Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika). V rámci státní části lze rovněž skládat dvě zkoušky nepovinné. Český jazyk - didaktický test (60 min), - písemná práce (90 min opravu provádí certifikovaný hodnotitel z naší školy), - ústní zkouška (20 min příprava, 15 min zkoušení). Cizí jazyk - didaktický test (95 min z toho: poslech 35 min a zbývajících 60 min se ověřuje čtení s porozuměním a ostatní jazykové znalosti opravu provádí CERMAT), - písemná práce (60 minut opravu provádí CERMAT) - ústní zkouška (20 min příprava, 15 min zkoušení). Z cizích jazyků lze volit angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu nebo francouzštinu. Matematika - didaktický test (90 min opravu provádí CERMAT). Státní část má jeden volitelný předmět. Při kombinaci ČJ a CJ je jím M a při kombinaci ČJ a M je jím CJ. Profilová (školní) část Profilová část má dva předměty povinné a dva nepovinné. CJ má povinný, pokud v povinné státní části žák konal M místo CJ. Žák tedy musí maturovat alespoň z jednoho CJ! Okruhy ke všem předmětům jsou součástí přílohy. Cizí jazyk A. První cizí jazyk anglický jazyk, požadovaná úroveň B2 Písemná část: 180 min, tj. 4 vyučovací hodiny 1. didaktický test: poslech, čtení s porozuměním, praktické užití jazyka (multiple choice), 2. písemná práce delší a kratší slohový útvar, v němž studenti prokáží své praktické písemné jazykové dovednosti. Ústní část: 15 min příprava +15 min zkoušení Části pracovního listu: 1. ústní projev studenta na všeobecná témata, 2. popis a srovnávání dvou obrázků, které není monotematické, tj. prezentuje jiné téma než-li část první. 3. ve třetí části student odpovídá na jedno z 25 témat obsahujících běžná konverzační témata, reálie anglicky mluvících zemí a otázky literární. Váha známek ústní a písemné části zkoušky je 2:1. 1

2 B. Druhý cizí jazyk německý, francouzský, španělský, ruský jazyk; požadovaná úroveň B1 Písemná část: 135 min, tj. 3 vyučovací hodiny 1. didaktický test: poslech, čtení s porozuměním, praktické užití jazyka zaměřené na oblast gramatickou a lexikální, 2. písemná práce delší a kratší slohový útvar, v němž studenti prokáží své praktické písemné jazykové dovednosti. Ústní část: 15 min příprava +15 min zkoušení Části: 1. ústní projev studenta na všeobecná témata, student odpovídá na otázky zkoušejícího, 2. popis a srovnávání dvou obrázků, které není monotematické, tj. prezentuje jiné téma než-li část první, 3. třetí části student odpovídá na jedno z 25 témat obsahujících běžná konverzační témata, reálie anglicky mluvících zemí a otázky literární. Váha známek ústní a písemné části zkoušky je 2:1. Matematika Profilová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. Písemná část se koná začátkem dubna a na její vyřešení mají žáci 90 minut. Žáci mohou používat kalkulačku bez grafického displeje a MFCh tabulky. Ústní část maturitní zkoušky se koná v květnu a žáci mají 15 minut na přípravu a 15 minut odpovídají. Váha písemné části je 50% a váha ústní části je také 50%. V případě, že výsledné hodnocení bude nerozhodné (např. 2,5), žák bude hodnocen lepší známkou (tedy 2). Fyzika Předpokladem složení maturitní zkoušky z fyziky v profilové části je vypracování seminární práce na vybrané téma, která se předkládá u maturitní zkoušky. Žák musí tuto práci odevzdat vyučujícímu nejpozději do konce dubna. Samotná zkouška je pouze ústní, 15 minut je na přípravu a 15 minut na zkoušení. U zkoušky je povolena kalkulačka a MFCh tabulky. Váha ústní zkoušky je 75%, váha seminární práce pro celkové hodnocení je 25%. V případě, že žák je hodnocen z ústní zkoušky známkou nedostatečnou, tak i celkové hodnocení zkoušky je nedostatečné. V případě, že výsledné hodnocení bude nerozhodné (např. 2,5), žák bude hodnocen lepší známkou (tedy 2). IVT Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí. Písemná část se koná začátkem dubna a trvá 90 minut. Písemná část obsahuje úkoly, které žák řeší na počítači. V této části je pro úspěšné vykonání zkoušky potřeba alespoň 50% správných řešení. Hodnocení písemné části je 33% z celkového hodnocení maturitní zkoušky. Druhá část je ústní, žák má 15 minut na přípravu a 15 minut odpovídá. Váha ústní zkoušky je 67%. V případě, že výsledné hodnocení bude nerozhodné (např. 2,5), žák bude hodnocen lepší známkou (tedy 2). Biologie Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení Chemie Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení Dějepis Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení 2

3 Zeměpis Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení ZSV Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení Nepovinná profilová zkouška Matematika+ Veškeré informace včetně okruhů jsou na Základní termíny pro maturitní zkoušku v termínu JARO 2015 Podrobné informace o pravidlech a termínech maturitní zkoušky najdete na V Holicích 20. října 2014 Mgr. Andrea Daňková ředitelka školy 3

4 Okruhy ke státní maturitní zkoušce z předmětu ANGLICKÝ JAZYK 1. The U.K. 2. The U.S.A. 3. London 4. Australia 5. Canada 6. The Commonwealth of Nations Canada and Australia 7. Capital cities of the English Speaking Countries 8. American cities 9. The Czech Republic 10. The Czech Republic Cities 11. The Czech Republic My region 12. Global issues 13. American literature - A book written by an American author 14. British literature - William Shakespeare 15. Holidays and Celebrations 16. Education My school 17. Food 18. Sports - Healthy lifestyle 19. Future career Applying for a job 20. Health 21. Travelling 22. Czech cuisine 23. The place where I live My town, village 24. Shopping 25. Family life 4

5 Okruhy ke státní maturitní zkoušce z předmětu RUSKÝ JAZYK 1. Моя биография, планы на будущее 2. Моя семья 3. Мой день, чем я занимаюсь по будням и выходным 4. Мой дом, моя квартира 5. Мое свободное время, любимое занятие 6. Учеба, наша школа, система образования в России и у нас 7. Мой друг, подруга, друзья, одноклассники 8. Питание, русская и чешская национальная кухня 9. Путешествие, виды транспорта 10. Спорт, здоровый образ жизни, питание 11. Музыка, мои музыкальные итересы, традиции чешской и руссой классической музыки 12. Жизненный стиль, забота о здоровье, питание 13. В магазине, покупки, сувениры, мода 14. Праздники, традиции у нас и в России 15. Москва 16. Российская федерация 17. Санкт-Петербург 18. Сибирь 19. Чешская республика 20. Прага 21. Знаменитые лица в исстории России 22. Одежда и мода, жизненный стиль 23. Города Чешской республики, мой регион 24. Мой город, моя деревня 25. Мой любимый писатель, книга 5

6 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ANGLICKÝ JAZYK 1. The U.K. 2. The U.S.A. 3. London 4. Australia and New Zealand 5. Canada 6. Ireland 7. The Czech Republic - Geography and History 8. The Czech Republic Culture and Natural beauties 9. Education My school 10. Education in the Czech Republic 11. Travelling 12. British history 13. Global issues- Environmental problems 14. Victorian literature - Oscar Wilde, Charles Dickens 15. The Lost Generation, Ernest Hemingway 16. New York City 17. William Shakespeare 18. Czech and English Cuisine 19. Holidays and Celebrations in Britain, the U.S.A. and in the Czech Republic 20. Sports and games 21. Prague 22. Future career Applying for a job 23. The place where I live - Pros and cons, Town and village 24. Shopping and fashion 25. Health - Healthy lifestyle 6

7 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ŠPANĚLSKÝ JAZYK 1. La vida familiar 2. Hablando de la vivienda 3. Hablando de mi vida 4. El tiempo libre 5. La juventud de hoy día 6. La escuela y la educación 7. El trabajo 8. Gastronomía 9. Compras y servicios, la moda y el modo de vestir 10. Deportes 11. Salud y enfermedades 12. Viajando 13. Fiestas y festejos 14. El hombre y la naturaleza, el medio ambiente 15. La vida cultural 16. Medios de comunicación 17. La Unión Europea 18. La República Checa 19. La literatura espaňola y checa 20. Mi ciudad natal 21. El Reino de Espaňa 22. Madrid, Barcelona 23. La América Latina /Hispanoamérica/ 24. El espaňol como lengua internacional 25. Problemas de hoy 7

8 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu FRANCOUZSKÝ JAZYK 1) Biographie (naissance, école, parents, projets d avenir) 2) Habitation ( maison, logement, membres de la famille, ma maison de reve) 3) Ma journée ( matin a la maison, en classe, soir en famille, week-end) 4) La nature d aujourd hui ( la polution, les animaux en danger, triage des dechets) 5) Repas ( la cuisine tcheque et francaise, mes plats préférés) 6) Praque ( histoire, monuments, promenade en ville) 7) École ( éducation en France et en Rép. Tcheque) 8) Paris ( histoire, monuments, promenade en ville) 9) Vacances ( congé, jours fériés, tourisme, voyage, centres touristiques préférés) 10) La France ( géographie, culture, industrie, villes importantes) 11) République Tcheque ( géographie, histoire, culture, industrie, villes connues) 12) Ma ville ( histoire, présence, monuments, personnalités, activités) 13) La francophonie ( pays et départements d outre mer, la fancophonie en Europe) 14) La vie culturelle ( cinéma, theatres, traditions) et les médias 15) La littérature francaise ( 4-5 auteurs et leurs oeuvres, mon livre ou auteur préféré) 16) La vie dans une ville ou a la campagne ( avantages et inconvénients) 17) Mes loisirs ( mes activités apres les cours, en week-end,, projets de vacances) 18) Histoire de la France ( quelques étapes marquantes, de grands personnages) 19) La France touristique ( Cote d Azur, Provence, Ille de France, Chateaux de la Loire) 20) Le sport, les Jeux Olympiques 21) La mode, les vetements 22) La famille d autre fois, la famille d aujourd hui 23) Quatre saisons de l année ( le temps, la nature, les fetes, les activités) 24) Fetes traditionnelles en France, en Rép. Tcheque 25) La santé ( les maladies, chez le médecin, les parties du corps humain) 8

9 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu MATEMATIKA 1. Základní logické a množinové pojmy v matematice Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku, složené výroky, tabulka pravdivostních hodnot, kvantifikované výroky a jejich negace, důkazy matematických vět - přímý, nepřímý důkaz, důkaz sporem, matematická indukce. Množiny a operace s nimi, kartézský součin množin a jeho grafické znázornění. 2. Reálná čísla, mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel Obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel. Dělitelnost v oboru přirozených čísel. Absolutní hodnota reálného čísla. Mocniny s racionálním exponentem, n-tá odmocnina z nezáporného čísla. Mocninné funkce. 3. Algebraické výrazy a jejich úpravy Algebraický výraz, definiční obor výrazu. Mnohočleny, rozklady mnohočlenů. Operace s faktoriály a kombinačními čísly. Binomická věta. 4. Funkce a jejich základní vlastnosti, rovnice a nerovnice Definice funkce, obory funkcí, grafy funkcí. Monotónnost, sudost a lichost, omezenost, extrémy, periodičnost funkcí. 5. Lineární funkce i s absolutní hodnotou, lineární rovnice a nerovnice Lineární funkce, její vlastnosti a užití. Rovnice, ekvivalentní úpravy rovnic. Nerovnice, úpravy nerovnic. Řešení lineárních rovnic a nerovnic o jedné neznámé. Lineární rovnice s parametrem. Soustavy lineárních rovnic o jedné neznámé. Lineární funkce s absolutní hodnotou, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. 6. Kvadratické funkce i s absolutní hodnotou, kvadratické rovnice a nerovnice Kvadratická funkce, její vlastnosti a graf. Řešení kvadratických rovnic a nerovnic výpočtem a graficky, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Kvadratické rovnice s parametrem. Slovní úlohy. 7. Mocninné funkce, Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru.. 8. Iracionální funkce, iracionální rovnice Definiční obory iracionálních funkcí. Rovnice s neznámou v odmocněnci, řešení důsledkovými úpravami, význam zkoušky. 9. Soustavy rovnic a nerovnic Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých s parametrem, další soustavy rovnic, numerické a grafické řešení. Grafické řešení soustavy nerovnic. Slovní úlohy vedoucí k soustavě rovnic. 10. Logaritmické a exponenciální funkce, logaritmické a exponenciální rovnice Exponenciální a logaritmické funkce, vlastnosti a grafy. Inverzní funkce, jejich vztah a vlastnosti. Exponenciální a logaritmické rovnice. 11. Goniometrické funkce, úpravy goniometrických výrazů Definice goniometrických funkcí, jejich vlastnosti, obory a grafy. Goniometrické vzorce a jejich aplikace. Obory a grafy složených funkcí. 12. Goniometrické rovnice a nerovnice Základní goniometrické rovnice. Řešení složitějších goniometrických rovnic. Substituce jako efektivní metoda řešení některých typů rovnic. Základní goniometrické nerovnice. 13. Trigonometrie Věta sinová, kosinová. Úlohy o trojúhelníku, popř. čtyřúhelníku, řešené pomocí trigonometrie. Užití trigonometrie v praxi. 14. Posloupnosti a řady Pojem posloupnosti, rekurentní určení posloupnosti, vlastnosti, limita posloupnosti. Aritmetická a geometrická posloupnost a jejich užití. Nekonečná geometrická řada a její součet. 15. Kombinatorika a pravděpodobnost Kombinace, variace, permutace. Kombinatorické úlohy. Pojem pravděpodobnosti, její vlastnosti, nezávislost. 9

10 16. Komplexní čísla, řešení rovnic v oboru komplexních čísel Operace s komplexními čísly, algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta. Řešení binomických a kvadratických rovnic v oboru komplexních čísel. 17. Planimetrie úlohy řešené výpočtem, výpočet délek, obsahů, obvodů geometrických obrazců Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty a Euklidových vět. konstrukční úlohy - pojem množiny všech bodů dané vlastnosti. Vyšetřování množin bodů daných vlastností. Užití množin bodů k řešení konstrukčních úloh geometrické zobrazení v rovině Pojem geometrického zobrazení v rovině a jeho druhy. Shodné zobrazení ( osová, středová souměrnost, otočení, posunutí ), stejnolehlost. Konstrukční využití zobrazení. 18. Stereometrie Polohové a metrické vztahy útvarů v prostoru Základní polohové vlastnosti v prostoru. Rovinný řez hranolem a jehlanem. Rovnoběžnost přímek a rovin. Základní metrické vlastnosti v prostoru ( kolmost, velikost úseček a úhlů, odchylky přímek a rovin ).Objemy a povrchy těles. Výpočet povrchů a objemů těles ( krychle, kvádr, hranol, čtyřstěn, jehlan, válec, kužel komolý jehlan, komolý kužel, koule a její části ). Použití poznatků z různých částí matematiky. 19. Vektorová algebra Pojem vektoru, základní operace s vektory, skalární násobení vektorů, vektorový součin. 20. Analytická geometrie lineárních útvarů Parametrické vyjádření přímky v prostoru a v rovině, obecná rovnice přímky v rovině, další způsoby analytického vyjadřování přímek v rovině. Parametrické vyjádření roviny, obecná rovnice roviny. Polohové vztahy přímek a rovin v prostoru řešené analytickou metodou. Odchylky přímek a rovin řešené analytickou metodou. Pojem vzdálenosti v analytické geometrii. 21. Analytická geometrie kuželoseček Definice, rovnice a základní vlastnosti kuželoseček. Rovnice kružnice, elipsy, hyperboly, paraboly v základní a posunuté poloze. Vzájemné poloha přímky a kuželosečky v analytickém vyjádření, rovnice tečny ke kuželosečce. Analytické vyšetřování množin bodů. 22. Základy diferenciálního a integrálního počtu Derivace, užití vzorců a vět pro výpočet derivací. Geometrický význam derivace. Intervaly monotonie, extrémy funkce, průběh funkce a sestrojování grafů. Primitivní funkce, neurčitý integrál. Základní metody integrování, určitý integrál, užití. 10

11 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu BIOLOGIE 1. Buňka 2. Buněčné dělení - mitóza, meióza, amitóza 3. Viry, prokaryota, houby (Fungi) 4. Řasy, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny 5. Morfologie a anatomie krytosemenných rostlin 6. Fyziologie rostlin vodní režim, pohyby, rozmnožování, růst a vývoj 7. Systém krytosemenných rostlin 8. Chromista, prvoci, láčkovci, měkkýši 9. Ploštěnci, hlísti, kroužkovci 10. Členovci - klepítkatci, korýši 11. Členovci - vzdušnicovci 12. Strunatci - pláštěnci, bezlebeční, paryby, ryby 13. Strunatci - obojživelníci, šupinatí, želvy, krokodýli 14. Strunatci - ptáci 15. Strunatci - savci 16. Fotosyntéza a biologické oxidace 17. Metabolismus nukleových kyselin, sacharidů, lipidů a proteinů 18. Vznik života a evoluční teorie, vývoj života na Zemi 19. Rozmnožování živočichů, ontogenetický vývoj 20. Genetika 21. Člověk - fylogenetický vývoj 22. Člověk - opěrná a pohybová soustava 23. Člověk - cévní soustava 24. Člověk - dýchací, vylučovací a kožní soustava 25. Člověk - trávicí soustava a výživa 26. Člověk - soustava žláz s vnitřní sekrecí 27. Člověk - nervová soustava 28. Člověk - smyslové orgány 29. Člověk - rozmnožovací soustava a vývoj jedince 30. Ekologie, biosféra a životní prostředí 11

12 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu CHEMIE 1. Složení a struktura atomu, význam jaderných reakcí 2. Periodický zákon a jeho vztah k vlastnostem látek, periodická soustava prvků 3. Chemická vazba a její vliv na vlastnosti látek 4. Roztoky a výpočty koncentrací 5. Termochemie, chem. kinetika, chem. rovnováhy a výpočty z chem. rovnic 6. Teorie kyselin a zásad, ph, disociace, redoxní reakce, elektrochemická řada, význam 7. Vodík a kyslík 8. Prvky I.A a II.A 9. Prvky III.A a IV.A 10. Prvky V.A 11. Prvky VI.A 12. Prvky VII.A 13. Charakteristika bloku d, významné kovy vedlejších skupin 14. Surovinové zdroje organické chemie a alkany 15. Alkeny, alkadieny, alkiny 16. Areny, halogenderiváty, dusíkaté deriváty, heterocyklické sloučeniny 17. Hydroxylové sloučeniny, karbonylové sloučeniny a ethery 18. Karboxylové kyseliny, funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin 19. Makromolekulární látky 20. Lipidy a jejich metabolismus 21. Sacharidy 22. Proteiny a nukleové kyseliny a jejich metabolismus 23. Izoprenoidy, alkaloidy, enzymy, hormony a vitamíny 24. Fotosyntéza a biologické oxidace 25. Chemické výroby, chemie a životní prostředí 12

13 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu DĚJEPIS 1. Pravěký vývoj lidstva 2. Orientální despocie a klasické otrokářské státy politický, hospodářský a kulturní vývoj 3. Evropa v raném středověku charakteristiky existujících státních útvarů 4. Střední Evropa v raném středověku 5. Západní Evropa v období vrcholného středověku 6. Střední Evropa v období vrcholného středověku 7. Východní Evropa v období vrcholného středověku 8. Přehled historického vývoje v Americe před příchodem Evropanů 9. Počátky koloniálních výbojů 10. Evropa v období pozdního středověku 11. Střední Evropa v období pozdního středověku 12. Mocenské soupeření evropských států v 17. a 18. století 13. Východní a jihovýchodní Evropa v století 14. Vliv křesťanství na formování evropské civilizace do nástupu osvícenství 15. Charakteristika nových myšlenkových směrů v období novověku a jejich vliv na formování euroatlantické civilizace 16. Střední Evropa v století 17. Mocenský nástup měšťanstva a podnikatelů revoluční vlny v evropských státech a v Severní Americe 18. Mocenské soupeření evropských států koncem 18. a počátkem 19. století 19. České a slovenské národní obrození 20. Formování novodobých evropských národů v 19. století 21. Charakteristika předních států světa ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století 22. České a slovenské národní hnutí ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století 23. Příčiny, průběh a důsledky první světové války 24. Evropské velmoci a světová politika v období mezi světovými válkami 25. Střední Evropa v období mezi světovými válkami 26. Příčiny, průběh a důsledky druhé světové války 27. Poválečný vývoj ve světě a v Evropě 28. Hlavní tendence politického vývoje v Evropě a ve světě od počátku studené války do současnosti 29. Hlavní tendence vývoje evropské kultury od počátku středověku do současnosti 30. Předmět studia historické vědy, pomocné vědy historické 13

14 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ZEMĚPIS 1. Planeta Země 2. Geografická kartografie 3. Atmosféra 4. Hydrosféra vody pevnin 5. Hydrosféra oceány 6. Litosféra složení zemského tělesa, endogenní procesy 7. Litosféra exogenní procesy 8. Biosféra 9. Geografie obyvatelstva 10. Geografie průmyslu 11. Geografie zemědělství 12. Geografie dopravy 13. Mezinárodní organizace ve světě 14. Severní Amerika 15. Latinská Amerika 16. Afrika 17. Jihovýchodní a východní Asie 18. Jihozápadní Asie 19. Rusko 20. Východní Evropa 21. Střední Evropa Německo a postkomunistické země 22. Střední Evropa alpské země 23. Západní Evropa 24. Jižní Evropa 25. Severní Evropa 26. Austrálie a Oceánie 27. Česká republika přírodní podmínky 28. Česká republika socioekonomická charakteristika 29. Pardubický kraj 30. Ohniska napětí ve světě 14

15 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu FYZIKA 1. Měření ve fyzice ( pojem měření fyzikální veličiny, soustavy fyzikálních veličin a jednotek, soustava SI, skalární a vektorové veličiny) 2. Pohyby těles z hlediska kinematiky ( rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby z hlediska kinematického, dráha, rychlost a zrychlení tělesa, volný pád, pohyb hmotného bodu po kružnici ) 3. Základní zákony dynamiky (síla a její účinky na těleso, Newtonovy pohybové zákony, tíhová síla a tíha tělesa, hybnost tělesa) 4. Mechanika tuhého tělesa ( posuvný a otáčivý pohyb z hlediska kinematického a dynamického, skládání a rozklad sil, těžiště tuhého tělesa, rovnovážná poloha) 5. Mechanika kapalin a plynů ( vlastnosti kapalin a plynů, porovnání jevů pro tekutiny v klidu a pohybu, zákony pro tyto jevy, praktické využití) 6. Fyzikální pole ( Druhy fyzikálních polí, porovnání polí z hlediska společných a rozdílných vlastností a projevů, základní charakteristiky fyzikálních polí) 7. Gravitační pole ( Newtonův gravitační zákon, homogenní a nehomogenní gravitační pole, pohyby v gravitačním poli Země, Slunce, Keplerovy zákony) 8. Práce, výkon, energie ( mechanická práce, výkon a účinnost, kinetická, potenciální a vnitřní energie a jejich vzájemné přeměny, termodynamické zákony) 9. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky ( kinetická teorie látek, modely struktur látek různých skupenství, termodynamická teplota, vnitřní energie, kalorimetrie) 10. Struktura a vlastnosti plynů ( ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu, děje v ideálním plynu) 11. Struktura a vlastnosti kapalin ( vlastnosti kapalných látek v závislosti na jejich struktuře, jevy na rozhraní pevné látky a kapaliny, kapilární jevy) 12. Struktura a vlastnosti pevných látek ( vlastnosti pevných látek v závislosti na jejich vnitřní struktuře, poruchy krystalové mřížky, vazby v krystalech, deformace pevného tělesa, Hookův zákon, teplotní roztažnost pevných látek) 13. Skupenské přeměny látek ( skupenské přeměny z hlediska kinetické teorie látek, fázový diagram) 14. Elektrostatika a stejnosměrný elektrický proud ( Coulombův a Ohmův zákon, náboj, kapacita vodiče, podmínky vzniku elektrického proudu) 15. Elektrický proud v látkách ( vedení el. proudu ve vodiči, polovodiči, kapalinách a plynech) 16. Střídavý elektrický proud ( podmínky vzniku střídavého el. proudu, obvody střídavého proudu, usměrnění, zesílení a a transformace střídavého proudu, výroba el. energie, el. rozvodná síť) 17. Vzájemné silové působení látek a polí, elektromagnetická indukce ( silové působení mag. pole na vodič s proudem, silové působení mezi vodiči s proudem, silové působení na částici s nábojem, zákon elmag. indukce, vlastní indukce, zákony Faradayův, Ampérův a Lenzův) 18. Mechanické kmitání a vlnění ( vznik kmitání a vlnění, mech. oscilátory, zákonitosti šíření mech. vln, vlastnosti vlnění, rovnice km. pohybu, rovnice postupné vlny, akustika) 19. Elektromagnetické vlnění a záření ( vznik, charakteristika, zákonitosti šíření, vlastnosti, druhy elmag. Záření, využití, jevy potvrzující vlnové a čističové vlastnosti elmag. záření, vývoj názorů na povahu světla, černé těleso a jeho záření) 20. Optické zobrazování ( principy optického zobrazení, zobrazení zrcadly, čočkami, zákony optiky, optické přístroje) 21. Základní principy kvantové fyziky, elektronový obal ( historie vývoje názorů na atom, korpuskulárně vlnový dualismus, vlnová fce, debroglieho vlnová délka, Heisenbergovy relace neurčitosti, fotoelektrický jev, Einsteinova rovnice fotoelektrického jevu, Comptonův jev) 22. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce (vlastnosti atomového jádra, přirozená a umělá radioaktivita, jaderné reakce) 23. Základní poznatky astrofyziky ( měření vzdáleností ve vesmíru, názory na vznik vesmíru, Sluneční soustava, charakteristiky hvězd, vznik a vývoj hvězd, galaxie) 15

16 24. Vlnová optika ( interference, ohyb, disperze, difrakce a polarizace světla, praktické využití, Huygensův princip) 25. Speciální teorie relativity ( relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek, základy relativistické dynamiky) 16

17 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Psychologie jako věda 2. Podstata lidské psychiky 3. Myšlení, inteligence, učení 4. Vývojová psychologie 5. Psychologie osobnosti 6. Duševní poruchy 7. Sociologie 8. Náboženství 9. Ekonomie a ekonomika 10. Trh 11. Banky, burzy, finanční investice, peníze 12. Národní ekonomika 13. Hospodářská politika státu 14. Podnikání 15. Teorie státu 16. Teorie práva 17. Politologie 18. Ústava ČR 19. Občanské právo 20. Trestní právo 21. Pracovní právo 22. Rodinné právo 23. Antická filosofie 24. Středověká filosofie 25. Renesanční filosofie 26. Novověká filosofie 27. Německá klasická filosofie 28. Filosofické směry 19. a 20. století 17

18 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Soubory a adresáře - vysvětlení základních pojmů (soubor, adresář, souborový systém, typy souborů atd.) - popis a práce se souborovým manažerem Windows Commander 2. Soubory a adresáře - vysvětlení základních pojmů (soubor, adresář, souborový systém, typy souborů atd.) - popis a práce s programem Průzkumník 3. Komprimace dat - vysvětlení pojmu, možnosti použití - komprimace dat pomocí programů WinRar a Windows Commander 4. Operační systém Windows 7 - přihlášení, odhlášení, vypnutí systému - nastavení plochy (rozlišení, pozadí atd.), koš (funkce, nastavení) 5. Operační systém Windows 7 - okna (uspořádání, popis) - uživatelská nastavení (klávesnice, datum a čas, karta zobrazení, hlavní panel, myš) 6. Operační systém Windows 7 - vytváření zástupců (ikon) na pracovní ploše - systémová nastavení (písma, zvuky, napájení, uživatelské účty) 7. Operační systém Windows 7 - hledání souborů a složek na disku - systémové nástroje (scandisk, defragmentace, zálohování, správce úloh, instalace programů) - aktualizace systému Windows 7 8. Základy grafiky - vysvětlení pojmu rastrová a vektorová grafika - práce v programu FastStone Viewer 9. Grafický editor Gimp - základní popis programu - nástroje pro transformaci obrázku, kolinearita 10. Grafický editor Gimp - základní popis programu - nástroje pro výběr, použití plechovky a pipety 11. Grafický editor Gimp - základní popis programu - vrstvy, masky 12. Grafický editor Gimp - základní popis programu - retušování obrázku, klonovací razítko, kanály 13. Textový editor MS Word - práce s textem (označování, hledání v textu, nahrazování, kopírování) - zobrazení dokumentu, nastavení velikosti dokumentu - styly 14. Textový editor MS Word - tabulky - víceúrovňové číslování - automatické opravy 18

19 15. Textový editor MS Word - záhlaví a zápatí - pravopis - hypertextové odkazy 16. Textový editor MS Word - práce s obrázky - číslování - ohraničení a stínování, kliparty, sloupce 17. Prezentační software MS PowerPoint - popis programu - snímky, osnova - šablona, záhlaví a zápatí 18. Prezentační software MS PowerPoint - vkládání obrázků, formátování textu - tabulky - grafy, automatické tvary 19. Prezentační software MS PowerPoint - přechody a animace, nastavení animace - hypertextové odkazy 20. Tabulkový procesor MS Excel - způsoby formátování buněk, příprava pro tisk - kontrola dat při vstupu, automatické formátování 21. Tabulkový procesor MS Excel - automatické vyplňování, absolutní a relativní odkazy - příkazy: KDYŽ, MAX, MIN, PRŮMĚR 22. Tabulkový procesor MS Excel - práce s řetězci, způsob zobrazení hodnoty v políčku - příkazy: SUMA, RANK, CONTIF, POČET 23. Tabulkový procesor MS Excel - tvorba a editace grafů, filtrování a řazení dat 24. Základy programování - jednoduché datové typy, cykly, podmínky 25. Vytváření www stránek - příkazy jazyka HTML - použití CSS stylů 19

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky.

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Maturitní témata Matematika Školní rok 2016/17 Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky Systematizace a prohloubení učiva matematiky 4. ročník 2 hodiny Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky

Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky Maturitní zkouška z matematiky (v profilové části) Informace o zkoušce, hodnocení zkoušky, povolené pomůcky a požadavky A. Informace o zkoušce Písemná maturitní zkouška z matematiky v profilové části se

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011

Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011 Vyučující: RNDr. Ivanka Dvořáčková Třída: 8.A Maturitní okruhy z matematiky ve školním roce 2010/2011 Otázka Okruh 1 1. Výroky a operace s nimi 2. Množiny a operace s nimi 2 3. Matematické věty a jejich

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 72/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Technické lyceum (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Změna týdenní hodinové dotace v 1. ročníku v předmětu matematika. původní dotace 3 hodiny týdně, nově 4 hodiny týdně

Změna týdenní hodinové dotace v 1. ročníku v předmětu matematika. původní dotace 3 hodiny týdně, nově 4 hodiny týdně Dodatek č.. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -1-M/0 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 01 - platnost dodatku je od 1. 9. 015 Změna týdenní hodinové dotace v 1. ročníku

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie 2. ročník a sexta 4 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice Planimetrie II. Konstrukční úlohy Charakterizuje

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: Kvinta, 1. ročník Tématická Číselné obory Druhy čísel (N, Z, Q, R, I) - prezentuje přehled číselných oborů Mocniny

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Maturitní zkouška 2017/2018 V souladu s platnou legislativou rozhodl ředitel školy o tom, že žáci, kteří budou

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přílohy školního vzdělávacího programu EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - inovace platné od 1.9.2011 Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary adresa: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příloha - Rámcový rozsah požadavků pro přijímací zkoušky BIOLOGIE Biologie - vědní obory, metody biologického výzkumu, dějiny biologie. Obecná charakteristika živých soustav

Více

Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky nepovinné zkouška MATEMATIKA

Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky nepovinné zkouška MATEMATIKA Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky nepovinné zkouška MATEMATIKA 1. Lineární funkce, rovnice a nerovnice 2. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 3. Nepřímá úměrnost, rovnice a nerovnice

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Komplexní čísla, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník a oktáva 3 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Základní cvičení z matematiky,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14.června

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika Společné ustanovení pro všechny třídy čtyřletého studia a 5. až 8. ročníku osmiletého studia: Žákům bude vyučujícími umožněno doplnit chybějící klasifikaci

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna Předmět: Matematika Náplň: Stereometrie, Analytická geometrie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: PC a dataprojektor, učebnice Stereometrie Volné rovnoběžné promítání Zobrazí

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2017 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání:13 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010, aktualizováno 1.9.2015, 1.9.2016

Více