Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika). V rámci státní části lze rovněž skládat dvě zkoušky nepovinné. Český jazyk - didaktický test (60 min), - písemná práce (90 min opravu provádí certifikovaný hodnotitel z naší školy), - ústní zkouška (20 min příprava, 15 min zkoušení). Cizí jazyk - didaktický test (95 min z toho: poslech 35 min a zbývajících 60 min se ověřuje čtení s porozuměním a ostatní jazykové znalosti opravu provádí CERMAT), - písemná práce (60 minut opravu provádí CERMAT) - ústní zkouška (20 min příprava, 15 min zkoušení). Z cizích jazyků lze volit angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu nebo francouzštinu. Matematika - didaktický test (90 min opravu provádí CERMAT). Státní část má jeden volitelný předmět. Při kombinaci ČJ a CJ je jím M a při kombinaci ČJ a M je jím CJ. Profilová (školní) část Profilová část má dva předměty povinné a dva nepovinné. CJ má povinný, pokud v povinné státní části žák konal M místo CJ. Žák tedy musí maturovat alespoň z jednoho CJ! Okruhy ke všem předmětům jsou součástí přílohy. Cizí jazyk A. První cizí jazyk anglický jazyk, požadovaná úroveň B2 Písemná část: 180 min, tj. 4 vyučovací hodiny 1. didaktický test: poslech, čtení s porozuměním, praktické užití jazyka (multiple choice), 2. písemná práce delší a kratší slohový útvar, v němž studenti prokáží své praktické písemné jazykové dovednosti. Ústní část: 15 min příprava +15 min zkoušení Části pracovního listu: 1. ústní projev studenta na všeobecná témata, 2. popis a srovnávání dvou obrázků, které není monotematické, tj. prezentuje jiné téma než-li část první. 3. ve třetí části student odpovídá na jedno z 25 témat obsahujících běžná konverzační témata, reálie anglicky mluvících zemí a otázky literární. Váha známek ústní a písemné části zkoušky je 2:1. 1

2 B. Druhý cizí jazyk německý, francouzský, španělský, ruský jazyk; požadovaná úroveň B1 Písemná část: 135 min, tj. 3 vyučovací hodiny 1. didaktický test: poslech, čtení s porozuměním, praktické užití jazyka zaměřené na oblast gramatickou a lexikální, 2. písemná práce delší a kratší slohový útvar, v němž studenti prokáží své praktické písemné jazykové dovednosti. Ústní část: 15 min příprava +15 min zkoušení Části: 1. ústní projev studenta na všeobecná témata, student odpovídá na otázky zkoušejícího, 2. popis a srovnávání dvou obrázků, které není monotematické, tj. prezentuje jiné téma než-li část první, 3. třetí části student odpovídá na jedno z 25 témat obsahujících běžná konverzační témata, reálie anglicky mluvících zemí a otázky literární. Váha známek ústní a písemné části zkoušky je 2:1. Matematika Profilová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. Písemná část se koná začátkem dubna a na její vyřešení mají žáci 90 minut. Žáci mohou používat kalkulačku bez grafického displeje a MFCh tabulky. Ústní část maturitní zkoušky se koná v květnu a žáci mají 15 minut na přípravu a 15 minut odpovídají. Váha písemné části je 50% a váha ústní části je také 50%. V případě, že výsledné hodnocení bude nerozhodné (např. 2,5), žák bude hodnocen lepší známkou (tedy 2). Fyzika Předpokladem složení maturitní zkoušky z fyziky v profilové části je vypracování seminární práce na vybrané téma, která se předkládá u maturitní zkoušky. Žák musí tuto práci odevzdat vyučujícímu nejpozději do konce dubna. Samotná zkouška je pouze ústní, 15 minut je na přípravu a 15 minut na zkoušení. U zkoušky je povolena kalkulačka a MFCh tabulky. Váha ústní zkoušky je 75%, váha seminární práce pro celkové hodnocení je 25%. V případě, že žák je hodnocen z ústní zkoušky známkou nedostatečnou, tak i celkové hodnocení zkoušky je nedostatečné. V případě, že výsledné hodnocení bude nerozhodné (např. 2,5), žák bude hodnocen lepší známkou (tedy 2). IVT Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí. Písemná část se koná začátkem dubna a trvá 90 minut. Písemná část obsahuje úkoly, které žák řeší na počítači. V této části je pro úspěšné vykonání zkoušky potřeba alespoň 50% správných řešení. Hodnocení písemné části je 33% z celkového hodnocení maturitní zkoušky. Druhá část je ústní, žák má 15 minut na přípravu a 15 minut odpovídá. Váha ústní zkoušky je 67%. V případě, že výsledné hodnocení bude nerozhodné (např. 2,5), žák bude hodnocen lepší známkou (tedy 2). Biologie Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení Chemie Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení Dějepis Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení 2

3 Zeměpis Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení ZSV Ústní zkouška: 15 min příprava +15 min zkoušení Nepovinná profilová zkouška Matematika+ Veškeré informace včetně okruhů jsou na Základní termíny pro maturitní zkoušku v termínu JARO 2015 Podrobné informace o pravidlech a termínech maturitní zkoušky najdete na V Holicích 20. října 2014 Mgr. Andrea Daňková ředitelka školy 3

4 Okruhy ke státní maturitní zkoušce z předmětu ANGLICKÝ JAZYK 1. The U.K. 2. The U.S.A. 3. London 4. Australia 5. Canada 6. The Commonwealth of Nations Canada and Australia 7. Capital cities of the English Speaking Countries 8. American cities 9. The Czech Republic 10. The Czech Republic Cities 11. The Czech Republic My region 12. Global issues 13. American literature - A book written by an American author 14. British literature - William Shakespeare 15. Holidays and Celebrations 16. Education My school 17. Food 18. Sports - Healthy lifestyle 19. Future career Applying for a job 20. Health 21. Travelling 22. Czech cuisine 23. The place where I live My town, village 24. Shopping 25. Family life 4

5 Okruhy ke státní maturitní zkoušce z předmětu RUSKÝ JAZYK 1. Моя биография, планы на будущее 2. Моя семья 3. Мой день, чем я занимаюсь по будням и выходным 4. Мой дом, моя квартира 5. Мое свободное время, любимое занятие 6. Учеба, наша школа, система образования в России и у нас 7. Мой друг, подруга, друзья, одноклассники 8. Питание, русская и чешская национальная кухня 9. Путешествие, виды транспорта 10. Спорт, здоровый образ жизни, питание 11. Музыка, мои музыкальные итересы, традиции чешской и руссой классической музыки 12. Жизненный стиль, забота о здоровье, питание 13. В магазине, покупки, сувениры, мода 14. Праздники, традиции у нас и в России 15. Москва 16. Российская федерация 17. Санкт-Петербург 18. Сибирь 19. Чешская республика 20. Прага 21. Знаменитые лица в исстории России 22. Одежда и мода, жизненный стиль 23. Города Чешской республики, мой регион 24. Мой город, моя деревня 25. Мой любимый писатель, книга 5

6 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ANGLICKÝ JAZYK 1. The U.K. 2. The U.S.A. 3. London 4. Australia and New Zealand 5. Canada 6. Ireland 7. The Czech Republic - Geography and History 8. The Czech Republic Culture and Natural beauties 9. Education My school 10. Education in the Czech Republic 11. Travelling 12. British history 13. Global issues- Environmental problems 14. Victorian literature - Oscar Wilde, Charles Dickens 15. The Lost Generation, Ernest Hemingway 16. New York City 17. William Shakespeare 18. Czech and English Cuisine 19. Holidays and Celebrations in Britain, the U.S.A. and in the Czech Republic 20. Sports and games 21. Prague 22. Future career Applying for a job 23. The place where I live - Pros and cons, Town and village 24. Shopping and fashion 25. Health - Healthy lifestyle 6

7 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ŠPANĚLSKÝ JAZYK 1. La vida familiar 2. Hablando de la vivienda 3. Hablando de mi vida 4. El tiempo libre 5. La juventud de hoy día 6. La escuela y la educación 7. El trabajo 8. Gastronomía 9. Compras y servicios, la moda y el modo de vestir 10. Deportes 11. Salud y enfermedades 12. Viajando 13. Fiestas y festejos 14. El hombre y la naturaleza, el medio ambiente 15. La vida cultural 16. Medios de comunicación 17. La Unión Europea 18. La República Checa 19. La literatura espaňola y checa 20. Mi ciudad natal 21. El Reino de Espaňa 22. Madrid, Barcelona 23. La América Latina /Hispanoamérica/ 24. El espaňol como lengua internacional 25. Problemas de hoy 7

8 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu FRANCOUZSKÝ JAZYK 1) Biographie (naissance, école, parents, projets d avenir) 2) Habitation ( maison, logement, membres de la famille, ma maison de reve) 3) Ma journée ( matin a la maison, en classe, soir en famille, week-end) 4) La nature d aujourd hui ( la polution, les animaux en danger, triage des dechets) 5) Repas ( la cuisine tcheque et francaise, mes plats préférés) 6) Praque ( histoire, monuments, promenade en ville) 7) École ( éducation en France et en Rép. Tcheque) 8) Paris ( histoire, monuments, promenade en ville) 9) Vacances ( congé, jours fériés, tourisme, voyage, centres touristiques préférés) 10) La France ( géographie, culture, industrie, villes importantes) 11) République Tcheque ( géographie, histoire, culture, industrie, villes connues) 12) Ma ville ( histoire, présence, monuments, personnalités, activités) 13) La francophonie ( pays et départements d outre mer, la fancophonie en Europe) 14) La vie culturelle ( cinéma, theatres, traditions) et les médias 15) La littérature francaise ( 4-5 auteurs et leurs oeuvres, mon livre ou auteur préféré) 16) La vie dans une ville ou a la campagne ( avantages et inconvénients) 17) Mes loisirs ( mes activités apres les cours, en week-end,, projets de vacances) 18) Histoire de la France ( quelques étapes marquantes, de grands personnages) 19) La France touristique ( Cote d Azur, Provence, Ille de France, Chateaux de la Loire) 20) Le sport, les Jeux Olympiques 21) La mode, les vetements 22) La famille d autre fois, la famille d aujourd hui 23) Quatre saisons de l année ( le temps, la nature, les fetes, les activités) 24) Fetes traditionnelles en France, en Rép. Tcheque 25) La santé ( les maladies, chez le médecin, les parties du corps humain) 8

9 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu MATEMATIKA 1. Základní logické a množinové pojmy v matematice Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku, složené výroky, tabulka pravdivostních hodnot, kvantifikované výroky a jejich negace, důkazy matematických vět - přímý, nepřímý důkaz, důkaz sporem, matematická indukce. Množiny a operace s nimi, kartézský součin množin a jeho grafické znázornění. 2. Reálná čísla, mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel Obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel. Dělitelnost v oboru přirozených čísel. Absolutní hodnota reálného čísla. Mocniny s racionálním exponentem, n-tá odmocnina z nezáporného čísla. Mocninné funkce. 3. Algebraické výrazy a jejich úpravy Algebraický výraz, definiční obor výrazu. Mnohočleny, rozklady mnohočlenů. Operace s faktoriály a kombinačními čísly. Binomická věta. 4. Funkce a jejich základní vlastnosti, rovnice a nerovnice Definice funkce, obory funkcí, grafy funkcí. Monotónnost, sudost a lichost, omezenost, extrémy, periodičnost funkcí. 5. Lineární funkce i s absolutní hodnotou, lineární rovnice a nerovnice Lineární funkce, její vlastnosti a užití. Rovnice, ekvivalentní úpravy rovnic. Nerovnice, úpravy nerovnic. Řešení lineárních rovnic a nerovnic o jedné neznámé. Lineární rovnice s parametrem. Soustavy lineárních rovnic o jedné neznámé. Lineární funkce s absolutní hodnotou, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. 6. Kvadratické funkce i s absolutní hodnotou, kvadratické rovnice a nerovnice Kvadratická funkce, její vlastnosti a graf. Řešení kvadratických rovnic a nerovnic výpočtem a graficky, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Kvadratické rovnice s parametrem. Slovní úlohy. 7. Mocninné funkce, Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru.. 8. Iracionální funkce, iracionální rovnice Definiční obory iracionálních funkcí. Rovnice s neznámou v odmocněnci, řešení důsledkovými úpravami, význam zkoušky. 9. Soustavy rovnic a nerovnic Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých s parametrem, další soustavy rovnic, numerické a grafické řešení. Grafické řešení soustavy nerovnic. Slovní úlohy vedoucí k soustavě rovnic. 10. Logaritmické a exponenciální funkce, logaritmické a exponenciální rovnice Exponenciální a logaritmické funkce, vlastnosti a grafy. Inverzní funkce, jejich vztah a vlastnosti. Exponenciální a logaritmické rovnice. 11. Goniometrické funkce, úpravy goniometrických výrazů Definice goniometrických funkcí, jejich vlastnosti, obory a grafy. Goniometrické vzorce a jejich aplikace. Obory a grafy složených funkcí. 12. Goniometrické rovnice a nerovnice Základní goniometrické rovnice. Řešení složitějších goniometrických rovnic. Substituce jako efektivní metoda řešení některých typů rovnic. Základní goniometrické nerovnice. 13. Trigonometrie Věta sinová, kosinová. Úlohy o trojúhelníku, popř. čtyřúhelníku, řešené pomocí trigonometrie. Užití trigonometrie v praxi. 14. Posloupnosti a řady Pojem posloupnosti, rekurentní určení posloupnosti, vlastnosti, limita posloupnosti. Aritmetická a geometrická posloupnost a jejich užití. Nekonečná geometrická řada a její součet. 15. Kombinatorika a pravděpodobnost Kombinace, variace, permutace. Kombinatorické úlohy. Pojem pravděpodobnosti, její vlastnosti, nezávislost. 9

10 16. Komplexní čísla, řešení rovnic v oboru komplexních čísel Operace s komplexními čísly, algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta. Řešení binomických a kvadratických rovnic v oboru komplexních čísel. 17. Planimetrie úlohy řešené výpočtem, výpočet délek, obsahů, obvodů geometrických obrazců Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty a Euklidových vět. konstrukční úlohy - pojem množiny všech bodů dané vlastnosti. Vyšetřování množin bodů daných vlastností. Užití množin bodů k řešení konstrukčních úloh geometrické zobrazení v rovině Pojem geometrického zobrazení v rovině a jeho druhy. Shodné zobrazení ( osová, středová souměrnost, otočení, posunutí ), stejnolehlost. Konstrukční využití zobrazení. 18. Stereometrie Polohové a metrické vztahy útvarů v prostoru Základní polohové vlastnosti v prostoru. Rovinný řez hranolem a jehlanem. Rovnoběžnost přímek a rovin. Základní metrické vlastnosti v prostoru ( kolmost, velikost úseček a úhlů, odchylky přímek a rovin ).Objemy a povrchy těles. Výpočet povrchů a objemů těles ( krychle, kvádr, hranol, čtyřstěn, jehlan, válec, kužel komolý jehlan, komolý kužel, koule a její části ). Použití poznatků z různých částí matematiky. 19. Vektorová algebra Pojem vektoru, základní operace s vektory, skalární násobení vektorů, vektorový součin. 20. Analytická geometrie lineárních útvarů Parametrické vyjádření přímky v prostoru a v rovině, obecná rovnice přímky v rovině, další způsoby analytického vyjadřování přímek v rovině. Parametrické vyjádření roviny, obecná rovnice roviny. Polohové vztahy přímek a rovin v prostoru řešené analytickou metodou. Odchylky přímek a rovin řešené analytickou metodou. Pojem vzdálenosti v analytické geometrii. 21. Analytická geometrie kuželoseček Definice, rovnice a základní vlastnosti kuželoseček. Rovnice kružnice, elipsy, hyperboly, paraboly v základní a posunuté poloze. Vzájemné poloha přímky a kuželosečky v analytickém vyjádření, rovnice tečny ke kuželosečce. Analytické vyšetřování množin bodů. 22. Základy diferenciálního a integrálního počtu Derivace, užití vzorců a vět pro výpočet derivací. Geometrický význam derivace. Intervaly monotonie, extrémy funkce, průběh funkce a sestrojování grafů. Primitivní funkce, neurčitý integrál. Základní metody integrování, určitý integrál, užití. 10

11 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu BIOLOGIE 1. Buňka 2. Buněčné dělení - mitóza, meióza, amitóza 3. Viry, prokaryota, houby (Fungi) 4. Řasy, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny 5. Morfologie a anatomie krytosemenných rostlin 6. Fyziologie rostlin vodní režim, pohyby, rozmnožování, růst a vývoj 7. Systém krytosemenných rostlin 8. Chromista, prvoci, láčkovci, měkkýši 9. Ploštěnci, hlísti, kroužkovci 10. Členovci - klepítkatci, korýši 11. Členovci - vzdušnicovci 12. Strunatci - pláštěnci, bezlebeční, paryby, ryby 13. Strunatci - obojživelníci, šupinatí, želvy, krokodýli 14. Strunatci - ptáci 15. Strunatci - savci 16. Fotosyntéza a biologické oxidace 17. Metabolismus nukleových kyselin, sacharidů, lipidů a proteinů 18. Vznik života a evoluční teorie, vývoj života na Zemi 19. Rozmnožování živočichů, ontogenetický vývoj 20. Genetika 21. Člověk - fylogenetický vývoj 22. Člověk - opěrná a pohybová soustava 23. Člověk - cévní soustava 24. Člověk - dýchací, vylučovací a kožní soustava 25. Člověk - trávicí soustava a výživa 26. Člověk - soustava žláz s vnitřní sekrecí 27. Člověk - nervová soustava 28. Člověk - smyslové orgány 29. Člověk - rozmnožovací soustava a vývoj jedince 30. Ekologie, biosféra a životní prostředí 11

12 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu CHEMIE 1. Složení a struktura atomu, význam jaderných reakcí 2. Periodický zákon a jeho vztah k vlastnostem látek, periodická soustava prvků 3. Chemická vazba a její vliv na vlastnosti látek 4. Roztoky a výpočty koncentrací 5. Termochemie, chem. kinetika, chem. rovnováhy a výpočty z chem. rovnic 6. Teorie kyselin a zásad, ph, disociace, redoxní reakce, elektrochemická řada, význam 7. Vodík a kyslík 8. Prvky I.A a II.A 9. Prvky III.A a IV.A 10. Prvky V.A 11. Prvky VI.A 12. Prvky VII.A 13. Charakteristika bloku d, významné kovy vedlejších skupin 14. Surovinové zdroje organické chemie a alkany 15. Alkeny, alkadieny, alkiny 16. Areny, halogenderiváty, dusíkaté deriváty, heterocyklické sloučeniny 17. Hydroxylové sloučeniny, karbonylové sloučeniny a ethery 18. Karboxylové kyseliny, funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin 19. Makromolekulární látky 20. Lipidy a jejich metabolismus 21. Sacharidy 22. Proteiny a nukleové kyseliny a jejich metabolismus 23. Izoprenoidy, alkaloidy, enzymy, hormony a vitamíny 24. Fotosyntéza a biologické oxidace 25. Chemické výroby, chemie a životní prostředí 12

13 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu DĚJEPIS 1. Pravěký vývoj lidstva 2. Orientální despocie a klasické otrokářské státy politický, hospodářský a kulturní vývoj 3. Evropa v raném středověku charakteristiky existujících státních útvarů 4. Střední Evropa v raném středověku 5. Západní Evropa v období vrcholného středověku 6. Střední Evropa v období vrcholného středověku 7. Východní Evropa v období vrcholného středověku 8. Přehled historického vývoje v Americe před příchodem Evropanů 9. Počátky koloniálních výbojů 10. Evropa v období pozdního středověku 11. Střední Evropa v období pozdního středověku 12. Mocenské soupeření evropských států v 17. a 18. století 13. Východní a jihovýchodní Evropa v století 14. Vliv křesťanství na formování evropské civilizace do nástupu osvícenství 15. Charakteristika nových myšlenkových směrů v období novověku a jejich vliv na formování euroatlantické civilizace 16. Střední Evropa v století 17. Mocenský nástup měšťanstva a podnikatelů revoluční vlny v evropských státech a v Severní Americe 18. Mocenské soupeření evropských států koncem 18. a počátkem 19. století 19. České a slovenské národní obrození 20. Formování novodobých evropských národů v 19. století 21. Charakteristika předních států světa ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století 22. České a slovenské národní hnutí ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století 23. Příčiny, průběh a důsledky první světové války 24. Evropské velmoci a světová politika v období mezi světovými válkami 25. Střední Evropa v období mezi světovými válkami 26. Příčiny, průběh a důsledky druhé světové války 27. Poválečný vývoj ve světě a v Evropě 28. Hlavní tendence politického vývoje v Evropě a ve světě od počátku studené války do současnosti 29. Hlavní tendence vývoje evropské kultury od počátku středověku do současnosti 30. Předmět studia historické vědy, pomocné vědy historické 13

14 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ZEMĚPIS 1. Planeta Země 2. Geografická kartografie 3. Atmosféra 4. Hydrosféra vody pevnin 5. Hydrosféra oceány 6. Litosféra složení zemského tělesa, endogenní procesy 7. Litosféra exogenní procesy 8. Biosféra 9. Geografie obyvatelstva 10. Geografie průmyslu 11. Geografie zemědělství 12. Geografie dopravy 13. Mezinárodní organizace ve světě 14. Severní Amerika 15. Latinská Amerika 16. Afrika 17. Jihovýchodní a východní Asie 18. Jihozápadní Asie 19. Rusko 20. Východní Evropa 21. Střední Evropa Německo a postkomunistické země 22. Střední Evropa alpské země 23. Západní Evropa 24. Jižní Evropa 25. Severní Evropa 26. Austrálie a Oceánie 27. Česká republika přírodní podmínky 28. Česká republika socioekonomická charakteristika 29. Pardubický kraj 30. Ohniska napětí ve světě 14

15 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu FYZIKA 1. Měření ve fyzice ( pojem měření fyzikální veličiny, soustavy fyzikálních veličin a jednotek, soustava SI, skalární a vektorové veličiny) 2. Pohyby těles z hlediska kinematiky ( rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby z hlediska kinematického, dráha, rychlost a zrychlení tělesa, volný pád, pohyb hmotného bodu po kružnici ) 3. Základní zákony dynamiky (síla a její účinky na těleso, Newtonovy pohybové zákony, tíhová síla a tíha tělesa, hybnost tělesa) 4. Mechanika tuhého tělesa ( posuvný a otáčivý pohyb z hlediska kinematického a dynamického, skládání a rozklad sil, těžiště tuhého tělesa, rovnovážná poloha) 5. Mechanika kapalin a plynů ( vlastnosti kapalin a plynů, porovnání jevů pro tekutiny v klidu a pohybu, zákony pro tyto jevy, praktické využití) 6. Fyzikální pole ( Druhy fyzikálních polí, porovnání polí z hlediska společných a rozdílných vlastností a projevů, základní charakteristiky fyzikálních polí) 7. Gravitační pole ( Newtonův gravitační zákon, homogenní a nehomogenní gravitační pole, pohyby v gravitačním poli Země, Slunce, Keplerovy zákony) 8. Práce, výkon, energie ( mechanická práce, výkon a účinnost, kinetická, potenciální a vnitřní energie a jejich vzájemné přeměny, termodynamické zákony) 9. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky ( kinetická teorie látek, modely struktur látek různých skupenství, termodynamická teplota, vnitřní energie, kalorimetrie) 10. Struktura a vlastnosti plynů ( ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu, děje v ideálním plynu) 11. Struktura a vlastnosti kapalin ( vlastnosti kapalných látek v závislosti na jejich struktuře, jevy na rozhraní pevné látky a kapaliny, kapilární jevy) 12. Struktura a vlastnosti pevných látek ( vlastnosti pevných látek v závislosti na jejich vnitřní struktuře, poruchy krystalové mřížky, vazby v krystalech, deformace pevného tělesa, Hookův zákon, teplotní roztažnost pevných látek) 13. Skupenské přeměny látek ( skupenské přeměny z hlediska kinetické teorie látek, fázový diagram) 14. Elektrostatika a stejnosměrný elektrický proud ( Coulombův a Ohmův zákon, náboj, kapacita vodiče, podmínky vzniku elektrického proudu) 15. Elektrický proud v látkách ( vedení el. proudu ve vodiči, polovodiči, kapalinách a plynech) 16. Střídavý elektrický proud ( podmínky vzniku střídavého el. proudu, obvody střídavého proudu, usměrnění, zesílení a a transformace střídavého proudu, výroba el. energie, el. rozvodná síť) 17. Vzájemné silové působení látek a polí, elektromagnetická indukce ( silové působení mag. pole na vodič s proudem, silové působení mezi vodiči s proudem, silové působení na částici s nábojem, zákon elmag. indukce, vlastní indukce, zákony Faradayův, Ampérův a Lenzův) 18. Mechanické kmitání a vlnění ( vznik kmitání a vlnění, mech. oscilátory, zákonitosti šíření mech. vln, vlastnosti vlnění, rovnice km. pohybu, rovnice postupné vlny, akustika) 19. Elektromagnetické vlnění a záření ( vznik, charakteristika, zákonitosti šíření, vlastnosti, druhy elmag. Záření, využití, jevy potvrzující vlnové a čističové vlastnosti elmag. záření, vývoj názorů na povahu světla, černé těleso a jeho záření) 20. Optické zobrazování ( principy optického zobrazení, zobrazení zrcadly, čočkami, zákony optiky, optické přístroje) 21. Základní principy kvantové fyziky, elektronový obal ( historie vývoje názorů na atom, korpuskulárně vlnový dualismus, vlnová fce, debroglieho vlnová délka, Heisenbergovy relace neurčitosti, fotoelektrický jev, Einsteinova rovnice fotoelektrického jevu, Comptonův jev) 22. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce (vlastnosti atomového jádra, přirozená a umělá radioaktivita, jaderné reakce) 23. Základní poznatky astrofyziky ( měření vzdáleností ve vesmíru, názory na vznik vesmíru, Sluneční soustava, charakteristiky hvězd, vznik a vývoj hvězd, galaxie) 15

16 24. Vlnová optika ( interference, ohyb, disperze, difrakce a polarizace světla, praktické využití, Huygensův princip) 25. Speciální teorie relativity ( relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek, základy relativistické dynamiky) 16

17 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Psychologie jako věda 2. Podstata lidské psychiky 3. Myšlení, inteligence, učení 4. Vývojová psychologie 5. Psychologie osobnosti 6. Duševní poruchy 7. Sociologie 8. Náboženství 9. Ekonomie a ekonomika 10. Trh 11. Banky, burzy, finanční investice, peníze 12. Národní ekonomika 13. Hospodářská politika státu 14. Podnikání 15. Teorie státu 16. Teorie práva 17. Politologie 18. Ústava ČR 19. Občanské právo 20. Trestní právo 21. Pracovní právo 22. Rodinné právo 23. Antická filosofie 24. Středověká filosofie 25. Renesanční filosofie 26. Novověká filosofie 27. Německá klasická filosofie 28. Filosofické směry 19. a 20. století 17

18 Okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Soubory a adresáře - vysvětlení základních pojmů (soubor, adresář, souborový systém, typy souborů atd.) - popis a práce se souborovým manažerem Windows Commander 2. Soubory a adresáře - vysvětlení základních pojmů (soubor, adresář, souborový systém, typy souborů atd.) - popis a práce s programem Průzkumník 3. Komprimace dat - vysvětlení pojmu, možnosti použití - komprimace dat pomocí programů WinRar a Windows Commander 4. Operační systém Windows 7 - přihlášení, odhlášení, vypnutí systému - nastavení plochy (rozlišení, pozadí atd.), koš (funkce, nastavení) 5. Operační systém Windows 7 - okna (uspořádání, popis) - uživatelská nastavení (klávesnice, datum a čas, karta zobrazení, hlavní panel, myš) 6. Operační systém Windows 7 - vytváření zástupců (ikon) na pracovní ploše - systémová nastavení (písma, zvuky, napájení, uživatelské účty) 7. Operační systém Windows 7 - hledání souborů a složek na disku - systémové nástroje (scandisk, defragmentace, zálohování, správce úloh, instalace programů) - aktualizace systému Windows 7 8. Základy grafiky - vysvětlení pojmu rastrová a vektorová grafika - práce v programu FastStone Viewer 9. Grafický editor Gimp - základní popis programu - nástroje pro transformaci obrázku, kolinearita 10. Grafický editor Gimp - základní popis programu - nástroje pro výběr, použití plechovky a pipety 11. Grafický editor Gimp - základní popis programu - vrstvy, masky 12. Grafický editor Gimp - základní popis programu - retušování obrázku, klonovací razítko, kanály 13. Textový editor MS Word - práce s textem (označování, hledání v textu, nahrazování, kopírování) - zobrazení dokumentu, nastavení velikosti dokumentu - styly 14. Textový editor MS Word - tabulky - víceúrovňové číslování - automatické opravy 18

19 15. Textový editor MS Word - záhlaví a zápatí - pravopis - hypertextové odkazy 16. Textový editor MS Word - práce s obrázky - číslování - ohraničení a stínování, kliparty, sloupce 17. Prezentační software MS PowerPoint - popis programu - snímky, osnova - šablona, záhlaví a zápatí 18. Prezentační software MS PowerPoint - vkládání obrázků, formátování textu - tabulky - grafy, automatické tvary 19. Prezentační software MS PowerPoint - přechody a animace, nastavení animace - hypertextové odkazy 20. Tabulkový procesor MS Excel - způsoby formátování buněk, příprava pro tisk - kontrola dat při vstupu, automatické formátování 21. Tabulkový procesor MS Excel - automatické vyplňování, absolutní a relativní odkazy - příkazy: KDYŽ, MAX, MIN, PRŮMĚR 22. Tabulkový procesor MS Excel - práce s řetězci, způsob zobrazení hodnoty v políčku - příkazy: SUMA, RANK, CONTIF, POČET 23. Tabulkový procesor MS Excel - tvorba a editace grafů, filtrování a řazení dat 24. Základy programování - jednoduché datové typy, cykly, podmínky 25. Vytváření www stránek - příkazy jazyka HTML - použití CSS stylů 19