetenční model; podstata a cíle vedení lidí 2/ principy a metody personálního řízení - řízení podle cílů 3/ motivace podřízených a role vedoucího/ manažera 4/ hodnotící pohovory - role vedoucího, příprava a provedení pohovoru prohloubíte si znalosti problematiky řízení lidských zdrojů s ohledem na současné trendy získáte orientaci ve stylech vedení lidí osvojíte si znalosti v oblasti motivace podřízených získáte nové podněty a informace pro zkvalitnění procesu hodnocení podřízených 8 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

9 Porady jako nástroj manažerské práce Cítíte, že se ne vždy porady vyvedou? datum: délka kurzu: 8 hodin úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ porada jako nástroj manažerské práce - typy porad 2/ příprava a zvládnutí průběhu porady; zásady efektivní porady 3/ modelové situace k procvičení vedení porady Průběžné a prohlubující vzdělávání kód kurzu: 2PKMVPOA cena: Kč lektor: PhDr. Aleš Hradečný seznámíte se s osvědčenými pravidly pro přípravu a vedení svých porad osvojíte si a procvičíte si zásady efektivního vedení porad (v teorii i na modelových situacích) 9 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

10 Průběžné a prohlubující vzdělávání Sebepoznání pro řízení druhých Víte, jaká jste osobnost a jaké osobnosti jsou Vaši podřízení? Jaké mohou být interakce mezi různými osobnostními typy? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMVSPA cena: Kč lektor: PhDr. Jiří Beran, Ph.D. úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ přehled metod pro poznání a sebepoznání (mimo úřad, v práci, samostudijní) 2/ způsoby a zásady poskytování zpětné vazby podřízeným 3/ psychodiagnostika pro rozvoj osobnosti 4/ zásady Work Life Balance a time managementu 4. generace poznáte a naučíte se metody sloužící k rozvoji sebepoznání při řízení druhých lidí a využívané trendy v praxi zaměříte se i na poznání a uplatňování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem 10 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

11 Interpersonální činnosti manažera Umění dávat zpětnou vazbu, vést rozhovory a hodnotit a komunikovat s podřízenými se dá naučit. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMVICA úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ význam pozitivního postoje ke vzájemné spolupráci na pracovišti 2/ význam efektivní komunikace v týmu / útvaru - techniky kladení otázek a aktivní naslouchání 3/ zpětná vazba a pravidla jejího poskytování při vedení podřízených (nácvik v různých modelových situacích) Průběžné a prohlubující vzdělávání cena: Kč lektor: PhDr. Aleš Hradečný posílíte své manažerské kompetence v oblasti výběrového, motivačního a hodnotícího pohovoru při hraní rolí v různých modelových situacích si vše procvičíte 11 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

12 Průběžné a prohlubující vzdělávání Týmová dynamika Týmy žijí svým životem, mají své dějiny, své osobnosti. Jak se dá vše využít pro kvalitní výkon? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMVTDA cena: Kč lektor: PhDr. Jiří Beran, Ph.D. úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ organizační chování a úřad jako ucelený společenských systém s vlastní dynamikou 2/ zásady komunikace (verbální i neverbální) 3/ proč nefunguje manažerské vzdělávání 4/ konflikty, asertivita při řešení problémů 5/ týmové role, role manažera v týmu a konflikt s jeho osobností naučíte se zásadám komunikace v týmu z pohledu tvorby vztahů a důvěry a budování respektu ve skupině/útvaru zaměříte se na řešení intrapersonálních a interpersonálních konfliktů v manažerské práci ukážete si způsoby vedení projektů a porad 12 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

13 Leadership - rozvoj vůdčích schopností Chcete být manažerem/ vedoucím nebo lídrem, který těží z budoucích příležitostí? datum: délka kurzu: 8 hodin úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ vedení vers. řízení - test stylu vedení, vedení založené na principech 2/ návyky lídra - vedení založené na potřebách. Důvěra v týmu/ útvaru a jak ji vytvářet a rozvíjet. Průběžné a prohlubující vzdělávání kód kurzu: 2PKMVLSA cena: Kč lektor: Ing. Radek Drnovský lépe poznáte svůj styl vedení a odhalíte další možnosti pro jeho rozvoj získáte praktické dovednosti, jak založit vedení týmu na důvěře, potřebách a přirozené autoritě získáte poznatky, jak tým motivovat, zvyšovat jeho efektivitu a produktivitu 13 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

14 Průběžné a prohlubující vzdělávání Etika a etiketa úřadu Etiketa a etika tvoří nedílnou součást image úřadu i jeho zaměstnanců datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMVETA cena: Kč lektor: PhDr. Aleš Hradečný úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ etika a morálka ve veřejné správě - etické kodexy, principy dobré správy, profesionální vystupování úředníka ÚSC a zaměstnance správního úřadu 2/ etiketa - definice, význam 3/ etiketa a profesionalita při telefonování a při ové komunikace nejen s vnějšími klienty, ale i uvnitř úřadu seznámíte se s pojetím etiky a etikety ve veřejné správě prodiskutujete význam etických kodexů pomocí zvládnuté etikety posílíte svoji image i image úřadu osvojíte si základní a opomíjené zásady telefonické a mailové komunikace 14 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

15 Seberozvoj a rozvoj druhých (vzdělávání) Rolí vedoucích je hodnotit, motivovat, vzdělávat (se), využívat a rozvíjet potenciál svých podřízených. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMVSRA cena: Kč úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ zavedené metody rozvoje - klasické kurzy, development centrum, hodnocení formou 180 a 360 stupňové zpětné vazby, start - stop -continue 2/ kompetenční modely a jejich využití pro seberozvoj 3/ koučink a mentoring 4/ osobnostní rozvoj, jaké jsou trendy a možnosti; jak se může prosadit jednotlivec v systému organizace Průběžné a prohlubující vzdělávání lektor: PhDr. Jiří Beran, Ph.D. pochopíte význam hodnocení pracovního výkonu jako základu pro rozvoj a seberozvoj poznáte metody rozvoje dovedností (zejm. manažerských) budete umět definovat rozdíly mezi stimulací a motivací 15 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

16 Průběžné a prohlubující vzdělávání Manipulace a my Máte pocit, že je s Vámi manipulováno? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKMANIA cena: Kč lektor: Ing. Dagmar Popková, MBA úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 1/ pojem manipulace; situace, v jakých se manipulativní techniky užívají 2/ nebezpečí manipulace a dopady v situacích, kdy se manipulaci účinně nebráníme 3/ persvaze - využití při vedení týmů, jednání s klienty apod. 4/ nácvik při řešení modelových situací naučíte se rozeznat manipulativní techniky nacvičíte si způsoby obrany vůči nim, resp.osobám manipulátorů naučíte se přesvědčit druhé o vlastní pravdě za pomoci vhodných argumentů 16 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Pavel Dittrich tel nebo ) a PhDr. Lenka Hronová ( nebo );

17 Judikáty k agendě památkové péče Rozhodnutí soudů ve sporech z oblasti památkové péče a ochrany kulturního dědictví jsou zajímavé, někdy překvapivé, ale vždy poučné. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKJAPPA cena: Kč lektor: JUDr. Martin Zídek úředník vedoucí úředník volený zastupitel 9:00 16:20 památková péče a Ústavní soud ČR judikatura v oblasti prohlašování a rušení věci jako kulturní památky judikatura k ukládání nápravných opatření na kulturní památce judikatura k obnově kulturních památek a k zásahům v PCHÚ nebo v PCHP judikatura v oblasti ochrany archeologického dědictví judikatura ke správnímu trestání na úseku státní památkové péče Průběžné a prohlubující vzdělávání poznáte zajímavé judikáty uděláte si představu o filosofii rozhodování soudů v oblasti památkové péče poučíte se ze zkušenosti jiných 17 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

18 Průběžné a prohlubující vzdělávání Zákon o vodách a prováděcí předpisy Potřebujete znát aktuální stav zákona a prováděcích předpisů k zákonu o vodách? U nás jste na správném místě. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKZVPPA úředník vedoucí úředník zaměstnanec ve 9:00 16:20 aktuální stav zákona o vodách a připravované změny základní instituty vodního práva; nakládání s vodami povolování a ohlašování vodních děl ochrana před povodněmi vodní toky a jejich správa cena: Kč lektoři: Ing. Michal Krátký, prom. práv. Jaroslava Nietscheová základní instituty vodního práva a jejich praktické využití postupy při povolování nakládání s vodami, povolování a ohlašování vodních děl povinnosti vodoprávních úřadů a povodňových orgánů při ochraně před povodněmi jaká je spolupráce vodoprávních úřadů se správci vodních toků 18 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Malinovská tel.: )

19 Procvičování ke zkoušce z obecné části ZOZ - Veřejná správa Máte zájem procvičit si obtížné pasáže učiva ke zkoušce z obecné části? datum: délka kurzu: 4 hodiny 9:00-12:20 právní řád, orgány ÚSC. zákon o obcích -vybraná ustanovení, dozor a kontrola. úředník vedoucí úředník Průběžné a prohlubující vzdělávání kód kurzu: 2PKZKVSA cena: 600 Kč lektor: JUDr. Miroslav Brůna procvičíte obtížné pasáže pasáže učiva ujasníte si vybrané zkušební otázky 19 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Malinovská tel.: ) (p. tel.: )

20 Průběžné a prohlubující vzdělávání Procvičování ke zkoušce z obecné části ZOZ - Správní řád Máte zájem procvičit si obtížné pasáže učiva ke zkoušce z obecné části? datum: délka kurzu: 4 hodiny úředník vedoucí úředník 13:00-16:20 procvičování obtížných pasáží správního řádu - zejména subsidiarita, garantované právo na samosprávu, vybraná procesní ustanovení a jejich rozbor... kód kurzu: 2PKZKVSA cena: 600 Kč lektor: JUDr. Svatava Vronská získáte informace o procvičíte obtížné pasáže pasáže učiva ujasníte si vybrané zkušební otázky 20 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Malinovská tel.: ) (p. tel.: )

21 Řízení lidských zdrojů v podmínkách veřejné správy I. Potřebujete se zorientovat v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů? datum: délka kurzu: 8 hodin úředník vedoucí úředník 9:00 16:20 oblasti řízení lidských zdrojů, personální strategie, firemní kultura, výběr zaměstnanců, adaptace zaměstnanců... Průběžné a prohlubující vzdělávání kód kurzu: 2PKRLZVA cena: Kč lektor: Mgr. Tereza Coufalová, MBA zorientujete se v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů: personální strategie organizace, rozvoj zaměstnanců, firemní kultura, role vedoucího a role personalisty, výběr zaměstnanců a jejich adaptace, realizace výběrového řízení, úkoly a cíle adaptace informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Mgr. Jana Malinovská tel.: ) (p. tel.: )

22 Průběžné a prohlubující vzdělávání Problematika přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku s přihlédnutím k občanskému zákoníku Přestupková problematika a její vztah k novému občanskému zákoníku datum: délka kurzu: 6 hodin kód kurzu: 2PKPVPOA úředník vedoucí úředník volený zastupitel 9:00-14:30 seznámení se s novým občanským zákoníkem přestupkové právo - vymezení stávající a připravované právní úpravy vymezení některých institutů soukromoprávní povahy problémy vymezování skutku s přihlédnutím k občanskoprávní úpravě cena: 850 Kč lektor: Ing. Mgr. Jan Strakoš seznámíte se s rekodifikací českého soukromého práva osvětlíte si druhy právní odpovědnosti seznámíte se se stavem přestupkového práva a plánovanými změnami vymezíte si některé instituty soukromoprávní povahy objasníte si problémy s vymezováním skutku s přihlédnutím k občanskoprávní úpravě (jde o přestupek nebo občanskoprávní spor?) 22 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

23 Komunikační dovednosti a kultura vystupování Potřebovali byste vylepšit vlastní komunikační dovednosti? Naši lektoři Vám pomohou. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKKDKVA cena: Kč úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 komunikační techniky zásady při sdělování informací, nejčastější chyby hovořícího a naslouchajícího aktivní naslouchání efektivní komunikace mimoslovní komunikace asertivní přístup zvládání emocí Průběžné a prohlubující vzdělávání lektor: Mgr. Jarmila Pecharová osvojíte si užitečné komunikační zásady naučíte se komunikační techniky, které Vám usnadní jednání v praxi poznáte, jak prostřednictvím komunikačních dovedností dosáhnout svého cíle prakticky nacvičíte techniky komunikace slovní i mimoslovní dozvíte se něco o sobě 23 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

24 Průběžné a prohlubující vzdělávání Bezdomovectví - řešitelný problém? Bezdomovectví je problém, který nemá jednoduché řešení. Má vůbec nějaké? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKOBEPA úředník vedoucí úředník zaměstnanec ve 9:00-16:20 historie a vývoj bezdomovectví v ČR související legislativa nejvíce ohrožené skupiny a jejich problémy služby a organizace pro osoby bez přístřeší koncepce řešení kazuistiky a diskuze cena: Kč lektor: PhDr. Pavel Pěnkava dozvíte se něco o historii bezdomovectví v ČR budete se zabývat legislativními předpisy, které s problematikou mají souvislost zaměříte se na na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel seznámíte se s dostupnými službami a jejich poskytovateli ukážete si zajímavé kazuistiky seznámíte se s existujícími koncepcemi řešení 24 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

25 Vidimace a legalizace Naučte se, jak vidimovat a legalizovat. Připravte se u nás na složení zkoušky. datum: délka kurzu: 6 hodin kód kurzu: 2PKOOVLA cena: 850 Kč úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-14:30 výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace vidimace legalizace evidence vidimace a legalizace, vzory otisků úředních razítek a podpisových zdrojů prokazování totožnosti při vidimaci a legalizaci, subjekty oprávněné k vidimaci a legalizaci ověřování způsobilosti k ověřování Průběžné a prohlubující vzdělávání lektor: Ing. Nicol Nováková seznámíte se s legislativou naučíte se postup vidimace a legalizace budete znát postup při evidenci otisků úředních razítek a podpisových zdrojů můžete se připravit na zkoušku z vidimace a legalizace 25 tento kurz Vám může posloužit jako příprava ke složení zkoušky z vidimace a legalizace informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

26 Průběžné a prohlubující vzdělávání Oběti trestných činů I úředníci a městští policisté se setkávají s obětmi trestných činů. Jak jim mohou pomoci? datum: délka kurzu: 6 hodin kód kurzu: 2PKOOTCA cena: 850 Kč lektor: Mgr. Svatava Havelková úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-14:30 zákon č. 45/2013 Sb. a povinnosti orgánů veřejné moci vysvětlení základních pojmů viktimizace a prevence sekundární viktimizace základní práva obětí trestných činů odborná a laická pomoc obětem trestných činů peněžitá pomoc státu obětem trestných činů seznámíte se s legislativou osvojíte si znalosti základních pojmů k problematice obětí trestných činů budete znát povinnosti orgánů veřejné moci k obětem trestných činů seznámíte se s možnostmi pomoci obětem trestných činů 26 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: ) novinka

27 Zásady správné korespondence Poradíme Vám, jak správně psát úřední korespondenci a také, jak se vyhnout častým gramatickým chybám a stylistickým prohřeškům. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKZSKOA cena: Kč lektor: PhDr. Dagmar Grauová úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 korespondence jako typ verbální komunikace, normy platné pro úřední komunikaci členění textu, jeho označování, využívání členících znamének stavba úředního dopisu, osobní dopisy, dopisy do zahraničí základy spisového a skartačního řádu přehled vybraných gramatických jevů, akademické a vysokoškolské tituly praktické využití textového editoru Microsoft Word, přehled klávesových zkratek Průběžné a prohlubující vzdělávání budete umět správně napsat úřední dopis i úřední dopis do zahraničí zorientujete se v normách vztahujících se k úřední korespondenci poznáte základy skartačního a spisového řádu získáte přehled gramatických jevů, ve kterých se nejčastěji chybuje, testem si ověříte vlastní znalosti připomenete si možnosti Microsoft Word a přehled nejpoužívanějších klávesových zkratek 27 v rámci kurzu navíc obdržíte publikaci Moderní administrativa ve veřejné správě informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

28 Průběžné a prohlubující vzdělávání Dovednosti asistentky/sekretářky ve veřejné správě v kostce Přijďte na náš nový kurz určený asistentkám a sekretářkám. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKDAVSA úředník zaměstnanec ve 9:00-16:20 role asistentky/sekretářky komunikační dovednosti první dojem základy telefonické a mailové komunikace asertivní jednání plánování a organizace v práci asistentky cena: Kč lektor: PhDr. Jiří Pondělíček definujete si roli asistentky zaměříte se na základní komunikační dovednosti, které musí zvládat připomente si zásady správné telefonické a mailové komunikace přiblížíte si využití asertivních technik zaměříte se na plánování a organizaci práce pomocí stanovení priorit a odhalením zbytečných časožroutů dozvíte se, jak připravit a organizovat poradu, vytvořit zápis, připravit prezentaci 28 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: ) novinka

29 Přestupky v oblasti pohřebnictví datum: délka kurzu: 4 hodiny kód kurzu: 2PKOPOPA úředník vedoucí úředník volený zastupitel 9:00-12:20 legislativní předpisy přestupky při zacházení s lidskými ostatky údržba hrobových míst přestupky v oblasti reklamy v pohřebnictví praktické příklady diskuze Průběžné a prohlubující vzdělávání cena: 600 Kč lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. seznámíte se s polatnou legislativou k přestupkům v oblasti pohřebnictví proberete přestupky, které v této oblasti přicházejí v úvahu přiblížíte si konkrétní příklady přestupků budete mít možnost diskutovat se zkušeným odborníkem 29 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

30 Průběžné a prohlubující vzdělávání Sociální práce na obecních úřadech Kompetence v sociální práci obcí byly změněny. Jaké jsou praktické zkušenosti? datum: délka kurzu: 6 hodin kód kurzu: 2PKSPOUA cena: 850 Kč úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-14:30 kompetence k sociální práci sociální pracovník a realizace sociální práce v přenesené působnosti podle platné legislativy vybrané kapitoly s teorie sociální práce vybrané metody sociální práce využití sociální práce v praxi diskuze lektor: Mgr. Jarmila Švehlová definujete si kompetence k sociální práci dotknete se teorie sociální práce shrnete si platnou legislativu, která se vztahuje k realizaci sociální práce na úřadech vyměníte si praktické zkušenosti budete mít možnost diskutovat se zkušeným odborníkem 30 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

31 Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě Víte, jak jednat s novináři, kteří Vás překvapí při krizových situacích na úřadě? Nechcete se nechat zaskočit jejich praktikami? datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKOKOMA15100 cena: Kč úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00 16:20 pohled do zákulisí mediální scény jak pracují novináři a jak s nimi komunikovat pravidla pro vystoupení v rozhlase, televizi, telefonický rozhovor příklady krizí a jejich následná komunikace jak odrážet útoky médií, jak odvést pozornost médií od nepříjemného tématu, praktické cvičení Průběžné a prohlubující vzdělávání lektor: PhDr. Jiří Pondělíček budete vědět, jak efektivně komunikovat s médii v krizových situacích naučíte se, jak úspěšně prezentovat vhodná sdělení naučíte se, jak odrážet útoky médií vyzkoušíte si při praktickém cvičení to, co jste se naučili 31 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: )

32 Průběžné a prohlubující vzdělávání Aplikace správního řádu v památkové péči datum: délka kurzu: 4 hodiny kód kurzu: 2PKSRPPA cena: 600 Kč úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-12:20 postup správního orgánu při řízení závazná stanoviska vydaná k obnově kulturních památek oznamovací povinnost vlastníků kulturních památek rozhodnutí konkrétní příklady vad při aplikaci správního řádu v památkové péči vyřizování stížností lektor: PaedDr. Lenka Svobodová proberete vztah správního řádu a zákona o památkové péči získáte přehled, jak postupovat při různých správních úkonech v souladu se správním řádem seznámíte se s příklady konkrétních vad při aplikaci správního řádu v památkové péči budete mít možnost diskutovat o vlastní praxi 32 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: ) novinka

33 Interní komunikace Interní komunikaci nelze nemít. Záleží jen na tom, jaká je. datum: délka kurzu: 8 hodin kód kurzu: 2PKOOIKA úředník vedoucí úředník volený zastupitel zaměstnanec ve 9:00-16:20 definice a cíle interní komunikace náplň interní komunikace proces interní komunikace nástroje interní komunikace praktické příklady diskuze Průběžné a prohlubující vzdělávání cena: Kč lektor: PhDr. Aleš Hradečný definujete si interní komunikaci proberete nástroje, které interní komunikace využívá seznámíte se s procesy interní komunikace ukážete si, jak interní komunikaci prakticky využívat v řešení konkrétních problémů a situací a přispívat tak ke zvyšování pocitu spokojenosti na pracovišti 33 informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Lenka Hronová tel.: ) novinka

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více